Dodaj do ulubionych

spotkanie w sprawie bezpieczeństwa

14.02.09, 12:39
W dniu 11 lutego 2009 r odbyło się spotkanie w sprawie bezpieczeństwa oraz powstania miejsc kulturalno-rozrywkowych w naszym Sołectwie. Było ono organizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką Nowej Iwicznej. W pierwotnym zamyśle miało to być spotkanie, w którym chcieliśmy zapytać o to, co Urząd Gminy Lesznowola ma do zaoferowania dla naszej młodzieży. Jako Sołectwo staramy się w miarę możliwości organizować dla młodzieży czas czy to poprzez organizację imprez rozrywkowych, czy też poprzez wsparcie zajęć sportowych. Jako Sołectwo mamy niewielkie pole manewru, dlatego chcieliśmy, aby Urząd Gminy wparł te nasze wysiłki. Ku naszemu zadowoleniu udział w tym spotkaniu zadeklarowało wiele osób, którym problemy młodzieży nie są obce. W spotkaniu tym udział wzięła Pani Wójt, przedstawiciel Komendanta Policji w Lesznowoli, Komendant Policji z Piaseczna, Ksiądz Proboszcz ze Starej Iwicznej, Dyrektorzy okolicznych szkół, Przewodniczący komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciel Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Radni Nowej Iwicznej, Radny z Mysiadła, przedstawiciele okolicznych Sołectw oraz osoby aktywnie działające na rzecz młodzieży. W trakcie spotkania poruszano wiele spraw i wątków, które nie zostały do końca wyczerpane, dlatego spotkania tego typu będą kontynuowane już w mniejszych podgrupach. Od Pani Wójt otrzymaliśmy zapewnienie, że zostaną przekazane środki dla policji na dodatkowe patrole na naszym terenie. Już niebawem powinny się one pojawić na ulicach ponadto policjanci patrolujący nasze ulice będą posiadać mapę punktów szczególnie niebezpiecznych na terenie naszego Sołectwa. Pani Wójt poinformowała również o tym, iż trwają prace nad instalacją monitoringu wzdłuż ciągów ulic, mamy nadzieje, że uda się to jak najszybciej zrealizować. Palącym problemem dla naszej Społeczności jest brak miejsc użyteczności publicznej, gdzieś gdzie można po prostu pójść i spędzić czas. Udało się Gminie Lesznowola zakupić teren przy szkole bardzo atrakcyjnie położony. Docelowo powinno to być centrum kulturalno- rozrywkowe naszego Sołectwa jednak to oczywiście potrwa. Już dziś na tym terenie znajdują się budynki, które można w jakiś sposób na potrzeby kultury zaadaptować, zachęcam Państwa do dzielenia się swoimi pomysłami i uwagami, jak najlepiej te obiekty zagospodarować. Również Ksiądz Proboszcz zadeklarował, że pomieszczenia domu parafialnego mogą służyć, jako miejsce spotkań dla naszej społeczności. Jest to bardzo ważne, ponieważ tych miejsc jest brak. Powstał również pomysł utworzenia kawiarenki w pomieszczeniach „myszki” z czytelnią prasy. Jako Sołectwo będziemy wspierać wszelkie inicjatywy sportowe wśród naszej młodzieży, pomoc finansową zadeklarował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej natomiast logistyczną Dyrektorzy szkół w Iwicznej i w Lesznowoli. To najważniejsze ustalenia podkreślam pierwszego z szeregu spotkań. Mam nadzieje, że wszystkie te działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w naszym Sołectwie a jednocześnie powstaną miejsca poświęcone kulturze i rozrywce, tak aby nasi mieszkańcy mogli się spotykać i miło spędzać czas. Zachęcam wszystkich do dzielenia się swoimi uwagami, pomysłami w omawianym temacie

Z wyrazami szacunku
Sołtys Sołectwa Nowa Iwiczna
Mariusz Socha
Obserwuj wątek
  • stanwolski Re: spotkanie w sprawie bezpieczeństwa 23.02.09, 17:54
   Brawo Panie Sołtysie

   Wreszcie jakaś poważna inicjatywa. Tak trzymać. Problem nie został
   sam, jednak ktoś się tym zajmuje. Trzymam kciuki.

   Pozdrawiam
   • kamins Re: spotkanie w sprawie bezpieczeństwa 23.02.09, 19:54
    Właśnie powstał na ulicy Zimowej salon gier oraz pijalnia piwa.
    • owrank Re: spotkanie w sprawie bezpieczeństwa 24.02.09, 10:44
     bądźmy na razie obiektywni - powstał pub gdzie sa autoomaty i
     sprzedaż piwa (jak to w pubie).
     w sklepie na przeciwko delikatesów, który tez jest bardzo blisko
     szkoły piwo pijało mnóstwo osób od lat, obok też jest bar (zakładam,
     że sprzedaja tam piwo chociaz nigdy nie byłem) i nie wiem czy jest z
     tym jakis problem ???
     • iwiczanka Re: spotkanie w sprawie bezpieczeństwa 24.02.09, 11:59
      Nikt nie dopraszał się pubu z automatami i piwem na Zimowej, a skoro istnieje
      coś takiego w innym miejscu i nikomu to nie przeszkadza, to niech tam sobie
      istnieje. Ulica Zimowa jest ulicą rodzinną i bardziej przydałby się w tym
      miejscu żłobek - nie automaty z piwem. Jestem ciekawa jak to właśnie jest z tymi
      pozwoleniami na taką działalność w pobliżu szkoły? Wierzę, że władze gminy i
      szkoły przyjrzą się temu dokładniej.
  • edytairka Re: spotkanie w sprawie bezpieczeństwa 24.02.09, 12:12
   Może Pan Sołtys zorganizowałby jakieś spotkanie w sprawie owego pubu. Sprawa
   budzi wiele kontrowersji. Moim skromnym zdaniem najpierw powinniśmy porozmawiać
   sami bez udziału właścicieli pubu. Forum nie daje takich możliwości. Co na to
   dyrekcja szkoły?
  • ordyl nieporozumienie lub pomieszanie pojęć 03.03.09, 17:55
   Witam

   Fajnie że będą nowe obiekty i nowe możliwości ja jednak chciałbym
   zwrócić uwagę na wykorzystanie tego co mamy w tej chwili. Wiąże się
   to z dużym nieporozumieniem związanym z prowadzonymi przeze mnie
   zajęciami z siatkówki.

   Chodzi oczywiście o wykorzystanie sali gimnastycznej ale również
   szkoły czyli sal lekcyjnych, korytarzy czy stołowki. Wiemy jaka jest
   sytuacja w szkole czyli przeładowanie praca na dwie zmiany etc. żeby
   powstrzymać ten tłok nie są już przyjmowane dzieci spoza rejonu oraz
   otworzono oddział w Mysiadle. Jak wiemy jest to niewystarczające i
   problemu to nierozwiązało.

   Nie mogę zrozumieć jednak czemu nie podjeto żadnych działań aby
   sale gimnastyczne były wykorzystane maksymalnie dla naszej
   społeczności. Usłyszałem że chciałem za dużo godzin na zajęcia
   sportowe dla naszej młodzieży. Jak to za dużo? Czy rzeczywiście
   nasza hala jest wykorzystana maksymalnie ? Wiem że nie.
   czy zajęcia dla młodziezy są prowadzone w optymalny sposób?

   Nie byłem na spotkaniu więc nie znam szczegółów ustaleń i wniosków
   ale czy gmina ma jakiś program plan wykorzystania tego co ma? czyli
   również hali gimnastycznej?
   I drugie pytanie czy rzeczywiście najważniejszy jest rachunek
   ekonomiczny a nie działanie na rzecz lokalnej społeczności? Ile
   zarabiamy na wynajmie a ile tracimy na tym że nasza młodzież ma inne
   zajęcia?
   Czy te tematy były w ogóle poruszone?

   Zdrówka
  • m.kotkowska Re: spotkanie w sprawie bezpieczeństwa 04.03.09, 12:06
   W dniu 11 lutego odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa oraz propozycji
   organizacji zajęć kulturalno-sportowych dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej i
   studentów.
   1. Rozumiejąc problem braku poczucia bezpieczeństwa, większego zagrożenia
   nieszczęśliwymi wypadkami z udziałem młodzieży oraz okiełzaniem ich energii i
   naturalnej aktywności w ich wieku, zastanawiano się nad możliwościami
   skierowania ich aktywności na zajęcia sportowe i kulturalne.
   Żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa i aby zwiększyć ilość patroli policji
   gmina wygospodarowała 120 tysięcy złotych. W związku z powyższym sołtysi
   zobowiązali się do przekazania mapy miejsc, w które należy skierować patrole
   policji. Komendanci Policji w Piasecznie zobowiązali się do poprawy współpracy z
   mieszkańcami.
   Brak reakcji ochrony i pracowników szkoły (sekretariat) na sygnały rodziców
   dotyczące niepokojącej sytuacji przed wejściem do szkoły (grupa młodzieży
   zagradzała przejście do szkoły i paliła papierosy- w efekcie dzieci idące do
   szkoły musiały ocierać się o osoby palące papierosy i przechodzić przez kłęby
   dymu papierosowego). Ochroniarz stwierdził, ze nie ma przed szkołą uczniów
   naszego gimnazjum i nie zainteresował się sprawą.
   2. Pani Wójt zasugerowała możliwość wykorzystania pozyskanych w ostatnim czasie
   terenów z infrastrukturą (teren po Focie, Tarnina, Kwiatowa oraz adaptacja willi
   Eizelego). Sołtysi oraz p. Przyborowska zobowiązali się do przeprowadzenia wizji
   lokalnej i do końca lutego przedstawienia możliwości wykorzystania terenu po
   Focie.
   Dodatkowa sala w Myszce zostanie przeznaczona na czytelnie i kawiarnie, miejsce
   w którym można byłoby przeczytać prasę.
   Ksiądz proboszcz będący na zebraniu zaproponował wykorzystanie sal
   katechetycznych na zajęcia dla młodzieży (m.in. na zorganizowanie dyskoteki).
   3. „Nie podkładajmy nóg lokalnym liderom” przedstawicielka lokalnej społeczności
   powiedziała, że ludziom, którzy zajmują się młodzieżą w ramach wolontariatu
   należałoby udzielić wsparcia ze strony gminy oraz szkoły. Pani Wójt zasugerowała
   możliwości wykorzystywania pieniędzy na ten cel z różnych źródeł.
   Zwiększenie zaangażowania szkoły w udziale młodzieży w zawodach, rywalizacji
   sportowej a nawet współpracy z innymi szkołami w tym zakresie jednocześnie nie
   angażując rodziców finansowo. Poruszony temat odpłatności za zajęcia (nie tylko
   sportowe) zaskoczył zebranych. Jeden z rodziców poruszył temat siatkówki
   prowadzonej przez p. Tadeusza Ordyłowskiego. Zajęcia były bezpłatne prowadzone w
   dwóch grupach, z wielkim zaangażowaniem oraz coraz większym zainteresowaniem
   wśród młodzieży gimnazjalnej. W tym roku szkolnym zajęcia prowadzone były tylko
   miesiąc, po czym okazało się, że za salę trzeba płacić. W okresie oczekiwania
   na podpisanie umowy na wynajem sali gimnastycznej przez p.T.Ordyłowskiego,
   rodzice dzieci wystąpili do Dyrekcji szkoły z pismem o przywrócenie zajęć na
   poprzednich warunkach (bezpłatnych). Odpowiedź dyrektora szkoły była negatywna,
   proponując w zamian naszym dzieciom zajęcia z SKS prowadzone przez nauczycieli
   WF. Niestety zajęcia te nie są w stanie utrzymać takiego zainteresowania piłką
   siatkową, jak rozwijał to trener z pasją. Dyrektor uzasadniał w odpowiedzi na
   pismo oraz na zebraniu to względami ekonomicznymi oraz dbałością o
   najoszczędniejsze gospodarowanie majątkiem publicznym. Efekt jest taki, że w
   naszej szkole wszystkie popołudniowe zajęcia są odpłatne.
   Kontrowersyjną wypowiedzią było stanowisko dyrektora szkoły w Lesznowoli, dla
   którego nie jest problemem udostępnienie bezpłatnie hali sportowej dla naszej
   młodzieży z opiekunem.
   Pani Wójt wyglądała na zaskoczoną. Przyznała, że należy wspierać, również
   finansowo lokalnych działaczy, a przede wszystkim wspomagać tak, aby nasza
   młodzież była zarażana ich pasją.
   Końcowym wnioskiem tej części dyskusji jest umówienie spotkania z wszystkimi
   osobami zaangażowanymi w prowadzenie zajęć sportowych, czyli nauczycielami wf i
   innymi osobami prowadzącymi zajęcia sportowe z młodzieżą- również z panem
   Tadeuszem Ordyłowskim.
   4. Na spotkaniu powstały też nowe propozycje dla mieszkańców takie jak
   lodowisko, ograniczenie dostępności alkoholu, tory rolkowe i deskorolkowe.
   Ksiądz proboszcz przeprowadził wywiad wśród młodzieży na temat ich oczekiwań.
   Oczekiwania te to miejsce spotkań, stół bilardowy, stół do tenisa, basen,
   przestrzeń parkowa.

   Zapraszam państwa do dalszej dyskusji na temat możliwości spędzania wolnego
   czasu w naszej małej ojczyźnie.

   Mam nadzieję, że nasi radni i inne osoby biorące udział czynny w spotkaniu
   wywiązują się z zobowiązań przez siebie podjętych i w najbliższym czasie
   opublikują efekty pracy.
   MK
  • mimi9610 Re: spotkanie w sprawie bezpieczeństwa 05.03.09, 13:50
   Panie Sołtysie,
   Proszę też podsunąć w gminie pomysł likwidowania bezpańskich psów bo
   to one stanowią duże niebezpieczeństwo dla mieszkańców.
  • m.kotkowska Re: spotkanie w sprawie bezpieczeństwa 11.03.09, 09:29
   Spotkanie odbyło się 11 lutego br. Do końca lutego miały być podjęte pewne
   działania. Panie Sołtysie i Radni - czy nasza społeczność zainteresowana tematem
   bezpieczeństwa w Iwicznej może czegoś dowiedzieć się więcej? Prosimy o większą
   otwartość i zaangażowanie.
  • ordyl Re: spotkanie w sprawie bezpieczeństwa 22.03.09, 23:21
   z ustawy o samorządach lokalnych

   Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
   własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
   ...
   6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
   ...
   8) edukacji publicznej,
   ...
   10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i
   urządzeń sportowych,
   ...
   14) (2) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
   przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania
   gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
   ...
   19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
   20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
   państw.

   Takie obowiązki ma gmina a czy coś się dzieje w takim razie w
   temacie?

   Zdrówka
  • stanwolski patrole policji 29.03.09, 23:32
   Panie Sołtysie

   I co dalej ? Dodatkowych patroli nie widziałem w ogóle nie widziałem
   patroli. Co się dzieje w tej sprawie? Czy to ma być tylko kampania
   wyborcza czy będą jakieś konkrety?

   • mariuszsocha Re: patrole policji 30.03.09, 15:08
    Szanowny Panie! Dodatkowe patrole obiecała Pani Wójt na spotkaniu 11
    lutego, jak tylko Rada Gminy uchwali stosowne na to środki , miało
    się to stać niebawem. Czasu upłynęło sporo, sam jestem zaniepokojony
    ciszą , będę o to dopytywał, bo obietnica była i te patrole
    dodatkowe są konieczne, bo z bezpieczeństwem na naszym terenie nie
    jest niestety dobrze.


    Z wyrazami szacunku
    Sołtys Nowej Iwicznej
    Mariusz Socha
    • stanwolski Re: patrole policji 30.03.09, 22:28
     Jak to zaniepokojony ciszą a co to było spotkanie towarzyskie? To po
     co się spotykaliście i w jakim celu skoro teraz mamy ciszę?

     Może rzeczywiście wygodniej się zajmować telefonem słuzbowym niż
     realnymi problemami.
     11 lutego było spotkanie i co? Czy zostały podjęte jakiekolwiek
     działania czy zbliżają się wybory i trzeba się wykazać aktywnością?
     • owrank Re: patrole policji 31.03.09, 19:31
      po pierwsze uprzejmie proszę o kierowanie tych pytań przede
      wszystkim do radnych a nie do sołtysa, który regularnie jest
      wywoływany jak tylko pojawi się jakis problem w sołectwie chociaż
      wpływ na radnych, którzy mają realną moc decyzyjną, sołtys ma
      dokładnie TAKI SAM jak KAŻDY mieszkaniec gminy.
      Jak Pan sam zauważył radni mają telefony służbowe także proszę
      skontaktować się z nimi i z chęcią przeczytamy na forum co Pan
      ustalił... A w sprawie kąśliwej uwagi odnośnie wyborów to
      zainteresowanie jest wyborami na radnych a na sołtysa nie pamietam
      jakiegoś specjalnego tłumu kandydatów, pewnie dlatego że to funkcja
      w 100% społeczna...
      • rowojtek Re: patrole policji 31.03.09, 20:41
       Informację na ten temat można uzyskać bezpośrednio od radnych -> [ tutaj ]. Cytując ... gmina uchwaliła na ostatniej sesji dodatkowe 60tys na dofinansowanie policji.
       Pan Sołtys sam niejako pcha się przed orkiestrę. Inicjując ten wątek dał w ten sposób do zrozumienia że ma w tej sprawie coś do powiedzenia. Nie dziwne więc, że ludzie się go potem pytają o rozwój wypadków.
       A prostując ostatnią informację...Sołtysi dostają procent od zebranych podatków oraz diety za udział w Sesjach Rady Gminy, choć w rzeczy samej nie są to pieniądze o które warto się zabijać:) Dla ścisłości radni również nie są obsypywani złotem.
       • mariuszsocha Re: patrole policji 31.03.09, 21:19
        Szanowny Panie, mówię tyle ile mam do powiedzenia. A mam do powiedzenia to że z mojej inicjatywy odbyło się spotkanie w sprawie bezpieczeństwa, na którym padło zapewnienie o tym że radni mieli dokonać zmian w budżecie w taki sposób aby były dodatkowe fundusze. Obietnica została spełniona i należy się z tego cieszyć. Nawiasem mówiąc dobrze Pan powiedział że Sołtys mówi! Bo jedyne uprawnienie Sołtysa to mówienie o problemach mieszkańców i inicjowanie takich jak to w sprawie bezpieczeństwa spotkań. Jeśli chodzi o informacje w sprawie wynagrodzeń, to ja pragnę sprostować Pana informację, zgodnie ze stosownymi zapisami statutu sołectwa (rozdział 3 paragraf 10) Sołtys pełni swe obowiązki społecznie. Procent od podatku zebranego, o którym Pan mówi to wynagrodzenie za obowiązki inkasenta podatkowego, a wiec jest to wynagrodzenie za koszty, jakie ponoszę przy zbiórce podatku a nie za obowiązki Sołtysa. Jeśli mamy być precyzyjni to jest to 8% od tego, co zbiorę a zbieram na kwartał średnio 2000 zł, więc jak łatwo policzyć otrzymuje 160 zł kwartalnego wynagrodzenia za to, że zbieram podatki a nie za to, że jestem Sołtysem. Jeśli chodzi o diety za udział w sesjach jest to kwota 150 zł i nie jest to wynagrodzenie tylko rekompensata za stracony dzień w pracy. Warto powiedzieć, że sesje bywają raz w miesiącu a często raz na dwa miesiące. Proszę nie zrozumieć, że ja narzekam, bo jestem zaszczycony tym, że mogę służyć mieszkańcom naszego Sołectwa jak najlepiej potrafie, ale proszę nie mówić, że Sołtys dostaje wynagrodzenie, bo tak nie jest. Wszelkie rachunki za telefon, koszty druku różnych materiałów ponoszę z własnych prywatnych środków. Jeśli już Pan wspomniał o dietach to proszę powiedzieć tu na forum ile wynosi dieta radnego?
       • justyna2205 Re: patrole policji 31.03.09, 21:45
        No tak, znowu najlepiej obwinić sołtysa. Jak o wszystko w tej
        miejscowości.Człowiek się stara, poświęca swój czas, by żyło nam się
        lepiej a tu i tak źle. A co zrobili radni poza podpisem pod uchwałą?
        A jeśli chodzi o wynagrodzenie to mam propozycję, proszę zrezygnowac
        z funkcji radnego skoro to takie małe pieniądze, znajdzie się wielu
        innych na Pańskie miejsce, którzy nie będą działać dla pieniędzy
        ale dla dobra społeczeństwa, społecznie, tak jak to robi sołtys.
        Popieram jego działania, przynajmniej pisze o wszystkich swoich
        inicjatywach nie bojąc się krytyki, a nie chowa głowę w piasek jak
        niektórzy. Pozdrawiam.
        • rowojtek Re: patrole policji 31.03.09, 23:30
         no pisze p. Sołtys, pisze, i to niemało. dobrze że radnym nie został bo by mu
         nudne podpisywanie uchwał zostało i by się zmarnował.
         Głosowałem na p. Sochę i głosu nie żałuję. Szkoda tylko, że czasami rozprasza
         swoją aktywność. Na stanowisku które piastuje jest niemało ważnych zadań do
         wykonania, choć nie wszystkie są bardzo medialne.
         Radnym nie jestem, ale z tego co wiem, do sprawdzenie w necie, dieta radnego to
         jakieś 1,5 tys. I jak pięknie to p.Sołtys wytłumaczył, nie jest to wynagrodzenie
         tylko rekompensata za utracone dni pracy i ponoszone koszty
         • justyna2205 Re: patrole policji 01.04.09, 13:11
          hmmm, 1500 zł jako rekompensata za dzień nieobecności w pracy? Ja
          miesięcznie tyle nie zarabiam. Ja nie neguję radnych, tylko proszę
          niech coś robią i nas o tym informują a nie ciągle jakieś konflikty
          personalne o byle co. Bo tylko oni mają moc prawną w gminie, na
          sesjach mają możliwości ubiegania się o cokolwiek, niestety sołtys
          może jedynie zdanie wyrazić i albo go ktoś wysłucha albo i nie.
          Zastanówmy się także nad naszym zachowaniem i opiniami bo czasami
          niektórzy robią problem z niczego. Tak samo teraz, co niby ma
          zrobić sołtys skoro na patrole nie ma na razie pieniędzy, zapłacić z
          własnej kieszeni? Pomyślmy najpierw zanim cokolwiek napiszemy, bo
          niepotrzebnie zupełnie wywołujemy przysłowiową "burzę w szklance
          wody". Pozdrawiam.
          • owrank Re: patrole policji 01.04.09, 17:36
           >>>1500 zł jako rekompensata za dzień nieobecności
           to chyba za wszystkie dni nieobecności w ciągu całego miesiąca


           • justyna2205 Re: patrole policji 01.04.09, 19:53
            Nie bądźmy drobiazgowi, sesja w miesiącu jest jedna albo i nie a
            pieniądze są co miesiąc. Natomiast jakoś nie widać innych poczynań
            naszych radnych poza obecnością na sesjach.
            • stanwolski Re: patrole policji 01.04.09, 21:15
             Jak nic wybory się zbliżają to i aktywność rośnie. 1500 złoty warto
             się zabijać ?
          • rowojtek Re: patrole policji 01.04.09, 23:30
           o jednym dniu nieobecności pisał p. Sołtys. Jeśli ktoś nie zna
           faktów niech o nich nie pisze. Przecież wystarczy sprawdzić
           (informacje publicznie dostepne) ile jest sesji rady, ile posiedzeń
           komisji, itp... Ja przecież nie wartościuję czy 150 to dużo, a czy
           1500 to malo (wysokość diet też jest publicznie dostępna), albo czy
           inkaso podatku gruntowego to praca oplacalna (fakt jest taki, ze
           nikt poza soltysem nie ma takich uprawnien). Nie piszmy tylko tego o
           czym nie wiemy, a co akurat bardzo łatwo zweryfikować. Bardzo wiele
           informacji można zdobyć przy minimalnym nakładzie sił. I Urząd Gminy
           i sporo radnyh i rada sołecka i Sołtys prowadzą swoje serwisy
           informacyjne. Jeżeli ktoś ma chęć się zainteresować to bez problemu
           gdzieś znajdzie stosowne informacje zamiast wzywać "informujcie".
           A co do pieniędzy, wiadomo że Sołtys nie dysponuje żadnymi
           pieniędzmi. Po co więc usiłuje sprawiać wrażenie jakby miał wpływ na
           ich wydatkowanie? O pieniądzach decyduje rada gminy (jak
           wiadomo "dała" już pieniądze na dodatkowe patrole), oraz w części
           przypadającej na sołectwa (dziesiątki tysięcy) - bezpośrednio
           mieszkańcy poprzez zebrania sołeckie.
           pozdrawiam
           • mariuszsocha Re: patrole policji 02.04.09, 09:33
            Proponuje zakończyć temat diet i wynagrodzeń, ponieważ są pilniejsze
            sprawy, którymi Radni i Sołtys powinni się zajmować, pragnę tylko
            jeszcze sprostować to, co był Pan łaskaw napisać, że tylko Sołtys ma
            uprawnienia aby zbierać podatek. Każdy kto płaci podatek wie, że
            można go zapłacić w Urzędzie Gminy (wiele osób tak robi), można go
            zapłacić w banku, na poczcie lub nie wychodząc z domu przekazem
            internetowy (olbrzymia większość tak płaci). Płacenie u Sołtysa jest
            najmniej popularnym sposobem płacenia, który uznają jeszcze tylko
            starsze osoby, które mają niewielką ratę i mają utrudniony dostęp do
            usług bankowych. W trakcie zbiórki podatku przychodzi do mnie
            średnio 10 do 15 osób na Sołectwo liczące 3500 zameldowanych
            mieszkańców. Miejmy zatem skale, o jakich wielkościach mówimy.
            Zbiórka nawet w tak nie wielkiej skali wymaga od Sołtysa wielu
            zabiegów od zabezpieczenia danych osobowych po zabezpieczenie
            środków finansowych i dowodów wpłaty nie mówiąc już o dniach na tą
            zbiórkę poświęconych. Rozliczenie podatku wiąże się z dwoma wizytami
            w Urzędzie Gminy w godzinach pracy zawodowej Sołtysa. Tym nawiązuje
            do tego, co Pan pisze, że w Gminie nie bywa się tylko raz w
            miesiącu, ale kilka razy, dokładnie tak, bywa się bardzo często, bo
            tego wymaga interes naszych mieszkańców. Wiele spraw załatwiają
            Radni i wiele spraw załatwia Sołtys, Iwiczna słynie z dobrej
            współpracy wszystkich organów od Radnych przez Sołtysa po Radę
            Sołecka, to jest nasza siła i nasze osiągnięcie, wspólnie pracujemy
            dla dobra naszych mieszkańców. Radni według swoich uprawnień i ze
            stosownym wynagrodzeniem a Sołtys ze swoimi uprawnieniami i
            wynagrodzeniem. I proszę nie tworzyć takiego wrażenia, że Sołtys
            wychodzi przed orkiestrę czy udaje, że może więcej niż może. Jeszcze
            raz podkreślam realnym uprawnieniem Sołtysa jest wspieranie Radnych
            i jak najgłośniejsze mówienie o problemach Sołectwa i o tym, co boli
            mieszkańców. Dlatego staram się zawsze głośno mówić, czego potrzeba
            w Nowej Iwicznej, udało się zainicjować spotkanie o bezpieczeństwie
            zaproszeni zostali goście, tyle mogłem zrobić zgodnie z
            uprawnieniami. Na tym spotkaniu padła ważna deklaracja o środkach z
            ust Pani Wójt, zapewnienie to zrealizowali Radni, dzięki temu mamy
            środki i trzeba wierzyć, że będzie dzięki temu bezpieczniej. Każdy
            zrobił swoje zgodnie z uprawnieniami i coś udało się dobrego
            osiągnąć, bo działaliśmy razem wspólnie. Apeluje o takie działanie i
            nie kierowanie uszczypliwości, bo wszyscy oprócz swoich zwykłych
            zawodowych obowiązków poświęcamy swój czas prywatny po to by w Nowej
            Iwicznej żyło się lepiej. Jedni mają więcej uprawnień i więc i
            odpowiedzialności, dlatego dostają 1500 zł a inni mają niewiele
            uprawnień, więc i odpowiedzialność jest mniejsza a co za tym i brak
            środków finansowych. Nasi mieszkańcy doskonale wiedzą, kto ile może
            i kogo za co trzeba rozliczyć i bardzo proszę, aby pamiętać o tym że
            Sołtys niema prawa głosu w Radzie Gminy, więc może tylko mówić i
            prosić, a czy ktoś decyzyjny tego wysłucha czy nie to już całkiem
            inna sprawa. Czasem wysłucha a czasem nie, dlatego Sołtys czasem
            może powiedzieć mieszkańcom, że coś się udało a czasem że nie.
            Zdecydowanie to podkreślam na wypadek gdyby ktoś miał wrażenie, że
            Sołtys więcej może niż faktycznie może.

            Z wyrazami szacunku
            Sołtys Nowej Iwicznej
            Mariusz Socha
            • zielinsp Re: patrole policji 02.04.09, 11:04
             Panie sołtysie!
             Ja jestem osobiście pod wrażeniem Pana zaangażowania i skuteczności
             działania. Pomału pewne drobne sprawy (ja pamiętam remont wiat na
             peronie, kosze na psie odchody, zakup terenu przy szkole, patrole
             policji itp) są realizowane i o to chodzi!
             Mnie nie byłoby stać na poświęcenie takiej ilości czasu na
             działalność społeczną. Dlatego doceniam to w dwójnasób.
             Malkontenci zawsze się znajdą. Proszę po prostu robić swoje.
           • owrank Re: patrole policji 02.04.09, 16:37
            >>> Po co więc usiłuje sprawiać wrażenie jakby miał wpływ na
            >>> ich wydatkowanie?

            jestem aktywnym forumowiczem a z naszym sołtysem doktorem :) jak
            tylko mam okazję dysktuje w pociągu :) ale W ZYCIU NIE WIDZIALEM
            ZEBY NAWET PROBOWAL SPRAWIAC TAKIE WRAZENIE... no po prostu nigdy...
            także o co chodzi ??? jest promotorem m.in. bezpieczeństwa,
            przedstawia różne kwestie na spotkaniach czy z radnymi czy z
            mieszkańcami i az boje się pomyśłeć, że może np. nie kandydowac na
            następną kadencję...
            • rowojtek Re: patrole policji 03.04.09, 01:01
             jeszcze raz chcę powtórzyć, nie atakuję sołtysa dla sportu,
             przypominam, że zaczęło się od sprostowania nieściłości. Im dalej ta
             dyskusja brnie tym więcej kolejnyh nieściłości i ich obrońców się
             pojawia.
             Szczerze wierzę w jak najlepsze intencje p. Sołtysa. Nie znajduję
             jedynie w faktach potwierdzenia aż tylu działań na rzecz ich
             realizacji.
             Zanim powrócę do meritum krótka dygresja do poprzeników:

             do zielinsp: dodaj jeszcze do listy budowe szkoły dla maluchów przy
             stawie, uruchomienie komunikacji gminnej, wspólny bilet ZTM. Czemu
             tylko tych kilka wybrałes(as)?

             do owrank: wierzę Ci, że z Sołtysem się świetnie dyskutuje. zupełnie
             serio to piszę. wszak z człowiekiem wykształconym zawsze miło
             podyskutować.
             A na marginesie, i cały czas serio, to dumny jestem, że chyba jako
             jedyna gmina w Polsce mamy sołtysa z tytułem doktora!

             O tym że te czy inne sprawy są ważne wie każdy, ale nie każdy kto o
             tym powie staje się ich sprawcą.
             Zastanawiające, że na pytania (na tym forum i nie zadawane przeze
             mnie) dotyczące choćby tych sztandarowych projektów jak
             bezpieczeństwo czy psie odchody, Pan Sołtys nie zna odpowiedzi w
             momencie gdy fakty są już znane.

             Sesja rady uchwalająca wydatki na patrole odbyła się 26 marca
             (treści uchwał na lesznowola.pl). Kilka dni po tym, p. Sołtys,
             według słów owranka - promotor bezpieczeństwa, o tym nie wie.
             wykazuje natomiast troskę i obiecuje naciski (a gdyby przed
             napisaniem tego sprawdzil?). Powinien też wiedzieć, że od czasu
             spotkania nie było żadnej sesji rady gminy (lesznowola.pl), jest
             przecież o nich informowany, więc też i decyzja nie mogła zapaść.
             Decyzja zapadła na pierwszej sesji rady gminy po spotkaniu. Każdy
             zaangażowany, o ile nie mógłby być osobiście, nie omieszkałby się
             dowiedzieć co i jak. Ja sprawdziłem, p. Sołtys chyba nie. (aha, nie
             chcę być "promotorem" i nie będę na nic kandydował)

             Oznakowanie psich pojemników, p. Sołtys znów bez wahania obiecuje
             podjęcie działań. Nawet ładnie wyszło bo oznakowane zostały bodaj
             tego samego dnia. tyle iż to że mają być oznakowane wiadomo było od
             samego początku, jak też i to dlaczego się to spóźniło - wiedza
             dostępna telefonicznie w urzędzie gminy.
             Skoro mnie, niezaangażowanemu w tak ważne sprawy, się to udało to
             chyba i inni też mogą.

             To jest troska i zaangażowanie? Jeżeli ja w podobny sposób wykażę
             swoje zaangażowanie w jakiś projekt w pracy, co może się przytrafić
             przecież każdemu z różnych przyczyn :), to chowam to jak najgłębiej
             i nie opowiadam jak mi świetnie idzie. Gdybym jednak wbrew zdrowemu
             rozsądkowi tak postąpił, to klient zaśmiałby mi się w twarz, a szef
             wywalił z roboty. Nie namawiam do tego szanownych wyborców -
             pracodawców, proszę jedynie o umiar w laniu wody. Przecież w
             dzisiejszych czasach wszystko prawie można bardzo łatwo zweryfikować
             i obnażyć.

             I ostatnie słowo o dietach, od których się zaczęło i na których mam
             nadzieję się skończy. Jak ja pójdę sa sesję rady (raz byłem) i będę
             zabierał głos w sprawach dla mnie ważnych (zabierałem) nie dostanę
             kasy. Jeżeli zapłacę podatek na poczcie lub w gminie - nikt nie
             dostanie 8%, nie mówiąc o tym, że ja nie mogę zbierac rzeczonego
             podatku. Protestuję więc przeciwko stwierdzeniu że sołtysowanie jest
             w 100% bezpłatne, z wypowiadanym na tym samym oddechu, że sołtys
             może tylko mówić. Każdy może mówić - nie trzeba być sołtysem, ale
             nie każdy ma takie uprawnienia (nie nazwę tego przywilejem bo nie
             jest) jak sołtys.
             • kasia.sawicka79 Re: patrole policji 03.04.09, 11:34
              Panie sąsiedzie pisze pan że łatwo dziś wszystko zweryfikować,
              zwłaszcza w tak małej wsi jak Iwiczna. Ja poszłam za pana radą i
              podzwoniłam trochę , przyznam że dowiedzieć się czegoś w gminie
              graniczy z cudem, ale dowiedziałam się bardzo ciekawej rzeczy
              przypadkiem że jest pan mężem naszej pani radnej. Wiec może dlatego
              ma pan tak dobre informacje i proszę powiedzieć czy wypada pisać w
              tej sytuacji że jest pan niezaangażowany.
              W kwestii diet ja pochodzę z takiej okolicy gdzie radny za udział w
              sesji dostaje 80 zł a sołtys to starszy pan hodujący kury. Tutaj
              radny bierze dietę 1600 zł panie sąsiedzie a nie 1500 jak pan
              napisał , podzwoniłam to wiem :) . Powiem szczerze ponoć mamy 3
              radnych ale potrafię wymienić tylko 2, i tyle wiem o działalności
              radny. Sołtys nawet jeśli działa jak środek masowego przekazu a nie
              jak czynnik sprawczy to dzięki niemu wiem co się dzieje w tej
              gminie, mogę go spotkać albo na peronie albo jak wiesza na
              tablicach ogłoszenia porozmawiać, zapytać, dowiedzieć się. A radnych
              nawet nie znam i nie wiem gdzie mieszkają. Proszę się wziąć do
              roboty wszyscy razem sołtys, radni i ta cała gmina, bo żyje się w
              tej wsi coraz gorzej.
              • rowojtek Re: patrole policji 03.04.09, 21:02
               i tego wszystkiego się Pani w gminie dowiedziała? Gratuluję! A więc zna jednak Pani niektórych radnych, również gratuluję.
               Ale szkoda było fatygi bo już ze 2 lata temu na tym forum się przedstawiałem, wystarczy wpisać "rowojtek" do wyszukiwarki. Cieszę się jednak, że chociaż tyle dobrego z mojej krucjaty wyszło, że niektórzy ludzie sami potrafią dotrze do informacji, a nie polegają jedynie na tym co tu przeczytają lub zasłyszą na peronie.

               Wszystkie informacje na które się powoływałem, są weryfikowalne i publicznie dostępne, a większość nawet bez dzwonienia - lesznowola.pl.

               Nie mam tyle szczęścia co Pani i nie miałem szczęścia spotkać sołtysa wieszającego ogłoszenia na tablicy np. przy ul. Granicznej, choć to też przecież Nowa Iwiczna.

               Nazwiska wszystkich radnych dostępne są na lesznowola.pl, wybory2006.pkw.gov.pl. Jestem przekonany, że przy takim zaangażowaniu społecznym z pewnością uczestniczyła Pani w wyborach. Ich wyniki długo wisiały choćby w szkole. Strona nowaiwiczna.com.pl również podaje listę radnych a nawet ich numery telefonów, a lesznowola.pl drukuje nawet ich zeznania majątkowe. Jeżeli nadal nie zna Pani swoich radnych to najwyraźniej na własne życzenie.

               Co do wysokości diety, to podając kwotę 1500 zastrzegałem, że podaję z pamięci ale można to sprawdzić. Skoro Pani to zakwestionowała to sprawdziłem i muszę zarzucić Pani mijanie się z prawdą. Od października 2007 (Uchwalona we wrześniu) dieta ta wynosi dokładnie 1500 (poprzednio 1200). Proszę podać źródło swojej informacji albo ją odwołać.

               Niestety wygląda na to że znów mamy tu do czynienia z kolejnym przykładem nieścisłości, które sprowokowały mnie do zabrania głosu. Ja mówię o faktach, popartych dokumentami, a Pani o "sensacjach" zasłyszanych na peronie.
             • mariuszsocha Re: patrole policji 03.04.09, 13:24
              Liczyłem, że ten temat się zakończy już, postanowił go Pan dalej
              rozwijać wiec nie mogę pozostać milczący. Zgadzam się z Panem, że
              nie każdy, kto powie o problemie jest zaraz sprawcą jego
              rozwiązania. Jednak jeszcze raz apeluje do Pana o to by nie
              wywoływał Pan wrażenia wśród czytelników, że Sołtys więcej może niż
              faktycznie może. Podkreślam bardzo zdecydowanie sam Sołtys nic by
              nie załatwił, załatwić możemy tylko wspólnie Radni, Sołtys, Rada
              sołecka i Mieszkańcy na zebraniach. Nigdy nie przypisałem sobie
              najmniejszej zasługi, która do mnie nie należy. Pisząc, że coś jest
              załatwione zawsze rozumiem przez to, że wspólnie to załatwiliśmy,
              pisząc, że będę dopytywał, interweniował zawsze rozumiem przez to,
              że porozmawiam z Radnymi skonsultuje się z Radą sołecką, pojadę do
              gminy. Naprawdę raz jeszcze apeluje o nie tworzenie takiej
              atmosfery, jaka jest w tym temacie. A przechodząc do tego, co mi Pan
              zarzuca w kwestii pojemników na psie odchody. Można to stwierdzić,
              od początku kadencji jako sołtys składam stosowne pisma w sprawie
              rozwiązania problemu psich odchodów. Fakt pism było kilka, ale ta
              przysłowiowa kropla draży skałę ktoś ten problem zauważył wreszcie.
              Nie mówię, że to moja zasługa tylko, bo pod tymi pismami
              podpisaliśmy się wszyscy. Jeśli chodzi o oznakowanie pojemników to
              pierwszego dnia po ich zainstalowaniu były głosy, że brak napisów,
              powiedziałem będę starał się to rozwiązać i dlatego pojechałem do
              stosownego referatu pytając jednocześnie o koszty (kosze jak i ich
              opróżnianie miały być finansowane ze środków sołeckich, udało się
              żeby tylko opróżnianie było z naszych środków). Tyle na ile mi
              pozwalają mi uprawnienia zrobiłem. Jeśli chodzi o środki na
              bezpieczeństwo, udało mi się uzyskać zapewnienie, że takie środki
              będą tyle według statutu mogę. O środki mieli zadbać radni wiec
              czemu kieruje Pan do mnie uwagi?. Zwrócił się mieszkaniec z
              zapytaniem co się w tej sprawie dzieje wiec mu odpowiedziałem, że
              sam jestem zaniepokojony sprawą i będę dopytywał. Tak się złożyło,
              że na tej sesji nie byłem z powodu choroby wiec o uchwaleniu środków
              nie wiedziałem. Ale proszę powiedzieć czy ja powiedziałem, że
              załatwię te środki? NIEE!! Bo na to nie posiadam uprawnień.
              Napisałem, że będę dopytywał tak, aby ta sprawa nie została
              zapomniana. Żal tylko, że żaden radny nie zechciał poinformować
              szanownych mieszkańców i mnie o tym fakcie. Sprawa się skończyła
              dobrze na szczęście. Bardzo jest mi przykro, że przypisuje mi Pan
              niegodne działania, zawsze staram się służyć naszym mieszkańcom jak
              potrafię najlepiej. Jeśli chodzi o diety może Pan oczywiście
              protestować, że Sołtys działa w 100% wynagrodzenia. Ale protestuje
              Pan przeciw faktom, bo dokładnie tak jest Sołtys działa jak mówi
              statut społecznie, i proszę nie mieszać tutaj diety za sesje czy
              wypłaty za zbiórkę podatku, bo to są pieniądze za inne czynności. A
              tak nawiasem mówiąc to co otrzymuje nie starcza nawet na telefon i
              paliwo, nie mówiąc już o kosztach drukowania i obróbki różnych
              materiałów. Dlatego proszę zachować naprawdę skale, bo ja z tego nie
              czerpie dochodów a wręcz do tego dokładam. I będę to robił dopóki
              mieszkańcy mi pozwolą tą funkcję pełnić, bo ja zwyczajnie kocham
              Nową Iwiczną i chce żeby tu było jak najlepiej.

              Pozdrawiam mimo wszystko serdecznie.
              • duom Klub bezradnych z Nowej Iwicznej 03.04.09, 15:24
               Pan ROGOWSKI W. ma rację. Pan sołtys przypisuje sobie wiele rzeczy,
               zresztą ktoś juz mu kiedyś uwagę na forum zwracał.

               Kazimierz
               • ordyl Re: Klub bezradnych z Nowej Iwicznej 03.04.09, 20:03
                Po raz kolejny możemy tylko przeprosić za radnego z Mysiadła. Nie
                jesteśmy w stanie przemówić mu do rozumu.

                Zdrówka
              • rowojtek Re: patrole policji 03.04.09, 21:15
               Panie Sołtysie, nie należę do grupy osób które muszą mieć ostatnie zdanie w
               dyskusji, nie będę więc tego dalej ciągnął. Przecież nie chodzi tu o to czy
               dieta i inkaso to dużo pieniędzy i czy starcza na telefon i papier. Wiedział Pan
               kandydując jakie są realia i to Pana nie odstraszyło. Wielkie za to słowa uznania.
               Mam nadzieję, a może już i wrażenie, że jednak jakiś pozytyw z tej naszej
               dyskusji wyniknie i że rozumie Pan też że faktów nie tworzy się pisząc o nich.
               Życzę Panu bardzo dobrze i dlatego nie chciałbym by Pańska "medialna" aktywność
               stała się czymś co mogłoby przysłonić rzeczywisty wkład pracy jaki Pan ponosi
               dla naszego sołectwa.
               Pozdrawiam serdecznie i życzę dalszej wytrwałości w trudnej pracy.
  • ordyl Re: spotkanie w sprawie bezpieczeństwa 03.04.09, 20:17
   Trzeba oddać sprawiedliwość wszystkim stronom. Panie Justyna Gawęda
   i pani Janina Pytkowska włożyły wiele pracy i wysiłku żeby poprawić
   coś w sołectwie Nowa Iwiczna. Obie panie pracowały w radzie
   sołeckiej całkowicie społecznie bez diet czy telefonów służbowych.

   Ich zasługa to parking przy szkole, plac zabaw przy tarniny kosze na
   śmieci. Na interwencje Justyny Gawędy udało się zoorganizować
   zajęcia z siatkówki dla młodzieży.
   Kolejną osobą aktywnie zaangażowaną to radna Maria Rogowska i to też
   trzeba docenić. Marysia jest na wszystkich sesjach rady gminy oraz
   na wszystkich komisjach (jako widz czasami).
   Pomimo tak wielkiego zaangażowania nie udaje się załatwić spraw
   sołectwa Nowej Iwicznej z bardzo prozaicznej przyczyny nie mamy
   większości w radzie gminy. Mając trzech radnych na 15 (Rogowska,
   Gawęda i Gieleciński) bardzo ciężko jest coś przepchnąć.

   Trzeba też oddać sprawiedliwość sołtysowi (pomimo wielu zastrzeżeń)
   jest rzeczywiśćie aktywny stara się uczestniczyć we wszystkich
   spotkaniach, można powiedzieć pracuję społecznie.

   Problemem są posty z których można wywnioskować, że większość spraw
   dzieje się dzięki Mariuszowi zupełnie pomijając rolę najważniejszych
   trzech osób w sołectwie.

   To że ktoś jest skromny nie chodzi i nie krzyczy ile to zrobił
   załatwił nie oznacza że nic nie robi. Ktoś musi pochwalić nasze
   panie. Nie dziwię się Wojtkowi że zareagował bo wie ile czasu
   zajmuje Marysi praca w gminie i jak się w nią angażuje,
   niekoniecznie mówiąc czy pisząc pisma.

   Zdrówka
   • duom spotkanie w sprawie bezpieczeństwa ? 07.04.09, 13:54
    Proszę o przedstawienie szczegółów spotkania radnych Mysiadła i
    klubu radnych Nowej Iwicznej z Policją w dniu 3 kwietnia br. ?

    Kazimierz

    ps. z tego co pamiętam Pan S O Ł T Y S Socha miał złożyć pismo
    przedstawiające miejsca niebezpieczne w NI, złożył Pan? Jeśli tak to
    kiedy? Jesli nie, to dlaczego? Radni Mysiadła, sołtys Mysiadła,
    radni Nowej Iwicznej pisma złożyli:))
    • kamil-kaniowski Re: spotkanie w sprawie bezpieczeństwa ? 07.04.09, 14:15
     No przyłączam się do przeprosin za naszego radnego z Mysiadła, taki
     już ostatnio spokój u nas na Mysiadle był. Mieszkańcy Nowej Iwicznej
     zazdrościmy wam normalnych radnych i sołtysa. Bo my mamy radnego
     duoma :). Jakby ktoś miał wątpliwość kim jest radny duom atrakcyjny
     Kazimierz:):)

     Szanuj zieleń !!!!!!!!!!
     Autor: duom 10.03.09, 07:01
     Jak kupiliście mieszkania w Piasecznie na ul. Łabędziej 25-27, nie
     myśląc o
     parkingach i nie domagając się ich to WASZ i tylko WASZ problem.

     Kazimierz

     ps. mieszkam od kilku miesięcy na ul. bez nazwy łączącej ul. Polną z
     Borówki, a
     trola żadnego nie znam!


     • duom Re: spotkanie w sprawie bezpieczeństwa ? 07.04.09, 15:25
      Wybacz mój przyjacielu, zupełnie nie wiem o co tobie chodzi, zresztą
      nie zamierzam tego dochodzić. Takich jak ty trzeba po prostu I G N O
      R O W A Ć:)))))

      Proszę o przedstawienie szczegółów spotkania radnych Mysiadła i
      klubu radnych Nowej Iwicznej z Policją w dniu 3 kwietnia br. ?

      Kazimierz
      • kamil-kaniowski Re: spotkanie w sprawie bezpieczeństwa ? 07.04.09, 15:53
       Wyborcy Mysiadła Panie Radny w wyborach zignorują ciebie bo
       przynosisz wstyd Mysiadłu i całej gminie .
       Jak możliwe jest że nasz wspaniały radny nie był na tak ważnym
       spotkaniu i teraz musi na forum pytać ???? proszę o odpowiedz panie
       radny na forum:)
       • stanwolski Re: spotkanie w sprawie bezpieczeństwa ? 08.04.09, 20:13
        Kamilu ignorujemy te spotkania? Fakt żadnych konkretów, tylko piersi
        wystawione do orderów. Niepojąca cisza jak powiedział sołtys w
        temacie zapadła. Jakieś spotkania się odbywają a patroli jak nie
        było tak nima, że nie wspomnę o dodatkowych (do czego) patrolach.

        Chyba jednak coś się zaczęło dziać bo szkolne boisko obleżone
        młodzieżą. Nawet jakichś trenerów widziałem od nożnej, koszykówki
        czybe również tenisa. Więc może jednak coś ruszyło w temacie.
        Czyja to zasługa w takim razie kto załatwił te zajęcia dla młodzieży?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka