Dodaj do ulubionych

Mercator Medical S.A. - oferta publiczna akcji

23.10.13, 13:52
OFERTA PUBLICZNA AKCJI MERCATOR MEDICAL S.A.

-Przedmiotem oferty publicznej akcji Mercator Medical S.A. jest 2.160.850 akcji nowej emisji (serii E).
-Oferta publiczna została podzielona na transzę inwestorów instytucjonalnych, w której spółka oferuje 1.810.850 akcji oraz transzę otwartą: 350.000 akcji. Ostateczna liczba akcji serii E oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w trybie w jakim został udostępniony prospekt emisyjny.
-Przed rozpoczęciem procesu budowy księgi popytu, Mercator Medical S.A., na podstawie rekomendacji oferującego, ustali przedział cenowy. Górna granica przedziału cenowego stanowić będzie cenę maksymalną oferowanych akcji.
-Cena emisyjna akcji oferowanych zostanie ustalona na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu i zawierać się będzie w przedziale cenowym. Cena zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 4 listopada br.
-Spółka oczekuje, że z emisji akcji serii E pozyska netto ok. 30 mln zł (po uwzględnieniu kosztów emisji w wysokości 1,2 mln zł). Środki pozyskane z emisji akcji spółka planuje przeznaczyć na rozbudowę fabryki w Tajlandii - ok. 13 mln zł oraz na kapitał obrotowy Grupy - ok. 17 mln zł.
-Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje od 4 do 12 listopada br. w Punktach Obsługi Klienta (POK) Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz w POK domów maklerskich – uczestników konsorcjum dystrybucyjnego. Minimalny zapis składany w transzy wynosi 30 sztuk akcji, zapisy składane będą po cenie emisyjnej.
-Doradcą finansowym spółki jest Addventure Sp. z o.o., a oferującym Dom Maklerski BOŚ S.A.
-Po zakończeniu oferty publicznej obecni akcjonariusze i jednocześnie założyciele spółki pozostaną w posiadaniu pakietu akcji reprezentującego nie mniej niż 75% kapitału zakładowego.

Cele emisji

Spółka szacuje, że wpływy z emisji akcji serii E wyniosą ok. 30 mln zł netto, po uwzględnieniu kosztów emisji. Pozyskane środki finansowe firma przeznaczy na następujące cele, przedstawione w kolejności priorytetów:

-Rozbudowa fabryki w Tajlandii - ok. 13 mln zł

Rozbudowę fabryki, zlokalizowanej na nieruchomości należącej do Mercator Medical (Thailand) Ltd., rozpoczęto w 2012 roku, zakończenie zaplanowano w IV kwartale 2014 roku. Szacunkowy łączny koszt rozbudowy fabryki wynosi ok. 30 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych spółki oraz kredytu bankowego. Środki pozyskane w ramach emisji akcji spółka planuje przeznaczyć na zakup, montaż i rozruch czterech nowych linii produkcyjnych do wytwarzania rękawic. Rozbudowa fabryki pozwoli na zwiększenie docelowo potencjału produkcyjnego z 40 mln rękawic obecnie do 100 mln rękawic miesięcznie.

-Sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy Grupy - ok. 17 mln zł

W związku ze stałym rozwojem segmentu dystrybucji oraz w związku z planowanym znaczącym rozwojem potencjału produkcyjnego, niezbędne jest zasilenie kapitału obrotowego o ok. 17 mln zł. Środki te przeznaczone zostaną na sfinansowanie zwiększonych zakupów produktów dotychczas dystrybuowanych (rękawice diagnostyczne, rękawice chirurgiczne, opatrunki medyczne, odzież włókninowa, obłożenia) oraz produktów nowych na następujących rynkach:
-w Polsce, gdzie Grupa zamierza umocnić pozycję lidera,
-w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności na Ukrainie, w Rumunii, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji, a także w Rosji, gdzie Grupa zamierza umocnić, bądź uzyskać pozycję jednego z wiodących dystrybutorów,
-globalnie, w tym w szczególności na rynkach Ameryki Północnej oraz na rynkach, na których prognozowany jest dynamiczny wzrost popytu na jednorazowe wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej w związku m.in.: ze wzrostem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy (np. kraje Bliskiego Wschodu).

Grupa zamierza sukcesywnie poszerzać zakres oferty produktów komplementarnych (np.: włókninowych zestawów obłożeń operacyjnych) w celu optymalizacji sprzedażowej i kosztowej rozbudowanej sieci dystrybucji.

Terminy oferty publicznej
-Otwarcie oferty publicznej/ publikacja prospektu - 22 października 2013 r.
-Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego - najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 30 października 2013 r.
-Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych - 30-31 października 2013 r. (deklaracje zainteresowania będą przyjmowane do godz. 14.00)
-Podanie do publicznej wiadomości ceny akcji oraz liczby akcji w poszczególnych transzach - najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 4 listopada 2013 r.
-Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy otwartej - 4-12 listopada 2013 r.
-Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych - 4-8 listopada 2013 r.
-Planowany przydział akcji serii E - do 15 listopada 2013 r. (do 3 dni roboczych po zakończeniu przyjmowania zapisów)


Dodatkowe informacje o Mercator Medical S.A.:
Grupa Mercator Medical jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Mercator Medical posiada zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności ponad 40 mln rękawic miesięcznie i działa globalnie w ponad 40 krajach, oferując ok. 120 produktów własnych oraz produkty czołowej międzynarodowej marki. Produkty Mercator Medical docierają na wszystkie kontynenty, w tym w szczególności do krajów Ameryki Północnej, a także do krajów, gdzie popyt na materiały jednorazowej ochrony rośnie dynamicznie wraz ze wzrostem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy (np.: Ameryka Południowa, Azja, kraje Bliskiego Wschodu). Uzupełnienie oferty Mercator Medical stanowią opatrunki medyczne oraz produkty ochronne z włókniny, takie jak odzież jednorazowego użytku medycznego i obłożenia pola operacyjnego. Klientami Mercator Medical są jednostki służby zdrowia, zakłady przemysłowe, sieci handlowe i hurtownie farmaceutyczne.
W okresie 2010-2012 przychody Grupy wzrosły o blisko 50%. W 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 132,2 mln zł, skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej oraz EBITDA wyniosły odpowiednio 8,5 mln zł oraz 11,0 mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł. W I półroczu 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ok. 10% rdr, natomiast wynik na działalności operacyjnej oraz EBITDA o ponad 40%. Rentowność wyniku EBITDA Grupy systematycznie wzrastała
z 6,4% w 2010 roku do ponad 10% w I półroczu 2013 roku.
Celem strategicznym Grupy Mercator Medical jest umacnianie pozycji lidera w kraju oraz dalszy rozwój sprzedaży na perspektywicznych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz globalnych, w szczególności w Ameryce Północnej, a także na rynkach, na których prognozowany jest dynamiczny wzrost popytu na produkty spółki.
W związku z dynamicznym rozwojem Grupa realizuje obecnie program inwestycyjny o łącznej wartości ok. 30 mln zł, obejmujący rozbudowę zakładu produkcyjnego w Tajlandii. Zarząd zakłada osiągnięcie potencjału produkcyjnego fabryki na koniec 2014 roku na poziomie ok. 100 mln rękawic miesięcznie, co pozwoli na dalszy rozwój sprzedaży i poprawę wyników Grupy.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy lub promocyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki jest opublikowany prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18.10.2013 roku, który jest dostępny po jego opublikowaniu w dniu 22.10.2013 roku w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: mercatormedical.eu oraz Oferującego (Dom Maklerski BOŚ S.A.): www.bossa.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozp
Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka