Dodaj do ulubionych

wynagrodzenie za chorobowe bez premii

25.08.08, 12:49
Czy słyszeliscie,że jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat ktoś był na
długotrwałym zwolnieniu lekarskim i pozbawiony był premii, będzie
mógł odzyskać pieniądze. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24
czerwca (sygn. SK 16/06) uznał, że gdy pracownik otrzymuje premię,
od której firma płaci składki na ubezpieczenia społeczne, powinna
ona zostać uwzględniona w podstawie obliczenia zasiłku chorobowego
przysługującego podczas zwolnienia lekarskiego. Pod warunkiem
jednak, że taka premia nie była faktycznie wypłacana w czasie
choroby pracownika.Przepisy o wliczaniu premii do podstawy zasiłku
chorobowego powodowały niejednokrotnie problemy orzecznicze. Wyrok
Trybunału Konstytucyjnego rozwiewa wątpliwości i wskazuje na
prawidłową interpretację przepisów ustawy z 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa. Pracownicy, którzy chcą się upomnieć o
wyrównanie wysokości tego świadczenia, muszą jednak pamiętać o
trzyletnim okresie przedawnienia roszczeń. Stosowne świadczenie
będzie należne pracownikowi lub byłemu pracownikowi wraz z
ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia powstania zaległości.
Obserwuj wątek
  • mloda_duchem54 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 25.08.08, 19:08
   A co z bonusem?Bo ja w 2006 miałam długie zwolnienie lek./operacja/i bonus
   dostałam w wysokości 1/3 tego co koleżanki.Tylko kto się odważy upomnieć?
  • hanka2501 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 25.08.08, 20:51
   No to ja chyba się nie łapię bo faktycznie byłam od grudnia 2005 na zwolnieniu z
   małym przerwami. W lutym 2006 dostałam premię za ostatni kwartał 2005. Nie
   pamiętam czy wtedy byłam w pracy czy nie. Generalnie miałam krótkie przerwy
   powrotu(jakieś dwutygodniowe). Czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy??
  • przystojny35 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 26.08.08, 13:58
   Zatrudnieni na etatach, których zwolnienia nie przekroczyły w ciągu
   trzech ostatnich lat 33 dni rocznie, mogą dochodzić wyrównania
   wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy na drodze prawnej. Niestety
   samemu trzeba obliczyć kwotę. Jeżeli zwolnienie przekraczało 33 dni,
   a pracodawca wypłacał wynagrodzenie chorobowe, swoich roszczeń
   należy dochodzić w ZUS, który musi obliczyć należną nam kwotę.
   Ubezpieczeni, którym zasiłek chorobowy jest aktualnie wypłacany i
   przysługiwał w dniu wejścia w życie wyroku TK, będą mieli ponownie
   ustaloną podstawę wymiaru zasiłku za cały nieprzerwany okres bez
   konieczności występowania z wnioskiem w tej sprawie .
  • przystojny35 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 26.08.08, 14:05
   Dochodzenie należnych roszczeń dotyczy także zasiłków
   macierzyńskich. Na odzyskanie należnych pieniędzy mamy 3 lata.
  • prawdziwa_czarna Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 26.08.08, 14:56
   Gdy zwolnienie pracownika przekraczało 33 dni, a pracodawca wypłacał
   wynagrodzenie chorobowe, jest podstawa do roszczeń przeciwko ZUS.
   Stanowi ją art. 67 ust. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z
   ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Trybunał
   uznał bowiem dotychczasową interpretację stosowaną przez ZUS za
   błędną, a to wydłuża okres przedawnienia tego typu roszczeń z
   sześciu miesięcy do trzech lat. Wystarczy, że pracownicy złożą
   wniosek do ZUS o wyrównanie zasiłku chorobowego z powodu pominięcia
   premii przy obliczaniu tego świadczenia. Takie postępowanie jest
   znacznie prostsze, gdyż uprawniony nie musi sam obliczać
   świadczenia, jakiego dochodzi.
  • piekna40 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 26.08.08, 15:01
   Zatrudnieni na etatach, których zwolnienia nie przekroczyły w ciągu
   trzech ostatnich lat 33 dni rocznie, mogą na podstawie tego wyroku
   dochodzić wyrównania wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy.
   Podstawę takiego roszczenia stanowią art. 94 i 291 kodeksu pracy.
   Powinni więc złożyć przeciwko firmie, w której są zatrudnieni, pozew
   o wypłatę wynagrodzenia. Pracownik musiałby jednak sam obliczyć
   kwotę obniżenia, co wydaje się dość trudne. Do podstawy zasiłku
   chorobowego bierze się bowiem wynagrodzenie z 12 miesięcy przed
   zachorowaniem i dzieli się je przez 12. Wynagrodzenie chorobowe
   wypłacane przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni zwolnienia wynosi
   80 proc. uzyskanej w ten sposób kwoty.
   Wydaje mi sie więc ,że świadczenia należne od pracodawcy będą jednak
   stosunkowo niskie (bo tylko za miesiąc), a złożenie pozwu może
   popsuć stosunki z firmą. Takie pozwy będą więc składały najczęściej
   osoby, które się z nią już rozstały i na tej podstawie mogą się
   upomnieć o należne im pieniądze.
   Ale jeśli chorobowe przekraczało 33 dni, to po prostu musimy
   wystepować z pismem do ZUS i oni muszą zwrócić pieniądze po ponownym
   przeliczeniu, nic na tym nie tracimy.
   • mwk2 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 29.08.08, 20:32
    Czy moglibysie podac jakiegos linka gdzie do ZUS nalezy sie zglaszac
    albo moze wzor takiego wniosku?
  • przystojny35 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 30.08.08, 17:30
   Do ZUS w ………………………….
   W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (Sygn. akt SK 16/06)
   z dnia 24 czerwca 2008 r. proszę o:
   - skorygowanie wyliczenia zasiłku chorobowego,
   - wypłatę różnicy pomiędzy kwotą uprzednio naliczoną a kwotą należną,
   Moja prośba dotyczy zasiłków chorobowych wypłaconych w latach 2006-
   2008.
   Wyrok Trybunału stanowi: Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca
   1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w
   razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z
   2006 r. Nr 221, poz. 1615,z 2007 r. Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz.
   792 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 582),rozumiany w taki sposób, że w
   podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nieuwzględnia się wypłaconych
   pracownikowi - w okresie przyjętym do jej ustalenia składników
   wynagrodzenia, od których pracownik ten uiścił składkę na
   ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane w okresie
   pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek
   choroby albo zasiłku chorobowego, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w
   związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
   W związku z powyższym wyrokiem nie ma podstawy prawnej do nie
   uwzględniania w wyliczeniu podstawy zasiłku chorobowego premii
   uznaniowych wypłaconych mi w okresie, który brany jest pod uwagę
   przy wyliczeniu podstawy zasiłku chorobowego. Zgodnie z kodeksem
   pracy i ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
   społecznego (...) obowiązuje 3 letni okres przedawnienia.

   Do PKO BP SA

   Centrum Kadrowo-Płacowe
   w ………………………………

   W związku z wystosowaniem w dniu ………………………pisma do ZUS w sprawie
   skorygowania wyliczenia zasiłku chorobowego i wypłatę różnicy
   pomiędzy kwotą uprzednio naliczoną a kwotą należną, w związku z
   wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (Sygn. akt SK 16/06) z dnia 24
   czerwca 2008 r. proszę o przekazanie do ZUS skorygowanego druku Z-3
   – uwzględniającego zasiłek chorobowy/jego podstawę w pełnej
   wysokości.
   Moja prośba dotyczy zasiłków chorobowych wypłaconych w latach 2006-
   2008.

   • mloda_duchem54 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 30.08.08, 17:33
    Dziękujemy Ci bardzo,widać,że jesteś nie tylko przystojny,ale i
    koleżeński,pozdrawiam serdecznie.
   • kruk57 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 05.10.08, 19:51
    Proszę o pomoc . Od września 2007 przebywałam na L-4. W
    pażdzierniku zwolniono mnie z przyczyn dotyczących zakładu. Teraz
    przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym. Gdzie powinnam składać
    pismo.Do PKO czy do ZUS.Dziękuję z góry za informację.
  • piekna40 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 01.09.08, 14:16
   Czy ktoś z Was juz pisał do ZUS w tej sprawie?
  • piekna40 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 05.09.08, 21:07
   Ciekawe czy ZUS faktycznie odda pieniądze?
   • krowa66 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 09.09.08, 21:38
    a do PKO BP SA ktoś pisał.jak to wygląda na forum firmy ,czy takie zwolnienia 3
    tygodniowe też się w tym wszystkim mieszczą ,czy tylko "długotrwałe"Firma robi
    to sama ,czy trzeba pisac.
    • przystojny35 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 10.09.08, 10:13
     Jeśli zwolnienie jest do 33 dni trzeba pisać do firmy tj. do PKO BP
     SA do kadr.
     • krowa66 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 10.09.08, 21:45
      przystojny35 napisał:

      > Jeśli zwolnienie jest do 33 dni trzeba pisać do firmy tj. do PKO BP
      > SA do kadr.
      Dzięki.pozdrawiam
  • przystojny35 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 25.09.08, 16:28
   Ja już wystosowałem pismo w tej sprawie do ZUS i PKO do kadr) i
   czekam na odpowiedź.
   • mloda_duchem54 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 25.09.08, 18:51
    Ja też,dzięki Tobie,bo i skąd miałabym wiedzieć takie rzeczy?A swoją drogą ZUS
    powinien sam z siebie to ludziom ponadpłacać,no ale liczą na naszą niewiedzę.
    • prawdziwa_czarna Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 27.09.08, 12:18
     Ja też złożyłam stosowne pisma i czekam na odpowiedź.
   • zdzisiu64 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 05.10.08, 09:03
    Mam pytanie , od 07.08 bylem na L4 do 09.2008 , czy w tej sytuacji
    takze mogę zglosić do ZUS i do PKO o zwrot zasilku chorobowego? Za
    miniony kwartal w PPI mam premie-kierownik , czy pomimo L4 moge ją
    uzyskać, a jak nie to czy mogę o tym wlasnie pisać do ZUS że premii
    nie otrzymalem.
    • ingeborga119 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 15.11.08, 23:14
     Człowieku zastanów się co piszesz
     Tu chodzi o to, że jeżeli byłeś na L4 to powinieneś dostać wynagrodzenie ze
     średnich twoich dochodów za ostatnie 12 miesięcy przed pójściem na zwolnienie, a
     więc pobory + premie + ew. nagrody+ bonus.
     przykładowo zarabiasz 4000,00 Brutto
     dostałeś 3 premie (1000+2000+1500) = 4500
     bonus 3500,00 czyli
     12 x 4000+4500+3500=56000/12 =4666,67
     PKO wypłacało ci wynagrodzenie za zwolnienie 80% podstawy (4000,00) a powinno
     wypłacać od 4666,67
     K.P.W. ???
     Tu chodzi o to, że do średniego wynagrodzenie nie wliczano dodatkowych pieniędzy.

     POZDRO ANALITYK
  • bezradny.0 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 28.09.08, 16:01
   Proszę pomóżcie - czy jeżeli chorobowe trwa bez przetwy od końca
   kwietnia br. trzeba jeszcze składać jakieś wnioski czy też jest to
   przeliczane z urzędu? - czekam na informacje
  • dzin3 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 03.10.08, 00:02
   jeśli coś piszesz to staraj się pisać calą pawdę, nie wciskaj ciemnoty
   ludziskom, bo jedyną prawdą jest że termin składania wniosków upływa z dniem
   07.10.2008 r,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
   • antysz1313 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 05.10.08, 09:14
    a najlepsze jest to ze w centrali wiedza o tym nieliczni - sporo osób
    dowiedziało się "pantoflowo, pokątnie" od znajomych !

    Tak pracują kadry - nabić i wystrzelić w kosmos (chociaż szkoda kosmosu na takie
    małpy).
  • przystojny35 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 06.10.08, 17:27
   O co chodzi z tym terminem?
   • zdzisiu64 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 06.10.08, 18:01
    Chodzi mi o to , że wczesniej wspominaliście o pisaniu wniosków o
    zwrot żle naliczonych zasiłków chorobowych z lat poprzednich.A ja
    teraz byłem na l4 i nie wiem czy moj zasiłek chorobowy też był teraz
    żle naliczony, nie chcę sie wygłupić i pisać do kadr jak sie okaże
    że są one dobrze policzone.
  • piekna40 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 08.10.08, 17:33
   U nas ROD zbierał pisma od pracowników i wystąpił do radcy prawnego
   o interpretację przepisów.Czekamy co będzie.
  • hanka2501 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 08.10.08, 21:52
   Ja pisałam do ZUS i PKO. Z Zusu dostałam dziś odpowiedź, że mam to zgłosić do
   PKO. A PKO milczy, zero odzewu :(
   • mik-lo informacje z oficjalnej strony ZUS 09.10.08, 10:05
    www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=757
  • sylwia_1975 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 19.10.08, 22:13
   cześć wszystkim,
   przed złożeniem pisma do PKO zadzwoniłam do kadr (ZUS przelicza i wyrównuje
   tylko w zakładach poniżej 20 osób), uzyskałam informację, że centrala wystąpiła
   do ZUSu o interpretację. Jak ją otrzyma to będą przeliczać i wypłacać, na razie
   czekają i zbierają pisma od pracowników.
   • iva80 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 20.10.08, 08:08
    ja złożyłam 15 września, i do dziś nie mam odpowiedzi. Jak wcześniej
    dzwoniłam do kadr to kazała mi Pani czekać, i dowiadywać się za 2
    miesiace, bo oni muszą zapytać centrali.
    Zastanawiam się tylko czy coś dostanę bo w zasadzie zasiłek
    macierzyński miałam do 17 września 2005. Pismo wysłałam poleconym 15
    września 2008 r. A z tego co wiem liczy się bieg, tylko że jak
    wcześniej byłam na L4 chorobowe to nic mi się nie nalezy mimo
    ciągłości.
   • karol-28 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 23.10.08, 17:14
    sylwia zrobiłem dokładnie jak inni pieniędzy nie otrzymamy szybko
    tak jak szybko centrala nie dastanie wyjasnienia z ZUS wlka z
    Wiarakami pozdrawiam
    • iva80 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 28.10.08, 08:22
     Przemogłam sie i zadzwoniłam do Rod-u. Pani wyjaśniła mi że będą
     zwracać ale to potrwa bo mają tego setki, i czekają za programem
     komp. z centrali, który im to ułatwi. A żadnych odpowiedzi na piśmie
     nie odsyłają.
     • michalinka76 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 28.10.08, 19:01
      Mogę wam powiedzieć tyle że byłam teraz na L4 i wyagrodzenie
      policzyli mi razem z premiami. Co z zaległymi nie wiem, kazano
      czekać !!!! Ale skoro na bieżąco wypłacają to myślę, ża zaległe też
      muszą.
      • iva80 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 31.10.08, 09:59
       muszą muszą, a zwłoka działa na ich niekorzyść, bo idą odsetki.
       tylko jestem ciekawa jak długo to jeszcze potrwa.
       • przystojny35 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 06.11.08, 17:35
        Czytałam interpretację prawną w gazecie , jeśli wystapiliście z
        pismem do zakładu pracy, to zakład pracy musi w ciągu miesiąca od
        daty wpływu pisma od pracownika oddać należne kwoty , wraz z
        ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia powstania zaległości.Jeśli
        tego nie zrobi, to liczone są jeszcze dodatkowe odsetki karne z
        tytułu niewypłacenia wyrównania w ustawowym terminie.Niech więc
        zwlekają, a dostaniemy jeszcze więcej kasy.
  • ingeborga119 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 15.11.08, 23:17
   Ludzie zastanówcie się co piszecie ZUS ma wam oddać premię???
   W tym wszystkim trzeba się umieć poruszać

   Tu chodzi o to, że jeżeli byłeś na L4 to powinieneś dostać wynagrodzenie ze
   średnich twoich dochodów za ostatnie 12 miesięcy przed pójściem na zwolnienie, a
   więc pobory + premie + ew. nagrody+ bonus.
   przykładowo zarabiasz 4000,00 Brutto
   dostałeś 3 premie (1000+2000+1500) = 4500
   bonus 3500,00 czyli
   12 x 4000+4500+3500=56000/12 =4666,67
   PKO wypłacało ci wynagrodzenie za zwolnienie 80% podstawy (4000,00) a powinno
   wypłacać od 4666,67
   K.P.W. ???
   Tu chodzi o to, że do średniego wynagrodzenie nie wliczano dodatkowych pieniędzy.
   • mik-lo Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 19.11.08, 23:58
    Ale ingeborga119 wyskoczyłaś jak Filip z konopi, no dobrze żeś nam wszystko
    wyjaśniłaś, bo żeśmy tacy ciemni, że normalnie nie K.P.W.:)
    A jeżeli już tak się umiesz poruszać w temacie to powinnaś wiedzieć, że bonus i
    godziny nadliczbowe wliczany był do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a
    premie były pomijane. I owszem średnia liczona jest z 12 mies. wstecz pod
    warunkiem, że nie było w ostatnich 3 miesiącach przed tym zwolnieniem lekarskim
    innego zwolnienia lekarskiego, bo jeśli tak to cofamy się dalej i możemy dojść
    do stawek sprzed podwyżki w danym roku albo i w zeszłym itd. Więc z reguły nie
    jest to 12 x stała podstawa, bo w tym czasie zazwyczaj bywają podwyżki i do tych
    12 mies. wlicza się starą stawkę i nową, albo tylko poprzednie stawki, jeżeli
    ktoś często chorował.
    • dorotadu Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 20.11.08, 10:52
     słuchajcie - ja wysłałam pismo bezposrednio do PKO A MOŻE POWINNAM
     PRZEZ ZUS? - bo tak a nuz korespondencja "zaginie"?
     • mik-lo Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 20.11.08, 11:15
      Ja wysłałam do ZUS-u o nadpłatę a do PKO pismo żeby do ZUS-u wysłali
      zaświadczenie Z-3 z prawidłowo ustaloną podstawą. Na razie zewsząd cisza, a było
      to ponad miesiąc temu....
  • onlymiranda Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 19.11.08, 20:22
   Czy ktoś z Was doczekał się kasy ze strony Banku? Moja koleżanka
   pracuje w ZUS-ie i otrzymała wyrównanie w termine do 30 dni, czyli
   tak jak się należy. Ciekawa jestem jak PKO będzie długo zwlekać i
   marudzić , a może nie? Moje 30 dni mija jutro. Pozdrawiam.
   • sylwia_1975 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 19.11.08, 20:40
    Koleżanka dryndała znowu do kadr, info takie, że nadal czekają na interpretację
    z ZUSu i na oprogramowanie i ze dostaniemy pisma o tym ze jest interpretacja i
    ze będą wypłacać i kiedy, ale nie zapytała się o odsetki :( więc nadal czekamy
    • mloda_duchem54 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 19.11.08, 20:48
     Ja już czekam ponad 6 tygodni,pismo z ZUS-u dostałam,że skierowano sprawę do PKO
     i czekam.
   • krowa66 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 19.11.08, 22:08
    a u mnie już miesiące minęły dwa.Ani odpowiedzi ,ani pieniędzy i co z tym dalej
    robic?Jakoś tego nie rozumiem.Jeżeli ja mam zobowiązania wobec firmy to płacę
    natychmiast.A co to jest "interpretacja" ZUS?,bo ktoś chyba coś ściemnia.
    • onlymiranda Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 20.11.08, 09:48
     W PKO jak zwykle pracownicy traktowani są jako "rzecz wtórna"-może
     uogółniam, ale tak to widzę. Kadry podchodzą na luzaku: a co tam,
     niech poczekają sobie. Jak napisała ingeborga119 rzecz rachunkowo
     skomplikowana nie jest, ale żeby odwlec w czasie każdy powód dobry.
     Szczerze mówiąc też nie wiem co tu interpretować. Zabrać się do
     przeliczania i tyle. Zastanawiam się tylko do kogo, w sensie
     instytucji można by się zwrocić, bo przecież w nieskończoność
     zwlekać nie mogą.
  • dorotadu Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 20.11.08, 10:53
   słuchajcie - ja wysłałam pismo bezposrednio do PKO A MOŻE POWINNAM
   PRZEZ ZUS? - bo tak a nuż korespondencja "zaginie"?


  • sylwia_1975 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 20.11.08, 16:21
   Ogólnie rzecz biorąc, skoro na bieżąco jak ktoś pisał wypłacają zasiłki w
   oparciu o podstawę uwzględniającą premie i nagrody, to też nie wiem na jaką
   interpretację czekają. Chyba, że czekają na program do liczenia i zwalają na
   interpretację ZUSu.

   Poniżej treść maila jaką otrzymałam z CKP na mojego maila, w którym pytałam o
   czas wypłacania wyrównania i informację, iż Bank ma na to 30 dni:
   "... W nawiązaniu do Pani wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru zasiłków i
   wynagrodzenia za czas choroby w związku z wejściem w życie wyroku Trybunału
   Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r. sygn.akt. SK 16/06 ( Dz.U. Nr 119,
   poz.771) Centrum Kadr i Płac uprzejmie informuje, że w związku z w/w wyrokiem
   Bank wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stanowisko w sprawie
   uwzględniania wypłacanych przez Bank składników wynagrodzeń w podstawie
   naliczenia wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego
   oraz przystąpił do modyfikacji informatycznego systemu kadrowo-płacowego w celu
   realizacji naliczenia i wypłat wyrównań w/w świadczeń.

   W związku z powyższym uprzejmie informuję, że wypłata wyrównania świadczeń
   zostanie zrealizowana niezwłocznie po zakończeniu w/w procesów..."

   I tyle się dowiedziałam :(
   • kaku79 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 27.11.08, 08:55
    dostałam miala z kadr bardzo podobnej treści. Składałam podanie do
    kadr przez dziennik w sekretariacie na początku września, a maila
    dostała dopiero w poprzednim tygodniu (i to po wieloktornym
    upominaniu się dziewczyn z KT, że termin już dawno minął). Co z tymi
    odsetkamia karnymi o których pisaliście, jeśli wypłacają po
    terminie? I czy mają jakiekolwiek prawo odmowy wypłaty?
   • qu_esse Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 27.11.08, 22:11
    ehh dostałam takie samo pismo
    słyszę to też od trzech miesięcy w kadrach...
    to żenujące, że instytucja finansowa i taka duża firma, jest taka nieuczciwa
    wobec swoich pracowników
  • pola.123 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 27.11.08, 19:56
   Mam pytanie. Skąd wy to wszystko wiecie czy mieliście jakieś oficjalne pisma z ckp? My dowiedzieliśmy się o tmy teraz tj jakieś dwa dni temu przypadkiem. Niektórym sprawa się przeterminowała.
   Chciałabym wiedzieć czy te trzy lata jakie mamy na reklamacje to jest liczone od dziś w stecz czy od daty kiedy zapadł wyrok trybunału.
   Myślę że ckp powinno oficjalnie poinformować pracowników o swojej pomyłce albo ewentualnie sprawdzić wszystkich pracowników a nie czekać na to że ktoś się nie dowie albo nie zdąży i nie napisze.
   • iva80 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 05.01.09, 09:34
    3 lata wstecz od złożenia wniosku, mi też o mało się nie
    przeterminowało bo Pani z pko kazała nie wysyłać teraz tylko za pół
    roku. A ja wysłałam.
  • sylwia_1975 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 28.11.08, 21:30
   ckp nie ma obowiązku informowania o tym, iż zapadł wyrok korzystny dla
   pracowników, jak mówią nieznajomość prawa szkodzi. Jeżeli dobrze zrozumiałam, to
   w przypadku gdy pracodawca wyrówna zasiłki w terminie tj 30 dni, to wyrównanie
   obciąża ZUS, a jeśli pracodawca się nie wyrobi to są to już jego koszty.
   Wyobraźcie sobie jakie koszty poniesie nasz bank, nie dziwię się, że nie
   informują :).
   Poza tym, ZUS też nie informuje, jak się nie zgłosisz korzysta instytucja.
  • przystojny35 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 06.12.08, 14:59
   Ludzie,wysyłajcie wnioski do kadr,nie darujcie im naszych pieniędzy!
   • skunk1906 Re: Co jest z tym PKO? 22.12.08, 11:32
    Żona wysłała pismo o wyrównanie zasiłku na początku lipca 2008. Do
    dziś nie ma kasy. Co miesiąc przesuwają termin, mają jakieś dziwne
    problemy w BANKU :) z wyliczeniem kwoty – śmiech na sali. Miało być
    do końca roku wypłacone a teraz coś gadają o styczniu, lutym 2009.
    Dobrze że trafiłem na to forum, bo widać że to nie jedyny przypadek,
    a już mieliśmy w styczniu kierować pismo do banku i później sprawę
    oddać do sądu (żona od września nie pracuje w PKO).
    Jak nie wypłacą do końca grudnia to piszę do gazety niech to
    dziennikarze sprawdzą bo to jest po prostu skandal. Inne zakłady
    jakoś ręcznie potrafią przeliczyć, a te gnoje nie umieją. Szkoda
    słów.
    P.S. Jak się pojawi artykuł w gazecie dam znać
    • ami-tka Re: Co jest z tym PKO? 31.12.08, 18:09
     skunk1906:
     Ja dzwoniłam w poniedziałek do kadr, to dostałam informację, że mam
     zapytać prezesa, bo oni nie wiedzą.
     Ja odchodziłam wczoraj z PKO. I musiałam sie ze wszystkiego
     rozliczyć. Musiałam miec podpisy z BAM, CIT, naczelnika, część
     przystawia centrala w Warszawie. Ja mogę sobie latać i muszę
     załatwić, a oni na dowidzenia nawet nie mogą rozliczyć chorobowego
     pracownika. Po prostu brak słow i żenada.
     I jeszcze bezczelnie powiedzą, że mam do prezesa zadzwonić. To może
     w tej firmie prezes osobiście rozlicza chorobowe, bo już nie wiem co
     mam mysleć. Czy tym paniom na Puławskiej się nie chce, czy nie
     wiedzą jak to zrobić. Inne firmy już dawno potrafiły wyliczyć a u
     nas cisza. A nuż pracownicy zapomną. No chyba , że PKO jest takie
     bogate, że stać ich na wypłacanie z odsetkami?
     • okrycha Re: Co jest z tym PKO? 01.01.09, 13:54
      Coś mi się wydaje,że to jest duża kasa i robiono wszystko,żeby
      sprawę przesunąc na nowy rok.Mam nadzieję,że w planach finansowych
      uwzględniono wystarczającą kwotę i dla przysłowiowej pano Marysi z
      końca listy nie zabraknie he he.
      • ami-tka Re: Co jest z tym PKO? 02.01.09, 20:51
       Oni wszystko robią byle później wypłacić pieniadze pracownikowi.
       30 grudnia zakończyłam u nich pracę i czekam na odprawę. Mieli
       wypłacić dzisiaj. Zgodnie z porozumieniem drugiego dnia roboczego. I
       co? Nie wypłacą, bo nie zdążyli naliczyć. W poniedziałek może
       wypłacą. Nawet nie pozwolono nam pracować do 31 tylko do 30. Za
       jeden dzień straciłam na pensji 100 zł netto. Kurcze czy oni tam
       wszystko ręcznie liczą na liczydłach?
       • grigio.0 Re: Co jest z tym PKO? 02.01.09, 22:21
        Ja też odeszłam z 30.12. byłam zapewniona, że odprawa będzie na koncie dzisiaj.
        Ludzie co oni sobie myślą, kto pracuje w tej centrali, kto za to odpowiada?
        Przecież zwolnienia były planowane, nie było to z dnia na dzień i nie potrafią
        się wyrobić? Co mnie to obchodzi? Trzeba było siedzieć i liczyć w Sylwestra a
        nawet i w Nowy Rok, a nie robić z gęby d..ę i pieprzyć, że może w poniedziałek
        wypłacą. To nie jest żadna łaska. W tej firmie pracownik nadal jest traktowany
        jako zło konieczne, nawet gdy już z tej firmy odchodzi.
        I nie piszę tego, bo mam 0 bądź debet na koncie, chodzi po prostu o zasady.
        • grigio.0 Re: Co jest z tym PKO? 02.01.09, 22:39
         Poprawnej podstawy do chorobowego też nie chce im się wyliczyć, bo prosi o to
         pracownik, więc można go olać, zbywać pisemkami i mieć spokój. Co mnie obchodzi,
         że nie mają programu, niech liczą na piechotę, kartka i ołówek i naprawdę da się
         to zrobić i sukcesywnie, powoli załatwić wnioski pracowników.
         Ja czekam od października, wysłałam pismo i do PKO i do ZUS-u, z PKO dostałam
         standardowe pismo, a z ZUS-u że moje pismo przesłał do PKO, by wyliczyło nową
         podstawę i co i echo zero odpowiedzi, konkretów, a tym bardziej pieniędzy. Czy w
         tym CKPie nie obowiązują ich żadne terminy załatwienia wniosku? Bo przysłanie
         pisma, że teraz nie są w stanie wyliczyć, kiedyś to przeliczą, ale nie wiadomo
         kiedy nie jest załatwieniem sprawy tylko udawaniem, że się ją załatwiło.
         • mloda_duchem54 Re: Co jest z tym PKO? 02.01.09, 22:51
          Szczerą prawdę piszesz,nam się z niczym spóźnić nie wolno,wszystko chcą na
          wczoraj,ale oni mogą nam mydlić oczy,że czekają na oprogramowanie.Śmiechu
          warte,ja dostałam odpowiedź w grudniu/w jeden dzień dwa takie same pisma ,ale w
          oddzielnych kopertach/.
          • hanka2501 Re: Co jest z tym PKO? 03.01.09, 20:19
           Ja nawet nie dostałam pisma tylko maila standardowo wysyłanego chyba wszystkim.
           Jego treść ktoś tu wcześniej cytował.
           • skunk1906 Re: Co jest z tym PKO? 05.01.09, 09:09
            Sprawę zgłosiłem dziennikarzom Gazety Prawnej. Teraz trzeba czekać
            na publikację.Mam nadzieję, że w tym tygodniu się coś ukaże.
            • iva80 Re: Co jest z tym PKO? 05.01.09, 09:32
             a ja wysłałam wniosek 15 września, do dziś odpowiedzi żadnej,
             telefonicznie mnie zbywają że czekają na program z centrali, żenada
            • aniutka99 Re: Co jest z tym PKO? 05.01.09, 12:58
             miejmy nadzieję, że to coś da. korzystnego dla nas.
             niedobrze już się robi.
             • iva80 Re: Co jest z tym PKO? 14.01.09, 09:58
              dzwoniłam do kadr, i Pani powiedziała mi że na razie nie mają
              żadnego polecenia z centrali by cokolwiek zwracać, a odpowiedzi nie
              dają na wniosek żadnej bo i co mają napisać. A jak trzeba bedzie
              oddąc to oddadzą z odsetkami. Bałagan straszny. Pko robi łaske.
              • aniutka99 Re: Co jest z tym PKO? 14.01.09, 13:01
               przynajmniej nie czekamy za darmo.
            • ekspert2.0 Re: Co jest z tym PKO? 14.01.09, 15:42
             Zły to ptak co własne gniazdo kala
             • nabank1 Re: Co jest z tym PKO? 14.01.09, 18:10
              Po części masz rację, ale chyba nie mają innych możliwości aby na te
              tematy porozmawiać w pracy i tam dostać wyczerpujące wyjaśnienia. A
              tak wogóle ekspercie-pko pracujesz w oddziale, czy wyżej?
             • aniutka99 Re: Co jest z tym PKO? 14.01.09, 21:07
              ale o jakim kalaniu mówisz?
              skoro jest uchwała TK, to jeżeli zostało coś źle policzone, to wcześniej czy
              później powinni chyba to wypłacić.
              to że się tutaj ktoś wypowiada, nie znaczy że od razu kala.
              • ekspert2.0 Re: Co jest z tym PKO? 16.01.09, 09:02
               Własne brudy pierze się w rodzinie a nie informuje o nich publikę.
             • skunk1906 Re: Co jest z tym PKO? 15.01.09, 10:42
              ekspert-pko napisał:

              > Zły to ptak co własne gniazdo kala

              Ptak jest zły bo gniazdo jest obsrane.

              Czekajcie z niecierpliwością na publikacje w gazecieprawnej lub
              rzeczpospolitej.Mam potwierdzenie od dziennikarzy, że pisać o tym
              będą.
             • ami-tka Re: Co jest z tym PKO? 15.01.09, 14:52
              Wybacz, ale to już nie jest moje gniazdo. Orzeł mnie wyrzucił z tego
              gniazda po 16 latach uczciwej pracy.
              Zwolnienia potrafia dawać, ale rozliczyć się z pracownikiem to już
              mają kłopot.
             • iva80 Re: Co jest z tym PKO? 16.01.09, 08:17
              zły? A jak pko traktuje ludzi?
  • mloda_duchem54 Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 15.01.09, 18:52
   Wczoraj dzwoniłam do ROD i grzecznie zapytałam,czy coś się już w tej sprawie
   dzieje?Potraktowano mnie jakbym wyciągała rękę po jakąś zapomogę,zbyto mnie
   stwierdzeniem,że PKO wystąpiło do ZUS o interpretację przepisu.Już głupszego
   argumentu nie mogli wymyślić.Ciekawe jaką stopę % zastosują przy obliczeniach za
   przeterminowaną wypłate należności,może ktoś wie?Czyżby taką jak przy kredytach-26?
   • czlowiek_z_dolu Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 25.01.09, 12:07
    praca.gazetaprawna.pl/artykuly/91335,zus_moze_zobowiazac_firme_do_wyplaty_wyzszego_wynagrodzenia_chorobowego.html
    • czlowiek_z_dolu Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 25.01.09, 12:18
     www.zus.pl/default.asp?p=1&id=2283
     • czlowiek_z_dolu Re: wynagrodzenie za chorobowe bez premii 25.01.09, 12:32
      e-prawnik.pl/zmiany-w-prawie/wyzsze-odsetki-ustawowe
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka