Dodaj do ulubionych

LIST OTWARTY W SPRAWIE PATOLOGII W NAUCE !!!

IP: *.autocom.pl 26.05.04, 13:47
LIST OTWARTY W SPRAWIE PATOLOGII W NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Sytuacja polskiego szkolnictwa wyższego i nauki jest krytyczna. W interesie
całego narodu leży uzdrowienie tej niezmiernie ważnej dziedziny życia
publicznego, od której w dużej mierzy zależy nasza przyszła pozycja w
zjednoczonej Europie i na świecie.
Niemal codziennie media donoszą o aferach w środowiskach akademickich i
naukowych. Plagiaty są na porządku dziennym, zarówno ze strony studentów, jak
i profesorów, ale to co się ujawnia to tylko ‘wierzchołek góry lodowej’.
Kupowanie gotowych prac dyplomowych jest częstą praktyką. Do tego należy
dodać ustawiane konkursy na projekty badawcze i fikcyjne konkursy na
obsadzenie stanowisk uczelnianych, nierzadko przez członków rodzin
akademickich. Powstają co prawda jak grzyby po deszczu akademickie kodeksy
etyczne, których jednak nie zamierzają przestrzegać nawet ich twórcy.
Rektorzy zwykle pozostają głusi na swe własne apele o uczciwość. Patologia
akademicka sięga dna. Piszą o tym na ogół anonimowi członkowie środowiska
akademickiego w dyskusjach internetowych oraz nie-anonimowi Polacy pracujący
za granicami.
Okazuje się, że pomimo wejścia do UE matura międzynarodowa uprawniająca do
przyjęcia na Oksford nie wystarcza, ażeby dostać się na polską uczelnię. Brak
habilitacji nie przeszkadza pracy w Harvardzie, podczas gdy w Polsce jest to
wymóg uniemożliwiający samodzielną pracę naukową.
Mimo ogromnego bezrobocia, także wśród absolwentów szkół wyższych, a nawet
doktorów, kwitnie wieloetatowość profesorów fikcyjnie zatrudnianych w wielu
szkołach dla
produkcji niewiele wartych dyplomów.
Potrzeba zmiany całego systemu nauki i edukacji w Polsce - niestety nie
pracują nad tym ani kolejne rządy, ani parlament, ani środowisko polskich
naukowców. Potrzeba szerokiej debaty społecznej nad obecnym stanem nauki i
edukacji w Polsce, ażeby przełamać opór konserwatywnego lobby profesorskiego
i wprowadzić oparty na wzorach anglosaskich system wolnego rynku usług
edukacyjnych oraz wolnych i obiektywnych konkursów na finansowanie projektów
badawczych z budżetu państwa. Obecny system organizacji i zarządzania nauki w
Polsce łączy ze sobą cechy przestarzałego systemu sprzed II wojny światowej z
wieloma mocno zakorzenionymi naleciałościami sowieckimi. Jest on głęboko
szkodliwy - nie do zaakceptowania przez otwarte na świat młode
społeczeństwo. Palący problem stanowi zwiększenie nakładów na naukę zarówno
ze źródeł budżetowych, jak i prywatnych.
Tymczasem kolejne pokolenia młodych naukowców emigrują za granicę lub
porzucają naukę, co nie jest właściwą perspektywą rozwoju Polski.

W imieniu powstającego Niezależnego Stowarzyszenia Na Rzecz Nauki i Edukacji

Józef Wieczorek, Kraków
Cezary Wójcik, Dallas
Maciej Krzystek, Dublin
Piotr Drabik, Montreal
Marek Wroński, New York
Jerzy Janusz Mosna, Dąbrowa Górnicza
Michael J. Urbanski, Freiburg i. Br.
Mariusz Skwarczyński, Kyoto
Krzysztof Schmidt-Szałowski, Warszawa
Zofia Szychowska, Wrocław
Karol Jalochowski, Warszawa
Jacek Bąbka, Wrocław
Tomasz Strabel, Poznań

Obserwuj wątek
  • khmara Jestem za 26.05.04, 14:17
  • Gość: B.T., Zabrze Jakim prawem! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.05.04, 17:30
   Cytuję urywek z "Listu otwartego...":

   "Palący problem stanowi zwiększenie nakładów na naukę zarówno ze źródeł
   budżetowych, jak i prywatnych".

   Mam więc pytanie do podpisanych pod tym "Listem otwartym...":

   1. Józefa Wieczorka z Krakowa

   2. Cezarego Wójcika z Dallas

   3. Macieja Krzystka z Dublina

   4. Piotra Drabika z Montrealu

   5. Marka Wrońskiego z New York (sic!), myśle że z Nowego Jorku

   6. Jerzego Janusza Mosny z Dąbrowy Górniczej

   7. Michaela (a może Michała) J. Urbanskiego z Freiburga i. Br.

   8. Mariusza Skwarczyńskiego z Kyoto

   9. Krzysztofa Schmidt-Szałowskiego z Warszawa

   10. Zofii Szychowskiej z Wrocławia

   11. Karola Jalochowskiego z Warszawy

   12. Jacka Bąbka z Wrocławia i

   13. Tomasza Strabela z Poznania


   Dlaczego żądacie:

   1. Zwiększenia wydatków na naukę z budżetu państwa, skoro Polska corocznie już
   wydaje ok. 2,5 % z budżetu? Jest to najwyższy wskaźnik spośród krajów Świata.
   Podobne wskaźniki mają takie państwa jak: Meksyk, Łotwa, Mołdowa, Rosja itp.
   GUS niestety ukrywa te dane, ale możecie skontaktować się z Panią dr
   Niedbalską, pracownicą GUS-u to dostarczy wam odpowiednie dane.

   2. Zwiększenia wydatków od osób prywatnych skoro uczelnie wyższe ściągają ok. 7
   miliardów zł rocznie na swe potrzeby czesnego ze studentów za niby bezpłatna
   naukę w Polsce zagwarantowaną przez konstytucję?

   Jeżeli uczelnie wyższe chcą więcej dla siebie pieniędzy to niech po prostu
   zarabiają na sprzedaży wyników swych badań, tak jak to robią uczelnie innych
   państw. Prowadzenie badań jest bowiem obowiązkiem w działalności każdej uczelni
   wyższej i na tę działalność otrzymują forsę także z MNiSW (poza ukradzionym
   przez uczelnie i PAN-y od przemysłu funduszem na działalność B+R). Dalej, niech
   zarabiają na kształceniu studentów zagranicznych.

   Jakoś tak jest, że w Polsce wszystkie grupy zawodowe już potrafią zarobić na
   siebie, a zdawałoby się najlepiej wykształceni ludzie (za jakich się uważają)
   tzn. nauczyciele akademiccy i pracownicy PAN-ów żyją pasożytniczo na
   społeczeństwie i mało tego, ich pasożytnicze żądania ciągle wzrastają. A ten
   list jest tych żądań dowodem.

   Pozdrawiam
   dr Bogdan Thomalla, Tomchem, Zabrze


   • khmara Świat się zmienił przez ostatnie 15 lat,Polska też 26.05.04, 18:06
    Gość portalu: B.T., Zabrze napisał(a):

    > Cytuję urywek z "Listu otwartego...":
    >
    > "Palący problem stanowi zwiększenie nakładów na naukę zarówno ze źródeł
    > budżetowych, jak i prywatnych".

    To jest zalecenie Unii Europejskiej. Proszę trochę poczytać o strategii
    lizbońskiej zanim pośle Pan kule armatnie w pierszy lepszy płot.

    >
    > Mam więc pytanie do podpisanych pod tym "Listem otwartym...":
    >
    > 1. Józefa Wieczorka z Krakowa
    >
    > 2. Cezarego Wójcika z Dallas
    >
    > 3. Macieja Krzystka z Dublina
    >
    > 4. Piotra Drabika z Montrealu
    >
    > 5. Marka Wrońskiego z New York (sic!), myśle że z Nowego Jorku
    >
    > 6. Jerzego Janusza Mosny z Dąbrowy Górniczej
    >
    > 7. Michaela (a może Michała) J. Urbanskiego z Freiburga i. Br.
    >
    > 8. Mariusza Skwarczyńskiego z Kyoto
    >
    > 9. Krzysztofa Schmidt-Szałowskiego z Warszawa
    >
    > 10. Zofii Szychowskiej z Wrocławia
    >
    > 11. Karola Jalochowskiego z Warszawy
    >
    > 12. Jacka Bąbka z Wrocławia i
    >
    > 13. Tomasza Strabela z Poznania
    >
    >
    > Dlaczego żądacie:
    >
    > 1. Zwiększenia wydatków na naukę z budżetu państwa, skoro Polska corocznie
    już
    > wydaje ok. 2,5 % z budżetu? Jest to najwyższy wskaźnik spośród krajów Świata.
    > Podobne wskaźniki mają takie państwa jak: Meksyk, Łotwa, Mołdowa, Rosja itp.
    > GUS niestety ukrywa te dane, ale możecie skontaktować się z Panią dr
    > Niedbalską, pracownicą GUS-u to dostarczy wam odpowiednie dane.

    GUS podaje zupełnie inne dane: ok. 0.37 % PKB z budżetu państwa. Cieszę się, że
    w Mołdawii nauka stoi równie wysoko, ale nic mi o osiągnięciach nauki
    mołdawskiej nie wiadomo. Jako czujny strażnik budżetu państwa, proponuję, aby
    przerzucił się Pan na inną działalność - może służba zdrowia, bo o sytuacji
    nauki nie ma Pan zielonego pojęcia.

    >
    > 2. Zwiększenia wydatków od osób prywatnych skoro uczelnie wyższe ściągają ok.
    7
    > miliardów zł rocznie na swe potrzeby czesnego ze studentów za niby bezpłatna
    > naukę w Polsce zagwarantowaną przez konstytucję?

    Uczelnie prywatne, czy prywatne i państwowe razem? Informuję Pana, że uczelnia
    prywatna nie ma obowiązku wydawania jakichkolwiek pieniędzy na badania naukowe,
    a zysk może przeznaczyć w całości na potrzeby konsumpcyjne właściciela. Proszę
    natomiast wziąść pod uwagę, że dochody uzyskane ze sprzedaży wyników badań są
    dochodami ze źródeł prywatnych i mogą być wydawane na finansowanie badań.

    >
    > Jeżeli uczelnie wyższe chcą więcej dla siebie pieniędzy to niech po prostu
    > zarabiają na sprzedaży wyników swych badań, tak jak to robią uczelnie innych
    > państw. Prowadzenie badań jest bowiem obowiązkiem w działalności każdej
    uczelni
    >
    > wyższej i na tę działalność otrzymują forsę także z MNiSW (poza ukradzionym
    > przez uczelnie i PAN-y od przemysłu funduszem na działalność B+R). Dalej,
    niech
    >

    Ten wpis świadczy o całkowitym braku wiedzy na temat organizacji i finansowania
    nauki w Polsce. Nie jest Pan osobą kompetentną, aby się na ten temat
    wypowiadać. MNiSW nie istnieje już od kilkunastu lat. "Ukradziony od przemysłu
    fundusz" to środki wydatkowane corocznie przez MNI na JBR-y. Proszę uaktualnić
    swoją wiedzę, wtedy będzie możliwa merytoryczna dyskusja.

    > zarabiają na kształceniu studentów zagranicznych.

    Proszę Pana, mnie się dość często zdarza mieć w grupie studentów zagranicznych.

    >
    > Jakoś tak jest, że w Polsce wszystkie grupy zawodowe już potrafią zarobić na
    > siebie, a zdawałoby się najlepiej wykształceni ludzie (za jakich się uważają)
    > tzn. nauczyciele akademiccy i pracownicy PAN-ów żyją pasożytniczo na
    > społeczeństwie i mało tego, ich pasożytnicze żądania ciągle wzrastają. A ten
    > list jest tych żądań dowodem.

    Pan daruje, ale nierentowne górnictwo pobiera z budżetu państwa kilkakrotnie
    więcej niż cała nauka polska razem wzięta.

    >
    > Pozdrawiam
    > dr Bogdan Thomalla, Tomchem, Zabrze
    >
    >

    Natomiast, jeżeli odczuwa Pan palący niedosyt środków na badania we własnej
    firmie, proponuję poszukać partnerów w programach ramowych Unii Europejskiej.
    Dla firm takich jak pańska jest to olbrzymia szansa, jakiej jeszcze nigdy w tym
    kraju nie było. Jeżeli faktycznie prowadzi Pan badania naukowe na światowym
    poziomie, ze znalezieniem funduszy nie powinno być problemów.

    Z całą pewnością pozyskanie takich środków stworzy Panu możliwość realizowania
    się w sposób bardziej twórczy niż zianie ślepą nienawiścią do wszystkich
    naukowców polskich bez względu na osiągnięcia i kraj pochodzenia.
    • Gość: B.T., Zabrze N-ty raz Ci wyjaśniam Khmara IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.05.04, 22:45
     1. Nazwy ministerswa szkolnictwa wyższego czy jakoś tam tak często się
     zmieniają, że nie chcę nawet nadążać za tymi zmianami.

     2. Nie chcę żadnych funduszy dla Tomchemu, ani krajowych ani też unijnych. Po
     prostu nie lubię mieć długów, nigdy ich nie miałem i nie bedę miał. Zarabiam w
     swej działalności badawczej wystarczająco na potrzeby Tomchemu i mojej Rodziny.
     Kapujesz w końcu Khmara, czy jeszcze Ci mało?

     3. Imputujesz mi brak znajomości finansowania tzw. nauki polskiej. Podaję Ci
     szczegóły tez poraz n-ty

     Policzmy...skoro GUS tego nie potrafi

     Przepraszam, że szacunkowo. GUS to powinien zrobić dokładnie. Ile to idzie na
     badania naukowe w Polsce: 1. Z budżetu poprzez KBN, 3 mld 2. Na szkolnictwo
     wyższe, 6 mld, powiedzmy z tego na badania 2 mld 3. Opłaty studentów za naukę,
     6 mld, powiedzmy z tego 4 mld na badania 4. Dochody profesorów uczelni i PAN-u
     na czarno i szaro, 2 mld 5. Finansowanie z przemysłu i instytucji, 1 mld 6. Z
     UE, jak twierdzi Kleiber, 0,5 mld. 7. Z prywatyzacji na Fundacje Nauki
     Polskiej, różnie ok. 0,2 mldRazem na działalność badawczą: 12,7 mld. W stosunku
     do PKB daje to: 2,2 % jak się mówi w Polsce "na naukę" czyli na działalność
     badawczą jak się mówi w innych mądrzejszych krajach. Dodajmy jeszcze jakieś 3
     mld zł, które nasi szanowni profesorowie uczelni i PAN-u powinni uzyskać ze
     sprzedaży wyników swych prac badawczych tak jak to robi się w normalnych
     krajach to ten procent wzrasta do: 2,7 % w stosunku do PKB. Hurrrrrrra!
     jesteśmy w pierwszej dwunastce krajów Świata i bylibyśmy w pierwszej ósemce
     krajów Świata przeznaczającego na działalność badawczą, czy na "naukę polską"
     jak nie wiadomo dlaczego mówią nasi profesorowie!!! Z poważaniem, halo GUS,
     obudź się!!! Bogdan Thomalla, Zabrze
     • khmara Tłumaczenie nie polega na korzystaniu z Ctrl+V 26.05.04, 23:22
      Moja polemika z tekstem "eksperta Thomalli":
      kiosk.onet.pl/1,2,8,5473423,16453374,969892,0,forum.html
      Z całym szacunkiem, jest Pan pasożytem, który zabiera głos na każdym forum,
      gdzie poruszane są jakiekolwiek tematy związane z nauką w Polsce. Nie sili się
      Pan nawet na jakąkolwiek dyskusję, nie szanuje Pan dyskutantów, nie zwracając w
      ogóle uwagi na jakiekolwiek argumenty przez nich prezentowane. Mam wrażenie, że
      odpowiedzi na swoje pytania nawet Pan nie czyta. Ignoruje Pan fakty, jeżeli nie
      pasują do pańskich teorii. Nie uprawia Pan dyskusji, lecz demagogię.
      • ewa9823 Re: Tłumaczenie nie polega na korzystaniu z Ctrl+ 27.05.04, 10:55
       wydaje mi się, że Pan Bogdan jest tylko bardzo racjonalny i stawia trudne
       pytania. Jednak nie zgadzam się z Panem Bogdanem, że nie powinniśmy walczyć o
       systemową naprawę nauki polskiej. Czasami jest tak, że pionierzy nie smakują
       owocu swojej walki - ale moim zdaniem warto i trzeba.
       pzdrawiam
       • Gość: B.T., Zabrze ...oczywiście, trzeba naprawić pol. dział. N+B+R IP: *.internetdsl.tpnet.pl 27.04.05, 10:45
        Ja nigdzie nie mówiłem, że nie trzeba naprawiać polityki działalności N+B+R
        (czy "nauki" jak chcą, nie wiem dlaczego, polscy profesorowie). Ja tylko
        zwracam uwagę na niewspółmierną różnicę pomiędzy ogromnymi środkami
        finansowania uczelni wyższych i PAN-ów a nędznymi wynikami ich działalności
        statutowej. Chodzi o produkcję (absolwentów), głównie idących na bezrobocie lub
        podejmujących pracę zupełnie w innej dziedzinie niż wykształcenie oraz żadnych
        (nikomu nie potrzebne publikacje robione jedynie do uzyskania stopni naukowych
        i stanowisk) wyników badań.

        Co więcej, właśnie podaję dane dotyczące finansowania gdyż GUS, niezgodnie z
        zasadami przyjętymi w innych krajach, fałszuje dane.

        Tym sposobem chcę zwrócić uwagę na potrzebę natychmiastowej, bardzo głębokiej
        reformy polityki działalności N+B+R (Naukowo-Badawczo-Rozwojowej). Na szczęście
        jesteśmy w UE i braki wynikające z zapotrzebowania na wyniki działalności N+B+R
        są uzupełniane z zewnątrz, ale to niestety lokuje nas na szarym końcu krjów UE
        i to pod każdym względem. A już starciliśmy nasze jedyne największe dwa
        atuty "wielkości Polski" (wiecie przecież o kogo chodzi).
     • Gość: marek mylisz nauke z edukacja IP: *.hwr.arizona.edu 27.05.04, 12:03
      (1)

      srodki na badania (naukowe) to jedna rzecz,
      a srodki na szkolnictwo wyzsze to cos zupelnie innego;
      wsadzanie ich do jednego worka z napisem "nauka" jest mylace;

      (2)

      nie wiem czy czesne idzie na "badania", ale sadze, ze nie;
      te pieniadze powinny isc na utrzymanie kadry nauczycielskiej,
      na stypendia, i na utrzymanie infrastruktury do nauczania,
      nie do prac badawczych;
     • sothis666 No, wolne żarty panie BT :) 11.07.04, 16:42
      No to po kolei.

      > Przepraszam, że szacunkowo. GUS to powinien zrobić dokładnie. Ile to idzie na
      > badania naukowe w Polsce: 1. Z budżetu poprzez KBN, 3 mld 2. Na szkolnictwo
      > wyższe, 6 mld, powiedzmy z tego na badania 2 mld

      'Na szkolnictwo' znaczy na place oraz infrastrukture szkol wyzszych. I to nie 2 na badania. Na badania nie idzie z tego prawie NIC. Ew. ze jakies grosze na oplaty konferencyjne czy publikacje.

      > 3. Opłaty studentów za naukę, 6 mld, powiedzmy z tego 4 mld na badania

      Bzdury. Oplaty za studia stanowia tzw. srodki wlasne wydzialow i uczelni, wykorzystywane glownie do zapchania dziury wynikajacej stad ze budzet finansuje tylko na poziomie 80%. O badaniach, jak w poprzednim przypadku, mowy nie ma.

      ɰ. Dochody profesorów uczelni i PAN-u na czarno i szaro, 2 mld

      A Pan, panie BT, wydaje swoją pensję, czarną białą i szarą na badania naukowe??? hehe:)))

      > 5. Finansowanie z przemysłu i instytucji, 1 mld 6. Z
      > UE, jak twierdzi Kleiber, 0,5 mld. 7. Z prywatyzacji na Fundacje Nauki
      > Polskiej, różnie ok. 0,2 mldRazem na działalność badawczą: 12,7 mld. W stosunku

      Uwzgledniajac powyzsze, nie 12.7 tylko 4.7 mld.
      PKB w 2003 wyniosl 814,7mld (www.gus.pl).
      4.7/814.7 = 0.57%
      I, niewiarygodne!, zaczeło sie (prawie idealnie) zgadzać!:)

      Stwierdzam, ze post Pana BT nie spelnia wymogów Ustawy o Postach i Forach Internetowych i nie może być dopuszczony do publicznej obrony.
      pozdrowienia:)

      ps. apel przytoczony przez Autora watku jest sensowny. Niestety, aby opisana w nim sytuacja sie zmienila, trzeba zadbac o poparcie dla wyrazonych idei w samym srodowisku. Nawet jezeli jest tylko 10% profesorów z otwartymi glowami (a z doswiadczenia wiem, ze tylu mniej wiecej ich jest) trzeba zwrocic sie do nich. Oraz adiunktów i innych pracownikow. Zmiana nastapi od wewnątrz ale JEST ona mozliwa. Tylko trzeba dzialac madrze, wrecz przebiegle, a sojusznikow szukać na polskich uczelniach, a nie wsrod emigrantow czy ludzi w rodzaju J.Bąbki, ktorzy poza hałasem niczego konstruktywnego nie zrobili.
      • Gość: jw Re: No, wolne żarty panie BT :) IP: *.autocom.pl 11.07.04, 20:06
       Jeśli list jest otwarty i wyłożony do podpisu to znaczy, że autorzy zwracaja
       sie do wszystkich o poparcie i szukaja sojusznikow wszędzie !!!. Czy sothis666
       popierający list podpisał się pod nim ?
       Jesli apel jest sensowny to dlaczego J.Bąbka sensowny nie jest, mimo że sie
       pod nim podpisal i ma swój wkład pozytywny.
       To, że 'emigranci' sie podpisują a 'tubylcy' nader rzadko najlepiej świadczy o
       poziomie patologii w tzw. nauce polskiej.
       • sothis666 Re: No, wolne żarty panie BT :) 12.07.04, 01:22
        Podpisze z przyjemnością, naprawdę:)

        A jesli chodzi o p. Bąbkę, to (jest to wyłącznie moja subiektywna opinia)- chciałbym po prostu żeby sygnatariuszami byli ludzie, ktorzy sprawie nie zaszkodzą, którzy są fachowcami od nauki, a nie zadymy. Jego podpis gwarantuje od razu określona reakcję senatów np. Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej nie mówiąc o takich osobach jak prorektorzy którzy musieli co tydzień marnować czas jeżdząc na hucpiarskie rozprawy po pozwach wytaczanych przez p.Bąbkę uczelniom, ministarstwu etc... Mógłby sie jeszcze np. podpisać p. Lepper...

        Może byłoby sensownie skonsultowac to przed wypuszczeniem z odpowiednimi osobami w środowisku? Osobiście znam profesorów, którzy nie baliby sie podłożyć tam swych nazwisk. Miałem na myśli, że apel wyłącznie z nazwiskami 'z zewnątrz' pod tekstem bedzie odbierany jako 'atak' i marginalizowany, a niepotrzebnie.

        Podkreślam, ze to nie kwestia jego tresci (słusznej) a pewnego sprytu. Ze srodowiskiem akademickim jest troche jak z pacjentem psychiatryka - nie mozna mu wprost wygarnąć ze nie jest J.Cezarem (bo stanie się agresywny) lepiej tak posterowac by sam to zauwazył:)
        pozdrowienia:)

        • Gość: jw Re: No, wolne żarty panie BT :) IP: *.autocom.pl 12.07.04, 12:35
         To prosze zgłosić wolę podpisu z nazwiskiem i miastem na podany adres.
         Co do rektorow Pol. Wr. to sądze, że i moje nazwisko wystarczy aby byli 'za a
         nawet przeciw'. Niestety ja uważam, że z patologia należy walczyć realnie a nie
         tylko werbalnie stąd chowanie głowy w piasek przez rektorow i na ogół prof
         (także rektora Pol WR) na moje proby zainteresowania ich problemem.
   • Gość: xyz Re: Jakim prawem! IP: *.pharmakol.uni-freiburg.de 26.05.04, 18:48
    dlaczego tego zadamy
    dlatego ze nauka jest podstawa kazdego dobze rozwinietego kraju
    a osiagniecia naukowe nie powinny sie przedostawac w rece prywatne tylko
    powinny pozostac dobrem calego narodu
    przykladem sprzedazy osiagniec sa ceny lekow na ktore nie stac przecietnego
    obywatela i ja temu mowie zdecydowane nie
   • Gość: Cezary Wojcik Re: Jakim prawem - odpowiedz sygnatariusza IP: *.swmed.edu / *.swmed.org 26.05.04, 21:25
    Panie Bogdanie,

    Jest pewien sens w Panskiej wypowiedzi - otoz obeny system nauki i szkolnictwa
    wyzszego przezera olbrzymia ilosc srodkow pienieznych z budzetu panstwa i
    srodkow prywatnych produkujac nieproporcjonalnie malo w stosunku do nakladow.
    Dalsze ladowanie pieniedzy w obecny system niczego by za bardzo nie zmienilo,
    nie zwiekszylaby sie znaczcie produktywnosc naukowa PAN-u, uczleni itp. Dlatego
    naszym programem minimum jest zmiana struktury organizacyjnej nauki i
    szkolnictwa wyzszego - taka zmiana, azeby inwestowane przez podatnikow
    pieniadze przynosily korzysci wymierne po pierwsze osiagnieciami naukowymi na
    swiatowym poziomie, po drugie na wdrazaniu tychze osiagniec w gospodarce a po
    trzecie na oferowaniu uslug edukacyjnych rowniez na swiatowym poziomie. Uwazamy
    ponadto, ze nawet gdy sie usprawni obecny system naklady wciaz beda za male,
    azeby wspolzawodniczyc z najlepszymi - ale tutaj to juz wszystko zalezy od
    dalekowzrocznej polityki panstwa. Czy chcemy zeby Polska posiadala nauke na
    swiatowym poziomie czy na przyklad chcemy tylko azeby ksztalcila na uczelniach
    dobrych specjlalistow na biezace potrzeby gospodarki, nowe odkrycia naukowe
    zostawiajac dla bogatszych krajow. Tak sie jednak sklada, ze z reguly
    ksztalcenie specjalistow (przynajmniej w niektorych dziedzinach) jest powiazane
    z tym, ze ich nauczyciele prowadza tez badania naukowe lub przynajmniej sa au
    currant z badaniami prowadzonymi gdzie indziej. Mysle wiec, ze krytykujac to
    jedno wyrwane z kontekstu zdanie zatracil pan Panie Bogdanie calosc naszego
    listu w ktorym nacisk polozony jest na zmiany strukturalne i organizacyjne a
    zwiekszenei nakladow jest pozadane, lecz na dalszym planie
    pozdrawiam,

    Czarek Wojcik
  • Gość: marek nie lepiej wziasc sie na robote? IP: *.hwr.arizona.edu 27.05.04, 12:12
   Ten post i odpowiedzi przypominaja mi, ze w Polsce
   czesto spotykamy sie z ludzmi, ktorzy wszystko wiedza,
   i sa krytyczni na kazdy temat; mozna by to nazwac syndromem
   sfrustrowanego Polaka; latwiej jest dyskutowac bez konca,
   pisac listy, stawiac na swoim, gnoic innych, zwlaszcza tych,
   ktorzy nie podzielaja naszego punktu widzenia, itd.

   Do czego to prowadzi? A no do tego, co mamy, czyli do marnowanie
   energii na nieproduktywna dzialalnosc. Zamiast tego proponuje,
   zeby wszyscy wzieli sie za robote, a system sam sie zmieni. Czcza
   gadanina tego za nas nie zrobi.

   A wiec - do roboty. Myslec! Robic eksperymenty! Analizowac wyniki!
   Pisac artykuly! I projekty do UE i do KBN. A nie narzekac i nie
   klocic sie o byle co.
   • khmara Re: nie lepiej wziasc sie na robote? 27.05.04, 12:40
    Gość portalu: marek napisał(a):

    > Ten post i odpowiedzi przypominaja mi, ze w Polsce
    > czesto spotykamy sie z ludzmi, ktorzy wszystko wiedza,
    > i sa krytyczni na kazdy temat; mozna by to nazwac syndromem
    > sfrustrowanego Polaka; latwiej jest dyskutowac bez konca,
    > pisac listy, stawiac na swoim, gnoic innych, zwlaszcza tych,
    > ktorzy nie podzielaja naszego punktu widzenia, itd.
    >
    > Do czego to prowadzi? A no do tego, co mamy, czyli do marnowanie
    > energii na nieproduktywna dzialalnosc. Zamiast tego proponuje,
    > zeby wszyscy wzieli sie za robote, a system sam sie zmieni. Czcza
    > gadanina tego za nas nie zrobi.
    >
    > A wiec - do roboty. Myslec! Robic eksperymenty! Analizowac wyniki!
    > Pisac artykuly! I projekty do UE i do KBN. A nie narzekac i nie
    > klocic sie o byle co.

    Uwaga bardzo słuszna i konstruktywna. Też mam wyrzuty sumienia, że za dużo
    czasu spędzam na dyskusjach na forum. Niestety, mam wrażenie, że moja praca
    naukowa przypomina walenie głową w mur w większym stopniu niż produkowanie się
    na forum. Dlaczego - najlepiej wyjaśni artykuł o sytuacji nauki w Polsce
    napisany przez bardzo młodego człowieka:

    kiosk.onet.pl/art.html?DB=162&ITEM=1162430&KAT=242
    Jesteśmy żebrakami
    Nauka w Polsce to nieporozumienie
    Jestem młodą osobą, ale dotychczas zdołałem zdobyć trochę interesujących
    doświadczeń życiowych. Otóż zająłem się nieco nauką i po roku ciężkiej pracy ze
    zdziwieniem zaobserwowałem, iż cytują mnie w „Polityce” i chcą drukować moje
    prace ekonomiczne we „Wprost”.
    ADAM FULARZ 2004-05-07

    Adam Fularz w bardzo trafny sposób diagnozuje sytuację:
    -brak dostępu do bieżącej literatury naukowej
    -nieuctwo naukowego "establishmentu"
    -mafijność układów w polskim światku naukowym

    Faktem jest, że naukę w Polsce młody człowiek może uprawiać za własne
    pieniądze, że jakiekolwiek innowacje są aktywnie zwalczane przez utytułowaną
    kadrę.

    Tym bardziej przykre jest, że tę sytuację próbują wykorzystać hieny w rodzaju
    pana B. Thomalli, który nie kryje swoich sympatii do Samoobrony, dla realizacji
    własnych demagogicznych celów.
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=32&w=11262448&a=11303617
   • Gość: Józef Wieczorek Re: nie lepiej wziasc sie na robote? IP: *.autocom.pl 27.05.04, 12:55
    Gość portalu: marek napisał(a):

    > Ten post i odpowiedzi przypominaja mi, ze w Polsce
    > czesto spotykamy sie z ludzmi, ktorzy wszystko wiedza,
    > i sa krytyczni na kazdy temat; mozna by to nazwac syndromem
    > sfrustrowanego Polaka; latwiej jest dyskutowac bez konca,
    > pisac listy, stawiac na swoim, gnoic innych, zwlaszcza tych,
    > ktorzy nie podzielaja naszego punktu widzenia, itd.
    >
    > Do czego to prowadzi? A no do tego, co mamy, czyli do marnowanie
    > energii na nieproduktywna dzialalnosc. Zamiast tego proponuje,
    > zeby wszyscy wzieli sie za robote, a system sam sie zmieni. Czcza
    > gadanina tego za nas nie zrobi.
    >
    > A wiec - do roboty. Myslec! Robic eksperymenty! Analizowac wyniki!
    > Pisac artykuly! I projekty do UE i do KBN. A nie narzekac i nie
    > klocic sie o byle co.
    -------------------------
    To juz było!
    Loda, gofra i do roboty !!!
    Niektorzy mieli inne zdanie i ten system jednak zmienili, niestety nie do konca
    bo nauka i edukacji w Polsca pozostala skansenem nie do końca obalonego
    komunizmu.
    Wystarczy spojrzeć na kompatybilnośc polskich dyplomow
    W artykule 'My z Harvardu' kiosk.onet.pl/art.html?
    NA=1&ITEM=1166056&KAT=239
    przeczytałem:

    'Gdy Paweł Dobrowolski w 1995 r. przyleciał z Harvardu do Polski, dowiedział
    się, że tu nadal jest maturzystą. Bo obowiązuje konwencja praska z 1972 r.,
    zgodnie z którą dyplomu wyższych studiów z Ameryki się nie nostryfikuje. Chyba
    że abiturient wyrówna różnice programowe"
    Czyli ktos kto konczy Harvard nie jest u nas mgr jeśli nie uzupelni studiow.
    a na stronie:
    www.buwiwm.edu.pl/uzn/Informator.htm
    'O WYKSZTAŁCENIU
    Z POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW '
    stan prawny na listopad 2000 r.
    Na mocy umów międzynarodowych Rzeczpospolita Polska uznaje dokumenty o
    wykształceniu, stopnie i tytuły naukowe z następujących państw:
    Armenia, Austria, Białoruś, Chorwacja, Czechosłowacja, Czechy, Estonia,
    Jugosławia, Kazachstan, Kirgizja, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna,
    Kuba, Libia, Łotwa, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja,
    Słowenia, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam, ZSRR
    Jasne jest że mimo wstąpienia do Unii w nauce jesteśmy kompatybilni z systemem
    komunistycznym. Kto jest 'dobry' naukowo w kraju Kim Ir Sena i u nas jest
    dobry !!!

    Może 'marek' wziąłby się do roboty (także umysłowej) i produktywnie oczyścił tą
    stajnię Augiasza.


    • reichman Re: nie lepiej wziasc sie na robote? 27.05.04, 14:07
     Gość portalu: Józef Wieczorek napisał(a): 'Gdy Paweł Dobrowolski w 1995 r.
     przyleciał z Harvardu do Polski, dowiedział się, że tu nadal jest maturzystą.
     Bo obowiązuje konwencja praska z 1972 r., zgodnie z którą dyplomu wyższych
     studiów z Ameryki się nie nostryfikuje. Chyba że abiturient wyrówna różnice
     programowe"
     Czyli ktos kto konczy Harvard nie jest u nas mgr jeśli nie uzupelni studiow.
     K: Podobnie mi powiedzial prodziekan Wydzialu Politologii UMCS w Lublinie, dla
     ktorego moj doktorat z nauk politycznych (PhD czyli najwyzszy stopien naukowy w
     krajach anglosaskich) z Monash University w Melbourne, Australia (najwiekszy
     reaearch university w Australii, i w pierwszej piatce najlepszych uniwerytetow
     Oceanii, czyli praktycznie Australii i Nowej Zeklandii) okazal sie niczym, i
     bylem tam uwazany przez dziekana z komunistycznej jeszcze nomenklatury za
     magistra... :(

     a na stronie:
     www.buwiwm.edu.pl/uzn/Informator.htm
     'O WYKSZTAŁCENIU Z POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW '
     stan prawny na listopad 2000 r.
     Na mocy umów międzynarodowych Rzeczpospolita Polska uznaje dokumenty o
     wykształceniu, stopnie i tytuły naukowe z następujących państw:
     Armenia, Austria, Białoruś, Chorwacja, Czechosłowacja, Czechy, Estonia,
     Jugosławia, Kazachstan, Kirgizja, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna,
     Kuba, Libia, Łotwa, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja,
     Słowenia, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam, ZSRR
     Jasne jest że mimo wstąpienia do Unii w nauce jesteśmy kompatybilni z systemem
     komunistycznym. Kto jest 'dobry' naukowo w kraju Kim Ir Sena i u nas jest
     dobry !!!
     K: Pisalem tez i o tym... :(
   • Gość: coto Re: nie lepiej wziasc sie na robote? IP: *.junisoftex.pl / *.junisoftex.pl 27.05.04, 19:59
    Myslec! Robic eksperymenty! Analizowac wyniki!
    > Pisac artykuly! I projekty do UE i do KBN. A nie narzekac i nie
    > klocic sie o byle co.
    Kazdy robi to co potrafi. Jedni eksperymenty, inni igrzyska. A do tego
    konretnego przypadku pasuje jak ulal: lepiej z madrym zgubic.
  • Gość: JZ POPIERAM! IP: 146.21.1.* 27.05.04, 13:40
   Musze powiedziec ze jestem zdumiony:
   List konkretny, zwiezly (OK, "w miare" zwiezly... :) i przede wszystkim ani
   slowa o rozliczaniu przeszlosci i "krzywd moralnych".

   Jedyna moja sugestie poprawki to aby nie prosic o lepsze finansowanie
   nauki "za nic" (ani "za dobre checi") lecz w nastepstwie dokonania przemian
   systemowych. Obecnie jest to proba zachecania do dosypywania pieniedzy do worka
   o ktorym wiadomo ze jest i tak bez dna. Dolaczcie prosze sugestie OFA jako
   konkretne propozycje rozwiazan i serdecznie zycze powodzenia z propagowaniem
   tego programu. Byc moze wreszcie sie on zbiegnie konstruktywnie w przejrzysty i
   akceptowalny zbior tak powodow jak i sposobow dokonania reformy.


   MOJE GRATULACJE!
   Z wyrazami szacunku dla doskonalej pracy.

   JZ
  • reichman Re: LIST OTWARTY W SPRAWIE PATOLOGII W NAUCE !!! 27.05.04, 13:55
   Popieram w 100%! Gdzie i jak sie mozna do Was dolaczyc?
   ljkel2@netscape.net
   • Gość: Józef Wieczorek PODPISYWANIE LISTU !!! IP: *.autocom.pl 27.05.04, 14:21
    List otwarty jest 'wyłozony ' do wpisow na stronie www.naukowcy.republika.pl
    Dla zachowania porządku najlepiej przekaząć mi ( jozef.wieczorek@interia.pl)
    upowaznienie do umieszczenia podpisu pod listem podając Imię Nazwisko, miasto
    ( ew. takze państwo jeśli ośrodek jest zagraniczny o mniej znany). Dziekuje.
    • reichman Re: PODPISYWANIE LISTU !!! 27.05.04, 15:24
     Gość portalu: Józef Wieczorek napisał(a):

     > List otwarty jest 'wyłozony ' do wpisow na stronie www.naukowcy.republika.pl
     > Dla zachowania porządku najlepiej przekaząć mi ( jozef.wieczorek@interia.pl)
     > upowaznienie do umieszczenia podpisu pod listem podając Imię Nazwisko,
     miasto
     > ( ew. takze państwo jeśli ośrodek jest zagraniczny o mniej znany). Dziekuje.
     - Email wyslany...;)
     Pozdr. :)
     LK
  • Gość: jw Re: LIST OTWARTY W SPRAWIE PATOLOGII W NAUCE !!! IP: *.autocom.pl 27.05.04, 21:05
   W ciagu ostatnich 2 dni list podpisało jeszcze 5 osob - pełna lista vide
   www.naukowcy.republika.pl


  • Gość: itakdalej A tymczasem kolejny profesor na ławie oskarżonych IP: *.chello.pl 27.05.04, 23:24
   Tym razem z renomowanej warszawskiej SGH:
   wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,2097456.html
   • Gość: Kagan Re: A tymczasem kolejny profesor na ławie oskarżo IP: *.e-loko.pl 28.05.04, 22:17
    Czekam kiedy inny profesor SGH, niejaki Leszek Balcerowicz stanie przed
    Trybunalem Stanu za doprowadzenie do ponad 20% bezrobocia...
  • Gość: karinka och, mlodzi naukowcy, zdrajcy polski IP: *.gim1bem.pcs.com.pl / *.internetdsl.tpnet.pl 28.05.04, 14:39
   no i czemu jeszcze sie ludzie czepiaja mlodych, ktorzy wyjezdzaja z karaju???
   PRZECIEZ TO NIE ICH WINA, to srodowisko naukowe nie pozwala na "paczkowanie"
   nowych talentow. bu nie wiem co pisac w glowie mi sie miesza bu bu bu bu the end
  • Gość: jw rektorska odpowiedzialność za patologię IP: *.autocom.pl 28.05.04, 19:23
   W dzisiejszej 'Rzeczpospolitej' przeczytalem ciekawy list o procederze
   kupowania prac dyplomowych zgodny z duchem Listu otwartego'Może zamiast
   zawracać głowę prokuraturze, rektorzy powinni się przyjrzeć, w jaki sposob na
   ich uczelniach prowadzone są seminaria magisterskie oraz jak przebiegaja obrony
   prac dyplomowych. Jeżeli student może kupić prace dyplomową i ją obronić, i
   jeżeli proceder ten stal się powszechny, najwidoczniej nie stanowi to
   większego,problemu. A temu winne są uczelnie".
   Oczywiście, że uczelnie i rektorzy są winni. W końcu to oni decyduja o tym,
   żeby takich co by mogli zakłócić proces taśmowej produkcji dyplomow nie
   zatrudniać na ich uczelniach. Takich powszechnie nazywa się zresztą
   nieudacznikami, bo nie potrafią produkowac bubli.
  • Gość: jw DYSKUSJA Z LISTEM !!! IP: *.autocom.pl 29.05.04, 13:31
   Dyskusja na Onecie z listem - pod adresem
   info.onet.pl/1,15,11,6102054,18259186,1044467,0,forum.html
   PATOLOGIA W NAUCE I EDUKACJI
   • Gość: jw kierunek działalności obywatelskiej IP: *.autocom.pl 31.05.04, 18:27
    List otwarty (wylożony do podpisu na www.naukowcy.republika.pl) dotarł do
    Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu III RP. To jest właściwy kierunek
    działalności obywatelskiej. Dzięki temu watkowi lista sygnatariuszy się
    zwiększyla i to jest dowod na role jaka może internet odegrać w tworzeniu
    spoleczeństwa obywatelskiego
    • rajchman Re: kierunek działalności obywatelskiej 03.06.04, 16:27
     Gość portalu: jw napisał(a):
     List otwarty (wylożony do podpisu na www.naukowcy.republika.pl) dotarł do
     Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu III RP. To jest właściwy kierunek
     działalności obywatelskiej. Dzięki temu watkowi lista sygnatariuszy się
     zwiększyla i to jest dowod na role jaka może internet odegrać w tworzeniu
     spoleczeństwa obywatelskiego
     K: Obys mial racje! :)
  • Gość: itakdalej Kolejny profesor przestępca (morderstwo) IP: *.chello.pl 02.06.04, 23:13
   Z dzisiejszego serwisu PAP

   dziennik.pap.com.pl/index.html?dzial=PRZ&poddzial=POL&id_depeszy=14399823
   2004-06-02 17:37]
   Na wszelki wypadek powtórzę w całości.

   Bielsko-Biała/ Profesor oskarżony o zabicie żony

   Pod zarzutem brutalnego zabójstwa żony stanie przed bielskim Sądem Okręgowym
   profesor Jan S., pracownik naukowy jednej ze śląskich uczelni wyższych -
   dowiedziała się w środę PAP w sądzie, do którego wpłynął akt oskarżenia. Janowi
   S. grozi kara do 25 lat więzienia lub dożywocie.
   Do tragedii doszło w nocy z 28 na 29 sierpnia ubiegłego roku w jednym z domków
   letniskowych w Tresnej niedaleko Bielska-Białej. Oskarżony pobił dotkliwie żonę
   Lucynę S. Ofiara doznała złamania podstawy czaszki.

   Według prokuratury, rankiem następnego dnia Jan S. zawiadomił sąsiada, że żona
   straciła przytomność. Wezwano pogotowie. Lekarz stwierdził, że kobieta nie żyje
   od wielu godzin.

   Oskarżony tłumaczył, że żona przewróciła się i straciła przytomność. Zdaniem
   prokuratury, śledztwo dowiodło, że ofiara mocno krwawiła, a oskarżony przed
   wezwaniem pomocy umył ją i uczesał. Pozbył się także zakrwawionego ubrania.

   Z aktu oskarżenia wynika też, że biegli uznali ograniczoną poczytalność Jana S.
   w chwili tragedii. Mężczyzna nadużywał od wielu lat alkoholu. Wielokrotnie
   dochodziło też w rodzinie S. do rękoczynów.

   • Gość: B.T., Zabrze Daruj sobie takie makabryczne opisy na tym forum IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.06.04, 09:54
    Gdzie się człowiek nie obejrzy to makabra, w dzienniku tv z dokładnością
    reporterska i ze szczegółami pokazują beczki od kapusty..., tam ktoś wisi...
    brr makabra.

    I tu na tym forum też wkrada się makabra. Ale takie nasze Polaków wychowanie!
   • tomash8 Re: Kolejny profesor przestępca (morderstwo) 29.06.05, 09:30
    ta sprawa to kompromitacja wymiaru sprawiedliwości, "Jan S." jest w tej chwili
    alkoholikiem w takim stanie, że "rozmawia" sam ze sobą, co widziałem na własne
    oczy(mieszka na moim osiedlu), ale jak to się ma do tematu?!
  • reichman Re: LIST OTWARTY W SPRAWIE PATOLOGII W NAUCE !!! 03.06.04, 15:24
   Popieram w 100%! Habilitacje i "belwederscy" profesorowie to instytucje
   niekompatybilne z przodujacym obecnie, anglosaskim systemem szkolnictwa
   wyzszego, stad powinny byc one zlikwidowane, podobnie jak uznawanie stopni
   naukowych z Kazachstanu czy innego Turkiestanu, zas powinnismy uznawac
   automatycznie (jak w Australii, czyli po weryfikacji przez urzednikow z
   odpowiedniego Ministerstwa, a nie mafie pseudoprofesorow belwederskich) stopnie
   naukowe nadane przez prawdziwe (genuine) uniwersytety z Unii Europejskiej, USA,
   Australii, Kanady czy Nowej Zelandii.
  • Gość: czytelnik rektorzy głusi na swe apele IP: *.autocom.pl 07.06.04, 16:32
   www.krasp.org.pl/dok/dok/uchwala58.html
   Dokument nr 58/III
   Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
   Uchwała Prezydium KRASP
   z dnia 16 kwietnia 2004 r.
   w sprawie zwalczania niewłaściwych zachowań w środowisku akademickim

   Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) zwraca się
   do rektorów uczelni członkowskich KRASP, a także do rektorów innych polskich
   uczelni o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie z życia
   akademickiego zachowań mających znamiona wykroczeń przeciwko prawu i zasadom,
   jakimi powinno kierować się w swoim postępowaniu środowisko
   akademickie. ........
   Identyfikacji występujących problemów i poszukiwaniu właściwych dróg ich
   rozwiązywania dobrze służy prowadzona na niektórych uczelniach - np. w postaci
   otwartego forum dyskusyjnego w Internecie - debata na temat etycznych aspektów
   działalności akademickiej.

   miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,2106243.html
   Rektorzy krytykują projekt ustawy o szkołach wyższych

   Suchej nitki nie zostawili rektorzy uczelni na projekcie ustawy o szkolnictwie
   wyższym, który zgłosiła opozycja.Uważają, że ma braki i jest kiepska pod
   względem legislacyjnym
   Przewodniczący krytykuje też .. pomysł nie rozróżniania studiów na
   licencjackie, magisterskie i doktorskie.

   ------------
   Tak się składa, że projekt ten rozróżnia takie studia Zarzut jest niezgodny z
   prawda. Zgodnie z w/w uchwala KRASP powinno to spowodować '.podjecie dzialan
   majacych na celu wyeliminowanie z zycia akademickiego zachowan majacych
   znamiona wykroczen przeciwko prawu i zasadom, jakimi powinno kierowac sie w
   swoim postepowaniu srodowisko akademickie'. Ale kto te dzialania podejmie
   skoro nieprawde szerza sami rektorzy glusi na swe apele ?.
   • khmara Re: rektorzy - ustawa - Łukaszenko 07.06.04, 20:05
    Przydałoby się wotum nieufności dla rektorów. Może przyspieszone wybory nowych
    władz? Ciekawostka: rektorsko-prezydencki projekt ustawy o szkolnictwie wyższym
    zakłada WYDŁUŻENIE o rok kadencji obecnych władz uczelnianych, tj. do roku
    2006. Pachnie Łukaszenką.
    • Gość: Kagan Re: rektorzy - ustawa - Łukaszenko IP: *.internetdsl.tpnet.pl 07.06.04, 21:15
     Raczej Brezniewem... ;)
  • Gość: jw Korporacje akademickie nie są lepsze IP: *.autocom.pl 14.06.04, 09:27
   List otwarty na stronie kiosk.onet.pl/art.asp?DB=162&ITEM=1169569&KAT=239
   o patologii korporacji prawniczych. Korporacje akademickie nie są lepsze. Tak
   sądzę
   • Gość: czytelnik akademicki kodeks wartości ? IP: *.autocom.pl 18.06.04, 20:13
    SZACHINSCHACH - Kapusciñski Ryszard
    ‘ Jeżeli ktos był na stanowisku i nie kradł, robiło się wokół niego pusto:
    wzbudzał podejrzenie. Inni mówili o nim – to na pewno szpieg, przysłali go,
    żeby szpiclował i donosił, ile kto kradnie... Jeżeli mogli, szybko pozbywali
    się takiego człowieka – psuł grę. W ten sposób wszystko stało na głowie,
    wartosci miały odwrócony znak. Ktos, kto chciał być uczciwy, był posadzany o
    to, że jest opłacanym lapsem. Jeżeli ktos miał czyste ręce, musiał je głęboko
    chować, w czystosci było cos wstydliwego, cos dwuznacznego. Im wyżej, tym
    kieszeń pełniejsza......
  • Gość: itakdalej Toksyczna ankieta gimnazjalna prof. Izdebskiego IP: *.chello.pl 21.06.04, 00:45
   Z "Rzeczpospolitej":
   www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040621/publicystyka/publicystyka_a_8.html

   Niebezpieczne pytania

   PAWEŁ MILCAREK

   Parę tygodni temu ankieterzy Ośrodka Badania Opinii Publicznej zapukali do 250
   szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Dyrektorzy wpuścili ich do klas. 5 tysięcy
   uczniów poddano półtoragodzinnej ankiecie, dotyczącej przemocy seksualnej. Z
   treścią ankiety nie zapoznano ani wychowawców, ani nauczycieli, ani dyrektorów.
   Ankieterzy OBOP nie mieli rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, a ich
   wizyta nie została poprzedzona żadnymi ustaleniami z kuratoriami. Jedyną
   przepustką okazał się autorytet znanej firmy OBOP i nazwisko seksuologa prof.
   Zbigniewa Izdebskiego, kierownika naukowego projektu.

   Ponieważ część ankietowanych uczniów nie ukończyła jeszcze 18 lat,
   organizatorzy musieli poprosić rodziców o zgodę na udział w ankiecie ich
   dziecka. W ogólnikowym liście OBOP poinformował rodziców, że "celem badania
   jest poznanie poglądów i doświadczeń młodzieży związanych z różnymi sprawami:
   między innymi dotyczącymi rodziny, szkoły, przyjaciół. Pytamy też o
   doświadczenia i relacje między młodymi ludźmi oraz o ryzykowne zachowania przez
   nich podejmowane". To na podstawie takich sformułowań rodzice podpisywali
   formalną zgodę "na udział mojego dziecka w badaniu ankietowym". Faktycznie
   rodzice nie wiedzieli, na co się zgadzają. Organizatorzy ankiety przyznają
   dziś, że ta manipulacja była świadoma. Dopiero w liście przekazanym rodzicom po
   całym badaniu uchylano rąbka tajemnicy - powołując się tym razem na "uprzejmą
   zgodę dyrekcji szkoły", informowano, że w ankiecie pytano "też o intymne
   doświadczenia młodzieży".

   O co pytano?

   Wśród 75 pytań około 50 dotyczyło wprost doświadczeń seksualnych. Ale były to w
   większości pytania bardzo osobiste i głębokie, chodziło w nich o własne
   doświadczenia dziecka. Te najbardziej intymne i, potencjalnie, najskrajniej
   traumatyczne. Ankieta prof. Izdebskiego dopytuje "czy kiedykolwiek
   miałeś/aś/kontakt oralny, kontakt analny, stosunek seksualny", rozpisując to
   oczywiście na wszelkie konfiguracje (z mężczyzną, z kobietą, z chłopakiem, z
   dziewczyną). Usadzonych w swoich ławkach szkolnych 17-, 18-latków ankieterzy
   prof. Izdebskiego wezwali do przypominania sobie "sytuacji, gdy po raz pierwszy
   byłeś/aś/ namawiany/a/, naciskany/a/, zmuszany/a/ do pewnych zachowań
   seksualnych" (czy był to tata, mama?), a także do zastanowienia się, "jakie
   jest prawdopodobieństwo, że zdecydował/a/byś się na stosunek seksualny z
   dzieckiem" (odpowiedź w skali pięciostopniowej). Takie pytania idą w ankiecie
   seriami. Ankieterzy przyszli i wyszli, nad ankietą mają się kiedyś pochylić
   uczone gremia, zatroskane ponoć "o dobro dziecka". Natomiast dzieci, które
   sprowokowano do grzebania w pamięci i do manipulowania wyobraźnią, zostawiono
   same. Według prof. Aleksandra Nalaskowskiego, dyrektora Instytutu Pedagogiki
   Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, młody człowiek po wypełnieniu
   ankiety prof. Izdebskiego może potrzebować pomocy psychologa czy pedagoga.

   Według niektórych ankieta sygnowana przez prof. Izdebskiego jest "bublem
   metodologicznym", który z powodu swoich usterek nie da nawet oczekiwanej wiedzy
   o skali przemocy seksualnej wśród młodzieży. Są jednak i inne, o wiele
   ważniejsze aspekty tej sprawy. Na pewno wśród badanych byli tacy młodzi ludzie,
   którzy nigdy dotąd nie znaleźli się w sytuacjach opisanych w ankiecie. Czy
   naprawdę także oni musieli zostać zaskoczeni i praktycznie przymuszeni do
   zastanawiania się nad np. odbywaniem seksu analnego między dwiema kobietami (!)
   lub nad ewentualnością "świadczenia płatnych usług seksualnych"? W tym wypadku
   możemy mówić rzeczywiście o molestowaniu niewinności tych osób. Prof. Krystyna
   Ostrowska z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW sądzi, że w
   badaniu prof. Izdebskiego zostały naruszone pewne etyczne standardy.

   Można sobie także wyobrazić nie tylko tych niewinnych, ale także tych
   najgłębiej zranionych, i zapytać, jakie skutki w ich życiu ma sprowokowanie ich
   do odgrzebywania, na potrzebę ankiety, opisu okoliczności, gdy ich po raz
   pierwszy gwałcono lub gdy po raz pierwszy szli do łóżka za pieniądze. Czy
   należy rozumieć, że nowe statystyki przemocy seksualnej są cenniejsze od ryzyka
   ponownego zranienia już zranionych, od bolesnego obdzierania ich ze złudzeń i
   niepamięci przez ankieterów, niemających w planie tamowania psychicznych
   krwotoków, które być może wywołali?

   Właśnie z pytaniami o to, czy nie użyłyby "antykoncepcji po stosunku" ("Do ilu
   godzin należy przyjąć tabletkę po niezabezpieczonym stosunku, aby metoda była
   skuteczna?") albo: "Czy wyobrażasz sobie, że mógł/a/byś spróbować É mieć
   kontakt analny"? Zapewne organizatorzy ankiety myślą, że ich dociekliwe,
   doprecyzowane do bólu pytania zniknęły z pamięci ich respondentów wraz z
   wyjściem ekipy ankieterów? Tak samo jak uwaga ze wstępu, że "nie ma odpowiedzi
   dobrych ani złych".

   Prof. Izdebski postawił swoje reguły metodologiczne przeciw prawu. Jego ankieta
   odbywała się równocześnie w szkole i poza jej kontrolą, a zgoda rodziców
   została z premedytacją wyłudzona. Z tego właśnie powodu rzecznik praw dziecka
   zwrócił uwagę, że badania naruszyły konstytucyjne prawo rodziców do decydowania
   o wychowaniu swoich dzieci.
   ...
   Zapytajmy na sam koniec, czy polska szkoła chce i potrafi panować nad tym, co
   się dzieje w niej z dziećmi, z młodzieżą, która jest jej powierzana przez
   rodziców? Czy wystarczy przedsiębiorczość ośrodka badania opinii i znane
   nazwisko profesora, aby nasze dzieci zostały posadzone w ławkach z ankietą,
   której nie zna ani nauczyciel, ani dyrektor, ani rodzic, ani minister? Wygląda
   na to, że tak. Przykład ankiety prof. Izdebskiego stanowi casus, aby zapytać
   ministra edukacji: panie ministrze, szkoły bronią się dziś rozmaicie, by nie
   wpuszczać do środka dilerów narkotyków; czy potrafią państwo je zamknąć także
   przed dilerami toksycznych ankiet?

   Autor jest filozofem i publicystą, adiunktem w Uniwersytecie Kardynała Stefana
   Wyszyńskiego, redaktorem naczelnym kwartalnika "Christianitas"

   • Gość: itakdalej Przepraszam, ankieta była ponadgimnazjalna IP: *.chello.pl 21.06.04, 00:46
    • Gość: Kagan Re: Przepraszam, ankieta była ponadgimnazjalna IP: *.internetdsl.tpnet.pl 21.06.04, 11:11
     OK, ale nie o tu chodzi, bo zrownywala zboczenia sexualne z normalnymi,
     heterosexualnymi zachowaniami...
  • Gość: jw reakcja na list otwarty ? IP: *.autocom.pl 21.06.04, 13:44

   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=410&w=13597768
   Uczeni z Polskiej Akademii Umiejętności apelują o walkę z plagiatami i handlem
   pracami naukowymi

  • Gość: jw monitoring listu IP: *.autocom.pl 23.06.04, 13:48
   List otwarty zamieścił tygodnik Przegląd na stronie:
   www.przeglad-tygodnik.pl/index.php?site=listy
  • Gość: itakdalej Niby wyrzucenie profesora ksenofoba z UMCS IP: *.chello.pl 24.06.04, 22:58
   Z notatki:
   serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,2144318.html
   wynikałoby, że na UMCS zaczyna się przestrzegać jakichś zasad. I usuwa nawet
   profesorów którzy się kompromitują.
   Ale jak się trochę poszpera w sieci, to można znaleźć taką książkę:
   Jolanta Świderek
   "Considerationes ohilosophicales. W czterdziestolecie pracy naukowej profesora
   Tadeusza Kwiatkowskiego", wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
   1999, ISBN: 83-227-1463-7, liczba stron: 534
   Czyli Pan Profesor do emerytury był, tak jak wszyscy po habilitacji, świętą
   krową. Mógł publicznie łamać na swoich zajęciach Konstytucję RP. Żadna
   przykrość go z tego powodu nie spotkała. Niech teraz na UMCS nie udają że są
   tacy prawi i szlachetni.
  • Gość: jw O akademickich chałturach & & #35 8211; inaczej IP: *.autocom.pl 29.06.04, 14:43
   O akademickich chałturach – inaczej
   W związku z opublikowanym na łamach "Dziennika Polskiego" tekstem prof. dr hab.
   Janusza Sondela - Niekoniecznie chałtura - dotyczącym innego spojrzenia na
   wieloetatowość, pragnę przedstawić własne zdanie na ten temat, które
   wielokrotnie już wypowiadałem w listach do rektorów uczelni polskich, w tym UJ.
   Wypowiedź Prof. Sondela uważam za bardzo niekompletną bo omijającą kwestię
   bez-etatowości w sektorze nauki i edukacji, przy prawnie zagwarantowanej
   wieloetatowości dla pewnej kasty akademickiej.
   Podobnie jak Prof. Sondel przytoczę mój własny przykład. Nie pracuję
   aktualnie na żadnym etacie. Przez 11 lat pracowałem na Uniwersytecie
   Jagiellońskim organizując od podstaw uruchomienie wielu przedmiotów na nowo
   otwartym kierunku studiów geologicznych. Jako młody doktor prowadziłem po 2-4
   wykłady od 120 do ponad 200 godz. - wykłady z geologii historycznej, metodyki
   stratygrafii, wykłady monograficzne, których nie byli w stanie prowadzić
   opłacani na etatach profesorskich ‘wybitni uczeni’ nauki polskiej. Prowadziłem
   także seminaria z geologii historycznej, seminaria magisterskie, liczne zajęcia
   terenowe, a na początku zatrudnienia także ćwiczenia z paleontologii.
   Opiekowałem się sporą grupą magistrantów, z których uformowałem wielu aktywnych
   badaczy znanych także poza granicami kraju (prof., dr hab., dr). Wiem, ze jest
   to rzadki przypadek nawet dla zatrudnionych na wielu etatach profesorów.
   Nie uchylałem się od działalności organizacyjnej. Opiekowałem się Kołem
   Naukowym, byłem redaktorem jednego z najlepszych periodyków geologicznych,
   organizowałem wiele sympozjów i konferencji naukowych. Byłem też członkiem i
   sekretarzem Rady Naukowej ING UJ, a także członkiem Rady Wydziału BiNoZ.
   Działałem na rzecz normalności w życiu kraju i uczelni - organizowałem
   NSSZ „Solidarność’ w moim instytucie, strajk po ogłoszeniu stanu wojennego,
   bezpłatny dokształt studentów, liczne wyjazdowe zajęcia dla studentów w czasie
   dni rektorskich czy w czasie ‘pseudowyborów, kolportaż nielojalnej prasy,
   protesty przeciwko patologii w życiu uczelni. Nadal działam na rzecz nauki i
   edukacji, tym razem poza granicami uczelni, a także kraju.
   Niestety ta moja działalność kontrastowała i kontrastuje bardzo z tumiwisizmem
   zatrudnionych na etatach profesorskich, którzy nie tylko nie byli i nie są w
   stanie poprowadzić trudniejszych zajęć ze studentami, ale także wychować kadry
   naukowej.
   Nie chorowałem w czasie mego zatrudnienia ani jednego dnia. Nie miałem urlopu
   naukowego, mimo że o taki urlop zamiast o spodziewane usunięcie dyscyplinarne
   wnioskował rzecznik dyscyplinarny rektora UJ, który niestety wysoko ocenił moją
   działalność a krytycznie moich ‘przyłożonych’. Raport rzecznika zamknięto !!!
   Rzecz jasna długo takiego stanu nie można było tolerować. Co prawda jeszcze na
   wiosnę 1980 r. byłem uznany za samodzielnego pracownika uczelni przez radę
   naukową, otrzymywałem nagrody rektorskie, ale ten stan w latach stanu
   wojennego wyraźnie się zmienił. W końcu po wieloletnim poddaniu mnie ostremu
   mobbingowi w 1986 roku zostałem oskarżony przez anonimową do dnia dzisiejszego
   komisję o negatywne oddziaływanie na młodzież i usunięty z uczelni, pozbawiony
   kontaktu z młodzieżą akademicka i z moim warsztatem pracy. Mimo przemian
   ustrojowych na uczelnię nie mogłem wrócić również w czasie kadencji pro-
   rektorskiej Prof. Sondela.
   W sumie mogę bez fałszywej skromności stwierdzić, że dla mojej uczelni,
   zrobiłem więcej niż wielu etatowych ‘profesorów’.
   Kiedy w 1990 r. sprawa była rozpatrywana przed komisją pojednawczą, ze strony
   uczelni nie tylko nie było pojednania, ale nawet było natężenie działań w celu
   całkowitego wyeliminowania mnie z życia naukowego i edukacyjnego.
   Mimo, że nadal prowadziłem badania publikując na ogół w czasopismach
   zagranicznych, wyjeżdżałem na sympozja i kongresy zagraniczne, głównie w
   konspiracji przed decydentami nauki polskiej i głównie na koszt
   organizatorów, nie mogę ani wrócić na UJ ani zostać zatrudnionym w żadnej
   innej uczelni zatrudniającej wielu wieloetatowców.
   Jednocześnie mam pełną świadomość, że nie jestem zerem naukowym, edukacyjnym
   i moralnym jak to usiłuje się w ordynarny sposób przedstawiać, tylko dlatego,
   że wykazuję odmienną od decydentów orientację intelektualną i moralną, dla
   której nie ma tolerancji. Niestety to jest wpisane w system tzw. nauki
   polskiej, słusznie wyodrębnionej od nauki jako takiej, bo nauka polska nie
   jest jako taka - tylko byle jaka.
   W sumie mogę bez fałszywej skromności stwierdzić, że dla uczelni zrobiłem
   więcej niż wielu profesorów, o czym najlepiej świadczy fakt zapisywania sobie
   mojej działalności na ich konto. Nie sądzę aby mój przykład był odosobniony.
   Nowych szkół tworzonych w Polsce ani nawet tych starych nie należy likwidować
   automatycznie mimo kiepskiej kondycji intelektualnej i moralnej kadr.
   Należałoby zmienić jednak system aby szkoły te nie były dożywotnimi miejscami
   dla chałtur akademickich, fabrykami bezwartościowych dyplomów, producentami
   nikomu nie potrzebnych bubli akademickich. Szkoły winny zatrudniać jednoetatową
   kadrę o wysokich kwalifikacjach, która obecnie jest nierzadko bezetatowa.
   Sytuacja w korporacji akademickiej jest trochę podobna jak w korporacji
   prawniczej, gdzie pewne kasty blokują dostęp do zawodu innym. Niestety takie
   patologiczne zjawisko jest obecne na uczelniach, stąd jedni mają wiele etatów a
   inni ich nie maja w ogóle. I nie dlatego, że mają mniejsze kwalifikacje i
   osiągnięcia. Wręcz przeciwnie!
   Alternatywą jest ucieczka kadry wykształconej w Polsce za granicę lub jej
   wegetacja w Polsce. To nie jest sytuacja, którą należałoby petryfikować.
   Niestety patologia na naszych uczelniach nie jest gościem lat ostatnich, lecz
   jest to stan stabilny od czasów komunistycznych, których uczelnie pozostały
   skansenami. Uzależnianie wieloetatowości od lojalności w stosunku do rektora
   tylko patologię utrwali.
   Józef Wieczorek, Kraków
   ------
   Tekst nie zostanie opublikowany w Dzienniku Polskim. (decyzja red.)
  • Gość: itakdalej Skandal egzaminacyjny na UJ-statystycy wyrocznią ! IP: *.chello.pl 01.07.04, 12:30
   To niemal pewne, że niektórzy kandydaci zdający na wydział zarządzania i
   komunikacji społecznej UJ znali pytania egzaminacyjne. Ten sam test dwie grupy
   pisały wprawdzie w różnych salach, ale w odstępie dwóch godzin - był czas, aby
   się porozumieć.

   Statystycy ustalili, że różnica między uśrednionymi wynikami pierwszej i
   drugiej grupy wynosiła zaledwie jeden punkt - poinformował dziekan.

   na zarządzaniu i marketingu o jeden indeks walczy 9 osób, a na ekonomii ponad
   13.

   Więcej:
   wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,2158966.html
   ---------

   Egzamin będzie więc ważny, nawet jeśli część kandydatów znała niektóre pytania.
   ======================================================================
   Po prostu paranoja! Statystycznie, to średnio jeden punkt więcej daje jak kilku
   znało wszystkie pytania przed egzaminem (może ktoś w ogóle wcześniej wyniósł, a
   tak można to świetnie przykryć), a inni niczego się nie dowiedzieli od kolegów
   po I części (bo kto rozsądny by mówił?).
   I ta jedna trzynasta wiedzących się dostanie. Brawo UJ, brawo profesorowie na
   czele z JM Rektorem prof. zw. tyt. dr hab. Franciszkiem Ziejką. Który ma
   ambicje, żeby ustalać zasady funkcjonowania nauki i szkół wyższych w całym
   kraju.
  • Gość: czytelnik walczący z patologiami IP: *.autocom.pl 02.07.04, 18:17
   www.forumakad.pl/archiwum/2004/06/03-z_prac_krasp.htm
   Zwalczajmy patologie
   Apelujemy o wydanie zdecydowanej walki ściąganiu i innym oszustwom
   egzaminacyjnym, sprzedawaniu i kupowaniu prac dyplomowych, wyłudzaniu
   nienależnych świadczeń i innym przejawom łamania norm prawnych i etycznych
   przez studentów.
   Franciszek Ziejka
   • khmara Re: walczący z patologiami 02.07.04, 20:52
    www.forumakad.pl/archiwum/2004/06/03-z_prac_krasp.htm
    O czym przewodniczący KRASP zapomniał wspomnieć?
    - o łamaniu norm etycznych i prawnych przez samodzielnych pracowników naukowych
    - o plagiatach popełnianych przez pracowników naukowych (Łach, Potępa, Płachta -
    głośne sprawy tylko z tego roku)
    - o komisjach dyscyplinarnych i rektorach tuszujących nieetyczne zachowania
    samodzielnej kadry (UG, UO)
    - o dramatycznym spadku jakości bronionych prac doktorskich, produkowanych byle
    szybciej i więcej (od liczby wypromowanych doktorów zależy uzyskanie tytułu
    profesora)
    - o braku kontroli poziomu przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych
    prowadzonych przez samodzielnych pracowników naukowych (profesorowie czytający
    własny skrypt na wykładach, promotorzy prac magisterskich i doktorskich bez
    znajomości najnowszych publikacji w reprezentowanej dziedzinie)
    A poza tym, to ja się z wypowiedzią profesora Ziejki zgadzam - należy szkolić i
    informować. Wszystkich.
    • Gość: jw Re: walczący z patologiami IP: *.autocom.pl 02.07.04, 21:49
     O czym zapomniano wspomnieć
     -o komisjach dyscyplinarnych i rektorach tuszujących (nie podejmujących spraw)
     nieetyczne zachowania samodzielnej kadry w tym rektorow UJ

     - należy szkolić i informować. Wszystkich.
     Niestety rektorzy w tym rektor Ziejka nie reaguja na propozycje
     przeprowadzenia takich szkoleń.
     To jest tekst zaslonowy dla patologicznych dzialań rektorów, ktorych program
     jest swego rodzaju plagiatem moich dzialań sprzed lat 20 tu. Widac jakie mają
     spóźnienie z ta jednak róznica, że ja to robilem realnie a oni tylko werbalnie!
     i robia wszystko aby realnie tego nie przeprowadzić bo ilu by z nich zostało na
     stanowiskach ???????


     • khmara Re: walczący z patologiami 02.07.04, 22:30
      Opisywany pomysł przeprowadzenia tego samego egzaminu wstępnego dla dwóch
      różnych grup o różnych godzinach wykazuje, że z akcją informacyjną na UJ
      kiepsko, oj kiepsko...
  • Gość: itakdalej Nieco zapomniana akcja KRASP oddz. Poznań IP: *.chello.pl 03.07.04, 20:20
   "Gazeta Wyborcza" przypomniała dziś pewien znamienny list naszych wspaniałych,
   nieomylnych autorytetów naukowych i moralnych sprzed nieco ponad dwóch lat:

   List otwarty w obronie dobrego imienia abp. Paetza z 28-02-2002

   "Godność człowieka jest niekwestionowaną wartością tak na gruncie moralności
   chrześcijańskiej, jak i na gruncie moralności laickiej wpisanej w najlepsze
   tradycje humanistycznej kultury europejskiej. Dobre imię człowieka jest w
   ziemskim porządku rzeczy jego najwyższym dobrem i wartością podlegającą
   ochronie na płaszczyźnie moralnej i prawnej. Głęboko przekonani o zasadności
   takiego stanowiska z niepokojem obserwujemy doniesienia i komentarze w środkach
   masowego przekazu, wywołane oskarżeniem ks. dr. Juliusza Paetza, arcybiskupa
   metropolity poznańskiego, przez dziennikarza "Rzeczypospolitej" w dniu
   23.02.2002 r. Oskarżony został człowiek cieszący się powszechnym szacunkiem, o
   niepodważalnych zasługach dla poznańskiej nauki i kultury, odgrywający wielką i
   konstruktywną rolę w życiu naszego miasta i regionu, integrujący i stymulujący
   różne środowiska do twórczego i owocnego działania dla wspólnego dobra
   społeczności Poznania i Wielkopolski. Ta sytuacja narzuca mediom konieczność
   szczególnej rozwagi i odpowiedzialności. Tymczasem ton niektórych publikacji
   prasowych oraz programów radiowych i telewizyjnych sprawia wrażenie, jakby
   zasadność oskarżenia była już ponad wszelką wątpliwość stwierdzona i
   dowiedziona. Przypomina to skazywanie oskarżonego bez sądu i musi budzić nasz
   stanowczy sprzeciw, jaki zawsze budzą podobne praktyki, bez względu na
   stanowisko i pozycję społeczną obwinionego. Jakiekolwiek próby przesądzania
   sprawy, zanim się wypowiedzą kompetentne władze kościelne lub cywilne, uważamy
   za nieetyczne i społecznie szkodliwe. "

   Podpisali:

   Prof. Stefan Jurga, rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
   prof. Stefan Stuligrosz,
   prof. Jerzy Smorawiński, rektor AWF, senator RP,
   dr Jan Kulczyk,
   prof. Jerzy Dembczyński, rektor Politechniki Poznańskiej,
   prof. Lech Drobnik, rektor Akademii Medycznej,
   prof. Emil Panek, rektor AE,
   prof. Jerzy Pudełko, rektor AR,
   prof. Włodzimierz Dreszer, rektor ASP,
   prof. Stanisław Pokorski, rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu,
   prof. Joachim Cieślik, prorektor UAM,
   prof. Stanisław Lorenc, prorektor UAM,
   prof. Bronisław Marciniak, prorektor UAM,
   prof. Bogdan Walczak, prorektor UAM,
   prof. Przemysław Hauser, prorektor UAM,
   prof. Antoni Iskra, prorektor Politechniki Poznańskiej,
   dr hab. inż. Anna Cysewska-Sobusiak, prorektor PP,
   prof. Bogdan Maruszewski, prorektor PP,
   prof. Wojciech Müller, ASP,
   prof. Marek Owsian, prorektor ASP,
   prof. Andrzej Banachowicz, prorektor ASP,
   Piotr Voelkel, prezes Vox Industrie SA,
   prof. Jarosław Maszewski, ASP,
   prof. Magdalena Abakanowicz, ASP,
   prof. Jacek Łuczak, Akademia Medyczna,
   Sławomir Pietras, dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu

   ----------------------

   Jak wiadomo, po ok. miesiącu Abp Paetz został usunięty ze stanowiska.

   Przeciwko powyższemu listowi protestowali prodziekani Wydziału Teologicznego
   UAM:
   serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34385,724038.html
   oraz Rada Wydziału Historycznego UAM:
   serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34385,739724.html
   Sprawa Abpa Paetza w Archiwum GW:
   serwisy.gazeta.pl/kraj/0,34385,886955.html?str=2
   • khmara Re: Nieco zapomniana akcja KRASP oddz. Poznań 03.07.04, 20:49
    Oby KRASP pomogła Sejmowi, jak poznańscy rektorzy Paetzowi.
  • Gość: Popieram! LIST OTWARTY W SPRAWIE PATOLOGII W NAUCE !!! IP: *.wev.vic.gov.au 07.07.04, 07:40
   (no text)
  • Gość: czytelnik REKTORSKA DOLA IP: *.autocom.pl 07.07.04, 13:21
   serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,2167558.html

   Policja przyszła po rektora

   Prokurator wysłał policjantów, żeby doprowadzili na przesłuchanie kilkakrotnie
   już bez skutku wzywanego Antoniego Jarosza, rektora państwowej uczelni w
   Jarosławiu

   • Gość: itakdalej Notka o zatrzymanym prof. dr hab. Antonim Jaroszu IP: *.chello.pl 07.07.04, 13:33
    prof. dr hab. inż. Antoni Jarosz
    Dyscypliny KBN: organizacja i zarządzanie, ekonomia
    Specjalności: ekonomika i organizacja turystyki, gospodarka żywnościowa, mikro-
    i makroekonomia, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, polityka
    ekonomiczna, polityka regionalna, polityka społeczna, strategie marketingowe,
    zarządzanie marketingowe
    Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje: - Instytut Gospodarki
    Turystycznej i Hotelarstwa PWSZ w Jarosławiu - Dyrektor
    - Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu AR w Lublinie
    - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu -
    Rektor
    - Wydział Prawa i Ekonomii WSHPSGS w Sandomierzu
    - Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim KUL
    Promotor przewodów doktorskich: - 1990: Spółdzielnie kółek rolniczych w rozwoju
    i modernizacji wsi i rolnictwa, Żołdak Marek;
    - 1997: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w województwie
    rzeszowskim, Kotliński Wacław;
    - 1998: Bezrobocie jako problem społeczny w rejonie Jarosławia w latach 1990-
    1996, Piotrowski Bogusław;
    - 1998: Marketingowe uwarunkowania konsumpcji leków w regionie Małopolski
    Wschodniej, Dyrda Grażyna;
    - 1998: Znaczenie kredytów dewizowych dla rozwoju małych i średnich
    przedsiębiorstw (na przykładzie Polsko-Amerykańskiego Funduszu
    Przedsiębiorczości), Hayder Grzegorz;
    - 1999: Konkurencyjność turystyczna Ziemi Przemyskiej, Weryńska Róża;
    - 1999: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywczego
    w województwie przemyskim, Gawrońska Zdzisława;
    - 2000: Implementacja elementów controllingu w kompleksowy system zarządzania
    przedsiębiorstwem, Hamryszczak Janusz;
    - 2000: Społeczno-ekonomiczne problemy bezrobocia w regionie podkarpackim,
    Kożak Tatiana;
    - 2000: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania problemu alkoholizmu w gminach
    powiatu jarosławskiego, Brukwicka Irena;
    - 2001: Społeczne uwarunkowania turystyki pątniczej w regionie podkarpackim,
    Prendecki Krzysztof;
    - 2002: Przeobrażenia społeczno-gospodarcze a podstawy religijna młodzieży
    akademickiej. Socjologiczne studium przypadku, Rejman Krzysztof;
    - 2002: Świadomość ochrony dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców terenu
    Roztocza Wschodniego, Karapyta Mirosław;

    • Gość: itakdalej Jednak nie zatrzymanym - wymknął się przez szpital IP: *.chello.pl 07.07.04, 13:38
     Moja radość była przedwczesna.
     Potwierdziło się to co kiedyś pisał dyplomata - nie takie przepisy i decyzje
     prokuratorskie, "wyćwiczeni w kombinowaniu super-cwaniacy" obchodzili.
    • khmara Typowy przypadek? 07.07.04, 14:03
     Reasumując: rektor, zatrudniony na pięciu etatach, tłumy doktorantów.
     Istniejące prawo stwarzało jednak zbyt małe możliwości kariery i zarobkowania.
     I trzeba napisać książkę, żeby dostać się do takiej korporacji? I dziwić się, że
     korporacja broni dostępu, jak tylko może?
   • itakdalej.itakdalej Ludzie, trzymajcie mnie! 25.05.05, 10:54
    Rektor jarosławskiej uczelni będzie ubiegał się o fotel senatora. Czy
    przeniesienie letniej sesji egzaminacyjnej na wrzesień, najgorętszy okres
    kampanii wyborczej, ma zapewnić rektorowi głosy studentów?

    - Na dziś wiem, że rektor Antoni Jarosz wystartuje w wyborach do senatu RP -
    oświadcza Janusz Cholewa, rzecznik rektora. Zapytaliśmy, jakie ugrupowanie
    będzie go popierać. Cholewa nie wie, twierdzi, że rektor jeszcze się waha. Sam
    Antoni Jarosz nie rozmawia z dziennikarzami.

    "Z rektora senator": miasta.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,2728392.html

    Pan Profesor dr hab. Antoni Jarosz jest gwiazdą tego wątku oraz wielu artykułów
    prasowych.
    Oto niektóre wcześniejsze posty mu poświęcone.
    REKTORSKA DOLA:
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=32&w=12951752&a=14013706&t=1117010765826
    Edukacyjny biznes
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=32&w=12951752&v=2&s=2
    Sprawa rektora jarosławskiej PWSZ zawieszona
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=32&w=12951752&a=19233585
    Magnificencja brutal
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=32&w=12951752&a=22183983

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka