Dodaj do ulubionych

Kronika Szkoły Polskiej w Worytach

25.07.08, 20:24
Kronika Szkoły Polskiej
w Worytach na Warmii 1930-1939
Są to rozprawy i materiały dokumenty Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie. Opracowana przez Tadeusza Filipkowskiego i Zygmunta
Lietza. Wydana przez Pojezierze w Olsztynie 1979 roku.
Kronika szkoły polskiej w Worytach to unikalny dokument, jeden z trzech tego
typu zachowanych do dziś. Pozostałe dwie to kronika w Nowej Kaletce koło
Olsztyna i w Nowym Targu koło Sztumu. Podstawą wydania tej Kroniki jest jej
oryginalny rękopis.
Obserwuj wątek
  • rita100 Re: Kronika Szkoły Polskiej w Worytach 25.07.08, 20:27
   Co ciekawego można zauważyć w tej Kronice szkolnej z tych ziem ?
   To, jak strasznie różniło się szkolnictwo na tych terenach od innych polskich
   terenów. Jak obchodzono się z dziećmi, rodzicami i nauczycielami, by utrzymać
   język ich ojczysty. Pytacie się jak to się stało, ze Kronika uchowała sie do
   dnia dzisiejszego przy takich zawieruchach wojennych ? O tym napiszę później.

   "Prywatna Katolicka Szkoła Powszechna (z polsk. jęz. wykł.) Woritten"
   Kronika szkoły polskiej w Worytach posiada dwóch autorów. Pierwszym był Wiktor
   Bina, któremu władze niemieckie odebrały prawo nauczania i pobytu w Niemczech, a
   obowiązki kierownika przejął po Binie nauczyciel Franciszek Piotrowski, który
   dożył w sędziwym wieku wydania drukiem tej kroniki.
   Zapraszam do czytania.
   • rita100 Re:Z przeszłości naszej miejscowości 25.07.08, 20:28
    Nazwa
    "Co do powstania nazwy naszej miejscowowści istnieje kilka wersji, nie opartych
    jednak na materiale źródłowym. Biorąc pod uwagę moment geograficzny w
    odniesieniu do rzeźby naszej okolicy stwierdzić należy, że miejscowość nasza
    wryła się kotliną między otaczające ją pagórki. Stąd można by przyjąć za tezę w
    rozpatrywanym zagadnieniu źródłosłów wryty=woryty.
    Wśród tutejszej ludności krąży na temat powstania nazwy naszej miejscowości dość
    banalne opowiadanie:
    Do najdłużej w naszej miejscowości istniejącej karczmy Antoniego Jacha
    przybył........" - tu pozostawione zostało wolne miejsce na dzieje Woryt i nigdy
    nie została wypełniona.
    • rita100 Re:Otwarcie szkoły polskiej 25.07.08, 20:30
     Woryty, dnia 24 II 1930 r
     "Dziś o godz. 8 rano nastąpiło uroczyste otwarcie Katolickiej Szkoły Polskiej w
     Worytach. Aktu otwarcia dokonał w pięknie udekorowanej sali szkolnej wobec
     zgromadzonej dziatwy i jej nauczyciela p. Biny kierownik Polsko-Katolickiego
     Towarzystwa Szkolnego na Warmię p. Franciszek Bartsch (Barcz), w towarzystwie
     kierownika Dzielnicy IV Związku Polaków w Niemczech p. Kierczyńskiego oraz
     kierownika "Rolnika" w Olsztynie p. Nikielowskiego.
     Ubikację* szkolną wynajęto w domu p. Jana Samulowskiego. Kierownictwo szkoły
     powierzył Związek Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech p. Wiktorowi Binie.
     Do nowo otwartej szkoły polskiej zapisano 11 uczniów: Edmunda, Józefa i Marię
     Weinertów, Antoninę Flamównę, Edwarda Behrendta, Pawła i Brunona Mellerów, Pawła
     Riemera, Agatę i Jerzego Karwackich oraz Antoniego Kuhna.

     *Jak wyjaśnił Franciszek Piotrowski pominieto informację o wynajętym lokalu
     szkolnym w domu Jana Samulowskiego i dlatego znalazła się tylko notatka o
     wynajętym również u niego urządzeniu sanitarnym.

     Jan i Józef Samulowscy, mieszkańcy Woryt, działacze Związku Polaków.
     • rita100 Re:Zakończenie rolu szkol. 1929/30 25.07.08, 20:32
      Woryty, dnia 30 III 1930 r.
      W dzisiejszą niedzielę odbyło się w tutejszej szkole pierwsze uroczyste zebranie
      Rady Rodzicielskiej z okazji zakończenia roku szkolnego 1929/30*
      Po nabożeństwie popołudniowym zgromadzili sie rodzice, dzieci, dzieci z
      ochronek polskich. Obecnych było około 80 osób. Z Olsztyna przybyli: kierownik
      Dzielnicy IV Związku Polaków w Niemczech p. Kierczyński, kierownik Banku
      Ludowego p. Malewski oraz przedstawiciel Towarzystwa Szkolnego p. Kellmann.
      Obecny był również nauczyciel szkoły polskiej z Gietrzwałdu p. Chabowski* z
      żoną. O godz. 4.20 nauczyciel tutejszej szkoły zagaił zebranie, po czym
      rozpoczęły się popisy dziatwy szkoły i ochrony. Na zakończenie uroczystości
      odśpiewano wspólnie pieśń postną "Ach mój Jezu".

      Liczba dzieci
      pod koniec roku szkolnego 1929/30 wynosi 10, gdyż dnia 17 marca przeszedł do
      szkoły niemieckiej uczeń Paweł Riemer.

      * Bronisław Chabowski (1892-1942) nauczyciel szkół w Gietrzwałdzie i Stanclewie,
      dyrygent chórów, więzień obozu koncentracyjnego w Stutthofie.

      * Rok szkolny w Niemczech rozpoczynał się w poczatkach kwietnia, a kończył się
      30 marca następnego roku, dlatego w Worytach wkrótce po rozpoczęciu zajęć
      nastąpiła przerwa w nauce.
      • rita100 Re: 25.07.08, 20:36
       Tak się zaczyna owa Kronika szkolna. To tylko obszerny początek i proszę się nie
       zrażać przydługasymi wpisami. Teraz zaczną się krótkie wpisy, ale jakie wymowne
       i ręczę, że bardzo ciekawe. Po tej lekturze nie możemy się dziwić , ze Warmiacy
       i Mazurzy mogli być błędnie traktowani po wojnie jako Niemcy - wiele musieli się
       uczyć i przyswoić ideałów niemieckich, a do tego kiedy przyszła ta upragniona
       Polska to rychło się okazało, że nie taką oczekiwali.
      • freemason bardzo ciekawe te wyjątki... 26.07.08, 02:04
       Am nie ziedzioł, co rok szkolny derowoł cały rok (nie buło ferii?) i
       sia zaczynoł w aprylu...

       A ziesz, Rita, gdzie buła jedyna polska szkoła na Mazurach przed
       1939? Prazie ło tym czytom w ksiojżce P. Sowy "Po obu stronach...".
       Mniejscowość nazywoła sia Piasutno
       piasutno.w.interia.pl/Lanc.htm
       • rita100 Re: bardzo ciekawe te wyjątki...Lanc 26.07.08, 22:29
        Ziam, ło Lancu juz am cytoła. Straszne to. Uobacz do tyko kóntaka, prazie
        wszistko mowam ło Jerzym Lancie, nuczycielu jedynej szkoły polskiej mazurskiej,
        który by stać na stanowisku, uczył ułomną dziewczynkę i został podstępnie otruty.
        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=38446&w=48172329&v=2&s=0
        "A równocześnie z dalekiej ziemi Czarnego Krzyża nauczyciel Boenigk maczał pioro
        w atramencie i pisał do wdowy: "Przesyłam lampę, prymus, drobne sprzety kuchenne
        i trochę ksiązek. Łóżko metalowe uważamy sprzedać następcy, który w następnych
        dniach ma przybyć, i pieniądze za to przesłać Pani".
        Minął czas. Otrzymała Ernestyna Lancowa pieniądze za łózko żelazne. Potem jej
        się narodził syn, na pamiatkę ojca nazwała Jerzym. Aż wreszcie złożyła swój
        bilet kondolecyjny Najjaśniejsza Rzeczpospolita i przyznała wdowie po Lancu
        emeryturę.... czterdzieści złotych !
        (Miło nam donieść, że p. Lancowa otrzymała po latach pełną emeryturę)
        Aby sie stało jak śpiewał Jan z Czarnolasu:
        .... nie widziałem, żeby sprawiedliwy
        Był opuszczony, albo było trzeba
        Potomstwu jego żebrać kiedy chleba."

        Z Wańkowicza wziante
        • rita100 Re:Rok szkolny 1930/31 26.07.08, 22:31
         Rok szkolny 1930/31
         Woryty, dnia 24 IV 1930 r
         Liczba dzieci
         Dziś rozpoczął się nowy rok szkolny. Jako nowicjusze wstąpili do tutejszej
         szkoły Eryk Behrendt i Łucja Nikelowska. Liczba dzieci wynosi więc 12.
         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 26.07.08, 22:33
          Woryty, dnia 3 V 1930 r.
          Wzrost liczby dzieci
          Dziś przybyli do tutejszej szkoły polskiej z miejscowej szkoły niemieckiej
          uczniowie Józef Baranowski i Otto Kuhn. Liczba dzieci wynosi 14.
          • rita100 Re:Spadek liczby dzieci 26.07.08, 22:33
           Woryty, dnia 12 V 1930 r.
           Spadek liczby dzieci
           Ulegając namowom czynników wrogich szkole polskiej, wycofał dzisiaj gospodarz
           Karwacki swą córkę Agatę z naszej szkoły. Liczba dzieci wynosi 13.
           • rita100 Re:Tak wyglónda ksiójżka 27.07.08, 22:21
            schlesien.nwgw.de/board/download.php?id=3993
            schlesien.nwgw.de/board/viewtopic.php?p=3305#3305
            a tu ziancej
            • rita100 Re:Pierwsza konferencja nauczycieli 28.07.08, 22:53
             Pierwsza konferencja nauczycieli szkół polskich na Warmii
             Woryty, dnia 21 V 1930 r.
             W dniu 19 maja br. odbyła się Sząfałdzie (Unieszewo) pierwsza konferencja szkół
             polskich na Warmii. W konferencji brali udział nauczyciele czynni przy szkołach
             polskich w Gietrzwałdzie, Nowej Kaletce, Pluskach, Lesznie, Sząfałdzie i
             Worytach. Na konferencję przybył też radca szkolny dr Strzyż* z Olsztyna.
             Konferencję zagaił o godz. 9 nauczyciel szkoły polskiej w Sząfałdzie p.
             Jeziołowicz*. Po zagajeniu konferencji dziatwa szkolna odśpiewała pieśń "Kiedy
             ranne", po czym pan Jeziołowicz do przeprowadzenia lekcji z języka polskiego. (...)

             * Dr Hyazinth Strzyż - pochodził z polskiej rodziny osiadłej w Niemczech.
             Przychylnie usposobiony do szkolnictwa polskiego. Zmarł nagle w wieku 54 lat w
             marcu 1931r w czasie wizytacji szkoły w Lesznie.

             * Bolesław Jeziołowicz (1900-1939), nauczyciel szkoły polskiej w Uniszewie w
             latach 1929-1935, zamordowany w Bydgoszczy w 1939 r.
             • rita100 Re:Przyjęcie dzieci do pierwszej komunii 29.07.08, 20:56
              Przyjęcie dzieci do pierwszej komunii św.
              Woryty, dnia 25 VI 1930 r.

              Dnia 22 czerwca br. przystępowały dzieci tutejszej parafii (Gietrzwałd) do
              pierwszej komuni św. Razem było 36 dzieci. Podczas przyjęcia wyglosił ks.
              proboszcz Hieronim Nahlenz kazanie po polsku i po niemiecku. W czasie mszy św.
              wikary miał przemowę po niemiecku i po polsku. Podczas komuni śpiewano "U drzwi
              Twoich".
              • rita100 Re:Wyjazd dzieci na kolonie 29.07.08, 20:57
               Wyjazd dzieci na kolonie letnie do Polski
               Woryty, dnia 15 VII 1930 r.

               Dnia 15 lipca br. wyjechało pięcioro dzieci tutejszej szkoły polskiej na kolonie
               letnie do Polski pod opieką pp. nauczycieli Chabowskiego z Gietrzwałdu,
               Nieboraka z Leszna, Hedrycha z Chabrowa i Gransickiego * z Plusk.
               (...)

               * Robert Gransicki (1900-1939) nauczyciel w Pluskach w latach 1930-1937,
               następnie na Pograniczu. Zamordowany w Kartuzach w 1939 r.
               • rita100 Re:Spadek liczby dzieci 29.07.08, 22:23
                Spadek liczby dzieci
                Woryty, dnia 10 IX 1930 r

                Wczoraj, dnia 9 września wyprowadził sie uczeń naszej szkoły Otto Kuhn do
                rodziców, mieszkających w Gryźlinach. Liczba dzieci wynosi 12.
                • rita100 Re:Spadek liczby dzieci 29.07.08, 22:24
                 Spadek liczby dzieci
                 Woryty dnia 12 XI 1930 r

                 Dnia 19 listopada br odszedł z tutejszej szkoły uczeń Antoni Kuhn i wstąpił do
                 miejscowej szkoły niemieckiej. Liczba dzieci wynosi 11.
                 • rita100 Re:Pierwszy obchód gwiazdkowy 30.07.08, 21:23
                  Pierwszy obchód gwiazdkowy
                  Woryty dnia 20 XII 1930

                  Dziś o godz. 17 odbył się w tutejszej szkole pierwszy obchód gwiazdkowy z
                  następującym programem:
                  1) Słowo wstępne - nauczyciel Bina
                  2) Pieśń "Zdrowaś bądź Maria"
                  3) Deklamacja "Kolęda"
                  4) Deklamacja "Aniołki"
                  5) Kolęda "Wśrod nocnej ciszy"
                  6) Deklamacja "W Betlejem w małej stajence"
                  7) Deklamacja "W stajence"
                  8) Kolęda "Dzisiaj w Betlejem"
                  9) Deklamacja "Dokoła szopki"
                  10)Deklamacja "Rodzina przy żłóbku Jezusowym"
                  11)Pieść "Ojcze z niebios"
                  12)Deklamacja "Późna godzina"
                  13)Deklamacja "Boze Narodzenie"
                  14)Kolęda "W złobie leży"
                  15)Przemówienie kierownika Dzielnicy IV Związku Polaków p.Kierczyńskiego i
                  łamanie się opłatkiem
                  16)Jednoaktówka "Gwiazdka w szkole"
                  17)Deklamacja "Święty Mikołaj"
                  18)Śpiew "Z Bogiem"
                  19)Kolęda "Narodził się Jezus Chrystus"
                  20)Obdarzenie dzieci przez gwiazdora
                  21)Słowo końcowe - nauczyciel Bina i wspólny śpiew "W złobie leży".

                  Na obchód gwiazdkowy przybyli p. Chabowscy z Gietrzwałdu, p. Kierczyński z żoną,
                  p. Wanda Pieniężna z Olsztyna oraz rodzice dzieci uczęszczających do szkoły
                  polskiej w komplecie. Gwiazdor obdarzył dzieci bardzo suto, także było ogolne
                  zadowolenie.
                  • rita100 Re:Przerwa w nauce 30.07.08, 21:23
                   Przerwa w nauce
                   Woryty dnia 31 I 1931 r.

                   Na skutek panującej w Worytach grypy i odry, zamknięto dziś z rozporządzenia
                   starostwa* tutejszą szkołę do 14 lutego br. włącznie.

                   * Landratsami - urząd powiatowy kierowany przez landrata.
                   • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 30.07.08, 21:24
                    Wzrost liczby dzieci
                    Woryty dnia 16 II 1931 r.

                    Dziś przybył do naszej szkoły z miejscowej szkoły niemieckiej uczeń Bronisław
                    Malewski. Liczba dzieci wynosi 12.
                    • rita100 Re:Śmierć uczenicy 30.07.08, 21:26
                     Śmierć uczenicy
                     Woryty, dnia 12 II 1931

                     Dziś o godz. 19 zmarła w siódmym roku życia uczenica tutejszej szkoły Łucja
                     Nikelowska, uczęszczająca pierwszy rok. Liczba dzieci wynosi 11.
                     (Nekrolog w "Gazecie Olsztyńskiej")
                     • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 30.07.08, 21:26
                      Wzrost liczby dzieci
                      Woryty dnia 23 II 1931

                      Dziś przybyło do naszej szkoły z miejscowej szkoły niemieckiej dwoje dzieci:
                      Maria i Antoni Wojciechowscy. Liczba dzieci wynosi 13.
                      • rita100 Re:Rewizja* szkoły 30.07.08, 21:27
                       Rewizja* szkoły
                       Woryty, dnia 25 III 1931 r.

                       Dnia 21 marca br. przeprowadził p. radca szkoły dr Strzyż z Olsztyna w tutejszej
                       szkole rewizję z wszystkich przedmiotów.

                       Rewizja - doroczna wizytacja szkoły.
                       • rita100 Re:Zakończenie roku szkolnego 31.07.08, 21:39
                        Woryty 28 III 1931 r.
                        Zakończenie roku szkolnego

                        Dziś odbyło się w tutejszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 1930/31.
                        Program uroczystości był następujący:
                        1) Zagajenie - nauczyciel Bina
                        2) Deklamacja "Post"
                        3) Pieśń "Ach mój Jezu"
                        4) Deklamacja "Niedziela Palmowa"
                        5) Pieśń "Wisi na krzyżu"
                        6) Deklamacja "Wielkanoc"
                        7) Pieśń "Jezu Chryste Panie miły"
                        8) Deklamacja "Przy grobie"
                        9) Pieśń "Stała matka Boleściwa"
                        10)Deklamacja "Błogosław nam Panie Jezu"
                        11)Przemówienie - nauczyciel Bina
                        12)Wspólny śpiew "Kto sie w opiekę"

                        Na uroczystość tę przybyli wszyscy rodzice, posyłający swe dzieci do naszej
                        szkoły. Zwolniono po dopełnieniu obowiązku uczęszczania do szkoły Józefa
                        Weinerta i Antoninę Flamównę. Liczba dzieci pod koniec roku szkolnego 1930/31
                        wynosi 11.
                        • rita100 Re:Rok szkolny 1931/32 31.07.08, 21:42
                         Rok szkolny 1931/32
                         Woryty, dnia 14 IV 1931
                         Liczba dzieci

                         Dziś rozpoczął się rok szkolny 1931/32. Jako nowicjusz wstąpiła do tutejszej
                         szkoły Klara Weinertówna. Liczba dzieci wynosi 12.
                         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 31.07.08, 21:43
                          Woryty dnia 17.IV 1931 r.
                          Wzrost liczby dzieci

                          Jako nowicjusz wstąpił dziś do tutejszej szkoły Alojzy Augustynowski. Liczba
                          dzieci wynosi 13.
                         • rita100 Re:Poświęcenie szkoły polskiej 04.08.08, 22:44
                          Woryty dnia 16 V 1931
                          Poświęcenie szkoły polskiej

                          Otwarta w dniu 24 lutego 1930 r. tutejsza szkoła polska, została dziś
                          poświęcona. Po mszy św., odprawionej przez ks. proboszcza Nahlenza (Nałęcza) w
                          Gietrzwałdzie na intencję naszej szkoły, podczas której pod batutą p.
                          nauczyciela Chabowskiego z Gietrzwałdu młodzież śpiewała piękne 2-4 głosowe
                          piesni, udała się dziatwa szkolna wraz z rodzicami i gośćmi do zielenią
                          przybranej szkoły polskiej w Worytach....(...)
                          Kierownik Towarzystwa Szkolnego p. Boenigk z Olsztyna podziekował ks.
                          proboszczowi za dokonanie aktu poświęcenia i przedstawił zgromadzonym cele i
                          zadania szkoły polskiej. (...) Po przemówieniach wygłosiły dzieci kilka deklamacji.
                         • rita100 Re:Święto Dziecka w Gietrzwałdzie 05.08.08, 20:35
                          Woryty, dnia 30 VI 1931 r.
                          Święto Dziecka w Gietrzwałdzie

                          W czwartek, dnia 25 czerwca br. odbyło się w Gietrzwałdzie wspaniałe święto
                          Dziecka szkół polskich na Warmii. W dniu tym dziatwa naszych szkoły oddała hołd
                          Matce Boskiej objawionej w Gietrzwałdzie. Już od wczesnego ranka Gietrzwałd
                          zaczął sie zaludniać. Samochody zawiozły dziatwę i licznych gosci przybyłych z
                          bliska i daleka, aby wśród dziatwy spędzić parę wzniosłych chwil.
                          Na intencję szkół polskich odprawiono w kościele gietrzwałdzkim uroczystą mszę
                          św. Z pieśnią na ustach: "Kto się w opiekę" ruszyły dzieci ze swymi
                          nauczycielami do kościoła. Piękne pieśni polskie, śpiewane przez dziatwę podczas
                          nabożeństwa, wzruszyły obecnych w kościele do głębi. A gdy przy zakończeniu
                          nabożeństwa z setek małych piersi rozległy sie potężne tony piesni "My chcemy
                          Boga", stoczyła się niejedna łza po policzku matki-Polki.
                          Po nabożeństwie spozyła dziatwa śniadanie, po czym zwiedziła miejsca objawienia
                          się Najświętszej Marii Panny. Rzeczowych objaśnień udzielali dziatwie nauczyciele.
                          Następnie podejmowano dziatwę obiadem, po czym o oznaczonym czasie uformowano
                          pochód, który z orkiestrą na czele udał się na łąkę, gdzie się rozpoczęły popisy
                          poszczególnych szkół (z Chabrowa, Kaletki, Jondorfu (Jaroty), Leszna, Purdy,
                          Plusk, Sząfałdu, Skajbot, Stanislewa (Stanclewo), Woryt, Wymoja i Gietrzwałdu).
                          Zabrzmiały piękne pieśni, rozległy się rytmiczne strofy dobitnie wygłaszanych
                          deklamacji. Ogólnie podziwiano występy muzyczne dziatwy, korowody i
                          inscenizacje. Zabawa trwała do późnego wieczoru. Z zapadnięciem zmroku uformował
                          się ponownie pochód z zapalonymi lampionami. Z muzyką na czele ruszono znowu do
                          wioski. Odśpiewaniem pieśni "Wszystkie nasze dzienne sprawy" zakończono
                          wspaniałą uroczystość.
                         • rita100 Re:Wizytacja 05.08.08, 20:36
                          Woryty, dnia 21 VIII 1931 r.
                          Wizytacja

                          Dzisiaj wizytowali tutejszą szkołę radca rejencyjny Bader i radca szkolny dr
                          Pasternak* z Olsztyna.

                          * Dr Józef Bader, rejencyjny radca szkolny z odziału kościelno-szkolnego
                          rejencji olsztyńskiej

                          * Dr Franz Pasternak, powiatowy inspektor szkolny w Olsztynie, zacięty wróg
                          polskich szkół prywatnych. Pod tym względem dorównywał mu jedynie dr Irmler w
                          Sztumie.
                         • rita100 Re:Spadek liczby dzieci 05.08.08, 20:37
                          Woryty, dnia 22 VIII 1931 r
                          Spadek liczby dzieci

                          Wskutek zarządzenia radcy szkolnego dr Pasternaka z Olsztyna został dziś
                          zwolniony od obowiązku uczęszczania do szkoły uczeń Paweł Meller, gdyż ukończył
                          już 14 rok życia. Liczba dzieci wynosi 12.
                         • rita100 Re:Wizytacja 05.08.08, 20:38
                          Woryty, dnia 19 X 1931 r.
                          Wizytacja

                          Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
                         • rita100 Re:Rewizja szkoły 05.08.08, 21:17
                          Woryty, dnia 6 XI 1931 r.
                          Rewizja szkoły

                          Dziś odbyła się roczna rewizja naszej szkoły, której dokonał przedstawiciel
                          Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech p. rektor Brasse z Berlina, w
                          towarzystwie radcy szkolnego p. dr Pasternaka z Olsztyna.
                         • rita100 Re:Wizytacja 05.08.08, 21:18
                          Woryty, dnia 9 XII 1931 r.
                          Wizytacja

                          Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna
                         • rita100 Re:Obchód gwiazdkowy 06.08.08, 22:21
                          Woryty, dnia 20 XII 1931 r.
                          Obchód gwiazdkowy

                          Doroczny obchód gwiazdkowy tutejszej szkoły i ochronki odbył się dziś o godz. 17
                          w lokalu ochrony polskiej, mieszczącej się w domu p. Franciszka
                          Wojciechowskiego. Na uroczytości obecne były dzieci szkolne, dzieci
                          uczęszczającwe do ochronki polskiej, rodzice oraz liczne grono gości miejscowych
                          i zamiejscowych. Z Olsztyna przybyli: p. redaktor Jankowski* jako przedstawiciel
                          Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Warmię, oraz p. Bartsch jako
                          przedstawiciel Związku Polaków w Niemczech. Obecni byli także pp. nauczyciele
                          Sikora* z Wymoja i Jeziołowicz z Sząfałdu.

                          * Wacław Jankowski (1899-1975), redaktor "Narodu" w Herne i "Nowin Codziennych"
                          w Opolu oraz "Gazety Olsztyńskiej".

                          * Konrad Sikora (1902-1975) nauczyciel szkół polskich w Wymoju i Jarotach,
                          członek nauczycielskiego zespołu kukiełkowego, opiekun harcerstwa.
                         • rita100 Re:Program uroczystości 06.08.08, 22:22
                          Program uroczystości był następujący:
                          1) Przywitanie gosci i krótkie przemówienie - nauczyciel Bina
                          2) Kolęda "Dzisiaj w Betlejem" - chór szkolny
                          3) Deklamacja "Betlejem" - uczeń ochrony (przedszkola)
                          4) Deklamacja "Pod cudzym oknem" - uczeń szkolny
                          5) Kolęda "Dzieciątko się narodziło" - chór szkolny
                          6) Deklamacja "Pasterka" - uczeń szkolny
                          7) Deklamacja "Hen, tam za wioską" - uczeń ochrony
                          8) Kolęda "Gdy się Chrystus rodzi" - chór szkolny
                          9) Deklamacja "Choinka" - uczeń szkolny
                          10)Deklamacja "Dookoła szopki" - uczeń ochronki
                          11)Kolęda "Anioł pasterzom mówił" - chór szkolny
                          12)Deklamacja "Z gwiazdą" - uczeń szkolny
                          13)Kolęda "W dzień Bożego Narodzenia" - chor szkolny
                          14)Deklamacja "W stajence" - uczeń szkolny
                          15)Deklamacja "Choć droga" - uczeń ochronki
                          16)Kolęda "W narodzenie Pana" - chor szkolny
                          17)Przemówienie gwiazdkowe i dzielenie się opłatkiem - p. red. Jankowski
                          18)Inscenizacja pt. "Szopka" - uczniowie szkolni
                          19)Deklamacja "Przy żłóbku" - uczeń szkolny
                          20)Wiązanka kolęd "W żłobie leży". "Dzisiaj w Betlejem" - chór szkolny
                          21) Inscenizacja pt."Żołnierzyki" - uczniowie ochronki
                          22) Inscenizacja pt."Icek i Roztropek" - uczniowie szkolni
                          23) Deklamacja "Dziadek" - uczeń szkolny
                          24) Obdarzenie dzieci przez sługę (gwiazdor, św.Mikołaj)
                          25) Zakończenie i wspólny śpiew "Bog się rodzi"

                          W imieniu rodziców i dziatwy podziękował p. Bartsch kierownikowi szkoły i
                          ochronce za pracę nad dziatwą i za urządzenie tak miłej uroczystości.
                         • rita100 Re:Program uroczystości 06.08.08, 22:22
                          Tralala, prawie wszystkie te deklamacje i piesni sa nam znane. A znasz
                          przypadkiem te inscenizacje jak: "Żołnierzyki" lub "Icek i Roztropek" ?
                          "Dziadka" też nie znam.
                         • rita100 Re:Rok szkolny 1932/33 08.08.08, 22:03
                          To nowy rok szkólny naczniem.
                         • rita100 Re:Liczba dzieci 08.08.08, 22:04
                          Woryty, dnia 7 IV 1932 r.
                          Liczba dzieci

                          Dziś rozpoczął się nowy rok szkolny 1932/33. Jako nowicjusz przyjęto do
                          tutejszej szkoły: Jana Nikelowskiego, Annę Behrendtównę, Pawła Augustynowskiego,
                          Edytę Kołodzińską i Jozefa Malewskiego. Liczba dzieci wynosi 17.
                         • rita100 Re:Wizytacja 09.08.08, 21:23
                          Woryty, dnia 12 V 1932 r.
                          Wizytacja

                          Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca szkolny dr Pasternak z Olsztyna.
                         • rita100 Re:Zakaz rozpowszechniania w szkole 09.08.08, 21:24
                          Woryty, dnia 24 V 1932 r.

                          Zakaz rozpowszechniania w szkole "Małego Polaka". Rejencja olsztyńska wydała
                          pismem z dnia 11 maja br. zakaz używania i rozpowszechniania w szkołach polskich
                          tutejszego obwodu rejencyjnego czasopisma dla dzieci "Mały Polak w Niemczech",
                          wydawanego przez Związek Polaków w Niemczech. W zakazie tym rejencja nadmienia,
                          ze układ "Małego Polaka w Niemczech" sprzeczny jest z celami szkoły
                          mniejszościowej w Niemczech. Związek Polaków w Niemczech wystosował do Pruskiego
                          Ministerstwa Oświaty petycję z prośbą o uchylenie zakazu rejencji olsztyńskiej.
                         • rita100 Re:Przerwa w nauce 09.08.08, 21:25
                          Woryty, dnia 19 VI 1932 r.
                          Przerwa w nauce

                          Na skutek zarządzenia lekarza szkolnego została tutejsza szkoła od 18 do 25
                          czerwca zamknięta, gdyż większość dzieci choruje na koklusz.
                         • rita100 Re:Wyjazd dzieci do Polski 09.08.08, 21:26
                          Woryty, dnia 5 VII 1932 r.
                          Wyjazd dzieci na kolonie feryjne do Polski

                          W bieżącym roku wyjechało z tutejszej szkoły trzech chłopców na kolonie feryjne
                          do Polski, a mianowicie: Jerzy Karwacki, Edward Behrendt i Brunon Meller. Pobyt
                          ich potrwa cztery tygodnie. Chłopców umieszczono w Fordonie nad Wisłą.
                         • rita100 Re:Bierzmowanie dzieci 09.08.08, 21:27
                          Woryty, dnia 13 IX 1932 r.
                          Bierzmowanie dzieci

                          W sobotę, dnia 11 września 1932 roku przybył do Gietrzwałdu ks. biskup
                          Maksymilian Kaller. Nastepnego dnia udzielał ks. biskup sakramentu bierzmowania
                          oraz egzaminował zebraną w kosciele dziatwę szkół polskich (z Gietrzwałdu i
                          Woryt) i niemieckich z religii.
                         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 09.08.08, 21:28
                          Woryty, dnia 16 IX 1932 r.
                          Wzrost liczby dzieci

                          Dziś przekazała szkoła polska z Gietrzwałdu do naszej szkoły ucznia Bernarda
                          Lorkowskiego. Liczba dzieci wynosi 18.
                         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 09.08.08, 21:28
                          Woryty, dnia 18 IX 1932 r.
                          Wzrost liczby dzieci

                          Dziś przybył z tutejszej szkoły niemieckiej do naszej szkoły uczeń Alojzy Prass.
                          Liczba dzieci wynosi 19.
                         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 09.08.08, 21:29
                          Woryty, dnia 19 IX 1932 r.
                          Wzrost liczby dzieci

                          Dziś przekazała polska szkoła z Sząfałdu do naszej szkoły Józefa Preussa. Liczba
                          dzieci wynosi 20.
                         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 09.08.08, 21:30
                          Woryty, dnia 18 X 1932 r.
                          Wzrost liczby dzieci

                          Dziś przybyła ze szkoły niemieckiej z Mokin (Mokainen) pow. Olsztyn do naszej
                          szkoły uczenica Anna Kiwittówna. Liczba dzieci wynosi 21.
                         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 09.08.08, 21:31
                          Woryty, dnia 31 X 1932 r.
                          Wzrost liczby dzieci

                          Dziś przybył z tutejszej szkoły niemieckiej do naszej szkoly uczeń Lothar
                          Kruger, ewangielik. Liczba dzieci wynosi 22.
                         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 09.08.08, 21:31
                          Woryty, dnia 2 XI 1932 r.
                          Wzrost liczby dzieci

                          Dziś przybył z tutejszej szkoły niemieckiej do naszej szkoły uczennice Gertruda
                          i Jadwiga Schmidtówny. Liczba dzieci wynosi 24.
                         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 09.08.08, 21:32
                          Woryty, dnia 25 XI 1932 r.
                          Wzrost liczby dzieci

                          Dziś przybyli do naszej szkoły z miejscowej szkoly niemieckiej Jadwiga i Jan
                          Prassowie. Liczba dzieci wynosi 26.
                         • rita100 Re:Spadek liczby dzieci 11.08.08, 21:21
                          Woryty, dnia 26 XI 1932 r.
                          Spadek liczby dzieci

                          Przyjęcie w dniu wczorajszym do naszej szkoły Jadwiga i Jan Prassowie przeszli
                          dziś do szkoły niemieckiej, gdyż matka uległa presji czynników wrogich szkole
                          polskiej. Liczba dzieci wynosi 24.
                         • rita100 Re:Spadek liczby dzieci 11.08.08, 21:22
                          Woryty, dnia 28 XI 1932 r
                          Spadek liczby dzieci

                          Odnośnie czynniki niemieckie, dążące konsekwentnie do uszczuplenia naszego stanu
                          posiadania, przekazały dziś ucznia naszej szkoły Lothara Krugera* do domu sierot
                          w Wartemborku. Liczba dzieci wynosi 23.

                          * Lothar Kruger był sierotą wyznania ewangielickiego. Wychowywała go dalsza
                          rodzina w Worytach, którą pozbawiono praw opiekuńczych, a chłopca umieszczono w
                          niemieckim sierocińcu, by odizolować od polskich wpływów. Podobnie władze
                          niemiecki postąpiły z uczniem polskiej szkoły w Stanclewie, Ferdynandem Sosnowskim.
                          "Oto Prusy. Kartki z księgi niedoli ludnosci polskiej w Prusach Wschodnich" W.
                          Bielski - ksiójżka z 1933 roku.
                         • rita100 Re:Obchód gwiazdkowy 11.08.08, 21:23
                          Woryty, dnia 20 XII 1932 r.
                          Obchód gwiazdkowy

                          Tutejsza szkoła urządziła dziś o godz. 18 przy współudziale miejscowego
                          polskiego przedszkola w lokalu p. Wojciechowskiego swój tradycyjny wieczór
                          wigilijny. Z Olsztyna przybyli na tę uroczystość p. Klara Malewska. p.
                          Niekelowska oraz pan redaktor Jankowski. Obecny był także p. nauczyciel
                          Chabowski z Gietrzwałdu.
                          Uroczystośc zagaił nauczyciel p. Bina. Pod piękną choinką dzieci odśpiewały
                          kolędy i wypowiedziały szereg deklamacji. Podczas uroczystosci wygłosił p.
                          redaktor Jankowski przemówienie, łamiąc się zarazem z obecnym staropolskim
                          zwyczajem opłatkiem. Na zakończenie nastąpiło obdarzenie dzieci.
                         • tralala33 Re:Obchód gwiazdkowy 11.08.08, 21:28
                          Tak buł tyż wesoluchny dziań w ty polskiej szkole.
                          Bo to tlo mniej dzieciuków, ziency fransunków.
                         • rita100 Re:Obchód gwiazdkowy 11.08.08, 22:05
                          No i to łamanie się opłatkiem. Jednak przed wojną ta tradycja była tyż
                         • rita100 Re:Spadek liczby dzieci 11.08.08, 22:06
                          Woryty, dnia 28 II 1933 r
                          Spadek liczby dzieci

                          Dziś przeszły do miejscowej szkoły niemieckiej dzieci męża zaufania tutejszego
                          oddziału Związku Polaków Maria, Klara i Edmund Weinertowie.
                          Liczba dzieci wynosi 20.
                         • rita100 Re:Wizytacja 11.08.08, 22:07
                          Woryty, dnia 14 III 1933 r.
                          Wizytacja

                          Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
                         • rita100 Re:Rok szkolny 1933/34 11.08.08, 22:08
                          Tero bandzie
                         • rita100 Re:Liczba dzieci 11.08.08, 22:09
                          Woryty, dnia 1 IV 1933 r.
                          Liczba dzieci

                          Dziś rozpoczął się nowy rok szkolny 1933/34. Jako nowicjuszów przyjęto Marię
                          Baranowską i Alojzego Hochhausa. Tego ostatniego przyjęto przedwcześnie za
                          specjalnym zezwoleniem radcy szkolnego. Liczba dzieci wynosi więc 22.
                         • rita100 Re:Zakaz komunikowania się 11.08.08, 22:10
                          Woryty, dnia 3 IV 1933 r.

                          Zakaz komunikowania się z Towarzystwem Szkolnym w Olsztynie
                          Rozporządzeniem z dnia 1 kwietnia 1933 r zakazał prezydent rejencji olsztyńskiej
                          wszystkim nauczycielom polskim swego obwodu komunikować się w sprawach szkolnych
                          z Towarzystwem Szkolnym w Olsztynie.
                          Zakaz ten wydano dlatego, że Towarzystwo Szkolne podczas obchodów gwiazdkowych
                          obdarzyło dzieci modlitewnikiem "Bóg i Ojczyzna", który zawiera dokładne dzieje
                          narodu polskiego. Za przekroczenie tego zakazu grozi prezydent nauczycielom
                          odebraniem prawa nauczanie.
                         • rita100 Re:Spadek liczby dzieci 12.08.08, 22:36
                          Woryty, dnia 5 IV 1933 r.
                          Spadek liczby dzieci

                          W dniu dzisiejszym został zwolniony z tutejszej szkoły po dopełnieniu obowiązku
                          uczęszczania do szkoły uczeń Bernard Lorkowski. Liczba dzieci wynosi 21.
                         • rita100 Re:Wizytacja 12.08.08, 22:37
                          Woryty, dnia 27 V 1933 r.
                          Wizytacja

                          Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
                         • rita100 Re:Spadek liczby dzieci 12.08.08, 22:39
                          Woryty, dnia 18 VII 1933 r.
                          Spadek liczby dzieci

                          Dziś wycofał gospodarz Andrzej Karwacki swego syna Jerzego z naszej szkoły i
                          posłał go do miejscowej szkoły niemieckiej. Karwacki dzierżawił rolę od
                          nauczyciela niemieckiego. Liczba dzieci wynosi 20.
                         • rita100 Re:Spadek liczby dzieci 12.08.08, 22:40
                          Woryty, dnia 19 VII 1933 r.
                          Spadek liczby dzieci

                          Dziś wycofał gospodarz Alojzy Prass swego syna Alojzego z naszej szkoły i posłał
                          go do szkoły niemieckiej. Liczba dzieci wynosi 19.
                         • rita100 Re:Zmiana nauczyciela 12.08.08, 22:41
                          Woryty, dnia 14 VIII 1933 r
                          Zmiana nauczyciela

                          Obowiązki kierownika tutejszej szkoły przejął z dniem dzisiejszym po nauczycielu
                          p. Binie* nauczyciel Franciszek Piotrowski. Panu Binie odebrały władze
                          niemieckie prawo nauczania i pobytu w Niemczech.

                          * Wiktor Bina po odebraniu mu prawa nauczania w szkolnictwie polskim na Warmii
                          powrócił do Polski i podjął pracę w Bydgoszczy. W październiku 1939r został
                          rozstrzelany przez Niemców w Fordonie.

                          Nowo przybyły nauczyciel p. Franciszek Piotrowski urodził się dnia 6
                          października 1905r w Bydgoszczy, gdzie w 1924 r, ukończył Państwowe Polskie
                          Seminarium Nauczycielskie. Powierzono mu posadę drugiego nauczyciela przy
                          3-klasowej szkole w Wiśniewce pow. Złotów (Pogranicze) oraz kierownika
                          1-klasowej szkoły w Mikołajkach, pow. Sztum (Powiśle)
                         • rita100 Re:Wizytacja 12.08.08, 22:42
                          Woryty dnia 21 VIII 1933 r.
                          Wizytacja

                          Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
                         • rita100 Re:Spadek liczby dzieci 12.08.08, 22:43
                          Woryty, dnia 28 VIII 1933 r.
                          Spadek liczby dzieci

                          Dziś przemeldowano z tutejszej szkoły do miejscowej szkoły niemieckiej 6
                          uczniów, a mianowicie: Behrendtów Eryka, Edwarda i Annę, Kołodzińską Edytę oraz
                          Schmidtówny Gertrudę i Jadwigę. Rodzice motywują swój krok względami czysto
                          gospodarczymi, obawiając się cofnięcia renty względnie nieprzyjęcia ich
                          gospodarstw rolnych do tzw. oddłużenia*.
                          Liczba dzieci wynosi 13.

                          * Oddłuzeniem ze środków centralnych objęto głównie majątki junkierskie. W
                          odniesieniu do mniejszości polskiej ustawa ta stanowiła formę represji ekonomicznej.
                         • rita100 Re:Obchód szkoły 12.08.08, 22:44
                          Woryty, dnia 15 IX 1933 r.
                          Obchód szkoły

                          Wykonując rozporządzenie władz niemieckich obchodziła dziś tutejsza szkoła w
                          ramach lekcji historii otwarcie Pruskiej Rady Stanu*.

                          * Pruska Rada Stanu, organ doradczy monarchii. Składała się z książąt, aktywnych
                          ministrów, tajnych radców. Podobne rady powstały w Bawarii i Saksonii.
                         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 13.08.08, 20:40
                          Woryty, dnia 16 X 1933 r.
                          Wzrost liczby dzieci

                          Dziś przybyła do naszej szkoły z miejscowej szkoły niemieckiej uczennica
                          Małgorzata Prass. Liczba dzieci wynosi 14.
                         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 13.08.08, 20:41
                          Woryty, dnia 19 X 1933 r.
                          Wzrost liczby dzieci

                          Uczeń Alojzy Prass wrócił dzisiaj do naszej szkoły. Liczba dzieci wynosi 15.
                         • rita100 Re:Likwidacja szkoły w Gietku 13.08.08, 20:42
                          Woryty, dnia 20 X 1933 r
                          Likwidacja szkoły polskiej w Gietrzwałdzie

                          Dnia 16 października br. zlikwidowano ostatecznie szkołę polską w pobliskim
                          Gietrzwałdzie, która pod koniec miała tylko jeszcze jedno dziecko. Nauczyciela
                          p. Chabowskiego, przeniesiono do Stanislewa w powiecie reszelskim. Upadek szkoły
                          polskiej w Gietrzwałdzie to klasyczny przykład niecnej propagandy,
                          niepohamowanych w swej nienawisci do szkół polskich jednostek. Inwentarz szkoły
                          gietrzwałdzkiej przyjęła częściowo nasza szkoła. Wiadomośc o upadku szkoły
                          polskiej w Gietrzwałdzie przyjęła terenowa prasa niemiecka z uczuciem wielkiej
                          radości.
                         • rita100 Re:Wizytacja 13.08.08, 20:43
                          Woryty, dnia 25 X 1933 r.
                          Wizytacja

                          Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
                         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 13.08.08, 20:43
                          Woryty, dnia 4 XI 1933 r.
                          Wzrost liczby dzieci

                          Ze zlikwidowanej szkoły gietrzwałdzkiej przeszła do tutejszej szkoły uczenica
                          Maria Graber. Liczba dzieci wynosi 16.
                         • rita100 Re:Likwidacja ochrony w Gietku 13.08.08, 20:44
                          Likwidacja ochrony polskiej w Gietrzwałdzie
                          W następstwie likwidacji szkoły polskiej w Gietrzwałdzie upadła i tamtejsza ochrona.
                         • rita100 Re:Badania lekarskie dzieci 13.08.08, 20:45
                          Woryty, dnia 20 XI 1933 r.
                          Badania lekarskie dzieci

                          Dziś badał lekarz powiatowy, dr Mohr z Olsztyna, stan zdrowia dziatwy naszej
                          szkoły. Badanie odbyło się w lokalu miejscowej ochrony niemieckiej.
                         • rita100 Re:Wizytacja 13.08.08, 20:46
                          Woryty, dnia 21 XI 1933 r.
                          Wizytacja

                          Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
                         • rita100 Re:Zebranie rodzicielskie 13.08.08, 20:47
                          Woryty, dnia 5 XII 1933 r.
                          Zebranie rodzicielskie

                          Dziś odbyło się w lokalu naszej szkoły zebranie rodzicielskie, na ktorym
                          kierownik Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech ks. Styp-Rekowski*
                          wygłosił referat.

                          * Józef Styp-Rekowski (1902-1962) ksiądz, brat Władysławy Knosały, działacz
                          Związku Polaków w Niemczech, więzień hitlerowskich obozów w Sachsenhausen i Dachau.
                         • rita100 Re:Rewizja szkoły 13.08.08, 20:47
                          Woryty, dnia 7 XII 1933 r.
                          Rewizja szkoły

                          Dorocznej rewizji tutejszej szkoły dokonał dzisiaj przedstawiciel Związku
                          Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech, p. Brasse z Berlina.
                         • rita100 Re:Uroczystośc szkolna 13.08.08, 20:48
                          Woryty, dnia 16 XII 1933 r.
                          Uroczystośc szkolna

                          Na skutek rozporządzenia ministralnego odbyła się dzisiaj w tutejszej szkole
                          krótka uroczystość ku czci poety niemieckiego Dietricha Eckarta*, jednego z
                          pierwszych szermierzy idei narodowosocjalistycznej w Niemczech.

                          * Dietrich Eckhardt (1868-1924), poeta, dramaturg i dziennikarz o poglądach
                          narodowosocjalistycznych, ojciec duchowy Hitlera.
                         • rita100 Re:Obchód wigilijny 13.08.08, 20:49
                          Woryty, dnia 23 XII 1933 r.
                          Obchód wigilijny

                          Tegoroczny obchód wigilijny tutejszej szkoły i ochrony odbył się w dniu 21 bm.
                          Szczegółowe sprawozdanie w protokolarzu.
                         • rita100 Re:Spadek liczby dzieci 13.08.08, 20:50
                          Woryty, dnia 13 I 1943 r.
                          Spadek liczby dzieci

                          Dziś odeszli do szkoły niemieckiej uczniowie Brunon i Jozef Malewscy. Rodzice
                          motywują swój krok bojaźnią przed nieprzyjęciem ich gospodarstwa rolnego do
                          oddłużenia przez władze niemieckie. Liczna dzieci wynosi 14.
                         • rita100 Re:Uroczytość szkolna 13.08.08, 20:53
                          Woryty, dnia 18 I 1934 r.
                          Uroczytość szkolna

                          Dziś odbyła się w tutejszej szkole z okazji tzw. Reichsgrundungstagu* nakazana
                          przez władze skromna uroczytosć szkolna.

                          * Reichsgrundungstag - niemieckie święto narodowe, rocznica utworzenia Cesarstwa
                          Niemieckiego (18 I 1871r)
                         • rita100 Re:Wieczór bajek 13.08.08, 20:53
                          Woryty, dnia 21 I 1934 r.
                          Wieczór bajek

                          W ramach zebrań rodzicielskich odbył się dzisiaj w tutejszej szkole wieczór bajek.
                          szczegółowe sprawozdanie w protokolarzu.
                         • rita100 Re:Choroba dzieci 13.08.08, 20:54
                          Woryty, dnia 24 I 1934 r
                          Choroba dzieci

                          W tutejszej szkole zachorowało dwoje dzieci na odrę. Normalny tok nauki na tym
                          jednak nie ucierpiał.
                         • rita100 Re:Uroczystość szkolna 13.08.08, 20:54
                          Woryty, dnia 30 I 1934 r.
                          Uroczystość szkolna

                          Z okazji pierwszej rocznicy objęcia władzy w Rzeszy przez Adolfa Hitlera odbyła
                          się dzisiaj w tutejszej szkole skromna uroczystość.
                         • rita100 Re:Uroczystość szkolna 13.08.08, 20:55
                          Woryty, dnia 21 III 1934 r.
                          Uroczystość szkolna

                          Z okazji oficjalnego walki z bezrobociem (Arbeitsschlacht*) podjętej przez
                          czynniki rządowe na rozkaz kanclerza Hitlera, odbyła się dzisiaj w tutejszej
                          szkole nakazana przez władze odpowiednia uroczystość.

                          * Arbeitsschlacht - tak zwana 'bitwa o pracę' polegała na likwidowaniu przez
                          Ericha Kocha bezrobocia przez doraźna zatrudnienie bezrobotnych przy pracach
                          publicznych.
                         • rita100 Re:Akademia papieska 13.08.08, 20:56
                          Woryty, dnia 22 III 1934 r.
                          Akademia papieska

                          W ramach zebrań rodzicielskich odbyła sie dzisiaj w tutejszej szkole akademia
                          papieska*.

                          * - 20 VII 1933r został zawarty konkordat miedzy Watykanem a Trzecią Rzeszą. Do
                          Watkanu udała się pielgrzymka Polonii niemieckiej, którą przyjął papież Pius XI
                          i udzielił jej błogosławieństwa. Po powrocie pielgrzymki odbywały się spotkania
                          z jej uczestnikami, tzw. akademie papieskie.
                         • rita100 Rok szkolny 1934/35 13.08.08, 20:57
                          bandzie tero
                         • rita100 Re: Rok szkolny 1934/35 16.08.08, 20:47
                          Woryty, dnia 9 IV 1934 r
                          Plenarne zebranie Rady Rodzicielskiej
                          na którym wybierano rady rodziców, planowano, ustalano budżet itd
                         • rita100 Re: Liczba dzieci 16.08.08, 20:47
                          Woryty, dnia 10 IV 1934 r.
                          Liczba dzieci

                          Na poczatku roku szkolnego, który rozpoczął się dnia 10 kwietnia wstąpiło do
                          tutejszej szkoły dwóch nowicjuszów: Paweł Baranowski i Gerard Augustynowski.
                          Liczba dzieci wynosi 15.
                         • rita100 Re:Nauka przygotowawcza 16.08.08, 20:48
                          Woryty, dnia 13 IV 1934 r.
                          Nauka przygotowawcza do sakramentów św.

                          Dziś rozpoczęła się w tutejszej parafii nauka przygotowawcza do sakramentów św.
                          Z naszej szkoły uczęszcza na nią dwóch uczniów, którzy naukę tą pobierają w
                          języku polskim.
                         • rita100 Re:Uroczystośc szkolna 16.08.08, 20:49
                          Woryty, dnia 20 IV 1934 r.
                          Uroczystośc szkolna

                          Z okazji urodzin kanclerza Rzeszy, Adolfa Hitlera, odbyła się dzisiaj w
                          tutejszej szkole na ostatniej lekcji nakazana przez władze skromna uroczystość*.

                          * Urodziny Hitlera traktowano w Niemczech jako święto narodowe. Dzieci musiały
                          znać na pamięć życiorys kanclerza.
                         • rita100 Re:Obchód kolonialny 16.08.08, 20:49
                          Woryty, dnia 24 IV 1934 r.
                          Obchód kolonialny

                          Na skutek rozporządzenia władz szkolnych odbył się dzisiaj w naszej szkole
                          obchód kolonialny, podczas którego wskazano dzieciom na dzieje kolonialne
                          Niemiec* i na znaczenie kolonii dla kraju w ogóle.

                          * W latach 1884-1913 Rzesza przy poparciu Związku Wszechniemieckiego, zagarnęła
                          kolonie w Afryce, Oceanii i Chinach. Hitlerowcy nawiązywali do tych tradycji
                          podbojów w swej polityce "przestrzeni życiowej".
                         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 16.08.08, 20:50
                          Woryty, dnia 26 IV 1934 r.
                          Wzrost liczby dzieci

                          Za zezwoleniem radcy szkolnego przyjęto w dniu 23 kwietnia br. do tutejszej
                          szkoły przedwcześnie nowicjusza Huberta Prassa.
                          Liczba dzieci wynosi 16.
                         • rita100 Re:Uroczystośc szkolna 16.08.08, 20:51
                          Woryty, dnia 1 V 1934 r.
                          Uroczystośc szkolna

                          Z okazji niemieckiego swięta narodowego* odbyła się w dniu dzisiejszym w
                          tutejszej szkole nakazana przez władze uroczystośc szkolna. Nauki w tym dniu nie
                          było.

                          * Hitlerowskie święto pracy organizowane pod auspicjami partii nazistowskiej i
                          Niemieckiego Frontu Pracy, nie miało niec wspólnego ze świętem klasy
                          robotniczej, zainicjowanym przez ruch robotniczy.
                         • rita100 Re:Badanie lekarskie dzieci 16.08.08, 20:52
                          Woryty, dnia 12 VI 1934 r.
                          Badanie lekarskie dzieci

                          Wyjeżdżające na kolonie feryjne do Polski dzieci naszej szkoły zostały dziś w
                          Olsztynie przez lekarza powiatowego zbadane.
                         • rita100 Re:Szczepienie ospy 16.08.08, 20:53
                          Woryty, dnia 13 VI 1934 r.
                          Szczepienie ospy

                          Szczepienie ochronne przeciw ospie dzieci naszej szkoły odbyło się dziś w lokalu
                          szkoły niemieckiej przez lekarza powiatowego dr. Mohra z Olsztyna.
                         • rita100 Re:Wizytacja 16.08.08, 20:53
                          Woryty, dnia 15 VI 1934 r.
                          Wizytacja

                          Dziś wizytował naszą szkołę p. radca szkolny dr Pasternak w towarzystwie radcy
                          rejencyjnego Mackensena i radcy szkolnego na miasto Olsztyn Weinricha.
                         • rita100 Re:Wycieczka 16.08.08, 20:54
                          Woryty, dnia 23 VI 1934 r.
                          Wycieczka

                          Z okazji przypadającego na dzień dzisiejszy Święta Młodzieży* odbyła się
                          5-godzinna wycieczka dzieci tutejszej szkoły do Nowego Młyna*.

                          * Zarządzeniem ministra spraw wewnętrznych Wilhelma Fricka, z lutego 1933r
                          wprowadzono hitlerowskie święto młodzieży, ktore nauczyciele polscy
                          wykorzystywali do własnych celów wychowawczych.

                          * Nowy Młyn, przysiółek w pobliżu Woryt.
                         • rita100 Re:Zebranie rodzicielskie 16.08.08, 20:55
                          Woryty, dnia 28 VI 1934 r
                          Zebranie rodzicielskie

                          Dziś odbyło sie w tutejszej szkole zebranie rodzicielskie, na którym p. redaktor
                          Jankowski z Olsztyna wygłosił referat.
                         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 16.08.08, 20:55
                          Woryty, dnia 30 VI 1934 r.
                          Wzrost liczby dzieci

                          Dziś zameldowano do tutejszej szkoły Annę i Pawła Fengerów, uczniów miejscowej
                          szkoły niemieckiej.
                          Liczba dzieci wynosi 18.
                         • rita100 Re:Spadek liczby dzieci 16.08.08, 20:56
                          Woryty, dnia 2 VII 1934 r.
                          Spadek liczby dzieci

                          Zameldowani w dniu 30 czerwca do tutejszej szkoły Anna i Paweł Fengerowie
                          odeszli dziś znowu do szkoły niemieckiej.
                          Liczba dzieci wynosi 16.
                         • rita100 Re:Wyjazd dzieci na kolonie 16.08.08, 20:57
                          Woryty, dnia 4 VII 1934 r.
                          Wyjazd dzieci na kolonie

                          Dziś wyjechało z naszej szkoły pięcioro dzieci na kolonie feryjne do Polski.
                          Chłopców ulokowano w Suchej na Śląsku, a dziewczęta w Zakopanem.
                         • rita100 Re:Uroczystośc szkolna 16.08.08, 20:57
                          Woryty, dnia 7 VIII 1934 r
                          Uroczystośc szkolna

                          Z racji pogrzebu zmarłego w czwartek, dnia 2 sierpnia br. prezydenta Rzeszy
                          Hindenburga, odbyła sie dzisiaj w naszej szkole nakazana przez władze
                          odpowiednia uroczystość.
                         • rita100 Re:Wizytacja 16.08.08, 20:58
                          Woryty, dnia 25 VIII 1934 r.
                          Wizytacja

                          Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
                         • rita100 Re:Zabawa szkolna 16.08.08, 20:59
                          Woryty, dnia 27 VIII 1934 r.
                          Zabawa szkolna

                          Tegoroczna zabawa szkolna wszystkich szkół polskich na Warmii odbyła się w
                          niedzielę, dnia 26 sierpnia br. w Wymoju.
                         • rita100 Re:Wizytacja 16.08.08, 20:59
                          Woryty, dnia 30 X 1934 r.
                          Wizytacja

                          Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
                         • rita100 Re:Roczna rewizja szkolna 16.08.08, 21:00
                          Woryty, dnia 7 XI 1934 r.
                          Roczna rewizja szkolna

                          Roczną rewizję tutejszej szkoły przeprowadził dziś p. rektor Brasse z Berlina
                          jako przedstawiciel Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech.
                         • rita100 Re:Uroczystośc szkolna 16.08.08, 21:01
                          Woryty, dnia 10 XI 1934 r.
                          Uroczystośc szkolna

                          Z okazji 175 rocznicy urodzin Fryderyka Schillera odbyła się dziś w naszej
                          szkole zarządzona przez władze odpowiednia uroczytość szkolna.
                         • rita100 Re:Badania dzieci 18.08.08, 21:18
                          Woryty, dnia 28 XI 1934 r.
                          Badania dzieci

                          Dziś odbyło się w lokalu ochrony niemieckiej doroczne badanie dzieci naszej
                          szkoły przez lekarza powiatowego dr Mohra z Olsztyna.
                         • rita100 Re:Zebranie rodzicielskie 18.08.08, 21:20
                          Woryty, dnia 2 XII 1934 r.
                          Zebranie rodzicielskie

                          Dziś odbyło się zebranie rodzicielskie, poświęcone stuleciu "Pana Tadeusza".
                         • rita100 Re:Obchód gwiazdkowy 18.08.08, 21:20
                          Woryty, dnia 23 XII 1934 r.
                          Obchód gwiazdkowy

                          Doroczny obchód gwiazdkowy tutejszej szkoły odbył się dziś w lokalu miejscowej
                          ochrony polskiej.
                         • rita100 Re:Nabycie własnego budynku 18.08.08, 21:21
                          Woryty, dnia 1 I 1935 r.
                          Nabycie własnego budynku szkolnego

                          Z dniem dzisiejszym przeszedł budynek p. Jana Samulowskiego, w którym mieści się
                          szkoła polska, na własność Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech.
                          Budynek nabyto za cenę 7000 Rm (Reichsmarek)
                         • rita100 Re:Uroczystośc szkolna i wizytacja 18.08.08, 21:21
                          Woryty, dnia 15 I 1935 r.
                          Uroczystośc szkolna i wizytacja

                          Z powodu zwycięstwa Niemiec w plebiscycie w Zagłębiu Saary (90,5% wszystkich
                          głosów dla Niemiec)*, odbyła się dziś w tutejszej szkole nakazana przez władze
                          stosowna uroczystość, na której był także obecny p. radca szkolny dr Pasternak z
                          Olsztyna. Reszta dnia była wolna od nauki.

                          * Zgodnie z decyzjami konferencji pokojowej i traktatem wersalskim plebiscyt w
                          Zagłębiu Saary, zajmowanym przez Francję, miał się odbyć po 15 latach okupacji
                          francuskiej. Po dojściu Hitlera do władzy Niemcy przestali się liczyć z
                          postanowieniem traktatu. W 1935 roku wygrali plebiscyt. Okręg ten został
                          przyłączony do Rzeszy.
                         • rita100 Re:Zebranie rodzicielskie 18.08.08, 21:27
                          Woryty, dnia 17 I 1935 r.
                          Zebranie rodzicielskie

                          Dziś odbyło się w tutejszej szkole zebranie rodzicielskie, na którym kierownik
                          Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech ks. Styp-Rekowski wygłosił
                          referat.
                         • rita100 Re:Uroczystośc szkolna 18.08.08, 21:27
                          Woryty, dnia 18 I 1935 r.
                          Uroczystośc szkolna

                          Z powodu tzw. Reichsgrundungstagu odbyła sie dziś w tutejszej szkole nakazana
                          przez władze stosowna uroczystość szkolna. Nauka trwała tylko do godz. 12.
                         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 18.08.08, 21:28
                          Woryty, dnia 21 I 1935 r.
                          Wzrost liczby dzieci

                          Dziś wstąpili do naszej szkoły ze szkoły niemieckiej Weronika, Maria, Hildegarda
                          i Paweł Gusdayowie. Liczba dzieci wynosi 20.
                         • rita100 Re:Uroczystośc szkolna 18.08.08, 21:29
                          Woryty, dnia 30 I 1935 r
                          Uroczystość szkolna

                          W drugą rocznicę objęcia władzy w Niemczech przez kanclerza Hitlera odbyła się w
                          tutejszej szkole nakazana przez władze odpowiednia uroczystość. Reszta dnia
                          była wolna od nauki.
                         • rita100 Re:Uroczystość szkolna 18.08.08, 21:29
                          Woryty, dnia 1 III 1935 r.
                          Uroczystość szkolna

                          Z powodu wcielenia Zagłębia Saary do Niemiec, odbyła się dziś w tutejszej szkole
                          nakazana przez władze odpowiednia uroczystość. Reszta dnia była wolna od nauki.
                         • rita100 Re:Uroczystośc szkolna 18.08.08, 21:30
                          Woryty, dnia 18 III 1935 r.
                          Uroczystość szkolna

                          Ku czci poległych w wojnie światowej żołnierzy odbyła się dziś w tutejszej
                          szkole nakazana przez władze stosowna uroczystość.
                         • rita100 Re:Wieczór filmowy 18.08.08, 21:31
                          Woryty, dnia 20 III 1935 r.
                          Wieczór filmowy

                          W ramach zebrań rodzicielskich odbył się dzisiaj w tutejszej szkole wieczór filmowy.
                         • rita100 Re:Zebranie rodzicielskie 18.08.08, 21:31
                          Woryty, dnia 27 III 1935 r.
                          Zebranie rodzicielskie

                          Dziś odbyło się w tutejszej szkole zebranie rodzicielskie, na ktorym omawiano
                          szereg aktualnych spraw, dotyczących polożenia mniejszosci polskiej w Niemczech.
                         • rita100 Re:Zakończenie roku szkolnego 18.08.08, 21:32
                          Woryty, dnia 30 III 1935 r.
                          Zakończenie roku szkolnego

                          Liczba dzieci
                          Dziś nastąpiło zakończenie roku szkolnego 1934/35. Ze szkoły zwolniono po
                          dopełnieniu obowiązku uczęszczania do szkoły ucznia Brunona Mellera i uczenice
                          Marię Wojciechowską. Liczba dzieci wynosi 18.
                         • rita100 Re:Uroczystość zakończenia roku szkolnego 18.08.08, 21:33
                          Woryty, dnia 31 III 1935 r
                          Uroczystość zakończenia roku szkolnego

                          Dziś odbyła się w godzinach wieczornych w tutejszej szkole uroczystość
                          zakończenia roku szkolnego 1934/35.

                          (Szczegółowe sprawozdanie w protokolarzu na str. 21)
                         • rita100 Re:Rok szkolny 1935/36 18.08.08, 21:34
                          Rok szkolny 1935/36
                          bandzie tero.
                         • rita100 Re:Wizytacja 19.08.08, 21:29
                          Woryty, dnia 26 IV 1935 r.
                          Wizytacja

                          Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca szkolny dr Pasternak z Olsztyna
                         • rita100 Re:Uroczystość szkolna 19.08.08, 21:30
                          Woryty, dnia 1 V 1935 r.
                          Uroczystość szkolna

                          Z okazji niemieckiego Święta Pracy odbyła się dziś w tutejszej szkole stosowna
                          uroczystość. Dzień był wolny od nauki. Dzieci z zabudowania nie mogły na tą
                          uroczystość przybyć z powodu wielkiego śniegu. We wsi nie odbyły się też żadne
                          pochody.

                          Uobaczta, a te śniegi bułi w maju. Czyli w 35 roku pozietrze tyż fiksowało.
                         • rita100 Re:Wielkie opady śnieżne 19.08.08, 21:32
                          Woryty, dnia 7 V 1935 r.
                          Wielkie opady śnieżne

                          W nocy z dnia 30 kwietnia na 1 maja br. spadł wielki, nie notowany o tej porze
                          roku już od wielu lat śnieg, który padał jeszcze przez cały dzień 1 maja i był
                          połączony z gwałtowną wichurą. Na podwórzu szkolnym były 2- metrowe zaspy
                          śnieżne. W nocy z 1 na 2 maja było 6 gradów mrozów. Dziś 7 maja, leży jeszcze w
                          niektórych miejscach na polach śnieg.
                         • rita100 Re:Nauka przygotowawcza 19.08.08, 21:33
                          Woryty, dnia 8 V 1935 r.
                          Nauka przygotowawcza do sakramentów św.

                          W dniu 6 bm. rozpoczęła sie w kościele parafialnym w Gietrzwałdzie nauka
                          przygotowawcza do sakramentów św.
                          Wszystkie dzieci pobierają tę naukę w jezyku polskim.
                         • rita100 Re:Zgon marszałka Józefa Piłsudskiego 19.08.08, 21:34
                          Woryty, dnia 13 V 1935 r.
                          Zgon marszałka Józefa Piłsudskiego

                          Wczoraj, w dniu 12 maja br. o godz. 20.45 zmarł w Belwederze w Warszawie
                          pierwszy marszałek Polski, Józef Piłsudski. Pamięć tego wielkiego bohatera
                          narodu polskiego i męża stanu uczciła nasza szkoła w dniu dzisiejszym
                          zapoznaniem się w ramach lekcji historii z Jego życiem na kształtowanie się
                          losów Polski oraz wpływem jej wielkiej osobistości na kształtowanie się losów
                          Europy. Słuchano też wspólnie żałobnych komunikatów Polskiego Radia z Warszawy.
                         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci: 19.08.08, 21:36
                          Woryty, dnia 13 V 1935 r.
                          Wzrost liczby dzieci

                          Dziś przybyła do naszej szkoły z miejscowej szkoły niemieckiej uczenica Łucja
                          Prass. Liczba dzieci wynosi 19.
                         • rita100 Re:Dzień wolny od nauki 19.08.08, 21:37
                          Woryty, dnia 14 V 1935 r.
                          Dzień wolny od nauki

                          Dzień dzisiejszy był wolny od nauki, gdyż nauczyciel brał udział w nabożeństwie
                          żałobnym za duszę zmarłego marszałka Piłsudskiego, odprawionym staraniem
                          Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie w kościele św. Jakuba, na co
                          niemiecka władza szkolna udzieliła nauczycielowi specjalnego urlopu.
                          Nieoczekiwana śmierć największego Polaka doby obecnej wywarła tu wstrząsające
                          wrażenie. Miejscowa ludność polska całymi godzinami trwa przy aparatach
                          radiowych, słuchając z wyrazami wewnętrznej boleści żałobnych komunikatów
                          radiostacji Warszawskiej. Wiele dzieci na znak żałoby samorzutnie nałożyło
                          czarne opaski.
                         • rita100 Re:Zebranie rodzicielskie 19.08.08, 21:38
                          Woryty, dnia 18 V 1935 r.
                          Zebranie rodzicielskie

                          Z racji pogrzebu marszałka Piłsudskiego odbyło sie dziś w tutejszej szkole
                          zebranie rodzicielskie.
                          (Szczegółowe sprawozdanie w protokolarzu na str 25)
                         • rita100 Re:Wzrost liczby dzieci 20.08.08, 21:59
                          Woryty, dnia 21 V 1935 r.
                          Wzrost liczby dzieci

                          Dziś przybyła do tutejszej szkoły ze szkoły niemieckiej uczennica Anna Korczak.
                          Liczba dzieci wynosi 20.
                         • rita100 Re:Akademia żałobna ku czci 20.08.08, 22:00
                          Woryty, dnia 25 V 1935 r.
                          Akademia żałobna ku czci marszałka Piłsudskiego

                          W ramach zebrań rodzicielskich odbyła się dziś w tutejszej szkole akademia
                          żałobna ku czci marszałka Piłsudskiego.
                         • rita100 Re:Dzień wolny od nauki 20.08.08, 22:01
                          Woryty, dnia 22 VI 1935 r.
                          Dzień wolny od nauki

                          Z powodu tzw. Tag des deutschen Jungvolkes* dziś nauki nie było.

                          * Tag des deutschen Jungvolkes - święto niemieckiej młodzieży, objętej
                          organizacjami Jungvolk, Hitlerjugend i Bund Deutscher Madel.
                         • rita100 Re:Zabawa letnia szkoły 20.08.08, 22:02
                          Woryty, dnia 23 VI 1935 r.
                          Zabawa letnia szkoły

                          Dziś odbyła się w Sząfałdzie zabawa letnia wszystkich szkół polskich Warmii.
                         • rita100 Re:Upały 20.08.08, 22:03
                          Woryty, dnia 27 VI 1935 r.
                          Upały

                          Z powodu wielkich upałów kończono naukę w dniach 24-27 czerwca o godz. 11.
                          Termometr wskazywał w tych dniach w klasie już o godz. 9 ponad 25 stopni C. Na
                          dworzu w cieniu wahała się temperatura o godz. 10 pomiędzy 30 a 32 stopnie C.
                         • rita100 Re:Przyjęcie dzieci do pierwszej 20.08.08, 22:04
                          Woryty, dnia 30 VI 1935 r
                          Przyjęcie dzieci do pierwszej komunii św.

                          Dziś odbyło się w kościele parafialnym w Gietrzwałdzie przyjęcie dzieci do
                          pierwszej komunii św.
                         • rita100 Re:Wyjazd dzieci na kolonie 20.08.08, 22:05
                          Woryty, dnia 1 VII 1935 r.
                          Wyjazd dzieci na kolonie feryjne do Polski

                          Dziś wyjechały następujące dzieci z naszej szkoły na kolonie feryjne do Polski:
                          Małgorzata Prass, Łucja Prass, Maria Graber, Weronika Gusday, Maria Gusday oraz
                          Jan Nikielowski.
                          Dziewczęta ulokowano w Inowrocławiu, a chłopców w Toruniu.
                         • rita100 Re:Nowy lokal szkolny 20.08.08, 22:05
                          Woryty, dnia 3 VII 1935 r
                          Nowy lokal szkolny

                          Z dniem dzisiejszym przeniesiono lekcje do nowo urządzonej klasy. Stary lokal
                          szkolny oddano do dyspozycji ochrony, która dotąd mieściła się w prywatnym
                          mieszkaniu p. Barbary Wojciechowskiej.
                         • rita100 Re:Wizytacja 20.08.08, 22:06
                          Woryty, dnia 27 VIII 1935 r.
                          Wizytacja

                          Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
                         • rita100 Re:Wizytacja 20.08.08, 22:24
                          Woryty, dnia 28 X 1935 r.
                          Wizytacja

                          Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
                         • rita100 Re:Roczna rewizja szkoły 20.08.08, 22:25
                          Woryty, dnia 12 XI 1935 r.
                          Roczna rewizja szkoły

                          Roczną rewizję szkoły przeprowadził dziś przedstawiciel Związku Polskich
                          Towarzystw Szkolnych w Niemczech p. rektor Brasse z Berlina.
                         • rita100 Re:"Wieczór Konopnickiej" 20.08.08, 22:25
                          Woryty, dnia 26 XI 1935 r.
                          "Wieczór Konopnickiej"

                          W ramach zebrań rodzicielskich odbył się dziś w tutejszej szkole "Wieczór
                          Konopnickiej", połączony z walnym zebraniem rodzicielskim.
                         • rita100 Re:Wizytacja 20.08.08, 22:26
                          Woryty, dnia 29 XI 1935 r.
                          Wizytacja

                          Dziś wizytował tutejszą szkołę na lekcji historii p. radca dr Pasternak w
                          towarzystwie radcy szkolnego p. Weinricha z Olsztyna.
                         • rita100 Re:Obchód gwiazdkowy 20.08.08, 22:27
                          Woryty, dnia 22 XII 1935 r.
                          Obchód gwiazdkowy

                          Tradycyjny obchód gwiazdkowy szkoły i ochrony odbył się dziś w tutejszej szkole.
                          (Sprawozdanie z protokolarzu)
                         • rita100 Re:Spadek liczby dzieci 22.08.08, 20:49
                          Woryty, dnia 7 I 1936 r.
                          Spadek liczby dzieci

                          Dziś odeszła z naszej szkoły do tutejszej szkoły niemieckiej uczennica Anna
                          Korczak. Liczba dzieci wynosi obecnie 19.
                         • rita100 Re:Uroczystość szkolna 22.08.08, 20:50
                          Woryty, dnia 18 I 1936 r
                          Uroczystość szkolna

                          Z okazji tzw. Reichsgrundungstagu odbyła sie dziś w tutejszej szkole nakazana
                          przez władze uroczystośc szkolna.
                         • rita100 Re:Wizytacja 22.08.08, 20:54
                          Woryty, dnia 23 I 1936 r
                          Wizytacja

                          Dziś wizytował tutejszą szkołę p. radca dr Pasternak z Olsztyna.
                         • rita100 Re:Uroczystośc szkolna