Dodaj do ulubionych

Ustawa przyjęta. Gminy dostarczą internet za pu...

IP: *.dynamic.gprs.plus.pl 09.04.10, 17:15
Nie cieszmy się nadmiernie! Ta ustawa zawiera jeszcze trochę więcej wad.

Wyobraźmy sobie sytuację, gdy w środku podwarszawskiej wsi (lub jakiejkolwiek
innej)operator znajduje chętnego na dzierżawę gruntu pod inwestycję celu
publicznego: maszt transmisyjny, 66 metrów. Działka ta ma kilku sąsiadów:
zabudowa ok. 9 metrów. Dalsi sąsiedzi - też niskie, typowo jednorodzinne domki.

Pod rządami dotychczas obowiązującego prawa obowiązkiem organu gminy
wydającego decyzję o ustaleniu lokalizacji takiej inwestycji było ustalenie,
czy nie doprowadzi ona do zakłócenia ładu przestrzennego, architektonicznego i
urbanistycznego najbliższej okolicy. Projektowana ustawa wyraźnie ten
obowiązek wyłącza :

Zgodnie z art. 70 pkt 7 projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym otrzymuje brzmienie:

"Art. 56. Nie można odmówic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Przepis
art. 1 ust. 2 nie może stanowic wyłącznej podstawy odmowy ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego
"

W stosunku do stanu obecnego dodano zdanie wytłuszczone, uniemożliwiając tym
samym odwoływanie się do zaburzeń ladu architektonicznego i krajobrazowego
przy kwestionowaniu decyzji lokalizacyjnych dla inwestycji typu maszt
transmisyjny.

Art. 1 ust. 2 u o p.i.z.p.:
"W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza:

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;

2) walory architektoniczne i krajobrazowe (...)"

Co więc nam realnie grozi? Otóż maszty transmisyjne stawiane w dowolnych
lokalizacjach..może pod Państwa oknem akurat? Ile stracą na tym okoliczne
nieruchomości? Materialnie, estetycznie? Nie mówiąc o stratach moralnych osób,
które przeznaczyły wiele lat swojego życia na urządzenie się, swojego domu..w
spokojnej okolicy.

Na tym jednakże nie koniec. Spec-ustawa, obok faktycznego wytrącenia
jakichkolwiek argumentów z rąk okolicznych mieszkańców w postępowaniach w
przedmiocie ustalenia lokalizacji tego typu inwestycji w ich najbliższej
okolicy (niech spróbują udowodnic, że promieniowanie elektromagnetyczne ma
negatywny wpływ na zdrowie ludzkie - powodzenia!), nie pozostawia gminom
minimum dyskrecjonalności decyzyjnej w zakresie planowania i ukształtowania
przestrzennego obszarów objętych ich władztwem.

Zgodnie z art. 46 ust. 1:

"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem
miejscowym”, nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie
mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu
łączności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami, o ile nie jest to konieczne dla ochrony
bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, ochrony środowiska, przyrody,
zdrowia, zabytków albo ze względu na inny ważny interes publiczny."

Zgodnie z art. 46 ust. 2:

A na koniec najciekawsze -

"Jeżeli lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności nie jest
umieszczona w planie miejscowym, dopuszcza się jej lokalizowanie, jeżeli nie
jest to sprzeczne z określonym w planie przeznaczeniem terenu ani nie narusza
ustanowionych w planie zakazów lub ograniczeń. Przeznaczenie terenu na cele
zabudowy wielorodzinnej, rolnicze, leśne, usługowe lub produkcyjne nie jest
sprzeczne z lokalizacją inwestycji celu publicznego z zakresu łączności, a
przeznaczenie terenu na cele zabudowy jednorodzinnej nie jest sprzeczne z
lokalizacją infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.
"

Nie tylko więc nie zabronimy postawienia kilkudziesięciometrowego masztu
transmisyjnego na terenie gminy (wszak stanowi on inwestycję z zakresu
telekomunikacji), lecz również nie obronimy się przed nim przeznaczeniem
terenu pod zabudowę rodzinną (sic!).


Na koniec pragnę Panom Posłom i Paniom Posłankom złożyc serdeczne gratulacje,
z życzeniami wielu takich masztów w najbliższej okolicy Waszych posiadłości.


Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka