Dodaj do ulubionych

Kwiecien 2011- spis powszechny w Polsce

10.03.11, 04:42


www.perepys.pl/
www.harazd.net/index.php?glowna=szczegoly_kalendarium&nr_kalendarium=441Ucz sie od innych, nie boj sie w czasie spisu powiedziec, ze jestes Ukraincem.
wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,9209687,Nie_boj_sie_w_czasie_spisu_powiedziec__ze_jestes_Niemcem.html
Obserwuj wątek
  • romanpidlaszuk.1 Ludy,deklarujte ukrainsku nacjonalnist' ! 20.03.11, 20:50
   nadbuhom.free.ngo.pl/0233.html

   Ukraińcu – spisz się sam! Narodowy Spis Powszechny 2011 poprzez Internet
   Najdogodniejszą formą udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 2011 jest samospis, który każdy z nas może dokonać przez Internet pomiędzy 1 kwietnia a 16 czerwca 2001 roku.
   W chwili obecnej na stronach internetowych dostępna jest już dość duża ilość informacji, która pomoże nam w przygotowaniu się do udziału w spisie.

   Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, poświęconej NSP 2001
   www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm
   znajdziemy ogólne informacje, w tym ulotkę ze szczegółową instrukcją dokonania samospisu
   www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nsp2011_ulotka.pdf

   Natomiast formularze z pytaniami (i instrukcjami do nich) dla obu wariantów spisu – badania pełnego i badania reprezentacyjnego – możemy znaleźć na stronie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
   www.bielsk-podlaski.pl/index.php?id1=15&id2=0&id3=0

   Od pewnego czasu działa już specjalna strona internetowa – w języku ukraińskim i polskim – poświęcona spisowi:
   www.perepys.pl/

   ZAPOZNAJ Z TĄ INFORMACJĄ JAK NAJSZERSZE KOŁO ZNAJOMYCH Chto Ukrajineć na Pudlaszu – zapyszysia!


   Podczas spisu zapytają nas o narodowość i język

   Podczas tegorocznego Narodowego Spisu Powszechnego, przeprowadzanego od 1 kwietnia do 30 czerwca, mieszkańcy Polski są zobligowani do udzielenia odpowiedzi na szereg pytań dotyczących przynależności narodowej i etnicznej, języka oraz wyznania. Dla nas, prawosławnych mieszkańców kilkunastu południowo-wschodnich gmin woj. podlaskiego, oraz mających tam korzenie mieszkańców Białegostoku i innych miejscowości, jest to możliwość zadeklarowania swojej ukraińskiej przynależności narodowej, a także języka ukraińskiego, zarówno jako języka używanego w kontaktach z domownikami, jak też jako języka ojczystego (pierwszego języka wyuczony we wczesnym dzieciństwie).
   Wbrew obiegowym stereotypom, wynikłym na skutek działań komunistycznych władz radzieckich (w latach 1939-1941 i 1944) i polskich (w latach 1944-1989), które wszystkich prawosławnych mieszkańców niegdysiejszego woj. białostockiego z urzędu kwalifikowały jako Białorusinów, obszar pomiędzy Bugiem a północnymi brzegami Narwi zamieszkuje licząca kilkadziesiąt tysięcy rzesza ludności ukraińskojęzycznej, która poczynając od połowy I tysiąclecia naszej ery przybywała tutaj z terenu Ukrainy, głównie z Wołynia. Kształtowanie się mapy językowej i etnicznej szeroko rozumianego Podlasia, gdzie zetknęła się ludność ukraińska, polska i białoruska, zakończyło się w XVII wieku i przetrwała ona w ogólnych zarysach do dzisiaj.
   W chwili obecnej ludność ukraińskojęzyczna zamieszkuje w sposób zwarty większość pow. hajnowskiego (gminy Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew), wschodnie części pow. bielskiego (gminy Bielsk, Boćki, Orla) i siemiatyckiego (gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze) oraz południowy skrawek pow. białostockiego (parafia Ryboły), który przed 1975 rokiem należał także do pow. bielskiego. Niewielkie skupiska ukraińskojęzycznych autochtonów są również w gminach Brańsk, Drohiczyn, Grodzisk, Dziadkowice, Wyszki. Także w Białymstoku zamieszkuje niemała grupa osób mających swe rodzinne korzenie ukraińskojęzycznych miejscowościach nad Bugiem i Narwią. Ogółem liczebność tej naszej społeczności można szacować na ponad sto tysięcy osób.
   Wszyscyśmy, niezależnie od swego obecnego miejsca zamieszkania, zawodu czy sytuacji rodzinnej, mamy pełne moralne prawo do budowania swojej tożsamości na poczuciu związku z ukraińską mową i kulturą odziedziczoną po przodkach – włącznie z deklarowaniem poczucia ukraińskiej przynależności narodowej. W chwili obecnej jest to tym prostsze, iż zmiana sytuacji politycznej po 1989 roku zniosła formalne ograniczenia w prowadzeniu działalności społecznej i kulturalnej, przyniosła też formalne uznanie obecności Ukraińców w południowo-wschodnich powiatach obecnego woj. podlaskiego przez władze państwowe i samorządowe wszystkich szczebli, co zaowocowało m.in. wspieraniem ukraińskich inicjatyw kulturalnych i oświatowych.
   Teraz już tylko od nas samych będzie zależało, czy osiągnięcia środowiska działającego na rzecz utrzymania i rozwoju ukraińskiej kultury, języka i tożsamości znajdą swoje oficjalne potwierdzenie w wynikach obecnego Narodowego Spisu Powszechnego. Tym bardziej, że po raz pierwszy możemy odpowiedzieć na pytania postawione przez organizatorów spisu w ciszy i spokoju, bez zewnętrznej presji.

   Swoją narodowość wpisz sam!

   Będzie to możliwe dzięki tzw. samospisowi, którego może dokonać każdy z nas poprzez Internet pomiędzy 1 kwietnia a 16 czerwca 2011 roku. Aby samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w spisowych formularzach należy wejść na stronę www.spis.gov.pl lub www.stat.gov.pl, gdzie będzie specjalna zakładka “Formularze spisowe”. Po wybraniu formularza identyfikacyjnego należy wpisać tam swoje dane, określić swoje własne hasło dostępu oraz wpisać we wskazane miejsce kod z obrazka. Teraz można się już zalogować i przystąpić do wypełniania formularza spisowego .
   Formularz można wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania. Można go uzupełniać etapami, dowolnego dnia, o dowolnej porze, zaś wprowadzone przez nas dane zostaną zapamiętane. Po zakończeniu danego etapu pracy możemy wyjść z formularza przyciskiem “Wyloguj”. Aby ponownie uruchomić formularz i kontynuować jego wypełnianie należy wpisać swój PESEL i określone przez siebie hasło. Po upływie 14 dni dane do logowania tracą ważność i spis w danym gospodarstwie domowym zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza.
   Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, a zachcą dokonać samospisu, otrzymają program w najbliższym biurze spisowym zlokalizowanym w Urzędzie Miasta/Gminy lub Urzędzie Statystycznym.
   Zalogowanie się w systemie będzie dla lokalnego Biura Spisowego sygnałem, iż pod dany adres nie trzeba już wysyłać rachmistrza spisowego (będą oni pracować w terenie od 8 kwietnia do 30 czerwca). Dlatego należy tego dokonać jak najszybciej. Gdy nie zalogowaliście się jeszcze po raz pierwszy i rachmistrz was odwiedził możecie go odesłać informując, że w najbliższym czasie dokonacie samospisu.

   Pytania o narodowość i język w badaniu pełnym

   Obecny spis będzie przeprowadzany w dwóch wariantach – spisu pełnego, dokonywanego na formularzu elektronicznym zawierającym 16 pytań, oraz spisu reprezentacyjnego, dokonywanego na formularzu elektronicznym zawierającym około setki pytań rozmieszczonych w modułach tematycznych. Ten formularz będą musiały wypełnić tylko wylosowane osoby (około 20%). O tym, który formularz będziemy wypełniać przekonamy się po zalogowaniu.
   W formularzu do tzw. badania pełnego interesujące nas pytania znajdziemy na jego końcu.
   Pytanie o narodowość ma numer “14a” i treść “Jaka jest Pana(i) narodowość?” oraz objaśnienie: “Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną – nie należy jej mylić z obywatelstwem”. Przy tym pytaniu jest standardowa lista zawierająca 14 nazw (narodowość ukraińska jest pod numerem 13). Można też wybrać kategorię “inna – wpisać jaka” oraz wpisać własne określenie.
   Pod numerem “14b” znajduje się pytanie o treści “Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?”. Możemy wybrać opcję “1) tak” i podać nazwę z listy lub wpisać własną, lub też opcję R
   • romanpidlaszuk.1 kontynuacyja 20.03.11, 20:52


    Pytania o narodowość i język w badaniu pełnym

    Obecny spis będzie przeprowadzany w dwóch wariantach – spisu pełnego, dokonywanego na formularzu elektronicznym zawierającym 16 pytań, oraz spisu reprezentacyjnego, dokonywanego na formularzu elektronicznym zawierającym około setki pytań rozmieszczonych w modułach tematycznych. Ten formularz będą musiały wypełnić tylko wylosowane osoby (około 20%). O tym, który formularz będziemy wypełniać przekonamy się po zalogowaniu.
    W formularzu do tzw. badania pełnego interesujące nas pytania znajdziemy na jego końcu.
    Pytanie o narodowość ma numer “14a” i treść “Jaka jest Pana(i) narodowość?” oraz objaśnienie: “Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną – nie należy jej mylić z obywatelstwem”. Przy tym pytaniu jest standardowa lista zawierająca 14 nazw (narodowość ukraińska jest pod numerem 13). Można też wybrać kategorię “inna – wpisać jaka” oraz wpisać własne określenie.
    Pod numerem “14b” znajduje się pytanie o treści “Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?”. Możemy wybrać opcję “1) tak” i podać nazwę z listy lub wpisać własną, lub też opcję “2) nie, nie odczuwam”.
    Pytanie o język znajduje się po numerem “15” i ma treść “Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?”, a także komentarz, że chodzi o “język używany w codziennych kontaktach domowych z osobami najbliższymi – nie należy mylić ze znajomością języka obcego”. Mamy tutaj trzy warianty odpowiedzi: “1) wyłącznie polskim” “2) polskim i innym(i) niż polski (podać jakim/i)” “3) wyłącznie innym(i) niż polski (podać jakim/i)”. Osoby, których praktyka domowa odpowiada wariantowi drugiemu lub trzeciemu mogą podać jeden lub dwa “języki inne” – korzystając z dostępnej przy pytaniu listy z nazwami lub wpisując własne określenie.

    Pytania o narodowość, język i wyznanie w badaniu reprezentacyjnym

    Trzy wyżej omówione pytania są też w o wiele dłuższym formularzu tzw. badania reprezentacyjnego. Znajdziemy je w pierwszej części formularza, w module oznaczonym numerem 10 i noszącym tytuł “Narodowość i język, wyznanie”. W tym formularzu będą jednak jeszcze dwa pytania – o język ojczysty i przynależność wyznaniową.

    Pytanie o język ojczysty jest oznaczone numerem “3” i ma treść: “Jaki jest Pan/Pani język ojczysty?”. Jest też opatrzone wyjaśnieniem, że chodzi o “język, którego nauczył(a) się Pan(i) jako pierwszego we wczesnym dzieciństwie – np. od matki”. Można wybrać dwa warianty odpowiedzi: “1. język polski” lub “2. język inny niż polski”. W drugim wypadku należy wybrać odpowiednią pozycję na rozwijanej liście lub wybrać kategorię “inny – wpisać jaki” oraz wpisać własne określenie.
    Na zasadzie dobrowolności można odpowiedzieć na pytanie o przynależność wyznaniową, opatrzone numerem “4”: “Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan/Pani należy?”. Ponownie do wyboru mamy listę z nazwami kościołów i związków wyznaniowych lub możemy wpisać własne określenie. Można też wybrać opcje: “nie należę do żadnego wyznania” lub “nie chcę odpowiadać na to pytanie”.

    Szansa, z której powinniśmy skorzystać

    Podczas poprzedniego spisu powszechnego, w 2002 roku, narodowość ukraińską i posługiwanie się językiem ukraińskim w gronie rodzinnym zadeklarowało 1,4 tys. mieszkających w woj. podlaskim obywateli polskich – głównie w Białymstoku oraz w Bielsku Podlaskim i Hajnówce wraz z okolicznymi gminami. Nie jest to liczba imponująca, ale takie właśnie rozmieszczenie geograficzne świadczy o krystalizowaniu się – wbrew wielu zewnętrznym okolicznościom – ukraińskiej świadomości narodowej i językowej wśród Podlasian zamieszkujących nad Bugiem i Narwią. Niewątpliwie przez dziesięciolecie, które minęło od 2002 roku, proces ten się pogłębił i znajdzie swoje odbicie w wynikach obecnego spisu.
    Można też spodziewać się, że poszerzony wachlarz pytań i odpowiedzi dotyczących tożsamości narodowej i etnicznej, pozwoli trafniej ująć rozmaite stany świadomości mieszkańców naszego regionu, a także bardziej wiarygodnie pokazać jego specyfikę. Będzie to jednak w znacznym zależało od postawy każdego z nas – także poprzez propagowanie we własnym otoczeniu wiedzy o zasadach i mechanizmach przeprowadzania spisu, a nawet poprzez pomoc w dokonaniu samospisu przez osoby nie mające wprawy w korzystaniu z komputera i Internetu, a deklarujące chęć dokonania tego zgodnie z zawołaniem: Chto Ukrajineć na Pudlaszu – zapiszysia!

    Redakor “Nad Buhom i Narwoju”

    nadbuhom.free.ngo.pl/0233.html
  • romanpidlaszuk.1 Deklarujmosia Ukrainciamy! 20.03.11, 23:16


   Deklarujmosia Ukrainciamy na perepysi naselennia w Polszczy w kwitni 2011 roku!
   Jak w Bilostoci i na ukrainskomownomu Pidlaszi ne bude zadeklarowanych w perepysi '2011 zhodnych prawoslawych "Polakow" i Bilorusiw to profesijni prawoslawni "Polaky" w sutannach PAKP i profesijni psewdobilorusy z biEUpieredaczAU, biEUhazetAU, hminradAU budut miety trudnosci z dostaniem hroszy wid MSWiA na swoju janczarsku robotu sered nas, na biEUpieredaczy, biEUszkilnyctwo i biEUansambli, biEUoruski nazwy w ukrainskomownych miscewosciach Bielszczyny i Hajnuvszczyny!

   Naprawdu warto zadeklaruwaty w perepysi'2011 nacjonalnist' ukrainsku!
   • romanpidlaszuk.1 Peredajte toje rodyni, znajomym! 21.03.11, 02:07
    forum.gazeta.pl/forum/w,40728,123063520,123437828,Deklarujmosia_Ukrainciamy_.html
    Zaochoczujte rodynu i znajomych kob deklaruwaly w perepysi nacjonalnist' ukrainsku,
    bo nazhal newelme je komu toje zrobyty za was.
    Je trochu cikawych radioperedacz "Ukrainskoji Dumky" pro naszu ukrainsku mowu i nasze ukrainske pochodzhennie, osoblywo z bereznia i lutoho'2011 (majmo nadiju szczo i w kwitni taki budut), jaki mozhna posluchaty tozhe czerez internet w archiwi prohramy:
    www.radio.bialystok.pl/dumka/archiwum.
    Je trochu w interneti informacji pro perepys
    forum.gazeta.pl/forum/w,40728,123063520,,Kwiecien_2011_spis_powszechny_w_Polsce.html?v=2
    , dyskusji , zaochoczuwannia kob deklaruwaty nacjonalnist ukrainsku i pro toje jak welme je toje wazhne, ale np. starszi lude ridko korystajut z internetu, a janczarskopolonizatorska i bilorutenizatorska propahanda ich atakuje wzhe desiatky lit naszczoden', w cerkwach PAKP, cerkownych hazetach, prycerkownych prelekcjach, bielpieredaczach, bielkoncertach itd, itp.
    i tomu je welme wazhne kob kozhnyj z nas zaochoczuwaw wsich koho mozhe dowokola sebe kob w perepysi ' 2011 deklaruwaty nacjonalnist' ukrainsku.


    Sobor biskupow ahentow- polonizatorow, popy, katechety PAKP nazhal ne zachoczujut
    i prawdopodibno ne budut zaochoczuwaty (za prykazom WSI i Rosiji?) ludej kob deklaruwaty ukrainsku nacjonalnist', wony prawdopodibno choczut kob oficyjno bulo jaknajbulsz prawoslawnych "Polakow", kob ne musily wwodyty ukrainskoji mowy do cerkwy i kob mity swobidni ruky w wedenni polonizacji PAKP:
    forum.gazeta.pl/forum/w,52,21261179,57589484,Sawa_nas_zdradyw_.html

    Zawodowy psewdobilorusy- brechuny i oszusty z biEUpieredaczAU, biEUlicejAU, biEUansamblAU, i dejaki holowy i czleny z dejakych hminradAU wedut aktywnu dezinformacju
    i ahitacju kob deklaruwaty bilorusku nacjonalnist, kob wony i dalsze dustawaly judaszowi sribrnyki z MSWiA na swoju bilorusku propahandu
    forum.gazeta.pl/forum/w,40728,123438905,123438905,Bialoruska_propaganda_jest_naga_.html
    i neczuwane bezczelne uszustwo z wwedenniam zbilorutenizowanych nazw w ukrainskomownych miscewostiach Pidlasza
    forum.gazeta.pl/forum/w,40728,61501884,74413493,Jak_Czykwin_z_Cimoszewiczom_ustawu_nam_uchwalali.html
    forum.gazeta.pl/forum/w,40728,61501884,118458050,MSWiA_inspiratorem_i_sponsorem_oszustwa_.html
  • romanpidlaszuk.1 info i dyskusji na internetnych forach pro perepys 21.03.11, 02:20
   forum.harazd.net/read.php?6,16558
   forum.harazd.net/read.php?6,16566
   forum.gazeta.pl/forum/w,45535,121528703,121528703,spis_sie_szykuje.html
   • romanpidlaszuk.1 Jaku rolu widihraje PAKP w perepysi? 22.03.11, 04:27

    1. Najwiekszym problem ukrainskojezycznej ludnosci Podlasia jest sobor biskupow agentow - polonizatorow i popi PAKP.

    Jak wazne sprawy narodowe rozwiazuja np. Polacy?
    Otoz albo ksiadz w kosciele mowi im ze polski patriotyzm jest najwazniejszy, jak maja glosowac, co popierac, czego nie popierac, co deklarowac w spisach itd. itp.

    A jakie rady ukrainskojezyczna ludnosc Podlasia dostaje na temat jaka narodowosc i jezyk ojczysty zadeklarowac podczas spisu powszechnego w cerkwiach PAKP?
    Albo zadnych (czyli przeslanie ze temat nibyto jest niewazny), albo niekorzystne dla siebie np. glosowac na SLD/PO, deklarowac w spisie narodowosc bialoruska czy polska itd.- jedna i druga postawa PAKP prowadzi do upadku jezyka i kultury ukrainskojezycznej ludnosci Podlasia.

    forum.gazeta.pl/forum/w,45535,121528703,123478545,Re_Kiedy_ustanie_bialoruska_propaganda_na_Podlas.html
    • romanpidlaszuk.1 Z Narwi do Klejnik jest tylko 12.5 km.... 08.04.11, 07:55

     forum.gazeta.pl/forum/w,252,123957730,124002915,Z_Narwi_do_Klejnik_jest_tylko_12_5_km_.html
     ***
     forum.gazeta.pl/forum/w,252,123957730,124002765,_a_abp_PAKP_Jakub_Bialorusinem_.html
   • romanpidlaszuk.1 Jak SUP sprawytsia z perepysom'2011? 22.03.11, 04:32

    ZUP cos robi we wlasciwym kierunku, ale oczywiscie, ze powinien robic wiecej.
    Mam nadzieje, ze starczy mu przytomnosci umyslu aby zorganizowac usluge wypelnienia formularza spisowego przez internet w poszczegolnych MIASTACH i wsiach ukrainskojezycznego Podlasia i w BIALYMSTOKU ( czy popy PAKP beda sklonne wspolpracowac, podac liste wiernych do ktorych chodza z koleda, oglosic w cerkwi o usludze ZUP z pomoca w wypelnieniu spisu przez internet, pozwolic dzialaczom ZUP pod cerkwiami wypeniac przez internet formularze spisowe chetnym), podobnie jak to bylo ze zbieraniem podpisow za ukrainskojezycznymi audycjami radiu bialystok, czy lekcjami jezyka ukrainskiego w szkolach Podlasia?


    forum.gazeta.pl/forum/w,45535,121528703,123478545,Re_Kiedy_ustanie_bialoruska_propaganda_na_Podlas.html
  • romanpidlaszuk.1 demo perepysu online: 29.03.11, 06:11

   Wze dostupne demo perepysu:
   www.nsp2011demo.spis.gov.pl   ***
   www.harazd.net/index.php?glowna=szczegoly_kalendarium&nr_kalendarium=441


  • romanpidlaszuk.1 "Samospis" czerez internet 02.04.11, 16:02
   Spis ma być podzielony na kilka etapów. Od 1 kwietnia do 16 czerwca potrwa tzw. samospis internetowy, z którego mogą skorzystać wszyscy. W kolejnym etapie, od8 kwietnia do 30 czerwca, telefonicznie spis będą przeprowadzać ankieterzy. W tym samym okresie bezpośrednie wywiady przeprowadzą rachmistrzowie spisowi   Aby skorzystać ze spisu za pomocą internetu, trzeba będzie wejść na stronę internetową: www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl Następnie trzeba wybrać zakładkę formularz elektroniczny. Pierwszym krokiem jest identyfikacja - podajemy PESEL oraz NIP, a jeśli nie posiadamy NIP-u, to system prosi o podanie miejsca urodzenia i nazwiska panieńskiego matki. Dzięki temu otrzymamy login i hasło, które będą ważne przez dwa tygodnie.

   - Dzięki nim będziemy mogli zalogować się do systemu i wypełnić formularz spisowy - powiedział Dygaszewicz. Jeśli ktoś zapomni hasła, będzie musiał skontaktować się z call center, pod numerem 0 800 800 800.

   bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,9344928,Spis_powszechny_od_1_kwietnia___takze_przez_internet.html


   W piątek rusza Narodowy Spis Powszechny. Od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. potrwa tzw. samospis internetowy. Kto z niego skorzysta, ma pewność, że ankieter do niego nie zadzwoni, a rachmistrz nie zapuka. Ci ruszą do pracy w dniach 8 kwietnia - 30 czerwca.
   bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,37227,9355068,Mniejszosci_narodowe_zachecaja_do_spisu_powszechnego.html
   ***
   forum.gazeta.pl/forum/w,52,123822029,123850347,Wychidci_z_Biel_i_Hajn_deklarujmosia_Ukrainciamy_.html
   forum.gazeta.pl/forum/w,52,123822029,123886393,Jezyk_prosty_i_narodowosc_tutejsza_mity_II_RP.html
   • romanpidlaszuk.1 Re: "Samospis" czerez internet 02.04.11, 16:05

    "Aby dokonać samospisu, należy wejść na stronę internetową GUS-u, wypełnić formularz identyfikacyjny, wprowadzić własne dane, wymyślić hasło, wpisać kod z obrazka, a następnie zalogować się i przystąpić do wypełnienia formularza" - tłumaczyły panie z Urzędu Statystycznego.

    Samospis internetowy polegający na zaakceptowaniu lub korekcie danych pozyskanych z systemów informatycznych potrwa do 16 czerwca. Od 8 kwietnia rozpoczynają pracę rachmistrzowie, którzy będą pukać do naszych drzwi oraz ankieterzy telefoniczni. Oni będą pracować do końca czerwca.
    www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/region/id/57182
   • romanpidlaszuk.1 "Dane spisowe sa chronione tajemnica statystyczna" 04.04.11, 01:00

    Samospis można uzupełniać etapami. W jednym dniu kilka pytań, a drugiego dnia następna porcja danych. Nie jesteśmy jak Facebook, nie będziemy udostępniać danych. Dane spisowe będą prawnie chronione oraz objęte tajemnicą statystyczną


    Formularz można znaleźć na stronach www.spis.gov.pl lub www.stat.gov.pl. Kto nie zdecyduje się na internet, spotka się z rachmistrzem lub ankieterem.

    kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,9363764,Spis_narodowy__Rachmistrz_albo_internet.html
  • romanpidlaszuk.1 Jezyk "prosty" i narodowosc "tutejsza"- mity II RP 08.04.11, 07:52

   forum.gazeta.pl/forum/w,52,123822029,123886393,Jezyk_prosty_i_narodowosc_tutejsza_mity_II_RP.html
  • romanpidlaszuk.1 spis.gov.pl 09.04.11, 16:11

   forum.gazeta.pl/forum/w,252,123975757,123975757,spis_gov_pl.html
  • romanpidlaszuk.1 Slazakom,Bilorusom,Polakom czy..prosto Ukrainciom? 21.04.11, 05:51
   Dyskusja tut:

   forum.gazeta.pl/forum/w,252,123957730,123957730,Wlasnie_zostalem_Slazakiem.html
  • romanpidlaszuk.1 Spis powszechny: "wpadki" pracowników GUS 25.04.11, 06:36

   wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,9484084,Spis_powszechny___wpadki__pracownikow_GUS.html
  • romanpidlaszuk.1 Re: Kwiecien 2011- spis powszechny w Polsce 15.05.11, 06:27

   Spis powszechny – także narodowości i wyznań
   nadbuhom.free.ngo.pl/art_2557.html
   Nasze dane – w naszych rękach!
   nadbuhom.free.ngo.pl/art_2556.html


   Problemy ze spisem powszechnym. GUS nie ma kasy
   wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,9591178,Problemy_ze_spisem_powszechnym__GUS_nie_ma_kasy.html

  • romanpidlaszuk.1 Re: Kwiecien 2011- spis powszechny w Polsce 01.08.11, 01:31

   forum.gazeta.pl/forum/w,40728,114230681,114230681,Spis_powszechny_2011_deklarujmo_nacjonalnist_ukr_.html


Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka