Dodaj do ulubionych

Będzie nowy kościół - informacja w NAD WISŁĄ

03.04.14, 15:07
Będzie nowy kościół

3 kwietnia 2014 r. NAD WISŁĄ informuje
"Radni wstępnie przystali na sprzedaż półtorahektarowego gminnego gruntu w Mysiadle archidiecezji warszawskiej za 1 proc. wartości.
W ostatnich tygodniach odbyła się na ten temat dyskusja na posiedzeniach komisji rady gminy. Z naszych ustaleń wynika, że zdecydowana większość radnych jest „za”. – Projekt uchwały o sprzedaży działki będzie głosowany prawdopodobnie w kwietniu lub maju – poinformowała nas wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik. ...(pc)"
czytajcie: www.nadwisla.pl/index.php?pokaz=archiwum_tekst&id=3440
Obserwuj wątek
  • takamalaiwiczanka Re: Będzie nowy kościół - informacja w NAD WISŁĄ 08.04.14, 20:51
   Szanowni Państwo,

   Stanowisko radnych w tej sprawie to doskonały dowód na to, że żadnemu z nich nie zależy na dobru gminy, ani jej mieszkańców. Każdy z radnych jest "bezradny" - bo nie ma odwagi powiedzieć NIE!! Bo jakże inaczej można nazwać bezmyślne popieranie pomysłu, poprzez który gmina , a więc i MY - jej mieszkańcy stracą miliony złotych. Wójt i Radni powinni podejmować decyzje mające na celu rozwój Gminy i satysfakcję jej wszystkich mieszkańców.
   Jeśli pewna grupa chce budowy kościoła - OK , niech kościół powstanie!.
   Ale dlaczego ma się to odbywać kosztem innych mieszkańców Gminy, którzy dzięki środkom, uzyskanym ze sprzedaży gruntu mogliby mieć inne dobra - zagospodarowane tereny, zreperowaną drogę itp. Stanowisko tych ludzi to przykład tchórzostwa i braku podstawowej umiejętności - myślenia! Myślenia perspektywicznego!
   Dlatego po pierwsze powiedzmy stanowcze NIE tym, którzy myślą tylko o sobie i własnych stołkach!! - Nie głosujmy więcej na tchórzy, którzy w obawie o to, by "nie podpaść p. wójt" (a komu chce się przypodobać p. wójt to chyba jasne!) interes grupy ludzi, ale mniejszości stawiają ponad dobro całej Gminy.
   Nie jestem przeciwko katolikom i kościołowi -jeśli ktoś chce mieć kościół 100 m. od domu i uczestniczyć codziennie we mszy-OK - jego sprawa.
   Nie zgadzam się na dysponowanie naszym wspólnym dobrem ( tereny gminy nie należą do wójta, czy radnych!) przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o gospodarowaniu i zarządzaniu dlaczego więc mają gospodarować NASZYM terenem.
   A sprzedaż terenu za 1% wartości (komukolwiek!!!) to marnotrawstwo i umyślne działanie na szkodę kilkutysięcznego społeczeństwa Gminy.
   I właśnie o takie przestępstwo mam zamiar oskarżyć tych , którzy podejmą taką decyzję. Sądzę też, że sprawą natychmiast powinny zainteresować się media .
   Na czyje poparcie mogę liczyć????
   • mzdunczuk Re: Będzie nowy kościół - informacja w NAD WISŁĄ 09.04.14, 16:48
    takamalaiwiczanka napisał(a):

    > Szanowni Państwo,
    >
    > Stanowisko radnych w tej sprawie to doskonały dowód na to, że żadnemu z nich n
    > ie zależy na dobru gminy, ani jej mieszkańców. Każdy z radnych jest "bezradny"
    > - bo nie ma odwagi powiedzieć NIE!! Bo jakże inaczej można nazwać bezmyślne pop
    > ieranie pomysłu, poprzez który gmina , a więc i MY - jej mieszkańcy stracą mili
    > ony złotych. Wójt i Radni powinni podejmować decyzje mające na celu rozwój Gmin
    > y i satysfakcję jej wszystkich mieszkańców.

    O satysfakcji wszystkich mieszkańców jakąkolwiek decyzją może Pani zapomnieć i jestem przekonany, że to Pani rozumie. Czy na podstawie krótkiego tekstu wyciągnęła Pani wnioski co do wszystkich radnych, ich tchórzostwa, bezmyślności, bezradności itp? Wie Pani coś więcej, czy obraża w ciemno? W samym tekście nie ma nawet mowy, że dotyczy to wszystkich radnych i o tym, że ta zdecydowana większość popiera sprzedaż gruntu za 1% wartości.

    > Jeśli pewna grupa chce budowy kościoła - OK , niech kościół powstanie!.
    > Ale dlaczego ma się to odbywać kosztem innych mieszkańców Gminy, którzy dzięki
    > środkom, uzyskanym ze sprzedaży gruntu mogliby mieć inne dobra - zagospodarowan
    > e tereny, zreperowaną drogę itp.
    Jeśli sprzedaż (czy dzierżawa) gruntów miałaby odbywać tylko na zasadach rynkowych, to grunty kupiliby chyba(?) tylko deweloperzy i przedsiębiorcy, bynajmniej nie po to, żeby tworzyć parki, czy inne niekomercyjne obszary.

    > Stanowisko tych ludzi to przykład tchórzostwa
    > i braku podstawowej umiejętności - myślenia! Myślenia perspektywicznego!
    > Dlatego po pierwsze powiedzmy stanowcze NIE tym, którzy myślą tylko o sobie i
    > własnych stołkach!! - Nie głosujmy więcej na tchórzy, którzy w obawie o to, by
    > "nie podpaść p. wójt" (a komu chce się przypodobać p. wójt to chyba jasne!) in
    > teres grupy ludzi, ale mniejszości stawiają ponad dobro całej Gminy.
    A brała Pani pod uwagę, taką ewentualność, że niektórzy z nich mają po prostu takie poglądy i uważają, że kościół jest mieszkańcom potrzebny? Co do "myślenia perspektywicznego" - dalej niż w życie wieczne nie da się spojrzeć :-)

    > Nie jestem przeciwko katolikom i kościołowi -jeśli ktoś chce mieć kościół 100
    > m. od domu i uczestniczyć codziennie we mszy-OK - jego sprawa.
    Oczywiście, że nie, ale Ci którzy popierają budowę kościoła to niemoralni tchórze, którzy chcą przypodobać się wiadomo komu.

    > Nie zgadzam się na dysponowanie naszym wspólnym dobrem ( tereny gminy nie nale
    > żą do wójta, czy radnych!) przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o gospodarowani
    > u i zarządzaniu dlaczego więc mają gospodarować NASZYM terenem.
    Odpowiedź na pytanie "dlaczego?" można znaleźć w ustawie o samorządzie gminnym.

    > A sprzedaż terenu za 1% wartości (komukolwiek!!!) to marnotrawstwo i umyślne dz
    > iałanie na szkodę kilkutysięcznego społeczeństwa Gminy.
    Na szczęście to tylko Pani poglądy. Słyszałem o pomyśle oddania w wieloletnią dzierżawę część terenu za przysłowiową złotówkę, po to aby mógł w Mysiadle powstać basen. Dla mnie to zupełnie sensowna propozycja.

    > I właśnie o takie przestępstwo mam zamiar oskarżyć tych , którzy podejmą taką
    > decyzję.
    Ze zniecierpliwieniem czekam na wynik postępowania prokuratury.
    • takamalaiwiczanka Re: Będzie nowy kościół - informacja w NAD WISŁĄ 09.04.14, 18:27
     Szanowny(a) Panie/Pani

     Proszę czytać ze zrozumieniem.
     NIGDZIE nie napisałam, że Ci, którzy popierają budowę kościoła, a tym bardziej Ci, którzy chcą do niego uczęszczać to tchórze. (przymiotnik niemoralni dodał Pan(i) sam!)
     Tchórzami nazwałam radnych, którzy, co wynika z wcześniejszej korespondencji i artykułów prasowych, boją się zagłosować przeciw temu pomysłowi, bo nie chcą podpaść. A boi się tylko tchórz.
     Poza tym, jeśli ktoś decyduje się reprezentować "lud", winien działać w jego interesie. A oddawanie wspólnego terenu za bezcen jest działaniem sprzecznym z interesem kogokolwiek w Lesznowoli (oprócz oczywiście nabywcy-w przypadku kościoła - jednej z najbogatszych instytucji w Polsce!).
     Napisałam wyraźnie, że jeśli ktoś chce uczęszczać do kościoła - jego wola i prawo.
     Natomiast OBOWIĄZKIEM wójta ( i pośrednio radnych) jest dbanie o interesy ( czyli także finanse) gminy (notabene jednej z NAJBARDZIEJ zadłużonych gmin w Polsce - przypomnę tylko, że współczynnik zadłużenia uległ zmniejszeniu WYŁĄCZNIE z uwagi na uzyskanie środków z długoletniej dzierżawy gruntu po PGR Mysiadło!).
     Zatem przekazywanie (komukolwiek!) niemal za darmo nieruchomości należącej do gminy jest działaniem na jej szkodę i stoi w sprzeczności z interesem ogółu.
     Stąd też mój sprzeciw i zamiar poinformowania odpowiednich organów (w tym CBA) o działaniu na szkodę państwa (i Państwa - drodzy mieszkańcy Lesznowoli)
     I nie porównujmy tu dzierżawy gruntu (np. pod budowę terenów rekreacyjnych, służących wszystkim) do jego sprzedaży (który, co oczywiste przestaje być automatycznie własnością gminy)

     • mzdunczuk Re: Będzie nowy kościół - informacja w NAD WISŁĄ 09.04.14, 23:07
      takamalaiwiczanka napisał(a):

      > Szanowny(a) Panie/Pani
      > Proszę czytać ze zrozumieniem.
      Pani post przeczytałem bardzo uważnie.

      > NIGDZIE nie napisałam, że Ci, którzy popierają budowę kościoła, a tym bardziej
      > Ci, którzy chcą do niego uczęszczać to tchórze. (przymiotnik niemoralni dodał P
      > an(i) sam!)
      Nigdzie nie napisałem, że przypisuję Pani takie słowa.
      Ale m.in przeczytałem:
      > Każdy z radnych jest "bezradny" - bo nie ma odwagi powiedzieć NIE!!
      oraz
      > Stanowisko tych ludzi to przykład tchórzostwa
      Proszę czytać ze zrozumieniem. Nigdzie nie napisałem, że chodzi o ludzi chodzących do kościoła, ale wyraźnie napisałem o ludziach popierających budowę kościoła:
      > Oczywiście, że nie, ale Ci którzy popierają budowę kościoła to niemoralni tchórze, którzy >chcą przypodobać się wiadomo komu.

      BTW, wiem, że ludzie (radni) popierający budowę kościoła przynajmniej w części chodzą do kościoła
      Przymiotnik "niemoralni" w świetle Pani słów (zarzuty korupcji, dbania o własne interesy itp) uważam, za jak najbardziej odpowiedni i nigdzie nie napisałem, że to Pani go użyła.

      > Tchórzami nazwałam radnych, którzy, co wynika z wcześniejszej korespondencji i
      > artykułów prasowych, boją się zagłosować przeciw temu pomysłowi, bo nie chcą p
      > odpaść. A boi się tylko tchórz.
      Nieprawda. Nazwała Pani tak wszystkich radnych. Cytat powyżej już przytaczałem, chyba, że inaczej Pani rozumie słowo "każdy".

      > Poza tym, jeśli ktoś decyduje się reprezentować "lud", winien działać w jego i
      > nteresie. A oddawanie wspólnego terenu za bezcen jest działaniem sprzecznym z
      > interesem kogokolwiek w Lesznowoli (oprócz oczywiście nabywcy-w przypadku kości
      > oła - jednej z najbogatszych instytucji w Polsce!).

      Cóż, taka możliwość została przewidziana w ustawie, więc chyba nie jest tak, że działanie takie samo w sobie jest sprzeczne z interesem społeczności lokalnej. Boję się nawet zapytać o Pani poglądy na temat posłów.

      > Napisałam wyraźnie, że jeśli ktoś chce uczęszczać do kościoła - jego wola i pra
      > wo.

      Bardzo Pani łaskawa. Ja nigdy nie twierdziłem, że pisała Pani inaczej

      > Stąd też mój sprzeciw i zamiar poinformowania odpowiednich organów (w tym CBA)
      > o działaniu na szkodę państwa (i Państwa - drodzy mieszkańcy Lesznowoli)

      Pani prawo. Jestem szczerze ciekawy jaki będzie wynik.

      > I nie porównujmy tu dzierżawy gruntu (np. pod budowę terenów rekreacyjnych, słu
      > żących wszystkim) do jego sprzedaży (który, co oczywiste przestaje być automaty
      > cznie własnością gminy)

      Wbrew pozorom obiekty rekreacyjne nie służą wszystkim, nie bardziej niż kościół. Myślę, że wielu ludzi było przeciwnikami budowy szkoły w Mysiadle itd., wiec zgodnie z Pani poglądami Wójt gminy i radni decydując o tej budowie nie działali w tym przypadku w interesie mieszkańców.


      • owrank Re: Będzie nowy kościół - informacja w NAD WISŁĄ 10.04.14, 11:18
       > Wbrew pozorom obiekty rekreacyjne nie służą wszystkim, nie bardziej niż kościół
       > . Myślę, że wielu ludzi było przeciwnikami budowy szkoły w Mysiadle itd., wiec
       > zgodnie z Pani poglądami Wójt gminy i radni decydując o tej budowie nie działal
       > i w tym przypadku w interesie mieszkańców.

       fundamentalna różnica jest taka że szkoła jest po budowie własnością gminy, obiekty rekreacyjne są własnością gminy, zapewnienie szkoły jest USTAWOWYM obowiązkiem gminy.
       także nie jest to w żaden "analogiczne" do nieodwracalnego wydania majątku gminy komukolwiek
       • mzdunczuk Re: Będzie nowy kościół - informacja w NAD WISŁĄ 10.04.14, 13:58
        Oczywiście, że pod względem "majątkowym" różnica jest zasadnicza i trudno tu dyskutować. Ale w kontekście w jakim to napisałem (podejmowanie decyzji będącej w gestii władz gminy) różnicy nie ma według mnie żadnej. Podałem to jako przykład działania, które związane było z wydaniem olbrzymich środków i jak każde inne, niezależnie czego by dotyczyło i za jak słuszne byłoby uważane przez większość mieszkańców nigdy nie uzyska 100% poparcia. I czy to ma być argument za tym, że Wójt i radni nie działają w interesie mieszkańców? Przecież inwestycja obyła się "kosztem" tych wszystkich, którzy nie będą korzystać ze szkoły, nie mówiąc już o tych mieszkańcach, których domy straciły wartość z uwagi na bliskie sąsiedztwo szkoły i ruchliwej ulicy.
        A to, że jest ustawowy obowiązek? Szkoła nie musiała być tak duża, nie musiała być w tym miejscu, nie musiała posiadać takiej hali gimnastycznej, nie musiała być w takiej technologii, można było postawić szkołę dużo taniej itp. Spełnić wymóg ustawowy można było na wiele sposobów. Przypuszczam, że Ci, którzy nie mają dzieci w wieku szkolnym chętniej widzieliby inne inwestycje. I żebym został dobrze zrozumiany nie krytykuję inwestycji w CSIR :-), pokazuję tylko, że różnice w poglądach będą zawsze i każdy ma prawo podejmować własne decyzje bez obawy o opluwanie i wyzywanie np. od tchórzy.
       • takamalaiwiczanka Re: Będzie nowy kościół - informacja w NAD WISŁĄ 10.04.14, 13:59
        Otóż to !
        Dziękuję owrank:-)

        Pomijając zasadę "jeszcze się taki nie urodził by wszystkim dogodził" , przyznać trzeba , że chyba nie ma infrastruktury, która służy wszystkim, czyli dosłownie każdemu. Niezmotoryzowani powiedzą, że nie potrzeba im dróg, bo nie korzystają z aut, ja mogę stwierdzić, że nie potrzebne mi przedszkole, ani plac zabaw bo mam dorosłe dziecko.. przykładów można by mnożyć.
        Ale to co podkreślił owrank jest niezaprzeczalne - obiekty, które zbudowała gmina dla jej mieszkańców, niezależnie , kto z nich korzysta pozostają własnością gminy i cały czas są jej majątkiem.
        Wyprzedawanie majątku za jeden procent jej rzeczywistej wartości przez gminę, której do bankructwa tak bardzo wiele nie brakuje, to objaw nieodpowiedzialności i niegospodarności.
        Ciekawa jestem, jakie byłyby reakcje mieszkańców i gminy, gdybym ja sama zaproponowała zakup tej ziemi za 2% wartości celem budowy świątyni ekumenicznej - służącej wszystkim wyznaniom. kto wie - przypuszczam , że na naszym terenie mieszkają ludzie prawosławni, Muzułmanie, wyznawcy Buddy itp. - dlaczego więc tylko kościół katolicki ma być uprzywilejowany... ?? A ja proponuję obiekt dla wszystkich i przebijam cenę o 100%!! Gmina zarabia więc dwa razy więcej...
        Czy taka inwestycja nie wzbudziłaby żadnego sprzeciwu???

        • tweedledee Re: Będzie nowy kościół - informacja w NAD WISŁĄ 13.04.14, 09:00
         Przyglądam się tej dyskusji i dochodzę to wniosku, że pani takamalaiwiczanka to klasyczny przykład poglądów, ukształtowanych przez Giewu. Nie jest oczywiście wrogiem Kościoła, ale kto nie przeciwstawia się decyzji, wskutek której w naszej gminie może powstać bardzo potrzebny kościół, ten jest śmierdzącym tchórzem. Nie ma nic przeciwko katolikom, ale niech sobie działają, oni i ich "organizacja", na komercyjnych zasadach.
         Proszę pozwolić, że kilka spraw Pani wyjaśnię.
         Po pierwsze - nigdzie nie jest powiedziane, że radni nie mogą podjąć decyzji takiej, jaką właśnie podjęli. W wielu przypadkach grunty zostają przekazane za bezcen komercyjnym podmiotom na podstawie umów, które potem szybko stają się obiektem zainteresowania prokuratury. Kościół katolicki nie jest podmiotem komercyjnym. Nie zarobi na przekazanym gruncie. Jest w gminie potrzebny, bo mieszkają tu ludzie wierzący, którzy wreszcie chcieliby przestać tłoczyć się w jedynym kościele w pobliżu w Lesznowoli. Mają swoje potrzeby duchowe i radni te potrzeby zamierzają zaspokoić.
         Po drugie - jest całkiem zrozumiałe, że grunt zostaje przekazany z bonifikatą. Raz, że, jako się rzekło, Kościół nie zarabia. Dwa, że - o czym ma Pani chyba niewielkie pojęcie - mimo wielu lat działania Komisji Majątkowej państwo polskie nadal nie wynagrodziło Kościołowi strat, jakie poniósł przez lata komunizmu. Gdyby KK dysponował wszystkimi zagrabionymi wówczas majątkami, nieruchomościami itd., faktycznie nie musiałby dziś postulować przekazywania gruntów na nowe świątynie z tak znacznymi bonifikatami. Tak jednak nie jest. Kościołowi i jego członkom takie gesty się po prostu należą.
         Po trzecie - używa Pani klasycznej gazetowowyborczej kliszy: "KK jest bogaty". Jakieś liczby? Jakiekolwiek pojęcie o tym, jak funkcjonują finanse Kościoła? Ma Pani chociaż mgliste zrozumienie, że nie ma jakiejś ogólnej kościelnej kasy, którą trzyma chciwy kardynał w Watykanie, ale za inwestycje na swoim terenie odpowiadają poszczególne diecezje? Ma Pani pojęcie, jakie sumy są zbierane od wiernych i jakie potrzeby są z nich zaspokajane? Ma Pani pojęcie o dziełach Kościoła? Nie? To proponuję się w tym tonie nie wypowiadać.
         Po czwarte - gdyby nie stanął tam kościół, to można by tę ziemię sprzedać z zyskiem - mówi Pani. Naprawdę? I kto by ją kupił? Kolejny deweloper, który zrobiłby to samo, co inni, którym gmina bezmyślnie przez ostatnich kilkanaście lat sprzedawała grunty, czyli wygrodził każdy centymetr i zbudował jakiś kolejny mieszkalny koszmarek, przyczyniając się do zwiększenia korków na lokalnych drogach? Ja dziękuję, sto razy wolę kościół. A może liczy Pani na centrum handlowe, z hałasem, tłokiem i wielkim parkingiem (co i tak jest mało realne)? Sto razy wolę kościół.
         Po piąte - tak się składa, że żyjemy w tej strefie kulturowej, w której żyjemy, choć może Pani nie ma o tym wielkiego pojęcia. Nie jesteśmy krajem muzułmańskim, protestanckim ani takim, gdzie większość wierzy w jakieś żenujące wygłupy w rodzaju kriszny czy latającego potwora spaghetti. Jesteśmy krajem katolickim. A to oznacza, że jest całkiem naturalne, iż miejsce na nowy kościół dostaje KK, a nie powstaje tam jakaś "świątynia ekumeniczna".
         Podsumowując: od dawna śledzę wątki, dotyczące budowy kościoła w Mysiadle, na który czekam z niecierpliwością. Poziom agresji i hejtu wobec Kościoła i radnych, którzy podjęli decyzję w sprawie gruntu, jest adekwatny do miejsca, w którym umieszczone jest to forum. Przesłanie, jakie płynie od osób takich jak Pani, jest dość jasne: róbcie sobie, co tam chcecie, katolicy, byle w kruchcie i daleko. Powiem szczerze - wobec takiej postawy mogę tylko stwierdzić, że Pani i Pani podobnych fobie niewiele mnie interesują. Jestem pełnoprawnym obywatelem RP, płacę podatki i mam prawo oczekiwać, że gmina wyjdzie naprzeciw moim potrzebom nie tylko materialnym, ale i duchowym. To pierwsze wychodzi jej kiepsko, niech przynajmniej wyjdzie to drugie.
         Psy niech szczekają, karawana idzie dalej, i tak już od ponad dwóch tysięcy lat. I bardzo dobrze.
         Łączę ukłony
         • takamalaiwiczanka Re: Będzie nowy kościół - informacja w NAD WISŁĄ 15.04.14, 00:54
          Drogi Panie tweedledee,
          To forum służy do wyrażania swoich opinii o sprawach Nowej Iwicznej, i wszystkim , co z nią związane, a nie do obrażania innych.
          Proszę więc nie sugerować, o czym ja, lub inni przeciwni przekazaniu za bezcen ziemi kościołowi mamy pojęcie, a o czym nie.
          Bo to Pan nie ma pojęcia , jaki poziom edukacji, w jakim zakresie prezentujemy. Chyba, że to Pan jako jedyny w gminie posiada monopol na wiedzę o kościele.
          Mój email dotyczył mojej opinii (którą podziela wielu mieszkańców NW i Mysiadła) o bezsensownym gospodarowaniu gminnym majątkiem. I zaznaczyłam w nim, że gmina i jej przedstawiciele powinni działać w interesie mieszkańców - wszystkich mieszkańców.
          Nigdzie nie zasugerowałam nawet, że ziemia powinna być sprzedana deweloperowi ani też jakiemuś centrum handlowemu.
          Wręcz przeciwnie - napisałam, że nie mam nic przeciwko wybudowaniu kościoła, byle na uczciwych zasadach - nie widzę żadnego powodu dla którego ta instytucja ma stać na uprzywilejowanej pozycji.
          I proszę nie mieszać do tego Gazety Wyborczej, ani innych argumentów, na które nie ma Pan żadnego potwierdzenia. To właśnie Pan demonstrując swoją postawę daje dowód na tezę, wykrzykiwaną na Krakowskim Przedmieściu - " Kto nie z nami, ten przeciw nam", "Polska dla Polaków" i "My-jedyni Patrioci" tym podobne. (Świątynia - a jakże, ale tylko dla nas - katolików!)
          Otóż proszę Pana w obecnej Polsce każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie, nie zgadzać się z rządem, PiSem, PO, kościołem, postawą radnych , i kim tylko uważa. Nie oznacza to, że jest czyimś wrogiem! Oznacza to, że jest myślącym , rozumiejącym, inteligentnym człowiekiem.
          Każdy też ma prawo być dowolnego wyznania - nawet latającego potwora spaghetti, jakkolwiek śmieszne się to Panu wydaje.
          I należy to uszanować, bo skromność i szacunek do ludzi ( i ich poglądów i czynów, jeśli tylko nie ranią drugiego człowieka) to nauka, którą właśnie i przede wszystkim kościół powinien promować, a niestety w niewielu, bardzo niewielu przypadkach mu się to udaje.
          Pana pogląd na temat "żenujących wygłupów" wyznawców Kriszny i latającego spaghetti to właśnie doskonały "przykład" nauczania kościoła - tolerancji i szacunku dla innych.

          PS. Nie znam rachunku "strat", jakie poniosły parafie kościoła katolickiego na terenie Lesznowoli w trakcie okresu komunizmu, gdyż o ile Pan wie ( a jeśli nie, to sugeruję poszerzyć swoją wiedzę, zanim zacznie Pan oceniać wiedzę innych) większość byłych mieszkańców tego terenu było protestantami. Śmiem więc twierdzić, że to KK zajął świątynie, które kiedyś należały do innych wyznań. Nie znam też przypadku zagrabienia majątku Kościoła w naszej gminie. Nie widzę więc związku pomiędzy odpowiedzialnością Komisji Majątkowej i państwa polskiego a "dobrodusznością" lesznowolskich radnych w zakresie dysponowania naszym wspólnym majątkiem.
          Poza tym jak zauważył któryś z forumowiczów - gmina ma obowiązek zapewnić miejsca edukacji, czy drogi; zapewnienie obywatelom świątyni katolickiej ( lub terenu przeznaczonego pod jej budowę) w odległości nie większej niż 2-3km od miejsca zamieszkania ( a w takiej odległości od Mysiadła znajduje się KILKA kościołów) nie należy do obowiązków gminy.
          Jeśli więc KK i jego wyznawcy uważają, że taka świątynia powstać musi - niech powstanie, ale bez stosowania niczym nieuzasadnionych ulg.

          I tu także pytanie do pana sołtysa NW - kiedy i czy wogóle może się odbyć referendum w tej sprawie???
          • mzdunczuk Re: Będzie nowy kościół - informacja w NAD WISŁĄ 16.04.14, 15:33
           takamalaiwiczanka napisał(a):

           > Drogi Panie tweedledee,
           > To forum służy do wyrażania swoich opinii o sprawach Nowej Iwicznej, i wszystki
           > m , co z nią związane, a nie do obrażania innych.

           ROTFL
           Bardzo fajnie to brzmi "w ustach" kogoś, kto wyzywa radnych od (cytuję):
           - "bezradnych"
           - "żadnemu z nich nie zależy na dobru gminy, ani jej mieszkańców"
           - nie ma odwagi powiedzieć NIE!
           - bezmyślne popieranie pomysłu
           - przykład tchórzostwa i braku podstawowej umiejętności - myślenia!
           - myślą tylko o sobie i własnych stołkach!
           - tchórzy
           - mniejszości stawiają ponad dobro całej Gminy
           - ludzi, którzy nie mają pojęcia o gospodarowaniu i zarządzaniu

           To nie jest obrażanie innych? Czy może nie można obrażać tylko tych, którzy piszą na forum, a innych dowolnie?

           W czym konkretnie Pani została obrażona?

           > Bo to Pan nie ma pojęcia , jaki poziom edukacji, w jakim zakresie prezentujemy.
           > Chyba, że to Pan jako jedyny w gminie posiada monopol na wiedzę o kościele.
           > Mój email dotyczył mojej opinii (którą podziela wielu mieszkańców NW i Mysiadła
           > ) o bezsensownym gospodarowaniu gminnym majątkiem. I zaznaczyłam w nim, że gmin
           > a i jej przedstawiciele powinni działać w interesie mieszkańców - wszystkich mi
           > eszkańców.

           Pani mail to dla mnie, przede wszystkim obrażanie radnych. Wątek sensownego gospodarowania majątkiem i pokazywania różnych potrzeb (bo Pani nie wskazała żadnej) podjął Pan/Pani tweedledee. Jaki ma Pani pomysł na zagospodarowanie tych terenów, pomysł, który ma poparcie sensownej grupy ( w sensie wielkości) mieszkańców gminy?

           > Nigdzie nie zasugerowałam nawet, że ziemia powinna być sprzedana deweloperowi a
           > ni też jakiemuś centrum handlowemu.

           Dokładnie nie sugerowała Pani niczego poza obrażaniem innych i negowaniem pomysłu. Jednak istnieje również, czego Pani nie chce dostrzec, grupa mieszkańców (na dzień dzisiejszy ujawniła się większa od krytyków), którzy uważają ten pomysł za sensowny i inwestycję za potrzebną. Ma Pani pomysł kto inny i jak mógłby wykorzystać te tereny płacąc rynkową cenę? Jakieś przykłady z Polski? Chętnie "posłucham".


           • takamalaiwiczanka Re: Będzie nowy kościół - informacja w NAD WISŁĄ 17.04.14, 19:45
            Szanowny Panie mzdunczuk.

            Za Słownikiem Języka Polskiego:
            Tchórz:
            ktoś strachliwy, nieumiejący zapanować nad sobą gdy zachodzi potrzeba działania;

            I tak właśnie nazwałam radnych, oceniając sposób ich działania na podstawie opinii , artykułów prasowych w gazetach lokalnych i chociażby ostatniej informacji Sołtysa NW na temat funduszu sołeckiego. (które to publikacje prawie na bieżąco śledzę).
            Sprawa kościoła jest efektem "przelania czary goryczy:..

            Tak właśnie myślę - ktoś kto podejmuje decyzje, by nie zaszkodzić sobie, (a w tym wypadku zaszkodzić Gminie-a konkretnie jej finansom), nie narazić się, jest po prostu tchórzem. Myślę, że w Pana otoczeniu, czy w pracy też jest jakaś osoba (albo nawet nie jedna), którą mógłby Pan tak nazwać.
            Ja oceniłam POSTAWĘ osób, które faktycznie działają bezmyślnie, bo trudno nazwać przemyślanym i mądrym działaniem oddanie komukolwiek nieruchomości gminnej z (jak to ocenił Sołtys) ok. 10 milionową bonifikatą. Dziwię się, że Pana nie bulwersuje fakt takiego działania - Pan, jak przypuszczam, w analogicznie do naszej gminy - beznadziejnej sytuacji finansowej -, pewnie nie sprzedałby swojego mieszkania, czy działki za 1% wartości nawet schorowanym , biednym, potrzebującym ludziom.
            Tchórzami, bez żenady i oficjalnie mogłabym nazwać wielu polityków , w tym p. Premiera, który BOI SIĘ podjąć odważnych decyzji w zakresie niezbędnych dla państwa reform,
            ( nawet tych wielokrotnie obiecywanych) bo BOI SIĘ reakcji społeczeństwa i ich wpływu na wynik wyborów - czy nie ma Pan podobnego wrażenia??
            NIE OCENIAM natomiast poziomu wiedzy czy edukacji forumowiczów, czy radnych, w przeciwieństwie do twedeleedee, który niemal co drugie zdanie zaczynał od słów "Nie ma Pani pojęcia".
            Skąd ktoś kto mnie nie zna ( w odróżnieniu od postawy radnych, prezentowanej na sesjach i w innych sytuacjach - która jest ogólnie znana i opisywana, więc KAZDY możne ją ocenić) może wiedzieć , co ja wiem??? I na dodatek to oceniać? To właśnie różnica między mną a twedleedee, który bazując wyłącznie na mojej opinii uznał, że jestem "gazetowowyborcza"; zastosował też wiele innych epitetów. Ja , jak myślący człowiek oceniam czyjeś postępowanie, które jest OGÓLNIE znane, bo radny to przecież osoba publiczna.

            Ponadto, proszę wskazać źródło (chętnie się z nim zapoznam), na podstawie którego wnioskuje Pan , że popierających tę transakcję jest większość? Ja odnoszę odwrotne wrażenie.
            Nie rozumiem także -jak większość oponentów, dlaczego kościołowi potrzebna jest tak duża działka. 1,5 ha to 15 000m2. Widział Pan gdzieś w okolicy tak wielkie świątynie?
            "Normalny " kościół z otaczającą go działką nie zajmuje nawet połowy takiej powierzchni.

            Jak już wspomniałam w poprzednim poście, postawa i nauczanie kościoła powinny opierać się na tolerancji, mądrości , skromności i pokorze. Niestety to tylko teoria, bo nawet bardzo potrzebne wysiłki i właśnie postawa papieża Franciszka w polskim kościele niewiele zmienią, przynajmniej nie szybko.
            Poza tym, to właśnie m.in. do radnych należy "wymyślanie" na co wydać, gminne, czyli PUBLICZNE środki.
            Dlaczego gmina (znów w ślad za publikacjami) była w stanie wydzierżawić na 25 czy 30 lat dużą część terenu po byłym PGR jednemu z hipermarketów, zarabiając na tym kilkanaście milionów złotych, a nie jest wstanie przeprowadzić takiej transakcji w stosunku do kościoła lub innego inwestora. Ja chętnie na tym terenie widziałabym np. aquapark (bo basen w Piasecznie już dawno jest za mały w stosunku do potrzeb) .
            Myślę, że znalazłby się inwestor , który dzierżawiąc grunt na 30lat, lub nawet kupując go na np. z 20% bonifikatą chciałby zainwestować w tego typu obiekt, którego, (w przeciwieństwie do wielu kościołów) w najbliższej okolicy wogóle NIE MA .
            Biorąc pod uwagę popularność takich obiektów (np. Mszczonowa, który notabene dla mieszkańców stosuje spore zniżki na wejściówki), wydaje się, że taka inwestycja byłaby opłacalna i dla gminy,i dla inwestora.
            przy okazji - Nie ma także odpowiedniej ilości przedszkoli , dzieci ze szkoły w NW musiały być przeniesione do dodatkowego budynku, ul. Graniczna przypomina prawie szwajcarski ser. Nie ma także pieniędzy na transport publiczny lub jego dofinansowanie, na dokończenie budowy CEiS, odwodnienie ulic i wielu, wielu innych niezbędnych potrzeb. A dumna z siebie Pani Burmistrz-Businesswoman Roku(hmmm????) bez skrupułów chce obdarować kościół kwotą, która starczyłaby na szereg tego typu potrzeb, służących ogółowi

            Istnieje też coś takiego , jak konsultacje społeczne czy referendum, które szanujący WSZYSTKICH mieszkańców burmistrz, wiedząc jak kontrowersyjny i kosztowny jest to projekt powinien przeprowadzić. (patrz: Burmistrz Krakowa w odniesieniu do także bardzo kontrowersyjnych igrzysk zimowych) .
            Tak się właśnie postępuje w demokratycznym społeczeństwie.
            Zapewniam Pana, że gdyby decyzję o oddaniu terenu kościołowi podjęto na podstawie wyników przeprowadzanego w gminie (kilka tys.ludzi) referendum, byłabym niezadowolona, ale byłabym w stanie ją uszanować.
            Jednak jak decyzję podejmuje (wiem, wiem "wybrana" ) niewielka grupa ludzi, bojących się podpaść, bo przecież wiadomo skąd wyszedł ten kuriozalny pomysł, to wzbudza mój zdecydowany sprzeciw!
         • janoush Re: Będzie nowy kościół - informacja w NAD WISŁĄ 15.04.14, 09:38
          > Kościół katolicki nie jest podmiotem komercyjnym. Nie zarobi na przekazanym gruncie.

          To zupełnie tak, jak nie zarobił na sprzedaży otrzymanej zajezdni w Piasecznie...

          >G> dyby KK dysponował wszystkimi zagrabionymi wówczas majątkami, nieruchomościami
          > itd., faktycznie nie musiałby dziś postulować przekazywania gruntów na nowe świątynie z tak znacznymi bonifikatami.

          Przecież KK nie jest podmiotem komercyjnym. To skąd te majątki ? Z darowizn ? przez wieki ? nie uwierzę. A wiesz dlaczego był wprowadzony celibat ?
         • owrank czy kościół jest potrzebny ? 18.04.14, 10:32
          > gminie może powstać bardzo potrzebny kościół
          pytanie skąd założenie, że kościół jest potrzebny ?

          piszę Pan/Pani baaaaaaaaaaaardzo długi post zamiast samemu spojrzeć w liczby
          Nowa Iwiczna i Mysiadło to nie Tarnów.
          Wg Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC i innych źródeł w Diecezji Warszawskiej uczęszczanie na Msze Św nie jest czymś specjalnie popularnym nawet wśród Katolików (!) a uwzględniając całkiem niemałą grupę osób, które nie deklarują bycia Katolikami, lub nie są ochrzczone okazuje się, że w Diecezji Warszawskiej na Mszę Św. uczęszcza może 25% ogółu mieszkańców.
          Do tego należy jeszcze dorzucić, że liczba ta od 25 lat cały czas maleje (znowu bazując na danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC) więc jak kościół powstanie za pewnie 8-10 lat okaże się, że będzie służył co piątemu mieszkańcowi...

          > "KK jest bogaty". Jakieś liczby?

          ależ proszę wymnożyć sobie liczbę nieruchomości sakralnych jakie posiada KK i liczbę tysięcy hektarów gruntów również w posiadaniu (dana dostępna wszędzie w internecie) i tylko to daje kwotę z grubsza szacując stu miliardów złotych. A gdzie są nieruchomości komercyjne i mieszkalne a gdzie są ruchomości i dzieła sztuki ?
          Przedstawiciele KK sami przyznają, że KK NIE JEST W STANIE ZLICZYĆ SWOJEGO MAJĄTKU (!)
          KK nie ukrywa również, że jest po Skarbie Państwa największym posiadaczem gruntów w Polsce...
          • wojtek_zacharjasz Re: czy kościół jest potrzebny ? 16.05.14, 01:20
           Bez swarów i kłótni - jest szansa by Mieszkańcy sami zadecydowali na co i jak mają spożytkować potencjalny dochód ponad 10 000 000 złotych ze sprzedaży wspólnej własności.
           Czytajcie wniosek: drive.google.com/file/d/0B1M9s1x7yLS1MXB1aVh6cmNvTFE/edit?usp=sharing
           Pozostają pytania:
           Czy gmina i jej kierownictwo pozwolą na demokratyczną wypowiedź?
           Czy demokracja "zejdzie" do Nas - do Mieszkańców?
           Czy przedwyborcze interesy będą ważniejsze od głosu suwerena, którym jesteśmy?
           Czy zawsze będą decydować ci, którzy wiedzą lepiej?
           Co dalej z wnioskiem: www.nadwisla.pl/index.php?pokaz=tekst&id=2991
           Wojtek Zacharjasz
           • wojtek_zacharjasz Re: czy kościół jest potrzebny ? 17.05.14, 02:46
            Niestety, mimo zapewnień Pani Wójt na łamach prasy ("Nad Wisłą" 15.05.2014), że do wniosku o referendum cyt.: "odniosę się do niego zgodnie z prawem", otrzymaliśmy odpowiedź wymijającą, a właściwie żadną. zobacz odpowiedź (z 2 maja sic!) drive.google.com/file/d/0B1M9s1x7yLS1c0ZCcEhjMl9jTVU/edit?usp=sharing (przepraszam za kopię ale tylko taką dysponuję).
            Wynika z niej sugestia, że nasz wniosek jest bezprzedmiotowy. Pytanie: czy wniosek referendalny należy składać po przegłosowaniu kontrowersyjnej uchwały, czy zanim taka decyzja zostanie przez Radę Gminy podjęta? Chyba przed, bo po to uchwała już obowiązuje! zobacz projekt budzącej tyle emocji uchwały drive.google.com/file/d/0B1M9s1x7yLS1UXB6WmhOZFlVQ1k/edit?usp=sharing.

            Wypowiedź p. Wójt dla "NAD WISŁĄ" (2.04.2014) też nie zostawia wątpliwości, cyt.: "Projekt uchwały o sprzedaży działki będzie głosowany prawdopodobnie w kwietniu lub maju – poinformowała nas wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik." Z przytoczonych faktów wynika niezbicie, że gmina prowadzi procedury zmierzające do sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu z bonifikatą (99%) - a tego dotyczy temat zaproponowanego referendum.

            Pikanterii prowadzonym przez Gminę Lesznowola zabiegom zmierzającym do sprzedaży działki za 1% wartości dodaje też, przytoczony przez "Nad Wisłą" (15.05.2014), fakt prowadzenia zakulisowych negocjacji z Radnymi, cyt.: "...w ostatnich tygodniach doszło do nieoficjalnych rozmów pani wójt i rady gminy w sprawie sprzedaży terenu Kościołowi za 1 procent. Podobno w ich wyniku w samorządzie nie ma już przeciwników udzielenia takiej bonifikaty".
            Bez opinii komisji merytorycznych, bez głosowań, bez sugerowanych przez niektórych Radnych konsultacji społecznych? Ot, tak "pod stołem"?. Zastanawiam się więc, czy będzie zgodnie z prawem czy zgodnie z prawem Gminy Lesznowola?
            Wojtek Zacharjasz
            • mieszkankani Re: czy kościół jest potrzebny ? 22.05.14, 16:50
             Przyznaje racje dla takamalaiwiczanka. Temat bardzo burzliwy. Na miejscu Radnych zrobiłabym wszystko, aby doprowadzić do głosowania. Dlaczego? bo nie wezmą na siebie całej odpowiedzialności. Mogą zebrać za to ogromne baty od wyborców jak i z jednej tak i z drugiej strony. Współczuję i życzę odwagi ! Pozdrawiam.
            • kriss_o_poranku Re: czy kościół jest potrzebny ? 23.05.14, 14:53
             "...w ostatnich tygodniach doszło do nieoficjalnych rozmów pani wójt i rady gminy w sprawie sprzedaży terenu Kościołowi za 1 procent. Podobno w ich wyniku w samorządzie nie ma już przeciwników udzielenia takiej bonifikaty".

             W "kuluarach" słychać, że wszyscy radni dostali propozycje od MJBW startowania w wyborach z jej komitetu - GRATULACJE :)
  • esplendi Re: Będzie nowy kościół - informacja w NAD WISŁĄ 26.05.14, 10:54
   STOP KOŚCIOŁOM - w okolicy górować niedługo będą tylko pseudogotyckie strzeliste wieże. Kościołów w okolicy jest wystarczająco.

   CZEGO BRAKUJE???

   * ULIC
   * CHODNIKÓW
   * SKWERÓW
   * MIEJSC REKREACJI
   * BEZPIECZNYCH SKRZYŻOWAŃ
   * RÓWNYCH ULIC

   Chyba to oczywiste, że są inne priorytety.

   "Sprzedaż" za 1% wartości - to jest zwykła NIEGOSPODARNOŚĆ i będziemy o tym PAMIĘTAĆ podczas najbliższych wyborów samorządowych - ta "opalona" grupa "samouwielbiających się wzajemnie" lewituje gdzieś z dala od mieszkańców. Przyziemny przykład: niedługo nie będzie można swobodnie przejść chodnikiem od szkoły w kierunku PKP - wszędzie zwisają krzaczory z posesji. Ktoś podejmie rękawicę i zrobi z tym porządek? Nie! Radni skupieni są na "kościołach" a nie brudzie i krzaczorach przy głównej ulicy....

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka