Dodaj do ulubionych

Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki

09.03.11, 13:42
Fundusz Sołecki –do niedawna gmina Lesznowola była jedną z nielicznych gmin , która taki fundusz posiadała. Radni poprzednich kadencji ustalali zasady. Każde sołectwo miało środki na zaspokojenie swoich potrzeb , a wielkość tych środków zależała od ilości mieszkańców. Fundusz danego sołectwa stanowiły pieniądze z podatku od nieruchomości (mieszkańców , a nie firm)
Obecnie zgodziliśmy się na wejście do funduszu sołeckiego ,o którym mówi ustawa z lutego 2009;
Dla tych ,którzy nie lubią czytać ustaw powiem w skrócie
Każde sołectwo w naszej gminie zyskało na wejściu do w/w funduszu oprócz NI i Mysiadła. Na sesji ( a wcześniej na komisjach) w 2009 obie z Marysią przekonywałyśmy pozostałych radnych i sołtysów ,że jest to dla nas bardzo niesprawiedliwe .Po przeliczeniu na 1 mieszkańca dochodziło do takich sytuacji ,że np. w Nowej Iwicznej było 14zł/mieszkańca , a w Podolszynie 100zł/mieszkańca. Niestety nie mam pod ręką tej tabelki i wyliczeń ale obiecuję ,że umieszczę ją na stronie www.nowaiwiczna.com
Na sesji nie było naszego sołtysa, nie było go również na szkoleniu –stąd musiałyśmy same walczyć o pieniądze dla NI.To zrozumiałe ,że radni i sołtysi pozostałych sołectw byli zadowoleni z wejścia do tego nowego „tworu”
Na Komisji Społecznej jak również na Gospodarczej głosowałam za nieprzystępowaniem do Funduszu Sołeckego .
Po pierwsze dla tego ,że jest niesprawiedliwy (nie może być tak ,że mieszkaniec jednego sołectwa ma do dyspozycji 14zł na rok , a drugiego 100zł/rok
Po drugie –bo mamy kryzys i trzeba szukać oszczędności , a na dotychczasowy fundusz z budżetu gminy wydajemy ponad 700.000zł
Po trzecie to dotyczy roku 2012
Po czwarte –nie wyobrażam sobie aby sołectwo nie miało środków i nie mogło decydować o swoich sprawach. Tak jak do tej pory zebranie wiejskie będzie decydowało co dla danej społeczności jest najważniejsze i tak jak do tej pory znajdą się na to środki z budżetu gminy Lesznowola. Środki te będą jednak musiały być okrojone. W 2008r przed przystąpieniem do obecnego funduszu wydawaliśmy na potrzeby sołectw około 300.000zł i wówczas Nowa Iwiczna miała do dyspozycji prawie 60.000 zł , a przy nowych zasadach Nowa Iwiczna dostaje około 40.000zł., a budżet wydaje na wszystkie sołectwa dwa razy więcej .
Na najbliższej komisji społecznej będziemy poruszać kwestię sprawiedliwego rozdziału środków na sołectwa i zasad jakie powinny obowiązywać .
Proszę o nie mylenie pojęć ; nie przystąpienie do Funduszu Sołeckiego wg obecnych zasad nie oznacza braku środków dla sołectwa. Każdy z mieszkańców może przyjść na Sesję , która prawdopodobnie odbędzie się 15 marca i posłuchać ,dopytać ,upewnić się.
Zapraszam też Pana Sołtysa
Na Sesji Sołtysi mogą zabierać głos i Ci którzy są obecni to czynią !!!
cdn
Justyna Gawęda
htpp://www.nowaiwiczna.com
Obserwuj wątek
  • niwiczanka Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 10.03.11, 08:23
   Zaraza zaraz to skoro sołectwa będą mogły decydować to po co im zabierać te środki,
   Po co było wprowadzać fundusz sołecki ?
   Ponadto chyba nie do końca rozumie Pani idee samorządności sołectw - i funduszy sołeckich.

   Jak rozumiem sytuacja finansowa gminy jest tragiczna - co w moim odczuciu próbuje się ukryć.

   W takim razie co będzie ze szkołą w Mysiadle - czy to, że ta inwestycja stoi w miejscu (prawie) to też oszczędności ?

   Natomiast co do przytyku do osoby Pana Sołtysa, jak wystąpi na sesji w sprawie funduszu sołeckiego to zmieni Pani zdanie ? Przecież Pani już zadecydowała.


   I na koniec :)
   "Kto daje i odbiera ten się w piekle poniewiera"
   • niwiczanka Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 10.03.11, 08:33
    Polecam:
    funduszesoleckie.pl/13,234,.html
    Fragment:
    Zawsze znajdą się zwolennicy jak i przeciwnicy funkcjonowania funduszu sołeckiego. Wszystkie argumenty przeciwne funduszowi moim zdaniem biorą się z niechęci włodarzy do „dzielenia” się władzą. Wynika to z uwarunkowań politycznych poprzedniej epoki, która przyzwyczaiła nas do centralnego zarządzania, jak również niechęci do brania odpowiedzialności za realizowane zadania, które są wynikiem „cudzych” decyzji. Argumentem koronnym za wdrażaniem funduszu sołeckiego, tak jak napisałem powyżej, jest konieczność budowania lokalnej demokracji, oraz aktywizowania społeczeństwa w myśl zasady: Co społeczeństwo może zrobić jeszcze dla Gminy, a nie co Gmina musi zrobić dla Społeczeństwa.


    • owrank Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 11.03.11, 09:04
     > Zawsze znajdą się zwolennicy jak i przeciwnicy funkcjonowania funduszu sołeckie
     > go. Wszystkie argumenty przeciwne funduszowi moim zdaniem biorą się z niechęci
     > włodarzy do „dzielenia” się władz

     to nasze dzielenie się pieniędzmi i władzą w naszym grajdole nad Wisłą wygląda tak, że mamy pięćdziesięciu różnych płatników i decydentów zależnie od sprawy:
     za np. szkołę płaci gmina, za drogi gminne gmina, za Krasickiego już powiat, za odmulanie rowów znowu powiat, za Policję uwaga MINISTER SW (czyli ani powiat ani gmina a ni sołectwo nie mają wpływu), idziemy Krasickiego dochodzimy do torów a tu kolejny płatnik u którego trzeba wszystko wyżebrać czyli PKP ale do kompletu PKP to sto spółek - rozmowa o zatrzymywaniu się pociągu to koszty i płacenie przez KM, rozmowa o megafonie to zapłaci (z naszych pieniędzy) PKL ale ono zleci wykonanie PKP Informatyka (czy PKP Telekomunikacja sam nie wiem), jeżeli mowa o inwestycji w nowy tabor jadący przez NI to właściciel KM czyli Samorząd Województwa. Oczywiście nie wspomniałem, że idąc wzdłuż Krasickiego słupy aby usunąć telefoniczne musi płacić TP a po drodze mijamy kosze na śmieci płacone z funduszu sołeckiego i przystanki ZTM gdzie zatrzymują się autobusy, za które płaci się do ZTM... jak już dojdziemy do Puławskiej to jeszcze do kompletu mamy kolejny budżet Generalnej Dyrekcji Dróg, nie wspominając, że po drodze Krasickiego przechodzi na teren gminy Piaseczno co widać słychać i czuć :) (w sensie podskakiwania tyłka na nienaprawionych dziurach)... i każdy z wymienionych dzielnie SAM SIĘ RZĄDZI uprawiając idee samorządności i demokracji ;)
  • robert.polna Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 10.03.11, 16:26
   Z przykrością stwierdzam, że Pani chyba również nie lubi czytać ustaw, a w takim razie należałoby unikać interpretowania ich zapisów innym. Twierdzę tak ponieważ:

   1. To nie ustawa wprowadziła niepropocjonalny rozdział środków pomiędzy sołectwa, tylko rada gminy, poprzez brak opracowania klucza podziału tych środków. (Art. 3. 1. Rada gminy może zwiększyć środki funduszu ponad wysokość obliczoną na podstawie art. 2 ust. 1.)

   2. Zapis ten oznacza, że w przypadku sołectw Mysiadło i N.Iwiczna można było zwiększyć fundusz, aby zachować zasadę proporcjonalności.

   3. Argumentacja, że mamy kryzys, a na fundusz przeznaczamy środki ..., do mnie nie przemawia, bo fundusz sołecki to nie fanaberia i jest poddany ścisłej kontroli ( Art. 1. ust.3. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. i ust.4. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, a art.4 ust.7 stanowi "Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone zadania nie spełniają wymogów określonych w art. 1 ust. 3.")

   4. Ponadto właśnie w dobie kryzysu, nie bez znaczenia jest fakt gwarantowania zwrotu części funduszu sołeckiego art.2 ust. 5. Wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi, o którym mowa w ust. 4, w następującej wysokości:
   1) 30 % wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju,
   2) 20 % wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb wynosi od 100 % do 120 % średniego Kbk w skali kraju,
   3) 10 % wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb jest większe od 120 % średniego Kbk w skali kraju,...)

   5. To, że cześć sołectw przeznaczyła znaczną część swoich środków na takie "fanaberie", jak wycieczki dla seniorów, festyny, itp. , również mnie nie przeraża, bo czym to się niby różni od typowych wydatków naszej gminy na tak strategiczne zadania jak festyny, różne jajeczka, kwiatki, choinki, i inne ozdobniki, bądź inne formy "scentralizowanej integracji". A przynajmniej poznają się wiejscy seniorzy, a nie integrowani po raz kolejny ci sami radni.

   Ale klu sprawy wcale nie leży w tym kto, komu i ile zabierze, tylko w stworzeniu podstaw do kaskadowości szczebli władz samorządowych i ich wzajemnym współdziałaniu, np. w oparciu o współdecydowanie o przeznaczeniu wspólnych pieniędzy. Dlatego osobiście popieram każde rozwiązanie wymuszające dialog, pomiędzy społecznością, sołectwami i radnymi, a występuję przeciwko wszystkim próbom "rozwiązań na skróty", które ten dialog ucinają, choćby pod pretekstem racjonalizacji zarządzania finansami. Proszę to przemyśleć - pozdrawiam.
    • owrank Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 05.04.11, 12:06
     nie znam szczegółów przetargu i mam wrażenie, że Pani również nie zna ale mam dla Pani pomysł biznesowy - niech Pani w przyszłym roku wystartuje do tego przetargu, wygra Pani ten przetarg proponując np. 1800 zł / pies i jak Pani dostanie telefon, że trzeba psa odłowić szybko Pani pojedzie do tego weterynarza zdaje się z Góry Kalwarii, który odławia za 800 zł, on załatwi sprawę i ma Pani 1000 zł per odłowiony pies w kieszeni. Jedno zgłoszenie dziennie będzie 20000 miesięcznie czystego zysku na miesiąc. A ja ze swojej strony za taką super poradę nie oczekuję od Pan nic, no może poza tym, że moja gmina będzie miała o 10% niższe koszty odławiania psów. Pozdrawiam i powodzenia życzę.
     • niwiczanka Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 05.04.11, 17:32
      Pewnie prasa kłamie jak zwykle?
      kurierpoludniowy.pl/?page=artykul&id=6709

      Ponadto zapis o 70 tys. zł by mnie wykluczył z przetargu – zresztą jak i innych.
      Pomysł łatwego biznesu, niestety nie jest skierowany do każdego.

      Może urzędnicy powinni pomyśleć, że skoro ceną rynkową nie jest 2000 zł, to należało przetarg powtórzyć zmieniając jego kryteria – no chyba, że …
      Jak by podali cenę 10 tys. zł to też by podpisali umowę – może ja to źle odbieram ale dla mnie jest to NIEGOSPODARNOŚĆ !
  • kamyk-milowy Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 09.09.11, 15:05
   Pisze Pan Sołtys Wojciech Zacharjasz na stronie www.nowaiwiczna.com

   Komisja polityki społecznej Rady Gminy Lesznowola jako pierwsza podjęła temat funduszy na rok 2012, którym rozporządzać będą sołectwa. Zakceptowana w głosowaniu propozycja to 10 zł na zameldowanego mieszkańca sołectwa, jednak nie mniej niż 3000 zł (stosując przelicznik 10 zł x liczba mieszkańców budżet najmniejszego sołectwa naszej gminy wyniósłby 1600 zł).
   Nowej Iwicznej, jako najludniejszemu sołectwu (wg. danych z 30. 08. 2011 r. przedstawionych przez gminę), daje to kwotę 34 400 zł. Znaczy to, że na działania lokalne otrzymamy kwotę o 8 355 zł mniejszą od tegorocznej.
   Przed nami posiedzenia kolejnych komisji i głosowania nad ustaleniem budżetowego przelicznika. Nie sadzę by były one dla sołectw bardziej optymistyczne. (...)   Minęło kilka miesięcy,
   Pani Radna Gawęda była za zniesieniem funduszu sołeckiego bo uważała go za niesprawiedliwy, zapewniała o tym jak to będzie walczyć o sprawiedliwy podział środków dla Sołectw. No i wywalczyła !!!!mieliśmy 14 zł funduszu sołeckiego na mieszkańca a będziemy mieli prawdopodobnie 10 zł na mieszkańca. Radna Gawęda jak zawsze bardzo "dba" o mieszkańców.!!!! wstyd!!! i brak słów


   • owrank Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 09.09.11, 23:17
    i co wynika z Twojej gadki ? powiedziałbym co ale to słowo powszechnie uważane za brzydkie... właśnie dzisiaj się dowiedziałem i wciąż w to nie wierzę (ciągle mam nadzieję, że źle zrozumiałem), że w świetlicy w Nowej Iwicznej jest zapisane 250 dzieciaków (słownie DWIEŚCIEPIĘĆDZIESIĄT) - jeżeli to prawda (a widziałem te świetlice) to potwierdza się co jest najważniejszym, największym i najistotniejszym priorytetem naszej gminy i sołectwa i napewno nie są to wycieczki seniorów czy pojemniki na psie kupy... takie rzeczy możemy fundować w latach kiedy jest kasa na sprawy fundamentalne, od których zależy nasza przyszłość, a teraz kasy na to nie ma...
    • kamyk-milowy Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 10.09.11, 10:29
     Kolego, że ty się dałeś nabrać na tą tanią propagandę radnej to możliwe nie jest. Nie wiem czy masz dzieci, ale wnoszę, że tak, to dlaczego nie dostrzegasz oczywistych faktów. To, co jest w tej świetlicy to jest masakra i dlatego właśnie potrzebne są środki z funduszu sołeckiego na wspieranie inicjatyw typu zajęcia dla dzieci w innych placówkach na terenie wsi. Moje dziecko bardzo chętnie chodziło do klubo-księgarni, wiem że były tam zajęcia dofinansowywane przez sołectwo, tak samo kawiarenka internetowa w szkole czy uks. Radna Gawęda była za zniesieniem funduszu sołeckiego, bo miało być lepiej, a jak jest? Jak zawsze!! Obietnice bez pokrycia i byle do wyborów. Czemu radna nie zmniejszy swojej diety skoro taki kryzys mamy? Czemu są same podwyżki? woda podrożała, ścieki podrożały, podatki wzrosły, pieniądze na sołectwo miały być większe a są mniejsze. I to jest ta wspaniała polityka właśnie. Smutne to, że ludzie tacy jak ty tego nie widzą.
     • wojtek_zacharjasz Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 11.09.11, 04:06
      Miałem nie wchodzić na FORUM, bo pyskówek nie lubię ale tym razem temat dotyczy mnie niemal osobiście, więc...
      Zawsze zastanawia mnie skłonność do bicia piany z rozlanego mleka bo:
      1. Odejście od Funduszu Sołeckiego, które stało się faktem 15 marca br. niosło za sobą pewnik zmniejszenia sołeckich budżetów;
      2. Dyskusja, która odbyła się na wyżej wspomnianej sesji, była zdominowana tematem oszczędności - efekt musiał więc przynieść zmniejszenie sołeckich budżetów;
      3. Udział Sołtysów w dyskusji był niezwykle skromny i ograniczył się do trzech(!) wystąpień na 22 sołectwa;
      4. Mimo, że temat sesji z piętnastego marca był znany, ogłoszony na tablicach i kilku stronach internetowych, zainteresowania "obrońców" sołeckiej niezależności finansowej nie wzbudził i na sesji ich nie było;
      5. Na posiedzeniu komisji polityki społecznej, które odbyła się 6 bm. a poświęcone było jednemu tylko tematowi: budżetom sołectw na 2012 r,. poza mną, żaden z Sołtysów obecny nie był i głosu nie zabrał. "Obrońca" też żaden nie pojawił się a przecież wstęp wolny!
      Dlatego o rozlanym mleku dyskutować nie warto, bo takich, którzy by je z podłogi spijać chcieli nie znam; Ci zaś, którzy tak o rozlaniu dużo krzyczą, ręki wylewającej to mleko nawet nie próbowali powstrzymać.

      Radni radzą, dyskutują, głosują a... żyć trzeba.
      Są do rozwiązania poważne problemy: przepełniona szkoła, pełna świetlica, trzy zmianowy system nauki, brak miejsca do spotkań młodzieży (by jej się placów zabaw z nudów nie chciało niszczyć), brudne ulice, których nie ma kto sprzątać (bo gmina liczy na karanych pracami społecznymi a umowa z "HETMANEM" przewiduje dwa!!! sprzątania rocznie); są niedrożne przepusty, podtopienia, brak funkcjonujących procedur w sytuacjach kryzysowych, beztroska i opieszałość wielu urzędników nie tylko szczebla gminnego i... Dużo by pisać. W każdym razie, żadnym funduszem sołeckim tych problemów rozwiązać się nie da, choć budżet sołecki i dwa razy większy nie zostałby zmarnowany. Poza tym, tak naprawdę to nie niski budżet sołecki dokucza mieszkańcom Nowej Iwicznej. Bo, czym jest pięć tysięcy złotych na „pozalekcyjne zajęcia dla młodzieży” skoro poza szkołą praktycznie nie ma gdzie zorganizować czegokolwiek dla 12 – 17 latków, a czternastodniowe półkolonie dla 30 osobowej grupki dzieci, kosztują ok. piętnastu tysięcy złotych? Czym jest kwota siedmiu tysięcy złotych przeznaczona na „krajoznawczą sesję wyjazdową” dla 48 mieszkańców NI, skoro dzięki sponsoringowi radnych można było do „sesji krajoznawczej” dołożyć pięć tysięcy złotych?
      Jak nazwać kwotę siedmiu tysięcy złotych przeznaczonych przez Zebranie Wiejskie i wydanych na „organizację konkursów rodzinnych Wielka Majówka”, jeżeli dzięki uczestnikom „Majówki” ponad trzy tysiące złotych przekazaliśmy potrzebującym? Itd. itd...
      Nam, nie niski budżet sołectwa dokucza ale nierównomierny rozwój gminy, brak systemowych rozwiązań problemów, marginalizowanie potrzeb mieszkańców i przecenianie podmiotów gospodarczych i jeszcze kilka innych „dużych” rzeczy.

      Liczę, że sprawę sołeckiego budżetu, na Zebraniu Wiejskim, które ma odbyć się 29 września o godz. 19:00 w szkole (ogłoszenia zawisną we wtorek), załatwimy rzetelnie, szybko i merytoryczne. Szczegółowo porozmawiamy zaś o problemach, na które lekiem nie jest „sołeckie pięć złotych”.

      PS. Można mieć różne pretensje do p. Radnej Justyny Gawędy ale ten tekst o jej diecie to zagranie poniżej zelówek. Swoją dietę, Justyna wielokrotnie oddawała tym, którzy potrzebowali. Dziwię się, że nie staną w jej obronie, ale to pewnie dlatego, że nie czytują tekstów ociekających śliną.

      Wojtek Zacharjasz
      • ordyl Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 11.09.11, 23:43
       Tak rzadko tu zaglądam ale też zostałem wywołany do tablicy. Również byłem na tej komisji oraz przysłuchiwałem się wystąpieniom poszczególnych radnych. Po przemówieniu radnego Kwiatkowskiego w zasadzie już nie miałem żadnych złudzeń. Zaproponowano nam kompromis na zasadzie albo 10zł albo nic.
       Nawet się zastanawiałem czy zabrać głos ale uwierzcie bez wsparcia społecznego to nie ma najmniejszego sensu. I tak nikogo się tam nie przekona.

       W ramach oszczędności mamy ograniczenia w korzystaniu z hali w Lesznowoli (w Iwicznej z hali nie ma szans skorzystać - sytuacja na dziś). Gmina oszczędza na wszystkim (pewien nie jestem czy na wszystkim ale na pewno szuka oszczędności gdzie się da).

       I jeszcze jedno organizując obóz sportowy dla naszej młodzieży ( w ramach oszczędności w tym roku nie było dofinansowania do obozu) szukałem wsparcia dla dwóch młodych ludzi, i pomoc dość nieoczekiwanie przyszła ze strony dwóch radnych Justyny Gawędy oraz Kasi Przemyskiej. Zaskoczenie było dla mnie tym większe, że zaoferowały się same z pomocą.

       Mam nadzieję że stawimy się licznie na zebraniach wiejskich zarówno w NI jak i Mysiadle oraz przedstawimy nasze bolączki oraz potrzeby.

       Zdrówka
       • wojtek_zacharjasz Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 12.09.11, 00:37
        Zastanawiam się, gdzie podziali się ci wszyscy kandydaci na radnych, startujący w ostatnich wyborach, a którzy nie zostali wybrani? Czasy są nielekkie i stwarza to wspaniałą okazję do pokazania swojej aktywności i budowy wizerunku człowieka - obywatela aktywnie niosącego pomoc, i współorganizującego życie lokalnej społeczności. Gdzie jesteście? Dlaczego nie włączacie się do tego co usiłujemy robić? Jeśli powiedzie się to, na co liczą zawistni, stracimy wszyscy a najbardziej NI jako społeczność! Przyłączcie się - nikt nie zawłaszczy Waszych pomysłów i działań - macie szanse na zdobycie przyszłych wyborców!
        A na marginesie: panie "kamieniu-nilowy" a poza sobą, kogo pan wsparłeś? Na brak kasy i "dojść" nie narzekasz.
        Nie pozdrawiam. Wojtek Zacharjasz.
        • kamyk-milowy Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 12.09.11, 09:21
         Panie Sołtysie, jak w swoim pierwszym poście zacząłeś Pan pisać rozsądnie, bo taka prawda, że Radni radzą, dyskutują, głosują a... z interesem mieszkańców to ma niewiele wspólnego to skończyłeś Pan na agresji, opluwaniu i przyznałeś się Pan, że jesteś jednym z coraz mniejszego na szczęście grona zaślepionych propagandą Pani Radnej Gawędy. O Pana tekstach w stylu poniżej zelówek, i ślinie nie będę pisał, bo i po co, same świadczą o autorze. Ale nad meritum się zatrzymam, bo tak jak na Pana głosowałem i liczyłem na pragmatyzm i zero propagandy to się zawiodłem. Chol…..ra jasna mnie bierze jak czytam teksty, że nikt nie poparł, nikt nie poszedł na sesje czy na jakąś komisję, o której nikt nie słyszał i nie wie. Panie Sołtysie!!! Ja zwykły obywatel, czy mój sąsiad Janek mamy chodzić na sesje czy komisje???!!!! A od czego was wybraliśmy? Od czego jest Radna? Od czego jest Sołtys? Ja i mój sąsiad Janek i wszyscy mieszkańcy Iwicznej ciężko pracujemy żebyście wy nasi wybrańcy brali diety z naszych podatków a w zamian za to chodzili na komisje i sesje. Piszesz Pan ile to jest problemów ze szkołą, z młodzieżą, z odwodnieniem itp. To ja się pytam, co zrobiły w tych sprawach dwie nasze Panie Radne, które sprawują urząd jak dobrze liczę piąty rok, a zaraz zacznie się szósty. Proszę powiedzieć Panie Sołtysie, ale tak bez w stawek o cholewkach, czy ślinie, najlepiej w punktach, co przez te 5 lat konkretnego zrobiła Radna Gawęda?? Jak już zaczęliśmy to rozmawiajmy merytorycznie, konkretnie w punktach inwestycje, które zawdzięczamy pracy Radnej? I proszę nie pisać, że oddała komuś dietę, bo to żałosne jest. Dobrze Pan wie Panie Sołtysie, że nie chodzi o dietę jednej radnej, a ogólnie o wydatki na wynagrodzenia wszystkich. Mamy zdaje się 15 radnych w gminie i jak wyczytałem każdy miesięcznie bierze 1500 zł, to miesięcznie jest 22 500 zł a rocznie 270 000 zł, całkiem niezły budżet. A woda, ścieki, i podatki podrożały!!!. Pytasz Pan, kogo ja obywatel Milowy wsparłem? Wsparłem Pana swoim głosem licząc, że Sołtys będzie gospodarzem a Radny będzie dbał o to by moje dziecko chodziło do dobrej szkoły, żebym miał, czym dojechać do pracy, żeby z kranu leciała dobra woda itp. A Pan karzesz mi być dumny, że Radna odpaliła parę złoty na koszulki czy piłki? Śmiech mnie bierze jak czytam Pana błagania do kandydatów w wyborach do rady gminy o pomoc, czy naprawdę tylko na tyle Pana, jako Sołtysa stać?

         Ja Panu jak mieszkaniec życzę, aby jak najszybciej Pan przejrzał na oczy i tak jak Pan obiecywał zaczął naprawdę rozliczać działalność naszych Pań Radnych.

         • justyna.gaweda Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 15.09.11, 14:48
          Jak zwykle na tym forum jest sporo żalu do mnie ,dostało się radnym jako takim i sołtysowi.
          Pisze Pan wybraliśmy Was i liczylismy ,że wszystko za nas zrobicie.
          Tak się nie da , nasze dobre chęci nic nie znaczą kiedy jesteśmy w mniejszości .Przy głosowaniu liczy się ilość mandatów . Mysiadło i Nowa Iwiczna ma razem 6. Możemy zgłaszać do budżetu budowę nowej szkoły ,przychodni, świetlicy, zakup terenów pod park i co tylko nam mieszkańcom się zamarzy tylko ,że to musi uzyskać akceptację większości Rady Gminy. Pan ma wpływ na to co się dzieje w Nowej Iwicznej chociażby poprzez zameldowanie się w naszej miejscowośći. Z ostatnich danych wynika ,że Nowa Iwiczna ma 3428 zameldowanych mieszkańców. Na każde 1000 przypada 1 radny. Gdybyśmy mieli z Mysiadłem po 4 radnych mielibyśmy większe szanse . Pyta Pan co zrobiłam .Odpowiem na swojej stronie ,którą mocno ostatnio zaniedbałam .Wolałam jednak ten czas poświęcic na spotkania w sprawie modernizacji przystanku PKP ,odwodnienia, funduszy unijnych itp. Nie moge na bieżąco opisywać swoich działań , nie tylko z braku czasu ale też pewne rzeczy przed "zapięciem na ostatni guzik" nie powinny być ogłaszane na forum.Jeżeli chodzi o przychodzenie mieszkańców na komisje czy sesje.Zeterminowana grupa mieszkańców może wywrzeć presję na radnych i jest wiele przykładów na to i w naszej gminie. Nawiązując do tematu Pana dojazdu do pracy ; dopłacamy do wspólnego biletu , dzięki temu na 1 bilecie może Pan podróżować pociągiem ,transportem lokalnym, metrem,tramwajem,autobusem.Przed wakacjami podniesiono opłatę za wspólny bilet .Gdybym nie przekonała radnych do głosowania za dopłatą dzisiaj nie tylko nie było by wspólnego biletu ale zmniejszyła by się też ilość porannych pociągów zatrzymujących się na naszej stacji. Dopłacamy też ponad 1.000.000 rocznie do autobusów.Gdybyśmy z tego zrezygnowali autobusy komunikacji warszawskiej nie zatrzymywały by się na naszych przystankach. Dążyłam też do zakupu terenu przy torach na zbiornik retencyjny. Komisja Gospodarcza przegłosowała mnie na nie. Do tematu jednak wrócimy , niestety teraz na przeszkodzie stanęła kolej ,która zabiera właścicielom gruntów przy torach część ich nieruchomości .Od końca czerwca zabiegam o dzierżawę lub kupno nieruchomości przy ul.Zimowej po to aby przenieś tam( do czasu wybudowania CEiS w Mysiadle) część nauczania początkowego. Nie robię nic na pokaz , nie jestem radną dla diety . Startowałam w wyborach aby zmienić na lepsze moją miejscowość , mieszkam tu od ponad 13 lat z całą rodziną i zależy mi na tym aby moje dzieci chodziły do szkoły na 1 zmianę , by po lekcjach miały się gdzie spotkać . Marzy mi się basen na terenie gminy i wiele innych rzeczy . Niestety muszę kończyć i zabrać się za gotowanie obiadu dla rodziny , następnie mam dyżur w szkole i zebranie rady sołeckiej.Więcej o tym co zrobiłam w następnym odcinku
          • niwiczanka Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 15.09.11, 15:48

           justyna.gaweda napisała:

           Mysiadło i Nowa Iwiczna ma razem 6.
           > Możemy zgłaszać do budżetu budowę nowej szkoły ,przychodni, świetlicy, zakup t
           > erenów pod park i co tylko nam mieszkańcom się zamarzy tylko ,że to musi uzyska
           > ć akceptację większości Rady Gminy.

           To bardzo ciekawe, z kim Pani chciała zmieniać przyszłość po wyborach, bo skoro nie z komitetem Pani Wójt, nie z PO, nie za radnym Kanią to z kim?

           Z KIM PANI CHCE TWORZYĆ WIĘKSZOŚĆ – i pytanie czy oni chcą tworzyć ją z Panią???
           • owrank Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 15.09.11, 16:40
            > Z KIM PANI CHCE TWORZYĆ WIĘKSZOŚĆ – i pytanie czy oni chcą tworzyć ją z Panią???

            to pytanie jest bardzo mocno tendencyjne i wręcz niesprawiedliwe - pytanie czy zachodnia część sołectw i radnych która JUŻ MA większość w radzie gminy potrzebuje do forsowania swoich pomysłów kogokolwiek z radnych Nowej Iwicznej czy Mysiadła - otóż zasadniczo NIE POTRZEBUJE także np. z Panią NIWICZANKĄ, jak Pani zdobędzie mandat radnego też większości tworzyć nie będą chcieli bo niczego w układzie większości to dla nich nie zmieni... no ale zawsze łatwiej "przyłożyć" radnej czy sołtysowi (obecnemu czy byłemu) na forum niż w chcieć zrozumieć trudną dla NI i MY strukturę rady gminy Lesznowola i ograniczenia z tego wynikające...
          • kamyk-milowy Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 15.09.11, 22:40
           Pani Radna! Pisze pani, że Iwiczna i Mysiadło ma 6 radnych i nic się nie da zrobić, ale gdyby było 8 to byłoby już dobrze. Szkoda, że nie pisze już pani, co musiałoby się stać aby były dwa mandaty więcej, a nie pisze pani tego bo wie, że to nierealne. A jeśli tak to, co dalej? Czy ma tak być, że jeśli pani jest niezdolna do porozumienia z nikim poza panią Przemyską to cierpią na tym wszyscy mieszkańcy ?
           Ale idźmy dalej, pisze Pani, że nie może ogłaszać różnych spraw na forum przed załatwieniem, ale ja nie pytam o to, co będzie zrobione tylko o to, co już się udało zrobić, a to może Pani ogłosić chyba? Czy to też tajne? Sprawuje Pani swój urząd już 5 rok zaraz będzie 6, proszę w punktach wymienić, co pani załatwiła? Nie co dopiero kiedyś załatwi. A może poza drobiazgami w stylu handlu pierniczkami i namalowania pasków na jezdni brak po prostu zasług ? Pani radna!
           To co pani pisze o tym bilecie wspólnym to już jest jawna kpina z ludzi. Pisze Pani, że to jest Pani zasługa, ale ja byłem na zebraniu wiejskim, na którym to Pani Wójt mówiła o działaniach, jakie podjęła w tej sprawie. I jeśli komuś zawdzięczamy wspólny bilet to właśnie Wójt Gminy Marii Jolancie Batyckiej Wąsik, pani jako radna mogła tylko to poprzeć co zresztą Pani zrobiła nie jako jedyna, bo popierali to i sołtys i rada sołecka i pozostali radni. A jak już mówimy o podwyżce biletów, proszę powiedzieć jak Pani głosowała, kiedy był rozpatrywany wniosek o rozszerzenie obowiązywania pierwszej strefy biletowej na Nową Iwiczną ( przeczytałem w tej sprawie bardzo ciekawy artykuł forum.nowaiwiczna.info/index.php/gorcy-temat/68-sow-kilka-o-megafonie-i-nie-tylko.html )
           Kolejna sprawa zbiornik retencyjny, pamiętam jak przed wyborami w ubiegłym roku na zebraniu wiejskim bardzo mocno Pani lansowała pomysł stworzenia zbiornika retencyjnego na końcu ul. Cichej. Wtedy według Pani miała to być recepta na problemy z zalewaniem, co się nagle stało, że chce Pani zbiornik przy torach budować? Pamiętam jak ówczesny sołtys sceptycznie odnosił się do tego pomysłu, wtedy odsądziła go pani od czci i wiary, ale co by o nim nie powiedzieć to na wodzie się akurat człowiek zna i miał wtedy rację . Zbiornik retencyjny w tamtym miejscu to był szalony pomysł, teraz pani chce go robić przy torach, jaka jest gwarancja, że nie będzie tak samo jak tam? Czy nie trzeba zrobić badań a potem dopiero kupować, jeśli się nadaje, a nie najpierw kupować a potem patrzeć czy się nadaje? Swoją drogą liczę, że były pan sołtys się o tym pomyśle wypowie, co sądzi.
           Idźmy dalej, pisze pani o modernizacji stacji PKP, ale kto się tym interesuje to wie, że projekt modernizacji stacji PKP jest częścią większego projektu modernizacji linii radomskiej, który to projekt istnieje, co prawda w różnych wersjach, ale od wielu lat. Tak się jakoś pechowo składało, że zawsze brak było funduszy na jego realizację, teraz nadarza się szansa na to, że PLK otrzyma środki. Jaka zatem w tym pani zasługa? Koleje mając środki zrealizują to, co planowały od lat i nie będą zwracać uwagi na to, co pani pisze na swojej propagandowej stronie. No może pozwolą pani wybrać słup, na którym powieszą megafon. Pani radna! Pani po prostu czeka na realizację tej inwestycji, aby móc ogłosić ją, jako swój sukces, takie jest moje zdanie. I tak można wymieniać , czego Pani nie obiecała, Internet, kanalizację burzową , przejazd kolejowy , i gdzie to wszystko? O zgrozo ostatnio się dowiedziałem, że były zakusy na zamknięcie placu zabaw na ul. Zimowej, proszę powiedzieć, jakie jest Pani zdanie w tej sprawie?
           Piszę Pani o budynku przeznaczonym na szkołę , zgoda jest na pewno, co do tego, że coś trzeba z tym zrobić, bo jest koszmar w tej szkole. Ale czy aby na pewno kolejny zakup to jest dobre rozwiązanie? Gmina kupiła już obiekt przy ul Tarniny, stoi bezużyteczny i niszczeje kolejny rok, został zakupiony teren po focie, były tam budynki, czy trzeba było je niszczyć? Co z obiecanym przez Panią CIS? Wystawiła Pani piękną tablicę tylko już poszarzała ze starości!!!
           Pisze Pani pięknie o marzeniach, a rzeczywistość jest taka, że wzrosły podatki, podrożała woda i ścieki, bardzo proszę napisać jak pani głosowała? Za czy przeciw? Likwidując fundusz sołecki obiecała pani sprawiedliwy podział a jak jest?? Mamy jeszcze mniej!! Warto było likwidować? A na koniec powiem tyle, że jak już Pani poszła gotować ten obiad to może proszę przemyśleć czy nie będzie z korzyścią dla mieszkańców tej naszej wsi żeby Pani jednak zajęła się gotowaniem a nie samorządem. A następny odcinek niech sobie Pani daruje.
           • owrank Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 15.09.11, 23:18
            ja już chyba zdiagnozowałem Twój przypadek:

            1. jak coś jest dobre to jest na pewno złe (np. zakup terenu po Focie)
            2. jak coś jest dobre i nie jest złe (czyli jest dobre) to na pewno zasługa wszystkich innych ale nie radnej czy radnych NI - np. wspólny bilet aglomeracyjny
            3. jak coś jest niedobre i jest złe (czyli jest złe) to na pewno wina tylko Radnej Gawędy np. brak kasy na budowę CIS na działce po Focie

            Przewiduję, że wynajęcie (a nie zakup) budynku przy boisku dopóki nie ruszy szkoła to będzie wina (bo kosztuje i w ogóle po co ?) Radnej Gawędy ale jak już ruszy szkoła w lutym w tym budynku to będzie sukces wszystkich innych (ale oczywiście nie Pani Justyny) . Zgadłem ? Widzisz jak Cię przejrzałem :)
            • kamyk-milowy Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 16.09.11, 00:06
             Widzisz drogi Owranku, i tym się różnimy, że ja już na oczy przejrzałem i wiem jak naprawdę działa nasza Pani Radna, a ty ciągle jesteś zaślepiony i jak pani Justyna zatrzepocze rzęskami, cos tam obieca to ty już jesteś w siódmym niebie. I mylisz się twierdząc, że ja ją opluwam, po prostu krew jaśnista mnie zalewa, bo urzęduje zaraz sześć lat a jak proszę o konkrety to pisze, że nie może, bo są w trakcie realizacji. Ewentualnie opowiada bajki o zbiorniku retencyjnym, który rok temu miał być na cichej w tym roku przy torach a za rok na cisowej, czyli nigdy! A prawda jest taka, że jak można coś zrobić jak np. pierwszą strefę biletową, a to są konkretne oszczędności to tego niema, dlaczego? Jak głosowała radna? Nie interesuje cie to drogi Owranku? A jak głosowała w sprawie podwyżek podatków czy cen wody? Na sadowej miał być SUW odwiercona jest podobno studnia i co dalej? Cisza!!Ale ceny wody rosną, bo podobno brak jest w Lesznowoli własnych zasobów. To ja się pytam, czemu ten SUW nie jest kończony? Czemu są wydawane pieniądze na zakup gruntu, odwiercenie otworu i wszystko stoi? O co chodzi? A może tam wody w ogóle niema? To są fakty drogi Owranku, jeśli dala ciebie to opluwanie to wiesz może trzeba gumeczką jedyneczkę z IQ wymazać jednak :)
             • owrank Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 17.09.11, 21:10
              > a ty ciągle jesteś zaślepiony i jak pani Justyna zatrzepocze rzęskami
              sprowadzasz dyskusję na poziom, który może świadczyć, że kończą Ci się argumenty

              > A prawda jest taka, że jak można coś zrobić jak np. pierwszą strefę
              > biletową, a to są konkretne oszczędności to tego niema, dlaczego ?
              a z ciekawości kto i z jakiego budżetu miałby za to zapłacić ? z tego co się orientuje to ZTM jako spółka miasta Warszawy płaci za komunikację na terenie Warszawy i zdaje się, że NI nie jest w Warszawie - to kto miałby zrobić prezent mieszkańcom NI i obniżyć wpływy biletowe ZTMowi ?

              > A jak głosowała w sprawie podwyżek podatków czy cen wody?
              mam nadzieję, że za podwyżką i mam nadzieją że ta podwyżka da gminie dodatkowe wpływy, które mam nadzieję przekaże na nasze szkoły bo to co się tam dzieje to naprawdę dramat :(

              > To ja się pytam, czemu ten SUW nie jest kończony? Czemu są wydawa
              > ne pieniądze na zakup gruntu, odwiercenie otworu i wszystko stoi?
              to może skieruj to pytanie chociaż raz do właściwej osoby czyli naszej Pani Wójt ?

              > A może tam wody w ogóle niema?
              no to z pewnością wina Pani Justyny - z pewnością to napewno właśnie ona wykonała projekt hydrologiczny inwestycji i z pewnością celowo napisała, że tam woda będzie a TAM JEJ NIE MA !!!

              > To są fakty drogi Owranku, jeśli dala ciebie to
              > opluwanie to wiesz może trzeba gumeczką jedyneczkę z IQ wymazać jednak :)
              to są fakty tyle, że na większość z nich Radna Gawęda ma wpływ taki sam jak Ty czy Ja czyli żaden (albo przynajmniej niewielki)

              ja już Ciebie rozszyfrowałem i Twój post tylko upewnia mnie, że jest tak jak myślę...
              pozdrawiam
  • zazuler Re: Justyna Gawęda odpowiada -Fundusz Sołecki 16.09.11, 00:52
   "Dopłacamy też ponad 1.000.000 rocznie do autobusów" ???
   "Mamy zdaje się 15 radnych w gminie i jak wyczytałem każdy miesięcznie bierze 1500 zł, to miesięcznie jest 22 500 zł a rocznie 270 000 zł"

   1.000.000 zł rocznie - 270.000 zł = ...............

   J.Gawęda: "Startowałam w wyborach aby zmienić na lepsze moją miejscowość , mieszkam tu od ponad 13 lat z całą rodziną..."

   Pani Gawęda, fajnie jest mieszkać w NI nieprawdaż?
    • ordyl Re: Czy Pani Radna poparła wniosek za 13 zł na os 16.09.11, 09:30
     Ciężko niektórym zrozumieć że nie mamy i nie będziemy mieli wiekszości w tej radzie gminy.
     Prosty przykład. Jak jest w naszych szkołach (NI oraz Mysiadło) chyba wiemy wszyscy czyli lekcje się kończą o 17:15. We wtorek moja sąsiadka (5 klasa podstawówki) szła do szkoły na godzinę 15:00. Hala sportowa w NI,jedyna jaką mamy, związku z tym jest dla nas praktycznie nie dostępna.
     Wszystkie zajęcia z siatkówki dla naszej młodzieży (z Nowej Iwicznej, Starej Iwicznej oraz Mysiadła) prowadzimy w Lesznowoli. Niestety został uchwalony durny (łagodne słowo)regulamin, który wprowadza zasadę że UKS mogą być na hali tylko do godziny 19:30 i ani minuty dłużej.

     Uprzejmość nauczycieli oraz szkoły w Lesznowoli pozwoliła nam zajęcia wydłużyć do 20:00.
     Również mogliśmy zaczynać (jedynie w środę) wcześniej czyli o 16:00. Z jednej strony (koniec lekcji 17:15) nie jesteśmy zacząć wcześniej niż 18:00 natomiast kończyć musimy o 19:30. W tym godzinach nie jesteśmy w stanie zoorganizować wszystkich treniingów dla naszej młodzieży.

     Po mojej interwencji u radnych oraz urzędników gminy regulamin zaczął być przestrzegany z całą surowością czyli 19:30 przychodzi pani i prosi nas o zakończenie zajęć.
     Po nas nie ma nikogo na hali czyli hala stoi pusta.

     Więc jeśli tak trudno to zrozumieć że jesteśmy w mniejszości i że możemy sobie pogadać ale od nas nic nie zależy?
     Denerwuje mnie to że zamiast spróbować zewrzeć szyki strzelamy sobie samobóje.
     Ustalmny jakąś strategie i ją realizujmy, zaprzęgnijmy wszytskie nasze siły również merytoryczne i walczmy o swoje.

     Zdówka

     nowy serwis informacyjny www.mysiadlo.eu
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka