Dodaj do ulubionych

Opłaty za korzystanie z hal i boisk

10.02.14, 19:00
Hejka, kto wie, dlaczego i tak dużo płacimy za hale i boiska?

radni? proszę o info
Obserwuj wątek
  • wojtek_zacharjasz Re: Opłaty za korzystanie z hal i boisk 11.02.14, 01:34
   Witam.
   Byłem na spotkaniu z przedstawicielami UKS-ów, podczas którego Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej p. Wiesława Komorowska oraz Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej p. Jerzy Wiśniewski przedstawili projekt autorstwa Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych o opłatach za wynajem obiektów sportowych dla (ogólnie mówiąc UKS`ów). Podczas tego spotkania jedynie MUKS KRÓTKA oraz Rodzice Dzieci należących do tego klubu protestowali przeciw wprowadzeniu jakichkolwiek opłat. Byłem również obecny na sesji Rady Gminy, na której podjęto uchwałę o wprowadzeniu takich opłat. Inicjatywa ZOPO została przegłosowana olbrzymią większością głosów. Z tego co pamiętam jedyną wstrzymującą się od głosu (lub głosującą przeciw) była p. Katarzyna Przemyska - Radna Mysiadła.
   Moim zdaniem problem jednak nie tkwi w opłatach jako takich (wszystko przecież kosztuje – utrzymanie hal również i to nie mało), lecz w dofinansowaniach klubów.
   Np.: MUKS Krótka, jedyny klub sportowy Mysiadła, prowadzi sekcję seniorek piłki siatkowej. Te Panie, rozgrywając turnieje, reprezentując gminę, zdobywając tytuły, nie dostają z tego tytułu ani złotówki więcej. Ba, płacą z własnej kieszeni wpisowe, ponoszą koszty transportu, zakupu strojów sportowych, obsługi medycznej itd.
   Uczniowski Klub Judo Iwiczna, chyba jako jedyny w gminie, organizuje międzynarodowe turnieje Dzieci i Młodzieży (w sobotę filmowałem jubileuszowy X). Turniej jest klasyfikowany jak Turniej Rankingowy WMZ Judo oraz I ligi Warszawskiej Olimpiady Judo Maluchów.
   Dla klubów, tak zaawansowanych w działalności treningowej, niestety nic z tego tytułu nie wynika. Gdyby środki były przyznawane z uwzględnieniem wyników (niekoniecznie wyłącznie sportowych) poza czynnikiem motywacyjnym, nie byłoby problemów z opłatami za wykorzystanie hal.
   To co napisałem wyżej, nie wyczerpuje tematu, jest jednak moim zdaniem istotne w rozmowie o finansowaniu klubów i jakichkolwiek opłatach.
   Wojtek Zacharjasz
   • wojtek_zacharjasz Re: Opłaty za korzystanie z hal i boisk 11.02.14, 01:53
    I jeszcze jedna a istotna informacja. Opłaty, o których mowa w pierwszym post-cie inicjującym wątek, nie dotyczą sali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w NI oraz przyszkolnego boiska sportowego. Od indywidualnych Mieszkańców, w godzinach pozalekcyjnych oraz poza zajęciami SKS, gimnastyki korekcyjnej itp. oraz UKS opłaty nie są pobierane. Zarządzający salą - Dyrektor ZSP ustalił w swoim zarządzeniu NR /01/2013 r stawki za wynajem sali dla osób prowadzących komercyjną działalność sportową oraz grup zorganizowanych.
    Link do zarządzenia: www.zspwni.edu.pl/images/stories/zarzadzenia/zarzadzenia-dyrektora-rok2013.pdf
    Wojtek Zacharjasz
    • riolesznowola Re: Opłaty za korzystanie z hal i boisk 11.02.14, 10:07
     ale protokoły mówią co innego:

     Protokoł Nr 16/KPS/2013 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2013r.:

     5. Opinia projektu uchwały RG w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych
     obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
     1/ Sprawę przedstawili: Przewodniczący KPS J. Wiśniewski i Dyrektor ZOPO J. Bulak.
     Dyrektor J. Bulak przedstawił ww projekt uchwały RG.
     2/ Dyskusja – wszyscy obecni.
     3/ Radny M. Kania wnioskuje o nie wprowadzanie opłat za korzystanie z obiektów
     sportowych.
     4/ Głosami: z – 2, p – 4, w – 0 wniosek odrzucono.
     5/ Radna K. Przemyska wnioskuje o zwolnienie UKS z odpłatności za wynajem hal
     sportowych.
     6/ Głosami: z – 2, p – 0, w – 0 wniosek odrzucono.
     7/ Głosami: z – 4, p – 2, w – 0 KPS pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w
     sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie
     Lesznowola.

     Protokół Nr XXXVII/R/2013 z sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 30 grudnia 2013r.:

     10. Rozpatrzono projekt uchwały RG w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych
     obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
     1) Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca RG B. Korlak i Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik.
     2) Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik poinformowała, iż podjęcie uchwały w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola związane jest z oddaniem do użytkowania kolejnych obiektów sportowo- rekreacyjnych w Gminie Lesznowola oraz określeniem, zasad korzystania z tych obiektów. Przewodniczący KPS RG J. Wiśniewski poinformował, iż KPS RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
     3) Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska poinformowała, iż KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
     4) Wiceprzewodniczący KPPR i U Ł. Grochala poinformował, iż KPPR i U pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.
     5) Przewodnicząca RG B. Korlak przedstawiła projekt uchwały RG w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola i zaproponowała dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały.
     6) W dyskusji udział wzięli : Przewodnicząca RG B. Korlak, Wójt Gminy M. J. Batycka – Wąsik , Radni : K. Przemyska, Ł. Grochala, G. Kwiatkowski , M. Wilusz, Sołtysi :
     W. Zacharjasz, A. Gawrych, A. Kwaśny , M. Rybarczyk.
     7) Radni : K. Przemyska i M. Kania apelują aby znieść opłaty za korzystanie z obiektów
     sportowych.
     8)Wójt Gminy M.J. Batycka – Wąsik udzieliła szczegółowych informacji dotyczących
     przedmiotowej sprawy.
     9)Głosami : z – 9, p – 2 , w – 0 Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 460/XXXVII/2013 w
     sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie
     Lesznowola.     • wojtek_zacharjasz Re: Opłaty za korzystanie z hal i boisk 11.02.14, 13:43
      Nie zaprzeczam protokołom komisji i posiedzenia Rady Gminy. Napisałem, cyt: "z tego co pamiętam", za nieścisłości przepraszam. Niestety, na posiedzenia komisji sołtysi zapraszani nie są a nawet gdyby byli, to głosować im nie wolno. Każdy, kto kiedykolwiek był na posiedzeniu komisji, wie z jaką niechęcią spotyka się "kibic" usiłujący wziąć udział w dyskusji nad uchwałami. Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że uchwałę Nr 460/XXXVII/2013 wprowadzającą opłaty za hale, wprowadzono 9 głosami za i 2 przeciw (tak jak napisałem: olbrzymią większością). Na plus przeciwnikom wprowadzenia ww. opłat (więc i sobie w drobnej części) mogę przypisać obniżenie jej wysokości.
      Wojtek Zacharjasz
      • riolesznowola Re: Opłaty za korzystanie z hal i boisk 11.02.14, 16:08
       Bardzo dziekuje za udzielenie informacji.
     • zbyszek.czapnik Re: Opłaty za korzystanie z hal i boisk 11.02.14, 18:48
      Radni NI sprawę olali?
      • zegatax Re: Opłaty za korzystanie z hal i boisk 12.02.14, 01:46
       Sprawa NI właściwie nie dotyczy. Cały huk jest głównie o hale w CEiS w Mysiadle - wszyscy chcieliby teraz grać tylko tam. Poza tym jacy radni z Iwicznej? P. Gawęda często choruje, p. Rogowska, z tego co wiem, na radach nie bywa a pan Michał sprawy ze swoimi przedszkolami już załatwił. Niech pan sprawdzi na bipie protokóły z rad, zobaczy pan, kto bywa i kiedy zabiera głos.
       • zbyszek.czapnik Re: Opłaty za korzystanie z hal i boisk 14.02.14, 10:52
        Dotyczy jak najbardziej mieszkańców NI, którzy chcą uprawiać port. Zwłaszcza młodych ludzi.

        Osobiście uważam wprowadzenie takich opłat za antyspołeczne i niepatriotyczne. W młodzież należy inwestować a nie oskubywać już na starcie.
        • bys2 Re: Opłaty za korzystanie z hal i boisk 18.03.14, 22:06
         Sam małe dzieci i popieram inicjatywę darmowych miejsc dla rodzin i dzieci, a co dopiero dla młodzieży.. dajmy im szanse na rozwój fizyczny a nie komputerowy w domach.
    • mzdunczuk Re: Opłaty za korzystanie z hal i boisk 20.02.14, 16:19
     wojtek_zacharjasz napisał:

     >Od indywidualnych Mieszkańców, w godzinach pozalekcyjnych oraz poza zajęciami SKS,
     >gimnastyki korekcyjnej itp. oraz UKS opłaty nie są pobierane.

     Skąd ma Pan taką informację? Z linkowanego zarządzenia wynika coś zupełnie przeciwnego. Jaka jest różnica pomiędzy kilkoma mieszkańcami, a grupą zorganizowaną?
     • wojtek_zacharjasz Re: Opłaty za korzystanie z hal i boisk 23.02.14, 21:40
      W treści zarządzenia nr 01. 2013 dyrektora ZSP w NI rzeczywiście znalazło się sformułowanie: "dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, grup zorganizowanych..." Otóż na forum Biznes i Prawo uzyskałem taką informację, że grupę zorganizowaną stanowią osoby zdolne do wykonywania całości czynności prawnych, połączone wspólnym interesem lub celem, które jako grupa nie mają statusu prawnego a jedynie umowę ustną. Krótko mówiąc: umawiamy się na piłkę nożną, składamy się na wynajem sali, jedna osoba zbiera od nas składki i w imieniu wszystkich wynajmuje salę. Oczywiście dla wynajmującego, grupą zorganizowaną będzie też grupa miłośników sportu, zrzeszona w innej niż klub sportowy, organizacji. Np:. stowarzyszeniu: Stowarzyszenie Sportowe Białołęka - nie klub sportowy a stowarzyszenie właśnie, lub Osiedlowe Stowarzyszenie Brydżowe.
      To tyle na temat "grup zorganizowanych". Wydaje mi się, że jest jednak różnica między Mieszkańcami a grupą zorganizowaną.
      • wojtek_zacharjasz Re: Opłaty za korzystanie z hal i boisk 23.02.14, 22:20
       Poza tym, (nie jest to niestety zbyt pozytywne), są radni, którzy za społeczne pieniądze, sobie i kolegom, potrafią opłacić halę i grać w to, co ich interesuje. Nawet w tak "pożądanej" hali jak ta w CEiS :-(
       • mzdunczuk Re: Opłaty za korzystanie z hal i boisk 24.02.14, 09:34
        wojtek_zacharjasz napisał:

        > Poza tym, (nie jest to niestety zbyt pozytywne), są radni, którzy za społeczne
        > pieniądze, sobie i kolegom, potrafią opłacić halę i grać w to, co ich interesu
        > je. Nawet w tak "pożądanej" hali jak ta w CEiS :-(

        To może napisze Pan konkrety zamiast takich insynuacji?
      • mzdunczuk Re: Opłaty za korzystanie z hal i boisk 24.02.14, 09:33
       wojtek_zacharjasz napisał:

       > To tyle na temat "grup zorganizowanych". Wydaje mi się, że jest jednak różnica
       > między Mieszkańcami a grupą zorganizowaną.

       Tu nie chodzi o dyskusję na temat różnicy pojęć Grupa Zorganizowana, a Mieszkańcy. Dyrektor Szkoły z Zarządzeniu nie wspomina słowem o Mieszkańcach - z tego co się dowiadywałem traktuje Mieszkańców tak jak Grupy Zorganizowane, czyli 80 zł/h. Swoje racje ma i nie zamierzam się z tym kłócić.

       Podał Pan jednak informację o bezpłatności hali dla Mieszkańców - w końcu jest bezpłatna, czy nie?
       • riolesznowola Informacja od radnej z Iwicznej 24.02.14, 10:37
        Informacja od radnej z Iwicznej

        Bezpłatne zajęcia dla młodzieży i dorosłych w ZSP NOWA IWICZNA:

        Poniedziałki 20.00 - 21.30
        Czwartki 19.30 -22.00

        Podobno jest wolna hala CEiS w godz. 21.30 – 23.00 (wtorek). Jest wiec szansa na dodatkowe zajęcia.
        • wojtek_zacharjasz Re: Informacja od radnej z Iwicznej 25.02.14, 03:05

         > Bezpłatne zajęcia dla młodzieży i dorosłych w ZSP NOWA IWICZNA:
         >
         > Poniedziałki 20.00 - 21.30
         > Czwartki 19.30 -22.00
         >
         Jak napisał Przedmówca: bezpłatne 4 godziny w tygodniu.
         • riolesznowola termin 07.03.14, 17:22
          Dziś był ostatni termin składania ofert o dofinansowanie zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Przeznaczono na ten cel 180 000 ( w zeszłym roku było to 200 000 ). W tym roku doszły koszty wynajmu obiektów sportowych. MUKS Krótka zapłaci za obiekty powyżej 17 000 zł. W innych klubach te koszty się różnie kształtują w przedziale 15 000 - 10 000 zł. Tak więc gmina powinna uzyskać z wynajmu ponad 100 000 zł od klubów. W jaki sposób zostaną podzielone te pieniądza? aby kluby mogły dalej prowadzić swoją działalność? Jednym ze sposobów łatania dziur w budżetach klubowych będzie podniesienie składek.
          • marta430 Re: termin 08.03.14, 14:21
           Część dziewczyn z MUKSU nie płaci i nigdy nie płaciła żadnych składek. Faktycznie niektóre są głupie i wpłacają kasę, ale to ich problem.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka