Dodaj do ulubionych

Sąsiedzie!Sprawdź! Ile płacisz za odbiór odpadów

30.04.10, 13:34
Witaj,

Sąsiedzie! Sprawdź! Ile płacisz za odbiór odpadów komunalnych!

Szanowni Państwo! Uprzejmie proszę o porównanie obecnie płaconych stawek za
odbiór odpadów komunalnych z Uchwałą Nr 185/XV/2008 Rady Gminy Lesznowola z
dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych. W przypadku stwierdzenia faktu pobierania wyższych opłat przez
przedsiębiorców proszę o pilną informację na e-mail: radny.kania@interia.eu

www.marcinkania.pl/pdf/uchwala-nr-185-xv-2008-rady-gminy-lesznowola-z-dnia-4-marca-2008-r-w-sprawie-okreslenia-gornych-stawek-oplat.pdf
www.marcinkania.pl/pdf/uchwala-rady-gminy-lesznowola-z-dnia-11-marca-2010-r-w-sprawie-wymagan-jakie-powinni-spelniac-przedsiebiorcy.pdf
www.marcinkania.pl/pdf/wykaz-zakladow-posiadajacych-zezwolenie-wojta-gminy-lesznowola-w-zakresie-zbiorki-i-transportu-odpadow-komunalnych-i-nieczystosci-cieklych.pdf
www.marcinkania.pl/pdf/dot.oplat-za-uslugi-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci.pdf
www.marcinkania.pl/pdf/dot.wprowadzenia-pod%20obrady-Rady-Gminy-Lesznowola-projektu-Uchwaly.pdf
Pozdrawiam
Obserwuj wątek
  • owrank Re: Sąsiedzie!Sprawdź! Ile płacisz za odbiór odpa 30.04.10, 13:59
   Bardzo, ale to bardzo słuszna uwaga.

   Ja osobiście temat przerabiałem i odszedłem już ponad rok temu od jednej z
   "wiodących" firm wywożących śmieci w naszej gminie.
   w drugim podejściu trafiłem do firmy, która również jest na liście gminnej i mam
   wywóz taniej, a w "jakości" różnicy nie widzę żadnej. Także być może najlepszym
   "batem" na firmy z wysokimi cenami jest przejście do konkurencji.

   Inny temat że w mediach niedawno podawano, że niedługo podobno obowiązek
   wywożenia śmieci trafi do gminy, która będzie sama wybierała jednego operatora a
   mieszkańcy mieliby płacić stawkę per osoba (a nie per ilość śmieci).
   • kania_marcin Re: Sąsiedzie!Sprawdź! Ile płacisz za odbiór odpa 30.04.10, 16:43
    Witam,

    Może dodatkowym, skutecznym rozwiązaniem jest również Kontrolowany Punkt
    Zbierania Odpadów tj. posegregowane odpady podlegające recyklingowi zostałyby
    odebrane z Państwa posesji zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez firmę.
    Taki system odbioru odpadów gwarantowałby Państwu zmniejszenie ilości śmieci, a
    tym samym zmniejszenie opłat. Przyjmowanie odpadów w punkcie byłoby nieodpłatne.
    Worki do gromadzenia i transportu odpadów segregowanych byłyby wielokrotnego
    użytku. Można je by było jednorazowo (nieodpłatnie) pobrać w np. Urzędzie Gminy.
    Moim zdaniem całe przedsięwzięcie miałoby na celu przede wszystkim likwidację
    "dzikich składowisk" zalegających w publicznych miejscach, ale również
    odzyskiwanie coraz większej ilości surowców wtórnych. Dzięki właściwej
    segregacji mniej odpadów trafiać będzie na wysypiska komunalne, a tym samym
    mniej szkodliwie oddziaływać na środowisko.

    Pracuję nad Interpelacją w tej sprawie.

    Pozdrawiam
    • kania_marcin Kontrolowany Punkt Zbierania Odpadów 04.05.10, 21:02
     Witaj,

     www.marcinkania.pl/pdf/dot.funkcjonowania-kontrolowanego-punktu-odbioru-odpadow.pdf

     Pozdrawiam
     • kania_marcin Nie zaśmiecaj swojego sumienia!! 05.05.10, 22:58
      Witaj,

      Spalasz śmieci za domem? Wywozisz je do lasu? Nie segregujesz?... To "grzech
      ekologiczny "! Ruszyła emisja spotów edukacyjnych w ramach największej dotąd
      kampanii społecznej Ministerstwa Środowiska poświęconej wyrabianiu ekologicznych
      nawyków postępowania ze śmieciami. Spoty można oglądać na stronie Ministerstwa
      Środowiska
      www.mos.gov.pl/kategoria/3070_kampania_odpadowa_spoty_radiowe_i_telewizyjne/

      Pozdrawiam
      • kania_marcin Zasady poprawnego segregowania odpadów. 17.05.10, 11:35
       Witaj,

       www.marcinkania.pl/pdf/zasady-poprawnego-segregowania-odpadow.pdf

       Pozdrawiam
       • mcbet Re: Zasady poprawnego segregowania odpadów. 08.06.10, 08:54
        Panie Marcinie!
        A moze powalczy Pan o to, by do Nowej Iwicznej wrocil pojemnik na segregowane
        odpady? Rok temu stal taki na parkingu przy szkole. Teraz ktos, kto chce
        segregowac smieci, nie ma ich gdzie wyrzucac (worki do segregacji w firmach
        wywozacych smieci z osiedli sa niestety odplatne, wiec raczej nikt tego nie kupuje).

        pozdrawiam
        • dragonik35 Re: Zasady poprawnego segregowania odpadów. 08.06.10, 10:42
         Swoją drogą to jest śmieszne i absurdalne, że wywóz segregowanych odpadow wychodzi dla mojej rodziny drozej niz niesegregowanych. Przeciez powinno byc odwrotnie, bo firmy na tym zarabiają....
         • kania_marcin Sąsiedzie!Sprawdź! Ile płacisz za odbiór odpadów 17.06.10, 20:36
          Dzień Dobry,

          http://www.marcinkania.pl/dot-obnizenia-oplat-za-uslugi-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych.pdf

          Pozdrawiam
          • kania_marcin System Gospodarki Odpadami-opinia 18.06.10, 13:51
           Dzień Dobry,

           Co sądzą Państwo o wdrożeniu w przyszłości na terenie Gminy Lesznowola Systemu
           Gospodarki Odpadami (podobnie jak w Legionowie) pochodzącymi z gospodarstw domowych?

           Pozdrawiam
           • kania_marcin System Gospodarki Odpadami-opinia/informacje 18.06.10, 19:18
            Dzień Dobry,

            System Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Lesznowola?

            Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii w/s wdrożenia na
            terenie Gminy Lesznowola Systemu Gospodarki Odpadami
            (SGO) pochodzącymi z gospodarstw domowych. SGO polegałby na przejęciu przez
            gminę od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych,
            dodatkowo zakładałby przejęcie przez gminę obowiązków związanych z wyposażeniem
            nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia
            odpadów oraz obowiązków zagospodarowania zebranych odpadów,
            a więc wywozu, transportu i utylizacji śmieci. Wywóz i
            zagospodarowanie odpadów byłyby finansowane z powszechnej i obowiązkowej "opłaty
            administracyjnej". Wprowadzenie powszechnej opłaty za odbiór śmieci pozwoliłoby
            znacznie obniżyć koszty wywozu nieczystości, które rozłożyłyby się na wszystkich
            mieszkańców. Opłata nie byłaby żadnym dodatkowym obciążeniem finansowym,
            przecież już od wielu lat płacimy za swoje śmieci. Właściciel posesji płaciłby
            za tyle osób, ile ma zameldowanych. W
            nowym SGO to gmina, a nie mieszkańcy podpisywaliby umowę z firmą
            odbierającą odpady, wyłonioną w przetargu. Dzięki wdrożeniu SGO mieszkańcy
            płaciliby mniej za wywóz odpadów komunalnych, wzrosłaby ilość odpadów
            segregowanych i co najważniejsze - zniknęła pokusa pokątnego pozbywania
            się śmieci bo po prostu przestałoby się to opłacać, ponadto SGO zagwarantowałby
            za tę samą cenę odbiór każdej ilości nieczystości. Aby możliwe było wprowadzenie
            takiego rozwiązania, konieczne byłoby przeprowadzenie referendum lokalnego, w
            którym mieszkańcy Gminy Lesznowola zdecydowaliby jaki system zbierania śmieci
            obowiązywałby w gminie.

            Pozdrawiam
            • kania_marcin S G O 20.06.10, 14:17
             Dzień Dobry,

             Przykładowa treść pytania referendalnego:

             Czy jest Pani/Pan za przejęciem przez Gminę Lesznowola od właścicieli
             nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości
             odpadów komunalnych?

             Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy może w
             drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w referendum,
             przejąć od właścicieli nieruchomości obowiązek pozbywania się odpadów
             komunalnych. Przejmując ten obowiązek rada gminy ustala opłatę ponoszoną
             okresowo przez właścicieli nieruchomości. Jest to opłata ryczałtowa uzależniona
             od kosztów zorganizowanego przez gminę kompleksowego systemu zbiórki odpadów
             komunalnych. Jeśli odpady będą zbierane w sposób selektywny, opłaty będą niższe.
             Przepisy te dotyczą tylko odpadów komunalnych, a nie obejmują odpadów
             powstających w wyniku działalności gospodarczej.

             Sąsiedzie! Czekam na Twoją opinię! e – mail: radny.kania@interia.eu

             Jakie korzyści dla mieszkańców?

             1. Po wdrożeniu SGO obowiązkiem gminy będzie zapewnienie wszystkim mieszkańcom
             dostępu do pojemników służących do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz
             segregowanych. Osoby, które nie posiadają własnych pojemników zostaną wyposażone
             w pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz segregowanych.
             Zakup lub dzierżawa nowych pojemników i worków finansowana będzie z "opłaty
             administracyjnej".

             2. Z uwagi na to, że gmina nie ma prawnych możliwości zarabiania na "opłacie
             administracyjnej", ani przeznaczania zabranych funduszy na inne cele niż
             gospodarka odpadami wywóz odpadów będzie tańszy, w przeliczeniu na jednego
             mieszkańca. Ponadto nowy system wyeliminuje koszty korespondencji pomiędzy firmą
             wywozową a klientami, koszt druku i dostarczenia faktur, upomnień i pism, który
             dotychczas pokrywany był z naszych kieszeni.

             3. Niewątpliwą zaletą "opłaty administracyjnej" będzie jej powszechność.
             Wprowadzenie opłaty pozwoli, w krótkim czasie objąć zorganizowanym wywozem
             śmieci wszystkich mieszkańców. Tym samym osoby, które do tej pory unikały
             ponoszenia opłat związanych z wywozem śmieci stracą motywację do podkładania
             odpadów do koszy ulicznych, pojemników wspólnot mieszkaniowych. Płacąc "z góry"
             za odbiór śmieci przestanie się im opłacać spalanie śmieci w piecach centralnego
             ogrzewania i podtruwanie innych mieszkańców. Powszechność opłaty w znacznym
             stopniu obniży koszty ponoszone przez mieszkańców gminy a w szczególności
             mieszkańców bloków i budynków wielorodzinnych, którzy zmuszeni są do
             finansowania wywozu śmieci podrzuconych do ich pojemników. Zakłada się, że
             wszystkie śmieci, które obecnie podrzucane są do koszy ulicznych lub wyrzucane w
             okolicznych lasach i na obrzeżach gminy trafią w końcu na składowisko. Sprawi
             to, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta wywóz śmieci z posesji będzie
             tańszy niż obecnie ponieważ ogólna kwota jaką gmina zapłaci za organizację i
             wywóz śmieci rozłożona zostanie na wszystkich mieszkańców.

             4. W momencie gdy wszyscy mieszkańcy gminy systematycznie i regularnie oddawać
             będą odpady zebrane na swoich posesjach umożliwi to opracowanie optymalnej
             częstotliwości ich odbioru.

             5. Wszyscy mieszkańcy gminy, wnosząc opłatę , będą mieli prawo żądać od gminy,
             by wszystkie śmieci zebrane na ich nieruchomości zostały wywiezione i
             utylizowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Wprowadzenie opłaty
             wyeliminuje proceder podrzucania odpadów mieszkańcom wspólnot, co w znacznej
             mierze przyczyni się do zmniejszenia ilości śmieci odbieranych ze wspólnoty, a
             tym samym obniży koszty ich wywozu.

             6. Wprowadzenie jednolitej opłaty, która nie będzie uzależniona od ilości
             wyprodukowanych śmieci wyeliminuje przyczynę powstawania "dzikich wysypisk".
             Płacąc stałą, kwartalną opłatę, mieszkaniec nie będzie miał żadnego interesu w
             tym, aby zmniejszać ilość oddawanych odpadów; zapłaci przecież tyle samo.

             A jakie wady ma SGO?

             Tak naprawdę jedyną wadą tego systemu może być brak motywacji do minimalizowania
             ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

             SGO od 2009 r. obowiązuje w Legionowie. Po pokonaniu początkowych problemów
             system zaczął spełniać swoje funkcje:

             - oczekiwania mieszkańców:

             * coraz mniej śmieci w lasach
             * wyeliminowanie podrzucania śmieci do osiedlowych altanek śmietnikowych
             * ograniczenie spalania śmieci w piecach

             - ochrona środowiska:

             * upowszechnienie segregowania odpadów (papier, szkło, plastik, metale, odpady
             zielone, wielkogabarytowe)
             * zmniejszenie ilości niesegregowanych odpadów
             * redukcja zanieczyszczeń powietrza spalinami dzięki usprawnieniu transportu odpadów

             SGO jest stale udoskonalany. Ze środków budżetu gminy przeznaczonych na ochronę
             środowiska Legionowo zakupiło specjalistyczne kompostowniki, które właściciele
             nieruchomości otrzymali bezpłatnie do użytkowania na własnej działce.

             wyborcza.biz/biznes/1,101716,7979368,Pozamiatane__czyli_wielka_czystka_w_Legionowie.html

             www.sgolegionowo.pl/

             Pozdrawiam
             • kania_marcin Re: S G O - link 20.06.10, 14:59
              Dodatkowy link

              wyborcza.biz/biznes/1,101562,7731425,Smieci_ponadpartyjne___politycy_wszystkich_partii.html

              Pozdrawiam
              • kania_marcin S G O - linki 22.06.10, 19:45
               Dzień Dobry,

               SGO

               warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95190,8044952,Warszawa_przespala_problem_smieci___Bedzie_dramat_.html

               www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/12200_w_kierunku_najlepszych_rozwiazan_w_gospodarce_odpadami_konferencja_prasowa_z_udzialem_ministra_kraszewskiego.html
               Pozdrawiam
               • kania_marcin Punkt odbioru odpadów 23.06.10, 22:04
                Dzień Dobry,

                Propozycja na okres przejściowy
                www.marcinkania.pl/dot-stworzenia-kontrolowanego-punktu-odbioru-odpadow-na-terenie-gminy-lesznowola.pdf

                Pozdrawiam
                • kania_marcin C z y s t a g r a 26.06.10, 21:23
                 Dzień Dobry,

                 Tak naprawdę wprowadzenie powszechnie obowiązującej "opłaty administracyjnej"
                 za odbieranie odpadów komunalnych uderzy przede wszystkim w tych, którzy do tej
                 pory nie ponosili żadnych kosztów związanych z wywozem śmieci. W mieszkańców,
                 którzy swoje odpady podrzucali do koszy ulicznych lub pojemników wspólnot
                 mieszkaniowych. Osoby, które podtruwały nas spalając w piecach grzewczych
                 śmieci, w końcu zmuszone będą do opłacenia ich wywozu i utylizacji. To dla nich
                 przygotowany jest ten projekt.

                 Dla pozostałych mieszkańców, "opłata administracyjna" nie będzie żadnym
                 dodatkowym obciążeniem finansowym. Przecież już od wielu lat płacą za swoje
                 śmieci. Przeciwnie, rozłożenie kosztów odbierania śmieci z terenu naszej gminy
                 na wszystkich mieszkańców pozwoli obniżyć koszty usług firm komunalnych.

                 Pozdrawiam i czekam na opinie
                 • owrank Re: C z y s t a g r a 28.06.10, 10:56
                  > To dla nich przygotowany jest ten projekt.

                  chyba przeciwko nim :)

                  • kania_marcin Debata nt. wdrożenia S G O 30.06.10, 14:52
                   System Gospodarki Odpadami (SGO) na terenie Gminy Lesznowola?

                   Pragnę zachęcić Państwa do udziału w debacie na temat drożenia na terenie Gminy
                   Lesznowola Systemu Gospodarki Odpadami (SGO). Docelowo chciałbym wnioskować do
                   Wójt Gminy Lesznowola o przeprowadzenie referendum. W związku z tym liczę na
                   Państwa wszelkie opinie i sugestie na temat wyżej przedstawionej inicjatywy (SGO).

                   Pozdrawiam
                   • kania_marcin A N K I E T A 12.07.10, 15:45
                    Ankieta

                    Czystość w gminach w Polsce

                    www.ebadania.pl/0cbc5496a5a6232b

                    Pozdrawiam
                    • kania_marcin W n i o s e k z d n i a 1 4 . 0 7 . 2 0 1 0 r. 14.07.10, 00:53
                     Dzień Dobry,

                     Sprawy nie odpuszczam, pozdrawiam:)))))

                     www.marcinkania.pl/dot-oplat-za-uslugi-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-4.pdf
   • oleksastasiak89 Re: Sąsiedzie!Sprawdź! Ile płacisz za odbiór odpa 11.04.23, 10:37
    Ah te firmy odbierające odpady to temat rzeka. Firma moja i męża miała wcześniej problem, bo osoba odbierająca od nas odpady chemiczne zrzucała jest w lesie.
    Odkąd znaleźliśmy recynk recynk.pl to już tego problemu nie ma.
    A o odbieraniu śmieci z naszego domu to nie wspomnę... również masakra

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka