Dodaj do ulubionych

Tyski budżet na 2009 rok

04.01.09, 15:52
Jest to rekordowy budżet w historii naszego miasta. W 2009 roku ponad 50 %
wydatków Tychów – to wydatki na inwestycje” powiedział na sesji Rady Miasta
Prezydent Tychów Andrzej Dziuba. Radni na poniedziałkowej sesji uchwalili
budżet na przyszły rok.

Dochody budżetu miasta na rok 2009 założono na poziomie 609 mln zł, zaś
wydatki na poziomie 855 mln zł. Deficyt budżetu wyniesie 246 mln zł, co
stanowi 40% dochodów.
Deficyt pokryty zostanie nadwyżką budżetową i wolnymi środkami z lat
ubiegłych w kwocie 89 mln zł, oraz kredytem i pożyczkami na realizację
projektu Gospodarki ściekowej w łącznej wysokości 159 mln zł.
Już drugi rok dominującym zadaniem wśród wydatków majątkowych jest realizacja
programu „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Na ten cel wydamy ponad 70% wydatków
inwestycyjnych, tj. 330 mln zł.
Do końca roku 2008 na realizację Gospodarki ściekowej wydamy 165 mln zł.
(45,7 mln Euro), z tego z Funduszu Spójności 84 mln zł. (23,8 mln Euro).
W następnej kolejności największe środki skierowane zostaną na budowę i
przebudowę dróg – 60,3 mln zł., oraz inwestycje oświatowe – 39,6 mln zł.
Na budowę i przebudowę dróg po kanalizacji przeznaczono kwotę 20 mln zł. Za tę
kwotę zrobionych zostanie 20 dróg. Koszty odtworzenia stanu dróg istniejącego
przed kanalizacją ujęte są w kontraktach na wykonanie kanalizacji.
Ponadto w 2009 roku zakończona zostanie przebudowa nawierzchni Placu
Baczyńskiego, przebudowa ul. Honoraty, Mąkołowskiej, budowa ul. Uczniowskiej,
Zgody oraz połączenie ul. Żwakowskiej i Oświęcimskiej.
Wiele zadań związanych z budową i przebudową dróg rozpocznie się w 2009 roku
i będzie kontynuowanych w latach 2010 – 2011.
Są to między innymi:
- budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej z ul. Oświęcimską,
- budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych,
- przebudowa ulic: Oświęcimskiej, Urbanowickiej, Jaroszowickiej, Kościelnej,
Długiej,
- budowa ul. Żorskiej i Dołowej
Łącznie w latach 2009 – 2011 ujęto w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym nakłady
na inwestycje drogowe w kwocie 188 mln zł.
Na modernizację placówek oświatowych przeznaczone są środki w wysokości 39,6
mln zł., tj. więcej niż w roku bieżącym o 30,1 mln zł.
Podobnie jak w drogach modernizację szkół i przedszkoli zaplanowano w cyklu
jednorocznym i dwuletnim. Do największych należą modernizacja wraz z
termomodernizacją:
Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga,
Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego,
Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.De Gaulle’a,
Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka,
Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej,
Zespołu Szkół Muzycznych.
W 2009 roku przeprowadzona zostanie również modernizacja dwóch przedszkoli:
nr 21 przy ul. Zelwerowicza oraz przedszkola integracyjnego przy ul.
Nałkowskiej. Ponadto zabezpieczono środki na adaptację strychów w
przedszkolach na sale dla dzieci.
Przyszły rok będzie związany z przygotowaniami do realizacji dużego zadania
inwestycyjnego pn. Modernizacja Stadionu Miejskiego.
Zakłada się, że w 2009 roku sporządzony zostanie projekt modernizacji, zaś
jego realizacja nastąpi w latach 2010 – 2011. Wstępnie na ten cel
zabezpieczono kwotę 55 mln zł. Po sporządzeniu projektu i kosztorysu
inwestorskiego określony zostanie ostateczny koszt realizacji.
Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości 30,2 mln zł.
Jak co roku priorytetem objęto remonty placówek oświatowych i dróg.
Na przestrzeni prezentowanych czterech lat nakłady na remonty placówek
oświatowych wzrosły prawie trzykrotnie. W 2008 roku wynoszą 13.712 tys. zł.,
zaś w 2009 roku zaplanowano kwotę 13.050 tys. zł. Łącznie z nakładami
inwestycyjnymi na modernizację istniejących placówek wyniosą one 52.650 tys. zł.
Nakłady na remonty dróg w ostatnich latach utrzymane są na podobnym poziomie i
oscylują pomiędzy 7 a 9 mln zł. rocznie.
Budżet roku 2009 należy uznać za zdecydowanie proinwestycyjny, zapewniający
podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz estetyki miasta.
-
Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka