Dodaj do ulubionych

Monitoring pracy radnych - Aktywny radny

28.02.09, 13:47
Witam nowych mieszkańców.

Na razie macie własne problemy dotyczące przeprowadzki i adaptacji w nowym
miejscu. Wkrótce jednak poznacie nasze miasteczko i będziecie oczekiwali
pewnych zmian. Zapewne nie znacie tutejszych radnych. Mam nadzieję, ze nasz
projekt pomoże wa ich poznać smile

W ramach 4 komponentu projektu "@ktywny Radzyminiak" od wtorku
(27 stycznia 2009) ruszyliśmy z monitoringiem pracy radnych.

Chcielibyśmy zmobilizować radnych do bardziej wytężonej pracy oraz
wdrażania nowych standardów do kontaktów z mieszkańcami.

Organizator przewiduje przyznanie statuetki trzem najciężej
pracującym radnym oraz antynagrody temu, który nie wykazuje się
żadnymi efektami pracy (bądź najmniejszymi). Statuetka będzie
przyznawana w oparciu o ustalone obiektywne kryteria zawarte w
regulaminie.

Mamy nadzieję, że dzieki temu, Ci radni którzy cioękzo pracują będą
mogli poczuć się docenieni.

W kolejnym poście zamieszczam propozycję regulaminu. 2 tyfodnie temu
otrzymali go radni, dziś zostaje przekazany do wiadomości
publicznej.

Jeżeli macie propozycje jego zaminy/ulepszenia to zgłaszajcie je tu
na forum albo piszcie na maila: koordynator@radzymin.net

Koordynator projektu
Krzysztof Chaciński
Obserwuj wątek
  • student6 Regulamin monitoringu 28.02.09, 13:48
   Regulamin monitoringu pracy radnych
   „Aktywny Radny”


   § 1

   Monitoring pracy radnych „Aktywny Radny” jest jednym z komponentów
   akcji „@ktywny Radzyminiak”i realizowany jest dzięki dotacji
   otrzymanej z Fundacji im. Stefana Batorego.

   § 2

   Organizatorem akcji „@ktywny Radzyminiak” jest
   Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”.

   § 3

   Celem monitoringu pracy radnych jest zachęcenie radnych to jeszcze
   bardziej wytężonej pracy na rzecz gminy Radzymin i jej mieszkańców,
   a mieszkańców to aktywniejszego angażowania się w życie społeczne
   gminy Radzymin.

   § 4

   Monitoring pracy radnych „Aktywny Radny” będzie realizowany od
   momentu rozpoczęcia pierwszej sesji Rady Gminy w 2009 roku do 23
   grudnia 2009 roku do godziny 23:59.

   § 5

   W czasie trwania monitoringu określonym w § 4 każdy radny będzie
   otrzymywał punkty za poszczególne podejmowane przez niego działania
   (określone w niniejszym regulaminie). Suma punktów uzyskanych w tym
   okresie pomoże stworzyć ranking aktywności radnych. Trzech radnych
   zajmujących najwyższą pozycję zostanie nagrodzona, natomiast radny z
   ostatniego miejsca otrzyma antynagrodę.

   § 6

   Punkty przyznawane są wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i w
   żaden sposób nie zależą od woli organizatora.

   § 7
   Obecność na sesji Rady Gminy

   Radny otrzymuje 1 pkt za obecność na sesji Rady Gminy.

   § 8
   Poczta elektroniczna e-mail

   1.Radny otrzymuje 4 pkt za posiadanie adresu poczty elektronicznej e-

   mail.
   2.Radny otrzymuje dodatkowo 2 pkt za posiadanie adresu poczty
   elektronicznej e-mail posiadającego jego pełne nazwisko.
   3.O założeniu skrzynki poczty elektronicznej e-mail lub podaniu do
   publicznej wiadomości już istniejącej, radny informuje koordynatora
   projektu drogą mailową na adres: koordynator@radzymin.net lub listem
   na adres organizatora projektu.
   4.Radny otrzymuje 5 pkt za każdy e-mail sprawdzający wysłany przez
   organizatora, na który odpowie w ciągu w ciągu 7 dni od daty jego
   otrzymania. Organizator wyśle 3 e-maile sprawdzające w trakcie
   trwania monitoringu

   § 9
   Strona internetowa

   1.Radny otrzymuje 5 pkt za własną stronę internetową dotyczącą jego
   działalności oraz spraw dotyczących społeczeństwa gminy Radzymin. O
   istnieniu strony www radny zawiadamia koordynatora projektu w sposób
   wskazany w §8 pkt 3.
   2.Radny otrzymuje 10 pkt jeżeli aktualizuje stronę www co najmniej
   raz na miesiąc. O jednej aktualizacji w miesiącu radny informuje
   koordynatora projektu w sposób wskazany w §8 pkt 3.

   § 10
   Dyżur

   1.Radny otrzymuje 5 pkt za ustanowienie stałego dyżuru odbywającego
   się co najmniej raz w miesiącu.
   2.Radny otrzymuje dodatkowe 5 pkt jeżeli ustanowi dyżur o godz.
   18:00 lub później.
   3.Organizator trzykrotnie w okresie trwania monitoringu pracy
   radnych sprawdzi czy radny pojawia się na dyżurze. Za każdą obecność
   podczas kontroli, radny otrzymuje 5 pkt.
   4.Radny informuje koordynatora projektu o porze ustanowionego dyżuru
   w sposób przewidziany w § 8 pkt 3.


   § 11
   Telefon kontaktowy

   1.Radny otrzymuje 3 pkt za podanie do publicznej wiadomości numeru
   telefonu.
   2.Radny otrzymuje dodatkowe 3 pkt, jeżeli jest to numer telefonu
   komórkowego.
   5.Radny informuje koordynatora projektu o podanym do publicznej
   wiadomości numerze telefonu w sposób przewidziany w § 8 pkt 3.

   § 12
   Spotkania z mieszkańcami

   1.Radny otrzymuje punkty jedynie za te spotkania, które odbyły się z
   jego inicjatywy.
   2.Radny otrzymuje 5 pkt za każde spotkanie, na którym obecnych było
   co najmniej 5 mieszkańców, o którym radny poinformował koordynatora
   projektu na co najmniej 3 dni przed spotkaniem.
   3.Radny informuje koordynatora projektu o porze i miejscu spotkania
   w sposób przewidziany w § 8 pkt 3, z tym zastrzeżeniem, że w
   przypadku listu liczy się data jego otrzymania przez koordynatora
   projektu.
   4.Radny otrzymuje dodatkowy 1 pkt, jeżeli o spotkaniu informował
   mieszkańców za pomocą plakatów lub ulotek.
   5.Radny otrzymuje dodatkowy 1 pkt, jeżeli o spotkaniu informował
   mieszkańców na lokalnych formach internetowych.
   6.Radny otrzymuje dodatkowe 2 pkt, jeżeli na spotkaniu pojawi się co
   najmniej 15 osób.
   7.Punkty za spotkanie radny otrzymuje tylko wówczas gdy zawiadomi
   koordynatora projektu o ilości osób obecnych podczas spotkania oraz
   o sposobie informowania o nim.
   8.Organizator ma prawo pojawiać się na spotkaniach, o których został
   zawiadomiony bez zapowiedzi.
   9.Radny otrzymuje -15 pkt (15 pkt ujemnych) jeżeli spotkanie, o
   którym poinformował koordynatora projektu było jedynie próbą
   wyłudzenia pkt i rzeczywiście nie odbyło się. Fakt, że spotkanie nie
   miało się odbyć organizator stwierdza jeżeli na spotkaniu nie
   pojawiają się mieszkańcy ani sam radny.

   § 13
   Pisma i interpelacje

   1.Radny otrzymuje 1 pkt za każdą interpelację oraz każde pismo
   złożone w imieniu mieszkańców i na ich rzecz.
   2.Informacje o ilości złożonych pism organizator czerpie z Biura
   Rady Gminy.
   3.Dodatkowo radni mogą informować koordynatora projektu o składanych
   przez nich interpelacjach i pismach w sposób określony w § 8 pkt 3.
   Zgłoszenie takie powinno zawierać kopię pisma wraz z dowodem nadania
   lub stemplem potwierdzającym ich wpłynięcie w wersji papierowej lub
   elektronicznej.

   § 14
   Aktywność podczas sesji Rady Gminy

   1.Aktywność radnych podczas sesji Rady Gminy organizator ustala w
   oparciu o nagrania z sesji zamieszczane na stronie internetowej UMiG
   Radzymin.
   2.Organizator ustala łączny czas wypowiedzi poszczególnych radnych,
   po czym 5 najaktywniejszych podczas danej sesji radnych otrzymuje
   punkty. Najaktywniejszy radny otrzymuje 3 pkt, radny z drugiego
   miejsca otrzymuje 2 pkt, radny z trzeciego miejsca otrzymuje 1,5
   pkt, radny z czwartego miejsca otrzymuje 1 pkt, radny z piątego
   miejsca otrzymuje 0,5 pkt.

   § 15

   Po zsumowaniu ilości punktów 3 najlepszych radnych otrzyma nagrodę,
   a radny najmniej aktywny antynagrodę wręczoną podczas uroczystej
   gali w grudniu 2009 roku.

   § 16

   Wszelkich wiążących interpretacji niniejszego Regulaminu dokonuje
   wyłącznie Organizator.
   • student6 1 ranking radnych z dnia 26.02.2009 28.02.09, 13:49
    Od 27 stycznia radni zbierali punkty i oto pierwsze rezultaty:

    1. Marek Brodziak 19 pkt.
    2. Paweł Dąbrowski 7,5 pkt.
    3. Cezary Wnuk 6,5 pkt.
    4. Janusz Rasiński 6 pkt.
    5. Grzegorz Koza 4 pkt.
    Jabłoński Zbigniew 4 pkt.
    Jędrasik Tadeusz 4 pkt.
    8. Jóśk Teresa 3 pkt.
    9. Barbara Kobylarz 2 pkt.
    10. Elżbieta Darka 1 pkt.
    Włodzimierz Dąbrowski 1 pkt.
    Anna Goryszewska 1 pkt.
    Jacek Kur 1 pkt.
    Bożena Pakuła 1 pkt.
    Elżbieta Wołynko 1 pkt.

    Jeżeli ktoś byłby ciekawy za co konkretni radni otrzymali punkty
    proszę o maila na koordynator@radzymin.net wówczas prześlę
    szczegółowe informacje. Jest ich dość dużo dlatego nie zamieszczam
    ich w tym wątku.
    • student6 Re: 1 ranking radnych z dnia 26.02.2009 28.02.09, 13:50
     W związku z "zasypaniem" mojej skrzyni mailowej prośbami o podanie szczegółowych
     informacji za co radni otrzymywali punkty proszę o cierpliwość. Każdy otrzyma
     szczegółowe informacje w ciągu max. 2 dni.


     Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie,
     Krzysztof Chaciński
     • student6 Ranking radnych do dnia 3.05.2009 04.05.09, 21:27
      Radni pracują i ma to odzwierciedlenie w kolejnym rankingu. Już
      bardzo wyraźnie widać tych, którzy poświęcają swój czas dla
      lokalnych społeczności i tych, którzy swoją aktywność ograniczają do
      absolutnego minimum.
      Stowarzyszenie Radzymińskie Forum oraz wszyscy mieszkańcy naszego
      powiatu obserwują poczynania radnych od 27 stycznia 2009 roku.
      Prezentowany ranking obejmuje okres od tego właśnie dnia do 3 maja
      2009 roku (włącznie)
      Nie zapominajmy jednak, że ostateczna wersja rankingu zostanie
      sporządzona dopiero w grudniu. Jest więc jeszcze dużo czasu, żeby
      radni mogli wykazać się przed mieszkańcami.
      Wszyscy czytelnicy mogą współtworzyć ranking. Jeżeli wiecie o
      jakichkolwiek inicjatywach podejmowanych przez radnych– napiszcie o
      tym na maila: koordynator@radzymin.net lub na adres:
      Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” 05-250 Radzymin, ul. Weteranów
      47.
      Kolejność wymienianych radnych wynika z pozycji w rankingu
      generalnym (od 27 stycznia), natomiast punkty za poszczególne
      działania rozpisane są szczegółowo tylko za okres od ostatniego
      rankingu (tj. od 1 kwietnia do 3 maja).


      1.* Jóśk Teresa - 47,5 pkt* (Słupno, Sieraków)
      - radna była obecna na sesji 24 kwietnia - 1 pkt
      - radna brała czynny udział w obradach sesji. Wypowiadała się
      łącznie przez 50 sekund i była 10 pod względem aktywności radną na
      tej sesji. Niestety tylko 5 najaktywniejszych radnych otrzymuje pkt.
      - radna zgłosiła 5 wniosków dotyczących:
      - usunięcia starych drzew wzdłuż ul. Jana Pawła II w Słupnie
      - wysłania pisma do GDDKiA o naprawienie pobocza ul. Jana
      Pawła II w Słupnie
      - oznakowania ulic w Słupnie
      - umieszczenie tablicy informacyjnej z mapą Słupna
      - patrolowania ulic Żeromskiego i Poprzecznej w Słupnie
      za co otrzymała 5 pkt.
      - radna zorganizowała konkurs dla uczniów ze Słupna na wykonanie
      kartki wielkanocnej - 3 pkt
      - radna współorganizowała spotkanie świąteczne dla mieszkańców
      Słupna i Nadmy – 3 pkt
      - radna w dniach 30.04 – 1.05 zorganizowała prace społeczne w celu
      wykonania ogrodzenia przyszłego terenu rekreacyjnego w Słupnie – 3
      pkt.


      2. *Brodziak Marek - 44 pkt* (Nadma)
      - radny był obecny na sesji 24 kwietnia - 1 pkt
      - radny brał czynny udział w obradach sesji. Wypowiadał się łącznie
      przez 7 minut 27 sekund i był 2 pod względem aktywności radnym na
      tej sesji za co otrzymał 2 pkt
      - radny zorganizowała spotkanie z mieszkańcami Nadmy na temat spraw
      bieżących za co otrzymał - 5 pkt
      Na spotkaniu było obecnych ponad 15 osób - dodatkowe 2 pkt
      Radny informował mieszkańców o spotkaniu za pomocą plakatów i
      ulotek - 1 pkt oraz forum internetowego – 1 pkt.
      - radny złożył 15 kwietnia pismo do Starosty dotyczące budowy
      chodnika przy ul. Starej w Nadmie. – 1 pkt.
      - radny współorganizował spotkanie świąteczne dla mieszkańców Słupna
      i Nadmy – 3 pkt


      *3. Wnuk Cezary - 17 pkt* (Radzymin od Jana Pawła II w kierunku
      Wołomina)
      - radny był obecny na sesji 24 kwietnia - 1 pkt
      - radny brał czynny udział w obradach sesji. Wypowiadał się łącznie
      przez 4 minuty 40 sekund (nie licząc prowadzenia obrad - gdyż to nie
      wlicza się do aktywności) i był 5 pod względem aktywności radnym na
      tej sesji za co otrzymał 0,5 pkt.
      - radny zgłosił 1 wniosek dotyczący budowy chodnika na ul. Korczaka –
      1 pkt.


      4. *Koza Grzegorz - 14 pkt*(Radzymin od Jana Pawła II w kierunku
      Nieporętu)
      - radny był obecny na sesji 24 kwietnia - 1 pkt
      - radny brał czynny udział w obradach sesji. Wypowiadał się łącznie
      przez 15 minut 3 sekundy i był najaktywniejszym radnym na tej sesji
      za co otrzymał 3 pkt.


      5. *Jabłoński Zbigniew – 13,5 pkt* (Załubice, Ruda, Borki, Łąki,
      Arciechów)
      - radny był obecny na sesji 24 kwietnia - 1 pkt
      - radny brał czynny udział w obradach sesji. Wypowiadał się łącznie
      przez 5 minut 20 sekund i był 3 pod względem aktywności radnym na
      tej sesji za co otrzymał 1,5 pkt.
      - radny zgłosił 2 wnioski dotyczące:
      - wywiezienia odpadów z Załubic (eternit)
      - wygruzowania ul. Sasankowej
      za co otrzymał 2 pkt.


      6. *Pakuła Bożena - 11 pkt*(Cegielnia, Ciemne)
      - radna była obecna na sesji 24 kwietnia - 1 pkt
      - radna brała czynny udział w obradach sesji. Wypowiadała się
      łącznie przez 1 minutę 54 sekundy i była 8 pod względem aktywności
      radną na tej sesji. Niestety tylko 5 radnych otrzymuje punkty za
      aktywność
      - radna złożyła podczas sesji 3 wnioski dotyczące:
      - ustanowienia przystanku autobusowego Cegielnia-Wawrszyszew
      - uprzątnięcia śmieci z ul. Polnej
      - naprawienia latarni przy ul. Polnej 109
      za co otrzymała 3 pkt.


      7. *Rasiński Janusz - 10 pkt* (Radzymin od Jana Pawła II w
      kierunkuNieporętu)
      - radny był obecny na sesji 24 kwietnia - 1 pkt
      - radny nie brał czynnego udziału w obradach.


      8. *Dąbrowski Paweł - 8,5 pkt*(Radzymin od Jana Pawła II w kierunku
      Nieporętu)
      - radny był nieobecny na sesji 24 kwietnia


      9. *Jędrasik Tadeusz - 8 pkt*(Radzymin od Jana Pawła II w kierunku
      Nieporętu)
      - radny był obecny na sesji 24 kwietnia - 1 pkt
      - radny brał czynny udział w obradach sesji. Wypowiadał się łącznie
      przez 3 minuty i 26 sekund i był 6 pod względem aktywności radnym na
      tej sesji. Niestety tylko 5 radnych otrzymuje punkty za aktywność
      - radny złożył 1 wniosek dotyczący naprawienia ul. Broniewskiego w
      Radzyminie – 1 pkt.


      9. *Wołynko Elżbieta - 8 pkt*(Janków Nowy i Stary, Rżyska, Dybów
      Kolonia)
      - radna była obecna na sesji 24 kwietnia - 1 pkt
      - radna brała czynny udział w obradach sesji. Wypowiadała się
      łącznie przez 2 minuty 43 sekundy i była 7 pod względem aktywności
      radną na tej sesji. Niestety tylko 5 radnych otrzymuje punkty za
      aktywność
      - radna złożyła 1 wniosek dotyczący wycinki drzew w Rżyskach – 1 pkt.


      11. *Kobylarz Barbara - 7 pkt*(Zawady, Mokre, Łosie)
      - radna była obecna na sesji 24 kwietnia - 1 pkt
      - radna brała czynny udział w obradach sesji. Wypowiadała się
      łącznie przez 10 sekund i była 11 pod względem aktywności radną na
      tej sesji. Niestety tylko 5 radnych otrzymuje punkty za aktywność.


      12. *Goryszewska Anna - 6 pkt* (Słupno, Sieraków)
      - radna była obecna na sesji 24 kwietnia - 1 pkt.
      - radna brała czynny udział w obradach sesji. Wypowiadała się
      łącznie przez 1 minutę i była 9 pod względem aktywności radną na tej
      sesji. Niestety tylko 5 radnych otrzymuje punkty za aktywność.
      - radna złożyła 3 wnioski dotyczące:
      - montażu słupa energetycznego na ul. Sienkiewicza w Sierakowie
      - ustawienia znaku „ślepa ulica” w Serakowie
      - podjęcia negocjacji z gminą Nieporęt
      za co otrzymała 3 pkt.


      13. *Darka Elżbieta - 4,5 pkt* (Radzymin od Jana Pawła II w kierunku
      Wołomina)
      - radna była obecna na sesji 24 kwietnia - 1 pkt
      - radna brała czynny udział w obradach sesji. Wypowiadała się
      łącznie przez 4 minuty 49 sekund i była 4 pod względem aktywności
      radną na tej sesji, za co otrzymała 1 pkt.


      14. *Dąbrowski Włodzimierz - 3 pkt*(Załubice, Ruda, Borki, Łąki,
      Arciechów)
      - radny był obecny na sesji 24 kwietnia - 1 pkt.
      - radny nie brał czynnego udziału w obradach.


      14. *Kur Jacek - 3 pkt* (Emilianów, Wiktorów, Zwierzyniec, Dybów
      Stary)
      - radny był obecny na sesji 19 marca - 1 pkt
      - radny nie brał czynnego udziału w obradach.

      Autor
      Stowarzyszenie Radzymińskie Forum

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka