Dodaj do ulubionych

Jak ksiądz z Brąswałdu nazwy łąk spisał

  • lelo58 Re: Jak ksiądz z Brąswałdu nazwy łąk spisał 14.12.08, 21:49
   https://bi.gazeta.pl/im/9/6060/z6060849X.jpg
   • lelo58 Re: Jak ksiądz z Brąswałdu nazwy łąk spisał 14.12.08, 21:50
    "Geografia polskiej Warmii" to wznowiona pierwszy raz od 90 lat publikacja ks.
    Walentego Barczewskiego. Pięknie wydana i bogata w zdjęcia książka opowiada o
    regionalnej historii, geografii i obyczajach
    Niemal 100 lat temu proboszcz z Brąswałdu Walenty Barczewski postanowił zebrać w
    jednej księdze wszystkie nazwy geograficzne używane na terenie południowej
    Warmii. Praca była ogromna, bo każda miejscowość funkcjonowała pod kilkoma
    mianami (zwykle niemieckim i polskim), a każde z nich miało kilka pisowni.
    Walenty Barczewski nie ograniczył się tylko do miast i wsi, ale pozbierał nawet
    nazwy pól, łąk, gór czy bagien istniejące w ludzkiej pamięci, choć nigdzie
    niespisane.
    • rita100 Re: Jak ksiądz z Brąswałdu nazwy łąk spisał 14.12.08, 23:05
     To je nowa pozycja ?
     W "Kiermasach warnijski" ło tam wspomniano.
     A w galeriji mowam fotki z koscioła w Brąswałdzie dzie proboszczem buł autor
     Kiermasów, Walenty Barczewski.

     Te nazwy pól, łąk czy bagien już só pewnie nieaktualne, czy só ?
     • lelo58 Re: Jak ksiądz z Brąswałdu nazwy łąk spisał 14.12.08, 23:14
      Tygo nie ziam czy só aktualne czy nie,brok sprawdzić,tlo jek kupsić ta
      ksiojzka.Brąswałd to je psiankna warnijska zioska,a może buła,jek łostatnio am
      jo ziydzioł to buła psiankno,tero łuż gwołt pałacow
      postazili ji łuż by swoji zioski nie poznoła Poni Zientara-Malewska
      kiej by eszcze żuła.
      • lelo58 Re: Jak ksiądz z Brąswałdu nazwy łąk spisał 14.12.08, 23:19
       Może jek Pon Srokowski mnieniał po wojnie nazwy ziosek,mniast ji jyzior,to może
       mnioł to ksiojżke w rangkach ji łuszanował stare nazwy,jek mosz jakie nazwy to
       zapodaj ,jo sprawdze jek buło po mniamniecku.
      • gajowy555 Re: Jak ksiądz z Brąswałdu nazwy łąk spisał 15.12.08, 10:42
       "Geografię polskiej Warmii" można kupić w księgarni Książnica (pl. Jana Pawła
       II). Można będzie się w nią zaopatrzyć także podczas promocji książki, która
       odbędzie w poniedziałek o godz. 18 w Muzeum Warmii i Mazur. Wstęp wolny.
       • rita100 Re: Jak ksiądz z Brąswałdu nazwy łąk spisał 15.12.08, 22:28
        Jo musza posznupać ło nazwach w dodatku do 'Kiermaszów Warmińskich i zaglundne
        tyż do ksiójżki Marychny Zientary-Malewskiej. Dzisioj mnioła am gwołt pracy,
        jutro łobacze.

        Lepi bi buło take mapke zrobzić z tymi mnianami kedajszymi. Mnie sia zdaje co
        takie nazwy mogó do dzis łazić w godce ludzi tyj zioski. Choć jek powstajo nowe
        łobiekty to nazwy zanikają , só wyparte stare bez te nowe nazwy.
        Lelo, nie dziwuj sia, nowe ciasy, nowa tychnika budowy, nowa moda, bez to
        dzisioj jinsze chałupy sia na wsi rychtuje. Mamy wolnośc. Dawni eszcze gorzej
        buło, bo budownictwo bylo komunistyczne, tak zwany prostokąty, tyż szpetne. Tero
        na szczajście je moda budowania dworków. To juz lepsi wyglunda. Tero zioski to
        take pańskie só.
        • rita100 Re: Jak ksiądz z Brąswałdu nazwy łąk spisał 16.12.08, 12:27
         Mom kele siebzie tó ksiójzke "Kiermasy na Warmii" i je tam rychtycznie Geografia
         Polskiej Warmii - ciykawy kunsek.

         "Ryb też dostatek, prawie dobrej wody
         Rodzą jeziora, stawy, rzeki, brody."

         Zajmniemy sia tym, a łobrazecki mowata z tyj geografii ?
         • gajowy555 Re: Jak ksiądz z Brąswałdu nazwy łąk spisał 16.12.08, 12:30
          Ni, eszcze am ty ksiójżki nie kupał, bo am ciasa ni mnioł smile
          Jano kupsia na zycher...
          • rita100 Re: Jak ksiądz z Brąswałdu nazwy łąk spisał 16.12.08, 23:17
           Jo tyż musza kupać.
           • rita100 Re:Geografia Polskiej Warmii 16.12.08, 23:19
            Geografia Polskiej Warmii
            Walenty Barczewski ją spisał.
            To naczynowam smile

            "Polska Warmia zawiera powiat olsztyński z miastami Olsztyn i Wartembork i część
            powiatu reszelskiego z miastem Biskupcem i 27 parafiami. Polscy biskupi
            mieszkali swego czasu na zamki w Licperku.

            Ziamnia na polskiej Warniji jest barzo urodzajna, hojnie wydaje pszenice, żyto,
            jeczmień, owies, len, groch, kartofle, warzywo, ponikąd pieszczysta i bagnista
            zdatna chyba dla łubinu (lubyny), saradeli, torfu, to znów urozmaicona
            pagorkami, lasami, łakami, jeziorami."

            Taki poczontek je z Kiermasów
            cdn
            • rita100 Re:Geografia Polskiej Warmii 17.12.08, 21:56
             Banda mnioła ksiójzke

             " Trzy strugi: Pasaria pod Gietrzwałdem, Łyna pod Olsztynem, Wadąg, u starych
             Prusaków Szczulik czyli Pisa, pod Wartemborgiem pobierają wody zdrojów, jezior i
             bagien, unosząc je przez Zatokę Fryjską do Bałtyku.

             Lasy i gaje ogromne i małe, królewskie nadleśnictwa: Kudypy, Smolniki (Piecki),
             Ramuk, Purda, Sadłowo, miejskie: dwa olsztyńskie, jeden wartenborski, trzy
             biskupieckie, niezliczone wiejskie, gburskie i szlacheckie wydają nieoszacowane
             bogactwa drzewa, torfu i zwierza."
             • rita100 Re:Jeziora na polskiej Warmii 17.12.08, 21:58
              " Jeziora na polskiej Warmii wprawdzie nie tak wielkich rozmiarów i nie takiej
              ilości, jak na pogranichnych Mazurach, ale jednak mnóstwo ich ukrywa w sobie
              coraz to nowe skarby ryb i raków.

              Oto znaczniejsze: Śledynek, Mosąg pod Brąswałdem, Buchwałdzkie, Stymbarskie,
              Pupkowskie, Gamerskie, Łabędź pod Wołownem, Balęskie, Rentyńskie, czyli Gilbink
              pod Gietrzwałdem, Linówko i Giedajskie pod Sząbarkiem, Szelągowskie,
              Redykajnskie, Dywickie, Ukiel pod Gietkowem, Długie, Kort i Szkanda pod
              Olsztynem, Bartężkowe, Kielarskie, Gągławskie, Mały i Duży Kiepik i Jagielek pod
              Bartęgiem, także w parafii bartęskiej i sząbruckiej wielkie Jezioro
              Tomaszkowskie, czyli Wulpink z siedmiu wyspami, z których największe Urbanka i
              Herta, ostatnia połaczona promem z brzegiem w Dorotowie."

              "W bitwie pod Dorotowem w końcu sierpnia 1914 roku utonęło tu wielu Rusków, tak
              samo i w następnych większych jeziorach Pluskowskim i Łańsku. Pograniczna
              Pasaria przechodzi przez jeziora Wymojskie i Sarąg.
              W Ramuckich Borach jeziora Ustrych i Jełguńskie, w nadleśnictwie purdzkim Mała i
              Duża Czerwonka, Mendryńskie, Kośno, Purdzkie, Kamy czyli Kiemny, Serwent i
              Wardąg. Pod Klewkami są jeziora Linowskie i Klebarskie, pod Wartemborkiem Wadąg
              czyli Starowartemborskie, Umląg, Szwentajn, Kiermas, Arysz, Pisa, Ar, Dłużek,
              Tumiańskie, Bartółtowskie, Dobręskie (Debrong), Ramsowskie, nareszcie pod
              Biskupcem wielki Dadaj z czterema wyspami, Rochlawskie, Raszęskie, Nalcz, Kraks,
              Pudlęskie, Stanslewskie (Jemuń), Stryjewskie, Węgojskie i Biesowskie i inne
              pomniejsze."
              • gajowy555 Re:Jeziora na polskiej Warmii 18.12.08, 10:15
               Jół, tak zidzita jekie tutaj mowam bogactwo, a to je tlo konsek ze wciórkich jyzior i lasów smile

               To sia Lelo lejdować bandzie, co eśta gwołt tych mnianów przybaczyli. Na zycher na mapie, co jó skleja, tyż takie só...

               smile
               • rita100 Re:Jeziora na polskiej Warmii 18.12.08, 15:30
                Jedno zauwaz Gajowy, te wszistkie mniana só polskie. Przecie to kedajsze nazwy,
                nie - dzisiejsze. Nawet za Mniemców używane i przechowywane w gwarze .
                • lelo58 Re:Jeziora na polskiej Warmii 18.12.08, 21:43
                 Jo,łobacz co Barczewski psisze polska Warnija,no niego to buł tylko łobszar
                 gdzie godali po naszamu dali na północny-zachód łuz godali po mniamniecku.Z
                 mnianowaniem na Warniji ji w całech Prusach to je łosobna geszychta.Po wojnie
                 przy Ministerstwie Ziem Odzyskanych buła szpecyjalna komisyja do łustalinia nazw
                 miejscowych,szefam tamój buł prof.Srokowski,chtóren bół przed wojnom konsulam w
                 Królewcu,łon znoł
                 fejn temat a ji Barczewskiego tyż pewno znoł ji to co Barczewski robził.W ty
                 komisyji buł eszcze łod woju z Krakozia prof.Taszycki,buł ze Ślojńska
                 prof.Rospond ji eszcze buło siła językoznawców ji historyków.Łoni ciajzko
                 pracowali aż do lat 50 -tych.Datemu łu noju so nojpsiankniejsze nazwy
                 mniejscowości,Bo zidziysz to co buło na tzw Ziemniach Łodzyskanych to buło
                 wydarzenie bez precedensu,coby w tak krótkim czasie przeprowadzic na taką skale
                 akcje przesiedlenczą,zawdy to buło rozciągniete w czasie a tu bez 2 roki sia
                 wciórko dokonało,datemu buło siła problemów.
                 • rita100 Re:Jeziora na polskiej Warmii 18.12.08, 22:45
                  No jó ! Zauważuła am jek prawie zady Barczewski psisze polska Warmji.
                  To zmniana to buła ciajżka praca.
                  Mnielim szczajście co taka komisyja fejnista buło, tlo nie moga zmniarkowac
                  daczemu Gizycko nie je Leck, daczemu Kętrzyn nie je jinszo nazwo, no i wyjątkowo
                  je w nazwach najwięce 'ą', 'ę'.

                  Frenszkowski troch dotyka tego tymatu, jek to szlo z tym nowym łosadnictwem.
                  Tralala fejnisty kuntek wyrychtowała kedajś. Pocytoj, bo ciykawy.
            • lelo58 Re:Geografia Polskiej Warmii 18.12.08, 20:00
             Fejn psisze tyn falorz z Brunswałdu,aż mniło co łón sia w ty samy ziosce
             łurodziół w chtórnej am mnieszkoł bez 16 roków.Eszcze ziancy brok poziedziyć
             moja chałpa tera stoi na ziamni co kedajś buła łojczulka stary Ruchowej,jo łóny
             kedajś na Jomendorfie gburzyli.
             • rita100 Re:Geografia Polskiej Warmii 18.12.08, 20:49
              Lelo, a mosz jeki fotki z tygo ciasu ?
              Jo to sia, mniarkujesz gubzia w tam, bo siuła tam jyzior, pół, łónk, bagn,
              torfowisk, ale gubzie sia nazwami , nie wyobraźnią. Zidza pola, zidza łónki,
              jyziora, chatki - ale to nie wszistko co pisze ks. Walenty Barczewski, bo po nam
              psisze Marychna tyz przepsianknie. Jek to sia goda : Niedaleczko spada jepko łod
              jebłonki. Czytom na przemian Barczewskiebo z Marychno i tan Brunswałd je tero
              jek mój. A ten kościół Brunswałski to godny mniasta , a nie zioski, tak jygo
              wyrychtowali.

              Lelo, toś łurodzon w Bizkupcu, a mnieszkołes w Brąswałdzie ?
              • rita100 Re:Geografia Polskiej Warmii 18.12.08, 21:00
               A niemiecką nazwę miasta Wartembork zmieniono na Barczewo
               https://schlesien.nwgw.de/foto/albums/userpics/normal_Barczewo%20041.jpg
               • rita100 Re:Nazwy pól, łąk, gór, gajów 18.12.08, 21:15
                "Nazwy pól, łąk, gór, gajów, bagien, oparczysk.
                Przed seperacją około roku 1830 były pola wspolne w stukach podzielone na
                sztuki, przecze, dłuże, działy, były wspólne lasy wiejskie, wspolne pastwiska
                (paśniki), wspólne wygananie, paszenie bydła, obrabianie lnu w rusztabach za
                wsią. Ludzie mieszkali we wsi, na polach nie było żadnych mieszkań. Stąd
                potrzeba było dla łatwiejszego porozumienia się, dalekie pola, łąki, lasy
                należące do jednej wsi osobnymi obdarzyć nazwami, które i po seperacji pozostały
                w ustach ludu. Wiele takich nazw sięga czasów staropruskich."
                • rita100 Re:Nazwy pól, łąk, gór, gajów 18.12.08, 21:25
                 "Niektóre się powtarzają niemal w każdej osadzie, jak Przecze, Dłuże, Na
                 Sztukach, Na Działach, W Gaju, Na Rogatkach, W Bukowinie. Na Zapowiedzi (laski,
                 oparczyska w niedostępnych grzępach), Gielek (duże torfisko z małym laskiem),
                 Dwórznice, Kujawy, Daba (wąska, długa łąka), Szyja, Zamkowa Góra, Pod Rasztubą
                 (przysłowie: mieszka licho jak w rasztubzie), Złotocka, Ptasia Góra, Jeziórko,
                 Karaśnik, Wilcza Parowa itp."

                 (przysłowie: mieszka licho jak w rasztubzie - ciekawe skund to je ?)
                 • rita100 Re:Nazwy pól, łąk, gór, gajów 19.12.08, 21:14
                  "Inne zaś właściwe, jak: Bażęgi (oparczyska zawierające torf i margiel), Lipniak
                  w Brąswałdzie; Orzołek i dąb Napoleona w Barkwedzie: borek Zapowiedź w
                  Spręcowie; Bajków Dół, Galeria, Dąbrowa w Buchwałdzie; Gielduba, Prompel,
                  Orzołki, Berbery (las, góry, doły, bagno) w Kajnach; Korpela, Niesławy, Domna
                  Łąka w Redykajnach; Krumzy (łąki jeziora) pod Starym Dworem; Polko (Schlachtfeld
                  za Napoleona) i torfaki miedzy Jonkowem a Warkałami; Rasztuby: dwie w Wołownie,
                  jedna po Pelnik, druga pod Stękiny; Kapuśniaki w Gietrzwałdzie koło Gilbinka;
                  Księża Gora, Mec, Kujawy, Glinki, Plebańskie Łąki, Plebańskie Olszaki, Egipt
                  (las) w Bartągu: Gaj (pola) Dębniak, Upajny, Klasztuki, Osiny, Chuda Łąka,
                  Piniwisła, Separantka, Barbuta, Brzozówki, Chojniak (górna), Choinowe Bagno,
                  Kipsija (torfowe bagno), Rokoczak, Nacpele, Kosmacz, Świnie Bagno w Dorotowie;
                  Ostrów (wyspa) na Wulpinku. Kiezów Róg, Świński Kąt, Duby, Diabla Góra, Oliwna
                  Góra, Majdowskie Góry (czyli górzyste pole w Majdanach); Księże Pole, Działy,
                  Duże Łąki, Chuda Łąka, Rozgard, Daba, Szyja, jeziorko Gieleki w Jondorfie;
                  jezioro Wulpink z półwyspem Recz Kępa i brzegami: Wiejski Kąt, Komityja,
                  Bielniki, Szylów Róg, Rów Ziejski, Jaśków Rów, Wilcza Parowa; pola: Mazur,
                  Biele, Polakowizna, Kadyki, Gaj, Olszak, Gielek, Gruda, Nawęgle, Kowalnia,
                  Mergle w Tomaszkowie. Na Pluskowskie Jezioro pomiędzy Gryźlinami, Pluskami,
                  Orzechowem mówią okoliczni Pluszne."
              • lelo58 Re:Geografia Polskiej Warmii 18.12.08, 22:07
               Jo am je łurodzon w Pruskiej Holandyji/to musisz łodgadnóńć,kaj to je/
               we Bziskupcu do szuli am łaziuł ,a w Jomendorfie am mnieszkoł bez 16
               roków.Jomendorf to Jaroty a w Jarotach sia łurodziuł Barczewski.
               • rita100 Re:Geografia Polskiej Warmii 18.12.08, 22:33
                W Pruskiej Holandji łurodzon..... ło tam poczutałam chiba w "Prusach, krainie
                nieograniczonej możliwości" - czyli zioske zalozyli emigranci Holandii.
                To je mniasto Pasłęk.

                Jomdorf-Jaroty i stamtąd Braczewski pochodzi. A zisz jek pomerł Barczewski i
                jekie zdanie poziedzioł na łostatku ?
                • lelo58 Re:Geografia Polskiej Warmii 18.12.08, 22:49
                 Jo to je Pasłęk,tak escze po wojnie godali,mój opa tak godał.
                 A co poziedzioł Barczewski,jo ziam tlo co łumerł w maju 28 roku w Brąswałdzie.
                 • lelo58 Re:Geografia Polskiej Warmii 18.12.08, 22:55
                  Jo i datemu sia mnianował Pasłęk Preussisch Holland bo gwołt Holendrow tamój
                  buło,wciórkie robzióły w myloracji ji łosuszyły jyzioro Druzno,tlo tak nie psiły
                  jek nasze meloranty.
                  • rita100 Re:Geografia Polskiej Warmii 18.12.08, 23:16
                   Prowda, Holendrzy fejn technike ze sobo ciungli. Łóni tyż dobrze i nowocześnie
                   gospodarzyli, to buli rychtyczni fachmoni.

                   A co poziedzioł Barczewski, jek poszedł na zieczny śpsik ?
                   - Komu w droge tamu cias.

                   Jo jutro do pracy lece, ale eszcze musza sia wysopoć wink
                   Do jutra smile
                   • rita100 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 19.12.08, 21:16
                    "Przechodzimy do parafii butryńskiej, najrozleglejszej na Warmii, dla licznych
                    jezior i ogromnych lasów - poprzednio znaych - wzdłuż od Mendryn do Łańska pięć
                    mil, dlatego odłączono w roku 1903 orzechowski kąt pomiędzy Plusznym a Łańskim,
                    skąd mieli ludzie przeszło dwie mile do kościoła i utworzono nową parafię
                    orzechowską. Dla ewangelików założono przed dwudziestu laty osobny kościół w
                    Nowej Wsi."
                    • rita100 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 19.12.08, 21:17
                     "Nowa Wieś założona w 1820 roku razem z Łabuchą pod Biskupcem, dokąd ewangelików
                     kolonistów sprowadzono w czysto katolickich okolicach. Nowa Wieś zalana została
                     wodą w 1855 roku, tak że przez dwa lata tylko łódką do domów przedostać się
                     można było. Ludzie w ten czas dużo biedy wycierpieli, choć ryby przede drzwiami
                     łowić mogli. Dopiero po dwóch latach wykończono kanał do Łajsu przez Przykopskie
                     Pole. Na Przykopskim Polu dawniej biskupi warmnijscy stawali ze swą świtą, jadąc
                     z Warszawy do Licberka. Wielkie moczary i torfiska pomiędzy Nową Wsią, Jaśniewem
                     i Przykopem, zalane dawniej, obecnie osuszone kanałem do Łajsu, jeziora już za
                     warmijską granicą."
                    • lelo58 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 19.12.08, 22:27
                     Zidzisz Rita jek ty potrasisz z człozieka wycióngnoć informacyje,jo chcioł Woju
                     poziedowac ło Orzechowie,a ty łuz wciórko ziysz.To je najpsiankniejszy kónteczek
                     Warniji Ząbie ji Orzechowo,coby tamój nikt nie postaziył chałpy podłóg łostatniy
                     mody.Ji to je rychtycznie kónteczek łobacz na karcie.Pójdziewa na sewskim kuniu
                     ze Szwaderek
                     steckom pomniandzy dwa jyziora ji Woju z Prus na Warnije przeprowadze,ziysz jek
                     tam je psianknie,jek po psiasku wyńdziesz z lasa łod Szwaderek ji łobaczysz
                     kościółek w Orzechowie to sia Tobzie kośla łod razu ługnom.Łobaczysz,jo ziam.
                     • rita100 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 19.12.08, 22:43
                      Ziam, jo to ziam i lo Orzechowie i lo kościółku tyz am cytała. Tlo ciajzko cos
                      je pojuńc jek nie zidać. Jo wziem, co żodne łobrazecki tygo nie łoddadzo.
                      Tylko trza to zidzieć i puchac. Datemu jo nie chca jychać na Warnije cugam, bo
                      juz bez łokno tom zidzioła, ale tak oftem pomniandzy alejami ze szczepów.

                      Poziam Ci, jo sia gubzie w nazewnictwie. Jo musza to dotykać coby pamnientać.
                      Mom karte i jo ciajsto układam sobzie plan rejzy smile Jak Bóg do ! - mówzie zawdy
                      sobzie.
                      • rita100 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 19.12.08, 22:43
                       schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=315&pos=0
                       To je ta karta
                       • rita100 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 19.12.08, 22:49
                        "Ponieważ tu pomiędzy mazursko-polskimi ewangelikami dużo warmińskich katolików
                        mieszka, dodamy niektóre nazwy tamtejszego pogranicza na Mazurach.
                        Góry: Zawady, Zaskwierki; lasy: Łajsowski, Bałdzki, nadleśnictwo Hartigwałd;
                        jeziora: Małsewskie, Dłużnica (Dłużek), Kośno, Łajs (Łajskie), Bałdzkie
                        Jeziorka, Jachty, Konopno, Zdręczno, Gim pod Zgniłochą, Gimek, Łabuń, Sembruch,
                        Czarne, Priam, Kuchnia, Kalbruch, Krzywek Mały i Duży, Dębie Piecki i pod
                        Kurkami Mały i Duży Sarąg i Mały i Duży Kiernoz". (kiernoz po warnijsku - to wieprz)
                        • lelo58 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 19.12.08, 23:06
                         Jo richtycznie sia tak po polskamu tera te jyziora nazywajo,a ji kiernoz to nie
                         tlo po warnijsku je knur.
                         • rita100 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 20.12.08, 21:52
                          po maziurski tyż tak je.
                         • rita100 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 20.12.08, 21:56
                          "Na Warmii przed Kurkami, w kącie pod Ząbiem są Ząbskie Bagna i opodal Ząbia
                          Chudek i Orzechowskie Jezioro, w borach: Dzierzguńskie, Galek, Oczko, Kaletskie
                          i Młyńskie bagna przy Mendrynach.
                          Aby mieć robotników leśnych dla tych wielkich lasów, sprzedał fiskus w 1825 roku
                          kawał lasu nad traktatem z Butryn do Olsztyna dla założenia wsi Pokrzyw.
                          W 1830 roku podzielono w tym samym zamiarze Kaletkę na dwie wsie: Starą Kaletkę
                          i Nową Kaletkę i zamieniono dla wygody z fiskusem niektore pola tak, że powstały
                          w 1848 roku pod lasem Nowe Butryny dla miernej ziemi Chabrowem, Chabrówkiem,
                          Chaberkowem zwane."
                         • rita100 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 20.12.08, 21:57
                          "Butryny nad granicą mazurską otrzymały przy seperacji w roku 1847 dwie trzecie
                          pól i jedną trzecią lasu, ktory obecnie po większej części wycięty. Wielkie
                          oparczysko Biel, laski: Borek, Właski, Wiejski na pola zmieniono; Księży Las
                          około 200 morgów i pola: Włazy, Kożuchy, Olszyny, W Pólku; we wsi są trzy
                          stawki: stawek na Księżym Polu, Melcuch, Kręgielnia, Duże i Małe Stawy i Olszyny
                          (obecnie łąki) i zdrój: Kazuby i Gradowy. Za wsią Ptasia Góra i Złotocka na
                          Bałudzkim Polu za Butrynami."
                         • rita100 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 21.12.08, 21:30
                          " W lesie opodal Rusi znajdziesz Więdugę, pod lasem Muchorowo, nad Łyną Sojkę i
                          śluzę Ustrych. Dalej w borze pod Mazuchami łąki Dziubiele i Wilczą Jamę, za
                          Wygodą "Obiad" - miejsce pod wielką choiną, pod którą jakiś król (Napoleon)
                          obiadować miał. W Kabornie: Stuki, Przecze (wysokie i nieskie), Dwórznice,
                          Łazówki, Kujawy (teraz do Klewek), Storzyski, Zdrojów, Marchwiaki, Ogrodawki,
                          Gazówki, Bagnówki, Zapowiedź; w Linowie: Kołowrót, Piaskowe Wądoły (dla
                          zachowania kartofli), Pólko, Żuławski, Siedliska, Kierz (lasek), Chełstowo,
                          Mostkowe Pole; łąki: Biele, Zameczek, Żabieńce, Siedliska, Jeziórka, Lipniaki,
                          Czarne Bagno, Porbadnik; w Klewkach Pólko."
                         • rita100 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 21.12.08, 21:31
                          W Klebarku masz: Pupstramy, Borek, Kurwik (dawniej jezioro teraz łąki),
                          Zdrojówki, Bocianek, Złotą Łaczkę, Biele, Bielowe Bagno, Skrzynkę, Orleszki
                          (Olszyny), górę Kropelkę i wyspy Lipniak Mały i Duży, Karpę w Klebarskim
                          Jeziorze; Kiestrój (spuszczone jezioro, obecnie wspaniałe łąki z kanałem
                          pomiędzy Silicami i Skajbotami), pola Linówko i Wysmukłe i lasek Dębniak; w
                          Wojtowie: Pupki, Marchwiaki, Rogostki (pola) i bagno Kociołek. W tej okolicy
                          dokonano róznych melioracji przez wysuszenie jeziora Kiestrój i zniżenie
                          Klebarskiego Jeziora Kanałem Klebarskim i wprowadzenia strugi Kośno do kanału
                          Kiermas przez jezioro Umleg Kanałem Elżbiety na Kapityny do Wadąga.
                          Dawniejsza struga Umląg jest teraz tylko rowem, jezioro Wadąg ma półwysep
                          Pelnogę. Las Kaplityniak obecnie po większej części wycięty i zamieniony na pola
                          i łąki.
                          W roku 1807 kaplityniacy zmuszeni byli dla odpłacenia długów wojskowych las ten
                          dać w zastaw miastu Wartenbork. Nadto w Kaplitynach było bagno Pelka (teraz
                          Sucha Rola) i gora Brzeźniak."
                         • rita100 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 29.12.08, 21:11
                          Lęgajny dostały niedawno osobny dworzec przy torze toruńsko-wystruckim. W
                          Jeziorku Lęgajskim są dwie wyspy, z których druga powstała przy sypaniu wysokiej
                          tamy pod tor kolei żelaznej. Góry (pod Kaplityny) Pisakowa i Szubienica. Przy
                          Zapowiedzi w polu stoi Maćkowa Kruszka (grusza).
                          Lasy: Zapowiedź (pod majątek czyli Małe Lęgajny) Mała i Duża, Stuczki, Dodatki
                          (tam od wielu lat mieszka pustelnik w pięknym domku), Ciemiak Kupny i Pański
                          (pod Szypry).
                          Pola: Gajowe, Rasztubne, Frajty ( nad drogą do Małych Lęgajn), Piaski, Jeglijne,
                          Polko, Karczmarka, Ryki, Dwórznice.
                          Bagna: Żelazne, Żydowe (pod Małe Lęgajny), gdzie Żyd w dawnych czasach zbłądził
                          z drogi, zerwał się z końmi i utonął, teraz są tam łąki, Kociołek pod Kaplityny
                          (tu się woda zbiera z pól i ginie w piasku), Olszowe Bagno i Karczma (gdzie
                          niegdyś wołarze woły poili w środku wsi).
                          Łaki: Pod Szubienicą, Duże, Długa, Torfowa, Kąty: Mały, Średni, Duży, Byczy Kąt
                          (dla tego, ktory wiejskiego byka chował), Artwesy (Małe i Duże), Sewesy, Mechacz
                          na jeziorku.
                         • rita100 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 29.12.08, 21:12
                          Pastwiska są miejscami wyborne.

                          Tu zwierza dosyć, tu bydło rogate,
                          Tu woły tuczone i owce kosmate
                          Pasą się w łąkach jałowice tłuste
                          I kozy puste.

                          Stąd ma gospodarz i sprzężą do pługa
                          Stąd ma odzieżą pan i dobry sługa
                          Stąd mięso świeże, nabiału dostatek
                          W mieszek ostatek.

                          Od Lęgajn na północ wejdziesz na Małe czyli Nowe Maruny, żartobliwe Biedowem,
                          Muchorowem zwane - dawniej może słusznie, ale obecnie przeciwnie, bo i tu

                          gęsi moc wielka w łęgu szczebiotliwych,
                          Kaczek łakomych, gulanów krzykliwych.
                          W domu obfitość sadowi się wszędzie
                          Kurów po grzędzie.....
                          Połcie też w domu z niemałą pociechą
                          Wiszą pod strzechą.
                         • rita100 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 10.01.09, 19:58
                          "Małe Maruny w pogańskim ziemstwie Gunlawki założone miały wał obronny, który
                          dziś ma nazwę "Zamek". Nad drogą pod Wartembork stała szubienica, tam gdzie dziś
                          krzyż z figurą Pana Jezusa. W polach są: Przecze (Pierwsze i Drugie), Stuki,
                          Rozgarty, w łąkach także: Rozgarty, Szaty, Zdroje, Stuki, Długie Bagno,
                          Brzozowe, Pijawki, Smugi, Torfowe Tylne, koło wsi struga Pisa, czyli Szczulik."
                         • rita100 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 10.01.09, 19:59
                          "Majątek czyli Duże Maruny - pięć kilometrów od od miasta Wartemborka - niegdyś
                          zamek wycerski, w którym się chronili chrześcijanie przed pogańskimi Prusakami i
                          Litwinami, zniszczony przez ostatnich.
                          Duże Maruny tworzyły dawniej ogromny majątek, do którego Szynowo, Tęguty i
                          Kunckajny należały. Duże Maruny mają 99 włók;
                          pola: Duże Pole, Pod Łapką, Nowiny, Biele, Igły, Nowe Pole, Borek: duże łąki:
                          Rozgarty, Smarzowy Piec (gdzie smołę palili), Pogorzela, Stawy, Duży Las, Nowy
                          Lasek; Zamkowa Góra, Bieża Góra, Mała i Duża Parowa; zdrojowe bagna: Łapka,
                          Smygi, Kępowe, Duży i Mały Kanał, Łapa i Okrągłe Jeziorko pod Lęgajny."
                         • gajowy555 Re:Jesteśwa w parafii butryńskiej 15.01.09, 14:03

                          https://www.purda.pl/images/stories/pd_warmia_w.jpg
                         • rita100 Re:Karta 15.01.09, 19:59
                          Prosta ta karta i taka no prościutkich ludzi. Barzo mi sia lejduje.
                          Dzianki Gajowy smile
                         • rita100 Re:Wartembork 26.01.09, 20:30
                          "Wartembork, miasto od Olsztyna 16 kilometrów oddalone, pomiędzy strugami Pisą i
                          Kiermasem nad Stawkiem, który założyli mnisi na dawnych Kapuśniakach.
                          Jeziora: Szyja, Pudomek, Jeziórko.
                          Góry: Szubienica (gdzieś niegdyś skazanych wieszano), Okrągła Góra, Zazdrość,
                          Święta Góra, Wysoka Gora - dwa kilometry od miasta.
                          Pola: Pod Maruny, Pod Dabrówką, Pod Łapką, Pólko, Za Rakra, Pod Folwark, Szyja,
                          Pod Gaj.
                          Za Mnichami, ktore dawniej należały do klasztoru, dziś do domu karnego: Fałęgi,
                          Różańcowa Włóka - niegdyś należała do kapelanii.
                          Łąki: Zazdrość, Krzywiertle, Załawki, Nowe Stawy, Rytych, Tryfta (pomiędzy
                          miastem a miejską cegielnią, przedtem bagno), Bycze Łąki, Szyje, Piaseczne,
                          Perwinkle, Nad Umlągiem, Chude Łaki, Kizelwiza, Rozgarty, Jeziorki, Parówki,
                          Gajowe Łąki, Mokier.
                          Lasy i bagna: Gaj, Siedem Włók - po części wycięty - Folwarski, Łąki Strużne
                          (Komorskie), Leśnicze, Olszowe, Pod Terkę, Bryteczek, Pod Ujście, Czapeleniec,
                          Czarne Jeziórko, Brzozowe Bagno, Mały Oryciek. W Folwarskim Lesie mieszka leśnik
                          miejski i jest tam miejsce dla zabaw. W Czerwonym Lesie łąki: Nad Strugą, Kąty
                          Szołtyskie, Miejskie, Gulów Kąt, Włóczne Łaki, Kolackie Łąki, Wilcze Bagno, Małe
                          i Duże Biele; tu mieszka drugi leśnik. Bór Wielki Las, Przebród, Trzcinki,
                          Parowa, Torfowe Bagno, Leśnicze Łaki, gdzie trzeci mieszka leśnik. Łapka - las
                          po większej części wyciety i parcelowany; na czterdziestu kilku miejscach
                          założono mniejsze gospodarstwa i utworzono wioskę z osobną szkołą. Przez środek
                          Łapki leci rów, niegdyś Strużką zwany."
                         • rita100 Re:Wartembork 27.01.09, 20:15
                          "W mieście Wartemborku jest sześć mostów, na jednym figury św. Rozalii i św.
                          Agaty, drugi Most Piaseczny, Krowi Most do cegielni, Trzywiertlowy do Marun,
                          Czerwony Most do Ramsowa, Gipsowski, Zupuński (połowa należy do do miasta,
                          połowa do Zupun).
                          Mokiny i Krupoliny: jezioro Umlęczyk; pola: Bolęgi, Onstuki, Magasty, Oberlofy,
                          Sampłatki, Noziny Płostaki, Dołki, Drzewne Rózgi, Stare Pole, Cztery Włóki
                          (należały niegdyś do klasztoru wrtemborskiego); łąki: Okrągłe, Borowe,
                          Seperackie, Dziadkowe, Głębokie, Nabzina, Gielek, Upałtek pod Krupolinami;
                          bagna: Karaśnik, Stękałowie, Kozie, Sampłatkowe; góry: Kozia Góra, Babilońska,
                          Kasarowa (Koszary), na której w wojnie Krzyżaków z Polakami legowisko dla
                          żołnierzy być miało; pod Krupolinami między jeziorem Kiermas i Kierzlińskim
                          (czyli Mały Arysz, czyli Ar) są ślady dwóch wielkich nasypów, wałów z czasów
                          wspomnianych wojen. Na wałach stali zbrojni żołnierze, strzegąc ukrytych tam
                          starców, dzieci, niewiast i inwentarza żywego i martwego."
                         • rita100 Re:Kierzliny i Kucbory 28.01.09, 20:09
                          "Kierzliny i Kucbory nad jeziorem Kiełdynek. Wedle starych dokumentów za czasów
                          biskupa Szembeka nazywały się Kierzliny - Duże Kierzniny a Kuchpry - Małe
                          Kierzniny. Jeziora pod Bartółty: Omłónek i Masakojtek, Strużki Ar i Kiełdynek
                          wchodzą do Pisy.
                          Pola: Polaki, Lisie Jamy, Arynkowe Stuki, Górne Stuki, Cztery Włóki, Pasterska
                          Łąka, Grodzie, Kątowe Łąki, Torfowe Bagno, Szalonkowe Bagno (szalonki są
                          ciemnomodre jagody podobne do czarnych jagód, ale większe i sprawiają zawrót
                          głowy); Sztukowe Lasy, Kierszliniak, Cztery Włóczne Lasy."
                         • rita100 Re:Tumiany 29.01.09, 20:26
                          "Tumiany.
                          Nad drogą do Bartółt Diable Bagno (około pięć mórg).
                          Góry: nad gościńcem pod Wartembork po prawej ręce jest pagórek, na którym
                          znaleziono cmentarzysko pogańskie, jak naprzeciw Zazdrosci pod Kielarami. Przy
                          owym pagórku znajduje się Wilczy Dół, gdzie niegdyś wilki chwytano. Między
                          Jeziorem Tumańskim i jeziorem Pisa jest pięć włók kucborskich należących teraz
                          do Tumian. W tych włókach znajdowalo sie dawniej jeziorko Mały Świniec. Kiedy
                          spuszczono na Kucborach jezioro Duży Świniec, zginęła woda i z Małego Świńca. I
                          są tam teraz wyborne pola i łąki."
                         • rita100 Re:Jecpark (Jedzbark) 30.01.09, 20:29
                          "Jecpark (Jedzbark).
                          Osiem kilometrów od Wartemborka. Na środku wsi przy kuźni kamienna chrzestnica
                          (chrzcielnica) od zaginionego tu kościoła. Na zachód od wioski Zamkowa Gora, na
                          której stał piękny zamek zburzony przez Litwinów w 1364 roku, którego ruiny
                          odmalowano w 1824 roku. Na dwóch innych górach są wykopane kamienie służące
                          celom wojskowym, jedna pod Prajłowo, druga pod Bartółty.
                          Jezioro Omłunek, Bagno Olszowe i Arskie Łąki.
                          W Odrytach: Dwórznice, Dumnowe, Dłużkowe Pole; jeziora: Dłużek Mały i Duży;
                          bagna: Niedźwiedziak, Delek i Kępina, Klucznik - jedenaście kilometrów, Podlasy
                          trzynaście kilometrów od Wartemborka; dla tej odległości przyłączono je do nowej
                          parafii giławskiej. Miechowski Łąki nad jeziorem Ordą należały kiedyś do
                          klasztoru w Wartemborku. Klucznik przed trzydziestu laty rozparcelowano, małą
                          wioskę Raks zaś przed czterdziestu laty niemal całą wykupiono dla majątku
                          Podlasów. Niegdyś Raks należał także do klasztoru wrtemborskiego, teraz do Giław."
                         • rita100 Re:W ramsowskiej parafii 31.01.09, 20:31
                          "W ramsowskiej parafii dokonano wielkich melioracji przez spuszczenie trzech
                          jezior i różnych oparczysk jako też przez karczowanie wielu zalesień. Mianowicie
                          wysuszono Ramsowskie Jezioro na żyzne łąki kanałem podziemnym i dwa inne
                          Dobręskie i Zaginek pod Dobręgiem. We wspomnianym kanale kryli się nasi ludzie
                          podczas ostatniego napadu Rusków. Na dalsze melioracje czekają jeszcze folwarki
                          Niedźwiedziak i Zimnowo między dwoma jeziorami i Zimnym Bagnem.
                          Nad wiekim Dadajem pod Sząflisem jest półwysep Ostry Kąt z Kręgową Górą. Lasy:
                          Borek pomiędzy Kramarowem a Ramsowem i Bynda pomiędzy Ramsowem a Wilimsem; za
                          Gipsowem: Ryczybałdy. Od majątku Kiersztanowa (ma 1400 mórg) odłączono w
                          nowszych czasach folwark Dębno."
                         • rita100 Re:W Starym Wartemborku 01.02.09, 21:30
                          "W Starym Wartemborku znajdziesz znaki dawnych wojen pod Orzechowem nad jeziorem
                          Wadąg, czyli Starowrtemborskim, podwyższony plac, na którym stary zamek zburzony
                          przez Litwinów stał i szwedzki szaniec. Wielki las darowany do wsi przez króla
                          Fryderyka nazywają Królestwem. I w Tuławkach znajdują się Zamkowa Góra i bogate
                          niegdyś lasy pod Otendorf, Tęguty i Gady. W Dąbrówce: Kociołek, Jeziorko, łąki
                          Sfarki, torfaki; las Dąbrowa z wielu dębami; w Sętalu spuszczone i wysuszone na
                          łąki jeziora pod Nowy Wierckub i pod Górne Kapki."
                         • rita100 Re:W parafii dywickiej 02.02.09, 21:25
                          "W parafii dywickiej w Ugwałdzie: bagno Helga, Jezioro Ugwałdzkie, jeziorko
                          Ciark, Lasikowa Łąka, pole Dzialiki, las Zapowiedź, Bukowina; w Róznowie: łąki
                          Stawy pod Spręcowo, Jezioro Róznowskie wysuszone na łąki, Spławy, Chrapy, Doły,
                          Grabowska Łąka, Głębok, pole Wezgłowie, Kotlina, lasy: Borki, Leszczynowy;
                          Spławy w Dągach przed kilku laty spuszczone, Dywickie Jezioro zniżone; w
                          Dywitach: Leśne Plany, Stuki, Pasternia (dawniej przed seperacją mieszkanie
                          wspólnego pasterza). Nad Helgą, Dębniak, Lipniak, Kiele Maćkowy Kruszki.

                          W Mykach: Balęgi, Przecze, Kotły; w Zalpkach: Pelnoga, Pólko, Borek, Zdrojowe
                          Łąki; w Sztołpach: Nozina, las Purchel.

                          W Kieźlinach las: Borek, Grabina, Na Galiku, Pod Ciarkami (tj. szeroka granica
                          cierniem, ciarkami zarosła); brzeg jeziora na Likuzach; w Raszągu pod Biskupcem:
                          Gębory, Kalikowskie Sztuki, Złota Góra, Zamkowa Gora, Zapowiedź.

                          Tak widzimy jedne nazwy właściwe okolicom raz i raz tylko zachodzące, drugie
                          często powtarzające się niemal w każdej wsi zwłaszcza przed separacją."
                         • rita100 Re:W parafii dywickiej 03.02.09, 20:50
                          "Wyliczyć nam jeszcze wypada w nowej w roku 1898 powstałej parafii giławskiej
                          góry, parowy, doły i łąki pod Żaburowem i Gąsiorowem, spuszczone jezioro Krzywek
                          pod Giławkami. Na drodze od Giław do Wartemborka leży nieurodzajne pole
                          Biedoszki zwane i dalej pod Wały oparczysko Olsztyniak i Kaczocha.
                          Na Wałach łąki: Pieczysko, Biela, Duża i Mała Zalewka, Księżak; brzozak i lasy:
                          Polejk, Duża i Mała Kopania.
                          W Grasku pola: Rasztubnica, Lasek ; bagna: Olszanka, Sokolanka, Kalbruch,
                          Zarazowe i Białe Bagno.
                          W Giławach pola: Szerokie, Przecze, Krzeziny, Dwórznice, Miejskie, Piwnice,
                          Wąskie, Dziesiątnice, Dabrowne, Iły, Przednie, Zdrojówki, Karaśnice,
                          Rasztubisko; bagna: Głównik, Olszonka, Chojowe, Kaczocha, Czarne, Karaśnik,
                          Kiejkutka, Biele, Brzozóg, Szymazichy, Stawiska; góry: Odrapana, Lisia, Grodza,
                          Lisionka Mała i Duża, Grobla.
                          Giławy siedzą nad dużym jeziorem Serwentem jakby gliniana oaza w piaskach
                          okolicznych pod Graśkiem, Wesołowem i Prajłówkiem."
                         • rita100 Re:W parafii purdzkiej 04.02.09, 21:24
                          "W parafii purdzkiej pola w Purdzie : Serwentki, Kawały, Spławy, Gaje,
                          Zastrużki, Warzyce, Okrąg, Barwękle (Barwinkel czy Parwęgiel - parowy węgieł);
                          łaki: Melcuch, Dzikie Łaki, Paterek; bagno: Jeglijak; góry: Dorobisz, Żal.
                          W Prajłowie: łąka Chmielnik; wybudowanie Wysmykłe.
                          W Starym Marcinkowie łąki: Sękacz, Kopańki, Żółte Bagno, Ostrów, Gogólnik,
                          Melcuch, Dzionki, Pogorzałki; las Parki; góra Wieża.
                          W Purdzie pole Wykówka; łąki: Zatoka, Długie Bagno, Biel, Kołowrot; las Kościółek."
                         • rita100 Re:W parafii biesowskiej 05.02.09, 20:21
                          "W parafii biesowskiej, w Biesowie pola: Tramki, Morgowe, Przymiarki, Dębowe,
                          Dwórznice, Lisie Jamy, Kowalski Plac, Wądoły, Polko, Krzyż, Kozia Góra, Kozie
                          Łaki, Kozi Raj, Ślepy Ostrów, Biel; lasy: Pogorzałki, Szewcówki, Wajny; w
                          Biesówku: Kamienica, Dabrowy.

                          W Zerbuniu: Robacznik, Stóżesz, Niedźwiedzieniec, Tadarówki, Purzyczki, Osiny,
                          Piecówki, Krypówki, Kalkówki, Podlasek, Perłówki, Parchan, Kołowrót, Brzozowe
                          Bagno, Wielkie Bagno, Zdrojówki.

                          W Wilimsie: Rozgart, Gasa, Gościńskie, Ziolyna, Zdrojak, Nogawicowe, Dalek,
                          Kłódkowe, Piaseczne, Mostkowe, Mósy, Zapłociowe, Kozia Gora, Bieda; jeziora:
                          Małaś, Blaszczyk.

                          W Rotflisie: Kowalskie, Mósowe, Wajny, Myszy Grunt; gaik: Zapowiednik,
                          Klejzackie Pola.

                          W Klejzaku: pola Wajnowe, Stałęgi, Merglak, Lisie Bagno, Strużki, Duże Bagno.

                          Pomiędzy Łabuchą, Klejzakiem i Rejewem są także torfowe moczary na 250 mórg
                          obszaru i poniekąd spuszczone pastwiska dla bydła.

                          W Stańslewie pod Biskupcem gdzie także od kilku lat jest osobny duszpasterz,
                          melioracja wysuszyła torfowe bagno Mojtynek, gdzie dawniej ustąpić nie można
                          było. Tak samo pod Bredynkiem w Lesie Zawadzkim są łąki fiskalne, które
                          zaopatrują najlepszym sianem wioski Bredynek, Stańslewo, Stryjewo. Przy
                          Stańslewie las Stary Lustych. Zachodnia część wsi Bredynka nazywa się Wyłuda, w
                          Stryjewie pole na wschód: Zazdrość."
                         • rita100 Re:W powiecie olszyńskim 06.02.09, 20:16
                          "W powiecie olszyńskim sprzedaje fiskus trawę na jeziornych łąkach na Pelnodze
                          pod Sząfałdem, na Pęglitach, nad Maręgiem, na Przykopskich, na Sętalskich
                          Łakach, na Dobręgu i Zaginku, na Świętajnie, pod Sabiną, na Bogdajnskich, na
                          Kiestroju i Patryckich Łąkach, na Krumzach, na Buchwałdzkich nad Łyną i na
                          innych. Oprócz fiskalnych melioracji są liczne prywatne, jak w Róznowie i w
                          Ramsowie, w Dągach itd., tak że gdzie dawniej były jeziora lub moczary
                          niedostępne lub zalane bagna i torfaki, na których szalonki, żórazie, jeżyny lub
                          inne dzikie jagody i chrzęśle rosły, obecnie najżyźniejsze powstały łaki i rola."
                         • rita100 Re:W powiecie olszyńskim 07.02.09, 19:25
                          "Szalonki - ciemnomodre, podłużne, duże jagody na suchych torfakach i bagnach,
                          na większych krzakach rosną zielono jak czarne jagody. Można je jeść, ale
                          niezbyt wiele, bo sprawiają ból głowy i wymioty. Ruski je zowią gonobobel.

                          Żórazie - żurawina, duże, czarne okrągłe jagody, rosną na oparczyskach,
                          trzęsawiskach w mchu, u dołu bialo, u góry od słonka czerwono. Dojrzałe
                          zaupełnie czarne (po rusku: klukwa). Lubią je żurawie.

                          Jeżyny - ciemnoczerwone w zakazach po rowach i lepszej roli (po rusku: brusnika).

                          Borówki (po rusku: zemlannika) - czerwone, mniejsze i delikatniejsze od jeżyn.

                          Maliny i czerwone jagody. Lud je zna, wszystkie zbiera, zaprawia lub znosi do
                          miasta na targ.

                          I to wsio z geografii Barczewskiego.
                         • rita100 Re:Geografia polskiej Warmii 09.02.09, 22:30
                          A teroz dzianki "Geografia polskiej Warmii" Barczewskiego i wydawców możem
                          poznać nazwy miejscowości na Warniji. Alfabetycznie podajo.
                         • rita100 Re:Allenstein - Olsztyn 09.02.09, 22:34
                          Abstich, Abstych alias Upstych - Łubstych
                          Adamsgut, Jedaminy - Jadaminy
                          Adamshof - Adamowo
                          Alle - Łyna
                          Allenstein - Olsztyn
                          Alt-Allenstein (Frosztant) - Stary Olsztyn
                          Althof - Stary dwór
                          Alt-Preussen al.Masuren - Stare Prusy al. Mazury
                          Allmoyen, Jemuń - Jełmuń
                          Angerburg, Węgobork - Węgorzewo
                         • rita100 Re:Bischofsburg - Biskupiec 09.02.09, 22:35
                          Balden - Bałdy, Muhle - Bełdzki młyn, Ofen - Bełdzkie piecki (Bełdzki Piec)
                          Ballingen, Baląg - Bałąg
                          Bansen, Bęś - Bęsia
                          Bardongen - Barduby
                          Bartelsdorf Gr. - Duże Bartółty, Bartołty Wielkie
                          Bartelsdorf Kl. - Małe Bartółty, Bartołty Małe
                          Bartelsdorf Neu, Nowawieś - Nowa Wieś
                          Bartenstein, Barsztyn - Bartoszyce
                          Bergfriede - Barkweda
                          Bertung Gr. - Bartąg
                          Bertung Kl. - Bartężek, Bartążek
                          Bertung Neu, Owczarnia (włączona do Bartążka)
                          Biesellen - Biesal
                          Bischofsburg - Biskupiec
                          Blankenberg - Blanki
                          Boessau Gr. - Biesowo
                          Boessau Kl. - Biesówko
                          Bogdainen - Bogdajny
                          Braunsberg, Brunsberk, Bruniewo - Braniewo
                          Braunswalde, Brunswałd - Brąswałd
                          Bredinken, Bredynek - Bredynki
                          Bruckendorf - Mostkowo
                          Bruchwalde - Bruchwałd
                          Buchwalde Gr. - Buchawałd - Bukwałd
                          Buchwalde Kl. Buchwałdzik (włączony do Bukwałdu)
                          Bukowagora - Bukowa Góra
                          Burdongen - Burdąg
                         • rita100 Re:Culm - Chełmno 09.02.09, 22:37
                          Choszczewo
                          Choszczowo Gut, Grabniak (włączony do wsi Grabowo k. Mrągowa)
                          Chorzellen - Chorzele
                          Czerwonka Gr.- Duża (jezioro Duża Czerwonka)
                          Czerwonka Kl. - Mała Czerwonka (jezioro)
                          Culm - Chełmno
                         • rita100 Re:Dietrichswalde - Gietrzwałd 09.02.09, 22:39
                          Daday - Dadaj
                          Damerau Gr. - Duża Dąbrówka - Dąbrówka
                          Damerau Kl. - Mała Dąbrówka (włączona do Dąbrówki)
                          Darethen - Dorotowo
                          Daumen - Tumiany
                          Debrong - Dobrąg
                          Dembenofen - Dąb
                          Derz - Derc
                          Deuthen - Dajtki (obec. dzielnica Olsztyna)
                          Dimmern - Dymry - Dymer
                          Dietrichswalde - Gietrzwałd
                          Diwitten - Dywity
                          Dlusken - Dłużki
                          Dluszek - Dłużek
                          Dubeningken - Dubniki - Dubeninki
                          Durwangen - Wola
                          Dziubiellen - Dziubiele (łaki pod leśnictwem Mazuchy niedaleczko Marcinkowa
                          Dzuchen - Dziuchy (obec. włączone do Przykopu)
                          Dzierzgunka - (leśnictwo nad Jeziorem Łańskim)
                         • rita100 Re:Elbing - Elbląg 09.02.09, 22:41
                          Eichenstein - Dębno
                          Eising - Isąg (jezioro)
                          Elbing - Elbląg
                          Elisenhof - Liznowy - Ostrzeszewo
                          Eylau Dt. - Iława
                          Eylau Pr. - Iławka (ob. Bagrationowsk w obw. Kaliningradzkim
                         • rita100 Re:Freuenburg - Frombork 09.02.09, 22:42
                          Fittigsdorf - Wójtowo
                          Flammberg - Opaleniec
                          Freuenburg - Frombork
                          Friedrichstadt (Kreis Allenst.) - Pokrzywy
                         • rita100 Re:Glottau, Glotowo, Głotowo 10.02.09, 20:54
                          Ganglau - Gągławki
                          Garschen Alt - Stare Garsze - Garzewo
                          Garschen Neu - Nowe Garsze włąnczone do Garzewa
                          Gayhof - Gaj
                          Gedaithen - Giedajty
                          Gelguhnen - Jełguń
                          Gehland Neu - Nowy Geląd - Nowy Gieląd
                          Gehland Alt - Stary Geląd - Stary Gieląd
                          Gehland Klein - Gielądy - Gieląd Mały
                          Gemmern Gr. - Giemry - Gamerki Wielkie
                          Gemmern Kl. - Gamerki - Giemerki - Gamerki Małe
                          Gilbing - Gilbynk - rzeka Giłwa
                          Gillau - Giławy
                          Gillau Kl. - Giławki włączone do Giław
                          Gimmendorf - Gim al. Zgniłocha
                          Glottau - Glotowo - Głotowo
                          Goettkendorf - Gietkowo - Gutkowo
                          Goldap - Gołdap
                          Goniondz - Goniądz
                          Gonschorrowen - Gąsiorowo
                          Gottken - Gotki - Godki
                          Grabowo
                          Gradda - Grada - lesniczówka niedaleczko Gągławek
                          Gradtken - Gradki
                          Graskau - Graśk - Groszkowo
                          Grasnitz - Grazymy
                          Grieslienen - Gryźliny
                          Gronitten - Gronity
                          Grunau - Grynał - Zielonowo
                          Grunmuhle - Grynal
                          Grunmuhle b. Groeslienen, Gromel - dawny młyn pod Zielonowem
                          Gusenofen - Guzowe piece - Guzowy Piec
                          Guttstadt - Gutsztat - Dobre Miasto
                         • rita100 Re:Heilsberg - Lidzbark Warmiński 10.02.09, 20:55
                          Haff Frisches - Zatoka fryjzka - Zalew Wiślany
                          Haff Kurisches - Zatoka kurońska
                          Heiligelinde - Świętolipka - Święta Lipka
                          Heilsberg - Licperk - Licpark - Lidzbark Warmiński
                          Herms - Zamensdorf - Cegłowo
                          Herth-Insel - Herta - wyspa na Jeziorze Wulpińskim
                          Hirschberg - Jedzbark - Jecpark
                          Hochwalde - Ugwałd - Ługwałd
                          Hohenstein - Olsztynek
                          Honigswalde - Miodówko
                         • rita100 Re:Johannisburg, Jańsbork, Pisz 10.02.09, 20:56
                          Jablonken - Jabłonka
                          Jacobsberg - Jakubowo
                          Jadden - Gady
                          Johannisburg - Jańsbork - Pisz
                          Johannisthal - Janistal
                          Jomendorf - Jondorf - Jaroty
                          Jonkendorf - Jonkowo
                          Josefshof - Józefowo
                         • rita100 Re:Konigsberg - Królewiec 11.02.09, 20:10
                          Kaemmersdorf - Kamajzy - Komorowo
                          Kadmedien - Katmedy - Kocibórz k. Reszla
                          Kainen - Kajny
                          Kalborno - Kaborno
                          Kalborno Muhle - Kaborno Młyn
                          Kaletka Alt. - Stara Kaletka
                          Kaletka Neu - Nowa Kaletka
                          Kapkeim Ober - Górne Kapki - Kabikiejmy Górne
                          Kapkeim Unter - Dolne Kapki - Kapikiejmy Dolne
                          Kaplitainen - Kaplityny
                          Kathreinen - Katrejny - Kojtryny
                          Kellaren - Kielary
                          Kernos See Gr. - Duży Kiernoz (jezioro)
                          Kernos Kl. - Mały Kiernoz (jezioro)
                          Kestroi - Kiestrój
                          Kirmass - Kiermas (rzeka)
                          Kirschbaum - Kierzbuń
                          Kirschdorf - Kierztanowo
                          Kirschlainen - Kierzliny
                          Klaukendorf - Klewki
                          Kleeberg Gr. - Klebark Duży - Klebark Wielki
                          Kleeberg Kl. - Klebark Mały
                          K.Kleisack - Klejzak (Zarębiec)
                          Klimkowo
                          Klutznik - Klucznik
                          Kubulten - Kobułty
                          Kockendorf Alt - Stary Kokendorf - Stare Kawkowo
                          Kockendorf Neu - Nowy Kokendorf - Nowe Kawkowo
                          Kolno
                          Koeslienen - Kieźliny
                          Kolacken - Kołaki
                          Kolpacken - Kołpaki
                          Konigsberg - Królewiec
                          Kortau - Kortowo
                          Kosarken Gr. - Duży Kozark - Kozarek Wielki
                          Kosarken Kl. - Mały Kozark - Kozarek Mały
                          Kosno - Kośno
                          Krakotin - Krakotyn (łąki)
                          Kramarka - Kramarki
                          Kraemersdorf - Kramerowo - Kromerowo
                          Krokau - Krokowo
                          Kronau Gr. - Kronowo
                          Kronau Kl. - Kronówko
                          Kroplainen - Krupoliny
                          Krummsee - Krumzy (łąki)
                          Kudippen - Kudypy
                          Kuntzkeim - Kunckajny - Droszewo
                          Kurken - Kurki
                          Kutzborn - Kucbory - Studzianek
                         • rita100 Re:Loetzen - Lec - Giżycko 12.02.09, 19:51
                          Labens - Łabędź
                          Labuch - Łabucha - Łabuchy
                          Langsee - Długie jezioro (na terenie Olsztyna)
                          Languth - Lęguty - Languty
                          Lansk See und Dorf - Łańsk, wieś Rybaki
                          Lanskerofen - Smolniki - Łański Piec
                          Lapka - Łapka
                          Layss - Łays - Łajsk k. Butryn
                          Legienen - Leginy
                          Leissen - Lejsy - Lajsy - Łajsy
                          Lemkendorf Gr. - Lamkowo
                          Lemkendorf Kl. - Lamkówko
                          Lengainen - Lęgajny - Łęgajny
                          Lengainen Gut - majątek L
                          Leschienen Gr. - Lesiny
                          Leschno Gr. - Leśno - Leszno
                          Leschno Kl. - leśnictwo L
                          Leynau - Linowo
                          Liebenberg - Klon
                          Lindenwalde - Lipowo
                          Lipowietz - Lipowiec
                          Locken - Łukta
                          Loebau - Lubawa
                          Loetzen - Lec - Giżycko
                          Loszainen - Lężajny - Łężany
                          Lomza - Łomża
                          Lonk - Łąki - Łączki
                          Luebeck - Lubeka
                          Lykusen - Likuzy - Likusy
                         • rita100 Re:Marienburg - Malbork 12.02.09, 19:53
                          Mahrong - Marąg - Morąg
                          Marong - Marąg (łąki miedzy Unieszewem a Pęglitami)
                          Makrauten - Makruty
                          Mallschowen - Małszewo
                          Manchengut - Mańki
                          Maransen Kl. - Maróżek - Marózek
                          Margrabowa - Olecko
                          Marienburg - Malbork
                          Marienwerder - Kwidzyn
                          Maraunen Gr. Kl. - Maruny Duże, Małe
                          Masuchen - Mazuchy
                          Mauden - Majdy
                          Mendrienen - Mendryny - Mędryny
                          Mensguth - Dźwierzuty
                          Mertinsdorf Alt - Stare Marcinkowo
                          Mertinsdorf Neu - Nowe Marcinkowo
                          Micken - Myki
                          Mittelgut - Mytelki - Śródka
                          Morken - Mierki
                          Mohrungen - Morąg
                          Mokainen - Mokiny
                          Mondtken - Montki - Mątki
                          Mossong-See - Mosąg (jezioro)
                          Munsterberg - Nisztembark ( Cerkiewnik )

                          zauważcie , dwa razy jest Morąg
                         • rita100 Re:Neidenburg - Nibork - Nidzica 12.02.09, 19:54
                          Nagladen - Naglady
                          Nassen - Nasy
                          Nattern - Naterki
                          Nautsch - Nałcz jezioro
                          Neberg - Niborg - Nibork
                          Neidenburg - Nibork - Nidzica
                          Nerwigk - Nerwiki
                          Neu-Bartelsdorf - Nowawieś - Nowa Wieś
                          Neudims - Najdymowo
                          Neumuhle - Nowymłyn - Nowy Młyn
                          Nickelsdorf - Nikielkowo
                          Nussdorf - Orzechowo
                         • rita100 Re:Osterode - Ostróda 12.02.09, 19:56
                          Obiad - miejsce w lesie niedaleko Wygody
                          Odritten - Odryty
                          Okull-See - Ukiel (jezioro)
                          Ortelsburg - Szczytno
                          Osterode - Ostród - Ostróda
                          Ostsee - Bałtyk
                          Ottendorf - Otendorf - Radosty
                          Ottern Gr. - Otry
                          Ottern Kl. - Oterki (włączone do wsi Otry)
                         • rita100 Re:Passenhein - Pasym 12.02.09, 19:57
                          Parlosen Gr. - Duża Parleza - Parleza Wielka
                          Passarge - Pasarya - rzeka Pasłęka
                          Passenhein - Pasym
                          Pathaunen - Pajtuny
                          Patricken - Patryki
                          Patricken Neu - Nowe P. (włączone)
                          Paudlung - Pudląg
                          Paulsgut - Południewo (majątek w pobliżu Nerwiku)
                          Pelnoga (półwysep na Jez. Wulpińskim)
                          Penglitten - Pęglity
                          Persing - Brzeźno - Brzeźno Łyńskie
                          Piestkeim - Pistki
                          Pirk - Perk - Pirki - Kierzbunek
                          Plautzig - Pluski
                          Plautzig-See - Pluszne jezioro
                          Plutken - Płotki - Plutki
                          Podlassen - Podlasy - Podlasen- Podlaza -Podlazy
                          Podleiken - Podlejki - Polejki - Podlejki
                          Polleiken - Polejki - Pulejki
                          Polen - Polska
                          Pomesanien - Pomezania
                          Posorten - Pozorty
                          Preussen Ost - Wschodnie Prusy (książęce)
                          Preussen West - Zachodnie Prusy (królewskie)
                          Prawdzisken - Prawdziska
                          Preylowen - Prajłowo - Prejłowo
                          Preylowen Muhle - Prajłówko (włączone do Prejłowa)
                          Prohlen - Prole - Próle
                          Przykop - Przykop
                          Przykop Kl. - Jaśniewo
                          Pulfnick - Pelnik
                          Pupkeim - Pupki
                          Purden Gr. - Purda
                          Purden Klein - Purdka
                          Purden Muhle - Zapurdka
                          Pustnik - Pustniki
                         • rita100 Re:Queetz - Kwiec - Kwiecewo 13.02.09, 21:08
                          Queetz - Kwiec - Kwiecewo
                          Quidlitz - Silice
                         • rita100 Re:Rastenburg-Rastembork-Kętrzyn 13.02.09, 21:10
                          Ramsau Gr. - Ramsowo
                          Ramsau Kl. - Ramsówko
                          Ramuck - Ramuk - Ramuki
                          Rapatten - Rapaty
                          Ramten - Rasząg
                          Rastenburg - Rastembork - Kętrzyn
                          Rax - Raks (łąki w poblizu Jedzbarka)
                          Redigkainen - Redykajny
                          Rehberg - Rejewo
                          Rentienen - Rentyny
                          Reuschhagen - Ruszajny
                          Reussen - Ruś
                          Rykowitz - Rykowiec
                          Rittebalde - Ryczybałdy - Rycybałt
                          Rochlack - Ruchławki, Rochlawki - Rukławki
                          Roessel - Reszel
                          Rosgitten - Roźgity - Różgity
                          Rothfliess - Rotflis - Czerwonka
                          Rudzisken - Rudziska
                          Ridbach - Rydbach - Rzecki
                         • rita100 Re:Sensburg-Ządzbork-Mrągowo 13.02.09, 21:11
                          Saborowen - Zaborawo - Żaborowo - Zaborowo
                          Sadlowo - Sadłowo
                          Salbken - Zalpki - Zalbki
                          Samland - Sambia
                          Sarong - Sarąg (jezioro)
                          Samlack - Sąpławki - Zamlówki - Samławki
                          Samplatten - Sąpłata - Sapłaty
                          Schattens - Szatanki
                          Schaustern - Siostry - Szałstry
                          Schiemanowen - Szymanówka
                          Schilla - Sila - Szyla (Siła, część wsi Sząbruk)
                          Scheufelsdorf - Tylkowo
                          Scheufelsdorf Muhle - Tylkówko
                          Schillings - Szelągowo
                          Schippern - Szypry
                          Schedinnek - Śledynek (jezioro)
                          Schlesien - Ślązk - Śląsk
                          Schoelitt - Szelity - Skolity
                          Schmolainen - Smolany - Szmolajny - Smolajny
                          Schoenau - Szynowo
                          Schoenbruch - Sząbrucha
                          Schoenbruck - Sząbruk
                          Schoeneberg Alt - Sząbarg - Wrzesina
                          Schoeneberg Neu - Porbady
                          Schoentelde - Sząfald - Unieszewo
                          Schoenfliess - Sząflis - Dadaj
                          Schoenwalde - Sząwałd - Szczęsne
                          Seeburg - Zyborg - Jeziorany
                          Sensburg - Ządzbork - Mrągowo
                          Skaibotten - Skajwoty - Skajboty
                          Soika-Muhle - Sojka - Sojka
                          Schwedrich - Świaderki - Swaderki
                          Schwentysee - Święte (jezioro)
                          Sellwa - Sełwa - Selwa
                          Soldau - Działdowo
                          Sombien - Ząbie
                          Sooben - Coby - Zajączkowo
                          Sophienhof - Zofijówka
                          Sorquitten - Sorkwity
                          Spiegelberg - Spręcowo
                          Stabigotten - Stawiguda
                          Stabigotten Neu - Ćwikielnia (Nowa Stawiguda, włączona do Stawigudy)
                          Stabigotten Kl. - Zarośle (włączone do Stawigudy)
                          Stanislewo - Stańslewo - Stanclewo
                          Steinberg - Sztembark - Łomy
                          Steinkienen - Stękiny
                          Stolpen - Sztolpy - Słupy
                          Striewen - Stryjewo
                          Suessenthal - Sętal
                          Surmowen - Surmówka
                          Surmowen Kl. - Mała Surmówka włączona do Surmówki
                         • rita100 Re:Tannenberg-Sztymbak-Grunwald-S tębarki 13.02.09, 21:12
                          Tafelbude - Tafelbuda - Kątno
                          Tannenberg - Sztymbak - Grunwald - Stębarki
                          Tengutten - Tęguty
                          Tenkitten - Tękity (w obwodzie kaliningradzkim)
                          Thomareinen - Tomaryny
                          Thomsdorf - Tomaszkowo
                          Thorn - Toruń
                          Tollak - Tuławki
                          Trinkhaus Gr. - Trękus
                          Trinkhaus Kl. - Trękusek
                          Trautzig - Track
                          Trojan
                          Turnitz - Turnic
                          Tykocin
                         • rita100 Re:Ukta 13.02.09, 21:14
                          Ukta (Kr.Johannisbrg) - pow. Pisz
                          Urbanka (wyspa)
                          Ustrych (jezioro)
                         • rita100 Re:Vierzighuben Alt - Stare Włóki 16.02.09, 21:12
                          Vierzighuben Alt - Stare Włóki
                          Vierzighuben Neu - Nowy Wierckub - Nowe Włóki
                         • rita100 Re:Wartenburg-Wartembork-Barczewo 16.02.09, 21:14
                          Wadang - Wadąg
                          Wallen - Wały
                          Warkallen - Warkały
                          Warschau - Warszawa
                          Wartenburg - Wartembork - Barczewo
                          Wartemburg Alt - Stary Wartembork - Barczewko
                          Wehlau - Welawa - Iława nad Preglem - Znamieńsk nad Pręgołą w ob. kaliningrackim
                          Weichsel - Wisła
                          Wemitten - Wymój
                          Wengaithen - Węgajty
                          Wengojen - Węgoje - Węgój
                          Wessolowen - Wesołowo
                          Wienduga - Binduga, lesnictwo koło Rusi
                          Wieps - Gipsowo - Wipsowo
                          Wilims - Wylims - Wilimy
                          Wilhelmsthal - Wylimowo - Wilimowo
                          Willenberg - Wielbark
                          Wolka Gr. - Duża Wolka
                          Wolka Kl. - Mała Wolka
                          Woppen - Wopy (włączone do Brąswałdu)
                          Woritten - Woryty
                          Wormditt - Orneta
                          Wulping - Wulpynk - Jezioro Wulpińskie
                          Wuttrienen - Butryny
                          Wuttrienen Neu - Nowe Butryny - Chaberkowo
                          Wygoda
                          Wyranden - Wyrandy
                         • rita100 Re:Zazdeosz - Zazdrość 16.02.09, 21:16
                          Zabrodzin - Zabrodzie
                          Zawadden - Zawady
                          Zazdeosz - Zazdrość
                          Ziegenberg - Koziagóra - Kozia Góra
   • gajowy555 Re: Jak ksiądz z Brąswałdu nazwy łąk spisał 11.02.09, 21:16
    lelo58 napisał:

    > https://bi.gazeta.pl/im/9/6060/z6060849X.jpg


    Jó, tyż am kupsiuł ta ksiójżka i am kokanti, co am kupsiuł. To je fejn ksiójżka
    i nie brok dudków szporować smile
    • rita100 Re: Jak ksiądz z Brąswałdu nazwy łąk spisał 11.02.09, 21:20
     Mniana mniejscowości może napisisać , boć to sia kedajś przydo, coby w ksiójżce
     nie sznupać, kedim przi kómpjuterze.
     To je nolepsza ksiójzka no mniejsowych, możesz tero rejzować po Warniji wink
     • gajowy555 Re: Jak ksiądz z Brąswałdu nazwy łąk spisał 11.02.09, 21:38
      Jó, fejn co mniana mowam, jano jo myślam, co i no turystów to sia wciórko
      przyda. Tlo czy nie bandó szporować, bo ksiójżka siuła kostet...
      • rita100 Re: Jak ksiądz z Brąswałdu nazwy łąk spisał 12.02.09, 19:50
       Te mniana mniejscowości no noju jest, bo mym ziele lygend łopoziadawa, a przecie
       brok ziedzieć dzie akcyja sia dzieje. Tero mozna jiść tropami. Bo mniana só i po
       warnijsku i polsku i po mnieniecku.
       Jo mom pytanie cy te wciórkie mniana só some warnijskie ? Cocik mi sia nie mysli.
       • rita100 Re: Jak ksiądz z Brąswałdu nazwy łąk spisał 18.02.09, 17:16
        Tero brok pomysleć ło lygendach w tych mniajscowościach, a gwołt tam sia działo
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka