13.01.10, 11:39
Łowam bandó słóweczka na literka 'T'
Obserwuj wątek
  • rita100 Re:tafelwaga - bryczka 13.01.10, 18:17
   tafelwaga - bryczka
   Do kościoła to mi zawdi jydziewa tofelwogo, bo psiechtó je trocha za daleko.
   • rita100 Re:tafla - tablica szkolna 13.01.10, 18:17
    tafla - tablica szkolna
    Nauczicziel psisoł krydó na tafli, a potam mi to pisalim na naszych tablicach.
    • rita100 Re:tafla - łan, połać ziemi 13.01.10, 18:18
     tafla - łan, połać ziemi lub łąki
     Na majóntkach só jeszcze zielgie tofle nieścieczóni pszanici.
     Kupsiuł am dwa tofle siana na Pelnozie.
     • rita100 Re:taflować - wykładać taflami 13.01.10, 18:20
      taflować - wykładać taflami, tafelkami lub płytkami
      Stecka do kościoła ksióndz kozoł witoflować. teroz łóna wiglóndo jek tretuar.
      • rita100 Re:talalajstwo - rzeczy niepotrzebne 13.01.10, 18:23
       talalajstwo - rzeczy niepotrzebne, zawadzające , leżące w nieładzie
       Spsiuntnijta juz to talalajstwo, bo rozrzuciliśta te wasze rzeczi po całi jizbzie.
       • rita100 Re:talatajstwo - talalajstwo 13.01.10, 18:24
        talatajstwo - talalajstwo
        • rita100 Re:taler - talar, srebrna moneta 13.01.10, 18:25
         taler - talar, srebrna moneta, wartość trzech marek
         W kedajszych ciasach rachowalim wszistko na toleri, a tero to kożdi rachuje tilo
         na marki.

         A tero i marek niet smile
         • rita100 Re:talerek - talarek 13.01.10, 18:25
          talerek - talarek
          - Zagroj mi Wojtku
          - Ni moga panie
          - Dom ci talarek i skrzipki na granie.
          • rita100 Re:tambur - skórzane nakrycie 13.01.10, 18:26
           tambur - skórzane nakrycie w bryczce dla ochrony kolan przed deszczem lub zimnem.
           Jo tam gwołt nie zmók-am, bo na plecach mnioł-am grubo pelerina, a nogi
           schowoł-am pod tambór
           • rita100 Re:tamój - wzmocnione tam 13.01.10, 18:28
            tamój - wzmocnione tam
            Toć nie tutaj, ale tamój postow te kari.
            • rita100 Re:tan - taniec 13.01.10, 18:30
             tan - taniec
             • rita100 Re:tancować - tańczyć 13.01.10, 20:03
              tancować - tańczyć
              • rita100 Re:tancownik - tancerz 13.01.10, 20:03
               tancownik - tancerz
               • rita100 Re:tancówka - potańcówka 13.01.10, 20:09
                tancówka - potańcówka
                • rita100 Re:taras - zaprawa murarska 13.01.10, 20:10
                 taras - zaprawa murarska
                 To je za chudi taras, trzeba do niygo dodać jeszcze trocha kalku
                 • rita100 Re:tarasować - zalepiać zaprawą 13.01.10, 20:13
                  tarasować - zalepiać zaprawą murarską
                  Te duri w murze trzeba buło tarasować, zebi mur sia wigłodziuł
                  • rita100 Re:targ - dzień spędu bydła 13.01.10, 20:14
                   targ - dzień spędu bydła i trzody chlewnej na sprzedaż

                   Na psiantnostygo przipodo targ w Łolstinie.
                   Kupsiuł sobzie na targu nowygo młodygo konia za sztyrista marków, a starygo
                   przedoł za dwasta marków.
                   • rita100 Re:targać - wichrzyć, czochrać 13.01.10, 20:15
                    targać - wichrzyć, czochrać, szarpać, plątać

                    Czamu targosz sobzie włosi, czi nie mozesz sia porzundnie łuciesać ?
                    Nie targoj mi tych snurków, bo nie banda jych móg rozplóntać.
                    Łón go targoł za włosi.
                    • rita100 Re:targać się - plątać się; szarpać się 13.01.10, 20:23
                     targać się - plątać się; szarpać się
                     Przi tam maszinowaniu włosi sia targajó.
                     Szurki targajó sia za włosi
                     • rita100 Re:targanka - resztki zboża 13.01.10, 20:24
                      targanka - resztki zboża zgrabionego na polu po zebraniu snopkow; targana słoma

                      Wszistkie żito już mowa zzieziune, na polu łostała już tolo targonka.
                      Prosto słóma łułożiwa w sójsieku, a targonka łostaziwa na dworzu.
                      • rita100 Re:taska - filiżanka 13.01.10, 20:27
                       taska - filiżanka
                       • rita100 Re:taś-taś - głos przywołania kaczek 13.01.10, 20:28
                        taś-taś - głos przywołania kaczek
                        • rita100 Re:tąpać, tąpnąć - tupać 13.01.10, 20:33
                         tąpać, tąpnąć - tupać
                         Jek zaczuł godać jekiś bełchacz, wszisći zaczli gzizdać i tómpać nogami
                         • rita100 Re:tchnąć - tknąć 13.01.10, 20:35
                          tchnąć - tknąć
                         • rita100 Re:tchwić - tkwić 14.01.10, 18:03
                          tchwić - tkwić
                          tchsić
                          Łón nigdi ciasu ni mo, tlo zawdi tchsi w ti robocie
                         • rita100 Re:tedy wedy - czasem 14.01.10, 18:12
                          tedy wedy - czasem, od czasu do czasu
                          Wuj przichodzi do noju tedi wedi
                         • rita100 Re:tej, tyj - herbata 14.01.10, 18:18
                          tej, tyj - herbata
                         • rita100 Re:tejlefla - łyżeczka do herbaty 14.01.10, 18:23
                          tejlefla - łyżeczka do herbaty
                          zamnieszoj tyj tyjlefto
                         • rita100 Re:ten, ta, to (tan) - zaimek wskazujący 14.01.10, 18:25
                          ten, ta, to (tan) - zaimek wskazujący często występujący w funkcji rodzajnika.
                          Wigóń te krowi Falka z naszi pszanici.
                         • rita100 Re:tepich - dywan 14.01.10, 18:29
                          tepich - dywan
                         • rita100 Re:tera - teraz 14.01.10, 18:30
                          tera - teraz
                         • rita100 Re:terać - niszczyć, marnować 14.01.10, 20:04
                          terać - niszczyć, marnować, tracić, trownić
                          Tó ciajszkó robotó tyro sobzie kónie.
                          Nadarmo tyro tile psieniandzi na te procesi.
                         • rita100 Re:terać się - marnować się 14.01.10, 20:04
                          terać się - marnować się, poniewierać się
                          Łu niego bidło sia tyro z głodu.
                          W młodych latach tyroł sia na robotach w Zaksach i Westfaliach.
                         • rita100 Re:terasa - taras 14.01.10, 20:06
                          terasa - taras
                         • rita100 Re:terlica - przyrząd do czyszczenia 14.01.10, 20:07
                          terlica - przyrząd do czyszczenia lnu z paździerzy, cierlica, międlica
                         • rita100 Re:termin - dzień rozprawy 14.01.10, 20:08
                          termin - dzień rozprawy sądowej
                          Jutro do woju przijść ni moga, bo musza jechać do Łolstina na termnin.
                         • rita100 Re:tertaczek - mały tartak 14.01.10, 20:08
                          tertaczek - mały tartak
                         • rita100 Re:tertacznik - właściciel tartaku 14.01.10, 20:09
                          tertacznik - właściciel tartaku
                         • rita100 Re:tertaczny - tartaczny 14.01.10, 20:09
                          tertaczny - tartaczny
                         • rita100 Re:tertak - tartak 14.01.10, 20:09
                          tertak - tartak
                         • rita100 Re:tęchlizna - stęchlizna 14.01.10, 20:10
                          tęchlizna - stęchlizna
                          Tan groch puchnie tajchliznó.
                         • rita100 Re:tęchnić, tęchnąć - psuć się 14.01.10, 20:28
                          tęchnić, tęchnąć - psuć się, ulegać stęchliźnie
                          Ta munka już taichnie
                         • rita100 Re:tletego - tyle tego 14.01.10, 20:31
                          tletego - tyle tego, koniec na tym
                          Nie becz, pudziesz do szkołi i tletygo.
                         • rita100 Re:tlo - tylko 14.01.10, 21:00
                          tlo - tylko
                         • rita100 Re:tłoczyć - gnieść, uciskać 14.01.10, 21:01
                          tłoczyć - gnieść, uciskać, uwierać
                          Te buti só niewigodne, tłoczó mnie w palce.
                         • rita100 Re:tłustasy - tłustawy, nieco tłusty 14.01.10, 21:01
                          tłustasy - tłustawy, nieco tłusty
                         • rita100 Re:tnąć - ciąć, rąbać 14.01.10, 21:05
                          tnąć - ciąć, rąbać
                          Jonek bez całi dziań tnół drewka
                         • rita100 Re:tniejszy - cieńszy 14.01.10, 21:07
                          tniejszy - cieńszy, delikatniejszy
                          Te goździe só za grube, prziniyś mi pora tniejszych.
                         • rita100 Re:toczyć - ostrzyć na toczydle 14.01.10, 21:12
                          toczyć - ostrzyć na toczydle
                          Niedowno toczułeś tan nóż i znowój je taki tampi.
                         • rita100 Re:toć - wszak, wszakże 14.01.10, 21:13
                          toć - wszak, wszakże, przecież
                          Zawołoj Jochima na łobziod - Toć już go wołoł-am, ale łón nie przichodzi.
                          Mozewa głośno ło tam mówizć, toć nicht noju nie słucho.
                         • rita100 Re:tomasz - tomasyna 14.01.10, 21:15
                          tomasz - tomasyna, sztuczny nawóz fosforowy
                          Na mokre pola nolepsi sipać tómosz.
                         • rita100 Re:tombank - lada, bufet karczemny 16.01.10, 14:42
                          tombank - lada, bufet karczemny
                          Stojeli przi tómbanku i popsijali psiwo.
                         • rita100 Re:topek - nocnik 16.01.10, 14:42
                          topek - nocnik
                          Posoć dziecko na topek.
                         • rita100 Re:torbeczka - torebeczka 16.01.10, 14:43
                          torbeczka - torebeczka
                         • rita100 Re:torbka - torebka 16.01.10, 14:43
                          torbka - torebka
                         • rita100 Re:torfak, torfal - człowiek 16.01.10, 14:48
                          torfak, torfal - człowiek zatabaczony
                          Takygo torfoka nie chciałabich mniyć za chłopa
                         • rita100 Re:torfak - torfowisko 16.01.10, 14:49
                          torfak - torfowisko
                          Jedan Landzon mniyszko we wsi, a drugi na torfokach.
                         • rita100 Re:torfisko - torfowisko 16.01.10, 14:49
                          torfisko - torfowisko
                         • rita100 Re:torta - tort 16.01.10, 14:50
                          torta - tort
                         • rita100 Re:tracht - trakt, szlak 16.01.10, 14:53
                          tracht - trakt, szlak, główna droga wiodąca przez teren zalesiony
                         • rita100 Re:trachtament - poczęstunek 16.01.10, 14:53
                          trachtament - poczęstunek; uczta, biesiada
                         • rita100 Re:trachtować - raczyć, ugaszaczać 16.01.10, 14:55
                          trachtować - raczyć, ugaszaczać, częstować, trachtować
                          Na weselu trachtowali noju zieprzozinu z kapustó, cielancinó i innami gichtami.
                         • rita100 Re:traczować - trzeć, piłować 16.01.10, 14:57
                          traczować - trzeć, piłować na deski
                          Bez cołi dziań chłopi traczowali grube bale.
                         • rita100 Re:trafem - przypadkowo 16.01.10, 19:13
                          trafem - przypadkowo, niespodziewanie, nieprzewidzianie
                          Trafam naloz-am tan mŁotek, chtóryga tak długo szukoł-am.
                         • rita100 Re:trafić - spotkać kogo 16.01.10, 19:22
                          trafić - spotkać kogo, natnąć się na kogo
                          Dziś trasiułam w mniescie Wironeckych.
                         • rita100 Re:trafny - dość duży 16.01.10, 19:23
                          trafny - dość duży, wcale nie mały
                          Jam teroz jidzie, majó już trafne dzieci i łóne gwołt jam pomogajó w gospodarstzie.
                          Łóni majó trafni kowoł pola i na niam dużo roboti.
                         • rita100 Re:trafunek - traf, przypadek 16.01.10, 19:25
                          trafunek - traf, przypadek, zdarzenie
                          Mnioł taki trafunek, że łoboluł sia bez wistajónci kamniań i złomoł sobzie noga.
                         • rita100 Re:trafunkowo - przypadkiem 16.01.10, 19:40
                          trafunkowo - przypadkiem, niespodziewanie
                          Wicióngnół trafunkowo dobri los i wigroł maszinka do golanio.
                         • rita100 Re:tragi - nosze do noszenia 16.01.10, 19:42
                          tragi - nosze do noszenia ciężarów
                          Na łónkach buło tak mokro, ze siano musielim winosić na tragach.
                         • rita100 Re:trampać - tupać nogami 16.01.10, 19:42
                          trampać - tupać nogami
                          Chodźta trocha cciszi, a nie trampajta tak klocami.
                         • rita100 Re:trampać - ubijać 16.01.10, 19:43
                          trampać - ubijać
                          Łu niych dzieci trampajó kapusta do kiszania nogami.
                         • rita100 Re:tramplać - trampać 16.01.10, 19:48
                          tramplać - trampać
                         • rita100 Re:tramplować - tramplać 16.01.10, 19:48
                          tramplować - tramplać
                         • rita100 Re:trank - pomyje 16.01.10, 19:50
                          trank - pomyje, odpady żywnościowe przeznaczone dla trzody chlewnej
                          Tan trank łod pomiwonio łostow no świń.
                          Nosze krowi dostajó codziań w zima po kuble tranku z kartoflów i łotrambów.
                         • rita100 Re:trąba - pog. fujara 16.01.10, 19:53
                          trąba - pog. fujara, niemrawiec, safanduła; twarz
                          Tan trómba niczegój dobrze nie zrobzi.
                          Jek sia narezczie nie łustyrujesz, dostaniesz po trómbzie.
                         • rita100 Re:trąbal - fujara, safanduła 16.01.10, 19:58
                          trąbal - fujara, safanduła
                          Wisłołeś tam takygo trómbola, chtori razu gambi roztworzić nie potrasi.
                         • rita100 Re:tracać się - obijać się, wałęsać się 16.01.10, 19:59
                          tracać się - obijać się, wałęsać się, włóczyć się po wsi
                          Teroz to dziywki w niydziela wcole robzić nie chcó, tilo tróncajó sia po wsi i
                          latajó za chłopokami.
                         • rita100 Re:trącaga - łazęga, powsinoga 16.01.10, 20:00
                          trącaga - łazęga, powsinoga
                          tróncaga
                         • rita100 Re:trącykij - trącaga 16.01.10, 20:04
                          trącykij - trącaga
                         • rita100 Re:tref - trefl 16.01.10, 20:04
                          tref - trefl
                          kolor w kartach
                         • rita100 Re:treger - dzwigar 16.01.10, 20:05
                          treger - dzwigar, belka stropowa
                          Mularze wciungajó na muri tragi.
                         • rita100 Re:trejkotać - trajkotać 16.01.10, 20:06
                          trejkotać - trajkotać
                         • rita100 Re:trempel - attyka 16.01.10, 20:07
                          trempel - attyka
                         • rita100 Re:trepa - schody, stopień schodów 17.01.10, 13:38
                          trepa - schody, stopień schodów
                         • rita100 Re:trepka - podnóżek 17.01.10, 13:40
                          trepka - podnóżek
                          Ciotka łusiadła przi psiecu na trepce i pozieduwała, jek ludzie żijó w Westfaliach.
                         • rita100 Re:tresa - naszywka, galon 17.01.10, 13:43
                          tresa - naszywka, galon
                          Mnioła śiwi klejt z różowami tresami.
                         • rita100 Re:treska - tresa 17.01.10, 13:45
                          treska - tresa
                         • rita100 Re:tretka - trepka, także stopka 17.01.10, 13:46
                          tretka - trepka, także stopka u kolowrotka uruchamiająca kołowrotek, przy
                          nasiśnięciu nogą/
                         • rita100 Re:tretować - tratować, deptać 17.01.10, 13:46
                          tretować - tratować, deptać
                          Dzieciuki tretujó ksiotki.
                         • rita100 Re:tretuar - chodnik, trotuar 17.01.10, 13:48
                          tretuar - chodnik, trotuar
                         • rita100 Re:trocha - odrobina, szczypta 17.01.10, 13:52
                          trocha - odrobina, szczypta, niewielka ilość

                          Pożicz mi trocha psieniandzi.
                          Łukruj mi trocha chlyba.
                          Ni mom ani trocha soli.
                         • rita100 Re:trochę (trocha)-nieco; na chwileczkę 17.01.10, 13:54
                          trochę (trocha)-nieco; na chwileczkę; po trochu, w małych dawkach lub porcjach,
                          w małych odstepach

                          Zaczykoj na mnie trocha, jo zaro przida nazod.
                          Łostoń trocha przi dziecku, jo tilo puda do studni po woda.
                          Nie jec łod razu tak dużo, lepsi je jeść po trochu.
                         • rita100 Re:trojaczek - trojak 17.01.10, 13:55
                          trojaczek - trojak
                         • rita100 Re:trojak - dziesięć feningów 18.01.10, 20:19
                          trojak - dziesięć feningów
                          Łoblóg sia łodśwantnie, włożuł pora trojaków na kolekta do kesiani i poszed do
                          kościoła.
                         • rita100 Re:tropa - kropla 18.01.10, 20:21
                          tropa - kropla
                          lekarstwo w płynie , lekarstwo przyjmowane kroplami.
                          Musza znów wziójś tropi, bo mi cóś w zółóndku sia kranci.
                         • rita100 Re:tropelka - kropelka, kropeleczka 18.01.10, 20:23
                          tropelka - kropelka, kropeleczka
                          Na licu psianknej dziywczini pokazałi sia tropelki łezków.
                         • rita100 Re:tropka - kropelka 18.01.10, 20:24
                          tropka - kropelka
                         • rita100 Re:tropla - tropa 18.01.10, 20:25
                          tropla - tropa
                         • rita100 Re:troszeczka - odrobinka 18.01.10, 20:25
                          troszeczka - odrobinka, maleńka ilość
                          Tako troszeczka farini, to je no mnie za mało.
                         • rita100 Re:troszeczkę (troszeczka) - nieco 18.01.10, 20:27
                          troszeczkę (troszeczka) - nieco, cokolwiek
                          Toc doj dzieciom choc troszczeczka ciasu do zabazianió.
                         • rita100 Re:troszka - odrobina 18.01.10, 20:27
                          troszka - odrobina, mała ilość
                         • rita100 Re:troszkę (troszka)- nieco 18.01.10, 20:28
                          troszkę (troszka)- nieco, na małą chwilę
                         • rita100 Re:trudla - kutasik 18.01.10, 20:29
                          trudla - kutasik
                         • rita100 Re:trudla - pomponik, frędzelka 18.01.10, 20:30
                          trudla - pomponik, frędzelka
                         • rita100 Re:truf - atut 18.01.10, 20:33
                          truf - atut
                          (w kartach)
                         • rita100 Re:trufować - wychodzić atutem 18.01.10, 20:33
                          trufować - wychodzić atutem
                          (w kartach)
                         • rita100 Re:trut - trucizna 18.01.10, 20:34
                          trut - trucizna
                          Mi na szczuri nie brokujewa trutu, bo łu noju koti zagrizó kozdygo szczura.
                         • rita100 Re:truź - królik 18.01.10, 20:36
                          truź - królik

                          Nasze szurki tyż trzimajó truzie, ale z niami je gwołt roboti i zianci pozró niż
                          jena krowa.
                         • rita100 Re:truź-truź - wołanie na 18.01.10, 20:50
                          truź-truź - wołanie na kroliki
                         • rita100 Re:trychter - lejek 18.01.10, 20:51
                          trychter - lejek
                          Tobzie nawet trichtram nicht łoleju do głowi nie wleje.
                         • rita100 Re:trycka - część kołowrotka 18.01.10, 20:55
                          trycka - część kołowrotka, małe kółeczko
                         • rita100 Re:tryfta - polna droga 18.01.10, 20:56
                          tryfta - polna droga z poboczami porośniętymi trawą, gdzie podpasano bydło
                          Pod zieczór szurki bzierzó krowi posajó jych na tryfcie.
                         • rita100 Re:tryskać, tryksnąć - lekko uderzać 18.01.10, 20:58
                          tryskać, tryksnąć - lekko uderzać, lekko potrącać
                          Jam Jonka nie bziuł, jo go tlo triksnuł-am.
                         • rita100 Re:trypać - ciec kropelkami 18.01.10, 20:59
                          trypać - ciec kropelkami
                          Z dachu woda tripo mi na głowa.
                         • rita100 Re:trypel - krostka, wyprysk 18.01.10, 21:03
                          trypel - krostka, wyprysk, pryszczyk

                         • rita100 Re:trypelek - krosteczka 18.01.10, 21:06
                          trypelek - krosteczka, mały wyprysk, mały pryszczek
                         • rita100 Re:trypelka - kropelka 18.01.10, 21:07
                          trypelka - kropelka
                         • rita100 Re:trypla - kropla 18.01.10, 21:07
                          trypla - kropla
                         • rita100 Re:tryplać - cieć kropelkami, kapać 18.01.10, 22:00
                          tryplać - cieć kropelkami, kapać
                          Z durawygo zbanka triplo woda.
                         • rita100 Re: 19.01.10, 19:29
                          trzask - wrzask, głośne krzyki

                          Łuspokójta sia nareszcie i nie rupta tile trzasku.
                          Łu niych buł dziś znowój zielgi trzask.
                         • rita100 Re:trzask - wrzask, głośne krzyki 19.01.10, 19:30
                          trzask - wrzask, głośne krzyki
                          Łuspokójta sia nareszcie i nie rupta tile trzasku.
                          Łu niych buł dziś znowój zielgi trzask.
                         • rita100 Re:trzaskawica - grzmot z wyładowaniem 19.01.10, 19:31
                          trzaskawica - grzmot połączony z silnymi wyładowaniami
                          Tako buła trzaskawica, ze aż strach buło wijść na dwór.
                         • rita100 Re:trzeć len - międlić len 19.01.10, 19:32
                          trzeć len - międlić len
                          Wczoraj terlim bez całi dziań lan.
                         • rita100 Re:trznąć - oddać kał 19.01.10, 19:35
                          trznąć - oddać kał, tylko o drobiu i ptakach
                          Ptok trznół Jóskozi z góri na kapelusz.
                         • rita100 Re:trzon - palenisko piekarnika 19.01.10, 19:37
                          - płyta pieca kuchennego; palenisko piekarnika
                          Na trzonie w kuchni stojało chiba psiańć dużych garków.
                          Poszła do psiekarnika, wigarnuła popsiuł z trzonu i zaczuła wkładać blachi z
                          chlebam.
                         • rita100 Re:trzos - kupa, posag 19.01.10, 19:41
                          trzos - kupa, posag, stos pieniędzy
                          Jamu bzieda nie dokuczi, łón mo trzos momóni.
                          Jygo wszistkie córki dostałi trzos.
                         • rita100 Re:tścić - czcić 19.01.10, 19:41
                          tścić - czcić
                         • rita100 Re:tubacznica - kobieta 19.01.10, 19:42
                          tubacznica - kobieta zażywajaca tabaki
                          Ni moga patrzić na tubacznice.
                         • rita100 Re:tunacznik - tabacznik 19.01.10, 19:46
                          tunacznik - tabacznik, własciciel sklepu z tabaką
                          Ji chłop to tangi tabacznik.
                         • rita100 Re:tubaka - tabaka 19.01.10, 19:47
                          tubaka - tabaka
                         • rita100 Re:tubakiera - tabakiera 19.01.10, 19:47
                          tubakiera - tabakiera
                         • rita100 Re:turma - wieża 19.01.10, 19:48
                          turma - wieża
                          Z turmi naszygo kościoła zidać Guczwołd
                         • rita100 Re:turnować - gimnastykować 19.01.10, 19:48
                          turnować - gimnastykować
                         • rita100 Re:turyna - blaszany garnek 19.01.10, 19:49
                          turyna - blaszany garnek, płaski z ługą rączką, rynka
                          Te pora kartofli możesz zostazić w turinie.
                         • rita100 Re:tuta - torebka stożek 19.01.10, 20:43
                          tuta - torebka w kształcie stożka ze zwiniętego w rurkę papieru
                          Ciotka prziziozła pełna tuta bómbónów.
                         • rita100 Re:tuteczka - torebeczka 19.01.10, 20:44
                          tuteczka - torebeczka
                          w kształcie stożka
                         • rita100 Re:tutka - tuta 19.01.10, 20:45
                          tutka - tuta
                         • rita100 Re:tutkać - powoli pić 19.01.10, 20:45
                          tutkać - powoli pić
                          Chcieć tutku - chcieć pić
                         • rita100 Re:twardasy - twardawy 19.01.10, 20:47
                          twardasy - twardawy, triochę twardy
                         • rita100 Re:tycz - tyczka, żerdź 19.01.10, 20:48
                          tycz - tyczka, żerdź
                          Tan nicpóń długó ticzu zrzuciuł ptakom gniazdo
                         • rita100 Re:tygiel - żeliwny kocioł 19.01.10, 20:51
                          tygiel - żeliwny kocioł z dwoma uchami do gotowania
                         • rita100 Re:tygielek - mały kociołek 19.01.10, 20:54
                          tygielek - mały kociołek
                         • rita100 Re:tykfon - duży nos 19.01.10, 20:55
                          tykfon - duży niekształtny noc
                         • rita100 Re:tykwa - tykfon 19.01.10, 20:56
                          tykwa - tykfon
                         • rita100 Re:tylo - tylko; lecz 19.01.10, 20:58
                          tylo - tylko; lecz
                          Łón ma tilo dwa kónie.
                          Łón mu nic nie łodpoziedoł, tilo wziół kij i zamnyrzuł sia na niygo.
                         • rita100 Re:tyłek - tył 19.01.10, 21:02
                          tyłek - tył
                          W soli siedzioł łón dicht na tiłku ( w ostatnim rzędzie)
                         • rita100 Re:tyna - polowa dużej beczki 19.01.10, 21:04
                          tyna - polowa dużej beczki używana do prania bielizny
                          Na wsi ludzie płuczó bzielizna w tinach.
                         • rita100 Re:tynka - tyna 19.01.10, 21:06
                          tynka - tyna
                         • rita100 Re:tynta - atrament 19.01.10, 21:07
                          tynta - atrament
                         • rita100 Re:tyntenstyft - ołówek kopiowy 19.01.10, 21:07
                          tyntenstyft - ołówek kopiowy
                          Tygo psisma nie wigumujesz, bo łón jest napsiane tyntyensztyftam.
                         • rita100 Re:tyntorek - kałamarz 19.01.10, 21:08
                          tyntorek - kałamarz
                          W naszam tintorku nimo tinti
                         • rita100 Re:tyrarc - weterynarz 19.01.10, 21:10
                          tyrarc - weterynarz
                          Tiratc przijechoł i kozoł krowa zarznóńć.
                         • rita100 Re:tyrgart - ZOO, zwierzyniec 20.01.10, 18:03
                          tyrgart - ZOO, zwierzyniec, ogród zoologiczny
                          Prawdziwygo tirgortu nigdi nie zidzioł-am ale zidzioł-am łobrazecki z tirgordu.
                         • rita100 Re:tyszar - stolarz 20.01.10, 18:03
                          tyszar - stolarz
                          W naszi wsi buło łod dawna dwóch tiszorów, a teroz przyciungnół jeszcze trzeci.
                         • rita100 Re:tyszarka - żona stolarza 20.01.10, 18:05
                          tyszarka - żona stolarza, stolarzowa; stolarstwo
                         • rita100 Re:tyszrstwo - stolarstwo 20.01.10, 18:08
                          tyszrstwo - stolarstwo