Dodaj do ulubionych

Seeburg-Zybork-Jeziorany

07.01.09, 21:50
https://schlesien.nwgw.de/foto/albums/userpics/30%202%20Bahnhof%20Kopie.jpg
A toś ma za chućko nalozła,ziysz chto to je?To je Lelo,tlo nie tyn lorbas w
bziołym ancugu tylko tyn z bełkam w kapelunie.Tyn sztynol to je Matyjos mój
syn,wciórkich Woju zapraszom na szpacyrek po kedajszych Jezioranch,bo ziysz ma
tu wciórkie znajom,ja jestem barzo wichtig jeziorański kupsiec,my so tero na
jeziorańskim bonufie,bandziewa z synkam slypsiyc ło chtórej bandzie w
poniydziołek cug do Bziskupca do poziatu,bo mój lorbas łuz szule jeziorańsko
łukończuł ji brok go dali łuczyć,jo mu poziedowałem,jek sia jnie bandziesz
łuczuł to bandziesz łu majóntkarza robziuł za kuczere,to łon goda co bandzie
tero mnioł ksijzki za bruderka,łobaczywa.
Obserwuj wątek
  • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 07.01.09, 22:27
   Lepsi łostańta w Jezioranach,łobaczta siuła sniyga tero mowam,ni mowajom w
   czerwonce taki lokomotivy co Woju z jeziorańskiego bonufa wycióngnońć
   [img]https://schlesien.nwgw.de/foto/albums/userpics/thumb_35%202%20Winter%20Lokomotive%20Kopie.jpg[img]
   • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 07.01.09, 23:35
    A psiorun go tam ziy czy za dziywkami furo,jo za barzo mowam gyszeft na gozie ji
    go za gwołt nie achtuje,jek łu noju bandziesz to go sia spytoj,łon Tobzie
    pozie,łon nie je nogorszy,mowam w Jezioranch gorszych eszcze lorbasów.A sia
    pytosz co jo przedaje,a poziym Tobzie wciórko,noziancy no gburów goździ,ciasem
    cyment,dekówke łostatnio am kupsiuł w Rejchu kupny gnój ji tyż fejn psianiundze
    am zrobziuł,mowam łuz gwołt łuszparowane,datemu Woju do Jezioran
    zaprosiułem,byśta łobaczyli jek sobzie żujem a tero sia łodziytom bo eszcze brok
    z mojem buchalterem pogodać.
    • gajowy555 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 08.01.09, 10:56
     Jó, nolepsi sia noju lejduje, co Lelo bandzie rechnungi płaciół, tak mym łostaniewa w tam Seeburgu na dłuży. Tlo daczamu eśta kedajś nie godali, co lada ze dekówkam mowata i cymentam. To jo by łu Waju kupał, jek am chałupa stazioł smile
     Kupnygo gnoju nie brukujewa, mowam rychtyczny, na gburstwie żywizny gwołt, to i rychtyczny gnój sia nojdzie.
     A ślypsiajta tygo Woju lorbasa, coby ksiójżek gwołt czytoł i do bziskupieckiygo gimnazyjum dostoł sia, a kuczeram nie łostoł, bo teroz wciórkie ołtami śmigajó, tak furmonoziu tlo kóniami mechanicznymi powozić łoddo.

     Tek teroz czkawam na na splytki ze Jezioran smile
     • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 08.01.09, 12:28
      Jo to fejn co lostajeta,tlo nie ziam,mocnosta rejzo lumordowane,jek
      robziym?,prosto do hotelu ji do korczmy do mniasta czy sobzie
      szpacyrkam pojedziem ji sobzie posliypsiyta co my tu mowam w
      jezioranach kele sztrosy na bonuf.Lelo-zacny kupsiec
       • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 08.01.09, 19:58
        Łostajewa, łostajewa eszcze w Seeburgu. Seeburg, bo godawa ło tych ciasach.
        Ópa Lelo, eszcze pewno nie ziedzioł co to bandó Jeziorany, ani sztynol Matyjos.
        A słuchajta, tan bonóf to eszcze taki je ? Taki som.
        Ziyta jeki psiankny urok majo stacyjli warnijskie. Jedyne stacyjni dzie eszcze
        je w nich dusza.
        • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 08.01.09, 20:01
         Słuchojta, ma sia tak lejduje tan kuntek, co co silke zaglóndam i myśle. Bo taki
         łobrazecek siuła mówzi.
         A jesli mowam Lelo to łón juz ziy, ło czam tan łobrazecek goda.
         To sia pytom - po jakamu Ópa Lelo ze swojam lorbasem goda ?

         A tero co do dziywek, to tak to w Prusiech buło:
         Ziam bo Mazur z Bartonga kedajś łopoziadał, ze po prowdzie tak godali zawdy -
         dziywki, bo łóne rzeczywiscie take bułi, a z łopozieści eszcze jinszych to łóne
         pewniakiem take bułi. Datemu Lelo, zawdy godoł synoziu, coby zdaleczka łomijoł
         baby, bo to w nich taki psieron siydzi, a juzci w ciasie żniw....
         • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 08.01.09, 20:03
          Czyli Ópa Lelo buł kupcam. Mnioł w Seeburgu ledy z różnistymi pachrajstwami.
          Dawni barzo ziele buło lad z jek to sia goda - szwarc, midło i powidło. Jo to
          nie godam coby szpetnie powiedzieć, ale tak tedy przecie buło. Eszcze take ledy
          pamnientam. Nazywali take ledy najcziajście z mniana właściciela. Jek brok buło
          kupać jekie korki do gónsiora, kedym zino w gójsorze robilim to óma do ma:
          - smykoj no do Szura, kup...

          Pamnientom, jek przedawca z ledy z gwoźdźiami jadoził sia kedy prziszło
          jinwentaryzacyje robzić. Goda mi tak kedajś - Pani, siuła jo musiał tych
          goździków porachować, ni mo pani pojancia, łot i takich drobniusich prazie jek
          łokruszki smile
          • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 08.01.09, 20:04
           A nobarzi to mi sia lejduje ta dafmaszina w śniygu. 1928 rok. Jek to fejniście
           wyglónda, a taki łobrazecek tero nie jidzie nikaj łobaczyć.
           Lelo, to je przepsiankny zidok. Jek i chto taki łobrazecek zrobziuł ?
           • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 08.01.09, 20:56
            Ziytojta moje mnili,no ni mowa dzisioj za gwołt ciasu,tlo am z roboty nazod
            prziyloz,bziołka goda shoping,dzisioj do noju ło 11 w nocy kamrat z Londonu
            przyciójgnie,tlo rok buło do lady liyźc,kupsilim miajsko z kokoszy,ji
            jojka,mliyko no Lela ji buterke do chliyba,wciórko my kupsili.
            Nopsiyrw to brok Woju poziedziyć da czemu ło tech kezioranach bandziem godać,a
            datemu co jo am tamoj mniezkał w rokach 63-73 ji wciórko tam je moje,wciórko
            znom,kożdy kóntek to Woju wciórko pokaża.Lelo-kupsiec ze Zyborka
            • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 08.01.09, 21:13
             Jo tak myśla, co możem sia zatrzymać w kezioranach, coby lepsi poznać.
             To Lelo, mosz pewno eszcze jekieś łobrazecki z Jyzioran. A moze noma pozisz ło
             sójsiadach tyż. A jek to sia stalo co tam yś mnieszkoł ?

             Gość w dóm Bóg w dóm - brok po polskamu przyjóńć kamrata i nie tlo gwołt jadła
             wyrychtować ale tyż coś potoknóńć trza.
             A jutro psiónteczek - ni mo pracy łu woju ? Śwano jekie ?
             • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 08.01.09, 21:47
              Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
              Jeziorany alboZybork,niem Seeburg,miasto,pow.reszelski,w pobliżu kilku jezior,od
              których imię wzięło,na bitym trakcie wartemborsko-licbarskim i bisztyńskim,2mile
              od stacyi kolei żel.w Biesowie,2i pół od Wartemborka,/to wydanie Słownika jest z
              końca 80-tych XIX w,wtedy stacji jeszcze nie było/blisko granicy olsztyńskiego
              powiatu.Okolica ta z natury jest bardzo obronna z powodu jezior wielu,gór i
              lasów pobliskich.Mieszk.2930,przewaznie katolików,cegielnia,sąd
              okręgowy,ST.poczt.i telegr
               • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 08.01.09, 22:19
                łoł, dech zapsiera taki mrozisty zidok. Jek tak szpacyrujewa to, poziam ło takim
                słynnym fotografie Wieliczko. Tako splytke, pewno nie znota, ale poziam.
                To tak buło i to buło w Brazylii, tam taki ukrop, gorónc, ludzie sia poco i tedy
                pokazali tam ludziom na bilbordach taki łobrazecek co Lelo pokazał i żiyta co,
                jek ludzia to łobaczyli to tak jam sia chłodnaso na syrcku zrobziuło co zaro ta
                fotka zdobyła psiyrszo nagroda w konkursie w Brazyli.
                Kozdy sia pytoł - kaj takie mrozisko ?
                I wsziści Brazylijczycy łod tyj pory znali Mazury i Warmie i jich aleje
                szczepów. Tak to Wieliczko stał sia sławny na caluśkim śwacie. Tak sławny jek
                Ópa Lelo- kupsiec ze Seeburgu smile

                To eszcze szpacyrujewa dali......
                • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 08.01.09, 22:49
                 A Ty znasz Wieliczke?Mieczysława?łón tyż je noju z Łolsztyna,łón mnieszkał
                 kedajś kele lasa przed Dywitami,barzo fajno mnioł chałpe,nad samam
                 Wadungiem,kiele tygo mosta co Klossa nagrywali łon mnieszkoł,tero nie ziam czy
                 eszcze tamój mnieszka.Mnioł dwóch szurków,takiech lorbasów,jedan to jek bocza
                 sia łuczuł na segelbocie pływać na jyziorze Krzywym
                 • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 08.01.09, 22:58
                  https://schlesien.nwgw.de/foto/albums/userpics/35%203%20Winter%20Denkmal%20Kopie.jpg
                  A tu sobzie łobacz to je Denkmal,łón buł kele smantorza,gwołt buło takich
                  Denkamli w całych Łostprojsach ji w zioskach ji w mniastach,to robziyli po
                  Psiyrszy Wojnie na pamnióntke zabziytych sołdatów ji ruskich ji mnieckich,kele
                  murka smantarnego eszcze só kwatery ruskich ji mnieckich sołdatow.Łu noju buła
                  bzitwa w 1914 roku,kele Zerbunia,tam je tyż smyntorz,jek najda łobraziki to
                  jutro ciepne.Po wojnie wciórkie denkmale porozbziyjali,bo godali co brok
                  mnieckie ślady łusunóńć
                  • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 08.01.09, 23:14
                   Oj, ło zilku mowa, a zilk lof !
                   Prazie am cytom Wiecherta "Pani majorowa" i tam na psiyrszych stronach psisze ło
                   takim człozieku co po dwóch latach nazod do dómu wrócił i polaz taki łumenczuny
                   po powrocie, bez te bagna do Denkmalu coby dłutem zniszczyć swoje nazwisko, bo
                   mysleli co umer.

                   I ani jedan dankmal sia nie łostoł ? I ani jednego nazwiska nie zapisali ?
                   Ano buł taki cias po tyj wojnie co slady mnieneickie szpetnie sia kojarzyły.
                   Przecie ziysz Lelo, co w Prusach wojny ni buło, jeno wojna po wojnie.
                   Przyjechali ludzie żeby zajóńć plac i usunóńć ślady coby jam nie przybaczałi.
                   Tak psychologija tłumu je po wojnie.
                   • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 09.01.09, 14:25
                    Só eszcze te denkmale po zioskach,tlo łóż nimo tytołów,pozabzierali tablice,a
                    ciasem ludziska nie ziedzom co to buło,ciasem to buł prosty kanień ji na niem
                    tabliczka,je taki we Frączkach,eszcze bocza co w Tuławkach,a tyn na łobrazeczku
                    je w Botowie/Bottau/tlo 2 km za granicom Warniji kele Bziskupca
                    https://photos.nasza-klasa.pl/1574641/178/main/ee82e86f30.jpeg
                    to fotke wziunem łod moji koleżanki,brok zadzwónić ji przeprosić,nie godajta ło tam
                    rita100 napisała:

                    > Oj, ło zilku mowa, a zilk lof !
                    > Prazie am cytom Wiecherta "Pani majorowa" i tam na psiyrszych stronach psisze ł
                    > o
                    > takim człozieku co po dwóch latach nazod do dómu wrócił i polaz taki łumenczuny
                    > po powrocie, bez te bagna do Denkmalu coby dłutem zniszczyć swoje nazwisko, bo
                    > mysleli co umer.
                    >
                    > I ani jedan dankmal sia nie łostoł ? I ani jednego nazwiska nie zapisali ?
                    > Ano buł taki cias po tyj wojnie co slady mnieneickie szpetnie sia kojarzyły.
                    > Przecie ziysz Lelo, co w Prusach wojny ni buło, jeno wojna po wojnie.
                    > Przyjechali ludzie żeby zajóńć plac i usunóńć ślady coby jam nie przybaczałi.
                    > Tak psychologija tłumu je po wojnie.
                 • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 08.01.09, 23:00
                  Nie, nie znom Mieczysława Wieliczke. Jo am tyż w Wieliczce mnieszkoła to tak
                  skojarzyłam i pamiętałam. Tlo am łoglóndała jygo fotki na jinternecie i pocytoła
                  troszke co łón taki śwatowy fotograf Warmii i Mazur. Jego fotki z krajobrazami
                  wygrywajo konkursy, a tan jedan to mi utkwił w głowie. To je śwatowy człoziek.
                  Może nojde dzieś, to Ci pokoze.
    • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 10.01.09, 15:59
     A tu mowam smantorz kele Zerbunia sołdatów zabziytych w bzitwie w sierpniu
     1914,łobaczta co łuż mowam kwatery ruskie ji mnieckie,jek kedajś,łuz tero mowam
     szacunek no śmierci sołdatów,siuła ciasu brokowaliśwa coby to zmniarkowć.
     • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 10.01.09, 19:48
      Jek to sia goda, cias leczy rany. Nie lekko buło i tym i tym i eszcze być pod
      dyktaturo ZSRR. Tero cias na móndrość i pokolenia, co ciasu wojny nie
      pamnientajó i oby wysiłki szłi no wzajemne porozumienie, pamięć o przeszłości.
      Tero gnoty jinszych ludzi bandó tyż lygac na tej ziamniczce.
         • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 13.01.09, 11:42
          Ziytoj Gajowy,tlo"Marysienka"je we Bziysztynku,a łu noju buł"Wiarus"
          Ni mowam za gwołt ciasa tero bom buł w Szkocyji,wczera zieczoram curyk
          am przyjechoł ji tera brok liyźć do roboty.To sia łodziytowuja,bande eszcze
          ciepał łobraziki z Jezioran tlo jak bande mnioł ziancy ciasu
           • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 13.01.09, 12:08
            Bande zieczoram tlo ło 9 łu Woju bandzie uż 10 a eszcze brok bandzie kamrata co
            z Londonu zcióngnoł na bonuf ółtem łodstaziyć.Jek bandzie cias to sobzie
            pójdziewa do Gambrinusa,Rite łostaziym w hotelu a my
            bandziewa psić psiwo grać w kręgle łu Gambrinusa a jak bando moje kamraty to ji
            w szkata grać bandziewa
            https://schlesien.nwgw.de/foto/albums/userpics/27%201%20Bahnhofstra%C3%9Fe%20Gambrinus-Halle%20Kopie.jpg
             • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 13.01.09, 12:27
              A daczemu chceta ma łostazić w hotelu, jo i tak tamój nie wysiedze smile
              Tyż puda w krangle pograć, abo w bilard.
              Jek to Lelo szkotam sia noma lostał po taj rejzie do Szkocji wink)))
              Pamnientata te lołny szkockie ?
              • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 16.01.09, 09:30
               Uż nie rycz Rita zabzierzem Ciebzie,tlo cobys potam nie godała,ziysz co robzi
               gbur jek sia psiwa łużre.Bando coś Tobzie gadać,zaczepsiać,a jo tyż blut mowam a
               nie wode,ji sia moge zjadozić jek chtóren bandzie co brzidkiego godał do mojich
               byzuchów,to bandzie jojta.Szczajście co bandzie Gajowy,ło noju barzo łuważajo
               jek chto mo flinta ji zielóny kapelón ze zielónom montewkom.A tera sobzie
               łobaczta kaj buła za kumuny korczma"Wiarus"
               • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 16.01.09, 09:36
                Kiej by my poszli prosto to rychtik do kościoła by my doszli,tlo noma brok liyźc
                nazod bez rzyke Symsarne,byżwa łobaczyli noziutkóm remnize kaj só
                strażoki-łużyroki co sznapsa psijo w szkata grajom a gburstwo sia poli,a eszcze
                mojo szule łobaczyta kaj Lelo psiyrsze cygarety palół.A do mniasta bandziem
                curyk liyźć kele psiekarni.
                https://schlesien.nwgw.de/foto/albums/userpics/16%202%20Bahnhofstra%C3%9Fe%20Kopie.jpg
                  • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 16.01.09, 09:45
                   A to je moja szula,a kelu szuli buła szmida ji buł kowal tak jek zidziyta tyn
                   furwerk,tam bół kowal,zawdy am slypsiył na tyn łogań ji jek łon to żelazo
                   zawzijał na kowadle ji kónie bocza eszcze ji gwołt
                   gburów.https://schlesien.nwgw.de/foto/albums/userpics/22%202%20Volksschule%20Kopie.jpg
                   • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 16.01.09, 14:14
                    lelo58 napisał:

                    > A to je moja szula,a kelu szuli buła szmida ji buł kowal tak jek zidziyta tyn
                    > furwerk,tam bół kowal,zawdy am slypsiył na tyn łogań ji jek łon to żelazo
                    > zawzijał na kowadle ji kónie bocza eszcze ji gwołt
                    > gburów.

                    Keby eszcze buł kowal to i kóni byli i kuligi bi bułi. I jek w kecie ognwo za
                    ogniwem smyko. Tero mowam masziny i kónie maszinowe.

                    Lelo, śtrasznie psiankna ta szula, taka ziylgachna. łóna mi przybacza szkoły
                    tysiónclecia - pamnientata tysiónc szuli na tysiónclecie .
                    I to w Jezioranach taka szula ? Tan Seeburg to zielgie mniasto musiało być, ni
                    jaka zioska jek godata. Taaaaka szula.
                    A dawni szule tyz sia jeko mnianowało ?
                    W mojej gwarze uczniaki godali na szule - buda smile
                • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 16.01.09, 14:03
                 To noczy co w Jezioranach je kościół. Ale ni tandy droga badzie, bo Lelo bzierze
                 noju na remiza, bez mostek na strudze Symsarne dojdziem do remizy. Ti jidziem
                 bez te zakamarki, bez sztrase dzie stojó dómy jek kamnienice. Jedan przi drugam,
                 a mniandzy niami sztrasa. Słóneczko tam ni dochodzi, bo cosik wónskie só te
                 sztrasy, prazie jek w Krakozie.
                 W nocy to rychtycznie można sia strachać.
                 Gajowy, daj pozor, bo dzies sia tu lof łobraca Lelo. Moze w tych wrotach stoji
                 mniandzy dómami ? wink
               • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 16.01.09, 13:54
                Już nie rycza, bo ziam co ło ma bysta nie zaboczuli. Nie trapś sia tak, jo z
                łozyrokami umia godać. Mom jich gwołt w pracy. Wszistko je fejn, je psianknie
                keby tlo psieniójżków na gorzałka stykło, bo jek nie styknie to..... to dopsiero
                sia jadoźo ludzia, co nowat to i do jołty może dojść.
                No ale w karczmnie to różniście bywo. Rychtycznie nie je to mniejsce no bab smile
                Chtoś jednak musi Woma podać psiwsko na blat, a potam eszcze opOrzóndzić po Wos
                wink)))
                To smykomy so "Ziarusa"
                • gajowy555 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 16.01.09, 15:18
                 Lelo, a toś noma fejn niespodzianka wyrychtowoł. Poziem Waju, co w latach sześćdziesióntych am we Seeburgu bez trzi mniesiónce rychtowoł no mniasta woda. Zieta, te wciórkie jinsztalungi, łodżelaźniacze, filtry i jinsze. Am mnieszkoł kele myczarni, co teroz łuż w ruinie.
                 Jek naju babulka żuła, te eśwa nieroz do Licbarka bez Bziskupiec i Jyziorany jechali. A Symsarna to i bez Licbark do pospołu z Łynó płynie. To eszcze bocza, jek sia kedajś żuło...

                 smile
                  • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 16.01.09, 21:20
                   Ziytoj Rita ja nie godam co mom recht tlo mniarkuje co Sirowatka sia łurodziła w
                   Chaberkowie,to kedajs sia mnianowało Neu-Wutrinnen,Nowe Butryny,ziydzita jaki jo
                   je liyń,mniołem zrobziyć te mnianowania ziosków ji nie
                   zrobziułem,zrobzia,zrobzia,tlo ciasu brokuja.
                         • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 19.01.09, 23:10
                          A tu bandzieta sobzie mnieszkać,poziycta co Lelo za psiańć dzionków zapłaciół
                          ponu Neubaueroziu.Rita Tobzie wzionem jizbe z jednym wyrkam,a Gajowy bandzie
                          zawdy zieczoram curykam w Hotelu to bandzie mnieszkał z takam jednam jegram,uz
                          sia łony dogadajo nad glaskom
                          https://schlesien.nwgw.de/foto/albums/userpics/14%20Hotel%20Neubauer%20innen%20%20Kopie.jpg
                         • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 19.01.09, 23:17
                          A tero uż sia łodziytowuja bo ma tyn sztynol ciójgnie na rynek,kiermas dzisioj
                          mowam goda coby mu ołtko kupsić,ziydzita jek tero so te dzieciuki chowane,kedajś
                          kupsiułeś kunika abo jako psiłke a ji bombony
                          tyz dzieciuki lejdowały a dzisioj ołto mu kupsić brok bo łón mowa uz stare kośla
                          ji łazić nie bandzie
                          https://schlesien.nwgw.de/foto/albums/userpics/15%201%20Hotel%20Neubauer%20Kopie.jpg

                         • gajowy555 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 20.01.09, 10:23
                          lelo58 napisał:

                          > Gajowy jek potrasisz to łurychtuj bo ma wciórkie łobraziki za zielgi sia zrobzióły ji nikogo nie ziydać


                          https://schlesien.nwgw.de/foto/albums/userpics/thumb_15%201%20Hotel%20Neubauer%20Kopie.jpg

                          Ni jamrujta, wciórko co brok, eśwa zidzieli i fest sia noma ta rejza po Seeburgu lejdowoła smile
                          A bandzie eszcze ?

                          piwo
                         • gajowy555 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 20.01.09, 10:18
                          lelo58 napisał:

                          > A tu bandzieta sobzie mnieszkać,poziycta co Lelo za psiańć dzionków zapłaciół ponu Neubaueroziu.

                          https://schlesien.nwgw.de/foto/albums/userpics/14%20Hotel%20Neubauer%20innen%20%20Kopie.jpg


                          Jó, brok by buło prześledzić losy ty famelyji, bo gwołt am naloz hoteli "Neubauer" po coły Ojropsie...

                          https://www.parkhotel-neubauer.at/deutsch/images/splashpic.jpg
                         • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 20.01.09, 21:07
                          A dyć bandziewa eszcze po Jezioranach szpacerować,my só dopsiyro w rynku a siuła
                          noju sia ostało to nie ziyta.A ziysz Gajowy daczemu te moje kamraty só zrobzione
                          na Adolfka,bo bez 12 roków taka buła moda w Rejchu.Ziysz chto łony só te moje
                          kamraty?To só chłopy ze szicengildy,we wciórkich mniastach buły szicengildy,to
                          po naszamu je bractwo kurkowe,jek łu Rity w Krakozie,je nolepsze bractwo
                          kurkowe,zawdy jek bocza robzióły fest pod Wawelem.We średniowieczu kedaj nie
                          buło eszcze sołdatów kozde mniasto wyznaczało fachmonów z cechu coby achowały na
                          zierzy jek chto podliyzie pode mniasto,datemu kedajs buły w Toruniu brama
                          szewska,rzeźnikow,psiekarzy,pasamonikow
                          itd
                         • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 20.01.09, 21:30
                          Oj, to jido bracia kurkowi. Słyszała am ło nich i rychtycznie w Krakozie to só
                          takie solenne uroczystości, tlo jo na nich nie buła. Wybzierajó takego króla
                          kurkowego i taki król kurkowy zwolniony je z podatków wink))) Tak buło dawni. To
                          je długasa jich historyja wszcze za ciasów kedy to mnieszczanie sami rzóndzili
                          mniastem i pilnowali swojego dobytku i kożdy cech mnioł jekies zadanie no
                          mniasta zrobzić. Nojczanściej to fortyfikacje budowali by łochronić mniasta
                          przed najazdami. Kraków w tam ma zielgo tradycje.


                          To psianknie łobchodzono je w Seeburgu.
                         • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 20.01.09, 21:15
                          Co sia w tych Jyzioranach dzieje co taka kupka ludziów. To taki solenny dzionek
                          w Jyzioranach. Może chto ważny jychoł bez Jyziorany ?
                          I fary tyż só. To chiba nie jidó na kiermosz. Wszistko take łustrojone.
                          I na kónikach siydzo paradnie ludzia. Fest parada, fest.

                          Na sztrasach siuła ludzi i patrzo, ślypsiajo - tlo na co ?
                          Pewno i bandó tam łorchestry wojskowe. Gwołt w Prusach buło łorchestr.
                          A w jekich latach mym só ?

                          https://schlesien.nwgw.de/foto/albums/userpics/thumb_39%201%20Sch%C3%BCtzenfest%20Kopie.jpg
                         • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 20.01.09, 21:17
                          Z mniło chańcio puda do hotelu Kather coby sia łogarnóńć, a potam do woju sia
                          przysióńść. Musza wypucować szczewiki, bo szosyje w Seeburgu szpetne, prazie sia
                          am uciaplała w tam bagienku.
                          Jek to je z tymi szosyjami w Seeburgu?

                          https://schlesien.nwgw.de/foto/albums/userpics/thumb_38%202%20Sch%C3%BCtzen%20Kopie.jpg
                         • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 21.01.09, 14:31
                          Sł.Geograficzny Królestwa Polskiego
                          Oddawna też były Jeziorany za starych pogańskich prusaków zaludnione i
                          obwarowane.teraz jeszcze opowiadają sobie o zamkach tutejszych zaczarowanych i o
                          górze którą świętą zowią,albo zamczyskiem.Leży ona niedaleko za miastem ponad
                          jeziorem Krokowskim,obecnie osuszonym.Można dośc dobrze rozpoznać,że tu kiedyś
                          stał zamek obronny,i po szczątkiach wałów zachowanych i po fosach wydrążonych i
                          cegłach,kamieniach przy oraniu wydobywanych.Z góry jest daleki i przepyszny
                          widok na okolicę.Otóż lud mówi,że był tu kiedyś zamek piękny o murach grubych i
                          wieżyczkach wysokich.Ale się potem mieszkańcy jego zepsuli i zapadł w
                          ziemię,gdzie teraz jeszcze są wszystkie skarby.Staruszek białogłowy i panna
                          bardzo piękna Bronia skarbów.Dzwony z wież zamkowych zatopione są w jeziorze Egde.
                         • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 27.01.09, 21:24
                          A zidzioł eś to stronecke Jyzioran z łobrazeckami. Tak myśle nad lygendo lo
                          zatopsinym zamku - siuła je tych lygend. Prazie w kożdym jyziorze je zatopsiny
                          zamek i ciasem nawet eszcze słychać zatopsionych ludziów ryki.
                         • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 27.01.09, 21:50
                          https://www.roweryol.net/trasy/jeziorany_fot/foto3.gif
                          "Świętą Górę (179 m n.p.m.). Jest to znakomity punkt widokowy na całą okolicę.
                          Wzniesienie położone jest nad nieistniejącymi już brzegami osuszonego w XIX w.
                          Jeziora Krokowskiego.
                          Święta Góra nazywana również Pogańską Górą była prawdopodobnie miejscem kultu
                          religijnego Prusów lub też grodziskiem obronnym. Dojazd na nią nie jest zbyt
                          dobry, więc jak ktoś chce się tam wdrapać, musi przebrnąć przez pole uprawne."
                          www.roweryol.net/trasy/jeziorany.html
                          Szukom tyj lygendy ło Swantej Górze cy jinaczej Pogańska Gora.
                         • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 27.01.09, 21:59
                          Zwana też Piekna Góra.
                          Ale tyz tu mowam łobrazecki grodziska i lygende.
                          "Krokowo, gm. Jeziorany (zobacz zdjęcia) - zobaczcie, są zdjecia
                          W odległości ok. 1,5 km na północ od Krokowa znajduje się wysokie wyniesienie
                          zwane Świętą Górą. Według legendy miał się tam znajdować zamek, który w wyniku
                          klątwy zapadł się pod ziemię i na jego miejscu powstało jeziorko. Mieszkańcy
                          zamku zamienieni zostali podobno w ryby. Relikty dawnego stawu na szczycie
                          wzgórza pozostały do obecnych czasów. Było to przypuszczalne miejsce kultu
                          Prusów. Wzgórze znajdowało się na terenie Małej Barcji (tzw. Plicabartha), w
                          pobliżu pogranicza z Galindią. W centralnej części wsi Krokowo widoczne są
                          relikty grodziska pruskiego."
                          grodziska.strefa.pl/c5153.html#krokowo
                         • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 29.01.09, 22:35
                          Jo nie ziam Rita kaj je ta kapelka,no jo ziydziysz jek psiankne só
                          Jeziorany,tero ciepna łobroziki z zamka tlo brok naliyżc jilustracyje
                          muzyczno,cobyśta na zamek poliżli jek wichtig bezuchy,jom dzwoniół do
                          oberfersteraja,godoł co Gajowy mowa tero na swoiem odddziole,gwołt dezizowych
                          jegrów z Rejchu,datemu łón to nie psisze ,nie frasuj sia.
                          Brokujewam twordych psianiundzy ło tam ziysz.Poziam Tobzie kedajś
                          jek Gajowy łonych jegrów w kóntek zagonił,ziysz co ło tam,jo ziym bom psilarzom
                          robziół w Klebergu Zielkam,ziysz to sia prosioki szuwaksam barzi a potam łony
                          psiorom ze flinty do łonych ji só
                          freslich że łóbziły wildschwein
                         • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 29.01.09, 23:28
                          A dyć to łobaczysz kapelke z Zyborga.
                          www.domwarminski.pl/content/view/81/133/
                          Jo am szukała lygend z tygo terenu, mowam ji na noju forum, tlo nazwy w gwarze
                          ciajżko je zmniarkować - tambarzi co siuła je mnian w jednej ziosce.
                          To je jek wanzeł gordyjski no ma wink))
                          Bandziesz mi musioł pomóżc w tych mnianach jek lygendy zapodam.

                          Jo nie ziam w czam je rzecz, że Gajowy na ma sia zjadoziuł. Ciasam lejduje sia
                          spsierać i czesać pod włos wink))
                          Lelo, eśli yś robziuł za pilorza w Klebergu Zialgim to musisz znoć Nereusa, łón
                          tamój je. Gajowy godał co łón flinty nie nosi.

                          A co to je wildschwein ?

                          To pudziem na zamek smile A stracham sia łokrutnie.
                         • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 30.01.09, 00:27
                          Am Tobzie psisoł co je z Gajowam,to je rychtyczno prowda,brokuje
                          chłop sia naszczyloć coby bziołce jedno dziko gajś do chałpy
                          przyziyść.
                          Jo Nereus je łu noju we Klebergu tlo łon je łóczuny ji kinol do góry
                          zawdy trzymie,ziysz co łu noju we Klebergu je zakón
                          maltanczykow,łóny z falorzem só zawdy,a my Rita ziysz,jek fest metra
                          nie postaziym to zinka nie łobaczym,no my só takie warnijoki ziysz
                          ło tam>Eszcze sia pytosz co je wildschwein a dyc kożdy szurek łó
                          noju zie dyć to po polskamu je dziko swinio
                         • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 30.01.09, 01:29
                          No jo uż am szczajsliwy bom no Woju Tobzie i Gajowamu naloz fejn parade
                          marsz,cobyśta na zamek fejn liyzli,tlo boczta cobyśta szryt trziymali bo moja
                          soldaten łorkiestra nutki zgubzi ji bandzieta liyźc jek kokosze.Ziyta co łu noju
                          buł barzo wichtig na Warniji zamek,łu noju mnieszkoł wójt krajowy ji noju zamek
                          buł,godajo,jo rychtycznie nie ziam,nojziankszy,ziam co zierza buła nojzianksza,a
                          wójt krajowy to tyz nie buła psirsza gajś na Warniji tlo psiyrsza ranka
                          bziskupa,ło tam boczta.Jo,rankam Woju łobraziki ciepna,tero brok liyźć z mojam
                          psieskam na szpacyrek a potam uz ziadomo śpsik bandzie morzuł,ciepam Woju
                          muzyczke bo ziam co lejdujeta,a Gajowamu to aż cyngal sia poli jek muzyczke
                          słyszy jo ło tam ziam,
                          uk.youtube.com/watch?v=wPLmJUiG1e0
                         • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 30.01.09, 17:56
                          Psiankny je ten parada marsz spiewany bez Marlene Dietrich. Ma sia wydaje co
                          takie łatwusie só słózieczka w tyj psiesniczce. I jek ciasam czytmo wspomnienia
                          mniemnieckie to jam tak mniantko sia robzi na syrcku, bo to przecie jich
                          psiesni, jich familijne zycie. Tego przecie sia nie da zaboczyc.
                          To łorchestra juz je. A jek to krziżacki zamek buł, to mowam tako krziżacko
                          psieśniczke Tandaradei, eszcze średniowieczno.

                          Jeno flinty nie bzierzem z sobó wink

                          Ei warum? Ei darum!
                          Ei warum? Ei darum!
                          Ei blos wegen dem
                          Schingderassa,
                          Bumderassasa!
                          Ei bloss wegen dem
                          schingderassa,
                          Bumderassasa!
                          pl.youtube.com/watch?v=wPLmJUiG1e0
                         • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 30.01.09, 17:42
                          >Eszcze sia pytosz co je wildschwein a dyc kożdy szurek łó
                          > noju zie dyć to po polskamu je dziko swinio

                          No jó ! Jek sia mnieszko kele lasu i eszcze sia jest psilorzem to sia fach swój
                          zno i te wildschwein tyz. Ni to co jo mom przy ledzie na kolonii, ciasem
                          łożyryte świnio, abo takie łochlaptusy świnie - dzikie sia nie trasiajó wink)))

                          W Purdzie kożdemu ujdzie,a w Klybarku sia łazi jek po garku wink))
                          Jo ziam co je w Klebarku zakon matański, bo ło tam cytała w w ksiójżce "Klebark
                          Zielgi", na kóncu tam psiszo.
                         • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 30.01.09, 02:06
                          Rita jek nie ziysz jek sia jako zioska mnianuje to psiysz do ma łod razu,bo jo
                          ziydza co ty czajsto bzierzesz zioske warnijsko za mazursko ji na łobrót.Jo za
                          gwołt nie ziam,bo jom je psilorz,ale kaj je jako zioska ,czy warnijsko czy
                          mazurska ,to jo rychtycznie ziam,dyc ziam jek am Gajowamu festmetry z lasa
                          kuniam wywoziuł ji do Pasymia do Segewerku łodstazioł,ziysz to buło
                          kradziune,tlo to buło za komuny ji tero to sia mnianuje ci jom kełfował za
                          demokracje ji ło tam gamby brok zawrzyć ji na dupsie cichusio
                          siedziić.Lelo-psilorz
                         • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 30.01.09, 18:18
                          Gajowy mówzi co tyn zamek buł cołkam podobny do zamku w Reszlu, taki
                          ogromniasty. Ajajaja, tan pożar w 1783 roku to doszczantnie zniszuł mniasto.
                          A daczemu buł taki pożar zielgi ? Cosik sia stało w mnieście ? Nie mnielista
                          straży łogniowej. Keby tak sia wszistko spaliło to potam brok buło znowu
                          rychtować. No toc kamnienie sia nie spaliułi, to pewno z tych kamnieni jinsze
                          wyrychtowali dómy. Mnie sia zdaje co te mury to am zidzioła na łobrazecku ze
                          strażo łogniowo, jeszcze só zidoczne.

                          Ale rychtycznie, na zamek to nie wyglónda. Nigdy bym sia nie domyśliuła.
                         • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 30.01.09, 18:06
                          Ziam, Lelo, ziam jek to buło w lesie za drwala - psilorza, a dyć to samo buło w
                          mniestach. Za kumuny to kościoły tyż nie mnioły materiałów na rymonty, to tedy w
                          modzie buła.... blacha mniedziona i ta blacha mniedziona mniast na zabytki
                          Krakowa , szła na łatanie dachu kościołów i tak sobie szła boczkiem, jek w
                          pegeerach. To przecie normalka smileA Kraków kosciołam stoji, to ziysz jeki popyt
                          buł tanczas. I tyż siydzta cicho na dupsie i ło tam niegodajcie, bo to je
                          niegodziwe cobyśwa chwoli takie machlojki wink))

                          Ziysz Lelo, jo to nie pojma tó historia i ta karta warnijskomaziursko - to sia
                          nie da na umysł, to brok dotykac, zidziec łoczami żywimi.
                         • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 30.01.09, 22:30
                          A to nie łu noju ,tlo w Gizycku,kedajś psisałaś co sia zamek zawalół w Gizycku
                          tom naloz zamek kiele kanału ji tyn rynek,łobacz tyn łobrazek z to boto to je
                          kanał w Gizycku ji łobrotowy most
                         • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 30.01.09, 22:51
                          Ni godoj Lelo, bo łobocz tamój na tym placu z oftami tyż je po prawej stronie
                          pomnik i tyn sam. To je Nidzica ?
                          schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=733&pos=30
                          A to je Gizycko ?
                          schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=733&pos=26
                         • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 30.01.09, 22:55
                          Ta sliczno kamnienica w tyłku cikawe jek tero wyglónda (Gizycko) ?
                          schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=733&pos=26
                          A jek lobaczta jek wyglónda dzis podobna kamnienica w Niepołommicach
                          schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=201&pos=21
                         • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 31.01.09, 10:13
                          Jo mniarkuja co w Giżycku to je pomnik Nike,Mniamcy gwołt pomnikow ji zierzów
                          Bzismarka staziali w caluśkam Rejchu,to je taka sama kobziyta ta Nike jek w
                          Berlinie na kolumnie zwycięstwa,ziysz w XIX w czasie tygo procesu
                          zjednoczeniwego Cysorz sia loł ze wciórkimi ji z Duńczykami ji z Ołstriakami a
                          na kóniec wloł eszcze Francuzam,ji tak łoni budowali to panstwo
                          militarystyczne,tako prowadzili edukacje sołdackom,że aż noma w XX zieku dwie
                          straszne wojny łuwarzyli w tem tyglu,to wciórko mniało korzynie w tamtych
                          ciasach,a w Nidzicy to ja za barzo nie bocza,ale tamoj buł abo pomnik cysorza
                          abo jakiego ziarusa,jom kedajś mnioł gwołt łobrazikow na płycie,bo ja z Nidzicom
                          buł zawodowo związany bez psiańć roków,to jo tam znom wciórkich ludzi ji kożdy
                          kanień,choć Nidzica to nie Warmia,tam je gwołt Mazowszoków,a to je uz inny
                          materiał ludzki,ziysz 10 km ji buła granica,w Piotrowicach w Janowie.W lesie
                          kele Muszak eszcze słup mniecki stojał.Gadołam z gruzkami kedajś,tośwa sia
                          śniali,bo łona poziedowała co ji wnuki tero jeżdzo do Rejchu za robotom a kedjaś
                          poziado,to łona do Gardyn psiechoto do Rejchu łaziuła ji łu gbura kortofle
                          zbzierała.A to łobacz tyn rynek w Nidzicy
                          https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Ratusz_jarmark.jpg/800px-Ratusz_jarmark.jpg
                         • lelo58 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 31.01.09, 10:21
                          Tero z całego rynku to sia łostoł tlo rathaus,jeno barzo je tero szpetny bo łuz
                          nie dekówkam kryty tlo blachom ji w pólnocny psierzeji tam na wprost w samam
                          kóntku jedna chałpa,tam je tero fejn cukierenka,kaj lelo zawdy rory z bziyto
                          zanom kupał sobzie jek buł w Nidzicy.Tyn zielgi dom to buł hotel,uż go nie ma
                          tlo plac sia łostoł,ale ziysz cos sia uz zaczyna mnieniać,bo w jednam kóntku
                          rynku łodtworzyli fragment kanieniczek,barzo wiernie to zrobzióły podle
                          kedajszych planów,barzo fejn to wyglóndo,eszcze jek te dwa bloki rozbzioro to
                          bandzie psianknie
                         • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 31.01.09, 20:27
                          Tak, Lelo, po wojnie to wsziści na chibcika rychtowali te domy, coby postazić ,
                          a co mniemnieckie burzić. Tero dopsiero zidzó, co mniasta to só kamnienice i tan
                          urok mniasto z rynka musi mnieć.
                          Takich kamnienic juz sia nie buduje - daczemu ? Jeśli robzio plombe mniandzy
                          kamnienicami to tlo nowoczesne pudełko jekie. A to szpetnie wyglónda.
                          Tero burmistrze mniast ziedzó co turystyka na zabytkach stoji w mniastach i
                          chocby to buł łodtworzony fragment kamnienicy to je lepsi niżli takie bajabongo
                          postazić. To Nidzica bandzie wzierno kopio przedwojennej Nidzicy.
                          Ojoj, to rychtycznie cudnie bandzie. Tan ratusz na środeczku i siuła placu tam
                          eszcze jest - ciykawe co tam zrobzio, jek juz targu tam ni mo.
                         • rita100 Re: Seeburg-Zybork-Jeziorany 31.01.09, 20:18
                          Fejnisty tan jermark w Nidzicy. Łónegdaj tak buło wszandzie. I jo bocza take
                          jormarki w swojam mnieście. Siła am sia tam z grósko nałaziuła, bo to ziysz
                          mnielim łogród z jepkami i mym na karach zbzirali do krzinek, potam na wóz i do
                          skupu. Za psienióndze z jabłek kupalim na jarmarkach zawdy cosik. No ni, gajśi
                          czy kokosze, bo to mnielim, pewno co jinszego.

                          No jó, to tero daleczko ta granica do Rajchu je i przemytu juz takego ni ma jek
                          kedajś. A zisz, co ma sia barzo lejdujo mniemnieckie pomniki - łóne takie
                          obrazowe, rzeźby psiankne - pamnientam psiankny pomnik w Olsztinie, stoł chyba
                          na mniejscu pomnika Jaracza. Taki ze szturmówko sołdat. Abo przepsiankny pomnik
                          buł na pl. Bema, klanczóncy wojok. Ciykawe dzie só tero te pomniki ?

                          Śwat je tero jinszy i techniko i gospodarka, tero tyż je taki tygiel co ciajzko
                          co zmniarkować.
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka