Dodaj do ulubionych

Przedstawiomy nasze miejscowosci

20.10.05, 08:34
Jou zacznam od Plawniowitz. bo tam uech se urodziou!
Leza nad Klodnica, ktora tam wlasciwie w kanarze (kanale) plynie, jest tam
fajne jezioro, ale najwazniejszym objektem do zwiedzenia jest PALAC
BALLESTREMOW i Park!

www.gliwiczanie.pl/Rodzinny/Ballestrem/historia.html
www.gliwiczanie.pl/Rodzinny/Ballestrem/index1.html
www.gliwiczanie.pl/Albumy/Ballest/index1.html
www.gliwiczanie.pl/Biografie/Ballestrem/Ballestrem.htm

--
pyrsk
Ballest
Obserwuj wątek
   • broneknotgeld Re: Ruda Ślonsko 20.10.05, 08:43
    Ruda Ślonska

    We Rydzie Ślonski
    Problym niywonski
    Choć je ryszawo
    Idzie na prawo.
    -------------

    Ruda Ślonska

    W dziesiyńciu konskach
    Jest Ruda Ślonska
    W tym jyj uroda
    Choć trocha szkoda
    Że rynku tukej
    Na prożno szukej.
   • broneknotgeld Wiyrek 20.10.05, 08:44
    ŁODPUST
    We Wawrzyńcu łodpust kedyś bywoł wielki
    Ciongnyły tam bajtle karlusy i frelki
    Ciongnyły tam łojce matki ołmy ołpy
    Chnet połowa Wiyrka wilazła z chałupy
    Sztandami łobstawiali cołki stary torg
    Chocioż towor na nich niywiela był wort
    Bajtle jednak miały z tym wiela radości
    I kożdy zabowek kupowoł dwie gorści
    Potym myńsze fropy szły na karuzela
    Abo na huśtowki kerych było wiela
    A fajniste dziołchy z kecioka sie śmioły
    Machały nogami aż kecki furgoły
    Karlus zawsze frelka broł i pod szizbuda
    Z lufbiksy i przeca chcioł ustrzelić cuda
    Jak sie potym kero wtulyła we chłopca
    Zawsze jakiś najduch rombnoł im z korkowca
    I niy yno tela było tam uciychow
    Bo przeca trza było zaś nachytać grzychow.
    • broneknotgeld Re: Wiyrek 20.10.05, 08:45
     Moje grzibobranie

     Na Laurastrasie żech sie urodzioł
     W ty czyńści Wiyrka przi Bykowinie
     Na Tale tyż żech z kumplami chodzioł
     Tam kaj Kochłowka - dzisioj ściyk - płynie
     Trowa durś rosła piykno soczysto
     Joch jom krolikom ścinoł do żarcia
     Dyszczoki wiosnom rosły tam gynsto
     Grziby po kerych niy ma zaparcia
     Zbiyrołch je do dom jod na surowo
     I bez to chyba chowołch sie zdrowo
     No a jak prziszła złocisto jesiyń
     Chodzioł żech w strona Fryncity
     Bo tam po laskach już tak pod wrzesiyń
     Kozoki rosły jak sznity
     Siwki czerwone i inszy maści
     Czasym bagyniok sie znoloz
     Grzibow miołch wtedy tyla we garści
     Żech do dom z nimi czynsto loz.

     ----------------------------------


     Dyć jo tu jeszcze niy pisoł ło tym
     Żech w laskach zbiyroł tyż surowioty
     Ale tych grzibow niy nosiołch do dom
     W lesie żech jod je prowda tu godom
     Boch z kolegami robioł brandera
     Pieczone wcinołch je jak cholera
     Trza jednak było je ździebko solić
     Ich smak już ciyngym byda sie chwolić.
   • broneknotgeld Chebzie 20.10.05, 08:56
    Chebzie

    Dzielnica Rudy to je mało
    Skond by sie uciyc yno chciało
    Las rosł piyknie i bogato
    Dyć niy pozwoloł czowiek na to
    Chebzie po stromach pozostały
    Jak sie rozwinoł przemysł cały
    Gruba tu wielgo tyż urosła
    Skond wongla mocka we świat poszła
    Banhof zaś stanoł niydaleko
    Bo kożdy na tyn wongel czekoł
    Łon tu do dzisioj jeszcze stoji
    Choć sie ło prziszłość mocno boji
    Ledwo nom zipiom polske cugi
    PKP yno liczy długi
    Jakby go zamkli cołkym tukej
    To nawet Chebzia tyż niy szukej.
     • broneknotgeld Re: Chebzie 06.11.05, 22:39
      Chebzie

      Liche lasy orzegowske chebziami tu ino
      Bestoż miano jak za bozna ktosik wypomino
      Dyć se Chebzie w historyji jakoś zapisało
      W środku Rudy Ślonski dzisioj! Co wiyncy by chciało?
       • broneknotgeld Re: Chebzie 06.11.05, 22:41
        Park Paweł

        "Paulek" na Chebziu cołkym sie stracioł
        Park swojim mianym jednak wzbogacioł
        Tako ze gruby przeszło na planty
        Dyć dobrze tako?! Jo niy jest "anty".
        • broneknotgeld Re: Chebzie 06.11.05, 22:42
         We "Edwardzie"

         Ponoć Kokotek moczoł w niym gyry
         Po raubie kerych mioł wiela
         We jego toni - tu byda szczyry
         Skrył cosik - wiym yno tela

         Dyć se niy wożcie niczego szukać
         Sztama z utopkym zboj czimoł
         Lepi po gowie już se poklupać
         A Edek w głymbi podrzymoł.
         • broneknotgeld Re: Chebzie 20.11.05, 14:31
          Rabczyk z Chebzio

          Na drodze z Glywic do ty Krolhuty
          Robioł kokotek zasadzki
          Niyjedyn bezto szoł niyłobuty
          Take to były "zabawki"

          Dyć roz masorza zdyboł we lesie
          Zrabowoł wszyske piniondze
          A tyn - na Chebziu wieść tako niesie
          Niy myśloł spotkać go w sońdzie

          Noż mioł w cholywie - tako drałuje
          Kaj zboj geld jego rachowoł
          Jeronie - richtig to forsztelujesz?
          -Rana śmiertelno mu dowo!

          Nożym go przibioł cołkym do buka
          Śmierć Kokotkowi szkryflano
          Choć nikt niy prziszoł go tukej szukać
          Po czech dniach znodli go rano.
          • broneknotgeld Re: Chebzie 20.11.05, 14:41
           Kokotkowy skarb

           W lesie Kokotek ponoć straszyło
           Jynki we nocy szło słychać
           Toż wele buka nojgorzy było
           Ze strachu ciynżko aż dychać

           Tako chebzianie roz prziszli z rana
           Buk zetli pniok wykopali
           Dyć zablyszczała złotym im jama
           Z tym cołko prowda poznali

           Skarb kokotkowy przeca łodkryli
           -Tako ich nojpiyrw ucieszoł
           Dyć se go zabrać niy łodwożyli
           Bo zbojnik wiela nagrzeszoł

           Ponoć do dzisioj kajsik łon leży
           Kto czyste mo intyncyje
           Możno go znojdzie - idzie w to wierzyć
           -Stracom sie w Chebziu mecyje

           Bo skarb Kokotka mo szteli służyć
           Wydźwignońć jom w gora tako
           W zocny ideji idzie go użyć
           -Ptok czorny ło tym tu krako.
   • broneknotgeld Ruda 22.10.05, 13:36
    Rudzke piekaroki

    Rudera widziołch - myślołch że chlyw
    A przeca kedyś piykli tam chlyb
    Dobrze że ludzie durś pamiyntajom
    I piekarokow historio znajom.    Luftkolejka we Rudzie

    Gornoślonske cudo - linowo kolejka
    Taszczyła durś wongel - niy to co ta "Elka"
    Szkoda że jom tukej zbulyli już downo
    Teroz by to była atrakcjo szykowno.
    • broneknotgeld Re: Ruda 22.10.05, 13:38
     Nasz zamek

     Stoł zamek we Rudzie
     Pora setek lot
     Widzieli go ludzie
     Niydowno łon pod

     Szkoda że terozki
     Zostoł yno ślod
     Bo niy było troski
     Ło świadectwo lot.     Rudzki lazaryt

     Knapszaft lazaryt postawioł tukej
     Wielgachny piykny i modny
     Dzisioj go jednak w Rudzie niy szukej
     Dołym podebroł go szkodnik

     Gruby fedrować pod nim zaczyły
     Wongel wybrały dokładnie
     Potym po pryndku go wybulyły
     Już niy czekały aż padnie.     Rudzke muzeum

     Dzisioj muzeum tukej se momy
     Magistrat jednak był wprzody
     A za kajzera - to pamiyntomy
     Szkolorze szli ze ty budy.     Poczta

     Poczta we Rudzie Ballestrem stowioł
     Jak Wiluś na tronie siedzioł
     Piykny budynek Polsce łostowioł
     Choć wtedy ło tym niy wiedzioł.
     • broneknotgeld Re: Ruda 22.10.05, 13:40
      Downe gimnazjum

      Pełno tu było tych gimnazistow
      Co sie uczyli we Rudzie
      Piniondz z biznesym teroz sie wcis tu
      Chyba kajś ińdzi niy pódzie.      Liceum im. A. Mickiewicza

      Karlusy ze Rudy beamtrow
      Za Niymca uczyli sie sam tu
      Ballestrem na szkoła mioł łoko
      Rektorow tyż cynioł wysoko

      We Polsce służyło nom dali
      Choć wtedy Staszicym je zwali
      Z gimnazjum liceum zrobiyli
      I synkow z frelkami złonczyli

      Po wojnie zmiynili patrona
      Adama wolała komuna
      I to już do dzisioj tu momy
      Dyć wszyscy liceum te znomy.      "Gasthaus" we Rudzie

      Ballestrem tukej lubioł fajrować
      Przepychym budynek blyszczoł
      Łostatnim czasym szło sie dziwować
      Jak pryndko łon nom tu niszczoł

      Jednak ktoś wzioł sie za remont łostro
      Zaś żech przeciyroł swe gały
      Łostatni momynt - nojwyższy czos to
      By cieszoł nos jeszcze cały.      Kościoł MBR

      "Matki Boski Rożańcowy"
      Tyn kościoł we Rudzie
      Z Ballestrema wyros gowy
      By nios pomoc w trudzie
      Tym bergmonom i hutnikom
      Kere tu robiyli
      Jo tam tyż był - za to rzykom
      By szczyńśliwi byli
      Wszyscy ludzie ze parafii
      Tak poczebny tukej
      Jakbyś ciynżko mioł tu trafić
      Pytej sie - niy szukej.
      • ballest Re: Ruda 22.10.05, 14:14
       Wiym ze Ballestromowie Ruda bardzo forsowali, moze z tego powodu wybudowali ae
       grobowiec w Rudnie, bo podobnie brzmi! ;))))))

       W kosciele sw. Jozefa byli wczesni chwani ;)
       Cieszam se , ze w Rudzie ich tak chwolom, Valentim miou w tym miesioncu
       geburtstag.
      • broneknotgeld Re: Ruda 22.10.05, 16:00
       Kerhof

       Stary kerhof w Rudzie
       Grobowiec Pielera
       Dynkmal łod Janasa
       I ta atmosfera.       Rudzko Kaplica Piusa X

       Kaplica mo przeszło sto czidziści lot
       Z huty cynku "Karol" chodzioł do nij kwiot
       Jyj licznyj załogi aż do końca wieku
       Wtedy piykny kościoł stanoł we tym eku.       Kościoł św. Józefa

       Na wzor bazyliki tu go zbudowano
       Ponoć San Lorenzo di Campo Verano
       Sto lot bydzie za rok jak tukej nom stanoł
       Z Kaplicy Józefa wzioł se swoje miano
       Tyn łod Ballestremow Francik go fondowoł
       Po śmierci sie tukej we krypcie tyż schowoł
       Głośno jest we Rudzie ło tutejszy Piecie
       Aniołach Limburga co słynoł we świecie
       We tych arcydziełach rynka tyż Pielera
       Cosik nom zostawioł - dziynki że aż tela.       Rudzki park

       We Parku Miejskim - dzisioj Kozioła
       Niyjedna frelka karlusa pszoła
       Tyż nom Ballestrem tu go założoł
       Nawet kryngelnia jeszcze dołożoł
       Szkoda że dzisioj jom tukej niy ma
       Komu by teroz wciepnońć tyn tymat?
       • broneknotgeld Re: Ruda 22.10.05, 16:01
        Rudzko Kuźnica

        Szajset lot słyszymy już ło tyj Kuźnicy
        Kaj ajza topiyli ci piyrwsi hutnicy
        Kto jeszcze pamiynto knajpa Karlinera?
        Kero podebrała tyż gruba - cholera!
        Abo tyn wielgachny Knapszaftu lazaryt
        Kedyś ta Kużnica miała wiyncyj zalyt.        "Karol"

        Huta cynku "Karol" - tyn osmy cud świata
        Rozsławiała Ruda przez dość duge lata
        Dzisioj huty niy ma niy ma "krola cynku"
        Pamiyńć sie łostała - na wieki - ło tym tu.        Cegelnia "Karol Emanuel"

        Cegelnia w kolonii ło tym samym mianie
        Trzi wieki widziała a przeca durś stoji
        I niychej sie jeszcze nom tukej to stanie
        Że głośno zawoło - Buduj z cegły moji!
        • broneknotgeld Re: Ruda 22.10.05, 16:05
         Szyb "Franciszek"

         "Francek" ze "Wawla" w Rudzie nom stoji
         Zabytek z niego zrobiyli
         -"Cechowni teroz już niy ma moji"
         Tak se we nocy łon kwili.         Szyb "Minerwa"

         Przi cmyntorzu w Rudzie
         Stoła sie "Minerwa"
         We bergmońskim trudzie
         Miała wielko przerwa

         Jeszcze przez lot wiela
         Ludzie tam miyszkali
         Dyć w końcu ta sztela
         Trza było łobalić.         Szyb "Klara"

         Piykne miano pełne słońca
         Bestoż możno niy mo końca
         Tyn szyb jeszcze stoji w Rudzie
         Niych trwo jak nojdużyj pudzie.


         Nasze szyby

         "Francek" "Jan" i tyn "Bartosz" - szyby "Walyncioka"
         Kere piyrwyj szachtami "Brandenburga" były
         Stoły rzyndym przi glajzach - blikały z wysoka
         Na rudzianki co łokna w familokach myły.         Rudzki "Walenty"

         Sto lot stoł "Walenty" piyrwyj "Wolfgang" zwany
         Wyglondoł pokracznie - dyć był podziwiany
         Jego tukej miano miała tyż koksownia
         Teroz wrak jyj straszy ekologow co dnia.


         Szyb "Leon"

         Dyć "Leona" już niy ma choć stoł dugo tukej
         I zostawioł po siebie durś wyraźne ślady
         Jego wieży na prożno we tyj Rudzie szukej
         Niy trza już go nom było - na to niy ma rady.
          • rico-chorzow Chareu,Königshütte,Królewska Huta,Chorzów 01.12.05, 07:58
           -Cały zapis autorstwa Hermanna5-

           Chorzów, noszac jeszcze nazwe Królewska Huta, otrzymal prawa miejskie w roku
           1868. Jednak jego dzieje sa znacznie dluzsze. Najstarsza osada na terenie
           obecnego miasta jest bowiem dzisiejsza dzielnica Chorzów Stary, w której
           zachowaly sie jeszcze relikty jej wiejskiej przeszlosci.


           1. Na poczatku byla wies...

           .ale o jej poczatkach niewiele wiadomo. Nazwa wskazywalaby, ze
           zalozycielem, badz tez pierwszym wlascicielem wsi byl Zachariasz, krócej
           Zacharz albo Charz. Jedna z hipotez utrzymuje nawet, ze mógl to byc
           Zachariasz z rodu Wezyków.

           Tak czy inaczej wies musiala istniec juz wczesniej na prawie polskim, nim 24
           czerwca 1257 roku w Czeladzi Wladyslaw, ksiaze opolski, wydal zgode na
           lokowanie dwóch wsi, Chorzowa i Bialobrzezia (Chareu i Belobreza) na prawie
           niemieckim. Wystawiony przez niego dokument jest pierwszym nie
           kwestionowanym dokumentem dotyczacym Chorzowa. Zarówno dokument wystawiony 7
           lipca 1136 roku w Pizie przez papieza Innocentego II, w którym mowa jest o
           wsi Zuersov pod Bytomiem, jak i dokument wystawiony w 1198 roku w
           Jerozolimie przez patriarche Bozogrobców, w którym wspomina sie o wsi
           Coccha, budza watpliwosci.

           Czy nowa lokacja byla zwiazana z koniecznoscia odbudowy wsi zniszczonej w
           roku 1241 przez Tatarów? Tak sie utrzymuje, jednak informacja o tym pochodzi
           dopiero z roku 1792, a jej autorem jest ówczesny proboszcz chorzowski,
           Ludwik Bojarski. Podobnie niepewna jest informacja o spaleniu wsi przez
           husytów w roku 1430. Cóz zatem naprawde wiadomo?

           Okolo roku 1300 Chorzów stal sie wlasnoscia miechowskich Bozogrobców. Zakon
           ten posiadal tez placówki w Nysie, Dzierzoniowie, Raciborzu i Zabkowicach,
           jednak ok. 1345 roku zerwaly one kontakty z klasztorem miechowskim i
           podporzadkowaly sie Bozogrobcom praskim. Tym sposobem placówka
           bytomsko-chorzowska pozostala jedyna slaska placówka utrzymujaca kontakt z
           Miechowem, skad przybywali kolejni proboszcze.

           Bozogrobcy, którzy az do roku 1816 wladali Chorzowem, wpisali sie na trwale
           w jego dzieje. Przez cale wieki ich krzyz widnial w herbie osady. Dzis
           ostatnim sladem ich bytnosci w tej miejscowosci jest polówka ich krzyza
           sasiadujaca z polowa piastowskiego orla w herbie miasta.

           Niewiele wiemy o wygladzie dawnego Chorzowa. Najstarsze zachowane do dzis
           budynki pochodza z poczatku XIX w. Nie zmienil sie natomiast
           charakterystyczny uklad zabudowy z zalamaniem glównej ulicy przy kosciele,
           który prawdopodobnie od poczatku znajdowal sie mniej wiecej w polowie wsi. W
           latach 1580-1610, za czasów proboszcza Blazeja Bronowskiego, wzniesiono w
           Chorzowie pierwszy murowany kosciól. Obecny neogotycki kosciól pod wezwaniem
           sw. Marii Magdaleny zbudowany zostal w latach 1888-92 na miejscu ostatniej
           swiatyni bozogrobców - barokowego kosciola z 1785 roku.


           Zmiany w najblizszym sasiedztwie wsi rozpoczely sie pod koniec XVIII w. wraz
           ze wzrostem znaczenia wegla kamiennego. Pierwsze dwie niewielkie kopalnie -
           "Hedwig" i "Neue Hedwig" - uruchomil w roku 1790 chorzowski proboszcz Ludwik
           Bojarski. Juz rok pózniej, 7 maja 1791, rozpoczeto wydobycie w pierwszych
           szybach panstwowej kopalni "Prinz Carl zu Hessen", która w roku 1800
           przemianowana zostala na "Königsgrube". Jej pierwsze szyby -
           "Wilhelmschacht" i "Pelagiaschacht" zlokalizowane byly miedzy wsiami
           Chorzów, Lagiewniki i Górne Hajduki, w miejscu obecnego dworca kolejowego
           Chorzów Miasto. Jako ciekawostke warto tu podac, ze w rok po uruchomieniu
           kopalni odwiedzil ja mlody, nikomu jeszcze wówczas nieznany pruski urzednik
           górniczy Alexander von Humboldt.

           Jednak to nie kopalnia przesadzila o dalszym, dynamicznym rozwoju okolic
           wioski Chorzów. Znacznie wazniejsza inwestycja byla huta zelaza. Decyzje o
           jej budowie podjeto 17 lutego 1799 roku. Fryderyk Wilhelm III, który
           przeznaczyl na ten cel 40 tysiecy talarów, nadal jej nazwe "Königshütte". O
           jej lokalizacji zadecydowaly przede wszystkim czynniki przyrodnicze:
           miejscowe zloza wapieni i wegla, zloza glinki ogniotrwalej w niedalekich
           Kochlowicach i Zalezu oraz trzy stawy na terenach przeznaczonych pod budowe
           huty. Budowe nadzorowali Johann Friedrich Wedding i John Baildon, jednak
           dusza calego przedsiewziecia byl Friedrich Wilhelm Reden, którego imie
           otrzymal pierwszy wielki piec uruchomiony 25 wrzesnia 1799 roku.

           Zalazkiem przyszlego miasta byly osady, koncentrujace sie wokól huty. Do
           dnia dzisiejszego zachowalo sie 11 domów z datowanego na ok. 1800 r. osiedla
           robotniczego przy obecnej ulicy Kalidego. W 1818 r. wybudowano szose do
           Zabrza (Krönprinzenstrasse, pózniej ulica 3 Maja, nastepnie Wieczorka, a
           dzis ponownie 3 Maja).

           W latach 20-tych i 30-tych XIX w. na terenie obecnego miasta powstaly
           kolejne kolonie robotnicze. Prywatna kolonia Erdmanswille, zalozona przez
           przedsiebiorce Erdmanna Sarganka w miejscu i okolicy obecnej ul. Wolnosci
           powstawala w latach 1826-1830.

           Krótka byla kariera Królewskiej Huty jako miejscowosci uzdowiskowej. Dzieki
           odkrytym tu wodom o wlasciwosciach leczniczych miejscowy lekarz, dr
           Bannerth, mógl wybudowac dom zdrojowy i umiescic w r. 1830 osade w rejestrze
           slaskich uzdowisk. Ostatecznie jednak, gdy w miare postepujacej eksploatacji
           zlóz wegla zaczely zanikac wody podziemne, uzdrowisko stracilo racje bytu.
           Dzis jedynym sladem tego epizodu w dziejach Chorzowa jest ulica Starego
           Zdroju.

           Pierwszym kosciolem osady Królewska Huta byl ewangelicki kosciól im.
           Elzbiety, którego budowe ukonczono w roku 1844. Osiem lat pózniej ukonczono
           budowe pierwszego kosciola katolickiego - kosciola sw. Barbary. Gmina
           zydowska posiadala zapewne juz dosc wczesnie dom modlitwy, ale nie zachowaly
           sie zadne informacje na jego temat. Budowa okazalej synagogi ukonczona
           zostala dopiero w roku 1875.

           Pierwszy pomnik w Królewskiej Hucie odsloniety zostal przez króla Friedricha
           Wilhelma IV z okazji 50-lecia "Królewskiej Huty". Upamietnial on twórce
           huty, zasluzonego dla rozwoju górnoslaskiego przemyslu wybitnego dzialacza
           gospodarczego Friedricha Wilhelma von Reden.

           Decyzje o nadaniu praw miejskich Królewskiej Hucie podjeto dopiero 17 lipca
           1868 r. Na mocy aktu erekcyjnego króla pruskiego Wilhelma I polaczono
           kolonie robotnicze i kilka gmin wiejskich (m.in. Szarlociniec, Pnioki,
           kolonie Erdmanna, Lagiewniki, Klimzowiec, Hajduki oraz górniczych gruntów
           czesci Chorzowa) w gmine miejska o nazwie: Stadt Königshutte (Miasto
           Królewska Huta). Herb otrzymalo miasto 18 pazdziernika 1869 r. W chwili
           swego powstania Królewska Huta miala ok. 14 tys. mieszkanców. Ich liczba
           zaczela jednak szybko rosnac osiagajac w 1905 r. 66 tys. Na poczatku XX w.
           Królewska Huta miala najwyzsza gestosc zaludnienia na Górnym Slasku (w 1914
           r. na 1 ha zabudowy przypadalo ok. 366 osób). Status tzw. Stadtkreis
           (powiatu miejskiego) wiazacy sie z wieksza samodzielnoscia finansowa gmina
           uzyskala na mocy rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych z 12 marca 1898
           r., które wylaczylo miasto z powiatu bytomskiego. Miasto stalo sie w ten
           sposób pierwszym na Górnym Slasku samodzielnym powiatem miejskim.

           W roku 1870 Królewska Huta uzyskala polaczenie kolejowe z Katowicami i
           Bytomiem. Dopiero jednak w roku 1903 miasto dorobilo sie pieknego dworca
           kolejowego zbudowanego w stylu neogotyckim. Juz od roku 1894 wybrukowanymi
           ulicami Królewskiej Huty kursowaly tramwaje. W 1898 r. uruchomiono
           elektrownie, która w okresie miedzywojennym byla najwieksza w Polsce (100
           MW). Na przelomie XIX i XX w., w okresie najwiekszej swietnosci miasta,
           wybudowano szereg budynków uzytecznosci publicznej: m.in. neogotycki budynek
           poczty (1892), Hotel Graf Reden (1901, obecnie budynek Teatru Rozrywki) i
           Hale Targowa (1905) o powierzchni 2600 m2. W tym czasie powstaly tez liczne
           kamienice mieszczanskie, z których najbardziej reprezentacyjne wybudowano na
           najbogatszej ulicy miasta: Kaiserstrasse (obecnej ul. Wolnosci). Rynek przez
           dlugi czas pelnil role glównego placu targowego i dopiero po wybudowaniu
           hali targowej s
           • rico-chorzow Re: Chareu,Königshütte,Królewska Huta,Chorzów 01.12.05, 08:04
            W 1898 r. uruchomiono
            elektrownie, która w okresie miedzywojennym byla najwieksza w Polsce (100
            MW). Na przelomie XIX i XX w., w okresie najwiekszej swietnosci miasta,
            wybudowano szereg budynków uzytecznosci publicznej: m.in. neogotycki budynek
            poczty (1892), Hotel Graf Reden (1901, obecnie budynek Teatru Rozrywki) i
            Hale Targowa (1905) o powierzchni 2600 m2. W tym czasie powstaly tez liczne
            kamienice mieszczanskie, z których najbardziej reprezentacyjne wybudowano na
            najbogatszej ulicy miasta: Kaiserstrasse (obecnej ul. Wolnosci). Rynek przez
            dlugi czas pelnil role glównego placu targowego i dopiero po wybudowaniu
            hali targowej stal sie prawdziwa ozdoba miasta.


            3. Na obrzezach Królewskiej Huty

            Poza wsia Chorzów na obrzezach Królewskiej Huty istnialy tez inne, wcielone
            pózniej do miasta wsie. Jedna z nich sa pomijane przez opracowania dotyczace
            dziejów miasta Maciejkowice, które wzmiankowane sa od XVI w. Do dzis sa one
            oddzielone od pozostalej czesci miasta i zachowaly sporo ze swego dawnego,
            wiejskiego charakteru. 1 lutego 1930 wies ta zostala wcielona do gminy
            Chorzów.

            Wies Hajduki, która z czasem podzielila sie na Górne Hajduki i Dolne
            Hajduki, powstala najprawdopodobniej pod koniec XVI lub na poczatku XVII w.
            Jej rozwój w wieku XIX zwiazany byl z przebiegajaca od 1846 roku przez jej
            tereny linia kolejowa Opole-Myslowice i uruchomiona w roku 1873 huta
            "Bismarck". Gdy w roku 1903 doszlo do polaczenia Dolnych i Górnych Hajduk w
            jedna gmine, przyjela ona nazwe tozsama z huta - Bismarckhütte. Po przejeciu
            gminy przez wladze polskie nazwa zostala zmieniona na Wielkie Hajduki.

            Drugim waznym dla gminy zakladem przemyslowym byly zaklady koksochemiczne
            nalezace do berlinskiego przemyslowca Rudolfa Rüttgersa. Dzieki przemyslowi
            gmina rozwijala sie szybko. Miala brukowane ulice, linie tramwajowe, w 1911
            powstal okazaly ratusz gminny, a w 1913 - nowy dworzec kolejowy i poczta.


            Gdy 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie zginal od kul zamachowców austriacki
            nastepca tronu Franz Ferdinand, nikt z mieszkanców Królewskiej Huty nie mógl
            spodziewac sie, jak powazne i daleko idace beda nastepstwa tego zamachu. A
            pierwszym byla straszna, trwajaca kilka lat wojna, podczas której stracilo
            zycie 11 milionów ludzi.

            Niemcy przegraly wojne, cesarstwo upadlo, zalamala sie gospodarka, wybuchly
            niepokoje spoleczne. I w tej sytuacji odrodzona Polska zaczela domagac sie
            od Niemiec Górnego Slaska. Co jednak dla jednych oznaczalo mozliwosc powrotu
            do Macierzy po wiekach niewoli, dla innych bylo próba oderwania rodzinnych
            stron od Ojczyzny. Na Górnym Slasku wybuchly zbrojne starcia. Na obszarze
            obecnego miasta Chorzowa do starc doszlo dopiero w sierpniu roku 1920, gdy
            powstancy usilowali opanowac je od pólnocnego wschodu - od Chorzowa i
            Maciejkowic - oraz przy próbach opanowania Hajduk Wielkich.

            20 marca 1921 r. odbyl sie plebiscyt, w którym Górnoslazacy mieli sie
            wypowiedziec za lub przeciw przylaczeniu do Polski. Wyniki plebiscytu w
            Królewskiej Hucie byly jednoznaczne: za pozostaniem w Niemczech opowiedzialo
            sie 74,75 % glosujacych (31 864 glosów). Nieco mniej glosów za Niemcami
            padlo w Wielkich Hajdukach (64,12 %) i Maciejkowicach (60,65 %) i tylko
            nieco ponad polowa w Chorzowie (52,11 %).

            Mimo tych wyników, po podziale obszaru plebiscytowego Królewska Huta
            znalazla sie w czesci Górnego Slaska przyznanej Polsce. Uroczystosc
            przejecia Królewskiej Huty przez wladze polskie odbyla sie 23 czerwca 1922
            roku.

            Okres miedzywojenny naznaczony byl pietnem wiekszych i mniejszych konfliktów
            polsko niemieckich. Dochodzilo do nich na róznych plaszczyznach i nie
            ominely one nawet królewskohuckiej gminy zydowskiej. Szczególnie dokuczliwe
            byly one w lonie wladz miejskich, paralizujac wielokrotnie ich prace.

            Zmienilo sie wiele: zburzono stare pomniki, stawiajac na ich miejscu nowe.
            Najdluzej przetrwal pomnik hrabiego von Reden, który zostal zburzony dopiero
            latem 1939 r. Huta, która dala nazwe miastu, z "Królewskiej" zostala
            przemianowana na "Pilsudski". W miescie pojawilo sie wiele nowych gmachów
            uzytecznosci publicznej: gmach Banku Polskiego, gmach Komunalnej Kasy
            Oszczednosci, gmach Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, gmach Miejskich
            Zakladów Elektrycznych i Wodociagowych. W latach 1927-29 przebudowano tez i
            rozbudowano ratusz.

            1 lipca 1934 roku nastepuje polaczenie Królewskiej Huty z Chorzowem i Nowymi
            Hajdukami oraz nadanie wszystkim terenom wspólnej nazwy Chorzów. Miasto,
            które liczylo wtedy 103 108 mieszkanców, otrzymalo tez wówczas wraz z nowa
            nazwa nowy, formalnie zatwierdzony herb, opracowany przez zespól kierowany
            przez profesora Jana Dabrowskiego. Herb ten do dzis jest herbem miasta.

            Kolejne powiekszenie obszaru miasta mialo miejsce 1 kwietnia 1939 r. Do
            Chorzowa przylaczono wtedy Wielkie Hajduki , Szarlociniec oraz czesc
            Kochlowic. Miasto liczylo wówczas 139 305 mieszkanców.

            II wojna swiatowa rozpoczela sie w Chorzowie od starc bojówek polskich i
            niemieckich. Miasto zajete zostalo przez regularne sily zbrojne dopiero 4
            wrzesnia. Niemal natychmiast zaczeto przywracac mu niemiecki charakter i
            wyglad, poczynajac od przywrócenia nazwy Königshütte i rozwieszenia flag ze
            swastyka. Zburzona zostala synagoga i polskie pomniki, odbudowano pomnik
            hrabiego von Reden, który odslonieto uroczyscie w lipcu 1940 r. W miescie
            kwitlo zycie kulturalne i rysujacy sie obraz móglby wydawac sie wrecz
            sielankowy, gdyby nie przeslanial ponurej prawdy. Prawdy o tym, ze Chorzów
            byl tez miastem obozów pracy przymusowej, które istnialy przy kazdym
            wiekszym zakladzie przemyslowym.

            27 stycznia 1945 do Chorzowa wkroczyly wojska sowieckie. Juz 2 lutego PPR w
            Chorzowie miala blisko 200 czlonków i objela wladze w miescie. Rozpoczely
            sie wywózki do przymusowej pracy w ZSRR, osadzanie w dopiero co opróznionych
            obozach, wysiedlanie ludnosci niemieckiej. Miastu zaczeto przywracac polski
            charakter i wyglad, totez po raz kolejny zburzony zostal pomnik hrabiego von
            Reden. Nowa wladza w swych poczynaniach starala sie unikac nawiazan do
            Polski przedwojennej - na tabliczkach z nazwami ulic pojawili sie inni
            bohaterowie, wprowadzono tez nowe swieta. Huta "Królewska" raz jeszcze
            zmienila nazwe - tym razem na "Kosciuszko".

            Dla Chorzowa rozpoczal sie nowy okres w jego rozwoju. Ruszyly pelna para
            zaklady przemyslowe, zaczely wyrastac nowe osiedla mieszkaniowe, na obrzezu
            miasta, na poprzemyslowych nieuzytkach powstal ogromny park o powierzchni
            600 ha. Miasto stalo sie "oczkiem w glowie" najwyzszych wladz, odwiedzali je
            tez przywódcy zaprzyjaznionych panstw. Ten dynamiczny rozwój mial tez swoja
            mroczna strone - ogromna koncentracja przemyslu na obszarze zaledwie 34 km2
            i eksploatowanie ponad miare przestarzalych urzadzen i instalacji
            przemyslowych, przy najwiekszej w kraju gestosci zaludnienia (4,5 tys.
            osób/1 km2) mialo wrecz katastrofalny wplyw na stan srodowiska naturalnego i
            zdrowia ludnosci. Wystarczy tu przypomniec, ze latach 60. w Chorzowie na
            15,9 % powierzchni miasta spadalo w ciagu roku ponad 1000 t pylu na 1 km2.

            W latach 70. doczekal sie Chorzów modernizacji, która zepsula wiele w jego
            wizerunku. W trakcie budowy estakady, która miala rozwiazac problemy
            komunikacyjne miasta, zniszczony zostal rynek, na którym wyburzona zostala
            czesc kamienic z przelomu XIX/XX w. Przebudowano tez w tych latach w
            pseudonowoczesnym stylu piekna hale targowa i dworzec kolejowy w centrum
            miasta.
            • rico-chorzow Re: Chareu,Königshütte,Królewska Huta,Chorzów 01.12.05, 08:06
             5. Chorzów dzis

             Zmiany gospodarcze zachodzace w Polsce po roku 1989 nie pozostaly bez wplywu
             na sytuacje ekonomiczna Chorzowa. Po prawie 200 latach zakonczono tu
             eksploatacje zasobów wegla kamiennego, zas prezny dotad przemysl
             metalurgiczny zostal dotkniety strukturalnym zalamaniem. Spowodowalo to dosc
             gwaltowne zalamanie sie rynku pracy, z jakim miasto nie uporalo sie do dzis.
             W czerwcu 2005 roku stopa bezrobocia wynosila w Chorzowie 22,8 %.

             Mimo licznych problemów, nie sposób przeoczyc zmian na lepsze. Miasto
             wyladnialo, stare kamienice i gmachy odzyskaly swoja dawna swietnosc.
             Chorzowem zainteresowalo nim szkolnictwo wyzsze - dziala tu Szkola
             Zarzadzania Uniwersytetu Slaskiego, Górnoslaska Wyzsza Szkola
             Przedsiebiorczosci i wydzial zamiejscowy Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu.

             Najwieksza turystyczna atrakcja Chorzowa pozostaje Wojewódzki Park Kultury i
             Wypoczynku - jedyny w swoim rodzaju kompleks rekreacyjny o powierzchni 600
             ha, który powstal w latach 50. ubieglego wieku na poprzemyslowych
             nieuzytkach. Na jego terenie znajduja sie: Górnoslaski Park Etnograficzny, w
             którym zgromadzono zabytki architektury wiejskiej, Slaskie Wesole
             Miasteczko - najwiekszy lunapark w Polsce, ogród zoologiczny, planetarium i
             obserwatorium astronomiczne, kompleks letnich kapielisk oraz Stadion
             Slaski - miejsce wielu waznych wydarzen sportowych, w tym glównie meczów
             pilkarskich z udzialem reprezentacji Polski. W parku jest równiez czynna
             unikalna nizinna linowa kolejka krzeselkowa, której trzy linie maja laczna
             dlugosc 6 km.

             Chorzów posiada tez Muzeum Miejskie, a w nimn jeden z najwiekszych zbiorów
             numizmatycznych w kraju. Warto tez obejrzec w Chorzowie drewniany kosciólek
             sw. Wawrzynca z 1559 r., przeniesiony w 1938 r. z Knurowa, który stoi na
             Górze Redena przy ulicy Lwowskiej, i odwiedzic Teatr Rozrywki, którego
             siedziba od 1985 r. miesci sie w bydunku dawnego hotelu "Graf von Reden".

             Choc dawne obiekty przemyslowe znikaja z terenu Chorzowa w zastraszajacym
             tempie, mozna tu jeszcze znalezc takie perelki, jak szyb "Elzbieta"
             zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1913-14.

             Bedac w centrum miasta, warto obejrzec odbudowany po latach, trzeci juz z
             kolei pomnik hrabiego von Reden, czlowieka, dzieki któremu powstala
             Królewska Huta i miasto, które wokól niej zbudowano. W dziejach tego
             kilkarotnie wznoszonego i burzonego pomnika skupiaja sie jak w soczewce
             zlozone i dramatyczne dzieje calego miasta.
       • broneknotgeld Re: Ruda 12.03.06, 16:40
        We Rejestrze Ujazdowskim

        We Rejestrze Ujazdowskim coś ło Rudzie prawiom
        Toż na kartach historyji tako nom tyż jawiom
        Wioska na piyńdziesiont łanow - siedym łod sołtysa
        Reszta biskup mo wrocławski - jak scygania - zgrzysza
        Młyn tyż tukej z downych rokow sołtys czimoł mocno
        Tako jego gospodarka richtig w Rudzie zocno.
         • broneknotgeld Re: Ruda 12.03.06, 19:28
          Kuźnica 1401

          Kolanijom biskupickom Ruda jakby była
          Toż se mozno tukej drapko i kuźnica wziyła
          Princ opolski biskupowi ruda kopać zwoloł
          Łon bogactwym swoji ziymi tyż se tako chwoloł.
          • broneknotgeld Re: Ruda 12.03.06, 19:33
           Rudzko Kuźnica

           Se rozrosto okolica
           Dyć jak tukej jest kuźnica
           Trza zarozki tyż osady
           Na to przeca niy ma rady.

           -
           forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
             • broneknotgeld Re: Ruda 12.03.06, 19:40
              Rudzcy

              Wiela familijo miała tukej włości
              Ktoś ze niyj starostom bytomskim dyć był
              Tako we proficie jest łona zocności
              No i durś nabiyro jakby wiyncy siył.
              • broneknotgeld Re: Ruda 12.03.06, 19:43
               Po wojnach husyckich

               Klucz ujazdowski cołkym sprzedany
               Tożse biskupi słabsi już czujom
               Dyć tukej Rudzcy już downo pany
               Tako na swojym dobrze durś czujom.
              • broneknotgeld Re: Ruda 12.03.06, 19:46
               Staniki

               Po Staniku łojcu syn mo take miano
               Familiji Rudzkich dziedzina poddano
               Ano - junior jednak mo już yno cera
               Toż se cosik zmiyni możno ze tym teraz.
              • broneknotgeld Re: Ruda 12.03.06, 19:49
               Dorota

               Dziedziczkom po łojcu Dorota jest - ja
               Wzioł se jom za ślubno Jan Hynryk von Wrbna
               Syn jejich nojstarszy Bernard nosioł miano
               Rodziciele zmarli - jymu sztela dano.

               -
               forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
              • broneknotgeld Re: Ruda 12.03.06, 19:51
               Ruda 1529

               Toż Bernard umiyro a dzieci mo małe
               Prziszło gospodorzyć tukej ich ujkowi
               Chnetko w inksze rynce wszysko przyńdzie całe
               Rudzko fraszka tako ło tym cosik powiy.
               • broneknotgeld Re: Ruda 13.03.06, 21:57
                Jan Gierałtowski 1540

                Jan Gierałtowski Ruda kupuje
                Pewno go znocie z Chudowa
                Toż tu terozki gospodaruje
                Knif zno i przeca mo gowa.
                -
                forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                • broneknotgeld Re: Ruda 16.03.06, 18:19
                 Ruda 1622

                 Wacław Młodszy pomarł - dzieci niy łostawioł
                 Dugo na tym ziymskim padole niy bawioł
                 Toż terozki Ruda w ryncach wdowa czimie
                 Przi kery von Praschma dość drapko se drzymie.
                • broneknotgeld Re: Ruda 16.03.06, 18:21
                 Konieccy

                 Czy Koniecki kupioł Ruda?
                 Dyć jom czimoł - tako póda
                 Razym z Pyjtrym Starszym tukej
                 Potym syna jego szukej
                 Co po łojcu nosioł miano
                 Sztela jymu przeca dano.
                 • broneknotgeld Re: Ruda 17.03.06, 14:50
                  Ruda 1642

                  Podeszły wojska z Glywic pod Ruda
                  Czidziestoletnio ciyngym łostuda
                  Dziedzina naszo fest uciyrpiała
                  Straty nojwiynksze Kuźnica miała.
                  • broneknotgeld Re: Ruda 17.03.06, 20:43
                   Marianna Koniecka 1643

                   Toż teroz Marianna dziedziczkom jest tukej
                   Biołego-Bielskiego mo istno za chopa
                   A czas durś wojynny - uciechy niy szukej
                   Czidziści lot ciyngym pierońsko utropa.
                   • broneknotgeld Re: Ruda 19.03.06, 21:50
                    Sztyry cery

                    Marianna ze Olkym sztyry cery miała
                    Za dobrych karlusow je powydowała
                    Dyć żodno z nich przeca niy łostała w Rudzie
                    Tako familijo z ty szteli se pódzie.
                   • broneknotgeld Re: Ruda 19.03.06, 21:52
                    Aleksander Biały-Bielski 1656

                    Toż z tym rokym pomarł dziedzic w Rudzie naszy
                    Rocznica ciekawo dyć nos niy postraszy
                    Ponoc we dziyń śmierci tego pożałowoł
                    Co niy bydzie cerow na zamku wydowoł.
                   • broneknotgeld Re: Ruda 19.03.06, 21:54
                    Marianna 1665

                    Cerom weseliska w Rudzie wyprowiyła
                    Niym ze swojym ślubnym se w końcu złonczyła
                    Tako ze tym rokym tam kaj rudzki zamek
                    Może sie pojawić cołkym inkszy panek.
                   • broneknotgeld Re: Ruda 19.03.06, 21:57
                    Jerzy Welczek 1675

                    Ponoć spadkobiercy dugo sie sońdziyli
                    Niym cołki majontek jakoś podzielyli
                    Graf Welczek z Dymbiyńska Ruda se kupuje
                    Łon terozki tukej wszyskim reskiyruje.
                   • broneknotgeld Re: Ruda 19.03.06, 22:00
                    Baron Welczek - fater

                    Znoł Welczka Wiedyń tako Warszawa
                    Słuzba cysorsko to niy zabawa
                    Rod ze Dubenska wywiod czeskego
                    Syna doł Rudzie jeszcze do tego.
                   • broneknotgeld Re: Ruda 19.03.06, 22:04
                    Jerzy Welczek 1687

                    Czimoł ta Ruda dwanoście lot
                    Podobnoś ze niyj wiela był rod
                    Dyć w końcu kryska prziszła na niego
                    A spadkobiercy niy mioł do tego.
                    • broneknotgeld Re: Ruda 21.03.06, 17:20
                     Ruda 1687

                     Pomarł grof Welczek - niy mioł potomka
                     Siostrze przipadło se w tym utonkać
                     Kero za chopa Rauthena miała
                     Aż z Koszyncina tukej blikała.
                    • broneknotgeld Re: Ruda 21.03.06, 17:25
                     Erbnoł ziyńć

                     Teście majontek dali ziyńciowi
                     Tako testamynt przeca tyż powiy
                     Wzioł se za ślubno nojstarszo cera
                     Toż i wzbogacioł naprowdy teraz.
                      • broneknotgeld Re: Ruda 21.03.06, 18:03
                       Jan Bernard III von Praschma

                       Sto rokow piyrwyj tu Praschma był
                       Teroz zaś istny probuje siył
                       Grafini rudzko we kwiecie wieku
                       Toż se niy dziwej tymu czowieku.
                      • broneknotgeld Re: Ruda 21.03.06, 18:07
                       "Do czech razy sztuka" 1738

                       Mo już Rynata chopa czeciego
                       Dunina wziyła do łoża tego
                       Tako łon po niyj erbnoł dziedzina
                       Choć niy łostawioł dlo swego syna.
                       • broneknotgeld Re: Ruda 21.03.06, 22:06
                        Jan Dunin

                        Łod Pyjtra Własta rod swoj wiod istny
                        Palatyn ślonski - ktos był zowistny
                        Tako herb "łabyńdź" zdobioł Dunina
                        I biskupicko-rudzko dziedzina.
                       • broneknotgeld Re: Ruda 21.03.06, 22:09
                        Ruda 1744

                        Grafini rudzko wtedy umiyro
                        Tako w Glywicach już pochowano
                        Dunin na inkszo frela zaziyro
                        Przi Annie Waxmann budzi co rano

                        Syna mu dała no i tyż cera
                        Dyć pon z piniondzym zdo sie źle stoji
                        Trza mu dziedzina już sprzedać teraz
                        Nowy właściciel Rudzie se kroji.
                        • broneknotgeld Re: Ruda 21.03.06, 22:20
                         13.08.1748

                         Na to postawia jo moja gowa
                         Z tym dniym już Ruda łod von Stechowa
                         Kupioł jom razym z Biskupicami
                         Choć piyrwyj blysnoł Pławniowicami.
                        • broneknotgeld Re: Ruda 21.03.06, 22:25
                         Franciszek Wolfgang Freiherr von Stechow

                         Wpiyrw Pławniowice kupioł na Ślonsku
                         Potym pomyśloł ło nowym konsku
                         Toż biskupicko-rudzko dziedzina
                         Już von Stechowa czimie rodzina.
                         • broneknotgeld Re: Ruda 22.03.06, 08:15
                          Ruda 1758

                          Czimoł Stechow Ruda rokow aż sztyrnoście
                          Dyć mu se pomarło - do truły go wroźcie
                          Szczyńściym mo dziedzica istnego dziedzina
                          Majorat przełazi terozki na syna.
                         • broneknotgeld Re: Ruda 22.03.06, 08:18
                          Karol Franciszek von Stechow (1728-1798)

                          Po łojcu majorat mioł sztyrdziści lot
                          Toż pewnikym richtig był ze tego rod
                          Dyć z żolym we wrota do Pyjtra szoł klupać
                          Bo choć mioł dwie ślubne - syna darmo szukać.
                         • broneknotgeld Re: Ruda 22.03.06, 08:23
                          Karol Franciszek von Ballestrem (1750-1822)

                          Ruda Biskupice no i Pławniowice
                          Zocne majoratu richtig okolice
                          Toż rod Ballestremow blysnoł teroz jasno
                          Oby mu na Ślonsku niy było za ciasno.
                         • broneknotgeld Re: Ruda 22.03.06, 08:26
                          Karol Ludwik von Ballestrem (1755-1829)

                          Starszy brat pomarł - czas na młodszego
                          Dyć niy za dugo czimie sie tego
                          Po siedmiu rokach śmiertka prziłazi
                          Kaj chce tam umi kosisko wrazić.
                         • broneknotgeld Re: Ruda 22.03.06, 08:32
                          27.VII.1927

                          Majorat wloz w rynce syna nojstarszego
                          Karola Wolfganga - karlusa zocnego
                          Ze kerym urosnom tukej gruby werki
                          Już szłoby tyż szkryfnońć - przemysłowiec wielki.
                         • broneknotgeld Re: Ruda 24.03.06, 09:25
                          Jeronie, alech sie machnoł ze tom datom.
                          Ło cołke sto rokow - wyboczcie


                          27.VII.1827

                          Majorat wloz w rynce syna nojstarszego
                          Karola Wolfganga - karlusa zocnego
                          Ze kerym urosnom tukej gruby werki
                          Już szłoby tyż szkryfnońć - przemysłowiec wielki.
                         • broneknotgeld Re: Ruda 24.03.06, 09:28
                          Berta von Leithold (1803-1874)

                          Toż w niyj mocie slubno Karola Wolfganga
                          Familijo rośnie jak "dwojka do tanga"
                          Tako naszo Berta skuli tego "tańca"
                          Dwie cery zrodziyła no i syna Franca.
                         • broneknotgeld Re: Ruda 24.03.06, 09:31
                          Franciszek von Ballestrem (5.IX.1834)

                          Dnia piontego września gyburtag fajrowoł
                          Grof kery niy yno Rudzie wiela dowoł
                          Choć możno niywiela nos dzisioj to cieszy
                          Był tyż prezydyntym Parlamyntu Rzeszy.
                    • broneknotgeld Re: Ruda 25.03.06, 16:13
                     Piyrszo gruba 1751

                     Von Stechow Sasow tukej sprowadzioł
                     Szachta do rudy mu kopać mieli
                     Dyć znodli wongel - tyn tyż niy wadzioł
                     Blasku dołożoł chnet rudzki szteli.
                      • broneknotgeld Re: Ruda 25.03.06, 16:23
                       60 talarow rocznie

                       60 talarow grafowi dowali
                       Za wongel co tukej teroz fedrowali
                       Dyć po Sasach chopy kryncom tym gyszeftym
                       Widać niy łaziyli skiż tego na fechty.
                       • broneknotgeld Re: Ruda 25.03.06, 21:58
                        Rudzko gruba 1769

                        Komisyjo bergmońsko na gruba zjechała
                        Sztolniom aże w przodek do gwarkow se ciśli
                        -Ło prawie gorniczym cosik łosprowiała
                        Poszli do Stechowa jak we końcu wyszli

                        Ano bo już chnetko krol to reskiyrywoł
                        Toż pola gornicze mo państwo nadować
                        Ze zwolom urzyndu - tako forsztelowoł
                        Majom już na zowdy bergmony fedrować.
                        • broneknotgeld Re: Ruda 25.03.06, 22:00
                         "Brandenburg" 1770

                         Toż ze nowym prawym już gruba we zgodzie
                         Mo pole nadane i przezocne miano
                         Tako i von Stechow niy bydzie po szkodzie
                         Bo cołko dziedzina tu jymu poddano.
                        • broneknotgeld Re: Ruda 25.03.06, 22:03
                         "Brandenburg" 1790

                         Johan Wolfgang Goethe zwiydzioł se ta gruba
                         Bo w pruski dziedzinie głośno ło niyj było
                         Upadowy, szachty - aże zaczoł mrugać
                         Zdo sie co i trocha go to wystraszyło.
                        • broneknotgeld Re: Ruda 25.03.06, 22:08
                         Gruba "Maksymiliane"

                         Miano porymbski gruby zmiynione
                         Ślubno Stechowa już sławi łone
                         Bestoż w pamiyńci tako łostanie
                         A jako dzisioj uczcić nom panie?
                        • broneknotgeld Re: Ruda 25.03.06, 22:11
                         Gruby Ballestrema

                         Jak Karol Franciszek erbnoł tyn majontek
                         To w łobydwu grubach jeszcze fedrowali
                         Dyć trza było zamknońć chnet porymbski kontek
                         Z "Brandenburga" ciyngym wongel dobywali.
                        • broneknotgeld Re: Ruda 25.03.06, 22:18
                         Skonsolidowano "Brandenburg"

                         Gruba ciyngym rosła ło pola gornicze
                         Szachtow miała wiyncy - maszyna parowo
                         Robota w niyj była - przeca ło tym wiycie
                         "Czorne złoto" tako Ślonskowi wydowo.
                        • broneknotgeld Re: Ruda 26.03.06, 13:36
                         "Wolfgang - Wawel"

                         Dwie gruby w jedny teroz cuzamyn
                         Niy yno miano łonczy je przeca
                         Dyć ciyngym rośnie - daleko "amyn"
                         Bestoż se jeszcze ło tym coś skleca.
                        • broneknotgeld Re: Ruda 26.03.06, 13:39
                         "Walenty-Wawel" 1936

                         Lepszy "Walenty..." tako pasuje
                         Pewno tyn "Wolfgang..." cos niy sztimuje
                         Dyć łoba miana "Ballestermowe"
                         Ważne co gorom jednak jest czowiek.
                        • broneknotgeld Re: Ruda 26.03.06, 13:44
                         Juzaś "Walenty-Wawel" - 1945

                         Polska se wroco - Niymce fest dali
                         A tukej wongel durś fedrowali
                         Downo "Brandyga" dowo robota
                         I skarb jyj czorny - to niy gupota.
                         • broneknotgeld Re: Ruda 28.03.06, 11:47
                          KWK "Wawel" -1971

                          Ano - sie w tym "Wawlu" "Paweł" nom zatracioł
                          Łod Chebzio tym Ruda tako ubogacioł
                          Ze miana wylecioł przi tymu "Walynty..."
                          Dyć bergmon fedrowoł - wongel zdoł sie świynty.
                         • broneknotgeld Re: Ruda 28.03.06, 20:49
                          KWK "Pokój" 20.05.1997

                          Łostatni wozyk z wonglym wyciongli
                          "Wawel" we "Pokój" wtopiony
                          Jeszcze niy cołkym wszysko wyprzongli
                          Już "amyn" godo ktoś łonym.
                     • broneknotgeld Re: Ruda 28.03.06, 21:08
                      "Gruba "Gutte Schiffahart" 1817-1818

                      Krotko we niyj fedrowali
                      Trocha wonglo jednak dali
                      Niych w pamiyńci nom łostanie
                      Gruba kero już niy wstanie.
                      • broneknotgeld Re: Ruda 29.03.06, 22:10
                       "Catharine" 1821-1891

                       Toż ta gruba piyknie rosła
                       Rozne pola połonczyła
                       Do znaczynio tako doszła
                       Dyć mioł "Wolfgang" wiynkszo siyłą

                       Z tym sie miano zatraciyło
                       Choć je znali tela lot
                       Ze "Wolfgangym" w "Wawel" wbiyło
                       Czy ktoś był ze tego rod?
   • broneknotgeld Kochłowice 06.11.05, 22:23
    "Cochlearius"

    "Łyżkorz" chałpa tu postawioł
    Drzew mioł na nie tukej wiela
    Z familijom fest se sprawioł
    Tako rosła naszo sztela

    Skond te łyżki? -Ze Kochlowic!
    Inksi przeca już prawiyli
    Toż i ty se dzisioj dowiydz
    W Kochlowicach z tego żyli.