Dodaj do ulubionych

Certyfikat przewoźnika do licencji

02.04.20, 21:21
Licencja na przewóz rzeczy w transporcie międzynarodowym

Założenie działalności gospodarczej związanej z transportem międzynarodowym wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. Od 2013 r. jest to licencja wspólnotowa, której zasady uzyskiwania podyktowane są przepisami europejskimi. Zastąpiła ona stosowaną wcześniej licencję na wykonywanie transportu międzynarodowego.

Dowiedz się, jakie warunki należy spełnić, by ją zdobyć.
Licencja wspólnotowa na przewóz rzeczy w transporcie międzynarodowym – kiedy jest potrzebna?
Uzyskanie licencji wspólnotowej na przewóz rzeczy w transporcie międzynarodowym dotyczy wszystkich przedsiębiorców chcących prowadzić tego rodzaju działalność:
których siedziba znajduje się na terenie państwa członkowskiego UE,
którzy są uprawnienie do wykonywania przewozu międzynarodowego zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi.
W celu jej otrzymania należy zgłosić się do Biura  ds. Transportu  Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Jest wydawana na podstawie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które przyznawane jest w tym samym miejscu. Oba dokumenty można uzyskać jednocześnie, składając jeden wniosek.

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać licencję na przewóz rzeczy w transporcie międzynarodowym?
Uzyskanie licencji nie ogranicza się jednak jedynie do wypełnienia odpowiedniego wniosku. Kandydaci na przewoźników muszą spełnić określone warunki.
Wniosek o udzielenie licencji rozpatrywany jest pod kątem zdolności finansowej firmy, jej siedziby, bazy eksploatacyjnej czy reputacji. Niezbędne informacje podaje sam wnioskodawca, dołączając odpowiednie oświadczenie składane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
Wnioskodawca musi mieć Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie przewozu rzeczy uzyskany poprzez zdanie egzaminu państwowego.

Uzyskanie licencji na transport międzynarodowy oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wiąże się również z koniecznością wniesienia stosownych opłat. Zezwolenie kosztuje 1000 zł, natomiast cena uzyskania licencji zależna jest od okresu jej obowiązywania – do 5 lat opłata wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji, powyżej 5 lat: 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji.

Czym jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika?
Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika jest obowiązkowym dokumentem dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność związaną z transportem drogowym i osób zarządzających transportem. Jego uzyskanie wymaga zdania egzaminu państwowego. Certyfikat wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego

(ITS). Ten sam organ organizuje egzamin.
Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika
Egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych składa się z dwóch części:
testu obejmującego 64 pytania wielokrotnego wyboru (każde pytanie to cztery warianty odpowiedzi) – etap ten trwa 120 minut,
praktycznych zadań egzaminacyjnych związanych z zagadnieniami dotyczącymi planowania transportu i wykonywania zawodu przewoźnika – 120 minut.
Każda z części musi zostać zaliczona na co najmniej 50%. Aby zaliczyć egzamin, trzeba też uzyskać końcowy zsumowany wynik wynoszący co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Ze względu na złożoną naturę egzaminu i poruszanie wielu specjalistycznych kwestii ośrodki szkoleniowe organizują kursy przygotowawcze dla osób do niego przystępujących. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu znacznie łatwiej uzyskać pozytywny wynik już za pierwszym razem.

Kurs przygotowawczy do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika
Przygotowując się do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych, warto zapisać się na specjalny kurs, który przekaże Ci wymaganą wiedzę oraz umiejętności w sposób usystematyzowany i przystępny. Wykładowcy ośrodków szkoleniowych doskonale znają zakres zadań egzaminacyjnych oraz wymagania stawiane przed kursantami, dlatego jest to najlepszy sposób na naukę.

Kursy przygotowawcze mogą być prowadzone w różny sposób, w zależności od oferty ośrodka szkoleniowego. Różnią się też czasem trwania i strukturą zajęć. Ważne jednak, by obejmowały swoim zakresem cały materiał, jakiego znajomość wymagana jest na egzaminie na Certyfikat Kompetencji Zawodowych, czyli:
prawo cywilne, pracy, podatkowe, handlowe, socjalne,
zagadnienia związane z działalnością gospodarczą i zarządzaniem jej finansami,
bezpieczeństwo drogowe,
dostęp do rynku,
techniczne aspekty działalności oraz normy.
Nie należy zapominać o równomiernym położeniu nacisku na naukę teorii i praktyki. Najlepiej, gdy informacje prezentowane są w modułach obejmujących wykłady oraz ćwiczenia praktyczne. Poza uczestnictwem w kursie warto zapoznać się z otrzymanymi od szkoleniowca materiałami oraz rozwiązywać przykładowe testy i zadania.
Zakres egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Egzamin obejmuje pytania testowe z zakresu wymienionych wyżej dziedzin, a także zadania praktyczne. Czego się spodziewać? Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać podczas kursu przygotowawczego, jednak najczęściej spotykane zadania egzaminacyjne dotyczą:
planowania trasy transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzeniem 561/2016 UE oraz z ustawą o czasie pracy kierowców),
obliczania pensji pracownika łącznie ze wszystkimi dodatkami (np. za godziny nadliczbowe, urlopowym itp.),
tworzenia skróconych kosztorysów,
obliczania leasingu pojazdów.
Są to dość skomplikowane kwestie wymagające specyficznej wiedzy oraz odpowiedniego przygotowania. Dlatego osobom przystępującym do egzaminu zaleca się uczestnictwo w kursie oraz pracę własną. Szacowany czas przygotowania to kilka tygodni.
Warto pamiętać, że Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest wymagany do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na przewóz rzeczy w transporcie międzynarodowym. Dlatego ewentualne oblanie egzaminu może wiązać się z opóźnieniem procedur związanych z rozpoczęciem działalności w zakresie transportu międzynarodowego, a w konsekwencji powodować straty finansowe firmy.

ABC Szkolenia Warszawa
Tel. 531700182
Obserwuj wątek
  • abc-szkolenia Re: Certyfikat przewoźnika do licencji 02.04.20, 21:22
   Zapraszamy na kurs: abc-szkolenia.com/szkolenia-przewoznikow-drogowych/certyfikat-kompetencji-zawodowych/
  • abc-szkolenia Re: Certyfikat przewoźnika do licencji 25.04.20, 17:31
   Nowe testy na certyfikat kompetencji zawodowych z komentarzem w wersji online: abc-szkolenia.com/testy-online/certyfikat-przewoznika/
  • abc-szkolenia Re: Certyfikat przewoźnika do licencji 27.04.20, 13:39
   youtu.be/L4UloOxMEWM

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka