Dodaj do ulubionych

Ruch Obywatelski "Przeciw TKM"

28.09.06, 10:32
Ano, choć te nasze polske partyje roztomajcie se dzielom, to przeca ideja TKM
jakby je kupluje cuzamyn. Ciyngym zdo sie, co ich korzynie siyngajom
downiejszych czasow i choć żodno niy powiy głośno, że chce być "przewodniom
siyłom narodu", to przeca kożdo chce mieć ta "śmietonka".
No, czasym musi sie tom "śmietonkom" podzielić, dyć zowdy chce to robić wedle
swojego uwożanio. Choć ideja TKM partyje pasie, to przeca wyraźnie widać, co
normalnych obywateli państwa jednak niy. Stond tyż coroz myni ludzi łazi na
wybory, a tym samym stowomy se coroz to bardzi bierni, choć i to może mieć
swoj koniec.
Toż i tak już zdo sie wiynkszości, że podstawowymi cechami polskego polityka
jest w piyrszy kolejności cygaństo i łobłuda, bestoż ocyna społeczno ty
profesji chnetko już siyngo dna.
Ano, dyć to co prawie we Polsce momy, sami tyż se przeca fundujymy i to
pospołu. Sami sobie my som winni, zarowno ci kierzy idom głosować na partyje,
jak i ci kierzy majom to kajsik.
A możno jednak szłoby cosik zmiynić?
Jo, jak zowdy przi nojbliższych wyborach parlamyntarnych,póda głosować. Tym
razym jednak łoddom głos niyważny. To bydzie tako moja żołto kartka dlo tego
polskego partyjnioctwa. Łoddom głos niyważny i jeszcze do tego podpisza sie -
Ślonzok.
Hmm, som niywiela znacza, dyć możno inksi zrobiom podobnie i tako jak jo
dadzom krziżyki wszyskim partyjom, bo wszyske przeca som tela samo we wercie,
ze tom swojom TKM na wiyrchu.
Jakby wiela obywateli prawie tako chciało zaprotestować, to możno i tyż
wiyncy ludzi poszłoby na wybory. Partyjoki cosik by przi tymu spokopiyli -
kto wiy?
Prawie łostatnio Madziary pokozali swojim politykerom czerwono kartka - możno
u nos wystyknie żołto.
Trza jom yno richtig wyraźnie pokozać.
Chcecie to tyż zrobić?
Obserwuj wątek