Dodaj do ulubionych

Wschodniopruski Stonehenge

01.11.06, 20:23
Wschodniopruski Stonehenge

Pod takim tytułem zamieścił Artur Wołosz swoją recenzję z wydanej w
Niemczech, w 1999 roku, książki Jürgena Tietza ‘Das Tannenberg –
Nationaldenkmal’. Autor recenzji, historyk sztuki, nie ogranicza się jedynie
do opisania książki – sam też sporo pisze o Tannenbergu. A zaczyna od końca –
od zniszczenia tego pomnika upamiętniającego bitwę z I wojny światowej i
będącego później narodowym mauzoleum Niemiec.
‘Mauzoleum bitwy [...] zostało częściowo wysadzone w powietrze przez
wycofujących się Niemców, a reszty zniszczeń dopełnili „gospodarni” włodarze
tych ziem, wykorzystując je jako kamieniołom, obrobionych kamiennych ciosów,
by wykorzystać je do prac budowlanych w Olsztynie (Pomnik Wdzięczności Armii
Radzieckiej) i Warszawie (Dom Partii, Pałac Kultury i Nauki). Co jeszcze
pozostało – wykorzystali okoliczni mieszkańcy, którzy w wieloletnim trudzie i
znoju wznosili swoje nowe chlewiki, obórki i kurniki.’

Sic transit gloria mundi.
Ale to nic nowego – niejeden dom i ulica w Rzymie powstały z kamieni
wydobywanych z Koloseum wink
Obserwuj wątek
  • tralala33 Re: Wschodniopruski Stonehenge 01.11.06, 20:23
   Wróćmy jednak do historii powstania tego pomnika, który jedynie kształtem
   gigantycznych pylonów ustawionych w krąg przypominał Stonehenge.
   „Od schyłku XIX wieku, a już zwłaszcza od 1920 roku, mieli Polacy swoją
   patetycznie obchodzoną rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem. Przez kilka lat,
   corocznie latem, było to cierniem w niemieckim oku. Przeciwwagą ideologiczną
   stała się jedna z kluczowych bitew w Prusach Wschodnich w dniach 24-31 sierpnia
   1914 roku, gdy wojska dowodzone przez wówczas jeszcze generała Paula von
   Hindenburga i generała Ericha Ludendorffa oskrzydliły i pokonały wojska
   rosyjskie. Operacja ta kosztowała życie tysięcy walczących po obu stronach
   żołnierzy. W dziesiątą rocznicę tych wydarzeń, 31 sierpnia 1924 roku, zwycięscy
   położyli kamień węgielny pod mający powstać w tym miejscu pomnik.’
   W tym miejscu dowiadujemy się, co zawiera książka ‘Das Tannenberg –
   Nationaldenkmal’: „Jürgen Tietz przedstawia szczegółowo, w miarę dostępu do
   rozproszonych i fragmentarycznych materiałów źródłowych, przebieg konkursu,
   poszczególne etapy wznoszenia mauzoleum, finansowanie przedsięwzięcia,
   ikonografię architektury i wystroju, przebudowę na mauzoleum grobowe dla von
   Hindenburga w 1935 roku, a w końcu – jego społeczną recepcję.”
   • tralala33 Re: Wschodniopruski Stonehenge 01.11.06, 20:24
    Żeby dowiedzieć się, jak odbierali ten pomnik Niemcy (także ci wschodniopruscy)
    trzeba sięgnąć do monografii Tietza. Jak dodaje Artur Wołosz :’Książka Jürgena
    Tietza jest monografią wybitną. Nie bez powodu jej autor otrzymał w 1999 roku
    nagrodę Niemieckiej Rady Ochrony Pomników. Jest bez wątpienia warta nie tylko
    przybliżenia polskiemu czytelnikowi krótką notką, ale godną przetłumaczenia.”
    Żeby dowiedzieć się, co o tym pomniku myślał Melchior Wańkowicz – trzeba ruszyć
    za nim po tropach Smętka:
    • rita100 Re: Wschodniopruski Stonehenge 01.11.06, 20:54
     Dobrze Tralala, jak ty psiankny dałas wstęp. To jó teraz pomalusku zamieszcze
     Wańkowicza i jego łoczami bandziem zwiedzać Tanannberg, tak jek łón to zidział
     będąc tam łosobiście. Zaznaczam , że to będzie długa historia, emocjonalna,
     pisana z pietyzmem i polską duszą. Tak jek to zidzioł, nieukrywając swich
     emocji i rozważając wszystkie wydarzenia.
     Bardzo dziankuje Tralala.
  • rita100 Re: Wschodniopruski Stonehenge 01.11.06, 20:42
   Łoj, jak psianknie i cikawie zaczołaś tyn kóntek ło Tanannbergu.
   Poziem prowde, jó ło tam łobiekcie dopiero się nidawno doziedziałam , tak przy
   godaniu z Tralala. Ło czam łona goda , sa mysle. Co to je ten Tannnngerg ,
   ciajzko wymawiałam słowo. Taka fantazja mi sia wyobrażała.
   A tu sia łokazuje , że cosik buło, ale łuż ni ma.
   I jek cytołam , jekie to łogromne buło i co to buło... to sia dziwowałam.

   Ale tez niesamowita ta historia kamieni .
   Jak prosto z czarnego zrobić czerwone smile
   • tralala33 Re: Wschodniopruski Stonehenge 01.11.06, 20:50
    Szukałam jeszcze zdjęć Tannenberg Nationaldenkmal - parę jest tutaj
    info-poland.buffalo.edu/classroom/JM/monument.html
    Niespodziewanie zabawne jest to z krowami - tu idylliczny obrazek pasącego się
    bydełka, a z tyłu - monumentalne wieże.
     • rita100 Re: Wschodniopruski Stonehenge 01.11.06, 21:05
      TANNENBERG - DENKMAL I JEGO DZIEJE
      Pomysł uczczenia niemieckiego zwycięstwa urodził się w 1919 r., w piątą
      rocznicę bitwy. Inicjatorem budowy pomnika był Związek Weteranów Prowincji Prus
      Wschodnich. W 1924r. powstał komitet budowy pomnika, którym kierował gen. Hans
      Kahns. Początkowo planowano budowę pomnika w okolicach Miodówka, ale
      ostatecznie wybrano teren pomiedzy Królikowem, Sudwą i Olsztynkiem
      przeznaczając na ten cel 40 mórg ziemi. 31 sierpnia 1924r. w 10 rocznicę bitwy
      odbyła się uroczystośc wmurowania kamienia węgielnego. Brało w niej udział ok.
      60 tys. ludzi, głównie weteranów I wojny światowej. Wśród znaczących
      osobistości obecni byli: Hindenburg, Ludendorf, Mackensen, Scholtz, Francois,
      Below, Goltz, Seeckt. Kamień węgielny wmurował osobiście feldmarszałek P.
      Hindenburg. Ogłoszono konkurs na projekt pomnika bitwy pod Tannenbergiem.
      Wpłynęło nań ok. 400 prac, z których w 1925r. sąd konkursowy wybrał najlepsze.
      Pierwsze miejsce zajął projekt braci Waltera i Johannesa Krugerów architektów z
      Berlina. Następnie powołano do życia Ogólnoniemieckie Towarzystwo Pomnika Bitwy
      pod Tannenbergiem, które miało nadzorować prace budowlane. Budowa pomnika
      trwała w latach 1925-1927. Prace pro- wadziła specjalna firma zatrudniająca ok.
      200 robotników. Ogólne koszty budowy wyniosły ponad 250 tys. ówczesnych
      marek.Pomnik usytuowano w środku rozległej, otwartej przestrzeni na sztucznie
      usypanym wzgórzu, którego pozioma wysokość została spotęgowana tym, że wybrano
      wokół niego ziemię tworząc pierścieniowe wklęśnięcie. Wokół pomnika zachowano
      miemieckie i rosyjskie groby żołnierskie tworząc naturalny krajobraz dawnej
      bitwy. Pusty dotychczas teren pól uprawnych odpowiednio zadrzewiono sadząc
      m.in. ok. 1500 dużych dębów. W ten sposób powstał obecnie istniejący park przy
      ulicy 22 lipca.

      cdn
      • rita100 Re: Wschodniopruski Stonehenge 01.11.06, 21:06
       18 września 1927r. w 80 rocznicę urodzin Hindenburga nastąpiła uroczystość
       odsłonięcia (otwarcia) pomnika Tannenberg-Denkmal. Pomnik stanął na polanie
       równobocznego ośmiokąta, w połowie długości każdej ze ścian wznosiła się
       granitowa wieża wysokości 23 m o podstawie 9 m na 9 m, czyli 81 m kw. Przekątna
       dziedzińca liczyła 100 m, a pole powierzchni wnętrza - ok. 7800 m kw. (3/4 ha).
       Mur łączący poszczególne wieże, wykonany ze specjalnej cegły wznosił się na
       wysokość ok. 6 m, ściany były podwójne z arkadowymi podcieniami. Była to
       budowla ogromnych rozmiarów, przypominająca swym kształtem krzyżacki zamek, jej
       wygląd budził różne odczucia. Melchior Wańkowicz, który widział pomnik w latach
       30-tych, tak wyraził swoje wrażenia - "pomnik bitwy pod Tannenbergiem wyrósł z
       samej głębi niemieckiego ducha, duch pomnika gorzej niż żołdacki, bo
       dorobkiewiczowski, hohenzollernowski" Na środku dziedzińca znajdował się grób
       20 nieznanych żołnierzy niemieckich, poległych w czasie bitwy w 1914r. Na
       grobie stał drewniany krzyż wysokości 12 m, obity miedzianą blachą. Każda z
       ośmiu wież miała swoją określona funkcję. W wieży wejściowej znajdowało się
       pomieszczenie straży. Honorową wartę przy pomniku pełnił batalion z jednostki
       wojskowej w Ostródzie. Wieża druga miała być poświęcona wysiłkom narodu
       niemieckiego podczas I wojny światowej, ale nigdy jej nie ukończono. W latach
       1934 - 1935 przejściowo złożono w niej ciało Hindenburga. Trzecia wieża
       prezentowała historię Prus Wschodnich. Wieża czwarta (sztandarowa) zawierała
       kopie sztandarów jednostek walczących w 1914r., tablice pamiątkowe, symbole
       pułków niemieckich.
       • rita100 Re: Wschodniopruski Stonehenge 01.11.06, 21:07
        Piątą wieżę poświęcono Hindenburgowi. Po przebudowie w 1925r. urządzono w niej
        grobowiec feldmarszałka. Ciała Hindenburga i jego żony Gertrudy z domu Sperling
        zostały umieszczone w specjalnych sarkofagach z brązu w kopulastej komorze
        grobowej. Przy ścianie za sarkofagami stały dwa krzyże połączone ramionami, na
        których wypisano ulubione motta feldmarszałka: "Miłość jest wieczna" oraz "Bądź
        wiernym aż do śmierci". Na ścianie wisiał czarny pruski orzeł. Wejścia do
        krypty strzegły dwa 4-metrowe kamienne posągi żołnierzy wykonane przez
        rzeźbiarza Bronischa. W wieży nad grobowcem znajdowała się sala poświęcona
        Hindenburgowi. Stał tam 4-metrowy posąg przedstawiający stojącego
        feldmarszałka. Posąg ten wykonany przez rzeźbiarza prof. Friedricha Bagdonsa z
        Dortmundu został przetransportowany w październiku 1936 r. z Wunsiedel w
        Bawarii do Olsztynka. Ważył on 25 ton i był wykonany z ciemnozielonego porfiru.
        W szóstej wieży zwanej żołnierską umieszczono na ścianach mozaikę z
        różnokolorowych kamyczków. Mozaika przedstawiała bitwy stoczone na terenach
        Prus Wschodnich w czasie I wojny światowej, a na fryzach umieszczono sceny
        obrazujące dzieje jednego żołnierza - od pożegnania z domem aż po bohaterską
        śmierć w walce. Na górze znajdował się taras widokowy. Siódma wieża mieściła
        kaplicę i była poświęcona ofiarom I wojny światowej. W oknach wstawiono
        różnokolorowe witraże nawiązujące do wydarzeń wojennych. Na wyższych
        kondygnacjach znajdowały się pomieszczenia archiwum. Wieża ósma zwana wieżą
        dowódców - zawierała popiersia 15 generałów niemieckich biorących udział w
        walkach w sierpniu 1914 roku. Na terenie pomnika odbywały się corocznie
        wielkie manifestacje patriotyczne z udziałem tysięcy ludzi przybywających tutaj
        z całych Niemiec. Wokół pomnika powstała z biegiem lat cała infrastruktura
        turystyczna. W granice miasta Olsztynka włączono grunty wsi Sudwa, dzięki temu
        tereny pomnika znalazły się pod zarządem gminy miejskiej . Dawna szosa
        Olsztynek Ostróda została przerwana na obecnej ulicy 22 lipca, dalej biegła
        asfaltowa aleja przez park, która kończyła się niedaleko pomnika. W stronę
        Ostródy i Olsztyna poprowadzono obwodnicę omijającą tereny zabudowane
        Olsztynka. Na początku lat trzydziestych przystąpiono do rozbudowy i
        upiększania miasta. Zadbano o zieleń, zagospodarowano ogród miejski w kotlinie
        za kościołem ewangelickim, przed wieloma domami pojawiły się ogródki z kwiatami
        i krzewami. Urządzono aleję spacerową wiodącą do lasu miejskiego w kierunku
        sanatorium Ameryka. Na końcu alei powstał "Cmentarz Bohaterów" z pomnikiem ku
        czci żołnierzy poległych w 1914 r. Na terenach przyległych do pomnika
        wybudowano boisko, amfiteatr, gospodę tzw. Tannenbergkrug (na tym miejscu
        obecnie znajduje się Zajazd Mazurski) oraz specjalny budynek, w którym mieściła
        się świetlna mapa obrazująca przebieg bitwy pod Tannenbergiem. Konstruktor
        pracował pięć lat nad wykonaniem tej mapy
        cdn
        • rita100 Re: Wschodniopruski Stonehenge 01.11.06, 21:09
         Na budowie pomnika zyskał bardzo Olsztynek. Rynek i większość ulic otrzymałą
         lepszą nawierzchnię, ukończono kanalizację. W 1932 r. otwarto nową szkołę
         podstawową wg projektu prof. Krougera. Szkoła ta była traktowana jako wzór
         niemieckiej doskonałości budowlanej. Zmodernizowano zaopatrzenie miasta w wodę
         (nowa wieża ciśnień na terenie starego cmentarza) i energię elektryczną. W
         pobliżu jeziora Jemiołowo zbudowano młodzieżowy dom wycieczkowy na 160 miejsc,
         jeden z największych i najpiękniejszych w Prusach Wschodnich. W centrum miasta
         w budynku ratusza powstał nowoczesny hotel "Keiserhof" na 60 miejsc. Kolej
         zbudowała nowy funkcjonalny dworzec, który dobrze służy podróżnym do dnia
         dzisiejszego.
         Do Olsztynka przyjeżdżało coraz więcej ludzi aby obejrzeć Tannenberg - Denkmal.
         Pomnik ten nabrał nowego większego znaczenia po dojściu do władzy w Niemczech
         Adolfa Hitlera. Naziści uczynili z tego miejsca symbol chwały oręża
         niemieckiego. Już w sierpniu 1933 r. przybył tutaj Adolf Hitler jako kanclerz
         Rzeszy Niemieckiej. Odbyła się wtedy wielka impreza patriotyczna. Największą
         uroczystością w dziejach pomnika był pogrzeb prezydenta Rzeszy feldmarszałka
         Paula Hindenburga 7 sierpnia 1934 r. Ciało Hindenburga wbrew jego wcześniejszej
         woli, zostało przewiezione z Neudeck do Olsztynka i tutaj z udziałem
         najwyższych władz niemieckich i przedstawicielstw zagranicznych odbyły się
         uroczystości pogrzebowe. Przy dźwiękach dzwonów i huku salw armatnich złożono
         trumnę z feldmarszałkiem w jednej z wież. Hitler obecny na pogrzebie wygłosił
         mowę pożegnalną używając w teatralnym geście górnolotnych słów "Toter Feldherr,
         geh' ein in Walhall!" (Wodzu naczelny zmierzaj ku Walhalii). Życzenie Hitlera,
         aby pomnik tannenberski zamienić w mauzoleum Hindenburga, zostało spełnione.
         Wcześniej pomnik ten nie był nigdy przewidywany jako mauzoleum. Ani Hindenburg,
         ani projektanci budowli nigdy o takim jej przeznaczeniu nie myśleli. Po
         uroczystościach pogrzebowych sam Hitler nakreślił plany przebudowy pomnika.
         Cały dziedziniec obniżono o 2,5 metra, zlikwidowano wielki krzyż i mogiłę
         nieznanych żołnierzy na środku dziedzińca. Cały plac wyłożono kamiennymi
         płytami, do wież prowadziły kamienne schody, dziedziniec nabrał amfiteatralnego
         wyglądu. Również w tym czasie przebudowano 5 wieżę uwzględniając w niej
         grobowiec Hindenburga i jego żony. Specjalnym dekretem Hitler podniósł pomnik
         do rangi "Pomnika Chwały Rzeszy" (Reichsehrenmal Tannenberg). Był to jedyny
         pomnik na terenie Rzeszy, który otrzymał takie miano. Hitlerowcy osiągnęli swój
         cel. Tannenberg stał się symbolem, mitem, miejscem pielgrzymek dla tysięcy
         Niemców. Młodzież szkolna obowiązkowo wyjeżdżała na wycieczki do Olsztynka,
         rokrocznie spotykali się tutaj weterani pierwszej wojny światowej. Propaganda
         faszystowska robiła wszystko, aby rozpropagować to miejsce w całych Niemczech.
         Wydawano książki, przewodniki, tysiące widokówek, a nawet specjalne znaczki
         pocztowe z wizerunkiem pomnika - mauzoleum. W każdej miejscowości związanej w
         jakiś sposób z bitwą stawiano pomniki, fundowano tablice lub specjalne witraże
         w kościołach, czcząc w ten sposób zwycięstwo armii niemieckiej. Olsztynek
         również posiadał takie pamiątki. Na rynku obok kościoła ewangelickiego
         postawiono na wysokim postumencie pomnik z brązu przedstawiający pruskiego
         piechura z I wojny światowej, w kościele zaś był specjalny ołtarz. W mieście
         dwie ulice nazwano imieniem bohaterów bitwy 1914 r. (Hindenburgstrasse - obecna
         ulica Grunwaldzka i Goltzstrasse - obecna ulica Daszyńskiego). W 1939 r.
         przypadała 25 rocznica sławnej bitwy. Z tej okazji przygotowano zjazd weteranów
         I wojny światowej. Miała to być gigantyczna uroczystość. Na polach w pobliżu
         Królikowa tuż za murami pomnika pobudowano miasteczko zlotowe. Uroczystości
         jednak nie odbyły się, ponieważ wybuchła II wojna światowa. W pierwszych dniach
         września do baraków przypędzono polskich jeńców. W ten sposób powstał obóz
         jeniecki Stalag IBHohenstein, jeden z większych na terenie Prus Wschodnich.
         Przez obóz ten przeszło tysiące żołnierzy różnych narodowości, a ponad 50
         tysięcy zmarło wskutek chorób, głodu i złego traktowania. Najwięcej zmarło
         jeńców radzieckich, których Niemcy traktowali ze szczególnym okrucieństwem. Po
         obozie pozostał duży cmentarz na Sudwie.
         cdn
         • rita100 Re: Wschodniopruski Stonehenge 01.11.06, 21:22
          N adszedł rok 1945, do Prus Wschodnich dotarły wojska radzieckie. Niemcy,
          obawiając się profanacji ze strony Rosjan, postanowili wywieźć zwłoki
          Hindenburga i jego żony oraz całe wyposażenie mauzoleum, natomiast sam pomnik
          wysadził w powietrze. Zadanie to mieli wykonać żołnierze 299 dywizji piechoty
          przy VIIKorpusie Pancernym. 20 stycznia wywieziono zwłoki Hindenburga i jego
          żony oraz część eksponatów, które poprzez Królewiec trafiły do Niemiec.
          Feldmarszałek po długiej tułaczce znalazł wieczny spoczynek prawdopodobnie w
          katedrze w Marburgu. W nocy z 21 na 22 stycznia żołnierze niemieccy wysadzili
          wie?? wejściow? oraz wie?? Hindenburga. Reszty nie zdołali zniszczyć, zapewne z
          braku materiałów wybuchowych i czasu. Wkrótce po tym wydarzeniu do Olsztynka
          wkroczyły wojska radzieckie. Warto wiedzieć, że Rosjanie nakręcili film
          przedstawiający pomnik - mauzoleum w 1945r. Rosjanie pomnika nie niszczyli,
          zadowolili się spaleniem Olsztynka. Po wojnie okaleczony Tannenberg - Denkmal
          stał do 1949r, kiedy to zaczęła się faktyczna dewastacja budowli. Zerwano płyty
          granitowe z dziedzińca, częś? z nich posłużyła jako materiał budowlany przy
          wznoszeniu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz Domu Partii, część płyt
          uzyto przy budowie pomnika wdzięczności dla Armii Czerwonej w Olsztynie (tzw.
          szubienica wg projektu Xawerego Dunikowskiego). W tym roku prawdopodobnie
          nastąpiło wysadzenie części murów pomnika przez polskich saperów, podobno od
          wybuchu wyleciało mnóstwo szyb w domach w Olsztynku. Niszczenie pruskiego
          pomnika trwało przez wiele lat. Czyniono to w sposób planowy lub żywiołowy
          przez ludność okoliczną, która pozyskiwała tutaj materiał budowlany do
          wznoszenia chlewików, kurników i innych gospodarczych budynków. Na początku lat
          80-tych noszono się z zamiarem przeprowadzenia przez centrum Tannenbergu nowej
          obwodnicy koło Olsztynka. W związku z tym niszczono resztki murów a zagłębienia
          po dziedzińcu zaczęto zasypywać różnego rodzaju odpadami. Z budowy obwodnicy
          zrezygnowano, pod koniec lat 80-tych, postanowiono urządzić tutaj strzelnicę z
          broni małokalibrowej. Z pomnika pozostały jedynie fundamenty ukryte głęboko w
          ziemi i wzgórze z wgłębieniem w środku. Wszystko to jest zasypane różnego
          rodzaju materiałem i porośnięte krzewami i chwastami. Taki jest smutny koniec
          sławnego w całych Niemczech "Pomnika Chwały Rzeszy". Z innych obiektów
          towarzyszących pomnikowi też prawie nic nie pozostało. Tannenberg - Krug został
          spalony, a na jego miejscu wiele lat później wybudowano Zajazd Mazurski,
          wszystkie posągi z kamienia i brązu zostały rozkradzione bądź zniszczone,
          zachował się jedynie kamienny lew stojący obecnie na olsztyneckim rynku.
          Cmentarze i pojedyncze groby zdewastowano, pozostały jedynie zapadłe mogiły
          porośnięte trawą i zielskiem oraz zmurszałe, połamane krzyże. Nawet na miejscu
          dawnego obozu jenieckiego koło Królikowa pasą się krowy lub rosną zboża. Tylko
          park posadzony na chwałę niemieckich zwycięstw rozrósł się wspaniale i szumi
          cicho poległym, którzy tutaj znaleźli wieczny spoczynek.

          Andrzej Waluk
          olsztynek.com.pl/tannenberg/pomni2.htm
           • tralala33 Re: Wschodniopruski Stonehenge 02.11.06, 20:44
            Na pola bitwy grunwaldzkiej trafił też pracownik olsztyńskiego konsulatu
            polskiego, Jędrzej Giertych. Szukał ducha tej dawnej rozprawy z Krzyżakami, z
            1410 roku, lecz i o tej drugiej bitwie, pod Tannenbergiem, nie zaboczył. Oto,
            co napisał o samym pomniku:
            "W pobliżu miasteczka Olsztynka (Hohenstein) pobudowany został olbrzymi pomnik
            drugiej bitwy grunwaldzkiej (Tannenbergdenkmal). Jest to obszerna budowla z
            dużym dziedzińcem pośrodku – złożona z wieńca masywnych wielkich baszt. Jest to
            budowla poświęcona poległym za Niemcy żołnierzom, ich ofiarności i bohaterstwu.
            W obliczu takiego pomnika nie miejsce na tanią ironję, biorącą sobie za cel zły
            smak pruski – niepodobna się jednak powstrzymać od obserwacji, że t. Zw.
            Nowoczesny styl w architekturze, odpowiedni może, gdy chodzi o więzienie lub
            browar, zawodzi gdy go stosować do dzieł, mających być wyrazem nie materjalnych
            potrzeb, lecz porywów ducha. – Niepodobna również przypomnieć sobie, że
            młodzież polska, zwiedzająca w pełnem zadumy skupieniu mauzoleum obrońców
            Lwowa, obchodzi się jakoś bez dania tamże na miejscu ujścia swym namiętnościom
            sportowym. U stóp pomnika bitwy grunwaldzkiej – niemal na grobach poległych
            żołnierzy – urządzono na użytek wycieczek młodzieży niemieckiej wielkie boisko
            sportowe."
            • tralala33 Re: Wschodniopruski Stonehenge 02.11.06, 20:45
             A jako że dziś Dzień Zaduszny, dodam jeszcze jeden akapit z tego felietonu - o
             żołnierskich grobach:
             "Groby poległych ... Widzi się je tutaj co krok, wszędzie: przy drogach, we
             wsiach. I wokół samego pomnika. Wiele jest między niemi grobów z prawosławnymi
             krzyzami – ze stereotypowym napisem ‘Hier ruhen 10, 30, 100 czy 3000 russische
             Kreiger’. Leżą w nich prawie wyłącznie polscy chłopi – bo to pułki z
             Kongresówki walczyły pod Grunwaldem, po stronie rosyjskiej.
             Po stronie niemieckiej, jak wynika z tablic pamiątkowych na pomniku, walczyły w
             ogromnej liczbie pułku poznańskie, pomorskie, warmijskie, mazurskie, śląskie.
             Polacy więc walczyli przeciw Polakom.
             Nie walczyli napróżno. Ta, co nie zginęła, wyrosła z ich krwi! " (J. Giertych)
              • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (1) 02.11.06, 21:15
               Melchior Wańkowicz "Na tropach Smętka"
               "U nas na wschodnich Kresach, niewiele wiedziano, kto zacz są Niemcy. Aż gdy
               skruszył się rozyjski front i nasunęła się ku nam potęga niewidziana i
               nieznana, kiedy i naszą Mińszczyznę ogarnęło ciężkie tchnienie Ober-Ostu, kiedy
               w błotne miasteczka Białejrusi wlewać sie zaczął wolny a niepowstrzymany pochód
               żołnierzy w wielkich stalowych hełmach, nakrapianych wapnem (było to zimą) -
               przycupnął nasz ubogi słowiański wschód i rozkazujący skrzek jednego
               niemieckiego żołnierza zdolny był rozproszyć największe zbiegowisko.
               Zdało się, że nie masz na tę ślepą, straszliwie powolną, straszliwie
               zorganizowaną i niechybną potęgę - żadnej ludzkiej mocy.
               Sądzę, że podobnie przed wiekami myśleli ci nasi przodkowie, którym po raz
               pierwszy przychodziło zmierzyć się z Niemcem.
               Więc myśl o oporze to była kategoria bohaterstwa, nie zaś obrachowanej walki.
               A nie były to jeno czcze rozmyślania. Po upadku caratu to był nasz wróg. Gdy
               bolszewicy się wycofali, nasze formacje wschodnie znalazły sie w obliczu
               konieczności zawarcia z Niemcami Freundschaft. Piłsudzki już wówczas siedział w
               Magdeburgu.
               cdn
               • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (2) 02.11.06, 21:16
                Nie wiedzieliśmy co robić. Popełnialiśmy szereg rozpaczliwych odruchów. Na
                pociagu pancernym, w którym spędziłem noc, gdy Niemcy przyszli - ogromny Kępa,
                żołnierz stojący przy pociągu na warcie, wzburzył się gdy pierwszego Niemca
                zobaczył, złapał go w ogromne łapska, uniósł w gorę i trzasnął o peron, ze
                trzasnęła krew. Konającego Niemca wywieziona do szpitala. Komendant pociągu,
                poległ później por. Małagowski, wybiegł w szynelu, narzuconym na bieliznę, i
                bił szpicrutą przez pysk nie oddających mu nonorów Niemców. Za porucznikiem
                szedł patrol z najeżonymi bagnetami.
                Stary maszynista Dreczkowski był innego zdania o najściu Niemców. Zdawałoby
                się, że jako Poznaniak powinien najbardziej się ich bać. Tymczasem pykał sobie
                flegmatycznie swoją faję i zapewniał, ze 'Niemiec jest zaś głupi'.
                Teraz jadąc na pola Grunwaldu- Tannenberga, patrząc na już zdaleka wyłaniający
                sie pomnik - mauzoleum niemieckiej chwały, przypomniałem sobie tę niewzruszoną
                pewność naszego poczciwego starego, pewność pokoleń, nawarstwioną wiekami.
                I myślałem, jak też te dwie siły przełamywały sie na ogromnej przestrzeni
                wieków, od Grunwaldu po Tannenberg.
                cdn
                • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (3) 03.11.06, 20:19
                 "Długo stał skromny kamień na pamiatkę wiktorii grunwaldzkiej. Ale biło
                 źródełko, z cudowną pono wodą. Woda straciła swe właściwości, gdy pewna pani
                 przemyła nią oczy ślepego pieska. Tak chce podanie.
                 A w pięćset lat po wiktorii pod Tannenbergiem strzelił w niebo masywny pean
                 teutońskiej chwały. Wypiętrzyły sie mury bastionów potęznych. Wisi chwała
                 teutońska z daleka nad zielonymi lasami.
                 Pomnik bitwy tannenberskiej znałem dotychczas z widzenia i nie lubiłem go. Ten
                 sam duch, co w potężnym pomniku berlińskim na pamiątkę zwycięstwa 1870 r.
                 Przyszła inna epoka i uprościła linię budowy, rzekomo nawracając do wzorów
                 starogermańskich. Duch pomnika pozostał ten sam : gorzej niż żołdacki, bo
                 dorobkiewiczowski, Hohenzollernowski. Żaden Wittelsbach nie popełniłby czegoś
                 podobnego.
                 Do tych awersyj ogólnych przyłączyły się jeszcze powody specjalne, którymi były
                 wspomnienia z dzieciństwa.
                 Mielismy ogromną ksiązkę ilustrowaną pt. "Les etrangleurs du Bengal", w której
                 był rysunek hinduskich wież milczenia; na ich murach składano trupy, którymi
                 żywili się święte sępy. Bastiony tannenbergowskiego 'Denkmala' dziwnie mi
                 przypominały te wieże.
                 cdn
                 • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (4) 03.11.06, 20:19
                  A jednak, kiedy zobaczyłem pomnik po raz już który, przekonałem sie, ze to, co
                  z ducha danego narodu pochodzi, nigdy nie jest brzydkie, jak nigdy brzydka nie
                  może być dusza żadnego narodu, jak piękną jest każda roślina, która swobodnie
                  wyrosła z gruntu.
                  Pomnik bitwy pod Tannenbergiem wyrósł z samej głębi niemieckiego ducha.
                  Przed pomnikiem stoją liczne wycieczki młodzieży niemieckiej, karne, skupione,
                  ze wzruszeniem na twarzy. Przyjechali lub przyszli tu setki kilometrów, od
                  winnic nadreńskich poczynając, gdzie życie jest takie uśmiechnięte.
                  Ale synowie tych krajów polegli w twardej walce.
                  I młodzież ich pielgrzymuje sycić sie chwałą Ojczyzny, sycić się świadomością
                  jej wielkości.
                  W ogromnych bastionach, wysoko, od dołu po ginący gdzieś strop, wiszą sztandary
                  pułków, biorących udział w tych wielkich dniach.
                  Wkoło idą tablice - brąz, marmur - fundowane przez związki byłych sławnych
                  pułków - swoim kolegom. Na tablicach - cyfry strat, daty bohaterstw, 59 p.p.
                  (Deutsh-Eylau) stracił w ataku 28 oficerów i 1300 żołnierzy...
                  Niemcy, zastygły pean bohaterskiej woli zwycięstwa.
                  cdn
                   • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (5) 04.11.06, 20:09
                    "Poza murami pomnika, w polnej zieleni, równiutko i z pietyzmem ustawione
                    krzyże drewniane, przekreslone ukośnie. Tu zostali złożeni żołnierze rosyjscy.
                    Jak wielka rzeka zbiera w siebie strumienie, tak ten pomnik grunwaldzki
                    wchłonął to wszystko, co niosą wyryte na tablicach z pisakowca, pomniki gminne.
                    Wczytywałem się w nazwiska na nich - w większości polskie.
                    W bitwach mazurskich brały udział przede wszystkim pułki mazurskie, pomorskie,
                    poznańskie, śląskie, warmijskie.
                    "A o szaty Jego rzucali kości..." Rzucane o losy tej ziemi, kości polskie
                    równiutko legły i pod tymi drewnianymi krzyżami, i tam.... w Denkmalu.
                    Historia potrząsła kubkiem do gry.
                    Niemądry to sport śledzić wygrane rulety i znaczyć szpilką na tablicy numerków.
                    Ale gra między narodami to nie jest ślepy hazard. Dlatego dzieje uczą.
                    Jedźmy pod Sztymbark (Rudę), na pola Grunwaldu.
                    I wracajmy potem tu.
                    Spróbujmy - zrozumieć....
                    • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (6) 05.11.06, 12:35
                     "Krzyżacy przez lat trzydzieści formalnie zmuszali do wojny pokojowo
                     usposobionego Jagiełłę", pisze badacz niemiecki, Lotar Weber. Ale można by
                     odwrócić to zdanie: to Jagiełło pośrednio zmuszał Krzyżaków do wojny. Od czasu
                     zjazdu w Krewie narastało dzieło Unii. Program Leszka Białego, zawieruszony w
                     walkach dzielnicowych, zatarły przez południowo-wschodnie zainteresowania
                     Polski, nabierał sił i sławił się czymś tak potęznym na wschodzie Europy, że
                     była ostatnia chwila przeciąć sytuację mieczem. Eksterminacyjna bowiem polityka
                     krzyżacka nie mogła na drodze normalnego współzawodnictwa rokować sobie
                     nadziei. Nigdy na tym wschodzie równorzędnie dwie koncepcje - polska i
                     niemiecka - zmieścić sie nie mogły.
                     Materializm dziejowy nauczył nas doszukiwać się w każdym zdarzeniu historycznym
                     pobudek natury materialnej.
                     Niewątpliwie legły one w osnowie dzieła Unii. Ale przecież zdumiewa w tym
                     surowym średniowieczu głęboki ton, jakim są przepojone akty państwowe polskie,
                     ta prymitywna bezkompromisowość, jakże daleka od krzyżackiej świadomości, że
                     słowa są dane po to, aby taić prawdę. Z jakimże to wzburzeniem, ktore nie mogło
                     być sztuką szczwanego dyplomaty, zarzucał Paweł Włodkowic, przedstawiciel
                     Polski, Krzyżakom, że są oni gorsi od pogan; bo poganie grzeszą przeciw
                     prawdzie, a Krzyżacy czynią najstraszliwszą rzecz - grzeszą przeciw miłości.
                     Nie, to nie takie lub inne rozgrywki dorażne sprowadziły obie strony na pola
                     Grunwaldu. Sprowadziła je, wciąż nie rozstrzygnięta, sprawa dziejowa.
                     cdn
                     • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (7) 06.11.06, 20:53
                      Nie, to nie takie lub inne rozgrywki doraźne sprowadziły obie strony na pola
                      Grunwaldu. Sprowadziła je, wciąż nie rozstrzygnięta, sprawa dziejowa.
                      Zbliżała sie Unia, a z nią prawie roszczenia Rzplitej do ziem pruskich jako do
                      litewskiego spadku. Wszak to na pięc lat przed objęciem przez Jagiełłę tronu
                      polskiego rozegrała sie wielka bitwa pod Rudą - na skutek żądań litewskich, aby
                      im oddać obecne Prusy Wschodnie aż po prawy brzeg Łyny., a więc niemal całe.
                      Zbliżała sie Unia, należało działać... Zakon rozpętał wielką akcję
                      dyplomatyczną w Europie. Ruprecht, król rzymski, rozesła heroldów,
                      rozpraszających "potwarze", rzucane na Zakon. Od dworu angielskiego, gdzie
                      polscy wysłannicy prosili o niewspieranie Krzyżaków, nadeszła wiadomość, ze
                      Henryk IV chętnie by sam pośpieszył z pomocą Zakonowi, gdyby się nie uwikłał w
                      zatargi z Francją. Przekupiony za 40 000 zł król Zygmunt Węgierski zawiera w
                      grudniu 1409 roku z Krzyżakami przymierze, mocą którego zobowiązał się "tak
                      sprawą pokierować, aby się przed Bogiem i całym światem miało prawną i słuszną
                      przyczynę do wojny". Książęta pomorscy otrzymali od Zakonu duże pożyczki.
                      Wreszcie król Wacław czeski, powołany na sędziego polubownego, wziął od
                      Krzyżaków
                      60 000 zł i wydał wyrok, na mocy którego Krzyżacy otrzymali przypierającą do
                      Grodna olbrzymia puszczę Sudawię, która wchodząc klinem między Mazowsze i
                      Litwę, rozsadziła granicę państw, mających zawrzeć Unię.
                      Polska zobowiązać się miala zawrzeć przymierze z Krzyżakami, mocą którego obie
                      strony zobowiązały się nie dawać pomocy "poganom". Miało to wydać Litwę na łup
                      krzyżacki. Ten wyrok zapadł w lutym. Odtąd wiedziano, ze bedzie wojna.
                      cdn
                      • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (8) 07.11.06, 22:27
                       "Zahuczało po dworach zachodnich. To już nie były te pierwsze wieki surowego i
                       prawego średniowiecza. Po krucjatach krzyżowych buzowała się piana, nakipiała
                       na pogrobowcach wypraw do Ziemi Świętej, na żądzy użycia dóbr i przepychu,
                       ktoremu biedny kontynent europejski (wszak było to jeszcze przed odkryciem
                       Ameryki i źródeł złota) skwapliwie otwierał drzwi, mniej jednak skwapliwie
                       chudą kieszeń.
                       "Tu z Niemiec przybywali wurzutki i nicponie - pisze o Prusach Wschodnich
                       rektor uniwersytetu w Królewcu, dr Erich Caspar - z którymi familie
                       arystokratyczne w Niemczech nie wiedziały, co zrobić, więc ich wyprawiły do
                       Prus Wschodnich jak na sportowe wyprawy, na owe Litauerreisen, aby sobie
                       reputację poprawili...
                       W ten sposób rozpadłoby się państwo krzyżackie jak farsa i gdyby nie bitwa
                       grunwaldzka, koniec Krzyzaków nie mógłby się udrapować w kostium Tragedii."
                       Ale po stronie polskiej była świadomość tej wielkiej stawki, o ktorą idzie gra.
                       Wtedy to, cytując za Długoszem, 'porzuciwszy na Węgrzech wszystkie dobra i
                       majątki od Krola Zygmunta uzyskane, wzgardziwszy jego łaskami i szczodrymi
                       obietnicami, opuścili go i przybyli do Władysława, Krola Polskiego, rycerze tej
                       miary co Skarbek z Gór, co Dobiesław Puchała i Janusz Brzozogłowy, co Tomasz
                       Kaliski i Wojciech Malski, co wreszcie dwaj Sulimczycy, dziedzice Garbowa,
                       Zawisza Czarny i Jan Farurej".
                       cdn
                       • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (9) 08.11.06, 20:44
                        "Otton Laskowski, historyk bitwy grunwaldzkiej, pisze, że Jan Sumik, sprawujący
                        przez lat szesnaście dowództwo w służbie sułtana, teraz zadowalał się
                        stanowiskiem jednego z przedchorągwianych.
                        Siły sojusznicze jeszcze nie połączonej Unią Litwy szły z pomocą. Krzyżacy
                        myśleli, że Litwini uderzą z dywersją, jak zwykle, od swojej strony. Tymczasem
                        król Jagiełło, mądry to i szczwany był król, każe im iść wzdłuż całej
                        południowej granicy Prus Wschodnich i dołączyć do wojsk polskich w Czerwińsku.
                        Krzyżacy na ubezpieczenia Ragnety, Pisza i innych punktów zużyli z górą 15 000
                        wojska zamurowanego w garnizonach.
                        Jagiełło tymczasem wynurza się pod Drwęcą, a widząc przeprawę pod Kurzętnikiem
                        obsadzoną, zdązyli bowiem mu drogę Krzyżacy zabieżeć, nie myśli przejścia
                        forsować, jeno sie cofa, postanawiając obejść Drwęcę powyżej jej zródeł. A że
                        nie chce dać się flankować Krzyżakom od lewego skrzydła, robi głęboku łuk na
                        wschód, odrywa się od nieprzyjaciela, zdobywa po drodze Dąbrówno i wynurza się
                        na zachód od jeziora Łubień.
                        I własnie wysiadamy na drodze Sztymbark-Ludwikowo, mając po lewej rece owo
                        jezioro. Droga, na ktorej stoimy, wówczas również istniała. Teren , jak i
                        obecnie, był niezalesiony. Falistość konfiguracji terenu żaden kataklizm nie
                        zmienił. Komuś , kto przedtem przestudiował plan bitwy, teren się ożywia,
                        zaludnia.
                        Tu właśnie następuje niezapomniana gra sprytnego Jagiełły.
                        Krzyżacy już czekali, gdy nasze wojska dopiero sie zbliżały. Wwywiązać je w
                        walkę, nim reszta dociągnie, było to osłabić szanse."

                        Napewno zastanawiacie się dlaczego Wańkowicz bawi sie w szczegóły bitwy pod
                        Grunwaldem ? Nie pytajcie się, bo zrozumieć tą ziemię, zrozumieć istotę
                        Tannenbergu trzeba siegnąć aż do średniowiecza.
                        • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (10) 09.11.06, 21:09
                         "Tymczasem sztuka wojowania w średniowieczu bardzo jeszcze przypominała
                         chłopskie bitki. Skoro się bitwa wywiązała, nikt już komendy nie słuchał.
                         Dlatego bardzo trudno było mówić o jakimkolwiek planie.
                         W tej epoce pełno jeszcze było romantyzmu rycerskiego, wymagającego rzucania
                         się na wroga, bez liczenia jego liczby. Nie darmo opiewano bohaterskie potyczki
                         z czarodziejem Merlinem i ze smokami.
                         Toteż Mistrz Urlich von Jungingen liczył bardzo na naszą gorączkę. Pięćset lat
                         temu widać równie silnie nam chodziło o pokazanie się, że znamy obyczaje Europy.
                         Tedy Mistrz Jungingen wysunął niechybnych angielczyków procarzy, przemieszanych
                         z kopijnikami na schwał, którzy zatknęli drzewce w ziemię. O ten ostrokół miała
                         się wykrwawić polska horda, udająca rycerzy, ktora natychmiast, rzecz prosta,
                         wda się w bitwę, skoro tylko ujrzy wroga.
                         Ale król Jagiełło, chytry król, nie zna się na rycerskich ekiwokach. On chce
                         mieć wszystkie siły w garści. Nie wypada tego powiedzieć świetnym polskim
                         rycerzom, ktorzy zapewne nieco imponowali temu kudłatemu Litwinowi;
                         zakrzyknęliby, że wprowadza cierpliwie chłopskie sposoby wojaczki, czyli że,
                         mówiąc językiem współczesnym, chce postąpić niesportowo.
                         Nie wypada tego powiedzieć, ale wypada się modlić i modlić się trzeba. Tego
                         nikt nie może wzbronić, przeciwko temu nikt nie może szemrać."

                         Oj, cięzki tekst napisał Wańkowicz, tak cięzko go zrozumieć w tym urywku.
                         • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (11) 10.11.06, 20:18
                          "I oto po pierwszej mszy król rozpoczyna słuchanie mszy drugiej. Krzyżactwo
                          zajęło pozycję przed drugą, parę stajań, tu właśnie, gdzie idziemy, posuwając
                          sie ku Ludwikowu; po prawej ręce myśmy mieli ciężkozbrojne glidy rycerstwa
                          krzyżackiego, po lewej, już z tej polskiej strony drogi, kopijników i procarzy.
                          Ci ostatni urągliwie krzyczą, natrząsając sie z Polaków, rycerstwu z oburzenia
                          ręce latać poczynają ku głowniom, a król ... poczyna słuchanie trzeciej mszy
                          świętej.
                          Wyskakuje niecierpliwy Witold z namiotu - dosyć mu już tych dewocyj - i pędzi
                          ku swoim, ustawionym na prawy skrzydle.
                          Król skończył słuchanie trzej mszy świętej, wyszedł przed namiot, rozejrzał się
                          po okolicy, skonstatował, że nie wszystkie siły polskie jeszcze doszły... i
                          przypomniał sobie, że przed bitwą warto jest dać pas rycerski nowym rycerzom.
                          Pasuje ich tedy król, pasuje, aż i Krzyżaków poczynają brać diabli. Naciskają
                          na Wielkiego Mistrza, by poczynać.
                          Jest tam tych romantycznych zapaleńców do diabła i trochę - cała chorągiew św.
                          Jerzego, złożona z rycerskich ochotników całego świata.
                          Próbuje więc Urlich von Jungingen, wytrawny wódz, prowokacji: posyła dwa miecze
                          Jabielle, aby się zaś nie bał, bo widać ma oręża zbyt mało.
                          Oczy z wściekłości świcie królewskiej wyłażą, ale król nic - przyjmuje miecze w
                          pokorze chcrześcijańskiej.
                          Widzi wtedy Mistrz, że trzeba poczynać, ale ponieważ ustawił wojska w szyku
                          defensywnym, więc cofa łuczników i kopijników za tylną linię (rzekomo ustępuje
                          urągliwie Polakom dwa stajania).
                          Ale na to czekał Jagiełło. Gdy sie złamały krzyżackie szeregi przy
                          przegrupowaniu - daje znak. Straszliwy 'cuneus' polski, klin z chorągwią na
                          czele, uderza."
                          cdn
                         • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (12) 11.11.06, 21:07
                          Straszne w swych skutkach musiało być to uderzenie, bo w żadnym z pozostałych
                          dokumentów nie można znaleźć w dalszej akcji śladów tej piechoty. Zapewne
                          zniesiono ją niemal doszczętnie.
                          Bitwa zaczęta.
                          O tu, gdzie stoimy własnie, przewionęły z dzikim wrzaskiem lekkie litewskie
                          odziały. W puch je wzieły krzyżackie włócznie, cięzkie koncierze. Teraz walą
                          przez drogę fryzyjskie ogiery, pędzą Litwinów, jadą im na karkach aż za wody
                          jeziora, ktore widać z daleka. Wracają zziajani, półżywi cięzkozbrojni rycerze
                          w pościgu pojedynczego, grupami, jak Bóg da, i tu ich chwyta z boku straszliwe
                          uderzenie polskiego odwodu, który stał, nie wwiązując się w walkę.
                          O tu, polem, na północ, pod Tannenberg, idzie wyborowy odwód Wielkiego Mistrza
                          w sile 10 000 świetnego rycerstwa. Łuk to zbyt wielki, Polacy zdołali się
                          przegrupować, ale przez chwilę szala się ważyła.
                          I byłby tu dzień wielkiej chwały widział Jagiełłe w trumnie,
                          ...Bo się w tej kurzawie
                          Był zadumał i stanął w modlącej postawie
                          Głowę odkrywszy, prosząc o spędzenie mroku,
                          A przypadł nam ogromny czarny Krzyżak z boku,
                          Dypold z Kiekierzyc... z kopią już dobrze czerwoną
                          Prosto w strzemieniu na łeb króla nasadzoną.

                          ktoremu, gdy rażony przez Oleśnickiego legł na ziemi, wedle relacji
                          współczesnej "król uderzeniem kopi własnoręcznie głowę otworzyć raczył".
                          Ale co to ? Na tyły odwodu ktoś uderza; to wracają rozgromieni Litwini.
                          Krzyżacy otoczeni. O, tu !
                          O, w tej kotlince, w tej ! "Tam - pisze to kronikarz - kotlinka wypełniła się
                          po brzeg poległymi i potrzaskanymi włóczniami."
                         • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (13) 13.11.06, 21:00
                          Tak , bo łon wszystko od poczóntku pokazuje, całe dzieje Tennangerga.

                          "Cofają się, cofają. Gdybyśmy tak stali wówczas, jak stoimy, rumaki bojowe
                          wprałyby nas w rów przydrożny zadami. Obsiadują ich, obsiadują. Już nie patrzą,
                          że na pancerzach relikwie. Pękają pod toporami pancerze. Jeno Wielki Mistrz,
                          wszystkim to wiadomo, ma na pancerzu relikwiarz z drzewem Krzyża Świętego, więc
                          każdy się cofa.
                          Ale Litwa z boków wyje i rwie się jak rozjuszone ogary. Gdy luka kolo Ulricha
                          von Jungingen się robi, wlewa się w nią, Bogiem a prawdą powiedziawszy,
                          pogańska jeszcze dzicz i wódz krzyżacki osuwa się, rażony litewską sulicą.
                          Siadamy w auto, robimy objazd. Wzgórek stoi, drzewami porosły. Kamień miezy
                          drzewami. To tu.
                          Zdejmujemy kapelusze.
                          Na kamieniu napis pełen niezwykłej, jak na Niemców, prostoty: "Tu zmarł w walce
                          o niemieckie istnienie i niemieckie prawo Wielki Mistrz Ulrich von Jungingen
                          dn.14 lipca 1410 r. śmiercią bohatera." Powściągliwy tekst zawiera tylko jedno
                          kłamstwo. Przecie nie o istnienie Niemiec toczyła się tu walka, ale o wolność
                          Polski i Litwy.
                         • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (14) 14.11.06, 21:34
                          "Minęło pięćset lat. Wiele się zmieniło od czasu bitwy grunwaldzkiej.
                          Była ona nie tylko fizycznym, ale i moralnym zwycięstwem. Rozentuzjazmowany Jan
                          Hus, rektor praskiego uniwersytetu pisał:
                          "Legli od tylu mieczy, ktorymi usiłowali zastraszyć ludzi pokornych. Gdzie są
                          miecze ?"
                          Tezy krakowskie zwyciężyły. To bowiem Kraków, ktory przez usta swoich uczonych
                          sformułował program Polski na wschodzie, program miłości, to Kraków stał się
                          niejako symbolem. Z okrzykiem "Kraków !" ruszyło rycerstwo w boj pod Plowcami,
                          z okrzykiem "Kraków!" rozpoczął się w 1361 r. bunt gdański przeciw Krzyżakom.
                          Obecnie na soborze w Konstancji (1414 -1418) świecił Kraków swoje zwycięstwo.
                          Sobór przyjął tezę, że na pogaństwo wpływać należy drogą pokojową.
                          Ale od tego czasu dużo się zmieniło.
                          cdn
                         • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (15) 14.11.06, 21:35
                          23 sierpnia 1914r. nad Malborkiem zachodziło słońce. Po pracy całego dnia,
                          wydawszy ostateczne rozkazy okrążenia Rosjan, wyszedł naczelny wódz operacji,
                          urodzony w Poznaniu von Hindenburg, na przechadzkę.
                          Przez pontonowy most na Nogacie nieprzerwanym potokiem szła masa niemieckich
                          wygnańców.
                          Szeroko się rozlały wojska rosyjskie. Zniszczono trzynaście miast, pięćset
                          siedemdziesiąt dwie wsie, pięćset trzydzieści sześć dworów, ogółem spalono lub
                          rozwalono pociskami armatnimi czterdzieści cztery tysiące budynków, splądrowano
                          pięćdziesiąt tysięcy mieszkań, zamordowano dwa tysiące, wygnano do Rosji
                          dziesięć tysięcy ludzi.
                          ... W sztabie generalnym w wielkich mapach ściennych tkwiły cierpliwie łebki
                          różnokolorowych szpilek.
                          I wówczas (Hindengurg sam to stwierdził następnie) nad brzegiem Nogatu
                          poprzysięgł sobie wódz naczelny Niemczyzny na wschodzie - wziąć na
                          Słowiańszczyźnie odwet za Grunwald.
                          Operacja, która się rozwinęła, rozwinęła sie na szerokim froncie stu z górą
                          kilometrów. A przecież zażądał Hindenburg, aby bitwę nazwano - bitwą pod
                          Tannenbergiem, jak się u Niemców bitwa pod Grunwaldem nazywała.
                         • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (1) 16.11.06, 20:29
                          Z pola grunwaldzkiego, od kamienia Urlicha von Jungingena, przejeźdzamy tuż na
                          wzgórze pod wsią Frogenau, z którego Hindenburg prowadził operację tych
                          pamiętnych dni do końca sierpnia 1914 r.
                          Krzyż tam stoi i mała ławeczka drewniana. Co rok w rocznicę bitwy przyjeżdzał
                          pod krzyż starszy, cywilny pan i siadał w zadumie na tej ławeczce. Nikt ze
                          świty nie śmiał przerwać rozmyślań feldmarszałka von Hindenburg, Prezydenta
                          Rzeszy Niemieckiej, junkra ziemi wschodniopruskiej.
                          Następnie stary pan jechał do karczmy w Ostrodzie, w której jadł ongiś Eisbeine
                          w czasie decydujących przegrupowań, i zjadał taką samą porcję.
                          Zanim podążymy w jego ślady, zanim wrócimy pod pomnik Tannenberga, w którego
                          jednym z bastionów spocznie cialo zwycięskiego feldmarszałka, i zanim obejrzymy
                          plastycznie przebieg tych operacji z 1914 roku, zajrzyjmy jeszcze do oberży w
                          Rudzie, gdzie w honorowym alkierzyku wymyszkował Giertych, autor bardzo dobrej
                          książki o Prusach Wschodnich, napis:

                          Bei Tannenberg, bei Tannenberg
                          Gross waren unsere Siege !

                          Tak to sobie bez ceremonii poczciwy oberżysta uprościł te dziejowe zmagania.
                          Ale napisu już nie ma. Książka Giertycha została przetłumaczona na niemiecki i
                          jako rękopis rozesłana komu należy. Co należy, dotarło widać i do Rudy, i
                          polecono laurkę zdjąć. Warto więc, żebyśmy, sąsiedzi wzajemnie i sobie pisywali.
                          --
                          Przypominam, że wspomnienia Wańkowicza są jak na żywo z okresu przedwojennego
                          Prus Wschodnich.
                          Tralala, popatrz jak się nam fajnie nałożyły wątki z książki J. Giertycha "Z
                          północnego kordonu" i Wańkowicz wspomnina.
                         • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (16) 16.11.06, 20:49
                          tralala33 napisała:

                          > Co jó klepie? To nie Giertych tlo Fenikowski po wojna psisał ło Ostródzie
                          > forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=38446&w=43227181&a=52109747

                          Ja to sprawdze, ale tez zauważyłam , ze tak napisał. Lecz nie zdziwowałam sia,
                          łón tak ciajżko psisze, jekbyśmy znoli jajzyk niemniecki.
                         • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (17) 17.11.06, 21:19
                          "Teraz wracamy pod pomnik Tannenberg. Stoi tam oddzielny budynek, wzniesiony
                          dla mapy plastycznej świetlnej, nad której wykonaniem pracował wynalazca pięć
                          lat.
                          Każde trzy tysiące Niemców zostaje oznaczone białą, każde trzy tysiące Rosjan
                          czerwoną lampką. Za mapą znajduje się skomplikowana maszyneria oraz sieć
                          sześćdziesięciu kilometrów kabla elektrycznego.
                          Z przekręceniem tastra poczyna maszyneria działać.
                          Ogromny zegar elektroniczny, umieszczony w lewym górnym rogu mapy, wskazuje 27
                          sierpnia. W tej chwili zaczęła się operacja. Mapa-ściana zasiana lampkami
                          białymi i czerwonymi. Czerwone się panoszą, białe zapalają się gdzieś daleko na
                          zachodzie.
                          Wskazówka zegara się posuwa. Odmierzają się godziny i dnia. Równowiernie w
                          terenie zapalają się i gasną coraz nowe lampki. Przewodnik potem mi wyjaśnił,
                          jakie to nieskończone tysiące żarówek użyto dla tej mapy.
                          Z sali nie widać tego pogłowia lampek. Widać tylko te, które w danej chwili się
                          żarzą. Przed nami biegną długie rzędy zasłon, pierwszych, drugich, trzecich
                          linij ognia i rezerw.
                          W kotle zamkniętym, o średnicy 40 km, mrowią się niby w przedśmiertnym
                          paroksyzmie resztki trzech korpusów rosyjskich. Te świetlne linie skręcają sie
                          w paroksyzmach walki, obejmują się dookolnymi mackami i giną, gasną.....
                          To formacje, które wybito lub wzięto do niewoli.
                          Coraz mniej czerwonych lampek. Coraz niklej.
                          Czterdzieści tysięcy Rosjan poległo.
                          Dziewięćdziesiąt dwa tysiące wzięto do niewoli.
                          Ze strony niemieckiej poległo dwanaście tysięcy.
                          O godzinie czwartej rano dnia 31 sierpnia 1914 roku gaśnie ostatnia lampka
                          gdzieś w okolicy Wielbarku. To pobity Samsonow, przedzierajac się przez gąszcze
                          leśne z grupką kilku oficerów, bez sztabu, bez ordynansów, bez eskorty -
                          strzela sobie w łeb. Dowódca XV, dowódca XIII korpusu - w niewoli ! W niewoli
                          13 generałów.
                          Koniec."
                          cdn
                         • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (18) 18.11.06, 19:53
                          "Odbudowano zniszczone wschodniopruskie ziemie kosztem dwóch miliardów marek,
                          przeważnie materiałami, które wzięto z Polski. Wrócili niemieccy wygnańcy.
                          Wzięta została pomsta na Słowiańszczyźnie.
                          Bóg jednak, bardziej nieodgadniony monter dziejów niż twórca mapy o
                          sześćdziesięciu kilometrach kabla, sprawił, iż z bitwy tanneberskiej wyrosła
                          Polska Niepodległa.
                          Czy myślał o tym stary feldmarszałek, siadając na ławeczce na wzgórzu Frogenau ?

                          Wychodzimy z budynku "mapy plastycznej" i znowu przed nami wyrasta dumny masyw
                          nowokrzyżackiego pomnika.
                          Był górą Hermann von Salza, a potem los przeważył szalę Łokietkowi.
                          Był górą Winrych von Kniprode, a potem Bóg dał zwycięstwo Jagielle.
                          Był górą Wielki Kurfurst, gdy Polskę ze Szwedem zwojował, przecież hetman
                          Gosiewski go starł.
                          Był górą Hindenburg, a przecież jego zwycięstwo uwieńczyło wspaniałe
                          zmartwychwstanie Polski.
                          Był górą dla Niemców plebiscyt, są oni teraz górą w Prusach wschodnich...
                          Nie, pomnik Tannenberga, pomnik z tych mas cegły, marmuru, brązu, spiżu, stali,
                          pomnik niemieckiego programu na wschodzie nie jest zwornikiem na zawsze i
                          ostatecznie już zamykającym epopeję.
                          Epopeja ta trwa.
                          Siadłem na trawie, myśląc o swoim kraju, ja człowiek mały pod cieniem
                          olbrzymiego bastionu. Nikła trawa polna, weszła mi łaskawie chłodem miedzy
                          palce. Ująłem ją tak, jak się wzięła w garść - razem ze wszystkimi zapachami
                          tych ziół, ktore na niej kwitną. Podniosłem oczy na te masywy i roześmiałem się
                          szczęśliwym, nietroskliwym śmiechem: wydały mi się kupą cegieł.
                          Nie , bracie Dreczkowski, nie jest Niemiec głupi. To wieki naród.
                          Jeno mu brak - serca do tej ziemi."
                         • rita100 Re: Tannenbergdenkmal (18) 18.11.06, 19:53
                          I tak zakończył Wańkowicz rozdział o Tannenbergu - wszysko pięknie , ładnie
                          tylko serca brak dla tej ziemi.
                          No jo ! To je prowda !
                          Tylko, Tralala, nie wiem dlaczego Wańkowicz przywołał nazwisko Dereczkowski ?
   • tralala33 Z pamietnika olsztyńskiego nauczyciela 03.11.06, 20:51
    [Rękopis wspomnień olsztyńskiego nauczyciela Johanna Rittela został znaleziony
    w oddziale nidzickim Olsztyńskiego Archiwum Państwowego]

    Nasze zwycięstwo pod Tannenbergiem

    „Nie wiedzieliśmy jeszcze o zwycięstwie pod Tannenbergiem. Rankiem po
    wyzwoleniu poszedłem około godziny 10 do sklepu mięsnego Groβa, żeby kupić
    mięso dla moich pracowników w piekarniach i dokwaterowanych lokatorów. Było to
    prawdziwą sztuką. Po pierwsze mięsa było bardzo mało, po drugie usłyszałem, że
    pierwszeństwo ma wojsko. Odpowiedziałem na to: ‘Nie ma tu przecież wojska.’
    Ujrzałem w tym momencie niemieckiego oficera, który składał bardzo duże
    zamówienie. Brał udział w bitwie pod Tannenbergiem, jak się dowiedziałem.
    Podszedłem do niego i zapytałem: ‘panie poruczniku, jak zakończyła się bitwa?
    Zostaliśmy co prawda wyzwoleni spod okupacji Rosjan, ale zupełnie spokojni
    jeszcze nie jesteśmy.’ ‘Mogą być państwo zupełnie spokojni – odpowiedział –
    Rosjanie zostali pobici, właśnie przyjechałem z Olsztynka.’ Ucieszyłem się, ale
    jakoś trudno było mi w to uwierzyć. Przy Danehlu (księgarni na Zeppelinstrasse
    5) spotkałem pewnego sierżanta, zapytałem także jego, jak się rzeczy mają.
    Potwierdził to, co powiedział oficer. Obaj byli z tej samej kompanii, po
    stoczonej potyczce przyjechali autem do Olsztyna, żeby kupić dla kompanii mięso
    i chleb. Mogłem mu dać całą partię chleba, ponieważ od pewnego czasu piekliśmy
    go nawet na zapas.
    Tego dnia dowiedzieliśmy się dużo więcej o bitwie pod Tannenbergiem, zaraz w
    mieście pojawili się pierwsi jeńcy. Za nimi ciągnęły się przemarsze oddziałów,
    które Olsztyn po raz pierwszy widział w tak dużej liczbie i coraz więcej
    transportów wziętych do niewoli Rosjan, którzy jeszcze kilka dni temu wkraczali
    do Olsztyna jako zwycięscy. Marszałek von Hindenburg, który dowodził w bitwie
    pod Tannenbergiem, wybawił nas z rąk Rosjan i uwolnił całe Prusy Wschodnie od
    wroga.”


     • tralala33 Re: Z pamietnika olsztyńskiego nauczyciela 04.11.06, 20:43
      Po tannebreskiej bitwie przez Olsztyn zaczęły się przetaczać kolejne transporty
      wziętych do niewoli Rosjan. od jednego z takich jeńców nasz olsztyński
      nauczyciel dostał ulotkę propagandową przygotowaną przez władze carskiej Rosji.
      oto jej treść:

      ‘Do Was Prusaków zwracamy się my, reprezentanci Rosji jako Herold zjednoczonej
      wielkiej Słowiańszczyzny tymi słowy rozsądku. Powstrzymajcie się, nierozumni,
      zanim będzie za późno. Rozejrzyjcie się wokół! W waszą stronę, wrogowie pokoju
      na świecie, ostrza swojej broni kieruje cały świat. Rosja, Francja, Anglia,
      Serbia, Czarnogóra, zmuszeni przez was do obrony Belgowie, a nawet Japonia,
      wszyscy chwytają za broń przeciwko Wam, jak dzicy Hunowie w obronie swoich
      krajów przed Waszym najazdem.

      Wasi sojusznicy, Włochy, odwrócili się od Was, nad Waszymi głowami unosi się
      groźba wielkich cierpień. Otacza Was i zgniata żelaznymi kajdanami słowiańska
      lawina ze wchodu, a z zachodu Francuzi zjednoczeni z Anglikami i Belgami.
      Zaślepiony gorliwością rząd niemiecki okłamuje własny naród, który już odczuwa
      śmiertelny strach.

      Jakie zwycięstwa stały się waszym udziałem? To spod Lüttich? Gdzie są te
      upragnione laury zwycięstwa nad Francją, gdzie rewolucja rosyjska i powstanie?
      Wszystko to utopia.

      Na zachodzie i wschodzie przegrywacie walka za walką, a wszystko to jest przed
      wami pilnie skrywane. Cała Rosja jak jeden mąż powstaje w obronie ogólnej
      kwestii słowiańskiej i nie złoży swego miecza, dopóki ta walka nie zostanie
      doprowadzona do końca. Przyniesiemy Wam pokój, który w przyszłości da Wam
      możliwość spokojnej, kulturalnej i produktywnej pracy. Złóżcie broń, bo obrona
      na nic się nie zda. Nie przelewajcie niepotrzebnie krwi.

      Rosjanin jest wspaniałomyślny i kocha pokój, nie będzie się mścił za Waszą
      barbarzyńską rzeź nad bezbronnym ludem pracującym w Kaliszu i Częstochowie.
      Walczymy przeciwko żołnierzom niemieckim, a nie przeciwko narodowi. Polacy
      żyjący w Niemczech są naszymi słowiańskimi braćmi. Pokojowo usposobionej
      ludności radzimy zachować się spokojnie i ugodowo, a roztoczymy nad nią nasze
      chroniące ramię. Złóżcie swą broń, którą siłą wcisnęło Wam w dłonie Wasze
      państwo. Poddajcie się, Rosjanie dobrze traktują jeńców i zgodnie z konwencjami
      obchodzą się z nimi dobrze. Jeniec przestaje być dla nas wrogiem, rannych nie
      zabijamy.’
      • tralala33 Re: Z pamietnika olsztyńskiego nauczyciela 05.11.06, 18:40
       Kolejną odezwę do Prusaków skierował jeden z rosyjskich generałów. I tę
       przytacza w swoich pamiętnikach Johann Rittel:
       „Zwracam się do ludności Prus Wschodnich, która znajduje się pod okupacją
       moich wojsk. Nawołuję do powrotu z pola bitwy i opuszczenia lasów i kryjówek.
       Uczynię wszystko co mojej mocy, by z pomocą moich żołnierzy chronić Waszą
       własność, jest to jednak bardzo trudne do przeprowadzenia, gdy Was nie ma w
       domach.
       Dowodzący komendant II rosyjskiego korpusu armii – generał kawalerii
       Von Scheidmann”

            • fedar Re: Z pamietnika olsztyńskiego nauczyciela 07.11.06, 00:05
             Udało mi się znaleźć kilku dowódców rosyjskich spod Tannenberga o niemiecko brzmiących nazwiskach:
             - Paweł von Rennenkampf - generał, dowódca 1 Armii, pochodzenia niemieckiego, może potomek niemieckich kolonistów?
             - Scheideman - dowódca II korpusu armii Samsonowa
             - Martos - dowódca XV korpusu armii Samsonowa
             - Sirelius - dowódca I korpusu
             - Pflug - generał, dowódca 10 Armii
             - von den Brinken - dowódca XII Korpusu (4 brygady strzelców fińskich)
             Martosa i Sireliusa co do pochodzenia nie jestem pewien.
             Pozostali mogą być potomkami kolonistów niemieckich, nie udało mi się tego jednak ustalić.
             • tralala33 Paul von Rennenkampf 08.11.06, 20:48
              Paul von Rennenkampf to niewątpliwie jedna z pierwszoplanowych postaci
              biorących udział w ofensywie wojska cara Mikołaja na Prusy Wschodnie. Już
              wyjasniam, jak to się stało, że dowódca Pierwszej Armii Rosyjskiej nosił
              niemieckie nazwisko.

              Generał Paul von Rennenkampf był dowódca Pierwszej Armii Rosyjskiej (generał
              Samsonow dowodził Drugą Armią, która poniosła klęskę pod Tannenbergiem).
              Paul von Rennenkampf urodził się w Estonii w roku 1854. Pochodził ze
              szlacheckiej rodziny niemieckiej osiadłej w tym nadbałtyckim kraju, wówczas
              należącym do imperialnej Rosji. W wieku 19 lat wstąpił do Akademii Wojskowej w
              St. Petersburgu. W 1882 roku przydzielono go do Sztabu Generalnego Armii
              Rosyjskiej, a stopień generała-majora otrzymał w 1900 roku.
              Był dowódcą kawalerii w czasie Powstania Bokserów w Chinach a następnie brał
              udział w wojnie rosyjsko-japońskiej. Tam podobno doszło do konfliktu z
              generałem Samsonowem, oskarżającym go o nieudolność w dowodzeniu wojskiem.
              Ponoć doszło nawet do tego, że Samsonow spoliczkował Rennenkampfa, co
              oczywiście w tamtych czasach dla generała, w dodatku pochodzącego ze
              szlacheckiej rodziny było wielkim dyshonorem. Natknęłam się też na sugestię, że
              generałowie pobili się o kobietę – to jednak lepiej włożyć między plotki smile Ba,
              są historycy, którzy twierdzą, że tej sceny policzkowania na dworcu kolejowym w
              Mandżurii nigdy nie było i że jest to element czarnej legendy Rennenkampfa,
              która zrodziła się po przegranej bitwie tannenberskiej.
              • tralala33 Re: Paul von Rennenkampf 08.11.06, 20:48
               Wkrótce jednak Rennenkampf miał okazję wykazać się sukcesami jako dowódca
               wojskowy – doskonale poradził sobie z tłumieniem rewolucyjnego powstania na
               Syberii w 1905.
               W chwili wybuchu I wojny światowej otrzymał dowództwo nad Pierwszą Armią, która
               wkroczyła na teren Prus Wschodnich. Jednak armia Rennenkampfa posuwała się
               bardzo wolno, i to mimo tego, że wojska niemieckie wpadły w panikę i nie
               broniły się skutecznie. Po klęsce Rosji w Prusach Wschodnich wysuwano pod
               adresem Rennenkampfa oskarżenia o zdradę (w końcu z pochodzenia był Niemcem)
               lub też świadomą niechęć do Samsonowa. Są jednak historycy, którzy twierdzą, że
               brak wsparcia Drugiej Armii przez wojska Rennenkampfa nie był główną przyczyną
               przegranej bitwy pod Tannenbergiem (lub wręcz był nieistotny) – iż faktycznie
               klęskę należy przypisać błędom popełnionym przez samego Samsonowa (złe
               rozpoznanie sił wroga, zła komunikacja z innymi dowódcami, zbyt pośpieszny
               marsz w głąb terytorium wroga, przez co wojska rosyjskie, które dotarły w
               okolice Olsztyna i Olsztynka były zmęczone i nieprzygotowane do bitwy).
               Tak czy inaczej, po rozbiciu armii Samsonowa, Hindenburg skierował swoje wojska
               przeciwko Rennenkampfowi, na Pojezierze Mazurskie. Tam zmusił Pierwszą Armię
               Rosyjską do wycofania się z terytorium Prus Wschodnich.
               • tralala33 Re: Paul von Rennenkampf 08.11.06, 20:49
                Jeszcze w tym samym roku, w listopadzie 1914, Rennenkampf poniósł kolejną
                klęskę, tym razem pod Łodzią, i został zmuszony do złożenia dymisji. Osiadł na
                Krymie. W 1918 roku został ujęty przez bolszewików, którzy chcieli, by
                przyłączył się do rewolucji październikowej i wsparł ich wojska /może szkoda,
                że tego nie zrobił – miał dobrą rękę do klęsk militarnych wink /. Rennenkampf
                odmówił i po krótkim procesie został stracony. Ciekawe, jaki akt oskarżenia
                wysunięto przeciwko temu byłem oficerowi wojsk carskich – zdradę rewolucji
                bolszewickiej ???
                • rita100 Re: Paul von Rennenkampf 08.11.06, 21:03
                 Jaki ciekawy zyciorys Paul von Rennenkampf

                 W 1918 roku został ujęty przez bolszewików, którzy chcieli, by
                 > przyłączył się do rewolucji październikowej i wsparł ich wojska /może szkoda,
                 > że tego nie zrobił – miał dobrą rękę do klęsk militarnych wink /

                 A najbardziej ciekawa ta wstawka. Choc nie powinnam się śmiać przy tym
                 znakomitym rycerzu, ale wstawka idealna.
                 Wcale się nie dziwię , że panowie generalowie Samsonowicz i von Rennenkampf nie
                 przypadli sobie do gustu, bo nazwiska nadzwyczaj prowokujące tak dla jednego i
                 drugiego. Mogli sobie wzajemnie wymyślić przydomek , może lepiej by było, jak
                 wśród Indian - sokole oko, a drugi tańczący z wilkami czy coś w tym rodzaju.
                 Tralala, a są jakies zdjecia ich ? Ciekawe czy wzrokowo tez byli aż tak rózni.
                 Ciekawą sytuację mieli Rosjanie. No i przegrali. Pewnie już w II wojnie
                 światowej takiego klopotu z nazwiskami nie mieli. Mogli by się pogubić
                 całkowicie w walce. wink
                 Bardzo interesujące to jest.
                  • rita100 Re: Paul von Rennenkampf 08.11.06, 21:27
                   No tak Samsonow ma brode i wąsy, a von Rennenkampf ma tlo wąsy podwiniete jek
                   Hindenngurg. Tera sia nie dziwuja co mnieli tyż podobieństwo zewnętrzne jako
                   niemieckie.

                   A jek skońcył zycie Samsonow, bo grób jego je psiankny.
                      • tralala33 Re: Skarb generała Samsonowa 10.11.06, 21:08
                       Ten pomnik w lasach wielbarskich upamiętnia miejsce, gdzie zginął generał
                       Samsonow, on sam, dzięki staraniom żony, został pochowany daleko stąd, w Rosji.
                       magazynswiat.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1348&mode=thread&order=0&thold=0

                       Wiadomość o śmierci dowódcy i klęsce 2 Armii dotarła 31 sierpnia wraz z grupą
                       Wiałowa do Ostrołęki.

                       Ponieważ zwłoki rosyjskich żołnierzy rozrzucone były na powierzchni
                       kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych, a wycofujący się oficerowie masowo
                       pozbawiali się pagonów, Niemcom stosunkowo trudno było doszukać się zwłok
                       szczególnie dla nich ważnych. Jednak już w pierwszych dniach września 1914 roku
                       robotnicy leśni wykorzystywani do grzebania ofiar walk znaleźli ciało
                       niezidentyfikowanego oficera z pięknie wykonaną i bogato zdobioną szablą oraz
                       złotym bogato zdobionym zegarkiem z medalionem. Nie potrafili jednak dochować
                       tajemnicy. W rok po tragicznej śmierci, żona generała, Maria Fiodorowna
                       Samsonowa z pomocą Duńskiego Czerwonego Krzyża trafiła na coraz popularniejsze
                       wśród mieszkańców Prus opowiadania o znalezisku i ... dotarła do owych
                       robotników. Dzięki temu mogła z cała pewnością rozpoznać rzeczy męża,
                       dowiedzieć się o miejscu jego pochówku, uzyskać zgodę władz na ekshumację i
                       zabrać ciało męża do Rosji.
                       • rita100 Re: Skarb generała Samsonowa 10.11.06, 21:25
                        Faktycznie , aż mnie poruszyło by wybrać się na wyprawę w poszukiwanie skarbu.
                        Własnie w tvn Władca Pierścieni idzie - coś z fantastyki.
                        A czy nie biorą pod uwagę , ze mogli to znaleź sami Niemcy ?
                        Gdzie jest skarb Samsonowa ? - to może być wyzwanie dla turystów.
                        To będę miała nocke nieprzespaną ?
                        Postępowanie zony mi sie podobało. Poszukiwała go nawet przez Czerwony Krzyż, z
                        wiadomym skutkiem.
                        No gdzie może być skarb Samsonowa ?
                        • tralala33 Re: Skarb generała Samsonowa 10.11.06, 21:28
                         Część skarbu armii Samsonowa wpadła naturalnie w ręce zwycięskich oddziałów
                         niemieckich, ale gdzie zniknęła 'złota taczanka'? O tym dalej w tym linku:
                         "Niemieckie dokumenty mówią o przejętych 22 sztandarach i 32 tysiącach rubli w
                         złocie zdobytych wraz z kasami poszczególnych pułków. Bez wątpienia w ręce
                         prywatne dostała się również znaczna ilość tak pieniędzy, jak i kosztowności
                         należących do zabitych czy mniejszych jednostek. Co jednak stało się ze "złotą
                         taczanką"? Jej poszukiwania trwają już dziewięć dziesiątków lat i, jak dotąd
                         nie zostały zakończone sukcesem. Pierwsze wiadomości o skarbie stały się znane
                         już na początku lat dwudziestych. Ten i ów z grzybiarzy co rusz znajdował garść
                         lub dwie złotych monet. Wykorzystując te opowieści miejscowej ludności były
                         carski generał Noskow ruszył na poszukiwania. Nie dały one jednak jakich
                         oszałamiających rezultatów. Później w okolicach Wielbarka utworzony został
                         poligon. W ramach ćwiczeń wzdłuż i wszerz przekopali go zarówno żołnierze
                         Werhmachtu, jak i Ludowego Wojska Polskiego. Rezultaty ich poszukiwań były
                         jednak dalekie od sukcesu, choć należy przyznać, że udało się m.in. znaleźć
                         wykonany z najlepszego kruszcu szczerozłoty Krzyż Świętego Jerzego pochodzący z
                         głowicy sztandaru 2 Armii. Nie powiodła się również podjęta w połowie lat
                         sześćdziesiątych ekspedycja uzbrojonych w najnowsze zdobycze techniki
                         poszukiwaczy z Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, wraz z towarzyszącym
                         im i pochodzącym z okolic Pułtuska byłym żołnierzem rozbitej armii, który - jak
                         się wydawało - miał w ostatniej wyprawie powozić "złotą taczanką". Według jego
                         zapewnień obciążony ponad miarę pojazd utknął w przegniłych belkach mostu. Nie
                         mogąc jechać dalej postanowiono wykopać dół i tam umieścić tak poszukiwany
                         dotąd metalowy pojemnik."
                         • tralala33 Re: Skarb generała Samsonowa 10.11.06, 21:29
                          I dalej:
                          "Jest jeszcze inna wersja wydarzeń i ta wcale nie wydaje się być mniej
                          prawdopodobną. Jednak jakoś nie chcą w nią uwierzyć ciągle jeszcze liczni
                          poszukiwacze szczęścia. W jednych z opublikowanych w porewolucyjnej Rosji
                          pamiętników świadek tamtych wydarzeń twierdził, iż kasa armii została
                          rozdzielona pomiędzy znajdujących się do końca przy Samsonowie oficerów, którzy
                          próbowali wraz z gotówką wydostać się z okrążenia. Nawet gdyby ta wersja
                          okazała się ona prawdziwa to i tak nie wyjaśnia, co stało się ze złotymi i
                          srebrnymi precjozami. Z drugiej strony trudno jest sobie jakoś wyobrazić by
                          ścigani, zmęczeni, brudni i głodni oficerowie przedzierający się w dodatku
                          przez mało sobie znane tereny potrafili w tajemnicy utrzymać fakt posiadania
                          przez każdego nich co najmniej kilkukilogramowego skarbu. Dlatego też
                          poszukiwacze wolą opierać się na relacjach innego z oficerów, który w swych
                          memuarach twierdził, ż kasę 2 Armii zakopano w cieniu najdłuższego konara
                          wielkiego dębu."
                         • tralala33 Re: Skarb generała Samsonowa 10.11.06, 21:45
                          Dwa lata poźniej przyszła 'wielka październikowa" i zmiotła wszystkie majątki.
                          Ale wątpię, żeby wdowa po generale Samsonowie mogła odnaleźć ten skarb i
                          wywieźć go z terytoriuminnego kraju, w dodatku będącego w stanie wojny z Rosją.
                          To aż dziw, że pozwolono jej przyjechać i szukać ciała męża.
                   • rita100 Re: Paul von Rennenkampf 19.11.06, 20:58
                    Tak przy okazji tematu niemieckich nazwisk w wojskach rosyjskich to mamy
                    generała Reinhold von Anrep.
                    Wprawdzie chodzi o wojny napoleńskie ale...

                    Tralala podała
                    "Początkowo władze Morąga planowały zrekonstruowanie bitwy z 25 stycznia 1807
                    roku (zakończonej zwycięstwem Francuzów), w której zginął rosyjski generał
                    Reinhold von Anrep. Obelisk upamiętniający jego śmierć znajduje się w Jureckim
                    Młynie. "
    • tralala33 Ze wspomnień olsztyneckiego ucznia. 11.11.06, 21:10
     O tanneberskim pomniku wspomina też urodzony w Piszu Gerd-Helmut Komossa, autor
     wspomnieniowej książki ‘Z Mazur nad Ren.’ Jako nastolatek mieszkał w Olsztynku
     i tak pisze o Tannenbergu:
     „W drodze do szkoły widziałem w pewnym oddaleniu pomnik-mauzoleum bitwy pod
     Tannenbergiem, przypominający o I wojnie światowej, będący ostatnim miejscem
     spoczynku feldmarszałka von Hindenburga oraz wielu niemieckich i rosyjskich
     żołnierzy. Czasem po szkole siadałem z blokiem rysunkowym na leżącym tam głazie
     i rysowałem: pomnik, pojedynczą wieżę, stojący przed nim dąb, krzak i inne
     rzeczy, które widziałem. Patrzyłem zawsze obrazami i każdy wycinek przyrody był
     dla mnie obrazem. Niekiedy patrzyłem przez dlonie, które trzymałem przed
     oczyma, używając ich jako ram, a wówczas wszystko widziałem w większym
     przybliżeniu. Tam też zapaliłem swojego pierwszego papierosa. Paskudne; nigdy
     więcej już tego nie zrobiłem."
     • tralala33 Re: Ze wspomnień olsztyneckiego ucznia. 11.11.06, 21:11
      Gerd-Helmut Komossa, syn niemieckiego żołnierza, sam w niedługiej przyszłości
      miał zostać żołnierzem, może pewien wpływ na decyzję miał pomnik w Tannenbergu:
      "Pomnik bitwy pod Tannenbergiem miał dla mnie szczególne znaczenie. Przypominał
      o bitwie, ale była to też wskazówką, że zdolność do obrony jest tutaj, w
      pobliżu granicy kraju rzeczą konieczną. W końcu po I wojnie światowej Polacy
      chcieli zagarnąć całe Mazury, trzeba się przecież bronić!"
      • tralala33 Re: Ze wspomnień olsztyneckiego ucznia. 11.11.06, 21:12
       Gdyby jednak nie wybrał kariery w armii, to być może zostałby architektem,
       pomnik interesował go też jako obiekt do wprawek w rysowaniu:
       "Miałem trudności z ujęciem całego pomnika na jednym obrazie. Był on za
       potężny, za bardzo rozbudowany, za szeroki. Na dodatek schodzenie w wieży do
       grobowca feldmarszałka, gdzie paliły się pochodnie, a żołnierze w stalowych
       hełmach prezentowali broń, gdzie fizycznie czuło się ciszę, nie sprawiało mi
       szczególnej przyjemności; ciężki, potężny sarkofag i flagi na zimnej białej
       ścianie. Już chętniej zostawałem na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Groby
       poległych żołnierzy nie robiły na mnie większego wrażenia. Było tam wiele
       grobów niemieckich żołnierzy, ale także, jak mówiłem, rosyjskich. Rosyjscy
       żołnierze spoczywali pod dziwnymi rosyjsko-ortodoksyjnymi krzyżami (z dwoma
       dodatkowymi ramionami: jednym u góry i jednym krótkim ukośnym u dołu), które
       znałem już z Wojnowa, z wycieczki odbytej w towarzystwie ojca do klasztoru
       filiponów.”

        • rita100 Re: Tajemnicze Sarkofagi Hindenburga 23.11.06, 20:11
         Piechocki pisze tak:
         "Feldmarszałek i prezydent Rzeszy Paul von Hindenburg złozył w Olsztynie dwie
         oficjalne wizyty, w 1922 i 1924 roku. Był tu też kilkakrotnie przejazdem. Jak
         sie okazuje ostani raz 21 stycznia 1945 roku, w metalowej trumnie.
         Według oficjalnej po II wojnie światowej wersji, trumny ze zwłokami Hindengurga
         i jego żony Gertrudy zostały ewakułowane z mauzoleum wzniesionego w latach 1924-
         1927 czyli pod Tannenbergiem przez specjalny konwój Wehrmachtu. Miało to
         nastąpić w dramatycznych okolicznosciach w ostatniej chwili przed wkroczeniem
         na teren obiektu jednostek Armii Czerwonej.
         Zgodnie z ustaleniami niektórych badaczy dokonał tego 20 stycznia 1945 roku
         przy pomocy specjalnego oddziału Wehrmachtu syn feldmarszalka generał Oskar von
         Hindengurg. Inni utrzymują natomiast, że nastąpilo to dopiero w nocy z 20 na 21
         stycznia wskutek zabiegów wieloletniego kustosza mauzoleum Ernesta
         Stubenraucha, ktory trumny wyekspediował do Krolewca wojskową ciężarówką. Takie
         dane udało mi się zgromadzić w roku 1996. O jakiejkolwiek roli Olsztyna w wyżej
         przedstawionym kontekście oficjalne źródła wówczas nie wspomniały.
         Tymczasem ostatnio zupełnie przypadkowo natknąłem się...
         cdnj
         (będzie to relacja mieszkającego w Rees (Westfalia), ktora rzuca calkiem nowe
         światło..)
            • rita100 Re: Tajemnicze Sarkofagi Hindenburga 24.11.06, 19:49
             "Tymczasem ostatnio przypadkowo natknąłem się na spisaną w 1962 roku nieznaną,
             jednak w pełni wiarygodną, relację mieszkającego w Rees (Nadrenia Północna
             Westfalia) Paula Raffela, która rzuciła na sprawę całkiem nowe światło. Według
             niej opisywana akcja nie miała tak niezwykłego charakteru i przebiegu,
             przynajmniej na terenie Prus Wschodnich, jak to podawano, a sam transport tak
             ważnych person, jakimi byli Hindenburgowie, niczym nie odrózniał się od
             zwykłych transportów ewakuacyjnych, powszechnych w tamtych czasach. Jak się
             okazuje, wcale nie musiał przedzierać się on bezdrożami. Jego trasa prowadziła
             niczym nie zakamuflowanymi szlakami ucieczki Niemców na zachód. Swojego rodzaju
             sensację może jedynie stanowić to, że przebiegała ona przez Olsztyn.
             Nie wyróżniająca się spośród masy pojazdów wojskowa ciężarówka z przyczepą,
             wioząca dwie metalowe trumny i stertę zrolowanych sztandarów paradnych
             pochodzących z mauzoleum dotarła do miasta 21 stycznia 1945 roku przed
             południem szosą od strony Olsztynka. Nastepnie dzisiejszymi ulicami Warszawską,
             Grunwaldzką, Konopnickiej oraz Nowowiejskiego dotarła w okolice zamku i tam na
             placu koło willi Sperla nastąpił krótki postój. Dowodzący obsługującym
             transport ośmioma żołnierzami oficer w stopniu majora zabrał "na łebka" kilku
             cywilnych uciekinierów - kobiety z dziećmi.
             Cywile zostali umieszczeni przede wszystkim na okrytej pałatkami przyczepie zaś
             żołnierze i dwie kobiety w zadaszonym plandeką samochodzie ciężarowym. Z lewej
             strony ciężarówki znajdowało się kilka zamkniętych skrzyń. Z prawej strony
             natomiast stały dwie cynkowe trumny, jedna za drugą. Na podłodze piętrzyły się
             zwinięte sztandary. Z powodu braku miejsca obie kobiety usiadły na trumnach,
             opierając nogi o sterte sztandarów.
             cdn
             • rita100 Re: Tajemnicze Sarkofagi Hindenburga 24.11.06, 19:49
              Transport wyruszył w miejsca postoju około godziny dwunastej i dzisiejszymi
              ulicami Nowowiejskiego, 11 Listopada, Dąbrowszczaków, Partyzantów skierował się
              w stronę Barczewa. Dalej jechał traktem drogowym wiodącym przez Jeziorany,
              Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Pruską Iławę w kierunku Królewca. Jazda
              przebiegała bez incydentów. Tylko jeden raz na niebie pojawiły się radzieckie
              samoloty, ale pojazd w porę zdążył sie ukryć w lesie, przez który akurat wiodła
              droga ewakuacji i przeczekać niebezpieczeństwo.
              Spowalniany przez ciągnące na północ kolumny uciekinierów transport dotarł do
              Królewca około godziny dwudziestej, osiągając cel podróży. Koło dworca
              kolejowego, dowodzący oficer polecił cywilom opuścić pojazd, ktory odjechał
              następnie ze strzegącymi go żołnierzami do miejsca przeznaczenia.
              Dalsza droga sarkofagów ze zwłokami Hindenburgów prowadziła do królewskiego
              portu. Stamtąd na pokładzie krążownika Kriegsmarine "Emden" przetransportowano
              je drogą morską, a następnie samochodem do niezajętej jeszcze wówczas przez
              aliantów Turyngii. Po znacznych perypetiach trumny ze szczątkami Hindenburgów
              znalazły się wreszcie w roku 1946 w krypcie kościoła ewangielickiego pod
              wezwaniem św. Elżbiety w Marburgu (Hesja), gdzie pozostają do dziś.

              Stanisław Piechocki
              (Magiczny Olsztyn)
      • rita100 Re: Zdjęcia archiwalne 23.11.06, 21:22
       Dzianki Tralala, łoglóndam, jek na żywo, wszysciutko. To potrwa, bo łoglóndam
       na gorónco. Wspaniałe łobrazki , to łunikaty. A je gwołt , gwołt , rychtycznie
       i dokładnych łobrazecków.
        • rita100 Re: Małłek i Tannenberg 05.01.07, 21:09
         Wycieczka, którą kierował Małłek ruszyła w stronę Hindenburgdenkmal. Tak ją
         opisuje sam Małłek:
         "Ruszyliśmy w stronę Hindenburgdnkmal, ktory składał się z długiego, wysokiego,
         momumentalnego muru z ośmioma potężnymi wieżami. W tych wieżach były wszystkie
         sztandary jednostek wojskowych, które brały udział w bitwie pod Tannenbergiem w
         sierpniu 1914 roku, figury wszystkich wyższych dowódców, imitacje broni itp. Mur
         otacza ogromny, wycementowany okrągły plac. w którego centrum znajdował się
         wysoki krzyż.
         Obejrzeliśmy również specjalną wnękę z sarkofagiem Hindengurga, zamkniętym
         żelaznym gitrem. Przed wnęką pełniło wartę honorową dwóch stojących w rozkroku i
         opartych o karabiny żołnierzy w hełmach. Zmieniali sie co pół godziny."
         • rita100 Re: Małłek i Tannenberg 05.01.07, 21:10
          Owo straszne mauzoleum znajdowało się jakieś 500 metrów od szosy. Przy szosie
          założono ładny park z dobrze prosperującą karczmą o kioskiem z propagantowymi
          fotografiami oraz róznego typu pamiątkami. W domu obok była sala, w której
          wyświetlano słynną mapę bitwy pod Tannenbergiem. Niemcy zachęcali nas do
          obejrzenia tej mapy, ba, ale wstęp kosztował 50 fenigów. Marek nie mielismy, ale
          chcieliśmy obejrzeć tą mapę. Jeden z nich migiem zadzwonił do Ostródy i
          zezwolono wpuścić nas na salę za 50 gr polskich od osoby.
          Bractwo złożyło się natychmiast i dało mi pieniądze do reki."
          --
          Trochę mi to przypomina wycieczkę szkolną pod Grunwald - tez pole, też pamiatki
          można kupić, tez była sala z projekcją filmu Krzyżacy. Teraz to nie wiem jak jest.
          • rita100 Re: Małłek i Tannenberg 08.01.07, 20:31
           "Zbliżyliśmy się do człowieka w mundurze SA, który obsługiwał mapę. Poznałem w
           nim swego znajomego, niejakiego Gotlieba (to bedzie chyba Bogusław). Przywitałem
           się z nim i zamieniliśmy kilka słów po polsku.
           - No, to prowadź nas, Gotlieb, na ten "andacht" i pokaż nam, co mozes !
           - Dobrze. Prosę wchodzić, bziałki w lewo, a chłopy na prawo ! - zakomenderował.
           Siedliśmy, a Gotlieb stanął na przedzie przed nami. Zebrał się w garść,
           pozdrowił nas oficjalnym ruchem i okrzykiem: "Heil Hitler". Wreszcie rozpoczął
           swą prelekcję po polsku zacinając od czasu do czasu z mazurska. Prelekcja trwała
           pół godziny. Podziękowałem mu w imieniu wszystkich, a on zapytał:
           - Aleśta mnie rozumnieli, cy nie ? Bo ja tak richtig po polsku nie gadam !
           - Dobrześmy cię zrozumieli, dobrześ zrobił ! - pochwaliłem go i oddałem mu
           pieniądze.
           Był niezmiernie zadowolony, a my też, bo nie trzeba było tłumacza.
           Mapa ruchoma przedstawiała przebieg bitwy pod Tannenbergiem z roku 1914 przy
           pomocy kolorowych światełek. Widać było zanik siły otoczonych armii rosyjskich
           nad mazurskimi jeziorami z ostatnim gasnącym punktem świetlnym pod Wielbarkiem.

           'andacht' - co to moze znaczyć ?
              • rita100 Re: Małłek i Tannenberg 11.01.07, 21:11
               "Potem nasze bractwo rzuciło się na kiosk z widokówkami i znowu ta sama kwestia
               - brak marek. Kiedy jednak zagadnąłem 'piankną frejlinę' po mazursku, zadzwoniła
               do Ostródy i efekt był natychmiastowy. Za polskie pieniądze sprzedawała nam
               widokówki.
               Następnie ruszyliśmy do Dąbrówna przez Frygnowo, bo musieli nam przecież Niemcy
               pokazać pagórek z głazem, skąd Hindenburg kierował bitwą tannenberską.
               Obejrzeliśmy ten olbrzymi głaz otoczony młodymi dębami z napisem gloryfikującym
               Hindenburga. Dziś jeszcze głaz ten leży na tym samym miejscu."

               Tak opisał wycieczkę do Tannenbergu Małłek w książce "Interudium mazurskie"
               wydaną w 1963 roku. Czy naprawdę jeszcze ten głaz Hindengurga tam leży ?
                • rita100 Re: Tannenberg 15.03.07, 20:12
                 Tannenberg i Kossert
                 Andreas Kossert tez pisze w swojej książce "Mazury. Zapomniane południe Prus
                 Wschodnich" o Tannenbergu.

                 "Tannenberg - od dni sierpniowych 1914 roku nie było Niemca, ktoremu nazwa tej
                 wioski nic by nie mówiła. Nazwa ta dotarła do wszystkich zakątków Niemiec. Autor
                 przewodnika z 1936 roku opisuje napuszonym stylem i wielką doniosłoscią
                 Tannenbergu, podkreślając, ze od tamtej chwili "dzieje świata w gigantycznym
                 poruszeniu nadały wschodniopruskiemu południu całkowity nowy charakter. Bo też
                 kierowanego do serca naszej ojczyzny wołania o odwiedzanie Mazur - wszak ten
                 najbardziej niemiecki kraj lasów i jezior musi sie stać nekropolią
                 najwspanialszego niemieckiego heroizmu, najważniejszym celem niemieckich
                 pielgrzymek. Kto dzisiaj w ciemnym lesie śni nad grobami bohaterów spod
                 Tannenbergu, ten w cudownym poczuciu nabędzie pewnosci, że pośród nieświadomego
                 piękna historia tych uswięconych miejsc z największą pieczołowitością strzeże
                 niemieckiego "chramu Śpiącej Królewny"
                 Tannenberg to miejsce traktowane jako symbol niemieckiej przewagi i walki ze
                 słowiańszczyzną to miejsce przyszłej Rzeszy Wielkoniemieckiej, która im się
                 marzyła."

                 Mazury.Zapomniane Południe Prus Wschodnich - Andreas Kossert - rok wydania 2004.
                 ----------
                 A my już wybiegamy do przodu, a pola Grunwaldu mają byc zamienione na ogródek
                 rozrywkowy w/g planów aktualnych.
                 "Stańczyk królewski"
                 • rita100 Re: Tannenberg 19.03.07, 21:38
                  Symbol niemieckiego zwycięstwa
                  Kossert
                  "A że oficjalnie miała w programie działalność kulturalną, żaden polityk rządu
                  pruskiego czy niemieckiego nie odważył sie zamknąć jej dopływu pieniędzy. Nie
                  ulega wątpliwości, że działalność związków niemieckoojczyźnianych po 1920 roku
                  walnie się przyczyniła do wewnątrzpolitycznej kampanii oszczerstw.
                  Także za zaognianie niemiecko-polskiego konfliktu wokół Mazur związki te ponoszą
                  w niemałej wierze odpowiedzialność.
                  Konkretnym przykładem jest tu instrumentalizacja bitwy tannenberską, która
                  propaganda plebiscytowa wykreowała na symbol niemieckiego zwycięstwa na wschodzie.
                  Triumf z 1914 roku miał być argumentem przeciwko polskim roszczeniomj do Prus
                  Wschodnich. Na placu, na którym stanął później pomnik Tannengergu, już w 1919
                  roku odbyła się uroczystość upamietniająca te bitwę, zainicjonowana przez
                  związki ojczyźniane przed plebiscytem jako akcja antypolska. Jeszcze w tym samym
                  roku zawiązało się Towarzystwo Narodowego Pomnika Tannenbergu.
                  Po wygranym głosowaniu na Mazurach i Warmii narodowa prawica opiewała Tannenberg
                  i plebiscyt z 11 lipca 1920 roku jako rozstrzygające zwycięstwa w walce z
                  polskimi uroszczeniami.
                  cdn
                  Pruskie Powiernictwo żąda pół Lidzbarka Warmińskiego
                  • rita100 Re: Tannenberg 09.12.07, 16:54
                   A tak wyglondał, uostoł tlo na starich postkartach.

                   Pomnik bitwy z 1914 roku zwanej pod Tannenbergiem - zburzony po 1945 roku. Na
                   zdjęciu wrota do wieży Hindenburga, w której podzieniach złożono po śmierci w
                   1934 roku ciało Hindenburga'a i jego żony. Obecnie w głównej aleji prowadzącej
                   kiedyś do pomnika znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Olsztynku (niem.
                   Hohenstein).
                   schlesien.nwgw.de/board/download.php?id=3721
                    • rita100 Re:Frenszkowski pod Tannenbergiem 24.01.08, 21:08
                     "W czasie mego ówczesnego pobytu w domu rodzinnym w sierpniu 1934 roku
                     zapowiedziane zostały uroczystości związane z przewiezieniem zwłok byłego
                     marszałka polnego i prezydenta Rzeszy - Hindenburga, który zmarł w swoim majątku
                     Neudeck obecnie Ogrodzieniec nieopodal Iławy w Prusach Wschodnich, gdzie
                     wzniesiono pomnik-mauzoleum, na pamiątkę bitwy stoczonej tam w 1914 roku i
                     nazywanej bitwą pod Tannenbergiem.
                     Pomnik ten składał się z kilku wież, nazywanych imionasmi marszałków polnych z
                     pierwszej wojny światowej. Połączone były wysokim obudowaniem z pomieszczeniami,
                     w których przechowywano pamiątki z wojny, jak sztandary pułkowe, broń i tym
                     podobne. Prochy marszałków miały być złożone pod wieżą, której nazwa odpowiadała
                     nazwisku danego marszałka. Wewnątrz znajdował się duży dziedziniec z grobem
                     nieznanych żołnierzy pośrodku, gdzie spoczywały szczątki 20 żołnierzy poległych
                     podczas wspomnianej bitwy.

                     Postanowiłem pojechać tam w dniu uroczystości pogrzebowych, aby się temu przyjrzeć."
                     cdn
                     • rita100 Re:Frenszkowski pod Tannenbergiem 25.01.08, 21:47
                      "Pomimo, ze Hindenburg po dojściu Hitlera do władzy był tylko marionetką w jego
                      rękach, i pomimo oszukania go już na łożu śmierci, Hitler tej uroczystosci nadał
                      charakter manifestacji patriotycznej, mającej okazać wdzięczność narodu
                      niemieckiego marszałkowi i prezydentowi za jego zasługi. Toteż wprzągnięto w to
                      cały aparat propagandowy. Przy olbrzymim nakładzie kosztów hitlerowcy starali się
                      ściągnąć na ten dzień do Olsztynka wielkie rzesze ludzi. Poza tym Hitler chciał
                      pozyskać dla swoich celów popularność, jaką cieszył się tutaj Hindenburg.
                      Zwyczajne pociągi z Olsztyna do Olsztynka nie kursowały, bo tory zapełnione były
                      specjalnymi transportami z Niemiec. Ze wszystkich stron Niemiec przyjechały
                      przecież liczne delegacje i wycieczki. Obliczono, że wokół pomnika tego dnia
                      znalazło się blisko 200 tysięcy osób."
                      • rita100 Re:Frenszkowski pod Tannenbergiem 26.01.08, 20:40
                       "Ja dostałem się tam taksówką, ktora przywiozła mnie do Olsztynka, a stamtąd
                       udałem się pieszo na miejsce. Po drodze spotkałem grupki ludzi zmierzajacych w
                       tym samym kierunku. Było jeszcze kilka godzin do rozpoczęcia uroczystości. Idąc
                       przez pola, natknąłem się w dwóch miejscach na zarośnięte masowe groby.
                       Prawdopodobnie były to groby żołnierzy rosyjskich, bo cmentarz z żołnierzami
                       niemieckimi poległymi znajdował się dalej i był stosunkowo dobrze utrzymany.
                       Trumna ze zwłokami Hindenburga znajdowała się już w środku mauzoleum.
                       Przywieziono ją wczesnym rankiem, w czasie, kiedy było tam jeszcze pusto.
                       Do wnętrza mauzoleum nikogo nie wpuszczano. Znajdowała sie tam tylko kompania
                       honorowa i zaproszeni goście, w tym dygnitarze hitlerowcy wyższej rangi i
                       przedstawiciele obecnych państw. Samochody ich dojeżdzały do samego głównego
                       wejscia, skąd po opuszczeniu ich przez pasażerów, skierowane zostały w bok,
                       natomiast dla innych samochodów przeznaczone było duże pole, znajdujące się w
                       oddali. Zgromadzona ludność stała dookoła pomnika, gdzie w pewnych odległościach
                       umieszczone zostały głośniki."
                       • rita100 Re:Frenszkowski pod Tannenbergiem 27.01.08, 10:27
                        "Mniej więcej godzinę przed rozpoczęciem uroczystości nadjeżdzały pierwsze
                        samochody dygnitarzy hitlerowskich i przedstawicieli państw obcych. Niektóre z
                        nich były odkryte, bo ładna tego dnia była pogoda. Po obu stronach szosy z
                        Olsztynka stały tłumy witających. Co jakiś czas ktoś rzucił hasło: "Der Fuhrer
                        kommt" (Wódz nadjeźdza).
                        A tymczasem Fuhrera jak nie było tak nie było. Przyjechał już Goering, Hess,
                        Rosenberg, Ribbebtrop i inni. Zjawił się też już Prinz Auwi w mundurze
                        hitlerowskim (książę August, syn cesarza Wilhelma II, który przystąpił do partii
                        hitlerowskiej i nazwany był Prinzem Auwi). Po przyjeździe Goebelsa i Goeringa
                        można się było spodziewać Hitlera. Zawiedli się jednak tak jego zwolennicy, jak
                        i ciekawi, bo niespodziewanie rozległ się głos spikera, zapowiadający
                        rozpoczęcie ceremonii pogrzebowych. Okazało się więc, ze Hitler nie postrzeżony
                        przez nikogo, był już w środku. W jaki sposób tam się dostał, nikt się nie
                        dowiedział. Nikt nie widział tam wjeżdzajacego. Ludzie snuli różne domysły na
                        ten temat. Moim zdaniem przyjechał i wyjechał w krytym samochodzie, tak, ze nikt
                        go nie dojrzał. Widocznie nie był pewny swojej ochrony."
                        cdn
                        • rita100 Re:Frenszkowski pod Tannenbergiem 28.01.08, 20:43
                         Mowę pogrzebową wygłosił sam Hitler, który na zakończenie, wskazując na trumnę
                         powiedział: "Geh ein in Wallhall" (Wejdź do Wallhalii*). Wówczas trumna
                         przeniesiona została do pomieszczenia na patrerze wieży, do głównego wejścia
                         pierwszej po prawie stronie. Następnie zapowiedziano odśpiewanie przez
                         wszystkich pieśni żołnierskiej "Ich hat einen Kamerdden" (Miałem kolegę), która
                         wypadła dość blado. Ja odsunąłem się na ten czas dyskretnie do tyłu, by z powodu
                         niepodniesienia ręki w czasie odśpiewania nie narazić się na przykre dla mnie
                         konsekwencji.
                         Po zakończeniu uroczystości otwarte zostało dla publicznosci wejście prowadzące
                         do środka mauzoleum. Skorzystałem również z tego i obejrzałem jego budowę i
                         zbiory z pierwszej wojny światowej. Drzwi do komory, w której złożona została
                         trumna ze zwłokami Hindenburga były otwarte, takze była widoczna od zewnątrz. Na
                         dziedzińcu ułożone były w długich szeregach wieńce. Pomiędzy innymi również od
                         rządu polskiego."

                         * Wallhalle - w/g wierzeń pogańskich Prusów, miejsce do którego przechodziła
                         dusza zmarłego.
                         • rita100 Re:Mapa odkryć Tannenbergu 22.04.08, 22:48
                          www.domwarminski.pl/content/view/648/840/
                          "Tekst prezentowany poniżej został napisany przez p. Damiana Czerniewicza,
                          dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie. Chcielibyśmy poprzez jego
                          opublikowanie zapoczątkować szerszą dyskusję nad kontrowersyjną sprawą
                          poszukiwań zabytków z użyciem wykrywaczy metali."
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka