Dodaj do ulubionych

Co to jest kurs na przewóz rzeczy? Informacja

30.03.20, 15:04
Co to jest kurs na przewóz rzeczy?

Praca w zawodzie kierowcy wymaga wcześniejszego zdobycia konkretnych kwalifikacji, wymaganych przepisami prawa. Niezależnie od tego, czy będzie on realizował transporty krajowe czy międzynarodowe jest zobowiązany do ukończenia kursu, który uprawnia go do wykonywania przewozów w określonym zakresie. Jednym z takich szkoleń jest kurs na przewóz rzeczy. Czym on jest i jakie daje uprawnienia?

Kurs na przewóz rzeczy czyli kwalifikacja wstępna
Od kilkunastu lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej, co jest równoznaczne z dostosowywaniem krajowych przepisów do potrzeb współpracy międzynarodowej. Dotyczy to również branży transportowej, która szczególnie intensywnie rozszerza swoją działalność na polu unijnym. Jest to naturalnym następstwem rozwoju gospodarczego i wychodzenia firm z ofertą na rynki europejskie. Tam gdzie funkcjonują handel czy przemysł niezbędny jest też transport.
Przewozy towarów po drogach Niemiec, Holandii czy Francji wymagają dostosowania do lokalnych przepisów. Przypadkowe kontrole drogowe niosą ze sobą ryzyko wykrycia naruszeń i wysokich mandatów. Aby usprawnić realizowanie przewozów międzynarodowych i ujednolicić przepisy wydano dyrektywę unijną. Zobowiązuje ona każdego kierowcę z prawem jazdy kat. C uzyskanym po 10 września 2009 r. do ukończenia kursu kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy. Chociaż nazwa tego kursu jest nowa w rzeczywistości zastępuje on wymagany wcześniej kurs na przewóz rzeczy. Stąd też często tak się go właśnie nazywa.

Kto może i ma obowiązek ukończyć kurs na przewóz rzeczy?
Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej z uprawnieniami do przewozu rzeczy jest wymagane od każdego kierowcy zawodowego, który uzyskał prawo jazdy po wskazanym wyżej terminie. Obowiązek ten nie obejmuje osób z uprawnieniami do prowadzenia ciężarówek, które otrzymały prawo jazdy wcześniej. Takie osoby pracują na starych zasadach, a ich jedynym obowiązkiem jest odnawianie co pięć lat zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego.
Czy każdy z pozostałych młodych kierowców może zdobyć takie uprawnienia? Kurs na przewóz rzeczy jest dostępny dla tych osób, które spełniają warunki określone w dyrektywie unijnej oraz dopasowanych do jej treści polskich przepisów. Kandydat na kursanta powinien:
- być obywatelem polskim lub
- przebywać na terenie RP co najmniej 185 dni w roku lub
- studiować na terenie RP lub
- być obywatelem innego kraju, ale zamierzać wykonywać przewozy rzeczy na rzecz polskiej firmy lub instytucji.

Nie są warunkami przejęcia płeć lub dysponowanie prawem jazdy, ani nawet aktualne uczestnictwo w kursie na prawo jazdy. Zalecane jest jednak dysponowanie takim dokumentem ze względu na wiedzę i doświadczenie, które ułatwią przyswajanie informacji na kursie.

Warianty kursu
Kurs na przewóz rzeczy nie jest jednolitym szkoleniem dla wszystkich kandydatów planujących pracę w transporcie drogowym. Jego formy i zakres tematyczny określa Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Zgodnie z zapisami w dokumencie wyróżnia się:
- kwalifikację wstępną,
- kwalifikację wstępną przyspieszoną,
- kwalifikację wstępną uzupełniającą,
- kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną
- szkolenie okresowe kierowców.
Każda z czterech form kursu jest skierowana do innej grupy odbiorców. Najmłodsi kierowcy, którzy nie tylko uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009 r., ale też nie ukończyli 21 roku życia powinni ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej z uprawnieniami do przewozu rzeczy. W tym wypadku dodanie informacji o spełnieniu warunku terminu zdania egzaminu na prawo jazdy kat. C jest tylko formalnością, gdyż osoby poniżej 21 lat nie miały możliwości otrzymania tego dokumentu wcześniej.
Inaczej jest w przypadku osób, które spełniają pierwszy z warunków i jednocześnie ukończyły 21 lat. Obecnie są to wszyscy kierowcy w wieku poniżej 28 lat. Dla nich prawo przewiduje kurs na przewóz rzeczy w wersji przyspieszonej (kwalifikacja wstępna przyspieszona). Natomiast trzeci i czwarty wariant kursu są dedykowane kierowcom, którzy uzyskali uprawnienia do zawodowego prowadzenia autobusów (kat. D1,D1+E,D,D+E) i chcą przekwalifikować się na transport rzeczy. Wersja standardowa i przyspieszona są przeznaczone dla osób w wieku do i powyżej 21 lat. Obie grupy kandydatów obowiązuje kryterium uzyskania prawa jazdy kat. C po 10 września 2009 r.
Jako piąty wariant przepisy wymieniają szkolenia okresowe na przewóz rzeczy. Są to kursy skierowane do kierowców, którzy wcześniej uzyskali kwalifikację wstępną i chcę przedłużyć uprawnienia na kolejne 5 lat. Warto też wspomnieć, że ukończenie kursu na przewóz rzeczy wiąże się też z koniecznością uzyskania pozytywnych opinii lekarza medycyny pracy oraz zaliczenia testów psychologicznych.

Czym różnią się poszczególne warianty kursu na przewóz rzeczy?
Ze względu na to, że każdy z typów kursów na przewóz rzeczy jest skierowany do innej grupy przyszłych kierowców, poszczególne wersje różnią się zakresem programowym oraz czasem trwania. I tak:
szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin, w tym 195 godzin zajęć teoretycznych z części ogólnej, 65 godzin zajęć teoretycznych z części specjalistycznej oraz 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu ulicznym i 4 godziny praktyki w warunkach specjalnych,
szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin, w tym 97 godzin zajęć teoretycznych z części ogólnej, 33 godzin zajęć teoretycznych z części specjalistycznej oraz 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu ulicznym i 2 godziny praktyki w warunkach specjalnych.
Kursy kwalifikacji wstępnej uzupełniającej są znacznie krótsze i obejmują odpowiednio 70 oraz 35 godzin zajęć. Wszystkie typy kursów na przewóz rzeczy kończą się egzaminem państwowym.

Kurs na przewóz rzeczy – uprawnienia
Ukończenie odpowiedniego kursu i zdanie egzaminu uprawnia kierowcę do dokonania w wpisu w prawie jazdy tzw. kodu 95. Jest on ważny przez pięć lat, a po tym okresie wymaga odnowienia kwalifikacji i wymiany dokumentu na nowy. Dysponowanie wpisem pozwala kierowcy na pracę w zawodzie oraz realizowanie przewozu ładunków towarowych zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Jednocześnie szkolenie zrównuje polskich kierowców z wykonawcami tej profesji z innych krajów w UE.

Zapraszamy do kontaktu:
ABC Szkolenia
Warszawa ul. Modlińska 6
tel. 531700182

abc-szkolenia.com
Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka