Dodaj do ulubionych

Park Wiśniewo pójdzie pod topór?

17.02.09, 18:25
Po raz kolejny pytam gdzie są "Zieloni"!!!!
Kilkusetletnim drzewom grozi ścięcie czyli są mniej warte niż tereny pod poszerzenie m.in ul. Andersa.
Chyba obecne ekipa rządząca już wie, że to ich ostatni raz gdy są przy "korycie"

www.zw.com.pl/artykul/226831,335616_Park_Wisniewo__pojdzie_pod_topor_.html
Obserwuj wątek
  • tarantula01 Re: Park Wiśniewo pójdzie pod topór? 17.02.09, 22:00
   Zastanawiający jest eż fakt, ze po prawie półtorarocznym okresie od
   złożenia wniosku przez Radę Dzielnicy o sporządzenie mpzp tego
   terenu:
   radny.com.pl/uchwaly/03park-wisniewo_uchwalone071123nrXVIII9108.gif
   do tej pory nic nie drgnęło w kwestii planu zagospodarowania
   przestrzennego. Opracowuje się za to wz i zt, które są podobnie
   czasochłonne (ze względu na obszar nimi objęty), co ew. plan.
   Szykuję kolejną uchwałę na ten temat, tym razem obrazującą stan
   sporządzania planó miejscowych na terenie całej Dzielnicy:
   radny.com.pl/uchwaly/13mpzp_projekt090213.doc
   Pozdrawiam
   • herox Re: Park Wiśniewo pójdzie pod topór? 17.02.09, 23:13
    Tarantula, jeszcze raz słowa podziwu i uznania za rozmach i szerokie fronty na
    których działasz.
    Ale mnie zadziwia jeden fakt - gdzie jest burmistrz i jego zastępcy?
    Dlaczego we wszystkich sprawach dotyczących poniżania Białołęki on siedzi cicho.
    Dlaczego taki burmistrz Żoliborza potrafi grzmieć, że słyszą go w całej Polsce,
    a tutaj kompletna cisza?

    Ludu Białołęki i Tarchomina - weź się w końcu do roboty!
     • sassybrown Re: Park Wiśniewo pójdzie pod topór? 18.02.09, 09:52
      Skandal!!! No właśnie gdzie są zieloni? Czemu nie protestują?
      Potrafią tylko utrudniać inwestycje drogowe! Czy mało jest miejsca
      na Białołęce, ze trzeba wycinac park, który stwarza niepowtarzalny
      klimat w tym miejscu? Sic! Zyjemy w chorym kraju. Burmistrz
      podlizus, wszystkiego sie boi, obija tylek i bierze za to kase. Zero
      sprzeciwu, oddaje wszystko walkowelem jak leci i nawet nie potrafi w
      zamian wynegocjować czegoś dobrego dla tej dzielnicy. ŻENADA
    • piojawor Re: Park Wiśniewo pójdzie pod topór? 18.02.09, 10:12
     Polska języka trudna języka.
     Przeczytaj jeszcze raz to co jest w artykule, to co napisał Tarantula01 a potem
     wygłaszaj sądy w tej sprawie.
     Na najbliższej sesji podejmiemy, przy ponownym pełnym poparciu Zarządu
     dzielnicy, stanowczą uchwałę w sprawie opóźnień w przystąpieniu do tworzenia MPZP.
     Sprawa jest skandaliczna ponieważ pomimo protestu Rady Dzielnicy i Zarządu
     Dzielnicy urzędnicy chcą najpierw wydać decyzję o warunkach, a potem wnioskować
     o utworzenie MPZP. Odniosę się do tego na łamach prasy w najnowszym numerze NGP.
  • robert_c Do radnych Tumasza i Roszaka 02.03.09, 09:48
   Kilka waznych informacji

   Wedle obowiązującego prawa, jeśli nie ma mpzp, a decyzja wydawana
   jest na podstawie wzizt, to musi zostać poprzedzona decyzją
   środowiskową.

   Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
   udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
   oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008
   opublikowano w Dz.U. z 7 listopada 2008 roku, Nr 199, poz. 1227

   Rozdział 3

   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

   art. 71
   1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe
   uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
   2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane
   dla planowanych:
   1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
   2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
   środowisko.

   art. 72
   1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed
   uzyskaniem:
   (...)
   3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanej
   na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
   zagospodarowaniu przestrzennym;


   Interpretacja powyższego zapisu dokonana przez GDOŚ:

   Warszawa, 21 stycznia 2009 r.

   W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi obowiązującej od
   dnia
   15 listopada 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
   udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
   społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
   środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), dalej ustawa, Generalna
   Dyrekcja Ochrony Środowiska przedstawia następującą interpretację.

   I. Art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy wprowadził obowiązek uzyskania
   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o
   warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydanej na podstawie
   ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
   przestrzennym.

   II. Ze względu na brak przepisów przejściowych odnoszących się do
   ww. kwestii w ustawie, obowiązek ten dotyczy wszystkich postępowań,
   które w dniu wejścia w życie ustawy są wszczęte, a nie są zakończone
   wydaniem ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
   terenu.

   III. Nieuzyskanie decyzji środowiskowej stanowi podstawę do odmowy
   wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o
   czym organ wydający decyzję o warunkach zabudowy powinien
   poinformować wnioskodawcę. Aby zapobiec odmowie wydania decyzji o
   warunkach zabudowy, wnioskodawca powinien podjąć inicjatywę, która
   może przybrać następujące formy:
   1) złożyć wniosek o zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o
   warunkach zabudowy i rozpocząć procedurę uzyskania decyzji o
   środowiskowych uwarunkowaniach;
   2) wycofać wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz
   złożyć go ponownie z zastosowaniem od początku tego postępowania
   procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

   IV. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy starosta posiada
   kompetencje do wydawania decyzji środowiskowej w przypadku scalania
   wymiany lub podziału gruntów. Ponadto, na podstawie art. 156 ustawy
   w okresie jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy wykonuje
   zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska w odniesieniu do
   przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
   środowisko (tzw. II grupa), z wyłączeniem przedsięwzięć mogących
   znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w zakresie dotyczącym
   opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
   środowisko i zakresu raportu ooś oraz uzgadniania warunków
   realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
   środowisko. Oznacza to, że starosta będzie działał w trybie art. 64
   ust. 1 pkt 1 ustawy (jako organ wydający opinię przed postanowieniem
   o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
   przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko,
   czyli z tzw. II grupy lub o odstąpieniu od tego obowiązku), w trybie
   art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy (jako organ uzgadniający warunki
   realizacji przedsięwzięcia, jeżeli jest przeprowadzana ocena
   oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia z II
   grupy) lub w trybie art. 90 ust. 1 ustawy (jako organ wydający
   postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji
   przedsięwzięcia dla II grupy w ramach postępowania o wydanie
   pozwolenia na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
   drogowej).

   Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko
   Ryszard Zakrzewski


   Teraz uwaga.
   Czym innym jest decyzja środowiskowa, a czym innym raport ooś.
   Przepisy nic nie mowią o tym, że powinien być wykonany też raport
   ooś. Obowiazek wykonania raportu jest sprawą indywidualnych
   inwestycji. Wiadomo, że jeśli ktoś buduje sobie domek na działce na
   podstawie wzizt, raportu ooś wykonywac nie będzie musiał, a decyzja
   środowiskowa zostanie wydana na podstawie innych dokumentów (planu
   domu, planu działki, itp).
   Jednak raport ooś powinien być obowiazkowy w przypadku dużych
   osiedli mieszkaniowych lub mniejszych inwestycji mieszkaniowych ale
   budowanych w terenach cennych przyrodniczo.
   Tu mamy do czynienia z dużym osiedlem i z terenem cennym
   przyrodniczo.

   Moim zdaniem wymóg uzyskania decyzji środowiskowej i obowioazek
   wykonania raportu ooś skutecznie uniemożliwią zabudowę tego terenu.
   Decyzja środowiskowa podlegać będzie oczywiście konsultacjom
   społecznym (jest taki obowiazek).

   W artykule mówi się, że RDOŚ coś się wypowiadała w temacie i nie
   widzi przeciwskazań dla osiedla ale pod pewnymi warunkami.
   Pytania:
   Czy RDOS wydała decyzję środowiskową? Jesli tak, to czy był
   raport ooś i czy odbyły sie konsultacje?

   Developer złozy wniosek o wzizt przed wejściem nowych przepisów, ale
   wedle interpretacji GDOŚ oznacza to, że wszedł w nowe prawa, jeśli
   nie dostał wzizt przez 15 listopada 2008. A nie dostał.
   Raczej wątpliwe, by była wydana decyzja środowiskowa, a jeszcze
   bardziej wątpliwe, by developer wykonał raport ooś. Wszak do tego
   potrzebna jest inwentaryzacja, zwłaszcza ptasia. A teraz dopiero
   jest okres, gdy coś takiego można wykonać.

   Myślę też, że rada Białołęki stanie na wysokosci zadania, a
   zwłaszcza dwóch radnych. Prawda panowie Wojciech Tumasz i Waldemar
   Roszak?

   Postarajcie się wyjasnić to, co napisałem. Najlepiej w RDOŚ i w
   urzędzie stołecznym wydającym wzizt.

   Pzdr.
   • tarantula01 Re: Do radnych Tumasza i Roszaka 03.03.09, 01:23
    RDOŚ wydał decyzję środowiskową i z tego co wiem był wykonywany
    raport OOŚ - mam bezpośredni kontakt z osobą, która mieszka przez
    miedzę z tym terenem i przekazuje mi najświeższe informacje.

    Podsunę myśl temu człowiekowi, aby wystosował pismo do GDOŚ o
    sprawdzenie w trybie nadzoru, czy decyzja środowiskowa i raport OOŚ
    dla inwestycji były wykonywane w zgodzie z przepisami, które
    przytoczyłeś.
    • robert_c Re: Do radnych Tumasza i Roszaka 10.03.09, 10:37
     Jest uzgodnienie RDOŚ, ale nie w trybie postępowania środowiskowego,
     tylko wg starych i Nie aktualnych już przepisów. Zostało to wydane
     już po wejściu w zycie nowego prawa środowiskowego. Czyli pikuś - to
     osiedle nie powstanie tak szybko. Developer będzie musiał powtórnie
     składac wniosek o wzizt a wczesniej wykonać raport oos i uzyskac
     decyzję środowiskową.
     Uchwalajcie szybko te plany miejscowe!!!

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka