Dodaj do ulubionych

środki poetyckie- pomózcie pilne

09.09.07, 15:00
Przedstawić słowa za pomocą środkow poetyckich
radość- jak określić w przenośni
gniew- jak określić porównanie i wyraz dzwiękonaśladowczy
pisanie wiersza- neologizm i epitet
komponowanie piosenki -porównanie , przenośnia


Opisz za pomocą dowolnych środków poetyckich:
smak ulubionych słodyczy
zapach lasu po deszczu
wygląd potrawy której najbardziej nie lubisz

Pomózcie proszę!
Obserwuj wątek
  • Gość: Ewa Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.kalisz.mm.pl 07.01.08, 16:09
   ja też mam z tym kłopot jutro sprawdzian a w czwartek egzamin na
   dodatek pani się mnie uczepiła że dwa dni przed egzaminem i nic nie
   umiem. Jutro mnie zapyta. Z kąd mam to wziąć?
   • Gość: pala234 Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.09.08, 19:35
    pomużcie mi jakokresilci sirotki poetyckie
   • Gość: LOLITKA Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.chello.pl 08.01.09, 17:22
    Trzeba bylo uwazac na lekcji...jakbys uwazala to bys
    wiedziala!!!!;***
    Wpisz sobie w google "środki poetyckie" i tam powinno być co to
    znaczy.

    PS.Radze ci lepiej uwazac na lekcjach!!!!
    • Gość: LamusekXD Re: Odp :. xDD IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.09.10, 14:30
     Smak ulubionych słodyczy : Np. czekolada słodka, brązowa i smaczna
     Zapach lasu po deszczu : Lekki orzeźwiający, świeży i przyjemny
     Wygląd porawy, której najbardziej nie lubisz : Np. szpinak zielony, brzydko pachnie i jest nie smaczny

     To na tyle Pozdro. 6D 2010r ;) Patryś z tej storny ;]
   • Gość: Weronika Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.xdsl.centertel.pl 16.03.11, 16:18
    to jest bardzo proste . niektore nazwy sa odpowiedzia na twoj epytanie !!
  • Gość: Linda Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: 212.160.111.* 08.01.08, 20:19
   radość( przenośnia)-uśmiech dnia (życia), słoneczny promień życia,
   złota kropla ...? iskierka (iskra)
  • Gość: Linda Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: 212.160.111.* 08.01.08, 20:21
   gniew- wściekła jak osa
  • Gość: natalka Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.chello.pl 28.01.08, 17:07
   to znaczy odwal cala robote za mnie... Z kads to znam :D:D
   • Gość: polak Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.08, 13:47
    pisze się SKĄD- zapamiętaj to
    • Gość: Karolka ;) Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.09.08, 22:31
     Mam poidręczniki "Między nami" i jestem w trakcie robienia tego zadania ;]po
     kilku słowach napisanych przez Was, mniej więcej wiem o co biega, i umiem to
     napisać ;]To wcale nie jest trudne jak się pomyśli! Pozdrawiam!
     • Gość: uy6765 Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: 195.116.179.* 07.09.10, 19:29
      h896786856
   • Gość: Polak Odpowiedz IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.02.08, 13:48
    Homonimy - wyrazy jednakowe fonetycznie i ortograficznie, ale różne
    semantycznie i etymologicznie; np. para (wodna, zakochanych), klucz
    (do drzwi, znak muzyczny, zasada). Współcześnie rozróżniane
    wyłącznie na podstawie kontekstu zdania w jakim zostały użyte.

    Antonimy – są to wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu. Stosowany w
    stylistyce w celu wydobycia kontrastów myślowych i emocjonalnych
    np.: zło-dobro, piekło-niebo, biały-czarny,

    Apostrofa - retoryczny zwrot do osoby, uosobionych pojęć lub rzeczy;
    apostrofa nadaje, np. Czego chcesz od nas, Panie...

    Inwokacja -rozpoczynające utwór epicki wezwanie do bogów, muz itp.
    Np. „Boże, dlaczego mnie opuściłeś?”

    Powtórzenia - zabieg stylistyczny polegający na dwukrotnym lub
    wielokrotnym użyciu tego samego elementu językowego:

    Anafora- polegająca na powtarzaniu jakiegoś słowa na początku
    kolejnych wersów, zdań itp. Np. „Nie ma myśli – są tylko
    instynkta,/Nie ma pragnień – są tylko apetyty,”

    Epifora-polega na celowym powtarzaniu jakiegoś słowa na końcu
    kolejnych wersów, zdań itp.

    Synonimy - wyraz lub związek frazeologiczny zbliżony znaczeniowo do
    innych wyrazów lub związków frazeologicznych, które w określonych
    kontekstach mogą występować zamiennie. Np. król- władca.

    Porównania - zwrócenie uwagi na cechy i właściwości opisywanego
    zjawiska za pomocą porównywania go do innego zjawiska, co służy
    również interpretowaniu tego pierwszego. Np. „zimny jak lód”.

    Epitety - wyraz określający w tekście literackim, a także mówionym,
    rzeczownik, najczęściej w postaci przymiotnika, który wskazuje
    właściwości w sposób bezpośredni bądź metaforyczny, np. czerwona
    róża, "gorzkie gwiazdy" .

    Metafory - zespół wyrazów zyskujący specjalne, odmienne znaczenie od
    tego, które wynika z poszczególnych jego składników, np. „morze
    gwiazd”.

    Hiperbola (przesadnia) – metafora, w której występują elementy
    zamierzonej przesady. Polega na wyolbrzymieniu i uintensywnieniu
    składników obrazu zawartego w przenośni w sposób przekraczający
    granice prawdopodobieństwa. Hiperbola występuje w metaforach
    potocznych (np. taczać się ze śmiechu, umierać ze zmęczenia,
    nieziemska piękność), przede wszystkim jednak w artystycznych,
    poetyckich.

    Oksymoron (epitet sprzeczny) – najprostsza forma paradoksu, będąca
    zespoleniem dwóch wyrazów o znaczeniach przeciwstawnych i wzajemnie
    się wykluczających, którym zostaje nadane znaczenie przenośne
    np. „śpiesz się powoli”, „blask ciemnieje”.

    Antyteza – zestawienie dwóch przeciwstawnych znaczeniowo elementów w
    celu uzyskania silniejszego efektu np.: „Ma granice –
    nieskończony...”

    Kontrast – przedstawienie zjawiska, zdarzenia, postaci za pomocą
    drugiego, zupełnie innego, przeciwstawnego (zjawiska). Dzięki
    zastosowaniu kontrastu prezentowany element świata przedstawionego
    jest bardziej wyraźny, uwydatniają się jego cechy charakterystyczne.

    Peryfraza (omówienie, opisanie) – zastąpienie nazwy przedmiotu,
    czynności, osoby lub cechy bardziej rozbudowanym opisem:
    charakterystyką, metaforą np.: „gwiazda ognista”- słońce.

    Personifikacja (uosobienie, animizacja, ożywienie) – przedstawienie
    pojęć abstrakcyjnych, a także zjawisk przyrody, zwierząt, roślin,
    przedmiotów jako działających postaci ludzkich. Wiąże się z alegoria
    i apostrofą. Jako podstawa metafory tworzy zwykle rozwinięty obraz
    poetycki.

    Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) – rodzaj instrumentacji
    głoskowej polegający na naśladowaniu za pomocą dźwięków różnych
    pozajęzykowych zjawisk akustycznych, np. głosów występujących w
    przyrodzie. Najprostszą forma onomatopei są wyrazy
    dźwiękonaśladownicze, których brzmienie przypomina nazwane za ich
    pomocą dźwięki naturalne, np. kukać, miauczeć, świst, zgrzyt.
    Posługiwanie się takimi wyrazami pozwala autorom tekstów
    artystycznych osiągnąć większą wyrazistość opisu np. ryk ludzkich
    głosów, trzask włóczni, szczękanie kos.

    Pytanie retoryczne – zdanie ujęte w formie pytania na które nie
    oczekuje się odpowiedzi, stosowane w celu zwrócenia uwagi słuchacza
    na treść wypowiadaną przez autora lub dla nadania jej silniejszego
    zabarwienia uczuciowego.

    Elipsa (wyrzutnia) – pominiecie fragmentu tekstu, który nie
    przeszkadza w zrozumieniu całości, co pomaga unikać powtórzeń.
    Elipsami są najczęściej równoważniki zdań.
    Wykrzyknienie (eksklamacja) – krótkie zdanie wykrzyknikowe wtrącone
    w tok wypowiedzi, wyrażające bardzo silną emocję. Eksklamacja często
    występuje w formie apostrofy. np. „Przeklęty, kto zasmuca matkę
    swoją!”.

    Groteska – przedstawienie jakiegoś zdarzenia, osoby w sposób silnie
    przejaskrawiony i wynaturzony przez kontrastowe zestawienia,
    mieszanie różnych stylów języka, łączenie realizmu z groteską,
    humoru z tragizmem. Narrator czy podmiot liryczny wyraźnie odcina
    się od tego, co przedstawia w groteskowy sposób.

    Przerzutnia – zakończenie zdania w następnym wersie (niezgodność
    intonacji zdaniowej z intonacją wersową).

    Alegoria- treść, która poza znaczeniem dosłownym ma jeszcze jedno:
    ukryte i domyślne (często występuje w bajkach, gdzie bohaterowie
    zwierzęcy uwydatniają ludzkie wady).

    Rym- powtarzanie się identycznych bądź zbliżonych brzmieniem głosek
    znajdujących się w określonej pozycji – najczęściej na końcach
    wersów.

    Zdrobnienie- pieszczotliwe, czułe określenie czegoś lub kogoś za
    pomocą dodania do wyrazu podstawowego formantu: -ka -ko -utki -nik –
    ek –eńko –ić –enie –eczek
    (np.: dom-domeczek; mało- maleńko).

    Zgrubienia- tworzymy je, aby podkreślić niechęć i negatywne emocje
    do opisywanego zjawiska bądź uwydatnienia jego wieku za pomocą
    dodania do wyrazu podstawowego formantu –sko (np.: pies- psisko;
    komputer- komputerzysko).

    Alegoria- to przedstawienie pojęć oderwanych, przez obraz o
    znaczeniu przenośnym, jednoznacznie określonym i ustalonym
    konwencjonalnie. Związana jest z obiegowymi konwencjami i
    stereotypami myślowymi oraz powszechną wiedzą o zjawiskach (np. lis
    w potocznym odczuciu kojarzy się z chytrością). Treść alegoryczna
    utworu nadaje się do jednoznacznego odczytania. Na alegorii opierają
    się często bajki.

    Paradoks- zaskakujące sformułowanie, w sposób efektowny prezentujące
    myśl lub ideę przeciwstawiającą się stereotypowym mniemaniom.
    Paradoks łączy sprzeczności, formułując tym sposobem nowe prawdy.
    Zdaje się prowadzić do logicznej sprzeczności, lub sytuacji
    przeczącej zdrowemu rozsądkowi.

    Porównanie homeryckie - jest to porównanie, którego drugi człon jest
    rozbudowany tak, że stanowią odrębną epizodyczną scenkę. Niezwykła
    plastyczność opisów osiągnięta przez bogactwo epitetów
    np.: "żołnierze padali jak liście z drzew".

    Neologizmy-to nowe elementy języka (wyrazy, ich znaczenia, wyrażenia
    i zwroty), które powstają w wyniku jego nieustannego rozwoju. Mogą
    one być potrzebne i udane albo zbędne i niepoprawne. Najczęstszymi
    przyczynami ich powstawania są bieżące potrzeby nazewnicze, związane
    z nowymi przedmiotami, czynnościami, instytucjami, oraz chęć
    odświeżenia słownictwa. Przeciwieństwo archaizmów.

    Symbol-motyw lub zespół motywów występujący w dziele, będący znakiem
    treści bezpośrednio nie ujawnionych (ma znaczenie głębsze, ukryte,
    niejasne) i mający sygnalizować ich istnienie dający możliwość
    rozmaitych interpretacji; jeden z podstawowych środków ekspresji w
    literaturze. Mający umożliwić sugerowanie tajemniczej i
    wieloznacznej natury świata.
    • Gość: Ktoś ;pp Re: Odpowiedz IP: *.jeleniagora.vectranet.pl 08.09.09, 19:39
     A ma ktoś zadanie 5 z strony 6 ?
     • Gość: gosc kurde IP: 93.181.189.* 03.09.10, 16:35
      ku... pomuz ktos tez mam problem z tym zadaniem 4a
      • Gość: wy noby Re: ku... IP: 93.181.189.* 03.09.10, 16:37
       nie umiecie tego zrobic pedalki
     • Gość: gfr Re: Odpowiedz IP: *.gl.digi.pl 06.09.10, 16:02
      mam
    • Gość: fhkhkl Re: Odpowiedzjh IP: 195.116.69.* 06.09.10, 19:12
     nmmnmn.kj......................m,kjjjjjjjjjjjjjjjklj;kkh;;;;;;;;;;;;;;lkkkkkkkkkkkkkkouiiou]
     • Gość: beata Re: Odpowiedzjh IP: *.adsl.inetia.pl 11.09.11, 21:04
      jesteście niepoważni
  • korneliaaa1 Re: środki poetyckie- pomózcie pilne 04.02.08, 13:00
   witam, nie wiem, co sie dzieje w tych szkolach, skoro zadaje sie prace, nie
   przygotowujac i nie opracowujac materialu wczesniej.
   Kochani, srodki poetyckie - mamy wiec do czynienia z poezja, czytanie wierszy
   nie jest sztuka latwa, ale rozwija wyobraznie, jest niesamowita zabawa. Mnie
   uczono jeszcze w liceum, ze poezja to takie czepianie sie slow. Skoro poeta
   pisze o domu, to czym jest dom - schronieniem, rodzina, bezpieczenstwem itd...
   Srodki stylistyczne uzywane w wierszach kaza nam pytac, a dlaczego tak uzyl
   poeta, dlaczego takiego porownania, skoro mogl wprost. Radosc - zamiast radosc,
   poeta napisal: usmiech serca - powiedzmy. I teraz mysle sobie - usmiech serca -
   usmiecha sie serce, choc wiadomo, ze serce sie nie smieje, ale smiejemy sie, gdy
   nam dobrze, gdy piekna pogoda, slonce swieci, serce to dobroc, a jak dobroc to
   lekkosc na duchu, brak wyrzutow sumienia... Mozna tworzyc i mnozyc, co nam sie
   kojarzy. Gdyby poeta powiedzial radosc - to kazdy by wiedzial - radosc i
   poszedl do domu, a jak powie usmiech serca , to kazdy to moze troszke inaczej
   zinterpretowac i o to w poezji chodzi. Gniew - porownanie - musi miec slowko
   jak, niby, czyli np. gniew niczym huk wystrzalu ...jak zgrzyt drzwi w piwnicy
   itd.Dzwiekonasladowcze - czyli kukuryku itd.. Mam nadzieje ,ze chociac troche
   to Wam da. Proponuje przeczytac Jezyk polski dla polonistow - to jaki poradnik
   pod red Porayski - Pomsta, zrobic notatke ze srodkow stylistycznych raz na
   zawsze i cwiczyc - zaczac od Ewy Lipskiej, a nie Herberta, moze Swietlickiego,
   Grochowiaka i czepiac sie slow, pytac - dlaczego i szukac skojarzen
   pozdrawiam
  • Gość: ja:) Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.09.08, 16:48
   mam taki sam problem xD
  • Gość: Julia Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: 217.98.103.* 07.09.08, 18:40
   nic latwiejszego..czy ty korzystaz z cwiczen ,,miedzy nami'' i
   chodzisz do 6 klasy...jak powiesz czy tak to dam ci odpowiedz
   • Gość: Agatkaaa Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: 83.10.216.* 07.09.08, 18:49
    tak prosze pomoz
   • Gość: do julii Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.09.08, 19:04

    julia pomoz mi prosze
   • Gość: korni Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.msb.vectranet.pl 08.09.08, 17:38
    jestem w 6 klasie i mam podręcznik między nami i jest zdanie ze strony 5 i 6 i
    nie rozumiem tych zadań czy byś mi pomogła???
  • Gość: Agatkaa Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: 83.10.216.* 07.09.08, 18:43
   sluchaj monia ty pewnie chodzisz do 6 kl. i masz podreczniki miedzy
   nami ja tez mam taki sam problem jak ty i musze to zrobic na
   jutro ...Jesli dostaBas odpowiedz od kogos to pomoz mi blagam cie
   • Gość: EDEK Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: 83.10.216.* 07.09.08, 18:50

    POMOCY PROSZE ...
  • Gość: Karolka ;) Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.09.08, 22:35
   Mam podręczniki "Między nami" i jestem w trakcie robienia tego zadania ;]Po
   kilku słowach napisanych przez Was, mniej więcej wiem o co biega, i umiem to
   napisać ;]To wcale nie jest trudne jak się pomyśli! Przynajmniej, jeśli się
   chodzi do szóstej klasy, powinno się to wiedzieć... Podstawowe rzeczy! Pozdrawiam!
   • Gość: red Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.09.08, 22:59
    Przedstawić słowa za pomocą środkow poetyckich
    radość-promieniejesz jak słońce na niebie
    gniew- wyglądasz jakbyś za chwilę miał wybuchnąć; bum
    pisanie wiersza- wierszotworzenie lub wierszoletyzm; twórczość własna
    komponowanie piosenki -komponowanie piosenek jest jak tworzenie
    własnego świata iluzji; skaczące barwne znaczki po pięciu strunach
    melodii


    Opisz za pomocą dowolnych środków poetyckich:
    smak ulubionych słodyczy - delicje są niczym marzenia do spełnienia
    zapach lasu po deszczu- dookoła czuć zapach świerkowych i sosnowych
    drzew oraz żywicę
    wygląd potrawy której najbardziej nie lubisz - pulpety wyglądają jak
    końskie bobki:)

    • Gość: Tysiia. Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.stg.pl 03.09.09, 14:57
     Dzięękujęęę!...!!
     • Gość: MoniŚ Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: 82.160.202.* 07.09.09, 19:50
      ejj mÓgłby mi ktoS wysłac Te odpowiedzi z zadania 4 ze strony 6 ?;p
      • Gość: do red Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.09.10, 19:24
       jesteś super !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Gość: uczeń Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.chello.pl 10.09.09, 18:15
     Dzięki! Jesteś WIELKI!
    • Gość: gggsgs Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.09.10, 15:27
     gó...
    • Gość: Ewcia Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.cdma.centertel.pl 05.09.10, 19:50
     Dzięki uratowałeś mi skórę. :D
  • Gość: natii Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.dynamic.gprs.plus.pl 03.09.09, 15:55

   radosc : fruwam ze szczescia
   gniew jestem zly jak lew grrrr
   pisanie wiersza rozwierszowalem sie latwe rymy
  • krysia1324 Re: środki poetyckie- pomózcie pilne 06.09.09, 10:41
   pomuście pilnie w zadaniu prosze
  • Gość: . ;] Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: 188.33.159.* 06.09.09, 12:20
   hah. ;D praca domowa z Między namii kl6. ;) właśnie to robię ;]
   jutro będę miała ją ocenianą ;D i wiem ,że nie dostanę nic poniżej
   4. ;] dzięęęki.
  • Gość: karolaa Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.09.09, 21:06
   > Przedstawić słowa za pomocą środkow poetyckich
   > radość- jak określić w przenośni
   > gniew- jak określić porównanie i wyraz dzwiękonaśladowczy
   > pisanie wiersza- neologizm i epitet
   > komponowanie piosenki -porównanie , przenośnia
   >
   >
   > Opisz za pomocą dowolnych środków poetyckich:
   > smak ulubionych słodyczy
   > zapach lasu po deszczu
   > wygląd potrawy której najbardziej nie lubisz
   >
   > Pomózcie proszę!
   • Gość: Dusia Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: 83.1.98.* 10.09.09, 21:49


    Przedstawić słowa za pomocą środkow poetyckich
    radość- śmiać się jak głupi do sera
    gniew- wychodzić z siebie, wrr
    pisanie wiersza- neologizm ( każdy wymyśla sam ale może być
    wierszokletyzacja), natchnione ( epitet)
    komponowanie piosenki -porównanie , przenośnia ( przerosło mnie i
    matkę profesora)


    Opisz za pomocą dowolnych środków poetyckich:
    smak ulubionych słodyczy - jak ambrozja, niebo w gębie itd.
    zapach lasu po deszczu ( nie da się opisać jakby się dało poezja
    była by niepotrzebna)
    wygląd potrawy której najbardziej nie lubisz ( wyglądało jak bobek
    królika - coś w tym stylu )

    A teraz pozwolę sobie na uwagę osoby która poezję szczerze miłuje -
    takiej pracy domowej uczeń powinien nie odrobić dla dobra literatury
    polskiej, wszystkich muz i przyszłych recenzentów tomików poetyckich.
  • karo1997 Re: środki poetyckie- pomózcie pilne 06.09.09, 21:27
   Przedstawić słowa za pomocą środkow poetyckich
   radość- jak określić w przenośni
   gniew- jak określić porównanie i wyraz dzwiękonaśladowczy
   pisanie wiersza- neologizm i epitet
   komponowanie piosenki -porównanie , przenośnia


   Opisz za pomocą dowolnych środków poetyckich:
   smak ulubionych słodyczy
   zapach lasu po deszczu
   wygląd potrawy której najbardziej nie lubisz

   • Gość: ..... Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.stk.vectranet.pl 07.09.09, 18:42
    no właśnie ! pomóżcie !!
    • Gość: fg Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.09.10, 19:25
     jhhhh
   • Gość: edyta Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 09.09.09, 19:57
    no i ja tez to właśnie z dzieckiem odrabiam.......nie przypominam
    sobie żebym sama sie czegoś takiego uczyła,może mniej skomplikowane
    to było i bardziej prostym językiem....:-)no ale cóż.....musze
    przyznać że beznadziejne niektore te zadania.....dobrze ze ten net
    jest hehehehe:-)pozdrawiam wszystkich którzy nad tym siedzieli i
    tych ktorzy maja to jeszcze przed sobą:-)
   • Gość: marzena Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.85-237-173.tkchopin.pl 10.09.09, 21:13
    bardzo prosze o pomoc;zeszyt ćwiczeń miedzy nami str.6 cw3 prosze o szybką
    odpowiedz mam to na jutro.Z gory dziękuje
  • Gość: amti Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.09.09, 15:22
   komponowanie piosenki-porównanie i przenosnie
  • Gość: ;p Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.09.09, 17:57
   no nie wiem te mam z tym problem
  • Gość: wikuszaa Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.09.09, 18:58
   ja mam ten sam problem z tym głupim zadaniem. nie wiem co napisac na
   porównanie do komponowania piosenki
   • Gość: gracjan t Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.net.inotel.pl 30.03.10, 19:07
    pomocy!!!!!
    Do wyrazów radość, gniew dobierz po trzy epitety i wyrazy dzwiękonaśladownicze.
  • Gość: ktoś ; P Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.09.10, 19:12
   ja właśnie też tego nie wiem ; / tez mam zeszyt ćw. od polaka tego
   wydawnictwa .
   • Gość: mimi Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.09.10, 14:09
    Ta praca domowa jest głupia!!!Ale już skończyłam.
   • Gość: Kacper123456 Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.09.10, 16:54
    polecam uważać na lekcjach :)
    umiem i nie dam odpowiedzi bo
    trzeba było uważać:)
    • Gość: Kacperski Uwazac na lekcjach:) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.09.10, 17:03
     ziomy uważajcie chcecie tylko odpowiedzi co?
     • Gość: ziomuś :) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.09.10, 17:05
      kto gra w metin2
      • Gość: ziomuś :) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.09.10, 17:07

       odpiszcie szybko ziomy

       • Gość: ziomuś Re: :) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.09.10, 17:07
        gracie w metina
    • Gość: beata Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.adsl.inetia.pl 11.09.11, 21:08
     tak lecz jeśli ktoś ma problemy z nauką to może nie umieć po to są programy żeby pomóc
  • Gość: Justyna Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: *.adsl.inetia.pl 09.09.10, 19:16
   wyraz dźwięko naśladowczy to grrr do gniewu może być
   • Gość: ,majka Re: środki poetyckie- pomózcie pilne IP: 89.74.156.* 27.09.11, 20:34
    tak ja tez tak napisalam!

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka