Dodaj do ulubionych

Sprawa Wieczerzy Pańskiej

19.04.07, 13:01
Ew. Jana 6,48-59 to słowa Jezusa o spożywaniu Jego ciała i Jego krwi,
określone później przez słuchających "Trudna to mowa. Któż jej może słuchać?"
Na oficjalnej stronie KZ dotyczącej Wieczerzy Pańskiej nie występuje ten
fragment Biblii(?).
U nas w zborze Wieczerza jest raz w miesiącu. Dlaczego?
Wierzę głęboko że Wieczerza Pańska to nie tylko pamiątka czegoś co odbyło się
dwa tysiące lat temu, ale wielka duchowa rzeczywistość.
Jak jest w innych kościołach?
Obserwuj wątek
  • lolek94 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 13:19
   ,Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską
   głosicie, aż przyjdzie" (1Kor 11,26).

   A czemu akurat raz w miesiacu czy raz na 2 miesiace, napisz maila do Diakona
   jakiegos. Ja dopiero w niedziele bede mogl Ci odpowiedziec bo nigdy sie nie
   zastanawialem nad tym.
  • mala.mi74 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 13:22
   3mama3 napisała:

   > Ew. Jana 6,48-59 to słowa Jezusa o spożywaniu Jego ciała i Jego krwi,
   > określone później przez słuchających "Trudna to mowa. Któż jej może słuchać?"
   > Na oficjalnej stronie KZ dotyczącej Wieczerzy Pańskiej nie występuje ten
   > fragment Biblii(?).
   > U nas w zborze Wieczerza jest raz w miesiącu. Dlaczego?
   > Wierzę głęboko że Wieczerza Pańska to nie tylko pamiątka czegoś co odbyło się
   > dwa tysiące lat temu, ale wielka duchowa rzeczywistość.
   > Jak jest w innych kościołach?

   A czemu akurat raz na m-c? Pytam z ciekawosci.

   Kiedys jak nie rozumialam tej sprawy ktos mi łopatologicznie wytlumaczył ,ze to
   jest tak jakby ktos nas cofnął 2000 lat i my w czasie Eucharystii uczestnizymy
   w tej jedynej, doskonalej ofierze Chrystusa.Nie ma to jak łopatotologiawink
   Moze aby nie bic pani posluze się stronka,ktora znalazłam,choc mysle,ze lepiej
   to objasnia katechizm KK, nie prywatne stronki księzowski,no ale tu jest chyba
   prosciej,Podam fragment ze stronki:

   Może powstać pytanie: czy Pismo Święte potwierdza nauczanie Kościoła o tym, że
   Msza św. jest nie tylko pamiątką ofiary Krzyża, ale również jej przedłużeniem,
   uobecnieniem? Tak. Wskazują na to słowa Zbawiciela, który, ustanawiając
   Eucharystię, nie ograniczył się jedynie do powiedzenia: «"To jest Ciało
   moje", "to jest Krew moja", lecz dodał: "które za was będzie wydane..., która
   za was będzie wylana" (Mt 26, 26.28; Łk 22, 19-20). Nie potwierdził jedynie, że
   to, co im dawał do jedzenia i do picia, było Jego Ciałem i Jego Krwią, lecz
   jasno wyraził, że ma to wartość ofiarniczą, czyniąc obecną w sposób
   sakramentalny swoją ofiarę, która niedługo potem miała dokonać się na krzyżu
   dla zbawienia wszystkich». (EE 12). Tak więc nauka o uobecniającej się w czasie
   Mszy św, ofierze krzyżowe ma swój fundament biblijny i nie może być uważana za
   wymysł Kościoła.

   — Jedna i ta sama zbawcza ofiara

   W czasie Mszy św. uobecnia się zbawcza ofiara naszego Zbawiciela. "Ofiara
   Chrystusa i ofiara eucharystyczna są jedną ofiarą" – poucza Katechizm Kościoła
   Katolickiego (KKK 1367). Nauczał o tym wyraźnie już św. Jan
   Chryzostom: "Ofiarujemy wciąż tego samego Baranka, nie jednego dziś, a innego
   jutro, ale zawsze tego samego. Z tej racji i ofiara jest zawsze ta sama. (...)
   Również teraz ofiarujemy tę żertwę, która wówczas była ofiarowana i która nigdy
   się nie wyczerpie". (EE 12). Eucharystia nie powiększa ofiary krzyżowej Jezusa,
   lecz tylko ją uobecnia: "Msza św. uobecnia ofiarę Krzyża, nie powiększa jej,
   niczego jej nie dodaje ani jej nie mnoży. (EE 12)


   • lolek94 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 13:56
    Szczerzy katolicy uważają, że obrzęd mszy ma podstawy biblijne. Na dowód cytują
    słowa Jezusa, które padły podczas ostatniej wieczerzy. Podając apostołom chleb
    i wino, Jezus rzekł o chlebie: „To jest Ciało moje”, a o winie: „To jest moja
    Krew” (Mateusza 26:26-28). Katolicy wierzą, że wypowiadając te słowa, Jezus
    naprawdę przeistoczył chleb i wino w swoje ciało i krew. Jednak w dziele New
    Catholic Encyclopedia (wydanie z roku 1967) zauważono: „Nie powinniśmy zbyt
    dosłownie rozumieć wypowiedzi ‘to jest Ciało moje’ oraz ‘to jest moja Krew’.
    (…wink Otóż w takich frazach, jak choćby ‘żniwem jest koniec świata’ (Mt.13:39)
    albo ‘Ja jestem prawdziwym krzewem winnym’ (Jana 15:1) [formy czasownika „być”]
    użyte są w znaczeniu ‘przedstawiać’ lub ‘oznaczać’ ”. A zatem, nawet w
    cytowanym miarodajnym źródle przyznano, iż słowa z Ewangelii według Mateusza
    26:26-28 nie dowodzą, jakoby w czasie ostatniej wieczerzy Jezus przemienił
    chleb i wino w swoje prawdziwe ciało i krew.

    Ktoś mógłby powołać się na inną wygo wiedź Jezusa: „Ja jestem chlebem żywym,
    który zstąpił z nieba. (…wink Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie
    wieczne” (Jana 6:51-54). Niektórzy słuchacze Jezusa pojęli to dosłownie i byli
    wstrząśnięci (Jana 6:60). Moglibyśmy jednak zapytać: czy Jezus przeistoczył
    wówczas swe ciało w chleb? Z pewnością nie! Użył przenośni. Nazwał siebie
    chlebem, ponieważ dzięki jego ofierze ludzkość miała uzyskać życie. Z
    EwangeliiJana 6:35,40 wyraźnie wynika, że to symboliczne jedzenie i picie
    polega na pokładaniu wiary w Jezusie Chrystusie.

    Ponieważ msza to jeden z podstawowych obrzędów Kościoła katolickiego -
    należałoby się spodziewać, że ma uzasadnienie biblijne. Tymczasem wcale tak nie
    jest. Dzieło The Catholic Encyclopedia (wydanie z roku 1913) wyjaśnia: „Głównym
    źródłem naszej nauki jest (…wink tradycja, która od najdawniejszych czasów głosi,
    że ofiara Mszy ma wartość przebłagalną”. Istotnie, rzymsko-katolicka msza
    wywodzi się nie z Biblii, lecz z tradycji.

    Tradycja sprzeczna z Pismem Świętym - choćby podtrzymywana z najszczerszych po
    budek - nie może zyskać uznania Bożego. Jezus tak zganił współczesnych mu
    czołowych przedstawicieli życia religijnego: „Ze względu na waszą tradycję
    znieśliście przykazanie Boże” (Mateusza 15:6). Skoro Jezus cenił przykazanie
    Boże, przyjrzyjmy się mszy w świetle nauk Pisma Świętego.

    Chrystus złożony w ofierze — ile razy ?
    Według doktryny katolickie, ilekroć odprawiana jest msza, tylekroć Syn Boży
    zostaje złożony w ofierze, a jednak (głosi zarazem Kościół) w rzeczywistości
    nie umiera - jest to bowiem ofiara bezkrwawa. Czy Pismo Święte potwierdza taki
    pogląd? Weźmy pod uwagę List do Hebrajczyków 10:12-14: „[Jezus] złożywszy raz
    na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga (…wink Jedną bowiem
    ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani”.

    Szczery katolik mógłby jednak zaoponować: „Czyż Jezus nie musi ofiarowywać
    siebie wielokrotnie? Przecież każdy z nas wciąż popełnia grzechy”. Na to
    pytanie Biblia odpowiada w Liście do Hebrajczyków 9:25-26: „Nie po to, aby się
    [Chrystus] często miał ofiarować (…wink A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na
    końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie”.
    Zauważmy: „Nie po to, aby się często miał ofiarować”. W Liście do Rzymian 5:19
    apostoł Paweł wyjaśnia to bliżej: „Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka
    [Adama] wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego
    [Jezusa] wszyscy staną się sprawiedliwymi”. Jeden jedyny akt Adamowego
    nieposłuszeństwa ściągnął na nas wszystkich śmierć; jeden jedyny akt
    wykupienia, dokonany przez Jezusa stanowi podstawę, by już dziś wybaczać winy
    każdemu wierzącemu w tę ofiarę, a w przyszłości - obdarować go życiem wiecznym.

    Ale jakie to ma znaczenie, czy Jezus był złożony w ofierze tylko raz, czy też
    bywa ofiarowywany wielokrotnie? Chodzi o właściwą ocenę wartości Jezusowego
    okupu. Jest to najwspanialszy dar, jaki kiedykolwiek został dany - tak cenny i
    doskonały, że już nigdy nie trzeba go ponawiać.

    Ofiara Jezusa bez wątpienia zasługuje na to, by o niej pamiętać. Istnieje
    wszakże różnica między upamiętnianiem a powtarzaniem czegoś. Na przykład, para
    małżeńska obchodząca rocznicę ślubu zapewne wspomina tamten dzień, nie powtarza
    jednak uroczystości zaślubin. Świadkowie Jehowy obchodzą każdą rocznicę śmierci
    Jezusa w sposób przez niego nakazany, czyli na jego „pamiątkę”, ale nie ma to
    nic wspólnego ze składaniem go w ofierze (Łukasza 22:19). Ponadto chrześcijanie
    ci bezustannie starają się zacieśniać serdeczną więź, łączącą ich z Jehową
    Bogiem, za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, dostosowując swe życie, czyny i
    wierzenia do Pisma Świętego. Często wymaga to dokonywania zmian w sposobie
    myślenia, niemniej Świadków Jehowy cieszy świadomość, że błogosławieństwo
    zyskuje się dzięki lojalnemu popieraniu Słowa Bożego, a nie tradycji ludzkich.
    Jeśli będą okazywać wiarę w ofiarną krew Jezusa, przelaną raz na zawsze dwa
    tysiące lat temu - dostąpią oczyszczenia z wszelkich grzechów (1 Jana 1:8-9).
    • mala.mi74 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 14:10
     lolek94 napisał:

     > nie dowodzą, jakoby w czasie ostatniej wieczerzy Jezus przemienił
     > chleb i wino w swoje prawdziwe ciało i krew.
     >
     > Ktoś mógłby powołać się na inną wygo wiedź Jezusa: „Ja jestem chlebem żyw
     > ym,
     > który zstąpił z nieba. (…wink Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma ży
     > cie
     > wieczne” (Jana 6:51-54). Niektórzy słuchacze Jezusa pojęli to dosłownie i
     > byli
     > wstrząśnięci (Jana 6:60). Moglibyśmy jednak zapytać: czy Jezus przeistoczył
     > wówczas swe ciało w chleb? Z pewnością nie! Użył przenośni. Nazwał siebie
     > chlebem, ponieważ dzięki jego ofierze ludzkość miała uzyskać życie. Z
     > EwangeliiJana 6:35,40 wyraźnie wynika, że to symboliczne jedzenie i picie
     > polega na pokładaniu wiary w Jezusie Chrystusie.
     >
     Wcale nie wynika,ze symboliczne. Wcale tez nie wynika,ze zwykłe jedzenie chleba
     i picie wina to pamiątka ofiary Chrystusa...
     jak przebywa Chrystus w Chlebie i Winie ofiarowywanym to druga sprawa...
     • lolek94 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 14:18
      Zastanawiam sie z tego wersetu z Kor :
      1Kor 11:26 Bg „Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście
      pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł.”

      --------------------------------------------------------------------------------

      1Kor 11:26 Br „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich,
      śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.”

      --------------------------------------------------------------------------------

      1Kor 11:26 BT „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich,
      śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.”

      --------------------------------------------------------------------------------

      1Kor 11:26 Bw „Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie,
      śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.”

      --------------------------------------------------------------------------------

      1Kor 11:26 Bb „Abowiem ile kroć będziecie jeść ten chleb i ten kubek będziecie
      pić, śmierć Pańską opowiedać będziecie aż przyjdzie.”

      --------------------------------------------------------------------------------

      1Kor 11:26 Bp „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha,
      głosicie śmierć Pana do czasu, aż On przyjdzie.”

      On przyjdzie, ponownie przyjdzie czy smierc czyli ofiara Jezusa przyjdzie?
      <dizzy>
      "Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić
      będziecie, na moją pamiątkę!
      1Kor 11:26 BT "Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich,
      śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie."
      (27) Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny
      będzie Ciała i Krwi Pańskiej."

      Wiec chodzi o pamiątke tylko i wylacznie z tego mozna wywnioskowac, nie ofiare,
      prawda?

      A tak z ciekawosci, co mowi katechizm czy ksieza o tym ze tylko oni mogą pic
      winko, bo u nas wszyscy big_grin smile
      • mala.mi74 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 14:22
       lolek94 napisał:

       -
       > -
       >
       > 1Kor 11:26 Bw „Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pije
       > cie,
       > śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.”
       >
       > ------------------------------------------------------------------------------
       -
       > -
       >
       > 1Kor 11:26 Bb „Abowiem ile kroć będziecie jeść ten chleb i ten kubek będ
       > ziecie
       > pić, śmierć Pańską opowiedać będziecie aż przyjdzie.”
       >
       > ------------------------------------------------------------------------------
       -
       > -
       >
       > 1Kor 11:26 Bp „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie z tego kiel
       > icha,
       > głosicie śmierć Pana do czasu, aż On przyjdzie.”
       >
       > On przyjdzie, ponownie przyjdzie czy smierc czyli ofiara Jezusa przyjdzie?
       > <dizzy>
       > "Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić
       > będziecie, na moją pamiątkę!
       > 1Kor 11:26 BT "Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich,
       > śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie."
       > (27) Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny
       > będzie Ciała i Krwi Pańskiej."
       >
       > Wiec chodzi o pamiątke tylko i wylacznie z tego mozna wywnioskowac, nie
       ofiare,
       >
       > prawda?

       Nieprawda,tylko Twoje spekulacje-jak zwykle.
       >
       > A tak z ciekawosci, co mowi katechizm czy ksieza o tym ze tylko oni mogą pic
       > winko, bo u nas wszyscy big_grin smile

       jak jestes ciekawy to przeczytaj CO NAPRAWDE mówi o tym KKK,a nie co Ci się
       (bez czytania) wydaje bo ciagle wychodzisz na ignoranta
       ps. u nas tez wszyscy

       • lolek94 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 14:27
        Spekulacje? Tam jest napisane czyncie ofiare moja czy na pamiatke uncertain Pokazac Ci
        cos czarno na bialym tongue_out

        Jak to wszyscy? Bo naprawde nie zaowazylem by podawali winko , pytam z
        ciekawosci, Ty chodzac do KRK powinnas wiedziec, jesli nie wiesz powiedz to a
        nie odsylaj mnie do ksiazek.

        Chyba ze u Ciebie jest tak jak u tego ksiedza co Ci wyslalem link gdzies
        tu. smilesmile
        • mala.mi74 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 14:46
         lolek94 napisał:

         > Spekulacje? Tam jest napisane czyncie ofiare moja czy na pamiatke uncertain Pokazac
         Ci
         >
         > cos czarno na bialym tongue_out

         Napisał: bierzcie udzial w tej ofierze(czyncie ją).Trzeba jeszcze umiec czytac
         nie tylko literalnie, nie mówiac o znajomosci calego Pisma sw. ,gdzie Chrystus
         okresla sie jako "Chleb zywy" i "chleb z nieba",ale pewnie do tego jeszcze nie
         doszedles wiec nie bede Cie przerazac...
         >
         > Jak to wszyscy? Bo naprawde nie zaowazylem by podawali winko , pytam z
         > ciekawosci, Ty chodzac do KRK powinnas wiedziec, jesli nie wiesz powiedz to a
         > nie odsylaj mnie do ksiazek.

         Chodzac do KK spozywam czasem Wieczerze pod dwiema postaciami ,czasem pod
         jedną. KKK sugeruje aby w miare mozliwosci jak najczesciej spozywac pod dwiema
         postaciami i jest to normalne w malych wspólnotach w Kosciele.Nie jest to
         jednak koniecznie jesli Chrystus rzeczywiscie a nie tylko symbolicznie przebywa
         w Chlebie i Winie.
         Wiec jeszcze raz apeluję DOUCZ SIE TROCHĘ.
         >
         > Chyba ze u Ciebie jest tak jak u tego ksiedza co Ci wyslalem link gdzies
         > tu. smilesmile

         Juz Ciebie nie czytam-wybacz
         • lolek94 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 15:02
          Ale tez jest "1Kor 11:26 Bb „Abowiem ile kroć będziecie jeść ten chleb i ten
          kubek będziecie pić, śmierć Pańską opowiedać będziecie aż przyjdzie.”

          I przyszla prawda? Chyba ze jeszcze nie suspicious
          Apostolowie nic nie pisali o mszach, chyba, bo jeszcze cos wyczaisz tongue_out


          Czyli uwazasz ze w oplatku sie dokonuje przemiana w cialo prawdziwe Jezusa czy
          to jest symbolika.

          Mala.mi zamiast wrzeszczec jaki ja nie douczony jestem sama siegaj do roznych
          zrodel, nie tylko jednych, sama zrozumiesz watpliwosci.

          Forum sluzy do wymiany jakis tekstow miedzy soba, czyli w jakims sensie
          rozmową, pytania mogą pasc itp. A i sadzisz ze ten czlowiek :
          matthew.terramail.pl/Htm-y/Tremblay.html
          Tez jest/byl niedouczony ? Poczytaj troszke na jego temat.


          Celibat tez jest biblijny uwazasz? big_grin

          • 3mama3 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 15:13
           lolek94 napisał:

           > Czyli uwazasz ze w oplatku sie dokonuje przemiana w cialo prawdziwe Jezusa czy
           > to jest symbolika.

           "Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem" (J.6,55)
           Lolku Ja się z Mistrzem kłócić nie będę.

           > Celibat tez jest biblijny uwazasz? big_grin

           Jest biblijny ale nie powinno się go nikomu narzucać. Powinien być prywatną
           decyzją osoby.
           • mala.mi74 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 19:44
            3mama3 napisała:

            > lolek94 napisał:
            >
            > > Czyli uwazasz ze w oplatku sie dokonuje przemiana w cialo prawdziwe Jezus
            > a czy
            > > to jest symbolika.
            >
            > "Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem"
            (J.6
            > ,55)
            > Lolku Ja się z Mistrzem kłócić nie będę.

            Mama ,wiec w jaki sposob to rozumiesz?
          • mala.mi74 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 19:39
           lolek94 napisał:

           > Ale tez jest "1Kor 11:26 Bb „Abowiem ile kroć będziecie jeść ten chleb i
           > ten
           > kubek będziecie pić, śmierć Pańską opowiedać będziecie aż przyjdzie.”
           >
           > I przyszla prawda? Chyba ze jeszcze nie suspicious
           > Apostolowie nic nie pisali o mszach, chyba, bo jeszcze cos wyczaisz tongue_out

           Msza to nazwa potoczna. Teologicznie nazywa sie ja Eucharystią. Wiesz gdzie
           pada ja slowa "euchatystio"?
           >
           >
           > Czyli uwazasz ze w oplatku sie dokonuje przemiana w cialo prawdziwe Jezusa
           czy
           > to jest symbolika.

           To Ty tak uważasz.Ja wlasnie wracam z Eucharystii i mam zuplenie inne
           doswidczenie...
           Jak przestaniesz czytac Pismo św. jak komiks to moze do czegos dojdziesz...
           >
           > Mala.mi zamiast wrzeszczec jaki ja nie douczony jestem sama siegaj do roznych
           > zrodel, nie tylko jednych, sama zrozumiesz watpliwosci.

           Do racjonalisty czy alberta? Wole nauki katolickiej uczyc się tam gdzie jest
           ona opisana. Takze na modlitwie..
           >
           > Forum sluzy do wymiany jakis tekstow miedzy soba, czyli w jakims sensie
           > rozmową, pytania mogą pasc itp. A i sadzisz ze ten czlowiek :
           > matthew.terramail.pl/Htm-y/Tremblay.html
           > Tez jest/byl niedouczony ? Poczytaj troszke na jego temat.

           Niestety nie otwiera mi się link,ale podejrzewam ,ze znów dowartosiowujesz sie
           kosztem cudzych grzechow...
           >
           >
           > Celibat tez jest biblijny uwazasz? big_grin

           Jak najbardziej! A co -tez nie doczytałes...czemu nie jestem zdziwiona?
           >
           • lolek94 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 20.04.07, 09:12
            "Msza to nazwa potoczna. Teologicznie nazywa sie ja Eucharystią. Wiesz gdzie
            pada ja slowa "euchatystio"?"

            Zapewne mi powiesz gdzie pada smile
            Pokuta tez jest ale czy ma cos wspolnego z obecnymi czasami a tamtymi?

            "To Ty tak uważasz.Ja wlasnie wracam z Eucharystii i mam zuplenie inne
            doswidczenie...
            Jak przestaniesz czytac Pismo św. jak komiks to moze do czegos dojdziesz..."

            Ty naprawde musisz zaczasc czytan nie tylko katolickie strony, budujesz
            fundament na piasku, na wersetach nie pewnych, dwuznacznych. Wiec i tak kiedys
            to runie smile

            Wolisz uczyc sie nauki katolickiej tam gdzie opisana, ok , ale gdzie szukac
            błędów jej? Chyba ze wszystko jest wporzo to czemu tyle ksiezy odchodzi? Nie ze
            wzgledu na zone, jeszcze pozostaja Ci ktorzy znajdują Boga żywego.
            Ale nawet o SJ czy New Age gdzie szukac wiedzy na temat ich bledow
            teologicznych? na ich wlasnych stronach big_grin <smiech>
            Za pieknie by bylo jak by kazdy kosciol/wspolnota na wlasnych stronach sie
            krytykowala.

            www.matthew.terramail.pl/Htm-y/Tremblay.html
            Sproboj teraz. smile
        • lajkonix Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 21:29
         lolek94 napisał:

         > Spekulacje? Tam jest napisane czyncie ofiare moja czy na pamiatke uncertain

         No sorka, brat....

         Jeśli Facet mówi: "To jest Krew moja", i daje to Kumplom, to po to to mówi zeby
         wina łyknąć? Nie widzisz w tym zapowiedzi OFIARY Krwi oddanej Przyjaciołom?
         Zebrali się tylko po to, zeby wino łyknąć i się rozejść?

         Ja tu czaję, ze on nam pokazał jak ta OFIARA wyglada - Krew Zbawiciela zostaje
         wydana przyjaciołom. I taką OFIARĘ mamy czynić na Jego pamiątkę.


         > Pokazac Ci
         >
         > cos czarno na bialym tongue_out
         >
         > Jak to wszyscy? Bo naprawde nie zaowazylem by podawali winko , pytam z
         > ciekawosci, Ty chodzac do KRK powinnas wiedziec, jesli nie wiesz powiedz to a
         > nie odsylaj mnie do ksiazek.
         >
         > Chyba ze u Ciebie jest tak jak u tego ksiedza co Ci wyslalem link gdzies
         > tu. smilesmile

         Nie brat, u mnie w parafii też tak jest - przy specjalnych okazjach.

         Lajkonix
         panta rei - wszystko w płynie
         • lolek94 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 20.04.07, 09:19
          Lej Braciszku a co ze slowami wykonalo sie, ze to ostatnia ofiara (caly list do
          Hebrajczykow mowi o tym, zebysmy juz nie skladali ofiar? Ale pamiatka spoczko
          (wieczerza Panska)

          www.matthew.terramail.pl/Htm-y/Tremblay.html
          Lej czy jest roznica jesli Jezus mowi czyncie to na moja pamiątke puki smierc
          nie przyjdzie (inne tlumaczenia, puki moja smierc nie przyjdzie )
          Bo tak jak wspominamy zmartwychwstanie i radujemy sie, tak Jezus
          zmartwychwstal, smierc pokonana, klucze zabrane smile
          • sunday czas 20.04.07, 10:11
           > a co ze slowami wykonalo sie, ze to ostatnia ofiara (caly list do
           > Hebrajczykow mowi o tym, zebysmy juz nie skladali ofiar? Ale pamiatka
           > spoczko (wieczerza Panska)

           List do Hebrajczyków mówi o ofiarach nakazanych przez Prawo, to co innego.

           Dużo może tutaj wyjaśnić rozróżnienie czasu ludzkiego, linearnego i stworzonego,
           i Jego rzeczywistości, zawsze aktualnej, zawsze obecnej, zawsze teraz. Msza NIE
           jest powtórzeniem Ofiary, jest jej uobecnieniem, jest wejściem w tę właśnie Jego
           bezczasową aktualność.
           • lolek94 Re: czas 20.04.07, 10:35
            Niedzielko to mialo byc do Ciebie nie do Malej.mi "A jak jest w katechizmie?
            Pytam z ciekawosci. Bo cos kiedys czytalem ze jest bezkrwawą ofiarą. Wiec de
            facto jest ofiarą.
            Hebrajczyków 7:27 - "To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarowując siebie
            samego".
            Hebrajczyków 9:11-15 - "przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca
            świętego".
            Hebrajczyków 9:28 - "Chrystus raz jeden był ofiarowany".
            Hebrajczyków 10:10 - "raz na zawsze".
            Hebrajczyków 10:11-12 - "złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy".
            Hebrajczyków 10:14 - "Jedna bowiem ofiarą udoskonalił na wieki".
            Hebrajczyków 10:15-20 -'już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy".
            O te wersety do Hebr. chodzilo mi, czy one oddaja prawo ?            A odnosnie tego elohim, masz racje zdazalo sie tak w historii ze krolowie
            pisali jak by byli w kilku osobach.

            Ale czy nie widac miedzy Jezusem, Duchem Swietym i Bogiem Ojcem jednomyslnosci?
            Zlaczenia duchowego? Co Jezus myslal tak i myslal jego Ojciec. Sorki ze tak
            dlugo nie odp. na to smile "

            I jeszcze co myslisz na temat tych wersetow? :
            Ezdrasza 10:11 - "A teraz, wyznajcie wykroczenie swoje wobec Pana, Boga ojców
            waszych".
            Ew. Marka 2:7 - "Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden?"
            Dzieje Apostolskie 4:12 - "Nie ma w żadnym innym zbawienia".
            Dzieje Apostolskie 8:12 - "Odwróc się więc od swego grzechu i proś Pana, a może
            ci odpuści twój zamiar" (Piotr nie wysłuchał jego spowiedzi i nie przebaczył mu
            grzechów, lecz powiedział: "Proś Pana").
            1 Jana 1:7 - "Krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu".
            1 Jana 1:9 - "Jeżeli wyznajemy grzechy nasze, Bóg jest wierny i sprawiedliwy,
            odpuści je nam" (wyznajemy Bogu, nie kapłanowi).
            1 Jana 2:1 -"Jesliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca ? Jezusa
            Chrystusa sprawiedliwego".
            • sunday Re: czas 20.04.07, 11:43
             > Niedzielko to mialo byc do Ciebie nie do Malej.mi "A jak jest w katechizmie?
             > Pytam z ciekawosci. Bo cos kiedys czytalem ze jest bezkrwawą ofiarą.

             Aktualny katechizm KRK (wydany bodajże w 1992) znajdziesz tutaj:
             www.katechizm.opoka.org.pl/
             O Eucharystii jest w Części 2, Dziale 2, Artykule 3. smile Słowo "powtórzenie" nie
             występuje, pojawia się "uobecnia" i "włącza". Bardzo dużo razy też (to ukłon w
             Twoja stronę) "pamiątka".

             > Wiec de facto jest ofiarą.

             Tak, jest ofiarą. Ale nie jakąś kolejną, nową, powtórzoną. Jest TĄ SAMĄ ofiarą.

             > O te wersety do Hebr. chodzilo mi, czy one oddaja prawo ?

             Oczywiście, masz rację - Prawo, ale mają tez odniesienie do nas. Mówią, że nie
             potrzeba nowych, innych ofiar i KK się z tym zgadza.

             > A odnosnie tego elohim, masz racje zdazalo sie tak w historii
             > ze krolowie pisali jak by byli w kilku osobach.

             W tym właśnie rzecz: taki sposób pisania nazywa się "pluralis majestatis", ale w
             hebrajskim NIE występuje. Judzcy i izraelscy królowie nigdy o sobie nie mówili w
             liczbie mnogiej. Elohim jest gramatycznie formą mnogą rzeczownika, ale - zauważ
             - że prawie wszystkie łączące się z nim czasowniki sa w liczbie pojedynczej
             (bereszit bara Elohim: na początku stworzył Elohim). Wyjaśniających teorii jest
             wiele, od historycznych po gramatyczne i teologiczne. Niektórzy rzeczywiście
             widzą w tym intuicję Trójcy, ale nie jest to oczywiste. Gdyby było, to by Żydzi
             w wierzyli w Trójcę, nie? Z drugiej strony, w którymś tam miejscu podobno Elohim
             występuje też w odniesieniu do Mojżesza, który przecież był pojedynczy smile (piszę
             podobno, bo o tym czytałem, ale sam w tekście nie sprawdziłem).

             > I jeszcze co myslisz na temat tych wersetow? ...

             Zgadzam się z nimi.
             • lolek94 Re: czas 20.04.07, 12:13
              Dzieki za katechizm, przyda sie smilesmile

              Ale jak ta ofiara sie juz wykonala? Wiec po co powtarzać tą sama ofiare Jezusa
              Chrystusa?

              Wlasnie i ten szkopol jest straszny. Bo nie powinnismy zmieniac bibli w zaden
              sposob, jesli czegos nie ma dowidzenia z mojego zycia, nie bylo wystarczajaco
              wazne zeby o tym informowac. (zagadnienia dotyczace naszej wiary, nie nauki,
              postepu itp )
              Mojzesz tez wolal na siebie tak bo nie byl sam, Duch Swiety dzialal w nim,
              sadzac po tym ze jak pisal pierwsze 5 ksiag to cos musialo w tym byc ze sa pod
              nadchnieniem. Ale przesadzil z 613 nakazami i zakazami big_grin
              • sunday Re: czas 20.04.07, 17:24
               > Ale jak ta ofiara sie juz wykonala? Wiec po co powtarzać tą
               > sama ofiare Jezusa Chrystusa?

               Cóż, powtórzę, po raz kolejny: NIE ma powtarzania Ofiary!
               To jest TA SAMA Ofiara. Nie jest ona powtarzana.


               > Wlasnie i ten szkopol jest straszny. Bo nie powinnismy zmieniac bibli w zaden
               > sposob, jesli czegos nie ma dowidzenia z mojego zycia, nie bylo wystarczajaco
               > wazne zeby o tym informowac. (zagadnienia dotyczace naszej wiary, nie nauki,
               > postepu itp )

               Cóż, nie zgadzam się. Nie wierzę w "sola scriptura", ponieważ to Biblia wyrosła
               w tradycji kościoła, a nie odwrotnie. No, ale to już jest standartowa różnica
               między katolikami a protestantami, nie ma sensu o niej tutaj dyskutować. Ale
               jeśli chodzi o maszę - to jej biblijne podstawy są mocne. W każdym razie
               mocniejsze niż rozumienie jej jako czystej pamiątki, jedzenia zwykłego chleba i
               wina.

               > Mojzesz tez wolal na siebie tak bo nie byl sam, Duch Swiety dzialal w nim,
               > sadzac po tym ze jak pisal pierwsze 5 ksiag to cos musialo w tym byc ze sa
               > pod nadchnieniem. Ale przesadzil z 613 nakazami i zakazami big_grin

               smile Cóż, one też są od Niego. Zauważ jednak, że jeśli akceptujesz teorię o
               historycznych czterech źródłach Tory, to trzeba przyjąć, że to nie Mojżesz
               osobiście ją napisał. Choć Prawo było dane przez niego.
          • lajkonix Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 20.04.07, 20:43
           lolek94 napisał:

           > Lej Braciszku

           Wiesz co brat, nie bedę lał...


           > a co ze slowami wykonalo sie, ze to ostatnia ofiara (caly list do

           Ok, brat. A mógłbyś paluchem pokazać, gdzie to Jezus powiedział: "Wykonała się
           ostatnia ofiara". Bo nie mogę tego wersu trafić.

           Może On powiedział "Wykonało się", a ty wiesz, co chciał dalej powiedzieć?


           >
           > Hebrajczykow mowi o tym, zebysmy juz nie skladali ofiar? Ale pamiatka spoczko
           > (wieczerza Panska)

           > www.matthew.terramail.pl/Htm-y/Tremblay.html

           Brat, jakieś trefne linki ci się do ogona przyczepiają. Prosiłem cię czytaj
           swoje posty przed walnięciem entera, ok?


           > Lej czy jest roznica jesli Jezus mowi czyncie to na moja pamiątke puki smierc
           > nie przyjdzie (inne tlumaczenia, puki moja smierc nie przyjdzie )
           > Bo tak jak wspominamy zmartwychwstanie i radujemy sie, tak Jezus
           > zmartwychwstal, smierc pokonana, klucze zabrane smile


           Nie mogę w tysiąclatce tego wersu "puki moja śmierć nie przyjdzie". Co ty za
           książki brat czytasz? Myslisz, że by to w tysiąclatce wykreślili?

           Lajkonix
           panta rei - wszystko w płynie
           • lolek94 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 23.04.07, 09:13
            Lej wykonalo sie na łożu smierci, wiec mozna kabinowac, ale po co przyszedl
            Jezus? Oddac sie w ofierze za ludzi (za ich grzech) wykonalo sie, nie ma juz
            tego smile


            1Kor 11:26 Br „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich,
            śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.”

            --------------------------------------------------------------------------------

            1Kor 11:26 BT „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich,
            śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.”

            --------------------------------------------------------------------------------

            1Kor 11:26 Bw „Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie,
            śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.”

            --------------------------------------------------------------------------------

            1Kor 11:26 Bb „Abowiem ile kroć będziecie jeść ten chleb i ten kubek będziecie
            pić, śmierć Pańską opowiedać będziecie aż przyjdzie.”

            Tu masz to tysiaclatka to BT (ale to wiesz pewnie smile )
            • lajkonix Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 23.04.07, 20:56
             lolek94 napisał:

             > Lej Braciszku

             Wiesz co brat, nie bedę lał...


             > a co ze slowami wykonalo sie, ze to ostatnia ofiara (caly list do

             Ok, brat. A mógłbyś paluchem pokazać, gdzie to Jezus powiedział: "Wykonała się
             ostatnia ofiara". Bo nie mogę tego wersu trafić.

             Może On powiedział "Wykonało się", a ty wiesz, co chciał dalej powiedzieć?


             > Lej czy jest roznica jesli Jezus mowi czyncie to na moja pamiątke puki smierc
             > nie przyjdzie (inne tlumaczenia, puki moja smierc nie przyjdzie )
             > Bo tak jak wspominamy zmartwychwstanie i radujemy sie, tak Jezus
             > zmartwychwstal, smierc pokonana, klucze zabrane smile


             Nie mogę w tysiąclatce tego wersu "puki moja śmierć nie przyjdzie". Co ty za
             książki brat czytasz? Myslisz, że by to w tysiąclatce wykreślili?

             Lajkonix
             panta rei - wszystko w płynie


             A tak ci brat prosiłem...., żebyś paluchem pokazał werset "puki moja śmierć nie
             przyjdzie....". A ty mi brat podajesz następujące wersety:

             > Lej wykonalo sie na łożu smierci, wiec mozna kabinowac, ale po co przyszedl
             > Jezus? Oddac sie w ofierze za ludzi (za ich grzech) wykonalo sie, nie ma juz
             > tego smile
             >
             > 1Kor 11:26 Br „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich,
             > śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.”
             >
             > ------------------------------------------------------------------------------
             -
             > -
             >
             > 1Kor 11:26 BT „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich,
             > śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.”
             >
             > ------------------------------------------------------------------------------
             -
             > -
             >
             > 1Kor 11:26 Bw „Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijec
             > ie,
             > śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.”
             >
             > ------------------------------------------------------------------------------
             -
             > -
             >
             > 1Kor 11:26 Bb „Abowiem ile kroć będziecie jeść ten chleb i ten kubek będz
             > iecie
             > pić, śmierć Pańską opowiedać będziecie aż przyjdzie.”
             >
             > Tu masz to tysiaclatka to BT (ale to wiesz pewnie smile )

             Czy ty w tych wersetach widzisz gdzie "puki moja śmierć nie przyjdzie"? Ja się
             nie mogę doszukać.... Mówi się natomiast "aż przyjdzie". Nie chcesz tego czytać
             jako "śmierć Pana głosicie, aż [Pan] przyjdzie"?
             Jesteś taki pewien, ze podmiotem drugiej części zdania jest śmierć a nie Pan?
             Tu wyraz "Pańską" brzmi bardzo przymiotnikowo i zdawać by się mogło, ze jedynym
             podmiotem w tym zdaniu jest "śmierć". Lecz wydaje mi się, ze to specyfika j.
             polskiego, i to stylizowanego. W przełożeniu na j. współczesny "Śmierć Pańską"
             rozumiałbym bardziej jako "śmierć Pana". Wtedy "aż przyjdzie" - nie miałbym
             wątpliwości Kto. Ale wiesz brat, przecinki też w Biblii stawiają gdzie chcą, to
             wtedy przestaję dyskutować.

             Lajkonix
             panta rei - wszystko w płynie
            • lajkonix Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 23.04.07, 21:05
             lolek94 napisał:

             > Lej

             Już ci brat pisałem, ze nie będę lał...


             > wykonalo sie na łożu smierci, wiec mozna kabinowac, ale po co przyszedl
             > Jezus? Oddac sie w ofierze za ludzi (za ich grzech) wykonalo sie, nie ma juz
             > tego smile

             Taaa... znowu gdzieś wytrzasnałeś CO się wykonało?
             Oj, brat. Weźno Biblię w garść. Już nie cytuj, ale sam sobie przeczytaj.
             Napisano "wykonało się". I kropka. Autor nie napisał CO. Nawet nie chciał
             napisać "wykonała się". A ty brat wiesz CO się wykonało? No to powinieneś piątą
             ewangelię pisać. Będziesz wtedy wiedział co autor miał na myśli.

             Bo według mnie równie dobrze, a nawet lepiej, "wykonało się PROROCTWO". Całe
             PROROCTWO Starego Przymierza. Tak to rozumiem. Czaisz brat?

             Lajkonix
             panta rei - wszystko w płynie

             PS. Brat, czy ty tylko ze służbowego kompa nadajesz? Mnie pracodawca by wylał.
             • lolek94 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 24.04.07, 14:18
              Lej braciszku niekiedy Cie nie rozumiem uncertain
              Zobacz ten werset:
              Hbr 10:18 BT "Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi
              potrzeba ofiary za grzechy."
              (19) Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew
              Jezusa.

              Wiec jesli msza jest bezkrwawą ofiarą to nadal to ofiara?
              Dalej :
              Hebrajczyków 7:27 - "To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarowując siebie
              samego". (polecam cały list)
              Hebrajczyków 9:28 - "Chrystus raz jeden był ofiarowany".
              Hebrajczyków 10:11-12 - "złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy".
              Hebrajczyków 10:14 - "Jedna bowiem ofiarą udoskonalił na wieki".
              I to tylko z Hebrajczykow, czy nie mowi Ci dobitnie to czegos? Jesli nie
              naprawde nie ma sensu dyskutowac (na ten temat) bo i tak do niczego nie
              dojdziemy jesli nie rozumiesz że jeżeli naprawdę kochamy Jezusa jako naszego
              Pana i staramy się postępować zgodnie z Jego słowem, nie będziemy uznawać
              nauczania o tym, że chleb i wino "zmieniają się" w ciało i krew Chrystusa, a
              potem składane są Bogu jako ofiara, przez którą dokonuje się zadośćuczynienie
              za grzechy. Gdy Jezus powiedział: "To jest moje ciało" i "To jest moja krew",
              nie "zmienił" ich substancji, ale wyjaśnił, że paschalny chleb i paschalne
              wino "reprezentują" Jego. Jezus nie powiedział touto gignetai: "to stało się"
              lub "to zostało przemienione", lecz touto esti, co może jedynie oznaczać: "to
              reprezentuje" lub "to oznacza".
              to tez daje do zastanowienia.

              A odnosnie tego czy tam co widze w tym ( 1Kor 11:26 BT „Ilekroć bowiem
              spożywacie ten chleb albo pijecie kielich,
              > śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.” )
              Zasadami interpunkcji mozna sie posluzyc smile
              Ja rozumiem ze gloscie smierc Panska puki nie przyjdzie. A Ty jak rozumiesz? Bo
              tam nie ma slowa Pan. Ale nawet jesli to na pamiątke jest napisane ze mamy
              glosic. Ale nawet jesli, to i tak jesli wziasc pod uwage gloszenie ewangeli -
              to i tak glosimy smierc i zmartwychwstanie. Wiec chyba klutnia nic nie da. Ale
              wlasnie na takich nie domowieniach ludzie proboją cos zbudowac uncertain

              Co w takim razie uwazasz ze sie kryje pod postacja wykonalo sie? Czy nie ofiara
              Jezusa Chrystusa, ktore jest tym proroctwem, prawda?

              Z mojego kompa smile
              • lajkonix Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 24.04.07, 20:18
               lolek94 napisał:

               > Lej braciszku

               Już ci pisałem, ze nie będę lał...

               >
               > A odnosnie tego czy tam co widze w tym ( 1Kor 11:26 BT „Ilekroć bowiem
               > spożywacie ten chleb albo pijecie kielich,
               > > śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.” )
               > Zasadami interpunkcji mozna sie posluzyc smile
               > Ja rozumiem ze gloscie smierc Panska puki nie przyjdzie. A Ty jak rozumiesz?
               Bo
               >
               > tam nie ma slowa Pan.

               Bo taki jest język polski, brat. Nie kumasz? To popatrz na wersję angielską:

               The King James Bible, Kor. 11:26: "For as often as ye eat this bread, and drink
               this cup, ye do show the Lord's death till he come."

               Widzisz to "till HE come". My to mozemy powiedzieć bez zaimka, a angole muszą
               coś powiedzieć. Chyba nie powiesz mi, ze "śmierć=death" po angielsku jest HE,
               co brat?

               No i co, brat, sam takie interpretacje kompinujesz, czy ci kto podpowiada? To
               ja ci poradzę, brat, to ty już może lepiej nie badaj tej Biblii... Bo takie
               jeżdzenie paluchem po wersetach moze na manowce sprowadzić. Czytaj ja ze
               zrozumieniem, ale nie głoś braciom, że Pana Boga za nogi złapałeś i wiesz co ON
               myśli, bo możesz ich na manowce sprowadzić. A wtedy będziesz się musiał samemu
               Panu tłomaczyć, ok?

               > Ale nawet jesli to na pamiątke jest napisane ze mamy
               > glosic. Ale nawet jesli, to i tak jesli wziasc pod uwage gloszenie ewangeli -
               > to i tak glosimy smierc i zmartwychwstanie. Wiec chyba klutnia nic nie da.
               Ale
               > wlasnie na takich nie domowieniach ludzie proboją cos zbudowac uncertain
               >
               > Co w takim razie uwazasz ze sie kryje pod postacja wykonalo sie? Czy nie
               ofiara
               >
               > Jezusa Chrystusa, ktore jest tym proroctwem, prawda?

               Ja myślę, że Jezus powiedział to co powiedział "Wykonało się".
               Jeśli ty brat widzisz tu "Wykonała się ofiara", to nic na to nie poradzę.
               Moze zajrzyj do grackiego tekstu i tam sapytaj CO się wykonało. Moim zdaniem
               oznaczało to "Wykonało się [całe proroctwo mesjańskie}". PROROCTWO. Ale ja nie
               jestem taki pewny jak ty, brat. Chciałbym wiedzieć, na pewno, CO Jezus miał na
               myśli. A przynajmniej mieć taką pewność jak ty.


               >
               > Z mojego kompa smile

               A to gdzie się wieczorami szlajasz, brat, bo tylko do południa w kompie cię
               widzę?

               Lajkonix
               panta rei - wszystko w płynie
                • lajkonix Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 25.04.07, 20:15
                 lolek94 napisał:

                 > Masz racje Lej, w kazdej angielskiej jest sprecyzowane he comes, chyba Polski
                 > jest za ubogi uncertain

                 Błąd. Polski jest b. bogaty. Tylko nie tzreba go klepać jak leci. I wierzyć
                 bezkrytycznie w to co się klepie.

                 No to jak, brat? Czy mamy tę Ofiarę w końcu sprawować? Czy mamy Jej nie
                 sprawować?
                 Bo zdawało mi się, że miałeś koncepcję, żeby Jej zaniechać.                 >
                 > Mowisz ze mial Jezus na mysli proroctwa , a co z nich wynika? ze po co
                 > przyszedl?
                 >
                 Aby te proroctwa wypełnić. I wypełnił je do końca.

                 Lajkonix
                 panta rei - wszystko w płynie
                 • lolek94 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 26.04.07, 08:36
                  Polski jest biednym jezykiem jednak smile
                  Grecki to cos innego, kazde slowo nie ma 3 znaczen smile

                  Slowa czyncie to na moją pamiątke. Nie na moją ofiare. Odrzucasz listy do hebr
                  w ktorych jest napisane ze juz ofiar nie skladamy ?

                  Hebrajczyków 9:28 - "Chrystus raz jeden był ofiarowany".
                  Hebrajczyków 10:11-12 - "złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy".
                  Hebrajczyków 10:14 - "Jedna bowiem ofiarą udoskonalił na wieki".
                  Hebrajczyków 10:15-20 -'już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy".

                  Nie mozemy skladac ofiar, nawet bezkrwawych. Chyba ze omijac jeden list a drugi
                  brac pod uwage. Myslisz ze są jakies bledy w bibli? czy moze byc w niej cos
                  sprzecznego?


                  "Aby te proroctwa wypełnić. I wypełnił je do końca."

                  Jakie bylo koncowe ostatnie proroctwo ktore musialo sie spelnic?
                  (Bo urodzic mogl sie gdzies indziej - jesli by to bylo napisane , wjechac
                  innego dnia do Jerozolimy tez i inne) ale jednego nie mogl zmienic, jakie to ?

                  Pozdrowki smile
                  • lajkonix Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 26.04.07, 20:39
                   lolek94 napisał:

                   > Polski jest biednym jezykiem jednak smile
                   > Grecki to cos innego, kazde slowo nie ma 3 znaczen smile

                   Aaaa..., jak tak to rzeczywiście. Jeśli tak rozumieć ubóstwo językowe, to
                   rzeczywiście jest ubogi...


                   >
                   > Slowa czyncie to na moją pamiątke. Nie na moją ofiare. Odrzucasz listy do
                   hebr
                   > w ktorych jest napisane ze juz ofiar nie skladamy ?
                   >
                   > Hebrajczyków 9:28 - "Chrystus raz jeden był ofiarowany".
                   > Hebrajczyków 10:11-12 - "złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy".
                   > Hebrajczyków 10:14 - "Jedna bowiem ofiarą udoskonalił na wieki".
                   > Hebrajczyków 10:15-20 -'już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy".
                   >
                   > Nie mozemy skladac ofiar, nawet bezkrwawych. Chyba ze omijac jeden list a
                   drugi
                   >
                   > brac pod uwage. Myslisz ze są jakies bledy w bibli? czy moze byc w niej cos
                   > sprzecznego?

                   Taaa... Takim pytaniem zawsze kończą się rozmowy ze ŚJ.
                   Przecież my nie "czynimy TEGO na jego OFIARĘ", tylko "czynimy TO na Jego
                   PAMIĄTKĘ". No to, jeśli czynimy na pamiątkę, to chyba zgodnie z Pismem, nie?
                   Dlaczego zaraz Biblia ma cbyć błędna, skoro się z nią zgadzamy, ę?                   > "Aby te proroctwa wypełnić. I wypełnił je do końca."
                   >
                   > Jakie bylo koncowe ostatnie proroctwo ktore musialo sie spelnic?
                   > (Bo urodzic mogl sie gdzies indziej - jesli by to bylo napisane , wjechac
                   > innego dnia do Jerozolimy tez i inne) ale jednego nie mogl zmienic, jakie
                   to ?

                   No jak to brat. Przecież żadnego proroctwa nie zmienił. Wszystkie wypełnił, nie?


                   >
                   > Pozdrowki smile

                   Pozdry

                   Lajkonix
                   panta rei - wszystko w płynie
                   • lolek94 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 27.04.07, 09:22
                    Dokladnie smile W greckim slowo brat masz brata rodzonego, kuzyna, ciatecznego od
                    mamy czy od taty.

                    adelphai' i 'adelphoi'


                    Wiec jesli to jest pamiątka jest ok smile Bo wieczerza Panska rowniez jest tą
                    pamiątką prawda smile Ale jesli ktos sklada tą samą ofiare to juz przeczy bibli,
                    wiesz o co mi chodzi smile

                    "No jak to brat. Przecież żadnego proroctwa nie zmienił. Wszystkie wypełnił,
                    nie?"

                    By mogl zmienic wczesniej, przed napisaniem tego wszystkiego, jesli by sie
                    urodzil w Jerozolimie nic by sie nie stalo prawda (jesli by to bylo wczesniej
                    napisane juz i zapowiedziane) Ale jakiego proroctwa Twoim zdaniem nie moglo
                    zabraknąć - ofiary za ludzi, jedynej, wystarczalnej smile A i Zmartwychwstania
                    tez big_grin smile
                    • lajkonix Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 27.04.07, 19:57
                     lolek94 napisał:

                     > Dokladnie smile W greckim slowo brat masz brata rodzonego, kuzyna, ciatecznego
                     od
                     > mamy czy od taty.
                     >
                     > adelphai' i 'adelphoi'

                     O kurcze, to mają jeszcze bardziej porąbane niż my. A już myślałem, że gorzej
                     niż w polskim nie może być. Czyli grecki jest jeszcze bardziej ubogi niż nasz?


                     >
                     > Wiec jesli to jest pamiątka jest ok smile Bo wieczerza Panska rowniez jest tą
                     > pamiątką prawda smile Ale jesli ktos sklada tą samą ofiare to juz przeczy bibli,
                     > wiesz o co mi chodzi smile

                     No wiesz Lelek. Ojciec Kolbe jednak złożył ofiarę ze swojego życia za innego
                     brata obozowego. Za wszystkich pewnie nie dałby rady, ale chociaż za jednego
                     ofiara była. Myślę, że zrobił to przynajmniej w części na podobieństwo Jezusa.
                     Na Jego pamiątkę. To źle zrobił? Też mu wywleczesz tę Ofiarę?


                     >
                     > "No jak to brat. Przecież żadnego proroctwa nie zmienił. Wszystkie wypełnił,
                     > nie?"
                     >
                     > By mogl zmienic wczesniej, przed napisaniem tego wszystkiego, jesli by sie
                     > urodzil w Jerozolimie nic by sie nie stalo prawda (jesli by to bylo wczesniej
                     > napisane juz i zapowiedziane) Ale jakiego proroctwa Twoim zdaniem nie moglo
                     > zabraknąć - ofiary za ludzi, jedynej, wystarczalnej smile A i Zmartwychwstania
                     > tez big_grin smile

                     Wiesz, Lelek, chyba jednak zacznę ci wierzyć, że mało kumaty jestem. Mógłbyś
                     powtórzyć o co ci tak naprawdę chodzi z tym niespełnionym proroctwem? Zdawało
                     mi się żeśmy doszli do kruchego porozumienia, ze "wykonało się" dotyczyło
                     proroctwa. A ty teraz zaczynasz odwalać jakiś taniec pingwina na cienkiej tafli
                     lodu, że przestaję nadążać za tokiem twojego rozumowania. A moze jednak czytaj
                     swoje posty przed walnięciem entera, co? Sam jestem ciekawy czy zrozumiesz z
                     nich tyle co ja, czy ciut więcej.                     Lajkonix
                     panta rei - wszystko w płynie
                     • lolek94 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 30.04.07, 09:14
                      Jesli w Greckim masz np kuzyna od strony siostry czy brata inaczej jest
                      bogatszy, Moim zdaniem jest lepszy, wiele by sie wyjasnilo smile

                      Nie mi oceniac czy Maksymilian zrobil dobrze czy zle. Poswiecenie sie dla 2
                      brata z milosci jest czyms pieknym i na pewno to Bog doceni. Lecz niekiedy
                      trzeba sie zapytac Boga, nie siebie co chce smile Moze ma wieksze plany dla nas? a
                      moze lepsze ma dla tej osoby wzgledem siebie.


                      Laj jesli Jezus przyszedl i wypelnil 300 proroctw. Wszystkie co do jednego.
                      Ktore bylo dla Ciebie najwazniejsze? Najbardziej wazne (jedno napisz)
                      • lajkonix Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 30.04.07, 19:17

                       A mają w greckim wuja i stryja, wujenkę, ciotkę i stryjnę, bratanicę i
                       siostrzenicę? No bo jeśli nie, to nie jest lepszy.
                       Ja tam wiem, że nie odróżniają s i sz. Im to ganz. A przez to greka jest
                       bardziej prymitywna.


                       A ty myślisz, ze Maksymilian nie radził się Boga? I nie w Imię Boga się
                       poświęcił: "Cokolwiek zeście uczynili tym maluczkim, mnieście uczynili".


                       Miłość do ludzi.

                       Lajkonix
                       panta rei - wszystko w płynie
  • 3mama3 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 15:07
   Wieczerza nie jest dla mnie ofiarą, tudzież kontynuacją ofiary Jezusa, nie jest
   dla mnie żadnym przeniesieniem się w tamten czas, ani tylko pamiątką.
   Jezus w ew. Jana.6,63 mówi "słowa które Ja wam powiedziałem są duchem i życiem"
   Wierzę, że w czasie wieczerzy karmiony jest nasz duch, jesteśmy wzmacniani do
   życia , do wzrostu. Nasze ciało potrzebuje pokarmu i nasz duch też. "Ciało moje
   jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem" (J.6,55) dla
   naszego ducha.
     • lolek94 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 15:40
      Tak o to. Wiec jesli spozywa i pije wyrok na siebie osoba ktora niegodnie
      podchodzi do wieczerzy mozna uznac ze grzeszy bo to dobitnie wskazuje na to.


      A odnosnie celibatu masz racje z wyboru, nie przymuszony. Wkoncu jest w bibli :
      1Tm 3:2 BT "Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy,
      rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania,"


      70tysiecy ksiezy porzucilo stan kaplanski :
      wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,4073106.html
  • 3mama3 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 16:01
   Dlaczego sprawowanie Wieczerzy jest "zarezerwowane" dla kapłanów, pastorów?
   Czy nie można dzielić się Chlebem i Winem np. na spotkaniach małych grup, na
   spotkaniach wspólnotowych (nie mówię tu o Mszy Św.), czy nawet w gronie
   rodzinnym (w końcu rodzina to najmniejsza forma kościoła)?

   • lolek94 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 16:17
    Mozna z tego co wiem, juz dokladnie nie pamietam ale z 2 lata temu mi ktos
    opowiadal ze spotykali sie w domach w 5 osob i dzielili sie chlebem i
    symbolicznym naparstkiem wina.

    Mozna to zaowazyc jak sa zakladane koscioly (ewangelizacyjne) na poczatku w
    domach sie spotykaja.
   • alkoo3 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 19:05

    3mama3 napisała:

    > Dlaczego sprawowanie Wieczerzy jest "zarezerwowane" dla kapłanów, pastorów?
    > Czy nie można dzielić się Chlebem i Winem np. na spotkaniach małych grup, na
    > spotkaniach wspólnotowych (nie mówię tu o Mszy Św.), czy nawet w gronie
    > rodzinnym (w końcu rodzina to najmniejsza forma kościoła)?
    >

    Nie jest zarezerwowana.
    Wieczerza w naszym kosciele odbywala sie zwykle raz w miesiacu ale od pewnego
    czasu zostala przeniesiona do tak zwanych grup domowych. Odpowiedziealny za nia
    jest prowadzoncy grupe. Podobnie jesli chodzi o diakonow, czy uwielbienie czy
    inne sluzby jest to im pozostawione do decyzji.
    Jesli chodzi natomiast o rodziny i nieformalne spotkania w kosciele to uwazam
    ze istnieje tu zbyt wielkie niebezpieczenstwo naduzycia i nieporzadku i brak
    rozroznienia czym jest wieczerza panstwa.
    Ale biblijnych ograniczen nie ma tu zadnych.
   • mala.mi74 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 19:34
    3mama3 napisała:

    > Dlaczego sprawowanie Wieczerzy jest "zarezerwowane" dla kapłanów, pastorów?
    > Czy nie można dzielić się Chlebem i Winem np. na spotkaniach małych grup, na
    > spotkaniach wspólnotowych (nie mówię tu o Mszy Św.), czy nawet w gronie
    > rodzinnym (w końcu rodzina to najmniejsza forma kościoła)?

    Myslę,zeby zobaczyc w Pismie kto lamał chleb w czasie Wieczerzy.
    >
    • alkoo3 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 21:21

     >
     > Myslę,zeby zobaczyc w Pismie kto lamał chleb w czasie Wieczerzy.
     > >
     Pomysl nie jest zly - a wiec zobacz i napisz nam do jakich wnioskow doszlas.

     Mnie kiedys pomoglo zwrocenie uwagi na "Czyncie TO na moja pamiatke..."
     Co oni wtedy czynili - co oznacza "TO".
     Bylo to swietowanie paschy, swietowanie wyjscia z egiptu, wolnosci, oczekiwanie
     na mesjasza. W momencie po wypiciu 3 kielichu kiedy spiewano hymn pochwalny
     Jezus wzial kielich ktory normalnie nie pito bo nalezal on do mesjasza ten
     wtedy poblogoslawil razem z chlebem i rozdal uczniom.
     Wieczerza panska jest czescia zydowskiej paschy. Przez jej pryzmat mozemy
     lepiej "TO" czyli "co" zrozumiec. Nie jest to jakas magia, ktora wiara
     przyjmujemy - to objawiona nam wola Boza , to Bog objawja nam nasze serce.
     • 3mama3 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 19.04.07, 22:03
      alkoo3 napisał:

      > Mnie kiedys pomoglo zwrocenie uwagi na "Czyncie TO na moja pamiatke..."
      > Co oni wtedy czynili - co oznacza "TO".

      Ja też się zastanawiałam nad tą wypowiedzią, ale jakoś ciągle nie rozumiem do
      końca. Możesz Alkoo podzielić się trochę więcej na ten temat.
      Pozdrawiam
      K.
      • alkoo3 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 20.04.07, 23:39

       3mama3 napisała:

       > Ja też się zastanawiałam nad tą wypowiedzią, ale jakoś ciągle nie rozumiem do
       > końca. Możesz Alkoo podzielić się trochę więcej na ten temat.
       > Pozdrawiam
       > K.

       Trudne zadanie w paru slowach to opisac, ale sprobuje. Zastrzegam ze byly tam
       rozne zwyczaje, dla roznych zydow z roznych okolic i ugrupowan. Dlatego mozna
       znalezc rozne opisy.
       Ale swietowano bardzo radosnie:
       Poszczegolne czesci byly podzielone toastami. byly 4 kielichy:
       -ten ktory cie wyprowadzil
       - ten ktory cie uratowal
       - ten ktory cie wybawil
       - ten ktory cie przyjal za swoj lud
       (5 kielich eliasza nie byl pity).
       Do niekwaszonego chleba(kwasu nie moglo byc w calym domu -kwas=grzech) jedzono
       gorzkie ziola=znak niewoli. No i Baranek jako symbol ofiary.
       Przebieg:
       1. Wypijano pierwszy kielich, nastepnie myto rece, pprzelamywano chleb(polowe
       chowano aby dzieci mogly potem szukac).
       2. Wypijano drugi kielich - Najmlodszy pytal najstarszego - "Dlaczego ta noc
       jest inna .... " Spiewano psalm 113
       Dzieci wtedy szukaly schowango chleba i rozpoczynala sie uczta
       3 Pozniej wypijano kielich 3 - Mesjasza PS 118 PS 136
       Nastepnie otwierano drzwi domow i wznoszono 4 kielich - grzech zostaje
       odrzucony.
       5 kielich czekal na przyjscie Eliasza.

       Dlatego tez innego znaczenia nabiera kielich w ogrojcu ktory wypil Jezus.
       To tak na szybko.

       Jezus mowi ze on tesknil aby mogl spedzic pasche z uczniami, widac jak wiele
       rzeczy sie tam wydarzylo - Ewangelia Jana.
       Takie bylo zrozumienie tez wieczerzy panskiej u pierwszych chrzescijan
       pochodzenia zydowskiego. "Spotykali sie po domach na modlitwie i lamaniu chleba"

       Ale chrzescijanstwo powedrowalo dalej n.p do Koryntu. No i co tu zrobic. Mamy
       to czynic - ale o co tu chodzi, w koryncie niewiedziano. Dlatego Pawel musial
       tlumaczyc i karcic koryntian, aby od wieczerzy panskiej jeden nie odchodzil
       glodny a drugi pijany.

       Mysle ze pora wrocic do samej istoty paschy. To jednosc, lacznosc z Bogiem,
       oddanie mu swego zycia to wspomnieni co on dla nas uczynil . To sa rzeczy ktore
       pragnie Bog. Nie widze w Bibli wzywania do jakis ceremoni i rytualow. Komu co
       wolno. To bylo radosne swieto rodzinne, spotykanie sie Braci i siostr na
       modlitwie.
       Jak gleboko dotykamy tajemnicy wieczerzy panskiej nie wiem. Osobiscie niewierze
       w przeistoczenie chleba i krwi, wierze w tajemnice wiary, ze tak jak za
       uczniami Jezus teskni aby byc z nami jedno i w czasie wieczerzy panskiej jest
       to szczegolnie bliskie. Kiedys pwewien pastor zielonoswiatkowy powiedzial -" od
       braci z KK musimy sie uczyc glebokiego szacunku dla wieczerzy panskiej".
       Z drugiej strony niektore formy Adoracja Eucharysti czy procesje Bozego Ciala
       nie maja moim zdaniem nic wspolnego z tym czego Jezus oczekiwal mowiac "Czyncie
       to na moja pamiatke"

       • 3mama3 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 21.04.07, 09:25
        Dziękuję za tę odpowiedź. Chyba zaczynam rozumieć. Żydzi świętowali w czasie
        Paschy drogę do wolności. Jezus uzupełnił Paschę i nadał znaczenie ostatniemu
        kielichowi, jako kielichowi nowego przymierza.
        Jeśli tak się ma sprawa to strasznie daleko od tego odeszliśmy w świętowaniu
        Wieczerzy Pańskiej.
        W tym kontekście większego sensu nabierają dla mnie słowa Jezusa, gdy mówi
        "Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go
        będę nowy w królestwie Bożym" (Łk.14,25). Będziemy wspólnie świętować drogę
        wybawienia człowieka przez Boga. ("Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę
        godów Baranka" Ap.19,9)

        > Mysle ze pora wrocic do samej istoty paschy. To jednosc, lacznosc z Bogiem,
        > oddanie mu swego zycia to wspomnieni co on dla nas uczynil . To sa rzeczy ktore
        > pragnie Bog. Nie widze w Bibli wzywania do jakis ceremoni i rytualow. Komu co
        > wolno. To bylo radosne swieto rodzinne, spotykanie sie Braci i siostr na
        > modlitwie.
        > Jak gleboko dotykamy tajemnicy wieczerzy panskiej nie wiem. Osobiscie niewierze
        > w przeistoczenie chleba i krwi, wierze w tajemnice wiary, ze tak jak za
        > uczniami Jezus teskni aby byc z nami jedno i w czasie wieczerzy panskiej jest
        > to szczegolnie bliskie. Kiedys pwewien pastor zielonoswiatkowy powiedzial -"
        > od braci z KK musimy sie uczyc glebokiego szacunku dla wieczerzy panskiej".
        > Z drugiej strony niektore formy Adoracja Eucharysti czy procesje Bozego Ciala
        > nie maja moim zdaniem nic wspolnego z tym czego Jezus oczekiwal mowiac
        > "Czyncie to na moja pamiatke"

        I tu mogę się z tobą zgodzić
        Pozdrawiam
        K.
        • lajkonix Sprawa procesji na pamiątkę Wieczerzy 25.04.07, 20:30
         3mama3 napisała:

         > Dziękuję za tę odpowiedź. Chyba zaczynam rozumieć. Żydzi świętowali w czasie
         > Paschy drogę do wolności. Jezus uzupełnił Paschę i nadał znaczenie ostatniemu
         > kielichowi, jako kielichowi nowego przymierza.
         > Jeśli tak się ma sprawa to strasznie daleko od tego odeszliśmy w świętowaniu
         > Wieczerzy Pańskiej.
         > W tym kontekście większego sensu nabierają dla mnie słowa Jezusa, gdy mówi
         > "Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go
         > będę nowy w królestwie Bożym" (Łk.14,25). Będziemy wspólnie świętować drogę
         > wybawienia człowieka przez Boga. ("Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę
         > godów Baranka" Ap.19,9)
         >
         > > Mysle ze pora wrocic do samej istoty paschy. To jednosc, lacznosc z Bogie
         > m,
         > > oddanie mu swego zycia to wspomnieni co on dla nas uczynil . To sa rzeczy
         > ktore
         > > pragnie Bog. Nie widze w Bibli wzywania do jakis ceremoni i rytualow.

         Oj, brat, ze zacytuję ciebie samego z tekstu powyzej: "Błogosławieniu którzy są
         wezwani na ucztę godów Baranka" Ap. 19,9. To jak to. Oni tam w niebie ucztują,
         a my tu na ziemi mamy zapomnieć o tej Ofierze?
         > Kom
         > u co
         > > wolno. To bylo radosne swieto rodzinne, spotykanie sie Braci i siostr na
         > > modlitwie.
         > > Jak gleboko dotykamy tajemnicy wieczerzy panskiej nie wiem. Osobiscie nie
         > wierze
         > > w przeistoczenie chleba i krwi, wierze w tajemnice wiary, ze tak jak za
         > > uczniami Jezus teskni aby byc z nami jedno i w czasie wieczerzy panskiej
         > jest
         > > to szczegolnie bliskie. Kiedys pwewien pastor zielonoswiatkowy powiedzial
         > -"
         > > od braci z KK musimy sie uczyc glebokiego szacunku dla wieczerzy panskiej
         > ".
         > > Z drugiej strony niektore formy Adoracja Eucharysti czy procesje Bozego C
         > iala
         > > nie maja moim zdaniem nic wspolnego z tym czego Jezus oczekiwal mowiac
         > > "Czyncie to na moja pamiatke"

         Kurcze brat, gdzie wy wyczytujecie takie fajne rzeczy o obrzędach religijnych
         KRK? Ja nigdy nie mogę trafić na takie cuda.

         A co adoracja Eucharystii lub procesja Bożego Ciała ma wspólnego w Wieczerzą
         Pańską, o której Pan powiedział "Czyńcie to na moją pamiątkę"? Znowu coś się
         pozmieniało w KRK o czym nie wiem?


         > I tu mogę się z tobą zgodzić

         A z czym siostra? Z tą procesją, którą czynimy na pamiątkę Wieczerzy Pasńkiej?
         Aaaa, jeśli tak, to tak....

         > Pozdrawiam
         > K.

         Też dołączam pozdry,

         Lajkonix
         panta rei - wszystko w płynie
     • mala.mi74 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 20.04.07, 09:56
      alkoo3 napisał:

      >
      > >
      > > Myslę,zeby zobaczyc w Pismie kto lamał chleb w czasie Wieczerzy.
      > > >
      > Pomysl nie jest zly - a wiec zobacz i napisz nam do jakich wnioskow doszlas.

      Nie bede teraz wertowac ale o ile pamietam to "apostołowie łamali chleb po
      domach".Zresztą wlasnie im to Jezus zlecił jakby nie było- nie bylo to
      skirowane do wszystkich ludzi jak np. kazanie na górze.
      Dosc ciekawe jest takze,ze uczniowie w drodze do Emaus poznali Go wlasnie "po
      łamaniu chleba"
      >
      > Mnie kiedys pomoglo zwrocenie uwagi na "Czyncie TO na moja pamiatke..."
      > Co oni wtedy czynili - co oznacza "TO".
      > Bylo to swietowanie paschy, swietowanie wyjscia z egiptu, wolnosci,
      oczekiwanie
      >
      > na mesjasza. W momencie po wypiciu 3 kielichu kiedy spiewano hymn pochwalny
      > Jezus wzial kielich ktory normalnie nie pito bo nalezal on do mesjasza ten
      > wtedy poblogoslawil razem z chlebem i rozdal uczniom.
      > Wieczerza panska jest czescia zydowskiej paschy. Przez jej pryzmat mozemy
      > lepiej "TO" czyli "co" zrozumiec. Nie jest to jakas magia, ktora wiara
      > przyjmujemy - to objawiona nam wola Boza , to Bog objawja nam nasze serce.

      Ofiara Chrysusa tez jest Paschą- przejscia od smierci do zycia jak Izrael
      przechodzil w niewoli do wolnosci,zapowiedzią smierci i zmartwychwstania.
      To co zrobil Jezus to nie wspólna impreza przy chlebie i winie wink,a ma duzo
      głebsze znaczenie i co innego wskazuje
      • lolek94 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 20.04.07, 10:34
       A jak jest w katechizmie? Pytam z ciekawosci. Bo cos kiedys czytalem ze jest
       bezkrwawą ofiarą. Wiec de facto jest ofiarą.
       Hebrajczyków 7:27 - "To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarowując siebie
       samego".
       Hebrajczyków 9:11-15 - "przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca
       świętego".
       Hebrajczyków 9:28 - "Chrystus raz jeden był ofiarowany".
       Hebrajczyków 10:10 - "raz na zawsze".
       Hebrajczyków 10:11-12 - "złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy".
       Hebrajczyków 10:14 - "Jedna bowiem ofiarą udoskonalił na wieki".
       Hebrajczyków 10:15-20 -'już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy".
       O te wersety do Hebr. chodzilo mi, czy one oddaja prawo ?       A odnosnie tego elohim, masz racje zdazalo sie tak w historii ze krolowie
       pisali jak by byli w kilku osobach.

       Ale czy nie widac miedzy Jezusem, Duchem Swietym i Bogiem Ojcem jednomyslnosci?
       Zlaczenia duchowego? Co Jezus myslal tak i myslal jego Ojciec. Sorki ze tak
       dlugo nie odp. na to smile
         • lajkonix Lajkonix do Manny z Nieba 25.04.07, 20:33
          lajkonix napisał:

          > monikaannaj napisała:
          >
          > [...]
          >
          > Przywalaj siostra piątkę!
          > Bo już ze wszystkimi się przywaliłem, a z siostrami po wyznaniu jakoś mi
          idzie
          > jak koniowi pod górę.
          >
          > Lajkonix
          > Panta rei - wszystko w płynie


          Siostra, no jak...?
          Czy na przywalenie piątki cza aż tydzień w kolejce czekać?

          Lajkonix
          panta rei - wszystko w płynie
           • lajkonix Re: Wybacz, bracie 02.05.07, 17:44
            monikaannaj napisała:

            > gdzies mi ten watek umknął.. oczywiście "przywalam piątke" - my, katolicy
            > musimy sie trzymac razem, nie?

            He, siostra, moja cierpliwość została nagrodzona. A na marginesie, z paroma
            protestantami też można trzymać, może jeszcze na dystans, ale da się pogadać.

            Lajkonix
            panta rei - wszystkmo w płynie

            Ps. Czy zawsze tak mocno przywalasz, łapa mi spuchła.
      • alkoo3 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 30.04.07, 23:22
       >
       > Nie bede teraz wertowac ale o ile pamietam to "apostołowie łamali chleb po
       > domach".Zresztą wlasnie im to Jezus zlecił jakby nie było- nie bylo to
       > skirowane do wszystkich ludzi jak np. kazanie na górze.

       No niezupelnie, nawrocilo sie okolo 3000 osob juz pierwszego dnia i spotykali
       sie po domach na modlitwie i lamaniu chleba. Nigdzie nie jest to zastrzezone
       tylko do apostolow, takiej wzmianki nie znajdujemy nigdzie. A po uwagach jakie
       udzielal apostol Pawel widze ze tam na pewno nie bylo apostolow.
       Nigdzie natomiast w NT nie widze wyodrebnionej sluzby kaplanskiej.

       > To co zrobil Jezus to nie wspólna impreza przy chlebie i winie wink,a ma duzo
       > głebsze znaczenie i co innego wskazuje .

       A czy ktos cos takiego twierdzil ?
  • anton1 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 01.05.07, 21:03
   3mama3 napisała:

   > Ew. Jana 6,48-59 to słowa Jezusa o spożywaniu Jego ciała i Jego krwi,
   > określone później przez słuchających "Trudna to mowa. Któż jej może słuchać?"
   > Na oficjalnej stronie KZ dotyczącej Wieczerzy Pańskiej nie występuje ten
   > fragment Biblii(?).

   Witaj, nie czytajac innych postow, napisze Ci jakie jest moje wyrozumienie na
   ten przedmiot. Fragmet przez Ciebie podany nie odnosi sie do Wieczerzy i
   sluszna rzecza jest, nie opierac sie na nim, jako na tekscie mowiacym o
   Wieczerzy. Slowa z tego tekstu Jezus wypowiedzial podczas swojej sluzby, w jej
   trakcie, i to wcale nie przy jej koncu. On nic nie mowil o spozywaniu
   przelanego wina i o spozywaniu zlamanego chleba przasnego (bez kwasu), ktore sa
   emblematami symbolizujacymi jego krew i jego cialo. Te emblematy one jedynie
   reprezentuja Jezusa, one nie stanowia rzeczywistosci. Ani spozywanie ich, ani
   nie spozywanie ich nikomu nie daje nadzei na zycie wieczne. On mowil wtedy
   Zydom o tym, co rzeczywiscie daje zycie wieczne, czyli o wierze. On mowil o
   tym, ze spozywanie jego ciala i jego krwi da zywot wieczny (w. 54). Slow te
   byly niczym symolem tego co powiedzial juz wczesniej w w. 45 i 47, ze kto
   wierzy w niego ma zywot wieczny. Tak jak spozywajac pokarmy przyswajamy sobie
   pewne korzysci, jaki w nich "wyplywaja", tak tez przez wiare przyswajamy sobie
   korzysci jakie wyplywaja z Jezusa. Przez wiare w Jezusa otrzymujemy
   usprawiedliwienie, czyli Bog traktuje nas jakoby bysmy byli sprawiedliwi, choc
   takimi nie jestesmy. Bog przypisuje nam sprawiedliwosc i doskonalosc Jezusa, w
   ktorym tez mamy nadzieje na zycie wieczne. Wiara jest nasza codziennoscia. Jest
   to rzeczywistosc, ktora nalezy praktykowac, jezeli chce sie zyc wiecznie. Bez
   codziennej wiary w Jezusa nie ma zbawienia i zycia wiecznego. Innymi slowy bez
   spozywania jego ciala i jego krwi, bez karmienia sie Jezusem jako naszym
   pokarmem, nie korzysta sie z ich wartosci.
   Emblematy spozywane podczas Wieczerzy sa jedynie symbolika, a nie
   rzeczywistoscia. One min. przypominaja nam o ofierze Jezusa lub tez o naszym
   usprawiedliwieniu.

   > U nas w zborze Wieczerza jest raz w miesiącu. Dlaczego?

   A dlaczego u Was w zgromadzeniu Wieczerza odbywa sie raz w miesiacu? Kto
   ustanowil te czestotliwosc? A dlaczego nie dwa razy w miesiacu, albo 4 razy,
   albo dlaczego nie codziennie, albo dlaczego nie raz na pol roku, a moze tylko
   raz na rok? Pamiatke smierci bliskich zazwyczaj "obchodzi" sie w rocznice ich
   smierci.

   > Wierzę głęboko że Wieczerza Pańska to nie tylko pamiątka czegoś co odbyło się
   > dwa tysiące lat temu, ale wielka duchowa rzeczywistość.
   > Jak jest w innych kościołach?

   Jezus powiedzial, ze lamanie chleba i picie wina ma odbywac sie na "jego
   pamiatke", czyli na pamiatke jego smierci (zlamanie przasnego chleba, jego
   doskonalego ciala, i przelanie owocu z winogron, jego niewinnej krwi). O jakiej
   duchowej rzeczywistosci mowil nasz Pan lub Apostolowie? Co masz na mysli?

   Pozdrawiam serdecznie
   Anotn
   • lipniak Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 02.05.07, 23:53
    Ladnie to napisales, Anton1
    Mysle, ze jako ze kosciol jest cialem Jezusa, to gdzies moze byc ukryta takze
    symbolika wspolnoty wierzacych, donioslosc wartosci, z jaka nasz Pan traktuje
    swoja oblubienice...
    Mysle sobie teraz, ze w trakcie Wieczerzy dochodzi do najwspanialszego we
    wszechswiecie intymnego kontaktu, dlatego nieslychanie wazne jest, aby
    przystepowac do niego w doskonalej braterskiej jednosci... Jest to takze bez
    watpienia namacalna duchowo pamiatka Jego oddania sie bez reszty dla nas
    wszystkich i kazdego z osobna smile
    • anton1 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 03.05.07, 17:36
     Witaj, zgadzam sie z Toba, ze kosciol to cialo Chrystusa, taka jest
     przynajmniej mysl Apostolow zawarta w NT. Ap. Pawel pisze o tym, ze wielu
     czlonkow, ale jedno cialo, wiele ziaren, ale jeden chleb, wiele gron, ale jeden
     napoj w kielichu 1 Kor. 10:16,17.
     Podzielam mysli, ze lamanie chleba przedstawia zlamanie doskonalego ciala
     Jezusa, ale rowniez i lamanie ludzkiej natury czlonkow kosciola (ktora jest
     usprawiedliwiona). Rowniez przelanie napoju winogronowego przedstawia przelanie
     niewinnej krwi Jezusa oraz przelewanie krwi, czyli oddawanie swego zycia przez
     czlonkow kosciola. Chrystus jako glowa i cialo, Jezus i Kosciol, Oblubieniec i
     oblubienica dziela z soba wszystkie te doswiadczenia.
     Poniewaz jednk glowne mysli moje dotyczyl Jana 6 rozroznilem je jedynie od
     upamietnienie w Wieczerzy i nie odnioslem sie do tego glebiej. Jednak pomimo
     tej glebszej symboliki, czyli jednosci, jestem zdania ze Wieczerza jest jedynie
     upamietnianiem smierci. Jezus oddawal swoje zycie przez 3,5 roku sluzby a
     zakonczyl je na kalwarii. Na pamiatke jego smierci mieli Apostolowie i inni
     nasladowcy "to czynic". Kosciol do zarania oddawal swoje zycie i czesto (choc
     nie zawsze) konczylo sie ono w tragiczny sposob. Pamiatka Wieczerzy
     przypominala im jedynie o tym, ze sa oni cialem Jezusa i ze z nim cierpieli,
     ona jedynie symbolizowala im to. Ona nie byla rzeczywistoscia, ktora
     realizowala sie w ich codziennym zyciu, a o tym pisal Jan.
     Pozdrawiam
     • lipniak Zwiastowanie przez komunie 06.05.07, 05:45
      Mysle, ze nie chodzi tylko o pokazanie, ze Nasz Pan zmarl okrutna smiercia, ale
      raczej co z tej smierci wyniklo dla wspolnoty wierzacych. Ostrzega bowiem, co
      sie dzieje, jezeli nie dokladamy staran o jednosc w milosci (1 Kor. 11:27)
      Istnieje zwiastowanie ewangelia, istnieje tez zwiastowanie miloscia. Komunia to
      zwiastowanie smierci dla nas, z powodu milosci i dla rozszerzania milosci.
      Pozdrawiam i zachecam do dalszej rozmowy na ten fascynujacy temat.
   • 3mama3 Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 10.05.07, 10:19
    anton1 napisał:

    > Witaj, nie czytajac innych postow, napisze Ci jakie jest moje wyrozumienie na
    > ten przedmiot. Fragmet przez Ciebie podany nie odnosi sie do Wieczerzy i
    > sluszna rzecza jest, nie opierac sie na nim, jako na tekscie mowiacym o
    > Wieczerzy. Slowa z tego tekstu Jezus wypowiedzial podczas swojej sluzby, w jej
    > trakcie, i to wcale nie przy jej koncu.

    Dlaczego nie odnosi się do Wieczerzy? Jezus zapowiadał wcześniej swoją śmierć i
    zmartwychwstanie, zapowiadał zesłanie Ducha Świętego, a w tym fragmencie Jana
    zapowiedział Wieczerzę. "troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o
    ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy" J.6,27 (czas przyszły).
    Żydzi pytali Go o jakiś znak, więc Jezus znowu im tłumaczył, że "Nie Mojżesz dał
    wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba" (czas
    przyszły).

    On nic nie mowil o spozywaniu
    > przelanego wina i o spozywaniu zlamanego chleba przasnego (bez kwasu), ktore
    > sa emblematami symbolizujacymi jego krew i jego cialo. Te emblematy one jedynie
    > reprezentuja Jezusa, one nie stanowia rzeczywistosci.

    Nie wiem czemu się tak uchwycono się samej symboliki Wieczerzy, skoro Jezus
    mówił "To jest ciało moje", "To jest krew moja" a nie to jest symbol mojego
    ciała i mojej krwi. Mamy spożywać na pamiątkę wino i chleb jako ciało i krew
    Jezusa za nas wydane.

    Ani spozywanie ich, ani
    > nie spozywanie ich nikomu nie daje nadzei na zycie wieczne.
    On mowil wtedy
    > Zydom o tym, co rzeczywiscie daje zycie wieczne, czyli o wierze.
    On mowil o
    > tym, ze spozywanie jego ciala i jego krwi da zywot wieczny (w. 54). Slow te
    > byly niczym symolem tego co powiedzial juz wczesniej w w. 45 i 47, ze kto
    > wierzy w niego ma zywot wieczny. Tak jak spozywajac pokarmy przyswajamy sobie
    > pewne korzysci, jaki w nich "wyplywaja", tak tez przez wiare przyswajamy sobie
    > korzysci jakie wyplywaja z Jezusa. Przez wiare w Jezusa otrzymujemy
    > usprawiedliwienie, czyli Bog traktuje nas jakoby bysmy byli sprawiedliwi, choc
    > takimi nie jestesmy. Bog przypisuje nam sprawiedliwosc i doskonalosc Jezusa, w
    > ktorym tez mamy nadzieje na zycie wieczne. Wiara jest nasza codziennoscia. Jest
    > to rzeczywistosc, ktora nalezy praktykowac, jezeli chce sie zyc wiecznie. Bez
    > codziennej wiary w Jezusa nie ma zbawienia i zycia wiecznego. Innymi slowy bez
    > spozywania jego ciala i jego krwi, bez karmienia sie Jezusem jako naszym
    > pokarmem, nie korzysta sie z ich wartosci.
    > Emblematy spozywane podczas Wieczerzy sa jedynie symbolika, a nie
    > rzeczywistoscia. One min. przypominaja nam o ofierze Jezusa lub tez o naszym
    > usprawiedliwieniu.

    Jasne wiara jest podstawą życia chrześcijanina, ale w tym życiu przez wiarę
    Jezus dał nam dwa sakramenty (sakrament=widzialny znak niewidzialnej łaski):
    chrzest i wieczerzę. Oba działają przez wiarę. I jak przy chrzcie niewiele jest
    sporów co do błogosławieństw z niego wypływających, to czemu przy wieczerzy
    spłyca się temat.
    "Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a Ja w nim" J.6,56


  • troosky Re: Sprawa Wieczerzy Pańskiej 13.06.07, 00:17
   3mama3 napisała:

   > Ew. Jana 6,48-59 to słowa Jezusa o spożywaniu Jego ciała i Jego krwi,
   > określone później przez słuchających "Trudna to mowa. Któż jej może słuchać?"
   > Na oficjalnej stronie KZ dotyczącej Wieczerzy Pańskiej nie występuje ten
   > fragment Biblii(?).
   > U nas w zborze Wieczerza jest raz w miesiącu. Dlaczego?
   > Wierzę głęboko że Wieczerza Pańska to nie tylko pamiątka czegoś co odbyło się
   > dwa tysiące lat temu, ale wielka duchowa rzeczywistość.
   > Jak jest w innych kościołach?

   U mnie w zborze Wieczerza Panska jest co tydzien, gdyz Biblia nie mowi ze mamy
   np tylko raz w m-cu wspominac smierc Jezusa czy raz w roku. Mozemy i codziennie
   ja wspominac.Owszem jest to wielka duchowa rzeczywistosc i dlatego warto
   codziennie o niej pamietac

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka