Dodaj do ulubionych

17:11 Komudno i matyjasznie w Warszazie.

19.07.08, 17:11
Już łod godziny pada deszcz. Ze szpacyrgangu nici. Zieczorem ida na
musical, to brok bandzie wziojć szyrme.

Jeka pogoda w Krakozie?
Obserwuj wątek
   • rita100 Re: 17:12 grzmi... 19.07.08, 22:19
    Uu noju nie grzmi, psiorunami ni wali, a w tylewizórze tero je Romski festiwol.
    Groj psiankny Cygonie.
    Ni mom TV kultury, wszistko mom take staroświeckie. Fejn co dzieciuki łostawzili
    mi kompjuter.
  • freemason 17:20 Słoneczko! 19.07.08, 17:22
   No jo, brok schować antydepresanty do szafki, jek je słoneczkosmile))

   Łokna otsieramy na łościerz.

   I z szyrmo tyż chyba już nie bande wychodzić, chociaż?

   "Upiór w operze". Brzmi ciekazie. Zdam relację na forum.
   • rita100 Re: 17:20 Słoneczko! 19.07.08, 22:26
    łoj, muzikal "Upsiór w łoperze". Nie buła am na tam. Fabuła tlo czytała, ale tak
    na żywo to musi być psiankne. To jidzieta do tyjatru.

    Brok wziójść do tyjatru jeki popcorn wink)))
  • freemason Robzi sia ciepłaso... 19.07.08, 17:35
   Słoneczko, deszcz już przestoł padać. Ludzie, brok wyciojgać na
   szpacyrgang po Warszazie.

   Krakowskie Przedmieście psianknie łodnozione i wypucowane. Brok tlo
   kupsić bzilet i jechać. Musowo!
   • rita100 Re: Robzi sia ciepłaso... 19.07.08, 22:31
    Słyszała am, co Krakowskie Przedmieście je łodnozione i wypucowane i ze
    bandzieta rywalizować z Krakowem i sciójgać turystów smile
    No jo ! Tlo Warszawa ni ma Rynku. Jek można zrobzić mniasto bez Rynku ?

    Tero je barzo mniło w Krakozie. Nie musza wyłazić na szpacyr, bo łogród mom tak
    zarośnienty bez krza co pełno w nich koników polnych i tak cykajó gromko jekbym
    dzieś na łónkach sia najdowała.

    Jek tam szpacyr ?
  • rita100 Re: 17:11 Komudno i matyjasznie w Warszazie. 19.07.08, 22:16
   Dzisioj sobota, to jo ciasu ni mom na szpacyry. Nie puda z Tobo Freemasonie ;0)
   Robota na ma czka, juz łod dawna, łogródek zaniedbany jek fix. Brok sia wzióśc
   do roboty. Pozietrze je fejn, trocha sia chmurzyło, tak postrachało troszka i
   zara słóneczko sia wychyliło.
   Szyrmy do łogródka nie bziore, bo chcibko skryja sia dóma.
    • rita100 Re: i jek buło w łogródku? 20.07.08, 21:42
     Malutkie dwa łogródki. Ale juz mi sia spatrzyły roślinki i brok nowo dekoracje
     zrobzić. Posadziuła am takie ogniki , kolczaste jek psieron i wycinam coby cosik
     jinszego wsadzić.
     Uobacz jeka ciajżka robota, to wszistko brok sekatorami wycióńć i korzenie tyż.
     schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=149&pos=14
     Ptoszki lejdowałi robzić tamój gniozdo, bo koty nie łaziły, bo krzi barzo kuły jich.
  • freemason 14:04 psiankne pozietrze w Warszazie 20.07.08, 14:06
   Na zycher brok bandzie dzisiaj wyciojgnoąć kajś na szpacyrgang.
   Żandej szyrmy broć ze sobo nie trzeba, bo psiankne pozietrze:
   słoneczko śweci, ciepłaso, troche chmurek na niebzie, ale damy
   radesmile))

   Napsiszta jek waju minęła niedziółka.
    • freemason Re: 14:04 psiankne pozietrze w Warszazie 20.07.08, 22:39
     Uod ciasu do ciasu chmurki, a potam słóneczko si
     > a
     > wychylało. Choć zieczoram sia na burziczke zbzierało.

     A u naju padało rano. Ale tlo trocha. "Kąsk" - jek mózio Kaszubzi.
     Potem już ło żandej szyrmie mowy buć nie mogło, tek psianknie
     słoneczko świeciuło.
     • rita100 Re: 22.46 luliluli 20.07.08, 22:47
      Czyli ni bandziewa jadozić na niydziółke smile
      Ale bez to łokrutnie łumenczona am je i lece sia na jutro wyspać. Może mi sia
      eszcze jeki mniły spsik przymarzy ?

      Dobryj Nocki
        • freemason No jo Warszawa łodzitoła sia łod Geremka 22.07.08, 20:14
         Am buł wczoraj na pogrzebzie po Wojskowych Powązkach - brok
         przyznać, co gwołt ludziów przyszło, nie tlo znajomych Profesora,
         ale i zwyczajnych warszazioków, tekich jek jo. Niestety am nie buł
         na mesy w katedrze św. Jana na starówce i nie mógł sia za Profesora
         pomodlić, ale na Powązkach już tek - am wysłuchoł wypoziedzi ważnych
         łosób: buł i Prezydent, i Premier, i marszałek kamery Komorowski,
         szef Parlamentu Ojropy Hans Georg Poettering, i Marek Edelman,
         przywódca żydowskiego ojfsztandu w Warszazie. Wciórcy łoni mnieli
         psiankne mowy, psiankne przemózienia, a najdłużej to godoł Adam
         Michnik, redachtor "Gazety".

         Jek sia łuroczystości zaczynoły pozietrze buło szpetne: padało i
         brok buło z szyrmo chodzić, jednak po przemózieniu Prezydenta sia
         wypogodziuło i zaczęło fejn słoneczko śwecić.

         Kele siedemnastyj nastąpsiło złożenie truny do grobu, tam już buła
         tlo najbliższa familyja i ważne łosoby w państwie - gwołt ludzie
         kranców przynieśli z przeróżnymi lentami: łod różnistych botszaftów
         (ambasad): Zjednoczonych Sztatów, Zielkiej Brytanii, Czech, Litwy, a
         nawet Pakistanu. Buł też zieniec łod bliskiego przyjaciela Profesora
         Jaquesa le Goffa, krance od partyj politycznych (demokratów.pl,
         Zielonych z Ojropy), zieńce i życzenia łod kombatantów.

         Bardzo psianknie przemóziuł Premier, rychtycznie - zapadło mi to w
         pamnięć bo przez jekiś cias buli łoni z Profesorem niepogodzeni.
         Naprawde psiankny to buł pogrzeb i brok buło przyjść na Powojzki,
         coby pożwegnoć Zielkiego Człozieka. Teroz coraz tekich ludziów
         mniej, a szkoda...
  • freemason 22 Lipca: Ciepłaso w Warszazie 22.07.08, 20:04
   Niechtórzy faksujo, że to z łokazji 22 Jula teka psiankna pogoda. No
   jo, psiankna to łona tej rychtycznie nie je (brok broć ze sobo
   koszule i długie buksy), ale fejn, co nie pada i łod ciasu do ciasu
   słoneczko sia pokazuja.

   Tera nad Warszawo zasło już słoneczko, nachodzi zieczór, brok
   bandzie ambrołt rychtować, telezizor zapalić i coś ciekawygo
   łobejrzeć. A może moły szpacyr?

   Zieta jekie jutro bandzie pozietrze?
   • rita100 Re: 22 Lipca: Ciepłaso w Warszazie 22.07.08, 21:05
    hehe, łoj zaboczuła am ło tam śwancie. Pozietrze łu noju fejniste, bo to ni tak
    gorónco, ni tak chlodnaso i słóneczko sia wychylo, a zieczorem przyjamnie sia
    robzi na takam pozietrzu.

    To jidziesz na tan szpacyr ? A może kup sobzie psieska, to bandziesz musioł
    szpacyrować. Chto ziy jeke bandzie jutro pozietrze, ale szymry zawdy mogo sia
    przydać smile
    • freemason Re: 22 Lipca: Ciepłaso w Warszazie 23.07.08, 00:33
     rita100 napisała:

     > To jidziesz na tan szpacyr ? A może kup sobzie psieska, to
     bandziesz musioł
     > szpacyrować.

     No jo, am prazie wróciół nazod z takego zieczornego szpacyru. Na
     sztrasach w centrum Warszawy pustaso, gdzieniegdzie tlo, tam gdzie
     kafyje (kaziarnie) i restauracje, trocha ludziów czkających na
     łobsługę. Najziancyj ludzi kele kebabowni - tlo już teka warszawska,
     i nie tlo warszawska, tradycja.

     Za to komunikacja na warszawskich sztrasach bardzo wygodna, metro
     jeździ do północy, potem można jechać nocnymi autobusami. Sama
     wygoda, jeżdżo co pół godziny z centralnego banofu w różne becyrki
     miasta.

     Chto ziy jeke bandzie jutro pozietrze, ale szymry zawdy mogo sia
     > przydać smile

     A to je recht.
   • rita100 Re: 23.07 - chłodnaso, ale fejn w Krakozie. 24.07.08, 21:03
    Mo byc coraz lepsi, z dnia na dziań i burziczke możesz napotkać na szpacyrze.
    Toś Ty je 'szpacyrowy chłopok'. Lejdujesz tak bumblowac po sztrasach. A jek tak
    bumblujesz i tak patrzysz w zaułki Warszazi to chiba coraz barzi sia w nij kochasz.

    A jo w sobote ziyczoram jade na 'Dni Wieliczki' na koncyrt Golec uOrkestry i
    jinsze fajery.

    Freemasonie , a jek z Wislo, przybziera na wadze ?
    Bo to ziysz, lu noju chlapaczka robzi powódź w górach
    • freemason Re: 23.07 - chłodnaso, ale fejn w Krakozie. 25.07.08, 02:29
     ... am zidzioł, co sia zdarzyło w Zakopanem - żal tego człozieka, co
     sia utopsiuł w sztrumyku. Pono wypsił gwołt psiwa i to bez to - tek
     czy inaczej, szkoda, co lato w górach pzyniosło za sobo ofiary (pare
     dni nazad zginęła w Tatrach jakaś bziałka).

     Myśla, co bez to pozietrze straco dużo pensjonaty i hotele, spadno
     na zycher zyski właścicieli. Turisty sia przenioso nad morze, a może
     i na Mazury. Ja sam sia zastanazioł czy nie wyciojgnąć na rejze w
     góry, ale teraz to rychtycznie nie ziam - wstrzymom sia.

     W telezizji żurnaliści pokazali baurów, co potracili tegoroczne
     zbziory - nie bandzie kartofli. Czy mnieli łopłacony ferzycherunk
     (ubezpsieczenie)?
     • freemason a w Warszazie Zisła je spokojna. 25.07.08, 02:33
      Płynie sobzie spokojniutko korytem do Gdańska, nie wylewa. Poziem
      ci, co nad Zisło tera je psiankny sztrand (plaża), można sia
      łopalać, grać w bale, kąpac sia raczyj nie radzę (brudnasa woda...),
      ale można przepłynąć stateczkam z jednego brzegu na druzi (nie
      pobzierajo za to psieniędzy!!) - gwołt warszazioków i łobcych z tego
      korzysta...

      Gratuluje, co sia wybzierosz do Zieliczki - knypsnij jekieś
      łobrazeczki. Winszuja Ci miłego bezuchu, fejruj sobzie ile wlezie i
      łodpoczywoj...
      • rita100 Re: a w Warszazie Zisła je spokojna. 25.07.08, 19:59
       Ziam, co tero i w Krakozie planujo zrobzic plaże pod Wawelem na Ziśle. Tyż
       bandziewa mnieć. Plany só psiankne.
       Dzisioj łobacz na Zisłe, pewno ziancej bandzie wody. Tlo aby woju plaże nie zalało.
       Fej pomysł i może jo pojade statkiem do Tynczynka - je taka trasa wycieczkowa.
       Pomysle.
   • freemason 24.07 Duszno w Warszazie i padało. 25.07.08, 02:24
    Łod rana pogoda buła ciepła, ale duszna - jek chtoś nie szedł do
    roboty to mógł w krótkich buksach i koszulce na sztrase wybziec, a i
    jeszcze sia potem łociekało. Współczuje ludziom, co pod ślipsem i w
    ancugu to pracy musieli bziegoć.

    Za to kele dwudzistej zaczęło padać i prziszła do naju burziczka.
    Pozietrze zrobziuło sia chłodnase, sztrasy czyściejsze, ludzie
    połuciekali w jekieś zakątki. Po gasach łodważyli sia chodzić tlo
    ci, co szyrmy ze sobo wzięli.

    Przed chwilo am wróciuł nazod do chałupy, i jek to psisza, to zidza,
    co szyba je znowu mokra. Znać - pada deszczyk.

    Co przyniesie jutrzejszy dzień?
    • rita100 Re: 24.07 Duszno w Krakozie i padało. 25.07.08, 19:57
     Jo nie ziym cy puda na te fajery. To wszistko bandzie zależało łod pozietrza.
     Tero nie je przyjemnie choć ciepłaso, ale chmury ziszo i w kożdej sili może sia
     chmura zerwać. Uobacze jutro zieczorkam.
     Mało ludziów szpacyruje po gasach. Je psióntek i gwołt ludziów wycióngajo na
     zieś. Szosyje pełne oft, jedne za drugimi jadó.
     • rita100 Re:Łyska sia i łu noju 25.07.08, 20:16
      Bez cołan dziań buło tak duszno, tak parno aże nadeszła burziczka z grzmotami.
      Lyskało sia psierońsko. Jo chibko wycióngała z kontaktów wtyczki z caluśkego dóma.
      A bojała am sia, bo to łup, łup gromko.
      Duchota taka co ludzia mokrzi buli, choć dysz'cz nie lał. Potam to i padało i
      szymrów buło gwołt.
      Potam cisza jek makam zasioł i znowój dzieś gromki grzmot i tak zlecioł dziań
      pod krakowskim chmurzastym niebem. A jek tlo słóneczko sia wychyliło to prażyło
      co nie szło wytrzymać. Lodówki i zamrażarki w ledach łociekały wodo z góry w
      dół. Jó to tlo z klató łaziuła i pucowała coby te chłodnase psiwa buło wzidać
      kedy łumenczone ludzia mogli je łobaczyć, no i coby ślinka jam leciała na te
      psiwa chłodne.
      • rita100 Re:A w tym samym dniu roku.... 25.07.08, 20:22
       "1903 - w lipcu Kraków dotknęła największa od 1813 r. klęska powodzi. Wezbrane
       wody Wisły i Rudawy zalały Dębniki oraz Podgórze i utworzyły jezioro sięgające
       od Zwierzyńca po Łobzów. Pod wodą znalazły się Stradom, Grzegórzki, Dąbie,
       Płaszów i część Bieżanowa. W samym mieście rwące nurty płynęły ulicami Dietla,
       Wolską i Straszewskiego - można było dopłynąć łodzią do Collegium Novum. Zygmunt
       Nowakowski wspominał: "Pamiętam, że łódki krążyły prawie pod samym
       Uniwersytetem, a ruch uliczny na Zwierzynieckiej żywo przypominał Wenecję
       prawdziwą". Dla zapobieżenia podobnym klęskom rozpoczęto budowę wałów wzdłuż
       koryta rzeki."
  • freemason 25.07 Duszno w Warszazie, burzyczka... 26.07.08, 01:51
   W Warszazie cały dzień buło duszno i gorąco - aż sia pot z ludziów
   lał, aż nieprzyjemnie buło wyjść na sztrase. Nie ziam rychtycznie
   siuła gradów buło, ale na zycher ziela...

   Około dzieziętnastyj mnieliśwa w Warszazie burziczke - tek fejn
   grzmiało, co sia wciórkie ludzie po kątach pochowali. A huczało, że
   brok buło łokna pozamykać, bo na uniwersytecie geszprechu nie buło
   czuć (słychać)...

   Później trocha padało, kropsiuło, ale kolejna burziczka nie
   prziszła - teraz prazie wychylam rękę bez łokno i je chłodnaso.
   Chciałoby sia poziedzieć - nareszcie...
   • rita100 Re: 25.07 Duszno w Warszazie, burzyczka... 26.07.08, 21:57
    Toć ty je nocny Marek. No ni buła am w tyj Zieliczce, choc pozietrze psiankne
    sia zrobziuło. Cołyj dzionek chmurzyście i parni i duszno, no ale potam pozioł
    ziaterek i chmury poszłi precz. Słóneczko zaświeciuło, pozietrze rześkie sia
    zrobziuło i poszlam w łogródek robzic , aż do sili łobecnej. Tak po prowdzie to
    ni mnioła am z kam jiść na tyn koncert, a sama w tako noc to grzech jek w
    psiosence. Wsziści tam z towarystwam bando , a ja taka sirotka i została am
    dóma. Może co jutro wymyśle.

    A co Ti porabziasz, jek bumblujesz ?
    • rita100 Re: 25.07 Duszno w Warszazie, burzyczka... 30.07.08, 21:20
     Freemason tero je na kursie jajzyka pruskiego. Ale mnie sia wydaje co łón może
     gwarzyć w kożdej gwarze, bo i kaszubski zno, a jinszych jajzyków to tyż kupa zna smile

     Ol4, tlo cobyś nie zestrachał Freemasona, bo bych nie mnioła z kam godać wink)))))
     Gajowy kajś chrapsie i nie zidać jygo ani nie słychać.
    • freemason Haha, 31.07.08, 14:44
     ... słówka "sztrasa" i "szpacyr" podawane są prez W. Steffena w jego
     słowniczku warmińskim. Alternatywne słowko dla "strasy" to
     abo "ulica" abo "gasa". Cóż, w warmińskim i mazurskim gwołt
     słóweczek z mnieckiego, brok przywyknąć.
   • rita100 Re: Upał, ze pot łocieka. 31.07.08, 20:13
    Nie w cieniu a w chłodzie godajo Warnijacy smile
    Zar z nieba sia leje, brok dużo psić chłodnasych napojów prosto z lodówki i jyśc
    zmarzliny. Dzisioj am żywoplt ścinała na tam słóneczku, a zieczoram nasadzała
    ksiatki. Psiankno rabate robzie, tako żółto niebziesko z ksiotów. Eszczem
    musiała zrosić na zieczór.

    A na psiwo to mom chrapke, cóz jek zawdu am je oftam.
    A Ty klikosz Freemasonie z kursu jajzyka ?
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka