Dodaj do ulubionych

Podriezowanie swoho korienia

11.05.08, 12:47
abo holi na kotorej sidycia, tak można nazwaty piśmo od Arhireja do mołodi
kotora bude braty uczaść w zlotowi na światej hori Hrabarci. Mimo szto treśc
je jak najbardziej horosza i dobra, nawołuje do kultywowania wiery
prawoslawnej , to swojej ciełościu je wymirona protiw cerkwy i jej tradycji -
napisana i odczytywana w cerkwach podlasza po Pulsku! Wołodary naszej cerkwy
zabuli skul je, na jakiej mowi proweli swoi perszy słowa.Zawdiaki jakim
wyznajuczym wieru prawosławnu narodom, peretrwała z horoj tysiaczu liet na
sietych zemlach. Ne nazwu toho inaczej jak tulki zabotoj o stały dopływ
hrosza. Dla hroszy czynowniki cerkowny skłonny je odkinuty swoju kulturu, mowu
i traducju. Ne zrobili nic sztob obudyty w narodowi swiadomość, poweli swoje
oweczki w polonizatorsku rzeźniu i teper doszło do toho szto w Wurli
czytajecia - o zhrozo - w cerkwy po Pulsku -:(((
Obserwuj wątek
  • romanpidlaszuk A ja u Ryzyka sluchaw Artemiuka... 12.05.08, 07:49
   Podriezowanie swoho korienia abo holi na kotorej sidycia, tak można
   nazwaty piśmo od Arhireja do mołodi kotora bude braty uczaść w
   zlotowi na światej hori Hrabarci. Mimo szto treśc je jak najbardziej
   horosza i dobra, nawołuje do kultywowania wiery prawoslawnej , to
   swojej ciełościu je wymirona protiw cerkwy i jej tradycji - napisana
   i odczytywana w cerkwach podlasza po Pulsku! Wołodary naszej cerkwy
   zabuli skul je, na jakiej mowi proweli swoi perszy słowa.Zawdiaki
   jakim wyznajuczym wieru prawosławnu narodom, peretrwała z horoj
   tysiaczu liet na sietych zemlach. Ne nazwu toho inaczej jak tulki
   zabotoj o stały dopływ hrosza. Dla hroszy czynowniki cerkowny
   skłonny je odkinuty swoju kulturu, mowu i traducju. Ne zrobili nic
   sztob obudyty w narodowi swiadomość, poweli swoje oweczki w
   polonizatorsku rzeźniu i teper doszło do toho szto w Wurli
   czytajecia - o zhrozo - w cerkwy po Pulsku -:(((

   ---------------------------------

   A chto tym archijerejam maje skazaty szczo my toji polskoji mowy w
   cerkwy ne choczemo i chaj wony sobi jiji zasunut w sraku?

   Tozh nichto im toho za naszych ludej ne skazhe !

   Naszy ludy powynni orhanizuwatysia i tym nehodiajam- swoim
   nastojatelam, jepyskopom, mytropolytu toje howoryty-
   poodynoko i malymy i welykymy hrupamy, wsi razom.


   A jak naszy ludy je zorhanizowany doteper?

   Jedyna orhanizacja jaka "reprezentuje" Ukrainciw Pidlasza
   to Sojuz Ukrainciw Pidlasza.

   Szczo SUP maje do powiedzenia na tuju polonizacju naszych ludej
   wedenoju janczarsko- polonizatorskoju werchuszkoju PAKP?

   Ja w w nedilu 11.05.08 w Polskomu Radio Bialystok, w
   prohrami "Ukrainska Dumka" jaku wiw Jewhen Ryzyk czuw jak holowa
   Sojuzu Ukrainciw Pidlasza Andrij Artemiuk prawyw laurki Sawi z
   nahody desiatylittja joho naczalswta w PAKP, de howoryw jak nibyto
   toj Sawa henialno i mudro wede "prawoslawnyj narod", tak skazaw toj
   Artemiuk u Ryzyka, ne prawoslawnych Ukrainciw i Bilorusiw,
   ale "prawoslawnyj narod".

   Tobto werchuszka SUP ne zakydaje werchuszci PAKP problemy
   polonizacji Ukrainciw z Pidlasza w PAKP. Z toczky zoru werchuszki
   SUP, werchuszka PAKP je super.


   Teper pojawlajetsia zapytannia czy toj Andrij Artemiuk i werchuszka
   SUP je slipi i nebaczat szczo sie nawkolo nych robyt, czy werchuszka
   SUP je prosto w kiszeni werchuszki PAKP i ne je spromozhna
   zachyszczaty Ukrainciw Pidlasza pered polonizacjieju, jaku wede
   werchuszka PAKP?

   Czy czasom kulturno- oswita dijalnist SUP ne je tilky "wentylom
   bezpieczenstwa" dla takych ludej jak Marko Chmeleski, jaki ne
   choczut polonizacji, kob wony mily de puslaty swoji dity na
   ukrainsku mowu?


   Podywimosia na fakty:

   Kulko ukrainskych ditej i molodi na Pidlaszy
   chodyt na ukrainsku mowu- 1% ?

   Kulko ukrainskych ditej i molodi na Pidlaszy
   chodyt na polskomownu relihiju PAKP de ich pereroblajut na
   prawoslawnych "Polakiw"- 100% ?


   Dumaju szczo wneski na buducznist nasuwajutsia sami...

   • markochmeleski.1 Re: A ja u Ryzyka sluchaw Artemiuka... 12.05.08, 10:04
    Toj flirt SUP z PAKP musit niestety trwaty. Pozycja SUP jest za słabaja i ja
    toje ponimaju. Sojuz skuplajecia na ochoroni i pidtrymci kultury Ukraińskiej
    Pidlasza i chwała jomu za toje. Za hroszy MSWiA tulki toje można robity. Szcze
    ważnym diełom je budowa sered neświadomych i pidtrymka świadomych życharów
    Podlasza, swiadomości o prynależności do welikoho Ukraińskoho narodu.Takaja je
    rola kulturalno-oświtowa zapisana w statutowi sietej orhanizacji.

    Tut nasuwajecia pytania, czy ne potriebna je alternatywna orhanizacja do SUP,
    kotora otwerto postwit sobi za cel borbu z polonizacjoj w szerokim toho słowa
    znaczeniu, kotora ponese świtło proświty do "prawosławnoho narodu"? Dumaju szto
    bude tiaszko najty minimalno 15 czołowikiw do zasnowania takiej orhanizacji.To
    odne dieło.

    Druhie, to to, szto Ty cieły czas piszesz, czyli rola naszej prawosławnej cerkwy
    w nesieniu kahanka nacjonalnej oświty. "Chtoś" koliś zadumaw wyprodukowaty
    "prawosławnych polaków" i "właść" pryniała toje jak swoje, nepodumała szto to je
    hwość do truny Ruśkoho Prawosławia zawdiaki kotoromu peretrwało wone na sietych
    zemlach bulsz niż tyszczu liet.
  • romanpidlaszuk Re: A ja u Ryzyka sluchaw Artemiuka... 13.05.08, 05:11
   Ja w w nedilu 11.05.08 w Polskomu Radio Bialystok, w
   prohrami "Ukrainska Dumka" jaku wiw Jewhen Ryzyk czuw jak holowa
   Sojuzu Ukrainciw Pidlasza Andrij Artemiuk prawyw laurki Sawi z
   nahody desiatylittja joho naczalswta w PAKP, de howoryw jak nibyto
   toj Sawa henialno i mudro wede "prawoslawnyj narod", tak skazaw toj
   Artemiuk u Ryzyka, ne prawoslawnych Ukrainciw i Bilorusiw,
   ale "prawoslawnyj narod"...

   ...pasibrzuch z Lublina daw jomu gotowca do proczytania?
   • romanpidlaszuk CzolowikzLublina naznaczyw Artemiuka na holowuSUP? 14.05.08, 04:02
    Ja w w nedilu 11.05.08 w Polskomu Radio Bialystok, w
    prohrami "Ukrainska Dumka" jaku wiw Jewhen Ryzyk czuw jak holowa
    Sojuzu Ukrainciw Pidlasza Andrij Artemiuk prawyw laurki Sawi z
    nahody desiatylittja joho naczalswta w PAKP, de howoryw jak nibyto
    toj Sawa henialno i mudro wede "prawoslawnyj narod", tak skazaw toj
    Artemiuk u Ryzyka, ne prawoslawnych Ukrainciw i Bilorusiw,
    ale "prawoslawnyj narod"...

    ...czolowik PAKP z Lublina daw jomu gotowca do proczytania?

    Czolowik PAKP z Lublina naznaczyw Artemiuka na holowu SUP tomu szczo
    miew pewnosc szczo wun bude poslusznyj i ne bude krytykuwaty
    werchuszki PAKP jaka polonizuje ukrainskomowne naselennie Pidlasza?
    • markochmeleski.1 Re: CzolowikzLublina naznaczyw Artemiuka na holow 14.05.08, 06:36
     Ja ne znaju czy chtoś joho naznaczaw.Byw ja na ostaniomu zjezdowi SUP de joho
     wybirali (jako sympatyk).Dumaju szto to normalna zmiena warty.Marysia Ryżyk i
     tak toje dowho tiahnuła, potriebna była pokoleniowa zmiena warty.Chłopeć mołody,
     wykształcony, nedawno dohtoryzowawsia, dumaju szto wsio pered im. Byty hołowoj
     SUP, to ne potoje sztob z wsiema zadyraty, a potoje sztob zo wsiema
     wspilpracowaty, westy rozhowory itp.Celi statutowy jak najbardziej wun
     społniaje. SUP jako orhanizacja kulturalno-oświtowa ne je stworeny sztob
     miszatyś w sprawy PAKP a tym boleje robity w łonowi joho jakijeś reformy.Do toho
     powinna dorosty sama Cerkow z jej świaszczennikami na czele.Jak wona toho sama
     ne zobaczyt, to narod od sebe, sam po sobie, nyć ne srobit.Lieta zanedbań i
     czyżej propahandy zrobili swoje,wsio zaisnowało podług schematu :
     tutejszy=birołus=Polak. Jak ne dojde do wzaimoponimania mież wiernymi,
     świaszczenikami i takimi orhanizacjami jak SUP w kwesti pobudżenia prawdiwej
     świadomośći narodowej, to możem sobie skazaty szto nam chana. I dla toho jest
     potriebny takije a ne inny stosunki mież SUP a PAKP, i dla toho , dyplomacja
     toho potrebuje, je takije a ne inny wydpowiedi w radio hołowy SUP
     • romanpidlaszuk Czy "dyplomatia" je skuteczna...? 14.05.08, 07:01
      Ja ne znaju czy chtoś joho naznaczaw.Byw ja na ostaniomu zjezdowi
      SUP de joho wybirali (jako sympatyk).Dumaju szto to normalna zmiena
      warty.Marysia Ryżyk i tak toje dowho tiahnuła, potriebna była
      pokoleniowa zmiena warty.Chłopeć mołody, wykształcony, nedawno
      dohtoryzowawsia, dumaju szto wsio pered im. Byty hołowojSUP, to ne
      potoje sztob z wsiema zadyraty, a potoje sztob zo wsiema
      wspilpracowaty, westy rozhowory itp.Celi statutowy jak najbardziej
      wun społniaje. SUP jako orhanizacja kulturalno-oświtowa ne je
      stworeny sztob miszatyś w sprawy PAKP a tym boleje robity w łonowi
      joho jakijeś reformy.Do toho powinna dorosty sama Cerkow z jej
      świaszczennikami na czele.Jak wona toho sama ne zobaczyt, to narod
      od sebe, sam po sobie, nyć ne srobit.Lieta zanedbań i czyżej
      propahandy zrobili swoje,wsio zaisnowało podług schematu :
      tutejszy=birołus=Polak. Jak ne dojde do wzaimoponimania mież
      wiernymi, świaszczenikami i takimi orhanizacjami jak SUP w kwesti
      pobudżenia prawdiwej świadomośći narodowej, to możem sobie skazaty
      szto nam chana. I dla toho jest potriebny takije a ne inny stosunki
      mież SUP a PAKP, i dla toho , dyplomacja toho potrebuje, je takije a
      ne inny wydpowiedi w radio hołowy SUP


      1. Wyhladaje szczo wun je pereduwsim SUCHNIANYJ i to je podstawowe
      kryterium szczo buw wystawlenyj na to post.

      2. Jak SUP ne boronut Ukrainciw z Pidlasza prered polonizacjenu w
      PAKP, SLD na jakoje holosuwali naszy ludy oczewydno tozhe ni, a
      szcze nawi werchuszczi PAKP pomahaje w tuj polonizacji, to czy
      Ukrainciom z Pidlasza nema wzhe ratunku pered polonizacjeju jaku
      wwodyt w naszych cerkwach janczarsko- polonizatorska werchuszka PAKP?

      3. Czy toje wlazenie werchuszci PAKP w s.raku, ups. "dyplomatia" w
      wykonaniu werchuszki SUP pro jaku czastkowo tut howorytsia (ja by
      szcze dodaw "dyplomatycze" widwertannie holowy w druhu storonu koli
      werchuszka PAKP wwodyt czerhowi elementy polonizacji Ukrainciw z
      Pidlasza w PAKP) je SKUTECZNA, czy polonizacja w PAKP na
      ukrainskomownomu Pidlaszy i w Bilostoci de bilszisc prawoslawnych je
      rodom z ukrainskomownoho Pidlasza w ostannich rokach zmenszylasia
      czy zrostaje...?
       • swoboda_slowa Jaka je syla Goliata...? 14.05.08, 07:13
        Roman porównaj siły, tut prypowied o Dawydowi i Goliatowi ne jak ne
        sprawdżajecie
        ----------------------------


        Czy Goliat ne je sylnyj tomu szczo...tak naprawdu maje najbulsz do
        powiedzenia w zarzadzie firmy Dawida i tak neju kiruje kob Dawid
        pered goliatom ono machaw chwostom radosnie i ne sprotywlawsia
        niczomu szczo robyt Goliat?
        • markochmeleski.1 Re: Jaka je syla Goliata...? 14.05.08, 07:17
         Korotko, Romane ,tyje lude szto tam je tak toho ne baczat i toho ne zrobiat.Ich
         cel je zbieżny, no ne taki sam.Do odbudowy świdomości je potriebna alternatywna
         orhanizacja kotora postawit sobi konkretny cel-budowa-odbudowa świdomości i
         godności narodowoj sered pidlaszuków
         • romanpidlaszuk Partia Ukrainciw z Pidlasza? 14.05.08, 07:36
          Korotko, Romane ,tyje lude szto tam je tak toho ne baczat i toho ne
          zrobiat.Ich
          cel je zbieżny, no ne taki sam.Do odbudowy świdomości je potriebna
          alternatywna
          orhanizacja kotora postawit sobi konkretny cel-budowa-odbudowa
          świdomości i
          godności narodowoj sered pidlaszuków

          ---------------------

          ...czyli partia Ukrainciw z Pidlasza jaka wyhraje wybory lokalny na
          Pidlaszy, perejme kierownicktwo w hminach, pererobyt biellicei na
          ukrlicei, wwede ukrainsku mowu do szkol w ukrainskomownych hminach
          powiatuv Bielskoho i Hajnuvskoho, wwede nazwy dwijezyczni ukrainsku
          mowu do hminy?
          forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=40728&w=62673055&v=2&s=0
          Jakszczo tak to treba z zakladaniem takoji partii spieszytisia kob
          zdazyti na nastupni wybory samorzadowy, bo znow pryjide Czykwin z
          Cimoszewiczom, zroblat paru biloruskich festynow z SLDowskoju
          agitkoju, werchuszka PAKP szepne w cerkwy szczo najlipszy kandydaty
          jaki budut nas reprezentowati i wyriszuwaty naszy problemy to SLD,
          naszy ludy powirat baciuszkam, znow zaholosujut na SLD jakoje bude
          pudtrynuwati werchuszku PAKP w polonizacji ukrainskomownoho
          naselennia Pidlasza i dali budemo mity toje szto majemo teper....
      • romanpidlaszuk Czy "dyplomatia" je skuteczna...? 14.05.08, 07:06
       Ja ne znaju czy chtoś joho naznaczaw.Byw ja na ostaniomu zjezdowi
       SUP de joho wybirali (jako sympatyk).Dumaju szto to normalna zmiena
       warty.Marysia Ryżyk i tak toje dowho tiahnuła, potriebna była
       pokoleniowa zmiena warty.Chłopeć mołody, wykształcony, nedawno
       dohtoryzowawsia, dumaju szto wsio pered im. Byty hołowojSUP, to ne
       potoje sztob z wsiema zadyraty, a potoje sztob zo wsiema
       wspilpracowaty, westy rozhowory itp.Celi statutowy jak najbardziej
       wun społniaje. SUP jako orhanizacja kulturalno-oświtowa ne je
       stworeny sztob miszatyś w sprawy PAKP a tym boleje robity w łonowi
       joho jakijeś reformy.Do toho powinna dorosty sama Cerkow z jej
       świaszczennikami na czele.Jak wona toho sama ne zobaczyt, to narod
       od sebe, sam po sobie, nyć ne srobit.Lieta zanedbań i czyżej
       propahandy zrobili swoje,wsio zaisnowało podług schematu :
       tutejszy=birołus=Polak. Jak ne dojde do wzaimoponimania mież
       wiernymi, świaszczenikami i takimi orhanizacjami jak SUP w kwesti
       pobudżenia prawdiwej świadomośći narodowej, to możem sobie skazaty
       szto nam chana. I dla toho jest potriebny takije a ne inny stosunki
       mież SUP a PAKP, i dla toho , dyplomacja toho potrebuje, je takije a
       ne inny wydpowiedi w radio hołowy SUP
       ---------------------------------


       1. Wyhladaje szczo wun je pereduwsim SLUCHNIANYJ i to je podstawowe
       kryterium szczo buw wystawlenyj na to post.

       2. Jak SUP ne boronyt Ukrainciw z Pidlasza pered polonizacjeju w
       PAKP, SLD na jakoje holosuwali naszy ludy oczewydno tozhe ni, a
       szcze nawit werchuszczi PAKP pomahaje w tuj polonizacji, to czy
       Ukrainciom z Pidlasza nema wzhe ratunku pered polonizacjeju jaku
       wwodyt w naszych cerkwach janczarsko- polonizatorska werchuszka PAKP?

       3. Czy toje wlazenie werchuszci PAKP w s.raku, ups. "dyplomatia" w
       wykonaniu werchuszki SUP pro jaku czastkowo tut howorytsia (ja by
       szcze dodaw "dyplomatycze" widwertannie holowy w druhu storonu koli
       werchuszka PAKP wwodyt czerhowi elementy polonizacji Ukrainciw z
       Pidlasza w PAKP) je SKUTECZNA, czy polonizacja w PAKP na
       ukrainskomownomu Pidlaszy i w Bilostoci de bilszisc prawoslawnych je
       rodom z ukrainskomownoho Pidlasza w ostannich rokach zmenszylasia
       czy zrostaje...?


Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka