Dodaj do ulubionych

Pytanie do Przewodniczącego Kołka?!

IP: *.tktelekom.pl 17.02.12, 23:56
Czy Radni:
1.Tomasz Pawlik prowadzący działalność gospodarczą wspólnie z innymi osobami Grupowa Praktyka Lekarska Centrum Medyczne Puls 1- oświadczenie majątkowe za 2010 rok- prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Tarnobrzeg?Przychodnia ul. 1 Maja
Podobne pytania dotyczą radnych ale to już inne adresy:
2. Łukasz DYBUS-
3. Leszek OGORZAŁEK
Art. 24f.(41) 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
1a. (42) Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6..."
Panie Darku Pan się nie boi cała Rada za panem stoi! Jeszcze...
Obserwuj wątek
  • Gość: miron Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.smsiarkowiec.pl 18.02.12, 02:09

   1. A radny Lenard? Trzeba doglebnie przeanalizowac jego stan prawny - w swietle ustawy o samorzadzie gminnym
   2. Radny Moty
   zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa mandat ewidentnie do wygaszenia.
   • Gość: Fiki Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 18.02.12, 08:28
    Drogi Mironie sprawa Pana Radnego Lenarda jest już wyjaśniona bo za podobną działalność Rada Miasta V Kadencji chciała pozbawić ówczesnego radnego i prezesa TSM Norberta Mastalerza i okazało się że żadnej kolizji nie ma tym bardziej iż ówczesny radny miał opinie prawną słynnej kancelarii prawniczej Ćwiąkalski i sp. Więc twoja rozczochrana spokojna a pan przewodniczący niech ureguluje sprawy wobec swoich kolegów partyjnych. Pozdrawiam
    • Gość: bużka Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.flash-net.pl 18.02.12, 11:45

     Ale sprawa radnego Pawlika , Ogorzałka , Dybusa ewidentna.Do wygaszenia mandaty radnych. Kto złoży wniosek. Może być Tygodnik Nadwiślański. To gazeta która stoi na straży praworządności. Czekamy.
     • Gość: bakalarus Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 18.02.12, 16:05
      Jak to kto złoży wnioski o wygaszenie mandatów radnych, ten przywilej i obowiązek powinien ciążyć na naszym przewodniczącym RM P,Kołek. "Pożyjem uwidim" praworządność
      • Gość: Gość Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.smsiarkowiec.pl 18.02.12, 21:25
       Kołek już pokazał jak dogłębnie zajął się radnym Uzielem po jego sławnych słowach o zniszczeniu człowieka.Gdyby nie awantura o szkoły i przedszkola radny Uziel do dziś nie wyszedły z podziemia.Sprawa ucichła to i mół na światło dzienne wyjść...
       • Gość: Zaszokowany Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.ap-media.pl 07.04.12, 19:34
        Trudno się nie zgodzić z tą wypowiedzią. Wiadomo było, że ów człowiek, któremu grożono zniszczeniem, ma oficjalne potwierdzenia pism jakie wysyłał do przewodniczącego w sprawie utemperowania radnego i prośbę o zajęcie się tą sprawą i co???? i nic sprawa ucichła! a radny ma się dobrze! O czym to świadczy nich każdy sobie dopowie.
   • Gość: 321 start Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: 69.22.170.* 20.02.12, 13:29
    Lenard to nieogolony cwaniaczek,nikt mu nic nie zrobi...niestety.
  • Gość: kolega Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.szybszyinternet.pl 19.02.12, 15:09
   propozycja żeby pan Kołek i jego przyjaciel biznesmen pilnowali tyłków swoich żon a nie cudzych
   • Gość: mieszkaniec Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 20.02.12, 12:32
    Tyłka zony niech pilnuje w sprawach prywatnych, nam chodzi o sprawy publiczne i to Jego obowiązek się tym zająć jako, że jest nie tylko mężem swojej żony, ale też Przewodniczącym Rady Miasta Tarnobrzeg. Więc niech się teraz zajmie innymi tyłkami również!!!! Jak się podjął tej funkcji to niech się z niej wywiązuje sumiennie.
    • Gość: Pan Zima Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tktelekom.pl 25.02.12, 23:23
     Panie Przewodniczący Kołek!
     Czekam cierpliwie na odpowiedź na zadane pytania...Dotyczą one radnych :Tomasz Pawlik, Łukasz Dybus, Leszek Ogorzałek.
     Art. 24h. USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM
     "1. Radny... są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym,
     zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy
     ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
     Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
     1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach
     handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
     prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej
     osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a
     także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej ...
     2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej
     lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,...
     3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego
     dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają
     w dwóch egzemplarzach:
     1) radny – przewodniczącemu rady gminy,...
     4. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od
     dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest
     obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia
     działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał
     mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,
     jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia
     majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia,
     według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące
     przed upływem kadencji...
     6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym
     złożono oświadczenie majątkowe.

     8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania
     treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii
     zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią
     uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami
     zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).
     [b]9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała
     w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia
     występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na
     miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę
     jej oświadczenia majątkowego..."Koniec cytatu.
     Wyłożyłem podstawę prawną jak krowie na rowie...Jakie działania Pan podjął, no chyba, że żadnych...Na odpowiedź będę czekał na łamach "niezależnych" mediów... Byle do wiosny...
     • Gość: chętny do pomocy Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.smsiarkowiec.pl 25.02.12, 23:51
      nie pisz tego tylko na forum, zadaj pytanie w formie administracyjnej (petycja, donos, itp, skarga, wniosek) oraz - w razie olania Cię przez władzę - idź z tym do lokalnych mediów. Tak się powinno załatwiać te sprawy. Czy ty naprawdę myślisz, że radny D. Kołek czyta to forum, a nawet jak czyta to ci za jego pośrednictwem udzieli odpowiedzi, no bez jaj. Mimo wszystko działaj, masz nasze poparcie, choć osobiście uważam, że przepis ten (art. 24f) jest źle skonstruowany, no ale dura lex sed lex, więc masz prawo domagać się wyjaśnienia tej kwestii. Działaj.
      • Gość: Pan Zima Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tktelekom.pl 26.02.12, 00:08
       Dzięki, że widzisz tą manipulację.... Podaje podstawę prawną Przewodniczącemu...i jego mecenasom bo z motyką wybrał się na słońce. A nasi dziennikarze jak nie dostaną gotowego bryka z kancelarii to gó... napiszą...! Pozdrawiam Tygodnik Nadwiślański...
       • Gość: wiosenka Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 26.02.12, 17:43

        Oczywiście.ze mecenasi dali się nabrać swojemu pracodawcy. ? Prezydentowi/ No ,ale za takie pieniądze to ho/ ho można nawet z motyką na księżyc. Szkoda ,ze tego nie widzą Ci z Rady Miasta , którzy jeszcze cieszą sie autorytetem.
       • Gość: Zwijacz infrastruk Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.ap-media.pl 07.04.12, 19:39
        Trudno się z tobą nie zgodzić. Jeżeli widzisz problem masz prawo pisać, sygnalizować wszelkimi dostępnymi środkami. I wiedz, że masz duże poparcie.
  • Gość: Pan Zima Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tktelekom.pl 06.03.12, 19:22
   Co w temacie? Redaktorze Nieckarz...? Photo redaktorze Pintal...? Panie przewodniczący Kołek...? Jest już opinia prawna? Młyny samorządowe mielą powoli, a cierpliwość nieograniczona...! Więc wznawiam temat! Kto z radnych prowadzi działalność na majątku gminy?
  • Gość: ... Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.flash-net.pl 06.03.12, 20:34
   ?
   • Gość: niusia Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 06.03.12, 21:17

    No i co . Jaka Rada taki Przewodniczący.
    • Gość: Wiosna już już Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tktelekom.pl 12.03.12, 18:33
     Co w temacie? Palik śpicie> Śpiku śpicie> Redaktorze Nieckarz śpicie>Wacek śpicie? Przecież to wszyscy czytacie! Żetelni dziennikarze...Ogłaszam konkurs na najlepsze zdjęcie przychodni zdrowia w mieście... a może kto najtaniej wynajmuje...? Zdjęcia w tygodniku. A może ktoś korzysta bez umowy? WOJEWODA JUZ zaczyna... PO s(T)racie...
     • Gość: obserwator Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 15.03.12, 07:40
      forum.echodnia.eu/prawnicy-sprawdza-radnych-tarnobrzega-t150562/page__p__1226861#entry1226861. Ciekawe tylko dlaczego na pierwszy ogień poszedł "niepoprawny politycznie " Radny Motyka - obrońca szkół, a nie np Ci "poprawni politycznie - szkól likwidatorzy"
  • Gość: Pani Wiosna Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.dynamic.chello.pl 19.03.12, 10:50
   Panie przewodniczący nieładnie tak zamiatać pod dywan?
   • Gość: mieszkaniec Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 19.03.12, 23:54

    Gdzie te ekspertyzy prawne. Przezydent Mastalerz w poprzedniej kadencji korzystał z Kancelarii krakowskiej. Jak walczyć to na bogato.
  • Gość: Mieszkaniec Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 06.04.12, 17:16
   Gazety tego nie zamieszczą. Oświadczenie radnego jest na stronie: www.ocice.tarnobrzeg.pl
   • Gość: słyszący Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 06.04.12, 17:45
    a wróble ćwierkały że w Miechocinie sprzedają nielegalnie drewno dębowe i akacjowe
   • Gość: bravo Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.smsiarkowiec.pl 07.04.12, 18:34
    o! a wróg niech sobie wsadzi kołek
    • Gość: zosia Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.smsiarkowiec.pl 09.04.12, 15:24
     dlaczego nic się z tym nie robi, w tbg aby znaleźć pracę trzeba mieć znajomości w urzędzie a dokładnie u pana prezydenta i tak jest ze wszystkim nawet z radnymi masz znajomości zostajesz i złego słowa powiedzieć nie można nie masz leżysz ...
     • Gość: feluś Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 09.04.12, 15:46
      @ zosieńko nie pij tyle i pracy nie znajdziesz bo jesteś do doopy
      • Gość: feluś Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 09.04.12, 15:47
       zosieńko: miało być : nie pij tyle zsiadłego mlika
       • Gość: zelot Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.ap-media.pl 09.04.12, 16:07
        Feluś mistrzu wazeliny, naucz się pisać!
  • Gość: Pani Wiosna Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.dynamic.chello.pl 10.04.12, 10:01
   Czekamy, panie przewodniczący na ekspertyzy wszystkich radnych prowadzących aktualnie działalność gospodarczą na majątku gminy. Na co czekają "niezleżne" media? Nie mają polecenia od "góry"?
   • Gość: Pan Wiosna Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 10.04.12, 13:15
    no i pora wreszcie rozpracować dylemat: czyją własnością jest parasol z napisem Phlebodia: czy to własność szpitala w Tbg czy własność prezesa stowarzyszenia czopkowego?
    • Gość: Ogienek Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 10.04.12, 21:41
     no właśnie, pytanie jest zasadne, moje odczucie jest takie, że prezes czopkowców normalnie go zakosił szpitalowi, co wy na to mleczni?
     • Gość: Wykydajło;) Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.flash-net.pl 10.04.12, 23:04
      Widać strach ludzi z ekipy wykidajły "mam.....talerz" sami pogubili się w swojej głupocie;D
      • Gość: strach mleczny Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 10.04.12, 23:08
       widzę , że zdurniałeś Ty z szybszego, zsiadłe mleko w dużych ilościach daje takie efekty, a i sraczkę też
       • Gość: zygzak Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.flash-net.pl 10.04.12, 23:33
        Obstrukcja jest przejściowa a głupota nie! Ci którzy za swoim wodzem idą do końca, kończą marnie w czeluści zapomnienia.
        • Gość: prosta Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 10.04.12, 23:51
         o i tu sieroto mleczna jakbyś mijał się z prawdą, co u Was jest już normalnością, zaglądnij chociaż do historii, powiedzmy ostatnich 50 lat :D
         • Gość: TOTO Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.flash-net.pl 10.04.12, 23:58
          Wystarczy, że już ty się cofasz i żadna dziedzina nauki nie pomoże.
          • Gość: co to? Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 11.04.12, 00:16

           w kruchcie potrzebna jest tylko psychologia ogłupiania i strzyżenia,
           • Gość: Kiki Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.flash-net.pl 11.04.12, 00:28

            Masz racje dlatego rządy i polityka dyktatu powinna dobiec końca
            • Gość: precz z mleczną @ Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 11.04.12, 00:58
             o i tu mamy consensus: rządy i dyktat mlecznych dobiegły końca i nie pomoże Ci biedaku zaklinanie rzeczywistości pod różnymi nickami
             • Gość: git Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 12.04.12, 20:51
              Gdzie niezależne media, w tbg aby znaleźć pracę trzeba mieć znajomości w urzędzie a dokładnie u pana prezydenta, nie masz znajomości nie masz pracy i złego słowa powiedzieć nie możesz , bo się zemszczą na twoich najbliższych. A kołek zachowuje się jak kolek w płocie.
              • Gość: nie kit Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 12.04.12, 20:59
               potwierdzasz tezę, że mleczni muszą być zatrudnieni po znajomości i w budżetowce, bo za marni są na wolnym rynku pracy
               • Gość: obecny Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 12.04.12, 21:38
                tylko dewiant w kółko pisze o jakim mleku, mleczarni.Czy ma jakiś problem? Do psychoterapeuty należy się udać i nie będziesz tak monotematyczny .Masztalenka skutecznie likwiduje miejsca pracy niedługo braknie mu ich nawet dla swoich sługusów i zacznie się problem darmowej służby
                • Gość: adam Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.04.12, 21:53
                 Tak władza traktuje wyborców, zleca jakimś psycho opluwanie i obrażanie każdego.
                 To ma być pytanie do ...... Więc pytam Pana o realizację obietnic wyborczych , ile miejsc pracy Pan stworzył w TBG (Stalowej też) ?. Kiedy ludzie będą mogli liczyć na znalezienie pracy w mieście?. Po to Pana wybrali żeby się polepszyło, czekamy cierpliwie jeszcze....
                 • Gość: Uczciwy Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 13.04.12, 21:51
                  Może skończmy z mlekiem, mlecznymi sierotami itp. bo tematyka tego wątku dotyczy sprawdzenia radnych w zakresie wykorzystywania mienia komunalnego do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Na pierwszy ogień został rzucony Radny J. Motyka, gdyż zarzucało mu się publicznie nieuczciwość w związku d dzierżawą od miasta 0,70 ha ha którejś tam klasy gruntu. I jaki mamy tego finał. A jest cicho jak po przysłowiowej śmierci organisty, gdyż Radny Motyka w oświadczeniu złożonym podczas ostatniej sesji Rady Miasta przedłożył Radnym w tym i Przewodniczącemu Kołkowi wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w praktycznie takiej samej sprawie jaka miała miała miejsce w przypadku P. Motyki. W wyroku czytamy iż oto art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym nie zabrania dzierżawienia gruntu od gminy, poza przypadkiem jeżeli dzierżawiony grunt jest wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej o charakterze ciągłym i zarobkowym. Ciekaw jestem co Pan Przewodniczący ma w tej konkretnej sprawie do powiedzenia, gdyż w gazecie padły oskarżenia pod adresem Radnego Motyki, ale nikt nakoś nie kwapi się aby oczyścić jego osobę ze stawianego mu zarzutu. Pozdrawiam
                  • Gość: Pani Wiosna Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.dynamic.chello.pl 16.04.12, 11:47
                   Liczyć na obiektywność lokalnych pismaków to błąd w samym założeniu!
               • Gość: echodna Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.itypo.nl 14.04.12, 06:51
                nie kit to popatrz na swojego ulubionego Mastalerza swego - gdzie on i jak byl zatrudniany. Sam to chyba zadnej pracy nie dostal wszystko kolesie musieli zalatwic. Bo nie mow mi ze do Ruchu na jakiegos tam kierownika / dyrektora czy kim on tam byl wzieli goscia z ulicy bez zadnych doswiadczen. W TSM-ie gos tez pojawil sie z rekawa nie biorac udzialu w zadnym konkursie - malo tego po prawie roku sadzania dupy w TSM-ie na zorganizowanym konkursie na prezia nawet nie wiedzial co to termomodernizacja. Co teraz pokazuje tez kazdy widzi i szkoda nawet o tym pisac - bo nie ma o czym i o kim. A ty dalej wychwalaj Mastalerza swego wielce msciwego.
                • Gość: lewy Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 21.04.12, 19:23
                 Obiecałeś Pan zająć się Kawalerem Uzielem a zająłeś się Pan Galerią nie wstyd Panu?
                 • Gość: lewy Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 26.04.12, 19:57
                  Moi znajomi wstydzą się przyznać ze głosowali na Masztalenkę i ja też już się nie przyznaje ze głosowałem na takiego klauna
  • Gość: Pani Wiosna Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.chello.pl 25.04.12, 11:44
   Już są ekspertyzy prawne radnych aktualnie prowadzących biznesy? Nie wstyd Panu?
  • Gość: Pani Wiosna Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.dynamic.chello.pl 30.04.12, 09:49
   Może ktoś sprawdzi Przewodniczącego za brak działań w tej sprawie. Może jakaś opina prawna? Do roboty!
   • Gość: Panisko Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 30.04.12, 11:14
    spadaj Wonsik, Ty i Pani Wiosna, dobre sobie, hi hi
    • Gość: radny Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 12.05.12, 22:32
     Miasto od kilku miesięcy przeżywa regres! . co powstało w Tarnobrzegu? a ile zostało zlikwidowane? bilans jest oczywisty. Czyli jednak regres miasta za panowania nieudacznika Masztalenki i Kołka
     • Gość: żenada Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 12.05.12, 23:39
      co piłeś dzisiaj radny? piwko jak zwykle na Kopernika?
      • Gość: mała mi Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.smsiarkowiec.pl 13.05.12, 09:21
       ludzie dlaczego się wyzywacie piszecie o mleku piszczałce fakty mówią same za siebie osoby które są nieprzychylne naszemu prezydentowi dostaja po dupie i nie tylko oni, ale również osiedla które reprezentują tak było z ocicami, dlaczego tego nikt nie mówi, podobno prezydent otwarcie powiedział radnemu że za obronę szkoły nie będzie dotował osp już zaczynam mieć tego wszystkiego dość pracy w regionie nie ma a jak jest to pracuje sięza 1200 zł, normalnie masakra panie prezydencie weź się pan do roboty, a co chodzi o media to kiedyś regularnie czytałam tygodnik nadwiślański, teraz tego nie robię szkoda pieniędzy, aha i jeszcze dla wszystkich forumowiczów informacja nie jestem związana z żadnym ugrupowaniem weszłam na forum poczytać czy coś napisali o nowym trenerze siarki miały być super ekstra a wyszło że to tylko człowiek prezydenta, nawet to zepsuli a było tak dobrze ...
       • Gość: do mała mi Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 13.05.12, 12:08

        błędy w stylistyce cię demaskują mleczny, a o to o czym piszesz miej tylko żal do solidaruchów, ale aby wyciągnąć taki wniosek to trzeba używać zapewne mózgu
        • Gość: Gość Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.smsiarkowiec.pl 13.05.12, 14:04
         E tam,demaskują...Wzoruje się na blogu wszechobecnego i tyle.Tam dopiero jest stylistyka i gramatyka w jednym...
         • Gość: radny Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 14.05.12, 20:35
          Miasto od kilku miesięcy przeżywa regres! . co powstało w Tarnobrzegu? a ile zostało zlikwidowane? bilans jest oczywisty. Czyli jednak regres miasta za panowania nieudacznika Masztalenki.
          • Gość: jeszcze bezradny Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 15.05.12, 00:25
           masz owsiki @radny?
           • Gość: mieszkanka Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 16.05.12, 13:05
            I co z tymi ekspertyzami? - ciekawa jestem czy sprawa została wyjasniona. A swoja drogą to czy w urzędzie nie ma żadnych kontroli? Przeciez prędzej czy póxniej to sie powinno chyba rypnąć?
            • Gość: żenada Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 16.05.12, 13:34
             fakt, ciągle Ci się rypie we łbie, coraz to nowe nicki, ale tłok mleczny
  • Gość: Wiosna Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.chello.pl 19.05.12, 22:27
   W temacie zasadniczym cisza jak makiem zasiał. Ekspertyzy czy już są?
   • Gość: mieszkaniec TBG Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 13.06.12, 14:07
    Moim zdamiem z powodu braku działań pana Kołka celem wyjaśnienia zasadniczego wątku należy zgłosić ten fakt do organu nadzorującego czyli Urzędu Marszłkowskiego w Rzeszowie. Pytanie kto za to odpowiada i ma obowiązek powiadomić urząd, jeżeli tego nie czyni to jest w konfikcie z prawem. Czy przypadkiem nie jest to pan Kołek? Obiecywana przez nową ekipę normalność oznacza zemstę za nieprzychylne głosowania w temacie oświaty i oczernianie w przyjaznej jej prasie lokalnej. Mieszkańy Tarnobrzega nie dajmy zgody na takie działania.
    • Gość: danton Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 14.06.12, 14:28
     Do marszałka trzeba doniesc na nierozgarniętych mieszkanców dzikowa,którzy nie wybrali pana Wąsika.
     • Gość: Pan Lato Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.dynamic.chello.pl 18.06.12, 14:05
      Nieładnie donosić. Trzeba złożyć wniosek pisemny do Przewodniczacego. Jak to nie będzie skuteczne zawiadomić o uchybieniu wojewodę. Przewodniczący obiecywał w mediach uczciwość w tej sprawie a co robi to widać gołym okiem. Nic
      • Gość: gienio Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.hfc.comcastbusiness.net 18.06.12, 14:59
       Tak rzecze Phlebodia życząca temu miastu JAK NAJGORZEJ dla dobra jego mieszkańców :-)
       Pajacyki, Pajacyki ...
      • Gość: Gość Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.smsiarkowiec.pl 18.06.12, 17:24
       Podobne stanowisko zajął w sprawie Uziela grożącego...
       • Gość: raczej Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.smsiarkowiec.pl 18.06.12, 20:13
        tyle że w sprawie ewentualnych gróźb nie było dowodu, tylko słowo przeciw słowu, a w tych wcześniej wymienianych to umowy (być powinny)
        • Gość: Pan Lato Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.dynamic.chello.pl 20.06.12, 15:09
         Panie Przewodniczący! Krycie swoich kolegów na niewiele sie zda. Mieszkańcy - wyborcy wystawią rachunek za 2 lata.
         • Gość: alina Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 20.06.12, 19:34
          Mieszkańcy mieszkańcami a kasa zrobi swoje
  • Gość: Pan Lato Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.chello.pl 26.06.12, 11:14
   Pytanie bez odpowiedzi! Przypomina powiedzenie: "Gadał dziad do obraza a obraz do niego ani raza" A gdzie honor i ambicja bycia na świeczniku osób mieniących się wybrańcami społeczeństwa!
  • Gość: Mieszkaniec TBG Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.dynamic.gprs.plus.pl 26.06.12, 21:03
   Zwracam się do redakcji Echa Dnia, która w swojej gazecie działając na zlecenie wodza nie przewidując późnieszych kosekwencji pomówiła radnego Motykę o zapytanie Przewodniczącego Kołka co dalej w sprawie radnych korzystających z mienia gminnego do prowdzenia działalności gospodarczej. Czekamy więc na zapowiadane działanie. Podpowiadam, może należy przeprośić radnego Motykę za pomówienia w gazecie bo wykazał na sesji Rady Miasta niezasadność oskarżeń. Najwyższy czas Panie Przewodniczący Kołek na zapowiadane działanie gdyż wraz z upływem czasu mieszkańcy Tarnobrzega mogą pomyśleć, że zamiatasz Pan tę sprawę pod dywan jak zwykle w PO bo to są koledzy z partii.
   • Gość: Gość Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.smsiarkowiec.pl 28.06.12, 08:31
    W dzisiejszym echu dna masz odpowiedź Kołka.Jeszcze w tym tygodniu będzie znana wykładnia prawna!Sensacja!Prawie cztery miesiące od wyborów na Dzikowie!Tak działa władza w tym mieście!
   • Gość: lex Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.146.73.56.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl 28.06.12, 12:05
    www.e-prawnicy.info/?p=227
  • Gość: Pan Lato Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.dynamic.chello.pl 04.07.12, 13:58
   Odświeżam temat, ponieważ ukazały sie oświadczenia radnych za rok 2011. O dziwo, żaden z nich nie prowadzi działalności gospodarczej na majatku gminy Tarnobrzeg. Pytam Pana Przewodniczącego czy radny prowadzący gabinety na Sienkiewicza wchdzi do nich po drabinie? Czy radny lekarz majacy działalność gospodarczą przy ul. 1 Maja "Puls 1" nie korzysta z mienia gminy z której uzyskał mandat? Czy z końcu zegarmistrz nie ma działalności gospodarczej i części zakładu na majątku gminy. Pytań bez odpowiedzi jest więcej bo i radnych mających z ustawą problem jest wiecej. Pan Przewodniczący lustrował oświadczenie jednego radnego Motyki , który miał jakiś grunt leżący odłogiem i zarzucał mu kłamstwo w służalczej gazecie. Gdy okazało się , że radny na sesji publicznie sprawę wyjaśnił , ponieważ konfliktu nie miał , to nie ma dotychczas wyjaśnień Przewodniczącego i stanowiska "radców prawnych". Inną miarą mierzy się swoich. Niechaj żyje nam uczciwość!
   • Gość: Gość Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 04.07.12, 16:06
    Zdaje się,że do końca ubiegłego tygodnia miał mieć opinię prawną.A tu dalej cisza w temacie.Faktycznie,tak funkcjonuje władza w naszym mieście...
    • Gość: XXX Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 11.07.12, 08:36
     Panie Przewodniczący D. Kołek gdzie są zapowiadane przez pana ekspertyzy prawne dot. sprawdzenia radnych czy nie prowadzą działalności z wykorzystaniem mienia gminnego. Panie Przewodniczący będąc w poprzedniej kadencji Rady Miasta w opozycji pięknie pan mówił o uczciwości, trosce o dobro mieszkańców itd. a dzisiaj zmienił się panu punkt widzenia w związku ze zmianą siedzenia? Co niektórzy liczyli, że jak postraszą radnego Pana J. Motykę to się wyciszy i zamilknie lecz jak się jest uczciwym to prawda zawsze się obroni i nie potrzebne są ekspertyzy. Tak też było i w tym konkretnym przypadku. Panie Przewodniczący oczekuję na te ekspertyzy.
     • Gość: YYY Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 11.07.12, 12:41
      jednak na mlecznych potrzeba bata a nie ekspertyz, może też być parasol z czopkami
      • Gość: fiki Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 11.07.12, 12:44
       Jak człowieku masz problemy z hemoroidami to udaj się do lekarza a nie odwracaj kota ogonem bo masz bidaku jakieś skrzywienie. Być może prawda w oczy kole i stąd masz hemoroidalne uderzenie na mocno przegrzany rozumek.
       • Gość: YYY Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 11.07.12, 13:21
        prawda w oczy kole mleczny matole z hemoroidami ukrytymi pod parasolem z phlebodią, fikaj dalej tumanie mleczny
        • Gość: Pan Lato Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.dynamic.chello.pl 11.07.12, 14:37
         Może w końcu "dziennikarze" napiszą prawdę. Podobno są czwartą władzą a piszą pod dyktando Dyr. Kancalarii. Idiota piszący o mlecznych daj sobie na uspokojenie bo to nie jest ten temat. Pytanie jest do konkretnej osoby przewodniczacego. Kto tu jest hipokrytą a kto uczciwym wcześniej czy później wjdzie na wierzch.
         • Gość: czopek Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 11.07.12, 16:38
          Udowodniłeś Wojciechu swój idiotyzm wietrząc zamach na swoją mizerną istotę w czasie podróży po odwołanie do Rzeszowa i pokazując się z parasolem czopkowym będącym własnością szpitala. A poza tym, sranie na obecną ekipę przez członków dziwnego stowarzyszenia (przecież tą akcję rozpisaliście na głosy) na tym forum tylko Was dyskwalifikuje jako opozycję.
          A prawdę prezentuję tylko ja, dziennikarze a nie osobniki z dziwnego stowarzyszenia mlecznych czopków
          • Gość: Jaś F. Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.smsiarkowiec.pl 11.07.12, 21:15
           @czopek - A co to, myślący inaczej z Jarosławia mają teraz wakacje i udzielają się społecznie na forum wspierając konfidencką IV władzę w byłej stolicy województwa?
           • Gość: XXX Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 11.07.12, 21:44
            Tak się składa, że mamy do czynienia z konkretną sprawą, gdzie sam Przewodniczący zapewniał, iż podejmie działania w zakresie sprawdzenia czy radni nie prowadzą działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego. Dla tych co mnie na tym forum obrażają i wyzywają od mlecznych idiotów i sierot polecam artykuł w Echu Dnia z dnia 14.03.2012 r. pt. Prawnicy sprawdzą radnych Tarnobrzega a dokładnie przytaczam poniżej fragment z artykułu z wypowiedzią Przewodniczącego:
            "Ponadto zwrócę się do prezydenta miasta, by pracownicy wydziału geodezji przygotowali dla mnie materiały dotyczące mienia komunalnego i radnych, którzy są z tym mieniem w jakikolwiek sposób powiązani – zapowiada Dariusz Kołek. – Jeśli okaże się, że prawdopodobieństwo naruszania przepisów jest nikłe, nie będę drążył tematu. Ale jeśli prawnicy doszukają się nieprawidłowości, wówczas sprawą każdego radnego zajmę się indywidualnie". Więc kto jest tu idiotą to niech się sam zastanowi i spróbuje sobie sam odpowiedzieć, ależ czy tak naprawdę głupi jest świadom tego że jest głupim" .
            Interesuje mnie jakie są efekty owego sprawdzenia radnych gdyż Przewodniczący wyraźnie zamilkł od chwili jak Radny Pan Józef Motyka rzucił stosownym wyrokiem sądu apelacyjnego w takowej sprawie jaką Mu zarzucano. Chodzi o zwykłą ludzką przyzwoitośc i zwykłe słowo przepraszam za niesłuszne posądzanie pana Radnego Motyki. Pozdrawiam
            • Gość: waldi Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.07.12, 21:56
             Widocznie jest to zbyt śliski temat , żeby Kołek zechciał go podjąć, cóż takie są uroki demokracji. Władza stosuje prawo wybiórczo. Tylko w kampanii byli praworządni i uczciwi, a później kombinacje i przekręty. Lud ich oceni za 2 lata
  • Gość: pani jesień Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.flash-net.pl 11.07.12, 23:09
   założę się, że ja nastąpię a pan przewodniczący dalej będzie czekał na ekspertyzy prawne. No i co mu zrobicie? Tusek podniósł vat z 22 na 23%, zlikwidował 8% vat dla dzieci, kazał pracować do śmierci, polikwidował zniżki na leki, zapędził 6 latki do szkoły, kombinuje wprowadzić po kilka tysięcy podatku katastralnego rocznie, sprzedać lasy, ogródki działkowe dla Mira i Zbycha, a i tak debilna większość, z mózgami przepranymi przez tvn24 i GazWymiotną dalej go popiera. No to miejscowa waaadza też tak kombinuje.
   • Gość: also gutt? Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 11.07.12, 23:27
    no to jak ma być: niech żyją solidaruchy czy komuno wróć?
    • Gość: benny Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.07.12, 07:15
     jakie solidaruchy? Cały ten przekręt z okrągłym stołem zrobił Kiszczak z synalkami komuchów, vide Michnik i Kuroń + kilku profesorów tzw. pożytecznych idiotów. I oni od tego czasu rządzą. I dalej mamy komunę, tylko przepoczwarzoną. I przestań powtarzać te głupie slogany. Jest to taki same kłamstwo jak nazywanie Hitler czy ogólnie faszystów prawicą. To wszystko są lewacy a Hitler był wybitnym przywódcą socjalistycznym , jak wskazuje zresztą na to nazwa jego partii - NSDAP - National Sozialistische ...... biznes.onet.pl/miliardy-zlotych-wyplywaja-z-polski,18543,5186627,1,prasa-detal
     • Gość: Pan Lato Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.dynamic.chello.pl 12.07.12, 12:51
      Pytanie dotyczy konkretnej sprawy i odpowiedzialności Przewodniczącego za wdrożenie postepowania wobec radnych często kolegów z jego partii. Brak działań z jego strony jest jednoznaczny i wskazuje na ukrywanie kolizji jaką jest prowadzenie działalności gospodarczej z użyciem majątku gminy w której radni uzyskali mandat. Tak wygląda przejrzystość i transparętność w życiu politycznym koalicji rzadzacej miastem. O uczciwości na którą powołuje się Pan Przewodniczący nie ma co wspominać.
      • Gość: babinicz Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 12.07.12, 13:08
       No i na tym polega to całe zamieszanie że ludzie mimo upływu 30 lat nie zdążyli się zoriętować że solidaruchy i "Solidarność" to nie to samo. Przekręt był przy tzw. okrągłym stole, gdzie ludzie "Solidarności" i Naród zostali wykiwani. Kto słucha Radia Maryja to wie gdzie prawda. Niestety Radio Maryja zostało przez karierowiczów i sprzedawczyków zohydzone ludziom, mam jednak nadzieję że Naród się budzi i zaczyna rozumieć gdzie jego prześladowcy, pokazują to działania m. innymi w obronie Telewizji Trwam.
       Ktoś tu napisał że przy wyborach mówili prawdę. A nieprawda przyjacielu, oni zawsze kłamią, dla nich liczy się tylko biznes.
       • Gość: Mieszkaniec TBG Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.07.12, 14:42
        Panie Przewodniczący Kołek, należy przeprosić radnego Józefa Motykę za pomówienia i wywiązać się z zapowiadanych działań. Już najwyższy czas przedstawić ekspertyzy prawników.
        Cierpliwość mieszkańców Tarnobrzega już się wyczerpała.
        • Gość: hehe Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.smsiarkowiec.pl 12.07.12, 14:53
         Najwyższa Izba Kontroli ma niezłych prawników
         • Gość: x Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 19.07.12, 20:14
          Panie Przewodniczący Kołek - czy już zdążył Pan sprawdzić wszystkich radnych w kwestii czy nie prowadzą działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego? Co z ekspertyzami prawnymi? Oby do końca kadencji to sprawdzanie nie trwało bo pozostało jeszcze tylko 2 lata?
          • Gość: Gość Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.centertel.pl 19.07.12, 20:56
           Kołkowi chyba koncepcja się zagubiła...Zdaje się,że nie ma pomysłu jak to rozegrać to i przeciaga sprawę...
           • Gość: . Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 20.07.12, 08:33
            Panie przewodniczący oczekujemy na ekspertyzy!!! Czas najwyższy wyjść z twarzą przed społeczeństwem!!!
            • Gość: Mieszkaniec Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 20.07.12, 08:52
             Brak działnia Pana Kołka w celu wyjaśnienia przedstawianej sprawy jest podyktowany obawą o radnych z koalicji rządzacej w Tarnobrzegu. Pytanie jak przekonać Przewidniczącego Rady Miasta do zachowania godnego z zajmowanym stanowiskiem?
             • Gość: śmietana Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 20.07.12, 10:24
              to są wszytko wrogie ujadania skisłych mleczarzy. Nasz Pan Przewodniczący zrobi, jak będzie chciał.
              • Gość: zxy Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 20.07.12, 12:20
               Śmietanko coś jesteś mocno podkisła, gdyż uważasz że to efekt ataku wrogo nastawionych mleczarzy a gdzie masz prawo, które powinien przewodniczący respektować. Czyli rozumiem róbta co chceta?
              • Gość: Wyborca Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 20.07.12, 12:22
               Oczekujemy na reagowanie Panie Przewodniczący Kołek. Podsumujemy Pana przy następnych wyborach.
               • Gość: mieszkaniec Tbg Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 20.07.12, 13:04
                Panie przewodniczący: olewaj Pan dalej mleczne wycie i wyprowadzaj pan ten syf pomleczny dla dobra mieszkańców Tarnobrzega (a mlecznych na Księżyc z wszelkich posad, rad itp.), wyjcie dalej kundle mleczno-hemoroidalne, będzie weselej
                • Gość: też mieszkaniec Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 27.07.12, 16:54
                 Wczorajszy wywiad byłego premiera Marcinkiewicza potwierdza że PIS jak rządził to bardziej opanował wszystkie państwowe etaty jak inne ekipy rzadzace, nawet sprzątaczka musiała należec
                 do partii.I kto to powiedział?
                • Gość: drama Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.smsiarkowiec.pl 28.11.12, 18:41
                 panie Kołek czy połacznie domu kultury i muzeum to czysta sprawa ponieważ ludzie wodza wykasowali ten wątek
               • Gość: darek Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: 80.51.96.* 28.07.12, 23:17
                dobrze mówisz,popieram a tutaj jest podsuma:
                www.youtube.com/watch?v=HnGitzEbPxU
  • Gość: ???????? Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.smsiarkowiec.pl 20.07.12, 13:39
   a ja się zastanawiam na co liczyli ci wszyscy, co oddawali swój głos na pana Kołka ? że co zrobi dla miasta? dobrego?
   • Gość: gość Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 20.07.12, 13:54
    Sądzę, że biznes pcha się do władzy dla osiągania własnych korzyści i pilnowania interesu a nie dla dobra mieszkańców.Tyle w temacie niedziałania przewodniczącego.
    • Gość: madzia Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 20.07.12, 23:00
     Olewanie spraw proponujesz panu przewodniczącemu, dobre sobie. A gdzie byłeś w poprzedniej kadencji jak pan radny nie licząc się z dobrem miasta plutł głupstwa na zasadzie im gorzej tym lepiej. Tylko władza go interesowała no i jeszcze galeria w centrum miasta, która miała uszczęśliwić mieszkańców. Miało być inaczej, a jak jest - jeszcze gorzej. To po co było wyborców oszukiwać i obiecywać gruszki na wierzbie. Do roboty chłopie bo kadencja na ukończeniu a wy tylko mlecznymi straszycie zamiast coś zrobić dla tego miasta. Gdzie honor?
     • Gość: maja Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 20.07.12, 23:25
      Gość portalu: madzia napisał(a):

      Gdzie honor?

      tam gdzie tiutiu ma jajo, czyli u mlecznych
      • Gość: Gucio Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 21.07.12, 09:07
       Maju a czemuż tak boicie się tych mlecznych, czyżby za to że za Prezydentury Pana J. Dziubińskiego przygotowano i wdrożono do realizacji kilka konkretnych i bardzo potrzebnych dla miasta inwestycji a po twoim ulubieńcu pozostanie jedynie palma tylko nie wiem co ma symbolizować i jak ją dosłownie interpretować. A co do p. Koła to pamietam ja w uprzedniej kadencji opowiadał na sesjach że on kocha miasto i wszystko powinno się robić dla dobra mieszkańców, a jak zaangażował się w rozwój strefy, tu i ówdzie szukał kałuży na tle których robił sobie zdjęcia w Echu Dnia aby pokazać iż ówczesna wladza nie umie współpracować z dyr. Indykiem. Proponował aby odbywać systematyczne spotkania z władzami AAP zarządzającej TSSE i upłynęło dwa lata i mam pytanie - Ile tych spotkań radni obecnej kadencji odbyli w strefie? Wszystko wskazuje że radni ani razu nie zawitali w strefie. Prawda jest taka że punkt widzenia niektórym zmienia się wraz ze zmianą siedzenia.
       • Gość: Wyborca Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.dynamic.gprs.plus.pl 22.07.12, 20:14
        Po wystarczającym czasie na wyjaśnienie poruszanej sprawy należy sądzić, że Pan Kołek niczego wyjaśniał nie będzie gdyż musiałby uderzyć w kolegów z partii. Pomysł zaatakowania radnego, który miał czelność sprzeciwić się wodzowi w głosowaniu w sprawie oświaty okazał się strzałem we wałasne kolano. Postępowanie Pana Kołka utwierdza w nas przekonanie, że Panu Kołkowi do sprawowania tego urzędu brakuje elementarnej przyzwoitości. Będziemy o tym pamiętać przy ponownych wyborach.
        • Gość: wybierający Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.ip.netia.com.pl 22.07.12, 22:43
         a tarnobrzeżanie pamiętają żeby durnych mlecznych więcej we władzach nie było i żeby takie mleczne machloje jak na Dzikowie nie powtórzyły się (mowa o wciskaniu owsika na szefa ichniejszej rady wspólnie z aktywistą ZCHN-u)
         • Gość: Gość Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 23.07.12, 12:12
          Pytanie o sprawdzenie wszystkich radnych czerpiących dochody z prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu gminy Tarnobrzeg zadajemy Panu Przewodniczącemu Kołkowi ponieważ takie działanie zapowiadał i powinien być odowiedzalny za wyjaśnienie tej sprawy. Pytanie pozostaje czy sprawując urząd Pan Przewodniczący zachowa się jak człowiek który, bierze odpowiedzialnośc za swoje słowa i czyny. Mam tu na uwadze informacje gazety lokalnej posądzające radnego o nieuczciwość i w żaden sposób nie sprostowane, była tam również zapwiedź Pana Kołka o sprawdzeniu radnych.
          • Gość: tbg_72 Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: 67.221.255.* 23.07.12, 13:17
           pic.kl1p.com/Ky6_7664.jpeg
           Zapytaj prosto w oczy w każdą środę od 13.00 do 16.00 - będzie o wiele szybciej i nie będziesz zaśmiecał forum !!
           • Gość: Zdumiony Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 25.07.12, 22:27
            Pytanie jest adresowane do Pana Przewodniczącego Kołka. Jeśli ma czelność wypowiadać się publicznie w gazetach o sprawdzaniu swoich kolegów a potem milczy to co to ma znaczyć? To jest ta uczciwość i przejrzystość w wydaniu Pana Przewodniczącego Kołka. Kto jest tym "uczciwym" do końca?
            • Gość: zyzu Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.hsd1.mi.comcast.net 25.07.12, 22:57
             a pierdoła dalej bije pianę
             • Gość: żenada Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 26.07.12, 01:07
              to nie pierdoła, to czopek
              • Gość: Obywatel Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 26.07.12, 08:12
               Pan Przewodniczący Kołek w artykule zamieszczonym w gazecie lokalnej obiecywał przejrzystość w tej sprawie dlatego domagamy się wywiązania ze złożonej deklaracji. Oczekujemy na reakcję w komunikacji publicznej. W cztery oczy jak ktoś sugeruje niczego się nie uzyska. Brakuje również reakcji lokalnych mediów, więc zostaje internet.
               Wpisy na forum przydupasów władzy nie mających żadnych argumentów traktujemy jak funkcjonariuszy z cyrku. Palmę juz mają.
               • Gość: juma Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: 67.221.255.* 26.07.12, 08:42
                a pierdoła dalej swoje

                nie przyszło ci do głowy drogi obywatelu, że zwykły mieszkaniec Tarnobrzega taki jak ja, ma serdecznie dość codziennego zaśmiecania forum żalami tych, którym przy urnach powiedzieliśmy w zdecydowanej większości <<państwu już dziękujemy>>

                Myślenie naprawdę nie boli.
                • Gość: obywatel Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 26.07.12, 09:52
                 Juma jeżeli masz dość to nie wchdź na forum i nie wypowiadaj się w imieniu mieszkańców tylko swoim . Jest mi obojętne kto rządził i będzie rządził w mieście ale od przedstawicieli władzy wymagam elementarnej przyzwoitości, tego nie pojmujesz?
                 • Gość: extrema Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 26.07.12, 12:02
                  dwa cytaty z poematu Szpotańskiego o towarzyszu Szmaciaku : "bo pula nie jest do kradzieży, pula się cała nam należy" i "my tu rządzim i my dzielim, bez nas by wszystko diabli wzięli " - nie o naszej waaadzy to czasem?
                  • Gość: olo Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: 95.141.28.* 26.07.12, 12:27
                   forum.gazeta.pl/forum/w,329,133469385,137668985,Re_Pytanie_do_Przewodniczacego_Kolka_.html
                   inaczej uznaję za bicie piany :-)
                   • Gość: gość Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 26.07.12, 13:22
                    Wdepnął w g. i śmierdzi bardzo.
                    • Gość: spokojny Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 26.07.12, 13:51
                     Zastanówcie się. Zwykły niewykształcony prostaczek, któremu się w życiu powiodło a wy pisząc wbijacie go w dumę. Zostawcie chłopa, ludzie coraz więcej wiedzą o ułomnościach demokracji to i koniec jego bliski. Przecież ludzie mają pamięć i wiedzą ile to cudów naobiecywał, jaką to rewolucję w radzie przeprowadzi, i co , i nic - coraz gorzej!!!.
                     • Gość: spokój w mieście Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 26.07.12, 14:01
                      hau hau mleczni, hauuuuuuuuuuuuuuuu
                      • Gość: u góry to samo Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 26.07.12, 21:30

                       Ryba śmierdzi od głowy!!!


                       vod.gazetapolska.pl/2136-raport-z-kontroli-w-firmie-elewarr
                       • Gość: B28 Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 27.07.12, 07:30
                        Czytając to forum można się poczuć jak w przedszkolu - mleczne, mleko, zsiadłe mleko, czopki itp. słowa oto przedszkolaków rozmowa:-)
                        Niektórym to łopatki i wiaderka dać i do piaskownicy, albo nad tarnobrzeskie bajorko babki stawiać i palmę podlewać!
                        • Gość: bolek lolek Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 27.07.12, 10:04
                         to czuj się mleczny jak w przedszkolu i baw się kradzionym parasolem, czopkiem, pij zsiadłe mleko i nie zabieraj tutaj głosu bo nic konstruktywnego nie wniesiesz jak sam widzisz i zamiast używać inwektyw, używaj czopków :-)))
                        • Gość: gość Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 27.07.12, 10:04
                         Zamiatanie sprawy pod dywan to jest ta zapowiadana przejrzystość i praworządność.
                         Mało istotne jest to czy radni stracą mandaty. Władza próbuje ominąć przepisy prawa bo z chwilą uzyskania informacji jest w obowiązku wyjaśnić nieprawidłowości.
                         Trole z mlekiem, na to nie ma argumentów. Próbujemy tu zachęcić mieszkańców do wyrażenia sprzeciwu wobec takieg postępowania Przewodniczacego Rady Miasta.
                         • Gość: żenada Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 27.07.12, 11:49
                          tu nie ma nic do zamiatania, tu jest totalne olewanie przegranych mlecznych, którzy wszelkimi sposobami chcą odzyskać koryto - wide wybory na Dzikowie, a ponadto nie rób tłoku mleczny bo piszesz też jako B28
                         • Gość: Gość Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.07.12, 12:16
                          To nie jest olewanie mlecznych,tylko mlecznych.To jest olewanie wszystkich mieszkańców,zarówno popierających obecne władze jak i tych im przeciwnych.I jeśli tego "żenada" nie dostrzegasz to,to jest właśnie żenada....
                         • Gość: stachu Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.unitymediagroup.de 27.07.12, 12:23
                          @gościu
                          pic.kl1p.com/3VG_7723.jpg
                          a w Tarnobrzegu jest tyle miejsca gdzie bez przeszkód możesz agitować.
                         • Gość: Gość Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.07.12, 12:35
                          Dziwnym trafem poplecznicy aktualnej władzy zawsze są w stanie ubliżyć każdemu.Wyraziłem tylko swoje zdanie na temat,który interesuje mieszkańców,a tu zaraz bluzgi.Od dwóch lat każda nieprzychylna opinia względem Mastalerza czy Kołka kończy się właśnie w ten sposób.I zdaje się,nie jest to przypadek.Jaki pan,taki kram można rzec...Tak uważają mieszkańcy,może nie wszyscy,ale jednak.Nie po to ich ludzie wybierają,by tak społeczeństwo traktować.Tyle w tym temacie,a ty możesz dalej ubliżać...
                         • Gość: gościówa Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.adsl.inetia.pl 27.07.12, 13:58
                          ale się umleczniłeś, i to dziwnym trafem, pluj dalej...
                         • Gość: gg Re: Pytanie do Przewodniczącego Kołka?! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 27.07.12, 14:18
                          Wpisy mieszkańców domagających się od władzy poważnego traktowania obywatela nie należy traktować jako agitacji bo do czego agitujemy do prawidłoej reacji władzy. W mieście gdzie nie ma właściwej kontroli mediów nad poczynaniami rządzących pozostaje upominanie się o to w internecie. O tej sprawie będziemy pisać do czasu uzyskania wyjaśnień Przewodniącego Rady.
                         • Gość: extrema tak jest w tuskolandii IP: *.internetdsl.tpnet.pl 27.07.12, 14:31
                          przecież dokładnie tak samo jest w całej Polsce. Władza robi co chce, a wszystkiemu winien jest PIS.
                         • Gość: Zuza Re: tak jest w tuskolandii IP: 50.7.253.* 27.07.12, 18:31
                          Śmiesznym wydaje się szukanie odpowiedzi na forum społecznościowym, gdy można to uzyskać odpowiedź legalnie dostępnymi metodami demokracji. Chyba, że nie chodzi tu o to o co chodzi tylko o polityczną hucpę i rolowanie tematu od lutego w celu ukazania obecnych władz miasta w złym świetle. Mnie to nie przekonuje a wręcz przeciwnie w jeszcze większym stopniu zniechęca do autorów tych wątków. Myślę, że całkowite ignorowanie takich tematów to odpowiednia matoda pozbycia się tej formy uprawiania polityki.
                         • Gość: demokrata Re: tak jest w tuskolandii IP: *.dynamic.gprs.plus.pl 27.07.12, 20:57
                          Proszę Państwa czy można uzyskać odpowiedź legalnymi metodami demokratycznymi? Odpowiedź jest pozytywna gdy założymy, że uczestnicy życia politycznego tj. władze miasta, radni, dzienikarze wykazuję chęć rozwiązania problemu. Czy informowanie na forach internetowych o nurtującvych nas problemach jest postępowaniem niedemokratycznym, nie sądzę. Problem tkwi w tym, że duża część radnych w przeważającej ilości z ekipy rządzącej łącznie z Panem Kołkiem ale również z opozycji ma z tym do czynienia. Czy znajdzie się osoba w Radzie Miasta która ten problem podniesie. Prośba do radnych, dziennikarzy, Telewizji Tarnobrzeg wyjaśnijmy ten problem metodami demokratycznymi.
                         • Gość: gość Re: tak jest w tuskolandii IP: *.dynamic.gprs.plus.pl 27.07.12, 22:39
                          Pytanie jest zasadnicze dokąd mamy czekać kiedy demokratyczne działania nie pozwalają na wyjaśnienie tego draństwa. Apelujemy do mieszkańców Tarnobrzega o stałe upominanie się aż do czasu wyjaśnienia niewygodnego dla władzy tematu.
                         • Gość: mimo woli Re: tak jest w tuskolandii IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 28.07.12, 10:01
                          No tak, mówią że są reprezentantami społeczeństwa, wiec pytam pana Kołka gdzie jest stanowisko Rady Miasta w sprawie Telewizji Trwam.
                          Manifestacja w obronie mediów w Tarnobrzegu się odbyła, samorządy w Polsce wyrażają swoje stanowiska, miliony podpisów, a w Tarnobrzegu władza wody nabrała - zajęcie takiego stanowiska niepolityczne. Poczekajmy do wyborów, jestem pewny że Kołek jakiegoś rupiecia wyciągnie i księdzu publicznie, przed kamerami przekaże, zresztą nie on jeden, to choroba jednej partii.
                         • Gość: # PISdzielski bzdet IP: *.privacyfoundation.de 28.07.12, 10:30
                          czyli wyszło szydło z worka :-) teraz wiadomo kto i po co, jeżeli ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości
                         • Gość: też mieszkaniec Re: PISdzielski bzdet IP: *.tsm.tarnobrzeg.pl 28.07.12, 18:26
                          Jak myślaleś inaczej to się myliłeś.bełkocżą ci.co stracili władzę,kilkanastoletnią.
                         • Gość: obywatel Re: PISdzielski bzdet IP: *.dynamic.gprs.plus.pl 28.07.12, 21:18
                          Przydupasy i funkcjonariusze stwierdzam, że nie przedstawiacie żadnych argumentów na poparcie nieustanie prowadzonej kampanii piramidy potrzeb wodza ale przyjmuję do wiadomości za to wam płacą. Rozumiem, że nie dpuszczacie możliwości wyjaśnienia sprawy w trybie przewidzianym przepisami prawa. Pyskówka jest najważniejsza i piramida potrzeb własnych i kolesi. Na to nie ma zgody i wasi szefowie muszą to przyjąć do wiadomości. Nigdy nie damy zgody na takie działania władz, będziemy informować społeczeństwo Tarnobrzega i domagać się reakcji władzy na nieprawidłowości. W odpowiednim zwrócimy się do organów sprawujących nadzór nad samorządem.
                         • Gość: darek Re: PISdzielski bzdet