Dodaj do ulubionych

co myślicie o armii zawodowej ?

13.11.07, 19:04
W czytelni zamieściłem felieton JKM'a na temat armii zawodowej. Konkretnie
artykuł ten traktuje o ciekawym według mnie pomyśle resocjalizacji pewnego
rodzaju młodych ludzi, przed którymi nieszczęsny poprzedni minister oświaty
zatrzaskiwał po prostu bramy szkół.

Felieton można przeczytać pod adresem
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=35645&w=68122581&a=71955040
Po odsianiu ze zlinkowanego tekstu typowej moim zdaniem dla JKMa młotkiem do
mózgów czytelników wbijanej ideologii pozostaje mimo wszystko całkiem ciekawy
pomysł:

W każdym społeczeństwie istnieją jednostki, które lubią zabijać. Zamiast
oczekiwać od nich skrywania swych żądzy przez całe życie lub potępiania jeśli
zdecydują sobie na współobywatelach ulżyć można byłoby ich wykorzystać. Nie
oszukujmy się. Armia, a w szczególności armia zawodowa jest po to, żeby
zabijać naszych wrogów.

Francuzi w swojej legii cudzoziemskiej formują maszyny do zabijania z
dorosłych. Wydaje mi się, że w Polsce moglibyśmy zaczynać już od nastolatków.

Co Wy o tym myślicie ?
Obserwuj wątek
  • napoj.chmielowy Re: co myślicie o armii zawodowej ? 13.11.07, 21:30
   map4 napisał:

   >
   > Francuzi w swojej legii cudzoziemskiej formują maszyny do zabijania z
   > dorosłych. Wydaje mi się, że w Polsce moglibyśmy zaczynać już od nastolatków.
   >

   Znam dwie osoby, które mają za sobą służbę w legii cudzoziemskiej. Pracują w
   branży kryminalnej, służba w legii ich do tego doskonale przygotowała. Jeśli
   chcemy mieć lepiej wyszkolonych bandytów to pomysł JKM można uznać za świetny.
   • map4 Re: co myślicie o armii zawodowej ? 14.11.07, 03:48
    napoj.chmielowy napisał:

    > Jeśli
    > chcemy mieć lepiej wyszkolonych bandytów to pomysł JKM można uznać za świetny.

    Założyłeś milcząco przy tym, że każdy emerytowany żołnierz zawodowy stanie się
    bandytą. Mogę wiedzieć na jakiej podstawie ?
    • napoj.chmielowy Re: co myślicie o armii zawodowej ? 14.11.07, 05:46
     map4 napisał:

     > Założyłeś milcząco przy tym, że każdy emerytowany żołnierz zawodowy stanie się
     > bandytą. Mogę wiedzieć na jakiej podstawie ?
     >

     Nie założyłem, że każdy. Mieszają się dwa tematy, armia zawodowa i wojsko jako
     resocjalizacja. W to drugie nie wierzę, a armia zawodowa na pewno jest bardziej
     etycznym rozwiązaniem niż armia z branki.
     • najglupszy-nick Tekst może nie całkiem w temacie 14.11.07, 08:53
      ale pojawia się w nim sformułowanie "tajmnicza grupka z Wrocławia". Wiecie coś o
      niej?

      "

      Jestem całym sercem po stronie pacyfisty, kiedy broni on jednostki, jej
      autonomii, jej prywatności i niezbywalnego prawa do poszukiwania indywidualnego
      szczęścia. Ale zadaję "jüngerowskie" pytanie: co ta obrona znaczy, jaki jest jej
      sens i skuteczność wówczas, gdy demokratyczny liberalizm nie jest pojmowany jako
      zbiór pobożnych postulatów i szlachetnych haseł, ale jako realna struktura
      władzy imperialnej, funkcjonująca i ustanawiająca swoje władztwo w skali
      planetarnej, ogłaszająca ustami swoich propagandystów "koniec historii", czyli
      swoje wieczne panowanie? Która swoje wartości - jak każde imperium w historii -
      musi realizować poprzez przemoc i krew ("bomby utorują drogę nowemu, liberalnemu
      porządkowi wartości)"... Ciekawi mnie, jak "mieszczański liberał" potrafi znieść
      ten tragiczny paradoks?
      Pacyfista odważnie i szczerze wyznaje czytelnikom, że kocha pokój i nienawidzi
      wojny (brawo, brawo!), ale - żeby nie być posądzonym o naiwność - dodaje prędko,
      że hobbesowski suweren słusznie jest zawsze przygotowany do wojny. Jakże to
      pięknie i miło wygląda na papierze, który zaczerniał sobie Tomasz Hobbes. Nie,
      nie, takimi frazesami zaczerpniętymi z liberalnych czytanek sprawy się nie
      załatwi, albowiem prawdziwy suweren-lewiatan cały czas toczy realne wojny, cały
      czas się zbroi, żeby być jeszcze silniejszym i jeszcze lepiej chronić pokój,
      coraz bardziej wzmaga swoją czujność, tworząc coraz bardziej rozgałęzione tajne
      służby i rozwijając coraz bardziej wyrafinowane techniki kontroli i inwigilacji.
      A wszystko po to, by umożliwić jednostkom spokojne życie i cieszenie się
      prywatnością. Co, jeśli naprawdę jest tak, że aby zapewnić pokój, trzeba
      prowadzić wieczną wojnę? Co, jeśli ceną płaconą za "liberalne, mieszczańskie
      uspokojenie i nasycenie" jednych ludzi jest totalna mobilizacja innych ludzi?
      Pacyfista przeciwstawia jednostkowe szczęście, liberalne mieszczańskie
      uspokojenie "maniakalnym tęsknotom do politycznej apokalipsy" - wekslując tym
      samym debatę na boczny, a raczej ślepy tor - podczas gdy naprawdę ważnym
      problemem jest to, jak jednostkowe szczęście, liberalne mieszczańskie
      uspokojenie i nasycenie pogodzić z życiem w cieniu straszliwych arsenałów broni
      zarządzanych przez konkretnych ludzi i konkretne elity władzy. Tu nasza ukochana
      sfera prywatna, a za ścianą planetarna machina przemocy, tu autonomia jednostki
      i jej szczęście, a tuż obok spotęgowana wola władzy i gigantyczne potencjały
      zadawania śmierci. Jaki jest związek pomiędzy jednym i drugim? Co jest warunkiem
      czego? Jak rozróżnić jasną i ciemną stronę mocy?
      I wreszcie, należy zapytać, co mielibyśmy sobie pomyśleć, jeśli okazałoby się,
      że realny demokratyczny liberalizm (a nie ten ze starych politycznych traktatów)
      potrafi dokonywać równie - a niekiedy nawet bardziej - intensywnej i efektywnej
      mobilizacji niż inne systemy polityczne, że cechuje go wynikająca z
      demokratycznej legitymizacji potężna wola władzy, ekspansji i propagandowego
      formowania umysłów za pomocą technologiczno-medialnych instrumentów, o jakich
      nie śniło się dawnym monarchom i dyktatorom?
      Pacyfista kieruje pod adresem Jüngera zarzut, że był wrogiem "liberalnej
      nowoczesności" skupionej na wolności i szczęściu jednostki, że widział w niej
      "wizję anachroniczną i przezwyciężoną". Problem w tym, czy czasami nie jest ona
      rzeczywiście anachronizmem? Oczywiście anachronizmem nie w tym sensie, że tak
      sobie postanowili jej wrogowie - nietzscheaniści, nihiliści, faszyści,
      komuniści, konserwatywni rewolucjoniści albo nawet owa tajemnicza grupka z
      Wrocławia, ale po prostu dlatego, że sama siebie pokonała, że "zazwyciężyła się
      na śmierć" (hat sich totgesiegt), wyzwalając siły, które ją samą pochłaniają.
      "Liberalna nowoczesność" zostaje przezwyciężona w wyniku ewolucji społecznej,
      politycznej, ekonomicznej, technologicznej - to bowiem, co Jünger określał jako
      "totalną mobilizację", nie jest dziełem faszystowskich, komunistycznych czy
      konserwatywno-rewolucyjnych "mobilizatorów", to raczej oni są wytworem "totalnej
      mobilizacji" jako historycznego procesu, który w żadnym razie się nie zakończył,
      ale trwa, w jednych sferach słabnąc, a w innych się intensyfikując, i przybiera
      coraz to nowe formy."
      • najglupszy-nick Re: Tekst może nie całkiem w temacie (ciąg dalszy) 14.11.07, 08:56
       "Przywoływane przez Pacyfistę "mieszczańskie społeczeństwo jednostek
       niezmobilizowanych politycznie, ideologicznie i militarnie", którego wrogiem był
       Jünger, jest już dzisiaj przyjemną, ideologiczno-psychologiczną fikcją,
       przestało istnieć, zastąpione nowymi formami władzy imperialnej, pochłonięte
       przez procesy masowej demokracji, przez planetarne rozwinięcie technologii
       wojennych. Duża część publicystyki i eseistyki politycznej Jüngera, poczynając
       od tej wydanej przez Arcana, poprzez "Robotnika", do takich powojennych esejów
       jak "Maxima-minima: adnotacje do Robotnika", "Przy murze czasu" i "Państwo
       światowe", stanowi jeden z wariantów rozpoznania owej "liberalnej nowoczesności"
       opisywanej na przykład jako społeczeństwo spektaklu przez Deborda, implodujące
       społeczeństwo symulacji przez Baudrillarda, "dromokratyczny" reżim przez
       Virillia, "warfare-welfare state" przez Rothbarda, państwo terapeutyczne przez
       Szasza, Imperium przez Hardta i Negriego itp. Kiedy w ten sposób spojrzymy na
       czasy, w których przyszło nam żyć, okaże się, że "mieszczańscy liberałowie" w
       typie Pacyfisty, podobnie jak dzisiejsi komuniści, faszyści, prawicowi i
       lewicowi radykałowie, monarchiści, tradycjonaliści, konserwatywni
       rewolucjoniści, są nieuleczalnymi nostalgikami tęskniącymi za światami, które
       nieodwołalnie odeszły w przeszłość. 80 lat temu Jünger wyśmiewał niemieckich
       konserwatystów tęskniących za upadłym cesarstwem i marzących o powrocie na tron
       wygnanego cesarza. W przypadku Pacyfisty jest jeszcze śmieszniej: byłby on
       konserwatystą, który nie tęskni za cesarstwem, ponieważ jest przekonany, że
       cesarz nadal zasiada na tronie! Pacyfista nie boleje po utracie mieszczańskiego,
       liberalnego świata (ten ból moglibyśmy podzielić), on nie zauważył, że tego
       świata już dawno nie ma!
       Natomiast za cenny należy uznać jego postulat, by w naszym życiu umysłowym
       obecna była "cywilna perspektywa" myślenia i analizowania współczesności - ta
       perspektywa może być poznawczo płodna, tak jak artystycznie płodna była ona w
       "Pamiętniku z Powstania Warszawskiego" Mirona Białoszewskiego, który Maria
       Janion zaliczyła niegdyś do "polskiej prozy cywilnej". Oczywiście pod warunkiem,
       że perspektywa ta nie jest przyjmowana nazbyt selektywnie, bo aż się prosiło,
       żeby "po cywilnemu" spojrzeć na gościa "Europy" Normana Podhoretza
       gloryfikującego IV wojnę światową, mobilizującego do walki i nawołującego
       generałów, by jak najszybciej coś, a raczej kogoś zbombardowali. Z kim
       cywil-redaktor, cywil-publicysta, cywil-eseista winien się spierać? Z umarłym
       Jüngerem w jego "militarystycznym" wcieleniu sprzed 80 lat czy z zawodowymi
       "uzasadniaczami" bombardowań zaludniającymi dziś propagandowe centra władzy
       światowej? Trzeba bardzo uważać, by "cywilna perspektywa" nie okazała się czasem
       zwyczajnym wygrażaniem "ich" generałom i grzecznym potakiwaniem "naszym" generałom.
       Dodajmy na marginesie, że gdyby chcieć koniecznie odwoływać się do jüngerowskich
       "mitologicznych" figur, to przecież obok perspektywy "Żołnierza" czy "Robotnika"
       znajdziemy u niego także postaci "Anarchy" i "Leśnego wędrowca", które są
       składnikami "perspektywy cywila" w świecie "totalnej mobilizacji" (czyli w
       naszym świecie), kluczami otwierającymi pewne obszary rzeczywistości - w
       przeciwieństwie do postaci "Mieszczańskiego Liberała", która prowadzi nas do
       świata pozorów i fikcji.
       Bojowe antyjüngerowskie diatryby Pacyfisty świadczą o tym, że nie rozumie on, iż
       Jünger nie jest dziś jego wrogiem, ale - przeciwnie - może być sojusznikiem.
       Dziś żyjemy (i myślimy) "po końcu" - po końcu faszyzmu, po końcu komunizmu, po
       końcu demokratycznego liberalizmu. Dlatego naszymi sojusznikami w obronie
       wolności, prywatności, autonomii jednostki są dla nas zarówno Ernst Jünger i
       Carl Schmitt, jak i Guy Debord, Michel Foucault, Thomas Szasz, Murray Rothbard,
       John Gray, Paul Virillio,
       Hans-Hermann Hoppe, Jean Baudrillard, Zygmunt Bauman, Antonio Negri, Panajotis
       Kondylis, Giorgio Agamben, Alain de Benoist, Pierre Bourdieu, Noam Chomsky,
       Józef Mackiewicz, Nicolás Gómez Dávila.
       Idzie bowiem przede wszystkim o - trochę już dziś zapomnianą - staroświecką
       wartość, jaką jest dążenie do Prawdy. Nie, do Prawdy też nie, więc dążenie do
       prawd... I o spełnienie najbardziej elementarnego postulatu sformułowanego przez
       "grubego Doryjczyka" w jego berlińskiej noweli "Ptolemejczyk": Erkenne die Lage!
       - rozpoznaj położenie! Żeby rozpoznać nasze położenie, potrzebujemy niszczycieli
       iluzji i propagandowych samooszustw, dostarczycieli poznawczych instrumentariów
       ukazujących "do końca" grozę mechanizmów władzy, odsłaniających najskrytsze
       sprężyny politycznych działań. Potrzebujemy autorów sporządzających bezlitosne,
       skrajnie realistyczne diagnozy i rozpoznania XX-wiecznej przeszłości i naszej
       teraźniejszości, ustanawiających ostre polityczno-politologiczne kategorie,
       które pozwolą nam zrozumieć świat współczesny, znaleźć w nim swoją (duchową)
       niszę, a może nawet - jeśli się komuś będzie bardzo chciało - tu i ówdzie lekko
       go poprawić.
       Jeśli "perspektywa cywila" ma być duchową postawą i intelektualną pozycją, która
       nie wynika z tego, że miło jest posiedzieć na werandzie w bujanym fotelu, to
       trzeba ją dopiero wypracować, przedyskutować, udoskonalić, najlepiej w gronie
       kilku zaufanych osób. Dlatego serdecznie namawiałbym Pacyfistę, aby
       zdezerterował z ideologicznych frontów Wielkiej Europejskiej Wojny Domowej lat
       1914 - 1989, aby naprawdę uciekł - by użyć terminologii Petera Sloterdijka - ze
       świata kopernikańskiej mobilizacji do krainy ptolemejskiej demobilizacji. Tam
       bezpiecznie zadekowani, usadowieni w wygodnych fotelach będziemy mogli spokojnie
       pogawędzić, nie przejmując się ani faszyzmem, ani antyfaszyzmem, ani komunizmem,
       ani antykomunizmem, ani demokratycznym liberalizmem, ani antydemokratycznym
       antyliberalizmem. Tam unikniemy pokusy mobilizowania innych i wymkniemy się tym,
       co chcieliby nas mobilizować - mobilizować nasze myśli, nasze słowa, nasze
       wartości. A co z Ernstem Jüngerem? Dlaczegóż by przy chrupiących rogalikach i
       kawie ze śmietanką, nie poczytać sobie na głos co smakowitszych kawałków z
       "Drogen und Rausch"?
       Liberalizm iluzji

       TOMASZ GABIŚ historyk idei, publicysta
       • najglupszy-nick Grupka pojawia się we fragmencie: 14.11.07, 09:03
        Oczywiście anachronizmem nie w tym sensie, że tak
        sobie postanowili jej wrogowie - nietzscheaniści, nihiliści, faszyści,
        komuniści, konserwatywni rewolucjoniści albo nawet owa tajemnicza grupka z
        Wrocławia, ale po prostu dlatego, że sama siebie pokonała, że "zazwyciężyła się
        na śmierć" (hat sich totgesiegt), wyzwalając siły, które ją samą pochłaniają.
        • o.retyrety Re: Grupka pojawia się we fragmencie: 14.11.07, 11:50
         najglupszy-nick napisał:

         > tajemnicza grupka z Wrocławia,

         Tu jest wskazówka:
         "totalna mobilizacja", nie jest dziełem faszystowskich,
         komunistycznych czy konserwatywno-rewolucyjnych "mobilizatorów", to raczej oni
         są wytworem "totalnej mobilizacji"

         Grupka z wrocławia wpisuje się w ten schemat defetyzmu rewolucyjnego
         ze swoim pastiszem hymnu "co nam obca przemoc wzięła, już nie odbierzemy" lub
         krytyką liberalizmu w protestsongu "czy się spowiadacie przy bankomacie".
         Grupa filologów i historyków idei z Wrocławia rzuciła wyzwanie
         nowoczesności liberalnej, ponieważ liberałowie dawno już dali się wciągnąć w
         totalny konflikt po stronie lewicowej lub prawicowej.

         www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=208&year=2007&nrw=185&art=782
         • chlorofil1 Re: Grupka pojawia się we fragmencie: 14.11.07, 12:23
          o.retyrety napisała:

          > Grupa filologów i historyków idei z Wrocławia rzuciła wyzwanie
          > nowoczesności liberalnej, ponieważ liberałowie dawno już dali się wciągnąć w
          > totalny konflikt po stronie lewicowej lub prawicowej.
          >
          Cholera! Czyżby nadciągał czas Trzaskania Po Mordach?
         • poloeschatolo Re: Grupka pojawia się we fragmencie: 15.11.07, 00:03
          o.retyrety napisała:

          > najglupszy-nick napisał:
          >
          > > tajemnicza grupka z Wrocławia,
          >
          > Tu jest wskazówka:
          > "totalna mobilizacja", nie jest dziełem faszystowskich,
          > komunistycznych czy konserwatywno-rewolucyjnych "mobilizatorów", to
          > raczej oni są wytworem "totalnej mobilizacji"
          >
          > Grupka z wrocławia wpisuje się w ten schemat defetyzmu
          > rewolucyjnego ze swoim pastiszem hymnu "co nam obca przemoc wzięła,
          > już nie odbierzemy"

          pomyłka. jest:
          "co nam obca forsa wzięła, już nie odbierzemy"

          > lub krytyką liberalizmu w protestsongu "czy się spowiadacie przy
          > bankomacie".

          to nie jest żaden protestsong. to piosenka pracownika budżetówki, który czasem
          też podśpiewuje sobie "czy masz na koncie debet jak ja"

          > Grupa filologów i historyków idei z Wrocławia rzuciła wyzwanie
          > nowoczesności liberalnej, ponieważ liberałowie dawno już dali się
          > wciągnąć w totalny konflikt po stronie lewicowej lub prawicowej.

          jaka grupa? nazwiska nazwiska proszę!

          jeśli to miało byc jakieś wyzwanie to postwyzwanie postnowoczesności
          postliberalnej. liberałów nie ma. są postliberałowie. totalnego konfliktu po
          stronie prawicowej lub lewicowej nie ma od czasu endlosung der judenfrage.
          nazwałbym to zwykłymi postuszczypliwościami, równie uciążliwymi jak brzęczenie
          komara przed snem.

          > <a
          href="www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=208&year=2007&nrw=185&art=782"
          target="_blank">www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=208&year=2007&nrw=185&art=782</a>

          ostatnio słucham "volk" laibacha. germania z chórkami deutschland deutschlan
          ueber alles... czy francia z pogłosem liberte. przy pogarszającym się wzroku
          jest to bardziej dogłębne doświadczenie niźli klajstrowanie sobie synaps
          postintelektualnym glutem
          • poloeschatolo Re: Grupka pojawia się we fragmencie: 15.11.07, 00:53
           tu jest znacznie lepszy tekst warty zaśpiewania:


           Hej Słowianie, jeszcze nasza
           Słowian mowa żyje,
           póki nasze wierne serce
           za nasz naród bije.

           Żyje, żyje duch słowiański,
           i żyć będzie wiecznie,
           Gromy, piekło - złości waszej
           ujdziem my bezpiecznie!

           Mowę naszę ukochaną
           Bóg nam zwierzył w darze,
           wydrzeć nam ją - nikt na świecie
           tego nie dokaże!

           Ilu ludzi, tylu wrogów,
           możem mieć na świecie,
           Bóg jest z nami, kto nam wrogiem,
           tego Bóg nasz zmiecie!

           I niechaj się ponad nami
           groźna burza wzniesie,
           skała pęka, dąb się łamie,
           ziemia niech się trzęsie.

           My stoimy stale, pewnie,
           jako mury grodu.
           Czarna ziemio, pochłoń tego,
           kto zdrajcą narodu!

           en.wikipedia.org/wiki/Hey%2C_Slavs
     • map4 Re: co myślicie o armii zawodowej ? 14.11.07, 13:42
      napoj.chmielowy napisał:

      > Nie założyłem, że każdy. Mieszają się dwa tematy, armia zawodowa i wojsko jako
      > resocjalizacja.

      Możliwe. Choć jedno do drugiego moim zdaniem pasuje.

      > W to drugie nie wierzę, a armia zawodowa na pewno jest bardziej
      > etycznym rozwiązaniem niż armia z branki.

      Tutaj pełna zgoda. Odpadają również dylematy moralne żołnierzy z poboru.
      • o.retyrety Re: co myślicie o armii zawodowej ? 14.11.07, 18:51
       map4 napisał:

       > napoj.chmielowy napisał:
       >
       > > Nie założyłem, że każdy. Mieszają się dwa tematy, armia zawodowa i wojsko
       > jako
       > > resocjalizacja.
       >
       > Możliwe. Choć jedno do drugiego moim zdaniem pasuje.
       >
       > > W to drugie nie wierzę, a armia zawodowa na pewno jest bardziej
       > > etycznym rozwiązaniem niż armia z branki.
       >
       > Tutaj pełna zgoda. Odpadają również dylematy moralne żołnierzy z poboru.
       >

       Ja sie do armii nie piszę , ale polecam wszystkim agresywnym typom, którzy
       zajmują więzienia uczciwym ludziom, zaczepiają na ulicach, wysypują śmieci z
       kubłów, nie pracują, kradną albo awanturują się wszędzie. Jak ich rozpiera
       energia jądrowa, to niech kontrolują jej użycie. Sama bym poszła do nato na
       informatyka albo bufetową.
       • napoj.chmielowy Re: co myślicie o armii zawodowej ? 14.11.07, 19:48
        Wychowałem się w garnizonach. Znam to dobrze, tę gotowość zabijania w obronie
        Ojczyzny, Cywilizacji, Kultury, Idei. Wojna jest przedłużeniem polityki
        (polityka to skurczona wojna). Najgorzej to być kapralem. Nie jest to wysoko,
        ale też nie jest na samym dnie. Musisz być tylko gotowy wysłać swoich przyjaciół
        na śmierć na jakimś Monte Casino. Będą o tym śpiewać pieśni. Niektórym kobietom
        na samą myśl robi się wilgotnie w kroczu. Zabijanie nie jest trudne, gdy dobrze
        to się zorganizuje. Po to jesteśmy szkoleni. Cały dowcip polega na tym abyśmy
        byli lepiej wyszkoleni niż wróg.
        • o.retyrety Re: co myślicie o armii zawodowej ? 14.11.07, 21:55
         napoj.chmielowy napisał:

         > Wychowałem się w garnizonach.
         Zabijanie nie jest trudne, gdy dobrze
         > to się zorganizuje. Po to jesteśmy szkoleni. Cały dowcip polega na tym abyśmy
         > byli lepiej wyszkoleni niż wróg.

         Acha, teraz lepiej lokalizuję Twoją pozycję obserwacyjną.
         Właśnie owo wyszkolenie stanowi oś rubieży. Z jednaj strony mamy białych Rambo i
         Arnolda, z drugiej czarnych, czerwonych lub żółtków.
         Nie wiem jak to sie robi, żeby wyszkolić samych rambów, bo bylo by kiepsko
         gdybyśmy naprodukowali masę kiełbas i mięs. Wiem że te czarne 12 latki były
         przymuszane, odurzane i deprawowane, nie wiem ilu zwariowało. Często są to
         świadome i niegłupie dzieciaki po poważnych przejściach. Z kolei nasi w
         Afganistanie załamali się po wpadce.
         Ta oś to coś w świadomości.
         • poloeschatolo Re: co myślicie o armii zawodowej ? 15.11.07, 00:08
          o.retyrety napisała:

          > Właśnie owo wyszkolenie stanowi oś rubieży. Z jednaj strony mamy
          > białych Rambo i Arnolda, z drugiej czarnych, czerwonych lub
          > żółtków.
          > Nie wiem jak to sie robi, żeby wyszkolić samych rambów, bo bylo by
          > kiepsko gdybyśmy naprodukowali masę kiełbas i mięs. Wiem że te
          > czarne 12 latki były przymuszane, odurzane i deprawowane, nie wiem
          > ilu zwariowało. Często są to świadome i niegłupie dzieciaki po
          > poważnych przejściach. Z kolei nasi w Afganistanie załamali się po
          > wpadce.
          > Ta oś to coś w świadomości.

          ość w świadomości.
          ptsd w domu i rodzinie.
          jesus z nazaretu na krzyżu. pod nim redaktor tomasz lis sprawozdaje z golgoty...
  • poloeschatolo Re: co myślicie o armii zawodowej ? 15.11.07, 00:14
   tyle co tu

   wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,4672227.html

   zostają jeszcze takie miejsca jak my lai

   en.wikipedia.org/wiki/My_Lai

   i wiele wiele innych mniej czy bardziej uświęconych potem i krwią dla chwały
   ojczyzny.
   i poza tym jeszcze jeden problem społeczny. powszechny ptsd w domu i rodzinie

   en.wikipedia.org/wiki/PTSD

   w postnowoczesnym świecie posttraumatic stress disorder
  • kolejar Re: Pierdolicie tu wszyscy nie na temat! 15.11.07, 02:41
   Map zadał pewien problem z implikacjami. A Wy pierdu, pierdu...
   1. W sprawie ostatnich zdarzeń - Armia RP jako Waffen SS w Afganistanie, to
   zwróciłbym uwagę na skład Legii pod Dien-Bien-Phu. Ci sławni "francuscy
   spadochroniarze", którzy tam tak dzielnie walczyli, byli w 80% byłymi
   żołnierzami Waffen SS - uczniami m.in. gen. Studenta, którzy w Legii ukrywali
   się przed Trybunałem Norymberskim.
   2. W ramach tzw. archetypu część chłopów w populacji identyfikuje się z kastą
   wojowników. Ostatnio też część bab. Po prostu w ramach sex-egalitaryzmu to
   zaczyna się zrównywać po płciach. Rzecz jednak w tym, że archetyp wojownika
   wciąż istnieje i obelgami, ani zaklęciami nikt tego lekko nie zmieni. Za
   przykład dam sposób traktowania kobiet reprezentowany przez niektórych
   "pacyfistów" - dziękuję - CHAMY! Jeśli to tak ma być, to lepiej, żeby ci facie
   zawodowo wstąpili do armii, a nie tu truli życie innym (wiesz, że do Ciebie to
   piszę?). Z drugiej strony w armii właśnie jest (ma być) odpowiedni system
   szkolenia, który ma te zapędy archetypowe odpowiednio kanalizować. Jak coś
   pójdzie nie tak, to mamy zbrodnie wojenne - jak ci nasi żołdacy i Waffen SS, i
   wielu, wielu innych - także oczywiście szczególnie Armia Sowiecka w Czeczenii,
   czy tu i ówdzie US-Army. Ciekawe, kiedy oskarżeni o zbrodnie wojenne zostaną
   pierwsi członkowie Bundeswehry (pytanie do Mapa)?
   3. Skoro siły zbrojne są wciąż potrzebne (a nie są?), to niech tam trafiają
   ludzie, którzy chcą, a nie jakieś "ofermy batalionowe" z przymusu - jak ja bym
   był, gdyby nie psychiatrzy. Jest problemem właściwy dobór. W każdym razie jest w
   społeczeństwie spora grupa archetypowych wojowników i oni są właściwym
   materiałem. Nie chodzi tu o psychopatów, których - z braku czego innego lub z
   potrzeby politycznej - też da się wyszkolić do zadań. Psychopaci powinni trafić
   do Szpitali p.w. Przemienienia Pańskiego. Inne świry wojownicze niech idą do
   armii. NIE WIDZICIE SKINÓW??? Znaczna część z nich jest z pewnością
   niezrealizowana wojskowo. Dlaczego nie znaleźli się w wojsku? Może komisja
   lekarska ich po prostu odlała i teraz jako para-militaryści ganiają po ulicach z
   nielegalną bronią, i bijają przypadkowych przechodniów. Lepiej, żeby bili
   konkretnych i tylko, jeśli to potrzebne (znaczy zgodne z rozkazem), i JAK
   NAJDALEJ OD GRANIC RP! Póki oczywiście npl z całą potęgą u wrót Rzplitej nie
   stanie...
   • map4 Re: Pierdolicie tu wszyscy nie na temat! 15.11.07, 09:05
    kolejar napisał:

    > Z drugiej strony w armii właśnie jest (ma być) odpowiedni system
    > szkolenia, który ma te zapędy archetypowe odpowiednio kanalizować.

    Zbrodnie wojenne nie występują wtedy, kiedy system nadzoru nad armią działa.
    Okrucieństwo nie ma nic wspólnego z profesjonalizmem i jest raczej odbiciem
    niezdrowych stosunków panujących w armii. Dodaj do tego brak przekonania
    żołnierzy, że walczą w słusznej sprawie, zanik moralności wśród szarż i
    otrzymasz armię gotową bagnetami wyrżnąć stadion pełen nieuzbrojonych kibiców.

    > Ciekawe, kiedy oskarżeni o zbrodnie wojenne zostaną
    > pierwsi członkowie Bundeswehry (pytanie do Mapa)?

    Zbrodnie wojenne - jeszcze nie, ale było już kilka skandali. Żołnierze
    Bundeswehry w Afganistanie a to zastygali w Hamletowskich pozach pieszcząc w
    rękach czaszki miejscowych, a to malowali na łazikach palmy identyczne do
    symboli Afrika Korps (brakowało na nich tylko swastyki, ale i tak każdy
    wiedział, o co chodzi), a to wreszcie podczas szkolenia w domu przed misją
    uczyli się prawidłowych zachowań na polu walki: brali szturmem namiot,
    wyprowadzali mieszkańców, przywiązywali ich do jeepów i przeprowadzali z typowo
    niemiecką skrupulatnością zorganizowany zbiorowy gwałt. Wszystko to było
    nagrywane kamerami wideo, w celach szkoleniowych oczywiście.

    Ostatnio skandalem stały się słowa pewnego podoficera wypowiedziane do młokosów
    dopiero co zaciągniętych do koszar: "ostatnimi ludźmi honoru, wielkimi
    bojownikami, którzy tu przed wami mieszkali, byli żołnierze Waffen SS".

    > W każdym razie jest
    > w
    > społeczeństwie spora grupa archetypowych wojowników i oni są właściwym
    > materiałem.

    ... i taki był mniej więcej sens pomysłu JKMa. Zamiast męczyć się z nimi w
    nieprzygotowanych do tego szkołach, lepiej jest diamenty te oszlifować w koszarach.

    > NIE WIDZICIE SKINÓW??? Znaczna część z nich jest z pewnością
    > niezrealizowana wojskowo. Dlaczego nie znaleźli się w wojsku? Może komisja
    > lekarska ich po prostu odlała i teraz jako para-militaryści ganiają po ulicach
    > z
    > nielegalną bronią, i bijają przypadkowych przechodniów. Lepiej, żeby bili
    > konkretnych i tylko, jeśli to potrzebne (znaczy zgodne z rozkazem)

    Niestety, potrzebujemy maszyn do zabijania. Trzymanych jednocześnie na krótkiej
    smyczy. Społeczeństwu się nie opłaca wolno puszczać ich po ulicy, bo to za dużo
    istnień ludzkich kosztuje.
  • kolejar Re: co myślicie o armii zawodowej ? 15.11.07, 06:48
   Daję Wam takiego linka o armii zawodowej:
   gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,69806,4671563.html?nltxx=849684&nltdt=2007-11-15-04-06
   Po prostu wojsko to wojsko - Waffen SS to też wojsko było i Legia Cudzoziemska
   jest, i 6. Marines, i 1. Regiment Fizylierów Królewskich, tylko mam wątpliwości
   na dziś, czy Armia Sowiecka to wojsko, czy... No, różne inne armie na świecie
   nie lepsze. Więc chodzi o STANDARD. Co wolno i kiedy, a czego kiedy nie wolno.
   Od tego wciąż są Konwencje Genewskie. Wiecie, jak jest z przestrzeganiem... Ale
   na szczęście jest Trybunał i... niezawisły Sąd Wojskowy musi rozpoznać sprawę
   tych żołdaków, bo inaczej... czeka ich ten budyneczek na Ryneczku w Den Haag, co
   to Slobo i inni odwiedzali.
   - Czy pan zgwałcił tą panią?
   - Co??? Ja zgwałciłem?! Ja bym się brzydził rower o tę babę oprzeć, to jak
   miałem ją zgwałcić? - tak powiedział pewien serbski oskarżony, patrząc na
   świadka oskarżenia w osobie poszkodowanej.
  • tsy Wojsko i wojna 15.11.07, 11:37
   jeśli już muszą istnieć powinny być jak wydalanie sprawami wstydliwymi jeśli by
   tak było to być może młodzi ludzie nie robili ny takich okrutnych głupot:
   "Polscy żołnierze kłamali - nie bronili się przed talibami i nic im nie groziło.
   A jednak wycelowali moździerz i karabin w bezbronną wioskę. Zabili sześciu
   cywilów, w tym dzieci. Potem nagrali ofiary na wideo. O to oskarża ich prokuratura."

   Całość:
   wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,4673746.html
   • kolejar Re: Wojsko i wojna 15.11.07, 13:35
    To jest po prostu klasyczna zbrodnia wojenna, czyli łamanie konwencji
    genewskich, o co zresztą są oni oskarżeni. Ja osobiście nikomu nie życzę być
    ofiarą rozpasanego zupolstwa. Takie akty miały już miejsce także za I wojny
    światowej - wówczas jeszcze bez numeru smile. Mam nawet zdjęcia. O Waffen SS po
    prostu szkoda strzępić jęzor i klawiaturę. Zwróciłem tylko uwagę, jak cwanie
    chłopaki się urządzili - Legia! - tam przecież o pochodzenie i wcześniejsze
    zbrodnie z definicji się nie pyta, także o hitlerowskie się nie pytano. Ale gnoi
    hitlerowskich Dien Bien Phu spotkało - za Kretę! Swoją drogą, to francuski
    Generał głównodowodzący (może gówno-dowodzący wink ) się po wszystkim zastrzelił.
    A wszyscy hitlerowcy, którzy przeżyli bitwę i dość krótką niewolę Viet-Minu
    (większość!), wrócili do ówczesnej IV Republiki jako bohaterscy Obywatele.
    Dostali przecież nową narodowość, nazwiska, obywatelstwo, emerytury wojskowe.
    Ci, co żyją, wciąż mają wszelkie honory Republiki No V.
    Vive la Magiaroszag!!! Vive Sarkozy Miklos!
    • kolejar Re: Wojsko i wojna 15.11.07, 13:48
     Pragnę jeszcze zwrócić uwagę, że zwycięzca spod Dien-Bien-Phu - niejaki generał
     Won Dien Ghiap z Viet-Minu, potem Viet-Kongu - przegrał bliźniacze oblężenie pod
     Khe-Sahn. Oblegał i mu się nie udało! Wygrała 6. Marines pod Jenerałem Philipem
     Westmorlandem. To arcy-ważne wydarzenie militarne. Biały Dom pod LBJ oczywiście
     zaprzepaścił - jak i operację "Rolling Thunder".
   • kolejar Re: afgańska rzeź niewiniątek 15.11.07, 19:47
    Nie wymądrzaj się Wszechgeniuszu od Wszystkiego - nie jesteś odkrywcą niczego:
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=35645&w=71955488&a=72044004
    A jeszcze wspomnę, dlaczego ostatnio wymyślasz mi od "tramwajarzy"? Przecież
    jeszcze niedawno to było w pewnych kręgach obraźliwe. O to Ci chodzi? To może
    pisz po prostu "druciarz" - jeszcze bardziej obraźliwe.
    A parę godzin temu spektakularnie poległ pewien tramwajarz-druciarz na EP07.
    Pewnie chłopak z Grabówka był...
    • poloeschatolo Re: afgańska rzeź niewiniątek 15.11.07, 23:08
     kolejar napisał:

     > Nie wymądrzaj się Wszechgeniuszu od Wszystkiego - nie jesteś
     > odkrywcą niczego:

     znów strzykasz jadem pluskwy

     > A jeszcze wspomnę, dlaczego ostatnio wymyślasz mi od "tramwajarzy"?
     > Przecież jeszcze niedawno to było w pewnych kręgach obraźliwe. O to
     > Ci chodzi? To może pisz po prostu "druciarz" - jeszcze bardziej
     > obraźliwe.

     pozwól jedno pytanie tramwajarz.
     wolałbyś np. tak:
     pseudohivilityk?
     cerebromalant opilczy?

     > A parę godzin temu spektakularnie poległ pewien tramwajarz-druciarz
     > na EP07.
     > Pewnie chłopak z Grabówka był...

     wolę dziewczyny z chylonii. jeszcze bardziej z wejherowa
     • map4 Re: afgańska rzeź niewiniątek 16.11.07, 10:11
      poloeschatolo napisała:

      > pozwól jedno pytanie tramwajarz.
      > wolałbyś np. tak:
      > pseudohivilityk?
      > cerebromalant opilczy?

      Zauważam, że kaczyzm się już skończył (przynajmniej na razie) i plucie na siebie
      wyszło z mody. Dajcie zatem głos na temat, albo zamilknijcie, błagam.
  • poloeschatolo Re: co myślicie o armii zawodowej ? 16.11.07, 10:49
   proponuję zaczynać już od dzieci. bo koszty społeczne i budżetowe będą znacznie
   mniejsze.
   po diagnozie stygmatyzującej dziecięcych killerów, należałoby je wyłuskać i
   oddzielić od rodziców, dać śmiercionośne zabawki i wypuścić do
   killer-rezerwatów. tam robiłyby wszystko co im do głowy przychodziłoby,
   aczkolwiek delikatnie obserwowane. te które przeżywałyby ten rodzaj paradisu
   mogłyby go później pilnować...

   ale na serio.
   za wypadki w afganistanie obciążam przede wszystkim mon. za brak wsparcia i
   opieki psychoterapeutycznej dla tysięcy żołdaków i ich rodzin. dotyczy to nie
   tylko wojska ale generalnie wszystkich służb mundurowych. stres destruuje nie
   tylko bezpośrednich uczestników takich wydarzeń, ale zatruwa najbliższe
   otoczenie, zwłaszcza żony i dzieci. ptsd jakkolwiek by ten termin postrzegać,
   nawet jako pewien werbalny wytrych, jest przypadłością diagnozowaną u 15-20%
   kombatantów. po przeliczeniu na liczby bezwzględne daje to co najmniej od
   kilkuset do ponad tysiąca osób, które powinny być leczone wraz z rodzinami. 2
   lata temu mon rozpoznał ptsd o niecałych 40 żołnierzy. tylko tych, którzy
   doznali ran i urazów fizycznych. zagłębianie się w psychikę osób
   niekontuzjowanych fizycznie uznano za zbyt ryzykowne dla budżetu...
   kółko się zamyka, więc najlepiej posłać to całe tatłajstwo z najwyższych sztabów
   połączonych sił zbrojnych rp 4.2 na pierwszą linię. może coś by się zmieniło...

   p.s.
   w takich sytuacjach jak afganistan wielu tzw. "normalnych" cywilów zachowałoby
   się zapewne jeszcze gorzej.
   • poloeschatolo Re: co myślicie o armii zawodowej ? 16.11.07, 10:55
    a propos na dokładkę:

    "Liczba samobójstw wśród amerykańskich żołnierzy powracających z Iraku już dawno
    przekroczyła liczbę poległych - alarmuje amerykańska telewizja CBS. Byli
    żołnierze częściej niż inni cierpią też na choroby psychiczne, popadają w
    uzależnienia i bezdomność. A armia zdaje się ignorować problem"

    www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=14&ViewMore=1&ModuleId=92&ShowArticleId=67655
    • o.retyrety Re: co myślicie o armii zawodowej ? 16.11.07, 15:05
     poloeschatolo napisała:
     >proponuję zaczynać już od dzieci. bo koszty społeczne i budżetowe będą znacznie
     mniejsze.

     Tak, słusznie, dzieci są szczere: krucjata dziecięca, pionierzy im.Pawlika
     Morozowa, hitlerjungen, czerwoni gwardziści Mao i lwowskie lwy, powstancy
     warszawscy i wielu innych dowiodło słuszności tej idei. Dzieci intuicyjnie czują
     sprawiedliwość, koszt propagandy maleje, ponadto łatwo się adoptują psychicznie
     - liczba samobójstw wśród somalijskich partyzantów była znikoma. Natomiast
     żołdacy usa są za starzy, są w wieku prokreacyjnym co zmienia odczuwanie więzi
     na bardziej empatyczne (samobójstwa weteranów głównie poniżej 23 roku), albo sa
     za młodzi (powinni mieć min. 30 lat) dzieci natomiast odczuwają bardziej stadnie.
  • hurysa1 Re: co myślicie o armii zawodowej ? 17.11.07, 09:12
   Armie zawodowe mają jedną podstawową wadę, są źródłem (ponieważ służba w takiej
   armii nie przekracza 15 lat) dobrze wyszkolonych do zabijania mężczyzn w pełni
   sił życiowych. Zasilają oni oddziały najemników, mafie i całą resztę tego
   świata, który potrzebuje wyszkolonych morderców. Neoliberałowie friedmannowscy
   dążą do sprywatyzowania armii i wojen (pierwsze efekty tego można obserwować w
   Iraku - ochroniarze z Blackwater) armie zawodowe są naturalnym etapem na drodze
   do tak zorganizowanego społeczeństwa.
     • o.retyrety Re: co myślicie o armii zawodowej ? 18.11.07, 10:15
      hurysa1 napisała:
      > Mogłabyś precyzyjniej postawić pytanie? Jak do tej pory każdy koniec był
      > początkiem (nawet "koniec historii").
      >
      Wprawdzie jest o tym inny wątek
      ale tym razem zrobię wyjątek
      Wiedzą kitajce oraz arabi
      czym wroga łatwo i tanio zabić
      pomyśl jak piękny będzie świat
      bez armii w białych kołnierzy-kach.
   • map4 Re: co myślicie o armii zawodowej ? 19.11.07, 12:32
    censorship napisała:

    > Sądzę, że jest obojętne czy z poboru czy zawodowa gdy jest okupacyjna.

    poborowy ma prawo odmówić wzięcia udziału w okupowaniu Iraku i Afganistanu
    zasłaniając się przekonaniami religijnymi. Jako poborowy ma bowiem obowiązek
    odbycia służby wojskowej. W Niemczech bardzo popularna jest służba zastępcza -
    młodych pacyfistów kieruje się do szpitali, domów pomocy społecznej, hospicjów itd.

    Żołnierz zawodowy dobrowolnie podpisuje umowę o pracę, w której w zamian za
    gotowość do zabijania zgadza się przyjmować wynagrodzenie.

    Moim zdaniem - od żołnierza zawodowego można więcej wymagać, ponieważ nie służy
    on z przymusu, lecz pracuje karabinem w wybranym przez siebie zawodzie. Nie może
    się więc zbuntować.

    Armia zawodowa jest skuteczniejsza od armii ochotniczej, podobnie jak zawodowa
    straż pożarna jest lepsza ochotników.
    • tsy Re: co myślicie o armii zawodowej ? 19.11.07, 13:02
     map4 napisał:

     >
     > poborowy ma prawo odmówić wzięcia udziału w okupowaniu Iraku i Afganistanu
     > zasłaniając się przekonaniami religijnymi. Jako poborowy ma bowiem obowiązek
     > odbycia służby wojskowej. W Niemczech bardzo popularna jest służba zastępcza -
     > młodych pacyfistów kieruje się do szpitali, domów pomocy społecznej, hospicjów
     > itd.
     >

     Pod koniec komuny w Polsce też tak było, WiP to wywalczył. Potem, za "Wolnej
     Polski" zrobiło sięgorzej - byli nawet jacyś więźniowie z tej okazji. Okazało
     się, że przekonania pacyfistyczne trzeba udokumentować (wie ktoś może jak to się
     robi?), że powoływanie się na religię katolicką nic ne daje itp. Miejsc do
     odbycia służby zastępczej też nie było (bezrobocie). Jak jest teraz nie wiem,
     przestałem śledzić, ustawowo pewnie służba zastępcza jest możliwa, a jaka jest
     praktyka?.

     > Żołnierz zawodowy dobrowolnie podpisuje umowę o pracę, w której w zamian za
     > gotowość do zabijania zgadza się przyjmować wynagrodzenie.
     >
     > Moim zdaniem - od żołnierza zawodowego można więcej wymagać, ponieważ nie służy
     > on z przymusu, lecz pracuje karabinem w wybranym przez siebie zawodzie. Nie moż
     > e
     > się więc zbuntować.
     >

     W historii armie zawodowe buntowały się bardzo często w celu objęcia władzy.
     Dzieje państw Ameryki Południowej są jednym pasmem takich buntów.

     > Armia zawodowa jest skuteczniejsza od armii ochotniczej, podobnie jak zawodowa
     > straż pożarna jest lepsza ochotników.
     >

     Nie rozumiem co robi tu słowo ochotnicza? Chyba miałeś na myśli armię z poboru?
     Ochotnicy często bywali bardziej skuteczni od zawodowców.
     • map4 Re: co myślicie o armii zawodowej ? 20.11.07, 10:20
      tsy napisał:

      > W historii armie zawodowe buntowały się bardzo często w celu objęcia władzy.
      > Dzieje państw Ameryki Południowej są jednym pasmem takich buntów.

      Co z kolei jest kwestią kontroli nad siłami zbrojnymi.

      > Nie rozumiem co robi tu słowo ochotnicza? Chyba miałeś na myśli armię z poboru?

      smile Oczywiście, że tak.

      > Ochotnicy często bywali bardziej skuteczni od zawodowców.

      Ale tylko w obronie własnej wsi/hrabstwa/miasta itd.

      To z kolei prowadzi do sentencji: jedno państwo, dwie armie: obrona terytorialna
      na wzór Szwajcarii plus zawodowa armia oblężnicza, na wzór USA.
         • sztuk6mistrz Re: Mam pytanie. 20.11.07, 17:50
          censorship napisała:

          > Czy, w którymś z europejskich państw istnieje armia zawodowa?

          Czechy, Holandia, Belgia Hiszpania mają armie zawodowe, ale to o czym tutaj
          gadają, to takie pieprzenie emerytowanych pacyfistów poprzebieranych w panterki
          z demobilu. Są jeszcze armie zawodowo-ochotnicze np. w W.Brytanii, USA,
          Norwegii, część ochotnicza na określonych warunkach, odbywająca regularne ćwiczenia.
          Ja jestem Cenzurko pokłosiem działania jednoosobowej armii zawodowej, i to tej
          najbardziej elitarnej, latającej...
          • censorship Re: Mam pytanie. 20.11.07, 20:03
           sztuk6mistrz napisał:

           >
           > Czechy, Holandia, Belgia Hiszpania mają armie zawodowe,

           Czechy? Tu jest jakiś przykład. Też mieli komunistyczną organizację
           społeczeństwa i komunistyczny pobór do armii. Belgia i Holandia? Ciekawy byłby
           wynik wojny między nimi - stawiam na Belgów. Hiszpania? Doświadczenia z Franco
           i mimo to armia zawodowa? Bardzo ciekawe...

           > ale to o czym tutaj
           > gadają, to takie pieprzenie emerytowanych pacyfistów poprzebieranych w panterki
           > z demobilu.

           Też jestem pacyfistką, ale nie noszę panterek, co najwyżej garsonki.

           > Są jeszcze armie zawodowo-ochotnicze np. w W.Brytanii, USA,
           > Norwegii, część ochotnicza na określonych warunkach, odbywająca regularne ćwicz
           > enia.

           U nas ten system chyba najlepiej by się sprawdzał.

           > Ja jestem Cenzurko pokłosiem działania jednoosobowej armii zawodowej, i to tej
           > najbardziej elitarnej, latającej...

           Syn lotnika?
  • poloeschatolo Kłamaliśmy, ale nie jesteśmy 20.11.07, 11:18
   zbrodniarzami wojennymi.

   - No, kto się mógł spodziewać zarzutów o zbrodnie wojenne?!
   - Amerykanie z naszej bazy wpadli kilka tygodni wcześniej na minę, zobaczyli
   dwóch Pasztunów i zastrzelili ich od razu!
   - Włos im z głowy nie spadł!

   www.gazetawyborcza.pl/1,84763,4681457.html

   "Zabij tego skurwysyna", "Dobrze im tak", "Zmieciemy ich w proch", "Fajnie się
   palą", "Musi im być ciepło", "Nieźle fruwają", "Ale go rozerwało".

   www.gazetawyborcza.pl/1,84763,4677429.html
  • kolejar Bez bzdurzenia na temat lub nie na temat 30.11.07, 01:59
   Armia zawodowa nie ma służyć do zabijania. Armia ma służyć do ochrony ludzi
   przed zboczeniami. Do ochrony Najjaśniejszej Rzplitej w sensie ogólnym - znaczy
   w sensie zasad istnienia.
   Armia z poboru jest kretyńska w założeniu. Czymś zupełnie innym jest pospolite
   ruszenie. Nie można nikogo zmuszać do bycia pospolitakiem.
   Podstawowe szkolenie w armii zawodowej polega na kontroli emocji. Nie wolno w
   szale wojennym wybijać cywilów - to tak banalnie. Nie wolno wpadać w szał poza
   kontrolą. Bo szał jest niezbędny często, ale KONTROLOWANY. Tego uczą w zawodowej
   armii. Nie możesz nienawidzieć npla. Masz osiągnąć cele przy MAX ograniczeniu
   zabijania. Po to są te wszystkie współczesne militarne fiki-miki. Pocisk ma
   trafić tam, gdzie trzeba. Oświetlasz spokojnie cel laserem i po chwili F15E
   "Strike Eagle" zrzuca 900 kilową bombę, która bezbłędnie naprowadza się na promień.
   Żołnierze zawodowi są tacy sami jak POLICJA. Kiedy użyć środków przymusu
   bezpośredniego, a kiedy nie? Przytoczę słowa serbskiego zbrodniarza wojennego:
   "My nie byliśmy oddziałami pokojowymi NATO, tylko armią, która ma zabijać
   wtrogów!". No to bestialsko mordowali cywilów niczym Einsatz Gruppen SS. Ale to
   nie jest rola jakiejkolwiek zawodowej armii. Oni (Serbowie) uważają się za
   wyszkolonych zawodowców. W czym? Przecież nie w walce!!! To tylko zwyczajni
   masowi zbrodniarze - nic więcej.
   No, właśnie... Szkolenie żołnierzy jest wymagające i odpowiedzialne. Zaprawdę
   nie chodzi o zabijanie, a osiąganie określonych celów. I bez emocji!
   Rozumiecie?
   • o.retyrety Re: Bez bzdurzenia na temat lub nie na temat 30.11.07, 16:22
    kolejar napisał:
    > nie chodzi o zabijanie, a osiąganie określonych celów
    Szaleńcom zależy na eksterminacji, ale przecież to niewykonalne
    nawet środkami masowego rażenia. Z drugiej strony stoją zwolennicy udaremniania
    ataków - wywiad, komandosi, broń precyzyjna i high-techno (np. antyrakiety,
    aparaty bezzałogowe). Ciekawe, że od dawna jedni szkolą żołnierzy na tropicieli(
    brytyjscy mają strzelać pojedynczo), a inni na gigantów (stanowi walą seriami na
    oślep). Łatwo odróżnić opanowanych od panikarzy. Armia zawodowa jest konieczna -
    pytanie jaka?
    • hurysa1 Re: Bez bzdurzenia na temat lub nie na temat 30.11.07, 17:20
     o.retyrety napisała:

     > Armia zawodowa jest konieczna
     > -
     > pytanie jaka?

     Najlepiej ołowiana, albo plastikowa. Chłopcy mogli by bawić się do upadłego.
     Wyśmienite manewry pozycyjne, przerzucanie ludzkich zasobów (czyt. mięsa
     armatniego), oskrzydlanie i atak frontalny. Wszystko w miarę tanie bo
     zminiaturyzowane.
     • o.retyrety Re: Bez bzdurzenia na temat lub nie na temat 01.12.07, 02:14
      hurysa1 napisała:

      > Najlepiej ołowiana, albo plastikowa. Chłopcy mogli by bawić się do upadłego.
      > Wyśmienite manewry pozycyjne, przerzucanie ludzkich zasobów (czyt. mięsa
      > armatniego), oskrzydlanie i atak frontalny. Wszystko w miarę tanie bo
      > zminiaturyzowane.
      >
      Historia odnotowuje też rozstrzygnięcia militarne na szachownicach albo na
      salach balowych, ale jak mi jakiś analfabeta odmawia rozmowy, mąci, kłamie, wali
      z chińskiego kałasza, to przepraszam - a weź się do roboty, poślij dzieci do
      szkoły, ja pokryję koszty, tylko pozwól swoim poddanym wybierać - ale tymczasem
      muszę cię zabić.
       • o.retyrety Re: Bez bzdurzenia na temat lub nie na temat 01.12.07, 16:54
        hurysa1 napisała:

        > Dziwisz mnie jakąś ogromną pogardą do analfabetów. Analfabetyzm nie jest
        > przyczyną "strzelania z chińskiego kałasza". Tu można przeczytać pewną analizę
        > socjologii "bohaterstwa":

        Wszystko lipa - analfabetyzm nie rodzi pogardy, nie jest przyczyną uśmiercania,
        ale niewiedza plus pogarda plus kałasz stanowią ryzyko.
        Zaś wskazana analiza zahacza o hoax - lekceważy rolę manipulacji i materialnego
        zainteresowania hero-ideologów, tradycyjnie wysokiej śmiertelności w Afryce oraz
        przypadki przeczące tezom autora, np. Chiny lub Indochiny.
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka