Dodaj do ulubionych

KAROL MAŁŁEK - łosamotniony król Mazur

21.09.07, 21:38

Toć tyś, Karol ? Król Mazur ?! Zitaj, kosiany! Dawaj pyska bracie!

Lubziuł godke mazurkó. Buł z niyj dumny. Ze smakam pśieściuł i podkreśloł jich
niezykłe psiankno.
Jego potężna postać kipsiała energią, a rubaszny, ludowy humor zjednywał z
miejsca. Tubalny i dzwięczny głos tryskał siłą i poddawał właściwy ton.
Obdarzony talentem aktorskim i wrodzoną ekspresją muzyczną - był chodzącym
śpiewakiem i gawędziarzem. Przywracał polskość Helmutom i Gerdom po przez swój
urok osobisty, darem prostej, barwnej gawędy, która trafiała do wszistkich syrc.
Obserwuj wątek
  • rita100 Re: Łón buł syrcem zwonu 21.09.07, 21:42
   "Pierwszy między Mazurami" - to je ksiojżka, chtórnó gorónco polecam.
   Wspomnienia ło Karolu Małłku łopracowane bez Jan Chłosta, wydana Łolstin 1998, a
   zianc eszcze pewno só w ksiangarniach. Prosza kupta jó, i poczitajta, a
   łobaczicie jek mniatko sia zrobzi na syrcu, a niyjedna łezka potocy sia po licu.
   W taj ksiójżce só wspomnienia ludziów i dozieta sia kim buł Karol Małłek i
   daczemu łóni Jygo kochali, lubzieli i cenili.
   Poziam ziancej, Karol Małek zaszczepił w ludziach mniłość do Warniji i Mazur.
   Citomy w tak ksiójżce wspomnienia takich ludzi jek: Andrzej Drawicz, Kira
   Gałczyńska, Jan Miaria Gisges, Erwin Kruk, Marek Wiktor Leyk, Igor Newerly,
   Władysław Ogrodziński, Agnieszka Osiecka.... i łobaczicie chto eszcze.

   "I żodne, nawet nopsiankniejsze pośniartne słowa - tyj zielkiej krziwdy Jamu nie
   wyrównajó."
   Jarosław Abramow-Newerly

   A jó mom nadzieja co łu noju bandzie żuł ziecznie i bandziewam sia radowali z
   tygo co Uon buł i je dalyj z noma.
   • rita100 Re: Łón buł syrcem zwonu 21.09.07, 21:46
    A tero przijżyjmy sia tam wspomnieniom, no ale wcześniej taki małi cytacik:
    "Karol Małłek był typowym Mazurem, wesołym z usposobienia i towrzyskim. Chętnie
    spotykał się w gromadzie znajomków. Z upodobaniem opowiadał historie zasłyszane
    o przeszłosci Mazur, o zwyczajach mieszkańców tej ziemi. Lubił śpiew. Miał
    wyjątkowe poczucie humoru, czym zjednywał sobie ludzi. Był gościnny, Dzielił się
    przysłowiowym kawałkiem chleba i mocniejszym, jak trzeba było, trunkiem. Miał
    wielu przyjaciół.(...)
    Ktokolwiek w pierwszych latach po wojnie pragnął poznać Mazury, musiał złożyć
    wizytę Karolowi Małłkowi w Rudziskach Pasymskich, później w Krutyni, kiedy u
    boku swojej żony Wilhelminy, kierowniczki szkoły, już jako emeryt miał więcej
    czasu na działalnosć społeczną."
    Jan Chłosta dalej pisze:

    Droga Karola Małłka do polskości wcole nie buła prosta. Urodził się 18 marca
    1898 roku w Brodowie pod Działdowem. Uczęszczał do szkoły niemieckiej. W czasie
    pierwszej wojny światowej słuzył w niemieckim wojsku. Miał nawet zostać
    niemieckim nauczycielem, ale w domu posługiwano się gwarą mazurską.
    22 grudnia 1935 roku utworzył Związek Mazurów i wydał wtenczas: "Mazurski
    śpiewnik regionalny" razem z Arno Kantem, "Plon , czyli dożynki na Mazurach"
    oraz "Wesele mazurskie". Potem jeszcze wydał "Jutrzne mazurską na Gody". Dzięki
    swoim uczniom w Purgałkach, Plośnicy, Nowej Wsi, Kisinach, Działdowie, Pierławce
    zdołał zebrać wiele gadek, przypowieści, przysłów mazurskich i pieśni ludowych.
    Wszechstronnie angażował się w życie publiczne.
    • rita100 Re: Łón buł syrcem zwonu 21.09.07, 21:49
     A po wojnie ? Po wojnie uwierzył zapewnieniom władzy PRL, ze sprawy mazurskie
     będą sprawiedliwie rozwiązane i pozwolił się wciągnąć w rogrywki polityczne
     okresu stalinowskiego. Ale stało się inaczej, uderzono w Niego.
     Kiedy był Karol Dyrektorem Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego w Rudziskach odbyła
     się rozmowa z przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w
     Olsztynie i tak w notatkach zapisał Karol:
     "Rozmowa toczyła się wokół czterech zasadniczych pytań:
     - Dlaczego piszecie się przez dwa 'ł' ?
     - Co robiliście przed wojną ?
     - Co robiliście w okresie okupacji?
     - Co robicie teraz ?
     W wyniku tej rozmowy Karolowi odebrano legitymację członka partii. Został
     odwołany ze stanowiska dyrektora i Małłek zaczął pisać swoje wspomnienia, ktore
     przy okazji też bardzo polecam.
     W ksiojzce "Z Mazur do Verdun" wyjaśnił Małłek skąd w nazwisku ma dwa 'ł'. To
     już legenda, którą Karolowi opoziedzioł łojciec, ło przodku ze Sławki Wielkiej.
     Tamtan stari Małek w czaie bzitwy pod Grunwoldem trasiuł strzałó w łoko Krziżoka
     w ciasie kedy tan Krziżok chcioł cisnóńć mnieczm w krola Jagiełłe. Po bzitwie za
     tan czyn król Jagjełło doł przodkowi Karla, szlachectwo i druge 'ł' do mniana.
     Tak łod tyj pory mianuje sia familia Małłek.
     cdn
     • rita100 Re: No Karola....łod Rity 21.09.07, 22:12
      A tero pozwole sobzie na przerywnik łosobisty, a związany z Małkiem, tlo ni ziam
      czy psisane bez dwa 'ł',czi nie, bo pomnientam nazwisko ze słuchu. A zianc, jo w
      swich młodziańczych lotach przijeżdzoła do Łolstina na bezuch do brata. Mój
      bruderek mnioł łod dawni przijociela, a zwoł sia Ryszard Małek. Mom jygo nowet
      łobrazecek.
      I kedy buła am w Łolstinie w tym ciasie Ryszard Małek mnioł czijeś
      wesele dzieś na wsi. Mój bruderek buł fotogrof to tyż z niam jychał, a ze jo
      przijechała nieoczekiwanie, to wziyli i mnie. To byłi nopsiankniejsze dni i
      noweselsze, bo tan Rysiek sia strasznie wygłupsioł zawdy. Jechalim na to wesele
      na zieś oftobusam z pod samiuśkygo domu, bo ziyta, co Bonóf Aftobusowy buł na rogu
      ul. Samulowskiego Jandrzeja, a ul.Partizantów. Wsiedlim i pojechalim. Weselisko
      dotrwoło tydziań, ale mym buli trzi dni. Mało co pamnientom, gwołt ludziów
      łobcych , kościół i gwołt przigód. Pamnientom kapela, mikrofony, tańce, spanie
      dzieś po jizbach w mazurskich łożach, pamientom tyż meble, jizbe zabawowó,
      podworzec i rzeczke bez chtóró buła kładka by przejść na szosyje. Pamnientom
      bagienko, bo po dysz'czu na dworzu sia zrobziuło i bez to bagienko brutkon
      niósł na rankach brutke i sia wykopyrcili i buło gwołt śniechu. Pamnientom co
      mój bruderek w kosciele prazie przi łołtarzu długo szukoł łobrónczek no młodich,
      bo dzieś wtrynił i nie ziedzieli kaj, a ksiójdz chcioł położić łobrónczki na tacy.
      Wsziści sia nerwowali i trwożili w tam momencie i ksiójdz tyż. Mój bruderek
      zamniast robzić fotki szukoł pod bankami kościalnymi łobrónczek, a potam Rysiek
      Małek włożił ranke do kieszani mojego bruderka i wyciójgnół łobrónczki dwie.
      Tedi wsziści ludzia sia śnioli w tam kościele. Tak łóni we dwa potrasili
      różnieste sztuczki robzić i żol, co jo tygo łuż ni pamnietom. Może sobzie kedy
      przibacze, ale prowdó je, ze w ciasie wesela na szczajście młodyj pary musieli
      sia na podwórzu bzić. Na weselu bez bójki ni może sia łobyć. Jo mnioła jydno
      zadanie na tam weselisku coby psilonować abi państwo młodzi i śwadkowie sia nie
      łożarli, datemu tam na jich stole musioło stać tlo łoranżada. Achtowoła am i
      dowała am baczenie na te flaszczeczki z oranżadó. Co silke donosili oranżadke i
      donosili, a mym psili. Wszistko buło psianknie, am buła trzyźwa jek nic i dumna
      z zadania, a
      łóni czyli świadkowie i państwo młodzi troche sia rozłochocili. Czaroj jeki, co
      sia dzieje ? - myśla sobzie i sia pytom bziesiadników. A dyć soma skosztuje tyj
      łoranżadki - godali. I tak, łokazało sia , ze w jiych flaszeczkach nie buło
      łoranżady tlo gorzałeczka wlana. Mniarkujeta, co jedynó łosobó trzyźbzió to jo
      buła ! Poziem woma co jo psyrszy roz buła na weselisku i nie ziydzioła jek to mo
      wyglóndać, co to wszitko łoznacza ? Ale jydno ziam, to buło mazurskie
      (warnijskie) tradycyjne wesele we wsi, na psianknej wsi. Tero moge poziedzieć,
      że jich godki nie mniarkowała am, bezto mało i jo co godoła, nie mniołam z kam i
      nikogo ni znoła
      am. Pewno łuż dawno młodzi wyjechali do Mniemniec. No, ale nie łobuło sia bez
      przigód kedym nazod do dom wracali. A zianc stalim na tyj szosyji na wsi i
      czkalim na oftobus do Łolstina. Wsziści mnieli eszcze w kurunie. Małek ni doł
      rady eszcze ło własnych siłach jiśc, to szedł podtrzymywany, jek w ślójskiej
      psieśniczce:

      schlesien.nwgw.de/mp3/Kapela_J_Poloka/O_powrocie_z_karcz
      Jak jo ida z karczmy do dom potrzebuja trzech ze sobó
      Jak jo ida z karczmy do dom potrzebuja trzech ze sobó
      dwa mnie wiedó pod ramiona trzeci pokazuje strona
      dwa mnie wiedó pod ramiona trzeci pokazuje strona
      ludzie z łoken zaglóndajó co to za chahara majó
      ludzie z łoken zaglóndajó co to za chahara majó
      a to Karola łożartego w karczmie łokulanego wink

      Trzimalim go fest, jo i moj bruderek. Kedym tak stali na przistnaku oftobusowym
      na szosyji we tyj wsi, to marzuło noma sia coby oftobus buł pusty, tak aby mógł
      sobzie Rysiek legnóńć na dylach oftobusu, jek w tyj pieśniczce:
      'umer Maciek , umer,łuż lyży na desce,
      a jek by zagroli potańcził by eszcze'

      ... i tak jygo zazieść do somego Łolstina. Ale jek to je marzenia,
      marzeniami.... i podjychoł oftobus pełan ludziów. Ło jenu, jek mym wciskali
      Ryśka do tygo oftobusu, jek mym sia łumaczyli. Potam jygo trzymalim w pozycji
      pionowej coby sia nie nolozł na dylach, bo jygo podaptajó ludziska. Mocno go
      trzimalim, fest mocno, aże w noju rankach tlo ancung łostoł, a Rysiek na dylach.
      Podnosili jygo i roz i
      dwa..., a ludzi coroz barzi przibywało w oftobusie łod przistanku do przistanku.
      Tak sia zrobziuła kupka ludzi co łuż nie musilim Ryśka trzimać, bo jinni jygo
      trzymali w tam tłoku. I tak dojychalim szczajśliwie do dóm. A jek łuż dojechalim
      do tygo Łolstina to czkalim aż wszistke ludzia wylezó z niygo a na kóńcu mym
      wynosili Ryśka Małka. Tero to sobzie myśla co to buła krew Małłka.
      Jakem tylko nazod nolazła sia w Krakozie to łopisołam am to psiankne wesele w
      swojam pamniantniku, chtóri kedajś wyrzuciuła am do śniatniska. Ziym,
      szpetnie,szpetnie, bo tero mnioła bym jek nolazł. Ale bez to pamnientom cosik,
      co woma i Małłkowi łopisołam i coby ni buło że przitoczam wspomnienia jinnych smile
      I tok mysla co Małłek lejdowoł by sia z weołeygo łopoziadania bo łón mnimo
      wszistko wesołym buł człoziekam
      • rita100 Re:Moja prośba 22.09.07, 20:54
       Citom tó ksiójżke ło wspomnieniach ło Karolku Małłku i ziam , co tygo ni możem
       przemilczeć. Ta ziedza ni może być zakryta tlo w ksiójżce, łóna musi na wierch
       wypłynóńć, jek łoliwa. Małłkowi brok przywrócić należny Jamu Honor, ni tak
       łobojętnie i cichaczam przejść.
       Tak nie gniewajta sia moi mnili autorzy tyj ksiójżki co bande nikedy cytować, po
       prostu musza, bo je to mój łoboziązek. Godata co :

       "I żodne, nawet nopsiankniejsze pośniartne słowa - tyj zielkiej krziwdy Jamu nie
       wyrównajó."

       Być może krziwdy nie naprawim, ale prowde ło Małłku brok poznać, to możem
       zrobzic, możem przekazać jó dali, dali i dali coby coła Polska ziedzioła jekego
       syna Maziury mnieli. A łostatniemu, łosamotnionemu Królowi Mazur to sia należy.
       • rita100 Re:Wracamy do Karola Małłka 22.09.07, 21:46
        Wracamy do Karola Małłka i tematy dlaczego Małłek był łosamotniony w sej pracy?
        Po II wojnie światowej Karol Małłek dązył do utworzenia ośrodka dla autochtonów
        w duchu wierności dawnym tradycjom, specjalnych kursów języka polskiego, bowiem
        większośc uczetników tych kursów nie była związana z Polską. Ich dzieciństwo
        przypadało akurat na lata rodzącego sie faszyzmu i jego rozkwitu. Byli niekiedy
        członkami hitlerowskich organizacji. Końcówka wojny pozbawiła tych ludzi
        ojczyzny, mienia i utracili niekiedy najbliższych. Znależli sie ci ludzie w
        próżni, a Małłek tworząc Mazurski Uniwersytet Ludowy chciał przywrócić ich Polsce.
        Cz mu się to udało ? - pyta i odpowiada Jan Chłosta.
        Tu musze przytoczyć cytat:
        "Nie wszystkich zdołał pozyskać dla polskości. On tego nie ukrywał. Ubolewał nad
        wyjazdem Mazurów za Odrę. Postrzegał w tym błędy ludowej władzy. Ale także i
        jego , Małłka traktowano z nieufnością. W tamtym okresie również wobec Karola
        Małłka organizowano sieć donosów. Potem odsunięto Małłka na boczny tor."

        A tylko chodziło mu o sprawiedliwy status Mazurów na Działdowczyźnie. Dzianki
        taj ksiójżce poznomy Karola bliżej, łod strony prywatnej i poziam woma co
        kosiany buł Karol. Ziyta, poziam ziancej dzianki tyj ksiójżce poznalim nowe
        słózieczko - kosiany czili kochany smile
        • rita100 Re:"Był dąb nad Mukrem..." 24.09.07, 22:18
         Przytoczę wspomnienia Jarosława Abramowa-Newerlygo.
         Jeno z nociykawszych.
         "Karola Małłka poznałem w lecie 1949 roku, kiedy był jeszcze dyrektorem
         założonego przez siebie Uniwersytetu Ludowego w Rudziskach. Lud mazurski wrócił
         do Macierzy, a system pruski legł w gruzach. Wydawało się, ze czas na takich
         działaczy jak Małłek nadszedł. Znali jego wartość Niemcy i w III Rzeszy tępili
         bezlitośnie. Wysoka nagroda, jaką wyznaczali podczas okupacji za głowę Małłka,
         jest najlepszym tego przykładem.
         Tymczasem nowa władza zgotowała mu przykrą niespodziankę. Wielu aresztowano
         traktując jako faszystów. Inni zgorzkniali umierali z zapomnieniu. Haniebna to
         karta. Małłka jeszcze nie ruszono. Nawet z pozoru fetowano. Własnie zaproszony
         został na uroczyste otwarcie Trasy W-Z w Warszawie. (....)
         Wracał z tej lipcowej fety zmęczony i radosny. Od stacji kolejowej w Pasymiu
         szedł piechtó do Rudzisk z łolbrzymió teczkó, w której niósł pamiątkowy album.
         Pokazywał go, cieszył się nim, a na mój widok radośnie rozwarł ramiona i ryczy:
         - Toć tyś, Jarek! Syn Igora! Zitoj, kosiany! Dawaj pyska, bracie! - wyściskał
         syrdecznie.
         Lubił gwarę mazurską i był z niej dumny.
         Zawsze byliśmy serdecznie goszczeni, wspólnie śpiewalismy. Chodziliśmy na
         Krutynię, a Karol ostrożnie zanurzył sie w niej i z rozkoszą wołał:
         - To jest rzeka ! Wielka święta rzeka Ganges! Nasz Ganges, bracie.
         Takich miejsc świetych było więcej. Chociażby ten stary dąb w pobliżu Zgonu.
         Potem, gdy razem z Andrzejem Jareckim napisali książkę o Mazurach, wydaną w
         latach pięćdziesiątych - taki właśnie miała tytuł: "Jest dąb nad Mukrem"

         On właśnie, który wojował całe życie o polskość Mazur - szanował ich stare nazwy
         i bolał nad tym, ze tak głupio je często zmieniają. Dlatego ten dąb rósł
         wtenczas nad Mukrem. A nie nad jeziorem Mokrym, jak je dziś nazywają.
         Jeździliśmy wówczas do Pup i Kurwi, którą potem nazywano Karwicą Mazurską, o
         której tak piękną piosenkę napisał Andrzej Jarecki.
         Jaka to moze byc piosenka ?
         • rita100 Re:"Był dąb nad Mukrem..." 24.09.07, 22:19
          Pamiętam jak oprowadzał mnie po starych wioskach - a kobiety mówiły tam
          krystaliczną gwarą mazurską. Mimo , ze urodziły się w Prusach Wschodnich, nie
          znały słowa po niemiecku.
          Na jego oczach zniszczono wszystko. Wkrótce pozostał samotnym królem bez swoich
          poddanych. Bo tym niekoronowanym królem Mazur niewątpliwie był. Po wygnaniu z
          Rudzisk zaistniała iskra nadziei, ze pozwolą mu wrócić do aktywnego życia. Po
          Październiku 1956 roku przyjaciele ludowcy zgłosili go na listę posłów. Miał
          reprezentować ziemię mazurską. Wspaniały byłby to poseł. Urodzony trybun ludowy,
          potrafił porywająco mówić i przekonywać do swojej racji.

          A tak... patrzył na to bezsilnie zza płotu w Krutyni i pisał pamiętniki. Mój
          Ojciec wspominając często Karola zwykł mówić, że to jedna z najbardziej
          tragicznych postaci, jakie znał. Pozbawiono Go nie tylko możliwości pracy, ale i
          ludzi, dla których z taką miłoscią pracował. Helmuty i Gerdy kolejno wyjeżdżali
          do Niemiec. Pozostał sam. I nawet głośno nie mógł mówić o tej sprawie. "
          • rita100 Re:Kim był Karol Małłek ? 25.09.07, 22:13
           Bożena Domagała , Olsztynianka, dr socjologi zatrudniuona w OBN
           im.Kętrzyńskiego, autorka wielu opracowań też wspomina Karola Małłka. Przede
           wszistkim pisze o Karollu Małłku z okresu Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego.
           Postawiła sobie pytanie:
           Kim był Karol Małłek ?
           Odpowiada tak: jeden z najbarwniejszych przedstawicieli mazurskiej
           inteligencji, okreslany niekiedy mianem "Króla Mazurów". Bohaterem epizodu
           związanym z tworzeniem i dyrektorowanie MUL. To było dla niego najważniejsze
           dzieło życia. Utworzył Mazurski Uniwersytet Ludowy w 1945 roku w Rudziskach
           Pasymskich po to by uchronić Mazurów i stworzyć im możliwość awansu, by się
           odnaleźli w nowej rzeczywistości i agitować na rzecz szybkiej weryfikacji
           Mazurów, co oznaczało formalne przyznanie się do polskości.
           W kronice możemy odnaleźć takie zapiski:
           " Zgodnie z naszym planem, szykowalismy się do objazdu miejscowości w powiecie
           Szczytno, w którym pełni gorliwości przedstawialiśmy nasze życie naszym ziomkom
           słowem i śpiewem, tańcem ludowym i gestem. Zarazem pragnęliśmy wykonać to
           zadanie, tych naszych ziomków zachęcić do wiązania się z naszym ludem. Oprócz
           tego chcieliśmy, ażeby oni przy naszej pomocy, raz porządnie się rozweselili. W
           tym celi odwiedziliśmy Dźwierzuty i Rańsk. Z rysów twarzy tej masy ludzi oprócz
           ciekawości można było wyczytać, ze mało zaufania do nas czuli, lecz gdy się z z
           naszym przedstawicielem i z nami zapoznali, nastąpiła zupełnie inna atmosfera."
           (...)
           • rita100 Re:Kim był Karol Małłek ? 25.09.07, 22:15
            Zamieszczone są też Mazurów wspomnienia o Małłku:
            "On nas rozumiał, starał się wszelkimi siłami, zeby Mazurzy zostali, a władze
            robiły wszystko aby ich zdegradować. Gdy ja byłem w MUL, to przyjechali
            urzędnicy z PUR i zabrali nam majątek jako mienie poniemieckie.
            Wspominam Małłka bardzo serdecznie. Jego żonę też, która bardzo była przejęta
            sprawami męża, chociaż była warszawianką. Władze krzyżowały jego plany. On
            chciał tę młodzież zrepolonizować, a władze to odrzuciły. Zrobiły z nas Niemców.
            Gdyby było więcej ludzi jak Małłek, byłoby inaczej. Małłek przeciwstawiał się
            prześladowaniom Mazurów, że Mazurzy byli dyskryminowani przez urzędników."

            Na pytanie do Mazurów, co dał im Mazurski Uniwersytet Ludowy (MUL) padła odpowiedź:
            "Nie byliśmy już tacy bojaźliwi, potrafiliśmy znaleźć drogę i wyegzekwować swoje
            prawa. Poznawaliśmy język, mogliśmy napisać podania, a podań wtedy było dużo.
            Przede wszytkim o pracę."

            Z ponad trzystu osób, ktore przewinęły sie przez MUL w 1951 roku udało sie
            odnaleźć tylko trzy. Wychowankowie MUL nie wiedzą o sobie ani o tych, którzy
            pozostali w Polsce i teraz są członkami stowarzyszeń mniejszości niemieckiej ani
            o tych, którzy już nie żyją.
            W podsumowaniu naszej rozmowy Mazur powiedział:

            "Gdyby Karol Małłek się obudził, nie poznałby tego świata. 'Świat' również nie
            wie, czy widzieć w Małłku bohatera, czy też raczej jeszcze jednego partyjnego
            działacza, który okazał się po prostu niepotrzebny."

            Tak kończy swoje wspomnienia o Małłku Bożena Domagała, dzieki ktorej poznaliśmy
            wiecej Karola. Oczywiście, że zamieściłam tylko skrót opowiadania i zachęcam do
            sięgnięcia po tą bardzo ciekawą pozycję.
            • rita100 Re:"Ojcyzna to nasa..." 26.09.07, 21:36
             A tero napsiszem barzo ciykawe wspomnienie Jandrzeja Drawicza (1932-1997) -
             krytyk literacki, wybitny znawca literatury radzieckiej i rosyjskiej.

             "Na Mazury trafiłem po raz pierwszy w 1955 roku, latem tuż po warszawskim
             Festiwali Młodzieżowym. Przywieziono nas do Rucianego pociągiem, a potem
             wędrowaliśmy rzemiennym dyszlem szosą, polami, zagajnikami, lasem - ku Krutyni.(...)
             Spokojna, a przy tym bujna uroda organiczna, swojska, otwarta, podbiła nas wtedy
             od razu ('nas', tj. moich równolatków z kręgu STS-u czyli Studenckiego Teatru
             Satyry).
             Las wciągał nas swoim rytmem, falowaniem przestrzeni, korytarzami i polanami,
             światłami i cieniami, uskokami zagajników, strzelistością sosen.

             "I gdy człowiek wejdzie w las to nie wie, czy ma lat pięćdziesiąt czy
             dziewięć..." napisał Gałczyński o mazurskiej magii. I lubiliśmy wtenczas mówić
             jego słowami:

             Jutro popłyniemy daleko,
             jeszcze dalej niż te obłoki
             pokłonimy się wysokim brzegom,
             odkryjemy nowe zatoki;
             nowe ryby znajdziemy w jeziorach,
             nowe gwiazdy złowimy w niebie,
             popłyniemy daleko, daleko,
             jak najdalej, jak najdalej przed siebie.

             Tak właśnie było. Myśmy chcieli się zanurzyć w sielskość i zapomnieć o
             wszystkim. Ale obecni. Ludzie tamtejsi mieli w oczach strach. Byli jakby
             porażeni niedawnym koszmarem. Uśmiechali się widocznym wysiłkiem, patrząc gdzieś
             w bok. Pytani woleli nie mówić albo odpowiadali wymijająco. Zresztą nie bardzo
             ich wypytywaliśmy. Byliśmy wielkimi egoistami, może dodatkowo znieczuleni przez
             niedawne okrucieństwo wojny."

             Tak noczyna swoje wspomnienie Andrzej Drawicz. Przyznocie co barzo ciykawie,
             datemu zatrzimamy sia tu dłużi i popłyniewa daleczko, daleczko w dal....
             cdn
             • rita100 Re:"Ojcyzna to nasa..." 26.09.07, 21:41
              "Wtedy to właśnie, za pierwszym przyjazdem, po dojściu do Krutyni- wioski
              poznałem Go.
              Karol Małłek miał wtedy lat pięćdziesiąt siedem. Urodzony w roku 1898 w
              Brodowie, w chłopskiej rodzinie, żołnierz armii niemieckiej w pierwszej wojnie
              światowej, absolwentem seminarium nauczycielskiego, działacz, wieloletni prezes
              Związku Mazurów, w czasie okupacji ścigany listami gończymi i ukrywający się pod
              przybranym nazwiskiem - był jeszcze w pełni sił, ale już na bocznym torze. Okres
              stalinowsko-bierutowski spuścił na Mazurów jeszcze jedną plagę. Kiedy już trochę
              ochłonęli po sowieckich represjach i polskim rabunku, wzięli się w garść,
              spróbowali robić, co sie dało, ratować ludzi, tworzyć elementarne struktury
              regionalne - oskarżono ich o separatyzm i nacjonalizm.
              Małłka też nie ominęło to oskarżenie. Wyrzucono Go z partii, odebrano ukochane
              dzieło, Uniwersytet Ludowy, i odesłano na głodową emeryturę. Dowiedziałem się w
              jakiejś instancji, że Małłek chciał oderwać Mazury od Polski. Własnie tak coś.
              Prawda, była w tym pewna, łagodząca polska specyfika, jednak nie zgnił w łagrze.
              Pozostał na wolności."

              (A pamiętacie, z żoną Linka też tak zrobiono, dali jej głodową emeryturę)
              cdn wspomnień Drawicza
              • rita100 Re:"Ojcyzna to nasa..." 26.09.07, 21:44
               "Takim ukazał nam się tego letniego dnia, kiedy doszliśmy do Krutyni. Wyszedł
               nam na przeciw wielkogłowy grubas niedużego wzrostu, o kartoflanym nosie i
               bystrych oczach. Pokaźny brzuch obnosił swobodnie, nawet go wypinając. "Mazurski
               Colas Breugnon" - pomyślałem od razu. Bo struktura Mazur jest węźlasta, raczej
               przyziemna niż strzelista, rosochata i zakorzeniona zarazem. Mieszkańcy tego
               kraju rzadko błyskali posągową urodą i tacy właśnie dobrze wpisywali się w
               pejzaż, miedzy wierzby, sosny, chaty, piachy i pagórki. Pan Karol obejrzał nas i
               powitał swoim piersiowym, głebokim, oratorsko modulowanym głosem. (...) Trudno
               sobie wyobrazić lepszego ambasadora mazurskiej idei. Może dlatego, ze był jej
               naturalnym wcieleniem. Wiódł swobodną gawędę. Mówił szeroko, efektownie, niczym
               ludowy bajarz. Opowieści swoje snuł na scenkach obyczajowych, anegdotki,
               przypowieści ludowe, ludowe baśnie. Przechodził na gwarę. Miękka mowa mazurska,
               przytulna niby gaworzenie dziecka, odsłaniała w ustach pana Karola swój urok.
               Potem zaczął śpiewać, domagając się od nas prędkiej nauki i towarzyszenia.
               Wkrótce nieskładnie wtórowalismy Jego basowi:

               Na polu ziezba
               Pod ziezbą woda,
               Ciezpała ją panienecka
               Ślicna uroda.

               Był też mazurski hymn, który należało śpiewać nie tyle z powagą, co z liryczną
               czułością:

               Ojcyzna to nasa, te wody i las.
               Ojcyzna to nasa, te góry i las.
               Niech żyją Mazu-u-ry, ten kraj pełen kras !

               Nie wiem, które z tych słów były Jego własne - bo sam nie tylko zbierał i
               układał, ale i współtworzył mazurski folklor - a które wyszły od wybornego poety
               ludowego Michała Kajki.

               Małłek rozdawał najhojniej ten folklor - żeby przybysze wiedzieli, gdzie się
               znaleźli, zeby nabrali do tej ziemi smaku, żeby w nią, jeśli się uda, wrośli,
               uznali ją za swoją."

               Ziam, co przidługase só te wspamnienia, ale take psiankne co ni moge woma je ni
               zamnieścić. No dyć jek, jek ło tam nie godać i nie psisoć smile
               cdn Andrzeja Drawicza bandzie.
               • rita100 Re:"Ojcyzna to nasa..." 26.09.07, 21:52
                "Krolem Mazur być Mu po wojnie nie pozwolono, ale ambasadorem - powtórzę - był
                znakomitym, z własnego mianowania i potrzeby.
                Wspaniale świntuszył: to było również częścią obrazu - Jego samego i swiata, w
                ktorym wyrósł. Ludowe pieprznosci grały w Jego ustach pełnymi barwami, co w
                innym wydaniu byłyby płaskie albo niesmaczne, stawało się u Niego bezapelacyjne.
                Lubił podkreślać swoje dawne męskie przewagi w sprawach z 'bziałkami'.
                Panakarolowe intonacje, zaśpiewy, zawieszenia głosu, pauzy i przyśpieszenia mam
                w uszach jak żywe, choć już trzydzieści i więcej lat uciekło od tej pory. Żal
                tylko, ze samej żywej materii opowieściowej już się nie odtworzy (magnetofonu
                nikt z nas wówczas nie widział) więc pamięć utrwaliła ledwie szczątki.
                Ot choćby, gdy pan Karol chciał o kimś powiedzieć, ze się strasznie przestraszył
                - wówczas z nie do opisania, przydechową energią w głosie rzucał:
                "Zesrał się na waść !"

                To eszcze nie wszistko co psisze Jandras Drawicz, łutro dokańcza. Dzisioj gwołt
                napsioła am. Tero rychtycznie czujeta kam buł Karol, król Mazur.
                cdn
                • rita100 Re:"Ojcyzna to nasa..." 27.09.07, 21:42
                 "Taki był początek naszych spotkań. Widywaliśmy króla Mazur przez wiele sezonów.
                 Wpadało sie do Niego do Krutynie, czasem On wpadał do pobliskiego Zgonu, gdzie
                 mieliśmy wieloletnią bazę. Tymczasem Jego własna sytuacja uległa poprawie. Tyle
                 , ze była to poprawa dwuznaczna. Owszem, został wkrótce zrehabilitowany,
                 przywrócony, dopuszczony do różnych wysokich progów, a nawet odznaczono Go i
                 fetowano. Nie został wprawdzie posłem, ale do posłowania - mówiliśmy między sobą
                 był stworzony. (...)
                 Karol Małłek okazał się bowiem królem Mazur - bez Mazurów. Poddani go opuścili.
                 Sowiecki program wojenny i pierwsze polskie lata bezprawia przesądziły sprawę
                 mazurską nieodwołalnie. Kraj pozostawał, ale ludzie wyjeźdzali. A kiedy znowu
                 można było coś zrobić, okazało się, że już nic zrobić nie można. Ten lud, o
                 którego wolność pan Karol tak wojował przez dziesięciolecia, ryzykując głową i
                 tracąc dwu braci - wyrzekł się Polski, bo Polska w istocie, za sprawą swej
                 władzy, wyrzekła się Mazurów."
                 Dlatego też gdy znów Karol Małłek otrzymał swój Uniwersytet Ludowy, okazało sie,
                 ze nie ma już kogo tam kształcić.
                 cdn
                 • rita100 Re:"Ojcyzna to nasa..." 27.09.07, 21:44
                  Dali Jandrzej Drawicz psisze tak:
                  "Czuję ukłucie spóźnionego wyrzutu sumienia; pogrążony w letnich, mazurskich
                  radościach, we włóczęgach i kajakowych wyprawach - ledwo tedy zauważyłem, co się
                  z panem Karolem i wokół Niego dzieje. To teraz po latach, kiedy usłyszę gdzieś w
                  olsztyńskim czy szczycieńskim miłe sercu mazurskie: 'psiwo', 'misko', 'pojesiał'
                  - podrywam się jak stary kawalerski koń na dzwięk trąbki, od dawnych wspomnień i
                  dzisiejszej radości, ze jednak ktoś tu został." (...)

                  "Któregoś letniego popołudnia odprowadzałem pana Karola ze Zgonu, wówczas
                  jeszcze cichej wioseczki, rozrzuconej półkoliście w samym końcu Mukra.
                  Przyjechał tu wedle swojego zwyczaju autobusem z Krutyni, obszedł wioskę,
                  pogadał ze znajomymi, zjadł pewnie objad u Igora Newerlego, a teraz ruszał ku
                  pobliskim Starym Kiełbonkom, gdzie starszy syn był kierownikiem szkoły. Pan
                  Karol, mimo tuszy, lubił spacery, więc szliśmy dość szparko, najpierw szosą, a
                  potem za jeziornym przesmykiem polną drogą i w głąb klasycznego mazurskiego
                  krajobrazu i rozmawialiśmy.... (...)
                  Z tej rozmowy miałem zrozumieć, ze Karol dopił swój kielich do dna."
                  Dopsiuł kiylich do całka.
                  "Sprawa mazurska była przegrana. Nic z niej już tu nie zostawało.
                  - Tilo Reich! - powiedział nagle, patrząc na ziemię - Tylko Reich! - powtórzył
                  głucho.
                  Zaraz potem pożegnaliśmy się. Pan Karol odchodził nieśpiesznie, postukując
                  kijaszkiem. Był cząstką krajobrazu, która zaraz miała zniknąć.

                  "Byłem wtedy bardzo beztroski, ale starczyło mi - nie wiem czego, instynktu czy
                  intuicji ? - żeby stać w miejscu i patrzeć za Nim, pod słońce, ze ściśniętym
                  sercem i żeby odczuć, ze tak się spełnia pożegnanie. Moje z Nim, a Jego - ze
                  wszystkim.

                  Chociaż przecież żył i jeszcze dobrych parę lat. Zmarł w sierpniu roku 1969,
                  przekroczywszy siedemdziesiątkę i śmierć miał dobrą, taką, o jakiej można
                  marzyć, we śnie; lekką śmierć po ciężkim trudnym życiu."

                  Tak napsisoł Jandrzej Drawicz, a zamnieszczony tekst pochodzi z czasopisma
                  "Karta" nr 6 z 1988 r
                  • rita100 Re:O panu Karolu z pamięcią 28.09.07, 21:49
                   Cykawie tyż psisze Kira Gałczyńska, współorganizatorka muzeum Gałczyńskiego w
                   Praniu na Mazurach, dziennikarka i edytorka twórczości Gałczyńskiego.

                   Częstym gościem mojego ojca w Praniu był Jerzy Borejsza, który spędzał w
                   pobliskim Rucianem swoj urlop. Rozmawiał on często z Karolem Małłkiem.
                   Prowadzili długie rozmowy. Kira słysząc takie opowiadania pytała się ojca: Kto
                   to jest ten Małłek ? Ale na to pytanie odpowiedział mi Jerzy Borejsza:
                   " To taki człowiek, który za każdego Mazura oddałby wszysko co ma najlepszego."
                   Wytłumaczył mi na czym polega prosta prawda, którą Polacy nie chcieli zrozumieć.
                   "Tych rdzennych mieszkańców z dziada pradziada uważa się za Niemców. Bo są
                   innego wyznania, mówią po niemiecku, dzieci należały do Hitlerjugent...
                   A do czego mieli należeć ? Do sodalicji mariańskiej ?"

                   I tak stopniowo, krok po kroku tłumaczyli Kirze pokręcone dzieje tego regionu. A
                   jo woma poziem co eszcze godoł Jerzy Borejsza.
                   cdn
                   • rita100 Re:O panu Karolu z pamięcią 28.09.07, 21:52
                    "O Nim Jerzy Borejsza także mówił słowami niezykłymi. Bo i człowiek nie był
                    codziennego formatu ten pan Karol...
                    Hitlerowcy dawali za niego sto tysięcy nagrody. Jego fotografie rozplakatowane
                    były w każdej tutejszej wsi. Domagano się jego głowy, ale nie dostano jej, nikt
                    Go nie wydał, nikt Go nie zdradził. Dla wszystkich Mazurów był jedną z
                    najważniejszych postaci. Kochali Go i szanowali."
                    - Co jeszcze z tamtych opowieści zapamiętałam ? - pisze Kira.
                    "O jego przyjeżdzie do Lublina i o rozmowie z Bierutem, do którego zaprowadził
                    pana Karola właśnie on, Jerzy Borejsza. Był obecny przy tej rozmowie, słuchał
                    argumentów Karola Małłka oraz dziejów Jego ludu podczas rządów w
                    dwudziestoleciu, w czasie okupacji...
                    A mówić umiał jak mało kto, a malował tę mazurską mizerię z takim żalem, z taką
                    łzą serdeczną, że na wyćwiczonej w bojach twarzy Bieruta pojawiły się łzy.
                    Płynęły po policzkach niemal strugami, a on niezręcznie ocierał je wierzchem
                    dłoni...."
                    - Płaczący Bierut ! Czy aby to prawda ? - zapytała Kira
                    Jakże pan Jerzy na mnie huknął ! - Czy ty, smarkata, myślisz, ze mógłbym kłamać.
                    Karol przyjedzie, poświadczy...!"

                    Tak noma sia fajnieście Kira rozpsisoła co jutro bandó eszcze jyj wspomnienia ło
                    Karolu. A ziedzieliśta ło tam co Bzierut płokoł jek słuchoł Małłka ?
                    Jo ni.
                    • rita100 Re:O panu Karolu z pamięcią 29.09.07, 22:47
                     "Minęło wiele lat. Jeździłam na Mazury często. Przyglądałam się sprawom
                     mazurskim.....
                     Ubywało rodowitych Mazurów, trwała jedynie cudowna babcia Kwiatkowska. Wpadałam
                     do niej, by posłuchać jej czarownego mazurzenia, jej 'kosiane dziećko'.
                     Opowiadała wtedy , kto ubył, bo pojechał 'do swoich'.
                     Aż przyszedł rok 1965. Trwał dziesiąty jubileuszowy Zjazd Pisarzy Ziem
                     Zachodnich i Północnych. Wszyscy się zjechali do Prania gdzie zrobiono Izbę Pamięci.
                     Ale najważniejsze nastąpiło później. Na duzej łące przylegającej do stodoły,
                     której już dzis nie ma, miała miejsce pogwarka przyjaciół. To wtedy poznała
                     wreszcie Karola Małłka.
                     I kiedy tak gadaliśmy, podszedł do nas Zenon Kliszko, jakby zwabiony nazwiskiem
                     Bieruta. Pytał, w jakim momencie życia pana Karola pojawił się Bolesław Bierut.
                     Swoim cichym, spokojnym głosem Karol zaczął mówić, przywoływać zdarzenia dla
                     niego bolesne, tragiczne. Mówił, ze uwierzył wówczas tym łzom, obietnicom
                     pomocy, ale to były słowa jedynie. A potem już nawet słów nie stało. Mazurzy
                     wyjeżdzali, wygnani przez nas, ich rodaków. I jak to długo ma trwać ? Czy
                     wszyscy Mazurzy wyjadą ? Czy muszą wyjechać ? Czy nic nie możemy temu zaradzić ?
                     Kliszko, tłumaczył się, a że to polityka, ze ideologia.....
                     - Jaka ideologia - przerwał Karol - kiedy zwyczajnie krzywdzi się ludzi, wytacza
                     sie fikcyjne procesy, obraża, odsuwa najwartościowszych ? Panu też wyciągano
                     nieprawdziwe fakty. I co ?
                     Rozmawiali ze sobą po polsku, ale nie rozumieli się.
                     (...)
                     • rita100 Re:Karol Wielki Mazurski 30.09.07, 21:30
                      Tero bandó wspomnienia profesora Bronisława Gołebiowskiego, który współpracuje
                      w Centrum Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego z nestorem humanistów
                      polskich, profesorem Janem Szczepańskim. W latach 1955-1957 był redaktorem w
                      olsztyńskim czasopiśmie "Warmia i Mazury".
                      Barzo tyż ciykawe wspomnienia ło Karolu.

                      "Karola Małłka można wspominać na różne sposoby, ale zawsze wyjdzie na to, ze
                      jest wielki, choć się nazywa Małłek. I nie ma w tym zdaniu ani krzty ironii,
                      poza taką, jaką On sam czasem uwielbiał: samoprześmiewanie odmładzające.
                      Pamiętam, to było w Olsztynie, chyba w 1957 roku, tak coś po polskim
                      Październiku, gdy może w "Warmiance", a może "Pod Żaglami" siedzieliśmy w
                      dziennikarskim towarzystwie, wszedł właśnie Karol i skierował się ku nam. Wtedy
                      na przywitanie któryś z nas - nie pamiętam, może Henio Święcicki, pewniej Roman
                      Kogucki - odpowiednio donośnie orzekł:

                      "Witamy Karola Wielkiego Mazurskiego"

                      A wtedy Małłek do witającego i do całej sali coś w tym stylu powiedział:

                      "Nie zitoj niecnoto, Małłka jeko zielgiego, bo nie przystoi młokosowi drwić ze
                      starego."

                      Oczywiscie mogę tylko sens repliki oddać, jej wykonanie pewnie było o wiele
                      bardziej jowialno-dosadne i oryginalne. W tym Karol Małłek był nie do podrobienia.

                      Karola Małłka dom na d Krutynią lubili odwiedzać rózni uczeni czy artyści
                      stołeczni, którzy na Mazurach mieli swoje doroczne wczasowiska. Często
                      odwiedzali go artyści i autorzy tekstów Studenckiego Teatru Satyryków."
                      cdn
                      • rita100 Re:Karol Wielki Mazurski 01.10.07, 21:59
                       "Problem autochtonów najbardziej leżał Karolowi Małłkowi na sercu. W czasach
                       przełomu październikowego 1956 roku Karol odgrywał na tym zgromadzeniu dużą
                       rolę, o ile pamietam jednym z problemów było: nie wolno traktować inności jako
                       wrogości !
                       Przyszedł polski Październik 1956; nie z siebie sam, lecz myśmy go - razem z
                       Karolem Małłkiem jakby prowokowali, tyle może , ze nie aż tak radykalnie.
                       Ze schodów olsztyńskiego Teatru im. Jaracza w dniu bodajże 26 października
                       odczytałem rezolucję mieszkańców Olsztyna. W tym rozwiązaniu problemów
                       autochtonicznych, krzywd w stosunku do tej rodzimej ludności, nagromadzonych w
                       okresie stalinizmu (1948-1955)
                       Wtedy już byłem w bezpośrednim kontakcie z Karolem Małłkiem, który z dużym żalem
                       odnosił się do zaneksowania w czasach stalinowskich przez Urząd Bezpieczeństwa
                       Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego w Rudziskach Pasymskich koło Pasymia na
                       wywczasowisko 'ubeków'. (....)
                       Udało nam się odebrać ten obiekt i przekazać znów go Karolowi Małłkowi. Mazurski
                       Uniwersytet Ludowy, który zdobył sobie wielkie uznanie w latach 1946-49 pod
                       przewodnictwem Karola Małłka. W atmosferze październikowej MUL znowu odżył, choć
                       nigdy nie powrócił do swojej poprzedniej świetności.
                       Karol Małłek na emeryturze zaczął pisać wspomnienia.

                       Karol Małłek był ;królem' (korol) mazurskim o przewrotnym nazwisku, ale wielkiej
                       indywidualności i serdecznosci w kontaktach. Był On indywidualistą poza ciasnymi
                       granicami."

                       Tak wspomina Bronisław Gołębiowski w lipcu 1997 roku.
                       • rita100 Re:Karol Małłek 02.10.07, 20:59
                        Barzo dokumantnie wspomnina Kazimierz Koźniewski, powieściopisarz, publicysta,
                        krytyk literacki, datemu wybziore nociykawsze fragmenty.

                        "Karol Małłek.... Wiosną 1947 roku, równo pięćdziesiąt lat temu, jako reporter
                        nieznanego wówczas szeroko czytanego "Przekroju", poszukując na Mazurach
                        budzącej się na nowo polskosci trafiłem do Uniwersytetu Ludowego w Rudziskach. (...)
                        I oto pewnego upalnego dnia majowego znalazłem się na takiej 'gackiej' -
                        prowadzącej do Solarzowej Góry (od nazwiska Ignacego Solarza) - ścieżce
                        biegnącej przez mazurską wieś.
                        Pora przedwieczorna, wśród wysokich sosen widać już willę. Dziewczyny i chłopcy
                        zawziecie kręcili nowego dla nich oberka, by po chwili z całym impetem rzucić
                        się w niemal akrobatyczny wir 'żabki', starego tańca mazurskiego. Tańce
                        przeplatano śpiewem oraz deklamacjami jakiś anegdot, ludowych facecji,
                        miejscowych kawałów.
                        Polkie słowa nabierały obcego, zbyt opornego akcentu. Niełatwo bylo dać sobie
                        radę z jezykiem, którego się jeszcze przed paru miesiącami w ogóle nie znało."
                        • rita100 Re:Karol Małłek 02.10.07, 21:00
                         "Przed naszą gromadkę słuchaczy wysunął się młody mężczyzna i pasując się ze
                         słowami zaczął recytację, starego wiersza mazurskiego. Tak czysto mazurskiego,
                         ze go nawet Niemcy w wydanej przed wojną książce 'Old Preussen' wydrukowali w
                         całości, jako charakterystyczną, regionalną poezję tej ziemi:

                         Jestem wesół przez rok cały,
                         Chocz mam grunczyk tylko mały.
                         Nie zamieniam z panem sądowym,
                         Nie z landratem, nie z wodzem wojskowym.
                         Moja włóczka mnie zawsze dobrze żywi.
                         Kto mych słów nie pojmie, niech sie dziwi.
                         (.............)
                         Wtedy chwalę Boga w Trojcy jedynego
                         I pożywam dar, płynący z łaski Jego.

                         Eryk Kamiński, eks-żołnierz Wehrmachtu o czysto polskim nazwisku, deklamuje ten
                         wiersz w jego autentycznej, cztery podobno wieki sięgającej, gwarowej postaci.
                         Tak, jakoś wypadło, ze ta artystyczna, regionalna wieczornica stała sie moim
                         pierwszym kontaktem z młodymi w Rudziskach. I zaraz po niej była moja pierwsza
                         długa rozmowa z Karolem Małłkiem.
                         • rita100 Re:Karol Małłek 03.10.07, 22:11

                          "W ciągu dwu pierwszych lat uniwersytet Karola Małłka opuściło 136 wychowanków,
                          a tylko w jednym wypadku proces repolonizacji spotkał się z natychmiastową
                          reakcją negatywną. Wystąpiła ona u młodej nauczycielki hitlerowskiej,
                          autentycznej Mazurki, która po dobrej woli zapisawszy się do uniwersytetu, nie
                          wytrzymała jednak konfrontacji z polskością. Nieszczęśliwa, uciekła z płaczem -
                          kultura przyswajona zapuściła już zbyt głębokie korzenie, a młoda kobieta
                          musiała należeć do ludzi z gruntu uczciwych. Była może uczciwsza niż wielu
                          innych, którzy lżej sobie ważyli sprawy narodowe: gdy przyszła Polska, a
                          katastrofa Niemiec wydawała się nieodwracalna i całkowita, szybko adoptowali sie
                          do polskości, lecz gdy potem międzynarodowa i gospodarcza sytuacja Niemiec
                          uległa zasadniczej poprawie, równie lekko zapomnieli o swojej ostatniej decyzji
                          i powrócili na germańskie szlaki."
                          (....)
                         • rita100 Re:Karol Małłek 03.10.07, 22:12
                          "Polscy autochtoni - dzisiaj już chyba wszyscy na emeryturze - kierowali później
                          szkołami, fabrykami, fermami, województwami. Ale wśród nich znaleźli sie i inni,
                          którzy uczyniwszy ku nam pewną ilośc kroków, potem cofnęli się z powrotem.
                          Przykład konkretny: brat i siostra - razem oboje - ukończyli uniwersytet w
                          Rudziskach. Oboje tak samo reasymilowani polskości, oboje tak samo gorliwi w
                          akceptowaniu swojej nowej, lecz macierzystej kultury, oboje poprzez szczeble
                          studiów juz normalnych pnący się w górę życia. I oto nagle, po latach piętnastu,
                          mężczyzna powiedział: Nie ! Nie mogę dalej ! - I wyjechał do Niemiec. Kobieta,
                          siostra, została - została w Polsce, została Polką już chyba na zawsze.
                          Zwycięstw odniesiono wiecej, ale i klęski dotkliwe były rezultatem pedagogicznej
                          pracy Karola Małłka."
                         • rita100 Re:Karol Małłek 04.10.07, 22:20
                          "Gdy w 1947 na ganku budyneczku uniwersytetu nikt z nas nie wiedział dokąd
                          zaprowadzą nas te szlaki. Byliśmy optymistami, choć wiedzielismy, ze powroty do
                          ojczyzny będą miały jeszcze swoje tragiczne labirynty i meandry.

                          Na pierwszy kurs, już jesienią 1945 roku, Małłek musiał młodzież specjalnie
                          zapraszać, a nawet ciągnąć natrętnie, niemal siłą. Wprawdzie zapisywali się
                          dobrowolnie, ale zaraz wciskała się wroga plotka ostrzegająca przed "wywózką na
                          Syberię" - i niejeden cofał swoje zgłoszenie. Bardzo trudno rozpoczynał się
                          tamten pierwszy kurs. Ale na drugi młodzi cisnęli się już tłumnie.
                          Szczególnym elementem repolonizacji przyjętym przez Małłka był szeroko
                          uwzględniony regionalizm. Wtedy Małłek mówił swoim wychowankom:
                          "Jesteście dobrymi Mazurami, a więc jesteście Polakami! Waszym domem jest ta
                          ziemia tutaj, ale waszą ojczyzną jest Polska, gdyż mówiąc po 'mazursku'
                          porozumiecie się bez trudu z Polakami, ale Niemiec nie bedzie was rozumiał.
                          Niemcy germanizując, jezyk mazurski musieli usuwać konsekwentnie i zupełnie.
                          Natomiast Polacy nie usuwają języka mazurskiego, gdyż jest on narzeczem
                          polskiego jezyka.
                          Regionalizm mazurski - Małłek tłumaczył mi to w długiej rozmowie - jest naszym
                          sprzymierzeńcem w walce o postawę i duszę tych ludzi" - napisał Kazimierz
                          Koźniewski.

                          Warszawa 1997r

                          Dzięki takim wspomnieniom możemy zrozumieć jaka ciężką pracę wykonywał Karol
                          Małłek, jak bardzo się poświecał na rzecz ludzi i pozostania jej na tej ziemi.
                         • rita100 Re:"Kilka luźnych zapisków" 05.10.07, 20:53
                          Barzo ciykawe wspomnienie ło Karolu zapodał Erwin Kruk. Dzianki tam wspomnieniom
                          poznamy lepsi i Karola i Erwina. Je to długase wspomnienie, to i łuzbrójta sia w
                          cirzpliwość citania. Naczynowam smile

                          "Teraz, gdy żyjemy w czasach swobody wypowiedzi, mamy powody do przypuszczeń, ze
                          tak jak o Mazurach, również o Karolu Małłku pamięć współczesnych nie udzwignie
                          więcej nad potoczne wyobrażenie o barwnej postaci. Upływ czasu juz dawno
                          przysłonił cieniem niepamięci te sprawy, którymi Karol Małłek żył.
                          Ten świat odszedł w przeszłość. Odchodził już za życia Małłka. Nic dziwnego
                          zatem, że to, co w regionie zniknęło z oczu, nie obciąża nazbyt pamieci
                          współczesnych mieszkańców."
                          (....)
                          Ominęłam rozdział mówiący, ze były pomysły o autonomii Mazur. Tu odsyłam do książki.
                         • rita100 Re:"Kilka luźnych zapisków" 05.10.07, 20:55
                          Czasy w których przyszło Karolowi działać, to kwestie do rozstrzygniecia losu
                          tej ludności.
                          "Czy w strukturach tworzącej władzy polskiej znajdą się działacze, którzy mają
                          jako tako pojęcie o ukształtowanej przez wieki mazurskiej odrębności ? Czy
                          podczas wkroczenia Armii Czerwonej do Prus Wschodnich, a więc do najbardziej na
                          wschód wysuniętego obszary III Rzeszy, wywołane przez hitlerowskie zbrodnie na
                          terenach okupowanych pokłady nienawiści, coraz dobitniej podsycane przez
                          sowiecką propagandę wojenną, nie obrócą się swym ostrzem przeciwko bezbronnej
                          ludności cywilnej ?
                          To był argument za tym, by nie uchylać się od odpowiedzialności, by swą
                          obecnoscią chronić ludność mazurską przed niewyobrażalną tragedią. Śmierć i
                          poniewierka najbliższych, wywózki do obozów pracy, gwałty i grabieże - to była
                          ta rzeczywistość."
                          (...)
                          "Rzadko sie wszelako pamięta, ze Małłek podobnie jak inni działacze mazurscy,
                          raz był na wozie, raz pod wozem. Pod wozem - częściej.
                          Nie wiadomo też, jak wspominają Go po latach słuchacze MUL, jaką miarą mierzą w
                          pamięci czasy swej okaleczonej młodości. A ponadto - gdzie ich dzis szukać ?
                          Kiedy w 1945 roku Małłek przystępował po raz pierwszy do realizacji tego
                          przedsięwzięcia MUL, to ratował młodzież mazurską przed wywózkami na Syberię i
                          przed kolejnymi gwałtami. Chronił przed głodem i dawał złudne poczucie
                          bezpieczeństwa."
                          cdn
                         • rita100 Re:"Kilka luźnych zapisków" 07.10.07, 10:48
                          "Poznałem osobiście Karola Małłka, gdy był już na rencie. On poświecił życie dla
                          mazurskiego świata, który sie zwolna i w milczeniu przewracał. Ten świat żywił
                          się jeszcze legendą, jakie to boje toczono przeciw mazurskiej krzywdzie. Tej
                          dawnej przedwojennej, ponieważ o tym, jakie obecnie jest położenie tego ludu,
                          przez olsztyńskie media nie przemknęło się żadne słowo. Ciągle powtarzano, ze
                          nie czas na rozdrapywanie ran. Tak oto z przeszłosci, skazanej na milczenie,
                          pozostała tylko mazurska legenda.

                          Co z prac Małłka zostało ?
                          Może się okazać , ze tylko barwna postać i cztery tomy wspomnień, wydane w
                          latach sześćdziesiątych w "Czytelniku".
                          Książki ożywiły na moment pamięć o autorze, których tych przejawów
                          zainteresowania już nie doczekał. Trzeba też powiedzieć, ze przemycił w tych
                          książkach więcej prawdy o mazurskim losie niż inni, szczególnie o latach
                          powojennych."
                         • rita100 Re:"Kilka luźnych zapisków" 07.10.07, 10:49
                          "Co z duchem mazurskim dziś się porobiło, nie bardzo już wiadomo. Sięgnąłem po
                          swoją "Kronikę z Mazur".
                          Z książki tej, zawierajacej pewne bogactwo materiału nie skrywanego za fikcyjną
                          szatą, pragnę przytoczyć fragment."
                          I własnie skupimy się na tym fragmencie, bo jest to książka tak ciekawa, ze
                          koniecznie trzeba po tą pozycję sięgnąć - "Kronika z Mazur" Erwin Kruk. Ja tylko
                          mniejsze fragmenty przytocze tak byście poczuli klimat tamtych czasów.

                          "Jeżeli jest gdzieś mazurskie niebo, to zapewne Fryderyk Leyk, syn 'kaziciela
                          gromadkowego', bezie tam chciał reaktywować Mazurski Związek Ludowy, a Kraol
                          Małłek zwoła posiedzenie Związku Mazurskiego i zacznie przypierać pytaniami
                          zebranych, czy jeszcze czują prawdziwego ducha mazurskiego. Co na to odpowie mu
                          skrupulatny Gustaw Leyding ? Może zapyta, czy nie zapomnieli wysłać zaproszenia
                          do Szwajcarii, gdzie zmarł na obczyźnie, w rodzinnej krainie poniżany, doktor
                          Adolf Szymański, autor przedwojennej pracy o Mazurach pruskich przed zagładą ?
                          Zapewne przypomną sobie o Fryderyku Burskim, pierwszym pośle mazurskim do KRN,
                          od początku odsuwanym od zajmowanych stanowisk, a potem spychanym w takie
                          zapomnienie, że nie wiadomo, kiedy skończyło się jego publiczne życie, a kiedy
                          ten ciężar przejeła juz cywilna śmierć."

                          Erwin Kruk przypomina tu nazwiska, o których w historii Mazur nie powinno sie
                          zapomnieć.
                          Ale poczytajmy kolejny fragment tej książki. Narrator tej książki "Kronika z
                          Mazur" przedstawia nam prawdziwą rzeczywistość tego czasu.
                         • rita100 Re:Testament Małłka !!! 07.10.07, 10:50
                          Testament Małłka !!!!!!
                          "Kiedy snuł te rozważania, w szumiącym cicho radiu, od rana włączonym, usłyszał
                          nagle kolejny odcinek prozy Igora Newerlego. Był to fragment końcowy opowieści o
                          Karolu Małłku i jego pogrzebie, zawierający autorskie wyznanie, co nad tą trumną
                          było trzeba było powiedzieć i dlaczego zamilczeć, i dlaczego zawstydzić się.
                          Przejmujące to było i odczytane tak, jakby to była osobista sprawa autora.
                          Pomyślał nawet, ze gdyby te słowa usłyszał Karol, wzruszenie wycisnęłoby mu łzy
                          z oczu. Znał go na tyle, zeby to przypuszczać.
                          (...)
                          Mazurskość była jego losem, tragedię swoją i swego ludu przysłaniał jędrnym
                          dowcipem, wesołością w towarzystwie i przezabawnymi gawędami, w których nawet
                          dramatyczne anegdoty wydawały się śmieszne."
                          cdn
                         • rita100 Re:Testament Małłka !!! 07.10.07, 10:51
                          "Teraz przypomniał sobie, że któregoś dnia, gdy od roku czy też dwóch pracowali
                          juz w lokalnym dzienniku, spotkał w Olsztynie Karola Małłka przygnębionego.
                          Zrazu, gdy usiedli w kawiarni przy piwie, co prawda próbował jeszcze żartować, a
                          potem ni stąd, ni zowąd stwierdził, ze nic już tutaj nie zostało dla niego do
                          roboty. Inni wiedzą wszystko lepiej, nie potrzebują rad, a przed przestrogami
                          zamykają uszy. W pewnym momencie powiedział, ze ma tylko jedno życzenie, a
                          mianowicie, zeby po jego śmierci na kamieniu nagrobnym wyryty został napis:

                          "Żyłem razem z wami. Walczyłem razem z wami. Umarłem razem z wami."

                          To życzenie nie było tajemnicą. Po śmierci Małłka słyszał też od innych, jak
                          sobie o tym testamencie mówili. Słów tych jednak, ostatnich, w kamieniu nie
                          wyryto. Igor Newerly znał to Małłkowe życzenie i wyznając je milczał nad mogiłą.
                          I swym milczeniem sprzeciwiał się słowom pożegnania, które unosiły się nad
                          trumną: szeleściły o braterstwie, o przyjaźni, o pamieci, a szeleszcząc jak
                          chrust, który płonie, okadzały jedynie oczy i uszy, i ginęły po chwili, bo były
                          lekkoduszne i nie miały znaczenia."
                          cdn
                         • rita100 Re:Testament Małłka !!! 07.10.07, 10:52
                          "Wyłączył radio po skończonej audycji, jakby w ciszy, która nastała, jeszcze raz
                          chciał przywołać słowa, jakie zdaniem Newerlego powinny były paść na tym pogrzebie:
                          "że na półwyspie fryskim z dala od tutejszej krainy, w tym i w tamtym wieku, w
                          tym i w tamtym roku, zmarł ostatni człowiek, który znał język pruski: że teraz w
                          dwudziestym wieku, w tym i w tym roku, zmarł Karol Małłek, ostatni Mazur, który
                          całe życie poświęcił swojemu ludowi. Ta skala życia i śmierci, jaką chciałby
                          widzieć pisarz, domagała się stosowania miary ostatecznej. Mieściłyby się w niej
                          i odpowiedzialność, i wstyd, i przekleństwo ścigające żyjacych. Amen."
                         • rita100 Re:Zmarł ostatni Mazur 07.10.07, 10:54
                          Dalej Erwin Kruk pisze:
                          " Cóż to bowiem znaczy: zmarł ostatni Mazur ? Czyżby dzień 28 sierpnia 1969 roku
                          był dniem, w którym zginęli Mazurzy ?
                          Pod koniec lat sześćdziesiątych kończyły sie dzieje ludu mazurskiego jako
                          formacji historycznej z określonym bagażem dziedzictwa i kultowanych tradycji, a
                          pozostały jedynie dzieje Mazurów, jako resztki grupy plemiennej w stanie
                          rozkładu. Co więcej - od czasu pogrzebu "ostatniego Mazura" tę krainę do dnia
                          dzisiejszego opuściło ponad pięćdziesiąt tysięcy Mazurów i Warmiaków. Opróżniała
                          się nadal z tych, którzy przez całe wieki mieli tutaj swoje laski, piaski i
                          karaski."

                          Take wspomninki zamnieściuł noma Erwin Kruk. Pewno sobzie zadajeta tero pytanie
                          - kedy łostanie spełniony Testament Karola Małłka, a może łuż spełniono. Nie
                          ziam. Gdybi mnieszkała w Łolsztynie zaro bym poleciała sprawdzić. Czy choć chto
                          sia tam testamentam przejoł ?
                          Wnetki badzie Swanto Pomerłych i mninie trzydzieści łosiem lot łod pogrzebu, czy
                          nie czas spełnić życzenie Karola Małłka ?
                         • rita100 Re:Czy usuwać ślady Mazur ? 08.10.07, 22:15
                          Czy usuwać ślady Mazur ?
                          A teraz coś o Erwinie Kruku, by to zdarzenie nie umkło nam w pamięcie. Coś co
                          się zdarzyło już po śmierci Karola Małłka.
                          Po wyborach 1989 roku Erwin Kruk znalazł się w senacie i już po paru miesiącach
                          urzędowania przyszło mu zmierzyć się z bardzo cieka sprawą związaną z Karolem
                          Małłkiem. Otóż musiał bronić Jego imienia.
                          Z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin Karola Małłka, nadano Jego imię
                          Szkole Podstawowej w Narzymiu, położonej opodal Brodowa, w którym Karol się
                          urodził. Jednak, ktoś sobie przypomniał, że tutejsza szkoła nosiła przed wojną
                          imię marszałka Józefa Piłsudzkiego. I zaczął się spór.Kuratorium w Ciechanowie,
                          jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej były zasypywane listami, w którym
                          samozwańczy rzecznik powojennego patrona osądził od czci i wiary obecnego
                          patrona. Jak
                          podczas gry w dwa ognie (dokładnie pisze Erwin Kruk), dwojakie wysuwał
                          insynuacje i oskarżenia. Raz, że obecny patron wprowadził stalinizm, dwa - że
                          był hitlerowskim niedobitkiem.
                          Lektura tych wymysłów, okraszona była coraz nowymi epitetami, była dla Erwina
                          Kruka porażająca. A to wszystko toczyło się pod hasłem rozprawy z komuną i
                          błędami przeszłości.
                          Delegacja Narszymia wystąpiła o pomoc do Erwina , ponieważ szkoła nie mogła
                          prowadzić normalnie lekcji. Tłumaczył senator Kruk wszystkim na czym polega
                          konflikt i kim był Karol Małłek.
                          Rzeczą istotną, było to , by przedstawić argumenty i na ich podstawie wyjaśnić
                          konflikty. Ci, którzy podsycali konflikt, stanowili grupę niewielką, ale
                          nieustępliwą. Konflikt nie dotyczył tego, czy Marszałek na szacunek nie
                          zasługuje. Istota problemu tkwiła w odpowiedzi na pytanie: Czy chcemy z
                          mazurskiej ziemi usuwać
                          nadal ślady po Mazurach ?
                         • rita100 Re:Czy usuwać ślady Mazur ? 08.10.07, 22:16
                          Dzieki Erwinowi Krukowi i jego inicjatywie Departament MEN wydał pozytywną
                          opinię i Karol Małłej dalej miał być patronem szkoły.
                          Jednak inicjator tej akcji, reagując alergicznie na wszystko co mazurskie, nie
                          odłożył pióra. Dalej odbywały się zebrania. NIKT Z DZIENNIKARZY PO PIÓRO NIE
                          CHWYCIŁ.
                          Na dobrą sprawę, jak sądzę - pisze dalej Erwin Kruk, wszystko bierze sie stąd,
                          że powojenna historia Mazur jest nieprzepatrzona.
                          Małłek był świadkiem tego, co w 1945 roku czynili ludzie oczyszczając
                          działdowski skrawek Mazur. Dlatego też ludzie z tego kręgu właśnie, chcieli
                          wymazać Jego imię, tak jak to uczyniono z mieszkańcami Narzymia w 1945 roku,
                          którym z zapałem, we współpracy z NKWD, ułatwiono wyjazd z Działdowszczyzny na
                          Syberię, aby móc korzystać ze sprzętu i dobytku, jakie zostały w opustoszałych
                          domach. Pamięć o tym - nie do końca wygasła.
                         • rita100 Re:Czy usuwać ślady Mazur ? 08.10.07, 22:18
                          Sprawami Mazur żył też Edward Małłek, brat Karola. Opuścił również Mazury i
                          zamieszkał w Hamburgu.
                          Kiedy zmienił sie w Polsce ustrój zaczął częściej przyjeźdzać na Mazury.
                          Osiemdziesięcioletni tęsknił.
                          W czerwcu 1995 roku Erwin Kruk listownie umówił się z Edwrdem Małłkiem na
                          spotkanie w Olsztynie lecz... nie dotarł.
                          Zaś w kronice wypadków Gazety Olsztyńskiej ukazała sie notatka:
                          "W dniu 24 czerwca 1995 roku na dworcu w Olsztynie zmarł turysta niemiecki."
                          Tym 'turystą' był Edward Małłek, absolwent polskiego seminarium nauczycielskiego
                          w Działdowie, polski oficer biorący udział w wojnie 1939 roku, a podczas
                          okupacji - sekretarz tajnego Instytutu Mazurskiego.
                          On emerytowany pastor, postanowił jeszcze za swojego zycia uporządkować
                          cmentarzyk w rodzinnym Brodowie. Z zaoszczędzonych 10 tysięcy marek postawił
                          ogrodzenie i ufundował tablicę z polskim napisem:
                          "Tu leżą pochowani dawni mieszkańcy."
                          Na tablicy wyszczególniona jest długa lista nazwisk. Uroczystości na odnowionym
                          centarzu w Brodowie odbyły się z udziałem działdowskich władz i gości w 1994
                          roku. Cały opis uroczystosci, wraz ze zdjęciami, wysłał Edward Małłek do "Das
                          Ostpreussenblatt". Miał nadzieję, ze radakcja tę relację opublikuje. W odmownej
                          odpowiedzi, wraz z którą powrócił tekst i przesłane zdjecia, dowiedział się, ze
                          przez swoje działania 'wprowadza bałagan historyczny'. Bo gdyby obok polskiego
                          obelisku postawił tablicę w jezyku niemieckim, to wówczas taką relację redakcja
                          mogłaby ostatecznie opublikować.

                          W ostatnim liście Edward Małłek napisał:
                          "Przecież Karol nie "walczył o polskość tej ziemi", lecz, ryzykując zdrowiem,
                          walczył o prawo Mazurów do swej Ziemi Ojczystej...."

                          Tak napisał Erwin Kruk w Olsztynie 1997.
                          Chyba wyjaśnił nam wiele spraw dzięki takiemu opisowi.
                         • rita100 Re:Czy usuwać ślady Mazur ? 09.10.07, 20:49
                          Dzianki Gajowy, dzieki Fedarowi mowam te łobrazecki, a tero to eszcze jenaczej
                          sia łogląda. Ale chiba ni mowam łobrazecku grobu Karola Małłka z Uolsztyna z ul.
                          Poprzecznej. Tamój leży. Tamój mowam tyż grób Maryny Okęckiej-Bromkowej.
                         • rita100 Re:Posłowie do 'Wspomnień' 09.10.07, 21:27
                          Ten rozdział napisany jest przez Bogusława Leśnodorskiego - prawnika i
                          historyka, autora wielu opracowań. Pisze on m.in tak:
                          " Należy wyrazić też głeboką wdziecznosć pani Wilhelminie Małłkowej - wiecznej
                          towarzysce Jego życia i pracy i oficynie wydawniczej "Czytelnik" za wydanie
                          wspomnień Karola Małłka w sposób nader staranny, z pietyzmem dla Autora i dla
                          reperezentowanej przezeń sprawy ludu mazurskiego."
                          A tera przechodzimy do samych wspomnień:
                          "Ostatnim pociągiem wyjechał Karol Małłek do Warszawy, aby przywieź swoją
                          rodzinę z wakacji. Powrócił do Działdowa dopiero w 1945 roku. Wśród najbliższej
                          rodziny poniósł ciężkie straty. Dwaj bracia zginęli z rąk hitlerowców. Karola
                          Małłka poszukiwano, wyznaczajac wysoką nagrodę za wskazanie Go policji.
                          W granicach GG pod przybranym nazwiskiem Michała Skoryny Karol Małłek
                          kontynuował działalność. W 1945 roku, już w wyzwolonym Olsztynie, został
                          prezesem Instytutu Mazurskiebo, razem z Emilią Sukertową-Biedrawiną, która była
                          sekretarzem generalnym."
                          cdn
                         • rita100 Re:Posłowie do 'Wspomnień' 09.10.07, 21:28
                          "W listopadzie i grudniu 1944 roku Małłek dotarł do Polskiego Komitetu
                          Wyzwolenia Narodowego i do Prezydium Krajowej Rady Narodowej, w szczególności do
                          prezydenta Bolesława Bieruta. Przedłozył mu memoriał w sprawie ludności
                          mazurskiej, reinkorporacji Warmii i Mazur do odradzającego się państwa polskiego
                          i nowej organizacji Jego regionalnej ojczyzny. Sprawy te oczekują jeszcze na
                          źródłowe badania naukowe.
                          (....)
                          Ale życie nie bywa sielanką. Również Karol Małłek doznał w pierwszym
                          dziesięcioleciu Polski Ludowej niepowodzeń i krzywd wywołanych okrutnymi
                          trudnościami pierwszych lat po wyzwoleniu Warmii i Mazur, jak i wypaczeniami
                          socjalistycznej demokracji. Ale nigdy nie zraził się, 'nie obraził się' na kraj
                          i państwo."
                         • rita100 Re:Posłowie do 'Wspomnień' 09.10.07, 21:29
                          "Ale działacz - to jedna strona medalu. Równie ciekawą, ba fascynującą cechą
                          Małłka był talent narracyjny, urok gawedziarza. Miłosci do swojego ludu
                          mazurskiego, który dał wyraz w różnych publikacjach o charakterze obyczajowym.
                          Najbardziej godny uwagi jest Jego zbiór staropolskich pieśni z kancjonału
                          Wasiańskiego.

                          W 1964 roku ukazały się w Warszawie "Opowiesci znad mazurskiego Gangesu",
                          napisane przez Małłka w pięknej Krutyni, gdzie zamieszkał w ostatnich latach zycia.
                          - Jak bieda dokuca - czytamy tu powiedzenie mazurskie - to trzeba z nią iśc do
                          tańca, tedy ona ucieknie...
                          smile
                         • rita100 Re:Małłkowe królowanie 11.10.07, 21:42
                          Barzo ciykawe só te wspomnienia, a to tyż datemu co doziadujewa sia tyż ło
                          jinszych ludziach z Mazur. Tak Marek Wiktor Leyk wspomnia ło swojam łojczulku
                          Emiliu Leyk - zapraszam do poczytonia:

                          "Karola Małłka spotkałem bezpośrednio zaledwie, dwa, trzy razy. Było Go jednak w
                          naszym domu pełno, a to za sprawą ukazujących się wtedy kolejnych tomów Jego
                          pamiętników. Ale przede wszystkim, dzięki Ojcu, ktory sie z Małłkiem serdecznie
                          przyjaźnił, często się spotykali i dużo korespondowali."
                          cdn
                         • rita100 Re:Małłkowe królowanie 11.10.07, 21:43
                          "Wracając do Karola Małłka: w pamieci utkwiło mi Jego 'gadanie' po polsku z
                          wtrąconymi słowami w gwarze mazurskiej. Z moim Ojcem Emilem rozmawiali na sobie
                          znane tematy, z czego mało co wtedy rozumiałem.(...)
                          Szczególnie mój Ojciec, któremu po wojnie powiodło sie o wiele gorzej niż panu
                          Karolowi, był załamany. Po aresztowaniu w grudniu 1950 roku wraz z grupą Mazurów
                          i zwolnieniu Go po śledztwie utracił mój Ojciec pracę. Dopiero zrehabilitowany w
                          1955 roku dostał pracę, a trzy lata póżniej przeszedł na skromną emeryturę. To w
                          czasie rozmów z Karolem Małłkiem zrodził sie pomysł, aby upublicznić wojenną
                          historię mojego Ojca.. Jego współpracę z ruchem oporu w Grecji, Skandynawii i
                          podziemiem polskim. Karol Małłek spowodował kilka publikacji w polskiej prasie,
                          m.in. w "Argumentach', "Ekspresie Wieczornym". Ponieważ w tym właśnie czasie na
                          ekranach telewizorów królowała "Stawka większa niż życie", tytuły tych
                          publikacji informowały, ze prawdziwy Kloss mieszka w Szczytnie. Karol Małłek i
                          Walter Późny chcieli uzyskać dla Ojca wysokie odznaczenie państwowe, ale
                          niestety nie zdołali tego osiągnąć."
                          cdn
                         • rita100 Re:Małłkowe królowanie 11.10.07, 21:45
                          "Pamiętam, jaki Ojciec wrócił przygnębiony z Małłka pogrzebu. Stracił
                          przyjaciela, z ktorym tak wiele dyskutowali o Mazurach, a nawet przez chwilę, w
                          pierwszych latach powojennych mieli nadzieję, ze Mazurzy odprostują grzbiety i
                          stworzą u siebie własne godne życie. Ale już wkrótce grzbiety zostały jeszcze
                          bardziej przygięte, a większość mazurskich rąk zaczęło budować dobrobyt
                          Republiki Federalnej Niemiec.
                          Żeby było jasne, mój Ojciec często sie z Karolem Małłkiem nie zgadzał.... jak to
                          w życiu bywa.
                          (...)
                          Zaprzyjaźniłem się też z profesorem Januszem Małłkiem. Wraz z nim, panią
                          Wilhelminą Małłkową i księdzem Jerzym Otello uczestniczyliśmy w odsłonieciu
                          pomnika Karola Małłka w Brodowie. Wtedy nikt nie przypuszczał, ze za kilka lat
                          komuś przyjdzie do głowy zacierać Jego imię w szkole, w ktorej kiedyś nauczał
                          dzieci mazurskie po polsku. Wieć przyszło prostować, jak nieraz w przeszłosci."
                         • rita100 Re:Wspomnienia - Igora Newerly 14.10.07, 21:27
                          A tero bandó wspomnienia samygo Igora Newerly, który mieszkając w Zgonie
                          zaprzyjaźnił się z Karolem Małłkiem. Tekst ten pochodzi z książki "Za Opiwardą,
                          za siódmą rzeka", gdzie został zatytułowany "Mazurska historia".


                          "A Karol Małłek umiał opowiadać, znał mnóstwo podań, przypowieści i podań
                          ludowych, umiał obracać starym zacnym słowem i budować przejmujący obraz.
                          "Ach, jakaż to bzieda wtencas naso ziomecke gniotła ! - wołał opowiadając o
                          uwłaszeniu chłopów na Mazurach po wojnach napoleońskich. - Wtedy, to nie
                          pozostało gburom nic, tlo wziość postronek i iść do stodoły, a skrzypsienie
                          dzwierzów od stodoły i wycie psa oznajmiało zgon gospodarza...."
                         • rita100 Re:Wspomnienia - Igora Newerly 14.10.07, 21:28
                          Dalyj Igor Newerly pisze tak:
                          Karol Małłek wtenczas był jeszcze w najszczęśliwszym szczytowym okresie życia,
                          świeżo po wojnie, z niewygasłą euforią ocalenia, ze nic im się nie stało,
                          wszyscy żyją.
                          Wierzył w ocalenie Mazurów, nie mógł nie wierzyć, miał słowo prezydenta i jego
                          łzy...
                          A Karol w tym czasie przeszedł ewolucję od uczucia rozgoryczenia i trwogi do
                          ostatecznej konstatacji tragedii swego życia. Rozpoczeło sie wyjście Mazurów z
                          Polski, nazwane akcją łączenia rodzin. Żył z renty dla zasłuzonych, respektowany
                          przez wszystkich, odsunięty od wszystkiego. Nawet posłem nie został, a byłby to
                          znakomity poseł ziemi mazurskiej.
                          Ale ktokolwiek z władzy czy z dalekich stron przybywał na Mazury, rychło
                          dowiadywał się, ze jeśli chodzi o sprawę mazurską, to wszystkie drogi prowadzą
                          do Małłka w Krutyni. Toteż nie znał samotnosci, mnóstwo ludzi przewijało się
                          przez Jego dom. Każdego przyjmował z gościnnością ubiegłego wieku, raczył swą
                          gawędą o tym, jak niegdyś bywało.
                          Ludzie wychodzili od Niego unosząc w pamięci Jego głos i postawę trybuna
                          ludowego. Jego plastykę słów, ujmującą szczerosć tego co mówił. Jego
                          impulsywność i jowialność.

                          Co do tej impulsywności - jeden epizodzik
                          cdn
                         • rita100 Re:Jeden epizodzik :) 14.10.07, 21:29
                          Podaje go Igor Newrly
                          Pewnego dnia wyszliśmy razem z Nim w towarzystwie kilku początkujących
                          literatów, którzy złożyli mu swe uszanowanie - jak zwykle odprowadził gosci po
                          staroświecku aż na granicę posiadłości, to znaczy do autobusu. Ujrzawszy wśród
                          oczekujących na przystanku inspektora lasów państwowych, Karol powiedział do
                          mnie: Miał operację prostaty, mnie też to czeka, i śpiesznie, bo już autobus
                          nadjeżdzał, na cały głos:
                          - No i jakże tam, inspektorze, kuśka stoi ?
                          Pod rechot pasażerów zburczały inspektor dał nura do wnętrza wozu, ale na dobro
                          tych młodych literatów należy zapisać, ze nikt z nich nie roześmiał się,
                          uśmiechnęli się dyskretnie, rozumiejąc, ze dla starszego pana to poważna sprawa,
                          za kilkadziesiąt lat i oni mogą przechodzić podobny kryzys...."
                         • rita100 Re:Śluby Mazurskie 15.10.07, 23:06
                          A take wspomnienia psisze Agnieszka Osiecka. Mazury nazywała "Tajemniczymi
                          Ogrodami".
                          "Moj pierwszy krok w stronę Mazur był bardzo prosty. Przeczytałam "Archipelag
                          ludzi odzyskanych" - jeszcze w szkole - i zachwyciłam się nim. Nawet dziś, po
                          latach, blizsze mi są tropy Newerlego niż tropy Smętka.

                          Była wczesna wiosna, prawie jeszcze zima '56 roku. Wysiedliśmy z pociągu w
                          Rucianem i brnęliśmy przez pola...'na skróty' do Krutyni. Andrzej Jarecki był
                          mistrzem w chodzeniu na skróty, nigdy nie poplątał leśnych ścieżek, przesiek ani
                          ledwo widocznych miedz. Szlismy wtedy do Karola Małłka. Szliśmy do Karola, ktory
                          był legendą, przez Mazury, ktore były legendą. Na polanach leżała twarda lutowa
                          gruda. Marzłam. Byłam przejęta. Bardzo! Chłopcy rozmawiali o Karolu.

                          Karol Małłek był bohaterem ludowym. Był też bohaterem tragicznym. Mógł by zostać
                          bohaterem sagi, a został bohaterem kilku artykułów."
                          cdn
                         • rita100 Re:Śluby Mazurskie 15.10.07, 23:07
                          "(...) Karol przeżył wojnę.
                          Nastała Polska Ludowa. Wydawało się, ze człowiek taki jak Karol będzie dla niej
                          bezcennym skarbem - działacz ludowy w krwi i kości, trybun przemawiający
                          wspaniałą mieszaniną mazurskiej gwary i żarliwego politycznego żargonu, człowiek
                          głeboko doświadczony, o sercu bez reszty oddanym sprawej mazurskiej i o dłoniach
                          ciepłych, wielkich, przypominających buły chleba.
                          Władza nasza nie przyjęła jednak wyciągniętego ku niej bochna, a nawet, w latach
                          stalinowskich, poszła z Karolem na udry. Mimo to Karol Małłek nigdy nie
                          zjełczał, nie zaczął sie smutno psuć od środka, jak to się dzieje nieraz z
                          odtrąconymi politykami. Kiedy Go poznałam, ukochany Jego uniwersytet ludowy już
                          nie istniał. Karol żył sobie w malutkiej Krutyni, u boku pani Małłkowej,
                          niewiasty wielkiej dobroci i zawsze było można w ich domu liczyć na kęs chleba,
                          szklankę wódki, pieśń i kawałek prawdy."

                          Taki mały cytacik wybrałam z rozdziału wspomnień Małłka przez Agnieszkę Osiecką.
                          Kilka razy odwiedziła Małłka w Krutyni.
                         • rita100 Re:Małłkowe prostowanie dróg. 16.10.07, 22:21
                          A tero łobaczcie co napsisoł Tadeusz Ostojski - dziennikarz i literat, tłumacz
                          prozy Ernsta Wiecharta m.in. znanych nam "Dzieci Jerominów".
                          Barzo dużo psisze ło MUL i roli młodzieży mazurskiej.

                          "Byli to najczęściej ludzie młodzi, wykorzenieni z dotychczasowej egzystencji.
                          Wyrwani z niej przez wojnę - przejście frontu - i bezpośrednio po tym przeżywane
                          miesiące. (...)
                          Wiadome było i oczywiste, ze oto będzie żyć w świecie, którego nie znała,
                          posługiwać się jeżykiem polskim, uczyć się w nim. (Niektórzy potem pokończyli w
                          Polsce studia).
                          Dzisiaj nie jednemu łatwo o prostą wykładnię tego, co w tej dziedzinie robił
                          Karol Małłek. Mówi się oto, ze przede wszystkim natrętnie polonizował. Tak
                          twierdzą dziś niektórzy Mazurzy, ci mieszkający na Mazurach, jak i ci, ktorzy
                          żyją w Niemczech. Tu trzeba zapytać, w jakiż to sposób mieliby owi młodzi ludzie
                          funkcjonować wśród morza polskości i polszczyzny znając tylko niemiecki, nie
                          wiedząc niczego o Polsce, która do nich przyszła. Nie wolno zapominać i o tym,
                          ze trzeba było tych młodych ludzi uczyć polskiego między innymi z tego powodu,
                          że na niemiecką mowę przez wiele lat po wojnie liczni Polacy reagowali wręcz
                          alergicznie."
                          cdn
                         • rita100 Re:Małłkowe prostowanie dróg. 16.10.07, 22:24
                          "W zestawieniu z owym polonizowaniem dziwacznie prezentuje się zarzut, który
                          oficjalnie postawiono Małłkowi i głównie ze względu na to odebrano Mu Mazurski
                          Uniwersytet Ludowy oraz skazano na egzystencje rentiera.
                          Zarzut dotyczył zaś zabiegania przezeń o autonomię Mazur i skryte jej
                          przygotowanie. Był to absurd do kwadratu.

                          Dla kogo miała by to być autonomia, skoro cała "ludność miejscowego
                          pochodzenia", a więc nie tylko mazurska liczyła powyżej stu tysięcy ?

                          Zarzuty dotyczyły zamysłów autonomizacyjnych miał zapewne swoje korzenie w
                          memoriale, który grupa mazurskich działaczy (też Małłek) przedłożyła nowym
                          władzom Polski w Lublinie. Jednak i tam nie było mowy o autonomii, tylko o
                          rozumnym, uwzględniajacym historycznie losy Mazur traktowaniu rodzimej ludności.
                          (...)
                          Wówczas, w Lublinie, nie wiedziano, ze Polska przejmie tereny niemal wyludnione.
                          Ponieważ tak było, o jakąż to autonomię miałby zabiegać Małłek ? Dla kogo
                          konkretnie ?

                          "Karol Małłek upominał się o powszechną - obejmującycą również ludzi przybyłych
                          na Mazury, a zwłaszcza tych, którzy administrowali, rządzili, nauczali -
                          edukację historyczną dotyczących tych ziem i losów żyjących tu ludzi. Zabiegał,
                          prosił o cierpliwość, oględność, uczciwość w postępowianiu z miejscową ludnością.
                          Z trosk Karola Małłka, Jego wystąpień, upomnienia, proszenia nie wynikało chyba
                          nic, poza okrzyknięciem Go autonomistą i ukaraniem swoistą banicją."

                          Pan Ostojski opisuje też wielą rolę Wilhelminy, żony Karola. Ale mamy przed sobą
                          jeszcze wiele wspomnień, to na tym zakończymy ten rozdział.
                         • kostek674 Re:Czy usuwać ślady Mazur ? 18.10.07, 08:47
                          Myslę, że Mazury, jak wszystkie tereny pogranicza maja swoje "rachunki krzywd"
                          niezapomniane i zadawnione. Sądzę, że nie powinno się ich za bardzo rozdrapywać,
                          niech wyjaśnią to historycy.
                          Sądzę też, że Ci, którzy kochają Mazury, powinni dziś skupić się na szerzeniu
                          wiedzy i historii tych ziem. Jest wiele okazji w 2008 r. rocznica śmierci Małłka
                          i 20 lecie wmurowania tablicy w Brodowie, rocznica nadania imienia szkole w
                          Narzymiu, w 2010 obchody bitwy pod Grunwaldem i wiele wiele innych. Zawsze można
                          znaleźć jakąś okazję. Tak naprawdę to chodzi o to, aby ruszyć lokalne
                          społeczeństwo.
                          Myslę, że gdyby syn Karolla Małłka, Janusz wyraził zgodę lub opublikował na nowo
                          wspomnienia ojca (4 tomy) lub inne książki, z okazji jego urodzin bądź rocznicy
                          śmierci, to w okręgu Działdowa rozeszły by się jak "świeże bułeczki". Może
                          znajdzie się ktoś w szkole w Działdowie, Narzymiu, Kisinach,Uzdowie czy
                          Pierławce, kto wystawi "Jutrznię na Gody". Myślę, że wszyscy którzy kochają te
                          ziemię powinny iść w tym kierunku.
                         • rita100 Re:Czy usuwać ślady Mazur ? 18.10.07, 10:14
                          Cołkam podobnie myśle, tylko ja sięgam w głębię i w duszę Mazur. Nie
                          można ciagle wyrównywać krzywd i rozdrapywać ran. To już niczemu nie
                          służy. Najlepiej pokazana jest i bardzo ciekawie opisana historia
                          własnie u Małłka. Wspomnienia Małłka potrafią czytelnika wciągnąć i
                          zachwycać opisem. W Interudium Mazurskim można przeżyć wesołe i
                          smutne chwile. Nie jest to ksiązka naukowa, a osobista i wiele w
                          niej mówi, ze Pogranicze Mazurskie to bardzo skąplikowana sprawa i
                          hop siup nie da się jej przedstawić. Całą tą sytuację trzeba
                          zrozumieć, bo nie jest ona tak jednoznaczna.

                          Jeszcze poczekajcie, doczekajcie do ostatnich dwóch rozdziałów jakie
                          napisze, a w sobote - Finał tej książki. Ale ostrzegam, żebyśmy nie
                          traktowali Małłka jako pomnik, to był żywy czlowiek, żywy Mazur z
                          wielkim darem swobodnego wypowiadania się i z wieką tonacią głosu,
                          niesamowicie kontaktowny i z wiekim humorem.
                          Wydaje mi się , ze obchody rocznicy Karola Małka powinny nieść
                          radość społeczeństwu lokalnemu, powinni Go oni poczuć od strony
                          folkloru, który był dla Małłka oczkiem w glowie. Małłek powinien
                          nieść pojednanie, zgodę i radość życia. Tak, tak w/g mnie widzę
                          obchody rocznic Małłka. Dni Małłkow - może Dni Małłkowe.
                          Jeśli będziemy brać wzór z Karola to chyba tak on to wszystko
                          widział. Jego taniec Żabka, którego na oczy nie widziałam i nie
                          słyszałam, a o ktorym pisze w ksiażce, wiele jego humoresek i
                          anegdotek - niech to wreszcie wypłynie na sceny mazurskie tak na wsi
                          jak i w mieście. Karol przecie królem był i dziś nie powinien być
                          samotny.
                          Może dużo błędów napisałam, ale klawiaturkę mam daleko od monitoru i
                          piszę na wyczucie, w dodatku w pracy.

                          Dotrzymajcie do soboty, a w sobotę będzie rozdział , który
                          najbarziej mówi o Jego szpasie mimo tych wszystkich krzywd jakie Mu
                          wyrządzono.
                         • rita100 Re:Napisał Walter Późny 18.10.07, 21:23
                          Kolejne wspomnienia o Małłku napisał Walter Późny, związane ze Szczytnem.
                          "Jesienią 1956 roku zgodził się kandydować na posła do Sejmu. W liscie napisanym
                          do mnie 20 grudnia 1956 roku czytam:
                          "Widzisz, jak mnie szpetnie wykiwali ? A latali wszyscy jak ze sr...cką i
                          namawiali mnie na kandydowanie. Było tutaj do mnie iks delegatów, kilkadziesiąt
                          telefonów, uchwały na wielkich konferencjach, zjazdach... Długo zastanawiałem
                          się nad wyrażeniem zgody, bo znam te krętactwa. Ale kiedy mnie partia
                          przycisnęła, wyraziłem zgodę, no i co ?"
                          W 1963 roku Karol zamieszkał w Toruniu u syna Janusza. Lato spędzał nadal w
                          Krutyni. Z okazji 70-lecia urodzin Urząd Wojewódzki w Olsztynie urządził Mu
                          bardzo uroczyste przyjęcie. Niestety w rok później Karol odszedł od nas na zawsze."
                         • rita100 Re:Napisał Walter Późny 18.10.07, 21:24
                          Kończymy cykl wspomnień o Karolu Małłku. Jeszcze są wspomnienia wielu przyjaciół
                          Karola, ale odsyłam już bezpośrednio do książki, która pokazuje nam jak
                          powinniśmy Karola Małłka odbierać, jak poczuć głębię ducha ideii Małłka.

                          No wszistkich cirzpliwych eszcze jedno wspomnienie napsisze cobyśta nie myśleli
                          że Karol to cierzpsielnik buł. Nie, Łón buł barzo wesołym, pogodnym człoziekiam
                          z zielgó lołnó (humorem). Pokozoł to Bronisław Sałuda we swojych wspomnieniach z
                          Małłkam.
                          A chto to je tan Bronisław Sałuda ? - pytota sia
                          Ano, poziam woju co Łón je dr. nauk rolniczych, ale w latach 1954-1966 był
                          redaktorem naczelnym Rozgłosni Polskiego Radia w Łolsztinie.

                          To łuż ziyta jek sia łuśniejem smile
                         • rita100 Re:Wspomnina Bronisław Sałuda 18.10.07, 21:26
                          "Jeszcze w Łodzi, skąd dosyć nieoczekiwanie, ale nie wbrew woli, zostałem wiosną
                          1956 roku przeflancowany do Olsztyna, dowiedziałem się, ze w Krutyni mieszka
                          legendą owiany, działacz mazurski Karol Małłek. Znali "króla Mazurów" i
                          obligowali, bym Go odwiedził, redaktor łódzkiej rozgłośni Arnold Borowik i poeta
                          Igor Sikirycki.
                          Pojawiłem się u Niego w Krutyni.
                          Karol pochwalił się zaraz na wstępie, ze radio to dla Niego żadna nowina, gdyż
                          On jeszcze przed wojną w programie ogólnopolskim, a nie w żadnym tym jakimś
                          radiowęźle (czyli nadawanym przez kołchoźniki, czyli szczekaczki smile). Byłem
                          przekonany, że to taka tylko zagrywka, bym sobie nie myślał Bóg wie co. Aliści
                          po latach w "Komunikatach Mazursko-Warnijskich" wyczytałem, ze bodajże w 1038
                          roku Warszawa nadała program regionalny z Działdowszczyzny i że w tym programie
                          gadki mazurskie opowiadał własnie Karol Małłek."
                          (....)
                         • rita100 Re:Och Karol ;))))) 18.10.07, 21:28
                          "Po jakimś czasie, gdy pan Karol zorientował się, ze zbieram dowcipy, to gdy
                          wpadł czasem do rozgłośni, stałym ceremoniałem była wymiana wiców, wśród których
                          nierzadko były i polityczne. W tamtych czasach był to niewątpliwie dowód pewnej
                          zażyłosci i znacznej dozy zaufania. A śmiać się pan Karol potrafi jak rzadko
                          kto. Potrafił też opowiadać. Jego opowieści często miały tzw. podwójne dno. A
                          moze to ja starałem się doszukać ich głębszego znaczenia ?
                          Pan Karol był zawołanym gawędziarzem, no i co tu ukrywać nie stronił też od
                          pieprznych dowcipów:

                          - Wzieta co je nojprzyjemniejsze ?
                          - Pogrzeb
                          - ?
                          - Łoto dowód: jena niewziasta w łożu powziada do męża:
                          Ady pogrzeb mi tam, bo to nojprzyjemniejszo rzecz na szwacie.

                          wink))))))

                          Psisoć dalyj ?
                         • rita100 Re:Och Karol ;))))) 19.10.07, 20:55
                          Lejduje wama sia smile
                          Jadziem dalyj

                          "Innym razem opowiadał mi o swym znajomym z okolic Działdowa:
                          - Ja mu mówię, panie Stanisławie, ma pan nie tylko ładną, ale i barzo młodą
                          bziołke (różnica tak na oko co najmniej ćwierć wieku), i wiecie co ten stary
                          zgred mi odpowiedzioł ? :
                          - Panie Małłek, a czy to jo dziańcioł, żebym w próchnie dłuboł !"
                         • rita100 Re:Och Karol ;))))) 19.10.07, 20:56
                          Inny przykład:
                          - Mioł jedan na boku panią. I pewnego razu, jak łuż nad renem od niej
                          wychodziuł, to poprosił ją o glaseczkę sznapsa.
                          - To po to, żeby moja ślubna twoich perfum nie wyczuła.
                          Był jednak zdziwiony, gdy dostał w pysk od żony, gdy tylko próg przektoczył.
                          - A za cóż to, aniele mój ? - spytoł niewierny.
                          A ona:
                          - Za głupią mnie masz! ? Myslisz, ze wystarczy na siebie trochę wody kolońskiej
                          wylać i ja już nie będę wiedziała, ześ znów z tymi swoimi kompanami w karczmie
                          przez calutką noc chlał ! ?

                          wink)) Och, Karol, alem sia łuśnoła
                         • rita100 Re:I dalyj je tak: 20.10.07, 20:12
                          "W swoim czasie ksiądz ewangielickim Jerzy Otello lansował opinię, ze w rodzinie
                          Małłków żywe były myśli, by w oparciu o jakiś nowy Kosciół zintegrować mazurską
                          społeczność. Nigdy nie próbowałem dochodzić, na jakich podstawach ksiądz Jerzy
                          opierał swoje przypuszczenie, a szkoda, gdyż zabrał te argumenty do grobu. Tym
                          niemniej jest faktem, ze wśród gadek Pana Karola sporo było takich, które
                          dotyczyły religii i nieba. Korci mnie, by przynajmniej jedną z nich przytoczyć."
                          I Bronisław Sałuda przytacza, patrz dalej smile
                         • rita100 Re:Będą kosić :) 20.10.07, 20:13
                          - Tu w nas na Mazurach jak tylko nadchodzi czas sianokosów lub żniw to
                          najczęściej leje. A bierze się to stąd, że Pan Bóg przygłuchł na starość. I jak
                          tylko jakiś święty zagada: "Będą kosić". to Stwórca Niebieski przedstawia sobie,
                          ze trzeba rosić i zsyła na ten ziemski padół solidne deszcze.
                         • rita100 Re:I dalyj je tak: 22.10.07, 22:39
                          "Karol Małłek był niebywale inteligentnym, wprost błyskotliwym rozmówcą.
                          Pamiętam nasze spotkanie. Miało ono miejsce jeszcze w starym budynku rozgłosni
                          przy ulicy Kajki 8. Odbyło się następnego dnia po uroczystościach, podczas
                          których miedzy innymi w Ogródku odsłonięta została płyta na grobie Michała
                          Kajki. Jubileusz 100-letniej rocznicy urodzin poety poprzedziła ponoć kosmiczna
                          popijawa ( to wówczas Melchior Wańkowicz oburzony marnotrawieniem społecznych
                          pieniędzy ostentacyjnie odesłał komitetowi organizującemu 100 złotych, mających
                          stanowić równowartość tego, co zjadł i wypił podczas rzeczonej uczty).

                          Uczestnicy libacji snuli się potem po cmentarzu, pokładali się na grobie
                          mazurskiego barda, byli wśród nich luminiarze polskiej literatury, leli łzy i
                          pokrzykiwali:
                          "Michale, Michale....."
                          - Podobno panie Karolu płakał pan jak bóbr na cmentarzu w Ogródku ? - podpytywałem.
                          W pierwszej chwili mój rozmówca stropił się, być może był przekonany, ze o
                          niczym nie wiem. Charakterystyczny, trochę figlarny błysk w oku i juz w
                          następnym ułamku sekundy padła odpowiedź:
                          - Portek mi było szkoda !
                          Teraz ja byłem całkiem zbity z pantałyku, nie rozumiejąc, jaki związek mogły
                          mieć spodnie z wydarzeniami w Ogródku.
                          - Straszniem je sobie poplamił, bom podczas uczty usiadł na winogronach,
                          pobrudziły się, a były całkiem nowe.
                          Teraz już obydwaj śmialiśmy sie serdecznie. Sam pan Karol zresztą śmiał się
                          najgłośniej, rad z konceptu."
                          cdn
                         • rita100 Re:I dalyj je tak: 23.10.07, 22:08
                          "Moze nikt tego nie napisze, ale pan Karol był niebywale inteligentnym rozmówcą
                          o niewyparzonej gamzie, co w głowzie to na jajzyku. Przyjaciół Mu to nie
                          przyszparzało, raczej wrogów. Historię, którą chcę tu zrelacjonować, zasłyszałem
                          od Czesława Rychlika z Olsztyna.
                          Rzecz miała się zdarzyć na Wiejskiej w bufecie Krajowej Rady Narodowej. W
                          przerwie obrad posłowie tłoczą się w obunku po kawę. Karol Małłek i wspomniany
                          Czesław Rychlik stoją obok siebie. Przechodzący prezydent zauważył Małłka (znali
                          się jeszcze z lubelskiego PKWN-u) i wita się z nim wylewnie:
                          - No co tam, towarzyszu Karolu, słychać w terenie, co o nas ludzie mówią ?
                          Małłek nie zastanawiając się nawet sekundy, huknął swoim tubalnym głosem, z
                          pewnością był dobrze słyszany w całej sejmowej stołówce:
                          - A co by nie mieli mówić ! Mówią, ze rzóndzić nie umieta !
                          Obecni na sali postawili uszy. Przewodniczący KRN próbuje wybrnąć wybrnąć z
                          nieprzyjemnej sytuacji.
                          - Sami chyba, towarzyszu Karolu rozumiecie, zniszczenia wojenne, rządzenie to
                          bardzo trudna sprawa...
                          Małłek ani myśloł przeczyć.
                          - Co bym nie mnioł rozumnieć - basował - rozumię, ale jak wam tak trudno, to po
                          co się mordować, oddajta tą robotę innym !

                          Trudno sie dziwić, ze pan Karol, mając takie zagrania, stosunkowo rzadko
                          znajdował uznanie peerelowskiej władzy, i zdaje się - częściej był pod wozem niż
                          na wozie. Wcześniej został odsunięty na boczny tor. Starał się trzymać fason,
                          ale w ostatnich latach swego niełatwego zycia coraz bardziej gorzkniał. Coraz
                          mniej skory był do śmiechu i żartów. Choroba i wiek też pewnie miały swój udział."

                          Bronisław Sałuda
                         • rita100 Re:Tak jo to łodbzierom. 23.10.07, 22:09
                          Eszcze napsisze takió mnieszanke wspomnień ło Karolu Małłku i na tam łukóczym.
                          Tero ziancej, ło grubo ziancej ziamy jeki buł Karol Małłek prywatnie. Barzi mi
                          sia lejduje łokazanie takygo Małłka niżli jeko samego działacza. To samo je przy
                          Kętrzyńskim, naukowiec, działacz, a przecie mnioł tyż syrcko poety. Zawdy
                          nojdziewa w człozieku to co w niam zaiskrzy mniadzy autorem a czytalnikam. I to
                          pozinniśmy nojdować mniast suchego słózieczka 'działacz'. Tak jo to łodbzierom.
                         • rita100 Re:Mazury, ten kraj pełen kras ! 24.10.07, 20:18
                          Tak wspomina Jerzy Sikorski - historyk.
                          "Jestem wilnianinem z urodzenia. Do Olsztyna przybyłem w 1945 roku jako dziecko.
                          Mieszkaliśmy w budynku internatu Liceum Pedagogicznego.
                          Pytacie, cóż to ma jednak do rzeczy ?
                          Ma. Bo właśnie ów internat wypełniała bowiem młodzież autochtoniczna. Recytowano
                          tu Kajkę i Zientarę-Malewską, a śpiewano nie tylko 'kokoszkę', ale i ów hymn,
                          który Karol Małłek nazywał 'hymnem ludowym Mazurów'

                          Ojczyzna to nasza te wody i las!
                          Niech żyją Mazury, ten kraj pełen kras !

                          Nie łatwo było zrozumieć przyjezdnemu, że ów Mazur, który chodzi do
                          'niemieckiego' kościoła, to też Polak.
                          W naszym domu bywał Wojciech Steffen, pracownik Kuratorium, rodem z Sząbruka,
                          który służył mojej matce jako konsultant w sprawach gwary warnińskiej - była
                          bowiem zapaloną propagatorką tutejszego folkloru, ucząc młodzież recytacji
                          tekstów ludowych z zapisem gwarowym. Jeszcze jako licealista poznałem też
                          Hieronima Skurpskiego, dyrektora Muzeum Mazurskiego w Olsztynie.
                          cdn
                         • rita100 Re:Koniec 25.10.07, 20:47
                          "Znał oczywiście nie tylko Mazurów, przy czym kwestia pochodzenia w żadnym razie
                          nie przesądzała o takim czy innym Jego stosunku do ludzi przybyłych tu skądkolwiek.
                          Bardzo realnie oceniał rzeczywistość i nigdy nie słyszałem, by nieżyczliwie
                          odnosił się do tych, którzy zasiedli opuszczone mazurskie chaty i przeistaczali,
                          wedle swoich odmiennych zwyczajów, tutejsze koscioły. Nosił w swym sercu ból,
                          lecz było ono takie wielkie, ze starczyło Go dla wszystkich."

                          Joł, tośwa łukończyli pospołu citanie ksiójżeczki ło Karolu Małłku "Psiyrwszy
                          mniandzy Maziurami" Jana Chłosta. Eszcze je gwołt wspomnień do citonia, ale tero
                          to łodsyłam do ksiójżki, ksiójżki chtóra pokazuje noma jekim buł Karol Małłek,
                          tan łosamotniony 'król Maziur'.
                          Ni zaboczta ło Niam, kedy bandzieta łazić na smantarzu w Łolsztinie na ulicy
                          Poprzecznej, a także w Brodowie, Narzymiu i w Działdzie. Wszandzie tamój só jygo
                          tropy, ślady, kroki. Ślady zaniknionych Maziurów.
       • rita100 Re:18 marca 22.03.08, 21:56
        1898- W Brodowie koło Działdowa urodził się Karol Małłek, działacz mazurski,
        prezes Związku Mazurów, po wojnie kierownik Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego w
        Rudziskach koło Pasymia, folklorysta, autor książek o tematyce mazurskiej, m.
        in. „Opowieści znad mazurskiego Gangesu”.
        • warnija Re:Izba pamięci Karola Małłka 28.01.16, 14:42
         Przy muzeum przyrodniczym w Krutyni otwarto izbę pamięci Karola Małłka. Przedwojenny działacz ruchu mazurskiego, pisarz i folklorysta był przez kilka lat mieszkańcem tej miejscowości i tutaj zmarł.

         https://bi.gazeta.pl/im/aa/2e/ed/z15543978Q,Kajakarze-na-rzece-Krutyni.jpg
         Kajakarze na rzece Krutyni (Fot. PrzemysA,aw SkrzydA,o / Agencja Gazeta)

         Jak poinformowała Judyta Gencza z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w nowej izbie pamięci, którą udostępniono zwiedzającym, zgromadzono przedmioty związane z życiem i twórczością Małłka. Większość ekspozycji zajmują książki, publikacje, dokumenty i fotografie rodzinne tego zasłużonego dla polskości Mazur działacza.

         Wśród pamiątek jest wykonana przez niego mapa Krutyni ze spisem dawnych mieszkańców oraz oryginalne meble z jego domu. W pokoju - zaaranżowanym na pracownie pisarską - prezentowane są również archiwalne zdjęcia wsi i rzeki Krutyni, która jest najpopularniejszą trasą spływów kajakowych na Mazurach.

         Izba pamięci znajduje się w ośrodku edukacji przyrodniczo-kulturowej, mieszczącym się w dawnej stodole z końca XIX w. Pamiątki po pisarzu prezentowane są w odrębnym pomieszczeniu, w którym kiedyś w sezonie letnim znajdowała się poczta. Wcześniej zajmowały one jedynie niewielką część wystawy w sali tamtejszego muzeum przyrody.

         Mazurski pisarz mieszkał we wsi Krutyń w latach 1951-57. Upamiętniono go tablicą na głazie w pobliżu miejscowej szkoły, a jego imieniem nazwano szlak turystyczny prowadzący do leśniczówki Pranie oraz pomnik przyrody - sędziwy dąb rosnący w rezerwacie na wschodnim brzegu Jeziora Mokrego.

         Karol Małłek (1898-1969)...

         ... był działaczem mazurskim, pisarzem i folklorystą. W okresie międzywojennym pracował jako nauczyciel i kierownik szkół na Działdowszczyźnie, działał w Związku Mazurskim. Zbierał opisy mazurskich obrzędów, pieśni ludowe, przysłowia i podania. Publikował prace folklorystyczne, wiersze, felietony i artykuły w "Gazecie Mazurskiej". Był autorem m.in. widowiska "Jutrznia na Gody", "Mazurskiego śpiewnika regionalnego" i Kalendarza dla Mazurów na 1939 rok.

         W czasie II wojny - dla uniknięcia niemieckich represji za działalność na rzecz polskości Mazur - ukrywał się pod przybranym nazwiskiem w Warszawie, gdzie pracował jako robotnik.

         W 1945 r. pełnił krótko urząd starosty w Działdowie. Potem był prezesem Instytutu Mazurskiego w Olsztynie i kierownikiem Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego. Następnie, do przejścia na emeryturę, pracował w kuratorium. Zmarł w Krutyni, jego grób znajduje się na cmentarzu komunalnym w Olsztynie.

         ...................................................................................................

         a wciórko mowam dzianki:

         https://bi.gazeta.pl/im/7/16956/m16956757.png
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka