Dodaj do ulubionych

PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM - stanowisko

IP: *.autocom.pl 17.06.04, 10:49
STANOWISKO W SPRAWIE PROJEKTÓW USTAWY 'PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM'

Nie ma wątpliwości, że istnieje pilna potrzeba wprowadzenia nowych regulacji
prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

W Sejmie znajdują się dwa projekty ustawy ' PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM'
jeden tzw. prezydencki, drugi tzw. poselski. Ta ustawa ma zastąpić
dotychczasową z roku 1990 niedostosowaną mimo nowelizacji do wymogów dnia
dzisiejszego.

Lansowany i nagłaśniany przez media projekt prezydencki, zwany tez
profesorskim nie spełnia jednak oczekiwań społeczności akademickiej, gdyż
petryfikuje obecny osobliwy i patologiczny system nauki i edukacji w Polsce.

Mimo deklaracji, że w ustawie chodzi o dostosowanie się do procesu
bolońskiego ta ustawa zakłada pozostawienie dotychczasowego systemu stopni i
tytułów naukowych uznawanego przez takie kraje jak Białoruś, Kazachstan,
Mołdawia, Mongolia czy Korea Północna. Istnieją natomiast problemy z
uznawaniem dyplomów i stopni angielskich czy amerykańskich. Taki stan rzeczy
uniemożliwia polskim uczelniom konkurencyjność na światowym rynku nauki i
edukacji. Jest ważną przyczyną małej atrakcyjności podejmowania pracy w
uczelniach i całkiem zniechęca do powrotu polskich uczonych pracujących poza
granicami kraju, gdyż to wiązałoby się z ich degradacją zawodową.

W projekcie proponuje się możliwość mianowania dla wąskiej grupy nauczycieli
akademickich, ale przy zachowaniu warunków korzystnych dla negatywnej
selekcji do zawodu nauczyciela akademickiego.

Projekt nie likwiduje patologii wieloetatowości oddając w ręce rektora
arbitralne decyzje co do zatrudnienia pracownika na drugim etacie. Wzrasta
więc rola rektora i wzmocnione zostaje kryterium lojalności w ocenie
pracownika. Projekt otwiera także drogę do nieograniczonej liczby godzin
ponadwymiarowych !!! co nie jest zgodne z Konstytucją RP.

W Polsce nie widać pozytywnej korelacji miedzy ilością profesorów a poziomem
nauczania i nauki stąd ocenianie uczelni według ilości profesorów, czy też
uzależnianie od tej ilości tworzenia kierunków studiów nie ma żadnego
merytorycznego uzasadnienia. Potrzeba zmiany systemu oceniania nauczycieli
akademickich i oceniania uczelni według standardów sprawdzonych w Anglii czy
w USA. Oceny, jak i dorobek nauczycieli oraz całych uczelni musi być przede
wszystkim jawny - a nie utajniany, jak to ma miejsce obecnie. Takiej zmiany
systemowej projekt prezydencki nie zakłada a tworzy przyjazny grunt dla
wzrostu i tak ogromnej patologii akademickiej.

Projekt poselski zakłada model kariery naukowej bardziej zbliżony do znanego
w większości krajów europejskich. Projekt likwiduje habilitację przy
zwiększeniu wymagań dla doktoratów, ale zachowuje tytuł
profesora „belwederskiego’ jako polską osobliwość, której nie chcemy się
wyrzec. Wszyscy pracownicy uczelni państwowych są zatrudniani tylko na jednym
etacie, jeśli są pracownikami mianowanymi.

Rektorzy nie pozostawiają suchej nitki na tym projekcie dezinformując
społeczeństwo i decydentów co do jego treści.

Żaden z projektów nie zakłada wprowadzenia instytucji mediatora akademickiego
dla rozwiązywania licznych konfliktowych problemów społeczności akademickiej.

Brak jest jednoznacznych zapisów co do obsadzania stanowisk w ramach
otwartych, rzeczywistych a nie fikcyjnych - jak obecnie - konkursów oraz
udziale uczonych zagranicznych w ocenach doktoratów i w komisjach
konkursowych. Także nie ma zapisów, które by zapobiegały obecnemu wzorcowemu
modelowi kariery akademickiej – od studenta do rektora na jednej uczelni.

Niestety w ustawodawstwie polskim dotyczącym nauki i edukacji brak jest
szerszej kompleksowej wizji zmiany tego systemu, która by doprowadziła do
stworzenia warunków porównywalnych do tych jakie mają inne kraje europejskie
i USA.

Projekt prezydencki ustawy wydaje się być nie do zaakceptowania, gdy
natomiast projekt poselski winien być poddany dalszej dyskusji, poprawiony i
rozpatrzony przez Sejm i Senat RP jako bliższy standardom europejskim.

Nad projektami zmiany systemu nauki i edukacji w Polsce potrzebna jest debata
społeczeństwa a przygotowywane ustawy winny być oddane do zaopiniowania przez
kompetentnych prawników.

Jako grupa osób zatroskanych o losy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce
jesteśmy gotowi przyłączyć się do konstruktywnej dyskusji mającej na celu
wypracowanie nowoczesnej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym.

Stoimy na stanowisku, że jedynym wyjściem dla nauki i szkolnictwa wyższego w
Polsce jest zerwanie z postkomunistycznym dziedzictwem poprzez
przeprowadzenie gruntownej reformy, która doprowadzi do tego, że nasze
uczelnie będą konkurencyjne z uczelniami w krajach o wysokim poziomie nauki i
edukacji.

W imieniu Niezależnego Stowarzyszenia na Rzecz Nauki i Edukacji ( in statu
nascendi)

Józef Wieczorek, Kraków
Cezary Wójcik, Dallas
Krystyna Kmiecik-Baran, Gdańsk
Lech Keller, Warszawa
Jerzy Janusz Mosna, Dąbrowa Górnicza
Michael J. Urbanski, Freiburg i. Br
Maciej Krzystek, Dublin
Maciej Szymanowski, Tilburg, Holandia
Marta Szymanowska, Tilburg, Holandia
Piotr Szmigiel, Rolla, USA
Krzysztof Schmidt-Szałowski, Warszawa
Monika Kanios, Kielce
Jacek Bąbka, Wrocław
Piotr Drabik, Montreal
Radosław Gąsiorowski, Wrocław
Stefan Sokołowski, Lublin

UWAGA:Osoby aprobujące i popierające to stanowisko wyłożone do popisywania na
stronie
www.naukowcy.republika.pl proszone są o przekazywanie deklaracji podpisania
tekstu na adres jozef.wieczorek@interia.pl

Obserwuj wątek
   • khmara Popieram 17.06.04, 17:54
    I jestem zdecydowanie przeciw wszelkim próbom przepchnięcia projektu
    prezydenckiego przez obecny parlament. Ta sprawa jest na tyle ważna, że może
    poczekać do następnej kadencji. Nie ma potrzeby, żeby nowe prawo uchwalał w
    pośpiechu parlament, w którym nie chcą zasiadać nowi posłowie, tj. osoby,
    którym należy się mandat po wyborach do Parlamentu Europejskiego.
  • Gość: jw ustawa w sejmie IP: *.autocom.pl 20.06.04, 18:02
   Projekt ustawy wchodzi na porządek dzienny Sejmu w dniu 30 czerwca.
   Porządek dzienny
   78. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
   w dniach 30 czerwca
   Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
   projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr
   <ks.sejm.gov.pl/proc4/opisy/2720.htm
   - uzasadnia Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta
   Szymanek - Deresz.
   Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
   (druk nr <http://ks.sejm.gov.pl/proc4/opisy/2931.htm򘅓
   - uzasadnia poseł Maria Nowak
   • khmara Re: ustawa w sejmie 20.06.04, 18:55
    Dyskutować i prezentować stanowiska możemy sobie do woli. Tu jest potrzebny
    apel do posłów opozycji o ODŁOŻENIE prac nad tymi projektami do jesieni.
    Wprowadzanie tych projektów pod obrady Sejmu w czasie wakacji to próba
    przepchnięcia kuriozalnego projektu prezydenckiego za plecami zainteresowanych.
    Przeciw projektowi prezydenckiemu protestują związki zawodowe i uczelnie
    prywatne. Ten projekt nie poprawi patologicznej sytuacji na uczelniach, nie
    powstrzyma degrengolady polskiej nauki, za to rewelacyjnie zadba o interesy
    naukowej nomenklatury. Celowo nie używam słowa establishment, ponieważ z
    establishmentem naukowym ci ludzie nie mają nic wspólnego.
   • khmara Projekt słaby legislacyjnie 30.06.04, 14:38
    Gość portalu: jw napisał(a):

    > <a
    href="http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040629/prawo/prawo_a_23.html"target="_blank">www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040629/prawo/prawo_a_23.html</a>

    >
    > Prawo autorskie Prezydencki projekt ustawy o szkolnictwie wyższym idzie zbyt
    > daleko
    >
    > Dyplom nie utwór, student nie autor

    "www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040629/prawo/prawo_a_23.html
    Podsumowując: nawet po poprawieniu użytych sformułowań ustawa nie nadaje się do
    dalszych prac legislacyjnych. Jest bowiem sprzeczna z trzema zasadami
    konstytucyjnymi: równości, ochrony innych niż własność praw majątkowych oraz
    proporcjonalności."

    Prawo akademickie sprzeczne z konstytucją?
   • Gość: jw Re: PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM IP: *.autocom.pl 30.06.04, 10:12
    www.zycie.com.pl/spoleczenstwo.php
    ' Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich krytycznie ocenia poselski
    projekt. Dla nas jest on nie do zaakceptowania - Mówi prof. dr hab. Franciszek
    Ziejka, przewodniczący KRASP i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Przede
    wszystkim miesza ona ustawę o szkolnictwie wyższym z ustawą o tytule i stopniu
    naukowym, uchwaloną pół roku temu - mówi rektor. - Zniesienie habilitacji jest
    przed-wczesne - dodaje. Profesor Ziejka wytyka też projektowi poselskiemu brak
    odniesienia do procesu bolońskiego, który ma nasze uczelnie uczynić
    konkurencyjnymi w Europie. - Nie ma tam mowy np. o punktach kredytowych czyli
    sposobie oceniania, który funkcjonuje na większości europejskich uczelni - mówi
    przewodniczący KRASP. - Dwa projekty jedynie przedłużą proces legislacyjny -
    podkreśla prof. Ziejka. - W tym przypadku konkurencja działa na zasadzie
    hamulcowego. Ustawa powinna powstać jak najszybciej, aby wyeliminować dewiacje,
    które trapią szkolnictwo wyższe - dodaje.'
    ----------------------

    Nie ulega wątpliwości, że 'ustawa powinna powstać jak najszybciej, aby
    wyeliminować dewiacje, które trapią szkolnictwo wyższe' ale dlatego nie może to
    byc ustawa 'prezydencka' gdyz ten projekt te dewiacje utrwala a nie
    eliminuje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! i dziala na zasadzie hamulcowego na drodze do
    normalności nauki i edukacji w Polsce.
    Jozef Wieczorek

    • Gość: itakdalej Sprzeczności i manipulacje w wypowiedzi Ziejki IP: *.chello.pl 30.06.04, 21:24
     > ' Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich krytycznie ocenia
     > poselski projekt. Dla nas jest on nie do zaakceptowania -
     > Mówi prof. dr hab. Franciszek Ziejka, przewodniczący KRASP
     > i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Przede wszystkim miesza
     > ona ustawę o szkolnictwie wyższym z ustawą o tytule i stopniu
     > naukowym, uchwaloną pół roku temu - mówi rektor.
     ...
     > Profesor Ziejka wytyka też projektowi poselskiemu brak
     > odniesienia do procesu bolońskiego, który ma nasze uczelnie uczynić
     > konkurencyjnymi w Europie.

     A co innego jak nie "proces boloński" miesza stopnie naukowe ze szkolnictwem
     wyższym, wprowadzając studia III stopnia - czyli doktoranckie - jako podstawową
     drogę uzyskania stopnia doktora? Jeden, dwa, trzy to jest wyliczenie, jakiś
     ciąg, na którego końcu jest stopień doktora. Jaki jest sens rozpatrywać go
     odrębnie od studiów które do niego prowadzą?

     > konkurencyjnymi w Europie. - Nie ma tam mowy np. o punktach kredytowych
     > czyli sposobie oceniania, który funkcjonuje na większości europejskich
     > uczelni - mówi przewodniczący KRASP.

     Punkty kredytowe to duperele dla sekretarek, które będą miały szablony
     przygotowane przez urzędników. A w ogóle, to według szacunków KE co najwyżej
     10% studentów będzie się przemieszczać w trakcie studiów. To są dosyć oczywiste
     sprawy i nie tak ważne.

     > ma nasze uczelnie uczynić konkurencyjnymi w Europie.

     Będziemy szczególnie konkurencyjni i atrakcyjni jako miejsce pracy dla
     naukowców z Zachodu, jak zachowamy habilitację i tytuł profesora - dwa
     postsowieckie dziwolągi. I system usamodzielniania się bliżej emerytury, w
     którym nie liczy się dorobek i kompetencje, tylko lizusostwo. A potem to już
     będzie można nic nie robić naukowo, tylko intrygować i blokować innych.
     W takim systemie czołowe pozycje zajmują miernoty bez żadnych liczących się
     publikacji. Co dzięki Internetowi można już bez problemu sprawdzić.

     > Zniesienie habilitacji jest przed-wczesne - dodaje. Profesor Ziejka

     Na co my k...a mamy jeszcze czekać? Weszliśmy do Unii - czyli 1-szej ligi
     światowej cywilizacji, 15 lat temu wrzucono nas (naukowców) do głębokiej wody
     oceny grantów według punktów za publikacje na LF, czyli 1-szej ligi światowych
     czasopism. Dlaczego ocena dorobku i wynikająca z tego pozycja naukowa i
     zawodowa mają być oderwane od dorobku mierzalnego według skali światowej?
     Dlaczego mamy być wciąż odcięci od naszych rodaków, wybitnych naukowców z
     uczelni zachodnich, którzy zajmowali się tam nauką i nie tracili czasu na
     pisanie habilitacyjnego gniota "na kraj"?
     Czy my mamy czekać aż Pan Profesor Ziejka przejdzie na emeryturę, bo on
     wcześniej nie życzy sobie żadnych zmian? Może by tak pomyśleć o dobru kraju, a
     nie tylko o własnej wygodzie?
     • khmara Re: Sprzeczności i manipulacje w wypowiedzi Ziejk 30.06.04, 21:49
      Gość portalu: itakdalej napisał(a):

      "Dwa projekty jedynie przedłużą proces legislacyjny -
      podkreśla prof. Ziejka. - W tym przypadku konkurencja działa na zasadzie
      hamulcowego. Ustawa powinna powstać jak najszybciej, aby wyeliminować dewiacje,
      które trapią szkolnictwo wyższe - dodaje.'"

      " - Przede wszystkim miesza
      ona ustawę o szkolnictwie wyższym z ustawą o tytule i stopniu
      naukowym, uchwaloną pół roku temu - mówi rektor."

      > Będziemy szczególnie konkurencyjni i atrakcyjni jako miejsce pracy dla
      > naukowców z Zachodu, jak zachowamy habilitację i tytuł profesora - dwa
      > postsowieckie dziwolągi. I system usamodzielniania się bliżej emerytury, w
      > którym nie liczy się dorobek i kompetencje, tylko lizusostwo. A potem to już
      > będzie można nic nie robić naukowo, tylko intrygować i blokować innych.
      > W takim systemie czołowe pozycje zajmują miernoty bez żadnych liczących się
      > publikacji. Co dzięki Internetowi można już bez problemu sprawdzić.
      >
      > > Zniesienie habilitacji jest przed-wczesne - dodaje. Profesor Ziejka
      >
      > Na co my k...a mamy jeszcze czekać?

      Chyba trzeba poczekać aż prof. Ziejka dojrzeje emocjonalnie i przestanie się
      rzucać jak Rejtan pod Sejmem (vide: czarna procesja). A to Sejm ma ważniejsze
      sprawy na głowie niż reformy Ziejki, a to pomysły zupełnie inne niż Ziejka...
      Jasno z tego wynika, że brak jednomyślności w narodzie jest hamulcem dla
      demokracji, zwłaszcza akademickiej. Przy okazji reformy szkolnictwa wyższego
      prof. Ziejka najchętniej zmieniłby od razu konstytucję (vide: link o prawach
      autorskich). Czy rektorowi Ziejce nie kończy się za rok druga kadencja? Bo jak
      tak, to w razie nieprzyjęcia projektu prezydenckiego trzeba się będzie za rok
      pożegnać ze stanowiskiem i wrócić do instytutu w charakterze zwykłego prof. zw.
      • Gość: itakdalej "Rok 2004" albo "Folwark rektorski" IP: *.chello.pl 30.06.04, 22:18

       > "Dwa projekty jedynie przedłużą proces legislacyjny -
       > podkreśla prof. Ziejka. - W tym przypadku konkurencja działa na zasadzie
       > hamulcowego. Ustawa powinna powstać jak najszybciej, aby
       > wyeliminować dewiacje, które trapią szkolnictwo wyższe - dodaje.'"

       To są klimaty jak u Orwella: konkurencja szkodzi, najlepsze skutki przyniosą
       pochopne decyzje. Idealną porą na debatę dotyczącą środowiska akademickiego są
       wakacje - gdy nikogo nie ma, a już na pewno nic się nie da zorganizować,
       żadnego zebrania przedstawicieli środowiska. A o zniesieniu habilitacji
       pomyślimy wtedy, gdy nauka nasza osiągnie wysoki poziom rozwoju, porównywalny
       ze światowym. Czyli, przy tym systemie - nigdy!
       Nasze uczelnie mają być bardziej konkurencyjne, ale konkurencja idei w
       odniesieniu do tego jak mają działać jest ze wszech miar szkodliwa - "działa na
       zasadzie hamulcowego". I jeszcze według Ziejki można "wyeliminować dewiacje,
       które trapią szkolnictwo wyższe" utrwalając system który te dewiacje zrodził i
       blokując ruch ludzi (pomijam mniej niż 10% podróżujących studentów, bo to nie
       ma żadnego znaczenia).
      • Gość: itakdalej Ziejka jest za a nawet przeciw aktywności Sejmu IP: *.chello.pl 01.07.04, 10:49
       khmara napisał:

       > A to Sejm ma ważniejsze
       > sprawy na głowie niż reformy Ziejki, a to pomysły zupełnie inne niż Ziejka...

       Otóż to! Ziejka krytykuje Sejm jednocześnie za brak aktywności (nie zajmowanie
       się ustawą) jak i za nadmierną aktywność (zajmowanie się ustawą w swojej
       wersji). I jest to logiczne i spójne, i w obu przypadkach prof. Ziejka, wybitny
       intelektualista i wielki autorytet moralny - jak każdy profesor i rektor - jak
       zwykle ma rację.
       Czy ktoś teraz rozumie o co będzie chodziło w tej "czarnej procesji"?
    • Gość: itakdalej Wiarygodność prof. Ziejki IP: *.chello.pl 01.07.04, 12:47
     > hamulcowego. Ustawa powinna powstać jak najszybciej, aby wyeliminować
     > dewiacje, które trapią szkolnictwo wyższe - dodaje.'

     Prof. Ziejka jako osoba która stojąc na czele uniwersytetu dopuściła do
     wielkiego skandalu na egzaminach wstępnych:
     wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,2158966.html
     nie jest osobą właściwą, żeby zajmować się eliminowaniem dewiacji "które trapią
     szkolnictwo wyższe". Na swoim podwórku do nich dopuścił. Dla mnie ma on, i to
     co on proponuje, zerową wiarygodność.
   • Gość: itakdalej Co wiadomo o Czechach i Węgrzech? IP: *.chello.pl 30.06.04, 22:40
    > - Jeśli nie znowelizujemy szkolnictwa wyższego, to niebawem będziemy
    > postrzegani jako skansen. I to nie tylko przez Zachód. Węgrzy czy Czesi dawno
    > już odeszli od rozwiązań, które u nas nadal obowiązują - mówi Nowak.

    To już druga osoba, po prof. Handke, która wspomina o zmianach w nauce i
    szkolnictwie wyższym w tych krajach. Mój post z 22.05 do Polaków tam
    przebywających z prośbą o informacje pozostał niestety bez odpowiedzi. Czy
    ktoś się czegoś dowiedział w międzyczasie?
  • Gość: itakdalej Po pierwszym czytaniu - kiepskie widoki na zmiany IP: *.chello.pl 03.07.04, 00:30
   SLD, SdPL i PSL zdecydowanie przeciw. A to jest niestety w tym Sejmie
   większość. Przedstawiciel PSL był rozbrajający. Jego zdaniem, im dłuższa i
   trudniejsza droga do stanowiska profesora, tym lepiej. Czyli mamy iść dokładnie
   w przeciwną stronę niż cywilizowany świat, w tym ostatnio również Niemcy. Tak
   się najwidoczniej sparzyli na zbyt młodym premierze Pawlaku. Ale wśród młodych
   są też ludzie mądrzy, utalentowani, i z klasą, a nie tylko "inteligentni
   inaczej", aroganccy, pragnący stanowisk i pieniędzy. W nauce łatwo jest obecnie
   zmierzyć co kto sobą reprezentuje. Przedstawiciel SdPL - jakiś profesor
   emeryt - wystąpił w ogóle przeciwko idei integracji nauki polskiej z europejską
   i światową oraz procesowi bolońskiemu. A mi się wydawało, że myśmy już coś
   wybrali. Odpowiadając, posłanka Nowak inteligentnie zauważyła , że my już od
   dawna wdrażamy postulaty z Bolonii i mamy np. stopień licencjata. Ten profesor
   z SdPL w ogóle jakiś nienormalny - on jest dumny z tego, że tylu młodych
   naukowców wyjeżdża z Polski i pracuje na uczelniach zachodnich. Jego zdaniem,
   świadczy to o tym, że jest wspaniale i nie należy robić żadnej "rewolucji".
   Czyli ma być tak jak w Rosji, na Białorusi, Ukrainie, itp., gdzie każdy młody
   naukowiec marzy tylko o tym, jak się wyrwać na Zachód. Tam też jest super,
   jeszcze bardziej niż u nas.
   Podsumowując: w tym Sejmie trzeba grać na przedłużenie prac nad tą ustawą. Broń
   Boże nie dopuścić do drugiego czytania. Obrońcy starych porządków trzymają się
   zbyt mocno. W nowym parlamencie, przy nowym rządzie i prezydencie - za maksimum
   1,5 roku - wróci się do tego.
   • bum_cyk_cyk.hey Re: Po pierwszym czytaniu - kiepskie widoki na zm 03.07.04, 12:06
    Z Gazety Prawnej on line z wczoraj.

    "Podpisuje sie pod uwagami Panów Wieczorka i Mosny. Maja 100% racji w tym co
    piszą, ale jest niestety znacznie gorzej niz piszą. Pan Wieczorek słusznie
    pisze, o kuriozalnosci uznawania dtopni zdobytych np. w byłym ZSRR, ale nie
    wspomina o tym, ze mozna tam było uzyskac np. habilitację na tzw. "studiach
    habilitacyjnych".Były to normalne studia (czesto zaoczne), a habilitant
    (dyplomant?) nie był zobligowany do przedkładania zadnego dorobku naukowego.
    Praca habilitacyjna nie była, jak w Polsce publikowana w 200 egzemplarzach
    (teoretycznie chyba po to, aby wieksza ilość ludzi mogła sie z tym zapoznać), a
    w kilku (chyba 7-8) i nikt poza komisja jej nie ogladał. Habilitacje nadawały
    również powstałe po rozpadzie ZSRR uczelnie prywatne, których nikt nigdy nie
    akredytował. Nie wspominam tu o uczelniach partyjnych, bo tam nikt chyba do
    końca nie wiedział jak to przebiega, ale chciałem zwrócić uwagę na ZUPEŁNIE
    rózne wymogi stawiane habilitantom. Utrzymanie habilitacji spowodowac może
    (powinno?) konieczność wyjasnienia tych ZASADNICZYCH, niestety, róznic. W moim
    odczuciu jedynym wyjściem byłoby wtedy "rozszczepienie" habilitacji na jakieś
    podklasy. Nie do końca jesne jest też jak traktować "odpowiedniki" habilitacji
    w innych krajach, np. NRD-dowskie stopnie "Doktor A" i "Doktor B". Nikt tego
    nie podnosi, a nie jest to tak trywialne jek sie na ogół uważa. Nastepny
    problem, to sposób uznawania dyplomów zagranicznych. W róznych krajach istnieją
    rózne "podziały" nauki na tzw. "Dziedziny" i bywa, że klient uzyskuje stopień z
    dziedziny, której u nas nie ma. Bywa też, że sam podział jest inny i np. w
    Polsce zakwalifikowano by te sama pracę inaczej. W takiej sytuacji urzędnik
    pyta delikwenta, z jakiej dziedziny chce miec dyplom w Polsce. Bywa, że taki
    nowoupieczony doktor (habilitowany) np. z politolgii ustala, że od dziś jest
    np. specem od ekonomii. Praktycznie nikt tego nie kontroluje. Wieczorek
    słusznie podnosi problem jawnosci dorobku naukowego. Dzis MUSI to ujawniac
    każdy magister lub doktor niehabilitowany (jak nie chce, to mozna go wylac), a
    nie musi tego robić np. profesor, również uczelniany. Skala nadużyc jest tu
    olbrzymia, sprawe pogarsza zupełnie niestety fałszywe przekonanie wiekszości
    reprezentantów nauk ścisłych, że mozna to sprawdzać np. na Liscie
    Filadelfijskiej czy w bibliografii Bibliotek Narodowych. W tzw. naukach
    społecznych sytuacja jest zupełnie inna i żaden odpowiednik LF nie jest
    powszechnie akceptowany. Jedyny sposób, to utworzenie jakiegoś centralnego
    wykazu publikacji np. na podstawie danych CKdSTiSN, ale przed tym
    zainteresowani bronia sie niezwykle skutecznie. Okazałoby sie bowiem wówczas,
    że duży procent habilitacji, głównie w naukach "społecznych", nie spełnia
    ustawowych wymogów i wiele "autorytetów" stałoby się troche mniejszymi. To co
    jest obecnie to ogromne OSZUSTWO, w tym również oszustwo finansowe, bo płace
    tych "habilitowanych inaczej" stanowia znaczący procent wydatków uczelni (n.b.
    znam wiele konkretnych przypadków, ale nie znam żadnych badań w tym zakresie.
    Dane takie powinny być w MENiS.) Generalnie utrzymanie habilitacji pociagac
    powinno oczyszczenie środowiska z ludzi, którzy takie "habilitacje inaczej"
    mają. Zmniejszyłoby to ilość profesorów pewnie o znaczny procent, ale byc może
    na jakis czas rzeczywiscie poprawiłoby sytuację w nauce i szkolnictwie. Na
    dłuższy czas pewnie nie, bo bariery sa tylko dla uczciwych, a cwaniacy zawsze
    potrafia je obejśc. Efektem byłoby więc to, ze część doktorów naprawde ciężko
    pracowałaby na habilitację i w tym przypadku miałaby ona sens, a znaczna część
    innych uzyskiwałaby ja droga kombinacji. Byłoby to więc dalej moralnie
    podejrzane. Ale tak naprawdę, to habiltacje powinno się znieść dlatego, ze taka
    operacja "oczyszczania" jest NIEWYKONALNA, a utrzymywanie tego co jest robi z
    nas zidiociałych frajerów albo wycwanionych oszustów."

    Może by tak trochę uwag z tego forum podesłac posłom?
   • khmara Re: Po pierwszym czytaniu - kiepskie widoki na zm 03.07.04, 12:46
    Gość portalu: itakdalej napisał(a):

    > Przedstawiciel PSL był rozbrajający. Jego zdaniem, im dłuższa i
    > trudniejsza droga do stanowiska profesora, tym lepiej. Przedstawiciel SdPL -
    > jakiś profesor
    > emeryt - wystąpił w ogóle przeciwko idei integracji nauki polskiej z
    > europejską i światową oraz procesowi bolońskiemu. Ten profesor
    > z SdPL w ogóle jakiś nienormalny - on jest dumny z tego, że tylu młodych
    > naukowców wyjeżdża z Polski i pracuje na uczelniach zachodnich. Jego zdaniem,
    > świadczy to o tym, że jest wspaniale i nie należy robić żadnej "rewolucji".

    Ratunku!!! Niech oni dopiszą jeszcze do tej ustawy, że profesorem można zostać
    po uzyskaniu stopnia dr hab., pozytywnych recenzji dorobku i MINIMUM 30 latach
    pracy na uczelni. Bo przecież o to tu chodzi.
   • khmara Po pierwszym czytaniu 05.07.04, 12:36
    serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,51805,2164178.html

    > Po pierwszym czytaniu w Sejmie projekty zostaną poddane pod głosowanie na
    > przyszłym posiedzeniu Sejmu. Jeśli żaden nie zostanie odrzucony, trafią do
    > komisji edukacji, która zajmie się nim pewnie dopiero po wakacjach.

    Następne posiedzenie Sejmu 14-16 lipca.
    • Gość: jw Re: Po pierwszym czytaniu IP: *.autocom.pl 05.07.04, 16:17
     Wypowiedzi posłow o projektach ustawy PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM mozna
     znaleźć w internecie pod adresem
     ks.sejm.gov.pl:8009/search97cgi/vtopic
     Stanowisko Niezaleznego Stowarzyszenia na Rzecz Nauki i Edukacjim zostało
     zauważone - wypowiedż poslanki Marii Nowak.

     • Gość: zorientowany Re: Po pierwszym czytaniu IP: *.autocom.pl 06.07.04, 08:45
      Do stengogtramow wystąpień poselskich w sprawie ustawy 'Prawo o szkolnictwie
      wyższym można dotrzeć stopniowo:
      wejść na strone
      www.sejm.gov.pl/

      kilknąć - Prace Sejmu
      www.sejm.gov.pl/prace/prace.html

      dalej kliknąć :

      Sprawozdania stenograficzne

      wpisać do rubryk -
      numer posiedzenia 78
      dzień posiedzenia 3
      numer punktu porzadku 23
      po czym
      ukazuje się to co niżej i trzeba kliknąc na posle aby zobaczyć co mowił:

      Kad. Pos. Dzień Data Nr punktu Mówca
      1. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Szef Kancelarii Prezydenta RP Jolanta Szymanek-
      Deresz
      2. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Maria Nowak
      3. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Zbigniew
      Wesołowski
      4. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Danuta Grabowska
      5. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Danuta Grabowska
      6. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Danuta Grabowska
      7. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Danuta Grabowska
      8. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska
      9. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Jarosław Zieliński
      10. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Bronisław Dutka
      11. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Jerzy Młynarczyk
      12. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Alicja Lis
      13. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
      14. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Gertruda Szumska
      15. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Antoni Stanisław Stryjewski
      16. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Przemysław Gosiewski
      17. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Teresa Jasztal
      18. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Anna Borucka-Cieślewicz
      19. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Antoni Stanisław Stryjewski
      20. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji, Nauki i
      Sportu Tadeusz Szulc
      21. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Szef Kancelarii Prezydenta RP Jolanta Szymanek-
      Deresz
      22. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Szef Kancelarii Prezydenta RP Jolanta Szymanek-
      Deresz
      23. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Teresa Jasztal
      24. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Szef Kancelarii Prezydenta RP Jolanta Szymanek-
      Deresz
      25. 4 78 3 02-07-2004 23 i 24 Poseł Maria Nowak

  • Gość: czytelnik RPO - fikcyjne konkursy na wyższych uczelniach IP: *.autocom.pl 07.07.04, 14:47
   Rzecznik Praw Obywatelskich w Sejmie :
   Realizacja prawa do dobrej administracji wymaga kompetentnej kadry służącej
   państwu, społeczeństwu i obywatelowi, który jest stroną postępowania
   administracyjnego. Kadra ta powinna być dobierana na podstawie konkursu
   dostępnego dla wszystkich posiadających wymagane kwalifikacje i którego
   kryteria rozstrzygnięcia muszą być jawne.
   Do mojego biura zwróciła się obywatelka, który zgłosiła swoją kandydaturę w
   konkursie ogłoszonym na stanowisko w jednym z urzędów wojewódzkich. Ponieważ w
   wyznaczonym czasie nie została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, zadzwoniła
   do urzędu, prosząc o stosowną informację. Dowiedziała się, że konkurs został
   już rozstrzygnięty i odpowiednia osoba została zatrudniona. Naiwna kandydatka
   chciała uzyskać informacje o kwalifikacjach osoby zatrudnionej. Odpowiedziano
   jej, że dane te są objęte tajemnicą, a dokumentacja konkursowa została
   zniszczona.

   Zbyt często, jeśli nie z reguły ogłoszony konkurs jest fikcją. Zwycięzca
   został już wybrany przed jego ogłoszeniem. Dotyczy to zarówno administracji
   centralnej, jak i administracji samorządowej. Dotyczy to konkursów na
   stanowiska profesorskie na wyższych uczelniach i konkursów na dyrektorów szkół.


  • Gość: jw PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM - w sejmie IP: *.autocom.pl 09.07.04, 18:44
   www.sejm.gov.pl/prace/2004r/pos78r.htm

   78. posiedzenie Sejmu RP
   30 czerwca, 1 i 2 lipca 2004 r.
   SEJM ROZPATRZYŁ:
   przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy -
   Prawo o szkolnictwie wyższym; (druk nr 2720)

   poselski projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 2931)
   (głosowanie wniosków o odrzucenie na następnym posiedzeniu)

   Projekty mają na celu dostosowanie polskiego szkolnictwa wyższego do wymogów UE
   i kompleksowe uregulowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

   Prezydencki projekt przewiduje m.in. rozliczanie studentów w systemie punktowym
   (ECTS) i wydawanie dyplomów ukończenia studiów razem z suplementem opisującym
   kompetencje absolwenta. Wprowadza także zasady odpłatności za studia.

   Projekt poselski przewiduje m.in. likwidację Centralnej Komisji do Spraw Tytułu
   Naukowego i Stopni Naukowych oraz zwiększenie liczby studentów (o studentów
   uczelni niepublicznych) otrzymujących bezzwrotną pomoc materialną. Ponadto
   wprowadza nowy model kariery naukowej, który ma pomóc w wypełnieniu tzw. luki
   pokoleniowej. Posłowie chcą, by naukowcom ze stopniem doktora nadawać tytuł
   profesora pomocniczego i tym samym umożliwić im prowadzenie i recenzowanie prac
   doktorskich.

   Porządek dzienny
   79. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
   w dniach 14, 15 i 16 lipca 2004 r.

   Początek obrad w dniu 14 lipca 2004 r. o godz. 9.00
  • Gość: czytelnik Głosy krytyczne są sporadyczne ????????????? IP: *.autocom.pl 10.07.04, 14:05
   <http://www.radio.com.pl/jedynka/news.asp?iID=3239>
   Niekończące się prace nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym...

   Tylko tak już jest, że nie wszystkim wszystko się podoba. Pani Minister to, co
   nie podoba się wyższym uczelniom w projekcie prezydenckim i którym wyższym?
   Państwowym, czy może niepublicznym?

   J.Sz.-D.: Głosy krytyczne są sporadyczne ( ?????????????) i uważam, że nie
   mają one większego znaczenia wobec tych fundamentalnych założeń, jakie ta
   ustawa przyjmuje projekt tej ustawy.
   • khmara Duch ustawy 10.07.04, 18:47
    www.radio.com.pl/jedynka/news.asp?iID=3239
    A czy wynikiem tej rzetelnej i merytorycznej dyskusji jest projekt poselski
    konkurencyjny dla prezydenckiego?

    J.Sz.-D.: Nie. Właśnie debata dotyczyła tych dwóch projektów, więc zawsze
    uważam, że poddanie innego rozwiązania może być twórcze, pod warunkiem, że to
    inne rozwiązanie właśnie będzie korespondowało w jakichś generalnych
    założeniach. Tutaj tych punktów zbieżnych jest mało, natomiast wydaje się, że po
    tej pierwszej debacie nad tymi dwoma projektami będzie możliwe wspólne
    wypracowanie projektu na bazie projektu prezydenckiego, bo taka była
    przeważająca ocena, że ten projekt jest bardziej ramowy i bardziej fundamentalne
    rozwiązania przyjmuje.

    _________________

    Sformułowanie pani minister najlepiej oddaje ducha ustawy i intencję
    przyświecającą zespołowi prezydenckiemu: twórcze jest to, co jest zbieżne z
    moimi poglądami. I tak ma funkcjonować nauka w zamyśle twórców nowej ustawy: Kto
    nie z nami, ten przeciwko nam!!!
  • Gość: zorientowany Re: PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM - stanowisko IP: *.autocom.pl 17.07.04, 18:53
   orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&4&79&21

   WYNIKI GŁOSOWANIA Nr 21 - POSIEDZENIE 79
   Dnia 15/07/2004 Godz. 09:26

   Pkt 11. porz. dzien. Głosowania nad wnioskami o odrzucenie w pierwszym
   czytaniu:-przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu
   ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym; - poselskiego projektu ustawy - Prawo o
   szkolnictwie wyższym

   PROJEKT PREZYDENCKI

   Głosowało - 411 Za - 28 Przeciw - 377 Wstrzymało się - 6 Nie głosowało -
   49
   Klub/Koło Liczność Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
   SLD 157 145 0 145 0 12
   PO 55 55 0 55 0 0
   PiS 43 41 3 38 0 2
   PSL 40 33 2 31 0 7
   SDPL 33 29 0 29 0 4
   Samoobrona 31 27 10 17 0 4
   LPR 25 22 1 19 2 3
   niez. 20 14 0 14 0 6
   FKP 15 12 3 9 0 3
   UP 15 14 0 14 0 1
   SKL 8 4 0 4 0 4
   RKN 5 5 5 0 0 0
   D_OJCZYSTY 4 4 3 1 0 0
   PBL 3 1 0 1 0 2
   ROP 3 2 0 0 2 1
   PP 3 3 1 0 2 0   orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&4&79&22

   PROJEKT POSELSKI

   WYNIKI GŁOSOWANIA Nr 22 - POSIEDZENIE 79
   Dnia 15/07/2004 Godz. 09:27

   Pkt 11. porz. dzien. Głosowania nad wnioskami o odrzucenie w pierwszym
   czytaniu:-przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu
   ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym; - poselskiego projektu ustawy - Prawo o
   szkolnictwie wyższym


   Głosowało - 414 Za - 50 Przeciw - 356 Wstrzymało się - 8 Nie głosowało -
   46
   Klub/Koło Liczność Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
   SLD 157 146 4 142 0 11
   PO 55 55 0 54 1 0
   PiS 43 42 0 42 0 1
   PSL 40 33 1 32 0 7
   SDPL 33 29 28 1 0 4
   Samoobrona 31 27 0 26 1 4
   LPR 25 22 0 21 1 3
   niez. 20 15 2 13 0 5
   FKP 15 12 10 2 0 3
   UP 15 14 0 14 0 1
   SKL 8 4 0 4 0 4
   RKN 5 5 5 0 0 0
   D_OJCZYSTY 4 4 0 1 3 0
   PBL 3 1 0 1 0 2
   ROP 3 2 0 2 0 1
   PP 3 3 0 1 2 0

    • Gość: jw Re: student podmiotem systemu edukacji? IP: *.autocom.pl 21.07.04, 20:02
     Losy studentow na pewno niektorych interesują, a jeśli studenci maja zdanie to
     niech je prezentuja chociażby w internecie. Jakoś niewiele tych zdań !!!!!!!!

     Moje niestudenckie już zdanie :

     Spory o prawo o szkolnictwie wyzszym

     Jak widać i z samego tytulu (Profesorowie kontra adiunkci – ‘Rzepa’ 21.07.2004)
     w Polsce nie ma środowiska akademickiego - są natomiast generalnie dwa
     zwalczające się obozy: dożywotnich profesorów, którzy walczą o zachowanie
     swoich, nie zawsze zasłużonych przywilejów, i adiunkci - czasem też dożywotni,
     często aktywnością naukową i edukacyjną przewyższających profesorów, nastawieni
     na zmianę obecnego systemu i walczący o nawiązanie do standardów sprawdzonych w
     innych krajach, m.in. w Unii Europejskiej. Ten układ jest wysoce szkodliwy dla
     uprawiania nauki i edukacji w Polsce. Niestety w Polsce tytuly mają znaczenie
     sakralne, czego nawet akcesja do Unii nie jest w stanie zmienić. Zanosi się na
     to, że możemy mieć nową ustawę ale w starych szatach, bez ‘ustawienia’ spraw
     najważniejszych – systemowych, czyli m.in. modelu kariery naukowej, tak
     osobliwego w Polsce. W tych sprawach stracono już 15 lat i możemy stracić 15, a
     nawet więcej następnych, tracąc jednocześnie tysiące, czy nawet setki tysięcy
     młodych, kreatywnych ludzi, dla których w Polsce, w nauce nie będzie miejsca.
     Nie będzie też sensu powrotu dla wielu Polaków aktywnie pracujących naukowo za
     granicami kraju. Bo i po co ?

     Józef Wieczorek, Kraków


     • studeo Re: student podmiotem systemu edukacji? 21.07.04, 20:43
      Gość portalu: jw napisał(a):

      > Losy studentow na pewno niektorych interesują, a jeśli studenci maja zdanie
      to
      > niech je prezentuja chociażby w internecie. Jakoś niewiele tych zdań !!!!!!!!
      >ZAPEWNIAM PANA ZE STUDENCI NIE SA ŚLEPI. CZESTO WIEDZĄ O "SYSTEMIE" WIĘCEJ NIŻ
      SIĘ WSZYSTKIM WYDAJE. ICH CZĘSTA BIERNOŚĆ WYNIKA MOZE Z TEGO ZE STUDENCI TO PO
      PROSTU NAJSŁABSZA CZĘŚC TEGO INTERESU. ROBIA SWOJE, ODBIERAJA LUB "KUPUJĄ"
      DYPLOM I WIDZĄC CO SIĘ DZIEJE ODCHODZĄ PO 3-5 LATACH.
      STRUKTURALNIE RZECZ UJMUJAC NIE MAJĄ SZANS NA WYWALCZENIE CZEGOKOLWIEK. CI
      BARDZIEJ AKTYWNI, SAMORZAD DOKTORANCI MUSZA SIE DOSTOSOWAC ALBO ODPAŚĆ.
      PRZYKŁADY PODAWANE PRZEZ EX-SAMORZADOWCÓW JEDYNIE POTWIERDZAJĄ WSZECHWŁADZĘ
      SYSTEMU EDUKACJI NAD STUDENTEM.
      Moje niestudenckie już zdanie :
      >
      > Spory o prawo o szkolnictwie wyzszym
      >
      > Jak widać i z samego tytulu (Profesorowie kontra adiunkci – ‘Rzepa&
      > #8217; 21.07.2004)
      > w Polsce nie ma środowiska akademickiego - są natomiast generalnie dwa
      > zwalczające się obozy: dożywotnich profesorów, którzy walczą o zachowanie
      > swoich, nie zawsze zasłużonych przywilejów, i adiunkci - czasem też
      dożywotni,
      > często aktywnością naukową i edukacyjną przewyższających profesorów,
      nastawieni
      >
      >A KTO PŁACI - PAN, PANI, SPOŁECZEŃSTWO...
      na zmianę obecnego systemu i walczący o nawiązanie do standardów sprawdzonych w
      >
      > innych krajach, m.in. w Unii Europejskiej. Ten układ jest wysoce szkodliwy
      dla
      > uprawiania nauki i edukacji w Polsce. Niestety w Polsce tytuly mają znaczenie
      > sakralne, czego nawet akcesja do Unii nie jest w stanie zmienić. Zanosi się
      na
      > to, że możemy mieć nową ustawę ale w starych szatach, bez ‘ustawieniaR
      > 17; spraw
      > najważniejszych – systemowych, czyli m.in. modelu kariery naukowej, tak
      > osobliwego w Polsce. W tych sprawach stracono już 15 lat i możemy stracić 15,
      a
      >
      > nawet więcej następnych, tracąc jednocześnie tysiące, czy nawet setki tysięcy
      > młodych, kreatywnych ludzi, dla których w Polsce, w nauce nie będzie miejsca.
      > Nie będzie też sensu powrotu dla wielu Polaków aktywnie pracujących naukowo
      za
      > granicami kraju. Bo i po co ?
      LEPIEJ WYJECHAĆ PANIE JÓZEFIE
      SYMPATYK

      >
      >
  • sz_marta Re: PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM - stanowisko 22.07.04, 13:02
   psrp ugrał sporo w pracach Zespołu zobaczcie - www.psrp.org.pl/index.php?
   sub=aktualnosci&sec=rozne&tryb=archiwum -może czas żeby zabrali się za sprawy
   poważniejsze, ustrojowe i powiedzieli kto jest w szkodnictwie wyższym
   najwazniejszy - studenci ... na studia, studenci... na studia...
   • khmara Nomen omen? 22.07.04, 13:45
    sz_marta napisała:

    > i powiedzieli kto jest w szkodnictwie wyższym
    > najwazniejszy

    Chodzi o ustawę o szkodnictwie wyższym? ;)))
    To, co psrp ugrał w pracach zespołu prezydenckiego, to przywrócenie status quo.
    Co wykazuje jedynie prawdziwy charakter tego projektu: rozszerzenie przywilejów
    kadry rektorsko-profesorskiej, kosztem pozostałych członków społeczności
    akademickiej.
  • Gość: czytelnik Polska wypowie umowy o uznawaniu wykształcenia IP: *.autocom.pl 30.07.04, 19:34
   www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040730/kraj/kraj_a_5.html

   Polska wypowie umowy o uznawaniu wykształcenia
   Porządki w dyplomach

   Już wkrótce zdobycie ekspresowego wykształcenia za pośrednictwem moskiewskiej
   czy kijowskiej uczelni będzie niemożliwe. Rząd przedstawił Sejmowi projekty
   czterech ustaw o wypowiedzeniu porozumień z czasów PRL, które zakładały
   automatyczne uznawanie dokumentów o wykształceniu.
   • Gość: młody Re: Polska wypowie umowy o uznawaniu wykształceni IP: *.zwm.punkt.pl / *.zwm.punkt.pl 01.08.04, 22:29
    Może mnie ktoś łaskawie uświadomi w kwestii obowiązującego obecnie prawa. Na
    stronie internetowej BUWiWM wciąż króluje informacja o tym, że nadal obowiązuje
    Konwencja Praska z 1972 r. o uznawalności wykształcenia, stopni i tytułów.
    Chyba na stronie MENiS znalazłem natomiast informację o podpisaniu przez
    Prezydenta RP w sierpniu 2003 r. dokumentu wypowiadakącego tę umowę. Teraz
    czytam tę notkę w Rzepie i nic już nie wiem. A przy okazji kilka pytań. 1) Co
    oznacza "przyspieszone robienie habiltacji"? Habiltację robi się w Polsce na
    ogół długo, natomiast sam przewód habilitacyjny może mieć szybki przebieg -
    niezależnie od tego czy to w Polsce, czy w Rosji. Może chodzi raczej o
    uzyskiwanie stopnia przez osoby, które nie spełniały kryteriów formalnych? 2) W
    związku z tym uwaga druga: w krajach byłewgo ZSRR tak było faktycznie jeszcze
    kilka lat temu. Jednak akurat Rosja dość szybko zauważyła ten problem
    (niektórzy mówią, że po prostu wszyscy zainteresowani zdobyli już te swoje
    stopnie). Rozwiązano więc wszystkie Rady naukowe i powoływano je na nowo,
    bardziej starannie. Sama zaś procedura uzyskania habiltacji (doktoratu) została
    bardzo zaostrzona. Polska zaś budzi się dopiero teraz. 3) Całe te rozważania
    stawia pod znakiem zapytania fakt, że nie będziemy co prawda uznawać
    automatycznie stopni nadawanych w Rosji, jednak będziemy uznawać te nadawane w
    bratniej Litwie, Łotwie czy Estonii.
  • Gość: czytelnik ustawa a prof plagiator nałogowy IP: *.autocom.pl 31.07.04, 20:36
   Sobota 31 lipca - Niedziela 1 sierpnia 2004
   Dziennik Łódzki

   www.dziennik.lodz.pl/

   „Nałóg” profesora Potępy‘Wykryto już tyle plagiatów Macieja Potępy, że nasuwa
   się pytanie, czy filozof nie kopiował cudzych zdań nałogowo. Czterech
   niezależnych recenzentów Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułu Naukowego
   potwierdziło podejrzenia, że przepisał od innych autorów znaczną część pracy
   profesorskiej o Friedrichu Schleiermacherze, którą wydał w Holandii. W środę
   Komisja wysłała wniosek do prezydenta RP o pozbawienie go tytułu
   profesorskiego. To pierwsza taka sprawa w historii polskiej nauki. – Cieszy
   mnie decyzja Komisji, choć uważam, że Maciej Potępa powinien stracić również
   tytuł doktora habilitowanego, bo jego rozprawa habilitacyjna jest też
   plagiatem – mówi prof. Ryszard Panasiuk z Uniwersytetu Łódzkiego’
   – Dziwi mnie, że już po wykryciu nieuczciwości pan Potępa został zatrudniony w
   Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i że nadal tam pracuje. To odzwierciedla
   stosunek środowiska akademickiego do problemu plagiatów. Tymczasem jest to
   plaga, poczynając od poziomu prac magisterskich – mówi prof. Achmatowicz.
   – Uniwersytet olsztyński jest młody i potrzebuje profesorów. Ale to nie
   może być wytłumaczeniem – uważa prof. Panasiuk. ‘
   – -------------------------
   czyt - Projekty ustawy o szkolnictwie wyższym nadal postulują zachowanie
   tytułu profesora nadawanego przez prezydenta. Niestety wartość uczelni
   określana jest liczba prof. dlatego i prof. –plagiator na uczelni jest
   zatrudniany bo daje jej dużo punktów, co innego np. uczciwy doktor – takiego
   nieudacznika nikt nie potrzebuje, szczególnie jak walczy realnie z
   nieuczciwością prof.
   • khmara Odkazić chlorem rury!!! 11.08.04, 20:50
    Gość portalu: czytelnik napisał(a):

    >
    > www.wprost.pl/ar/?O=64288&C=57
    >
    > Cholera w Sejmie
    > Tygodnik "Wprost", Nr 1132 (08 sierpnia 2004)
    >
    > Trzeba zdemontować korbę do zatrutej akademickiej studni i odkazić chlorem rury
    >
    >
    > Łukasz A. Turski

    Z wnioskiem profesora zgadzam się bez zastrzeżeń.

    Dalej profesor mówi:
    "Oba projekty zostały napisane po to, żeby pewna część środowiska akademickiego
    (przede wszystkim kadra zarządzająca i niesprawna naukowo liczna grupa
    pracowników zbliżających się do emerytury) zrealizowała swoje wąskie cele."

    Kadra zarządzająca - zgoda.
    Warto zwrócić uwagę na następujący kwiatek w projekcie prezydenckim:
    Mianowanie mają posiadać tylko profesorowie, i to nie wszyscy. A pracownik
    kontraktowy, czyli bez mianowania, nie może pełnić funkcji kierowniczych na
    uczelni, nigdzie na świecie. Cała władza w ręce rektorów!

    "Niesprawna naukowo liczna grupa pracowników zbliżających się do emerytury" - to
    już wypraszam sobie. O własnej sprawności naukowej nie będę się wypowiadać, bo w
    końcu to moja subiektywna opinia. Chyba, że hurtem uznamy za niesprawnych
    naukowo wszystkich, co jeszcze habilitacji nie posiadają. Ja takowej nie
    posiadam, ale mam nadzieję ją sfinalizować w ustawowo przewidzianym terminie. A
    do emerytury to mi jeszcze sporo brakuje!!!

    Widać, że nawet niezależnym ekspertom zdarza się popaść w koleiny schematycznego
    myślenia. Nie ma to, jak rutyna!!!
  • Gość: jw STOWARZYSZENIE w Sejmie IP: *.autocom.pl 18.08.04, 20:27
   orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf

   Biuletyn nr:

   3437/IV
   Komisja: Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /nr 189/
   Data: 20-07-2004
   Mówcy: Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Jerzy Błażejowski
   Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Anna Błoch
   Członek Forum Elektorów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z grona doktorów
   Bogdan Dzierżawski
   Poseł Ryszard Hayn (SLD)
   Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" Piotr Lewandowski
   Wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Jan Madej
   Poseł Kazimierz Marcinkiewicz (PiS)
   Posłanka Maria Nowak (PiS)
   Dyrektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
   Anna Olejniczuk-Merta
   Członek prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" Jerzy Olędzki
   Sekretarz Państwowej Komisji Akredytacyjnej Kazimierz Przybysz
   Wiceprzewodniczący Federacji ZNP Szkół Wyższych i Nauki Stanisław Różycki
   Członek Stowarzyszenia na rzecz Nauki Polskiej Krzysztof Schmidt-Szałowski
   Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych Józef Szabłowski
   Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu Tadeusz Szulc
   Przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk Michał Szulczewski
   Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
   Janusz Tazbir
   Poseł Marian Wesołowski (PSL)
   Przewodniczący Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
   Tomasz Winnicki
   Ekspert członek zespołu legislacyjnego Kancelarii Prezydenta prof. Jerzy
   Woźnicki
   Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego przewodniczący Konferencji Rektorów
   Akademickich Szkół Polskich Franciszek Ziejka
   Poseł Jarosław Zieliński (PiS)

   Członek Stowarzyszenia na rzecz Nauki Polskiej Krzysztof Schmidt-Szałowski
   ( winno byc - Niezależnego Stowarzyszenia na Rzecz Nauki i Edukacji w Polsce)
   fragmet:
   ' Stowarzyszenie, które tu reprezentuję, dopiero się tworzy. Miałem okazję
   podpisać niedawno apel w sprawie naprawy szkolnictwa wyższego. Chciałbym
   podzielić się z państwem myślami, które wymieniane są w naszym środowisku.
   Dotyczą one właśnie obecnej sytuacji uczelni wyższych i perspektyw rozwoju
   szkolnictwa wyższego. Najważniejszym elementem, jak w każdym przypadku, są
   ludzie, czyli w przypadku szkolnictwa wyższego kadra nauczycieli akademickich.
   Dostrzegamy oczywiście słabości i pewne paradoksy, że np. nieliczna kadra
   samodzielnych pracowników dwoi się i troi, aby podołać pracy na wielu etatach.
   Tymczasem rośnie liczba młodych doktorów, którzy ukończyli studia a zajmują się
   sprawami zupełnie nie związanymi z zawodem, bo nie mogą znaleźć pracy albo po
   prostu wyjeżdżają za granicę. Tę sytuację trzeba uzdrowić. Wydaje się, że
   trzeba zmienić system kariery akademickiej. Dotychczasowy system ma wiele
   mankamentów. Po pierwsze, wymagania wobec kandydata na stopień doktora są
   zdecydowanie zbyt małe, przez co mamy bardzo dobre doktoraty, ale mamy też dużo
   złych. Temu się trzeba przeciwstawić. Po drugie, habilitacja w naszych
   warunkach nie jest wcale takim drugim sitkiem, które ma zatrzymać to, czego nie
   dopatrzono się w czasie przewodu doktorskiego. To sito jest niedoskonałe i
   dziurawe i przepuszcza takie habilitacje, których nie należałoby przyznawać. O
   tym wspomniał pan prof. Janusz Tazbir. Te mechanizmy są niesprawne, mamy bardzo
   nieliczną kadrę samodzielnych nauczycieli akademickich i samodzielnych
   pracowników nauki, a nie mamy sposobu na to, żeby przeprowadzić w sposób
   racjonalny awanse. Rozwiązanie może być następujące. Należy znacznie podwyższyć
   wymagania wobec kandydatów na stopień doktora i zrezygnować z procedury
   habilitacyjnej, która ma tę wadę, że jest procedurą niejawną, że nie ma
   kontroli nad tym, co dzieje się w czasie przewodu'

  • khmara Reformatorzy nauki 19.08.04, 13:17
   serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,2236683.html
   Dyrektor instytutu publiczej uczelni reklamuje prywatną szkołę wyższą
   Prof. Jacek Fisiak od 40 lat jest dyrektorem Instytutu Filologii Angielskiej na
   UAM, jednocześnie związany jest z PWSBiJO, gdzie pełni funkcję kierownika
   Katedry Filologii Angielskiej i Zakładu Języka Angielskiego. Od października
   będzie pełnił obowiązki rektora tej uczelni.

   ---
   Encyklopedia PWN:
   Fisiak Jacek, ur.1936, językoznawca, anglista; od 1971 prof. UAM w Poznaniu,
   1985-1988 rektor; 1988-1989 minister edukacji narodowej

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka