Dodaj do ulubionych

Kandy ty Jaśku pojedziesz ?

02.09.13, 14:32
zielonó dróżkó czy przez zieś ? smile

Ej Warnijoki, gdzieśta do nory powłaziuły?
Doczamu Waju na "Warniji" nie zidoć?
Toc Warnija nie bandzie som tygo woza ciójgnońć!

Lato sia kóńczy, wakacje tyż tak brok do roboty i na "Warnijo" zaglóndoć i psisoć, a nie tlo w telezizór ślypsioć i na ślumbanku zogowoć smile

Tak pódźta łof! Pogodowam po naszamu !
Obserwuj wątek
  • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 09.09.13, 12:51
   Słuchojta Warnijoki !

   Jó nikogo do niczego przymuszać nie banda, tlo jek nie po drodze Woma z Warnijó, tak choc pożegnalny wpsis napsiszta, co banda ziedzioł co z tym fantem zrobzić.
   Toc "z niewolnika ni ma robotnika". Mom recht?
   Napsiszta, czy sia Wom Warnijo już nie lejduje, tak zawrzymy wrota i bandzie śwanty spokój.
   O to sia rozłazi?
   Pozdroziom wciórkich smile
   • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 07.10.13, 15:13
    No i jek Warnijoki!
    Czy je chtóś, chto bandzie chcioł ciójgnonć tyn wóz co sia "Warnija" mnianuje ?
    Toć jo som ni moga do sia psisoć, bo jeki dochtór przeczyto i noju do śpsitola, co na niygo godajo: "dom bez klamek" - zawrze!
    Tak nie jamrujta, tlo na Warnijo chućko wlyźta i napsiszta co fejnygo, coby sia noma lico radowało, bo jek nie, to brok bandzie jekó glaska potoknóńć z żolu ?
      • lazaruz Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 14.01.14, 00:24
       No i jo nazod przyszed, jek syn marnotrawny. Zycher, ma nie poznajeta? Jół, to Jo, downy Ranof. Ciynzuja trocha za woma i za Warnijo, bom wyciójgnoł tero do Rajchu. Sztudieruja łof łonego lata w Bremnie i trocha rajzuja. Jeno ziydzta, co do waju eszcze przyciójgne- i nie tylo łof na forum, jeno tyż rychtycznie...
       Zianc sia nie tropśta, łuż naju trzi łof łoddo, a i Gietpe am dzie zidzioł w łokolicy...
       No to pozdrawziam z Rajchu, do potam...
       • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 14.01.14, 13:28
        Cytat
        lazaruz napisał:
        No i jo nazod przyszed, jek syn marnotrawny. Zycher, ma nie poznajeta? Jół, to Jo, downy Ranof. Ciynzuja trocha za woma i za Warnijo, bom wyciójgnoł tero do Rajchu. Sztudieruja łof łonego lata w Bremnie i trocha rajzuja. Jeno ziydzta, co do waju eszcze przyciójgne- i nie tylo łof na forum, jeno tyż rychtycznie...
        Zianc sia nie tropśta, łuż naju trzi łof łoddo, a i Gietpe am dzie zidzioł w łokolicy...
        No to pozdrawziam z Rajchu, do potam...


        Psiorun morowy, toc prendzy bym sia jekiygo czorta spodziywoł !
        Tak zitoj szurku mniły i fejn co yś sia łodezwoł, bo jo łuż siuł ni mom, coby tan wóz cióngnóńć.
        To teroz sia Lazaruz mnianujesz? Tyż fejn, tylo noju sia Ranof lepsi zidziało, jano jek chceta tak bandzie.
        Psiszesz co teroz w Mniemcach sztudirujesz, to yś poloz steczkó noszygo Feliksa Nowowiejskiego, chtóren tyż kedajś do Mniemiec po nauki wycióngnół. Chto ziy, może i tyż taki sławny sia łostoniesz, czego Warnija Waju zinszuje.
        Noma sia tyż za Tobó tajskni, bo jek zidzisz za gwołt naju łof ni łostoło. Ludziska ciasa brukujó, toc siułka noleźć zawdy łoddo, coby na Warniji co napsisoć, cobyśwa sia lejdowoli że nos trocha Warijoków eszcze łostoło.
        Zinszuja Tobzie Lazaruzie gwołt zdrozio, szczajścio i cobyś ło Warniji nie zaboczuł.
        A łucz sia i sprawój tamój fejn, coby Mniemce ziedzieli, co my Warnijoki porzónnde i łuczone sowam smile
        Pozdroziom Cia psianknie i coby Ci Pón Bóg doł ciepło w nogi.
        Warnija
        • lazaruz Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 14.01.14, 16:34
         A dzianki za zinszowanio smile Poziam jeno, co ma w łonam Rajchu tak rychtyk to sia nie zidzi żyć. Ludziska jekeś jansze só i łony łordnung... I przybocze sobzie jek jedan Mniamniec wyciójgnuł jeke psietnaście lat tamu na Warnijo i sia tamój łostoł. Teroz za Wyngajtamni mnieszko, jek sia na tan ziejski tyjater jedzie. Sery i chlyb robzi i kele zzierzaków gburzy. Chałupa bziedna, stora, warnijska. Mózi jeno, co łón łof na Warniji żicie swe łodnoloz.
         I rychtyk sia jamu nie dziwuja, bo jo tyż wciojż ło warnijskam gburstzie, abo tylo chałupsi marze... Łof je wciórko fertyk: chałupy łodmalowane, sztosy i ołtobany pobudowane, wszańdzie beton... Co łof robzić, jakbym jo architektam abo jekam planistó mnioł sia łostoć? A i ludziska chyba jekie lepsze na Warniji łoddo...
         • lazaruz Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 14.01.14, 16:38
          jek sia smandzita, jek woma komudno, to jo przibocza mój dziannik po naszamu psisany...
          Chyba eszcze eśta nie czitali, jek mój pubrat sia łobabziuł:
          warnija.blogspot.de/

          CytatJeszcze woma am nie psisoł ło tam, jek mój pubrat* (kuzin) dwa mniasiójce tamu sia łożeniuł, a zycher brok, bo w Dużich Bartółtach buł łoddow* i w rychtycznyj warnijskiej herberdze w Tumnianach łoddoło wesele! Jeno nie tak chućko!
          Coby z niami fejrowoć, am przyciójgnuł z Pyr. Z Łolstyna pojechalim z bruderkam jenam ołtam i prazie sia nie zapóźnilim pod sam kościół w Bartółtach, kedy muzika z chóru noczeła dlo młodyj pary groć! Ołtów sprowdy zielga moc, no szczajście noleźlim jedan plac i chibko pofuralim do kościoła. My łostatnie weszlim do kościółka. Tamój wciórko łuż psianknie wyrychtowane, wciórkie goście fejn wygalantowane i kościół tyż fejn- skromny, barzo story. Nagle coś zaświergoliło z chóru- psiankna pani gro no skrzipkach i wciórkie jek jedan za karki sia łobrócili i ślypsiajó na eszcze psiankniejszych młodych! Ksiundz jygomość tyż buł łudany i ciasem potam jekiego wica poziedzioł. Łod tyj pory Janek i Małgosia łostali sia mężam i bziołkó. A ziedzieć woma brok, co młodzi só dochtorami. Pod kościołam prazie fertyk winszowań i geszenków łod familiji i znajomych, a po Małgosie przyjecholi dochtory z ambulansym, coby jó zabroć do chorygo. Łodjecholi na sygnale! To rychtyczne porwanie, niy łoddo bziołki na jyj weselu! Mnineło psiańć mninut ji karetka jedzie nazod- to buł tylo wic!
          Wesele łoddoło w Tumnianach w fejnyj gospodzie, kedaj tamój jekie gbórstwo buło, a tero kożda chałupa warnijska łodnoziona. Goście przyciójgneli i z Warniji i z Kaszeb. Familija, kamroty z roboty, znajomki... W jenyj zielgiej izbzie buło prazie sto gości. Kele jizby z jydłam buła druga z mniejscam na swawole. A muzike groła kapyla- jedan na klawikordzie, inkszy no gitorze elektryszce, eszcze pani z kościoła na skrzipkach i noważniyjsza, co fejn noma spsiywała i rychtowoła dlo naju zabawy. Kedy łóna kapelka blusy noczeła groć to i do niych am przyciójgnoł i na brómejzie swoji dogrywoł! Gruski i stare grotuny tańcowali nieroz żywziej jek szurki. I jo stary kawalyr łuparzuł jenó młodó. Sznapucha lała sia litrami, jek komu buło mało to i psioruński bzimber buł. Jydła tyż do woli, a potam eszcze przyciójgnoł zielgi dzik (niechtórne goście to jagery buli). O punocy brok buło łoczepsiny zrobzić. Tyż młode i stare latali jek szalone... Jeno ziancy łuż chyba am zaboczuł- zycher znowój za gwołt sznapuchy.
            • gietpe Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 16.01.14, 11:46
             JO,jo fest projekt Łogrody za gwołt psieniendzy łod gimnazjum ,kole Goku i dali pod góre ;szpacyrowe alyjki mniejsca na grilla (take gotowe tlo mniajso i wangiel brok )i amityater je (tlo me zjadowzili ,bo mnie sie wzidzi co na dach brakło desków ale Łurząd pozieda co tak ma byc )przyjadzieta łobaczyta.A i Dom Psielgrzyma łodnawziajo ,łocieplajo ;no jo nolepsi samymu łobaczyc .Tak tedy zapraszamy.
             • lazaruz Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 16.01.14, 19:41
              No to fejn sia woma tan Gyczwołd rozzijo. Zaroz bandzie w plebziscytach wygrywoł, jek kedaj Bziesowo: warnija.blogspot.de/2010/07/blog-post.html

              CytatSkónd sia wzieło Bziesófko?

              Skónd Bziesófko sia mnianuja?
              Chto mózi co bzies grasuja
              Bzies, Szaton, Hoboud kusi jek wszandzie
              Mocniyj to psiankno wsi kusić bandzie
              Chałupsie proste, ziejskie, warnijskie
              Psiankne ziemnie, roz góry, roz mniskie
              I lasy i łónki, jyzioro Tejstymskie
              Zienksze Luterskie i mniajsze Kikickie
              I zzierzyny gwołt dla jagerów bzierze
              Dziki, jylenie, kozły i psierze
              Jadyn bzies to mocny zietr co zieje
              Recht, jeno zieś łod tygo nie je
              Zieś sia mnianuja łod ziankszego Bziesowa
              Bziesowo w plebziscytach- Warniji łozdoba
              W Bziesozie wciórkie łogródki zadbane
              Zielgi kościół, a ksióndz proboszcz ponem
              Zienc i Bsiesow ziankszy nie łod bziesa
              Jeno łod Prusa co nazwoł: Gross Boessau
              Buł łón Betse, mnioł bruderka Betsa
              Łod tygo mniajszego buło Kleine Boessau!


              Jek łuż prazie fertyk bandzie, to może na kóniec Februara, jek w byzuch na Warnijo przyciójgna to i Gyczwołd łobacza wink
               • lazaruz Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 17.01.14, 17:42
                Poziam woma, com wczoraj am werbung noszygo forum no fyjsbóku robziuł. Łuż mózio co sia niam łóna strónka lajduja i chto zie, może przyciójgnó. Do pospołu bandzie ziancy ajfach, jek w pojedynke tan wóz ciójgnóć...
                A i eszcze jadan noczoł do ma trocha po naszamu godoć, bo jek poziedał jygo łómka kedaj godoła i boczy trocha z tygo eszcze. Łón nie je rychtyk z Warniji, jeno Mazury, abo prazie Łoberlandy- kiele Lubawy. Chop zidoć żiwy, bo chca jekie radyjo rygionalne rozbić. Łuż ajnladunek do Łukosza Rucha wysłoł coby do łónego radyja poszed i po warnijsku godoł. I to eszcze ne wciórko. Łón je z łonych pruskich fyrajn i som mózi, co je z niygo Prus z krsi i gnatów. To i pewnikam po prusku tyż godać potrasi i chca tyż godać w łóny godce w radyjó!
                A bandzieta mnie zaroz pytoć, jeka muzika tamój łoddo? Tyż ma łopoziedzioł co folklorystyczno mo być, jeno jansza trocha łod tyj jarzambziny, neofolk mnianowoł... i dla szurków tyż.

                No to je coła rylacyja, jek coś eszcze bandó ludziska tamój dzieś godoć, to ja przyciójgna łof na ploty big_grin
                • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 17.02.14, 10:48
                 Zitojta lorbasy kochane!
                 Downo am łof nie zaglóndoł, a to wciórko bez to, co sia ma kompiutyr złotrowoł, potam eszcze ma grypyra fyciuła i tak bez to nieszczajście am gwołt ciasa straciuł, tak teroz sobie poczytom, co yśta fejnygo napsisali.
                 Łu naju ziosna całó gambó, tlo nie godajta co łuż zima poszła precz, bo łóna eszcze pokoże, gdzie raki zimójo smile
                 Pozdroziom Waju psianknie z warnijski ziamniczki !
                 • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 05.05.14, 12:56
                  No jó, tak zidza co to buł zryw jednorazowy, chyba na pozitanie Nowygo Roku, co waju tak gwołt na Warnijo przycióngnyło.
                  Tak teroz tylo ziater hula po forumnie, a roz na kejiś czas gietpe zaglóndnie i to wciórko.
                  Chyba brok przyboczyć Woma psiyrszy wpsis z tygo kóntka, może to co łoddo smile

                  Cytatzielonó dróżkó czy przez zieś ? smile

                  Ej Warnijoki, gdzieśta do nory powłaziuły?
                  Doczamu Waju na "Warniji" nie zidoć?
                  Toc Warnija nie bandzie som tygo woza ciójgnońć!

                  Lato sia kóńczy, wakacje tyż tak brok do roboty i na "Warnijo" zaglóndoć i psisoć, a nie tlo w telezizór ślypsioć i na ślumbanku zogowoć smile

                  Tak pódźta łof! Pogodowam po naszamu !


                  .................................................................................

                  Tlo zamiast lato sia kóńczy, wakacje tyż, brok napsisoć lato sia naczyno, wakacje tyż...

                  Mniłygo zogowanio Woma zinszuja
                  • gietpe Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 07.05.14, 21:17
                   Psianknie dziankuje choc łostatno mom problem z zogowaniem smile a bym chcioł.pozdrawziam.
                   Eszcze so bzilety na fejn kapele choc trza na Mazury pociungnunc.
                   www.kulturairozrywka.pl/index.php/buyticket/a-po-nocy-przychodzi-dzien/1426/1276
                   • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 09.05.14, 14:58
                    Zitoj Gietpe, jek mowasz problyma ze spsikiem, tak brok coś przed snym potoknóńć smile

                    piwo

                    Dziankuja Ci, co na Warnijó zaglóndosz, tak noju eszcze trocha sia chce chceć.
                    Jó, kedajś am buł na Budce Suflera, bodaj we Opolu, buło fejniście.
                    Ciykawe, czy eszcze potraszó tak psianknie groć i spsiywoć jek kedajś ?
                    Pozdrozom Cia psianknie, choc za łoknam szaro i dyszcz kropi, toc łón potrzebny je roślinkom.
                    • gietpe Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 09.05.14, 18:58
                     Łu noju tysz kropsi ,a dali sucho kej w psiekle,no dobre i to je.
                     Zapraszam do gietka bom nalaz take coś
                     Noc w bibliotece - zaproszenie
                     www.gokgietrzwald.pl/gazeta-gietrzwadzka/2014/702-gazeta-gietrzwadzka-10579-905-22052014?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
                     • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 12.05.14, 13:41
                      Dziankujewam za zaproszenie, tlo am nie zmniarkowoł ło co sia rychtycznie rozchodzi ?smile
                      To wyglóndo tak, jek kedajś mój fater napsisoł listek do swojygo bruderka,, a rychtyk poziem co charakter pisma mnioł dość szpetny. Bruder zaś długo nie łodpsisywoł. Az w kóńcu fater dostoł takó łodpoziedź: a napszisz grotunie, ło co sia rychtycznie rozchodzi smile

                      Tak o jo sia pytom, na co konkretnie zapraszasz ? smile

                      https://www.gokgietrzwald.pl/images/stories/REDAKTORZY/gok/gietrzwald/2014/4-5-6/gg.10.2014.jpg
                      • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 22.10.14, 15:11
                       No jó, psiorun morowy !
                       Lato poszło precz, jysiań łuż tyż liście ze szczepów strónco, tlo ślypsioć zimy.
                       Tylo coby łóna tak chućko do noju nie przycióngnyła, boc eszcze malinki i jepka poźryć łoddo.
                       A jek chto do naszy śćklarni zaglóndnie to i tomaty psiankne, cerwóne łoboczy, co tlo do pyska brok wetchnóńć.
                       A Wy, moje kochane lorbasy i grotuny twardo zogujeta, jek tan suseł i na Warnijo nie ślypsiota, tak Woma brok klepojczam dupa przecióngnońć, cobysta sia łobudzili.
                       Toc na sen zimowy eszcze zawczas, tak przycióngojta łof i godajta, jek Woma roczek przefurnoł.
                       Pozdroziom psianknie smile
                       Warnija
                       • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 03.12.14, 10:12
                        Zitojta kochane Warnijoki i tutejsze tyż ! Co Woma poziem to poziem.
                        Wejlunek sia skóńczuł, chłopy rzóndzo smile Nosz Mnistrz Edward nie poredziuł sołtysam sia łostoć tak może i lepsi, bo bandzie mnioł cias coby fejn ksióżki psisoć, a to sia noju lejduje i łónemu na zdrozie bandzie.
                        Eszcze fejn by buło jebyśta na Warnijo zaglóndali i co fejnygo psisali, bo jo som do sia psisać nie banda, coby sia ludziska w łeb nie pukali.
                        Zimy tlo ślypsioć, dzisioj śniyżek drobny z nieba lecioł, toc niezagwołt Gody bandó, tak psiszta wciórkie jek Woma sia żuje i co nowygo, bo Warnijo reda ło tam poczytoć ..
                        Psianknie pozdroziom
                        Warnija
                        • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 23.01.15, 19:07
                         No jó, jek nie chceta psisać szurki , lorbasy i grotuny - to nie psiszta.
                         Jano jednymu nie łodpuszcza.
                         Lelo! Czy ty chcesz coby Warnija do Ciebie na Insle przycióngneła i rzniochy klepojczam bez dupa dała, tak cobyś ruski mniesiónc nie zaboczuł?
                         Tak daj znać, co wybierasz. Rzniochy czy co inszego?
                         Jo Ci i tak łodpuszcza jek tlo przycióngniesz na Warnijo, to ło tam wiesz, pewnie dlatego tak cicho siedzisz, jek suseł jeki, abo mysz pod miotłą.
                         A nie wiem co zrobi Sonia ? smile
                         • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 03.02.15, 15:23
                          Cytatgietpe napisał:

                          smile


                          No jó, cołkam nie machluja, tlo prowda godam.
                          Łuż sia tan grotun łodezwoł, tak sia wystrachoł co mu wpola rzniochy smile
                          Jo łónemu ze wciórkim zawdy wybocza, toc łón jest fejn szurek, a tamój na Inslach brok fest sia łuzijoć, coby dudków zarobzić a i robota tyż brok łuszanowoć.
                          Pozdroziom wciórkich smile
                         • lazaruz Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 08.02.15, 22:54
                          Ty sia Warnijo na łónego Lele nie jadoź za gwołt, bo eszcze sia łof nazad przyciujgnóć bojić bandzie. Zielganócka przydzie, to i zycher noju sobzie łón przyboczy.
                          I jo robziuł tero bez cołan mniasiujc dniam i nocam i ło warniji prazie zaboczuł. Ale łuż do familijo do Łolstyna znowuj przyciójgnół i bez cołan Marc łof tyż banda. W łónam Poznaniu to śniygu siuła nie łoddo, jeno jek w Łolstynie psianknie bziało to i łostać sia chca.

                          Mom łokazja, coby woma tero sznapucha postazić, bom sia trzi dni tamu inżynieram łostał. No tan cias sztudierowania mom fertyk, na praktyki do Flandrów pojada i jek dzie, kele inslów Lele trosia, to jamu łuż poziam coby sobie ło Warniji prziboczuł.

                          Pozdrawziam
                         • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 11.02.15, 15:17
                          Zitoj Lazaruzie mniły!
                          Fejn sia noju zidzi co yś sia jynżynieram łostoł i psianknie Tobzie zinszuja! Tak yś w ty Pyrlandii i Mniemcach ciasa nie zmarnowoł. Teroz sia magistram brok łostoć, a potam to tlo z górki smile
                          Tak potoknóńć po jednam nie zaszkodzi, tlo mus do ziosny poczkać, bo teroz grypyra rzóndzi i lepsi nie ryzykowoć!
                          Zaproszenie przyjęte z zadowoleniem - jek godajó polityki smile

                          piwo

                          Ło tygo grotuna Lelka sia nie tropś, bo łón sia łodnaloz, tlo gwołt roboty mo, coby siuła dudków zarobzić i latoś rejzować po świacie, może i na Warnijo steczka nojdzie?

                          Pozdroziom Cia psianknie, a tyż zaglóndoj ziency na Warnijo i psisz, bo am ciekaw co we zielgim świacie słychoć.


                         • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 03.03.15, 14:02
                          Cośta sia tak rozpandziuły z tam psisaniam, co Warnijo czytoć nie nadójrzy ?smile
                          Jó, aż ma bełk ze śniychu rznie łod tygo czytanio smile
                          Eszcze pora dzionków tak i ziosna przycióngnie, tak może pora ludzisków ze snu zimowygo sia łotrzujsnie i na Warnijo w kóńcu steczka nojdzie ?

                          Pozdroziom wciórkich co smacznie zogujó na zółfie ! smile

                          Darz bór !
                         • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 17.03.15, 11:11
                          No jó, tak dzisioj psiankne pozietrze. Słóneczko fest śwyci, ksiotki kścio, a ptoszkozie spsiywajó, jekby mnieli zapłacóne. A wy lorbasy, grotuny zogujeta na zółfie, aż we magistracie we Jancborku słychać ! Tak budźta sia chućko i na Warnijo przycióngojta, toc za pora dzionków ziosna do noju przyfurnie, a wy eszcze w lesie ciamnym.
                          A łof niebo w gambzie, woda i las przy dupsie... smile

                          https://www.tenpieknyswiat.pl/fotki/albums/kwiaty/krokusy.jpg
                         • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 21.03.15, 11:48
                          Jo, tak ziosna przycióngneła radosna. Godali we telezizórze co śniyg bandzie sypoł, a za łoknam słóneczko sia przebijo, tak machlujo te redachtory łod pogody łoj machlujo, jek kedajś nawozami we Geesie!
                          POZDROZIOM WCIÓRKICH ZIOSENNIE smile
                         • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 09.04.15, 14:02
                          Szuru buru! Chrum, chrum!
                          A chto tak głośno zoguje na zółfie?
                          Nie może być coby to nasze Warnijoki buły?
                          Tak budźta sia chućko ze zimowygo spsiyku! ZIOSNA NARESZCIE PRZYCIÓNGNEŁA NA WARNIJO !!!
                          Hej hopsa sa ! Do łogrodu brok wylyźć, toc szczepy zaroz zakścio na zycher.
                          A może by jekigoś grilka rozpolić we Przewodnió Niedziela ?!
                          Pozdroziom wciórkich ziosennie smile

                          piwo
                         • warnija Re: Jekby sia łof Łukasz łod Ruchów napatoczuł 02.06.15, 15:14
                          No jó, tak mowam lato całó gambó. Brok sia łogarnóńć i na jeki byzuch wycióngnóńć smile
                          Byliśta gdzie? Bo jo am buł łu Cyfusa, potam łu noju buł Lelo, a teroz bandzie famelyjo.
                          Na drugi tydziań znowój bandó goście łu noju i tak bez cołkie lato. Coby tylo pozietrze fejn buło, a we tylezizórze godajó co bandzie psianknie bez cołki July, tak jano ło wóntroba brok sia frasowoć, a reszta jest milczeniem smile
                          Zinszuja Woma gwołt zdrozio, fejnygo pozietrza i gości na byzuch.
                          Pozdroziom wciórkich smile

                          piwo
                         • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojadziesz ? 25.06.15, 13:19
                          Zielóno dróżko czy bez zieś...

                          No jó, zidoć żodno dróżko łón nie pojadzie, bo steczka do Warniji zaboczuł sad
                          Tak jek Wy śtinole, lorbasy i grotuny yśta zaboczyli.
                          Toc żodan nawet na chwiułka łof nie zaglóndnie? To co, jo mom sam do siebzie psisać? Nawet Gietpe łostatnio głos straciuł.
                          Jo nikogo nie banda na siuła za łeb cióngnoł. Jek nie chceta godać ani psisać, tak brok bandzie dźwiyrza zawrzeć. Tlo cobyśta potam nie ryczeli co am nie godał co tak bandzie.
                          Jest lato, to mniarkuja cośta na byzuchy wycióngneli, to Wom eszcze daruja, ale jek sia do zimy nie łustyrujecie i łof nie zajrzyta, to Woma rzniochy klopejczam musowo bandzie spuścić.
                          Tak mniarkujta i psianknygo pozietrza Woma zinszuja smile

                          piwo
                         • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojadziesz ? 14.07.15, 12:57
                          Hop, hop Warnijoki i drugie co łof zaglóndajo !
                          Czy ziyta co w szwortygo Jula buł we Bałdach Łósmy Kiermas Warnijski ?
                          Buł chto tamój?
                          Ciekawość jek sia łudało, bo z tygo co ziym, to łuż przez Cyfusa, bo Łón już je emeryt i godo, co nie bandzie sia pchoł, kandy go nie zaproszajó.
                          I na zycher mo recht!
                          Jekbyśta chcieli łobroziki poślypsioć, tak zajrzyjta do kóntka ło Kiermasie.
                          Pozdroziom i mniłygo zogowanio zinszuja smile

                          piwo
   • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 08.09.15, 11:59
    Hej tam lorbasy, szurki, grotuny i psiankne dziywczoki tyż !
    Jek sia mowata po kanikułach? Zdrozi yśta só, nic Woma nie brukuje?
    Jek tak to fejn, bo łu noju tyż wciórko sztymuje i tlo brukuje cobyśta i na Warnijo ślypsiali, a może i co fejnygo napsisali. Boc ziyta co somymu do sia psisoć to ni fejn i zaroz by sia jeki lykorz ło Warnijo pytoł, czy wciórko we łebie mo po kolei.
    Tak cobyśwa zdrozi byli i coby pozietrze eszcze długo fejn buło, boc we łogrodzie gwołt japek, gruszków i drugich zitamnin.
    Podroziom wciórkich psianknie smile
    warnija
   • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 15.09.15, 12:37
    Zitoj Gietpe! Psianknie dziankuja za pozdrozienia.
    Tak choc my łobydwa yśwa sia łof łostoli smile Drugie zogujó i zogujó na zółfie, a toc łuż kanikuła sia skończuła ?!
    Nic to, jek godał pón Zagłoba czy Wołodyjowski - łuż nie pomna, boc Warnijo swoje lata mowasmile
    Bandziewa psisać jek noma sia bandzie chciało i fertyk !
    A swojó drogó fejn je łustrzelić taki psiankny numerek (62222)...

    Pozdroziom tyż letnio, boc eszcze pora dzionków lata sia łostało smile
    • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 01.12.15, 14:41
     No jó, lato poszło precz, jysiań łuż ledwo zipie, zima za progam, Andrzejki yśwa przeżyli, zaroz bandzie Barbórka a potam tlo ślypsiać jek Gody i Nowy Rok przycióngnó do noju.
     A Wy lorbasy, szurki i grotuny nic tylo zogujeta na tam ślumbanku, aż łod Gytrzwołdu do Słupów słychoć smile
     Hi, hi a zogujta dalej tak i Wejnachcmon ło Waju zaboczy, abo Woma zitka kadykowo w gyszanku przyniesie smile
     Cobyśta wciórkie zdrowe byli, tygo Wom Warnijo zinszuje .
     • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 21.01.16, 20:01
      No jó, to sia noju łudało, co Gietpe steczka na Warnijo naloz. A łuż am myśloł, co keni we gyczwołdzkam lesie poblóndziuł, abo Go pługopiaskarka śniygam zasypała smile
      Hi, hi ! Tak pódź łof Gietpe, pogodowam !
      Jek sia Woma latoś zima lejduje?
      Psianknie wciórkich pozdroziom i na grzańca zapraszom smile

      piwo
      • warnija Re: Kandy ty Jaśku pojedziesz ? 02.03.16, 12:11
       No jó, psiorun morowy !
       I znowój am sia łostoł som na Warniji sad
       Ciajżko tak som do sia psisoć, toc ludzie bandó sia po łbzie klupać.
       Jedno co sia noju zidzi, to że ziosna za dźwyrzami i za niedługo łoddo do łogrodu wylyźć. Wtenczas wciórko bandzie psiankne, no i do Zielgónocy brok łuż sia szykować.
       To że Gietpe łof mało zaglóndo jekóś przeżyja, ale tymu lorbasoziu Leloziu to wpola, jek tlo na Warnijo przycióngnie, bo fest zasłużuł.
       Nawet grotun jedan bez telefón nie zazwóni. No poczkoj ino !
       A i tak wciórkich psianknie pozdroziom i zdrozio zinszuja smile
       Tak po jednam potokniem ?

       piwo
       • warnija Kandy ty Jaśku pojadziesz ? 24.05.17, 14:28
        Zielóno dróżko czy bez zieś...

        Zitojta dziywczoki, szurki, lorbasy i grotuny na Warniji !
        Fest sia noju zidzi, co pora ludziów sobzie ło Warniji przybaczyło i nazod łof steczka noleźli.
        I tyn szurek Lelozjusz sia pokozał i Rita tyż z psianknygo Krakozia do noju przycióngneła. Tlo eszcze fejn by buło Gietpe i drugich trasić.
        Ziosna mowam pełno gambó, ksiotki i szczepy kścio i tlo jonków i truskawków ślypsioć.
        To je nopsiankniajsza pora roku smile
        Tak zinszuja Wom zdrozio i fejn pozietrza, a nie zaboczta ło Warniji i przycióngajta wciórkie łof.
        Po jednam no zdrowotności brok potoknóńć

        piwo
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka