Dodaj do ulubionych

"Uczeń na wsi"

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.03.10, 20:53
Czy korzysta ktoś z tego programu "Uczeń na wsi"? Czy wie ktoś jak to w ogóle
wygląda?
Obserwuj wątek
  • Gość: Czytka Re: "Uczeń na wsi" IP: *.swiecie.vectranet.pl 22.03.10, 21:00
   Cele programu:

   1. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy.

   2. Cele operacyjne programu to:
   poprawa warunków kształcenia uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkującymi gminy,
   umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej,
   likwidacja barier transportowych utrudniających lub uniemożliwiających pobieranie przez uczniów nauki.
   3. Celem programu jest również wzrost udziału osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminy w ogólnej liczbie osób pobierających naukę na poziomie ponadgimnazjalnym.

   Adresatami programu są:

   1. w obszarze A – osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), mające stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko–wiejskiej,

   2. w obszarze B – gminy, na terenie których zamieszkują uczniowie, o których mowa w pkt 1).

   3. W przypadku nieletnich adresatów obszaru A programu (dzieci i młodzież do lat 18) uprawnionym do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu jest rodzic lub opiekun prawny.

   Podmioty udzielające pomocy w ramach programu:

   1. Pomoc finansowa w ramach obszaru A programu udzielana jest ze środków PFRON przez gminy, które przystąpią do realizacji programu.

   2. Pomoc finansowa w ramach obszaru B programu udzielana jest ze środków PFRON przez Oddziały PFRON.
   Zakres pomocy oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:

   1. Przyznane w ramach obszaru A programu dofinansowanie, może obejmować następujące koszty:
   zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
   uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
   związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
   kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
   wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

   2. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, w ramach obszaru A programu, dofinansowanie może obejmować dodatkowo następujące koszty:
   opłaty za naukę (czesne),
   zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
   dojazdów do szkoły.

   Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1. i 2. nie może przekroczyć:
   w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
   w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – kwoty 3.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3),
   w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.
   3. W ramach obszaru B programu – dofinansowanie gminom wydatków na zakup fabrycznie nowych pojazdów (mikrobusów – pojazdów 9-cio osobowych i autobusów) służących do przewozu uczniów, o których mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1).

   Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, nie może przekroczyć:
   90% wydatków na zakup pojazdu, jednak nie więcej niż 100.000 zł na zakup mikrobusu i 200.000 zł na zakup autobusu.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka