Dodaj do ulubionych

Prośba o pomoc w odp na pyt testu z PrawaCywilnego

22.06.20, 12:53
1. Czynność prawna musi zawierać oświadczenie woli złożone:
a) Na serio, swobodne, w sposób wyraźny lub dorozumiany
b) W sposób dowolny
c) Na serio i w sposób wyraźny
2. Czynność prawna względnie nieważna oznacza że:
a) Jest nieważna z mocy prawa od początku
b) Jest ważna ale osoba może dokonać jej w sposób przewidziany przepisami KC
c) Jest ważna
3. Czynność prawna złożona pod warunkiem błędu:
a) Jest ważna
b) Jest względnie nieważna
c) Jest bezwzględnie nieważna
4. Do roszczeń uzupełniających nie zaliczamy
a) Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy
b) Zwrot nakładów
c) Zwrot pożytków
5. Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczne jest
a) Zawarcie umowy w formie pisemnej i wpis do rejestru zastawów
b) Zawarcie umowy w formie pisemnej wydanie rzeczy i wpis do rejestru zastawów
c) Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego i wpis do zastawów
6. Immisje pośrednie są:
a) Zawsze zabronione
b) Dopuszczalne tak aby nie naruszać korzystania z nieruchomości sąsiedniej ponad przeciętną miarę
c) Zabronione o ile wyraźnie przewiduje to przepis ustawy
7. Jeżeli czynność prawna zostanie złożona pod przymusem
a) Jest bezwzględnie nie ważna
b) Jest względnie nieważna
c) Jest ważna
8. Jeżeli początek terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie:
a) Nie uwzględnia tego dnia przy obliczaniu terminu
b) Uwzględnia się ten dzień przy obliczaniu terminu
c) Termin upływa dnia następnego licząc od dnia uwzględnienia zdarzenia
9. Koniecznymi przesłankami zasiedzenia rzeczy ruchomej są
a) Upływ czasu, posiadanie samoistne, dobra wiara przez cały okres……
b) Upływ czasu posiadanie samoistne dobra wiara w chwili nabycia…….
c) Upływ czasu posiadanie samoistne
10. Osoba mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych
a) Nie może dysponować własnym wynagrodzeniem
b) Może dysponować własnym wynagrodzeniem
c) Może zawierać umowy rozporządzające
11. Osoba prawna typu korporacyjnego charakteryzuje się tym że:
a) Oba czynniki są istotne w równym stopniu
b) Głównym substratem jest czynnik majątkowy
c) Głównym substratem jest czynnik ludzki
12. Przesłanką do ubezwłasnowolnienia całkowitego jest:
a) Zagrożenie stwarzane przez osobę wobec najbliższego otoczenia
b) Dobro osoby której ubezwłasnowolnienie dotyczy
c) Choroba psychiczna w stopniu wymagającym pomocy w prowadzeniu spraw osoby fizycznej
13. Roszczenie właściciela nieruchomości o przywrócenie stanu nieruchomości zgodnego z prawem
a) Przedawnia się z upływem 3 lat
b) Przedawnia się z upływem 10 lat
c) Nie przedawnia się
14. Rejestrem osób prawnych nie jest
a) Rejestr partii politycznych
b) Centralna ewidencja i informacja i działalności gospodarczej
c) Krajowy rejestr sądowy
15. Sankcją bezwzględnej nieważności czynności prawnej jest dotknięta czynność złożona pod wpływem:
a) Groźby
b) Pozorna
c) Przymusu i błędu
16. Służebność drogi koniecznej może być ustanowiona:
a) Gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi
b) Gdy jest to konieczne do korzystania z nieruchomości zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i wymagają tego zasady współżycia społecznego
c) Gdy nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej
17. Termin określony w dniach kończy się:
a) Z upływam dnia następnego
b) Z upływem dnia ostatniego
c) Z upływem kolejnego dnia
18. Termin w prawie cywilnym to
a) Zdarzenie przyszłe i niepewne od którego strony uzależniają skutki czynności prawnej
b) Zdarzenie ustalone konkretnie przez strony w konkretnym terminie w którym dochodzi do skutku czynność prawna
c) Zdarzenie przyszłe i pewne od którego strony uzależniają skutki czynności prawnej
19. Warunek w prawie cywilnym to
a) Zdarzenie przyszłe i niepewne od którego strony uzależniają skutki czynności prawnej
b) Zdarzenie ustalone konkretnie przez strony w konkretnym terminie w którym dochodzi do skutku czynność prawna
c) Zdarzenie przyszłe i pewne od którego strony uzależniają skutki czynności prawnej
20. Względna nieważność czynności prawnych wywołuje następujące wady oświadczenia woli
a) Błąd i groźba
b) Przymus i błąd
c) Pozorność o groźba
Obserwuj wątek
  • emiliazofia1 Re: Prośba o pomoc w odp na pyt testu z PrawaCywi 21.10.21, 10:15
   Nie wiesz co chcesz robić w życiu? Zajrzyj tu: dzawodowe.wixsite.com/harmonia
  • emiliazofia1 Re: Prośba o pomoc w odp na pyt testu z PrawaCywi 21.10.21, 10:18
   Nie wiesz co chcesz robić w życiu? Zajrzyj tu: dzawodowe.wixsite.com/harmonia

   Emilia Zofia
   Konsultant kariery z doświadczeniem

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka