Dodaj do ulubionych

Pado deszcz, pado śniyg, mantelica leci...

09.11.08, 22:40
mętelica - deszcz ze śniegiem
Pado deszcz, pado śniyg, mantelica leci..

To cosik na czasie tyn kóntek
Obserwuj wątek
                         • rita100 Mokrota dzisioj i chlapaczka 09.11.09, 11:17
                          I tak bez cało nocke i tak zraneczka i nie zidać coby chciała ta chlapaczka
                          ustać. Fejn co do roboty mom blizko i szyrmy nie brukuje tlo posmykom pod dochami.
                          Tak pada niełustajni deszcz..... kap kap
                          A w Berlinie dziś Śwanto Upadku Muru
                         • rita100 Re:Ale mowam ciepłaso w zimnie 07.12.09, 11:00
                          Zidzieliśta take pozietrze. Godajó ci i niydźwiedzie eszcze nie śpsio. Prazie
                          dziesiańć gradusów ciepła. Chmurzyście mowam i je tak jek ło ściemnianku.
                          Łyskajó sia psianknie światełka na wystawach.
                          Przecie je jedenasto gdzina.
                         • lelo58 Re: Po śnygach smantnie wyglóndajó 18.12.09, 13:46
                          Psiorun tero nie ziym jek w tym nowam kumpiutrze fotografki
                          dodawać,wciórko sia łod razu łotruje to bez tu zime,dzisioj łu noju
                          sniyg padoł i eszcze leży,szurka am rano do fligra
                          łodstaziuł,ciajżko buło jechać.Synkam wyprawziół na Warnije,bandzie
                          śwantował Gody w Stawzigudzie i Pluskach ribki sobzie na Łanskam
                          jyziorze bandzie fitał a jo psiorun am łurlopu nie dostoł i bande
                          siedzioł z kobzito przy psiecu i kórpsia bande zer,dopsiro 10-tygo
                          januara bande mował łurlop a to łuż bandzie po Godach i po Trzech
                          Królach zianc jechać na Warnije nie bandzie po co.
                         • rita100 Re: Po śnygach smantnie wyglóndajó 19.12.09, 19:25
                          Nie trapś sia tam foto. Możesz dac tlo link i bandziewa zidzieć.
                          To se synek powarnijkuje trocha na Warniji bez Gody. Fejn mo co i idzie
                          pozazdrościć. A co łón tam badzie robziuł w tam Stawzizgudzie i Pluskach robizuł
                          ? Familije tam mo ?
                          Łu ma tyż, bandziewa somoi, bo cera dopsiero na feryje przycióngnie do noju, do
                          Krakozia.

                          Mrozica łu noju ziegachne. Mninus dwadzieścia gradusów prazie.
                          Brok ptaszkom zarła trocha dać. Dawni to wróblów gwołt buło , tero to ani jenyj
                          ni zidza, eszcze sikorki so.
                         • rita100 Re:Straszno mrozica łu noju 19.12.09, 20:07
                          Łobacz Lelo - nasamprzód brok kliknóńć na łobrazek prawą myszko i wbrac 'pokaż
                          obrazek', potam ten link wciszkosz w IMG do tyj kratki tlo zmazać musisz
                          wyskakujonce automatycznie i wkleić swój link. Albo som napisz a
na kóncu i wyjdzie.

                          A co ej na tym łobrazecku i w tyj flaszecce ?

                          https://schlesien.nwgw.de/foto/albums/userpics/thumb_PICT0921.JPG
                         • lelo58 Re:Straszno mrozica łu noju 20.12.09, 00:39
                          Jo Rita jo to wciórko ziym,tlo jam kupsiuł nowy kómpjutyr i tero
                          mowam Viste i tamój tygo nie moga zrobziyć,abo brok jakóś funkcje
                          aktywować.Psiorun,ziysz jek łu noju je zimnaso,toć na tam łobraziku
                          je mój łulubziony piczomierz,to je tyrmometr tygo hunsfota
                          Galileusza,ziysz ten chtóren tak jadoziół rzymskich bziskupów.Ja tyn
                          tyrmoytr mnianuja piczomierz bo jek łostatni bómbelek wypłynie do
                          zierzchu to łoznaczo co je mrozica i brok zołniane picze łoblikać.
                          Ziysz co to je prawo Archimedesa i gajnstośc cieczy?Jek je zimnaso
                          to ciecz sia robi gajństa,ja to kedajs łodkryłem jekam wetchnół
                          flasze do kilszranka i sznaps sia zrobzioł gajnsty,jek to sia fein
                          psiuło godam Tobzie.I tyn Galileusz tyż to ziedzioł i wymyśluł tyn
                          tyrmometr,w tym tyrmometrze je alkohol,jenaczy sznaps i łón sia
                          robzi gajństy jek je mrozica a w tych śćklanych bómbelkach to je
                          różnista ciecz,łolej,pitrol,łocet,abo co sia tobzie lejduje abyś
                          fein zrobziuł jek to sia goda kalibracje.I tero
                          jek tymperatura łopada to sznaps gajstnieje i wypsiro do zirzchu
                          śćklane bómbelki,łony mowajo zaczepsióne take tafelki a na łónych
                          tafekach psisze jeko je tymperatura,dlatamu Lelo ziy kedaj łoblic
                          picze
                         • lelo58 Re:Straszno mrozica łu noju 20.12.09, 00:49
                          Jo tyż mowam tyrmometr Celsjusza w łogrodzie,mowalim reno 8 gradi
                          mrozicy,a co mój szurek robzi w ty Stawzigudzie?bandzie sia tamój
                          żaniuł z Warmijaczkó,bandziewam w Dorotowzie w Ołguście psić,tańcować
                          jaż w Krajńsku bando jamrować co bez to jyzioro spac nie można.
                         • rita100 Re:Straszno mrozica łu noju 20.12.09, 19:18
                          Jek mosz Wista w kópjuterze to fejn przecie, tak samo działa jke kożdyj jinszyj.
                          Lelo, to nie zależy lo windousa, to mosz na forum GW przecie przi każdym wpsie
                          mosz takie kwadrcaiki , zidzisz je ?
                          pierwsza taka kratka
                          droga kratka
                          trzecia kratka
                          IMG - tu wklejasz link zdjecia

                          Tero mniarkujesz ? To samo sia rozbi na WISTE.

                          To ta flasecka z bómbkami to je tyrmometr , hoho. Nigdy bym nie zgodła. Ciajżka
                          to zgadka buła. Dziwuja sia co tan tyrmometr wskazuje mrozisko, a stoi w
                          jizdebce, to kedy zgajstnieje płyn na mrozisko ? Lelo, jo podziwiam Twojó ziedze
                          i z fizyki i z geografiji i czygo tam eszcze - ale na takie mrozisko jakie je
                          tero w Krakozie ni mo mocnych. Kłótki łod wrotów zmarzłi na amen. Trza buło
                          gorónco wodó okłady robzić, oj, oj siuła pracy buło przi łotwieraniu wrotów a
                          liczba wrotów je dwa i kożdo kłódke z kluczikam brok buło pogodzić. smile No jo,
                          prazie mi sia baczy tak zgadka:
                          Co to je ?
                          Przyszed byk, w durke tryk i jojkami zazwoniół.

                          Zisz co to je ? To je kłódka i kluczyk.

                          A tero do rzeczy. No i jek wrota łostałi łodwarte na rościerz, to potam oftem
                          ciajżko buło wyjechać. Silnik eszcze zapaliuł, ale wycieraczki nie szłi i woda w
                          wycieraczkach zamarzła. Co można bulo zrobzić ? Tom poleciało do monopolowego i
                          spiryt wlałam i nic i tak bez wycieraczek jada.
                          Ale dzisioj w takó mrozice ani rusz z domu - psieczenie kuchów, i łodzianie
                          jigliji. Tom zrobiuła juz smile
                         • lelo58 Re:Straszno mrozica łu noju 21.12.09, 15:01
                          Jo tyn tyrmometr nie pokozuje mrozicy toc Galileusz w ty słóneczny
                          Italiji nie brukował tyrmometra do mrozicy,łón nie je precyzyjny
                          jenakóz jek lize reno po trepach i zidza co łostani bómbelek je na
                          zierzchu to ziym co nie bandzie do śniechu a w łogrodzie mowam taki
                          zielgi tyrmometr w Farenheitach i Celsjuszach,tu brok cołan
                          cias ślypsić pozietrze coby ziedziyć jaki łoblic mantel i jake
                          skórznie a i tyż lizie ło to czy bandziewam brukować szyrm,bo tu
                          zawdy je dyszcz,choc tero łod psiuntku je śniyg.Jo tu ślypsia na to
                          pozietrze zawdy,łuż am łustaluł co jek sia robzio popsielatym
                          zieziórkom bziołe dupy to łoznaczo co bandzie zima i to sia zawdy
                          sprawdza.Łó noju łuż ni ma ryżych zieziórków,wciórkie zostały
                          wybziyte bez te popsielate zieziórki,je tlo rezerwat w Kent kaj
                          chronio te ryże.Te popsielate to só psioruńskie zabójcy,jych tu w
                          lotach 30-tych ściójgneły z Kanady coby dzieciuki mowały szpas i sia
                          taki szkody narobziuło.Te popsielate só zielgie a te ryże malutkie
                          zianc ryże zawdy bzioro rzniochy w dupe bo só take malutkie a
                          nogorsze je to co jek popsielata łukojsi tó ryżó to je jakeś
                          choróbsko i ta ryża nie je łodporna i zaro łumiera,tako je bzieda z
                          temi zieziórkami,szkoda tych ryżych zieziórków só take psiankne a te
                          popsielate to jek jake rojbry take grube só i jam źle z łoczu patrzy.
                         • hoboud Re:Straszno mrozica łu noju 21.12.09, 16:43
                          Lelo, a może te szare zieziórki to ze szczurami sia połónczyłi ?
                          Tak jekoś nifejn im z łoczów patrzi - dobrze godosz.
                          Tak to je jek jek cudze chwalimy a swego nie znomy. Zachciało sia Anglikom
                          jinszych zieziór to i mowajó tero frasunek.

                          Mrozica fest, lece precz za piec i ani kinola nie wystazie wink
                         • lelo58 Re:Straszno mrozica łu noju 21.12.09, 18:09
                          Jo mosz prowde Hoboudzie ma sia łóny tyż nie lejdujó,kaj byś nie
                          poloz to wszandzie só te popsielate ziezióry.Tu ni ma za gwołt kunów
                          a kuny só nojzianksze wrogi zieziórków dlatamu jych tu je taki
                          gwałt.Tak je zawdy jek człoziek swoje pazory przyłoży do szwiata
                          przyrody,tygo nie wolno robzić bo sia zaro wciórko łotruje.Boczyta
                          jek buło z temi królikami w Ołstralji,chciały sobzie z flintów
                          postrzyloć do królików przewiozły jych z Ojropy,w Ołstralii nie buło
                          lisów i drugich drapieżników i sia zrobzióła zielga bzieda.
                          zrobzióły zielgu szkode.Ziyta siuła bandzie królików bez 3 lota z
                          jedny parki?,to take je teoretyczne rachowanie,33 miliony.Nie
                          zierzyta to sobzie porachujta.Królik po 4 mniesiuncach łod
                          łurodzynia je łuż gotowy do łożanku i tero bez lato łod marca co
                          mniesiunc koci sia 6 razy i kożde łokocynie to je 8 królików i tak
                          dali,to sobzie porachujta.Tyla teoria jekby 100 proc.przeżuło
                          jenakoż jaż 90 proc zabzijajo drapieżniki dlatamu wciórko je w
                          równowadze.Łu noju na Warmiji tyż je tero mało zajónczków bez to co
                          sia zrobziuło gwałt lisów,bo lisy tero szczepsió łod ścieklizny z
                          fligra,ni mowam tero ścieklizny i nie mowam zajónczków i jek tero
                          robzic Zielganoc bez zajónczków.
                          A tych królików w Ołstralji to załatwiuły choróbskiem,myksomatozó
                          tak sia to mnianuje.Jenaczy by sobzie z niemi redy nie dali,taki
                          gwałt królików to tyż bzieda.
                         • rita100 Re:Straszno mrozica łu noju 21.12.09, 19:30
                          No jó, ciykazie prazita Lelo. To samo może sia stać i z ludziami. Łobaczta jek i
                          Amerika sia zandrowała. Dzie dzisioj só Indianije.
                          A tero mowa America i czornego pryzydenta - chto bi to kedajś pomysloł.
                          Taki je śwat. I klimot tyz sia noma andruje. Czias robzi swoje, mocny wypsiera
                          słabygo. Tak je we wciórkam i cobyswa nie zrobzili to tak śwat jidzie ku przodu
                          - dokónd ? Nie ziam.
                          Pono i w wodach tyż só zmniany i jinsze rybi płiwajó.
                          A łu noju coraz ziancej w lasach dzików - i godajó co łóne nobarzi przetrwajó ,
                          bo i wrogów prazie nie majó i klimat jam sprzyjo.

                          Łobaczta na wróble - te ło dziwo chibko znikajó. Dawni to am mnioła bez zime tak
                          pofajdany płot, bo to czkały aż jam wyniose jekie łokruchy i tak czkały, czkały
                          i fajdały. Na ziosne musielim szorować, pucowac calusny metalowy płot.
                          Dawni tyż aże psiańciu sójsiadów mnieli gołómbki, to i kuny bułi, tero ni mo
                          gołómbków, bo sójsiedzi już młodsi. Łostałi sia tlo szczury. Fejn co mom kota.
                         • lelo58 Re:Straszno mrozica łu noju 21.12.09, 23:54
                          Jo ryże só psiankniejsze,subtelniejsze.
                          A ziysz dlaczamu nie mowata wróbli w Krakozie?bo łuż ni ma końskich
                          cołtów a wróbelki barzo lejdujo końskie cołty.Boczysz tygo Krakusa
                          co jeździół na kole po Krakozie i zbziyroł końskie cółty,jek jygo
                          mózili?Bom zaboczuł.Kóń to je sprowdy fabryka cołtów,łón bez jedan
                          rok robzi ok 5 ton cołtów,gwołt tego i wróbelkam stykło i do
                          łogródka buło do ksiotków,a tero tlo ołta i ołta kóników nie ma tela
                          co kedajś.
                         • rita100 Re:Nie tako straszno mrozica dzisioj 22.12.09, 19:51
                          Mosz prowde, Lelo, co te maleńkie ryże ziezióreczki só take gryfne niżli te
                          szare zielgachne. Mom nadzieje co te szare do Polski nie wycióngnó. To godosz co
                          ni mo w mnieście kóni to i cóltów kónskich ni mo, i bezto wróble zanikłi. Jo tyż
                          tak czytała am. Tyż rachuja, co i kroziów jest coraz mniyj i jeich cóltów tyż
                          nimo. A ziydzisz jek gózienko je potrzebne. A pomyśl co bi buło kej bi człoziek
                          nie rznół gózienek. Chto tedy bi zanikł ? wink)))) Jek dumosz ?
                         • rita100 Paca łu noju dzisioj 23.12.09, 12:43
                          Mokraso i chlapanina. Możewa zaboczyć ło śniygu. Dzisioj taka szarugo, ciemnaso,
                          dzioneczek taki komudny. To jeno dobre co roboti pełne rance i nie zidzim co za
                          łoknam sia dzieje.

                          Lelo, godajó bez radyjo co na Islanderach śniyg i śniyg i aeropolt z fligram je
                          nieczynny. Mocka ludzi czka na wyjozd i nic. To jek synolek ? Dojedzie na
                          Warnije fligram ?
                         • lelo58 Re: Paca łu noju dzisioj 24.12.09, 00:44
                          Jo prowde godajo łu noju je barzo ciajżko,śniyg fest,mrozica tyż a
                          godajo co w Gody eszcze ziankszy sniyg bandzie wy lepsi tamój
                          łorganizujta jekoś Winterhilfe bo jenaczy noju ta zima wybzije jek
                          muchy.A jek tamój na Warmiji pozietrze?,coby mojygo szurka nie
                          zamroziuło,łón to dopsiyro mował rejze,w Londonie buła
                          przesiadka,doleciał łopużniony z Manchesteru z Londonu wylecioł
                          eszcze 3 godziny łopuźniony we Warszawzie buł zieczoram a tamój jamu
                          poziedziały co jygo rejzetasza je kajś w Hondurasie abo eszcze
                          dali,zianc eszcze straciuł trzi godziny coby zgłosić tyn zagubzióny
                          bagaż i dopsiero buł w łożu ło psirszy w nocy,a do fligra łodstaziuł
                          am jygo ło 8 reno.Lepsi jekby kóniam rejtował do tygo Łolstyna
                          Ni mował szurek zodny łobliki,tlo jekiś ancug taki letkasy i
                          skórznie tyż nie na mrozice,dopsiro jamu dupa zmarzła,a coła zimowa
                          łoblika buła w ty rejzetaszy,eszcze jygo jeka grypyra fici.
                         • rita100 Re: Paca łu noju dzisioj 24.12.09, 08:36
                          Toć Lelo nie ma co jamrozić na take pozietrze, boć psiankny je śniyg, psiankne
                          zidoki i lepsze to niżli chlapaczka. Eszcze bziałe śwanta - to jek w bajce.
                          Nain, łu noju zidzisz andruje sia pozietrze z dnia na dziań, sniyg, paca, a tero
                          chlapaczka. Twój szurek ni mnioł lekko w tako pogode, eszcze jek mantelka ni
                          mnoł i szaliczka.
                          No jo, ale rejza fest, bandzie synok boczyć co do dziywczinki nie je prosto sia
                          tak dostać wink))) jek w psieśniczce co to bez mostek chorendowoł kej szed do
                          Kasiulinki wink))

                          Wesołych Świant
                         • rita100 Re:Straszno mrozica łu noju 21.01.10, 21:24
                          Lelo, śó łu noju w Krakozie kóniki, ale bez lato jek łobcy do Krakozia
                          przycióngajó. Pełno jich je przy dorożkach.
                          Dawni to buł taki Kóńcentuś i zbzieroł do miecha te cólty.

                          Aler mowam straszno mrozice. Jutro mo być prazie -15 gradów

                         • lelo58 Re:Straszno mrozica łu noju 22.01.10, 00:49
                          Zidzisz jek ty nierychtycznie cytosz co jo do Ciebzie pisza,toć
                          pytoł am Ciebzie kedajaś ło tygo Stacha co po Krakozie kołam
                          jeździuł i kónskie cołty do mnieszka zbziroł.Fejn buł,w taki czapsie
                          krakusce na łbzie,a to jygo koło tyż buło jenaksze,take łozdobziune
                          rozmaite tasiamki,dzwunki tamoj buły,lejdował ma sia tyn Stach,jek
                          tak sobzie po rynku tym kołam furoł i po Grodzki z tó swoju drapakó.
                          Gwołt mniał chłop roboty.Zisz siuła kóń cołtów bez rok robzi?
                          psiańć tón,jek nie zierzysz to sobzie porachuj.Jo gbur warmnijski
                          ziam co godam.Bez jedan dziań,kóń zeżre 8-12 kilo łowsa,siana
                          bruksi,szruty abo co drugiygo i wody kele
                          20-30 litrów.Jo, kóńskie cołty to buł kedajś zielgi probliym w
                          mniastach.
                          Łobacz w takam Krakozie jek eszcze nie buło elektryki buły kóńskie
                          sztrasenbany.W Krakozie mnieszkało w drugi połozie XIX zieku kele
                          50-80 tys ludzi,zianc buło nie ziancy jek 10 linii sztrasenbanów,
                          a to łoznaczo co zajezdnia brukowała ziancy jek 100-120 kóni.
                          To buło łónych cołtów łod psioruna,dzisioj mogem poziedziyć co to
                          buł probliym ekologiczny.Bo i buł,w Londonie w rotuszu buło bziuro
                          chtórne łopracowuwało rozziónzanie probliymów kóńskich cołtów łuz w
                          XIX zieku.Popatrzta London mniał w 1850 roku 3,5 mln
                          mnieszkańców,wciórko buło łoperte ło kónia,cołan transport,nie tlo
                          sztrasenbany.I łóny mniarkowały rychtycznie co w Londonie bandzie
                          mnieszakć w 1950 7 mln ludzi,i to sia sprawdziuło,bo tela żuło w
                          1950,tlo łuż nie buło kónikow tlo ołta i tyż sia pojawziuł
                          probliym.Psioruna,zawdy só probliymy.
                         • rita100 Re:Straszno mrozica łu noju 22.01.10, 09:12
                          Recht mosz. Przełoczuła am tan wpsis, a ji tan Centuś Stach dopsiero mi sia
                          przybaczuł. Cosik tam ło nim am słuchała. Już bocze, bo to jek pamnientam to i
                          ludzie sia z niygo śniali. A nie ziysz daczemu tero jygo ni mo ? Jo jygo am nie
                          zidziała i nie trasiuła na żywo. A szkoda, bom bym łobrazecek knypsnóła. To
                          atrakcja dla łobcych w Krakozie, bo przecie i tak krasno łodziany buł i koło
                          mnioł i drapaczke. Fejn to wyglóndało pewno. Tero na Rynku Krakowskim różniste
                          nimki stojó ku uciesze łobcych.
                          No jó, koniów łu noju dawni buło gwołt, bo ji trektorów i oft nie buło jek
                          ziysz, a w Sukienicach nasamprzód buła stadnina koni, tamój konie trzymano dawni
                          i datemu eszcze só take boksy.


                          A dali to łu noju porzóndne mrozisko je.
                         • rita100 Re:Straszno mrozica łu noju 22.01.10, 19:37
                          Ziydzisz Lelo, jo nie bacze tygo Stacha, ale i Krakusy tyz nie. Wyrychtowała am
                          kóntecek z zapytaniam i nic, take sobzie godki.
                          Czyli ni tlo jo nie znom tygo Stacha co cólty kóńskie zbziero.
                          Az sia dziwuja, że Ti to boczysz i że ziysz co sia dzieje na krakowskich
                          sztrasach smile

                          forum.gazeta.pl/forum/w,61,106068558,106068558,Co_sie_stalo_ze_Stachem_.html?t=1264185209021

                          Godajó co siarczysta mrozica bandzie, a jo już czuja na dworze, że je mrozisko
                          jek na Sibirze.