Dodaj do ulubionych

Inteligencja twórcza naukowa Narodów

26.02.12, 11:44
W jaki sposób zmierzyć inteligencję twórczą naukową narodów ?Są różne poziomy ważności nauki i wynalazczości:od bardzo prostych po niezwykle skomplikowane- z tego powodu osiągnięcia naukowe różnych postaci nie są sobie równe.
Uważam,że najlepszym sposobem oceny naukowej jednostek wybitnych będzie punktacja:od 1...do ...(górną granicę wyznaczy jakiś wybitny człowiek)...
Następnie liczba punktów zdobytych przez wybitnych mózgowców twórczych danego narodu
zostanie podzielona przez 1 mln żywych ludzi danych narodów.

Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej obejmuje następujące dziedziny:astrofizyka(wyliczenia lub ustalenia bez odkryć gwiazd),fizyka,
biologia(tylko opracowane teorie powstania gatunków i fizjologia),chemia(z medycyną),matematyka,geografia(wyliczenia,bez odkryć),wynalazki(ważne,bez np.wynalezienia pióra czy sosu pomidorowego).
Obserwuj wątek
  • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Amerykanie 26.02.12, 12:22
   1.Charles Greeley Abbot(astrofizyk):(stała słoneczna,pyrheliometr):7 punktów
   2.Thomas Gold(astrofizyk):(teoria stanu stacjonarnergo-fałszywa):2 punkty
   3.Russell Alan Hulse(astrofizyk):(Hulse jest laureatem nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1993) za badania układu podwójnego z pulsarem i eksperymentalne potwierdzenie ogólnej teorii względności):7 punktów
   4.John C. Mather(astrofizyk):(został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki za "odkrycie zgodności mikrofalowego promieniowania tła z modelem ciała doskonale czarnego i obserwację anizotropii tegoż promieniowania):5 punktów
   5.Saul Perlmutter(astrofizyk):(W 2011 Saul Perlmutter, wraz z Brianem Schmidtem i Adamem Riessem, zostali uhonorowani nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycia dotyczące rozszerzania się Wszechświata):5 punktów
   6.Adam Riess(astrofizyk):(W 1998 roku ich badania doprowadziły do odkrycia zjawiska przyśpieszania tempa rozszerzania się Wszechświata[1]. Do tego samego wniosku doszła grupa badaczy Supernova Cosmology Project, kierowana przez Saula Perlmuttera):5 punktów
   7.Richard Ernest Bellman(matematyk):(Znany jest głównie jako twórca programowania dynamicznego (Dynamic Programming 1957):5 punktów
   8.Harold Stephen Black(wynalazca):(W ten sposób Black w 1927 roku stworzył koncepcję stabilnych wzmacniaczy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym – innymi słowy zademonstrował użyteczność sprzężenia zwrotnego do redukcji zniekształceń wzmacniaczy regenerujących):
   20 punktów
   9.Hendrik Wade Bode(wynalca,matematyk):(Hendrik W. Bode był jednym z pionierów klasycznej teorii sterowania i telekomunikacji elektronicznej):10 punktów
   10.Walter Evans(wynalzca):(Znany przede wszystkim jako pomysłodawca metody linii pierwiastkowych (ang. root locus method) z 1948 roku, stosowanej przy projektowaniu układów regulacji):5 punktów
   11.David Luenberger(wynalzca):(Znany przede wszystkim jako pomysłodawca obserwatora Luenbergera. Pomysł ten zawarł w swojej pracy doktorskiej z zakresu inżynierii elektrycznej, przedłożonej na Stanford University w 1963 roku, przedstawiając w niej nowe metody konstruowania obserwatorów stanu):5 punktów
   12.Nathaniel Nichols(wynalca):(Znany jest szczególnie jako współautor (z Hubertem Jamesem) książki Theory of Servomechanisms z 1947 (praca ta uchodzi za najczęściej kiedykolwiek czytany dokument dotyczący projektowania układów automatyki). Jest też znany jako współpomysłodawca tzw. nastaw Zieglera-Nicholsa dla regulatorów PID (publikacja z 1942) oraz z wprowadzenia w 1947 do projektowania układów regulacji tzw. wykresów Nicholsa):5 punktów
   13.Norbert Wiener(matematyk):(W swoich pracach opisał między innymi filtr stosowany w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, nazwany filtrem Wienera. W teorii procesów stochastycznych znane jest pojęcie procesu Wienera):5 punktów
   14.Thomas Bell Aldrich(biochemia):(Wraz z Jokichi Takamine podczas prowadzenia badań wyizolował substancję czynną - pierwszy odkryty hormon. Takamine nadał mu nazwę adrenalina, a Aldrich opracował wzór strukturalny tego związku):5 punktów
   15.Christian Boehmer Anfinsen(biochemik):(Pracował w Narodowym Instytucie Zdrowia w Bethesda oraz w Johns Hopkins University. Badania Anfinsena nad rybonukleazami dotyczące powiązań sekwencji aminokwasów i konformacji białka z jego aktywnością biologiczną zostały uhonorowane Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii w 1972 roku (wraz z Stanfordem Moore'em i Williamem H. Steinem):5 punktów
   • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Amerykanie 26.02.12, 12:40
    16.Richard Axel(biochemik):(Za swoje osiągnięcia w badaniach nad receptorami węchowymi i układem węchowym w 2004 otrzymał Nagrodę Nobla razem z Lindą B. Buck[4]. Odkryli oni, w jaki sposób działa nabłonek węchowy i opuszka węchowa w nosie człowieka i jak jego mózg rozpoznaje i zapamiętuje około 10 tysięcy różnych zapachów):5 punktów
    17.Julius Axelrod(biochemik):(W 1970 roku otrzymał wspólnie z Ulfem von Eulerem i Bernardem Katzem Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycia dotyczące mediatorów synaptycznych, mechanizmów ich uwalniania, gromadzenia i unieczynniania):5 punktów
    18.Stephen Moulton Babcock(agrochemik):(Stephen Moulton Babcock (ur. 22 października 1843 koło Bridgewater, stan Nowy Jork, zm. 2 lipca 1931 w Madison, stan Wisconsin), amerykański agrochemik. Wynalazca testu Babcocka, prostej i taniej metody oznaczania zawartości tłuszczu w mleku...nnym polem badań Babcocka było prawidłowe odżywianie bydła. Odkrył, że we właściwej paszy powinny znajdować się obok składników podstawowych (jak białka, węglowodany czy tłuszcze) także nieznane wcześniej substancje, występujące w minimalnych ilościach, czym przyczynił się do odkrycia witamin):7 punktów
    19.Michael Behe(biochemik):(W 1996 r. opublikował "Darwin's Black Box" (czarna skrzynka Darwina, Free Press) w której rozwinął koncepcję nieredukowalnej złożoności wielu układów biologicznych, która to koncepcja wedle niego jest świadectwem istnienia inżynieryjnej myśli odpowiedzialnej za powstanie organizmów. Behe specjalizuje się w strukturze białek i kwasów nukleinowych):2 punkty
    20.Patrick O. Brown(biochemik):(Jego badania polegały na wykorzystaniu mikromacierzy do badania ekspresji genów, szczególnie związanych z powstawaniem komórek nowotworowych):3 punkty
    21.Stanley Cohen(biochemik):(Prowadził badania nad mechanizmami wzrostu komórek. W latach 50. odkrył białkową budowę czynnika wzrostu neuronów (NGF), w 1962 odkrył czynnik wzrostu naskórka (EGF). Za całokształt osiągnięć w badaniach nad komórkami został uhonorowany Nagrodą Nobla w 1986):5 punktów
    22.Edward Adelbert Doisy(biochemik):(W latach 1929-1930 Doisy wyizolował estrogen. Dokonanie to zbiegło się z takim samym wyczynem niemieckiego uczonego Adolfem Butenandt w Niemczech...W 1936, przy współpracy z MacCorquodale i Thayerem, wyodrębnił najaktywniejszy estrogen: estradiol od jajników świni i oszacował jego koncentrację w roztworze folikuliny.
    W 1939 wyizolował witaminę K, która została odkryta w 1935, przez Henrika Dama w bylinie lucernie siewnej. Witamina K została wówczas wyizolowana w prawie czystej formie jako żółty olejek przez Dama, we współpracy z Paulem Karrer.
    W 1940 Doisy, wraz z Thayerem, MacCorquodalem, McKee i Binkleyem, studiował strukturę witaminy K i rozróżnił od niej witaminę K1, którą odizolował od byliny i witaminę K2, odizolowaną od mięsa ryby, która miała podobne działanie do witaminy K1, lecz różniła się budową.
    Witamina K została zsyntetyzowana w 1939 roku przez Louisa Frederick Fiesera, Almquista i Klose oraz przez Edwarda Doisy i jego współpracowników. Dodatkowo, Doisy ulepszył metody użyte do izolowania i identyfikacji insuliny, prowadził ważne badania nad znajomością antybiotyków i systemów odpornościowych krwi oraz metabolizmu kwasu żółciowego.
    W roku 1943, za pracę nad witaminą K, Doisy i Tama razem otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny):10 punktów
    23.Robert F. Furchgott(biochemik):(W 1980 roku odkrył, że komórki śródbłonka naczyń krwionośnych produkują nieznany wcześniej czynnik, nazwany przez niego EDRF (endothelium-derived relaxing factor), który powoduje rozluźnianie i rozszerzanie naczyń krwionośnych.
    Za wyjaśnienie roli tlenku azotu jako środka działającego na układ nerwowy sterujący mięśniami gładkimi otrzymał razem z Louisem Ignarro i Feridem Muradem w 1998 Nagrodę Nobla. Badania trójki uczonych przyczyniły się do wynalezienia leku na impotencję – sildenafilu ):7 punktów
    24.Leland H. Hartwell(biochemik):(W 1998 roku otrzymał prestiżową amerykańską Nagrodę Laskera, razem z Brytyjczykiem Paulem Nurse i Japończykiem Yoshio Masui. W 2001 roku razem z Nurse i Timothy Huntem został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycia dotyczące kontroli cyklu komórkowego, pozwalające stworzyć nowe możliwości w terapii raka):5 punktów
    25.Lawrence Joseph Henderson(biochemik):3 punkty
    26.Edward Calvin Kendall(biochemik):(W latach 1914-1915 wyodrębnił tyroksynę i wykrystalizował glutation. Około 1937 roku wyizolował kortyzon. W 1948 roku opracował metodę syntezy kortyzonu i opisał jego przydatność terapeutyczną w leczeniu gośćca. W 1950 roku, za badanie syntezy i zastosowań klinicznych hormonów nadnerczy, otrzymał nagrodę Nobla (wraz z T. Reichsteinem i Ph. Sh. Henchem):10 punktów
    27.Eugene Patrick Kennedy(biochemik):15 punktów
    28.Arthur Kornberg(biochemik):5 punktów
    29.Edwin G. Krebs(biochemik):3 punkty
    30.Craig C. Mello(biochemik):5 punktów
    • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Amerykanie 26.02.12, 13:25
     31.Stanford Moore(biochemik):3 punkty
     32.Marshall Nirenberg(biochemik):7 punktów
     33.Stanley Prusiner(biochemik):10 punktów
     34.Martin Rodbell(biochemik):5 punktów
     35.Andrew Schally(biochemik):5 punktów
     36.Paul Srere(biochemik):3 punkty
     37.William Howard Stein(biochemik):3 punkty
     38.Thomas Steitz(biochemik):2 punkty
     39.Roger Tsien(biochemik):5 punktów
     40.George Wald(biochemik):5 punktów
     41.James Watson(biochemik):5 punktów
     42.Vernon Young(biochemik):2 punkty
     43.Sidney Altman(biolog):3 punkty
     44.Norman Holter(biolog,wynalzca):5 punktów
     45.Otto Schmitt(wynalazca):5 punktów
     46.George Francis Eaton(osteolog):2 punkty
     47.James Papez(naeuroanatom):5 punktów
     48.Edward Charles Spitzka(neuroanatom):10 punktów
     49.Edward Anthony Spitzka(neuroanatom):7 punktów
     50.Edward Drinker Cope(ewolucjonista):5 punktów
     51.Joseph Leidy(ewolucjonista):5 punktów
     52.Walle Nauta(biolog):3 punkty
     53.Owen Lovejoy(anatom):3 punkty
     54.Leonard W. Williams(biolog):5 punktów
     55.Eugene Aserinsky(biolog):5 punktów
     56.Harry Beevers(fizjobiolog):5 punktów
     57.Walter Cannon(fizjolog):7 punktów
     58.André Frédéric Cournand(fizjolog):3 punkty
     59.Jared Diamond(fizjolog):3 punkty
     60.Joseph Erlanger(fizjolog):3 punkty
     61.Herbert Spencer Gasser(fizjolog):5 punktów
     62.Alfred Gilman(fizjolog):5 punktów
     63.Haldan Keffer Hartline(fizjolog):3 punkty
     64.Edmund Jacobson(fizjolog):5 punktów
     65.Dickinson W. Richards(fizjolog):3 punkty
     66.Roger Wolcott Sperry(fizjolog):5 punktów
     67.George Wald(fizjolog):3 punkty
     68.George Wells Beadle(genetyk):3 punkty
     69.Bruce Beutler(genetyk);5 punktów
     70.Michael Stuart Brown(genetyk):3 punkty
     • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Amerykanie 26.02.12, 14:02
      71.Andrew Z. Fire(genetyk):5 punktów
      72.Francis Collins(genetyk):3 punkty
      73.Fred Gage(genetyk);5 punktów
      74.Richard Benedict Goldschmidt(genetyk):3 punkty
      75.Joseph L. Goldstein(genetyk):5 punktów
      76.Robert James Gorlin(genetyk);3 punkty
      77.Carol Greider(genetyk):3 punkty
      78.Dean Hamer(genetyk):3 punkty
      79.Alfred Day Hershey(genetyk):3 punkty
      80.Alfred G. Knudson(genetyk):5 punktów
      81.Esther Lederberg(genetyk):5 punktów
      82.Joshua Lederberg(genetyk):3 punkty
      83.Edward B. Lewis(genetyk):5 punktów
      84.Richard Lewontin(genetyk);3 punkty
      85.Barbara McClintock(genetyk):5 punktów
      86.Thomas Hunt Morgan(genetyk):5 punktów
      87.Richard L. Neu(genetyk):3 punkty
      88.Raymond Pearl(genetyk):3 punkty
      89.George R. Price(genetyk):3 punkty
      90.Phillip Sharp(genetyk):3 punkty
      91.Jack W. Szostak(genetyk);3 punkty
      92.Edward Lawrie Tatum(genetyk):5 punktów
      93.Sewall Wright(genetyk):5 punktów
      94.Simon Flexner(mikrobiolg);5 punktów
      95.Robert Gallo(mikrobiolg):3 punkty
      96.Alfred Day Hershey(mikrobiolog):3 punkty
      97.Sidney Altman(biolog):3 punkty
      98.David Baltimore(mikrobiolog):3 punkty
      99.Seymour Benzer(biolog):5 punktów
      100.J. Michael Bishop(immunolog):5 punktów
      101.Elizabeth Blackburn(biolog):5 punktów
      102.Norman Borlaug(biolog):5 punktów
      103.Luther Burbank(biolog):3 punkty
      104.Rachel Carson(biolog):2 punkty
      105.Martin Chalfie(biolog):5 punktów
      106.Gerald Edelman(biolog):5 punktów
      107.Gertrude Elion(farmakolog):5 punktów
      108.Daniel Carleton Gajdusek(biolog):5 punktów
      109.Walter Gilbert(fizyk):10 punktów
      110.Alfred Gilman(fizjolog):5 punktów
      • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Amerykanie 26.02.12, 14:34
       111.Stephen Jay Gould(ewolucjonista);3 punkty
       112.Paul Greengard(neurobiolog):5 punktów
       113.Donna Haraway(biolog):3 punkty
       114.Robert William Holley(biochemik):5 punktów
       115.Howard Robert Horvitz(biolog):5 punktów
       116.Louis Ignarro(farmakolog):5 punktów
       117.Alfred Kinsey(biolog):3 punkty
       118.Esther Lederberg(biolog):5 punktów
       119.Lynn Margulis(biolog);5 punktów
       120.Maclyn McCarty(biolog):5 punktów
       121.Matthew Meselson(biolog):3 punkty
       122.Ferid Murad(farmakolog):5 punktów
       123.Randolph Nesse(medycyna):3 punkty
       124.Eugene Odum(ekolog):3 punkty
       125.Gregory Goodwin Pincus(biolog):3 punkty
       126.George Price(genetyk):5 punktów
       127.Irwin Rose(biolog):3 punkty
       128.Jonas Salk(wirolog):10 punktów
       129.Randy Schekman(biolog):5 punktów
       130.Ernest Shelford(biolog):3 punkty
       131.Walter Sutton(biolog):3 punkty
       132.Vance Tartar(biolog):5 punktów
       133.Howard Martin Temin(biolog):5 punktów
       134.Robert Trivers(biolog):3 punkty
       135.Eric F. Wieschaus(biolog):3 punkty
       136.Carl Woese(mikrobiolog):3 punkty
       137.Edward Goodrich Acheson(chemik):5 punktów
       138.Peter Agre(biochemik):5 punktów
       139.Paul Berg(biochemik):3 punkty
       140.Katharine Burr Blodgett(fizykochemia):7 punktów
       141.Paul Boyer(biochemik):5 punktów
       142.John F. Burke(chirurg):2 punkty
       143.Melvin Calvin(fizykochemik):5 punktów
       144.Wallace Hume Carothers(chemik):5 punktów
       145.Thomas Cech(chemik):5 punktów
       146.Frank Wigglesworth Clarke(chemik):5 punktów
       147.Harry Coover(chemik):10 punktów
       148.Donald Cram(chemik):5 punktów
       149.Robert Curl(chemik):3 punkty
       150.John Fenn(chemik):5 punktów
       • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Amerykanie 26.02.12, 15:17
        151.Louis Fieser(chemik):10 punktów
        152.Martin Fleischmann(elektrochemik):3 punkty
        153.Paul J. Flory(chemik):3 punkty
        154.William Francis Giauque(chemik):5 punktów
        155.Robert Grubbs(chemik):3 punkty
        156.Herbert A. Hauptman(matematyk):5 punktów
        157.Richard Heck(chemik):5 punktów
        158.Dudley Robert Herschbach(chemik):3 punkty
        159.Joel Henry Hildebrand(chemik):7 punktów
        160.Henry Kawecki(chemik):3 punkty
        161.Daniel S. Kemp(chemik):5 punktów
        162.William Knowles(chemik):3 punkty
        163.Stephanie Kwolek(chemik):5 punktów
        164.Irving Langmuir(chemik):10 punktów
        165.Gilbert Newton Lewis(fizykochemik):15 punktów
        166.Willard Libby(chemik):20
        167.William Lipscomb(chemik):3 punkty
        168.Roderick MacKinnon(biochemik):10 punktów
        169.Edwin Mattison McMillan(chemik);3 punkty
        170.Robert Bruce Merrifield(biochemik):3 punkty
        171.Stanley Miller(chemik):3 punkty
        172.Edward Morley(fizyk);10 punktów
        173.Robert Mulliken(fizyk):3 punkty
        174.Kary Mullis(biochemik):5 punktów
        175.Julius Nieuwland(chemik):3 punkty
        176.John Howard Northrop(biochemik):5 punktów
        177.Lars Onsager(chemik):10 punktów
        178.Linus Pauling(fizyk):10 punktów
        179.Roy J. Plunkett(chemik):5 punktów
        180.Theodore William Richards(chemik):20
        181e.rwin Rose(biolog):3 punkty
        182.Frank Sherwood Rowland(chemik);5 punktów
        183.Richard Schrock(chemik):5 punktów
        184.Glenn Theodore Seaborg(chemik):15 punktów
        185.Barry Sharpless(chemik):3 punkty
        186.Alexander Shulgin(farmakolog):5 punktów
        187.Richard Smalley(chemik):3 punkty
        188.Walter Snelling(chemik):5 punktów
        189.Wendell Meredith Stanley(chemik):3 punkty
        190.James Batcheller Sumner(chemik):5 punktów
        191.Harold Clayton Urey(chemik):20 punktów
        192.Vincent du Vigneaud(chemik):5 punktów
        193.Arthur Wahl(radiochemik):5 punktów
        194.Robert Woodward(chemik):7 punktów
        195.Edward Zubler(wynalazca):7 punktów
        196.Philip Abelson(fizyk):5 punktów
        197.Ralph Alpher(fizyk):5 punktów
        198.Luis Walter Alvarez(fizyk):7 punktów
        199.Carl David Anderson(fizyk):10 punktów
        200.Philip Warren Anderson(fizyk):5 punktów
        • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Amerykanie 26.02.12, 15:58
         201.John Bahcall(astrofizyk):10 punktów
         202.John Bardeen(fizyk):15 punktów
         203.Frank Benford(fizyk):7 punktów
         204.Francis Bitter(fizyk):10 punktów
         205.David Bohm(fizyk):5 punktów
         206.Walter Houser Brattain(fizyk);5 punktów
         207.Gregory Breit(fizyk):10 punktów
         208.Percy Williams Bridgman(fizyk):5 punktów
         209.Owen Chamberlain(fizyk):5 punktów
         210.Steven Chu(fizyk):5 punktów
         211.Arthur Compton(fizyk);5 punktów
         212.Leon Cooper(fizyk):15 punktów
         213.Eric Cornell(fizyk):7 punktów
         214.James Cronin(fizyk):5 punktów
         215.Raymond Davis(fizyk);7 punktów
         216.Clinton Joseph Davisson(fizyk);5 punktów
         217.K. Eric Drexler(fizyk);2 punkty
         218.Hugh Everett(fizyk):15 punktów
         219.Mitchell Jay Feigenbaum(matematyk):10 punktów
         220.Richard Feynman(fizyk):10 punktów
         221.Val Fitch(fizyk):5 punktów
         222.Paul J. Flory(chemik):3 punkty
         223.Jerome I. Friedman(fizyk):3 punkty
         224.Wendell Furry(fizyk):3 punkty
         225.Murray Gell-Mann(fizyk);10 punktów
         226.Lester Germer(fizyk);7 punktów
         227.Albert Ghiorso(chemik):5 punktów
         228.Josiah Willard Gibbs(fizyk):20 punktów
         229.Sheldon Lee Glashow(fizyk):5 punktów
         230.Roy Glauber(fizyk);3 punkty
         231.Gordon Gould(fizyk):20 punktów
         232.Robert J. Van de Graaff(fizyk):10 punktów
         233.Brian Greene(fizyk);3 punkty
         234.David Gross(fizyk):5 punktów
         235.Alan Guth(fizyk):10 punktów
         236.John Hall(fizyk):3 punkty
         237.Edwin Herbert Hall(fizyk):10 punktów
         238.Alan Heeger(fizyk):3 punkty
         239.Joseph Henry(fizyk):10 punktów
         240.Robert Hofstadter(fizyk):15 punktów
         241.David Edward Hughes(wynalazca):15 punktów
         242.Russell Alan Hulse(fizyk):5 punktów
         243.Edwin Thompson Jaynes(fizyk):15 punktów
         244.Robert Clark Jones(fizyk):7 punktów
         245.Maurice Karnaugh(fizyk):5 punktów
         246.Henry Kendall(fizyk):5 punktów
         247.Walter Kohn(fizyk):3 punkty
         248.Willis Eugene Lamb(fizyk):10 punktów
         249.Samuel Pierpont Langley(fizyk):7 punktów
         250.Robert B. Laughlin(fizyk):5 punktów
         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Amerykanie 26.02.12, 16:28
          251.Ernest Lawrence(fizyk):10 punktów
          252.Leon Max Lederman(fizyk):15 punktów
          253.David M. Lee(fizyk):5 punktów
          254.Frank Low(fizyk);7 punktów
          255.Theodore Maiman(fizyk):10 punktów
          256.Robert Millikan(fizyk);10 punktów
          257.Robert Mills(fizyk);5 punktów
          258.Samuel Finley Breese Morse(wynalazca):15 punktów
          259.Nathaniel Nichols(fizyk):5 punktów
          260.Robert Oppenheimer(fizyk):35 punktów
          261.Douglas D. Osheroff(fizyk):5 punktów
          262.Jacob Perkins(fizyk):7 punktów
          263.Martin Lewis Perl(fizyk):5 punktów
          264.Carlo Perrier(fizyk);5 punktów
          265.William D. Phillips(fizyk);3 punkty
          266.George Washington Pierc(fizyk):5 punktów
          267.Hugh David Politzer(fizyk):3 punkty
          268.Edward Mills Purcell(fizyk):10 punktów
          269.James Rainwater(fizyk):5 punktów
          270.Norman F. Ramsey(fizyk):3 punkty
          271.Frederick Reines(fizyk);5 punktów
          272.Robert C. Richardson(fizyk):10 punktów
          273.Burton Richter(fizyk):5 punktów
          274.Henry Augustus Rowland(fizyk);10 punktów
          275.Arthur Leonard Schawlow(fizyk):5 punktów
          276.John Robert Schrieffer(fizyk):5 punktów
          277.Melvin Schwartz(fizyk):5 punktów
          278.Julian Schwinger(fizyk):5 punktów
          279.Walter A. Shewhart(fizyk):3 punkty
          280.Clifford Shull(fizyk):3 punkty
          281.George E. Smith(fizyk):5 punktów
          282.George Stibitz(fizyk):35 punktów
          283.Leonard Susskind(fizyk):3 punkty
          284.Joseph H. Taylor Jr(fizyk);10 punktów
          285.Samuel Ting(fizyk):3 punkty
          • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Amerykanie 26.02.12, 17:32
           286.Charles Townes(fizyk):10 punktów
           287.Daniel C. Tsui(fizyk):3 punkty
           288.Michael Turner(fizyk):3 punkty
           289.James Van Allen(fizyk):15 punktów
           290.John Hasbrouck van Vleck(fizyk):3 punkty
           291.Bernard Vonnegut(fizyk);5 punktów
           292.Steven Weinberg(fizyk):5 punktów
           293.John Wheeler(fizyk);10 punktów
           294.Frank Wilczek(fizyk):5 punktów
           295.Kenneth G. Wilson(fizyk);10 punktów
           296.Chien-Shiung Wu(fizyk):10 punktów
           297.Rosalyn Yalow(fizyk);5 punktów
           298.Charles Augustus Young(fizyk):5 punktów
           299.Clarence Zener(fizyk):10 punktów
           300.John Fillmore Hayford(geodeta):10 punktów
           301.Jim Berkland(geolog):3 punkty
           302.James Dwight Dana(geolog):10 punktów
           303.William Morris Davis(geolog):5 punktów
           304.Harry Hess(geolog):10 punktów
           305.Clair Patterson(geolog):10 punktów
           306.Charles Francis Richter(geofizyk):10 punktów
           307.Leonard Adleman(informatyk):10 punktów
           308.Howard Aiken(informatyk):10 punktów
           309.Eric Allman(informatyk):5 punktów
           310.Gene Amdahl(informatyk):10 punktów
           311.Mike Muuss(informatyk):5 punktów
           312.John Vincent Atanasoff(informatyk):15 punktów
           313.Thomas Bushnell(informatyk):5 punktów
           314.John Backus(informatyk):10 punktów
           315.Frank Baldwin(wynalazca):10 punktów
           316.Kent Beck(informatyk):5 punktów
           317.Donald Becker(informatyk):5 punktów
           318.Daniel J. Bernstein(informatyk):10 punktów
           319.Grady Booch(informatyk):7 punktów
           320.Vannevar Bush(informatyk):5 punktów
           321.Vinton Gray Cerf(informatyk);5 punktów
           322.John Cocke(informatyk):10 punktów
           323.Fernando Corbató(informatyk):5 punktów
           324.Seymour Cray(informatyk):15 punktów
           325.Whitfield Diffie(informatyk):5 punktów
           326.John Presper Eckert(informatyk):20 punktów
           327.Brendan Eich(informatyk):5 punktów
           328.Douglas Engelbart(informatyk):15 punktów
           329.Edward Feigenbaum(informatyk):5 punktów
           330.Fred Fish(informatyk):10 punktów
           331.Michael J. Flynn(informatyk):5 punktów
           332.Justin Frankel(informatyk):10 punktów
           333.Jack Gilmore(informatyk):5 punktów
           334.Herman Heine Goldstine(matematyk):10 punktów
           335.Shafrira Goldwasser(informatyk):5 punktów
           • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Amerykanie 26.02.12, 18:13
            336.Sheila Greibach(informatyk):5 punktów
            337.Richard Hamming(matematyk):10 punktów
            338.Marcian Hoff(informatyk:5 punktów
            339.Grace Hopper(informatyk):10 punktów
            340.Jordan Hubbard(informatyk):5 punktów
            341.David Huffman(informatyk):10 punktów
            342.Dave Hyatt(informatyk):5 punktów
            343.Bill Inmon(informatyk):5 punktów
            344.Lynne Jolitz(informatyk):5 punktów
            345.William Jolitz(informatyk):5 punktów
            346.Bob Kahn(informatyk):10 punktów
            347.Phil Katz(informatyk):10 punktów
            348.Alan Kay(informatyk);10 punktów
            349.John Kemeny(informatyk):5 punktów
            350.Jack Kilby(informatyk):25 punktów
            351.Gary Kildall(informatyk);15 punktów
            352.Leonard Kleinrock(informatyk):10 punktów
            353.Donald Knuth(informatyk):15 punktów
            354.Thomas Kurtz(informatyk):5 punktów
            355.Leslie Lamport(informatyk):10 punktów
            356.Butler Lampson(informatyk):25 punktów
            357.Joseph Carl Robnett Licklider(informatyk):5 punktów
            358.John McCarthy(informatyk):5 punktów
            359.John W. Mauchly(informatyk):20 punktów
            360.Douglas McIlroy(informatyk):10 punktów
            361.Marshall Kirk McKusick(informatyk):10 punktów
            362.Ralph Merkle(informatyk):10 punktów
            363.Marvin Minsky(informatyk):30 punktów
            364.Robert Tappan Morris(informatyk):5 punktów
            365.Peter Norton(informatyk);10 punktów
            366.Robert Noyce(informatyk):10 punktów
            367.Brian Paul(informatyk):5 punktów
            368.Charles Petzold(informatyk):5 punktów
            369.Rob Pike(informatyk):5 punktów
            370.Hans Reiser(informatyk):5 punktów
            371.Craig Reynolds(informatyk):5 punktów
            372.Dennis Ritchie(informatyk);5 punktów
            373.Lawrence Roberts(informatyk):10 punktów
            374.James Rumbaugh(informatyk);5 punktów
            375.Bruce Schneier(informatyk):10 punktów
            376.Dana Scott(informatyk):5 punktów
            377.Claude E. Shannon(informatyk):10 punktów
            378.Peter Shor(informatyk):10 punktów
            379.Richard Stearns(informatyk):5 punktów
            380.Ken Thompson(informatyk):10 punktów
            381.Ray Tomlinson(informatyk):10 punktów
            382.Larry Wall(informatyk):10 punktów
            383.Joseph Weizenbaum(informatyk):10 punktów
            384.Jamie Zawinski(informatyk):10 punktów
            385.Martin Hellman(kryptograf):5 punktów
            • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Amerykanie 26.02.12, 19:12
             386.George David Birkhoff(matematyk):3 punkty
             387.Nathaniel Bowditch(matematyk):5 punktów
             388.Alonzo Church(matematyk):15 punktów
             389.Alfred H. Clifford(matematyk):3 punkty
             390.Paul Cohen(matematyk);15 punktów
             391.Paul Cohen(matematyk):15 punktów
             392.George Dantzig(matematyk):10 punktów
             393.Michael Freedman(matematyk):5 punktów
             394.Paul Halmos(matematyka):5 punktów
             395.Ronald Jensen(matyka):15 punktów
             396.Derrick Henry Lehmer(matematyk):10 punktów
             397.Rensis Likert(matematyk):5 punktów
             398.Donald A. Martin(matematyk):25 punktów
             399.Robert Lee Moore(matematyk):10 punktów
             400.Frank Morley(matematyk):10 punktów
             401.John Nash Jr(matematyk):5 punktów
             402.Billy James Pettis(matematyk):30 punktów
             403.Kenneth Alan Ribet(matematyk):5 punktów
             404.Abraham Robinson(matematyk):10 punktów
             405.Mary Ellen Rudin(matematyk):10 punktów
             406.Robert M. Solovay(matematyk):15 punktów
             407.Marshall Harvey Stone(matematyk):25 punktów
             408.Gilbert Strang(matematyk):10 punktów
             409.John Griggs Thompson(matematyk):3 punkty
             410.Hing Tong(matematyk):5 punktów
             411.Robert Lawson Vaught(matematyk):10 punktów
             412.Oswald Veblen(matematyk):10 punktów
             413.W. Hugh Woodin(matematyk):15 punktów
             414.Jule Charney(meteorolog):5 punktów
             415.Susan Solomon(meteorolog):5 punktów
             416.Bernard Vonnegut(meteorolog):5 punktów
             417.Alfred Woodcock(meteorolog):10 punktów
             418.Robert Adler (wynalazca):15 punktów
             419.Horatio Allen(wynalazca):5 punktów
             420.Hiram Berdan(wynalazca):15 punktów
             421.Harold Stephen Black(wynalazca):15 punktów
             422.William Bullock(wynalazca):10 punktów
             423.John F. Burke(chirurg):10 punktów
             424.William Seward Burroughs(wynalazca):10 punktów
             425.David Bushnell(wynalazca):25 punktów
             426.Willis Carrier(wynalazca):5 punktów
             427.Walter Christie(wynalazca):25 punktów
             428.Samuel Colt(wynalazca):10 punktów
             429.Frank Conrad(wynalazca):35 punktów
             430.Martin Cooper(wynalazca):15 punktów
             431.Errett Lobban Cord(wynalazca):10 punktów
             432.George Henry Corliss(wynalazca):15 punktów
             433.Charles Gordon Curtis(wynalazca):10 punktów
             434.Sidney Darlington(wynalazca):15 punktów
             435.Lee De Forest(wynalazca):25 punktów
             436.John Deere(wynalazca):10 punktów
             437.August Dvorak(wynalazca):10 punktów
             438.Thomas Alva Edison(wynalazca):70 punktów
             439.Moses Gerrish Farmer(wynalazca):45 punktów
             440.Dorr E. Felt(wynalzaca):15 punktów
             • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Amerykanie 26.02.12, 20:00
              441.Benjamin Franklin(wynalzaca):10 punktów
              442.John Fritz(wynalazca):10 punktów
              443.John Garand(wynalazca):10 punktów
              444.Richard Gatling(wynalazca):15 punktów
              445.Charles Goodyear(wynalazca):15 punktów
              446.Wilson Greatbatch(wynalazca):15 punktów
              447.Catherine Green(wynalazca):5 punktów
              448.George C. Hale(wynalazca):10 punktów
              449.John H. Hall(wynalazca):5 punktów
              450.Laurens Hammond(wynalca):15 punktów
              451.Ralph Hartley(wynalazca):15 punktów
              452.Elwood Haynes(wynalazca):10 punktów
              453.Edward Hebern(wynalazca):10 punktów
              454.Tyler Henry(wynalazca):10 punktów
              455.Richard March Hoe(wynalazca):10 punktów
              456.Herman Hollerith(wynalazca):15 punktów
              457.David Edward Hughes(wynalzaca):20 punktów
              458.Walter Hunt(wynalazca):15 punktów
              459.Robert Jarvik(wynalazca):10 punktów
              460.Frederick M. Jones(wynalazca):20 punktów
              461.Dean Kamen(wynalazca):20 punktów
              462.Robert Kearns(wynalazca):5 punktów
              463.Karol Kettering(wynalazca):15 punktów
              464.Mary Kies(wynalazca):5 punktów
              465.Simon Lake(wynalazca):15 punktów
              466.Robert S. Langer(wynalazca):10 punktów
              467.Earle S. MacPherson(wynalazca):10 punktów
              468.Sybilla Masters(wynalazca):5 punktów
              469.Hiram Maxim(wynalazca):15 punktów
              470.Hudson Maxim(wynalazca):15 punktów
              471.Cyrus Hall McCormick(wynalazca):15 punktów
              472.Thomas Midgley(wynalazca):15 punktów
              473.Robert Moog(wynalazca):10 punktów
              475.Garrett Morgan(wynalazca):10 punktów
              476.Samuel Finley Breese Morse(wynalazca):10 punktów
              477.Elisha Otis(wynalazca):15 punktów
              478.William Otis(wynalazca):15 punktów
              479.Lester Allen Pelton(wynalazca):10 punktów
              480.Jacob Perkins(wynalazca):10 punktów
              481.Eliphalet Remington(wynalazca):5 punktów
              482.Jesse Reno(wynalazca):10 punktów
              483.James Jacob Ritty(wynalazca):10 punktów
              484.Morgan Robertson(wynalazca):5 punktów
              485.Raymond Scott(wynalazca):10 punktów
              486.Christian Sharps(wynalazca):5 punktów
              487.Christopher Latham Sholes(wynalazca):15 punktów
              488.Isaac Merritt Singer(wynalazca):15 punktów
              489.Horacy Smith(wynalazca):5 punktów
              490.Christopher Miner Spencer(wynalazca):15 punktów
              491.Percy Spencer(wynalazca):10 punktów
              492.Elmer Ambrose Sperry(wynalazca):30 punktów
              493.Frank Sprague(wynalazca):50 punktów
              494.John Stevens(wynalazca):20 punktów
              495.Almon Strowger(wynalazca):15 punktów
              496.Edwin Thacher(wynalazca):10 punktów
              497.Elihu Thomson(wynalazca):60 punktów
              498.Alfred Vail(wynalazca):10 punktów
              499.Harry Ward Leonard(wynalaca):15 punktów
              500.Daniel Wesson(wynalazca):5 punktów
              501.George Westinghouse(wynalazca):15 punktów
              502.Zeth Wheeler(wynalazca):5 punktów
              503.John Adams Whipple(wynalazca):5 punktów
              504.Eli Whitney(wynalazca):20 punktów
              505.Paul Winchell(wynalaca):10 punktów
              506.Frederick Winslow Taylor(wynalazca):20 punktów
              507.Linus Yale(wynalazca):10 punktów
              508.Joseph Zimmerman(wynalazca):10 punktów
              • borzyslawolszak Re: Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Amerykan 26.02.12, 20:18
               1.Wyniki:4 188 punktów naukowych

               2.Amerykanie::313 847 465 ludzi

               Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=1334,41 punktów naukowych na 100 mln żywych ludzi


               *Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej jest punktacją naukową danego narodu przypadającą na 100 mln żywych ludzi.
               • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Arabowie 26.02.12, 21:04
                1.Al-Kindi(matematyk):40 punktów
                2.Ibn al-Hajsam(matematyk):50 punktów
                3.Ahmed Zewail(chemik):10 punktów

                Wyniki:100 punktów

                Arabowie:297 750 tys.ludzi

                Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=33,6.
                • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Argentyńczycy 26.02.12, 21:10
                 1.Bernardo Houssay(biochemik):10 punktów
                 2.Juan Maldacena(fizyk):5 punktów

                 Wyniki:15 punktów

                 Argentyńczycy:42 194 494 ludzi

                 Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=35,5.
                 • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Ormianie 26.02.12, 21:15
                  1.Wiktor Ambarcumian(astronom):10 punktów
                  2.Beniamin Markarian(astrofizyk):20 punktów
                  3.Jakow Onanow(biolog):15 punktów

                  Wyniki:45 punktów

                  Ormianie:6 700 tys.ludzi

                  Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=671,6.
                  • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Australijczyc 26.02.12, 21:26
                   1.Elizabeth Blackburn(biolog):10 punktów
                   2.Howard Walter Florey(farmakolog):5 punktów
                   3.William Lawrence Bragg(fizyka):10 punktów
                   4.Marcus Laurence Elwin Oliphant(fizyk):25 punktów
                   5.Huw Price(fizyk):3 punkty
                   6.Andrew Morton(informatyk):5 punktów
                   7.Peter Doherty(immunolog):10 punktów
                   8.John Carew Eccles(neurofizjolog):5 punktów
                   9.Marshall Davidson Hatch(biochemik):10 punktów

                   Wyniki:83 punkty

                   Australijczycy:22 015 576 ludzi

                   Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=377,0.
                   • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Austriacy 26.02.12, 22:07
                    1.Victor von Ebner(anatom):25 punktów
                    2.Emil Zuckerkandl(anatom):10 punktów
                    3.Johann Nepomuk Czermak(fizjolog):5 punktów
                    4.Ernst Fleischl von Marxow(fizjolog):10 punktów
                    5.Alois Kreidl(fizjolog):10 punktów
                    6.Ludwig von Bertalanffy(biolog):5 punktów
                    7.Gregor Mendel(genetyk):15 punktów
                    8.Stanislaus von Prowazek(parazytolog):5 punktów
                    9.Carl Auer von Welsbach(chemik):30 punktów
                    10.Carl Josef Bayer(chemik):10 punktów
                    11.Erwin Chargaff(chemik):10 punktów
                    12.Józef Maria Eder(chemik):15 punktów
                    13.Josef Herzig(chemik):10 punktów
                    14.Lise Meitner(chemik):15 punktów
                    15.Carl Paal(chemik):7 punktów
                    16.Fritz Pregl(chemik):10 punktów
                    17.Robert Adler (wynalazca):20 punktów
                    18.Ludwig Boltzmann(fizyk):40 punktów
                    19.Christian Andreas Doppler(fizyk):15 punktów
                    20.Paul Ehrenfest(fizyk):10 punktów
                    21.Otto Frisch(fizyk):10 punktów
                    22.Victor Franz Hess(fizyk):15 punktów
                    23.Josef Loschmidt(chemik):15 punktów
                    24.Ernst Mach(fizyk):10 punktów
                    25.Erwin Schrödinger(fizyk):25 punktów
                    26.Anton Zeilinger(fizyk):25 punktów
                    27.Ignaz von Born(geolog):10 punktów
                    28.Eduard Suess(geolog):5 punktów
                    29.Karl von Terzaghi(geolog):10 punktów
                    30.Emil Artin(matematyk):5 punktów
                    31.Kurt Gödel(matematyk):15 punktów
                    32.Hans Hahn(matematyk):30 punktów
                    33.Karl Menger(matematyk):10 punktów
                    34.Theodor von Oppolzer(astronom):10 punktów
                    35.Georg Alexander Pick(matematyk):10 punktów
                    36.Johann Radon(matematyk):10 punktów
                    37.Heinrich Tietze(matematyk):10 punktów
                    38.Leopold Adametz(biolog):5 punktów
                    39.Hermann Knoflacher(budownictwo):5 punktów
                    40.Friedrich Reinitzer(chemik):10 punktów
                    41.Peter Salcher(fizyk);5 punktów
                    42.David Gestetner(wynalazca):5 punktów
                    43.Friedrich Wilhelm Schindler(wynalazca):30 punktów
                    44.Franz von Uchatius(wynalazca):30 punktów

                    Wyniki:592 punkty

                    Austriacy:9 000 tys.ludzi

                    Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=6 577,8.
                    • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Azerowie 26.02.12, 22:10
                     1.Lotfi Zadeh(automatyk):20 punktów

                     Azerowie:25 340 tys.ludzi

                     Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=78,9.
                     • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Białorusini 26.02.12, 22:13
                      1.Mikałaj Kazak(fizyk):10 punktów

                      Białorusini:9 700 tys.ludzi

                      Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=103,1.
                      • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Belgowie 26.02.12, 22:28
                       1.Eugène Charles Catalan(matematyk):10 punktów
                       2.Théophile de Donder(chemik):10 punktów
                       3.Johan Gielis(matematyk):15 punktów
                       4.Simon Stevin(matematyk):35 punktów
                       5.Pierre François Verhulst(matematyk):10 punktów
                       6.Edouard Zeckendorf(matematyk):10 punktów
                       7.Ernest Solvay(chemik):10 punktów
                       8.Jean Stas(chemik):40 punktów
                       9.Joseph Plateau(fizyk):30 punktów
                       10.Étienne-Gaspard Robert(fizyk):10 punktów
                       11.Eduard van Beneden(zoolog):10 punktów
                       12.Jules Bordet(mikrobiolog):10 punktów
                       13.Albert Claude(cytolog):30 punktów
                       14.Corneille Heymans(fizjolog):15 punktów
                       15.Vincent Rijmen(kryptograf):10 punktów
                       16.Leo Baekeland(wynalazca):25 punktów
                       17.Zénobe Gramme(wynalazca):25 punktów

                       Wyniki:305 punktów

                       Belgowie:10 500 tys.ludzi

                       Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=2 904,8.
                       • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Brazylijczycy 26.02.12, 22:32
                        1.Henrique da Rocha Lima(patolog):5 punktów
                        2.Sérgio Henrique Ferreira(farmakolog):10 punktów
                        3.Aristides Leão(biolog):10 punktów
                        4.Maurício Rocha e Silva(farmakolog):10 punktów

                        Wyniki:35 punktów

                        Brazylijczycy:205 716 890 ludzi

                        Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=17,01.
                        • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Brytyjczycy 26.02.12, 23:19
                         1.Francis Crick(biochemik):10 punktów
                         2.Arthur Harden(biochemik):10 punktów
                         3.Alan Lloyd Hodgkin(biochemik):5 punktów
                         4.Frederick Hopkins(biochemik):40 punktów
                         5.Timothy Hunt(biochemik):10 punktów
                         6.Bernard Katz(fizjolog):25 punktów
                         7.John Kendrew(biochemik):10 punktów
                         8.Paul Nurse(biochemik):20 punktów
                         9.Richard J. Roberts(biochemik):5 punktów
                         10.Alexander R. Todd(biochemik):10 punktów
                         11.John Vane(farmakolog):15 punktów
                         12.Frederick Augustus Abel(chemik):15 punktów
                         13.Stewart Adams(chemik):10 punktów
                         14.Neil Bartlett(chemik):10 punktów
                         15.Derek Barton(chemik):10 punktów
                         16.James W. Black(farmaceuta):20 punktów
                         17.Joseph Black(chemik);25 punktów
                         18.Henry Cavendish(chemik):50 punktów
                         19.Adair Crawford(chemik):10 punktów
                         20.William Crookes(chemik):15 punktów
                         21.Henry Drysdale Dakin(chemik);10 punktów
                         22.John Dalton(fizyk):25 punktów
                         23.John Frederic Daniell(chemik):10 punktów
                         24.Humphry Davy(chemik):100 punktów
                         25.James Dewar(chemik):25 punktów
                         26.Michael Faraday(fizyk):130 punktów
                         27.Edward Frankland(chemik):10 punktów
                         28.Thomas Graham(fizyk):10 punktów
                         29.William Grove(chemik):20 punktów
                         30.Charles Hatchett(chemik):10 punktów
                         31.Walter Norman Haworth(chemik):20 punktów
                         32.William Henry (chemik):10 punktów
                         33.John Herschel(chemik):30 punktów
                         34.Cyril Hinshelwood(chemik):10 punktów
                         35.Edward Charles Howard(chemik):30 punktów
                         36.Luke Howard(chemik):10 punktów
                         37.Harold Kroto(chemik):10 punktów
                         38.John Bennet Lawes(chemik):10 punktów
                         39.Christopher Longuet-Higgins(chemik):15 punktów
                         40.Archer Martin(chemik):5 punktów
                         41.James Muspratt(chemik):10 punktów
                         42.John Newlands(chemik):20 punktów
                         43.Isaac Newton(fizyk):125 punktów
                         44.Ronald Norrish(chemik):10 punktów
                         45.William Henry Perkin(chemik):30 punktów
                         46.Max Perutz(chemik):10 punktów
                         47.George Porter(chemik):5 punktów
                         48.Joseph Priestley(chemik):90 punktów
                         49.William Prout(chemik):10 punktów
                         50.William Ramsay(chemik):65
                         51.Robert Robinson(chemik):35 punktów
                         52.Daniel Rutherford(chemik):20 punktów
                         53.Frederick Sanger(biochemik):20 punktów
                         54.Frederick Soddy(chemik):55 punktów
                         55.Richard Laurence Millington Synge(chemik):5 punktów
                         56.Thomas Thomson(chemik):30 punktów
                         57.Morris William Travers(chemik):15 punktów
                         58.Geoffrey Wilkinson(chemik):5 punktów
                         59.Alexander William Williamson(chemik):20 punktów
                         60.William Hyde Wollaston(chemik):70 punktów
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Brytyjczycy 27.02.12, 15:43
                          61.Peter Barlow(fizyk):30 punktów
                          62.John Canton(fizyk):75 punktów
                          63.James Chadwick(fizyk):10 punktów
                          64.Paul Dirac(fizyk):45 punktów
                          65.John Ambrose Fleming(fizyk):10 punktów
                          66.William Gilbert (fizyk):30 punktów
                          67.Stephen Gray(fizyk):20 punktów
                          68.Stephen Hawking(astrofizyk):15 punktów
                          69.James Joule(fizyk):25 punktów
                          70.Lord Kelvin(fizyk):60 punktów
                          71.Oliver Lodge(fizyk):35 punktów
                          72.Edward Arthur Milne(fizyk):10 punktów
                          73.Henry Moseley(fizyk):20 punktów
                          74.Nevill Francis Mott(fizyk):5 punktów
                          75.John Pendry(fizyk):10 punktów
                          76.Roger Penrose(fizyk):20 punktów
                          77.John Pople(fizyk):5 punktów
                          78.Cecil Frank Powell(fizyk):20 punktów
                          79.Owen Willans Richardson(fizyk):10 punktów
                          80.Martin Ryle(fizyk):25 punktów
                          81.Charles Stanhope, 3. hrabia Stanhope(fizyk):40 punktów
                          82.John Strutt, 3. baron Rayleigh(fizyk):25 punktów
                          83.William Sturgeon(elektryk):30 punktów
                          84.Joseph Wilson Swan(fizyk):15 punktów
                          85.George Thomson(fizyk):10 punktów
                          86.Joseph John Thomson(fizyk):50 punktów
                          87.Geoffrey West(fizyk):10 punktów
                          88.Edmund Whittaker(matematyk):10 punktów
                          89.Thomas Young(fizyk):80 punktów
                          90.David Brewster(fizyk):10 punktów
                          91.James Alfred Ewing(fizyk):10 punktów
                          92.Peter Higgs(fizyk):15 punktów
                          93.John Kerr (fizyk):20 punktów
                          94.James Clerk Maxwell(fizyk):45 punktów
                          95.William Nicol(fizyk):20 punktów
                          96.Charles Thomson Rees Wilson(fizyk):10 punktów
                          97.Edward Victor Appleton(fizyk):10 punktów
                          98.William Edward Ayrton(fizyk):10 punktów
                          99.Jocelyn Bell Burnell(fizyk):10 punktów
                          100.Tim Berners-Lee(fizyk);20 punktów
                          101.Patrick Maynard Stuart Blackett(fizyk):65 punktów
                          102.William Henry Bragg(fiyk):10 punktów
                          103.John Douglas Cockcroft(fizyk):5 punktów
                          104.Richard Dalitz(fizyk):15 punktów
                          105.Gordon Dobson(fizyk):20 punktów
                          106.John Dollond(optyk):10 punktów
                          107.Ralph Fowler(fizyk):5 punktów
                          108.Antony Hewish(fizyk):5 punktów
                          109.Dorothy Crowfoot Hodgkin(biochemik):70 punktów
                          110.Robert Hooke(przyrodnik):30 punktów
                          111.John Huxham(lekarz):15 punktów
                          112.Gowin Knight(fizyk);10 punktów
                          113.Joseph Larmor(fizyk):10 punktów
                          114.Peter Mansfield(fizyk):5 punktów
                          115.John Henry Poynting(fizyk):50 punktów
                          116.William John Rankine(fizyk):5 punktów
                          117.Robert Recorde(fizyk):2 punkty
                          118.Edward Sabine(fizyk):10 punktów
                          119.Benjamin Thompson(fizyk):10 punktów
                          120.Charles Babbage(matematyk):20 punktów
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Brytyjczcy 27.02.12, 16:27
                          121.David Caminer(informatyk):20 punktów
                          122.Edgar Frank Codd(informatyk):5 punktów
                          123.C.A.R. Hoare(informatyk):15 punktów
                          124.Tom Kilburn(informatyk):10 punktów
                          125.Ada Lovelace(informayk):10 punktów
                          126.Robin Milner(informatyk):5 punktów
                          127.William (Bill) Moggridge(informatyk):10 punktów
                          128.Clive Sinclair(wynalazca):10 punktów
                          129.Alan Turing(matematyk):10 punktów
                          130.Leslie Valiant(informatyk):10 punktów
                          131.Peter Barlow(matematyk):30 punktów
                          132.Isaac Barrow(matematyk):20 punktów
                          133.Thomas Bayes(matematyk):10 punktów
                          134.George Boole(matematyk):10 punktów
                          135.Henry Briggs(matematyk):10 punktów
                          136.William Burnside(matematyk):5 punktów
                          137.Arthur Cayley(matematyk):35 punktów
                          138.Roger Cotes(fizyk):10 punktów
                          139.Simon Donaldson(matematyk):20 punktów
                          140.George Green(matematyk):15 punktów
                          141.James Gregory(matematyk):20 punktów
                          142.Edmund Gunter(matematyk):40 punktów
                          143.Edmund Halley(matematyk):25 punktów
                          144.William George Horner(matematyk):20 punktów
                          145.James Ivory (matematyk):10 punktów
                          146.Colin Maclaurin(matematyk):10 punktów
                          147.Augustus De Morgan(matematyk):5 punktów
                          148.Samuel Morland(wynalazca):80 punktów
                          149.Frank Morley(matematyk):10 punktów
                          150.John Napier(matematyk):30 punktów
                          151.William Oughtred(matematyk):20 punktów
                          152.Harry Pitt(matematyk):10 punktów
                          153.Frank Ramsey(matematyk):10 punktów
                          154.Benjamin Robins(matematyk):20 punktów
                          155.Edward John Routh(matematyk):10 punktów
                          156.Bertrand Russell(matematyk):20 punktów
                          157.Thomas Simpson(matematyk):10 punktów
                          158.James Stirling (matematyk):10 punktów
                          159.Alicja Boole Stott(matematyk):5 punktów
                          160.Brook Taylor(matematyk):25 punktów
                          161.Clive Temperton(matematyk):15 punktów
                          162.Herbert Westren Turnbull(matematyk):5 punktów
                          163.John Venn(matematyk):10 punktów
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Brytyjczycy 27.02.12, 17:37
                          164.Hubert Airy(lekarz):10 punktów
                          165.Gordon Dobson(meteorolog):20 punktów
                          166.Francis Galton(przyrodnik):30 punktów
                          167.William Napier Shaw(meteorolog):15 punktów
                          168.John Abernethy (chirurg):10 punktów
                          169.Charles Edward Beevor(anatom):15 punktów
                          170.William Bowman(anatom):15 punktów
                          171.Henry Vandyke Carter(anatom):15 punktów
                          172.Jacob Augustus Lockhart Clarke(anatom):30 punktów
                          173.William Harvey(anatom):10 punktów
                          174.Edgar Douglas Adrian(fizjolog):10 punktów
                          175.Giles Brindley(fizjolog):15 punktów
                          176.Robert Edwards(fizjolog):10 punktów
                          177.Stefan Hales(fizjolog):25 punktów
                          178.Archibald Vivian Hill(fizjolog):10 punktów
                          179.Andrew Fielding Huxley(fizjolog):5 punktów
                          180.Edward Albert Sharpey-Schafer(fizjolog):10 punktów
                          181.Charles Sherrington(fizjolog):20 punktów
                          182.Ernest Starling(fizjolog):15 punktów
                          183.Augustus Volney Waller(neurofizjolog):10 punktów
                          184.William Bateson(genetyk):5 punktów
                          185.Ronald Fisher(genetyk):30 punktów
                          186.Rosalind Franklin(genetyk):5 punktów
                          187.John B. S. Haldane(genetyk):20 punktów
                          188.Alec Jeffreys(genetyk):10 punktów
                          189.Reginald Punnett(genetyk):5 punktów
                          190.Charles Darwin(biolog):10 punktów
                          191.Edward M. Boxer(wynalazca):5 punktów
                          192.Aleksander Parkes(wynalazca):25 punktów
                          193.Isaac Pitman(wynalazca):10 punktów
                          194.Herbert Akroyd Stuart(wynalzca):10 punktów
                          195.Richard Arkwright(wynalazca):10 punktów
                          196.William George Armstrong(wynalazca):20 punktów
                          197.Joseph Aspdin(wynalzca):20 punktów
                          198.Alexander Bain (wynalazca):10 punktów
                          199.John Logie Baird(wynalazca):25 punktów
                          200.Alexander Graham Bell(wynalazca):30 punktów
                          201.Henry Bessemer(wynalazca):10 punktów
                          202.Matthew Boulton(wynalazca):5 punktów
                          203.Edmund Cartwright(wynalazca):20 punktów
                          204.George Cayley(wynalazca):20 punktów
                          205.Josiah Latimer Clark(wynalazca):20 punktów
                          206.William Congreve (wynalazca):60 punktów
                          207.William Fothergill Cooke(wynalazca):10 punktów
                          208.Edward Alfred Cowper(wynalazca):30 punktów
                          209.Edward Cowper(wynalazca):15 punktów
                          210.Samuel Crompton(wynalazca):10 punktów
                          211.Thomas Crampton(wynalazca):25 punktów
                          212.John Boyd Dunlop(wynalazca):10 punktów
                          213.James Dyson(wynalazca):10 punktów
                          214.William Fairbairn(wynalazca):15 punktów
                          215.John Fowler(wynalazca):15 punktów
                          216.Thomas Frye(wynalazca):10 punktów
                          217.George Graham(wynalazca):20 punktów
                          218.John Hadley(wynalazca):10 punktów
                          219.James Hargreaves(wynalazca):15 punktów
                          220.John Harrison(wynalazca):10 punktów
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Brytyjczycy 27.02.12, 17:56
                          221.John Kay(wynalazca):15 punktów
                          222.Vivian Loyd(wynalazca):5 punktów
                          223.Henry Maudslay(wynalazca):20 punktów
                          224.Andrew Meikle(wynalazca):15 punktów
                          225.Henry Mill(wynalazca):10 punktów
                          226.James Beaumont Neilson(wynalazca):10 punktów
                          227.Thomas Newcomen(wynalazca):10 punktów
                          228.Charles Algernon Parsons(wynalazca):10 punktów
                          229.Arthur Pollen(wynalazca):10 punktów
                          230.Richard Roberts (wynalazca):15 punktów
                          231.Thomas Savery(wynalazca):20 punktów
                          232.John Shepherd-Barron(wynalazca):10 punktów
                          233.Henry Shrapnel(wynalazca):5 punktów
                          234.George Stephenson(wynalazca):10 punktów
                          235.William Symington(wynalazca):20 punktów
                          236.Sidney Gilchrist Thomas(wynalazca):20 punktów
                          237.Richard Trevithick(wynalazca):65 punktów
                          238.Jethro Tull (agronom):20 punktów
                          239.James Watt(wynalazca):65 punktów
                          240.Charles Wheatstone(wynalazca):25 punktów
                          241.Robert Whitehead(wynalazca):10 punktów
                          242.Frank Whittle(wynalazca):15 punktów
                          243.Joseph Whitworth(wynalazca):35 punktów
                          244.John Wilkinson (przemysłowiec):10 punktów
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Brytyjczycy 27.02.12, 18:05
                          Wyniki:4 797 punktów

                          Brytyjczycy:119 100 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=4 027,71.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Kanadyjczycy 27.02.12, 18:34
                          1.James Collip(biochemik):3 punkty
                          2.Frederick Banting(fizjolog):5 punktów
                          3.Charles Best(fizjolog):5 punktów
                          4.Michael Smith (chemik):5 punktów
                          5.Lewis Urry(wynalazca):5 punktów
                          6.Abraham Pineo Gesner(geolog):10 punktów
                          7.Alfred V. Aho(informatyk):3 punkty
                          8.William Schelter(informatyk):3 punkty
                          9.Félix d'Herelle(mikrobiolog):5 punktów
                          10.Brian Wowk(fizyk):5 punktów
                          11.Frederick G. Creed(wynalazca):20 punktów
                          12.Sandford Fleming(wynalazca):5 punktów

                          Wyniki:74 punkty

                          Kanadyjczycy:34 300 083 ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=215,75.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Czesi 27.02.12, 18:45
                          1.Jaroslav Heyrovský(chemik):10 punktów
                          2.Otto Wichterle(chemik):10 punktów
                          3.Petr Hořava(fizyk):20 punktów
                          4.Bernard Bolzano(matematyk):20 punktów
                          5.Eduard Čech(matematyk):10 punktów

                          Wyniki:70 punktów

                          Czesi:12 130 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=577,1.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Duńczycy 27.02.12, 19:10
                          1.Caspar Bartholin młodszy(anatom):10 punktów
                          2.Thomas Bartholin(anatom):10 punktów
                          3.Ludvig Levin Jacobson(anatom):10 punktów
                          4.Nicolaus Steno(geologia):10 punktów
                          5.Henrik Dam(biochemik):10 punktów
                          6.August Krogh(fizjolog):10 punktów
                          7.Johannes Nicolaus Brønsted(chemik):10 punktów
                          8.Johan Kjeldahl(chemik):10 punktów
                          9.Søren Peder Lauritz Sørensen(biochemik):5 punktów
                          10.Julius Thomsen (chemik):10 punktów
                          11.Hans Christian Ørsted(fizyk):20 punktów
                          12.Niels Bohr(fizyk):20 punktów
                          13.Aage Niels Bohr(fizyk):3 punkty
                          14.Martin Knudsen(fizyk):30 punktów
                          15.Anders Hejlsberg(informatyk):5 punktów
                          16.Rasmus Lerdorf(informatyk):5 punktów
                          17.Peter Naur(informatyk):10 punktów
                          18.Agner Krarup Erlang(matematyk):20 punktów
                          19.Thomas Fincke(matematyk):10 punktów
                          20.Johan Jensen(matematyk):10 punktów
                          21.Georg Mohr (matematyk):10 punktów
                          22.Rasmus Bartholin(lekarz):15 punktów
                          23.Ole Fanger(naukowiec):10 punktów
                          24.Hans Christian Gram(bakteriolog):10 punktów
                          25.Henrik Svensmark(fizyk):5 punktów

                          Wyniki:278 punktów

                          Duńczycy:7 000 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=3 971,4.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Finowie 27.02.12, 19:21
                          1.Johan Gadolin(fizyk):25 punktów
                          2.Linus Torvalds(informatyk):10 punktów
                          3.Ragnar Granit(neurofizjolog):10 punktów
                          4.Jakob Sederholm(geolog):10 punktów
                          5.Vilho Väisälä(meteorolog):10 punktów

                          Wynik:65 punktów

                          Finowie:6 200 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=1 048,4.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Francuzi 27.02.12, 20:15
                          1.Jacques Monod(biochemik):10 punktów
                          2.Antoine Balard(chemik):20 punktów
                          3.Antoine Baumé(chemik):10 punktów
                          4.Antoine Bechamp(biolog):10 punktów
                          5.Henri Becquerel(chemik):10 punktów
                          6.Aleksander Edmund Becquerel(fizyk):5 punktów
                          7.Bernard Courtois(chemik):10 punktów
                          8.Marcellin Pierre Berthelot(chemik):10 punktów
                          9.Claude Louis Berthollet(chemik):25 punktów
                          10.Paul Émile Lecoq de Boisbaudran(chemik):15 punktów
                          11.Jean Baptiste Boussingault(chemik):10 punktów
                          12.Antoine Bussy(chemik):10 punktów
                          13.Hilaire Bernigaud de Chardonnet(chemik):10 punktów
                          14.Henri Louis Le Chatelier(chemik):5 punktów
                          15.Michel Eugène Chevreul(chemik):30 punktów
                          16.Pierre Curie(chemik):20 punktów
                          17.André-Louis Debierne(chemik):5 punktów
                          18.Charles-François de Cisternay Du Fay(chemik):10 punktów
                          19.Jean-Baptiste Dumas(chemik):25 punktów
                          20.Jacques Joseph Ebelmen(chemik):10 punktów
                          21.Antoine François de Fourcroy(chemik):3 punkty
                          22.Charles Friedel(chemik):20 punktów
                          23.Edmond Frémy(chemik):5 punktów
                          24.Joseph Louis Gay-Lussac(chemik):20 punktów
                          25.Charles Frédéric Gerhardt(chemik):5 punktów
                          26.Victor Grignard(chemik):15 punktów
                          27.Antoine Lavoisier(fizyk):75 punktów
                          28.Joseph Le Bel(chemik):10 punktów
                          29.Nicolas Leblanc(chemik):10 punktów
                          30.Philippe Lebon(chemik):15 punktów
                          31.Georges Leclanché(chemik):10 punktów
                          32.Nicolas Lémery(chemik):20 punktów
                          33.Louis Camille Maillard(chemik):10 punktów
                          34.Auguste Millon(chemik):10 punktów
                          35.Henri Moissan(chemik):75 punktów
                          36.Ludwik Pasteur(chemik):55 punktów
                          37.Anselme Payen(chemik):20 punktów
                          38.Pierre Joseph Pelletier(chemik):15 punktów
                          39.Marguerite Perey(chemik):5 punktów
                          40.Joseph Proust(chemik):55 punktów
                          41.François-Marie Raoult(fizyk):10 punktów
                          42.Henri Victor Regnault(chemik):15 punktów
                          43.Paul Sabatier(chemik):10 punktów
                          44.Henri Étienne Sainte-Claire Deville(chemik):20 punktów
                          45.Louis Jacques Thénard(chemik):35 punktów
                          46.Georges Urbain(chemik):5 punktów
                          47.Louis Nicolas Vauquelin(chemik):30 punktów
                          48.Charles Adolphe Wurtz(chemik):30 punktów
                          49.Jean le Rond d'Alembert(fizyk):20 punktów
                          50.Guillaume Amontons(fizyk):20 punktów
                          51.André Marie Ampère(fizyk):40 punktów
                          52.Jacques Arsene d'Arsonval(fizjolog):20 punktów
                          53.Alain Aspect(fizyk):5 punktów
                          54.Pierre Victor Auger(fizyk):20 punktów
                          55.Jacques Philippe Marie Binet(matematyk):10 punktów
                          56.Jean-Baptiste Biot(fizyk):20 punktów
                          57.Jean-Charles de Borda(fizyk):3 punkty
                          58.Édouard Branly(fizyk):20 punktów
                          59.August Bravais(fizyk):10 punktów
                          60.Louis-François-Clement Breguet(fizyk):15 punktów
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Francuzi 27.02.12, 21:10
                          61.Léon Brillouin(fizyk):5 punktów
                          62.Louis de Broglie(fizyk):10 punktów
                          63.Pierre Louis du Buat(fizyk):20 punktów
                          64.Henri Bénard(fizyk):45 punktów
                          65.Charles Cagniard de la Tour(fizyk):10 punktów
                          66.Louis-Paul Cailletet(fizyk):40 punktów
                          67.Nicolas Léonard Sadi Carnot(fizyk):10 punktów
                          68.Augustin Louis Cauchy(matematyk):50 punktów
                          69.Jacques Alexandre Charles(fizyk):10 punktów
                          70.Émilie du Châtelet(matematyk):15 punktów
                          71.Benoît Clapeyron(fizyk):10 punktów
                          72.Georges Claude(fizyk):10 punktów
                          73.Claude Cohen-Tannoudji(fizyk):5 punktów
                          74.Gaspard-Gustave Coriolis(fizyk);25 punktów
                          75.Marie Alfred Cornu(fizyk):10 punktów
                          76.Charles Coulomb(fizyk):40 punktów
                          77.Henri-Alexandre Deslandres(fizyk):15 punktów
                          78.Charles Fabry(fizyk):5 punktów
                          79.Albert Fert(fizyk):5 punktów
                          80.Armand Fizeau(fizyk);10 punktów
                          81.Jean Bernard Léon Foucault(fizyk):50 punktów
                          82.Augustin Jean Fresnel(fizyk):75 punktów
                          83.Louis Georges Gouy(fizyk):10 punktów
                          84.Jules Jamin(fizyk);10 punktów
                          85.Frédéric Joliot-Curie(fizyk):5 punktów
                          86.Irène Joliot-Curie(fizyk):5 punktów
                          87.Alfred Kastler(fizyk):5 punktów
                          88.Paul Langevin(fizyk):20 punktów
                          89.Gabriel Lippmann(fizyk):25 punktów
                          90.Jules Antoine Lissajous(fizyk):10 punktów
                          91.Étienne Louis Malus(inżynier):10 punktów
                          92.Edme Mariotte(fizyk):20 punktów
                          93.Pierre Louis Maupertuis(matematyk):10 punktów
                          94.Claude-Louis Navier(fizyk):30 punktów
                          95.Joseph Nicéphore Niépce(fizyk):10 punktów
                          96.Jean-Antoine Nollet(fizyk):20 punktów
                          97.Denis Papin(fizyk):20 punktów
                          98.Blaise Pascal(fizyk):30 punktów
                          99.Jean Charles Peltier(fizyk):10 punktów
                          100.Jean Baptiste Perrin(fizyk):30 punktów
                          101.Alexis Thérèse Petit(fizyk):15 punktów
                          102.Jean Picard(fizyk):20 punktów
                          103.Gaston Planté(fizyk):10 punktów
                          104.Louis Poinsot(fizyk):15 punktów
                          105.Jean Louis Marie Poiseuille(fizyk):10 punktów
                          106.Siméon Denis Poisson(fizyk):30 punktów
                          107.Gaspard Marie Riche de Prony(fizyk):10 punktów
                          108.Alfred Pérot(fizyk):5 punktów
                          109.René Antoine Ferchault de Réaumur(fizyk):25 punktów
                          110.Félix Savart(fizyk):5 punktów
                          111.Jacques Charles François Sturm(fizyk):15 punktów
                          112.Henri Tresca(fizyk):10 punktów
                          113.Pierre Varignon(fizyk):10 punktów
                          114.Claude Berrou(informatyk):5 punktów
                          115.Louis Pouzin(informatyk):5 punktów
                          116.Jacques d'Allonville de Louville(matematyk):20 punktów
                          117.Joseph Louis François Bertrand(matematyk):10 punktów
                          118.Jacques Besson(matematyk):5 punktów
                          119.Charles Bossut(matematyk):10 punktów
                          120.Charles Julien Brianchon(matematyk):10 punktów
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Francuzi 27.02.12, 22:09
                          121.Henri Brocard(matematyk):20 punktów
                          122.Pierre Bézier(matematyk):20 punktów
                          123.Alexis Clairaut(matematyk):10 punktów
                          124.Gérard Desargues(matematyk):10 punktów
                          125.François Pierre Charles Dupin(matematyk):10 punktów
                          126.Pierre de Fermat(matematyk):60 punktów
                          127.Jean Baptiste Joseph Fourier(matematyk):10 punktów
                          128.Maurice Fréchet(matematyk):20 punktów
                          129.Évariste Galois(matematyk):10 punktów
                          130.Sophie Germain(matematyk):10 punktów
                          131.Albert Girard(matematyk):25 punktów
                          132.René Gâteaux(matematyk):10 punktów
                          133.Jacques Herbrand(matematyk):30 punktów
                          134.Charles Hermite(matematyk):15 punktów
                          135.Gaston Julia(matematyk):10 punktów
                          136.Kartezjusz(matematyk):70 punktów
                          137.Laurent Lafforgue(matematyk):10 punktów
                          138.Edmond Nicolas Laguerre(matematyk):10 punktów
                          139.Gabriel Lamé(matematyk):10 punktów
                          140.Pierre Alphonse Laurent(matematyk):10 punktów
                          141.Urbain Le Verrier(matematyk):15 punktów
                          142.Henri Lebesgue(matematyk):15 punktów
                          143.Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon(matematyk):10 punktów
                          144.Adrien-Marie Legendre(matematyk):30 punktów
                          145.Joseph Liouville(matematyk):10 punktów
                          146.Édouard Lucas(matematyk):10 punktów
                          147.Paul Pierre Lévy(matematyk):30 punktów
                          148.Amédée Mannheim(matematyk):10 punktów
                          149.Marin Mersenne(matematyk):10 punktów
                          150.Abraham de Moivre(matematyk):10 punktów
                          151.Pierre Rémond de Montmort(matematyk):10 punktów
                          152.Henri Padé(matematyk):10 punktów
                          153.Jean-Victor Poncelet(matematyk):5 punktów
                          154.Michel Rolle(matematyk):15 punktów
                          155.André Sainte-Laguë(matematyk):10 punktów
                          156.Pierre Frédéric Sarrus(matematyk):10 punktów
                          157.René Thom(matematyk):5 punktów
                          158.François Viète(matematyk):10 punktów
                          159.Pierre Laurent Wantzel(matematyk):20 punktów
                          160.Alphonse Bertillon(uczony):5 punktów
                          161.Nicolas Appert(wynalazca):10 punktów
                          162.Émile Baudot(wynalazca):10 punktów
                          163.Jean-Pierre Blanchard(wynalazca):10 punktów
                          164.Paul Boucherot(wynalazca):10 punktów
                          165.Basile Bouchon(wynalazca):10 punktów
                          166.Eugène Bourdon(wynalazca):10 punktów
                          167.Ferdinand Philippe Carré(wynalazca):10 punktów
                          168.Claude Chappe(wynalazca):10 punktów
                          169.Antoine Alphonse Chassepot(wynalazca):10 punktów
                          170.Alphonse Couvreux(wynalazca):10 punktów
                          171.Nicolas-Joseph Cugnot(wynalazca):10 punktów
                          172.Louis Jacques Daguerre(wynalazca):10 punktów
                          173.Jean-Pierre Droz(wynalzca):10 punktów
                          174.Henri Dupuy de Lôme(konstruktor):20 punktów
                          175.Pierre Forest(konstruktor):30 punktów
                          176.Benoît Fourneyron(wynalazca):10 punktów
                          177.Léon Gaumont(wynalazca):10 punktów
                          178.Henri Jules Giffard(wynalazca):20 punktów
                          179.Filip de Girard(wynalazca):40 punktów
                          180.Paul Louis Héroult(wynalazca):10 punktów
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Francuzi 27.02.12, 22:29
                          181.Joseph Marie Jacquard(wynalazca):20 punktów
                          182.Adolphe Kegresse(wynalazca):25 punktów
                          183.Joseph-Louis Lambot(wynalazca):20 punktów
                          184.Gustave Le Gray(wynalazca):10 punktów
                          185.Etienne Lenoir(wynalazca):20 punktów
                          186.Jean Lepage(wynalazca):10 punktów
                          187.Louis Flobert(wynalazca):5 punktów
                          188.Bracia Lumière(wynalazcy):40 punktów
                          189.Pierre Èmilie Martin(wynalazca):15 punktów
                          190.Pierre Michaux(wynalazca):10 punktów
                          191.Joseph Monier(wynalazca)20 punktów
                          192.Bracia Montgolfier(wynalazcy):10 punktów
                          193.Jules-Émile Péan(wynalazca):10 punktów
                          194.Henri Pitot(wynalazca):10 punktów
                          195.Charles Gabriel Pravaz(wynalazca):10 punktów
                          196.Louis Le Prince(wynalzaca):10 punktów
                          197.Charles Renard(wynalazca):30 punktów
                          198.Émile Reynaud(wynalazca):10 punktów
                          199.Édouard-Léon Scott de Martinville(wynalazca):10 punktów
                          200.Louis Frédéric Sauvage(wynalazca):20 punktów
                          201.Charles Tellier(wynalazca):30 punktów
                          202.Charles Xavier Thomas(wynalazca):10 punktów
                          203.Jacques de Vaucanson(wynalazca):30 punktów
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Francuzi 27.02.12, 22:35
                          Wynik:3 336 punktów

                          Francuzi(z Alzatczykami):99 650 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=3 347,7.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Chińczycy 27.02.12, 22:48
                          1.Charles K. Kao(fizyk):5 punktów
                          2.Chien-Shiung Wu(fizyk):5 punktów
                          3.Chen Jingrun(matematyk):10 punktów
                          4.Shiing-shen Chern(matematyk):10 punktów
                          5.Liu Hui(matematyk):10 punktów
                          6.Luo Xiahong(matematyk):20 punktów
                          7.Hing Tong(matematyk):10 punktów
                          8.Zhang Heng(matematyk):50 punktów
                          9.Cai Lun(wynalzaca):10 punktów
                          10.Liang Lingzan(wynalazca):10 punktów
                          11.Wan Hu(wynalazca):10 punktów

                          Wynik:150 punktów

                          Chińczycy(z Hui):1 300 100 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=11,5.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Grecy 28.02.12, 13:43
                          1.Apoloniusz z Pergi(matemztyk):20 punktów
                          2.Archimedes(matematyk):120 punktów
                          3.Archytas z Tarentu(matematyk):40 punktów
                          4.Arystarch z Samos(astronom):30 punktów
                          5.Diofantos(matematyk):30 punktów
                          6.Diokles (matematyk):20 punktów
                          7.Eratostenes(matematyk):35 punktów
                          8.Eudoksos z Knidos(matematyk):25 punktów
                          9.Euklides(matematyk):40 punktów
                          10.Heron z Aleksandrii(matematyk):60 punktów
                          11.Hipokrates z Chios(matematyk):30 punktów
                          12.Hipparchos z Nikei(astronom):70 punktów
                          13.Hypatia z Aleksandrii(matematyk):20 punktów(męczennica nauki zamordowana przez
                          rozwścieczonych chrześcijan)
                          14.Ktesibios(matematyk):70 punktów
                          15.Meton z Aten(matematyk):10 punktów
                          16.Nikomedes (matematyk):20 punktów
                          17.Pappus z Aleksandrii(matematyk):10 punktów
                          18.Pitagoras(matematyk):40 punktów
                          19.Tales z Miletu(matematyk):50 punktów
                          20.Teodor z Cyreny(matematyk):20 punktów
                          21.Teon z Aleksandrii(matematyk):5 punktów

                          Wynik:735 punktów

                          Grecy:14 330 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=5 129,1.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Niemcy 28.02.12, 14:30
                          1.Eduard Buchner(chemik):10 punktów
                          2.Adolf Butenandt(biochemik):20 punktów
                          3.Albrecht Kossel(biochemik):5 punktów
                          4.Hans Adolf Krebs(biochemik):15 punktów
                          5.Hans Sachs (serolog):10 punktów
                          6.Ernst Salkowski(biochemik):30 punktów
                          7.Max Delbrück(genetyk):10 punktów
                          8.Manfred Eigen(biofizyk):10 punktów
                          9.Erwin Neher(biofizyk):5 punktów
                          10.Richard Abegg(fizykochemik):10 punktów
                          11.Franz Karl Achard(chemik):10 punktów
                          12.Kurt Alder(chemik):10 punktów
                          13.Ernst Otto Beckmann(chemik):10 punktów
                          14.August Beer(fizyk):10 punktów
                          15.Friedrich Bergius(chemik):20 punktów
                          16.Carl Bosch(chemik):5 punktów
                          17.Walther Bothe(fizyk):25 punktów
                          18.Hennig Brand(chemik):5 punktów
                          19.Heinrich Caro(chemik):20 punktów
                          20.Theodor Curtius(chemik):20 punktów
                          21.Johann Deisenhofer(biochemik):5 punktów
                          22.Otto Diels(chemik):5 punktów
                          23.Johann Wolfgang Döbereiner(chemik):45 punktów
                          24.Karl Oswald Engler(chemik):15 punktów
                          25.Emil Erlenmeyer(chemik):50 punktów
                          26.Gerhard Ertl(chemik):20 punktów
                          27.Hermann von Fehling(chemik):40 punktów
                          28.Ernst Fischer(chemik):10 punktów
                          29.Franz Joseph Emil Fischer(chemik):5 punktów
                          30.Hans Fischer(chemik):40 punktów
                          31.Emil Hermann Fischer(chemik):50 punktów
                          32.Adolph Frank(chemik):5 punktów
                          33.Hans Goldschmidt(chemik):15 punktów
                          34.Theodor Grotthuss(chemik):10 punktów
                          35.Otto Hahn(fizykochemik):95 punktów
                          36.Arthur Heffter(chemik):10 punktów
                          37.Walter Heitler(fizyk):5 punktów
                          38.Hermann Hellriegel(chemik):10 punktów
                          39.Johann Wilhelm Hittorf(chemik):15 punktów
                          40.Felix Hoffmann(chemik):10 punktów
                          41.August Wilhelm von Hofmann(chemik):25 punktów
                          42.Robert Huber(chemik):5 punktów
                          43.Erich Hückel(chemik):10 punktów
                          44.Ivar Karl Ugi(chemik):10 punktów
                          45.Friedrich Kehrmann(chemik):10 punktów
                          46.Friedrich August Kekulé von Stradonitz(chemik):30 punktów
                          47.Martin Heinrich Klaproth(chemik):60 punktów
                          48.Ludwig Knorr(chemik):30 punktów
                          49.Adolph Wilhelm Hermann Kolbe(chemik):45 punktów
                          50.Wilhelm Kühne(chemik):3 punkty
                          51.Justus von Liebig(chemik):20 punktów
                          52.Raphael Liesegang(chemik):10 punktów
                          53.Carl Mannich(chemik):10 punktów
                          54.Andreas Sigismund Marggraf(chemik):10 punktów
                          55.Lothar Meyer(chemik):5 punktów
                          56.August Michaelis(chemik);10 punktów
                          57.Hartmut Michel(biochemik):5 punktów
                          58.Eilhard Alfred Mitscherlich(chemik):10 punktów
                          59.Eilhard Mitscherlich(chemik):5 punktów
                          60.Karl Friedrich Mohr(chemik):20 punktó
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Niemcy 28.02.12, 15:20
                          61.Friedrich Mohs(chemik):10 punktów
                          62.Harmon Northrop Morse(chemik):10 punktów
                          63.Achim Müller(chemik):30 punktów
                          64.Walther Nernst(fizyk):30 punktów
                          65.Robert Bunsen(fizyk):80 punktów
                          66.Walter Noddack(chemik):8 punktów
                          67.Ida Noddack(chemik):8 punktów
                          68.Wilhelm Normann(chemik):10 punktów
                          69.Wilhelm Ostwald(chemik):10 punktów
                          70.Hans von Pechmann(chemik):10 punktów
                          71.Peter Plichta(fizyk):40 punktów
                          72.Bernhard Proskauer(chemik):5 punktów
                          73.Jeremias Benjamin Richter(chemik):3 punkty
                          74.Otto Roelen(chemik):10 punktów
                          75.Friedlieb Ferdinand Runge(chemik):45 punktów
                          76.Wilhelm Schlenk(chemik):55 punktów
                          77.Carl Ernst Heinrich Schmidt(chemik):70 punktów
                          78.Gerhard Schrader(chemik):20 punktów
                          79.Christian Friedrich Schönbein(chemik):30 punktów
                          80.Friedrich Sertürner(chemik):10 punktów
                          81.Hermann Staudinger(chemik):20 punktów
                          82.Alfred Stock(chemik):2 punkty
                          83.Friedrich Strohmeyer(chemik):5 punktów
                          84.Max Volmer(chemik):5 punktów
                          85.Paul Walden(chemik):20 punktów
                          86.Johann Christian Wiegleb(chemik):5 punktów
                          87.Heinrich Otto Wieland(chemik):20 punktów
                          88.Julius Wilbrand(chemik):5 punktów
                          89.Richard Martin Willstätter(chemik):10 punktów
                          90.Adolf Otto Reinhold Windaus(chemik):20 punktów
                          91.Johannes Wislicenus(chemik):40 punktów
                          92.Georg Wittig(chemik):10 punktów
                          93.Richard Wolffenstein(chemik):5 punktów
                          94.Friedrich Wöhler(chemik):45 punktów
                          95.Karl Ziegler(chemik):20 punktów
                          96.Richard Zsigmondy(chemik):20 punktów
                          97.Ernst Abbe(fizyk):50 punktów
                          98.Max Abraham(fizyk):5 punktów
                          99.Peter Armbruster(fizyk):13 punktów
                          100.Heinrich Barkhausen(fizyk):10 punktów
                          101.Ernst Bauer (fizyk):10 punktów
                          102.Johannes Georg Bednorz(fizyk):5 punktów
                          103.August Beer(fizyk):10 punktów
                          104.Gerd Binnig(fizyk):5 punktów
                          105.Max Born(fizyk):5 punktów
                          106.Heinrich Wilhelm Brandes(meteorolog):5 punktów
                          107.Karl Ferdinand Braun(fizyk):35 punktów
                          108.Burkhard Heim(fizyk):10 punktów
                          109.Ernst Chladni(fizyk):35 punktów
                          110.Rudolf Clausius(fizyk):15 punktów
                          111.Friedrich Ernst Dorn(fizyk):5 punktów
                          112.Paul Drude(fizyk):10 punktów
                          113.Julius Elster(fizyk):5 punktów
                          114.Gabriel Fahrenheit(fizyk):15 punktów
                          115.Gustav Theodor Fechner(fizyk):5 punktów
                          116.James Franck(fizyk):5 punktów
                          117.Joseph von Fraunhofer(fizyk):40 punktów
                          118.Carl Friedrich Gauss(matematyk):35 punktów
                          119.Hans Geiger(fizyk):5 punktów
                          120.Hans Friedrich Geitel(fizyk):5 punktów
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Niemcy 28.02.12, 16:26
                          121.Walter Gerlach(fizyk):5 punktów
                          122.Peter Grünberg(fizyk):5 punktów
                          123.Otto von Guericke(fizyk):45 punktów
                          124.Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen(fizyk):10 punktów
                          125.Hermann Haken (fizyk):5 punktów
                          126.Hermann von Helmholtz(fizyk):20 punktów
                          127.Heinrich Hertz(fizyk):20 punktów
                          128.Gustav Ludwig Hertz(fizyk):5 punktów
                          129.Wilhelm Holtz(fizyk):10 punktów
                          130.J. Hans D. Jensen(fizyk):10 punktów
                          131.Ludwig Kaemtz(fizyk):3 punkty
                          132.Theodor Kaluza(fizyk):5 punktów
                          133.Wolfgang Ketterle(fizyk):30 punktów
                          134.Gustav Kirchhoff(fizyk):45 punktów
                          135.Hagen Kleinert(fizyk):20 punktów
                          136.Klaus von Klitzing(fizyk):10 punktów
                          137.Friedrich Kohlrausch(fizyk):10 punktów
                          138.Walther Kossel(fizyk):15 punktów
                          139.Herbert Kroemer(fizyk):20 punktów
                          140.August Kundt(fizyk):20 punktów
                          141.Max von Laue(fizyk):10 punktów
                          142.Gottfried Wilhelm Leibniz(matematyk):30 punktów
                          143.Philipp Lenard(fizyk):30 punktów
                          144.Heinrich Lenz(fizyk):10 punktów
                          145.Jacob Leupold(fizyk):15 punktów
                          146.Fritz London(fizyk):30 punktów
                          147.Otto Lummer(fizyk):20 punktów
                          148.Julius Robert von Mayer(fizyk):10 punktów
                          149.Fritz Walther Meissner(fizyk):10 punktów
                          150.Richard Mollier(fizyk):10 punktów
                          151.Rudolf Mößbauer(fizyk):10 punktów
                          152.Franz Ernst Neumann(fizyk):20 punktów
                          153.Robert Ochsenfeld(fizyk):5 punktów
                          154.Georg Ohm(fizyk):15 punktów
                          155.Friedrich Paschen(fizyk):20 punktów
                          156.Wolfgang Paul (fizyk):5 punktów
                          157.Max Planck(fizyk):30 punktów
                          158.Friedrich Pockels(fizyk):10 punktów
                          159.Johann Christian Poggendorff(fizyk):10 punktów
                          160.Ludwig Prandtl(fizyk):20 punktów
                          161.Georg Hermann Quincke(fizyk):10 punktów
                          162.Johann Wilhelm Ritter(fizyk):10 punktów
                          163.Wilhelm Röntgen(fizyk):10 punktów
                          164.Heinrich Rubens(fizyk):15 punktów
                          165.Carl David Tolmé Runge(fizyk):15 punktów
                          166.Ernst Ruska(fizyk):10 punktów
                          167.Walter Schottky(fizyk):25 punktów
                          168.Johann Heinrich Schulze(fizyk):10 punktów
                          169.Karl Schwarzschild(fizyk):15 punktów
                          170.Thomas Johann Seebeck(fizyk):10 punktów
                          171.Philipp Ludwig von Seidel(fizyk):5 punktów
                          172.Leonhard Sohncke(fizyk):10 punktów
                          173.Arnold Sommerfeld(fizyk):15 punktów
                          174.Johannes Stark(fizyk):10 punktów
                          175.Otto Stern(fizyk):5 punktów
                          176.Horst Störmer(fizyk):5 punktów
                          177.Walter Müller(fizyk):5 punktów
                          178.Carl Friedrich von Weizsäcker(fizyk):20 punktów
                          179.Max Wien(fizyk):10 punktów
                          180.Wilhelm Weber(fizyk):25 punktów
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Niemcy 28.02.12, 17:54
                          181.Theodor Wulf(fizyk):20 punktów
                          182.Gustaw Zeuner(fizyk):10 punktów
                          183.Alfred Wegener(geofizyk):10 punktów
                          184.Emil Wiechert(geofizyk):15 punktów
                          185.Martin Odersky(informatyk):10 punktów
                          186.Konrad Zuse(konstruktor):10 punktów
                          187.Wilhelm Ackermann(matematyk):25 punktów
                          188.Peter Apianus(kartograf):20 punktów
                          189.Siegfried Heinrich Aronhold(matematyk):10 punktów
                          190.Felix Bernstein(matematyk):3 punkty
                          191.Friedrich Wilhelm Bessel(astronom):20 punktów
                          192.Paul Du Bois-Reymond(matematyk):30 punktów
                          193.Georg Cantor(matematyk):30 punktów
                          194.Alfred Clebsch(fizyk):5 punktów
                          195.Lothar Collatz(matematyk):10 punktów
                          196.Richard Courant(matematyk):5 punktów
                          197.Richard Dedekind(matematyk):30 punktów
                          198.Peter Gustav Lejeune Dirichlet(matematyk):20 punktów
                          199.Karl Wilhelm Feuerbach(matematyk):20 punktów
                          200.Ferdinand Georg Frobenius(matematyk):40 punktów
                          201.Lazarus Fuchs(fizyk):25 punktów
                          202.Gerhard Gentzen(matematyk):10 punktów
                          203.Felix Hausdorff(matematyk):15 punktów
                          204.Heinrich Eduard Heine(matematyk):25 punktów
                          205.Gerhard Hessenberg(matematyk):30 punktów
                          206.David Hilbert(matematyk):50 punktów
                          207.Adolf Hurwitz(matematyk):40 punktów
                          208.Otto Ludwig Hölder(matematyk):35 punktów
                          209.Ferdinand Joachimsthal(matematyk):20 punktów
                          210.Johannes Kepler(matematyk):40 punktów
                          211.Wilhelm Killing(matematyk):30 punktów
                          212.Felix Klein(matematyk):10 punktów
                          213.Paul Koebe(matematyk):35 punktów
                          214.C.L. Lehmus(matematyk):5 punktów
                          215.Rudolf Lipschitz(matematyk):10 punktów
                          216.Carl Mollweide(matematyk):10 punktów
                          217.August Ferdinand Möbius(matematyk):30 punktów
                          218.Horst Niemeyer(matematyk):5 punktów
                          219.Moritz Pasch(matematyk):10 punktów
                          220.Alfred Pringsheim(matematyk):10 punktów
                          221.Heinz Prüfer(matematyk):10 punktów
                          222.Bernhard Riemann(matematyk):15 punktów
                          223.Wilhelm Schickard(matematyk):10 punktów
                          224.Ernst Steinitz(matematyk):15 punktów
                          225.Karl Weierstrass(matematyk):20 punktów
                          226.Ernst Witt(matematyk):20 punktów
                          227.Ernst Zermelo(matematyk):10 punktów
                          228.Richard Aßmann(mateorolog):10 punktów
                          229.Wilhelm Jakob Van Bebber(meteorolog):!0 punktów
                          230.Georg Graf von Arco(wynalazca):20 punktów
                          231.Ludwig Aschoff(anatom):15 punktów
                          232.Beno Gutenberg(sejsmolog):5 punktów
                          233.Adolf Kussmaul(lekarz):30 punktów
                          234.Bert Sakmann(fizjolog):5 punktów
                          235.Ottomar Anschütz(wynalazca):15 punktów
                          236.Rudolf Diesel(wynalazca):10 punktów
                          237.Karl Drais(wynalazca):30 punktów
                          238.Johann Nikolaus von Dreyse(wynalazca):10 punktów
                          239.Johannes Gutenberg(wynalzca):10 punktów
                          240.Heinrich Göbel(wynalazca):10 punktów
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Niemcy 28.02.12, 18:14
                          241.Mathieus Hahn(wynalazca):10 punktów
                          242.Johannes Hartmann(astronom):30 punktów
                          243.Rudolf Hell(wynalazca):20 punktów
                          244.Hugo Junkers(wynalazca):10 punktów
                          245.Ewald Jürgen Georg von Kleist(wynalazca):10 punktów
                          246.Ewald Jürgen Georg von Kleist(wynalazca):5 punktów
                          247.Wilhelm Kraase(wynalazca):10 punktów
                          248.Eugen Langen(wynalazca):@5 punktów
                          249.Johann Nepomuk Mälzl(wynalazca):5 punktów
                          250.Paul Mauser(wynalazca):10 punktów
                          251.Wilhelm Mauser(wynalazca):10 punktów
                          252.Wilhelm Maybach(wynalazca):40 punktów
                          253.Ottmar Mergenthaler(wynalazca):10 punktów
                          254.Oskar Messter(wynalazca):10 punktów
                          255.Paul Nipkow(wynalazca):10 punktów
                          256.Nikolaus Otto(wynalazca):40 punktów
                          257.Gustav Otto(wynalazca):10 punktów
                          258.Johann Christian Ruberg(wynalazca):!0 punktów
                          259.Heinrich Daniel Ruhmkorff(wynalazca):10 punktów
                          260.Ernst Sachs(wynalazca):10 punktów
                          261.Franz San Galli(wynalazca):10 punktów
                          262.Werner von Siemens(wynalazca):50 punktów
                          263.Felix Wankel(wynalazca):10 punktów
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Niemcy 28.02.12, 18:24
                          Wynik:4 443 punkty

                          Niemcy:142 280 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=3 122,7.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Węgrzy 28.02.12, 19:15
                          1.Tibor Gánti(biochemik):10 punktów
                          2.László Lóránd(biochemik):5 punktów
                          3.Michael Somogyi(biochemik):20 punktów
                          4.Albert Szent-Györgyi(biochemik):25 punktów
                          5.János Irinyi(chemik):10 punktów
                          6.Michael Polanyi(fizykochemik):10 punktów
                          7.Zsolt Bor(fizyk):10 punktów
                          8.Raoul Bott(matematyk):13 punktów
                          9.Ányos Jedlik(fizyk):20 punktów
                          10.Miklós Kürti(fizyk):5 punktów
                          11.Cornelius Lanczos(matematyk):30 punktów
                          12.József Petzval(fizyk):30 punktów
                          13.Tivadar Puskás(fizyk):10 punktów
                          14.Sándor Szalay(fizyk):10 punktów
                          15.Kálmán Tihanyi(fizyk):15 punktów
                          16.Loránd Eötvös(matematyk):10 punktów
                          17.János Bolyai(matematyk):10 punktów
                          18.Paul Erdős(matematyk):10 punktów
                          19.László Fejes Tóth(matematyk):5 punktów
                          20.Alfréd Haar(matematyk):5 punktów
                          21.Peter Lax(matematyk):25 punktów
                          22.George Pólya(matematyk):10 punktów
                          23.Pál Turán(matematyk):50 punktów
                          24.Kálmán Kandó(wynalazca):20 punktów

                          Wynik:358 punktów

                          Węgrzy:14 500 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=2 469,0.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Indusi 28.02.12, 19:32
                          (Indusi,Pakistańczycy,Banglijczycy,Nepalczycy,Sri
                          Lankanie,Malediwczycy,Irańczycy,Afgańczycy,Tadżycy)

                          1.Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi(matematyk):20 punktów
                          2.Omar Chajjam(matematyk):20 punktów
                          3.Nasir ad-Din Tusi(matematyk):40 punktów
                          4.Aryabhata(matematyk):10 punktów
                          5.Bhaskaraćarja(matematyk):20 punktów
                          6.Brahmagupta(matematyka):50 punktów
                          7.Subramanyan Chandrasekhar(astrofizyk):10 punktów
                          8.Meghnad Saha(fizyk):10 punktów
                          9.Satyendra Nath Bose(fizyk):10 punktów
                          10.Dattathreya Ramachandra Kaprekar(matematyk):10 punktów
                          11.Lilovarti(matematyk):10 punktów
                          12.Madhava(matematyk):10 punktów
                          13.Srinivasa Ramanujan(matematyk):40 punktów
                          14.Calyampudi Radhakrishna Rao(matematyk):10 punktów

                          Wynik:270 punktów

                          Liczebność :1 667 030 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=16,2.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Włosi 28.02.12, 20:30
                          1.Galileusz(astronom):45 punktów
                          2.Alfonso Giacomo Gaspare Corti(anatom):10 punktów
                          3.Francesco Gennari(anatom):10 punktów
                          4.Giulio Cesare Aranzio(anatom):25 punktów
                          5.Camillo Golgi(anatom):40 punktów
                          6.Giovanni Maria Lancisi(biolog):5 punktów
                          7.Angelo Ruffini(anatom):10 punktów
                          8.Costanzo Varolio(anatom):20 punktów
                          9.Luigi Galvani(anatom):10 punktów
                          10.Luigi Luciani(fizjolog):10 punktów
                          11.Giuseppe Moruzzi(fizjolog):5 punktów
                          12.Angelo Mosso(fizjolog):20 punktów
                          13.Alessandro Volta(fizyk):55 punktów
                          14.Alessandro Achillini(anatom):40 punktów
                          15.Marcello Malpighi(anatom):50 punktów
                          16.Giacomo Rizzolatti(fizjolog):10 punktów
                          17.Antonio Vallisneri(przyrodnik):20 punktów
                          18.Amedeo Avogadro(fizyk):45 punktów
                          19.Stanislao Cannizzaro(chemik):5 punktów
                          20.Giulio Natta(chemik):10 punktów
                          21.Ascanio Sobrero(chemik):5 punktów
                          22.Edoardo Amaldi(fizyk):5 punktów
                          23.Giovanni Battista Amici(przyrodnik):20 punktów
                          24.Giambattista Benedetti(fizyk):20 punktów
                          25.Niccolò Cabeo(fizyk):30 punktów
                          26.Federico Faggin(fizyk):5 punktów
                          27.Enrico Fermi(fizyk):10 punktów
                          28.Galileo Ferraris(fizyk):15 punktów
                          29.Francesco Grimaldi(astronom):10 punktów
                          30.Ettore Majorana(fizyk):40 punktów
                          31.Guglielmo Marconi(fizyk):20 punktów
                          32.Antonio Pacinotti(fizyk):10 punktów
                          33.Giovanni Poleni(fizyk):10 punktów
                          34.Bruno Pontecorvo(fizyk):15 punktów
                          35.Giambattista della Porta(fizyk):5 punktów
                          36.Carlo Rubbia(fizyk):5 punktów
                          37.Evangelista Torricelli(fizyk):30 punktów
                          38.Giovanni Battista Venturi(fizyk):20 punktów
                          39.Vincenzo Viviani(matematyk):10 punktów
                          40.Giuseppe Zamboni(fizyk):10 punktów
                          41.Maria Gaetana Agnesi(matematyk):10 punktów
                          42.Enrico Betti(matematyk):10 punktów
                          43.Rafael Bombelli(matematyk):20 punktów
                          44.Clelia Borromeo(matematyk):10 punktów
                          45.Cesare Burali-Forti(matematyk):10 punktów
                          46.Alfredo Capelli(matematyk):5 punktów
                          47.Girolamo Cardano(matematyk):30 punktów
                          48.Bonaventura Cavalieri(matematyk):10 punktów
                          49.Giovanni Ceva(matematyk):20 punktów
                          50.Lodovico Ferrari(matematyk):10 punktów
                          51.Scipione del Ferro(matematyk):10 punktów
                          52.Fibonacci(matematyk):40 punktów
                          53.Lorenzo Mascheroni(matematyk):5 punktów
                          54.Luigi Federico Menabrea(matematyk):10 punktów
                          55.Pietro Mengoli(matematyk):20 punktów
                          56.Luca Pacioli(matematyk):20 punktów
                          57.Giuseppe Peano(matematyk):20 punktów
                          58.Jacopo Riccati(matematyk):10 punktów
                          59.Gregorio Ricci-Curbastro(matematyk):5 punktów
                          60.Paolo Ruffini(matematyk):20 punktów
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Włosi 28.02.12, 20:41
                          61.Niccolo Tartaglia(matematyka):20 punktów
                          62.Giuseppe Vitali(matematyk):10 punktów
                          63.Giovanni Branca(inżynier):5 punktów
                          64.Giuseppe Donati(wynalazca):5 punktów
                          65.Antonio Meucci(wynalazcy):10 punktów
                          66.Dario Sala(wynalazca):10 punktów

                          Wynik:1 095 punktów

                          Włosi:137 800 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=794,6.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Japończycy 28.02.12, 21:07
                          1.Gennosuke Fuse(biloog):30 punktów
                          2.Susumu Ohno(biolog):10 punktów
                          3.Reiji Okazaki(biolog):10 punktów
                          4.Susumu Tonegawa(biolog):10 punktów
                          5.Leo Esaki(fizyk):5 punktów
                          6.Kazuhiko Nishijima(fizyk):10 punktów
                          7.Yoshio Nishina(fizyk):5 punktów
                          8.Shin'ichirō Tomonaga(fizyk):10 punktów
                          9.Hideki Yukawa(fizyk):10 punktów
                          10.Ken'ichi Fukui(chemik):10 punktów
                          11.Tōru Fukuyama(chemik):140 punktów
                          12.Yoshihiko Itō(chemik):5 punktów
                          13.Ryōji Noyori(chemik):15 punktów
                          14.Osamu Shimomura(chemik):10 punktów
                          15.Hideki Shirakawa(chemik):15 punktów
                          16.Kenkichi Sonogashira(chemik):10 punktów
                          17.Akira Suzuki(chemik):10 punktów
                          18.Jōkichi Takamine(chemik):10 punktów
                          19.Kōichi Tanaka(chemik):10 punktów
                          20.Yukihiro Matsumoto(informatyk):10 punktów
                          21.Masatoshi Shima(informatyk):5 punktów
                          22.Kiiti Morita(matematyk):30 punktów
                          23.Gorō Shimura(matematyk):5 punktów
                          24.Yutaka Taniyama(matematyk):5 punktów
                          25.Kimishige Ishizaka(immunolog):10 punktów
                          26.Yoshirō Nakamatsu(wynalazca):30 punktów

                          Wynik:430 punktów

                          Japończycy:130 000 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=330,8.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Norwegowie 28.02.12, 21:36
                          1.Cato Guldberg(chemik):15 punktów
                          2.Odd Hassel(chemik):5 punktów
                          3.Peter Waage(chemik):5 punktów
                          4.Ivar Giaever(fizyk):5 punktów
                          5.Ole-Johan Dahl(informatyk):15 punktów
                          6.Kristen Nygaard(informatyk):5 punktów
                          7.Niels Henrik Abel(matematyk):10 punktów
                          8.Viggo Brun(matematyk):10 punktów
                          9.Marius Sophus Lie(matematyk):10 punktów
                          10.Øystein Ore(matematyk):10 punktów
                          11.Thoralf Skolem(matematyk):45 punktów
                          12.Peter Sylow(matematyk):10 punktów
                          13.Caspar Wessel(matematyk):10 punktów
                          14.Kristian Birkeland(naukowiec):30 punktów
                          15.Armauer Hansen(biolog):10 punktów

                          Wynik:195 punktów

                          Norwegowie:9 220 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=2 115,0.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Irlandczycy 28.02.12, 21:47
                          1.Robert Boyle(naukowiec):35 punktów
                          2.William Higgins (chemik):10 punktów
                          3.Peter Woulfe(chemik):10 punktów
                          4.John Stewart Bell(fizyk):10 punktów
                          5.William Rowan Hamilton(fizyk):20 punktów
                          6.Joseph Larmor(fizyk):10 punktów
                          7.George Gabriel Stokes(matematyk):5 punktów
                          8.Ernest Thomas Sinton Walton(fizyk):5 punktów
                          9.Osborne Reynolds(inżynier):25 punktów

                          Wynik:130 punktów

                          Irlandczycy:62 350 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=208,5.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Polacy 28.02.12, 22:24
                          1.Tadeusz Banachiewicz(matematyk):10 punktów
                          2.Wojciech Brudzewski(astronom):20 punktów
                          3.Mikołaj Kopernik(astronom):15 punktów
                          4.Stefan Banach(matematyk):10 punktów
                          5.Józef Hoene-Wroński(matematyk):10 punktów
                          6.Witold Hurewicz(matematyk):10 punktów
                          7.Adam Adamandy Kochański(matematyk):30 punktów
                          8.Wacław Sierpiński(matematyk):40 punktów
                          9.Alfred Tarski(matematyk):5 punktów
                          10.Ignacy Łukasiewicz(chemik):10 punktów
                          11.Maria Skłodowska-Curie(chemik):61 punktów
                          12.Ignacy Mościcki(chemik):20 punktów
                          13.Jan Czochralski(chemik):10 punktów
                          14.Franciszek Rychnowski(wynalazca):10 punktów
                          15.Jan Szal(konstruktor):10 punktów
                          16.Jan Szczepanik(wynalazca):20 punktów

                          Wynik:291 punktów

                          Polacy:53 000 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=549,1.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Rosjanie 28.02.12, 23:37
                          1.Michaił Cwiet(biochemik):15 punktów
                          2.Aleksandr Oparin(biochemik):10 punktów
                          3.Władimir Betz(anatom):10 punktów
                          4.Nikołaj Wawiłow(biolog):20 punktów
                          5.Konstantin Mereszkowski(biolog):10 punktów
                          6.Klimient Timiriaziew(botanik):20 punktów
                          7.Siergiej Winogradski(mikrobiolog):20 punktów
                          8.Aleksandr Arbuzow(chemik):10 punktów
                          9.Aleksandr Braunstein(biochemik):10 punktów
                          10.Aleksandr Butlerow(chemik):50 punktów
                          11.Karl Claus(chemik):5 punktów
                          12.Lew Aleksandrowicz Czugajew(chemik):10 punktów
                          13.Constantin Fahlberg(chemik):5 punktów
                          14.Aleksiej Faworski (chemik):10 punktów
                          15.Michaił Kuczerow(chemik):10 punktów
                          16.Nikołaj Kurnakow(chemik):10 punktów
                          17.Siergiej Wasiljewicz Lebiediew(chemik):10 punktów
                          18.Tobias Lowitz(chemik):10 punktów
                          19.Władimir Markownikow(chemik):10 punktów
                          20.Dmitrij Mendelejew(chemik):10 punktów
                          21.Siergiej Prokudin-Gorski(chemik):10 punktów
                          22.Siergiej Nikołajewicz Reformatski(chemik):10 punktów
                          23.Nikołaj Siemionow(chemik):30 punktów
                          24.Nikołaj Zinin(chemik):10 punktów
                          25.Michaił Łomonosow(chemik):20 punktów
                          26.Wasilij Anrep(fizjolog):10 punktów
                          27.Władimir Biechtieriew(neurolog):55 punktów
                          28.Konstantin Bykow(fizjolog):10 punktów
                          29.Iwan Pawłow(fizjolog):10 punktów
                          30.Iwan Sieczenow(fizjolog):10 punkty
                          31.Nikołaj Wwiedienski(fizjolog):5 punktów
                          32.Aleksiej Abrikosow (fizyk):10 punktów
                          33.Paweł Czerenkow(fizyk):10 punktów
                          34.Władimir Fok(fizyk):5 punktów
                          35.Piotr Kapica(fizyk):10 punktów
                          36.Igor Kurczatow(fizyk):20 punktów
                          37.Lew Landau(fizyk):10 punktów
                          38.Grigorij Landsberg(fizyk):5 punktów
                          39.Aleksandr Lapunow(matematyk):10 punktów
                          40.Piotr Nikołajewicz Lebiediew(fizyk):20 punktów
                          41.Dmitrij Maksutow(fizyk):10 punktów
                          42.Fiodor Fomicz Pietruszewski(fizyk):40 punktów
                          43.Izaak Jakowlewicz Pomerańczuk(fizyk):10 punktów
                          44.Aleksandr Grigoriewicz Stoletow(fizyk):120 punktów
                          45.Igor Tamm(fizyk):25 punktów
                          46.Wiktor Veselago(fizyk):10 punktów
                          47.Aleksander Zamołodczykow(fizyk):5 punktów
                          48.Aleksiej Zamołodczykow(fizyk):5 punktów
                          49.Jakow Borysowicz Zeldowicz(fizyk):18 punktów
                          50.Michaił Mołodieński(fizyk):10 punktów
                          51.Andriej Jerszow(informatyk):5 punktów
                          52.Gieorgij Adelson-Wielskij(informatyk):5 punktów
                          53.Władimir Arnold(matematyk):5 punktów
                          54.Aleksander Jakowlewicz Chinczyn(matematyk):50 punktów
                          55.Pafnutij Czebyszow(matematyk):45 punktów
                          56.Siemion Gerszgorin(matematyk):10 punktów
                          57.Leonid W. Kantorowicz(matematyk):5 punktów
                          58.Andriej Kołmogorow(matematyk):15 punktów
                          59.Aleksiej Kryłow(matematyk):15 punktów
                          60.Vladimir Levenshtein(matematyk):10 punktów
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Rosjanie 29.02.12, 11:51
                          61.Jurij Linnik(matematyk):30 punktów
                          62.Andriej Markow (starszy)(matematyk):10 punktów
                          63.Michaił Ostrogradski(matematyk):10 punktów
                          64.Grigorij Perelman(matematyk):10 punktów
                          65.Lew Pontriagin(matematyk):10 punktów
                          66.Władimir Smirnow (matematyk):5 punktów
                          67.Nikołaj Szanin(matematyk):20 punktów
                          68.Gieorgij Szyłow(matematyk):15 punktów
                          69.Andriej Tichonow(matematyk):20 punktów
                          70.Jakow Trachtenberg(matematyk):10 punktów
                          71.Paweł Urysohn(matematyk):40 punktów
                          72.Gieorgij Woronoj(matematyk):10 punktów
                          73.Jewgienij Łandis(matematyk):5 punktów
                          74.Nikołaj Łobaczewski(matematyk):10 punktów
                          75.Nikołaj Cziżewski(metalurg):20 punktów
                          76.Konstantin Ciołkowski(uczony):70 punktów
                          77.Władimir Fiodorow (konstruktor):20 punktów
                          78.Gieorgij Fiodorowicz Morozow(leśnik):10 punktów
                          79.Borys Rosing(wynalazca):10 punktów
                          80.Władimir Pietrowicz Wietczinkin(naukowiec):10 punktów
                          81.Wasilij Wiljams(gleboznawca):30 punktów
                          82.Aleksander Łodygin(wynalazca):20 punktów
                          83.Oleg Władimirowicz Łosiew(naukowiec):10 punktów
                          84.Nikołaj Żukowski(naukowiec):15 punktów
                          85.Aleksander Archangielski(wynalazca):5 punktów
                          86.Nikołaj Benardos(wynalazca);10 punktów
                          87.Michał Doliwo-Dobrowolski(wynalazca):70 punktów
                          88.Paweł Jabłoczkow(wynalazca):20 punktów
                          89.Michaił Kałasznikow(wynalazca):20 punktów
                          90.Siemion Korsakow(wynalazca):20 punktów
                          91.Andriej Nartow(wynalazca):10 punktów
                          92.Iwan Iwanowicz Połzunow(wynalazca):15 punktów
                          93.Ogniesław Kostowicz Stepanowicz(wynalazca):20 punktów
                          94.Paweł Szmakow(wynalazca):20 punktów
                          95.Nikołaj Sławianow(wynalazca):15 punktów
                          96.Lew Teremen(wynalazca):20 punktów
                          97.Lew Termen(wynalazca):40 punktów

                          Wynik:1 673 punkty

                          Rosjanie:136 450 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=1 226,1.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Serbowie 29.02.12, 12:01
                          1.Roger Joseph Boscovich(fizyk):10 punktów
                          2.Michajlo Pupin(fizyk):10 punktów
                          3.Nikola Tesla(wynalazca):110 punktów

                          Wynik:130 punktów

                          Serbowie:10 120 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=1 284,6.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Hiszpanie 29.02.12, 12:11
                          1.Santiago Ramón y Cajal(biolog):10 punktów
                          2.Fausto Elhuyar(chemik):3 punkty
                          3.Juan José Elhuyar(chemik):3 punkty
                          4.Andrés Manuel del Río(chemik):5 punktów
                          5.Leonardo Torres y Quevedo(inżynier):30 punktów
                          6.Ramón Verea(wynalazca):10 punktów

                          Wynik:61 punktów

                          Hiszpanie:47 042 984 ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=129,7 punktów.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Szwedzi 29.02.12, 12:48
                          1.Gustaf Retzius(anatom):10 punktów
                          2.Bror Rexed(anatom):10 punktów
                          3.Magnus Blix(fizjolog):10 punktów
                          4.Ulf von Euler(fizjolog):10 punktów
                          5.Johann Arfvedson(chemik):5 punktów
                          6.Svante Arrhenius(chemik):40 punktów
                          7.Torbern Olof Bergman(chemik):10 punktów
                          8.Jöns Jacob Berzelius(chemik):110 punktów
                          9.Georg Brandt (chemik):5 punktów
                          10.Per Teodor Cleve(chemik):10 punktów
                          11.Axel Frederik Cronstedt(chemik):10 punktów
                          12.Anders Gustaf Ekeberg(chemik):5 punktów
                          13.Johan Gottlieb Gahn(chemik):10 punktów
                          14.Wilhelm Hisinger(chemik):15 punktów
                          15.Carl Gustaf Mosander(chemik):20 punktów
                          16.Lars Fredrik Nilson(chemik):5 punktów
                          17.Alfred Nobel(chemik):10 punktów
                          18.Carl Scheele(chemik):80 punktów
                          19.Nils Gabriel Sefström(chemik):5 punktów
                          20.Theodor Svedberg(chemik):30 punktów
                          21.Arne Tiselius(chemik):10 punktów
                          22.Hannes Alfvén(fizyk):50 punktów
                          23.Knut Johan Ångström(fizyk):10 punktów
                          24.Anders Knutson Ångström(fizyk):10 punktów
                          25.Anders Celsius(fizyk):10 punktów
                          26.Johannes Rydberg(fizyk):10 punktów
                          27.Kai M. Siegbahn(fizyk):10 punktów
                          28.Karl Manne Georg Siegbahn(fizyk):20 punktów
                          29.Anders Jonas Ångström(fizyk):20 punktów
                          30.Lennart Carleson(matematyk):20 punktów
                          31.Erik Ivar Fredholm(matematyk):20 punktów
                          32.Helge von Koch(matematyk):20 punktów
                          33.Herman Wold(matematyk):25 punktów
                          34.Peter Eriksson(neurobiolog):10 punktów
                          35.Ragnar Granit(neurofizjolog):5 punktów
                          36.Allvar Gullstrand(oftalmolog):5 punktów
                          37.Carl Edvard Johansson(naukowiec):10 punktów
                          38.Carl-Gustaf Rossby(meteorolog):30 punktów
                          39.Nils Gustaf Dalén(wynalazca):10 punktów
                          40.John Ericsson(wynalazca):10 punktów
                          41.Gustaf de Laval(wynalazca):10 punktów
                          42.Birger Ljungström(wynalazca):5 punktów
                          43.Fredrik Ljungström(wynalazca):5 punktów
                          44.Helge Palmcrantz(wynalazca):10 punktów
                          45.Sven Wingqvist(wynalazca):50 punktów

                          Wynik:805 punktów

                          Szwedzi:13 220 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=6 089,3.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Holendrzy 29.02.12, 13:31
                          1.Franciscus Sylvius(anatom):25 punktów
                          2.Karel Frederik Wenckebach(anatom):25 punktów
                          3.Willem Einthoven(anatom):30 punktów
                          4.Regnier de Graaf(fizjolog):20 punktów
                          5.Dirk Barend Kagenaar(fizjolog):10 punktów
                          6.Jakob Moleschott(fizjolog):5 punktów
                          7.Hendrik Zwaardemaker(fizjolog):15 punktów
                          8.Jan Swammerdam(przyrodnik):10 punktów
                          9.Peter Debye(chemik):60 punktów
                          10.Jacobus van 't Hoff(chemik):30 punktów
                          11.Johannes Diderik van der Waals(chemik):30 punktów
                          12.Christophorus Buys-Ballot(meteorolog):10 punktów
                          13.Hendrik B. G. Casimir(fizyk):5 punktów
                          14.Gerardus 't Hooft(fizyk):20 punktów
                          15.Christiaan Huygens(matematyk):25 punktów
                          16.Heike Kamerlingh Onnes(fizyk):25 punktów
                          17.Willem Hendrik Keesom(fizyk):25 punktów
                          18.Hendrik Lorentz(fizyk):30 punktów
                          19.Pieter van Musschenbroek(fizyk):10 punktów
                          20.Willem de Sitter(fizyk):15 punktów
                          21.George Eugene Uhlenbeck(fizyk):5 punktów
                          22.Martinus J.G. Veltman(fizyk):10 punktów
                          23.Felix Andries Vening Meinesz(fizyk):20 punktów
                          24.Pieter Zeeman(fizyk):10 punktów
                          25.Frits Zernike(fizyk):10 punktów
                          26.Mark Overmars(informatyk):10 punktów
                          27.Ton Roosendaal(informatyk):5 punktów
                          28.Luitzen Egbertus Jan Brouwer(matematyk):35 punktów
                          29.Arend Heyting(matematyk):20 punktów
                          30.Willebrord Snell(matematyk):10 punktów
                          31.Simon Stevin(matematyk):10 punktów
                          32.Thomas Joannes Stieltjes(matematyk):10 punktów
                          33.Bartel Leendert van der Waerden(matematyk):10 punktów
                          34.Christiaan Eijkman(lekarz):5 punktów
                          35.Kees Schouhamer Immink(naukowiec):5 punktów
                          36.Wybe Adam(wynalazca):10 punktów
                          37.Laurens Janszoon Coster(wynalazca):10 punktów
                          38.Korneliusz Drebbel(wynalazca):40 punktów
                          39.Zacharias Janssen(optyk):10 punktów
                          40.Petrus Jacobus Kipp(wynalazca):10 punktów
                          41.Hugo Koch(wynalazca):10 punktów

                          Wynik:690 punktów

                          Holendrzy:33 850 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=2 038,4.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Szwajcarzy 29.02.12, 14:18
                          1.Friedrich Goll(neuroanatom):10 punktów
                          2.Auguste Forel(neuroanatom):25 punktów
                          3.Walter Rudolf Hess(fizjolog):10 punktów
                          4.Marc Delafontaine(chemik):3 punkty
                          5.Albert Hofmann(chemik):15 punktów
                          6.Paul Karrer(chemik):40 punktów
                          7.Jean Charles de Marignac(chemik):15 punktów
                          8.Johann Friedrich Miescher(chemik):10 punktów
                          9.Charles Soret(chemik):10 punktów
                          10.Jacques-Louis Soret(chemik):23 punkty
                          11.Julius Tafel(chemik):20 punktów
                          12.Alfred Werner(chemik):20 punktów
                          13.Kurt Wüthrich(chemik):10 punktów
                          14.Jakob Ackeret(aerodynamik):10 punktów
                          15.Ami Argand(fizyk):20 punktów
                          16.Johann Jakob Balmer(chemik):10 punktów
                          17.Daniel Bernoulli(matematyk):40 punktów
                          18.Jakob Bernoulli(matematyk):25 punktów
                          19.Johann Bernoulli(matematyk):10 punktów
                          20.Felix Bloch(fizyk):40 punktów
                          21.Jean-Daniel Colladon(fizyk):30 punktów
                          22.Gabriel Cramer(matematyk):25 punktów
                          23.Karl Alexander Müller(fizyk):5 punktów
                          24.August Piccard(fizyk):15 punktów
                          25.Raoul Pictet(fizyk):10 punktów
                          26.Walther Ritz(matematyk):20 punktów
                          27.Heinrich Rohrer(fizyk):10 punktów
                          28.Heinrich Wild(fizyk):30 punktów
                          29.Ludwig Zehnder(fizyk):10 punktów
                          30.Erich Gamma(informatyk):5 punktów
                          31.Niklaus Wirth(informatyk):40 punktów
                          32.Nicolaus I Bernoulli(matematyk):10 punktów
                          33.Leonhard Euler(matematyk):180 punktów
                          34.Paul Guldin(matematyk):10 punktów
                          35.Joseph Ludwig Raabe(matematyk):10 punktów
                          36.Jakob Steiner(matematyk):10 punktów
                          37.Rudolf Wolf(matematyk):10 punktów
                          38.François Isaac de Rivaz(wynalazca):10 punktów
                          39.Erhard Mettler(wynalazca):10 punktów
                          40.Otto Steiger(wynalazca):10 punktów

                          Wynik:826 punktów

                          Szwajcarzy:6 680 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=12 365,3.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Chorwaci 29.02.12, 14:21
                          1.Leopold Ružička(chemik):40 punktów

                          Chorwaci:6 680 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=598,8.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Słowacy 29.02.12, 14:28
                          1.Dionýz Ilkovič(chemik):10 punktów
                          2.Lev Bukovský(matematyk):10 punktów
                          3.Alfred Tauber(matematyk):10 punktów
                          4.Štefan Znám(matematyk):10 punktów
                          5.Ján Bahýľ(wynalazca):20 punktów
                          6.Štefan Banič(wynalazca):10 punktów
                          7.John Dopyera(wynalazca):10 punktów
                          8.Jozef Murgaš(wynalazca):10 punktów

                          Wynik:90 punktów

                          Słowacy:6 500 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=1 384,6.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Słoweńcy 29.02.12, 14:33
                          1.Josip Plemelj(matematyk):5 punktów
                          2.Ignacij Klemenčič(fizyk):10 punktów
                          3.Zoran Rant(fizyk):2 punkty

                          Wynik:17 punktów

                          Słoweńcy:2 260 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=752,2.
                         • borzyslawolszak Inteligencja twórcza naukowa Narodów:Ukraińcy 29.02.12, 14:39
                          1.Siergiej Bernstein(matematyk):30 punktów
                          2.David Milman(matematyk):5 punktów
                          3.Oleksandr Szarkowski(matematyk):10 punktów

                          Wynik:45 punktów

                          Ukraińcy:45 380 tys.ludzi

                          Wskaźnik inteligencji twórczej naukowej=99,2.
                         • borzyslawolszak Suma i udział inteligencji twórczej naukowej 29.02.12, 15:09
                          Suma inteligencji twórczej naukowej=26 847 punktów

                          Udział poszczególnych narodowości w SITN:
                          Brytyjczycy:17,87%
                          Niemcy:16,55%
                          Ameryjanie:15,6%
                          Francuzi:12,43%
                          (Żydzi:7,45%)
                          Rosjanie:6,32%
                          Włosi:4,08%
                          Szwajcarzy:3,08%
                          Szwedzi:3%
                          Grecy:2,74%
                          Holendrzy:2,57%
                          Austriacy:2,21%
                          Japończycy:1,6%
                          Węgrzy:1,33%
                          Belgowie:1,14%
                          Polacy:1,08%
                          Duńczycy:1,04%
                          Indusi:1,0%
                          Norwegowie:0,73%
                          Chińczycy:0,56%
                          Irlandczycy:0,48%
                          Serbowie:0,48%
                          Arabowie:0,37%
                          Słowacy:0,34%
                          Australijczycy:0,31%
                          Kanadyjczycy:0,28%
                          Czesi:0,26%
                          Finowie:0,24%
                          Hiszpanie:0,23%
                          Ormianie:0,17%
                          Ukraińcy:0,17%
                          Chorwaci:0,15%
                          Brazylijczycy:0,13%
                          Azerowie:0,07%
                          Argentyńczycy:0,06%
                          Słoweńcy:0,06%
                          Białorusini:0,04%
                         • borzyslawolszak Wskaźnik inteligencji twórczej narodów 29.02.12, 15:30
                          1.Żydzi:15 037,6(?)
                          2.Szwajcarzy:12 365,3
                          3.Austriacy:6 577,8
                          4.Szwedzi:6 089,3
                          5.Brytyjczycy:4027,7
                          6.Duńczycy:3 971,4
                          7.Niemcy:3 122,7
                          8.Belgowie:2 904,8
                          9.Węgrzy:2 469,0
                          10.Norwegowie:2 115,0
                          11.Holendrzy:2 038,4
                          12.Słowacy:1 384,6
                          13.Amerykanie:1 334,4
                          14.Serbowie:1 284,6
                          15.Rosjanie:1 226,1
                          16.Finowie:1 048,4
                          17.Włosi:794,6
                          18.Słoweńcy:752,2
                          19.Ormianie:671,6
                          20.Chorwaci:598,8
                          21.Czesi:577,1
                          22.Polacy:549,1
                          23.Australijczycy:377,0
                          24.Japończycy:330,8
                          25.Kanadyjczycy:215,8
                          26.Irlandczycy:208,5
                          27.Hiszpanie:129,7
                          28.Białorusini:103,1
                          29.Ukraińcy:99,2
                          30.Azerowie:78,9
                          31.Argentyńczycy:35,5
                          32.Arabowie:33,6
                          33.Brazylijczycy:17,0
                          34.Indusi:16,2
                          35.Chińczycy:11,5

                          Narody można sklasyfikować pod względem inteligencji twórczej naukowej tak:

                          I Narody o wyjątkowo silnej twórczej naukowej inteligencji(wskaźnik powyżej 5000):
                          Żydzi,Szwajcarzy,Austriacy,Szwedzi,Belgowie,Węgrzy,

                          II Narody bardzo inteligentne twórczo naukowo(wskaźnik między 2000-5000):
                          Brytyjczycy,Duńczycy,Niemcy,Norwegowie,Holendrzy

                          III Narody średnio twórczo inteligentne naukowo(wskaźnik między 1000-2000):
                          Słowacy,Amerykanie,Serbowie,Rosjanie,Finowie

                          IV Narody twórczo naukowo nieinteligentne naukowo(wskaźnik między 500-1000):
                          Włosi,Słoweńcy,Ormianie,Chorwaci,Czesi,Polacy

                          V Narody twórczo-naukowo głupie(wskaźnik poniżej 500):
                          Australijczycy,Japończycy,Kanadyjczycy,Irlandczycy,Hiszpanie,Białorusini,Ukraińcy,Azerowie,
                          Argentyńczycy,Arabowie,Brazylijczycy,Indusi,Chińczycy,Pozostali.
                         • borzyslawolszak Najinteligentniejsi twórczo naukowo ludzie wszechc 29.02.12, 16:29
                          (Klasyfikacja punktowa-moje własne ustalenia)

                          1.Leonhard Euler:180 (Szwajcar)
                          2.Toru Fukuyama:140(Japończyk)
                          3.Michael Faraday:130(Brytyjczyk)
                          4.Isaac Newton:125 (Brytyjczyk)
                          5.Archimedes:120(Grek)
                          5.Aleksandr Grigorowicz Stoletow:120(Rosjanin)
                          6.Nikola Tesla:110(Serb)
                          J6.ons Jacobs Bercelius:110(Szwed)
                          7.Humphry Davy:100(Brytyjczyk)
                          8.Otto Hahn:95(Niemiec)
                          9.Joseph Priestlay:90(Brytyjczyk)
                          10.Robert Bunsen:80(Niemiec)
                          10.Carl Scheele:80(Szwed)
                          10.Thomas Young:80(Brytyjczyk)
                          10.Samuel Mortand:80(Brytyjczyk)
                          11.Henri Moissan:75(Francuz)
                          11.Augustin Jean Fresnel:75(Francuz)
                          11.John Canton:75(Brytyjczyk)
                          12.Hipparkos z Nikei:70(Grek)
                          12.Ktesibios:70(Grek)
                          12.Konstantin Ciołkowski:70(Rosjanin)
                          12.Michaił Doliwo-Dobrowolski:70(Rosjanin)
                          12.Kartezjusz:70(Francuz)
                          12.Dorothy Crowfort Hodgkin:70(Brytyjczyk)
                          12.Carl Ernst Heinrich Schmidt:70 (Niemiec)
                          12.William Hyde Wollaston:70(Brytyjczyk)
                          12.Thomas Alva Edison:70(Amerykanin)
                          13.Richard Trevithick:65(Brytyjczyk)
                          13.Patrick Maynard Stuart Blackett:65(Brytyjczyk)
                          13.ames Watt:65(Brytyjczyk)
                          13.William Ramsay:65(Brytyjczyk)
                          14.Maria Skłodowska-Curie:61(Polka)
                          15.Lord Kelvin:60(Brytyjczyk)
                          15.Eliahu Thomson:60(Amerykanin)
                          15.Heron z Aleksandrii:60(Grek)
                          15.Martin Heinrich Klaproth:60(Niemcy)
                          15.Peter Debye:60(Szwed)
                          15.Pierre de Fermat:60(Francuz)
                          15.William Congreve:60(Brytyjczyk)
                          16.Wilhelm Schlenk:55 (Niemiec)
                          16.Joseph Proust:55(Francuz)
                          16.Frederick Soddy:55(Brytyjczyk)
                          16.Alessandro Volta:55 (Włoch)
                          16.Władymir Bechteriew:55(Rosjanin)
                          17.Ernst Abbe:50(Niemiec)
                          17.David Hilbert:50(Niemiec)
                          17.Pal Turan:50(Węgier)
                          Brahmagupta:50(Indus)
                          17.Marcelo Malpihni:50(Włoch)
                          17.Aleksandr Butlerow:50(Rosjanin)
                          17.Aleksandr Jakowlewicz Chinczyn:50(Rosjanin)
                          17.Hans Alben:50(Szwed)
                          17.Augustin Louis Cauchy:50(Francuz)
                          17.Jean Bernard Leon Foucault:50(Francuz)
                          17.Zhang Cheng:50(Chińczyk)
                          17.Tales z Miletu:50(Grek)
                          17.Emil Erlenmeyer:50(Niemcy)
                          17.Emil Herman Fischer:50(Niemcy)
                          17.Ibn al Hajsam:50(Arab)
                          17.Henry Cavendish:50(Brytyjczyk)
                          17.Joseph John Thomson:50(Brytyjczyk)
                          17.John Henry Poynting:50(Brytyjczyk).
                         • borzyslawolszak Najinteligentniejsi twórczo naukowo ludzie wszechc 29.02.12, 21:20
                          11.Albert Eistein;75 punktów(Żyd).
                         • oblas Re: Najinteligentniejsi twórczo naukowo ludzie ws 13.08.12, 16:02
                          .
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka