Dodaj do ulubionych

Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozie

01.06.07, 21:10
"Niych cołyj śwat sia dozie jek sia kocha w Krakozie"
750 lot tamu nazot buła lokacja mniasta. łod dzisioj jimprezujam, fest
jimprezujam i jutro zazijam kece i lece w Krakow.

Tero je transmisja na II programie tv z Krakozia

Zapraszam Warnije
Obserwuj wątek
  • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 21:11
   Tero je wystamp Piotra Rubika i oratorium

   Psiankny je Kraków nocó. Psianknie spsiewajó.
   Kraków można pokochać
   • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 21:14
    I gołambzie i hejnoł i Rynek, mózia woma je psiankny prazie tak jek Warnija.
    I smoka tyż można lejdować

    A miesiónczek nad Krakowem tyż i nad Wawelem i te uliczki......

    Ależ psianknie śpsiewajó
    • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 21:17
     A tero cisza i zwony zwonió.... zwonió.... a achtor goda historyje Krakowa

     tero akt lokacyjny na prawach magdeburskich 1257 i to wszystko psianknie
     wyspsiewujó - gromko śpsiewajó. Rychtycznie słychac aż na Warniji ?
     • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 21:19
      Niech się o tym każdy człoziek dozie , że 1257 Bolesław Wstydliwy założył
      mniasto Kraków i z tyj lokazji zielgi koncert.
      • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 21:20
       Brawooooo, brawoooo !
       • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 21:23
        1333 koronacja Kazimierza Wielkiego na Króla Polski

        Tak , mym tero łazim po jygo łulicach i jygo kamniach i łazim do akademii.
        Zielgi buł Kazimierz Zielgi i gwołt nowych mniast wybudowoł, choc kobzietki
        mniłowoł.

        Ależ śpsiewajó, a Rubik je cudowny


        • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 21:29
         piosenka ło mistrzu Wittcie Stwoszu
         • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 21:34
          trocha sia melancholijnie zrobziło przy tyj melodyji
          • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 21:52
           Niych cołyj śwat sie dozie jek kocha sia w Krakozie

           A Rubik energicznie dyryguje
           • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 21:57
            Ciykawie wyglónda wyśpsiewywana histryja Krakozia.

            Tero ło Kościuszce
            • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 22:04
             pauza je tero
             • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 22:53
              No i noczyna sia II czajść tygo koncertu
              • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 23:10
               łokrutnie długi tan koncert
               • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 23:11
                tero bandó śpsiewnie ło Papieżu pewno
                • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 23:13
                 Ale psianknie Kraków wyglónda nocó w tv. Pokazujó zidok z łoddali i fejn to
                 zrobzili i ta bina je tyż śliczniuchna.

                 Na Kanoniczej
                 na Grodzkiej
                 na Floriańskie
                 na Franciszkańskiej

                 wszandzie Papież Polok
                 • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 23:16
                  Mnilo sia patrzy, tlo żol co sia ni je tam pospołu ze wszystkimi
                  • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 23:20
                   i psieśń o mniłośći w Krakowie

                   Trocha niewyraźnie słowa śpsiewajó

                   do kolan ciśnie noma sia Wisła
                   • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 23:26
                    Niych cołyj śwat sia dozie jek kocha sia w Krakozi

                    To je motto całygo koncertu i rychtycznie zbliżomy sia do kóńca

                    • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 23:28
                     Browo, browo Kraków

                     Psiankne to buło
                     Cołyj Kroków sia lejduje i mym z niam że take fejn to buło.
                     Marzy sia coby łolstyn tyż take cosik mnioł, no ale mym łuz po 650-leciu łolstyna.
                     Może w Gietrzwołdzie ?
                     • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 23:28
                      Gwołt narodu i bandzie bis
                      • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 23:31
                       Niych cołyj śwat sia dozie co nojlepsi sia kocha w Krakozie wink
                       Kocha sia Warnije, kocha sia ziamniczke noju, kocha sia cołyj śwat.

                       Zapraszam do Krakozia

                       Dobryj Nocki
                     • gietpe Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 01.06.07, 23:33
                      W Gietku łoglondalim Kraków ,no my już po 650 leciu to do nastempny rocznicy
                      trocha ciasu.Pozdrawziam. i mój Kraków..
                      • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 02.06.07, 20:15
                       A dzisoj kabareton . Tyż łobacz jek fejrujó. Ale łu noju lało jek na psa.

                       Jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon,
                       Tak długo nasza Wisła
                       Do Gdańska płynie wciąż
                       Zwycięży Orzeł Biały
                       Zwycięży polski lud,
                       Wiwat niech żyje Kraków ...

                       Mniłego oglóndania
                       • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 02.06.07, 22:25
                        Nałoglóndała am sia tygio kabaretu, eszcze sia ni kóńczy
                        • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 03.06.07, 22:04
                         Dzisioj je noc jazzu w Krakozie
                         • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 04.06.07, 21:09
                          Dzisioj je noc poezji i artystów krakowskich - to je jydna z magicznych nocy
                          Krakowa - gdzie jak gdzie ale poezja spiewana, ballady i serenady wychodzą w
                          Krakowie i w tej scenerii przepsienkie.
                         • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 04.06.07, 22:42
                          Tylko w Krakowie regularnie hejnał jest i tak zaczyna się koncert Zbyszka z
                          Krakowa - hejnał na trąbce - na żywo, zapraszam do tv
                         • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 04.06.07, 22:52
                          i sliczna poezja śpiewana, co Olsztyn łuż zno.
                         • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 04.06.07, 22:58
                          Jacek wójcicki i Grechuty piosenka - Nie dokazuj miła nie dokazuj
                         • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 04.06.07, 23:14
                          Poziedźta cy nie fejn koncert ? Kraków je tera mocno swanteczny, taki
                          kraśniejszy jek gdyby.
                          I familija Peszków tero wystampuje.

                          Zol co tak późno je tan program, ale nocó je tyz psianknie
                         • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 06.06.07, 23:00
                          A znocie tó psiesniczke ?

                          Przylecioł ptoszek ze Lwowa
                          łusiad na rynku Krakowa
                          Asa tadarasa asa tadarasa
                          usiodł na rynku Krakowa

                         • rita100 Re: Niych cołyj śwat ziy jek kocha sia w Krakozi 08.06.07, 21:36
                          rita100 napisała:

                          > A znocie tó psiesniczke ?
                          >
                          > Przylecioł ptoszek z łobzowa
                          > łusiad na rynku Krakowa
                          > Asa tadarasa asa tadarasa
                          > usiodł na rynku Krakowa


                          No rychtycznie musiołam mniasto poprawić
                          >
                         • rita100 Re: Nie łodrazu Kraków wyrychtowano 08.06.07, 21:44
                          Só take mniejsca na mapie noju cołej ziamnicki, chtóre skupiają , niczam w
                          soczewce wielowiekowy dorobek społeczeństwa. To só mniasta ze swoimi kościołami,
                          uniwersytami i zamkiem. Stanowiły łóne rdzeń historii państw, narodów, regionów.
                          I ta historia tworzy swoisty klimat i atmosferę.
                          Kraków i Olsztyn só takemi rychtycznymi mniastami.

                          Jeno Warnija kopca ni ma. Datemu poziym woma jek jygo wyrychtować. Damy
                          gwarancję na 1500 lat,a może i ziancej.....
                          Ale ni łodrazu Kraków wyrychtowano .....
                         • rita100 Re: Land nad Wiślech 09.06.07, 21:54
                          W okolicach Krakowa obecność Słowian można datować na koniec XII wieku. Założyli
                          oni państwo Wiślan. O jego istnieniu informują współczasne źródła niemieckie,
                          bizantyjskie i najważniejsze z nich, wielkomorawski "Żywot Św. Metodego. W
                          Żywocie tym napisane jest, że w II polowie IX wieku potęzny Książe siedzi... na
                          Wiślech. Ów Książe sprawował swoją władzę z kasztelu - zamku.
                          Czy nazwa Kraków była już wtedy używana ? Trudno powiedzieć.
                          Przyjrzyjmy się temu z bliska.

                          Zawrzyjcie na silka łoczka, i dajcie pozor, bo weno bandziem po tych ciasach
                          rejzować.
                          Poszukamy mniana grodu.
                         • rita100 Re: Stolica Wiślan 09.06.07, 22:08
                          Pospołu szukamy mniana grodu... na Wiślech.

                          "Od pewnego czasu grzeje w grodzie. Na szczajście to ni czyrwony kur zlecioł na
                          strzechy noju domostw, ale rozgorzały dysputy jeke mniano dać noju grodowi ?
                          Mówimy Wawel, ale cóż znaczy nozwa ? Nazwa wzgórza pośród mokradeł.

                          Som Princ głosu nie zabziera. Mym wszelako chcemy co by gród nosił mniano Kraków
                          ! Godnym jest uczcić tą nazwą imię naszego zacnego księcia. Gród istnieje
                          przecież dzięki niemu i jego to jest własność. Uczcijmy więc naszego księcia,
                          aby za lat sto i tysiąc wszyscy mózili: - gród to Kraków, bo własnością był Kraka.
                          I eszcze jedno dodajmy. Podgrodzie pod grodem okrom rozłożone, też niech się
                          zwie Krakowem, aby jednośc grodu i podgrodzia po wieki wieków była."

                          I tak mowam mniano mniasta Krakowa, chtóre w tym cziasie śwanci swojó lokacje.
                          A tero bandziem budować Kopsiec.
                         • rita100 Re: Noma brok Kopsiec Kraka. 09.06.07, 22:12
                          Jek podaje reporter Jakusz ze Stradowa , łobaczył łón po drugej stronie Wisły
                          intensywny ruch budowolany. Jyżdzó tamój sznurem wozy - kożdan zaprzężony w
                          sztyry woły - wyładowane po brzegi ziamnió. Na somym wierchu rośnie dziwna
                          budowla. Kopsiec ziamny. O przyczynach rozpoczęcia tej budowy w kancelarii
                          książęcej ni chiano siła (wiele) mózić. Ujawniono tlo, że ów kopsiec , bandzie
                          mnioł 16 - metrów wysokości oraz, że prace wykonywane só na koszt skarbu
                          książęcego. Nic ni ziymy, a może to bandzie łobiekt militaryjny ? Można sia
                          przecież spodziewać kolejnej fali najazdu Hunów lub Awarów. A może ten kopsiec
                          to hołd noju Kraka no bogów za odniesione w młodości zwycięstwa i ziele lot w
                          pokoju, którym sia tero lejdujewam ? A może na wierchu tygo kopca bandzie płonół
                          wieczny łogań, abo zasadzą tam śwanty Dąb. No chodźta bliżej, pogodowam z
                          ludziami co budujó.
                          Taki anonimowy człoziek goda co to bandzie kopa ziamni, taka góra ziamni i to
                          bandzie grób Kraka, kedy pomrze.
                          Zidzita mistrza Raka ze Szczaworyża ? Łón noma cosik ziancej pozie.
                          Tralala, łuż bziegnie do niygo i sia pyto:
                          - Co to za budowla powstaje pod Krakowem ?
                          - ??????
                          - Czamu Pan milczy ? Czy informacja jest utajniona ?
                          - Nic nie je utajnione. Nie odpowiadam, bo nie jestem do tego upoważniony. Moim
                          zadaniem jest budować, a nie godać.
                          - Ludzie godajó - pyto dalyj Tralala - że może to być obiekt militarny, a moze
                          kultowy ?
                          - A niych sobzie mózió !
                          - To daczemu do takiej budowy zaangażowano nolepszego fachowca, jakim jest
                          właśnie Pan ?
                          - Dziankuje za mniłe słowa, bardzo Pani Tralala dziankuje. Staram sia. Kopsiec
                          wznosimy partiami. Jego konstrukcję stanowią ściany kamienne ułożone w rzucie
                          rozety. Dzięki temu będzie on odporny na działanie złych warunków
                          atmosferycznych i niszczący wpływ czasu. Przeżyje mnie i panią. Nawet za tysiąc
                          trzysta lat będzie stał ! - poziedzioł mistrz Rak.
                          - Za tysiąc trzysta lot ? A boc co (po co) komu tak trwała budowla ? - dziwuja
                          sia Tralala.
                          - Za jyjzyk ma pani ciójgnie, ale nic ziancej nie poziam. Jeno dodam, że somemu
                          księziu Kraka dołam gwarancje na tysiąc pięćset lot.
                          - Czyżby princ chioł mnieszkać w tam kopcu za tysiąc pięćset lot ?
                          - Przykro mi, ale ni mom ziancej ciasu na godke. Robota czka.

                          Dziankujewam Mistrzu Rak za poziostke, tero Tralala i coła Warnija ziedzó jek
                          brok spatrzyć kopsiec no Herkusa Monte.
                         • rita100 Re: łuż mowam kopsiec Kraka 09.06.07, 22:22
                          www.fortyck.pl/inne/inne3_018.jpg
                          łuz mowam kopsiec Kraka
                         • rita100 Re: Kopiec Kraka i Kopiec Wandy i Skarb Wiślan. 09.06.07, 22:29
                          Kopiec Kraka i Kopiec Wandy i Skarb Wiślan.

                          "Okres Wiślan odegrał ważną rolę w kształtowaniu grodu. Nostarsze krakowskie
                          splytki o Smoku Wawelskim i o Prince Kraku, mają swoją genezę sięgającą tych
                          kedajszych ciasów. Podobne u źródeł só legendy o Królewnie Wandzie, co rzecz
                          jasna nie oznacza, ze za tami splytkami nie kryją sia ślady rychtycznych
                          wydarzeń. Kożdy krakozian zapytany o niezwykłe baśniowe przekazy, kojarzy je
                          natychmiast z dwoma starożytnymi, ziemnymi budowlami, które stały się symbolem
                          starego Krakowa. Kopsiec Kraka i Kopsiec Wandy, legendarne mogiły dawnych
                          władców, choć prawdopodobnie nie kryją w sobie ich doczesnych szczątków, dają
                          bardzo dobre świadectwo organizacji państwa Wiślan. Wzniesienie ich
                          momumentalnych budowli, wymagało dużego wysiłku organizacyjnego i materialnego
                          oraz wiedzy inżynieryjnej.
                          Ciekawostką bardzo cenną jest znalezisko w 1979 roku na ul. Kanoniczej tzw.
                          Skarb Wiślan. W ogromnej skrzyni złożono ponad 4000 (cztery tysiące) żelaznych
                          siekierek, będących w tamtych czasach powszechnym środkiem płatniczym. Ogromna
                          wartość materialna tego skarbu każe domyślać się, ze jego włascicielem był sam
                          Książe Krak."
                         • rita100 Re: Kopiec Wandy 09.06.07, 22:31
                          www.krakow.gower.pl/wanda.htm
                          I mowam na łobrazecku Kopsiec Wandy
                         • rita100 Re: Angielski król znał Wisle Land ! 09.06.07, 22:34
                          No jó ! Mym w Krakozie nie musielim włazić do Ojrópy. Mym buli łuż kedajś.

                          "Jak sie dowiadujemy w Europie Zachodniej, gdzieś na terenie królestwa Niemiec
                          powstało dzieło pt. "Opis grodów i ziem z północnej strony Dunaju".
                          Odważny autor tego opisu albo sam wybrał się na wyprawę albo korzystał z innych
                          relacji, bo wiedzę miał obszerną i prawdę w swej książce głosi. W swoim opisie
                          stwierdził, ze w dorzeczu górnej Wisły mieszkają Wiślane. Wybaczamy autorowi, ze
                          nieco zmienił właściwą pisownię i wymowę naszej nacji. Nazywamy się przecież od
                          stuleci Wiślanie ! Cieszy jednak to, ze ktoś nas wreszcie zauważył. Szkoda, ze
                          twórca został anonimowy i nie może zdradzić szlachetnej godności. Może się
                          zdarzyć, ze za kilkaset lat ktoś ten bezcenny rękopis umieści w jakimś
                          klasztorze, dajmy na to w Bawarii, i wszyscy czytający jego pożółkłe karty będą
                          mówić o jakimś Geografie Bawarskim.
                          Najlepszy był król angielski Alfred Wielki, który na wieki upamiętnił swe imię.
                          Z jego kancelarii wyszedł Opis Germanii króla Alfreda Wielkiego. W dziele tym
                          czytamy, ze na wschód od Moraw leży Wiśle Lond (Kraj Wiślan).
                          Znowu piszą o nas !
                          Nie koniec na tym !
                          O Kraju Wiślan wspomniano także w kronice, ktora powstała na dworze cesarza
                          Bizancjum, Konstantyna Porfirogeneta. Od tego czasu nikt już chyba nie powie, ze
                          nasz kraj nie należy do Europy."

                          Dajcie pozor na to zdanie, czy nie je aktualne ?

                          "Szkoda, ze twórca został anonimowy i nie może zdradzić szlachetnej godności.
                          Może się zdarzyć, ze za kilkaset lat ktoś ten bezcenny rękopis umieści w jakimś
                          klasztorze, dajmy na to w Bawarii, i wszyscy czytający jego pożółkłe karty będą
                          mówić o jakimś Geografie Bawarskim."
                         • rita100 Re: Ratujta - Jesteśmy w niewoli (874 a 885) 11.06.07, 21:16
                          To ogólny zarys, bo zaraz przejdziemy do szczegółowej relacji.
                          "Losy Wiślan znalazły nagły i gwałtowny koniec. W okresie pomiędzy latami 874 a
                          885, wczesnosłowiańskie państwo zostało podbite przez Wielkomorawskiego sąsiada.
                          Ten rozdział w historii Krakowa budzi gwałtowne i emocjonalne polemiki
                          historyków. Skoro państwo Wielkomorawskie było wówczas już od dłuższego czasu
                          państwem schrystanizowanym, dzięki działalności misyjnej św. św. Cyryla i
                          Metodego, to czy nie doszło wówczas do chrystanizacji podbitych Wiślan ?
                          Dla historii Polski taka ewentualność miałaby kapitalne znaczenie, skoro
                          powszechnie uznawaną datą chrztu Polski, jest rok 966, a więc sto lat później."

                          Wenowejcie, keby łu woju eszcze pogaństwo buło, to Kraków buł łuż
                          schrystanizowany. Datemu musza woma poziedzieć , że keby Mieszko I sia krzcił to
                          cołyj Kroków sia śnioł, bo łóni łuż dawno buli chrześcijanami.
                          No ale ło tam potam....
                         • rita100 Re: Z ostatniej chwili (851 a 900) 11.06.07, 21:18
                          A tak się to zaczeło, a skończyło na niewoli
                          Znad południowej granicy powróciły zwycięskie drużyny naszych wojowników, wioząc
                          jeńców i łupy. Celem ataku były pogranicza Księstwa Wielkomorawskiego. Nasz
                          książe poczytuje sobie tą wyprawę za zwycięską i uważa się za księcia potężnego.
                          Prosimy jednak naszego władcę o rozsądek w rządach, który cechował władztwo
                          naszego nieodżałowanego księcia Kraka, przodka naszego obecnego księcia. Po co
                          mości książe, drażnić potężnego sąsiada ?
                         • rita100 Re: Z ostatniej chwili (851 a 900) 11.06.07, 21:20
                          Jak donoszą z zamkowego biura prasowego, w dniu dzisiejszym przybył do naszego
                          księcia posłaniec od biskupa wielkomorawskiego Metodego. Z czym przybył
                          posłaniec do księcia, dokładnie nie wiadomo. Wiadomo tylko, że po odjeździe
                          posła książe wpadł w taką wściekłość, że aż biegał po komnacie i ryczał jak
                          ranny tur krzycząc:
                          - Do zmiany wiary mnie namawia, niewolą grozi ! Śmierć na ziemi cudzej
                          przepowiada ! Hańba, sromota !

                          hohoho, ale nerwy
                          Nie wszystko z tego można zrozumieć, ale polityka księcia prowadzi nas, jak się
                          wydaje, do przepaści.
                          Będzie walka, gromadzimy zapasy
                         • rita100 Re: Świętopełk Wielkomorawski 890 r 11.06.07, 21:25
                          wkroczył do Krakowa.
                          Jeszcze sie nie obudziliśmy całkowicie ze snu, a tu o poranku roku 890 do
                          Krakowa wkroczyły drużyny wojów księcia wielkomorawskiego Świętopełka. Na zamku
                          książęcym wcześniej coś przypuszczano, że Swiętopełek zaatakuje, bo kilka dni
                          wcześniej pod osłoną nocy do portu nad Wisłą przetransportowano ogromny ładunek
                          żelaznych grzywien - płacideł, które przedstawiały wartość ok. 300 tłustych
                          wołów. Najpewniej książe chciał skarb przygotować do wywiezienia Wisłą w
                          bezpieczne miejsce. Teraz książe w niewoli, a skarb przepadł. Może kiedyś ktoś
                          go odnajdzie. Czy będzie miał nadal taką wartość jak dzisiaj ?

                          Co tam zresztą sam skarb. Jaki los czeka dumne państwo Wiślan ?

                          ----------------
                          "Ciekawostką bardzo cenną jest znalezisko w 1979 roku na ul. Kanoniczej tzw.
                          Skarb Wiślan. W ogromnej skrzyni złożono ponad 4000 (cztery tysiące) żelaznych
                          siekierek, będących w tamtych czasach powszechnym środkiem płatniczym. Ogromna
                          wartość materialna tego skarbu każe domyślać się, ze jego włascicielem był sam
                          Książe Krak."
                         • rita100 Re: Tralala gnieźnieńska wyrusza do Krakowa 11.06.07, 21:29
                          Jaki los czeka dumne państwo Wiślan ?
                          Łoto pytanie.
                          Zabzieram woju tero do Krakozia, na ulice Krakowa, bandziem sia pytoć ludzi,
                          urządzim sobzie sondę uliczną. Co sądzą mieszkańcy grodu o Wielkomorawianach ?
                          Tralala bziega po cołym grodzie Kraka i zadaje pytanie, a Krakusy łodpoziadajó:

                          Kowal Harbut: - To koniec naszego narodu, koniec naszej wiary. Państwo Wiślan
                          upadło na wieki.
                          Szewc Dratewka: - Myślę, że wojowie wielkomorawscy też potrzebują butów. Roboty
                          dla mnie nie zabraknie.
                          Hamdlarka z ulicy pragnąca zachować anonimowość: - Doigrał się nasz książę. A ci
                          wojowie morawscy to nawet grzeczni. Miasta nie spalili. Wszystkich do niewoli
                          nie porwali. Jakoś się musi ułożyć.

                          Łoj, łobaczta, jidzie do Tralali urzędnik kancelarii księcia Plesz (jeden z tych
                          , których w pętlach nie pociągnięto do grodów wielkomorawskich) i goda:
                          - Nie trapsie sia Tralala gnieźnieńska, nie trapsie sia tyż ło Prusiech. Noju
                          żależność od księcia Świętopełka będzie luźna. Książe nie może trzymać na Wawelu
                          silnej drużyny. Ma kłopoty na granicach z Niemcami, z Madziarami. Zadowoli się
                          haraczem, weźmie daninę w naszej soli, wyznaczy swoich urzędników. Ale o
                          wolności politycznej trzeba zapomnieć na długie lata. Może na zawsze Nowego
                          księcia drażnić nie wolno. Poteżny jest.
                          Bunt we krwi utopi."

                          Brok pomóżć Wiślanom, pomyśloła Tralala gnieźnieńska i pojychała uzbroić Mieszka
                          I, wszak trza Wiślan wydrzeć z rank Wielkomorawian, Rita wawlelska ło to prosi,
                          musim ji przyjść z łodsieczó. wink)))
                         • rita100 Re: Przemyślidzi w Krakowie X wiek 11.06.07, 21:41
                          Brok łuczyć sia... czeskiego wink
                          Historia ostatnich lat przyniosła ogromne zmiany. Najpierw pod ciosami
                          Świętopełka upadło państwo Wiślan. Potem pod mieczem Madziara pękła potęga
                          Wielkomorawska (907) Co się działo w Krakowie, nawet nie wiemy. Błąkaliśmy się
                          przez spalone ziemie Panonii i Moraw, by nareszcie odpocząć w siedzibie Wacława,
                          księcia Przemyślidów. Po jego śmierci księciem został jego brat Bolesław. Mówią,
                          że to on Wacława zamordował: jeżeli to prawda to wawrzyn męczeństwa ozdobi grób
                          Wacława !
                          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=38446&w=41766194&a=64009167
                          Bolesław włączył Kraków do księstwa czeskiego. Wraz ze zwycięskimi drużynami
                          czeskimi wróciliśmy do miasta i my. Łza się kręci. Wszędzie ślady upadku, na
                          kopcu Kraka trwa po pas miasto zaniedbane. Moze jednak pod rządami Przemyślidów
                          nastaną czasy dobrobytu. Księstwo czeskie stało się potęgą nie lada ! Kwitnie
                          handel, kupców wciąż przybywa. Jadą karawanami z Pragi.
                          Tymczasem uczmy się czeskiego i patrzmy na nasz Kraków.
                          Dobrze, ze znów tu jesteśmy !
                         • rita100 Re: Pierwsza bajka krakowska :) 11.06.07, 21:43
                          Napisana przez Macieja Radwana Rybińskiego, jeszcze prawie gorąca. Będą to
                          urywki, ale warto przeczytać. Jest ona trochę satyryczna, to i uśmiech zagości
                          na waszych twarzyczkach.
                          "Dratedka z Baranem"
                          (...)
                          Wbrew kłamliwym relacjom niejakiego Galla, który ze wstydu wolał pozostać
                          Anonimem, pierwszym niezależnym państwem na ziemiach polskich nie było państwo
                          Polan w Wielkopolsce, tylko państwo Wiślan ze stolicą w Krakowie. Erygował je
                          państwotwórczo nastawiony knieź Krak, kiedy tylko zauważył, ze siły twórcze
                          dostatecznie sie rozwinęły. To znaczy wcześniej. Na bazie sił wytwórczych
                          powstała nadbudowa, którą dziś możemy oglądać jako Wawel z przyległościami.
                          cdn
                         • rita100 Re: "Dratedka z Baranem" 11.06.07, 21:47
                          (zwróćcie uwagę na tekst, starajcie kojarzyć go z czasami dzisiejszymi )

                          Krak wciągnął do współpracy przy budowaniu nowoczesnego państwa Smoka
                          Wawelskiego, którego mianował rzecznikiem dyscypliny społecznej. Z utajnionych
                          do tej pory archiwów Wawelskiego, tak zwana lista Draco Wawelsteina wynika, ze
                          usunięto wtedy siłą z grodu Kraka i przegnano do Gniezna niejakiego Piasta
                          Chościuszkowca z jego synem Siemowitem, oficjalnie za skąpstwo, a w
                          rzeczywistości za działalność wymierzoną w młodą państwowość wiślacką i
                          rozpuszczanie pogłosek, ze Krak naprawdę nazywa się Kwach. A może odwrotnie, bo
                          prawda utonęła w pomroce dziejów. W każdym razie zgodnie z tradycją ustną i
                          pisaną Kraków nazywa się, a nie Kwachów ani Jaruzolima, co sugerowali niektórzy
                          dziejopisowie.
                          Piast z Siemowitem, przybywszy do Gniezna, nakłonili tamtejszego władykę Popiela
                          do spróbowania śliwowicy łąckiej o tej, jeszcze coś zostało do dziś

                          schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=86&pos=15
                          A kiedy Popiel zasmakował w trunku, poili go tak długo, aż został pożarty przez
                          białe myszki. Następnie Piast z Siemowitem, naśladując Kraka, zaczęli na nowym
                          gruncie tworzyć własną państwowość, nazywając opanowane przez siebie tereny
                          dufnie Wielką Polską, a dziedziny Kraka szyderczo Małą Polską. Czas byłby już
                          najwyższy sprostować to historyczne krętactwo i zamienić nazwy gwoli
                          zadośćuczynienia dziejowej sprawiedliwości.
                          Umocniwszy się także w Kruszwicy, wstępna para ojciec z synem wzięła ponury i
                          krwawy odwet na Kraku, a przede wszystkim na jego najbliższym współpracowniku
                          Smoku Wawelskim. Do Krakowa wysłano agenta i skrytobójcę o pseudonimie służbowym
                          Dratewka, który wszedł w konszachty z jednym z przywódców miejscowej
                          przestępczości zorganizowanej, dla której Wawelski od dawna stanowił zagrożenie,
                          niejakim Baranem.
                         • rita100 Re: "Dratedka z Baranem" 11.06.07, 21:50
                          Dratewka z Baranem uknuli krwawą intrygę, wykorzystując okoliczność, ze Krak
                          postanowił wydać swoją córkę Wandę za Wawelskiego, zbudować w ten sposób
                          dynastię i przejść do historii. Baran poinformował Smoka Wawelskiego, ze Wanda
                          nie jest już dziewicą, a ponieważ nie zrobiło to na mającym postępowe poglądy
                          Smoku spodziewanego wrażenia. Dratewka doniósł Wandzie, że Wawelski jest z
                          pochodzenia Niemcem, i to z NRD, tak zwanym Brandenburem. - Niemiec ? Nigdy w
                          życiu - zawołała Wanda i rzuciła się w nurty Wisły. Wtedy zrozpaczonemu
                          Wawelskiemu, który miotał się nad brzegami rzeki, Baran poradził, żeby dla
                          ratowania narzeczonej wypił Wisłę.
                          Wawelski pił, ale było to akurat w czasie obfitych opadów, więc nie dał rady.
                          Znalazł tylko wianek dziewiczy Wandy, a potem umarł z żalu i boleści, bo w tych
                          czasach nie było w Krakowie oczyszczalni ścieków.

                          Przestępcza para wróciła triumfalnie do Siemowita, Dratewka otrzymał w nagrodę
                          premie kwartalną i awans, a Barana uznano za świadka koronnego wszystkich
                          gwałtów i rozbojów, których się dopuścił. I jeśli nie umarli, żyją nadal
                          całkiem nieźle.

                          Taka jest prawdziwa historia początków polskiej państwowości, którą ujawniamy tu
                          po raz pierwszy, ale nie ostatni. Takie bowiem będą Rzeczpospolite, jakie ich
                          młodzież chowanie.

                          Dwe dury w nosie i skóncyło sie smile

                          Bajeczki só dedykowane no Tralali, z łokazji jimnienin a bandzie jich mocka.
                         • rita100 Re:Mieszko musi wyrzec się błędów pogaństwa 12.06.07, 22:05
                          Kraków 966 r. Od jakiegoś czasu docierają do Krakowa splytki o zamiarach
                          matrymonialnych księcia Polan. To że siedem żon mu nie wystarcza, nie jest
                          niczym dziwnym. W końcu władca pogański chce przodować i w każdej dziedzinie
                          objawiać swą potęgę i majestat.
                          Mieszko - jak dowiadujemy sie z poufnych źródeł - zamierza oddalić wszystkie
                          połowice, chyba bardziej siedmiornice i poślubić nową, imieniem Dobrawa, którą
                          znalazł w Czechach.
                          To właśnie Dobrawa zażądała wyłączności w sprawach małżeńskiej łożnicy, jest
                          bowiem chrześcijanką. Wedle tej wiary, o czym w Krakowie wiemy już od dawna, nie
                          godzi się mieć więcej nad jedną ukochaną małżonkę, na co książe przestał
                          chętnie, bo prawdę rzekłszy - jest już w latach, ale pani owa postawiła jeszcze
                          jeden warunek. Mieszko musi mianowicie wyrzec się błędów pogaństwa i przyjąć
                          nową wiarę. Ponoć książe godzi się na to.
                          Chrześcijaństwo w Krakowie jest już od dawna, od kiedy panują tu królowie z
                          Pragi. I nie chodzi o to, ze z nowym dworem zjedzie do Gniezna cała armia
                          dostojników świeckich i duchownych, ale że nastaną nowe obyczaje, nowe myślenie.
                          Oj, obawiamy się , ze wyniknie z tego wielkie zamieszanie - tak sądzimy tu w
                          Krakowie.
                         • rita100 Re:Koniec wojny 12.06.07, 22:06
                          Księstwo Polan, Gniezno 990 r. Sytuacja międzynarodowa w ostatnich latach
                          skomplikowała się. Sojusz naszego księcia Mieszka z Bolesławem II, księciem
                          czeskim, uległ rozluźnieniu, natomiast zaciśniła się przyjaźń z cesarzem
                          Ottonem, którego Mieszko podarował cenne dary, między innymi dziwaczne zwierzę,
                          wielbłąda.
                          Pamiętajmy bowiem, że ruski książe Włodzimierz I zajął w 981r Grody
                          Czerwieńskie, co być może spowodowało, że Mieszko zwrócił baczną uwagę na zachód.
                         • rita100 Re:Kraków odebrany Czechom 12.06.07, 22:07
                          "Tak czy inaczej, w tym roku 990 doszło do wojny miedzy Mieszkiem a Bolesławem
                          czeskim. Pomagali na Niemcy w sile czterech odziałów okrytych żelazem, oni
                          wszelako walczyli na ziemi Słupian. Sam Mieszko skierował główne siły na Kraków,
                          odebrał go Czechom i wygnał ich precz.
                          Teraz Kraków przeszedł pod Piastowe władanie.

                          Znany czeski kronikarz, Kosmas, nie zostawił suchej nitki na polskim władce,
                          pisząc, że 'książe Mieszko wyciął w Krakowie w pień wszystkich Czechów nader
                          okrutnie'. Z pewnością jest to opinia stronnicza i nieco przesadna, osobliwie na
                          temat okrucieństwa Polan, znanych przecież z łagodności. O niczym takim nie
                          wspomina niejaki Thietmar, syn rycerza niemieckiego z drużyny, która walczyła po
                          naszej stronie."
                         • rita100 Re:Stolica Pistów 12.06.07, 22:09
                          Najpóźniej w latach 40. X w, ziemie Wiślan dostały się w granice Czech,
                          największego księstwa powstałego na gruzach państwa Wielkomorawskiego. W tym
                          czasie dokonała się chrystanizacja miasta. Powstają pierwsze sakralne budowle
                          m.in kościół Najświętszego Salwatora.
                          schlesien.nwgw.de/foto/thumbnails.php?album=446
                          Patrząc z tej perspektywy, musimy uznać rok 990 za przełomowy moment w dziejach
                          Krakowa. W tym własnie roku, wojowniczy i sprytny książe państwa Polan, Mieszko,
                          tocząc wojnę z Czechami zagarnął Śląsk i Ziemię Krakowską.

                          O ile zdobycz Ślaska nie była wystarczająco trwała, o tyle zdobycz Krakowa
                          okazała się ostateczna. Od tego czasu Kraków wraz z regionem nazywanym później
                          Małopolską, stanowił niezaprzeczalną macierz państwa Polskiego."
                         • rita100 Re:Kraków w latach 990-1040 12.06.07, 22:10
                          "Polityczna rola Krakowa mimo odcięcia jego od Czech nie zmalała, przeciwnie,
                          chcąc prowadzić aktywną politykę względem Rusi, Czech i Węgier, władcy z
                          dynastii Piastów
                          Mieszko I (ok. 960-992)
                          jego syn Bolesław Chrobry (992-1025
                          i wnuk Mieszko II (1025-1034)

                          bardzo wysoko cenili tę zdobycz.
                          Wawelski gród jak się zdaje, stał się nawet siedzibą każdorazowego następcy
                          tronu. Miasto doznawało też od władców wiele dowodów sympatii. W roku 1000
                          Kraków stał się siedzibą biskupstwa, bedącego Gnieźnieńską sufraganią, a pod
                          koniec swego panowania Bolesław Chrobry wybudował na Wawelu Katedrę.
                          Obok Gniezna i Poznania Kraków był niewątpliwie najważniejszym ośrodkiem władzy
                          w Polsce.

                          Mieszko II zmuszony był uciekać z żoną i z synem Kazimierzem. Znów wywiązały się
                          wojny. Kiedy w 1040 roku po śmierci ojca powrócił Kazimierz na swoje ziemie
                          zastał spustoszony kraj i zainstalował się w Krakowie, który szczęśliwie uniknął
                          katastrofalnych znieszczeń jak inne miasta.

                          Rok 1040 wyznacza moment, kiedy Kraków przejmuje stołeczną role państwa, którą
                          sprawował faktycznie do 1609r, protokularnie i ceremonialnie do 1791, a
                          tytularnie do dnia dzisiejszego. Kazimierz rządząc z Krakowa przeprowadził wiele
                          reform, który przyniosły mu zaszczytny tytuł i przydomek - Odnowiciela.
                          Jego syn
                          Bolesła Śmiały (1058-1079) - koronował się w roku 1076.
                          Jego obiecujące i pełne sukcesów panowanie przerwały gwałtownie wydarzenia znane
                          w historii pod nazwą "sprawy św. Stanisław"
                          --
                          Do tego jeszcze powrócimy. Trochę przynudziłam, ale tylko po to żebyście
                          bardziej zrozumieli pewne wydarzenia, które będą się dziać teraz na naszych
                          oczach. wink
                         • rita100 Re:Nasz książe Mieszko I nie żyje. 12.06.07, 22:11
                          "Kraków 992r. Nasz książe Mieszko I nie żyje. Dwa lata minęły od dnia, kiedy
                          drużyny Polan zdobyły Kraków. Wtedy to obawialiśmy się nowego władcy i jego
                          okrucieństwa, o jakim prawili niezbyt mu życzliwi. Wszystko okazało się być
                          nieprawdą. Mieszko nasze miasto potraktował bardzo godnie i uczynił z Krakowa
                          jedną z siedzib książęcych.
                          Dwa lata jeno mninęły, a łuż poczulim więź z Polakami z Gniezna i Poznania. Ci
                          wprawdzie wciąż z wyższością mówią, ze pochodzą z większej Polski, a my z małej
                          Polski, ale cóż tam. Zawiści w tym nie ma, tylko zdrowa rywalizacja.
                          Ta i za 1000 lat szkody czynić nie będzie."
                         • rita100 Re:Ślad św. Wojciecha 12.06.07, 22:12
                          Około 996 zapisze się niewątpliwie w naszej pamięci. Na zaproszenie Krola
                          Bolesława Chrobrego przybył do nas Wojciech Sławnikowic, książe. Był on biskupem
                          praskim. Świątobliwy ten mąż upodobał sobie życie skromne i pełne poświęcenia
                          Bogu. Aliści papież nakazał mu, aby ruszył z misją do pogan, iżby ich nawracać
                          na wiarę. Ruszył tedy Wojciech do Polski i został życzliwie przyjęty przez
                          króla. Po drodze zatrzymał sie w Krakowie. Nikt, kto słyszał, nie zapomni jego
                          żarliwych kazań do ludu, ktore wygłaszał, stojąc u wrót niewielkiej świątyni za
                          miastem. Niestety, niedługo zabawił Wojciech w Krakowie. Wyjechawszy do Gdańska
                          ochrzcił wielkie tłumy ludu, a potem ruszył do pogan, gdzie wkrótce poniósł
                          męczeńską śmierć.
                         • rita100 Re:Król wykupił relikwie świętego. 12.06.07, 22:18
                          Wszelako męczeństwo to zostało nagrodzone, bo w roku Pańskim 999 papież
                          Sylwester II uznał Wojciecha za świętym, zaś król Bolesław Chrobry wykupiwszy
                          jego swięte relikwie za tyle złota, ile ważyły, umieścił je w cudnym relikwiarzu
                          w kościele w Gnieźnie.

                          U nas w Krakowie natomiast w miejscu, gdzie św. Wojciech wygłaszał kazania,
                          stanął kosciół pod jego wezwaniem.
                          schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=103&pos=77
                          Ten kościół po lewej stronie, taki malutki wobec kościoła Mariackiego

                          Nie wiem czy zauważyliśie, ale ten kościółek stanowi problem w znalezieniu tego
                          obiektu. Mówią, ze najciemniej pod latarnią, a jest to kościół znajdujący się na
                          płycie Rynku Głównego. I pamiętajcie , jeśli ktoś zada wam pytanie jaki kościół
                          znajduje się na płycie Rynku Głównego w Krakowie, to nie mówie, że Kościół
                          Mariacki, bo to bedzie błędna odpowiedź i zakład przegracie, tylko kościół św.
                          Wojciecha. Zobaczcie na zdjęciu. Wśród tylu zabytków znajdujących się na płycie
                          Rynku ten kościółek jakoś unika w tłumie. Ale nie teraz , kiedy go poznaliscie smile
                         • rita100 Re:Niezwykły dar cesarza w Gnieźnie. 12.06.07, 22:19
                          "Milenium i kończący się wiek wiele wywołał niepokoju. Różne po świecie krążyły
                          wieści, a to , ze za grzechy nasze koniec świata nadchodzi, a to, że zagłada
                          całego rodzaju ludzkiego jest bliska.
                          Jak więc odwrócić ten niepewny los ?
                          A więc wszyscy pielgrzymowali do Gniezna, by u grobu męczennika Wojciecha modlić
                          się o grzechów odpuszczenie.
                          Przybył też do Gniezna młody cesarz Otton III zwany Rudym. Od Tralali , ktora to
                          własnymi oczyma oglądała, dowiadujemy się, ze Bolesław przyjęciem zgotowanym
                          cesarzowi i towarzyszącym mu dostojnikom wprawił wszystkich w podziw.
                          Kulminacyjnym momentem pielgrzymki była modlitwa cesarza u grobu męczennika.
                          Wtedy to cesarz, który drogę z miasta do świątyni przebył boso, płacząc błagał
                          Wojciecha o wstawiennictwo w niebiosach. Następnie odczytano dwie bulle papieskie:
                          - pierwszą - ogłaszającą biskupa Wojciecha świętym
                          - drugą - mówiącej o polskiej prowincji kościelnej z biskupstwami w Gnieźnie,
                          Kołobrzegu, Wrocławiu i w Krakowie.
                          Na uczcie pożegnalnej cesarz nalożył Bolesławowi Chrobremu swój diadem, mówiąc,
                          że godzien jest królestwa oraz ofiarował mu, w zamian za relikwie Wojciechowe,
                          włócznię św. Maurycego zwaną Świętą Włócznią. Zaliczana jest ona do największych
                          pamiątek skarbca katedry wawelskiej."

                          Tak nom poziada Tralala, a jo musza skóknóńć do skarbca i łobaczyć czy eszcze
                          tam je. Może i łobrazecek knypsna.
                          Zaro, jo tu rychtycznie dzieś mom.
                         • rita100 Re:Dzienniki z Hiszpanii 12.06.07, 22:20
                          Kraków - Praga - Kordoba Xw.
                          Wszyscy znają reportera Ibrahima ibn Jakuba. Przypomnijmy, że ten słynny
                          podróżnik pochodzenia żydowskiego w latach 965-66 wybrał się z Hiszpanii, aż w
                          nasze strony. Jego reportaże z podróży są powszechnie znane. Okazuje się, ze
                          wszelako Ibrahima ibn Jakub prowadził dziennik, w ktorym zapisywał na gorąco
                          swoje wrażenia. Dopiero niedawno ujawniono te zapiski, tym cenniejsze, ze
                          surowe, nie opracowane, zatem bardziej prawdziwe. Zanim ukażą się drukiem,
                          publikujemy - zachowując pisownię oryginału - jako pierwsi fragmenty.

                          Panie i Panowie z Warniji oto one:

                          środa. Ledwo żyje. Załydzien przez las, bardzo wiele lasów mają, nazywa się
                          'puszcza'. Wieczorem nocleg w szalasie. Wieczerza bardzo obfita.

                          czwartek. Piekne miasto Olakus (Olkusz). Wieczerza bardzo obfita, duzo miesa,
                          duzo mioda, duzo rybow. Srebra duzo kopią.

                          sobota. Nic wtorek. Piękna ziemia, chłopy orają gęsto, zboze wysokie na caly
                          chlop, dziw bierze.

                          czwartek. Koło urwało sie zepsula sie pisata chlopy pomogli. Wieczerza obfita,
                          duzo miodu, duzo placki. Piekne bialeglowy piatek. Karako (Kraków). Miasto
                          bardzo piekne, duzo domow drewnianych, ulice tez drewniane albo slomniane. Kladą
                          na ulice tarcice tak, że nie ma błota. Domy gesto kolo siebie.

                          wtorek. Dokoła duzo rzek i obfitosc ryb. Środek miasta zajmuje targ, a czego tam
                          nie ma - jest i mieso, i zboze, i ryby rozmaite, i mod i piwo, a takze żelazo.
                          Są skory i futra bardzo piekne i sukno. W wielu domach tkackie wrsztaty.
                          Najpiekniejsza rzecz jantar, tak pieknie wyrobiony, ze w środku nieraz mucha
                          siedzi jak żywa. Bardzo osobliwa rzecz.

                          Środa. Ćwierć dnia drogi od miasta jest Welecka (Wieliczka) gdzie warzą sól.
                          Duże bogactwo. Czwartek. Na górze wysokiej gród potężny bardzo, dostęp do niego
                          po stromej skale. Wał wysoki dokoła, wieza wysoka kształtna, straże srogie.

                          piątek. Korale handlują się bardzo dobrze. Bialeglowy urody wielkiej, wlosy u
                          nich jasne, płeć jasna, chichotliwe sobota.nic.

                          ----
                          hehe, fajny dziennik, tylko co oznacza jantar , tak piekny, że mucha siedzi ?
                         • rita100 Re:Druga bajka Krakowska 12.06.07, 22:21
                          Maciej Radwan Rybiński
                          "Odesłani Cyryl i Metody"
                          Biedne dzieci, którym w szkołach wmawiają, ze Krak, Smok Wawelski i Wanda to
                          legendy i klechdy. Biedni dorośli, ktorzy z całą powagą, że chrzest Polski
                          nastąpił w roku 966, kiedy najpierw Dubrawa poprowadziła Mieszka do
                          chrzcielnicy, a potem Mieszko Dubrawę do ołtarza. Owszem , Mieszko z Dubrawą
                          prowadzili się wzajemnie, ale mieszkańcy Krakowa przyglądali się temu i
                          chichotali - patrzcie, baba prowadzi tego poganina. Ciekawe, czy mu się chrzest
                          przyjmie ? W końcu się przyjął, ale z trudem.
                          Tymczasem, kiedy jeszcze Mieszko wraz ze swym ojcem Siemowitem uprawiali
                          wielomałżeństwo, w Krakowie od stu już bez mała lat dzwony zwoływaly wiernych
                          na modlitwę. A jeśli nawet nie było dzwonów, to krakowianie i tak się schodzili,
                          bo byli ochrzczeni. Zupełnie jak dzisiaj. Podczas gdy pod Kaliszem, mordowano
                          podstępnie dla pieniędzy misjonarzy, żeby ich zwłoki odsprzedawać na relikwie,
                          najpierw w całości, a potem w kawałkach, bo we fragmentach wychodzili drozej, a
                          Wielkopolanie zawsze byli pazerni i skąpi. Malopolanie wiślaccy dawno już
                          wybrali opcję europejską. I to właściwą. Dlatego mogli w IX wieku odesłać Cyryla
                          i Metodego w kierunku Moskwy. Bizancjum powiedzieli im - to nie dla nas. Za dużo
                          pompy, kadzidła i bicia poklonów. To dobre dla Rusi. Oni to lubią. My may Rzym i
                          nasze biskupstwo w Pradze. Cyrylica też nam nie odpowiada. Za dużo zawijasow.
                          Łacina to coś dla nas.
                          cdn
                         • rita100 Re:Druga bajka Krakowska 12.06.07, 22:21
                          To wszystko się przed Polakami ukrywa. Coś tam sie opowiada o Polanach, którzy
                          mieszkali w chatach z bali na polach, a nie wspomina, ze w X wieku Kraków był
                          dużym miastem z grodem obronnym - Wawelem, podgrodziem, portem handlowym na
                          Wiśle, a nad wszystkim od dwóch wieków czuwał grobowiec Kraka, rozmiarami
                          dorównujący piramidom egipskim. Nawet Ibrahim ibn Jakub, podróżnik arabski,
                          ktory niejedno widział, był pod wrazeniem Krakowa, a zwłaszcza urody krakowianek.

                          I dziś, ponad tysiąc lat później, podróżujący ze wszystkich stron świata te same
                          mają refleksje, co pokazuje dobitnie, ze Kraków jest najtrwalszą opoką.

                          Koniec bajeczki drugiej
                         • rita100 Re:Budowa katedry i sensacyjny dziennik budowy 13.06.07, 21:13
                          Król Bolesław Chrobry wykazywał wielką gorliwość około budowy kościołów. W
                          Krakowie, na Wawelu własnym kosztem wzniósł katedrę dla biskupa. Długo to trwało
                          bo budowla była wielka i wspaniała. Może właśnie wtedy zrodziło się znane
                          powiedzenie 'nie od razu Kraków zbudowano' ?
                          Domysł ów potwierdza sensacyjne odkrycie. W bibliotece kapitulnej odnaleziono
                          dziennik budowy katedry. A to stanowi niebywałą sensację, bo przecież pisał go
                          budowniczy a zatem nie tylko mnisi umieją pisać.

                          Jakże wspaniałe jest królestwo Bolesława, w którym nawet kamieniarze umieją
                          władać piórem, nie tylko kamieniem.

                          Panie i Panowie odkrywamy przed wami ten sensacyjny fragment dziennika :

                          wtorek: kładziemy kamienie
                          środa: kładziemy kamienie
                          czwartek: kładziemy kamienie
                          piątek: okropnie leje
                          sobota: kładziemy kamienie
                          poniedziałek: kładziemy kamienie
                          wtorek: kładziemy kamienie
                          piątek: kładzie...

                          Tak właśnie, kamień po kamieniu wznoszono katedrę Chrobrego.
                          schlesien.nwgw.de/foto/thumbnails.php?album=381
                          Tero ziam, co musza eszcze roz jiśc do Katedry.
                         • rita100 Re:Śmierć króla Bolesława Chrobrego 1025r 13.06.07, 21:19
                          Ostatnie słowa Chrobrego
                          "Jak nam donoszą z Poznania, wicie rozesłano na cały kraj. Od Szczecina po Grody
                          Czerwieńskie, od Gniezna po Kraków, Wrocław, Płock, Nakło wszystko smutkiem i
                          żałobą się okryło. Wielki Bolesław odszedł z tego świata. Gallus, co to swego
                          nazwiska nie chciał objawić, tak zanotował ostatnie słowa, którymi wielki król
                          na łożu boleści żegnał się z najbliższymi:

                          .... Już jakby w niejasnym odbiciu widzę potomstwo królewskie, błąkające się na
                          wygnaniu i błagające o miłosierdzie u wrogów, których ja nogami podeptałem !
                          Widzę też z daleka, jak z lędźwi moich rodzi się jak gdyby karbunkuł świetlisty,
                          który ująwszy rękojeść miecza, całą Polskę swym rozjaśni blaskiem."

                          Czyżby to były prorocze słowa ?

                          Następnie władzę objął wnuk Bolesława Mieszko II, który wraz z żoną i synem
                          Kazimierzem zmuszony został do ucieczki. Kiedy w 1040 roku zmarł ojciec,
                          Kazimierz powrócił do królestwa i rządził z Krakowa. Przeprowadził wiele reform
                          dlatego miał przydomek - Odnowiciel.
                         • rita100 Re:Trzecia bajka krakowska 13.06.07, 21:21
                          napisana przez Macieja Radwana Rynińskiego nosi tytuł:
                          "Korona za złoto"

                          Mieszko I, który był awanturniczego usposobienia, bił się ze wszystkimi dookoła,
                          a zwłaszcza z Wieletami i Brandenburgami o odzyskanie ziem odzyskanych. Bił się
                          też z Czechami o Śląsk. Małopolanie i Krakusy w tym czasie żyli sobie spokojnie,
                          handlując ze wszystkimi, bogacąc się i kładąc zręby cywilizacji i kultury.
                          Samodzielne biskupstwo krakowskie powstało decyzją papieża Sylwestra w roku 999.
                          W tym samym roku Kraków, już po śmierci Mieszka I, dostał się pod panowanie
                          dynastii piastowskiej. Ale to nieprawda, ze Bolesław Chrobry przyłączył Kraków
                          do swego państwa. Przeciwnie, to państwo piastowskie przyłączyło sie do Krakowa.
                          Nie odbyło się też bez oporu krakowian, ktorzy przewidująco wcale nie chcieli,
                          żeby każdy się do nich przyłączał !

                          W roku 1000 do Gniezna przyjechał cesarz Otton III, który przyznał Bolesławowi
                          władzę i tytuł krolewski. Naprawdę było to tak, ze Chrobry kazał damom i
                          rycerzom założyć na powitanie cesarza wszystkie ozdoby i klejnoty. Zobaczywszy
                          tyle złota cesarz zawołał:
                          - Nie godzi sie tak bogatego męża nazywać księciem lub komesem, lecz wypada
                          wynieść go na tron królewski. Po czym Otton zdjął własną koronę i włożył ja na
                          głowę Chrobrego, zabierając w zamian klejnoty i złotą zastawę.
                          Był to pierwszy, potwierdzony historycznie przypadek dojścia w Polsce do władzy
                          za pomocą korupcji.
                          cd
                         • rita100 Re:Trzecia bajka krakowska 13.06.07, 21:21
                          Mimo koronacji okazało się szybko, że krakowianie mieli - jak zwykle - rację,
                          odnosząc się powściągliwie do przyłączenia się do nich Wielkopolski i całej
                          reszty. To, co nastąpiło później, to zamieszanie dziejowe, z którym do dziś nie
                          można sobie poradzić. Trwały wojny ze wszystkimi sąsiadami. Tradycyjnie utracono
                          część ziem odzyskanych na rzecz Niemców. Walczono z Rusią nie bez strat, bo to
                          właśnie wtedy Chrobry wyszczerbił miecz o bramę Kijowa. Jeszcze gorzej było po
                          śmierci Bolesława, kiedy wybuchła wojna domowa, między trzema synami zmarłego
                          krola - Mieszkiem II, Bezprymem i Ottonem. Korzystając z chaosu, żona Mieszka,
                          Rycheza, ukradła i wywiozła z Polski insygnia władzy krolewskiej. Książe czeski
                          Brzetsław zajął i złupił Gniezno i Poznań.
                          Kolejnego władcę, Kazimierza wygnano natychmiast z Polski. Wrócił dopiero w roku
                          1034 i jedną z jego pierwszych decyzji było ustanowienie stolicy w Krakowie.
                          Dlatego do dziś nazywanym jest Odnowicielem, a nie dlatego, ze zastał Polskę
                          drewnianą, a zostawił murowaną. Kraków zastał już przecież murowany.
                         • rita100 Re:Sprawa biskupa Stanisława 13.06.07, 21:23
                          Powracamy do tej sprawy, bo wywarła wielki wpływ w dziejach naszego państwa.
                          Pamiętacie, że po Kazimierzu przydomek Odnowiciel na tron zasiadł jego syn
                          Bolesław Śmiały też znany jako Bolesław Szczodry bo ponoć był hojny. Zapowiadał
                          on , że nikt w jego państwie biedny być nie może. A swoją drogą, któż tego nie
                          mówił, jakie to odwieczne i wciąż aktualne hasło wyborcze. Ale wracajmy w tamte
                          czasy.
                          Bolesław Śmiały (1058-1079), koronował się w roku 1076. Jego obiecujące i pełne
                          sukcesów panowanie przerwały gwałtownie wydarzenia zwane w historii pod nazwą
                          "sprawy św. Stanisława"

                          "Wydarzenia te wywarły wielki wpływ na ciąg dalszy dziejów miasta. Konflikt
                          pomiędzy królem i krakowskim biskupem Stanisławem ze Szczepanowa zrodził się na
                          tle walki kościoła o autonomię i konieczność wyznaczenia w związku z tym,
                          granicy powinności względem państwa.
                          Sytuację dodatkowo zaogniło opozycja możnych skupionych wokół biskupa
                          Stanisława, którzy sprawę chcieli wykorzystać do osłabienia władzy krolewskiej.
                          Król oskarżywszy Biskupa o zdradę kazał go zamordować w 1079 r, co zostało
                          wykonane z dużą brutalnością. Tradycja przekazała, że Stanisław został zabity
                          przy ołtarzu kościoła na Skałce, a następnie poćwiartowany.
                          Król Bolesław Śmiały musiał uciekać, a władzę po nim musiał objąć jego młodszy
                          brat Władysław Herman."

                          Zostańmy jeszcze przy Stanisławie, bo jest pewna legenda, która..... stała się
                          przepowiednią.
                         • rita100 Re:OŁTARZ OJCZYZNY 13.06.07, 21:26
                          W 1088 r. zwłoki Stanisława zostały przeniesione na Wawel, gdzie zaczęły
                          odbierać częśc jako relikwie świętego. W czasach rozbicia dzielnicowego Polski
                          kult św. Stanisława, przekraczający granicę podzielonego państwa odgrywał rolę
                          integrującą, a popularna legenda przyrównywała sytuację Polski do
                          rozczłonkowanego ciała Stanisława. Biskupa ze Szczepanowa kanonizowano w 1253r.
                          W 1629r wybudowano na środku katedry mauzoleum, do którego przeniesiono zwłoki
                          św.Stanisława. Miejsce to do dziś uchodzi za swoisty 'ołtarz ojczyzny'.
                          schlesien.nwgw.de/foto/thumbnails.php?album=446
                          Św. Stanisław, obok św. Wojciecha, patrona Polski, jest także obok św. Floriana
                          patronem Krakowa.

                          Jak strasznie ważne miejsce w świadomosci narodowej zajmowała pamięć o tej
                          sparwie może świadczyć legenda, która w rzeczy samej jest przesądem.

                          Otóż św. Stanisław miał rzekomo rzucić klątwę na każdego władcę Polski, który
                          miał nadane, przez nierozwagę rodziców, imię Stanisław. Po pierwsze nigdy nie
                          zostanie koronowany w Krakowie, po drugie jego władanie zakończy się odsunięciem
                          od władzy, po trzecie jego ciało po śmierci nie zostanie złożone na Wawelu. Kto
                          nie wierzy niech zaglądnie do encyklopedii pod hasła Stanisław Leszczyński i
                          Stanisław Poniatowski.
                          Dodajmy od razu, ze w Krakowie ósmym grzechem głównym jest nieprzestrzeganie
                          tradycji i niewiara w miejscowe legendy."
                         • rita100 Re:Gorąca relacja Tralali gnieźnieńskiej 13.06.07, 21:27
                          Rany, rany tragedia na Skałce
                          Rozpacz, zdumienie, niedowierzanie w samym mieście Kraków. Drodzy Gnieźnianianie
                          co tam się dzieje w tym grodzie wawelskim, co sie dzieje. Powiadają, że nasz
                          Bolesław Śmiały zamordował biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Mimo szczelnego
                          kordonu przedostałam się przez straż otaczający kosciół na Skałce. Dotarłam do
                          diakona posługującego biskupowi do porannej mszy. Przerażony, znajduje się w
                          szoku, świeżo wyświęcony diakon powiedział mi tylko:
                          - Król ! Król ze służbą ! Wpadł do światyni ! Strasznie krzyczał i miecz miał w
                          dłoni! Uderzył mieczem w tył głowy! A potem tyle krwi! Straszne, straszne !
                          Oj, nie darmo ludziska nazywają naszego władcę raz "Szczodry", innym razem
                          "śmiały". Co teraz bedzie ?
                          Nie wiem. Ale król zamknął się na Wawelu. Jedno jest pewne. Ten czyn będzie miał
                          swoje konsekwencje, zapewne smutne dla naszego młodego królestwa.

                          Zawijam kiece i lece do Gniezna, oj, boje się boję..... wink)))
                         • rita100 Re:Na tropie prawdy 13.06.07, 21:30
                          "O co naprawdę poszło krolowi i biskupowi ? Tego do końca nie wiemy, a być może
                          i nie dowiemy się. Prawdą jest natomiast, iż na pewno nie o kilka wszetecznych
                          dziewek lub o jednorazową popędliwą surowość króla.
                          Bolesław wielokrotnie dawał do zrozumienia, ze biskup jest zdrajcą. Cóż to
                          jednak oznaczało ? Czy każdy sprzeciw woli króla jest zdradą ? Stanisław na
                          kazaniach prawił, że jest pasterzem Kościoła, którego powinnością jest dbać o
                          zbawienie dusz dla królestwa niebieskiego, nie o interes polityczny krolestwa
                          ziemskiego.

                          Tak czy inaczej wyrok w tej sprawie wydadzą przyszłe pokolenia, a na naszej
                          młodej stolicy biskupiej nieprędko zasiądzie ktoś, kto odważy się przybrać imię
                          Stanisław. Najwcześniej za dziesięć stuleci, czyli w XXI wieku."

                          Tak się ma 'sprawa św. Stanisława'.
                          schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=446&pos=3
                          tu, tu widzicie na łobrazecku. Jest tam na miejscu źródełko św. Stanisława, z
                          którego po wypiciu łyka wody ugasisz każde pragnienie. Mówią, ze to źródełko
                          leczy, tak mówią, może jest to prawda, ale ja wam powiem, że zródełko to leczy
                          duszę, zbłakaną, rozstrzaskaną wewnętrznie. Tak bym chyba to ujęła.
                          No jó !
                          Od tego miejsca powinniśmy zwiedzać Kraków od strony historycznej.
                         • rita100 Re:Władaysław Herman 14.06.07, 20:29

                          miał podobno do Krakowa dużą niechęć i dlatego chętnie uciekał do mazowieckiego
                          Płocka. Jak mówi legenda, od wilgoci i niedobrego klimatu panującego w stolicy,
                          nabawił sie choroby wrzodowej. Zdrowie przywróciły mu okłady, z kwiatów , które
                          wyrosły na piasku, w miejscu objawionym mu we śnie przez Najświętszą Marię
                          Pannę. Miejsce to zostało nazwane "Na Piasku", a władca z wdzieczności wystawił
                          tu kosciół, który dał początek barokowej świątyni oo.Karmelitów.
                         • rita100 Re:Cudowne uzdrowienie 1090 14.06.07, 20:31
                          Kraków - Płock 1090
                          Tralala zapisuje w dzienniku gnieźnieńskim tak:
                          "Książe Władysław Herman, brat Bolesława Szczodrego, który po tragicznym zgonie
                          biskupa Stanisława i wygnaniu króla objął władzę w Polsce, nie podziela upodobań
                          dziada, ojca i brata i nad uroki Wawelu przedkłada płocką skarpę.
                          Niestety , szkorbut i inne choroby i wrzody męczą od pewnego czasu Władysława
                          Hermana, który z bólu nie wiedział, co począć, bo żadne leki nie przyniosły mu
                          ulgi. Ostatniego czasu jak mówi jego medyk znużony, obolały Władysław Herman
                          zasnął. W śnie ujawiła mu się piękna niewiasta, która kazała mu się udać
                          nieopodal miasta i tam szukać ukojenia. Tak też zrobił, pojechał za miasto i
                          kopał ziemię, aż dokopał się białego jak śnieg piasku, gdy przetarł nim miejsce
                          obolała, choroba jak za dotknięciem cudownej różczki ustąpiła.
                          I tak wdzięczny książę na tym miejscu postawił kosciół, który powinien się zwać
                          Matki Boskiej Śnieżnej Na Piasku.
                         • rita100 Re:Bolesław Krzywousty (1102-1138) 14.06.07, 20:32
                          Po śmierci Władysława Hermana tron krakowski objął jego syn Bolesław Krzywousty,
                          który wprawdzie pochowany został obok ojca w Płocku, ale rządy swe sprawował
                          niewątpliwie w Krakowie.
                         • rita100 Re:Tajemniczy gość księcia Bolesława 14.06.07, 20:35
                          Kraków 1130 r.
                          W ostatnią niedzielę na niedzielnej mszy , nasza redaktorka gnieźnieńska Tralala
                          siedząc , zauważyła w prezbiterium katedry wawelskiej nową, nieznaną wcześniej
                          postać. Mąż ów siedział blisko księcia i cieszył się wyraźnie jego względami.
                          Kim jest tajemniczy nieznajomy ? Podchodzi do Krystka z Wolbromia, na pewno coś
                          nam powie.
                          - Na dworze księcia nowa twarz. Kto to ? Poseł obcego kraju ? Nowy doradca
                          księcia? - pyta Tralala
                          - Ani to, ani to. To kronikarz !
                          - ??????
                          - Też nie znałem tego słowa - mówi Krystek - Kronikarz to ten, co rok po roku
                          opisuje życie sławnych mężów i wielkich krajów. Nasz książe zasługuje na takie
                          upamietnienie.
                          - Z pewnością tak - odpowiada Tralala - ale skąd ów... kronikarz czerpie wiedzę
                          dla kreślenia swego dzieła ?
                          - Nasz gość wiele czyta, szpera w starych archiwach, ale najczęściej godzinami
                          rozmawia ze starymi ludźmi, słucha, notuje, a potem wieczorami przy świecy pisze
                          swoją kronikę.
                          - Kiedy będzie można ja przeczytać ?
                          - Powstają trzy księgi. Dwie pierwsze mówią o czasach najdawniejszych i te -
                          myślę - w krórce będą dostępne w zamkowej czytelni.
                          - Ostatnie pytanie, bo muszę pilnie poinformować Gniezno. Jak się nazywa ów
                          kronikarz ? Z jakiego kraju pochodzi ?
                          - Nie jestem upoważniony do przekazania tej informacji. Ostatni rozkaz księcia
                          stanowi, ze osobiste dane jego współpracowników mają być chronione przed obcymi.

                          Donoszę uprzejmie, że Tralala gnieźnieńska śledziła ukradkiem owego kronikarza i
                          tak napisał w swoich dopiskach wink
                          "Mąż ten niby jutrznie z brewiarza odmawiał, ale myśląc, ze nikt nie widzi,
                          ślimaki wielkie, co to na lisciach winogron siedzą, do kaptura wkładał. Musi
                          więc z Galli pochodzić, bo tam wolą to paskudztwo, zamiast kapusty z grochem
                          zjadać (tfu!). A jak imię swoje chce zataić, to znać go będziemy Gallem Anonimem
                          !!!!"
                         • rita100 Re:Testament Bolesławe 1138r 14.06.07, 20:37
                          Kraków 1138r
                          Wielką żałobą okryła się cała ziemia polska. Odszedł z tego świata najlepszy z
                          władców, książe Bolesław Krzywousty. Potęga umysłu. Bowiem książę, w trosce o
                          jedność swego państwa pozostawił nam testament. W dokumencie owym podzielił
                          państwo na dzielnice pomiędzy swoich synów, iżby sie nie wadzili między sobą.
                          Tak tedy Władysławowi przypadł Śląsk, Bolesławowi Mazowsze, Mieszkowi
                          Wielkopolska, zaś Henrykowi ziemia sandomierska. Te oddał w dziedziczne
                          władanie. Ale nie koniec na tym. Książe Bolesław Krzywousty wykroił jeszcze
                          dzielnicę, na którą składały się częsci Pomorza, Kujaw, Wielkoposki, ziemi
                          sieradzko-łęczyckiej i krakowskiej. Dzielnica ta przypadać ma zawsze
                          najstarszemu z synów, seniorowi.

                          Podziwiamy przeto mądrość naszego świętej pamięci pana, a przy tym cieszymy się
                          niezmiernie, jako że stolicą owej senioralnej dzielnicy będzie Kraków. To wiemy,
                          ze nie ma ważniejszego miasta niz nasze. Testament księcia Krzywoustego niejako
                          to przypieczętował, za co wdzięczność nasza i uznanie.
                         • rita100 Re:Czwarta bajka krakowska 14.06.07, 20:39
                          Maciej Radwan Rybiński
                          "Prawdziwy władca tylko z Krakowa"

                          Bolesław Śmiały wcale nie był taki śmiały. Przeciwnie, bardzo był wstydliwy, co
                          zresztą w rodzie Piastów często sie zdarzało. Jego przydomek wziął się stąd, ze
                          kiedy chował się po katach, wołano za nim - Bolek, wyłaź ! Bolek , bądź śmiały !
                          Lud słysząc te okrzyki, dochodzące z Wawelu mówił: - nasz Bolesław, ten jest
                          Śmiały. I tak zostało: Bolesław miał jeszcze drugi pseudonim, Szczodry,
                          przypisany mu także przez nieporozumienie. W roku 1068 u stóp krola wielmożni z
                          różnych krajów składali daniny w złocie i srebrze. Zebrała się góra pieniędzy i
                          klejnotów, na widok której pewien mnich zaczął jęczeć i wzdychać, że to by
                          chciał. Bolesław pozwolił mu zabrać tyle skarbów, ile zdoła unieść. Mnich zdjął
                          habit, napakował go jak worek, zarzucił na plecy i skonał z wysiłku. Bolesław
                          nie pozwolił go pochować, tylko kazał utopić chciwca w Wiśle, razem z klejnotami.
                          Był to pierwszy drastyczny przykład antyklerykalizmy króla. Ale nie ostatni. W
                          kwietniu 1079 roku Bolesław zamordował biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Różnie
                          mówią, jak tam było - albo król osobiście przebił mieczem biskupa przy ołtarzu w
                          kosciele Dominikanów, albo kazał go poćwiartować na pniu, który do dziś
                          przechowują na Skałce. Nie wiadomo też dokładnie, za co król zabił biskupa.
                          Niewykluczone, ze miał rację pewien bardzo stary mieszkaniec Krakowa, który
                          powiedział mi, ze Bolesław bardzo Stanisława nie lubił. Ale mogło być też i
                          całkiem inaczej, bo wszystko, co w tej sprawie wiemy, pochodzi od pewnego Galla,
                          piszącego Anonimy, którego nie należy mylić z Gallem, biskupem polowym WP w II
                          Rzeczpospolitej, który naprawdę nazywał się Gała, tylko zmienił nazwisko, żeby
                          było ładniejsze.
                          Anonimowy Gall sam był mnichem, więc mógł coś przekręcić, zwłaszcza że w tych
                          czasach nie wynaleziono jeszcze cenzury ani poprawności politycznej.
                          Cała historia z królem i biskupem stała sie na wieki symbolem konfliktu władzy
                          duchownej i świeckiej, osiągając szczyt popularności w PRL, kiedy każdy
                          sekretarz KC PZPR czuł się Bolesławem Śmiałym, tylko nie miał odwagi, zeby
                          pojechać do Krakowa. W każdym razie pogłoski, ze Bolesław Śmiały był
                          Towarzyszem, należy uznać za przesadzone.
                          cd
                         • rita100 Re:Czwarta bajka krakowska 14.06.07, 20:40
                          Po rządach następcy Bolesława - Władysława Hermana władzę objął Bolesław
                          Krzywousty, nazywany tak dla pewnych efektów urody. Ale że władza upiększa,
                          Bolesław miał powodzenie, dwie żony z zacnych rodów i moc nałożnic. Był bardzo
                          dzielny w polu i w łożnicy, wygrał wiele wojen, nie tylko z cesarzem Henrykiem
                          V, ale i z własnymi krewnymi. Brata Zbigniewa oślepił i zabił, ale odprawił
                          potem pokutę, co przyniosło mu ulgę. Spłodził pięciu synów i dla uniknięcia
                          masakry podzielił Polskę miedzy nich i na dzielnice. Nie było to posunięcie
                          najszczęśliwsze, bo żaden z braci nie chciał się zadowolić swoim. Jedna tylko
                          zasada wprowadzona przez Krzywoustego okazała się prorocza, kto jest princepsem,
                          ten ma władzę zwierzchnią, ten rządzi Krakowem. I tak zostało do dziś. Kto włada
                          Krakowem, choćby tylko duchowo i intelektualnie, ten jest prawdziwym władcą
                          Polski. Reszta to plewy. wink
                          --
                          dobry jest ten Pan Maciej, ale czekają w kolejce dalsze bajeczki jeszcze lepsze,
                          np. o Kaczyńskich w grocie Łokietka w Ojcowie.
                         • rita100 Re:Tajemnicza śmierć Kazia Sprawiedliwego 14.06.07, 20:43
                          Kraków 1194
                          Miastem Krakowem i dzielnicą krakowską, a rychło wszystkimi ziemiami
                          piastowskich książąt wstrząsneła wieść niespodziewana i bolesna; po dniu
                          pracowitym i pogodnym Kazimierz Sprawiedliwy, jako to było w jego zwyczaju
                          zasiadł do biesady z gośćmi i dworzanami.
                          Jak opowiedział mistrz paryskiego Uniwersytetu Wincenty Kadłubek, w ów czas
                          współpracownik monarchy: "Kiedy wszyscy się radowali wspólnie, król, ta jedyna
                          gwiazda państwa, właśnie wtenczas, gdy niektóre pytania o zbawieniu duszy
                          kapłanom zadawał, wychyliwszy mały puchar, na ziemię , upadł i umarł. Bo nie ma
                          tu (na ziemi) ani jednej kropli bez goryczy. Wypił i padł na ziemię."
                         • rita100 Re:Piąta bajka krakowska 14.06.07, 20:44
                          Maciej Radwan Rybiński
                          "Dziś diabła nie ma ?"

                          Naonczas działy się w Krakowie dziwne rzeczy. Zwłaszcza z oceną przez lud
                          czołowych polityków ówczesnych czasów. Władysław II nie doczekał się przydomku
                          Okrutny, chociaż kazał swojemu ulubionemu rycerzowi Piotrowi Włostowicowi
                          najpierw wykuć oczy i urwać język, a potem, ponieważ mu mało, jeszcze uciąć
                          głowę. Widocznie lud bał się, że zły przydomek tak rozeźli króla, iż głowy
                          zaczną spadać masowo. Zresztą na wszelki wypadek wygnano go z Krakowa, a to była
                          większa kara niż łupienie oczu. Z kolei Kazimierz II miał przydomek
                          Sprawiedliwego, ale sprawa z dzisiejszego punktu widzenia nie jest wcale jasna.
                          Podobno przyznano mu ten zaszczytny tytuł za to, że kiedy pewien młodzieniec
                          uderzył go w twarz przy w grze w kości i został skazany za obrazę majestatu na
                          śmierć, Kazimierz darował mu życie i wygłosił przy tym wzniosłą mowę o
                          roztropności i rozumie.

                          Trzeba sobie zadać pytanie, czy Kazimierz Sprawiedliwy mógłby być dziś liderem
                          Prawa i Sprawiedliwości i czy w ogóle nadawałby się z jego poglądami do
                          któregokolwiek z ugrupowań i czy miałby szansę na karierę polityczną, czy
                          skończyłby w klasztorze Franciszkanów przy Grodzkiej. Nie ma przecież
                          wątpliwości, ze żaden z dzisiejszych polityków, a już zwłaszcza sprawujących
                          władzę, dostawszy po gębie, wybaczyłby winowajcy i jeszcze wygłaszał rzewne
                          kazania. Takich cudów, jakie działy się w Krakowie wtedy, dziś nie ma, zwłaszcza
                          w Warszawie.
                          cd
                         • rita100 Re:Piąta bajka krakowska 14.06.07, 20:45
                          Natomiast krwiożerczy Władysław Wygnaniec zrobiłby zawrotną karierę, szczególnie
                          w LPR, a wyłupywanie oczu i wyrywanie języka byłyby transmitowane na żywo przez
                          radio. Wtedy radia nie było, był tylko mistrz Wincenty Kadłubek, któremu
                          zawdzięczamy te opowieści. To świadczy o potędze słowa pisanego juz w wieku XII.
                          Bo przecież Kadłubek, mógł to opisywać wszystko odwrotnie a wtedy Kazimierz
                          byłby Niesprawiedliwy, a Władysław Łagodny. Biedne dzieci miały fałszywy obraz
                          tamtej epoki.

                          A były to czasy, gdy w Krakowie, pojawił się diabeł i zaczął robić swoje
                          sztuczki. Oczywiście diabelskie. Pewnego duchownego znaleziono pod łożem
                          ladacznicy. Zrobiłby się niewątpliwie skandal, gdy nie wytłumaczono, ze to złuda
                          diabelska. To diabeł dla omamienia wiernych przyjął postać duchownego, w dodatku
                          biskupa, i w tej roli figlował z nierządnicą. Także i ta wersja przeszła do
                          historii. Dziś diabła nie ma, jego rolę przejęły archiwa IPN. Ciekawe jest, czy
                          w przyszłych kronikach młodych Kadłubków zwycięży wersja i złudzie czy o
                          nierządzie. A sporo od tego zależy.
                         • rita100 Re:Miasto Senioralne (1138-1320) 14.06.07, 20:46
                          "Rozdrobnienia państwa nie udało się uniknąć mimo przemyślanych starań Bolesława
                          Krzywoustego. W latach rozbicia dzielnicowego (1138-1320), im bardziej słabła
                          pozycja Polski na arenie międzynarodowej to paradoksalnie pozycja Krakowa rosła
                          w górę tak politycznie jak i gospodarczo.
                          Pomijając straszny czas najazdów tatarskich, szczegolnie ten z 1241, a kończy
                          odparta od bram miejskich wyprawa Mongołów z 1287r, to właśnie w okresie
                          rozbicia dzielnicowego Kraków uzyskał fundamenty swej potęgi.
                          Każdy z książąt piastowskich, a jak na złość w tych trudnych dla kraju czasach
                          dynastia ta była płodna nad podziw, patrzył łakomym wzrokiem na wawelskie
                          wzgórze, którego posiadanie dawało przewagę nad innym krewniakami i pozwalało na
                          dumną koronę Wielkiego Księcia.

                          W 1286 r Leszek Czarny wyraził zgode na otoczenie miasta murami, w 1306
                          Władysław Łokietek nadał Krakowowi wagę, a w 1257 roku Bolesław Wstydliwy
                          ulokował miasto."

                          Tak wszyscy musieli na to pracować.
                         • rita100 Re:Miedzy Hanzą a Lewantem 14.06.07, 20:49
                          Kraków się rozwijał jak cholera, niesamowita ilość powstawała obiektów,
                          kościołów, domów i co dalej.... nic tylko podziwiać...
                          Książe Bolesław Wstydliwy swój przydomek zawdzięczał ślubom czystości, jakie
                          zawarł zgodnie ze swoją małżonką bł. Kingą. W XXIw. niewątpliwie szokuje
                          świadomość, ze czystość tę rozumiano jako absolutną wstrzemięźliwość od aktów
                          pożycia w małżeństwie. Sam książe, jako polityk i wódz, niczym szczególnym się
                          nie wyróżniał poza porażkami, ale jako gospodarz wykazał się talentem i
                          dalekowzrocznością godną podziwu i zazdrości i miał on doniosły wpływ na
                          historię Krakowa.

                          Na skutek najazdów tatarskich i rozwoju sztuki żeglarskiej utracił Kraków
                          przejściowo swe znaczenie handel śródziemnomorski. Nowe szlaki zaczęły się
                          wytyczać. Kraków na tych nowych szlakach handlowych stanowił dobrym punktem
                          handlowym , dlatego sciągali do niego i kupcy i rzemieślnicy z Niemiec. Kiedy
                          Kraków przejął w swoje ręce handel miedzią ze złóż węgierskich na Słowacji,
                          osiągną szczyt gospodarczej potęgi. Wyrazem tego było członkowstwo w Hanzie. W
                          ciągu XIV wieku ustaliły się też powiązania Krakowa z Norymbergią, Lipskiem,
                          Brugią i Gdańskiem.
                          Dlatego też trzeba było lokalizować miasto.
                         • rita100 Re:Kto mury zbuduje ? - pyta Tralala gnieźnieńska 14.06.07, 20:55
                          Tu wasz reporter gnieźnieński. Jestem właśnie w Krakowie, oglądam piękne sukno
                          na targu, a targ ten ogromny jest, a ludzi pełno, szczególnie ściągnęli tu
                          Niemcy widząc jak miasto sie rozwija. Radzą, dyskutują tak głośno, że dokładnie
                          powtórzę co tam się dzieje.
                          Kraków 1226
                          Ale dyskusja trwa o przyszłości grodu. Mowią tu , że Niemieckie i śląskie miasta
                          jedno po drugim przeprowadzają nowoczesne reformy ustroju wzorowane na
                          doświadczeniach Magdeburga czy Lubeki. Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że
                          książe Leszek Biały ma zmysł nadać swemu miastu nowe prawa. Zaprosił nawet kilku
                          gości by przeprowadzić dyskusję na ten temat.
                          Leszek Biały właśnie woła do siebie Sołtysa Piotra, biskupa krakowskiego Iwo
                          Odrowąża i krakowskiego Kuśnierza Henryczka. O,jek psianknie jidó panoczki do
                          króla, jek psianknie...
                          - Tralala gnieźnieńska ! - ryczy król - Wlazuj na Wawel. Jekeś taka ciykawa to
                          zadawaj pytania.
                          - Jó ! - łoglónda sia za sie Tralala
                          - Joł ! - chodź chibko, no łuż wszyscy só.
                          Tralala nabrała ochoty, bo ziedza łu nij jek łu JKM i pyto sia :
                          - Czy naprawdę Kraków potrzebuje zmian ? Wasze miasto istnieje od czasów księcia
                          Kraka, dobre 400 lat - i wciąż dobrze się miewa. Czy warto zmieniać coś co
                          dobrze funkcjonuje ?

                          Sołtys Piotr : - Rzeczywistośc nie wygląda tak różowo. Od śmierci księcia
                          Bolesław Krzywoustego obserwujemy kryzys, władza słabnie, na drogach zbójowie,
                          mieszkańcy się boją....

                          Biskup Iwo Odrowąż: - Dodajmy jeszcze, ze wieść niesie, jakoby daleko na
                          wschodzie ruszyła na Europę wielka nawała pogańskiego tatarstwa. Ich władca
                          zowie się jakoś dziwnie - Temudżin. Straszne docierają wieści o ich
                          okrucieństwie! Padają pod ich ciosami wielkie miasta, a Kraków nie ma nawet
                          wałów obronnych !

                          Henryk Kuśnierz: - A kto te mury zbuduje? Książe, którego kasa świeci pustkami?

                          Sołtys Piotr: - Książe chce oddać władzę w Krakowie w rece mieszkańców miasta.

                          Henryk Kuśnierz: - Ostatniego lata wróciłem z krajów niemieckich. Tam
                          najzacniejsi mieszkańcy zasiadają w radzie miejskiej.

                          - Czego wieć potrzebujecie Wielcy Panowie ?- pyto Talala

                          Henryk Kusnierz: - Wielkiego placu handlowego, wielkiej wagi miejskiej, nowych
                          osadników z róznych stron i nowych działek dla osiedlania sie i handlowania.

                          Biskup Iwo Odrowąż: - Miasto widzę ogromne !

                          Na te słowa 'Miasto widzę ogromne' Gnieźnieńska Dama podziękowała za
                          zaproszenie, łodzitoła sia i pojechała karetą wieśći do Gniezna zawieść ?
                         • rita100 Re:Tatarzy w Krakowie 1241r 14.06.07, 20:57
                          Straszna klęska spadła na Kraków. Jak pisze najlepszy z kronikarzy 'są to ludzie
                          bezbożni, srogiego umysłu, małej postawy, nóg krótkich, nosa płaskiego i
                          wklęsłego, twarzy szerokiej bez brody, oczu małych, piersi przestronnej,
                          rozłożystej, cery brzydkiej, czarnawej. Żywią sie końskim mlekiem, posoką i
                          ścierwem, chleba, soli i żadnych przysmaków nie cierpią. Do wszetecznosci zaś i
                          cielesnej rozpusty nadzwyczaj są skłonni.'
                          Klęska nazywa się Tatarzy.

                          Akurat w Popielec Tatarzy podstąpili pod Kraków, ale nie znaleźli nikogo, bo kto
                          zyw uciekał jak najdalej. Rozjuszeni tym Tatarzy wyładowywali wściekłość, burząc
                          domy i kościoły na koniec w Wielkanoc puścili z dymem całe miasto. Jedynie
                          kosciół ś. Andrzeja z ludem, ktory się w nim schował, nie udało się spalić.

                          Książe Bolesław Wstydliwy zbiegł dla ocalenia na Węgry, do króla węgierskiego,
                          ktorego córkę pojął za żonę.
                          Tralala juz wie, ze Kinga jej było na imię smile
                         • rita100 Re:Szósta bajka krakowska 14.06.07, 20:58
                          Maciej Radwan Rybiński, a tytuł:
                          "Prawdziwa historia hejnału"

                          Tylekroć słyszę , ze polityk z Krakowa pojechał na Wybrzeże spotkać się z
                          politykiem z Gdańska, ciarki przechodzą mi po plecach. A wszystko dlatego, że
                          przypomina mi się Leszek Biały, starszy syn Kazimierza Sprawiedliwego. Zdobywszy
                          koronę i nawet bullę papieską, potwierdzają jego prawo do władzy, pojechał
                          lekkomyślnie na zjazd książąt do Gąsawy i został tam zakuty przez ludzi
                          Świętopełka, księcia pomorskiego. Miecze już dziś wyszły z mody, ale są za to
                          wywiady prasowe, oświadczenia i deklaracje publiczne. Lepiej uważać.

                          O Leszku Białym piszą w podręcznikach, że zmarł nie zostawiwszy następcy.
                          Dziwne, że organizacje feministyczne nie wzięły się jeszcze za poprawienie tych
                          podręczników i encyklopedii, bo Leszek Biały miał córkę, która na dodatek
                          została świętą i nadaje się doskonale na patronkę ruchów feministycznych.
                          Salomea wyszła za mąż za króla węgierskiego Kolomana i wymusiła na nim złożenie
                          przysięgi o wzajemnym zachowaniu czystości. Pewnego razu jednak Salomea uległa
                          podszeptom szatana i przystroiła się w piękne szaty. Mąż powróciwszy z
                          polowania, zapomniał o ślubach, chwycił Salomeę, w ramiona i juz niósł ją do
                          łożnicy, by dać upust męskim chuciom, ale w ostatniej chwili udało mu się
                          opanować żądze i zostawił żonę nietkniętą.
                          Tak, byli kiedyś prawdziwi mężczyźni. Od tej pory Salomea ubierała się wyłącznie
                          niechlujnie i gdyby żyła do dziś pisałaby felietony.

                          Oprócz Leszka Białego mieliśmy niedługo po tym na tronie krakowskim Leszka
                          Czarnego. Więcej Leszków kolorowych nie było, choć niektórzy powiadają, ze
                          Leszków Czerwonych przeżyliśmy cały hufiec. Teraz został nam już tylko Leszek
                          Balcerowicz, który musi odejść, a jak już odejdzie, przejdzie do historii jako
                          Leszek Okrutny.
                          cd
                         • rita100 Re:Szósta bajka krakowska 14.06.07, 21:00
                          Pomiędzy Leszkiem Białym a Leszkiem było głównie bezkrólewie, bezhołowie, walka
                          o władzę i dwa najazdy tatarskie. To wtedy własnie jakiś Tatar strzałą
                          wypuszczoną z łuku przeszył trębacza na wieży koscioła Mariackiego, grającego na
                          trwogę. Chociaż niektórzy mówią, ze nie mógł tego zrobić, bo kościoła w tym
                          czasie jeszcze nie było. Inni dowodzą, że wymyślono tą historię w XIX wieku, a
                          jeszcze inni, ze w 1926 roku legendę tą stworzył amerykański dziennikarz Kelly w
                          ramach poparcia Amerykanów dla Piłsudskiego i zamachu majowego. Podobno na
                          Krymie krąży wersja, ze Tatar strzelił do trębacza tylko dlatego, ze ten
                          fałszował. Jest to oczywiscie ohydne pomówienie, wyraz skrajnego antykrakowizmu.
                          Mam własną wersję - Tatar strzelił jako jedyny z oblegających, bo był przygłuchy
                          i nie dotarł do niego urok melodii, a rozeźleni mieszczanie krakowscy sprali go
                          na kwasne jabłko. Na pamiątkę podaje się dziś w Krakowie tatara po polsku z
                          jednym jajem ze względu na doznane inwalidztwo.
                          Podobno krakowianie, wiedzeni tradycyjnym humanitaryzmem, opatrzyli
                          zmaltretowanego Tatara, ale trzymają go do dziś w lochach pod Wawelem i
                          wypuszczają tylko raz w roku na ulicę jako Lajkonika. Ale nie wiadomo, jak długo
                          jeszcze, bo rozeszły się pogłoski, że w minionej epoce Lajkonik wspólpracował
                          pod kryptonimem Konik Garbusek i teraz czeka go lustracja, a w rezultacie zakaz
                          pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat. Pewnie jeszcze musi przejśc
                          lustrację bajeczek czy nie pokazuje pewnych niedozwolonych zachowań.
                         • tralala33 Re:Szósta bajka krakowska 15.06.07, 20:50
                          Od jutra zaczynam czytać obiecuję. A dziś ponoć świętujemy 750 rocznicę
                          założenia Wielkopolski.
                         • rita100 Re: Zasadźcy z palikami 1257r. 15.06.07, 21:53
                          To ni zginie Tralala, żol co z Olsztyna ni mowam lokacji, tyż byśma dali ku
                          pamnienci.

                          Zasadźcy z palikami 1257r.
                          Wenowajecie , jek Tralala Gnieźnieńska goda z zasiadźcami Krakowa: Jakubem z
                          Nysy, Gedkiem Stilwoytem i Ditmarem Wolkiem.

                          - Proszę wyjaśnić, po co zakładać, czy tez lokować, nowe miasto, skoro Kraków
                          istnieje od tak dawna, iż nawet najstarsi ludzie nie pamiętają od kiedy.

                          Gedko: - Oczywiście, ze istnieje. Co więcej, jakieś czterdzieści lat temu był
                          już lokowany. Dziś myslimy, ze miastu potrzebna jest inna wizja.

                          Jakub: - Potrzebna nam przede wszystkim wizja miasta z rozmachem.

                          - A jaką wizję panowie macie ?

                          Gietko: - Miasto jeśli patrzeć na nie z góry, bedzie przypominało szachownicę.
                          Regularne kwadraty, w nich zaś wytyczone działki. Nazywamy je kuriami.

                          - To znaczy, ze to, co już stoi zostanie zburzone ?

                          Ditmar: - Częściowo tak. Po częsci zrobili to już Tatarzy. Ale my przesuniemy
                          centrum na zachód, tam jest stosunkowo pusto.

                          - I tam bedzie rynek ?

                          Jakub: - Tak. Rynek będzie ogromny ! Rynek bedzie kwadratowy, z każdego boku
                          wyjdą trzy ulice. Wszędzie kąty proste.

                          - Czy to nie przesada, taki ogromny rynek ? Toż ludzie się pogubią na takim błoniu.

                          Gedko: - Myślimy przyszłościowo, na kilkaset lat do przodu.
                         • rita100 Re: WIELKA LOKACJA 5.06.1257 15.06.07, 21:54
                          Po wielu latach dyskusji, przygotowań i prób wreszcie dokonało się !
                          Mając na uwadze ogromną skalę zmian, Tralala Gnieźnieńska poprosiła księcia o
                          wywiad dla naszego Forum Warnija. Książe wyraził zgodę, zaznaczając jednak, ze
                          chce by wywiad odbył się w towarzystwie jego żony Kingi.

                          - Przed wami ogromne inwestycje, czy skarb waszej wysokości temu podoła ?

                          Książe Bolesław Wstydliwy: - Skarb podoła.....

                          Księżna Kinga: - Dzięki solnemu wianu z Bochni i Wieliczki.

                          Książe Bolesław: - No właśnie. Ale to nie wszystko. Liczę, że do miasta ściągnie
                          bogaty kapitał z Niemiec, Ślaska, Węgier, Czech. Zakładam, iż rozwinie się
                          handel, rzemiosło będzie kwitnąć, a mieszkańcy będą się bogacić.

                          - Ale czy książe nie boi się napływu obcych! Zginie nasza tradycja, nasza
                          toższamość !

                          Książe Bolesław: - Nie boję się. Jestem pewien, ze wkrótce przybysze przejdą
                          proces głębokiej asymilacji i polonizacji. Próbował tego dokonać mój ojciec
                          Leszek Biały, ale śmierć pokrzyżowała mu szyki, no i potem ten straszny najazd
                          tatarski.
                          Ale teraz musi się nam udać !

                          Księżna Kinga: - Pora na nieszpory, Książe zaproś Panią Tralale Gnieźnieńską do
                          modlitwy z nami.
                         • rita100 Re:Pamiętnego dnia 5 czerwca 1257 r. 15.06.07, 21:55
                          Bolesław Wstydliwy pragnąc odbudować miasto i zapewnić jego rozwój korzystał ze
                          wsparcia matki Grzymisławy i małżonki Kingi. Postanowił sprowadzić osadników i
                          odbudować miasto w nowym kształcie, według zasad, które były juz sprawdzone w
                          maistach śląskich, niemieckich, czeskich czy węgierskich.

                          Pamiętnego dnia 5 czerwca 1257 r. na wiecu we wsi Kopernia koło Pińczowa, książę
                          Bolesław Wstydliwy nadał miastu przywilej na mocy ktorego zasadźcy mieli na nowo
                          zorganizować miasto Kraków.
                          Od tej pory relacja miedzy władcą , a mieszkańcami miasta zmienia się
                          zasadniczo. Partnerem księcia nie jest indywidualny człowiek lecz wspólnota.
                          Prawo magdeburskie powstało w XIIIw. nazywano u nas - niemieckim.
                          Lokacja miasta stanowi proces, który rozpoczął długi, bo trwający 530 lat, okres
                          w historii miasta. Prawo magdeburskie, wtedy wprowadzone, regulowało życie
                          miejskie, aż do czasów Konstytucji 3 Maja. Niektóre akty rozporządzenia
                          funkcjonują do dziś.
                         • rita100 Re:Śmierć księcia Bolesława Wstydliwego 15.06.07, 21:56
                          7 grudnia 1270r zmarł przeżywszy lat pięćdziesiąt trzy książe krakowski i
                          sandomierski Bolesław zwany z łacińska Pudicus, co oznacza Skromny
                          (...)
                          Choć prowadził liczne walki, głównie z pogańskimi Jadźwingami, duch rycerski nie
                          był jego żywiołem.
                          Jako człowiek zyskał sobie opinie czystego, wstydliwego, skromnego i łagodnego,
                          nikomu złem za złe nieodpłacał.
                          Małżeństwo jego było przykładne, ślubu czystości całe życie dotrzymujące.
                          Doczesne szczątki księcia złożono w kościele oo.Franciszkanów w Krakowie, gdzie
                          już spoczywała jego siostra Salomea, zmarła w nimbie świętości w 1268r.
                         • rita100 Re:Hordy pogańskich Prusów i Jadźwinków napadają : 15.06.07, 21:57
                          Po Bolesławie Wstydliwym władzę objął Leszek Czarny. Mino dobrego poczatku,
                          rychło liczne powstały rozruchy i wojny, efektem były zazdrosci, ze tak liczne
                          kraje, udalo mu się połączyć.
                          Przyszło mu walczyć z księciem Lwem Halickim, z pogańskimi Jadźwingami i
                          Prusakami, Tatarami, Litwinami oraz rodzimymi rywalami do krakowskiego tronu.

                          Pewnego razu, gdy liczne hordy pogańskich Prusów i Jadźwingów nań napdały,
                          książe nie wiedział, co czynić, a gdy się wahał i bił z myślami, czy walczyć,
                          czy wycofać swe hufce, stała się rzecz nieoczekiwana, cudowna: oto ukazał sie
                          księciu Michał Archanioł, który go upomniał, 'aby bez żadnego namysłu i zwłoki
                          gonił za nieprzyjacielem, zapewniając go, ze zwycięstwo otrzyma'.
                          Przywołał książe Leszek rycerzy i opowiedział im swoje widzenie. W boju walczyli
                          z niespotykaną dzielnością. Na polu pobite zostawili nieprzyjacioły. A gdy po
                          bitwie strasznej policzono szeregi leszkowych rycerzy okazało się, ze żaden nie
                          poległ.
                         • rita100 Re:Leszek Czarny kontra Konrad na Mazowszu 15.06.07, 21:59
                          Niedługo jednak hydra buntu, której nie wszystkie członki obcięto, pokój dawała
                          księciu. Ledwie dwa lata minęły, gdy znowu odwieczny do krakowskiego tronu
                          pretendent Konrad, książe na Mazowszu i Czersku, po stołeczny Kraków wyciągnął
                          rękę, licznych znajdujących popleczników.
                          Tylko miasto Kraków i zamek murem stanął za Leszkiem Czarnym i jego zoną
                          Gryfiną. Zostali oni na zamku z małą garstką przychylnych mu rycerzy. I oto tak
                          zapisał kronikarz:
                          'szczęśliwą natchnioną myślą książe Leszek Czarny udał się do mieszczan
                          krakowskich, i tak żonę swoją Gryfinę, jako i zamek ich wierności i obronie
                          poruczył, obiecawszy, że tę przychylność od nich doznają, po zawojowaniu
                          nieprzyjaciół szczodrze im wynagrodzi...'
                          Sam zaś ruszył na Węgry po pomoc. Nie pierwszy i ostatni raz na Węgrzech szukał
                          książe pomocy. Gdy dzikie zastępy Tatarów pustoszyły miasto książe właśnie
                          schronił się na Węgrach. Mieszczanie krakowscy zdołali się obronić.
                          Na wezwanie Konrada z Mazowsza do poddania oraz na obietnice jego popleczników,
                          ze jest on księciem sprawiedliwym i łaskawym odpowiedzieli mieszkańcy Krakowa:
                          ' Nie godzi się nam działać wbrew przysiędze, którąśmy złozyli, kalać sie
                          krzywoprzysięstwem i za życia Leszka poddawać się pod władzę Konrada, to nie
                          zgadza się z naszym sumienie, aby posłuszeństwo raz zaprzysiężone wypowiadać
                          Leszkowi.'
                          Rozeźlony postawą krakowian Konrad z Mazowsza spustoszył okolicę, z ktorej
                          rychło musiał uchodzić pobity przez Leszka i jego węgierskich sprzymierzeńców.

                          Mieszkanom krakowskim, ktorzy zamek utrzymali, ponadawał Leszek liczne
                          przywileje, zaś miasto Kraków obwarował wałami.
                         • rita100 Re:Truciciel na dworze 15.06.07, 22:00
                          Starania o koronne tragicznie przerwane.
                          Rok 1288, obfitował w dobre i złe wydarzenia.
                          Niespodziewana śmierć księcia Leszka Czarnego. Nie zdołał on uciec przed zarazą,
                          która kraj nawidziła, kosząc równo i dwory i chaty.
                          Choć wielu myślało, że dzielnicę krakowską dziedziczył będzie bliski zmarłemu
                          książe Władysław dla marnej postury zwany Łokietkiem, to obawiano się , ze
                          następcą wychowanek praskiego dworu Henryk zwany Prawym.
                          Upowszechniła się wiadomość, jaka od arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki
                          wyszła, a wsród krążyła, że okoliczni książęta pomni na Świętego Męczennika
                          Stanisława, ktore cudownie w jeden organizm się zrosło, postanowili, ze nie
                          mając potomków, dziedziczyć będą po sobie i tym sposobem swe drobne księstewka w
                          jedno państwo połączą, odbudowując Królestwo Polskie.
                          Henryk Probus jako pierwszy po Leszku dziedziczył.
                          Nie wszyscy dawali wiarę w ten szlachetny cel, stąd walki o Kraków wybuchły.
                          Mieszczanie krakowscy, a szczególnie rzeźnicy, murem stanęli za księciem i
                          potajemnie bramy przed nim otworzyli, wpuszczając go do miasta. Posiadanie
                          Krakowa, sprawiło , ze książe jął energicznie starać się o królewską koronę.
                          Niestety rchła śmierć przecięła nic Jego zywota. Co było jej przyczyną, długo
                          nikt nie i wedzial, ale się domyślano.
                         • rita100 Re:Smutny koniec czeskich Wacławów 15.06.07, 22:01
                          Śmierć Henryka Probusa otworzyła drogę do Krakowa księciu Przemysławowi II,
                          ktoremu zmarły testamentem przekazał Malopolskę. Ten jednak ledwie, przez dwa
                          miesiące przebywał w Krakowie i wyjechał do rodzimej Wielkopolski. Miejsce jego
                          natychmiast zajął Władysław Łokietek, ale też nie na długo, bo szybko musiał
                          uchodzić przed potężnym konkurentem królem czeskim Wacławem II.
                          Pytacie skąd czeskie roszczenia do posiadania Krakowa ?

                          Wszystko przez citkę. Otóż Gryfina, żona nieżyjącego Leszka Czarnego, była
                          siostrą Kunegundy matki Wacława. Gryfina będąc bezdzietną zapisała Małopolskę i
                          Sandomierz Wacławaowi.
                          Nie dość tego, gdy zamordowany został Przemysław II, ktorego skronie arcybiskup
                          Jakub Świnka przyozdobił królewską koroną Gryfina sprowadził do Pragi jego córkę
                          Reiczkę i wyswatała ją z owdowiałym Wacławem.
                          Tak oto rozpoczęły się czeskie w Polsce panowanie.
                          A pod Krakowem o panowanie walczył Władysław Łokietek.
                          To Wacławowi stale zagrożonemu podchodami Łokietka zawdzięczamy rozbudowę murów
                          obronnych Krakowa. Nie mając zaufania do polskiej administracji Wacław ustanowił
                          swoich urzędników, których nazwano starostami.

                          Energiczny Przemyslida nie tylko polską, czeską, ale i węgierską dźwigał koronę.
                          Aby oderwac się od trudów panowania, rzucał się w wir biesiad i ramiona licznych
                          kobiet co stało się przyczyną szybkiej śmierci. Syn jego, również Wacław, po
                          ojcu wziął umilowanie do biesiad i damskiego towarzystwa, w którym tak się
                          zapamiętał, ze nie dostrzegł spisku, ktory go życia pozbawił.

                          Tak ledwie po czternastu latach wraz z dynastią Przemyślidów zgasło w Polsce
                          czeskie panowanie."
                          --
                          Strasznie przypomina mi to styl pisania Leszka Mazana, ten, to potrafi
                          opowiadać, a szczególnie przy knedliczkach
                         • rita100 Re:Siódma bajka krakowska 15.06.07, 22:02
                          Siódma bajka krakowska
                          Macieja Radwana Rybińskiego nosi tytuł:
                          "Po bitwie oczywiscie uczta"

                          Opowiadał mi pewien bardzo stary mieszczanin krakowski, ze obudził się pewnego
                          dnia Roku Pańskiego 1257 w Krakowie lokowanym na prawie magdeburskim, wyszedł na
                          miasto i niczego nie zauważył. To samo przeżył niedawno. Obudził się w IV
                          Rzeczpospolitej, a głowa bolała go tak, jakby to nadal była Trzecia.

                          Ciekawe, co z tego wykręcą za kilkaset lat historycy do spółki z przyszłymi
                          politykami. Kiedyś pisało się, ze Kraków był lokowany na prawie niemieckim, ale
                          dziejopisowie PRL, uznali to określenie za niewłasciwe. Lepsze było prawo
                          magdeburskie, bo Magdeburg leżał w NRD. Odwetowcy zachodnioniemieccy trzymali
                          się prawa niemieckiego. Sam słyszałem i czytałem, ze Kraków jest w związku z
                          lokacją starym miastem niemieckim, podobnie zresztą jak Niżnij Nowgorod. To dla
                          przeciwdziałania wrogiej propagandzie zbudowano obok Krakowa Nowa Hutę, lokowaną
                          na prawie magnitogorskim. Teraz w Nowej Hucie też nastała IV Rzeczpospolita,
                          dlatego śpiewano tam:
                          "Wesoły nam dzień dziś nastał".
                          cd
                         • rita100 Re:Siódma bajka krakowska 15.06.07, 22:08
                          Nastepca Bolesław, Leszek Czarny, zajął się fortyfikowaniem Krakowa, ktory
                          otoczył kamienno-ceglanym murem z basztami. Podobno Leszek łaził po budowach,
                          zeby uniknąć blizszego kontaktu ze swoją zoną, księżniczką Gryfiną. Jedni mówią,
                          ze z pobudek patriotycznych, inni, ze z estetycznych. W każdym razie, bedąc po 6
                          latach małżeństwem, nadal dziewicą Gryfina oskarżyła Leszka o impotencję i
                          zażądała rozwodu. Stosunki dynastyczne w Polsce dawniej bardzo przypominały
                          stosunki wśród elit artystycznych Polski współczesnej, co świadczy o tym, ze w
                          dziedzinie obyczajów nastąpił postęp demokratyczny.

                          Jakie były motywy fortyfikowania Krakowa przez Leszka, prywatne czy publiczne,
                          jest wszystko jedno, dośc, ze przyniosły rezultat pożądany - w roku 1288 Kraków
                          obronił się przed najazdem tatarskim, a zagony Złotej Ordy zostały rozbite w
                          bitwie pod Sączem, gdzie polskie wojska wspierały posiłki węgierskie. Po bitwie
                          odbyła się oczywiście uczta i to był poczatek trwałej i sprawdzającej się do
                          dziś maksymy:
                          Polak-Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki. Ze specjalnym naciskiem na
                          szklankę.
                          Zgodnie z polską tradycją bitwa pod Sączem jako wygrana poszła w zapomnienie, w
                          odróżnieniu od przegranej tragicznie bitwy pod Legnicą.
                         • rita100 Re:Zjazd Gnieźniński 2007 15.06.07, 22:09
                          W związku z VII Zjazdem Gnieźnińskim dziś się odbywajcym w Gnieźnie śpieszę
                          donieść, ze był kiedyś taki arcybiskup gnieźnieński , ktory uratował krakowskie
                          ziemie polskie od zniemczenia. Był to Jakub Świnka - gorący zwolennik
                          zjednoczenia ziem polskich. On to bowiem położył tamę na falę zniemczenia Krakowa.
                          Ale o tym więcej będzie jutro.
                          Cieszę się bardzo, ze ten temat nałożył się z imieninami Tralali gnieźnieńskiej.
                          A rocznica lokacji miasta to nie tylko biesiady ale szanasa na zdobycie szerszej
                          wiedzy.
                         • rita100 Re:Bunt wójta Alberta i zdradzieckich mieszczan. 16.06.07, 20:35
                          Bunt wójta Alberta i zdradzieckich mieszczan.
                          Sądny dzień nastał
                          Kraków 1311 r. Niegodziwi to poddani, którzy urosnęli w pychę i zdrady się
                          dopuszczają. Wszczynają bunt przeciw swemu panu. Chcieli obrać za swojego pana
                          czeskiego Luksemurczyka, a nie za potomka Piasta. Biskup Krakowski Muskata też
                          niewdzieczny i niechętny był księciu Łokietkowi. Tymi zdradzieckimi mieszczanami
                          dowodził sam wójt Albert i zaprosili na tron krakowski księcia opolskiego Bolka.
                          Zachciało się tym niewiernym mieszczanom krakowskim - niby wielkim krakowski
                          panom - decydować kto ma być ich władcą !
                          A więc podstępnie opanowali miasto. Szczęsciem w zamku wawelskim stała załoga
                          Łokietkowa i kiedy do Krakowa przybył sam Łokietek z wojskiem, zdobył miasto i
                          surowo rozprawił się z buntownikami.
                          Sądny dzień nastał
                         • rita100 Re:Sądny dzień nastał - 1311 16.06.07, 20:36
                          Niecnych wyrodny mieszczan wyciągnięto z domów i który nie umiał wymówić
                          'soczewica', 'kolo', 'miele', 'młyn', ten dawał gardło. Krew zdrajców popłynęła
                          po ulicami.
                          Najbardziej zajadłych kazał książe umieścić w wieży, po czym kazał włóczyć ich
                          końmi po mieście i wywlec za miasto. Tam już hycel zajął się nimi, wieszając
                          wysoko na szubienicy, żeby dyndali ku przestrodze i pamięci, póki ptactwo ich
                          nie rozdziobie i kości się nie rozpadną.
                          Książe opolski Bolesław zapłacił Łokietkowi za wolność i wyjechał do Opola
                          zabierając ze sobą zdradzieckiego wójta Alberta. Ten uniknął kary, ale książe
                          kazał zburzyć jedno dom i wzniósł na jego miejscu gródek, gdzie osadził swoją
                          załogę.
                         • rita100 Re:Łacina językiem ksiąg miejskich - 1312 16.06.07, 20:38
                          Na skutek zdradzieckiego buntu rajcy w Krakowie zostają wymienieni. Przy okazji
                          zostaje zlustrowany pisarz miejski, ktory nie zna jezyka łacińskiego, a włada
                          tylko niemieckim.
                          Dlaczego tak się stało?
                          Ano jak się dowiadujemy, już od dawna dochodziło do okazywania niechęci obcym,
                          którzy coraz większą rolę odgrywają w życiu miasta oraz zdobyli znaczne wpływy w
                          Krakowie i na dworze książęcym.
                          Jednym z najbardziej znanych zwolenników położenia tej tamy fali niemczyzny,
                          jaką coraz szersze zatacza kręgi, był arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka -
                          gorący zwolennik zjednoczenia ziem polskich. Kolonizacja na prawie magdeburskim,
                          scala osadników niemieckich, którzy w Polsce znajdowali lepsze niż na własnej
                          ziemi warunki do życia sprawiły, że liczba Niemców stale wzrasta.
                          Przemyślidzi - jak pamiętamy - niepewni wierności Polaków, chętnie powierzali
                          urzędy Niemcom. Bunt wójta Alberta, wynikły z niechęci niemieckiego
                          mieszczaństwa Krakowa do polskiego władcy sprawił, ze przelała się fala
                          niechęci. Księgi miejskie Krakowa do czasów buntu prowadzone były w jezyku
                          niemieckim, jednym ze skutków nielojalności wójta Alberta będzie, jak szepczą
                          wtajemniczeni , wprowadzenie łaciny jako jezyka ksiąg miejskich.
                         • rita100 Re:Koronacja Władysława Łokietka 16.06.07, 20:39
                          Szlachetny pan nasz, książe Władysław, został ukoronowany na króla Polski. Kilka
                          lat o to trwały starania, aż wreszcie Ojciec Święty Jan XXII, mimo knowań
                          krzyżackich i protestów czeskich, okazał przychylność. Przeto panowie polscy
                          postanowili , że dnia 20 stycznia roku 1320 odbędzie się koronacja księcia i
                          jego małżonki Jadwigi.
                          Arcybiskup gnieźnieński Janisław, w asyście biskupów namaścił Władysław Łokietka
                          na króla a księżnę Jadwigę na królową i obydwoje uwieńczył koronami. Przydał im
                          też jabłka królewskie i berła oraz koronacyjny miecz, słynny Szczerbiec.
                          Świadkowie obecni w katedrze mówią, ze podczas obrzędu unosiła się nad władcą
                          nowo sprawiona chorągiew ze znakiem białego orła.
                          Nazajutrz król Władysław w królewskich szatach zszedł do Krakowa gdzie panowała
                          powszechna radość, tym większa, ze od tej pory katedra wawelska stała się
                          miejscem koronacji królów polskich i tam miało być po wsze czasy.
                         • rita100 Re:Ósma bajeczka krakowska - podpepiczyć korone 16.06.07, 20:41
                          Ósma bajeczka krakowska - podpepiczyć korone
                          "Mały spłodził wielkiego"
                          Taki mały a spłodził wielkiego - mówiły z podziwem o Władysławie Łokietku
                          kupcowe na Rynku. Zanim jednak Władysław Łokietek przeszedł do historii jako
                          ojciec Kazimierza Wielkiego, musiał się nieźle namęczyć. Powodem największych
                          kłopotów księcia, ktory chciał zostać królem, była wdowa po jego bracie Leszku
                          Czarnym, Gryfina.
                          Ruska ksieżniczka odgrywała w tamtych czasach rolę średniowiecznego Ałganowa.
                          Nie fotografowała się, nie grała z nim w tenisa, ale za to była skuteczniejsza.
                          Zrzekła się ziemi krakowskiej i sandomierskiej na rzecz Czech, a Czesi wzieli to
                          na poważnie. Co gorsza, tak , ze wielmoże małopolscy, a za nim krakowainie
                          chcieli się koniecznie zczesić. Gdyby nie Łokietek jedlibyśmy dziś w Krakowie
                          knedliczki i pili borowiczkę. Aż strach pomyśleć , że co drugi krakus mógłby się
                          nazywać Holoubek.
                          Zrobiło sie straszne zamieszanie. Henryk Probus pojechał do Rzymu po nominację
                          królewską i nie wrócił. Następca Probusa Przemysł II był z Poznania, więc od
                          razu uciekł, nie zapominając jednak zabrać korony. Kraków opanował król czeski
                          Wacław II, ale bez korony było mu nijako, więc wkrótce ruszył do Wielkopolski,
                          odebrał koronę i nalożył ją sobie w Gnieźnie. Potem jego następca Wacław III
                          wywiózł koronę do Pragi i nigdy nie oddał. Stąd w średniowieczu nie mówiło się
                          ani podiwanić, ani wycyganić, tylko podpepiczyć. smile)))))
                         • rita100 Re:Ósma bajeczka krakowska - podpepiczyć korone 16.06.07, 21:23
                          Łokietek musiał się przez ten czas ukrywać. Większość czasu spędził w jaskini
                          pod Ojcowem. A ponieważ wszystko w historii się powtarza, niedawno jaskinię
                          odwiedzili przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zeby
                          sprawdzić czy nadaje się jeszcze do zamieszkania. Podobno wymiary groty są jak
                          najbardziej odpowiednie. Ale Tusk już by się nie zmieścił.

                          Kiedy wreszcie Łokietek dzięki pomocy bratanków węgierskich opanował Kraków,
                          wybuchł w mieście bunt zorganizowany przez wójta Alberta i niemiecki patrycjat
                          miasta. Łokietek stłumił rebelię krwawo. Winowajcy , ponieważ jeszcze nie
                          istniała instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich, byli włóczeni końmi po ulicach.

                          Łokietek, ktoremu większość życia upłynęła w siodle kucyka, był szczęśliwym
                          wodzem. Pokonał między innymi Krzyżaków pod Płowcami. Jak to zwykle w polskiej
                          historii, skutkiem tej wielkiej wiktorii była utrata Kujaw. Tak budowała się
                          polska tradycja.
                         • rita100 Re:Nie tylko Kazimierz Wielki ...... 18.06.07, 20:35
                          W 1320 koronacja Łokietka w wawelskiej katedrze postawiła kropkę nad 'i'
                          stołecznej roli Krakowa, a syn Łokietka, Kazimierz Wielki, nie wahał się w 1358
                          roku odnowić wszystkich miejskich przywilejów dodając do nich nowe. Od koronacji
                          Łokietka aż do 1734 roku niemal wszystkie koronacje i pogrzeby królewskie
                          odbywały się na Wawelu.

                          Nie można nie zauważyć nagłego i żywiołowego rozwoju kamiennego budownictwa w
                          mieście w czasie jego panowania. Ok. 1340 roku zaczyna się budowa kolejnego
                          gotyckiego kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu.

                          Powstał on w miejscu gdzie wg tradycji złodzieje mieli wyrzucić hostie
                          ukradzione wraz z drogocennymi naczyniami liturgicznymi z kościoła Mariackiego.
                         • rita100 Re:Uczta monarchów we Wierzynku 18.06.07, 20:44
                          "Prestiż miasta wzrósł znacznie, gdy w 1364 roku Kazimierz uzyskał od papieża
                          Urbana V zgodę na erygowanie w mieście Akademii.
                          Pod panowaniem Kazimierza Wielkiego, Kraków wkroczył na drogę wielkiej polityki,
                          czego wyrazem był Zjazd Krakowski z września 1364 roku, w czasie którego pod
                          pretekstem układania planów krucjaty antytureckiej, krolowie Polski, Węgier,
                          Danii i Cupru, cesarz Niemiec i król czeski w jednej osobie oraz liczni książęta
                          radzili nad układem sił w tej częsci Europy. Zjazd ten odbył się i gości
                          przyjmował Mikołaj Wierzynek w restauracji w kamienicy przy Rynku Głównym gdzie
                          zgodnie z tradycją odbyła się słynna uczta monarchów."

                          schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=103&pos=74
                          "Najwspanialsza uczta w rajcy Wierzynka. Kraków i Polska nie widziały od czasów
                          pamiętnego gnieźnieńskiego zjazdu w 1000 roku. Zaroiło się miasto od tłumów
                          dostojnych gości, pośród których byli Ludwik, król węgierski, Waldemar, krol
                          Danii, Piotr, krol Cypru, książęta: Otton Bawarski, Ziemowit Mazowiecki,
                          Bolesław Świdnicki, Władysław Opolski, Bogusław Pomorski z synem Kaźkiem i wielu
                          innych... wszyscy otoczeni baronami i hrabiami.
                         • rita100 Re:Czarny mór 1349 18.06.07, 20:45
                          Zeszłego roku w styczniu spadła na nas straszliwa plaga złego powietrza. W trzy
                          dni ludzie umierali. Trwała ta plaga siedem miesięcy po czym pojawiła się znowu
                          i trwała pięć miesięcy. Ludzie szaleją z przerażenia, rodzice boją sie własnych
                          dzieci, te zaś rodziców. Nie ma komu zmarłych grzebać, na ulicach leżą trupy.
                          Niektórzy mniemając w trwodze, ze to Żydzi zatruwają powietrze, mordują ich,
                          palą i wieszają. Król jednak, nie dając wiary takowym pogłoskom, bierze Żydów w
                          obronę i karze złoczyńców przykładnie. Inni zaś, w przekonaniu, ze zarazę zesłał
                          Pan Bóg za ludzkie grzechy i nieprawości, biczowali się srodze.
                          Może i co wskórali tym biczowniem, bo zaraza ustąpiła choć pochłonęła czwartą
                          część ludności.
                         • rita100 Re:Dziewiąta bajka krakowska 19.06.07, 21:06
                          Maciej Radwan Rybiński
                          "Królewskie (nie)obyczaje"
                          Władysław Łokietek sporządził nowe insygnia władzy królewskiej, gdyż stare
                          zrabowali Czesi - tak można przeczytać w podręcznikach historii. Oczywiscie
                          Łokietek niczego nie sporządził. Pewnie nawet by nie umiał. Kazał sporządzić, a
                          po sporządzeniu za płacił. Może nawet dał zaliczkę. Ale ten sposób opisywania
                          działań władzy bardzo się od czasów Łokietka zadomowił w polszczyźnie. Dlatego
                          rząd obiecuje.
                          Pamięć historyczna powinna służyć między innymi temu, żebyśmy nie wyobrażali
                          sobie Łokietka cyzelującego berło w długie zimowe wieczory na Wawelu, ani
                          Kaczyńskiego wołającego do Dorna na rusztowaniu - podaj wapno, rzuć cegłę.
                          Nowe insygnia Łokietek przekazał swemu jedynemu synowi i następcy, Kazimierzowi
                          III, który przeszedł do historii jako Wielki. A nic na to nie wskazywało, gdyż
                          Kazio był szaławiła, birbant i podwikarz. To było w jego rodzie dość powszechne.
                          Siostra Elżbieta, żona węgierskiego króla Karola Roberta z rodu Andegawenów, też
                          nie słynęła skromnością. Kiedy brat, jeszcze królewicz, odwiedził ją na
                          Węgrzech, wpadła mu w oko dwórka Klara, żona jednego z rycerzy. A ponieważ nie
                          była chętna do figli bez małżeństwa, Kazimierzowi przyszła z pomocą Elżbieta. On
                          udał chorego, a siostra, z jedną tylko dwórką Klarą, przyszła nawiedzić go w
                          łożu. Potem Elżbieta wyszła, polecając chorego opiece Klary. Ale to on się nią
                          zaopiekował tak starannie, że musiał uciekać do Krakowa przed gniewem ojca
                          panny, który wziął odwet na rodzinie. Zranił mieczem króla Karola, a Elżbiecie
                          odciął cztery palce u prawej ręki.
                          cd
                         • rita100 Re:Dziewiąta bajka krakowska 19.06.07, 21:11
                          Był to powód, dla którego Kazimierz zniechęcił się do cnotliwych panien z
                          dobrego domu. Odtąd, także jako król gustował raczej w paniach lżejszych
                          obyczajów. Z Krakowa sprowadził sobie niejaką Rokicznkę, którą wielce miłował.
                          Aliści doniesiono mu - jak zwykle w takich wypadkach życzliwie - że jego
                          wybranka jest łysa jak kolano, co zakrywa peruką. W trakcie miłosnych figli król
                          pociągnął kochankę za włosy, które zostały mu w ręku. Okazało się, ze piękna
                          Czeszka jest nie tylko łysa na głowie, ale i krostowata. Zbrzydzony król
                          natychmiast ją oddalił i wziął sobie na jej miejsce Esterkę. Cóż za wspaniała
                          historia i pole do popisu dla niektórych historyków i publicystów współczesnych.
                          Na skutek intrygi król związał się z Żydówką. A ponieważ Kazimierz nadał Żydom
                          polskim wiele przywilejów, zezwolił na samorząd bezpośrednio podlegający władcy
                          i był patronem budowy Kazimierza krakowskiego. Żydzi sprawowali pieczę nad
                          mennicą państwową i dzierżawili zupy solne w Bochni i w Wieliczce, rzecz jasne,
                          ze musieli ręce w tym maczać mędrcy z Syjonu. Gdyby to wszystko działo się dziś,
                          Kazimierz straciłby, przydomek Wielkiego, a dostał tytuł Szabesgoja.
                         • rita100 Re:A za starygo króla Ćwieka... 19.06.07, 21:14

                          A kedy babka buła w dobryj lołnie, spsiewoła takó psieśnicke

                          A za starygo króla Ćwieka, słynie Kraków łod prazieka,
                          W centrum Sukienice, wkoło kamnienice.
                          Król z złotyj koronie łazi, wosztami płoty grodzi,
                          Psiwo Wisłą płynie po cołkan Krainie.
                          Fejn sobzie ludzia żuli, co pojydli to popsili
                          I chwali króla, co po ziamni hula.
                          A co zieczór, przede zwonam zatykali salcesonam
                          Floryjańske Wrota na lepsi łobrone.
                         • rita100 Re:Anegdota krakowska 19.06.07, 21:21
                          "Ze wspomnień niepołomickich" Stanisław Mirek

                          Do Krakozia przyjechoł magik. Ónkiel łopoziodoł co fejn reklame sobzie robził.

                          "Przychodzi do fryzjera pan z dużą brodą i każe się ogolić. Fryzjer jak zwykle
                          długo mydli, następnie goli i jedną stronę twarzy, zaczyna golić z drugiej
                          strony, a za moment widzi, że na ogolonej stronie znowu odrasta broda. Pociąga
                          jeszcze raz brzytwą, a broda znowu odrasta. Fryzjerowi już ręka drży, nie wie co
                          robić. Magik zdenerwowany pyta się:
                          - Golić pan nie umiesz ? Som sia łogole.
                          Odbiera fryzjerowi brzytwę, pociąga po swojej szyji z jednej i drugiej strony.
                          Bierze za uszy głowę i stawia przed sobą na pulpicie, staranne goli, potem
                          ustawia głowę na swoim miejscu.
                          - Tak sia goli ! Nie płacę, ponieważ sam to zrobziłem - mózi do przerażonego
                          fryzjera. Bzierze kapelusz i laskę, kłania sia i wychodzi."
                          smile
                         • rita100 Re:Ścięcie Wierzynka - kradł miejskie pieniądze 20.06.07, 20:40
                          Kraków 1406r. W piwnicach ratusza ścięto Andrzeja Wierzynka, Kraków huczy od
                          plotek, bo przecież rodzina Wierzynków jest znana i szanowana w mieście, mieli
                          poważanie i świetną sławę. Czy zasłużenie ?
                          Okazuje się, ze nie. Otóż był on jednym z rajców, którzy dysponowali pieniędzmi
                          z kasy miejskiej. Pieniądz kusi, a brak kontroli rozzuchwala. Toteż niejeden,
                          nadużył zaufania, w ich liczbie i Wierzynek, który co sobotę sobie podbierał
                          wypłatę dla pachołków miejskich, chowając ją do rękawa szuby. Nie uszło to
                          uwadze bystrych oczu. Kiedy więc nadeszła sobota i Andrzej Wierzynek wziął się
                          do wypłaty, rajcy wpadli nagle do izby, a Wierzynkowi zaskoczonemu na gorącym
                          uczynku, sakiewka wypadła z rękawa. Przeszukano go i znaleziono jeszcze inne.
                          Najpierw zaprzeczał, ale w końcu przyznał się do winy.
                          Natychmiast zagojono sąd, przed którym oskarżony stał z zawieszonymi na szyji
                          mieszkami na znak, ze jest sądzony gorącym prawem. Sąd skazał rajcę na ścięcie,
                          co wykonano natychmiast. Skazanemu nie pozwalając sie nawet wyspowiadać i
                          chowając go na niepoświęconej ziemi, za miastem."

                          Bez słów, i pomyśleć ilu naszych dziś byłoby ściętych ?
                         • rita100 Re:Dziesiąta bajka krakowska 20.06.07, 20:41
                          Dziesiąta bajka krakowska
                          Maciej Radwan Rybiński
                          "Przestał płakać, zaczął.... murować
                          "Polska drewniana wydawała się Kazimierzowi niezbyt trwała. Drewno to materiał
                          przjazny i ekologiczny, ale łatwopalny. A Kazimierz miał ambicje pozostawić po
                          sobie coś trwałego, umyślił więc zastąpić Polskę drewnianą Polską murowaną. Tę
                          właśnie ideę z entuzjazmem przyjeli kamieniarze, właściciele cegielni i murarze,
                          których było jeszcze niewielu, jako , że w Polsce drewnianej nie było czego
                          murować. Natomiast posiadacze lasów, cieśli i stolarze sprzeciwiali się
                          stanowczo. Zamówili płatną ekspertyzę u uczonych. Uczeni stwierdzili, ze
                          murowanie drewnianej Polski wywoła poważny kryzys gospodarczy i bezrobotnych
                          wśród szerokich warstw ludności.

                          Kazimierz odpierał ataki, powołując się na Europę, która już od dawna była
                          murowana. Ale opozycja na czele z Maćkiem Borkowicem, oczywiście z Wielkopolski,
                          wzruszała tylko ramionami. Nie bedzie nam Europa kamienować naszej Polski. Nasi
                          wielcy przodkowie - dowodzili wrogowie Polski murowanej - mieli drewniane domy,
                          drewniane grody i przecież dobrze im się działo i odnosili wielkie zwycięstwa
                          nad najeźdzcami z murowanej Branderburgii albo Czech kamiennych. Kobiety były w
                          Polsce drewnianej skromne, młodzież szanowała starszych i nie ma żadnej potrzeby
                          aby to zmieniać.
                          cd
                         • rita100 Re:Dziesiąta bajka krakowska 20.06.07, 21:06
                          Kazimierz wreszcie się zirytował, walnął pięścią w stół marmurowy, ktory
                          sprowadził z Włoch dla przykładu, aż blat pękł, przestał paktować i zaczął
                          budować. Złośliwi mówili potem, ze nabudował tyle zamków murowanych, bo w każdym
                          posadził inną nalożnicę, a przez ściany murowane trudniej było podsłuchiwać, co
                          sie też w łoznicy działo, niż przez drewniane.
                          Oto jeden z zamków w Niepołomicach pod Krakowem
                          schlesien.nwgw.de/foto/thumbnails.php?album=201
                          A tu som król Kazimierz Wielki
                          schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=201&pos=4
                          Kiedy Polska była już murowana, zjechali się do Krakowa władcy całej Europy, aby
                          zapoznać się z nowoczesną technologią, a zwłaszcza z systemem trójek murarskich
                          - dwóch muruje, a jeden pogania. W Europie obowiązywał wówczas system dwójkowy -
                          jeden murował , a drugi poganiał. Podziw dla pomysłowości króla był wśród
                          monarchów wielki. To wtedy odbyła się słynna uczta u Wierzynka. Po raz pierwszy
                          zdradzimy jadłospis:
                          maczanka krakowska
                          szołdra z jajami
                          kwaśnica
                          karp po żydowsku
                          szewska kasza z pierogami
                          kremówki i piszingier
                         • rita100 Re:Ludwik Andegaweński królem 23.06.07, 20:46
                          Niespodziewana śmierć króla Kazimierza Wielkiego obok żałoby powszechnej wielkie
                          wywołała poruszenie. Brak naturalnego dziedzica wielkie spowodował zamieszanie.
                          Kazimierz pozawierał układy obiecując, ze w razie bezpotomnej śmierci koronę
                          polską weźmie Andegawen, krol Węgier, a zarazem Piast ale po kądzieli. Jedni
                          więc z niepokojem patrzyli na Węgry, drudzy na Szczecin, ku Kaźkowi, którego
                          ponoć usynowił.
                          Wtajemniczeni szeptali, ze ten władzę obejmie w Polsce, kto pierwszy do Krakowa
                          przybędzie. Z Budy było bliżej do Wawelu. Pilnowała tego Elżbieta Łokietkowa i
                          Lydwik.
                          W czasie koronacji, ktora wiele sporów i kłótni wywołała, odsłaniając
                          rywalizację do tronu miedzy Wielkopolanami a panami krakowskimi, triumfowali
                          Małopolanie. Oni to sprawili, ze Ludwik mimo oporu Wielkopolan. którzy chcieli
                          koronacji w Gnieźnie.
                          Ludwik rycho wyjechał do ojczystych Węgier, na wszelki wypadek zabrał insygnia
                          koronacyjne. Rządy w Polsce powierzył regentce, którą została jego matka
                          Elżbieta Łokietkowa, pani stanowcza lubiąca też uczty i zabawy.
                          i co dalej ?
                         • rita100 Re:Prawo do tronu dla białogłów ! 23.06.07, 20:49
                          Ludwik, krol Polski i Węgier, jak nie miał syna, tak nie miał. Słabego zdrowia i
                          w każdej chwili mógł się spodziewać, że jego doczesna wędrówka po ziemskim
                          padole dobiegnie końca i że trzeba zakrzątać się o nowego następcę. Jako plotka
                          stugębna głosi, ze sposób na to wynalazł stronnik Andegawenów przebiegły Zawisza
                          z Kurozwęk, na ten czas kanclerz koronny. Miał on podszepnąć królowi pomysł
                          przewrotny, którego ja nie rozumię. Chodzi o to o podatki jekieś, a w zamian za
                          nałozenie podatków można by metodą korubcyjną uzyskać zgodę na następstwo po nim
                          swoich córek.
                          Na miejsce pertraktacji wybrano Koszyce, dokąd zjechali we wrześniu 1374
                          Małopolanie i Wielkopolanie.

                          Jak donosi nasz korespondent swarom i kłótniom nie było końca. Wielkopolanie nie
                          chcieli wyrazić zgody. Nie mogąc dojść do zgody, postanowiono zerwać obrady,
                          skrycie wyjeżdzajac z miasta. Ta tajna ucieczka nie udała się , zostali złapani
                          i dowiezieni na miejsce i dotąd musieli pertraktować nim ugoda nie zostanie
                          spisana. Zawisza z Kurozwęk, wcześniej pozamykał bramy miasta i obstawił teren.
                          Co było robić, dalej pertraktowano w takich warunkach.

                          Jak mówili ówcześni statyści, powaga władzy na tym wielce ucierpiała. Ale takim
                          oto sposobem, choć do tej pory wydawało się to niemożliwym białogłowy uzyskały
                          prawo do polskiej korony.
                         • rita100 Re:Królewna na Wawelu 23.06.07, 20:50
                          Po śmierci króla Ludwika, cztery lata trwały negocjacje i spór polityczny o
                          następstwo polskiej korony. Wreszcie stanęło na tym, co długo przed prasą i
                          opinią publiczną skrywano, że tron polski obejmie młodsza córka Ludwika -
                          Jadwiga. Wiadomość ta tak pieczołowicie była skrywana, że nie wszyscy wiedzieli
                          nawet o przyjeździe młodej królewny do Krakowa. Trudno się jednak dziwić, skoro
                          pogłoski krążyły, ze Siemowit mazowiecki chce ów kwiat krwi andegaweńskiej i
                          pistowskiej porwać ! Dość na tym, że królewna jest już na Wawelu i 16
                          października ma zostać koronowana.
                          Kto będzie mężem młodej królowej i kto z jej niewieścich rąk berło władzy
                          przejmie ? - zapytała Tralala gnieźnieńska.
                          - Kto bedzie mężem Jadwigi, to sia łobaczy, ale pośpsiechu ni ma. Ale co do
                          berła, to Jadwiga go z ręki nie wypuści, bo sama jest nie królową ale królem
                          całej Polski. Jest bowiem córką Ludwika, który był synem Elżbiety Kikuty, która
                          była córką Władysława Łokietka. Ciało z ciała, krew królewska z krwi!
                         • rita100 Re:Z woli Jadwigi 23.06.07, 20:51
                          powstała Akademia nie tylko prawników, medyków i bakałarzy ale i teologów,
                          którzy mogliby prowadzić wielkie dzieło chrystianizacji Litwy. Niestety, krolowa
                          nie doczekała spełnienia swych zamierzeń rychło po narodzinach córki Bonifacji
                          zmarła. W testamencie jednak zobowiązała męża do kontynułowania rozpoczętego
                          dzieła, na które zapisała swoje kosztowności.

                          Władysław Jagiełło, spełniając wolę małżonki w dniu 16.VII.1400r. Wydał
                          przywilej, w którym powołał do życia uniwersytet na wzór paryski urządzony.
                          "Koronę otrzymaliśmy abyśmy ją blaskiem uczonych mężów oświecieli"
                         • rita100 Re:Cięcie gęsim piórem 23.06.07, 20:52
                          Z pewnością Krzyżakom zależy na poróżnieniu nas z Litwą i w każdy możliwy sposób
                          zepsują reputację Jagielle. Dziwi nas tylko ten beztroski ton rady stanu, ktora
                          przechodzi do porządku dziennego nad niewątpliwym wariactwem księzia. Codzienne
                          mycie! Cóż to za maniery! Kategorycznie domagamy się, aby tej ekstrawagancji
                          położyć kres na samym początku i zobowiązać księcia do złożenia w tej sprawie
                          solennego przyrzeczenia - mycie raz w miesiącu i przed świętami Wielkiej Nocy.
                          Na co komu więcej tego dobrego !
                         • rita100 Re:Chorągwie Krziżackie na Wawelu 25.06.07, 21:29
                          Wielkie zwycięstwo, które wojska polskie i litewskie odniosły pod Grunwaldem nad
                          teutońskim zakonem krzyżackiem uczcił Król Władysław Jagiełło po zakończeniu
                          wojny uroczystościami, które miały miejsce w dniu św. Katarzyny 25 listopada
                          1411 roku.

                          Jak to zanotowali ówcześni kronikarze... król z Niepołomic w dzień św. Katarzyny
                          przybył pieszo na Skałkę, wkroczywszy najpierw do miasta Kazimierza w ogromnym
                          orszaku prałatów i panów niosących rozwinięte chorągwie i znaki Krzyżaków
                          zdobyte w wielkiej bitwie. Po uczczeniu tam relikwii świętych udał się do zamku
                          krakowskiego, do katedry, wyprzedzany przez chorągwie krzyżackie i na znak
                          świetnego zwycięstwa złożył wszystkie chorągwie krzyżackie w katedrze ś.
                          Stanisława. Zawieszono je po prawej i lewej stronie katedry aby ciesząc swym
                          widokiem swoich i obcych pokazywały stale triumf króla i klęskę Krzyżaków... 51
                          chorągwi krzyżackich, które wówczas wniesiono do katedry, dodały blasku i
                          okazałości świątyni.... Chorągwie tedy wodzów i pułków krzyżackich powiewać
                          odtąd będą nad grobami Łokietka, Kazimierza, królowej Jadwigi i św. Stanisława,
                          który jak utrzymywało rycerstwo, miał się ukazać w obłokach podczas bitwy i
                          błogosławić Polakom idącym w straszny bój. Postanowiono też, że chorągwie te
                          mają być na wieczną pamiątkę przez Polaków przechowywane, a gdy się zestarzeją,
                          przez nowe mają być zastąpione...."
                         • rita100 Re:Symbole władzy wróciły 26.06.07, 21:18
                          Korona, miecz, jabłko i berło w katedrze.
                          Roku Pańskiego 1412 byli krakowianie świadkami podniosłej uroczystości, której
                          przebieg odnotowali wszyscy kronikarze, aby po wsze czasy pamiętać o znakach
                          wiadomych wielkości i sławy Krolestwa Polskiego trwała była.
                          Jak to wiadomo było powszechnie, koronacyjne insygnia królów polskich, a więc
                          miecz, co go Szczerbcem lub Żurawiem zwaną, koronę, o której powszechnie
                          powiadano, że jest to ta, którą cesarz Otton III ozdobił skronie pierwszego
                          króla Polski Bolesława zwanego Wielkim lub Chrobrym, berło i złote jabłko - kulę
                          złocistą z krzyżem na wierzchu, starodawne godło władzy cesarskiej i królewskiej
                          okrągłość świata wyrażające, uwiózł był przed laty na Węgry Ludwik, obawiając
                          się, aby nie zostały użyte do koronacji niechętnych jego władzy konkurentów.
                          Musiał więc Władysław Jagiełło koronować się specjalnie na tą uroczystość
                          zrobioną koroną.

                          I oto teraz w niedzielę przed dniem św. Wawrzyńca całe miasto świadkiem było
                          uroczystego wjazdu króla Władysława Jagiełły, który wracając z długiej gościny u
                          króla Węgier Zygmunta wiózł zwrócone mu znaki władzy monarszej.
                         • rita100 Re:Gwóźdź Chrystusowy 27.06.07, 20:29
                          "Wielkie nastało poruszenie w Krakowie. Oto jak się dowiadujemy 9 czerwca 1425
                          roku król Władysław Jagiełło i żona jego królowa Zofia otrzymali od Latyna
                          biskupa Ostieńskiego; bezcenny dar: Gwóźdź Chrystusowy, jeden z tych, którymi na
                          Krzyżu przybite było Najświętsze Ciało Zbawiciela. Zgodnie z wolą królewską
                          relikwię tę uroczyście przyjmowano procesjami we wszystkich kościołach miasta, a
                          następnie przekazano do Katedry, kędy - jak zapisano - ku pociesze wiernych ma
                          być przechowywany i w wielkiej czci pokazywany, co by chorym i nieszczęśliwym
                          cudowne niósł wspomożenie."

                          Dziś nie wiem , w którym miejscu jest ta relikwia, powinnam się chyba u źródeł
                          dowiedzieć.
                         • rita100 Re:Żałobny orszak w Krakowie 28.06.07, 21:13
                          Czyli uroczysty pogrzeb króla Władysława Jagiełły.
                          "Ostatniego dnia maja 1434r z Gródka we wszystkie strony Polski rozbiegli się
                          posłańcy, by wszem głosić wieść smutną. Oto król Władysław w przeddzień
                          Zielonych Świątek, pożegnawszy wszystkich, oczy zamknął. Zwłoki królewskie do
                          trumny złożono drewnianej, którą smołą i żywicą oblepiono i do Krakowa na
                          pogrzeb. Wreszcie w piątek, w dzień Barnaby, przybył żałobny orszak do Krakowa.
                          Na spotkanie smutnemu pochodowi wyszła królowa Zofia z synami Władysławem i
                          Kazimierzem. Płacz i żałoba królowej i małych jeszcze synów monarchy najtwardsze
                          poruszyła serca. Biskup krakowski Zbigniew z drogi na sobór w Bazylei na wieść o
                          śmierci króla zawrócił i w Poznaniu naradę zwoławszy, radził, by pośpieszyć się
                          z koronacją królewicza Władysława, aby domowe jakieś nie powstały niezgody.
                          Tymczasem w piątek, dnia 18 czerwca w dzień Marka i Marceli, gdy z całego
                          krolestwa dostojnicy do miasta przybyli, odprawiono uroczysty pogrzeb króla
                          Władysława. W kościele katedralnym krakowskim mszę żałobną Wojciech Jastrzębiec,
                          arcybiskup gnieźnieński, zaś mistrz Paweł z Zatora miał w polskim języku
                          kazanie. Po skończonym nabożeństwie zwłoki krolewskie w grobie murowanym, który
                          już od dawna był przygotowany, złożono."

                          Tu łobaczie jek tero grobowiec króla Władysława Jagiełły wyglónda.
                          schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=381&pos=10
                         • rita100 Re:Jedenasta bajka krakowska - Tandaradei 30.06.07, 21:03
                          "W roku pańskim 1410 król Władysław Jagiełło pokonał na polach Grunwaldu wojska
                          zakonu krzyżackiego. Jest to najlepiej znana wszystkim Polakom data historyczna,
                          dzięki jej użyteczności mnemotechnicznej - kilogram cukru, 4 litry wody, 10
                          dekagramów drożdzy. Razem 1410. Być może gdyby bitwę stoczono w roku 1411,
                          poszłaby już dawno w zapomnienie, bo nadmiar drożdży bardzo psuje smak napoju.
                          Pod Grunwaldem pułki smoleńskie walczyły jeszcze u boku wojsk polsko-litewskich.
                          W piecach palono wtedy jeszcze drewnem, wozy były ciągnięte przez woły, a karety
                          przez konie. Gdyby zakonnicy krzyżaccy i Rusini ówcześni mieli więcej wyobraźni
                          i przewidzieli postęp techniczny oraz konieczność pobudowania rury do
                          Brandenburgii, pułki smoleńskie stanęły by po stronie Ulricha von Jungingena i
                          nie wiadomo jakby się skończyła bitwa i potoczyła historia.
                          Przy okazji warto ujawnić pewną historyczną tajemnicę, skrywaną dotąd ze
                          względów obyczajowych. Otóż zakon krzyżacki był zakonem męskim, skupiającym
                          wielu kochających inaczej. Przed bitwą Wielki Mistrz, niepewny rezultatu, posłał
                          Jagielle nie dwa nagie miecze, tylko dwa nagie Miecie, zachęcając w ten sposób
                          do wspólnego udziału obu wojsk w Paradzie Równości. Jagiełło nie zrozumiał
                          jednak aluzji, bo jako Litwin był ksenofob i ciemnogrodzianin. Trochę szkoda, bo
                          orgia pod Grunwaldem zamiast bitwy przyśpieszyły by postęp moralny w całej Europie.

                          Historycy zgodnie twierdzą, że zwycięstwo w bitwie nie zostało uzyskane, bo
                          Jagiełło nie wypędził Krzyżaków z Prus, a za całą korzyść w wielkiej wiktorii
                          pozostały nam chorągwie krzyżackie na Wawelu. Tymczasem Jagiełło wykazał się
                          dalekowzrocznością. Gdyby był wypędził zakon, już około roku 1415 powstałby
                          Związek Wypędzonych Krzyzaków, powołujacy się na prawa człowieka, a profesor
                          krakowskiej Alma Mater, Paweł Włodkowic, nie mógłby wygłosić na soborze w
                          Konstancji wielkiego przemówienia o prawie każdego narodu do samostanowienia.
                          Musiałby też uwzględnić naród krzyzacki."
                         • rita100 Re:"O piękny Krakowie 04.07.07, 20:17
                          Zitoj Krakozie. W tam roku je solenna uroczystość 750-lecia lokacji mniasta.
                          Tyle łuż popsisałam, ale ni napsisałam jek Kraków łukochała warnijska poetka
                          Maria Zientara-Malewska.

                          "O piękny Krakowie, kto ciebie nie widział,
                          Ten jest jak wędrowiec, co nha progu siedział
                          Własnego domu, a nie wszedł do niego
                          Witać kolebkę dzieciństwa swojego.
                          (...)
                          Jak śliczny jest Kraków! O bracia Warmiacy,
                          Toć ludność Krakowa to nasi rodacy
                          I Warmia była z Krakowem związana,
                          Kiedy do Polski jeszcze należała."

                          Dajta pozor, co ziersz napsisany buł w 1923 roku w Łolsztynie. Ale ziamy, bo
                          Tralala psisoła co w 1921 roku Pani Maria zazitała do Krakowa psyrszy roz i
                          łokrutnie Kraków sia jij lejdował.
                         • rita100 Re:Prawo miejskie w polskim jezyku ! 05.07.07, 19:58
                          Prawo miejskie w polskim jezyku !
                          Otóż jak powiadają w Ratuszu nowe czasy idą. Wreszcie po latach, kiedy wszędy
                          Niemców było pełno, a dobrze im u nas było, w największym kościele miasta,
                          kościele Najświętszej Matyi Panny we własnym języku kazań słuchali, a ława
                          miejska sądy sprawowała wedle też w ich mowie spisanego majdeburskiego prawa,
                          teraz coś się zmieni. Wszystko to za sprawą tego, że spostrzeżenie Imć Pana
                          Reja, że Polacy nie gęsi i swój język mają, doszło do świadomości prawników i
                          pisarz Sądu Wyższego prawa Niemieckigo na Zamku, Jegomość Bartłomiej Groicki
                          napisał po polsku pierwszą księgę prawniczą, w której omówił Artykuły prawa
                          majdeburskiego, przez co wielkie uznanie sobie zyskał, a i sądzącym i podsądnym
                          życie znacznie ułatwił. Ale trzeba to wiedzieć, ze już wcześniej Pan Mikołaj
                          Jaskier - pisarz miejski krakowski, śladem wielkiego kanclerza Jana Łaskiego
                          stąpając, prawo magdeburskie na łacinę przełożył. Stąd był już jeden krok, aby
                          ten niezwykły sterujący życiem miejskim dokument na język polski przełozyć, co
                          też dzieki staraniom syndyka lwowskiego Pawła Szczerbca dokonano w 1581 roku.
                         • rita100 Re:Dwunasta bajka krakowska 06.07.07, 21:36
                          Dwunasta bajka krakowska
                          Jaka jest polska racja stanu ?
                          Pierwszą racją stanu było, aby monarchia miał jak najwięcej dzieci dla
                          podtrzymania i kontynuacji dynastii. Władysławowi Jagielle, po trzech
                          bezdzietnych małżeństwach groziło, że wymrze jako dynastia już w pierwszym
                          pokoleniu. I trzeba będzie rozglądać się za nową. Na szczęscie sprawę wziął w
                          swoje ręce wielki książe litewski Witold i wynalazł bratu piękną i młodą
                          oblubienicę, Sońkę, księżniczkę holszańską. Biskupi ze sławnym Oleśnickim na
                          czele krzywili się, ze za młoda i za ładna, ale król argumentował rozsądnie, że
                          ze starą i brzydką, zwłaszcza będąc w podeszłym wieku, nie przedłuży dynastii. A
                          z młodą i ładną da, z siebie wszystko. Jak powiedział tak zrobił. Sońka urodziła
                          dwóch następnych królów. Starszy syn Jagiełły, Władysław III, został wprawdzie
                          także królem Węgier, ale dał się nowym poddanym namówić na wycieczkę do Warny.
                          Zamiast wrócić stamtąd z kożuchami i olejkiem różanym, jak tylu Polaków po nim,
                          dał się zabić Turkom. Z tego powodu przeszedł do historii jako Warneńczyk. Jego
                          młodszy brat, Kazimierz Jagiellończyk, ma ogromne zasługi, ale o tym opowie nam
                          Maciej Radwan Rybiński jutro smile
                         • rita100 Re:Dwunasta bajka krakowska 11.07.07, 20:58
                          Za panowania Kazimierza Jagiellończyka oczywiscie w Krakowie, a konkretnie w
                          klasztorze Bernardytów na Stradomiu - wyprodukowano pierwszy polski druk,
                          kalendarz ścienny na rok 1474. Ale największa zasługa Kazimierza Jagiellończyka
                          i to dla myśli politycznej poszła w zapomnienie. Niestety dziś nikt już nie
                          pamięta, ze to Jagiellończyk był prekursorem rozdziału państwa od Kościoła. Nie
                          tam żadne Oświecenie, Wolter, czy rewolucja francuska, tylko średniowiecze i
                          przedrenesansowy krol Polski wprowadził ten rozdział w praktyce. I to już w
                          czasie koronacji.
                          A było to tak - po uroczystym akcie koronacji w katedrze wawelskiej król miał
                          odbierać na rynku hołd mieszczan krakowskich. Na podium towarzyszyli mu
                          dostojnicy - biskupi i dwaj książęta mazowieccy. Władysław i Bolesław. Między
                          książętami i biskupami powstał spór, kto ma siedzieć po prawicy króla. Książęta
                          jako władcy udzielni i potomkowie Piasta uważali, że ten zaszczyt im się należy.
                          Episkopat upierał się, że to biskupom należy się prawica. Król się nie wtrącał
                          praktykując w ten sposób rozdział między władzą duchową i świecką. Awantura
                          skończyła się tym, ze obrażeni biskupi opuścili rynek i cała pompa została odwołana.

                          A łoto klasztor Bernardynów
                          schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=485&pos=0
                         • rita100 Re:Trzynasta bajka krakowska 12.07.07, 20:17
                          Rolę mędrców muszą pełnić błazny.
                          Pomiędzy sztuką a jej odbiorcami panowała pełna harmonia. Artystom płacił król,
                          płacili im magnaci, płacili mieszczanie. (...) A królowie jegomości zatrudniali
                          nawet satyryków, czyli wedle ówczesnej nomenklatury błaznów.
                          Najsłynniejszym był oczywiście Stańczyk, z którym Zygmunt August lubił sie
                          przekomarzać. Pewnego dnia spytał błazna, czy wielu już znalazł na dworze
                          równych sobie głupców. Błazen odparł, ze wielu, właśnie dopisał na listę
                          Zygmunta Augusta, który wyprawił za granicę spowiednika królowej Bony,
                          franciszkanina Lismaniego z wielką sumą pieniędzy na zakup ksiązek. A jeśli
                          Lismani wróci ? - zapytał król. Wtedy ciebie zmażę, a siebie wpiszę. Nie musiał.
                          Lismani nie wrócił i na stańczykowej liscie głupców pozostał krol Zygmunt.
                          Błazen Stańczyk jest do dziś na liście mędrców."
                         • rita100 Re: Zwon Zygmunta 18.07.07, 22:24
                          1521- Po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk dzwonu Zygmunta. Największy polski dzwon
                          został ufundowany przez króla Zygmunta Starego i odlany rok wcześniej w
                          krakowskiej ludwisarni mistrza Hansa Behema z Norymbergi. Na wieżę katedry
                          wawelskiej wciągnięto go 9 lipca 1521 roku, co uwiecznił Jan Matejko na swoim
                          obrazie z 1874 roku. Dzwon Zygmunta uruchamiany jest ręcznie przez 8 – 12 ludzi.
                          Przywilej ten ma 28 dzwonników, stowarzyszonych w elitarnym Bractwie Dzwonników
                          Zygmunta. Bicie w dzwon Zygmunta oznajmia tylko najważniejsze wydarzenia w życiu
                          Polski lub Kościoła katolickiego. Bił na przykład wieczorem 2 kwietnia 2005, gdy
                          zmarł Jan Paweł II, jak i 27 lat wcześniej, po wyborze Karola Wojtyły na
                          papieża, dzwonił też 30 kwietnia 2004 roku po mszy św. w intencji Ojczyzny,
                          odprawionej w katedrze wawelskiej z okazji przystąpienia Polski do Unii
                          Europejskiej.

                          -------------
                          dzwonił też 30 kwietnia 2004 roku po mszy św. w intencji Ojczyzny,
                          odprawionej w katedrze wawelskiej z okazji przystąpienia Polski do Unii
                          Europejskiej.

                          Pono wtenczias Stańczik sia łuśniechoł.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka