Dodaj do ulubionych

Trwają przepychanki o alokację regionalną

04.07.06, 14:33
www.samorzad.pap.pl/?d=607031320593764

Kolejne regiony protestują przeciwko proponowanemu przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego podziałowi środków unijnych na lata 2007-13. Zgodnie z nim
najmniej w przeliczeniu na jednego mieszkańca otrzymałyby województwa:
małopolskie, wielkopolskie i łódzkie – po 334,9 euro na osobę. Najwięcej
dostałoby warmińsko-mazurskie: 726,2 euro na jednego mieszkańca.
Przypomnijmy, jakie kwoty przypadają poszczególnym województwom według trzech
dyskutowanych wariantów.

MRR będzie rekomendować wariant pierwszy algorytmu, czyli ten sam, który Rada
Ministrów zaakceptowała w lutym. Tymczasem kolejne samorządy województw
wyrażają swoją dezaprobatę wobec tego podziału.

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął wczoraj stanowisko w tej sprawie. Jest
to kolejny region niezadowolony z wariantu pierwszego. W zeszłym tygodniu
marszałek województwa opolskiego Grzegorz Kubat w liście do premiera
Kazimierza Marcinkiewicza wyraził swój protest przeciwko takiemu podziałowi.
Z kolei Janusz Sepioł, marszałek województwa małopolskiego zaapelował do
społeczeństwa, aby do Rady Ministrów, Premiera oraz posłów i senatorów
koalicji rządzącej wysyłać maile i listy z protestem. Na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie można wpisać swoje imię i nazwisko pod
formułą "Protestuję przeciwko krzywdzącej Małopolskę decyzji i domagam się
sprawiedliwego rozdziału pieniędzy europejskich".

Teraz do protestujących dołącza śląskie. „Wybrany przez Ministra Rozwoju
Regionalnego wariant I podziału środków pozbawia województwo śląskie ponad
1,2 mld zł” – informuje rzecznik prasowy marszałka, Daniel
Tresenberg. „Nieprawdą jest, że ten wariant uzyskał największe poparcie w
trakcie konsultacji społecznych. Niepoważne jest bowiem np. stawianie na
równi głosu „Olsztyńskiego Stowarzyszenia Amazonek”, z głosem grupy 60 posłów
i 4 senatorów RP, którzy otrzymali mandat społeczny w wyborach
parlamentarnych i reprezentują prawie 5 milionowy region” – argumentuje
rzecznik.

i jeszcze (tendencyjny moim zdaniem)artykuł GW:
gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,3460439.html
Obserwuj wątek
  • infomsp Re: Trwają przepychanki o alokację regionalną 05.07.06, 08:46
   Który tu jest z województwa wschodniego, przyznać się ;-)

   ja jestem z małopolskiego.

   Moje zdanie jest takie, że sprawa klasycznie po naszemu jest rozgrywana. Przez
   tak długi czas województwa (dokładnie ich przedstawiciele) nie optrafiły się
   dogadać i ustalić wspólnego stanowiska. Jak ktoś wreszcie podjął decyzję to
   wszyscy protestują. Tak jest łatwiej, bez odpowiedzialności, jest kogo oskarżyć
   no i wsyscy wychodzą z tego cało. A opluwać można ministerstwo, czyli właściwie
   kogoś tam, niewiadomo kogo i jest bezpiecznie.
   • hubertus_zamoscicus Re: Trwają przepychanki o alokację regionalną 05.07.06, 12:41
    Ja jestem ze wschodu, bo co ? :)
    I walczę o dobre imię wschodu, bo to co się wyprawia w mediach to poprostu
    żenada.
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=52&w=44702551
    • infomsp Re: Trwają przepychanki o alokację regionalną 05.07.06, 13:55
     Mój drogi, to pewnie wiesz i wiesz jak to działa.

     WYBORY IDĄ!!

     i nie chodzi o podział i czy wschód lepszy czy gorszy, ale kto będzie głośniej
     krzyczał i tym samym kogo będzie lepiej widać.
     Jakby się marszałkowie województw się dogadali to by nie było tego wszystkiego.
     To jednak w naszych warunkach to kosmos absolutny...
     • hubertus_zamoscicus Re: Trwają przepychanki o alokację regionalną 05.07.06, 14:15
      Nie jestem pewien, czy marszałki by się dogadały ;-)
      Jeśli Lubelszczyźnie zależy na algorytmie I, lub w ostateczności II, a
      Małopolsce i Śląskowi wyłącznie na III to nie widzę tu płaszczyzny
      porozumienia.
      Ale wbrew pozorom nic jeszcze ostatecznie nie wiadomo. Sprawą ma zająć się
      wkrótce rząd.
      • alohaa zagrywki ministerstwa 06.07.06, 08:44
       dołączajac sie do dyskusji, ale tak troche obok, bo zatknęłam sie na
       oswiadczenie Minister Rozwoju Regionalnego z którego wynika, iz Ministerstwo
       waha sie pomiędzy populistycznym rozwiazaniem przyjęcia algorytmu najbardzije
       popierane (wyrażone liczbą listów które wpłynęły do MRR za poparciem danego
       algorytmu) a bardziej merytoryczną dyskusją na temat kryteriów poszczególnych
       algorytmów.

       Ja trzymam kciuki za drugim rozwiązaniem, bo moje województwo zdaje sie nie
       zrobiło akcji listowej.

       Poniżej fragment oświadczenia:

       "Problem algorytmów stał się jednym z ważniejszych tematów konferencji
       konsultacyjnych NSS, które MRR zorganizowało we współpracy z urzędami
       marszałkowskimi i urzędami wojewódzkimi, a także podczas innych spotkań
       dotyczących programowania w okresie 2007-2013. Temat ten poruszany był w wielu
       publikacjach, w prasie krajowej, regionalnej i lokalnej. Interesowały się nim
       także radio i telewizja. Otrzymałam setki listów na ten temat 3. Także posłowie
       i senatorowie zadawali pytania, formułowali oświadczenia i interpelacje w tej
       sprawie. Otrzymałam wiele uchwał sejmików województw i organizacji
       samorządowych. Olbrzymia większość głosów w debacie dotyczyła algorytmu
       podziału środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy 16
       regionalnych programów operacyjnych.

       Większość głosów w dyskusji wynikała z prostego zestawienia kwot przypadających
       danemu województwu w poszczególnych algorytmach – wybierano ten, który
       gwarantował województwu najwięcej środków. Niemało było jednak także argumentów
       merytorycznych, z których kilka warto przytoczyć. Pierwszy odwoływał się do
       polityki spójności, na realizację której Unia Europejska przeznacza środki z
       EFRR. Polityka ta polega na wspieraniu regionów najuboższych, i poprzez
       zwiększanie ich szans rozwojowych, osiąganie zrównoważonego poziomu rozwoju na
       terenie całej UE. Drugi odwoływał się do szczególnego czynnika wywołującego
       biedą i stanowiącego barierę dla rozwoju gospodarczego, jakim jest bezrobocie.
       Trzeci argument odwoływał się do poziomu zróżnicowań pomiędzy województwami w
       Polsce, który większość uczestników dyskusji uznawała za zbyt duży i
       podlegający dalszemu pogłębianiu się. Wszystkie trzy argumenty wydają się być
       zasadne i wszystkie przemawiają na rzecz proponowanego we Wstępnym Projekcie
       NSS wariantu 80/10/10. Wariant ten w większym stopniu niż pozostałe sprzyja
       województwom najuboższym, zawiera w sobie element poziomu bezrobocia, a
       proponowany przezeń poziom zróżnicowania wsparcia pomiędzy województwa jest
       relatywnie większy niż np. w wariancie III.

       Inną ważna kwestią podnoszoną w dyskusji o algorytmach była wątpliwość, czy
       województwa uboższe będą w stanie współfinansować programy rozwojowe. Zwłaszcza
       dotyczy to województw wschodnich, które będą miały możliwość korzystania z
       dodatkowych środków w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.
       Argument ten jest wnikliwie rozważany przez MRR i brany pod uwagę przy
       programowaniu całości NSS. Województwa biedniejsze, w tym w głównej mierze
       województwa wschodnie, które – jak wynika z analiz NPR 2004-2006 - w mniejszym
       stopniu niż województwa bogatsze korzystają z programów krajowych, powinny mieć
       zarezerwowane środki rozwojowe, a nie tylko możliwość konkurowania z innymi.
       Wzmocnienie zdolności do współfinansowania projektów może być większe, jeśli
       będzie się ono odbywało nie tylko ze środków publicznych (zwłaszcza JST), ale
       także ze środków prywatnych. Dlatego, współpraca MRR z samorządami tych
       województw polega m. in. na ukierunkowywaniu programowania i zapobiegania
       sytuacji, w której środki programów regionalnych przeznaczane byłyby wyłącznie
       na projekty wymagające współfinansowania JST i kosztochłonne w utrzymaniu
       (infrastruktura techniczna). Regionom tym potrzebne są projekty silnie
       prorozwojowe, współfinansowane ze źródeł prywatnych i przynoszące w
       perspektywie zyski: generujące podatki i miejsca pracy (gospodarka). Właściwa
       równowaga w regionalnych programach pomiędzy jednym i drugim typem projektów
       może istotnie zmniejszyć obawy przed brakiem współfinansowania.

       Biorąc pod uwagę te argumenty i ze względu na znacznie większą intensywność
       poparcia dla wariantu I niż dla pozostałych dwóch w konsultacjach społecznych,
       szczególnie płynące z regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będzie
       rekomendować Radzie Ministrów, żeby w projekcie Narodowej Strategii Spójności
       (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia) utrzymany został ten sam algorytm
       podziału środków EFRR, jaki RM zaakceptowała w lutym. Ponadto, w projekcie tym
       proponuję następujące algorytmy podziału środków na województwa:

       w Programie Rozwoju Polski Wschodniej: algorytm I
       dla części regionalnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: algorytm I.
       W okresie realizacji NSS, władze wojewódzkie, jednostki samorządu
       terytorialnego i pozostali partnerzy wszystkich województw zabiegać będą o jak
       najwyższy udział i korzystanie ze środków programów krajowych. Dopiero tak
       naprawdę podział tych środków pokaże, kto i ile skorzystał z nowej perspektywy
       finansowej UE.

       Pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w dyskusji o NSS, o
       regionalnych programach i o algorytmie. Jej zasięg (od lutego do czerwca wzięło
       w niej udział ok. 7000 osób) dowodzi jak ważny w opinii publicznej jest rozwój
       regionalny i dobrze rokuje dla dalszego obywatelskiego zaangażowania w
       programowanie rozwoju i realizację projektów."


       Źródło:
       www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/oswiadczenie2906.htm
       • hubertus_zamoscicus deadline 06.07.06, 08:51
        Twardy orzech dla rządu

        O tym, który wariant podziału środków unijnych na lata 2007-2013 zostanie
        ostatecznie przyjęty przez Radę Ministrów, dowiemy się najprawdopodobniej już w
        lipcu. Zakończy to dyskusję, która od kilku miesięcy toczy się pomiędzy
        samorządami województw i resortem rozwoju regionalnego.

        Z tego, co udało nam się ustalić w Centrum Informacyjnym Rządu, Narodowa
        Strategia Spójności przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
        została w poniedziałek, 3 lipca przesłana do kancelarii, gdzie zapoznają się z
        nią prawnicy. Strategia zostanie przekazana na posiedzenie Komitetu Rady
        Ministrów. Zgodnie z założeniami ministerstwa, dokument powinien zostać
        przyjęty w lipcu. Wtedy też RM zdecyduje, który z wariantów podziału środków
        będzie obowiązywał. Przypomnijmy, iż nie ma jednomyślności w tej sprawie. MRR
        rekomenduje wariant pierwszy, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
        zarekomendowała wariant trzeci, a poszczególne województwa mają różne zdania na
        ten temat.

        Tymczasem jest o co walczyć, gdyż łączna kwota unijnego wsparcia dla województw
        w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 (NSS) ma wynieść ponad
        59,5 mld euro, a różnice pomiędzy wysokością środków dla poszczególnych
        województw w rozważanych wariantach, są znaczne.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka