Dodaj do ulubionych

Pytanie do Przewodniczącego Kołka?!

IP: *.tktelekom.pl 17.02.12, 23:56
Czy Radni:
1.Tomasz Pawlik prowadzący działalność gospodarczą wspólnie z innymi osobami Grupowa Praktyka Lekarska Centrum Medyczne Puls 1- oświadczenie majątkowe za 2010 rok- prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Tarnobrzeg?Przychodnia ul. 1 Maja
Podobne pytania dotyczą radnych ale to już inne adresy:
2. Łukasz DYBUS-
3. Leszek OGORZAŁEK
Art. 24f.(41) 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
1a. (42) Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6..."
Panie Darku Pan się nie boi cała Rada za panem stoi! Jeszcze...
Obserwuj wątek