Dodaj do ulubionych

Warmja i Mazury po ślonsku

13.04.06, 22:11
Czy prowdziwych Mazurow już niy ma?
Możno z Niymiec se wrocom w ta ziymia
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:12
   "Przesiadłem się z kajaka na łodź wiosłową"

   Ano - Jan Paweł lubioł wiosłować
   Mazurom jakby siebie chcioł dować
   Coś ło tym prawiom wody Krutyni
   Choć teroz ciszy i jakby myni.
  • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:12
   "Warmia i Mazury" Erwina Kruka

   Se tako ksionżka chca wom polecić
   Możno se udo z niyj fraszki sklecić.
   • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:13
    U Ptolemeusza

    Galindy Sudowy u Ptolemeusza
    To pruske plemiona - szkryfnońć tako musza
    Dwa tysionce lotek tymu tukej byli
    Choć pisma niy znali - po swojymu żyli.
    • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:14
     Truso

     Legyndarne Truso Wulfstan już łopisoł
     Dlo Wikingow cosik łone tyż znaczyło
     Teroz archeolog na te miejsce prziszoł
     We jeziorze Druzno miano se ukryło.
     • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:15
      Czyja wina?

      Porzondliwym łokym Piasty zoglondali
      Na Bałtow łodwieczno ta przeca dziedzina
      Niy z krziżym to z mieczym se tu wyprowiali
      Bydymy sie wadzić z kery strony wina.
      • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:15
       Prusowie

       "Lud srogi i okrutny" - pisoł Długosz tako
       Zowdy ło poganach szkryflali jednako
       Dyć pruske plemiona chciały żyć szczyńśliwie
       Niy było to dane w historyji dziwie.
       • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:17
        1222 - 1223

        Chrystian z Konradym wyprawiy wiydli
        Tako z Pomorza krziżowcy
        W końcu se Prusom richtig łobrzidli
        Przeca niy chcieli grać "owcy"

        Bestoż wybrali sie na Pomorze
        Mazowsze tyż łoberwało
        Piosek w klepsydrze lecioł - łoj Boże
        Nojgorsze na nich czekało.
        • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:18
         Herman von Balk

         Miszczym Krajowym karlus tyn był
         Dyć loł tych Prusow ze wszyskich siył
         Kaj wrazioł mocno tyn czorny krziż
         Już grod warowny przeca to wiysz
         Kwidzyn i Elblong Bałga tyż inksze
         Jedne dość małe nikere wiynksze
         Już tu niy stykło sie łokrzcić yno
         Zakon ło wszysko se dopomino
         Łon "panym" życio i śmierci jest
         Toż autochtonow umynczoł fest.
         • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:19
          1243

          Niym jeszcze Prusow cołkym podbiyli
          Sztyry biskupstwa już wykrojyli
          Z bullom papiyża Innocentego
          Dyć ze tym mianym przeca szwortego.
          • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:19
           W diecezjach

           Dwie czecie ty ziymi noleżne Krziżokom
           Reszta dlo Kościoła - co pruskim borokom?
           • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:20
            Pod Lubawom

            Pod Lubawom Harkus fest Krziżakow pobioł
            Ze wojsk Helmericha łon se nic niy robioł.
            • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:24
             Pyjter z Dusburga

             Karlus podboj Prusow w tych latach łopisoł
             Choć możno przi tymu tyż cosik namiyszoł
             Momy relacyjo yno z jedny strony
             Jako ze ty drugi - tego niy poznomy.
             • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:24
              1307

              Wenecjo już Miszcza Krziżakow żegnała
              Pewno płakać po niym wcale niy musiała
              Dyć w tym roku Malbork wiela se radowoł
              Feuchtwangena przeca siedzibom sie stowoł
              Stolicom Zakonu - ziym pruskich podbitych
              Zamkym-twierdzom wielkom - tref "niypospolity".
              • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:25
               Los powstańca pruskego

               Zowdy niywola go tu czekała
               Katorga kero skrocała życie
               Niyjedna twierdza na tym powstała
               Pot krew w kamiyniu - przeca to wiycie

               I cegła z tego czerwono bardzi
               Zamki kościoły jakby krasiyła
               Zakon choć Prusym pierońsko gardzi
               Z jego roboty biere swo siyła.
               • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:26
                Zwionzek Pruski 1440

                Zakon uciskoł szlachta i miasta
                Toż chcieli pedzieć już tymu - basta
                We Zwionzku Pruskim siyły zbiyrali
                Bo już niy chcieli żyć tako dali.
                • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:20
                 Wojna 1519-1521

                 Skiż hołdu wojna terozki tukej
                 We niyj upadku Zakonu szukej
                 Krziżaki skarbiec se wyczyściyli
                 Ziymiom żołd panom czynsto płaciyli
                 Aż w końcu ściepli "zakonne szatki"
                 Toż Hohenzollern princ teroz gładki
                 Chocioż uklynknoł w końcu w Krakowie
                 Dyć cosik erbnoł ze tym tyn czowiek.
                 • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:21
                  Godka prusko (XVI w)

                  Przi protestantach jakby coś blysła
                  Dyć w końcu cołkym z użycio wyszła
                  W Sambii i Warmii tako godali
                  -Możno ciut dłuży zapominali.
                  • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:22
                   Biskup Paweł Lagendorf

                   Rok se tym stolcym biskupim cieszoł
                   Za mało nawet by coś nagrzeszoł
                   Pruski rod Stango karlusa nosioł
                   A Jagiellończyk na Warmio prosioł
                   By diecezyjo przi krolu czimoł
                   I ze Zakonym konszachtow niy mioł.
                  • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:23
                   Biskup Maurycy Ferber

                   Warmio pamiynto to biskupowi
                   Że wydoł wojna jakby Lutrowi
                   Hohenzollerna tym wnerwioł chyba
                   Dyć ze Ferbera niy jakoś ryba.
                  • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:23
                   Biskup Thiedemann Giese (1549-1550)

                   Łostatni "miejscowy" na stolcu biskupa
                   Zdo sie - już Korona wyloła ta "zupa"
                   Terozki swojymi se w ty Warmii "warzy"
                   Toż Polokom ciyngym ta fara sie marzy.
                  • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:24
                   Dziejopis Marcin Kromer 1512-1589

                   Zocny dziejopis dwou w Krakowie
                   Toż Jagiellonow łoddany czowiek
                   Biskupym w końcu zostoł w Lidzbarku
                   Była ta Warmio na jego karku.
                  • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:25
                   Krolewiec 1544

                   Dboł Hohenzollern ło swo stolica
                   Chcioł by gryfniejsze durś miała lica
                   Toż uniwerek tukej wystawioł
                   By uczoł ale tyż przeca sławioł.
                  • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:25
                   Przi Hohenzollernie

                   Przi Hohenzollernie Krolewiec to zyszczy
                   Że polskościom jakby teroz bardzi blyszczy
                   Albrecht reformacjo wspiyroł we Koronie
                   Dyć i katolikom niy powiedzioł - koniec.
                  • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:26
                   Prusy ze Szwecyjom

                   We Prusach Ksionżyncych niy było wesoło
                   Jak sie wojsko szwedzke na Polska wyloło
                   Brandynburczyk zgodoł sie ze krolym szwedzkim
                   I doszło skiż tego w tych stronach do sieczki

                   Toż Gosiewski prziszoł razym z Tatarami
                   Pokozoł co umioł w bitwie pod Prostami
                   Tysionce poległy - tysionce w niywoli
                   Mor zabroł nojwiynce - serce z tego boli.
                  • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:27
                   Edukacjo w Prusach

                   Piyrsze państwo we Europie co lud kształcić chciało
                   No i przeca na ty drodze zrobiyło niymało
                   Pryndko co wpiyrw tukej polske szło we zapomniynie
                   Geld kariera inkszy profit - niy mynczy sumiynie.
                  • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:27
                   Jan Władysław Suchodolec (1687-1751)

                   Kartograf fater - inżynier syn
                   We tym woda już na ichni młyn
                   We Wyngorzewie wodociong przeca
                   Zdo sie co wyloz ze jego neca
                   Wyregulować Wisła planowoł
                   Kanały "Wielkim Jeziorom" dowoł.
                  • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:29
                   Warmiński synator

                   W Koronie zesel mioł synatora
                   Ze "wysokego" przeca był "wora"
                   Tyn co w lidzbarskim zamku se siedzioł
                   Trza byś i ło tym czowieku wiedzioł.
                  • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:29
                   "Potop"

                   Kaj Karol Gustaw wpiyrw mioł kwatera?
                   -Wybroł se Frombork - jasno cholera
                   I brandynbuczyk po jego stronie
                   Toż sie zdowało że z Polskom koniec

                   Fest kapituła wtedy ciyrpiała
                   Łogołocono cołkym bez mała
                   Dyć jak już Szwedy wyleźli z "wora"
                   Warmio we rynkach jest elektora

                   Stropiono ciyngym biskupio dusza
                   Doczkała w końcu - szkryfnońć to musza
                   Po łośmiu latach djecezji wolny
                   Czas ze tym prziszoł bardzi spokojny.
     • broneknotgeld Mazury Garbate po ślonsku 14.04.06, 22:31
      "Mazury Garbate"

      Po ślonsku szkryfnońć - bydom "puklate"
      Jedno jest pewne - niy som sagate
      Choć je tyż czasym "Alaskom" zwom
      Teroz we gowie je prawie mom.
      • broneknotgeld Re: Mazury Garbate po ślonsku 14.04.06, 22:32
       Śniyg

       Śniyg mazurski dugo leży
       Niy trza jechać by uwierzyć
       Se do puszczy tyż weź narty
       Bez biegowek to niy żarty.
       • broneknotgeld Re: Mazury Garbate po ślonsku 14.04.06, 22:42
        Marale

        Ałtajskim Jelyniom jedynym w Europie
        Na Tatarski Gorze podziwej se chopie.
        • broneknotgeld Re: Mazury Garbate po ślonsku 14.04.06, 22:43
         Pynsjonat "Bioły Dwor"

         Tego szukej w Dubiennikach
         Kuszom skoki we Stańczykach.
      • broneknotgeld Puszcza Romnicko 15.04.06, 17:50
       Puszcza Romnicko

       Puszcza Romnicko tajgom nom zdo sie
       Niy yno zimom myśl tako mo sie.
       • broneknotgeld Re: Puszcza Romnicko 15.04.06, 17:50
        Kajzerowskie kamiynie

        Na zielonym szlaku w puszczy je znojdziecie
        Toż lubioł polować tukej kajzer przecie
        Kaj Wilusia kula jelynia siyngnyła
        Tak kamiyń dowali - jest ich tukej siyła.
        • broneknotgeld Re: Puszcza Romnicko 15.04.06, 17:52
         Agroturystyka "Czi Świyrki"

         Jezioro Ostrowek już w Puszczy Romnicki
         Dyć pod te "Czi Świyrki" wrocać byś chcioł wdycki
         Kuchniom regjonalnom skuszom niyjednego
         Atrakcyji wiela dołożom do tego.
      • broneknotgeld Puszcza Borecko 15.04.06, 17:53
       Krol Puszczy Borecki

       Żubr tukej rzońdzi
       Zdo mi sie tako
       W puszczy niy błońdzi
       I niy zapłako.
       • broneknotgeld Re: Puszcza Borecko 15.04.06, 17:54
        Djoblo Gora

        W Puszczy Borecki ta gora stoji
        Czy ktoś tam djobła richtig se boji?
        Monitorujom dyć środowisko
        A czort kopytym iskry niy cisko.
     • broneknotgeld Nowe Miasto Lubawskie 15.04.06, 17:56
      Park Miniatur

      Na Park Miniatur tu se dziwuja
      Trza chopa z fiołym - to forszteluja
      Toż Doleckiymu szejść gwiozdek za to
      Sztela skiż niego bardzi bogato
      • tralala33 Re: Nowe Miasto Lubawskie 15.04.06, 19:49
       Zierszy nie składam tlo prozó godam. Poziem co w Nowym Mnieście Lubawskim do
       kośioła parafialnego trza zajrzeć. Tam siuła psianknych zabytków zobaczyta, jek
       to epitafium Krzyżaka
       www.nowemiasto.com.pl/plyta.htm
       • gietpe Re: Nowe Miasto Lubawskie 17.04.06, 15:12
        To jest piękna Bazylika z cudownym obrazem Matki Boskiej Łąkowskiej
        ukoronowanym przez Benedykta XIV w 1732r ,parafia mojej mamy.
     • broneknotgeld Gołdap 15.04.06, 17:57
      Gołdap-Zdroj

      Ponoć luft nojczystszy tukej
      W cołki Polsce już niy szukej
      Bestoż płuca se kurujom
      Ci co dychawica czujom.
      • broneknotgeld Re: Gołdap 15.04.06, 17:58
       Kant w Gołdapi

       We Gołdapi Kant przebywoł
       Pomnik jego tu niy dziwo.
       • broneknotgeld Re: Gołdap 15.04.06, 17:58
        Poszli we tany

        Gołdap z Gołdapom poszli we tany
        Tako Gołdapi poczontek dany.
        • broneknotgeld Re: Gołdap 15.04.06, 17:59
         W restauracyji "Janczesu"

         Kartacze z krautym tyż tukej zjym
         I niy za drogo - dobrze że wiym
         We samym środku Gołdapi przeca
         Bestoż na łobiod drapko tam leca.
         • broneknotgeld Re: Gołdap 15.04.06, 18:01
          Zajazd "Pod Piyknom Gorom"

          Komu kartacz zasmakuje
          Tu se pympkym świata czuje
          Wiela łon dyć przeca znaczy
          W Cyntrum Smakoszy Kartaczy.
          • broneknotgeld Re: Gołdap 15.04.06, 18:02
           "Leśny Zakontek"

           W "Lesnym Zakontku" nad samom wodom
           Dychniesz se dobrze - tela ci godom
           Ździybko portmanyj uciyrpi na tym
           Dyć geld trza wydać tyż do wypłaty.
           • broneknotgeld Re: Gołdap 15.04.06, 18:02
            Gryfno Gora (272 m n.p.m.)

            Narty ci tu pożyczajom
            Przeca wszyskim tako pszajom
            Kierzy geldu coś łostawiom
            I na śniegu sie zabawiom.
      • broneknotgeld Banie Mazurskie 16.04.06, 23:09
       Banie Mazurske

       Przi tankszteli auto stanie
       Noclegym cie skuszom Banie.
      • broneknotgeld Stańczyki 16.04.06, 23:10
       Stańczyki

       Nad Błyńdziankom cupnyły przi Puszczy Romnicki
       Zdo sie że tu łone leżom już łod wdycki.
       • broneknotgeld Re: Stańczyki 16.04.06, 23:11
        Kaj te glajzy?

        Glajzow już niy ma szejśćdziesiont lot
        Rusek ze łupu ponoć był rod.
        • broneknotgeld Re: Stańczyki 16.04.06, 23:12
         1924

         Wele jeziora Taballus Mały
         W tym roku szpryngnoł se metan cały
         Zdo sie bogactwym tutejszy ziymi
         Czy zaś wybuchnie? -Tego niy wiymy.
      • broneknotgeld Rapa 16.04.06, 23:13
       Rapa

       Ale zy mie richtig gapa
       Piramidom słynie Rapa.
       • broneknotgeld Re: Rapa 16.04.06, 23:14
        Ninette

        Piyrszo w grobowcu cera "spoczyła"
        Czi roki miała - kostucha wziyła.
      • broneknotgeld Morąg 16.04.06, 23:15
       Zamek w Morongu

       Na brzegu jeziora warownia stanyła
       Wpiyrw ponoć ze drzewa yno łona była
       Pryndko murowany zamek postawiyli
       Krziżaki w tym majstry na mazurach byli.
       • broneknotgeld Re: Morąg 16.04.06, 23:16
        Won!

        Tako von Plauen ryczy tu basym
        Bo godka durś słyszy polsko
        Idzie wystraszyć se tego czasym
        Dyć dlo nikerych to swojsko
        • broneknotgeld Re: Morąg 16.04.06, 23:17
         Trza nom iść ku lepszym czasom
         W kerych Morong blyśnie klasom.
      • broneknotgeld Słobity 16.04.06, 23:18
       "Nowy Dom"

       Pyjter von Dohna syna tyż mioł
       Pyjter Achacy - dwa miana doł
       Toż tego Morong nic niy łonacy
       Wkludzioł do Słobit se nasz Achacy.
       • broneknotgeld Re: Słobity 16.04.06, 23:19
        A dzisioj

        A dzisioj zgliszcza mi ciyngym w gowie
        Uciyrpioł pałac - zawinioł czowiek.
      • broneknotgeld Lidzbark Warmiński 16.04.06, 23:20
       Lidzbark Warmiński

       Kaj Symsarna wody łonczy swoje z Łynom
       Tam Lidzbark se stanoł ze radosnom minom
       W tysionc czista łosmym mioł juz miejske prawa
       No toż za czi lata bydzie fest zabawa.
       • broneknotgeld Re: Lidzbark Warmiński 16.04.06, 23:21
        Zamkowe krużganki

        Krużganki tu stare
        Ło tym trza wom wiedzieć
        Dyć ciyngym som "jare"
        Werci sie tam siedzieć
        I ło downych czasach podeliberować
        Szejset lot tu widać - niy idzie ich schować.
        • broneknotgeld Re: Lidzbark Warmiński 16.04.06, 23:23
         Krzyżowo Gora

         Krzyżowo Gora we zimie blyszczy
         Tu kozdy narciorz radochy zyszczy
         Już poranoście lot se to kulo
         Jakby w Beskidach - niy byda fuloł.
      • broneknotgeld Ryn 16.04.06, 23:23
       Braniewo
       Siedziba biskupa w Braniewie wpiyrw była
       Skiż powstanio Prusow chnet se przekludziyła.
       • broneknotgeld Braniewo 16.04.06, 23:25
        Wyży być Braniewo miało
        Ryn se jakoś mi wlupało.
      • broneknotgeld Ryn 16.04.06, 23:26
       Przeca we wercie mazurski Ryn
       By ło niym szkryfnońć niyjedyn rym.
       • broneknotgeld Re: Ryn 16.04.06, 23:27
        Ryn 1485

        Osada urosła - była już targowo
        Ano - toż skiż zamku tako tyż sie stowo.
      • broneknotgeld Giżycko 16.04.06, 23:32
       Giżycko

       Gizewiusza tako uhonorowali
       Że ze niego miano miastu tymu dali
       Pastor przeca zowdy był za Mazurami
       Dyć ich kajś przegnali - tyż uciykli sami
       • broneknotgeld Re: Giżycko 16.04.06, 23:35

        Krziż św. Brunona

        Tukej świynty Brunon Prusow krzcić tyż chcioł
        Z poparciym Chrobrego dyć prziszoł
        Za wiara łon jednak życie swoje doł
        We tysionc dziewiontym - toś słyszoł

        Przez las wiedzie droga św. Brunona
        Idź - dyć se tego niy lynkej
        Kaj krziż dzisioj stoji prziszło jymu skonać
        Mosz Boga we duszy to klynkej.
       • broneknotgeld Re: Giżycko 16.04.06, 23:36
        Giżycko ze Rudom teroz sztama czimie
        Zdo sie - coś dobrego we tym richtig drzymie.
        • broneknotgeld Re: Giżycko 16.04.06, 23:38
         We gminie

         Zdo sie dość jezior w giżycki gminie
         Kero w mazurski przeca dziedzinie
         Joch szejść na mapie aże zrachowoł
         Łoj - bych se po niych tyż pożeglowoł
         Chocioż zyjmanić umia niywiela
         Dyć mie tym kusi giżycko sztela.
       • broneknotgeld Wilkasy 16.04.06, 23:39
        Kaj by latoś na te wczasy?
        Wiym - wołajom mie Wilkasy.
        • broneknotgeld Re: Wilkasy 16.04.06, 23:40
         Ośrodek "Fregata"

         Ta "Fregata" kusi
         Dyć portmanyj dusi.
       • broneknotgeld Doba 16.04.06, 23:41
        Cie choroba!
        Tukej ta miejscowość - Doba
        I jezioro Dobskie jest
        Toż we doba dychniesz fest.
       • broneknotgeld Krukolin 16.04.06, 23:41
        Krukolin

        Kruk na liny tu poluje?
        Toż to kożdy forszteluje
        Że nurkować coś niy umi
        Yno czy kruk to rozumi?
       • broneknotgeld Bogacko 16.04.06, 23:42
        Bogacko

        Niybogaty kaj Bogacko
        Jednak czuje sie tyż chwacko
        Do szczyńścio Dejguny mo
        Styknie abo mi sie zdo?
       • broneknotgeld Gajewo 16.04.06, 23:42
        Gajewo

        Gajewo przi gaju
        Dyć cołkym na skraju
        Niy kuszom cie ryby
        To tukej na grziby.
       • broneknotgeld Wrony 16.04.06, 23:43
        Wrony

        Jednak niy czorne tutejsze Wrony
        Jezioro Tałty blask dowo łonym.
       • broneknotgeld Guty 16.04.06, 23:44
        Guty

        Guty zdo sie dobre bydom
        Kaj Kisajno grosz swoj wydom.
       • broneknotgeld Wilkaski 16.04.06, 23:44
        Wilkaski

        Zdo sie Wilkasow to kolanijo
        Dali łod wody - czy z tym mecyjo?
       • broneknotgeld Wronka 16.04.06, 23:45
        Wronka

        Przi jeziorze Tałty Wronka se ciupnyła
        Choć po drugi stronie już i Wrona była.
      • broneknotgeld Mrągowo 16.04.06, 23:47
       Czos i Juno

       Czos i Juno - toż se zdowo
       Że my wdepli w te Mrongowo.
       • broneknotgeld Re: Mrągowo 16.04.06, 23:47
        1990-2002 Mrongowo

        Mrongowskim rajcom rokow dwanoście
        Bestoż niy yno we las go wroźcie.

        ----

        2002 Radny sejmiku

        Tako w Olsztynie leśnika znali
        Toż niy dziwota - w posły wysłali!
        • broneknotgeld Re: Mrągowo 16.04.06, 23:49
         Gora Sztyrech Wiatrow

         Gora Sztyrech Wiatrow we Mrongowie majom
         Dyć i tu terozki narciarzom fest pszajom.
         • broneknotgeld Re: Mrągowo 16.04.06, 23:50
          Park im. Sikorskiego

          W nocy strach tu szpacyrować
          Dyć to musisz forsztelować
          Co wpiyrw kerchof tukej był
          Wangelikow tako krył.
          • broneknotgeld Re: Mrągowo 16.04.06, 23:50
           "Sense" (kosa)

           W okolicy niedźwiedź pieroński grasowoł
           Toż niyjedyn śmiałek mu rady niy dowoł
           Dyc jak w końcu kosom łapa mu utnyli
           To ze jom do herbu miasta przeca wziyli.
      • broneknotgeld Olsztyn 19.04.06, 22:19
       Olsztyn?

       Olsztyn? A! -Sztela mało we Jurze
       Ponoć tam dobre som jajca kurze
       Bo niy brakuje w skorupce wopna
       Taki rym wom tu na forum "dopna".
       • broneknotgeld Re: Olsztyn 19.04.06, 22:20
        "Baba prusko"

        Tukej "baba prusko" jakby muster frelki
        Chopy pociong majom do niyj richtig wielki
        Retli jom ze wieży zamkowy wysoki
        Teroz na dziedzińcu czimajom boroki.
        • broneknotgeld Re: Olsztyn 19.04.06, 22:21
         Herb Olsztyna

         Blikom na Herb tyn i widza droga
         Toż muszla przeca w Jakuba rynce
         Pont w tym Olsztyna mo być do Boga?
         Łoj - bydzie możno miasto we mynce.
      • broneknotgeld Nidzica 19.04.06, 22:22
       Nidzica

       Zamek krziżacki wpiyrw tukej był
       Przi niymu osada rosła
       Jak Zakon bardzi nabiyroł siył
       I łona praw miejskich doszła

       Winrych Kniprode przeca je doł
       Wiek jeszcze lecioł sztyrnosty
       Dyć dźwignońć tako ta sztela chcioł
       Koncept w tym richtig był prosty.
      • broneknotgeld Gietrzwałd 19.04.06, 22:24
       Matka Bosko Gietrzwałdzko

       Warmińskim frelkom co żeś godała
       jakeś ze klona na nie blikała?
       Niy po niymiecku - to yno wiym
       Co żeś pedziała? Po to tkom rym.
      • broneknotgeld Pisz 19.04.06, 22:25
       Pisa

       Brzeg jyj bagnisty - zdo sie że "pisa"
       Tako te miano mazurske słysza.
       • broneknotgeld Re: Pisz 19.04.06, 22:25
        Jerzy Krzysztof Pisański

        Pisański przeca musioł być z Pisza
        Ło tym karlusie terozki słysza
        Regionalista we Prusach piyrszy
        Choć czas pokoże co niy nojwyrszy.
      • broneknotgeld Frombork 19.04.06, 22:26
       Lubecki Frombork

       Na prawie lubeckom zostoł lokowany
       Historyjom tako z Lubekom zwionzany
       Ze kery tu prziszli osadniki piyrsze
       Te ziymie sie stały dlo nich chnet nojwyrsze.
       • broneknotgeld Re: Frombork 19.04.06, 22:27
        Frauenburg - Frombork

        Toż "Grodu Pani" pisane było
        Biskupstwo z Braniewa tu se przekludziyło
        I choć poszło dali do tego Lidzbarka
        We Fromborku ciyngym "kapitulno" marka.
        • broneknotgeld Re: Frombork 19.04.06, 22:28
         "Wieża Kopernika"

         Toż i dzisioj stoji "Wieża Kopernika"
         I pewno wspomino nawet kanonika
         Kery tu samotnie na gwiozdy se dziwoł
         W dziyń blikoł ku słońcu i palcym mu kiwoł.
         • broneknotgeld Re: Frombork 19.04.06, 22:29
          Ołpa Kopernika

          Ołpa Kopernika miyszkoł wele Nysy
          W wiosce Kopperniki - niych forum to słyszy.
      • broneknotgeld Ełk 19.04.06, 22:30
       Jan z Sącza (XVI w)

       Jan z Sącza w Ełku drukarnia mioł
       Wiela łon ksionżek po polsku doł
       Zdo sie - Ełk wtedy blyszczoł w Koronie
       Choć z czasym prziszoł i na to koniec.
      • broneknotgeld Ketrzyn 19.04.06, 22:31
       "Rast"

       Prusy osada mieli przi borze
       Spokojnie w niyj kedyś żyli
       Dyć krziż już mieczym za cosik korze
       Bestoż trza pedzieć - tu byli.
      • broneknotgeld Węgorzewo 19.04.06, 22:32
       Jerzy Andrzej Helwig

       Szkryfoł ta "Flora Angerburgica"
       Zowdy do ziyla łobrocoł lica
       We Wyngorzewie przecw rodzony
       Toż paczoł zowdy na swoje strony.
      • broneknotgeld Święta Lipka 19.04.06, 22:33
       Świynto Lipka 1482

       Kapliczka już tukej se stoła
       W opiece Zakonu była
       W niyj lipa a łona dokoła
       -Jakby te drzewo chroniyła

       Wiela na pont prziłaziyło
       Prosiyło ło łaska Nieba
       Nikerym sie to ziściyło
       Szkryfnońć mi tako tu czeba.
      • broneknotgeld Reszel 19.04.06, 22:34
       Reszel 1631

       Jezuici z Braniewa tukej se wkludziyli
       Ano skuli Szwedow we tułaczce byli
       Dyć reszel z tym zyskoł kolegium przezocne
       Wiela to wspiyrało - toż stało sie mocne.
      • broneknotgeld Mikołajki 19.04.06, 22:35
       Wojciech Pomian Pasarowius (1594-1696)

       W Mikołajkach w kościele portret jego mocie
       Ze dugego wieku niy yno go znocie
       Siedymdziesiont jedyn lot parafiom kryńcioł
       Pomogoł durś wiernym a sie niy umynczoł.
       • broneknotgeld Re: Mikołajki 19.04.06, 22:36
        Mikołajki 1726

        Ze wioski przeca w końcu wyrosły
        Do tych miast w Prusach terozki doszły.
        • broneknotgeld Re: Mikołajki 19.04.06, 22:37
         Fontanna

         Fontanna na rynku Z Sielawym tu stoji
         Zyjmanow prziciongo - dwoji se i troji.
         • broneknotgeld Re: Mikołajki 19.04.06, 22:38
          Kajki

          Jak jakoś sztrasa miano mo Kajki
          To pewno bydom tyż Mikołajki.
         • broneknotgeld Re: Mikołajki 19.04.06, 22:38
          Liceum im. Marion Donhoff

          Mo tu liceum naszo grafini
          To Mikołajki ździybko łodmiyni
          Już dzisioj cisnom se tam szkolorze
          A chnet internat ponoć być może.
      • broneknotgeld Grunwald 19.04.06, 22:40
       "Bitwa pod Grunwaldym"

       Tu wojsko cara lyjty dostało
       Choć wpiyrw pociśli w przodek niymało
       Hindenburg Ruska ponoć zaczimoł
       Choć we salonce yno se drzymoł.
       • broneknotgeld Re: Grunwald 19.04.06, 22:42
        Kościoł Grunwaldzki

        Kościoł ze dzwonnicom Zakon tu zbudowoł
        Pociecha poległych duszom ponoć dowoł
        Tysionc lot stoć bydzie - tako sie zdowało
        Dyć po niymu dzisioj nic już niy łostało.
   • rita100 Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:20
    broneknotgeld napisał:

    > "Warmia i Mazury" Erwina Kruka
    >
    > Se tako ksionżka chca wom polecić
    > Możno se udo z niyj fraszki sklecić.

    Witaj Bronku wink
    Dziankuje za wizyte
    A Erwina Kruka znomy , popatrz co napisał Tralala smile

    Erwin Kruk stał się kiedyś mimowolnym bohaterem dość ponurej anegdoty. Kiedy
    wytykano, że na Warmii i Mazurach nie ma już Warmiaków ani Mazurów, padała
    odpowiedź 'Jako to nie ma - jest jeden Warmiak (Jan Chłosta) i jeden Mazur
    (Erwin Kruk) sad

    Z mniłó chenció bandziewam cytac z Tobó tó ksójżke.
    'ó' = 'ą'

    • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:23
     Witej Rita.
     Tak cołkym toch se w te forum niy wczytoł, boch yno przeglondnoł pora wontkow.
     No dyć moje streszczynie ksionżki ślonskom rymowankom chyba niy bydzie tu
     wadziyło.
    • tralala33 Re: Warmja i Mazury po ślonsku 13.04.06, 22:26
     Nareszcie i Prusowie u nas zagościli smile Psianknie dziankuje bo łoni mnie sia
     mocno łudali.
     • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 14:36
      No dyć niy idzie szkryfnońć historji ty ziymi i łominońć Prusow.
      Toż by to był grzych.
      Pozdrowiom ze stolicy fraszki.
      • rita100 Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 21:17
       Tralala , napsisała, za co jo jyj dziankuje, co Bronku nie sztyrujesz, jo tlo
       chciała Cia poziedzieć, ze Erwin Kruk nie je noju łobcy smile

       Ja ziym co mosz mało ciasu , bo fraszki same sia nie zrobzió wink)))
       Szczajśc Boże
       • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:16
        A słyszałaś tako bojka?
        -Fraszka rodzi se ze jojka!
        • rita100 Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:23
         Nie nie słyszołam smile
         Pewne jojko
         fraszke zmyło wink
         • gajowy555 Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:28
          Rita , bandziewa mnieli historyjo Warniji po ślójsku.
          Tan Brónek je fejn chłop.
          Ale wic.
          Tlo chto nom łopsisze po naszamu ta historia ?
          • rita100 Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:31
           haha, nawet nie myśl ło historii, bo bandzie kłopot wink
           Może tlo Prusów wink))

           Gajowy, może zrób niespodziankę Bronkowi. Łon tyz ma księgę gości smile
           popatrz
           forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=32180836
           • rita100 Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 22:45
            Gajowy, a gdzież nam sia podział wink))
            • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 14.04.06, 23:29
             Pewno w lesie.
             • rita100 Re: Warmja i Mazury po ślonsku 18.04.06, 21:24
              Pewnie tam pilnuje zwierzyny
              abo schował sia pod pierzyny wink))
              • broneknotgeld Re: Warmja i Mazury po ślonsku 19.04.06, 07:40
               Dyć mie to niy dziwo
               Z fesztrym tako bywo.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka