Dodaj do ulubionych

Na budowa domu wziół-am pożiczka z banki

25.07.07, 22:00
I tero spatrze ziamnio na Warmiji i wybuduja dóm. Poeta Kajka buł to cieśla.
Gwołt noju pomóżć może.
Obserwuj wątek
  • rita100 Re: Na budowa domu wziół-am pożiczka z banki 25.07.07, 22:01
   Łociesane i dobrze łophyblowane bołki kładli na murach i na niych pszibźijali deski.
   • rita100 Re: Pot bołkam żisiała niedużio pitrolowo lampa. 25.07.07, 22:02
    bałk, bołk - sufit
    sufit, pułap, powała

    Pot bołkam żisiała niedużio pitrolowo lampa.

    A mym dopsiero powiesim jek zbudujem sobzie dom. Takó fejn pitrolowo lampa.
    • rita100 Re: Siuła goźdźi brukujesz ? 31.07.07, 22:30
     Siuła goźdźi brukujesz ?

     Na budowa brukojewam gwołt goździ.
     • rita100 Re: Zidać łuż jekoś budownio 03.08.07, 21:50
      Zidać jekoś budownio, ale nie ziam, czi to budinek, czi szopa. Może Tralala pozie?
      Na tam grumsztiku só liche budownie.
      • rita100 Re: Zidać łuż jekoś budownio 06.08.07, 22:20
       Tralala, a zidać jekoś budownio ?
       • tralala33 Re: Zidać łuż jekoś budownio 06.08.07, 22:22
        Jó nie zidza no nie ziam gdzie mom patrzyć?
        • rita100 Re: Zidać łuż jekoś budownio 06.08.07, 22:24
         wink łod dołu do góri czi z lewa w prawi ?
         To wysoki dóm bandzie czi szyroki ?
         • tralala33 Re: Zidać łuż jekoś budownio 06.08.07, 22:32
          Jek grzib abo warnijska chałupsia. Eszcze Woju poziem jek am kocioł
          kupowała. Am poszła do jenygo gyszeftu i godam
          'Buduję dom i chcę kupić kocioł gazowy jednofunkcyjny ze zbiornikiem
          na wodę.' A tyn chop sia pyta 'A duży ten dom, ile ma metrów?' no to
          godam tyla i tyla mytrów. A łon na to 'O to nie dom ale domek. Dom
          to co najmniej dwieście metrów.' Tak jó jemu mózia 'No dobrze.
          Buduję domek i potrzebuję kociołka jednofunkcyjnego ze zbiorniczkiem
          na wodę.' smile
          • rita100 Re: Zidać łuż jekoś budownio 06.08.07, 22:56
           Móndrze budujesz Tralala. A boc co taki dużi dom, to tlo kłopot. I siła łokan do
           pucowanio. Nolepsze só parterowe domki z łogródkam prosto, tak jek kedajś. Dawni
           tlo budować mozno buło 220 m i ziancej ni wolno buło.
           Bez to co zakazuwali to ludzia chciali budowac zielgi i nolepsi to eszcze no
           dzieciów, a tu dzieciuki sia rozłażó i som jedan łostajesz i jek to potam
           łutrzimać. Ciykwe co to za kociół ? Pewno sia lepsi znosz na tam.
     • tralala33 Re: Siuła goźdźi brukujesz ? 06.08.07, 22:16
      Rychtycznie goźdźi gwołt brukuja cołen cias. Tek jenygo razu am do
      gyszeftu pojechała bo majster mózi co 20 kilo brukuje. W tym
      gyszefcie chop ma w ałto ciepnół te góźdźie - fejn, myśla sobzie.
      Domam przyjechała i ciógne ta paczka i ciónge i z ałta wycióngnóc
      nie moga - mała no ciajżka jek kamnień smile
      • rita100 Re: Siuła goźdźi brukujesz ? 06.08.07, 22:19
       hehe, to jek worek cymentu. Goździe só ciajżkie, maluśka paczuszka, a siuła ważi.
       • rita100 Re: Cieśla brukuje colsztok (metrówke) 10.08.07, 22:54
        calsztok, colsztok - miara, metrówka, calowka

        Cieśla zawdi nosi w keśiani colsztok. Datemu w domu wszistko je prazie pod
        kontam prostam.
        • rita100 Re: roboti z wiciańcam capóf w bolach. 11.08.07, 21:40
         cap - czop, szpunt, zakończenie bali

         Buło gwołt roboti z wiciańcam capóf w bolach.
         • rita100 Re:samni robźiwa z drótu cójszkami (obcązki, kombi 11.08.07, 21:52
          cążki, cójszki - obcązki, szczypce, kombinerki

          Klamerki do klocóf to mi samni robźiwa z drótu cójszkami.
          • rita100 Re: porobziuł cieśla rozmajite cychi 11.08.07, 21:54
           cech, cych - cecha, znak, znamię
           Na deskach porobziuł cieśla rozmajite cychi
           • rita100 Re:Chojinowe deski só lepsze nisz jeglijowe 14.08.07, 22:52
            Chojinowe deski só lepsze nisz jeglijowe. To kożdy pozinien ziedzieć, kożdy
            cieśla smile
            • rita100 Re: Wiciska gwołt psianiandzy 15.08.07, 21:37
             Taka budowa to wiciska gwołt psianiandzy.
             • rita100 Re:Ciesali razam z cieśló bołki 16.08.07, 21:54
              ciesać - ciosać, obrabiać drzewo, kamień młotkiem lub dłutem

              Chłopoki ciesali razam z cieśló bołki.
              • rita100 Re: Cieślów topór je wiłostrzóni 16.08.07, 22:02
               Cieślów topór je lepsi wiłostrzóni niż nasz.
               • rita100 Re: Łomniyrz długość deski colsztokam 19.08.07, 19:46
                colsztok - calówka

                Łomniyrz długość deski colsztokam !
                • rita100 Re: Bandziem dekować dach słómó czi dekówkó ? 26.08.07, 20:30
                 dekować - pokrywać (dach) pokrywać

                 Dawni ludzie dekowali dachi słómó, a tero muszó dekować dekówkó.
                 • rita100 Re: Ziatr zrzuciuł dekówki 26.08.07, 20:36
                  dekówka - dachówka

                  Zietrz zrzuciuł z dachu pora dekówków, kedy buła taka nawała.
                  • rita100 Re: Z tych deszczków zrobziwa sobzie 27.08.07, 20:58
                   deszczka - mała deseczka
                   Z tych deszczków zrobziwa sobzie wózek. Abo może eszcze cosik ? Z deszczków
                   możem zrobzić tyć budka no ptaszków.
                   • rita100 Re:Budowa wymogo za dużo doczynki 27.08.07, 21:43
                    doczynek, doczinek - zachód, zabieg, ambaras, trud

                    Budować nie banda, to wimogo za dużo doczinku. Ale ni brok sia załamywoć, brok
                    budować dóm smile
                    • rita100 Re:W robocie brok być dokomantny 28.08.07, 22:00
                     dokomentny, dokomantni - dokladny, dokumentny

                     Łón je w swoji robocie dokomantni, bo jek ni to Tralala kdziwó zierze wyrychtuje
                     zamniast prosty dom.
                     • rita100 Re: Dotrasiuł wbzić góźć 29.08.07, 21:41
                      dotrasić - urtafić; dogodzić

                      Dotrasiuł wbzić góźć w samo fuga. Pewno nie buł łożarty, bo Tralala dała jedan
                      bacherek psiwa zamniast flaszeczki gorzałeczki wink)))
                      • rita100 Re: źelazo chibko drdzeje 30.08.07, 21:58
                       drdzyć - rdzewieć
                       drdzewny, drdzywni - rdzewny

                       Na deszczu źelazo chibko drdzeje. Oj, tok, lepsi je ni łostoziać na polu.
                       • rita100 Re: maszina do drekslowania - tokarka 30.08.07, 22:03
                        drekslowć - obrabiać tokarką drewno, wyrabiać tokarką przedmioty z drewna

                        Chto mo maszina, som sobzie dreksluje rozmajite rzeczi.
                        • rita100 Re: Łogrodziuł budowa druciannam płota 31.08.07, 20:29
                         drucianny, drucianni - druciany
                         wykonany z drutu

                         Łogrodziuł sobzie całi łogród druciannam płotam
                         • rita100 Re: Dźwyrze majó drykel 01.09.07, 20:46
                          drykiel, drykel - klamka

                          Ficiuł za drykel, ale dźwyrze bułi zamkniańte na klucz.
                          Kedajś jakem buła na koloni to mym w łostatnió noc wszistkie drykle łod dźwyrzy
                          wysmarowali pastó łod zambów.
                         • rita100 Re: dudłoj - kiepski rzemieślnik 01.09.07, 21:15
                          dudłaj, dudłoj - kiepski rzemieślnik

                          Do takygo dudłoja łuż ziancy nie puda z robotó. Abi Tralala i Svolo nie mnieli
                          takych dudłoków.
                         • rita100 Re:Zabrali sia dichtik do roboti 02.09.07, 21:59
                          dychtyk - mocny, solidny

                          Zabrali sia dichtik do roboti i łociścili całe mniyszkanie.
                          Zabrali sia dychtik do roboti i wybudowali chibko dom. Pewno to buli rónczni
                          robotnicy.
                         • rita100 Re:Podłoga zrobzióna buła z dylów 02.09.07, 22:10
                          dyla - długa deska, drewniana podłoga

                          Podłoga zrobzióna buła z szyrokych dylów.
                         • rita100 Re:chłopy dylujó dziś podłogi 02.09.07, 22:13
                          dylować - wykładać podłogę dylami

                          Nasze chłopy dylujó dziś podłogi.
                         • rita100 Re:deski musó być fydrowane 12.09.07, 22:14
                          fedrować, fydrować - żłobić w drewnie

                          Deski do dylów musó być fydrowane, żebi nie robziułi sia spari w podłodze.
                         • rita100 Re: Dżwyrza majó felar 13.09.07, 22:15
                          fela - wada, błąd, uszkodzenie

                          Maszina musi mnyć jekoś fela, bo tak richtik nie chodzi.
                          Tak róbta coby ni buło żodnej feli
                         • rita100 Re:Festerblot tyż mo fela 13.09.07, 22:29
                          Konopsie w blóntopsie stołi na festerblocie . Brok zrobzic przi łoknach
                          festerblot (parapet)
                         • rita100 Re:Fensterkop tyż brok wstazić 13.09.07, 22:33
                          fensterkop - futryna okienna

                          W dużi jizbzie trzeba wstazić nowe fensterkopi.
                         • rita100 Re:To só dźwiyrze festowne (mocne) 14.09.07, 22:08
                          festować - umacniać, przytwierdzać
                          festowne - mocne

                          Festujó łoblóźnióne sztachyti w płocie
                          To só dźwiyrze festowne, nicht jich tak letko nie wirzie.
                          Brok zrobzić festowne dźwiyrze coby niych ji nie wiwor.
                         • rita100 Re:Pod samam fesztam 16.09.07, 10:53
                          feszt - szczyt dachu, grzbiet dachu, miejsce styku dwuspadowego dachu.

                          Pod samam fesztam wipadłi dwa dekówki.
                         • rita100 Re:łukładalim fesztówki 16.09.07, 10:56
                          fesztówki - dachówka zakładana na szczyt dachu

                          Po nakriciu dachu dekówkami zabrali sia zaro do łukłodanio fesztówków.
                         • rita100 Re:Płot brok poflykować 22.09.07, 22:43
                          flekować, flykować - łatać, naprawiać

                          W płocie só dóri, trzeba go poflykować
                         • rita100 Re:Doła am fórszós na dekówki 27.09.07, 22:33
                          forszus, fórszós - zaliczka, zadatek
                          Jek am zamozioł brejdreszer, musioł am dać sto marków fórszósu.
                          Jek am zamozioł dekówki, musioł am dać psiandzisiónt marków fórszósu.
                         • rita100 Re: dochodziuła eszcze frachta 28.09.07, 22:15
                          frachta - koszt przewozu, opłata za przewóz

                          Za cegła zapłaciuł am tile jek w drugych cegelniach, ale do tygo dochodziuła
                          eszcze frachta.
                         • rita100 Re: Czy gardiny łuż wiszó w łoknach ? 07.10.07, 22:23
                          gardyna - firanka
                          Uobacz Tralala, ta Warnijaczka sama sobzie łutkała gardiny.
                          Gardini w duży jizbzie sama sobzie łutkałam.
                         • rita100 Re:gipsdeka - sufit tynkowany 14.10.07, 21:56
                          gipsdeka - sufit tynkowany

                          Downi bołki w domach buły drewnianne, a tero wszisci robzió gipsdeki.
                         • rita100 Re:Takygo gmyrka do murowanio 17.10.07, 23:13
                          gmerać, gmyrać- pracować powoli, nieporadnie
                          Zawdi tam cóś gmyro, ale robota mu nie łodchodzi.

                          Takygo gmyrka do murowanio domu nie wezna, bo chiba w dwuch latach domu bi nie
                          wibudowoł.
                         • rita100 Re:Zanyś te łachmoni na góra (strych) 23.10.07, 22:42
                          góra - strych
                          Zanyś te stare łachmoni na góra !
                         • rita100 Re:Poszukoj tniejszych goździ 28.10.07, 22:09
                          Te goździe só grubase, może nojdziesz trocha tniejsze.
                         • rita100 Re:Mulorz szuko kilu hantlogrów 10.11.07, 20:18
                          hantlager - pomocnik murarski
                          Nasz mulorz szuko kilu hantlogrów

                          hantlagrować -pełnić funkcję murarza
                          Łoba moje sini hantlogrujó łu mulorzi.
                         • rita100 Re: Psiec kachlowy 22.11.07, 21:48
                          kachla - kafel
                          kachlo
                          kachlowy - kaflowy

                          Ciykawe czy Tralala łuż łuklada kachle w kocherze abo w badi ?
                          A może bandzie w jizbzie psiec kachlowy ?
                         • rita100 Re:Sćiani só świżo kalkowane (wapno) 25.11.07, 18:10
                          kalk - wapno
                          Do wyrychtowania domu brok tyż bandzie mnieć kalk

                          kalkować - bielic wapnem
                          Wasze śćiani só świżo kalkowane.
                         • rita100 Re:Karuje psiosek do mularki 09.12.07, 22:01
                          karować - wozić na taczkach
                          Fróncek karuje psiosek do mularki łod rana do ziczóra.
                         • rita100 Re:kis - żwir, piasek murarski 29.12.07, 20:43
                          kis - żwir, piasek murarski.
                          Przyżiś mularzom ziancy kisu.
                         • rita100 Re:Coś w maszinie klapruje 02.02.08, 22:55
                          klaprować - klekotać, grzechotać
                          Maszina chiba je zepsuto, bo cóś w ni klapruje.
                         • rita100 Re:W taki kluzie nie chce mnieszkoć 10.02.08, 21:09
                          kluza - ciemne pomieszczenie w chacie, chlywie lub stara zapadająca się chata.
                          W taki kluzie nie chciałbych mnieszkoć.

                          Fejn co Talala spatrzuła jinszo chate.
                         • rita100 Re:Brok zrobzić knagi 10.02.08, 21:27
                          coby mularze mogli powziesić swoje łodziania

                          knagi - listwa z hakami służąca do wieszania ubrań
                          Na knagach w siani wzisiałi stare łachmoni.
                         • rita100 Re:Kopsieli sia z komninów 24.03.08, 20:59
                          kopielić sie - mocno dymić

                          Gajsti dim kopsieli sia z komninów, chiba bandzie desz'cz.
                          A może to psiersza próba rozpalania łognia pod psiecem ?
                         • rita100 Re:Bandziewa koplować dach ze słómy 24.03.08, 21:06
                          Mym tu ło komninie a brok nasamprzód dach koplować.
                          Dekorz juz położuł słóma na dachu, zaro bandzie dach koplowoł

                          koplować - plątać, petać
                         • rita100 Re:Bandziewa mnieć koprowe drykle 24.03.08, 21:09
                          koprowy - miedziany

                          Taralala bandzie mnieć koprowe drykle łu dźwirzy.
                         • rita100 Re:Dom bandzie blankowany 27.03.08, 22:02
                          blankowany - ogrodzony
                          A może juz je budowa oblankowana ?
                         • rita100 Re:Ćieśla z chłopami łustazia kozłi 07.04.08, 22:22
                          kozły - krokwie, mendle, sztygi.

                          Ćieśla z chłopami łustazia kozłi.
                         • rita100 Re:Kruszka sia przepaluła w lampsie 12.04.08, 20:45
                          W lampsie przepaluła sia kruszka.

                          kruszka - żarówka
                         • nereus1 Re:Kruszka sia przepaluła w lampsie 14.04.08, 10:48
                          Jezeli budujesz dom to sia doj od lekarza podszukac.
                         • rita100 Re:Kruszka sia przepaluła w lampsie 14.04.08, 20:20
                          Daczemu ? Czy mosz jekieś przeboje z tygo tytułu, budowy domu ?
                          Sprawdź czy aby ci sia kruszka nie przepaluła w lampsie ? wink)))
                          Bo jek tak, to musisz kupać nowo kruszke

                          Nereus w sklepsie:
                          - Cy te kruszki rychtycznie świyco łosiem lot ?
                          - Rychtycznie ! Mo pon na to rok gwarancji !
                         • rita100 Re:Chata z kukowkó 19.04.08, 19:57
                          kukawka - lub pokoik na poddaszu, wysuwający się poprzez dach naprzód, facjatka

                          Wibudowoł sobzie nowo chata z kukowkó.
                         • rita100 Re:laszować - gasić wapno 26.06.08, 21:35
                          Tero to am nie wzidzioła coby na budowie laszowano. Może to już staroświecka
                          metoda ?
                         • rita100 Re:zlatrować - zniszczyć 14.07.08, 21:26
                          latrować - niszczyć, marnować, nie oszczędzać

                          Przi takiej robocie źiancy lotruje łobleki niz zarobzio. Pewno szpetnie ludzia
                          robzili. Może to buł szewski poniedziołek, abo gorzałeczke popsili.
                          Taki cieśla je do niczegój, ziancy lotruje desków niz potrzeba.

                          zlatrować - zniszczyć
                         • rita100 Re:łon madruje - partaczy 20.10.08, 21:13
                          madrować - manipulować
                          grzebać w czymś, ruszać co, zajmować sie czymś po partacku
                          Mózió, ze tan tiszor, dobrze nie robzi, tilo madruje
                         • rita100 Re:Miał am dużo mamlu 20.10.08, 21:40
                          mamel - ambaras
                          Miał am dużo mamlu, żebi dostać pozwolajstwo na budowa nowygo domu.
                         • gajowy555 Re:Miał am dużo mamlu 21.10.08, 10:54
                          Jó, noziankszy je mamel, kieby dwoje chciało naroz...
                          -jekóś sia nie rymuje smile

                          Ciekawość, czy Tralala łuż pod dacham i mamlu (mamelu?) ni mowa ???
                         • rita100 Re:Miał am dużo mamlu 21.10.08, 20:25
                          Ciajzki wyraz tyn - mamlau
                          Zawdy je gwołt mamlu, bo to to abo owo, abo tamto i zawdy je co do roboti.
                         • rita100 Re:Marmulowe trepy 22.10.08, 21:39
                          marmulowy - marmurowy
                          porcelanowy, fajansowy

                          Marmulowó mniska, marmulowi talyrz
                         • rita100 Re:Wibziuł dura mejslam 09.11.08, 11:10
                          mejsel - przecinak

                          Wibziuł dura w ścianie mejslam.
                         • rita100 Re:Kupsiuł sobzie mniejsce 13.11.08, 20:59
                          miejsce - gospodarstwo.
                          Brat moj kupsiuł sobzie mniejsce w Grónitach.
                         • rita100 Re:Zbudowoł dóm na moda...... 17.11.08, 20:36
                          moda - wzór,sposób, moda.

                          Zbudowoł sobzie dóm na moda leśniczówki.
                         • rita100 Re:Jest hantlogram łu mularzi 19.11.08, 21:23
                          mularz - murarz
                          Jedan z jych sinów jest hantlogram łu mularzi.
                          Chto mularzuje, musi w lato zarobzić na cało zima.
   • rita100 Re:Na budowa chati naborgowoł-am gwołt 25.11.08, 21:03
    psieniandzy
    naborgować - nabrać kredytów
    napożyczać

    Na budowa chati naborgowoł-am gwołt psieniandzy.
    • rita100 Re:Mulorze napacali w całam domu 02.12.08, 21:56
     napacać - napaćkać
     nabrudzić, nachlapać.

     Mulorze napacali noma w całam domu
     • rita100 Re:Niechoj, bo maszina cia fici 12.12.08, 21:18
      niechać - nie tykać, nie ruszać
      Niechoj, bo maszina może cia wicić.
      • rita100 Re:obraszplować - wygładzić 27.01.09, 20:25
       obraszplować - wygładzić
       obrobić raszplą.

       łobraszplować
       • rita100 Re:Mulorze łobrzucajó ściani 27.01.09, 20:33
        obrzucać - tynkować
        Mulorze łobrzucajó środkowe ściani.
        • rita100 Re:Deski só juz łobzimowane. 28.01.09, 20:23
         obzymować - oznaczyć sznurem brzeg deski, które trzeba obciąć.

         Deski só juz łobzimowane.
         • rita100 Re:Dóm chibko łotmurowali 02.02.09, 21:11
          odmurować - odbudować
          Spolóni dóm chibko łotmurowali.
          Kawoł chlywa łodmuruja no prosioków
          • rita100 Re:Deska musiwa łodżogować 06.02.09, 20:08
           odzagować - odpiłować.

           Ta deska je za długo, musiwa kawoł łodżogować.
           • rita100 Re:Sztachyti w łogrodzie brok naprazić 08.02.09, 13:12
            ogród - także płot, parkan; kawał pola nieogrodzonego przy chacie.
            Trzeba łogród naprazić, bo niechtóre sztachyti só w niam wiłomane.
            Cieśla mo przi swoji chacie sztyri morgi łogrodu.
            • rita100 Re:Łoknowe romi pruchnó 08.02.09, 13:41
             oknowy - okienny
             Łoknowe romi zaczinajó juz pruchnić.
             • rita100 Re:Gwołt psianiandzy widaje na łopołka 11.02.09, 17:54
              opałka - opał, ogrzewanie

              Chłopi zimó ścinali gałajzie na łopołka.
              Chto ni mo lasu, to gwołt psianiandzy widaje na łopołka tak dużygo mnieszkanio.
              • rita100 Re:wigłodzajó glaspapsiyram 12.02.09, 17:10
               olśnik - rodzaj noża.
               Nasze szurki samni robzió trzónki do siekierów abo młotków; noprzód łociesujó
               kawałi drewna łolśnikam, a potam wigłodzajó glaspapsiyram abo raszpló.
               • rita100 Re:Łokna brok juz łośćklić 20.02.09, 17:59
                ośćklić - oszklić
                • rita100 Re:Zabroł sia do jekiś pacorki 22.02.09, 11:05
                 Zabroł sia do jekiś pacorki i tak sobzie trocha zarobźio.
                 Czyli zrobziuł licho robote.
                 • rita100 Re:Bandzie tyz jizba na panzyje 08.03.09, 21:28
                  W domu bandzie tyz jizba na panzyje.
                  pengzyja - stancja
                  • rita100 Re:Przyniś psiła i wiłostrz łolśnik 16.03.09, 20:27
                   piła - pilnik
                   psiła
                   Przyniś psiła i wiłostrz trocha tan łolśnik.

                   piłka - pilniczek
                   psiłka
                   • rita100 Re:psiotrz - środkowa rama okna 19.03.09, 18:02
                    piotrz - środkowa rama okna
                    psiotrz.
                    • rita100 Re:Połóż ta deska na płas 29.03.09, 21:17
                     płas - płask, płaska strona przedmiotu.

                     Połóż ta deska na płas !
                     • rita100 Re:nowy dóm na podoba leśniczówki 05.04.09, 20:44
                      podoba - na podobę, na wzór, na podobieństwo, na modłę.

                      Wibudowoł nowy dóm na podoba leśniczówki.
                      • rita100 Re:Spotkawa sia pod podsianiami 06.04.09, 20:50
                       podsienie - podcienie, krużganek

                       To tu jić za swojami rzeczani, a jo puda za mojami i spotkawa sia ło psiyrszi na
                       rinku pod podsianiami.
                       • rita100 Re:Poflykowali płot 07.04.09, 21:41
                        poflekować - połatać

                        Poflykowali płot i wiglóndo tero jek nowi.
                        • rita100 Garnuszki łustazióne só na polici 23.04.09, 20:50
                         polica - półka, regał
                         Garnuszki łustazióne bułi na polici
                         • rita100 Mo dobre pomniyszkanie 26.04.09, 09:18
                          pomieszkanie - mieszkanie
                          pomniyskanie
                          Sinozi jidzie dobrze, mo dobro robota i dobre pomniszkanie.
                          W taki małi wsi wszisci pomniszkańce dobrze sia znajó.
                         • rita100 Tiszor popacoł ta szafa 26.04.09, 22:01
                          popacać - zepsuć, niesolidnie wykonać, niechlujnie

                          Tiszor popacoł ta szafa, ani ji dobrze nie wibejcowoł, ani nie dopasowoł dzwirków.
                         • lelo58 Re: Tiszor popacoł ta szafa 27.04.09, 12:53
                          Jam kedajs robziol za tiszora alem dzwirkow nie popacol,luz bande
                          mowal jutro neta to sobzie pogodamy
                         • rita100 Re: Tiszor popacoł ta szafa 27.04.09, 20:18
                          Czołam Lelo
                          Jo nie ziam chto to jest tan tiszor ? Fachman jeki. Pewnie doziem sia przi
                          literce 'T' wink A może majster ? Ni.
                          Długo czkasz na net, barzo. Myśla co jo krócej bande.

                          Takie jinsze zdanie am nolazła.
                          'Mózió, ze tan tiszor, dobrze nie robzi, tilo madruje'.
                         • lelo58 Re: Tiszor popacoł ta szafa 28.04.09, 11:28
                          Rita,Tiszor to je stolarz,po mniecku to je,lony godajo Tuschler,to
                          loznaczo kogos kto robzi stoly,tak jek noju stolarz.
                         • rita100 Re: Tiszor popacoł ta szafa 29.04.09, 21:53
                          Tiszor to stolarz smile A to psianknie. Jo tyz je z familiji tiszorów. I bocze co
                          kedajś taki gość w domu wykopyrtnół sia z krzesła, a to datemu co samo krzesło
                          się rozpadło. I to buło na biesiadzie łu tiszora. Tak mym sia naśnialim, bo to
                          szywc bez butów łazi. Tak to je.

                          A jinny taki z familiji tiszor to znowój tiszor tlo klatek trepowych. Tlo trepy
                          z drewna robzi. Jinszi tiszor , taki z Wieliczki , mój kazyn to zaś robzi
                          antyczne rzeczy, ale to drogase só.

                          A jo sznupsie coby chtóś dzwiyrze zrobziuł w domu i nie ziam czy nie tanij
                          bandzie kupać gotowe. Eszczo mowam cias na myslenie ło tam.

                          Tiszot to musi być fachowiec
                         • rita100 Re: posękiel-kla - młot 14.06.09, 09:29
                          posękiel-kla - młot
                          Takam małam młotkam nic nie zrobzisz, musiasz wziójść posankel
                         • rita100 Poszturali noma myble 18.06.09, 22:30
                          poszturać - poszturchać
                          Źidzisz, jek przi przeciunganiu poszturali noma myble.
                         • rita100 Łóni już downo przecióngnyli 28.09.09, 21:51
                          przeciągać - przeprowadzać się, zmienić miejsce zamieszkania

                          Łóni już downo przecióngnyli z Szófołda do Panglit.
                          Szarwarczniki przecióngajó sia na śwantego Morcina.
                         • rita100 Te deski só dicht przegnite 12.10.09, 20:16
                          przegnity - przegniły

                          Te deski só dicht przegnite.
                         • rita100 Kaj bandzie przewózka ? 21.10.09, 21:22
                          przewózka - przewóz
                          Przewozka tile cegłi potrfo kila dniów.
                         • rita100 Przezoguj ta deska 21.10.09, 21:24
                          przezogować - przepiłować

                          Przezoguj ta deska
                         • rita100 Przyfestuj rigel do dźwiyrzy 26.10.09, 20:18
                          przyfestować - przymocować, przytwierdzić
                          Przyfestuj rigel do dźwiyrzy w siani, bo łón sia łobluźniuł.
                         • rita100 przyzagować - przypiłowić 29.10.09, 20:46
                          przyzagować - przypiłowić, odciąć kawał belki
                          Ta deska je za długo, trzeba jó trocha przizogować.
                         • rita100 Pod bołkam zisi pitrolowo lampa 08.11.09, 21:33
                          pytrolowy - naftowy
                          Pod bołkam źisioła niedużo lampa pitrolowo.
                         • rita100 Łokuje bez łustonku łod rana do zieczora 13.11.09, 23:34
                          rataj - czł. czieżko pracujący, uwijający się w robocie
                          Z niego to prawdziwi ratoj, łokuje bez łustonku łod rana do zieczora
                         • rita100 Nasz dóm juz wimogo reperunku 17.11.09, 20:53
                          reperunek - naprawa
                          Nasz dóm tyż juz wimogo reperunku
                         • rita100 restunek - rusztowanie 17.11.09, 21:03
                          restunek - rusztowanie
                         • rita100 W kuchni zisioł rogol 19.11.09, 20:05
                          rogal - regał, półka do zwieszenia
                          W kuchni zisioł rogol, na niam łustaziune bułi w porzondku talyrze, mniski,
                          garnuszki, taski i pora zbanków.
                         • rita100 To jest tan rogowi dóm przi Partizantów 19.11.09, 20:08
                          rogowy - narożny, na rogu czego
                          A już ziam, dzie to jest - to jest tan rogowi dóm przi Partizantów.
                         • rita100 Meble wieźlim rolwagó 19.11.09, 20:10
                          rolwaga - platforma, wóz do przewożenia ciężkich towarów
                         • rita100 Rosti w psiecu sia przepaliuła 19.11.09, 20:14
                          rosty, rosta - ruszt
                          Rosti w psiecu sia przepaliuła.
                         • rita100 Fachmoni rozpacali tlo robote 23.11.09, 21:01
                          i poszli
                          rozpacować - rozpaćkać, rozbabrać
                         • rita100 No ruchoj sia, bo ci ti roboti nie łubiwo 25.11.09, 20:12
                          ruchać się - ruszać się, zabierać się do roboty

                          No ruchoj sia, bo ci wcole ti roboti nie łubiwo.
                         • rita100 Nie róbta takygo rumotu 25.11.09, 22:09
                          rumot - łoskot, łomot, trzask
                          Nie róbta takygo rumotu tam prze pichabiam myblów, toć możeta to ciszi robzić
                         • rita100 W rinie je pełno wodi 27.11.09, 17:29
                          ryna - rynna
                          W rinie je pełno wodi
                         • rita100 Łokna i dźwirze sia skozoczułi 07.12.09, 17:49
                          skozaczyć - zwichrować
                          Te dźwiyrze só trocha skozoczóne.

                          skozaczyć się - zwichrować się
                          Łokna sia skozoczułi i nie moga jych dobrze zamknóńć.
                         • rita100 Pazgroje spacali dóm 12.12.09, 20:33
                          spazgrać - popsuć, licho wykonać
                          Nie lubzia takych pazgrojów, co niczegój dobrze nie zrobzió, tilo spazgrajó.
                         • rita100 Na górze pot strzechó 22.12.09, 21:25
                          strzecha - wąski pas na strychu, gdzie dach styka się ze stropem, miejsce na
                          drobne rupiecie

                          Norzice do golanio łowców só na górze pot strzechó.
                         • rita100 Kozoł jych pozogować na szolówki 26.12.09, 22:25
                          szalówka - deska do szalowania
                          Woter zazióz pora kloców na tertok i kozoł jych pozogować na szolówki.
                         • rita100 szezlon - kanapa, leżanka 28.12.09, 22:22
                          szezlon - kanapa, leżanka
                         • rita100 szlafsztuba - sypialnia 29.12.09, 17:23
                          szlafsztuba - sypialnia
                         • rita100 Bołki nolepsi malować szlemkrydó 29.12.09, 17:46
                          szlemkreda - kleista zaprawa do malowania sufitów
                          Bołki nolepsi malować szlemkrydó.
                         • rita100 Dzieci łusiadałi sia na ślómbanku 29.12.09, 21:50
                          szlumbank - łoże rozsuwane z wiekiem na zawiasach. Zamkniete słuzyło za ławę.
                          Jek prziszed gość, to dzieci łusiadałi sia na ślómbanku i sedziałi tam dicht cicho.
                         • rita100 szpachtlować - szpachlować 03.01.10, 10:20
                          szpachtel - szpachla

                          szpachtelek - szpachelka

                          szpachtlować - szpachlować

                          szpada - szpadel, łopata

                          szpadka - łopatka, szpadelek
                         • rita100 Przez długie lata szparowalim 03.01.10, 10:27
                          szparować - oszczędzać, odkładać gotówkę
                          Przez długie lata szparowalim psienióndze, zebi wibudować nowi dóm.
                         • rita100 Zietrz łoderwoł szporóngi dachów 03.01.10, 10:28
                          szparąg - deska osłaniająca boczną krawędź dachu
                          Silni zietrz łoderwoł szporóngi dachów.
                         • rita100 Włożyli kloc na szrogani 04.01.10, 17:48
                          szragany - kobylica, koziołek na ktorym piłuje się drzewo

                          Włożyli kloc na szrogani i pozogowali go na drefka.
                         • rita100 szrubować - wkręcać 04.01.10, 20:20
                          szrubka - śrubka

                          szrubować - wkręcać, śrubować

                          szrubsztok - imadło
                         • rita100 rozbziyrajó bruk stamejzami 04.01.10, 20:33
                          sztamejza - łom, żelazny drążek do wyważania kamieni
                          Robotniki rozbziyrajó bruk we wsi stamejzami.
                         • rita100 Kamnienie łubzijali sztampami 04.01.10, 20:33
                          sztampa - ubijak, stępor
                          Jek łułożili na drodze kamnianie, to zaro potam łubzijali jych sztampami.
                         • rita100 Tan dóm mo trzi sztoki 05.01.10, 19:49
                          sztok piętro, kondygnacja

                          Łóni mniszkajó na psirszam sztoku.
                          Tan dóm mo trzi sztoki.
                         • rita100 Leżó w szlómbanku na sztrółzaku. 06.01.10, 19:59
                          sztrózak - siennik
                          Dzieci leżó w szlómbanku na sztrółzaku.
                         • rita100 Nie szuboj tak tam stołkami 07.01.10, 20:44
                          szubać - pchać, przesuwać
                          Nie szuboj tak tam stołkami
                         • rita100 Nie szurojta tych stouków 07.01.10, 21:06
                          szura, szurnąć - posuwać, skrzypienie
                          Nie szuroj tak klocami
                          Nie szurojta tych stouków, bo łod tygo aż łuszi boló.
                         • rita100 szwejcować - spawać 08.01.10, 19:35
                          szwejcować - spawać, szwejcować
                         • rita100 Podkłodajó nowe szfele pod szini 08.01.10, 19:38
                          szwela - podkład, próg
                          Na sztrece podkłodajó nowe szfele pod szini.
                         • rita100 Re:szypa - blaszana łopata 08.01.10, 20:37
                          szypa - blaszana łopata
                         • rita100 Pora godzin szipowalim psiosek 08.01.10, 20:46
                          szypować - wyrzucać, przerzucać szypą materiał sypki
                          Przez pora godzin szipowalim psiosek prziszorowani przez woda.
                         • rita100 ksióndz kozoł witoflować 13.01.10, 18:22
                          taflować - wykładać taflami, tafelkami lub płytkami
                          Stecka do kościoła ksióndz kozoł witoflować. Teroz łóna wiglóndo jek tretuar.
                         • rita100 taras - zaprawa murarska 13.01.10, 20:11
                          taras - zaprawa murarska
                          To je za chudi taras, trzeba do niygo dodać jeszcze trocha kalku
                         • rita100 Duri w murze trzeba buło tarasować 13.01.10, 20:12
                          tarasować - zalepiać zaprawą murarską
                          Te duri w murze trzeba buło tarasować, zebi mur sia wigłodziuł
                         • rita100 Re:terasa - taras 14.01.10, 20:06
                          terasa - taras.
                         • rita100 Prziniyś mi pora tniejszych goździ 14.01.10, 21:08
                          tniejszy - cieńszy, delikatniejszy
                          Te goździe só za grube, prziniyś mi pora tniejszych.