Dodaj do ulubionych

Niemieckie pomniki, nie tylko w Polsce - II

09.11.14, 12:37
Hennecke von Riga - To wlasnie on jest uwazany za Pioniera UNII Polsko-Litewskiej.
On byl tez autorem aktu wydanego 14 sierpnia 1385 roku w Krewie, regulujacego stosunek Korony Krolestwa Polskiego z Wielkim Ksiestwem Litewskim.


www.deutsche-biographie.de/xsfz29745.html

Na zdjeciu Rygahttps://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2267/main/6aa02372f0.jpeg
Obserwuj wątek
  • ballest Ladislaus II von Oppeln 10.11.14, 10:53
   Wladyslaw Opolczyk

   Malo kto wie, dlaczego Ukraina ma te same barwy narodowe jak Slask - czytaj Oberschlesien.
   Stalo sie to w okresia jak Wladyslaw II Opolczyk byl wielkorzadca Rusi Halickiej ( Namiestnikiem)
   Tam wykazal sie wielkimi zdolnościami w zarzadzaniu. Na Rusi Halickiej lokował miasta, rozwijał handel, przenosił na tamtejszy grunt zachodnioeuropejskie zwyczaje. Nadal Rusi swoje barwy narodowe, dzieki czemu barwy Slaska i Ukrainy sa identyczne, choc w odwrotnej kolejnosci.
   Karl Lück pisze, ze jego prawie kompletny "Beamtenapparat" skladal sie ze Slazakow.Dodam, ze w Polsce jest niedoceniany i czasami jako persona non grata uwazany - wymazuje sie wiec pamiec o nim nie tylko z uwagi na jego konflikt z Polska, ale takze ze wzgledu na jego zniemczenie.Dodam ale , ze w Piastach Slaskich nie plynela nawet kropelka polskiej krwi, o tym sie takze zapomina.


   https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2269/main/359a439fec.jpeg
   • cirano Re: Ladislaus II von Oppeln 10.11.14, 11:27
    ...a dobry i pracowity kikut dołby sie pochlastać że Piast Ladislaus Opolczyk to najczystszyj krwi Polak.
    A tak po prowdzie to żodyn z nich Piastow niy był Polakem, dopiyro miyszanie sie z Polkami spowodowały że kropelka słowianskij krwie dostała sie w ślonski rod. To że byli polskimi krolami świadczy ino o bezwładzie tyj "polskij krwi". Już wtedy niy "świycili" porzondnom gospodarkom i porzondkym wogóle
   • ballest jeszcze roz Lemberg 11.11.14, 18:07
    Sredniowieczny Lwow, wytyczony przez kolonistow ale jako Lamberg ( Lemberg)
    ( wurde der Ort 1342 als Lamberg erstmals urkundlich erwähnt, weitere wichtige Erwähnungen sind: Lamburg (1351), in terra Lamburgensi (1364), Lamburg alias Lwow (1370), Lamburg (1396), Lemburg (1416)
    We Lwowie za ruskich czasów żyli mieszkańcy pod nieograniczoną władzą księcia i jego urzędników, a tylko garstka Niemców i Ormian miała część samorządu, mianowicie udzielne sądownictwo. Dopiero Kazimierz Wielki obdarzą Lwów prawem niemieckiem, czyli zupełnym samorządem miejskim. Odtąd osada ta z paska książęcej opieki uwolniona samodzielne dopiero zaczyna życie — z wielkiej wsi staje się miastem w właściwem tego słowa znaczeniu. Nastąpiło to w r. 1356.

    Najdawniejszym dostojnikiem miejskim był jak wiadomo sędzia gminy, zwany wójtem (Vogt), z łacińskiego wyrazu advocatus, co znaczy obrońca prawny. Pierwszym wójtem był najczęściej ten przedsiębiorca, biegły w niemieckiem prawie, który za wolą księcia lub króla rozgraniczał i urządzał nową osadę. To prawo mianowania wójta zachowywał sobie panujący zwykle i nadal. Tak też było z początku we Lwowie: wójtostwo otrzymywano przez nadanie monarchy. Za ruskich czasów sprawowała ten urząd rodzina Stecherów, począwszy od Bertolda Stechera. Dopiero Władysław Opolczyk pozwolił mieszczanom na wolny wybór wójta. Wójt w otoczeniu swojem miewał zawsze doradców, czyli tak zwanych ławników, bez których nie mógł żadnego wydać wyroku.
    Prócz katolików, przeważnie Niemców, którzy wówczas właściwe mieszczaństwo Lwowa stanowili, znajdowali się jeszcze w naszem mieście, jak wiadomo, Ormianie, Rusini, Żydzi i Tatarzy.
    Prawie natychmiast po nadaniu zaczyna się żywy ruch osadniczy. Burmistrz Zimmermann zakłada Hołosko (Hołowsko) Wielkie, zięć jego Januszko Tłumacz Hołosko Małe, Sommersteinowie Zamarstynów (Sommersteinhof), Klopper Kleparów (Klopperhof), Goldberg Kulparków (Goldberghof), Eisenhüttel osadę w okolicy dzisiejszych Sakramentek, wreszcie miasto samo wieś Brzuchowice. A wszystko to stało się w niewielkim przeciągu lat 30, wszystkiego dokonało jedno i to samo pokolenie tych zapobiegliwych lwowskich Niemców średniowiecznych.


    www.lwow.com.pl/historia/papee.html#5

    https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2270/other/std/f33c72c42b.jpeg
    • ballest Stroje Pogorzan 12.11.14, 12:10
     Stroje Pogorzan- Pogorzanie nazywani tez Gluchoniemcami - Nazwę grupy Pogórzan wprowadził w 1935 roku Adam Wójcik zapożyczając ja z nomenklatury geograficznej.
     "Na obszarze Wisłoki uderza nas fakt inny; całą tę okolicę, którą obszar Wisłoki, Ropy, Jasły, Jasełki i średniego Wisłoka zajmuje, osiedli tak zwani Głuchoniemcy od dołów Sanockich począwszy, to jest od okolicy Komborni, Haczowa, Trześniowa aż po Grybowski dział: Gorlice, Szymbark i Ropę od wschodu na zachód, ku północy aż po ziemię Pilźniańską która jest już ziemią województwa Sandomierskiego. Cała okolica Głuchoniemców jest nowo-siedlinami Sasów; jakoż strój przechowali ten sam co węgierscy i siedmiogrodzcy Sasi. Niektóre okolice są osiadłe przez Szwedów, ale cały ten lud mówi dzisiaj na Głuchoniemcach najczystszą mową polską dijalektu małopolskiego, i lubo z postaci odmienny i aż dotąd Głuchoniemcami zwany, nie zachował ani w mowie ani w obyczajach śladów pierwotnego swego pochodzenia, tylko że rolnictwo stoi tu na wyższym stopniu, a tkactwo jest powołaniem i głównie domowem zajęciem tego rodu "

     — Wincenty Pol. Historyczny obszar Polski rzecz o dijalektach mowy polskiej. Kraków 1869)

     Podstawą gospodarki było rolnictwo, a hodowla odgrywała znacznie mniejszą rolę. W wielu miejscowościach rozwinięte było na dużą skalę rzemiosło, z którego największe znaczenie miało właśnie tkactwo oraz cechy szewców.

     Ludność niemiecka zamieszkała na terenach Rusi Czerwonej oraz południowej części Polski między Łańcutem a Przemyślem, uległa polonizacji dopiero pod koniec XVI wieku. Na Podkarpaciu żywioł niemiecki przetrwał aż do XVIII wieku. Mieli własne kościoły lub kaplice, swych kapłanów i nierzadko zamieszkiwali konkretną dzielnicę miasta lub poszczególne wsie. Do pomników niemieckiej "Bauernkultur" zaliczane są m.in. drewniane kościółki na Podkarpaciu, podobnie jak kościółki na Śląsku i Morawach.
     https://www.gokmp.net/dane/u/4/pogorzanie_gal01_06d.jpg
     • ballest Skat 16.11.14, 11:40
      Co laczy Slonzokow i Kaszebow ???
      Gra w Skata ;)
      Skat – gra karciana, szczególnie rozpowszechniona w Niemczech oraz na Śląsku i Kaszubach. W Polsce często nazywany "śląskim brydżem".

      Gra w skata jest grą dość popularną w Niemczech. W Polsce w skata
      grywa się głównie na Śląsku i Kaszubach. Skat powstał w pierwszych larach
      dziewiętnastego wieku z udanego połączenia reguł kilku innych,
      starszych gier (taroka, trappoli, combra, kopy, solo) oraz nowych
      zasad. Pierwsze zasady gry ustalił notariusz i adwokat Fryderyk
      Ferdynand Hempel z Altenburga. Carl Neefe w roku 1817 wprowadził
      typowy dla skata u unikalny w grach karcianych rachunek matadorów.
      Jednolite reguły gry ustalone zostały na pierwszym Kongresie
      Skatowym w sierpniu 1886 roku w Altenburgum nazywanym odtąd „miastem
      skata”. Przepisy gry oparte są na „Kodeksie Skatowym” uchwalonym i
      uzupełnianym na kolejnych kongresach skatowych w latach 1927, 1932,
      1937 oraz na orzeczeniach tzw. „Sądu Skatowego”, który rozstrzyga
      sprawy sporne między graczami, nadsyłane z całego świata i działa od
      listopada 1963 roku, oczywiście w Altenburgu .      https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2275/other/std/543e2c435e.jpeg
      • heli34 Re: Skat 16.11.14, 12:42
       ballest napisał:

       > Co laczy Slonzokow i Kaszebow ???
       > Gra w Skata ;)
       > Skat – gra karciana, szczególnie rozpowszechniona w Niemczech oraz na Ślą
       > sku i Kaszubach. W Polsce często nazywany "śląskim brydżem".
       >
       > Gra w skata jest grą dość popularną w Niemczech. W Polsce w skata
       > grywa się głównie na Śląsku i Kaszubach. Skat powstał w pierwszych larach
       > dziewiętnastego wieku z udanego połączenia reguł kilku innych,
       > starszych gier (taroka, trappoli, combra, kopy, solo) oraz nowych
       > zasad. Pierwsze zasady gry ustalił notariusz i adwokat Fryderyk
       > Ferdynand Hempel z Altenburga. Carl Neefe w roku 1817 wprowadził
       > typowy dla skata u unikalny w grach karcianych rachunek matadorów.
       > Jednolite reguły gry ustalone zostały na pierwszym Kongresie
       > Skatowym w sierpniu 1886 roku w Altenburgum nazywanym odtąd „miastem
       > skata”. Przepisy gry oparte są na „Kodeksie Skatowym” uchwalo
       > nym i
       > uzupełnianym na kolejnych kongresach skatowych w latach 1927, 1932,
       > 1937 oraz na orzeczeniach tzw. „Sądu Skatowego”, który rozstrzyga
       > sprawy sporne między graczami, nadsyłane z całego świata i działa od
       > listopada 1963 roku, oczywiście w Altenburgu .

       > https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2275/other/std/543e2c435e.jpeg
       ######
       Ślonzocy majom tez niewontpliwy choć skromny wkład w nazewnictwo skatowe.
       Po ichniymu Unter abo inakszy Bube nazywo sie Dupek.
       Kto wiy skond sie to wziyno?
       • ballest Biene Maja 17.11.14, 11:37
        Die Biene Maja und ihre Abenteuer, ksiazka wydana w 1912 roku ktorej autorem jest 1912 Waldemar Bonsels (ur. 21 lutego 1881 w Ahrensburgu koło Hamburga, zm. 31 lipca 1952 w Ambach) – niemiecki pisarz.

        Waldemar Bonsels był autorem książek o tematyce dziecięcej, podróżniczej i religijnej. Szczególnie popularna okazała się tłumaczona na 40 języków, książka dla dzieci Pszczółka Maja i jej przygody (Die Biene Maja und ihre Abenteuer, 1912). Zdobyła szerokie rzesze czytelników na całym świecie. Na jej podstawie nakręcono wyświetlany w wielu telewizjach serial animowany o tym samym tytule (1975)
        Waldemar Bonsels byl jednym z najbardziej popularnych autorow w niemieckojezycznych krajach w latach 1920-1940.

        de.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Bonsels        https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2279/other/std/da47de3a82.jpeg
       • ballest Re: Skat 17.11.14, 11:52
        > Ślonzocy majom tez niewontpliwy choć skromny wkład w nazewnictwo skatowe.
        > Po ichniymu Unter abo inakszy Bube nazywo sie Dupek.
        > Kto wiy skond sie to wziyno?        Moze skuli tego, ze patrzy z dolu na Dupa Damy ;)
        • heli34 Re: Skat 17.11.14, 12:38
         ballest napisał:

         > > Ślonzocy majom tez niewontpliwy choć skromny wkład w nazewnictwo skatowe.
         > > Po ichniymu Unter abo inakszy Bube nazywo sie Dupek.
         > > Kto wiy skond sie to wziyno?

         > Moze skuli tego, ze patrzy z dolu na Dupa Damy ;)
         ######
         Nasi starziki byli bardzi pruderyjni niż my dzisio i takch seksualnych skojarzyń sie wystrzegali.
         Za to wyraz dupa był normalnie używanym okryślyniym czyńści ciała,co my zaś dzisiej momy im za złe.
         A ztym dupkym to było tak.
         Bardzo downe karty były pisane, to znaczy rysowane i malowane.
         Figury też były wzorowane na portretach krolow,rycerzy i knapow-giermkow.
         Z prostych wzglyndow wynikajoncych z tej techniki "napisany obrozek zajmowoł colko karta

         Wyglondalo to tak jak na stronie otwarcia tego linku.
         www.spielkarten24.de/gerd_kat.pdf
         Je tam namalowany "Ober"
         Szkopuł w tym,że Bube- walet figuralnie mało sie różnioł od Obra.
         Na poczontku Obrowi malowano 2 znaki(krojce,griny,herce i szele a Bube mioł jyno jedyn znak.
         W praktyce było to nie wygodne bo przi ułożonych kartach nie widoćzne.
         W nowocześniejszym ujyńciu jak w tym linku malowano Obrowi znak na wiyrchu
         a Bube-walet mioł znak niży ale w miejscu,kiere było widoczne i przi złozonych kartach.
         A że wypadało to na wysokości dupy tej figury bez to praktyczni ślonzocy zaroz jom odpowiednio przechrzciyli. Dupek bo mo znak wele dupy.
           • ballest Kolej Fabryczno-Łódzka 18.11.14, 10:37
            18.11.1865 – Rozpoczęła działalność Kolej Fabryczno-Łódzka.
            dworzec kolejowy i stacja czołowa w Łodzi na linii do Koluszek, powstała z inicjatywy przemysłowca Karola Scheiblera w 1866 r.
            W 1868 roku wybudowano nowy budynek dworca według projektu warszawskiego architekta Adolfa Schimmelpfenniga.


            https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2282/other/std/ba0bd1299c.jpeg

            pyrsk
            Ballest
            "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
            Gleiwitz
            • heli34 Re: Kolej Fabryczno-Łódzka 18.11.14, 11:00
             ballest napisał:

             > 18.11.1865 – Rozpoczęła działalność Kolej Fabryczno-Łódzka.
             > dworzec kolejowy i stacja czołowa w Łodzi na linii do Koluszek, powstała z ini
             > cjatywy przemysłowca Karola Scheiblera w 1866 r.
             > W 1868 roku wybudowano nowy budynek dworca według projektu warszawskiego archit
             > ekta Adolfa Schimmelpfenniga.
             >

             Praje w tej sprawie ni ma sie czym zachwycać.
             Kto choć rouz boł w Łodzi musioł widzieć tyn bardak w komunikacji kolejowej,kiery tymu miastu zgotowali projektanci i wykonawcy tego przesięwzięcia.

             Do dzisiej miasto nie zdołało rozwionzać tego wynzła gordyjskiego.
             Po uruchomieniu kolei daleko bieżnych do Krakowa,na Ślonsk,przez Wrocław aż do Berlina
             trza było dworzec kolejowy dlo Łodzi wybudować w odległych o 20 km Koluszkach.
             >
             > pyrsk
             > Ballest
             > "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
             > Gleiwitz
             • ballest Lelewelowie, Jauch i Sienkiewicz 05.12.14, 14:47
              Malo kto wie, ze Lelewelowie , Sienkiewicz i Günther Jauch maja wszyscy wspolnego przodka.
              Lelewelowie sa wnukami Heinricha Lölhöffel von Löwensprung , - ktory ozeniony byl z Constance Jauch, ktora byla prababcia od Henryka Sienkiewicza.Ich wspolnym przodkiem jest - Johann Christian Jauch              https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2307/other/std/ed23f1dac2.jpeg
              • ballest Re: Lelewelowie, Jauch i Sienkiewicz 06.12.14, 09:25
               Ich wspolnym przodkiem jest - Johann Christian Jauch der Ältere.On byl ojcem Joachima Daniela Jaucha, ktorego corka Constanza wyszla za maz za Heinricha Lölhöffel von Löwensprung i wlasnie potomkowie Constanzy Lölhöffel von Löwensprung z domu Jauch sa Joachim Lelewel, Jan Pawel Lelewel i Henryk Sienkiewicz.

               de.wikipedia.org/wiki/Jauch_%28Hanseatengeschlecht%29#Stammtafel
               • ballest Jan z Nepomucena 07.12.14, 14:29


                https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2308/main/607cf14a7e.jpeg


                Jan Nepomucen - wlasciwie Johannes olim Welflini de Pomuk – urodził się w miejscowości Pomuk koło Pilzna między 1340 a 1350 rokiem, jako syn sędziego pochodzenia niemieckiego, na zdjeciu 2,5-metrowa brązowa figura Jana Nepomucena z 1683 r. dzielo Johanna Brokoffa , która stoi na moście Karola w Pradze i jest pierwowzorem wszystkich innych przedstawień Jana Nepomucena.

                W 1370 roku, po kilku latach nauki w szkole klasztornej złożył śluby zakonne u augustianów. Około 1380 roku przyjął święcenia kapłańskie i został kanonikiem przy katedrze św. Wita. Studiował prawo kanoniczne w Pradze i Padwie. Otrzymał tytuł doktora prawa kościelnego. Następnie piastował godność kanonika kolegiaty praskiej św. Idziego, a w 1389 roku mianowany został wikariuszem generalnym arcybiskupa praskiego Jana z Jenštein. Był też osobistym spowiednikiem królowej Zofii. Szeroko rozchodziła się jego sława jako kaznodziei.

                W związku z zatargiem między królem Czech Wacławem IV a arcybiskupem, Jan Nepomucen popadł w niełaskę władcy i w 1393 roku został uwięziony. Poddany został torturom, a następnie zrzucono go z mostu Karola do rzeki Wełtawy. Wbrew legendzie – Nepomucena nie utopiono, gdyż ciało zrzucone do rzeki było już martwe. Jego zwłoki złożono w katedrze na Hradczanach. Beatyfikacja Jana Nepomucena odbyła się w 1721 roku, a kanonizowany został w roku 1729. Już wcześniej uchodził za nieformalnego patrona Czech, a jego kult silnie promieniował na sąsiednie ziemie, zwłaszcza Śląsk. Według rozpowszechnionej legendy, Jan Nepomucen stracił życie w wyniku odmowy ujawnienia tajemnicy spowiedzi królowej Zofii królowi czeskiemu Wacławowi (król podejrzewał żonę o niewierność).

                Dzis jest miedzy innymi patronem Czech i narodu czeskiego, imperium austriackiego i rodu Habsburgów, Bawarii, Banatu, patronem języka czeskiego (češtiny) – chociaż z pochodzenia był Niemcem i nie ma dowodów, że mówił po czesku. Jest patronem bezpiecznego podróżowania i szczęśliwego powrotu.

                W DOBIE UNIJNEJ powienien zostac PATRONEM EUROPY.
                • ballest Marka Polska 09.12.14, 22:39
                 https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2309/main/8fd1d5af8c.jpeg


                 Marka polska – waluta obowiązująca od 9 grudnia 1916 roku na terenach Królestwa Polskiego,utworzonego 05.11.1916 roku - a następnie – obowiązująca w Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku reformy pieniężnej z 29 kwietnia 1924 roku marka polska została zastąpiona przez polskiego złotego. 1 marka polska odpowiadała 100 fenigom.
                 • ballest Krolestwo Polskie 10.12.14, 09:54
                  5 listopada 1916 , Plac Zamkowy, proklamowanie z rozkazu cesarza powstanie Królestwa Polskiego, ogłoszone przez generalnego gubernatora Warszawy von Beselera - 5 listopada 1916r


                  https://mjp.najlepszemedia.pl/sites/default/files/historia-legionow/mjp_6319_87.jpg
     • heli34 Re: Stroje Pogorzan 10.12.14, 17:44
      ballest napisał:

      > Stroje Pogorzan- Pogorzanie nazywani tez Gluchoniemcami - Nazwę grupy Pogórz
      > an wprowadził w 1935 roku Adam Wójcik zapożyczając ja z nomenklatury geograficz
      > nej.
      > "Na obszarze Wisłoki uderza nas fakt inny; całą tę okolicę, którą obszar Wisłok
      > i, Ropy, Jasły, Jasełki i średniego Wisłoka zajmuje, osiedli tak zwani Głuchoni
      > emcy
      > Ludność niemiecka zamieszkała na terenach Rusi Czerwonej oraz południowej częśc
      > i Polski między Łańcutem a Przemyślem, uległa polonizacji dopiero pod koniec XV
      > I wieku. Na Podkarpaciu żywioł niemiecki przetrwał aż do XVIII wieku. Mieli wła
      > sne kościoły lub kaplice, swych kapłanów i nierzadko zamieszkiwali konkretną dz
      > ielnicę miasta lub poszczególne wsie. Do pomników niemieckiej "Bauernkultur"
      > zaliczane są m.in. drewniane kościółki na Podkarpaciu, podobnie jak kościółki
      > na Śląsku i Morawach.


      > https://www.gokmp.net/dane/u/4/pogorzanie_gal01_06d.jpg

      #######
      A tak eście kiwali gowami z niedowiyrzanio jak ech pisoł,
      że niekiere godki z okolic Rzeszowa som podane na ślonske.
      Teraz juz je inakszy ale moje osobiste doświadczynia pochodzom
      z lot 60-tych ub.wieku.
      Za to jeszcze ta nuta zachowała sie we wiejskich prziśpiywkach.
      Np.
      Lo Boga chopoki czyście mie nie poznali?
      Żeście mi Steiera nie zagrali.
      Jo je chopok łod Rzeszowa,
      Łociec umar,matka gdowa!
      Lo Boga chopoki zagrejcież mi Steiera.

      .
      • ballest Re: Stroje Pogorzan 10.12.14, 21:36
       Jo napewno nie kiwou glowou, a innych uech tysz nie czytou, ze kiwali, moze nie kerzy nie wiedzieli ale jo im to juz przed latami pisou, a wtedy mnie nawet Slonzoki z RASu scierwem wyzywali , ale wtedy to bylo na innym Forum ( Te jeszcze nie istnialo) a moje wywody byly dlo wszystkich czytajacych nie do przyjecia
       • ballest Osiedle Ballestremow w Rokitnicy 20.12.14, 08:55
        W 1899 roku hrabia Ballestrem otworzył w Biskupicach kopalnię węgla kamiennego „Castellengo”. Z jego inicjatywy zbudowano w pobliskiej Rokitnicy kolonię robotniczą dla pracowników kopalni, która do 1914 roku należała do najnowocześniejszych w Europie.

        Osiedle – oparte na XIX-wiecznej idei „miasta-ogrodu” Ebenezera Howarda zostało wybudowane w trzech etapach – od 1905 do 1935 roku. Początkowo było zaplanowane dla 500 rodzin pracowników kopalni. Głównym projektantem osiedla był Hans von Poellnitz, najstarsze budynki z charakterystycznym tzw. „murem pruskim” projektował Albert Kucharz. Są to budynki położone pomiędzy dzisiejszymi ulicami Szafarczyka, Prostą i Nowowiejskiego.

        Na kolonię składały się domy z ogródkami, przedszkole, szkoła dla dziewcząt, apteka, łaźnia, gospoda i kilka sklepów. Na osiedlu można wyróżnić siedem różnych typów jedno- i dwukondygnacyjnych budynków, nawiązujących formą do dawnych chat górnośląskich. Mieszkania o pow. 50–55 m2 składały się z dużej kuchni mieszkalnej i dwóch pokoi, lub z kuchni i jednego pokoju. Były bardzo nowoczesne, w owych czasach zwracały uwagę ubikacje z możliwością spłukiwania wody. Wybudowano tu również osiedlową oczyszczalnię ścieków. Na osiedlu wybudowano także dwa „piekarnioki” oraz przedszkole, w którym znalazły się publiczna łaźnia, pralnia i magiel. Tu także powstała pierwsza w Zabrzu ścieżka rowerowa.

        Warto jeszcze zwrócić uwagę na tzw „stalowe domy”. Są to cztery bliźniacze budynki o ścianach z płyt stalowych, powstałe przy ul. Nowowiejskiego w latach 30-tych XX wieku – wykonane były przez hutę Donnersmarck.        https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2325/other/std/d690caf8c9.jpeg


        www.malanowicz.eu/mm/pasje/architektura/industria/osiedla/rokitnica.htm
        • ballest Musztarda Sarepska 28.12.14, 12:55
         Skad pochodzi nazwa Musztarda Sarepska ?
         od miejscowosci Sarepta,
         zalozonej przez przy ujciu rzeki Sarpy do Wolgi na wzor miejscowosci Herrnhut .Zalozyli ja Bracia Czescy, (Böhmische Brüder) z Niemiec, a dokladnie z Gornych Luzyc, ktorzy w 1765 roku nad Wolga przybyli.
         Zalozona przez nich fabryka Musztardy Sarepskiej istnieje do dzis.
         https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2344/other/std/6097996c6b.jpeg
         • cirano Re: Pisze Jasienica 30.12.14, 08:47
          ...w czynści o Polsce Jagiellonow, że (taki ponoć wielki Polak) Piast Władysław Opolczyk już w XIV wieku proponowoł Krziżakom ROZBIOR POLSKI, a ci niy poszli na ta propozycja, bo mieli inksze plany!
          Wierza, że jak Władek Gomula (tow. Wiesław), te zdanie przeczytoł to go mało szlag niy trefioł i stond ta niynawiść do nazbyt uczciwego historyka - Jasienicy
           • ballest Krakow 16.01.15, 20:38
            W dniu 5 czerwca 1257, wzorując się na Wrocławiu, książę Bolesław V Wstydliwy,nadali miastu Krakow przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. Zasadźcami byli trzej Slazacy: Gedko Stilvoyt, Jakub z Nysy i Dytmar Wolk z Wrocławia. Nowo wytyczone miasto zostało zasiedlone głównie przez przybyszów ze Śląska i Niemiec, co tłumaczy fakt posługiwania się językiem niemieckim przez mieszczaństwo krakowskie do XVI w.


            https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2374/other/std/f53c2619ec.jpeg
            • ballest Osadnictwo wedle czlowieka co Niemcow nienawidziou 17.01.15, 08:56
             Feliks Koneczny

             "Osadnictwo niemieckie

             "Kraj tak rozbity, wyludniony mongolskim najazdem, potrzebował całego
             chyba wieku, żeby się na nowo zagospodarować; na razie brakło do
             gospodarstwa rąk. Po mongolskiej grabieży, po uprowadzeniu tylu
             tysięcy ludzi do niewoli pogańskiej, nie było nawet komu uprawić
             pól. Stolica Wielkiego Księcia, sam Kraków, stał pusty i składał się
             tylko ze stert rumowiska; podobnież wyglądał Wrocław. Książęta
             postanowili tedy sprowadzić ludność z zagranicy, z Niemiec z
             jedynego sąsiedniego kraju, który nie był tknięty mongolską
             powodzią. Rozwarły się teraz na oścież wrota kolonizacyi niemieckiej
             nie tylko na Ślązku, ale też w Wielko- i w Małopolsce - i to dzięki
             najazdowi Mongołów, żywioł niemiecki zyskał na sile i przestrzeni.
             Założone na nowo Wrocław i Kraków były miastami zupełnie
             niemieckiemi; obok nich stanął cały szereg miast mniejszych. Handel
             i rękodzieła zakwitnęły, ale nie były one polskie. Nieszczęsny
             zalew pogaństwa pozbawił Polskę stanu mieszczańskiego.
             Niemieccy osadnicy sprowadzeni byli z wielkiemi przywilejami;
             przyznano im zupełne uwolnienie od polskich krajowych praw, i
             pozwolono im rządzić się własnem niemieckiem na wzór urządzeń miasta
             Magdeburg w Niemczech. Nie w Polsce, ale za granicą, w Magdeburgu,
             upatrywali oni swą stolicę i swe źródło praw; sąd magdeburski
             uznawali za swoją najwyższą instancyę sądową i tam szły apelacye od
             wyroków. Gdy miasta te spotężniały, zaczęły tworzyć u nas jak gdy
             osobne państwo w państwie, stawały nieraz wrogo przeciw żywiołowi
             krajowemu, przeciw ziemiaństwu polskiemu, a każdy książę, który
             chciał rządzić w duchu polskim narodowym, znajdował opór u
             najbogatszych właśnie poddanych, u mieszczaństwa; bywały wypadki,
             miasta same narzucały krajowi książąt zniemczonych, którym chętnie
             otwierały swe bramy. Dlatego to zniemczona linia ślązkich Piastów
             cieszyła się wielką sympatyą wielkopolskiego i małopolskiego
             mieszczaństwa."
             • ballest Geniusz Niemców 17.01.15, 09:08
              "Zaś Niemcy są dumne. Dały Europie i światu w XIX wieku biologię komórkową, socjologię, geometrię nie-euklidesową, fizykę kwantową, historię sztuki i inne dziedziny wiedzy. Wpracowały też nowożytną ideę uniwersytetu, jako placówki badawczo-kształcącej. Stworzyły warstwę inteligencji humanistycznej. Skomponowały muzykę, która o niebo przewyższa inne narodowe. „Pomiędzy publikacją przełomowej ‘Historii sztuki starożytnej’ Johanna Joahima Wickelmanna w 1754 rorku oraz nagrodą Nobla dla Erwina Schroedingera w 1933 r., Niemcy zmieniły się z ubogiego krewnego krajów zachodnich pod względem intelektualnym w dominującą siłę w sferze idei bardziej niż Francja, czy Wielka Brytania, czy Włochy, czy Holandia, bardziej nawet niż Stany Zjednoczone”, stwierdza Watson."
              Kultura umysłu
              Pod koniec XVIII wieku Niemcy miały około 50 uniwersytetów, gdy Anglia cztery a Polska trzy.


              klopotowski.salon24.pl/509019,geniusz-niemcow
              • ballest Poczatki Lwowa bez Polakow ? 17.01.15, 13:03
               Poczatki Lwowa bez Polakow -Tak pisze Papee: Prócz katolików, przeważnie Niemców, którzy wówczas właściwe mieszczaństwo Lwowa stanowili, znajdowali się jeszcze w naszem mieście, jak wiadomo, Ormianie, Rusini, Żydzi i Tatarzy.


               ---
               We Lwowie za ruskich czasów żyli mieszkańcy pod nieograniczoną władzą księcia i jego urzędników, a tylko garstka Niemców i Ormian miała część samorządu, mianowicie udzielne sądownictwo. Dopiero Kazimierz Wielki obdarzą Lwów prawem niemieckiem, czyli zupełnym samorządem miejskim. Odtąd osada ta z paska książęcej opieki uwolniona samodzielne dopiero zaczyna życie — z wielkiej wsi staje się miastem w właściwem tego słowa znaczeniu. Nastąpiło to w r. 1356.

               Prawie natychmiast po nadaniu zaczyna się żywy ruch osadniczy. Burmistrz Zimmermann zakłada Hołosko (Hołowsko) Wielkie, zięć jego Januszko Tłumacz Hołosko Małe, Sommersteinowie Zamarstynów (Sommersteinhof), Klopper Kleparów (Klopperhof), Goldberg Kulparków (Goldberghof), Eisenhüttel osadę w okolicy dzisiejszych Sakramentek, wreszcie miasto samo wieś Brzuchowice. A wszystko to stało się w niewielkim przeciągu lat 30, wszystkiego dokonało jedno i to samo pokolenie tych zapobiegliwych lwowskich Niemców średniowiecznych.


               Prawda, że były to na razie prawie tylko folwarki, jak już same nazwy pierwotne wskazują, ale bardzo je prędko rozwinęli Lwowianie, a prócz tego dokupili jeszcze zczasem niektóre wioski, jak Rokitno, Zubrzę i Sichów.

               https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2376/other/std/df7e4c021c.jpeg
               • ballest Re: Poczatki Lwowa bez Polakow ? 19.01.15, 14:34
                Frysztak - miasteczko w Polsce, zalozone w 1259 jako Freistadt przez kolonistow niemieckich - w województwie podkarpackim, w powiecie strzyżowskim, położone na wzgórzu nad doliną Wisłoka.
                Jest miesjcem urodzin Barbary Jez, matki M.Klose, niemieckiego pilkarza - najlepszego strzelcy w historii Mistrzostw Swiata.Miro trzymie jeszcze pare innych rekordow, ktorych nie da sie chyba nigdy obalic.


                https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2382/main/c26526279a.jpeg
                • heli34 Re: Poczatki Lwowa bez Polakow ? 20.01.15, 14:31
                 ballest napisał:

                 > Frysztak - miasteczko w Polsce, zalozone w 1259 jako Freistadt przez koloni
                 > stow niemieckich - w województwie podkarpackim, w powiecie strzyżowskim, położ
                 > one na wzgórzu nad doliną Wisłoka.
                 > Jest miesjcem urodzin Barbary Jez, matki M.Klose, niemieckiego pilkarza - najl
                 > epszego strzelcy w historii Mistrzostw Swiata.Miro trzymie jeszcze pare innych
                 > rekordow, ktorych nie da sie chyba nigdy obalic.


                 > https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2382/main/c26526279a.jpeg
                 ##################
                 Na obrozku wszysko je piykne.
                 Podobnie z interpretacjom faktow.
                 Jak sie kierować kryteriami biblijnymi to M. Klose je czystym gorolym.
                 Dziecko urodzne z matki ---
                 • ballest Re: Poczatki Lwowa bez Polakow ? 20.01.15, 17:01
                  Ja, ja ten Martin, jak go moja Mama w TV widzi to mi zaroz godou kogo ji ten Martin wyglondym przypominou ;)))

                  Co do Klose to po mamie nie jest Gorolem ale Goralem, czyli nie mou byc moze ani 1 % gorolski krwi we swoich zylach ;)
                  • heli34 Re: Poczatki Lwowa bez Polakow ? 20.01.15, 19:17
                   Frysztak leży nie daleko Rzeszowa, możno jakeś 40 km po drodze do Jasła.
                   Gor tam ni ma bo leży w dolinie Wisłoka.
                   Te gorki co tak sie piyknie prezentujom na obrozku to som wypustki tzw pogórza Dynowskiego
                   ( nejwyższe gorki ok 390 m nad p. m.).
                   Na takich podobnych gorkach mom chałupa ale trocha blizy,-20 km.
                   • ballest Re: Poczatki Lwowa bez Polakow ? 20.01.15, 19:21
                    Mosz moze Recht, ale jo wiem, ze kolo Biecza tysz wielkich Gor nie ma, a te ludzie co tam mieszkaja uwazaja sie za Gorali, na przyklad w Binarowej mieszkaja Gorale.
                    Ty musisz najlepi wiedziec, uwazaja sie za Gorali abo niy ?
                    • heli34 Re: Poczatki Lwowa bez Polakow ? 20.01.15, 20:33
                     ballest napisał:

                     > Mosz moze Recht, ale jo wiem, ze kolo Biecza tysz wielkich Gor nie ma, a te lud
                     > zie co tam mieszkaja uwazaja sie za Gorali, na przyklad w Binarowej mieszkaja G
                     > orale.
                     > Ty musisz najlepi wiedziec, uwazaja sie za Gorali abo niy ?
                     ############
                     Biecz> Nowy Sąćz > Nowy Targ t je Podkarpacie a rzeszowszczyzna to przeca według Ślonzokow przedwojynnych i teraźniejszych istno wtlyngarnia goroli.
                     Z tym że według tej uprawianej tu propagandy historycznej Tyn Frysztak i omawiane
                     wczwśniej Łańcut Markowa,Albigowa zachowały wiyncy elementow niemieckich niż
                     okolice kiere wymiyniosz sam wyży.
                     Podkarpacie od Bieszczad aż po Pieniny ( Stary Sącz) uległy wtórnej rusyfikacji przez element
                     łemkowski(rusini) tak,że niemiecki pierwiastek kulturowy zostoł zdominowany przez
                     wyznanie i kultura wschodnio.
                     W czasie szczytu nacjinalizmu na kijowskim majdanie została już wytyczon nowo historyczno
                     granica Ukrainy.
                     Ważnymi elementami tej granicy som rzeki: San z ujściem Wisłoka(Biła Woda)> wzdłuż
                     biegu Biłej Wody aż do Czornej Wody ( prawdopodobnie Dunajec ) aż do Starohi Sacza.
                     Jo sam już kajś o tym pisoł łońskigo roku, mi sie zdo z mapom,
                     Ale obejrzi to na mapie to sie zorientujesz co i jak bo sprawy som skomplikowane.

                     Denn daran liegt der Unterschied
                     mit welcher Brille man's besieht

                      • ballest Kalisz 01.02.15, 12:19
                       "Ówcześni rajcy miasta Kalisza, co zapewne będzie dla Państwa zaskoczeniem, byli przeważnie pochodzenia niemieckiego. O takim składzie narodowościowym rady decydowało kilka względów. Po pierwsze, Kalisz XIV i XV wieku to miasto lokacyjne, a więc gmina, która swoje początki w XIII stuleciu zawdzięczała osiedleniu się w Kaliszu licznych kupców i rzemieślników niemieckich. Po drugie, elita Kalisza utrzymywała wówczas ścisłe związki z kupcami innych miast, którzy również byli najczęściej pochodzenia niemieckiego. Niemieckie pochodzenie rajców kaliskich świadczy tylko o znacznej roli Kalisza w życiu gospodarczym Europy Środkowo- Wschodniej. W wieku XV możemy jednak zaobserwować początki polonizacji rady miejskiej Kalisza. "

                       www.info.kalisz.pl/historia/kalsredio.htm
                       • ballest Re: Kalisz 02.02.15, 11:38
                        https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2399/other/std/5075e89e41.jpeg


                        Talinn ( po niemiecku Reval) dzis stolica Estonii- prawa miejskie ( prawo lubeckie) otrzymal Talinn w 1248 roku.Jezykiem urzedowmy w miescie byl do 1889 roku jezyk niemiecki.
                        Mury Talinna nalezaly do najwiekszych w calej Europie, mialy 2,5 km dlugosci , co okolo 50 metrow Baszta i do 16 metrow wysokosci.

                        "1248 erhielt sie vom dänischen König das lübische Stadtrecht, das bis 1865 galt. Das Lübecker Stadtrecht galt allerdings nicht auf dem Domberg. Mit der gleichen Urkunde wurden die ersten Ratsherren ernannt. Die Stadt erhielt nach und nach umfangreiche Privilegien, die sie vom Landesherrn weitestgehend unabhängig machten. Die Amtssprache in Tallinn war bis 1889 Deutsch."
                        • ballest Tarnow 07.03.15, 10:51
                         Tarnow, miasto zalozone przez Spycymira Leliwe,.Przywilej Lokacyjny wydal W.Lokietek w 1330 roku.
                         Herb Leliwa jest jednym z najstarszych Herbow na terenie Polski bo pieczetowal sie juz tym Herbem Sw.Bertold z Garsten.
                         Z tego niemieckiego rodu Leliwa wywodza sie tak znane polskie rody jak - Bałuczyńscy, Jarosławscy, Tarnowscy, Sieniawscy, Morsztynowie, Hlebowiczowie i Czapscy.                         https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2462/main/26ff0da88a.jpeg
                         • ballest Frauenstadt, dzisiej Wadowice 31.03.15, 11:52
                          Wadowice, lokowane w 1430 roku jako Frauenstadt, ale nie na prawie magdeburskim, tylko na prawie chelminskim, ktore dawalo jeszcze wiecej swobod kolonistom, czyli mieszczanom. Ciekawostkom jest, ze w czasie okupacji nazwe miasta nie zmieniono na pierwotna sredniowieczna nazwe Fraunestadt tylko na polsko brzmiaca Wadowitz.
                          Wadowice ( Fraunestadt) sa rodzinnym miastem Papieza Jana Pawła II .                          http://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2490/other/std/1229dcece0.jpeg
                         • ballest Fukierowie 06.04.15, 11:11
                          Najslynniejsza WINIARNIA w Warszawie zalozyli wlasnie Fukierowie , ktorzy przybyli do Warszawy juz w 1515 roku.

                          "„W sierpniu 1915 r. Warszawę zajęły wojska bawarskie. Wkroczyły do miasta o świcie, zaraz po wysadzeniu mostów na Wiśle. Armią dowodził feldmarszałek książę Leopold bawarski, brat króla. W parę dni później książę Leopold wraz ze swą świtą odwiedził winiarnię. Goście oglądali ciekawie starą Weinstube, interesowali się historią naszej firmy i dziejami rodziny Fukierów, także przecież z Bawarii pochodzącej. Uprzednio przygotowany, udzieliłem żądanych objaśnień. Pod koniec pobytu książę Leopold i cała jego świta złożyli podpisy w księdze pamiątkowej. Odtąd zaczęły się liczne wizyty obcokrajowców. Niebawem przybył też do winiarni z całym swoim sztabem generał-gubernator von Beseler, a wkrótce odwiedził nas cały niemal Zivilverwaltung.”
                          Henryk Maria Fukier Wspomnienia staromiejskie, Warszawa 1996, s. 126–127."

                          Wnuk tego Hansa von Beselera, ktory odwiedzal ta Winiarnie - a wlasciwie juz w 1916 roku przywrocil Polsce niepodleglosc i stworzyl polska administracje panstwowa byl przez dlugie lata moim szefem.

                          pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Maria_Fukier
                          https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2502/other/std/e417981130.jpeg
                         • ballest Fuggerei 06.04.15, 11:38
                          Nie ma szlachetniejszego RODU i jeszcze na SWIECIE nigdy nie bylo - jak Rod FUGGEROW, jak by kazdy Bankster sie tak zachowou jak FUGGEROWIE to by nie bylo na Swiecie ubogich i nie bylo by wojen.

                          https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/1407673.jpg

                          na zdjeciu
                          Fuggerei – zamknięta murami dzielnica Augsburga, pierwsza na świecie stworzona w celu pomocy ubogim. Została utworzona przez Jakuba Fuggera zwanego Bogatym, rzeczywiście najbogatszego wówczas obywatela Augsburga. W 1514 r. wykupił on fragment miasta i w 1516 r. rozpoczął tam budowę dzielnicy mieszkaniowej o charakterze socjalnym. Do 1523 r. wybudowano domy, w których znaleźli schronienie rzemieślnicy wraz z rodzinami, którzy nie z własnej winy popadli w długi. Zasady przyjmowania nowych mieszkańców nie zmieniły się do dnia dzisiejszego. Mogą tu zamieszkać ludzie, którzy urodzili się w Augsburgu, są katolikami i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. O przyjęciu decyduje Seniorat Fundacji. Dziś dzielnica zamieszkana jest głównie przez osoby starsze.


                          pl.wikipedia.org/wiki/Fuggerei
                         • ballest Gebethnerowie 07.04.15, 09:44
                          https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2504/other/std/181933ff50.jpeg

                          Księgarnia firmy "Gebethner i Spółka" przy ul. Krakowskie Przedmieście 15, ok. 1938 r
                          Gebethnerowie -
                          Rodzina Gebethnerów przybyła w XVII w. z Niemiec do Krotoszyna w Wielkopolsce. Protoplastą rodu w Polsce był Jerzy Fryderyk Gebethner (1727–1797) urodzony w Krotoszynie. Zmarł w Warszawie, pozostawiając syna Gottfrieda Augusta (1759–1823). Gottfried August, ożeniony z Anną Reginą Raschke (1767–1836), dochował się trzech synów i dwóch córek.
                          4 września 1857 r. Gustaw Adolf otrzymał zezwolenie Zgromadzenia Kupców na założenie księgarni. Pod zezwoleniem podpisali się starsi zgromadzenia Krzysztof Brun i Teofil Fukier. W listopadzie 1857 r. w kordegardzie pałacu Potockich na Krakowskim Przedmieściu z inicjatywy Gustawa Gebethnera i Roberta Wolffa została otwarta księgarnia pod szyldem „Gustaw Gebethner i spółka”. Była to księgarnia naukowa, ze sztycharnią nut, od 1872 r. występująca pod nazwą: „Gebethner i Wolff”. Tu wydano dzieła muzyczne Stanisława Moniuszki i liczne pozycje literatury polskiej, w tym powieści Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej i Władysława Reymonta oraz lektury szkolne i tanie podręczniki dla wszystkich typów szkół.
                          W 1867 r. spółka „Gebethner i Wolff” nabyła dziennik „Kurier Warszawski”, a 20 lat później sprzedała ten tytuł prasowy, aby kupić „Kurier Codzienny” i „Tygodnik Ilustrowany”. W dwudziestoleciu międzywojennym doszły jeszcze: dziennik „Przegląd Sportowy” i magazyn ilustrowany „Naokoło Świata”. Firma posiadała kilkanaście księgarń m.in. na Krakowskim Przedmieściu, , w Łodzi, Krakowie, Wilnie, Lublinie, Zakopanem. W 1925 r. otwarto księgarnię w w Paryżu, która istniała tam do 1935 r.


                          Jan Stanisław Gebethner (1894–1981), wnuk Gustawa Adolfa, i Jakub Mortkowicz powołali w 1918 r. Polskie Towarzystwo Księgarń Kolejowych RUCH sp. z o.o. W 1935 r. ta spółka posiadała 700 punktów sprzedaży w całej Polsce. W 1929 r. spadkobiercy Jana Roberta Gebethnera odkupili udziały spadkobierców Roberta Wolffa. Jednak firma do końca istniała pod nazwą „Gebethner i Wolff”, a jej kierownictwo spoczęło w rękach Jana Stanisława Gebethnera.
                         • ballest Alojzy Fryderyk von Brühl 20.05.15, 16:51
                          https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2599/main/0d38e9ccbf.jpeg


                          Alojzy Fryderyk von Brühl - (1739–1793), starosta warszawski, generał artylerii.
                          Urodził się 21 czerwca w Dreźnie, jako najstarszy syn Henryka Brühla (ministra Augusta III) oraz Marii Anny z domu Kolowrath. W dzieciństwie otrzymał staranne wykształcenie oraz dzięki dbałości ojca poznał język polski. W 1750 r., mając jedenaście lat, otrzymał urząd starosty warszawskiego. Siedem lat później przeniósł się do Polski. Objął chorągiew pancerną i walczył w wojnie siedmioletniej. W 1760 r. poślubił, zgodnie z wolą ojca, Mariannę Klementynę Potocką i osiadł w rezydencji w Młocinach. W 1763 r. został mianowany generałem artylerii koronnej. Na stanowisku tym młody Alojzy Brühl sprawił się znakomicie, dbając o wyszkolenie i organizację formacji. Również na stanowisku starosty dał się poznać jako sprawny organizator. Dokonał m.in. parcelacji gruntów pod dzierżawę, co umożliwiło rozbudowę Warszawy i wytyczenie nowych ulic. Niemieckie pochodzenie, związki z dynastią saską oraz koligacje rodzinne nie ułatwiały mu działalności politycznej, dlatego też niechętnie ją podejmował. Na czas konfederacji barskiej schronił się w Dreźnie, jednak po klęsce konfederatów wrócił do Warszawy. Od tego momentu skupił się na zadaniach generała artylerii (m.in. w 1776 r. założył szkołę artyleryjską). Dzięki niemu artyleria koronna osiągnęła poziom europejski pod względem organizacji i wykształcenia żołnierzy. Był członkiem masonerii. Od 1766 r. stał na czele loży „Cnotliwy Sarmata”. W 1780 r. został wybrany przez sejm członkiem Rady Nieustającej. Powodzenie w polityce nie szło w parze ze szczęściem osobistym. W ciągu dwóch lat zmarł mu syn oraz druga żona, Marianna Potocka. Alojzy załamał się i bardzo podupadł na zdrowiu. Stopniowo wycofał się z życia publicznego, sprzedał starostwo warszawskie i generalstwo artylerii. Wyjechał do Saksonii, gdzie osiadł z trzecią żoną, Józefą Schaafgotsch. Aż do śmierci 27 stycznia 1793 r. zachował szczery sentyment dla Polski.
                         • ballest Hans Beham 09.07.15, 09:33
                          https://photos.nasza-klasa.pl/1232656/2760/main/dfbecdffb8.jpeg


                          09.07.1521 – Na Wieży Zygmuntowskiej katedry wawelskiej został zawieszony Dzwon Zygmunt.Dzwon wykonał w krakowskiej ludwisarni ludwisarz Hans Beham z Norymbergi w 1520 roku co tysz swoin napisem uwidocznil.Tak wiec nie tylko Norymberczyk Wit Stwosz ( Veit Stoß, ur.ale kolo Stuttgartu ) ale takze Beham zapisali sie na zawsze w historii Krakowa i Polski.

                          Hans Beham ur. ok. 1480 w Norymberdze, zm. 1533 w Krakowie) – niemiecki ludwisarz w służbie króla Zygmunta Starego. Czynny w Norymberdze od około 1498 roku, zajmował się głównie odlewaniem dział, rzadziej pracował nad dzwonami. Prawdopodobnie od 1518 roku w Krakowie, w 1520 roku wykonał dzwon Zygmunt. Od 1522 roku aż do śmierci serwitor, zwierzchnik królewskich puszkarzy oraz arsenału.

                          W 1517 dostarczył do Krakowa 35 bombard o łącznej masie 290 cetnarów. Od tego czasu w następnych latach pojawiał się w księgach miejskich stolicy Królestwa Polskiego. Prawdopodobnie przeniósł się do tego miasta w następnym roku. Jednym z jego pierwszych zleceń było zapewne wykonanie dzwonu dla kościoła św. Małgorzaty w Raciborowicach, znajdującego się pod patronatem kapituły katedralnej. Ten niesygnowany obiekt, zachowany do dziś, uznaje się za jego dzieło na podstawie cech stylistycznych.
                          Za sprawą protekcji Jana Bonera lub polecenia kapituły Beham zwrócił na siebie uwagę dworu królewskiego. Mogło o tym zadecydować również zainteresowanie króla norymberskim rzemiosłem artystycznym. W 1520 roku zlecono mu odlanie dzwonu Zygmunt dla katedry krakowskiej, ufundowanego przez monarchę. Świetne wykonanie tego zadania umocniło pozycję Behama, który 12 marca 1522 został przyjęty na służbę królewską. Ciesząc się statusem serwitora, był przełożonym królewskich ludwisarzy i zwierzchnikiem arsenału. Po pięciu latach, 27 listopada 1527, Seweryn Boner, działając w imieniu monarchy, odnowił z nim kontrakt na następne dziesięć lat. Beham w myśl umowy otrzymywał rocznie 200 florenów żołdu i był zwolniony z miejskich podatków. Cieszył się szczególnym uznaniem monarchy, na poleceniem którego ludwisarzowi zbudowano osobne mieszkanie na Wawelu. W kontrakcie Beham wyraził życzenie pozostania do końca życia w Krakowie, co jednak było uzależnione od woli władcy.
                          Beham do śmierci pozostał w służbie królewskiej. Zmarł najprawdopodobniej w 1533, bowiem w księgach miejskich pod datą 21 maja tego roku jego żona, Elżbieta z domu Rossner, została wpisana jako wdowa, potwierdzająca objęcie spadku
                          .
                         • ballest Re: Hans Beham 22.09.20, 14:28
                          Tu SKLAD owczesnej Rady Miejskiej Miasta Krakowa z lat 1363 i 1379, albo jak uposledzeni umyslowo co na innych innych forach koniki z drzewa lipowego strugaja - Wykaz Rady Miejskiej dzielnicy dla Obcokrajowcow:
                          ;) hi , hi

                          Jak widzicie Krakowem rzadzili tylko Obcokrajowcy ( Z dzielnicy dla Obcokrajowcow, a do dzis nie wiem , jak sie ta dzielnica dla Obcokrajowcow zwala i gdzie lezala , hi, hi, - jak sie to zwie - GLUPOTA LUDZKA NIE ZNA GRANIC -
                          --
                          "Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej."
                          Albert Einstein
                         • ballest Re: Hans Beham 27.09.20, 23:00
                          Nie tylko Rada Miejska KRAKOWA nie miala w skladzie Polakow , podobnie bylo z Kaliszem, obojetnie co oszolomy o dzielnicach dla obcokrajowcow BZDURAJA, ale kazdy zna tego chorego psychicznie a takim sie wybacza , bo za to nie potrafia :

                          "Ówcześni rajcy miasta Kalisza, co zapewne będzie dla Państwa zaskoczeniem, byli przeważnie pochodzenia niemieckiego. O takim składzie narodowościowym rady decydowało kilka względów. Po pierwsze, Kalisz XIV i XV wieku to miasto lokacyjne, a więc gmina, która swoje początki w XIII stuleciu zawdzięczała osiedleniu się w Kaliszu licznych kupców i rzemieślników niemieckich. Po drugie, elita Kalisza utrzymywała wówczas ścisłe związki z kupcami innych miast, którzy również byli najczęściej pochodzenia niemieckiego. Niemieckie pochodzenie rajców kaliskich świadczy tylko o znacznej roli Kalisza w życiu gospodarczym Europy Środkowo- Wschodniej. W wieku XV możemy jednak zaobserwować początki polonizacji rady miejskiej Kalisza. Proces ten nasili się w Kaliszu i innych miastach polskich w XVI stuleciu. Późnośredniowieczny Kalisz był ośrodkiem wielokulturowym, mieszkali tu obok siebie Niemcy, Polacy i Żydzi. Niestety ludność żydowska nie jest szczególnie widoczna w nowo odkrytych dokumentach, chociaż jeden z dokumentów wspomina o dzielnicy żydowskiej w Kaliszu. Żydzi licznie zamieszkiwali także okolice Kalisza. Z innych źródeł wiemy, że zawierali oni często transakcje finansowe ze szlachtą zamieszkującą okolice Kalisza."
                          --
                          www.info.kalisz.pl/historia/kalsredio.htm
                         • ballest Re: Hans Beham 29.09.20, 10:20
                          A to typowa wies zalozona przez osadnikow niemieckich, zalozona w sredniowieczu, wsie te nie byly wlasnosciom Feudala, nimi rzadzil Soltys, Kazda wies osadnicza musiala wystawic Rycerza wlasnie z tego powodu rycerze polscy tacy jak Zawisza Czarny czy Zyndram z Maszkowic byli pochodzenia niemieckiego
                         • ballest Re: Hans Beham 29.09.20, 10:25
                          Tak wyglada z lotu Ptoka wies Polska , czyli wies feudalna , a ze Chlopi Panszczyzniani nie mieli Pola, a wiec nie bylo dzialek i nie bylo Miedz.
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka