Dodaj do ulubionych

Fraszki i rymowanki z powiatu puckiego

23.12.05, 19:33
Choć po ślonsku naszkryflane
Przeca Ziymi Pucki dane.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Fraszki i rymowanki z powiatu puckiego 23.12.05, 19:34
   Ze stolicy ślonski fraszki
   Skiż radości te igraszki.
  • broneknotgeld Puck 23.12.05, 19:34
   Muzeum Rybołowstwa

   Muzeum take na Helu szukej
   Kaj piyrwyj kościoł tam teroz klupej
   Nałdki dziwej tyż zabytkowe
   Siedymset lot już pływoł tu czowiek.
   • broneknotgeld Re: Puck 23.12.05, 19:35
    Herb

    Lew na rybie - to ci gratka
    Jako we tym jest zagadka?
    Możno w Kocie Wazow znak?
    Łon Bałtyk traktyje tak?
    • broneknotgeld Re: Puck 23.12.05, 19:35
     Lew z łososiym

     Lew łososia chycioł - to mi niy sztimuje
     Dyć Gdańsk se Krziżokom przeca tyż buntowoł
     Bestoż krol Szwecyji z flotom Puck zajmuje
     Czy richtig pod zastaw tyn port łon dostowoł?
     • broneknotgeld Re: Puck 23.12.05, 19:35
      Prastary Puck

      Archeolog godo - Tyn Puck jest leciwy
      Soldy bizantyjske przeca tukej znodli
      Ze szostego wieku - toż naprowdy dziwy
      Tako w historyjo głymboko aż bodli.
      • broneknotgeld Re: Puck 23.12.05, 19:36
       Pucki łodpust

       Toż tukej ryboki z cołki okolicy
       Nojpiyrw se zbiyrajom we porcie w Kuźnicy
       By razym do Pucka zatokom przepłynońć
       Łodpustu puckego niy mogom łominońć

       Dopłynom do brzegu - idom z procesyjom
       Do "Pyjtra i Pawła" ci co z morza żyjom
       Za ty "stary piyrwy" tako to bywało
       Łod ćwierć wieku jednak na powrot nastało.
       • broneknotgeld Re: Puck 23.12.05, 19:36
        "Zopucko"

        Tako Kaszuby zwom Kympa Pucko
        Dlo nich to zowdy było Zopucko.
        • broneknotgeld Re: Puck 23.12.05, 19:37
         Ziymia Pucko

         Downiyj ta Ziymia epniejszo była
         Dyć sie ze czasym jakoś kurczyła
         Choć Puck ze tego możno niy rod
         Tako jak dzisioj fufcig już lot.
         • broneknotgeld Re: Puck 23.12.05, 19:37
          7 gmin

          Siedym gmin puckich dyć dzisioj mocie
          Se na Pomorzu wszyske poznocie
          Piykne to przeca wybrzeżo strony
          Trza rymym ślonskim sypnońć na łonych.
          • broneknotgeld Re: Puck 23.12.05, 19:37
           Szczyńśliwo siodymka

           Hel Jastarnia Kosakowo
           Krokowa Władysławowo
           Miasto Puck i tako "wioska"
           Szczyńścio znojdziesz tu niytroszka.
           • broneknotgeld Re: Puck 23.12.05, 19:38
            Gisdepka

            Łod połednia Gisdepka Zopucko łoblywo
            Jyj piykny dolince niyjedyn se dziwo.
            • broneknotgeld Re: Puck 23.12.05, 19:38
             Puszcza Darzlubsko

             Łod zachodu mosz Puszczy Darzlubski tu konski
             Kedyś bor wielgachny dzisioj jakiś "wonski".
             • broneknotgeld Re: Puck 23.12.05, 19:39
              Wielke Morze

              Nad "Wielkim Morzym" dziedzina leży
              Sami to wiycie - niy czeba wierzyć.
              • broneknotgeld Re: Puck 23.12.05, 19:39
               Małe Morze

               Nikierzy zatokom łod Pucka je zwom
               Dyć jo se we gowie "Małe Morze" mom.
               • broneknotgeld Re: Puck 23.12.05, 19:39
                Fufcig rokow (1954-2004)

                Rowno fufcig rokow Ziymia Pucko tako
                Siedym gmin se dzisioj na dziedzina skłodo
                Piyrwyj wiynkszo była dyć to już jednako
                Ważne że tu Kaszub po swojymu godo.
          • broneknotgeld Re: Puck 02.06.06, 21:10
           Ostrowo (V tysionclecie p.n.e.)

           Toz trza se cofnońć naprowdy wiela
           Co archeolog przeca poradzi
           Jego łopata łodkryła sztela
           Czy ta nojstarszo? Idzie se wadzić

           Dyć niych to bydzie - mie cołkym styknie
           Wele Ostrowa zocne pradzieje
           Tako zacznymy szkryflać tu piyknie
           Ło ziymi kero se do nos śmieje.
           • broneknotgeld Re: Puck 02.06.06, 21:11
            W XII wieku

            Puck kasztelańskim terozki grodym
            We władzy princa gdańskego
            Potrza Pomorzu siyły i zgody
            Tyż mocny rynki do tego.
            • broneknotgeld Re: Puck 02.06.06, 21:11
             Przi cystersach

             Ano przi cystersach już se Puck bogacioł
             Osadom targowom dyć drapko łon stowo
             Zdało sie princowi co dwor na tym stracioł?
             -Tako za dziedzina Starzyno im dowo.
             • broneknotgeld Re: Puck 02.06.06, 21:12
              Puck 1309

              Ze Pomorzym Gdańskim Puck w rynkach Krziżakow
              Starosta rybicki we niym urzynduje
              Sztela rosła dali - niy wadzioł w tym zakon
              Przeca zamek tukej i mury rychtuje.
              • broneknotgeld Re: Puck 02.06.06, 21:13
               W krziżacki komturji gdański

               W komturji gdański Puck znaczoł wiela
               Tako tu za nich już wdycki
               Toż jakby morza wachuje sztela
               Tukej starosta rybicki.
               • broneknotgeld Re: Puck 02.06.06, 21:13
                W Prusach Krolewskich

                Z pokojym toruńskim tako se już stało
                Polska łodzyskała ze tym dyć niymało
                Aż czi wojewodztwa- tyż przeca pomorske
                Z cołkom Ziymiom Puckom kaj ryboki dziorske.
                • broneknotgeld Re: Puck 02.06.06, 21:14
                 Za Zygmunta Starego

                 Ano krol polski myśloł ło flocie
                 Co na Bałtyku siyłom być miała
                 Ze kaprow tukej mioł trocha pociech
                 Potyngom morskom Polska se zdała?
                • broneknotgeld Re: Puck 02.06.06, 21:15
                 Za Stefana Batorego

                 Gdańsk se krola niy chcioł słuchać
                 Flota pucko dyć łod czego?
                 Trza w gdańszczanach stympić ducha
                 I łod buntu łodwiyść tego

                 Ernest Wejher był starostom
                 Toż tam niyroz słoł okrynty
                 Choć Gdańsk zdobyć niy jest prosto
                 I Batory tyż niy świynty.
                 • broneknotgeld Re: Puck 02.06.06, 21:16
                  1635

                  Władysławowo Kazimierzowo
                  Na Helu rosnom tako dwa forty
                  Dyć ze tym rokym pokoj sie stowo
                  Koncept krolewski niywiela worty.
                  • broneknotgeld Re: Puck 02.06.06, 21:16
                   Starostwo pucke 1678

                   Już łod gdańszczan wykupiome
                   Juzaś cieszy łoko krola
                   Som starosta we koronie
                   Toż Jan III! -Co mom fulać?

                   Chcioł Sobieski czimać morze
                   Siyła w tym Rzeczpospolity
                   Blyszczy na Europy dworze
                   Dyć czy już łostanie przi tym?
                   • broneknotgeld Re: Puck 02.06.06, 21:17
                    Za Sasow

                    A dyć za Sasow było niyleko
                    I ziymia pucko zdało sie czeko
                    Choć Przebendowscy już jom czimali
                    Źle historyjo kulo se dali.
                    • broneknotgeld Re: Puck 02.06.06, 21:17
                     Puck 1808

                     Skiż reformy pruski czeba teroz ślintać
                     Ło downy świytności jako tu pamiyntać?
                     Starostwa już niy ma - grod zdoł sie za mały
                     Dyć tyż podupado poleku łon cały.
                     • broneknotgeld Re: Puck 02.06.06, 21:18
                      Kreis 1887

                      Ze tym rokym - to wom powiym
                      Puck zaś miastym powiatowym.
                      • broneknotgeld Re: Puck 02.06.06, 21:18
                       Port wojynny

                       Ano jak za krolow zaś Puck we tych szatach
                       Był we wolny Polsce dyć nojpiyrszym portym
                       Jak Gdynia urosła prziszły gorsze lata
                       Zdało sie co richtig myni tyn grod worty.
                      • broneknotgeld Re: Puck 02.06.06, 21:19
                       Powiat Pucki 1954-1975

                       Ano za komuny Puck zaś powiatowy
                       Ze tym we proficie - kożdy tako powiy
                       Se tu szporty wodne piyknie rozkulajom
                       A i wczasowicze ziymi pucki pszajom.
    • broneknotgeld Hel 05.03.06, 16:43
     "Stary Hel"

     W downych wiekach miasto bogate tu było
     Dyć sie im we grodzie coś za dobrze żyło
     Tako rozpuściyli se richtig miyszczanie
     We gowach już yno ciyngym używanie

     Toż morze ich srogo za to pokorało
     W jedna noc "Hel Stary" se do sia zabrało
     Setki rokow przeszły - zapomnieć niy idzie
     Przi Zielonych Świontkach wspomnisz ło ty biydzie

     Miasto sie we morzu wtedy ukazuje
     Dyć borokym rybok kery zanurkuje
     Widokym skuszony ty mokry dziedziny
     Ponoć już na zowdy łostanie tam driny.
     • broneknotgeld Re: Hel 05.03.06, 16:45
      W helski latarni

      Richtog morza widać wiela
      I "łogonek" - tako sztela.
      • broneknotgeld Re: Hel 05.03.06, 16:45
       Słony Bałtyk

       Ponboczek śledzie w morzu se moczy
       Tako cie Bałtyk szczypie we łoczy.
       • broneknotgeld Re: Hel 05.03.06, 16:46
        Na Hel

        Na Hel z deskom i żagelkym
        Przi wiaterku choć niywielkim
        Tu dlo windsurferow raj
        Prawiom co te morze - naj!
        • broneknotgeld Re: Hel 05.03.06, 16:46
         "Krowi łogon"

         Tako tyż ło Helu ryboki tu prawiom
         Dyć dojyniym "krowy" sie jednak niy bawiom.
         • broneknotgeld Re: Hel 05.03.06, 16:47
          Koniec czy poczontek?

          Czy sie Polska Helym zaczyno - czy kończy?
          -Wiym co "krowi łogon" ze resztom se łonczy.
          • broneknotgeld Re: Hel 05.03.06, 16:47
           Hazardzistom

           Bałtyk hazardzistom służy
           Trza mieć szczyńście by se użyć.
           • broneknotgeld Re: Hel 05.03.06, 16:48
            "Maszoperia" w helu

            Kotwic wiela sieci tako
            W "Maszoperii" niy jednako
            Dyć tu richtig dobrze zjysz
            Po kaszubsku - przeca wiysz.
            • broneknotgeld Re: Hel 05.03.06, 16:48
             Dyć "Helu" być miało
             Feleru se chciało?
             • broneknotgeld Re: Hel 05.03.06, 16:49
              Kaszubsko prażnica

              Smażonka na alu
              Zdo sie żeś na balu
              Aż chce sie tańcować
              I frelkom coś dować
             • broneknotgeld Re: Hel 05.03.06, 16:49
              Kaszubsko rybonka

              Zupa rybno ze kloskami
              Czy smakuje? -Wiycie sami.
              • broneknotgeld Re: Hel 05.03.06, 16:50
               "Bantczi"

               Suszono na słonku - grillym dopieczono
               Takom flondrom zdo sie dusza napasiono.
               • broneknotgeld Re: Hel 27.05.06, 22:45
                Fokarium w Helu

                Łostatnie foczki tu sie łostały
                Dyć piyrwyj jejich Bałtyk był cały
                Możno im jeszcze czas taki przidzie
                Co morze domym na powrot bydzie.
                • broneknotgeld Re: Hel 27.05.06, 22:45
                 "Ksyne z pulkami"

                 Kartofle w mundurkach i flaki ze ala
                 Krucafuks - coś zaroz przi tymu łobala.
                • broneknotgeld Re: Hel 27.05.06, 22:46
                 "Stary Hel"

                 W downych wiekach miasto bogate tu było
                 Dyć sie im we grodzie coś za dobrze żyło
                 Tako rozpuściyli se richtig miyszczanie
                 We gowach już yno ciyngym używanie

                 Toż morze ich srogo za to pokorało
                 W jedna noc "Hel Stary" se do sia zabrało
                 Setki rokow przeszły - zapomnieć niy idzie
                 Przi Zielonych Świontkach wspomnisz ło ty biydzie

                 Miasto sie we morzu wtedy ukazuje
                 Dyć borokym rybok kery zanurkuje
                 Widokym skuszony ty mokry dziedziny
                 Ponoć już na zowdy łostanie tam driny.
                • broneknotgeld Re: Hel 27.05.06, 22:46
                 "Hael"

                 Dlo Duńczyka to był - hok
                 Niym Hel w miejskość zrobioł krok.
                • broneknotgeld Re: Hel 27.05.06, 22:46
                 "Gyńsi kark"

                 Pedzioł mi na Helu smark
                 Co mo gowa gyńsi kark.
                • broneknotgeld Re: Hel 27.05.06, 22:47

                • broneknotgeld Re: Hel 27.05.06, 22:47
                 W średniowieczu

                 W średniowieczu na śledziach tyn Hel se bogacioł
                 Tran tu wytopiali - tyż na tym niy tracioł.
                • broneknotgeld Re: Hel 27.05.06, 22:47
                 Nowo Hela 1430

                 Z tym rokym zyszczy już miejske prawa
                 Dwie Hele w kupie - to ci zabawa.
                • broneknotgeld Re: Hel 27.05.06, 22:48
                 Nowo Hela 1572

                 Łogyń trowi Nowo Hela
                 Niy podźwignie se już tela
                 By ty Stary wlyźć w parada
                 Z tym niy grozi tukej zwada.
                • broneknotgeld Re: Hel 27.05.06, 22:48
                 Hel 1872

                 Czista lot lymu pożar Hel trowioł
                 Aże do teroz purtek go dowioł
                 Toż prawa miejske z tym rokym stracioł
                 Tako uciyrpioł a niy wbogacioł.
                • broneknotgeld Re: Hel 27.05.06, 22:48
                 Bliza piyrwyj?

                 Jeszcze niym tu piyrszo bliza zaświyciyła
                 Zapolali łogyń na wieży kościoła
                 Mozno sie skiż tego świontynia spolyła
                 Szify za daleko by na pożar wołać.
                • broneknotgeld Re: Hel 27.05.06, 22:49
                 Helsko bliza 1667

                 Staro bliza wypolono - nowo wnet stowiajom
                 Niychej w nocy i ryboki na Hel se wrocajom.
                • broneknotgeld Re: Hel 27.05.06, 22:49
                 Bliza 1826/27

                 Ano już bliza jest murowano
                 Przeszło styrdziści metrow dźwigano
                 Blask ze niyj lecioł mil siedymnoście
                 Łolyj z rzepoku polom jyjmoście.
                • broneknotgeld Re: Hel 27.05.06, 22:50
                 Bliza 1926

                 Łolyj ze rzepoku na nafta zmiyniyli
                 Ciekawe czy dali ze tym zablyńdziyli.
                • broneknotgeld Re: Hel 27.05.06, 22:50
                 Bliza 1942

                 Dziesiyńć metrow łod ty stary
                 Nowo bliza teroz stowo
                 Dyć to niy som jakeś czary
                 Wcale se nom to niy zdowo.
  • broneknotgeld Osłonino 23.12.05, 19:44
   Piwo z Osłonina

   Downiyj tyn majontek skiż biyra tyż znali
   Lepsze łod angelskich - tym se dziwowali
   Dyć Anglik dwor czimoł - zwali go Gibsone
   Toż "słońce ze chmielu" było tu warzone.
   • broneknotgeld Rzucewo 23.12.05, 19:45
    Aleja Lipowo

    Z Osłonina do Rzucewa przyńdziesz se alejom
    Lipy chnetko lot sztyrysta do ludzi sie śmiejom
    Prowda co to nojgryfniejszo tukej drzew jest droga
    W cołki Polsce - to tyż szczyrze tukej szkryfnońć moga.
    • broneknotgeld Re: Rzucewo 23.12.05, 19:45
     Rzucewo Wejherow

     Ernest Wejher kupioł - Jan erbnoł po fatrze
     Zamek i aleja lipowo skiż niego
     Historyjo przeca tego już niy zatrze
     Majontek ze klucza był wejherowskiego

     Zaś Jakub z Wejherow - pan na swojim grodzie
     Se łod Radziwiłłow wzioł za ślubno frela
     Toż po śmierci jego Rzucewo we rodzie
     Tym litewskim było chocioż małowiela
     • broneknotgeld Re: Rzucewo 23.12.05, 19:46
      Rzucewo Sobieskich

      Se Michał Radziwiłł z Sobieskom łożynioł
      Łona zaś bratowi te Rzucewo dała
      Zamek sie krolewskom jakby dongom miynioł
      Bo przi Janie III Polska zablyszczała.
      • broneknotgeld Re: Rzucewo 23.12.05, 19:46
       W dobrach Przebendowskich

       Łod Sobieskich je kupioł Pyjter Przebendowski
       Toż zamek już stary - mioł z niym ździybko troski.
       • broneknotgeld Re: Rzucewo 23.12.05, 19:47
        Rzucewsko aleja

        Marysiyńka Sobiesko czista lip sadziyła?
        Niy ma sie co wadzić - prowda inkszo była.
        • broneknotgeld Re: Rzucewo 23.12.05, 19:47
         Angliki w Rzucewie

         Dwor kupioł ze Gdańska rezydent angielski
         Biyr broł z Osłonina i żywot mioł sielski
         Pomarł bezpotomnie - siostrzyńce to wziyli
         Grafy Keiserlingki teroz tu rzońdziyli.
         • broneknotgeld Re: Rzucewo 23.12.05, 19:48
          Rzucewo Belowow

          Emma z Keiserlingkow wyszła za Belowa
          Rzucewo już niy mo nic do Wejherowa
          Po prowdzie ze zamku tyż była ruina
          Dyć pryndko zaś blysła łod nowa dziedzina.
          • broneknotgeld Re: Rzucewo 23.12.05, 19:48
           Pałac w Rzucewie

           W Rzucewie łod nowa pałac trza budować
           Architekt z Berlina styl Tudorow doł
           Do dzisioj se tymu idzie fest dziwować
           Bo przeczimoł wojny - szczyńście take mioł.
           • broneknotgeld Re: Rzucewo 23.12.05, 19:49
            Rzucewo - 28.VII.1851

            Krol pruski w Rzucewie słonku se dziwowoł
            Zaćmiyło sie cołkym - słowo na to dowoł.
            • broneknotgeld Re: Rzucewo 23.12.05, 19:49
             Archeolog w Rzucewie

             Dyć tukej lot tymu ze tysionce sztyry
             Łowcow fok bałtyckich prziniosły tyż gyry
             Se mieli osada z kamiynio epoki
             Dlo archeologa to "milowe kroki".
             • broneknotgeld Re: Rzucewo 23.12.05, 19:49
              "Zamek Jana III Sobieskiego"

              Piyknie kajsik dzwoni - dyć w kerym kościele?
              Pałac łod Belowow wziyli we hotele.
              • c.kapturek Re: Rzucewo 24.12.05, 21:28
               cudne fraszkismile))))
               • broneknotgeld Re: Rzucewo 24.12.05, 23:31
                Łoj! -Witej Kapturku. Bydzie tu tego jeszcze trocha wiyncy, jak znojda na to
                czas.
                Pozdrowiom ze stolicy ślonski fraszki.
                • c.kapturek Re: Rzucewo 25.12.05, 12:52
                 racja Bronek i na wene musi być dobra pora hihiwink)))))
                 również pozdrawiamsmile)))))
                 • broneknotgeld Re: Rzucewo 25.12.05, 22:00
                  Łoj, niy idzie tu ło wyna - czasu brakuje.
                  • c.kapturek Re: Rzucewo 26.12.05, 15:53
                   acha....tyż prowdasmile))))))
   • broneknotgeld Re: Osłonino 05.03.06, 16:50
    "Ksyne z pulkami"

    Kartofle w mundurkach i flaki ze ala
    Krucafuks - coś zaroz przi tymu łobala.
   • broneknotgeld Re: Osłonino 05.03.06, 16:50
    "Kaptain Morgan"

    Po piracku zjysz popijesz
    Z bekom piwa wiysz że żyjesz.
  • broneknotgeld Celbowo 25.12.05, 22:04
   Redeneckerowie

   W Gdańsku na piwie zbiyli majontek
   Choć niy był we tym jakiś wyjontek
   Tyż skuli tego - tako se zdowo
   Pryndko kupiyli tyn dwor Celbowo.
   • broneknotgeld Re: Celbowo 25.12.05, 22:04
    Cmyntorz w Celbowie

    Po Redeneckerach tyn cmyntorz se łostoł
    Widać że po wojnie wciyry jakby dostoł
    Taki historyjo palec położyła
    Wszysko skuli wojny kero jednak - była.
    • broneknotgeld Re: Celbowo 25.12.05, 22:05
     Wele starego buka

     Stoji stoł z kamiynia wele tego buka
     Historyji jego kaj dzisioj nom szukać?
     Czy tukej żniwiorze se łodpoczywali?
     Czy syńdzie wyroki na ludzi dowali?
     A możno łon czasy pogańske pamiynto?
     Dyć mogła ta ziymia tyż dlo nich być świynto
  • broneknotgeld Sławutówko 25.12.05, 22:06
   Stary Młyn

   Młyn na Gisdepce łod von Belowa
   Jakby pod ziymia chcioł se już schować
   A przeca piyrwyj ciyngym mloł zboże
   Co ze niym bydzie? -Przidać se może.
   • broneknotgeld Re: Sławutówko 25.12.05, 22:07
    Pałac w Sławutówku

    Von Belowy tyn pałac za Niymca czimali
    Zocnościom niywiela inkszym ustympowoł
    Nojczyńści w niym jednak yno zimowali
    Ponoć wiyncy ciepła familiji dowoł.
    • broneknotgeld Re: Sławutówko 25.12.05, 22:07
     Grob von Belowow

     W Sławutówku znojdziesz - krziżym cie powito
     Gustel ze Henriettom leżom w niym spokojnie
     Dziedzice majontku - jakby sie ktoś pytoł
     Bo może niy wiedzieć tela lot po wojnie.
     • broneknotgeld Re: Sławutówko 25.12.05, 22:08
      Gustaw von Below (1855-1940)

      Toż na bezrok bydzie sto piyńdziesiont lot
      Jak muter rodziyła a fater był rod
      We młodości wiela karlus sztudiyrowoł
      Potym w dyplomacji pruski "arbajtowoł"

      Ambasadorowoł przeca we Lizbonie
      Tako samo w Sofii choć na tym niy koniec
      Przeca w Watykanie potym dali służoł
      Niym pomarł to jeszcze coś von Below użoł.
      • broneknotgeld Re: Sławutówko 25.12.05, 22:08
       Henrietta von Below

       Możny rod Quistorp doł nom ta frela
       Gustaw von Below przed ołtorz prosioł
       Szczyńścio z tym było w "Zopucku" wiela
       Na rynkach ślubno ponoć łon nosioł

       Henrietta chopu swojymu pszoła
       Ze niym we świecie tyż "brylowała"
       Wpiyrw Gustla świynty Pyjter chcioł wołać
       Toż w Sławutówku go pochowała

       Ponboczek wojna zezwoloł przeżyć
       Ze Ruska rynki jednak zginyła
       We tańcu - tymu możecie wierzyć
       Przeca "harmoszkom" pepecha była.
       • c.kapturek Re: Sławutówko 26.12.05, 15:56
        hiehiehie super!smile
        • broneknotgeld Re: Sławutówko 04.03.06, 23:11
         No toż trza by zaś cosik wciepnońć ze nowszych rymowanek.
  • broneknotgeld Władysławowo 04.03.06, 23:13
   Ścieżka rowerowo

   Z Chałup do Juraty przejedziesz na kole
   Dyć ścieżka pociongnom do Władysławowa
   Zic cie niy umynczy - rowno jak na stole
   Burgemajster Drzeżdżon dowo za to gowa.
   • broneknotgeld Re: Władysławowo 04.03.06, 23:14
    27.08.2005 Władysławowo

    "Żegnej Lato" - festyn taki
    Zowdy jakby łon jednaki
    Niy rozpieszczo nasze morze
    Przeca lato durś na dworze.
    • broneknotgeld Re: Władysławowo 04.03.06, 23:15
     "Jazz z piwkym"

     Do "Irisch Pubu" w szwortki na piwo
     Z jazzu niy yno gowa sie kiwo.
  • broneknotgeld Rekowo 04.03.06, 23:17
   Pałac w Rekowie

   Niyherski dzisioj tyn pałac tukej
   Piyrwyj z niym tako niy było
   Na przedwojynno kartka pokukej
   Blyszczoł w Rekowie aż miło.
   • broneknotgeld Re: Rekowo 04.03.06, 23:17
    Paweł Mencke

    Mencke gospodarzoł w majontku Rekowo
    Daleko stond szukej lepszego
    Rechtorym w tym jakby - to mi sie niy zdowo
    Von Krockow szkolorzym u niego.
    • broneknotgeld Re: Rekowo 04.03.06, 23:18
     Źrodełko

     We lesie wele Rekowa
     Już widać Gisdepki gowa.
   • broneknotgeld Mechowo 25.04.06, 19:50
    Mechowo 1300

    Radysław z Darżlubia - toż se niy wydowo
    Cystersom oliwskim sprzedoł te Mechowo
    Tako z historyjom sie wioska witała
    Wieki fest kulały a łona durś trwała.
    • broneknotgeld Re: Mechowo 25.04.06, 19:51
     Mechowsko parafijo 1300

     Toż ze cystersami parafiom se stowo
     I kościoł przi tymu piyrszy budowany
     Już wiyncy znaczyło te zocne Mechowo
     Słonko blyszczy jaśni jakby tukej ranym.
     • broneknotgeld Re: Mechowo 25.04.06, 19:52
      Piyrszy kościoł 1300-1583

      Ty parafiji dość długo służoł
      Skuli pożaru wiyncy niy użoł.
      • broneknotgeld Re: Mechowo 28.04.06, 23:23
       "Z pruskego muru"

       Z pruskego muru świontynia drugo
       Możno niy stoła tyż tukej dugo
       Opat Rybiński tym se fest wsławioł
       Że czeci kościoł tukej wystawioł.
       • broneknotgeld Re: Mechowo 28.04.06, 23:23

        -Czeci kościoł 1742

        Jacek Rybiński - opat w Oliwie
        Stowio te cudo w Mechowie
        Sie barokowi gryfnymu dziwej
        Uciecha łazi po gowie

        Kto przi ołtorzu do świyntych rzyko
        Maryji Pannie paciyrz tyż dowo
        Tego utropa myni już tyko
        I jakby Niebo przed łoczy stowo.
        -
        forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
        • broneknotgeld Re: Mechowo 28.04.06, 23:24
         Łobroz Nojświyntszy Maryji Panny

         Ze szkoły Strobla wyloz czy Hana?
         Wadzom sie czasym tukej łod rana
         Dyć Marja Panna Koronowano
         Ku podziwianiu nom wszyskim dano!
         • broneknotgeld Re: Mechowo 28.04.06, 23:24
          Mechowski dwor

          Piyrwyj pewno był we krasie
          Zaniydbany ło tym czasie
          Po von Bronke dyć erbniony
          Tako dzisioj podniszczony.
          • broneknotgeld Re: Mechowo 28.04.06, 23:25
           Mechowski kościoł

           Dyć z łobrozow tyż go znocie
           Bo malyrzy łon prziciongo
           Barok przed łoczami mocie
           Do palety czy wos wciongo?
           • broneknotgeld Re: Mechowo 28.04.06, 23:25
            Tabula

            Tabula ksionżoszkow nońdziesz na kościele
            Zły tref do Piaśnicy wiod ich ze ty sztele.
           • broneknotgeld Re: Mechowo 28.04.06, 23:25
            Ksiondz kanonik Bolesław Witkowski

            Richtig dugo istny był tu za farorza
            Możno skuli tego Bolkow teroz wiela
            Posłowoł łon nawet - se szkryfnońć łodwoża
            W czasach kedy prusko była cołko sztela.
           • broneknotgeld Re: Mechowo 28.04.06, 23:26
            Jan Dzieżdżon

            Na cmyntorzu znojdziecie tu jego mogiła
            Tako porzykejcie i świyczka łoświćcie
            Kaszubsko dziedzina we sercu mu była
            Trza pamiyntać ło tym tako i wy dziydzcie.
           • broneknotgeld Re: Mechowo 28.04.06, 23:26
            Pioro Dzieżdżona

            Czy Smyntek po kartach mu pioro prowadzioł?
            Som by tela szkryfnońć czowiek niy poradzioł!
           • broneknotgeld Re: Mechowo 28.04.06, 23:26
            Jan Dzieżdżon 1937-1992

            Donatowo go witało - Mechowo żegnało
            Dlo wypszony Ziymi Pucki zrobio łon niymało
            Zdo sie jako "krol kaszubski" bogactwo łostawioł
            Dziynki niymu cołki Polsce tyn region se jawioł.
           • broneknotgeld Re: Mechowo 28.04.06, 23:26


            Ksiondz Bolesław Witkowski (1895)

            Dugo farorzowoł we ty wsi Mechowo
            Ziylorstwa se czimoł i kurowoł ludzi
            Drugo wojna richtig naprzeciw mu stowo
            Kulka hitlerowsko - już se niy łobudzi.
           • broneknotgeld Re: Mechowo 28.04.06, 23:27
            Darżlubske Buki

            Rezerwat taki kaj wieś Mechowo
            Buk co mo sto lot tu niych se schowo.
           • broneknotgeld Re: Mechowo 28.04.06, 23:27
            Grota w Mechowie

            Malutki rezerwat taki se tu majom
            Grota niy głymboko dyć przeca jyj pszajom
            Poranoście metrow richtig jest szyroko
            I dwa razy tela z tym dugo na łoko.
           • broneknotgeld Re: Mechowo 28.04.06, 23:27
            Richtig?

            Richtig do Żarnowca mog żeś ciś z Mechowa?
            Grota tu malutko. Czy ciyrpisz na gowa?
    • broneknotgeld Domatowo 05.05.06, 18:32
     Domatowo

     Domatowo jezioro swoje mo we zocy
     Bielawa zodziwi dyć niyjedne łoczy
     Kaj łabońdź se lyngnie wyspa tam znojdziecie
     Niy z biołości ptoka te miano jest przecie.
     • broneknotgeld Re: Domatowo 05.05.06, 18:32
      Bioły łabońdź - stond Bielawa?
      Toż ciekawo richtig sprawa.
      • broneknotgeld Re: Domatowo 05.05.06, 18:33
       "Dutki ziemskie brzeskie" 1402

       Piorym łod Kaszuby te "akta" szkryfnione
       Widać w nich zaczontek dyć przeca niy koniec
       Ty godki kaszubski w tutejszy dziedzinie
       Toż łona na wieki im tako niy minie.
       • broneknotgeld Re: Domatowo 05.05.06, 18:33
        Domatowo 1303

        Piyrszy zapis ło ty szteli
        Historyjo tako dowo
        By my ło tym coś wiedzieli
        Jake stare Domatowo.
        • broneknotgeld Re: Domatowo 05.05.06, 18:34
         Domatowo 1310

         We krziżackich ze tym rynkach
         Czy je czeko teroz mynka?
         • broneknotgeld Re: Domatowo 05.05.06, 18:34
          Domatowo 1333

          Cystersow oliwskich już te Domatowo
          Tako pobożniejsze - czy sie yno zdowo?
          • broneknotgeld Re: Domatowo 05.05.06, 18:35
           Domatowo 1772

           Klosztory piyrwyj richtig bogate
           Majom być teroz jakby sagate
           Toż Domatowo Skarbu Pruskego
           Kaszuba zyszczy? -Psinco ze tego!
           • broneknotgeld Re: Domatowo 05.05.06, 18:35
            "Bielawa"

            Ze kaszubski godki tako torfowisko
            Dyć w tym ślonski "maras" zdo sie tyż nom blysko.
            • broneknotgeld Re: Domatowo 05.05.06, 18:36

             --Kaj "bielawy"?

             Bielawy tam zowdy kaj smok pod ubity
             Torfowisko przeca ze bestyji juchy
             Z sierści mech se robi richtig drapko przi tym
             Dyć czy sie tu znodli kedyś take zuchy?

             Potworowi łoni mogliby dać rady
             Co ponoć i łogniym bor darżlubski poloł
             Ło to roz Kaszuby wziyli se do zwady
             Joch widzioł stolyma - bestoż żech ich smoloł.

             forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
             • broneknotgeld Re: Domatowo 05.05.06, 18:36
              Kaszubski Smyntek

              We czasach pogańskich Smyntek był tu bogym?
              Z doma niy gonionym - witanym ze progym?
              Dyć przi krześcijaństwie co ze niym se stało?
              Aże mi sie teroz na smyntek zebrało.

              forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
              • broneknotgeld Re: Domatowo 05.05.06, 18:37
               Dom Dzieżdżona

               Tu sie wychowoł i miyszkoł dugo
               Teroz tabula już do nos mrugo
               We Domatowie tyż rechtorowoł
               Tako szkolorzom łod sia coś dowoł.
              • broneknotgeld Re: Domatowo 05.05.06, 18:37
               Smyntek djobłym

               Djobła nikerzy w niym dzisioj widzom
               Tako sie jego naprowdy wstydzom
               Tam kaj niywola łon sie pojawio
               I jeszcze wiyncy utropy sprawio.
              • broneknotgeld Re: Domatowo 05.05.06, 18:37
               Smyntek złom siyłom

               Smyntek złom siyłom w duszy Kaszuby
               Kero go wiedzie ciyngym do zguby
               Pszonie swyj ziymi przi istnym straci
               Dyć czym se potym jom ubogaci?
              • broneknotgeld Re: Domatowo 05.05.06, 18:38
               Rożniste gymby

               Zdo sie mo Smyntek gymby rożniste
               Co dlo Kaszubow richtig niyczyste.
   • broneknotgeld Leśniewo 30.04.06, 15:40
    Leśniewo

    Puszcza darżlubsko wszyndy dokoła
    Toż i Leśniewo trza już prziwołać.
    • broneknotgeld Re: Leśniewo 30.04.06, 15:41
     Piyrwyj "Nowe Mechowo"

     Toż Leśniewo - sie niy zdowo
     Zwali wpiyrw "Nowe Mechowo".
     • broneknotgeld Re: Leśniewo 30.04.06, 15:41
      Nowe Mechowo 1432

      Nowe Mechowo już wzmiankowane
      Z tym historyji polski jest dane
      Dyć z czasym miano Leśniewa przidzie
      Te piyrsze tako w łodstawce bydzie.
      • broneknotgeld Re: Leśniewo 30.04.06, 15:42
       Kościoł w Leśniewie 1892

       Toż wangeliki go budowali
       Tref tako sie kulnoł tukej
       Że katolikom służy łon dali
       A protestantow kaj szukej?
      • broneknotgeld Re: Leśniewo 30.04.06, 15:42
       Szkolno tabula

       Tabula Dambka możno niy miniesz
       Był partyzantym łon tukej
       Dyć wpiyrw rechtorym w pucki dziedzinie
       -Już go po wojnie niy szukej.
       • broneknotgeld Re: Leśniewo 30.04.06, 15:43
        TOW "Gryf Kaszubski" 1940

        Rechtor Dambek se chyto już konspiracyji
        Choć przeca przi Niymcach z tym wiela mecyji
        Prawiom co "Jur" strachu przed istnymi niy mioł
        Bo mu "ruch oporu" ciyngym w duszy drzymoł.
        • broneknotgeld Re: Leśniewo 30.04.06, 15:43
         TOW "Gryf Pomorski" 1941

         "Gryf Kaszubski" ciongnie inksze zbrojne grupy
         Terozki w "Pomorskim" cuzamyn do kupy.
         • broneknotgeld Re: Leśniewo 30.04.06, 15:44
          "Gryf Pomorski" 1942

          "Gryfowcy" ciongnyli do Armji Krajowy
          Złym trefym niy wyszło ze tego im nic
          Niymiec se ło wszyskim juz terozki dowiy
          Stutthof im pisany - a to inkszy "wic".
          • broneknotgeld Re: Leśniewo 30.04.06, 15:44
           "Jur" - 4.III.1944

           Wele Gołubia "Jur" złozoł gowa
           Dopod go gdański tu gestapowiec
           Możno to była djobołow zmowa
           Co łon sie miynioł Jan Kaszubowiec.
  • broneknotgeld Kaszuby 04.03.06, 23:20
   Co kaszubske pucke tako
   Toż niy bydzie ktoś tu krakoł.
   • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:21
    Kaszuby dzisioj

    Puck Jastarnio Kartuzy i Władysławowo
    To sztele kaj słychać durś kaszubske słowo
    We Żukowie Rumi Redzie Wejherowie
    Kaszubskim korzyniom tyż fest pszaje czowiek

    Trza by tu rachować jeszcze Kościerzyna
    Bo ciyngym tam przeca ty godki dziedzina
    Miast wiyncy tu jakoś dołożyć niy idzie
    Dyć gmin richtig mocka - tam Kaszub se bydzie.
    • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:21
     Na Uniwerku Gdańskim

     Kaszubskego lektoratu tyż se dorobiyli
     Toż tukej jynzyka za "dialekt" niy wziyli.
     • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:22
      Biblio po kaszubsku

      Nowy Testamynt wydany majom
      Teroz za Stary już se chytajom.
      • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:22
       Kaszubske "beloki"

       Na ucho ich tako zowdy tu poznocie
       Kaj "ł" tam "l" ciyngym se u nich "beloce".
       • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:23
        "Rodno zemia" - TVP Gdańsk

        Po kaszubsku tyn program ciyngym tukej leci
        Gdańsk richtig promuje lokalno kultura
        Jynzyka se uczom w szkołach małe dzieci
        Słychać go na polu i we miejskich murach.
       • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:24
        "Plińce"

        Ze "plińcow" na Helu aże mie brzuch boli
        Plackow kartoflanych - jak ktosik z wos woli.
       • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:24
        "Maszoperia"

        Tako zowiom na Helu chnet co drugo knajpa
        Jak gyszeft rybokow co czimali łajba.
       • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:24
        "Mniyjszość etniczno"

        "Mniyjszości etniczne" ciyngym w Polsce siedzom
        Ślonzoki Kaszuby Mazury to wiedzom
        Piyrwyj niż Polany przeca u sia byli
        Przez wieki tyż zowdy po swojymu żyli.
       • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:25
        "Dux Slavorum et Cassubie"

        To miano Gryfici mieli łod Barnima
        Kaszuby łostały choć princow już niy ma.
        • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:26
         Wejherowo - duchowo stolica Kaszub

         Kaszubskim duchym dycho ta sztela
         Toż ło Kaszubach szkryfna tu wiela.
        • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:27
         "Gbur to je mur"

         Gbur to Kaszuba co z ziymi żył
         A łona wiela mu dała siył
         Czasym mocniejszy łod "ponka" bywoł
         Toz se harowy mioł take "żniwo".
        • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:27
         Kaszubom to dobrze

         Kaszubow jest myni dyć dobrze sie majom
         Łoni swoji godce ciyngym przeca pszajom.
         • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:28
          "Norda" - tygodniowy dodatek "Dziynnika Bałtyckego"

          Kaszuby se "Norda" w kaszubskim szkryflajom
          Wiyncy łod Ślonzokow ze tym ciyngym majom.
         • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:28
          Som "krole kaszubske"

          Som na Kaszubach - wiela tyż było
          Tu tradycyji durś se czimali
          Dlo inkszych zowdy coś sie robiyło
          Tako jest dzisioj i bydzie dali.
         • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:29
          Biskup Mirry

          Mo biskup Mirry Kaszubow w pieczy
          Niych se niy zdowo co yno dzieci.
         • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:29
          Gbur

          "Gbur" na Kaszubach to niy przezwisko
          - Gospodorz dobry co czimie wszysko.
         • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:30
          Wiara

          Godajom - "Kaszuby wiarom łoddychajom"
          Dyć djobła za skorom tyż czasami majom.
         • broneknotgeld Re: Kaszuby 04.03.06, 23:30
          Legynda z Osłonina

          Kaj wysoki brzeg jest ty Pucki Zatoki
          Ponoć śpiom we zbrojach kaszubske wojoki
          Kedyś se łobudzom - na Gdańsk pokerujom
          Czas jeszcze niy prziszoł - Kaszuby to czujom

          Rycerze to przeca pomorskego ksiyńcia
          Co chcom być świodkami regionu poczyńcia
          Kery choć przi Polsce tyż som by sie rzońdzioł
          I niy skiż wszyskego we Warszawie błońdzioł.