Dodaj do ulubionych

Pytanie do osób znających się na giełdzie!!!!!!!!!

16.10.08, 20:31
Bardzo proszę o odpowiedź,czy w funduszach można stracić wszystko?
Wiem,że w Polsce jeszcze się tak nie stało,ale już sama nie wiem,co mam mówić
Klientom,czy namawiać ich na przetrwanie tej bessy,czy wręcz przeciwnie?Dziś
,moja Klientka,którą na początku roku namawiałam,aby uzbroiła się w
cierpliwość o mało nie napluła mi w twarz,bo w lutym była /przy 30-tu tyś./do
tyłu 4 tyś,dziś była 14,i zlikwidowała.
Boję się,że kiedyś mi napieprzą w ciemnym kącie.
Obserwuj wątek
  • tosia70 i powinni to zrobić!!!!! 16.10.08, 21:57
   Jak ucestniczysz w wyścigu szczurów. To tak masz masz. Na stemplu
   masz Doradca I, II,lub III stopnia to doradzaj a nie realizuj
   planów sprzedażowych za wszelką cenę. Najlepej poproś swojego
   dyrektora o zmianę nazwy twojego stanowiska na... sprzedawca
   produktów bankowych i sobie zrób wizytówke na ladzie. Chyba, że nie
   masz sumienia., a to co innego To okłamuj dalej twoich klientów. a
   potem cię zleją !!!!
   Pozdrwiam Tosia
   • mloda_duchem54 Re: i powinni to zrobić!!!!! 16.10.08, 22:06
    Nie powiesz mi,że przewidziałaś,co się stanie z giełdą?Wyobraź sobie,że właśnie
    wbrew mojemu dyrektorowi doradzam klientom,tak,aby mieli korzyść nie straty.Sama
    straciłam,a klientom zawsze mówiłam,sprzedając fundusze,że to lokowanie nie na
    parę miesięcy,ale parę lat.A nawiasem mówiąc,wyścigiem szczurów się brzydzę ,a o
    nazwę mojego stanowiska -doradca-się nie prosiłam.Ktoś na górze to wymyślił.
  • diana71 Re: Pytanie do osób znających się na giełdzie!!!! 16.10.08, 22:02
   Pozwolę sobie poradzić Ci zgodnie opinią z mojego niepracującego
   już w PKO Włocławek kolegi, ktory bardzo trafnie poradził kilku
   klientom i którzy dzięki niemu zyskli duży pieniądz(wiem, bo
   rozmawiam z tymi klientkami) - zaczekaj spokojnie kilka miesięcy.
   Akcje wzrosną i to znacznie. Potrzebny jest spokój i .... teraz
   kupuj. Chłopak w zasadzie nigdy się nie mylił. Zenku !! Pozdrawiam i
   w imieniu Pani Zofii R. bardzo gorąco dziękujemy - juz ty wiesz za
   co.
   • mloda_duchem54 Re: Pytanie do osób znających się na giełdzie!!!! 16.10.08, 22:15
    Dziękuję Ci Diano71 za tę odpowiedź,takich oczekuję,a nie jakichś sugestii
    Tosi,że niby okłamywałam klientów.Guzik prawda.Przecież od 2006 roku,tak od
    połowy fundusze pracowały,że hej,więc z życzliwości polecaliśmy je klientom.Ja
    nie jestem wróżką,żeby przewidzieć co się stanie.W naszym OS,wręcz musieliśmy
    się tłumaczyć /codziennie/dlaczego ich nie sprzedajemy.Pisaliśmy maile do
    dyr.bijąc się w piersi,że sprzedaż mamy zerową/chodzi oczywiście o bieżący
    rok/.Ech,rzygać się chce jak się czyta niektóre odpowiedzi,bądź co bądź
    koleżanek po fachu.
    • herkules19 Re: Pytanie do osób znających się na giełdzie!!!! 17.10.08, 09:42
     Witam,
     "młoda_duchem54" - w odpowiedzi na Twojego posta chciałem dodać do
     poprzedników, że teoretycznie byłaby możliwa sytuacja, że wartość
     jednostki uczestnictwa w funduszu oscylowałaby w okolicach zera...
     ale to czysta teoria... - obawiam się, że musiałby zbliżać się
     faktyczny koniec świata, świat byłby ogarnięty wojnami nie
     funkcjonowałby rynek finansowy i prawo. Chciałem jeszcze kilka słów
     odnośnie bezpieczeństwa Klientów w funduszach inwestycyjnych.
     Po 1 - działalność funduszy inwestycyjnych jest ściśle regulowana
     przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz wybranymi
     przepisami ustaw określających zasady funkcjonowania rynku
     kapitałowego w Polsce. Podstawowe wymagania określone dla
     towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jako podmiotu zarządzającego
     funduszem i go reprezentującego to obowiązek prowadzenia
     działalności w formie spółki akcyjnej, utrzymywanie także
     odpowiednich kapitałów własnych (znacznych), których poziom jest
     uzależniony od charakteru i skali prowadzonej działalności, wymóg
     zatrudniania licencjonowanych pracowników (państwowy egzamin
     organizowany przez KNF). Na bieżąco jest również kontrolowany
     (nadzór KNF). W ten sposób ustawodawca zapewnia prawidłowość
     funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych, ich stabilność,
     bezpieczeństwo, przejrzystość i co najważniejsze ochronę
     uczestników. Jako ciekawostkę powiem, że nadzór ten wykonywany jest
     na 2 płaszczyznach - jako kontrola prewencyjna i wykrywająca. KNF
     nadzoruje również podmioty obsługujące fundusze: depozytariuszy,
     agentów transferowych, pośredników w zbywaniu i odkupywaniu
     jednostek uczestnictwa. Przepisy wyraźnie mówią również o
     dywersyfikacji lokat oraz to, że pieniądze zostaną zainwestowane w
     aktywa, co do których zapewniony jest odpowiedni nadzór nad kondycją
     finansową emitentów instumentów finansowych. Jako przykład można
     podać, że fundusze inwestycyjne otwarte działające na naszym rynku
     nie mogą ulokować więcej niż 10 % swoich aktywów w instrumenty
     wyemitowane przez jeden podmiot, a udział emitentów, w które funusz
     ulokował powyżej 5 % swoich aktywów, nie może przekroczyć łącznie 40
     %. Instrumenty finansowe, w które lokuje fundusz inwestycyjny
     otwarty, również muszą podlegać regulacjom chroniącym inwestorów i
     ich oszczędności (publikacja sprawozdań finansowych).
     Najważniejsze chyba w tej kwestii - aktywa funuszu są przechowywane
     przez bank depozytariusz, który musi spełniać określone wymagania
     (kapitały własne na poziomie 100 mln zł.) aby mógł pełnić taką
     funkcję. Depozytariusz choć jest związany umową z towarzystwem i
     przez nie jest wynagradzany, musi działać w sposób niezależny od
     towarzystwa, prowadzić rejestr aktywów funduszu, zapewniać, że
     jednostki uczestnictwa funduszu są zbywalne i odkupywane zgodnie z
     odpowiednimi regulacjami, kontrolować terminowość rozliczania umów z
     uczestnikami funduszu. Fundusze mają również obowiązek ogłaszać
     dokumenty ofertowe (prospekt informacyjny), informacje o kosztach i
     publikować wyceny jednostek oraz sprawozdania finansowe, które są
     poddawane badaniu przez uprawnionego biegłego rewidenta.

     Moja mała uwaga - choć regulacje prawne zabezpieczają pieniądze
     uczestników funduszy inwestycyjnych przed ewentualną nieuczciwością
     zarządzających, nie gwarantują jednak dodatniej stopy zwrotu z
     inwestycji, czyni nie zapewniają 100 % zysku - w tym zakresie
     najwięcej zależy od zmiennych rynkowych i umiejętności
     wykorzystywania przez zarządzających funduszem okazji inwestycyjnych.

     Obecnie nastał zły czas dla uczestników funduszy inwestycyjnych ale
     trzeba sobie zadać pytanie - jak długo może być "źle" i dlaczego ten
     czas miałby się przedłużać w nieskończoność - gdy emocje opadną,
     sytuacja zacznie się stabilizować, wzrośnie zaufanie Banków w
     stosunku do sibie (pożyczanie pieniędzy), plany ratunkowe "wspomogą
     " doraźnie największe instytucje finansowe świata - wróci większy
     optymizm również na giełdy -> akcje a co za tym idzie wyceny
     jednostek inwestycyjnych wzrosną.

     Jest jeszcze coś takiego jak system rekompensat, który odnosi się
     do wartości środków pieniężnych i utraconych maklerskich
     instrumentów finansowych przysługujących inwestorom, w przypadku
     niewypłacalności podmiotów, którym aktywa zostały powierzone w
     ramach ich licencjonowanej działalności maklerskiej - tak w skrócie -
     nie chcę przesadzić z długością posta - dla zainteresowanych link
     do strony z tą tematyką -

     www.kdpw.com.pl/kdpw/pliki/sysrek/ulotka.pdf

     ps. wiem, że ilu spcejalistów - tyle zdań na ten temat - to moje
     przemyślenia i wiedza ogólnie dostępna - może komuś się przyda z
     czystej ciekawości tematu albo pomoże w decyzjach inwestycyjnych :)

     Pozdrawiam
     • fight_till_death Re: Pytanie do osób znających się na giełdzie!!!! 17.10.08, 18:41
      Problem młodej duchem ujawnia strukturalne i menadżerskie błędy
      popełnione (i nadal popełniane) przez zarządzających Bankiem, do
      których można zaliczyć m.in.
      1. brak pogłębionych szkoleń z zakresu funkcjonowania rynku
      kapitałowego, w tym funduszy inwestycyjnych (teraz widać, że
      szkolenia przygotowywały pracowników tylko na dobre czasy),
      2. brak wsparcia analitycznego dla doradców (informacje ex-post
      dotyczące wyników funduszy nie wystarczą),
      3. brak korelacji między planami sprzedaży a przewidywanym rozwojem
      rynku (o nadmuchanych cenach akcji słychać było od 1,5 roku),
      4. napędzanie owczego pędu do funduszy, naciski na sprzedawców,
      nawet pod groźbą odpowiedzialności dycyplinarnej (wszyscy pamiętamy
      haniebny list Pani Dyrektór J.R.),
      5. brak osoby koordynującej i równoważącej ryzyko ze sprzedażą
      (osoba pewnie jest - jakiś wiceprezes - ale robić się nie chce).

      Teraz, aż się prosi, żeby firma wzięła odpowiedzialność za
      popełnione błędy i wsparła swoich doradców, których zmuszała do
      wciskania funduszy w imię rosnących słupków i nie chodzi tylko o to,
      by zapewniła ochronę pracownikom, którym ktoś chce nap...ć
      (przypadek nieodosobniony).

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka