Dodaj do ulubionych

Wiadomości z Warniji i Mazur (september'07)

07.09.07, 20:17
Tutaj bandziewa łumieszcać artikle z różnych gazetów i cajtunków,
poświencone lokalnym wydarzeniom. Bando to najczynściyj fragmenty
tłumaczone z literackiyj polszczyzny na "naszo gadke".

PS. Gdzie sia zapodział kontek Gajowygo "Prosto spod..."?
Obserwuj wątek
  • freemason Mniyj byzrobocia na Warniji i Mazurach 07.09.07, 20:30
   Na kuniec augusta latosiego roku, po rez pierszy w sistorii
   regirunku warnijsko–mazurskiego liczba bezrobotnych spadła poniżej
   100 tys. ludziów, a stopa bezrobocia poniżej 20 procentów.

   Ze wstępnych meldunków krejzowych arbejtsamtów wynika, co bezrobocie
   rejestrowane na koniec augusta wyniosło 99 494 osoby. W łodniesieniu
   do stanu z końca augusta łońskiego roku, je to mniyj ło 31 060 osób
   (23,8 procentów). Łod poczontków latosiygo roku, byzrobocie
   zmniejszyło sia ło 28 tys. łosób, tj. o 22 procentów.

   Najwyższy poziom bezrobocia łodnotowalim w februarze 2002 roku,
   kiedy to w ryjestrach amtów pracy sigurowało 184 209 byzrobotnych.
   Jeszcze w januarze 2004 roku buło ich 175 tysionców.

   Zmniyjszenie liczby łosób zarejestrowanych jeko ludzie bez pracy ma
   swoje łodzziyrciedlenie również w stopie byzrobocia.

   Za danymi GUS (Główny Amt Statystyczny w Warszazie) latoś na koniec
   jula, bezrobotni stanozili 19,4 procentów ludności zawodowo czynnej
   regirunku. Je to najniższy wskaźnik w historii rezionu. W porównaniu
   ze stopą bezrobocia z jula łońskiego roku, wskaźnik tyn łobniżył sia
   ło 4,8 pkt.

   Ziencyj najdzieta ło tu, w cajtunku łon-lajn:
   gazetaolsztynska.wm.pl/Spada-bezrobocie,30051
   • freemason Łuczeń łokrada nauczycielka 13.09.07, 16:52
    13-lytni Marcin z taszy nauczycielki łukradł ziancyj jek 2 tys. zł.
    Buły łuczeń wszedł do szkolnego gabzinetu bez łokno.

    Kradzież mioła mniyjsce we wtorek w jednyj z rastemborskich szkół
    podstawowych. Buły łuczeń tyj szkoły wszedł bez łotwarte łokno do
    zali i z taszy nauczycielki łukradł 2250 zł. Psieniondze pochodziły
    ze składek łuczniów na łubezpieczenie i ksiojżki.

    Policjanty już nastympnego dnia łustalili sprawca i łodzyskali
    wciórkie psieniondze. 13-latek przyznał sia do kradzieży. Teraz ło
    jego losie zadecyduja sond familyjny i nieletnich.
  • freemason Agnes Trawny... 07.09.07, 20:47
   Agnes Trawny, co fodruje dwóch i pół mielyjona złotych
   (łodszkodowania) za mnienie, co kiedajś należało jej familii, w
   czwartek po rez psierszy pojaziła sia w sondzie. Łakurat na kuniec
   procesu. Do tyj pory ułnikała mediów, ale w czwartek łopoziedziała
   nama, co myśli ło tyj całej politycznej haji wokół jej łosoby.

   W czwartek w Sondzie Okryngowym w Łolsztynie zakończuł sia proces ło
   łodszkodowanie (entszedigunk) za działki przejynte i przedane bez
   gmina Jedwabno, co kiedajś należały rodzinie Agnes Trawny,
   łobywatelce (byrgerce) mnieckiej. Werdykt łusłyszymy bez dwie
   niedziele. Jeżli sond da jyj recht, bziałka dostanie 2,5 mielyjona
   złotych.

   Narty, położona nad jeziorem zieś w gminie Jedwabno, łod szmat
   miesionców je w cyntrum achtu, również polityków. - We wsi Narty
   łodbywa sia kolyjne polskie Wysterplatte. Polskie państwo znów nie
   przygotowało nas do ekspansji mnieckiej - łuderzał w najwyższe tony
   Mirosław Łorzechowski, co cuzamyn z innymi politykierami Ligi
   Polskich Familiów rozklebowuł w juni w Nartach bziało-czyrwone fany.

   Po nich, w juli, pojaził sia tam premier-minister Jarosław
   Kaczyński. - To, co tutaj należy do Polski, do Polaków, musi
   pozostać w naszych rynkach. Ci, którzy przejęli mienie w dobrej
   zierze, na skutek wyjazdu z Polski Mniemców, muszo buć zycher, co
   nic im nie zagraża - zapewniał premier-minister, godojonc z
   łobecnymi mnieszkańcami domu, co przed 1977 rokiem należał do
   familii Agnes Trawny.

   - Siedzimy jek na bombie - klagowuła sia premierowi-ministrowi
   Władysława Głowacka. Po tym, jak Obersond (Sond Najwyższy w
   Warszazie) przyznoł w 2005 Agnes Trawny recht do odziedziczonego po
   rodzicach domu i gospodarstwa, Głowackim łoraz druziej familii,
   Moskalików, brok sia wkrótce wyciongnońć (wyprowadzić). Tlo to nie
   je kuniec. Po wygraniu sprawy ło łoddanie dobra, Agnes Trawny stara
   sia tyraz ło łodszkodowanie za czas, kiej na łojcowiźnie
   gospodarzyły oberleśnictwo i gmina, która jej zdaniem zbogaciła sia,
   przedając czynść ziemi. Bziałka fodruje cyzamyn circa 2,5 miliona
   złotych. Proces przed Sondem Okryngowym w Łolsztynie zakończuł sia
   wczoraj. Wyrok zostanie łogłoszony 20 semptymbra.

   68-letnia Agnes Trawny, co w czwartek po rez psierszy pojaziła sia
   na rozprazie, mniała wryszcie łokazja łosobiście przedstawić swoje
   racje.

   Cd. na stronie łon-lajn:
   gazetaolsztynska.wm.pl/Koniec-procesu--jaki-obywatelka-Niemiec-wytoczyla-polskiej-gminie,30198
   • rita100 Re: Agnes Trawny... 07.09.07, 20:53
    hehe, jek Ti to robzisz Fermeesonie ? Jó tak eszcze nie łumnia, dopsiero sia
    łucza, a Ti tak łoraz potrasisz ?
    Ni, ni to za ciajżka sprawa no noju eszcze, no ale bandziem czitoć smile
  • freemason Miłomłyn chce buć kurortam 08.09.07, 16:17
   Miłomłyn mo sia stać kurortam - teki ajnfal przyszudł do głowy
   mniejskiymu amtowi i lokalnym przydsiembiorcom.
   Pierwsze kroki ku tymu, coby w mionie Miłomłyn pojaził sia drugzi
   człon (Zdrój) — już zrobzione.

   W przyszłym roku hotel Miłomłyn mo buć androwany w Cyntrum
   Rehabilitacji Syrcowej (Kardiologicznej) i Łogólnomedycznej.

   — Bandzie łokoło czterystu kurplaców (mniejsc leczniczych), budujewa
   tyż basyn i gabzinety medyczne — godo Tomasz Skorupski, dyrektor
   hotylu. — Z naszym centrum chcewam rozpoczuńć już na poczontku
   przyszłego roku.

   Abi dostać status mniasta-kurortu, brok jednok wypołniuć jeszcze
   gwołt inszych warunków (je to genau łokreślone w prawie ło
   lycznictwie kurortowym). Prazie na temat spyłnienia tych warunków
   godono w czas trefungu, w jeksim tajl (łudzioł) wzioli: włościciel
   hotelu Miłomłyn Andrzej Dowgiałło, burmistrz Miłomłyna Zbigniew
   Skolmowski, poseł Stanisław Gorczyca, radni Miłomłyna oraz sołtysi
   łokolicznych wsi.
   — Androwanie hotelu w centrum rehabilitacji to spełnienie jednego z
   wymogów uzdrowiskowych — mózi Stanisław Gorczyca. — Myślo, co nie
   wolno strocić szansa, jeka staje przyd Miłomłynem.

   Trefunk zakończuł sia wspólnym ajntragiem (wnioskiem), coby jek
   najchutciyj rozpoczonć kampania informacyjna wśród mieszkańców
   gminy, bo mnieszkańcy tyż pozinni nauczyć sia znać i zaakcyptować
   idea Miłomłyn-Zdrój.
   gazetaolsztynska.wm.pl/Miasto-chce-zostac-uzdrowiskiem,30079
   • rita100 Re: Miłomłyn chce buć kurortam 08.09.07, 19:52
    To pewno bandzie psiyrszy kurort na Warniji. I bandzie móg Gajowy wyjechoc na
    badi co by leczić swoje krziże. No choć to bandzie badi no syrcowych ale krziżom
    to nie bandzie szpetnie. Czyli w Miłomłynie bandzie gwołt kuraciuszy.
  • freemason Pedofil dostonie piańć roków cuchtu 08.09.07, 16:23
   W czwartek rano prokuratura ryjonowa Łolsztyn-Południe przydstaziła
   53-lat-starymu Januszowi P. z Łolsztyna zarzut popyłnienia
   przystempstwa posiadania i sciongonia z internetu pornografii
   dzieciyncej.

   — Grozi mu łod trzech mniesiency do psienciu roków cuchtu — mózi
   Piotr Miszczak, szef Prokuratury Ryjonowej Łolsztyn-Południe.
   Przypomnijmy, że mnieszkaniec Łolsztyna zostuł zatrzymany bez
   policja w poniedziałek, pod czas łogólnopolskiej akcji wymierzonej w
   ludziów posiadajoncych i rozpowszechniajoncych fajle z dzicienca
   pornografia.
   Ziencyj:
   gazetaolsztynska.wm.pl/Pedofilowi-grozi-5-lat-wiezienia,30197
  • freemason Trepy bando fertyk do połowy syptembra 09.09.07, 13:13
   Bez łostatni rok dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 22 przy gasie
   Żołniyrskiej nie mnioła szczejścia do głównych trepów w budinek.

   Buły w fatalnym sztandzie (stanie), a zienc łogłoszono przytarg na
   jich łodnozienie (rymont). Nie zgłoszoł sia żadon wykonawca. W końcu
   poziodło sia i w połowie syptembra dzieci bando mogły normalnie
   wchodzić do szkoły. - Trepy buły zamkłe ziancyj jek rok - mózi
   Grażyna Soszczeko, dyrektorka.

   Bez tyn czas dzieci brukowały (korzystały z) wchod/u łod strony
   boiska, z bocznych drzwierzów, a w końcu wchodziły bez szatnia (???
   jek to poziedzieć po warnijsku?). Nowe trepy majo być łoddane w
   połozie syptembra. Krom tygo przy drzwierzach budowlańcy wyrychtujo
   łoświytlenie łuruchamiane bez fotokomórka.

   W SP 22 dyruje (trwo) tyż rymont zimnastycznoj zali. - Mo buć feryk
   w nowembrze. Na razie dzieci ćwiczo na boisku - dodaje dyrektorka.
   gazetaolsztynska.wm.pl/Schody-beda-gotowe-do-polowy-wrzesnia,30296
  • freemason Ciojżki unfal /wipadek na Warniji koł Wartemborku 09.09.07, 13:19
   W sobota koło godziny 22 w mniejscowości Łapka gm. Wartembork
   (Barczewo) na sztrasie Wartembork-Jeziorany doszło do unfalu dwóch
   dwóch autów Seata Toledo z Passatem, chtóry przewoziuł na anhyngrze
   (przyczepsie) 3 flasze z hylem i jedno z propanem-butanem.

   Z nieziadomych powodów Seat jadojncy w rychtunk Jezioran przekroczył
   łoś sztrasy i doszło do zderzenia z Passatem. Dwa łałta znalazły sia
   w rozie. W wyniku łunfalu dzie łosoby jadojnce Passatem łostały
   ranne, natomiast młody kierowca z Seata Toledo nie żyje. W akcji
   ratowniczej wzioły part Straż Pożarna i Policja. Akcja dyrowała
   (trwało) do godz. 2:00 w nocy. Ruch na tyj sztrasie buł pendelowy
   (pol.: wahadłowy).
   • rita100 Re: Ciojżki unfal /wipadek na Warniji koł Wartemb 09.09.07, 19:39
    Ciajżki unfal, szpetnie. Ale na warnijskich szosyjach brok jychać barzo
    łostrożnie. Gwołt unfalów na Warmii i Maziurach. Jeni mózió co to bez szczepy
    przi drogach drudzy godajó co za chbko jadó kierowcy oft. A tam kerowca
    przekroczył łoś sztrasy i zdarzył sia z drugam oftam, to straszne, ale eszcze
    nie ziadomo daczemu przejechoł tó łoś szosy ? Może poślizg ?
  • freemason Zołdaty trenujo tauchowanie/nurkowanie 09.09.07, 13:29
   Wydobywanie spod woda tanków i retunk ich załóg, lokalizowanie (?) i
   rozbrajanie (?) minów pod woda - to tlo niechtóre z zadań, jeksie
   bez najbliższy mniesionc bando wykonuwać tauchry (nurkowie) w czas
   szulunku (szkolenia), chtóry rozpoczuł sia w Wojskowym Łośrodku
   Szulunku Wodnego w Lecu (Giżycku).

   Ziencyj jek 60 tauchrów z pododdziałów inżynieryjnych wojsk lądowych
   z całego kraju przyjechało nad jezioro Kisajno, aby doskonalić swoje
   łumiejętności. - W szulunku bioro part (udział) prazie wyłoncznie
   zawodowe zołdaty - mózi majór Maciej Dzienis, szef szulunku.

   Podczas tygo szulunku bandzie weryfikacja tauchrów. W życie weszły
   nowe forszryfty (przepisy), chtóre abszafuwały stare nazewnictwo
   klas tauchrowych. Instruktory przy spółłudziale komisji z dowództwa
   Marynarki Wojennej bando dawali nowe stopnie, m.in.: młodszego
   tauchra, tauchra wojsk inżynieryjnych czy tauchra bojowego.

   Śród tauchrów wojskowych trynować bando tyż bziołki (świat się
   wali... - przyp. mój, freemason). - Niezadługo na zgrupowanie
   przyjmiemy dzie bziołki - mózi majór Dzienis. - Przyjedzie pani
   podporucznik, chtóra je arctym (dochtorem) medycyny tauchrowyj w
   Marynarce Wojennej oraz pani kapral z czerwonych beretów (elitarne
   łoddziały Kawalerii Powietrznej - red.).

   Paweł Mieczkowski
   gazetaolsztynska.wm.pl/Zolnierze-trenuja-nurkowanie,30213
   • rita100 Re: Zołdaty trenujo tauchowanie/nurkowanie 09.09.07, 19:44
    No jó ! Tauchowanie czili nurkowanie to je wożna rzecz nad jyziorami. No
    poziedźta gdzie nojziancej tauchów pozinno byc ? Dzie jek dzie ale tam dzie je
    noziancyj jyzior. To fejn co trenujó i bildujó sia ludzia tak bziołki jek i
    chopy smile A wojoki to łoboziónskowo.
    Jo mniołam żółty czepek i tyż mus buło tauchowoć trocha, na szczajście tlo na
    moment coby wylozić złoty psianiónżek smile
  • freemason Browar Jurand na liście? 09.09.07, 13:39
   Wojewódzki konserwator zabytków taksuja historyczny wert
   przydwojennych budinków po browarze Jurand. Stowarzyszenie Sadyba
   chce, coby warzelnia i budynk ferwaltunku (administracji) łostały
   wpsisane na lista zabytków, co uretuje je przed zburzenie. Nowy
   właściciel budinków chce je zburzyć i zbudować bloki.

   - Odniosłem wrażenie, że wojewódzki konserwator zabytków, chtóry w
   czwartek łoglondoł z naju budynki, podziela nasze zdanie - taksuja
   Krzysztof Worobiec, prezes Sadyby. - To najstarsze budynki
   przemysłowe na Zatorzu.

   Ale konserwator Joanna Derewońko, chtóra łoglondoła budynki,
   przestrzega przed chutkimi opiniami. - Zrobziuliśmy zdjyncia,
   łobejrzeliśmy konstrukcje. Decyzję, czy objąć je ochroną, podejmie
   wojewódzki konserwator zabytków (Barbara Zalewska - red.) - mózi i
   dodaje, że oględziny to nie wciórko. Konserwator wystąpił tyż ło
   łopinia w sprawie browaru do Łośrodka Forszunku (Badań) i
   Dokumentacji Zabytków łoraz Mniejskiygo Amtu ło wypsisy z ewidencji
   gruntów. - Na podstawie tyj dokumentacji łostateczna decyzja bandzie
   zrobziona do 28 septymbra - zapoziada.

   Do tygo czasu Ratusz nie może wydać decyzja ło warunkach zabudowy
   nowemu właścicielowi nieruchomości, chtóry planuja w plac (mniejsce)
   browaru wybudowanie za 200 mln zł bloków. - Wpsisanie tich budynków
   do rejestru zabytków sprawi, co bando tlo niszczuły. - mózi Ireneusz
   Słowik, prezes Ostródzkiego Bau-Przydsiembiorstwa. - Timczasem w ich
   plac mogo postoć teksie, chtóre bando służuły ludziom.
   gazetaolsztynska.wm.pl/Czy-konserwator-wpisze-browar-Jurand-do-rejestru,30297
   • rita100 Re: Browar Jurand na liście? 09.09.07, 19:48
    Nie ziam co ło tam mysleć, bo poziem co można przerobzić Browar Jurant na
    użiteczny zabytek, tak jek to zrobzili w Krakozie z nostarszó rźeźnió, je w nim
    market, ale rźeźnia łostała łodremontowna i wszistkim sia tyn pomysł lejdowoł.
    Zaro pokaże łobrazecek.
    • rita100 Re: Browar Jurand na liście? 09.09.07, 19:51
     schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=105&pos=0
     schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=105&pos=2
     Weno stara rzeźnia, nostarsza w Krakozie, eszcze żydowska, a tero tam je
     market,a w starich budynkach só różniste firmy.
  • freemason Psijani w Elblongu... 09.09.07, 14:00
   Policysty zatrzymali dwóch psijanych kolorzy i ksierowca. Cykliści
   łostali wzionci fest we wtorek tuż przed południem, ksierowca tuż po
   północy. Mnioli od 1,5 do prazie 4 promilów alkoholu.

   - 47-lat-stary Czesław S. i 45-lat-stary Jarosław S., mnieszkańcy
   gminy Wilczęta, łostali wzionci fest bez policyjny patrol na
   sztrosie z Gładysz do Wilcząt - mózi nadkom. Anna Kos, łoficer
   presowy Krejzowygo Policaj-Amtu (Komendy Pow.) w
   Bruniewie/Brunsberdze. - Mnioli po 3,78 i 2,24 promilów.
   42-lat-stary Siergiej F. z Świyntej Siekierki (Mamonowa, Rosja)
   łostał zatrzymony na grenc-przejściu, jechał Mercedesem. Manszczyzna
   mioł 1,58 promilów.
   Wciórcy trzej ksierujojcy trasili do wytrzoźwienia do policaj-
   arysztu.
   dziennikelblaski.wm.pl/Pijani-na-drogach,30039
  • freemason Wykidany z radiowyj ojdycji... 09.09.07, 15:36
   Je mi po prostu przykro - mózi Ryszard Jedliński, wiceprzewodniczący
   Lezicy i Dymokratów na Warniji i Mazurach, wyproszony z zendungu
   (ojdycji) Radja Łolsztyn "My, Wy, Łoni". - Chciałem wziojć part w
   ojdycji politycznej, tlo wyproszono mnie ze studia, twierdząc,
   co "nie łodda reprezentacji LiD w parlamyncie".

   Do udziału w ojdycji "My, Wy, Łoni" w Radju Łolsztyn zapraszani so
   szefowie partyj politycznych, co majo swoich reprezyntantów w
   parlamencie. Tek sia składa, co jedynym przedstawicielem Lezicy i
   Dymokratów w Senacie je ylblonżanin Władysław Mańkut.
   - Senator poprosił mnie, cobym wzioł part w nagrywonej ojdycji -
   opoziada Ryszard Jedliński, pełnomocnik i wiceprzewodniczący LiD w
   regionie. - Siedziałem przy mikrofonie, kiej żurnalista wyprosił
   mnie zy studia. Tek, jekby nie ziedział, co LiD mo swojego
   reprezentanta w Senacie.
   Leszek Sobański, szyf Radia Łolsztyn, twierdzi, co zaproszynie do
   programu skierowano do szefów struktur sześciu partyj z Warmii i
   Mazur, chtóre majo swoich reprezentantów w parlamencie.
   - To twarde zasady, ale zasady - Sobański twierdzi, co szczególnie w
   czasie przedwelunkowym publicznymu radju brok sia trzymać
   wyznaczonych regułów.
   Przypomina zamieszanie przedwelunkowe kilka lat nazad, kiej w
   zendungach chcioli broć part przedstawiciele silku ługrupowań, co
   sia składuły na AWS. - No, my zapraszalim tlo przedstawiciela AWS -
   dodaje.
   Sobański nie mo nic do zarzucynia prowadzącemu ojdycja.
   - Proponowaliwam, coby pan Jedliński przedstawił sia jeko
   reprezentant SLD, ale nie chcioł tygo zrobzić - wyjaśnia. - Zresztą
   dwaj inszy politykiery, bziorący łudział w zendungu, tyż buli
   przeciw łudziałowi reprezentanta LiD w programie.
   Jedliński informuje, że warnijsko-mazurski LiD zwróci sia z
   łoficjalnym protystem do forsztandu (zarzondu) publicznego radja.
   - Na zycher bandziewa chcieli wyklarować ta sytuacja - zapoziada
   senator Władysław Mańkut (LiD).
   gazetaolsztynska.wm.pl/Wyproszony-z-radiowej-audycji,30116
  • freemason Szmuglerzy z Rastemborka 09.09.07, 15:46
   "Najciemniaj pod latarnia" – mózi znane polskie przysłowie, chtóre
   nie sprawdziło sia jednak w przypadku Piotra K. z Rastemborka
   (Kętrzyna). Na terenie posesji Piotra K. funkcjonariusze Warnijsko–
   Mazurskiego Łoddziału Grenc-Straży w Rastemborku ujawnili 3300
   cygaretów bez polskich znaków skarbowych akcyzy ło szecunkowyj
   wercie ok. 19 200 zł.

   W czwartek funkcjonery Warnijsko–Mazurskiego Łoddziału G-S
   przeszukoli pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze należące do
   mnieszkańca Rastemborka - Piotra K. Na posesji funkcjonery ujawnili
   55 800 sztuk cygaretów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.
   Przeszukany łostuł tyż znajdujonce sia na tyrenie posesji ałto
   łosobowe. W trakcie durśzuchunku (przeszukania) ujawniono w nim
   kolejne 10 200 sztuków cygaretów (papsierosów) bez fodrowanych
   znaków skarbowych akcyzy. Ałto zabyzpieczono, Piotrowi K. postaziono
   forwurfy (zarzuty) popyłnienia przestympstwa z artiklów 65 i innych
   kks.
   gazetaolsztynska.wm.pl/Przechwycili-kontrabande-,30250
  • freemason Sprzeduła szurkom alkohol 09.09.07, 15:50
   9 Septembra 2007

   Zgodnie z Prawem ło Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu
   Alkoholizmowi ekspedientce z Iławy grozi sztraf psieniężny, a
   właściciel lody (sklepu) może stracić koncesja na sprzedaż alkoholu.
   W sobota po godzinie 18.00 policjonery zauważyli wychodzących z lody
   przy sztrasie Ostródzkiej w Iławie dwóch szurków. Nie bułoby w tym
   nic dziwnego, coby nie fakt, co 16 i 17-latkowie trzymali w rynkach
   psiwo. Funkcjonery weszli do lody, aby potwierdzić swoje
   podejrzenia. Ekspedientka nawet nie zaprzeczała, że przedała szurkom
   psiwo. Tera zgodnie z Ustawo ło Wychowaniu w Trzeźwości i
   Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi Ewie M. może grozić sztraf psieniężny
   (kara grzywny). Natomiast właściciel lody może stracić koncesja na
   przedaż alkoholu.
   gazetaolsztynska.wm.pl/Sprzedala-nieletnim-alkohol,30312
   • rita100 Re: Sprzeduła szurkom alkohol 09.09.07, 20:11
    Szpetna przedowczini, szpetna, bo łuż ni chodzi ło szurków, nich psijó, bo jek
    nie tu to tam kupsió, ale ło koncesje. Stracuła koncesje, psianióndze i bandzie
    mnioła gwołt nieprzijemności.
    Alić sia nie łopłaca skórka za wyprawka.
  • freemason 15-lecie antiterroristów 09.09.07, 15:57
   W najbliższa niedziela (9 septembra) na fligrowym (ojroplanowym)
   polu na łolsztyńskich Dajtkach bando mnioły plac łobchody 15–lecia
   sekcji antyterrorystycznej. Policjonery (szandary) podrychtowali
   gwołt atrakcyj.

   Fest rozpocznie sia ło godz. 10. Bandzie można łobaczyć pokazy z
   bronio, skoki z falszyrmu (spadochronowe), pokaz tresury psów,
   pokazy pirotechniczne.
   • rita100 Re: Policijo mo dresowane psi 09.09.07, 20:17
    Te pokazy pirotechniczne bandó fejniste, no ale łóne bandó pewno zieczoram by
    lepsi zidzieć. Mnie sia lejduja to dresowanie psów.
    dresować - tresować
    Policijo mo dresowane psi.smile

    hehe, to mi sia przibancziuło.
  • freemason Androwana sztreka Tour de Pologne! 09.09.07, 21:59
   Zbliża sia łolsztyński łodcinek Tour de Pologne. Na sztrece
   przejazdu kolarzy łostuły wprowadzone zmiony. - Chcewa, coby buło
   jek najmniyj łutrudnień w ruchu - wyjaśniajo łorganizatory imprezy.

   ŁOBACZ GALERIA ZDJYŃĆ

   Peleton Tour de Pologne pojazi sia w Łolsztynie po rez czwarty.
   - Tera kolarze wjado do mniasta w poniydziałek, 10 septembra sztraso
   Pstrowskiego łod strony Szczytna - mózi Krzysztof Łuniewski z
   abtajlungu (wydziału) zarzondzania kryzysowego Mniejskiego Amtu. -
   Dzianki temu chcewam łograniczyć łutrudnienia w ruchu. Po
   przejeździe kolarzy natychmiast łotwieramy Pstrowskiego.
   Skrócenie długości pentli markowanyj na sztrasach Łolsztyna (kolarze
   przejado nio cztery razy) to kolyjna nowość łolsztyńskiego łodcinka
   Tour de Pologne.

   Wyślij foto z Tour de Pologne
   Zrób zdjyncie z tygo kolarskiego wydarzenia i prześlij do naju:
   internet@gazetaolsztynska.pl
   (titel mejla - Tour de Pologne), wpsisz swoje imie i nazwisko i
   łoświadczenie, co jesteś jego autorem. Nadesłanie fotografii je
   równoznaczne ze zgoda na jygo publikację. Na maila można wysyłać
   także MMS-y. Możeta tyż wysyłać filmy.

   Tek pojado kolarze
   Peleton wjedzie do Łolsztyna łod strony Szczytna str. Pstrowskiego.
   Stamtond skrynci w prawo w Dworcową.
   Dojdzie do ronda, z chtórego zjedzie w al. Piłsudskiego w ksierunku
   krojcunku (skrzyżowania) ze str. Głowackiego. Tu nastompsi początek
   czterech rund. Kolarze pojado znowu al. Piłsudskiego w ksierunku
   ronda. Tam wjado w prawo w Dworcową. Zrobzio nawrót na przejeździe
   pomziendzy pasami ruchu (tyn przejazd je ok. 100 m łod krojcunku ze
   str. Pstrowskiego). Dalyj pojado Dworcową do Psiłsudskiego. Tu
   skrynco w prawo na rondzie i nawróco na krojcunku z Wyszyńskiego. Z
   Wyszyńskiego znowu do ronda i wjado ponownie na Dworcowa (w strona
   banofu). Skrynco w prawo w Pana Tadeusza. Z Pana Tadeusza do
   Świtezianki, Kołobrzyskiej i w Dworcową. Na rondzie skrynt w prawo
   do Głowackiego. I tak cztery razy.

   Sztrasy zamykane łod rana
   Łod godz. 6 będzie zamkniynta al. Piłsudskiego na sztreku łod
   krojcunku z ul. Dworcowej do ul. Głowackiego. Od godz. 13 zostano
   zamkniynte gasy: Dworcowa od ul. Pstrowskiego do ul. Kołobrzeskiej,
   Pana Tadeusza, Świtezianki, Kołobrzeska, Piłsudskiego (od str.
   Głowackiego do Leonharda), a łod godz. 14.30 str. Pstrowskiego na
   sztrece łod Dworcowej do wyjazdu z mniasta w ksierunku Klewek.


   Uff...
   • rita100 Re: Androwana sztreka Tour de Pologne! 09.09.07, 22:19
    Amt, amtem, peleton, peletonam ale ludziska ni bandó mnieć fejn tygo dnia. Bandó
    korki, a może tygo dnia bandzie zakoz wyjazdu oftami na sztrasa ? Uutrudnienia
    bandó ale tak sia płaci za promowanie sportu.
    Ale tedy Uolstin bandzie na ekranach tylewizorów i głośno bandzie tygo dnia w
    mediach. Jeni bandó sia lejdować , a drudzy forykować.... wink

    To kołowanie kołam bandzie w Uolstinie i łobrazecki bandzie brok knypsnóńć na
    konkurs.
  • freemason Co z zamkami? 09.09.07, 22:24
   Po lytnich feriach amt w Lidzbarku Warnijskim wystazia na sprzydaż
   pałac bziskupów, w septymbrze sia pokaża, czy znajdzie sia kupsiec
   na zamyk w Łyku (Ełku). Czy prywatni właściciele so w sztandzie
   zrobzić z zabytków perełki, chtóre przyciojgno turistów?

   Zamek w Lecu (Giżycku) popada w ruina

   W Lidzbarku na sprzedaż ido trzy skrzydła podzamcza, w tym pałac
   bziskupa Grabowskiego z turma (basztą). - Łod ksilku roków
   ponawiawam ta łoferta, ale nie ma chyntnych - mózi Maria
   Grzegorzewska, sekretarz mniyjskiego amtu.

   Amt w Ełku już siódmy rez próbuje sprzedać zamek. Jednak tym razem
   so dobryj myśli. - Dołączyliśmy do łoferty dodatkową działkę, chtóra
   pozwoli inwestorom na zienksza jinwestycja w tym placu - mózi Artur
   Urbański, wiceprezydent Ełku. Nieruchomościo zainteresowane so
   nawetka firmy z Izraela, Zielkiej Brytanii i Mniemiec.

   Samorzondy rachujo, co prywatni właściciele uretujo łupadające
   budinki. Majo nadzieja, że inwestorzy skuszo sia na łoferta prazie
   tyraz, gdy ceny nieruchomościów poszły w góra, a zabytki wciojż so
   sprzydawane z bonifikata - jyj wysokość je różna.

   W prywatnych rynkach je już ksilka zamków w rygionie. Łopinie ło
   tym, jek teraz wyglondajo, so różne. - Ja mowam złe zdanie na tymat
   sprywatyzowanych budowli zamkowych - mózi Andrzej Rzempołuch, kunst-
   sistoryk z Muzeju Warniji i Mazur. - Jeko przikład moga wskazać
   zamek w Rynie i w Barcianach. Tyn psierszy buł znakomitym przikładem
   wczyśniejszych architektonicznych androwań. Po przebudowie w 1853
   roku na cucht stał sia jedynym w swoim arcie (rodzaju) przikładem
   nurtu neogotyckiego w naszym regzionie. Niestety łutracił tyn
   charakter. Prywatny inwestor zabudował hof (dziedziniec), chtóry je
   tyraz widowiskowo zalo, a wystrój wnyntrz łociera sia ło historyczny
   kicz. Teksie androwania, a tym ziancyj rozbudowa budowli
   średniowiecznych je niedopuszczalna.

   Barbara Zalewska, wojewódzki konserwator zabytków: - Połonczenie
   funkcji spółczesnych i średniowiecznej konstrukcji je coraz ziancyj
   popularne, choć w Rynie można buło to lepsiyj dopracować - mózi.

   Konserwatorzy przyznajo, co nie brakuje przykładów złego
   gospodarowania budowlami bez prywatnych właścicieli. Zamek w Lecu
   łostał sprzedany w latach 90. i łod tygo czasu kilkukrotnie
   przechodziuł z ronk do ronk. Budynek je w coraz gorszym sztandzie,
   na poczontku augusta łodpadł łod niygo spory kawał muru.

   Dlatego Andrzej Rzempołuch przestrzega samorzondy, chtóre chco
   pozbyć sia swoich warowni. - Jeżeli władze Lidzbarka chco
   prywatyzować podzamcze, to traco wpływ na to, co bandzie sia tam
   działo. Zamek i przedzamcze stanowio jintegralny zespół, chtóry nie
   pozinien buć sztucznie dzielony - mózi.

   Najziencyj ło problemach, jeksie majo z zabytkowymi budowlami, mogo
   poziedzieć sami inwestorzy. Andrzej Dowgiałło, właściciel hotylu w
   ryńskim zamku, nie planuja na razie kolyjnych jinwestycji w
   podobnych obziektach. - Jinwestowanie w zabytki to strasznie
   skomplikowana sprawa, trudna i kosztowna. Dla mnie je jeszcze za
   wczyśnie na kolyjna inwestycja w zabytki - klaruja.

   Na zdjynciu 1: Sprywatyzowany zamek w Lecu, chtóry powoli sia sypie.

   Na zdjynciu 2: Zidok na lidzbarski zamek z podzamcza, chtóre mo buć
   sprzedane

   Źródło: Gazeta Wyborcza Olsztyn
   miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,78483,4404070.html
   • rita100 Re: Co z zamkami? 09.09.07, 22:41
    > Amt w Ełku już siódmy rez próbuje sprzedać zamek. Jednak tym razem
    > so dobryj myśli.

    A słyszołeś, co we Francyji to przedajó zamki ruiny za 1 zł , tlo tamu co
    zabezpsieczy gotówke na łodbudowe zamku i łodbuduje tak jek buł. Dzianki tamu ma
    Francyja gwołt zamków przepsienknych.
    Nie ziam czy czasam nie pozinni tak zrobzić Amty ? Bo z kożdym rokam zamek
    bandzie rujnowany, a brok chibko działać.
  • freemason Politykiery chco retować kościół... 09.09.07, 22:44
   Silkudziesiynciu synatorów apeluje do ministra kultury i narodowyj
   erby (dziedzictwa) ło retunk zabytkowego sanktuarium Naziedzynia
   Najświętszej Marii Panny i św. Józefa koło Łornety.

   Apyl podpsisali synatory z różnych partyj politycznych. Wczoraj
   przekazali go ministrowi Michałowi Ujazdowskiemu.

   - Sztyftowany w XVIII zieku bez biskupa Teodora Potockiego kościół w
   Krośnie należy do najlepszych i najefektowniejszych ryalizacji
   barokowych na Warniji, do złudzenia przypomina świątynia w Świyntej
   Lipce - mózi Ryszard Górecki, senator Byrgerskiej Placformy (PO) i
   jeden ze spółautorów apelu. - Niestety jego sztand je fatalny.
   Drwynca bez ziele lat regularnie podtapiała kościół, chtóry brekuje
   tyraz kompleksowych praców rymontowo-konserwatorskich. Dlatego
   bytujewa (prosimy) ministra kultury ło podjyncie kroków w celu
   retunku tygo łunikalnego sanktuarium. To perełka, nie można
   dopuścić, bi uległa zniszczeniu.

   Synatorowie do apelu dołonczyli sistoria i łopis sztandu zabitku
   wyrychtowane bez konserwatora dzieł sztuki Barbarę Kulczyńską-Nowak.
   W pierwszyj czynści łopracowania czytawa: - Kościół powstał na
   mniejscu drewnianej kapeli (kaplicy) postazionyj ku czci sigurki
   przydstaziajoncej Matka Boska Tronujonca z Dziyciontkiem, chtóro
   dzieci znaluzły nad brzegiem rzeki. Sanktuarium, do chtórego łod
   momyntu znalezienia cudownej sigurki Matki Boskiej aż do kuńca
   działań wojennych szły liczne psielgrzimki ludności warnijskiej, po
   wojnie dzianki persidii władzy ludowej łostało zdygradowane. Z
   dużego dobra ziymskiego, chtóre należało do Syminarium Duchownego w
   Bruniewie, łostało łutworzone PGR, w konzikcie zakwatyrowano
   pracowników PGR-u, a świojtynia zamknięto na klucz. Świojtynia
   łostała łoddana kościołowi w latach 60. XX zieku i do lat 90.
   funkcjonowała jeko kościół silialny, dopsiero potym kuria mianowuła
   tu farorza (proboszcza).

   Wyposażenie kościoła niemal w całości pochodzi ze znamienitego
   werksztatu sznycerskiego Krzysztofa Peuckera, znanego z
   wcześniejszych dzieł wykonanych dla kościoła w Świentyj Lipce.

   Dalej w konserwatorskiej łopinii je łopis, w jeksim sztandzie je
   budynk. - Wysoka klasa łobziektu i jego zły sztand fodrujo
   retunkowych, natychmiastowych i kompleksowych praców remontowo-
   konserwatorskich. Sprawo priorytetowo je rymont dachów konziktu i
   krojcganków (krużganków), naprawa tynków i pomalowanie wciórkich
   elewacji łoraz wyrychtowanie izolacji przeciwwilgotnościowej -
   wymienia konserwator. - Pilnych praców fodruja tyż wnyntrze kościoła
   (zabytkowe tynki i malozidła ścienne) łoraz jego cenne wyposażenie -
   altary, ambona, empora łorganowa i ławy.

   Inicjatywa synatorów uradowuła ks. Andrzeja Krużyckiego, fararza
   sanktuarium. - Mowam już fertyk projekt rymontu dachu plebani i
   krużganków (krojcganków) - mózi. - Ale brok tyż łodbudować konzikt i
   zychrować zaplecze dla turystów, by mnieli sia gdzie na dłużyj
   zatrzymać.
   miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,78483,4344020.html
  • freemason W Zondzborku pobzili pasanta 10.09.07, 18:17
   Zondzborskie policysty zatrzymali dwóch menżczyzn, chtórzy zieczorem
   w niedziela na sztrasie Warszawskiej pobzili 53-lat-starego
   zondzborżanina (?). Sprawców ujynto dziajki spółpracy mniedzy
   uczestnikami programu Taxi-Oko.

   Sprawcami łokazali sia 29-roków-stary Mariusz P. razym z 32-letnim
   Sławomirem S. Łobaj buli nożarci (psijani), kożdy z nich mioł po 2,5
   promila alkoholu w wyblazowanym (wydychanym) pozietrzu. Za to
   przystempstwo Kodeks Karny przeziduje kara do 3 roków cuchtu.
   Program Taxi-Oko w Zondzborku działa łod ksilku msiesionców. Zrzesza
   łon Policja, Fojerów (Straż Pożarna), Pogotozie, Straż Mniejska,
   Oberlyśnictwo Zondzbork, Agencje Łochrony łoraz korporacje taksistów
   (teksówkorzy).
   "Taxi Oko" to "żywy monitoring". Program tyn polyga na szafowaniu
   (stworzyniu) i działaniu systemu bzieżoncygo poziadamiania ło
   zagrożeniach Policaju ji jinnych łodpoziedzialnych za byzpieczyństwo
   łobywatelów i publiczny łordnunk służb bez podmioty pozapolicyjne.
   Istota działania systemu je współdziałanie w zapobzieganiu realnym
   zagrożeniom bez bzieżonce poziadamianie i larmowanie Policaju, tym
   samym właściwych dla zdarzenia służb, spólna praca w sieci
   dyspozytorów - uczestników programu - w celu natychmiastowej reakcji
   abo konsultacji łumożliwiających podjęcie łoptymalnej decyzji
   prewencyjnej, retunkowyj, ordnunkowyj, w przypadku pracowników
   agencji łochrony - to tyż reagirowanie na sytuacja ryalnego
   zagrożenia życia i zdrozia.
   gazetaolsztynska.wm.pl/Na-Warszawskiej-pobili-przechodnia,30347
  • freemason Rzucoł flastrami w ałto 10.09.07, 18:27
   Rzucuł plastrami (kostkami brukowymi) w ałto

   Nawet 5 roków cuchtu (pozbazienia wolności) grozi 24-latkowi z
   Jańsborka (Psisza), chtóry w niedziela noco łobrzucuł kostkami
   plastrowymi ałto Renault. Taki sam sztraf grozi tyż 18-latkowi z
   sojsiedniego krejzu, chtóry również w niedziela wybziuł flaszo sziba
   w lodzie AGD w Łorzyszu. Obaj buli nażorci.

   W niedziela łokoło godz. 3.30 w nocy Andrzej B. po wyjściu z jednego
   z barów w Psiszu zaczoł zaczypsiać pracowników łochrony lokalu. Po
   chwili zaczoł rzucoć kostka plastrowa. Ponieważ buł psijany
   wiynkszość kostek londowuła na zaparkowanym ałto Renault. Właściciel
   wozu zaziadomił policaja. Przybuli na plac (mniejsce) funkcjonery
   zatrzymali 24–latka. Jek sia łokazało buł nożorty, mioł prazie 2,5
   promilów alkoholu.

   Tyj samyj nocki w Łorzyszu patrolujący mniasto funkcjonery
   zaachtowauli (zauważyli) wybzita flaszo sziba w jednyj z lodów z
   gyretem (sprzyntem) AGD. Policysty (szandary) łustalili sprawca.
   Łokazał sia nim 18-letni Daniel B. mnieszkaniec sojsiedniego krejzu
   (poziatu). Menżczyzna buł psijany mioł prazie 1,5 promila.

   Łobu menżczyznom grozi teraz za zniszczenie mnienia, do 5 roków
   cuchtu (pozbazienia wolności).
   gazetaolsztynska.wm.pl/Rzucal-kostkami-brukowymi-w-samochod,30362
   • rita100 Re: Rzucoł flastrami w ałto 10.09.07, 21:43
    hehe, ale łożyroki i nożarci buli ludzia , ale jo czitoła co na Slójsku, chiba
    w Psiekarach Slójskich łurodziła sia psijona dziwczynka co mnioła łuż gwołt
    promilów, a muterka eszcze ziancej. To godali bez radijo
    • freemason No i kaj te ślojskie cnoty? :) 10.09.07, 22:06
     rita100 napisała:

     > w Psiekarach Slójskich łurodziła sia psijona dziwczynka co mnioła
     łuż gwołt
     > promilów, a muterka eszcze ziancej.

     Ale tek na ernst (poważnie) to je straszne. Można sia na zycher
     zeszpukować, jek sia tygo słucha...
     A gdzie buł faterek tygo dziycka, chciełoby sia zapytać?
     • rita100 Re: No i kaj te ślojskie cnoty? :) 10.09.07, 22:37
      freemason napisał:

      > rita100 napisała:
      >
      > > w Psiekarach Slójskich łurodziła sia psijona dziwczynka co mnioła
      > łuż gwołt
      > > promilów, a muterka eszcze ziancej.
      >
      > Ale tek na ernst (poważnie) to je straszne. Można sia na zycher
      > zeszpukować, jek sia tygo słucha...
      > A gdzie buł faterek tygo dziycka, chciełoby sia zapytać?

      Faksi faksami, ale to ernst. Uojczulek buł tyż łożarty, tlo czkał dóma.
      Poziedzieli co dzieciuka jam łodbioró i bandó karani.
      To musioła być szpetna familija. Jo ci poziam co jo tyż widza takich ludzi, ale
      łoni łuż nie psijó gorzałeczki, łóni psijó jebolki. Só tacu ludzia i łoby jek
      nojmniej jich buło.
  • freemason Z amtowygo androwuł sia na stylista... 10.09.07, 18:47
   - Czułem, co to już je łostatni dzwonek, by zdecydować sia na
   androwanie zawodu - łopoziada mnieszkaniec Leca (Giżycka) Marek
   Kurmin. - Po ksilkunastu rokach pracy za szrajbtyszom (bziurkiem)
   poczułem sia zawodowo wypalony. Nowe zajyncie daja mi zielka
   satysfakcja.

   Jego bziołka Teresa łotworzyła dwa roki nazad w Giżycku zoologiczna
   loda (sklep). Z czasym miłośnicy zzierzont zaczyli sia pytoć ło
   zabiegi psielyngnacyjno-kosmetyczne dla swych milusińskich.

   - Uświadomiliśmy sobzie, co ludzie bando brokować teksich łusłógów -
   mózi pan Marek. - W całym kraju działa łobecnie zaledzie trzydzieści
   salonów kosmetycznych dla zzierzont.

   W junim tygo roku przy str. Konarskiego 13 powstał Salon Kosmetyki
   Zzierzojt "Nara". Najczynstszymi jego kundami (klientami) so psy i
   koty. Mile zidzione so tyż truzie (króliki) i morskie śsinki.
   Czworonogi poddaje sia tu szerowaniu (strzyżeniu), czesaniu,
   trymowaniu (łusuwaniu martwych włosów), komspielom łoraz masażom.
   Pan Marek łobcina im przydługie pazurki, czyści łuszy i łusuwa ze
   skóry ceki (kleszcze). Niechtórzy kupujo tu swoim czworonogom
   francuskie psie parfumy. Jek przekonuje właściciel salonu, so łone
   niezwykle łagodne i nie drażnio łultrawrażliwych psich nosów. Po
   skropsieniu sierść psiaka pachnie np. piżmem lub bziałymi rozinkami.

   Salon "Nara" je jedynym teksim mniejscem na Mazurach. Najbliższy
   teksi zakład łodda w Łolsztynie.

   - Oprócz lecczan (mnieszkańców Giżycka) przyjeżdżajo do naju
   przyjaciole zzierzont z Wengoborku, Kruklanek i Zondzborka. Latem
   przychodziło do naju ze zzierzakami gwołt turystów, w tym sporo
   Mniemców - twierdzi właściciel.

   Zabieg strzyżenia psa deruje (trwo) przeciętnie dzie godziny. Bywa,
   co Marek Kurmin czesze i strzyże psiaka nawet bez piańć godzin, ale
   tlo tedy, kiej czworonóg dawno nie zidziuł szczotki.

   Właściciel salonu chce z czasym poszerzyć zakres świadczonych
   łusługów. Już niedługo kundami bando tyż ptaki. Ceny w salonie so
   analogiczne do tych, jeksie trasiwam w gabzinetach piynkności dla
   ludziów.
   gazetaolsztynska.wm.pl/Z-urzednika-stal-sie-psim-stylista,30363
   • rita100 Re: Z amtowygo androwuł sia na stylista... 10.09.07, 21:49
    I nie je łuż amt , a artista żywiżny wink

    <Salon "Nara" je jedynym teksim mniejscem na Mazurach. Najbliższy
    <teksi zakład łodda w Łolsztynie.

    W Krakozie łod dawna só takie eleganckie salony no psiesków i kotków i kolejki
    só tamój. A to datemu co ciajsto zwierzoki jidó na wystawe, a tam dostajó medole
    za wyglónd smile
  • freemason Placforma abdankuja z koalicji... 10.09.07, 18:53
   Felunk (brak) "niestandardowych zachowań i kreatywnych pomysłów" -
   to oficjelne powody abszydu Piotra Grzymowicza, wiceprezydenta
   Łolsztyna. - W piontek, kiej am dostuł wymózienie, powody buły
   zupełnie insze - stwierdziuł Grzymowicz. - Nie zgadzam sia z żadno z
   łocen.

   Łodwołanie Grzymowicza doprowadziuło do kryzysu w Radzie Mniasta.
   Pada rzondzonca mniastem koalicja, chtóro bildujo (tworzo) Placforma
   Łobywatelska i klub "Po prostu Łolsztyn". Na znak protystu
   wystympujo z niyj radni.
  • freemason Żorłok zobziuł kolorza 10.09.07, 18:57
   Do tragydii doszło w poniedziałek przyd godzina 9 rano. Ałto wlokło
   koło ksilkadziesiojt metrów.

   Do unfalu doszło łu zbiegu sztrasów Narutowicza i Dąbrowskiego.
   Czyrwony VW Golf z dużo chutkościo łuderzył w prazidłowo jadoncygo
   70-roków-starygo kolorza. Ksierowca po łuderzeniu nie haltował. Jego
   haltunk buł ajnfachowy, bo sprawca wypadku zgubziuł numerszyld
   (rejestracyjna tafla). Mieczysław N. z Iławy w momencie zatrzymania
   buł łożorty. Mieczysław N. nie przyznuł sia do ziny.
  • freemason Radnym sia nie lejduja festunk 10.09.07, 19:10
   Radni luznali, co na pachcie (dzierżawie) festunku (tzierdzy) Boyen
   mniasto pozinno zarabziać, a nie dokładać. Dlatygo m.in. łodrzucili
   forszlak (propozycja) burmistrza ło przeznaczeniu cuzacu (dodatku)
   50 tys. zł na dofinansowanie androwania starych łokien w koszarowcu
   (???) nr 1.

   W koszarowcu nr 1 łodda schronisko i muzeum łoraz bziuro forsztandu
   (zarzondu) Towarzystwa Miłośników Festunku Boyen. Dofinansowanie
   łokien buło jednim z zielu forszlagów andrunków w etacie/haushalcie
   (budżecie) na 2007 rok złożonych bez Jolanta Piotrowska i jako
   jedyna łostała bez radnych łodrzucona.

   Wydajemy trzista tysiąców złotych

   Antrag (wniosek) ło jyj łodrzucenie złożuł w imieniu komisji
   sinansów Wojciech Trybek. Argumenty buły ejnfachowe: mniasto
   zielokrotnie dofinansowywało już festunek, chtóry pachtuja
   (dzierżawi) Towarzystwo Miłośników Festunku Boyen, a zazwyczaj je
   tek, co na pachcie sia zarabzia, a nie - jek w tim falu - dokłodo.

   Radni łuznali te argumenty i 50 tysiąców na nowe łokna nie "poszło".
   Sprawy broniuł radny Jan Sekta. Wyklarowuł, co festunk je majontkiem
   mniejskim i psieniondze te nie trasiajo na konto TMTB, a podnoszo
   wertość nieruchomości należoncyj do mniasta.

   - Żal, co nicht naju nie spytał ło zdanie na tyn temat - komentuje
   Wojciech Chodakowski, prezes Towarzystwa Miłośników Festunku Boyen. -
   Wciórkie dochody, chtóre osiągawam jeko TMTB, przeznaczamy ponownie
   na fotyfikację. Plichtuje (zobozionzuje) naju do tygo statut.
   Rocznie wydatkujemy łod trzystu do czterystu tysiąców złotych.
   Remonty i modernizacje należały dotond do mniasta, chociaż i my
   czynść dochodów przeznaczawam na konserwacja zabytku. Bandzie mnyj
   psieniędzy - bandzie mniyj łokien.

   Najwyższy czas na decyzje

   - Absztumunk pokazuł, jeka atmosfera wokół festunku panuje śród
   radnych - komentuje burmistrz Jolanta Piotrowska. - Co byśmy nie
   zaproponowali, trasia sia to z negatywnym przyjęciem.

   Zdaniym Jolanty Piotrowskiej, brok je debatować w gronie radnych na
   tymat przyszłości festunku i pani burmistrz mo abzycht (zamiar)
   wystojpić z silkoma forszlagami. Radni bando musieli podjojć decyzja
   co dalyj z festunkiem, ponieważ po julim 2008 roku wygasa łumowa
   pachtu z TMTB.

   - Jek radni bando chcieli wziojć festunk pod aufzycht (zarzond)
   mniasta, to brok w etacie na przyszły rok zagwarantować na tyn cel
   psieniądze - mózi Jolanta Piotrowska. - Na jednyj z najbliższych
   sesji przedstawia radnym ksilka wariantów zarzondzania festunkiem z
   prośbą ło łustosunkowanie sia. Najwyższy już czas podjonć konkretne
   decyzje.
   gazetaolsztynska.wm.pl/Twierdza-to-perla-nielubiana-przez-radnych,30358
   • rita100 Re: Radnym sia nie lejduja festunk 10.09.07, 22:56
    Twiyrdzy Boyen powinna być zabytkiem, bo to je łuz zabytek i barzo psiankna
    atrakcja no łobcych coby przyjeźdzoli zwiedzać. Geołt Niemców tamój tyż jyździ
    zwiedzać , ło czam wspomnioła Wernikowska w Tylywizji Uobziadowej. Buła tyż na
    tych małych banofach i cosma tam nie zidzieli - mózia Ci, tam no łobcych
    zrobzili płatny abej (srok) (toaleta). Godali co Niemcy sia robzió skómpi, tak
    móziuła babuszka abejowa smile Warnija i Mazury brukojó dużego wsparcia finansowego
    coby wydobyć te perełki na wiyrch i pokazać śwatu.
  • freemason Tworzo sia listy welunkowe... 11.09.07, 15:32
   Kandydatem numyr jedyn na liście Prawa i Spraziedliwości z okryngu
   łolsztyńskiego bandzie Aleksander Szczygło, minister łobrony
   narodowyj. To jedyny kandidat na zycher z jedynko na tworzonych
   prazie bez partie welunkowych listach w regzionie. Czy bando
   iberaszunki (niespodzianki)?

   - Banda liderem listy PiS w okryngu nr 35 - mózi Aleksander
   Szczygło, chtóry po abszydzie z funkcji ministra Łobrony Narodowyj,
   pełni w ministerjum funkcja sztats-sekretarza (sekretarza stanu). -
   Nie ziam jeszcze na zycher, chtóre mniejsca zajmo jinni kandydaci.
   Decyzja ta weźnie krajowy forsztand (zarzund) partii. Bandzie to w
   tym tygodniu.

   Ziadomo tlo, co z PiS krom posłów rozwionzanygo parlamentu
   kandydatami na posłów bando synator psiontyj legislatury (kadyncji)
   Jerzy Szmit i Adam Puza, chtóry straciuł mandant poselski na rzecz
   radnego sejmiku regirunku. - Nie ziewam jeszcze chto zajmie jeksie
   mniejsce na listach w okryngu elblonskim - mózi Leonard Krasulski,
   szef elblonskiego PiS i prawdopodobnie jedynka na liście w tym
   welunkowym okryngu. - 13 septembra trasia sia forsztand okryngowy i
   na nim zapadno decyzje.

   Podobnie je w Placformie Byrgerskiyj. Forsztandy partii w krejzach
   rychtujo po dwóch kandydatów, chtórych na liście bandzie łustawiał
   zarzund rygionalny. Czy na listach PO łobok dotychczasowych pojazio
   sia nowe nazziska? Być może. Mniejsce zabytowano (zaproponowano)
   Jolancie Piotrowskiej, burnistrz Leca (Giżycka). - Szwankuja sia
   (waham) - mózi Piotrowska. - To nie je ajnfachowa decyzja.
   Ewentualna wygrana zionzałaby sia z wczyśniejszym welunkiem
   burnistrza mojygo mniasta, a brok kuńczyć to co sia zaczyło.

   Po burnistrza Rastemborka-Kętrzyna, Krzysztofa Hećmana siojgneła
   Polska Partia Bałrów (PSL). Tu sprawa je ejnfachowa - Hećman bandzie
   na listach PSL śród inszich kandidatów na posłów tyj partii. -
   Staziawam przedy wciórkim na najlypszych samorzondowców - mózi Adam
   Krzyśków z regirunkowygo forsztandu PSL, chtóry sam prawdopodobnie
   dostanie jedynka, a za nim znajdo sia posły Stanisław Żelichowski i
   Zbigniew Włodkowski.

   Na liście Lezicy i Dymokratów - prócz Tadeusza Iwińskiego i Witolda
   Gintowta-Dziewałtowskiego - mo buć Andrzej Ryński,
   wiceprzewodniczący SLD i marszałek warnijsko-mazurskiego regirunku
   poprzedniej legislatury. - We wtorek układ na liście może buć już
   łustalony - mózi Ryński.

   Walka ło numer jeden w LiD zapoziada sia na ostro, bo jek sia
   doziedzieliśwa, poselskie aspiracje mo tyż senator Władysław Mańkut,
   jednocześnie przewodniczący regirunkowej rady SLD.

   Z LPR i Samoobrony wystartujo na zycher wciórkie posły psiontyj
   legislatury. Ale... - Bando nowe nazwiska - zapoziada poseł
   Mieczysław Aszkiełowicz, szef Samoobrony w regzionie. - Ale teraz
   nie moga zdradzić, bo nie mowam jeszcze wciórkich łoświadczyń. Do
   soboty bandziewa fertyk.
   gazetaolsztynska.wm.pl/Szczyglo-pewniakiem-na-liscie-Prawa-i-Sprawiedliwosci,30375
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka