Dodaj do ulubionych

Co zamiast morfiny przeciwbólowo?

10.08.07, 22:40
Mój tato skarżył się na bóle kości (kręgosłup ,noga, ból pod łopatka)
przy raku płuc.
Lekarz przepisał tacie tramal i ketonal, które niestety na krótko mu
pomagały, a potem zaraz przeszedł na morfinę 30 mg-DOLTARD.
Tato po tym leku cały czas "odpływa" jest w półśnie, z energicznego
jeszcze i dobrze kojarzącego człowieka z dnia na dzień stał się
osobą leżącą, nie mająca siły na nic.
Mimo swoich komplikacji sercowych(zawał, choroba wieńcowa)po
pierwszej chemii , gdy nie brał morfiny miał różne nastroje ale
mielismy z nim dobry kontakt .
Coś go smuciło , coś przynosiło radość.
Czuję, że ta morfina zabiera nam kontakt z ojcem ,przecież tato
jest jeszcze z nami, nie ma przerzutów do mózgu.
Czy jest jakiś inny lek przeciwbólowy , który pomaga na te
dolegliwości, który można przepisać zamiennie , a który nie będzie
powodował takich objawów?
Bardzo Was proszę o pomoc . Asia
Obserwuj wątek
  • ninagren1 Re: Co zamiast morfiny przeciwbólowo? 10.08.07, 22:49
   moja mam też brała morfinę, ale już 100 mg w tabletkach. i też
   odpływała, rozmawiała przez sen, oczy cAły czas otwarte a jak w
   letargu. poza tym po morfinie są straszne zaparcia. teraz inny
   lekarz zminił na METADON. to taki słodkawy syrop. ponoć z rodziny
   przeciwpadaczkowych. ból leczy podobnie jak morfina a mamusia nie ma
   takich "jazd". no i się wypróżnia lepiej. zobaczymy jak będzie
   dalej.mama ma naciek na nerw kulszowy, ból niesamowity.
   Lekarz jeszcze tłumaczył że przy wszystkich tych lekach trzeba pić
   co najmniej 2 litry dziennie, bo inaczej stężenie leku we krwi
   rośnie i stąd te "odloty".
  • merosia Re: Co zamiast morfiny przeciwbólowo? 10.08.07, 22:51
   Asiu, nie wiem jak Twój tata, ale mój bierze Doltard i Sevredol w
   małych dawkach plus Fentanyl w plastrze (Durogesic 25) i nie
   odpływa, jak to określiłaś. Jedyne po czym odpływa to Diphergan,
   może Twój tata też to bierze. Może dawki morfiny poprostu trzeba
   zmniejszyć, bo inne przeciwbólowe (tzn. inne niż opiaty) efektu
   przeciwbólowego szczególnie przy bólach kostnych nie dają niestety
   spektakularnego przynajmniej w naszym przypadku.

   A oprócz tej morfiny o przedłużonym działaniu (Doltard) jakąś
   morfinę o szybkim uwalnianiu (np. Sevredol lub zastrzyki) Twój tata
   dostaje?

   • attenna11 Re: Co zamiast morfiny przeciwbólowo? 10.08.07, 22:59
    Moja mama ma durogestic 75 w plastrach...i dodatkowo jeszcze tramal
    w kroplach. Wiem, że juz niedlugo trzeba bedzie podac silniejsze
    dawki ale mama te leki przeciwbólowe bardzo dobrze toleruje..jest
    czasem nieco senna ale innych objawow ubocznych nie ma...
    Pozrozmawiajcie o zmianie lekow z lekarzem.
    A.
    • emgoro Re: Co zamiast morfiny przeciwbólowo? 10.08.07, 23:06
     Najlepie udac się do poradni leczenie bólu, ale wklejam dla
     rozjaśnienia tematu artykuł ze Współczesnej Onkologii nr 5/2007
     Artykuł dostępny pod linkiem, który poniżej dopiero po
     zarejestrowaniu się.

     Bóle przebijające w chorobie nowotworowej

     Wstęp
     Ocenia się, że ok. 75% chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową
     wymaga leczenia przeciwbólowego. W grupie chorych z przerzutami
     nowotworowymi odsetek ten może sięgać aż 100%. Dostępne metody
     leczenia pozwalają uwolnić od bólu znaczną większość chorych (75–
     95%) [1]. Warunkiem skutecznego leczenia jest rzetelna analiza
     zgłaszanych dolegliwości, ustalenie patomechanizmu bólów oraz
     rozpoznawanie zjawisk, które wychodzą poza schemat. Najważniejszym z
     nich są bóle przebijające. Mimo skutecznego leczenia bólu
     podstawowego u chorych mogą wystąpić krótkotrwałe, czasem bardzo
     silne napady bólowe. Zjawisko to wyodrębniono wraz z rozpoczęciem
     leczenia bólów nowotworowych lekami przeciwbólowymi o długim
     działaniu (12 godz. i dłużej). Zaobserwowano, że u większości
     chorych, u których ból podstawowy opanowany jest przez regularnie
     stosowane leki opioidowe, występują krótkotrwałe ataki bólu, które
     nawet nieleczone ustępują samoistnie. Bóle takie zostały nazwane
     bólami przebijającymi (breakthrough pain), a więc takimi, które
     przebijają się ponad skutecznie leczony ból podstawowy. Nazwa bóle
     przebijające po raz pierwszy pojawiła się w literaturze medycznej w
     monografii Cancer Pain wydanej przez kanadyjskie Ministerstwo
     Zdrowia w 1984 r. [2] i została opisana jako krótkotrwałe nasilenie
     bólu, który pojawia się spontanicznie lub w związku ze specyficzną
     aktywnością. Prawdziwe zainteresowanie bólami przebijającymi
     rozbudziła jednak dopiero praca Portenoy’a i Hagena Bóle
     przebijające, występowanie i charakterystyka opublikowana w
     prestiżowym czasopiśmie Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu
     (IASP – International Association for the Study of Pain) – Pain w
     1990 r. [3]. Przez wiele lat eksperci skupiali swoje wysiłki nad
     szerzeniem zasad i wytycznych leczenia bólów nowotworowych oraz na
     zapewnieniu dostępności opioidów do leczenia bólów. Problem
     rozpoznawania i leczenia bólów przebijających schodził na plan
     dalszy, do rozwiązania w przyszłości. Należy zauważyć, że wytyczne
     leczenia bólów nowotworowych Światowej Organizacji Zdrowia (1986 r.,
     1996 r.) nie wyodrębniają bólów przebijających. Mowa jest jedynie o
     objawowym zwiększaniu dawek leków przeciwbólowych i stosowaniu coraz
     silniejszych leków z kolejnych szczebli drabiny analgetycznej, gdy
     leczenie jest niewystarczające [1]. Dopiero w ostatnich latach
     opublikowano szereg dobrze udokumentowanych prac dotyczących
     zjawiska bólu przebijającego, jego występowania i metod jego
     leczenia [4–19]. Obecnie, można już stwierdzić że bóle przebijające
     są powszechnie rozpoznawane przez lekarzy, choć ciągle różnie
     nazywane i różnie leczone. Nazwa ból przebijający została nadana w
     Ameryce Północnej i wyparła stosowane wcześniej określenia ból
     incydentalny, ból przemijający, ból epizodyczny, atak bólu,
     zaostrzenie bólu (incident pain, transient pain, transitory pain,
     episodic pain, pain flare, exacerbation of pain). Ciekawostką jest,
     że w krajachfrancusko- i hiszpańskojęzycznych bólom przebijającym
     nadano nazwy dość skomplikowane, opisowe formy. Dla przykładu „dolor
     instable” (ból niestabilny), „pick dolorourex auigi sur un fond
     dolorourex chronique” (epizody bólowe w przebiegu bólu
     przewlekłego), „dololeur qui pierce (ból, który przebija
     się), „episodio de picos dolorosos” (epizody ataków
     bólowych), „dolor transitorio, mas intenso que el basal
     (przemijający ból bardziej intensywny niż ból podstawowy), czy nazwa
     jeszcze bardziej opisowa „dolor episodico, intenso, en un patiento
     que recibe analgesicos opioides, que se suma al dolor basal”
     (epizodyczny intensywny ból u chorego otrzymującego opioidy,
     silniejszy niż ból podstawowy) [20]. Jak widać, już sama liczba nazw
     opisujących to samo zjawisko utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia
     mówienie wspólnym językiem. Do niedawna istniał konflikt pomiędzy
     krajami angielskojęzycznymi, a krajami francusko-, hiszpańsko- i
     włoskojęzycznymi. Dla tych ostatnich określenie ból przebijający nie
     ma dobrego odpowiednika w ich językach. Zaproponowany został termin
     ból incydentalny [21–23]. Ostatni konsensus z roku 2005 wraca
     ponownie do nazwy ból przebijający, zalecając by ból incydentalny
     traktować jako jedną z podgrup bólu przebijającego [24]. Sprawa
     nazwy jest niezwykle istotna, gdyż w zależności od definicji problem
     takich niezwykle istotnych, ataków bólowych może być różnie
     klasyfikowany i leczony. Najlepszym tego przykładem jest opisane
     poniżej badanie [4]. Szczęśliwie polska nazwa ból przebijający
     trafia w sedno i jest prostym tłumaczeniem angielskiego breakthrough
     pain.
     Definicja i charakterystyka
     Najkrótsza i najprostsza definicja bólów przebijających brzmi:
     przemijający, zaostrzający się ból, który występuje podczas bólu
     nowotworowego kontrolowanego długo działającymi opioidowymi lekami
     przeciwbólowymi. Grupa ekspertów zajmujących się problemami bólu
     nowotworowego w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu
     oceniła częstość występowania oraz charakter bólów przebijających w
     prospektywnym wieloośrodkowym badaniu, którego wyniki opublikowano w
     1999 r. [4]. Pięćdziesięciu siedmiu lekarzy w 24 krajach świata
     oceniło łącznie 1095 chorych z bólem nowotworowym. Badanie wykazało,
     że mimo istniejącej i wydaje się jasnej definicji ból przebijający
     jest różnie rozpoznawany i leczony. Częstość występowania bólów
     przebijających była tak różna w zależności od kraju, że dla lepszego
     zobrazowania wyniki podzielono na 2 grupy. W pierwszej grupie, która
     obejmowała USA, Australię, Nową Zelandię, Kanadę, kraje
     skandynawskie, Niemcy, Francję i Holandię, bóle przebijające
     rozpoznawano i leczono u 72% chorych. W grupie drugiej (m.in. Chile,
     Kolumbia, Panama, Hiszpania, Francja, Portugalia, Rosja, Tajlandia,
     Chiny) bóle przebijające rozpoznawano tylko u 45% chorych. Tak
     nierówna dystrybucja częstości występowania bólów przebijających
     wskazuje na konieczność opracowania bardziej standaryzowanych metod
     ich diagnozowania. Inne publikacje wskazują, że przy wnikliwej
     analizie bóle przebijające można stwierdzić u 51–90% [1, 4–13, 16,
     17, 19, 25, 26]. Bóle przebijające to napady bólowe znacznie
     przewyższające swoim natężeniem ból podstawowy (3> w skali 0–5, lub
     7> w skali 0–10). Charakteryzują się one szybkim czasem narastania
     objawów bólowych (średnio 3,2 min, ale 1–30 min) oraz krótkim czasem
     trwania, wynoszącym średnio 30 min (od 1 do 240 min). Liczba takich
     ataków może wynosić 1–60 w ciągu doby [19, 21, 22, 24, 26]. W
     pierwszym opisie i późniejszych uzgodnieniach autorytatywnie
     określono, że dopuszczalna liczba ataków bólów przebijających nie
     może przekraczać 4 na dobę (ryc. 1.). W pozostałych przypadkach, gdy
     ataki bólu występują częściej należy zmodyfikować leczenie bólu
     podstawowego, aby zmniejszyć ich liczbę [3, 12, 24]. Cechy bólów
     przebijających [1]: 1. Szybki początek, zwykle bez ostrzeżenia. 2.
     Silne lub bardzo silne natężenie. 3. Krótki czas trwania. 4.
     Względnie mała liczba ataków w przeciągu doby. Ból przebijający,
     podobnie jak ból podstawowy, może być pochodzenia receptorowego lub
     niereceptorowego (somatyczny, trzewny, neuropatyczny i mieszany).
     Podkreśla się, że w 96% przypadków ból przebijający ma taki sam
     mechanizm i lokalizację jak ból podstawowy [13, 19]. W badaniach
     wykazano, że w 38–41% przypadków bóle przebijające mają charakter
     bólów somatycznych, 14–31% trzewnych, 27–36% neuropatycznych, a 18%
     mieszanych [9, 19, 26]. Charakteryzując bóle przebijające
     • emgoro Re: Co zamiast morfiny przeciwbólowo? 10.08.07, 23:08
      Charakteryzując bóle przebijające należy uwzględnić wiele czynników.
      Charakterystyka bólów przebijających: • natężenie, • lokalizacja, •
      charakterystyka bólu, – liczba ataków/na dobę, – czas do
      najsilniejszego bólu, – czas trwania ataku, • czas wystąpienia
      ataku/ów wobec działania długo działającego analgetyku, • czynniki
      wyzwalające, – żaden (bóle nieprzewidywalne), – spowodowane jakimś
      czynnikiem, • mechanizm bólu, – somatyczny (zlokalizowany, napadowy,
      kłujący), – trzewny (rozlany, nękający, kurczowy, ostry), –
      neuropatyczny (niezdefiniowany, palący, strzelający,
      przeszywający), • niefarmakologiczne metody znoszenia/zmniejszania
      bólu. Klasyfikacja [24] Ból przebijający może zostać sklasyfikowany
      jako: • ból incydentalny (incident pain) (50–60%) [3, 9, 19, 26], w
      tym: – przewidywalny; stały, silnie związany czasowo z czynnikami
      wywołującymi np. ruchy, kaszel, połykanie, siadanie, stawanie,
      mikcja, defekacja, – nieprzewidywalny; np. skurcze lub rozciąganie
      pęcherza moczowego, jelita, moczowodu, kolkowe; • idiopatyczny (20–
      60%) [9, 19, 26], w tym: – powstający bez ustalonej przyczyny, –
      trwający dłużej niż incydentalny (>30 min); • ból końca dawki (end
      of dose failure) (17–30%) [3, 9, 19] – powstaje przed oczekiwanym
      końcem działania leku długodziałąjącego, – wolniejszy czas
      powstawania, trwający dłużej niż pozostałe. Gdy zwiększenie dawki
      opioidu daje nietolerowane objawy uboczne, rozwiązaniem może być
      częstsze dawkowanie przy zachowaniu istniejącej dawki dobowej. Dla
      przykładu zamiast 2×60 mg morfiny o zmodyfikowanym uwalnianiu; 3×40
      mg. W leczeniu bólu nowotworowego należy ustalić strategię leczenia
      bólu podstawowego oraz rozpoznać bóle przebijające. Ból przewlekły
      (podstawowy) i ból przebijający są zupełnie innymi zjawiskami [24].
      Powinny być osobno oceniane i osobno leczone. Jest to bardzo ważne
      ze względu na częstość występowania bólów przebijających.
      Częstotliwość występowania bólów przebijających u chorych
      nowotworowych [19]: • w czasie diagnozowania (30–40%), • w czasie
      aktywnego leczenia (50–70%), • w okresie paliatywnym (70–80%). Tak
      częste występowanie bólów przebijających nakazuje ich precyzyjne
      rozpoznanie i aktywne leczenie. Wykazano, że niespodziewane silne
      ataki bólu zmniejszają aktywność chorych, obniżają nastrój i wiarę w
      skuteczne leczenie bólu, zmniejszając znamiennie jakość życia [12].
      Podstawowym błędem, wynikającym ze zinterpretowania zgłaszanego
      przez chorego bólu przebijającego jako wyniku zastosowania zbyt
      niskiej dawki opioidu do leczenia bólu podstawowego, jest
      bezkrytyczne zwiększenie dawki długo działającego opioidu. Każde
      przedawkowanie opioidu może być przyczyną wystąpienia objawów
      niepożądanych (ryc. 2.). Leczenie bólów przebijających – strategia
      leczenia W przypadku rozpoznania ataków bólu ostrego u chorego
      nowotworowego leczonego skutecznie opioidami należy dokładnie zebrać
      wywiad, ustalić mechanizm powstawania bólów przebijających i zawsze
      gdy jest to możliwe rozpatrzyć możliwość leczenia przyczynowego
      (patrz leczenie przyczynowe) (ryc. 3.). Metody leczenia bólów
      przebijających polegające na prostym wyborze analgetyku i dawki
      ratunkowej lub zwiększaniu dawki podstawowego opioidu są leczeniem
      typowo objawowym. W przypadku bólów pochodzenia receptorowego taka
      taktyka jest dobra. W planie leczenia trzeba uwzględnić też
      zastosowanie kortykosteroidów. Oprócz specyficznego działania
      przeciwbólowego podnoszą one też nastrój chorego oraz apetyt, co
      dodatkowo poprawia ogólne samopoczucie. W ramach specjalistycznych
      oddziałów i poradni leczenia bólu można podejmować próby zwalczania
      zarówno podstawowego bólu neuropatycznego, jak i bólu przebijającego
      o takim mechanizmie w sposób bardziej skomplikowany. Do metod
      znoszenia tego typu bólów należy m.in. analgezja sterowana przez
      chorego przy pomocy różnych leków, podawanych różnymi drogami (w tym
      dokanałowo), np. opioidów, klonidyny, ketaminy [27–29].
      Objawowe leczenie przyczynowe
      Znaczny procent bólów incydentalnych stanowią bóle kostne. W takich
      przypadkach leczenie przyczynowe polega na paliatywnym
      napromienianiu, najczęściej jest to jednorazowy zabieg. W rozsianych
      bólach kostnych w przebiegu raka stercza należy rozważyć możliwość
      leczenia strontem radioaktywnym. Ból zależny od ruchu może być
      zmniejszany przy pomocy odpowiednich pomocy ortopedycznych (gorsety,
      kołnierze, temblaki itp.). W przypadku bólów kostnych lekami, które
      łączą w sobie elementy leczenia przyczynowego i objawowego są
      bisfosfoniany [30]. W bardzo ostrych bólach przebijających (w skali
      0–10, ból 8–10) w przebiegu raka trzustki lub stercza można
      zastosować chemioterapię przy pomocy gemcitabiny lub mitoksantronu
      [15]. W raku trzustki w przebiegu bardzo silnych bólów można
      próbować napromienienia okolicy guza [31]. Innym problemem są bóle
      neuropatyczne (ryc. 4.). Jeżeli ból podstawowy i ataki bólów
      przebijających mają ten sam patomechanizm (ok. 40–50% wszystkich
      bólów przebijających ma charakter bólów neuropatycznych) zwalczanie
      ataków bólowych polegać będzie w głównej mierze na zwiększaniu
      stałych dawek leków stosowanych w neuropatii, a nie stosowaniu dawek
      ratunkowych [32]. Na pierwszym miejscu wymienić należy trójcykliczne
      leki przeciwdepresyjne, leki przeciwdrgawkowe i leki antyarytmiczne.
      Odpowiednie leczenie tymi lekami może znacznie zmniejszyć liczbę
      bolesnych ataków. Jest to szczególnie ważne, gdyż takie ataki są
      krótkie i szczególnie bolesne. W przypadku bólów prowokowanych
      kaszlem lekiem przeciwbólowym może być lek przeciwkaszlowy. Bóle
      mogą być również prowokowane przewlekłym zaparciem stolca.
      Odpowiednie zapobieganie, zwłaszcza stosowanie leków rozluźniających
      stolec może znieść część ataków bólowych. Jedną z możliwości
      znoszenia bólu podstawowego i bólów przebijających są też blokady,
      neurolizy czy termolezje układu współczulnego i wybranych nerwów
      czuciowych [28]. Przedstawione tu hasłowo metody i możliwości
      leczenia przyczynowego bólów przebijających wymagają osobnego
      opracowania. Fakt możliwości zastosowania takiego leczenia wskazuje
      jak ważne jest, aby medycyna paliatywna nie była oderwana od
      onkologii. Taki model leczenia chorych realizowany jest jako „model
      warszawski”. Składa się on z trzech „stopni”. Leczenie domowe,
      hospicjum stacjonarne dla leczenia objawowego i Oddział Medycyny
      Paliatywnej i Badania ólu Zakładu Medycyny Paliatywnej Centrum
      Onkologii- -Instytut w Warszawie w celu leczenia przyczynowego bólów
      z zastosowaniem ww. metod [33].
      Farmakologiczne leczenie bólu
      Nie zawsze leczenie przyczynowe jest dostępne lub też jego
      zastosowanie łączy się z wystąpieniem powikłań lub objawów
      ubocznych. W takich przypadkach należy rozważyć zwiększenie dawki
      stosowanego regularnie opioidu. Nie każdy ból przebijający ma
      jednakowe natężenie. Podniesie poziomu stężenia opioidu w surowicy
      spowodować może zniknięcie kilku mniej nasilonych ataków. Liczba
      epizodów bólowych będzie więc mniejsza. Warto zwrócić uwagę, że wg
      definicji bóle przebijające rozpoznaje się jedynie, gdy ból
      podstawowy jest skutecznie opanowany. W Polsce do dyspozycji są
      praktycznie 3 silne opioidy – morfina SR, fentanyl TTS i
      buprenorfina TDS (w wyspecjalizowanych ośrodkach stosuje się też
      metadon). Czasami tzw. rotacja opioidu może dać dobry efekt
      przeciwbólowy. Zwiększenie dawki podstawowego opioidu jest też
      koniecznością, gdyż – jak już wspomniano – ataki bólowe są szybkie i
      krótkie, a nie mają mechanizmu neuropatycznego. Obecnie stosowane
      leki doustne działają po 15–45 min, ich działanie może rozwinąć się
      w pełni, gdy na
      • emgoro Re: Co zamiast morfiny przeciwbólowo? 10.08.07, 23:10
       Obecnie stosowane leki doustne działają po 15–45 min, ich działanie
       może rozwinąć się w pełni, gdy napadowy ból już ustąpił. Na uwagę
       zasługuje fakt, że takie leczenie było i jest stosowane w przypadku
       nierozpoznania zjawiska bólów przebijających. Jedynym ograniczeniem
       takiego postępowania są chorzy, którzy mają znaczne zaparcia, są
       splątani i mają inne objawy uboczne stosowania opioidów.
       Analgetyk w razie bólu
       Wybranie odpowiedniego leku przeciwbólowego w celu zwalczania bólów
       przebijających stanowi o skuteczności leczenia bólów nowotworowych.
       Ponieważ pierwszym długo działającym opioidem była morfina o
       zmodyfikowanym uwalnianiu dawki ratunkowe polegały na podawaniu
       preparatu morfiny o natychmiastowym uwalnianiu (tabletki, roztwór
       wodny), zwykle w jednorazowej dawce 20% dawki dobowej. Można je
       podawać nie częściej niż co 1–2 godz. [24]. Z teoretycznego i
       praktycznego punktu widzenia zaleca się, aby zastosowany doraźnie
       opioid był taki sam jak opioid do leczenia bólu podstawowego. Po
       pierwsze sumując dawki ratunkowe, można łatwo obliczyć dawkę dobową
       i ewentualnie zwiększyć dawkę opioidu długo działającego. Drugą
       korzyścią z zastosowania tego samego opioidu jest łatwiejsza ocena
       ewentualnie występujących objawów niepożądanych, a także ich
       leczenie. Ze względu na pojawienie się nowych leków opioidowych w
       różnych formach farmaceutycznych, jak też ze względu na różną ich
       dostępność w wielu krajach, dopuszczalne jest stosowanie dwu
       opioidów. Ratunkiem jest w tym przypadku morfina w preparacie o
       natychmiastowym uwalnianiu, choć ostatnio wykazuje się skuteczność
       tramadolu w kroplach (szybsze działanie) lub tabletkach o
       natychmiastowym uwalnianiu [34, 15]. Do niedawna wiele kontrowersji
       wzbudzało stosowanie buprenorfiny z innymi opioidami. Uważano, że
       buprenorfina mając działanie agonistyczno-antagonistyczne oraz
       silnie łącząc się z receptorem opioidowym µ nie pozwoli na działanie
       innego opioidu. Obecne badania in vivo nie wykazały takiego
       działania w dawkach stosowanych w leczeniu bólu u ludzi, można ją
       skutecznie łączyć z morfiną, fentanylem, oksykodonem, hydromorfonem
       i tramadolem [35, 36]. W przypadku bólów przebijających idealnie
       byłoby wymiareczkować ratunkową dawkę opioidu. Praktycznie ze
       względu na szybko występujący atak bólowy (o różnym natężeniu) jest
       to bardzo trudne lub czasami niemożliwe. Teoretycznie wydaje się, że
       stosowanie kombinacji: ustalona dawka dobowa długo działającego
       opioidu oraz dawki ratunkowe powinno dawać lepszą analgezję i
       powodować mniej objawów ubocznych niż zwiększanie dawki opioidu o
       zmodyfikowanym uwalnianiu. Taki idealny stan nazwany został w 1997
       r. oral patient-controlled analgesia (analgezja kontrolowana przez
       chorego przy pomocy analgetyków doustnych) [37]. Dla zapewnienia
       takiego leczenia koniecznością jest posiadanie analgetyków, które
       podawane drogą doustną lub przezśluzówkową rozpoczynają swoje
       działanie po kilku minutach, a czas tego działania jest odpowiednio
       krótki. Morfina podawana drogą doustną wykazuje szczyt swego
       działania po 30–45 min, nie jest więc najlepszym lekiem w leczeniu
       bólów przebijających, jakkolwiek w braku innej opcji wciąż uważana
       jest za lek podstawowy i rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo
       Medycyny Paliatywnej i ostatni konsensus rozpoznawania i leczenia
       bólów przebijających [24]. Długoterminowe leczenie lekami
       przeciwbólowymi podawanymi w postaci czopków, chociaż wykazują one
       wystarczająco szybkie działanie, jest problematyczne i
       nieakceptowane przez chorych. Dobrym rozwiązaniem podawania leków
       doraźnie wydaje się być droga podjęzykowa. Opisywano skuteczność
       specjalnie przygotowywanych kropel z morfiną podawanych pod język.
       Dotyczyło to głównie chorych hospicyjnych. Obecne badania wykazują,
       że morfina słabo i powoli wchłania się tą drogą, ponieważ jest
       hydrofilna i w pH obecnym w jamie ustnej występuje w stanie
       zjonizowanym [38, 39]. Szczególnie dobrym rozwiązaniem w leczeniu
       bólów przebijających wydaje się być fentanyl podawany
       przezśluzówkowo. Fentanyl jest lipofilny i w pH istniejącym w jamie
       ustnej występuje w formie niezjonizowanej. W przeciwieństwie do
       morfiny jest dobrze absorbowany przez śluzówkę jamy ustnej. Preparat
       taki w formie aplikatora, który wkłada się pomiędzy dziąsło a
       policzek, jest już dostępny i stosowany w USA i wielu krajach
       Europy. Fentanyl uzyskuje najwyższe stężenie w surowicy po 23 min,
       ale jego skuteczne działanie przeciwbólowe występuje już po 12–15
       min [4, 40, 41]. Obecnie jest to jedyny lek przebadany wg zaleceń
       medycyny opartej na faktach (EBM), który wykazał wysoką skuteczność
       w leczeniu ataków bólów przebijających [42]. Na uwagę zasługuje
       fakt, że w publikowanych pracach na temat bólów przebijających mówi
       się głównie o stosowaniu ratunkowych dawek opioidów. Doświadczenia z
       leczenia bólu ostrego, a takimi są bóle przebijające, wykazują
       znaczną skuteczność prostych analgetyków, które są biorównoważne z
       małymi dawkami opioidów (takimi jakie stosuje się doraźnie). W
       Centrum Onkologii w Warszawie z powodzeniem stosowany jest
       paracetamol w postaci musującej (początek działania po 8–10 min) lub
       metamizol. Oba leki można podawać doustnie w dawce 1000 mg.
       Stosowanie prostych analgetyków, jeżeli są tylko skuteczne, ma
       olbrzymią przewagę nad opioidami.
       Podsumowanie
       Występowanie silnych bólów przebijających może stanowić trudny
       problem dla lekarza prowadzącego. Pierwszym warunkiem powodzenia
       jest świadomośc istnienia zjawiska bólów przebijających, a drugim
       umiejętnośc ich rozpoznania i leczenia. Odróżnienie zjawiska
       nasilania się bólu podstawowego, np. w stałych porach w ciągu doby,
       od występujących bólów przebijających jest łatwe, ale wymaga
       zebrania dokładnego wywiadu. Z pewnością nie powinno sprawiać
       trudności rozpoznanie bólów incydentalnych. Metody zwalczania takich
       bólów są skuteczne. W innych przypadkach (bóle idiopatyczne, o
       mechanizmie neuropatycznym) rozpoznanie jest nieco trudniejsze i w
       wielu przypadkach może wymagać konsultacji w poradni przeciwbólowej.

       źródło www.eonkologia.pl portal onkologiczny
       www.eonkologia.pl/articles.php?s=f&id=8615
  • snow22 Re: Co zamiast morfiny przeciwbólowo? 11.08.07, 20:53
   Również dziękuję, za rozwinięcie tematu. Ostatnio bardzo się
   zdenerwowałam, kiedy przez przypadek (będąc w aptece), dowiedziałam
   się, że Poltram, który tato bierze, to polski tramal. Dlaczego
   lekarz z oddziału urologicznego od razu sięgnął po tramal???
   Zasugerowałam tacie, żeby nie brał póki co tego leku i bierze
   ketonal 2 x dziennie. Mówi, że czuje się ok. Myślę, że tramal będzie
   potrzebny później. Jeśli się mylę, proszę o sprostowanie.
   Pozdrawiam... Gosia
    • jedruch Re: Co zamiast morfiny przeciwbólowo? 13.08.07, 12:50
     Każdy lek ma swoje plusy i minusy - najważniejsze założenia leczenia
     przeciwbólowego jest takie, żeby chory nie miał bólu, a miał dobrą jakość życia
     - trzeba więc dopasować zestaw leków i ich dawki do konkretnego człowieka.
     Twierdzenie, że Ketonal ma dużo działań ubocznych, a Tramal jest zdecydowanie
     lepszy jest błędne w przypadku, gdy chory dobrze reaguje na Ketonal, a takich
     jest wielu (w mojej praktyce jakieś 70%). Dołączanie zamiast leku I stopnia leku
     od razu z wyższej półki jest błędem.
     • snow22 Re: Co zamiast morfiny przeciwbólowo? 13.08.07, 17:51
      Wiem o tym, nie wiem dlaczego lekarz tak postąpił, w dodatku bez
      jakiegokolwiek wywiadu dot. rodzaju bólu! Tato powiedział, że po
      Ketonalu Go nie boli, ale zauważyłam, że zużył 2 tabletki Tramalu.
      Nie wiem, być może uważa, że to co przepisał lekarz jest po prostu w
      jakiś sposób lepsze, słuszniejsze. Nie wiem też, czy jest teraz
      sens, by jakoś ten Tramal ojcu "zabierać" bo choroba jest
      zaawansowana? Chociaż z drugiej strony Tramal może mógłby się
      przydać, kiedy będzie bardziej bolało. Jak Pan uważa Doktorze? Tato
      brał ten Poltram od 3 tygodni, zresztą opisałam Panu przypadek na
      PW, może da Pan radę się ustosunkować?

      Asiu przepraszam, że taką prywatę "uprawiam" w Twoim wątku!
      Pozdrawiam...
      Gosia

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka