Dodaj do ulubionych

Proszę o sprawdzenie:)))))))

07.07.04, 23:29
Od jakiegoś czasu nękają mnie problemy z kompem.
Może tu jedt problem tylko nie wiem gdzie .
Proszę pomóżcie.

Logfile of HijackThis v1.97.7
Scan saved at 23:24:10, on 2004-07-07
Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe
C:\WINDOWS\htpatch.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
C:\KMaestro\KMaestro.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE
C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
C:\Program Files\Creative\Audio2K\PROGRAM\CTMIX32.EXE
C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
C:\documents and settings\kasia\ustawienia lokalne\temp\QjEBQwWC.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe
C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.DAT
C:\Program Files\Common Files\GMT\autoupdate\gator_0000_6041_dll_cs_ptrk.gua
C:\PROGRA~1\WANADOO\EspaceWanadoo.exe
C:\PROGRA~1\WANADOO\ComComp.exe
C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe
C:\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
http://szukaj.wp.pl
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
http://www.wp.pl
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada
Plus wita Cie w Internecie
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: (no name) - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program
Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL
O2 - BHO: (no name) - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program
Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program
Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program
Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
O2 - BHO: (no name) - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program
Files\NewDotNet\newdotnet6_30.dll
O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1
\FLASHGET\jccatch.dll
O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program
files\google\googletoolbar.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O2 - BHO: LBBHO - {EFD84954-6B46-42f4-81F3-94CE9A77052D} -
C:\WINDOWS\lbbho.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} -
C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll
O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} -
C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
files\google\googletoolbar.dll
O3 - Toolbar: My &Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} -
C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KeyMaestro] C:\KMaestro\KMaestro.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NewsUpd] C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE /q
O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program
Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMixer] C:\Program
Files\Creative\Audio2K\PROGRAM\CTMIX32.EXE /t
O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program
Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common
Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1
\bar\1.bin\mwsoemon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01
\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QjEBQwWC] C:\documents and settings\kasia\ustawienia
lokalne\temp\QjEBQwWC.exe
O4 - HKLM\..\Run: [stcloader] C:\WINDOWS\System32\stcloader.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [Instant Access] rundll32.exe
p2esocks_1011.dll,InstantAccess
O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1
\SNDMon.EXE
O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1
\bar\1.bin\mwsoemon.exe
O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program
Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = C:\Program Files\Zone
Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe
O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common
Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program
Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program
Files\Google\googletoolbar.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: &Search -
http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZRxdm185
O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program
Files\Google\googletoolbar.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program
Files\Google\googletoolbar.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program
Files\Google\googletoolbar.dll/cmsimilar.html
O8 - Extr
Obserwuj wątek
  • mamakaroli Re: Proszę o sprawdzenie:))))))) 07.07.04, 23:38
   Coś chyba żle wkleiłam

   No to jeszcze raz

   Logfile of HijackThis v1.97.7
   Scan saved at 23:37:20, on 2004-07-07
   Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe
   C:\WINDOWS\htpatch.exe
   C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
   C:\KMaestro\KMaestro.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
   C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
   C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE
   C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
   C:\Program Files\Creative\Audio2K\PROGRAM\CTMIX32.EXE
   C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
   C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
   C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
   C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe
   C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
   C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon.exe
   C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
   C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
   C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
   C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
   C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
   C:\documents and settings\kasia\ustawienia lokalne\temp\QjEBQwWC.exe
   C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
   C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
   C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe
   C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
   C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.DAT
   C:\Program Files\Common Files\GMT\autoupdate\gator_0000_6041_dll_cs_ptrk.gua
   C:\PROGRA~1\WANADOO\EspaceWanadoo.exe
   C:\PROGRA~1\WANADOO\ComComp.exe
   C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
   C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe
   C:\Downloads\HijackThis.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
   http://szukaj.wp.pl
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
   http://www.wp.pl
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada
   Plus wita Cie w Internecie
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
   O2 - BHO: (no name) - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program
   Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL
   O2 - BHO: (no name) - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program
   Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
   O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program
   Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program
   Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
   O2 - BHO: (no name) - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program
   Files\NewDotNet\newdotnet6_30.dll
   O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1
   \FLASHGET\jccatch.dll
   O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program
   files\google\googletoolbar.dll
   O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
   Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O2 - BHO: LBBHO - {EFD84954-6B46-42f4-81F3-94CE9A77052D} - C:\WINDOWS\lbbho.dll
   O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
   C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
   O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
   C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} -
   C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll
   O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} -
   C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
   files\google\googletoolbar.dll
   O3 - Toolbar: My &Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} -
   C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
   \NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
   O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
   \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [KeyMaestro] C:\KMaestro\KMaestro.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NewsUpd] C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE /q
   O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program
   Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMixer] C:\Program
   Files\Creative\Audio2K\PROGRAM\CTMIX32.EXE /t
   O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program
   Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
   O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
   atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common
   Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
   O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1
   \bar\1.bin\mwsoemon.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
   \NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s
   O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01
   \bin\jusched.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [QjEBQwWC] C:\documents and settings\kasia\ustawienia
   lokalne\temp\QjEBQwWC.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [stcloader] C:\WINDOWS\System32\stcloader.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
   O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
   O4 - HKCU\..\Run: [Instant Access] rundll32.exe p2esocks_1011.dll,InstantAccess
   O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1
   \SNDMon.EXE
   O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1
   \bar\1.bin\mwsoemon.exe
   O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program
   Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
   Office\Office10\OSA.EXE
   O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = C:\Program Files\Zone
   Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe
   O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
   O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common
   Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
   O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program
   Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE
   O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program
   Files\Google\googletoolbar.dll/cmsearch.html
   O8 - Extra context menu item: &Search -
   http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZRxdm185
   O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program
   Files\Google\googletoolbar.dll/cmbacklinks.html
   O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program
   Files\Google\googletoolbar.dll/cmcache.html
   O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
   res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program
   Files\Google\googletoolbar.dll/cmsimilar.html
   O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program
   Files\
    • mamakaroli Re: Proszę o sprawdzenie:))))))) 08.07.04, 22:22
     Logfile of HijackThis v1.97.7
     Scan saved at 22:18:59, on 2004-07-08
     Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe
     C:\WINDOWS\htpatch.exe
     C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
     C:\KMaestro\KMaestro.exe
     C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE
     C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
     C:\Program Files\Creative\Audio2K\PROGRAM\CTMIX32.EXE
     C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
     C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
     C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
     C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon.exe
     C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
     C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
     C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
     C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
     C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
     C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     C:\documents and settings\kasia\ustawienia lokalne\temp\QjEBQwWC.exe
     C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe
     C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
     C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
     C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
     C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe
     C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.DAT
     C:\PROGRA~1\WANADOO\EspaceWanadoo.exe
     C:\PROGRA~1\WANADOO\ComComp.exe
     C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
     C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
     C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe
     C:\Downloads\HijackThis.exe

     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
     http://szukaj.wp.pl
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
     http://www.wp.pl
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada
     Plus wita Cie w Internecie
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
     O1 - Hosts: 217.96.35.130 auto.search.msn.com
     O2 - BHO: (no name) - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program
     Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL
     O2 - BHO: (no name) - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program
     Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
     O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program
     Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program
     Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
     O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1
     \FLASHGET\jccatch.dll
     O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program
     files\google\googletoolbar.dll
     O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
     Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
     O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
     C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
     O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
     C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
     O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} -
     C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll
     O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} -
     C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
     O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
     files\google\googletoolbar.dll
     O3 - Toolbar: My &Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} -
     C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
     \NvCpl.dll,NvStartup
     O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
     O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
     \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [KeyMaestro] C:\KMaestro\KMaestro.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [NewsUpd] C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE /q

     O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program
     Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMixer] C:\Program
     Files\Creative\Audio2K\PROGRAM\CTMIX32.EXE /t
     O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program
     Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
     O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
     atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common
     Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
     O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1
     \bar\1.bin\mwsoemon.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01
     \bin\jusched.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [QjEBQwWC] C:\documents and settings\kasia\ustawienia
     lokalne\temp\QjEBQwWC.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
     \NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s
     O4 - HKLM\..\Run: [stcloader] C:\WINDOWS\System32\stcloader.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [System32] "user32.exe" -user
     O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
     O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
     O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
     O4 - HKCU\..\Run: [Instant Access] rundll32.exe p2esocks_1011.dll,InstantAccess
     O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1
     \SNDMon.EXE
     O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1
     \bar\1.bin\mwsoemon.exe
     O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program
     Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE
     O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
     Office\Office10\OSA.EXE
     O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = C:\Program Files\Zone
     Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe
     O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
     O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common
     Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
     O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program
     Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE
     O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program
     Files\Google\googletoolbar.dll/cmsearch.html
     O8 - Extra context menu item: &Search -
     http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZRxdm185
     O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program
     Files\Google\googletoolbar.dll/cmbacklinks.html
     O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program
     Files\Google\googletoolbar.dll/cmcache.html
     O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
     res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
     O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program
     Files\Google\googletoolbar.dll/cmsimilar.html
     O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program
     Files\Google\googletoolbar.dll/cmtrans.html
     O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRA~1
     \FLASHGET\jc_link.htm
     O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a -
     C:\PROGRA~1\FLASHGET\jc_all.htm
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
     O9 - Extra button: FlashGet (HKLM)
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet (
     • mamakaroli Re: Proszę o sprawdzenie:))))))) 08.07.04, 22:24
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet (HKLM)
      O15 - Trusted Zone: linktrader.cyberspacehq.com
      O16 - DPF: {13197ACE-6851-45C3-A7FF-C281324D5489} - www.2nd-
      thought.com/files/install026.exe
      O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) -
      download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
      O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} -
      ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/PopularScreenSaversInitialSetup1.0.0.8.exe
      O16 - DPF: {1EB17D1C-141D-4D9D-91CB-24D99215851D} -
      akamai.downloadv3.com/binaries/IA/netia32_EN_XP.cab
      O16 - DPF: {4B4513E2-4E57-43DF-9496-FCD37E9DFA64} (GINNAVY Class) -
      gryonline.wp.pl/files/navy_2_0_0_6.cab
      O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) -
      software-dl.real.com/21170c6df5c0e507d705/netzip/RdxIE601.cab
      O16 - DPF: {67135BDA-6546-4426-BC94-BB5AF5005231} (GINCHECKERS Class) -
      gryonline.wp.pl/files/checkers_2_0_0_6.cab
      O16 - DPF: {881290B9-F53C-4676-8DAF-3DBEFC297308} (GINMAKAO Class) -
      gryonline.wp.pl/files/makao_2_0_0_6.cab
      O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) -
      www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
      O16 - DPF: {A7196C8E-35A5-4FF0-9E46-E28918B5CAF6} (GINDOMINO Class) -
      gryonline.wp.pl/files/domino_2_0_0_6.cab
      O16 - DPF: {CEFB7B49-9652-464F-8AFD-A577C0500F39} -
      akamai.downloadv3.com/binaries/P2EClient/EGAUTH_1011_EN_XP.cab
      O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) -
      download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
      O16 - DPF: {DCB16E44-D6DB-473E-A251-F6FBB381C1C3} (GINCHESS Class) -
      gryonline.wp.pl/files/chess_2_0_0_6.cab
      O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
      skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
      O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GINBILLARD8 Class) -
      gryonline.wp.pl/files/billard8_2_0_0_6.cab
      O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1345D13D-555B-4284-8445-57F9FC912146}:
      NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
      O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1345D13D-555B-4284-8445-57F9FC912146}:
      NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
     • netsec Re: Proszę o sprawdzenie:))))))) 09.07.04, 10:13
      mamakaroli napisała:

      > Logfile of HijackThis v1.97.7
      > Scan saved at 22:18:59, on 2004-07-08
      > Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
      > MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

      Wyłącz przywracanie systemu (tylko XP i Me)
      support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;pl;310405
      Po pierwsze odinstaluj jeden z programów Antywirusowych np. AVAST.
      Jak widać ilość nie zawsze oznacza jakość :)

      W Panelu Sterowania => Opcje Internetowe => Tymczasowe pliki Internetowe
      Usuń pliki(zaznacz całość off line) i Usuń pliki cooki.

      Z menu START wybierz Uruchom wpisz %TEMP% i kliknij OK.
      W oknie które się pojawi skasuj wszystkie pliki które można skasować.
      Upewnij się przed tym, że masz w Panelu Sterownia => Opcje folderów
      zakładka Widok zaznaczone Pokaż ukryte pliki i foldery.

      Uruchom komputer ponownie.

      Zaktualizuj Nortona Aktualizacją off-line
      securityresponse.symantec.com/avcenter/download/us-files/20040708-016-i32.exe
      Po aktualizacji sprawdź w oknie Nortona czy data bazy wirusów jest 2004.07.08.

      Zamknij wszystkie okna przeglądarki IE.

      Przeskanuj wszystkie dyski Nortonem.

      Zamknij wszystkie okna przeglądarki Internet Exploreri Uruchom ponownie HijackTHis.
      Wykonaj SCAN i zaznacz dokładnie te pozycje:


      O4 - HKLM\..\Run: [NewsUpd] C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE /q
      O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
      atboottime
      O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common
      Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
      O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1
      \bar\1.bin\mwsoemon.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01
      \bin\jusched.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [QjEBQwWC] C:\documents and settings\kasia\ustawienia
      lokalne\temp\QjEBQwWC.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
      \NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s
      O4 - HKLM\..\Run: [stcloader] C:\WINDOWS\System32\stcloader.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [System32] "user32.exe" -user
      O4 - HKCU\..\Run: [Instant Access] rundll32.exe p2esocks_1011.dll,InstantAccess
      O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1
      \bar\1.bin\mwsoemon.exe
      O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program
      Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE
      O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
      O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program
      Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE
      O8 - Extra context menu item: &Search -
      bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZRxdm185
      O15 - Trusted Zone: linktrader.cyberspacehq.com
      O16 - DPF: {13197ACE-6851-45C3-A7FF-C281324D5489} - www.2nd-
      thought.com/files/install026.exe
      O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} -
      ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/PopularScreenSaversInitialSetup1.0.0.8.exe
      O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) -
      software-dl.real.com/21170c6df5c0e507d705/netzip/RdxIE601.cab
      O16 - DPF: {67135BDA-6546-4426-BC94-BB5AF5005231} (GINCHECKERS Class) -
      gryonline.wp.pl/files/checkers_2_0_0_6.cab

      Po zaznaczeniu wykonaj FIX CHECKED i OK.

      Uruchom komputer ponownie.

      Odinstaluj w Panelu sterowania Dodaj/Usuń Programy
      MyWebSearch.

      Ściągnij ten wpis do rejestru
      209.133.47.12/downloads/tools/IEFIX.reg
      Uruchom klikając i zaakceptuj wpis.

      Ściągnij najnowszy CwShedder 209.133.47.12/~merijn/files/CWShredder.exe
      Zamknij wszystkie okna Internet Explorer'a.
      Uruchom CWShredder i wykonaj FIX.

      Przeskanuj system Ad-aware z opcjami opisanymi tu
      ralphcaddell.com/pchelp/Ad-aware%20instructions.htm
      W Panel Sterowania => Opcje Internetowe => zakładka Zabezpieczenia ustaw dla wszystkich sterf poziom domyślny.
      Sprawdź w sterie Zaufanej czy nie są wpisane jakieś strony.

      Po tym połącz się www.windowsupdate.com i zaktualizuj system o wszystkie krytyczne poprawki.
      Tutaj masz więcej na ten temat
      www.microsoft.com/poland/security/protect/windowsxp/updates.aspx
      Po wszystkim wklej nowego loga z HiJackThis, ale wykonaj go najnowaszą wersją HiJack 1.98: 209.133.47.12/~merijn/files/HijackThis.exe
      • mamakaroli Re: Proszę o sprawdzenie:))))))) 09.07.04, 22:05
       OK. Zrobiłam..Nie udało mi się ściągnąć CWSHREDER.exe.-nie chce mi pobrać.
       Wklejam log z z HiJack 1.98

       Logfile of HijackThis v1.98.0
       Scan saved at 22:00:27, on 2004-07-09
       Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
       MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

       Running processes:
       C:\WINDOWS\System32\smss.exe
       C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
       C:\WINDOWS\system32\services.exe
       C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
       C:\WINDOWS\Explorer.EXE
       C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe
       C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
       C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
       C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
       C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
       C:\WINDOWS\htpatch.exe
       C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
       C:\KMaestro\KMaestro.exe
       C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
       C:\Program Files\Creative\Audio2K\PROGRAM\CTMIX32.EXE
       C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
       C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
       C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon.exe
       C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
       C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
       C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe
       C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe
       C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
       C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.DAT
       C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
       C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe
       C:\Downloads\HijackThis.exe

       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
       http://szukaj.wp.pl
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
       http://www.neostrada.pl/
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada
       Plus wita Cie w Internecie
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
       Settings,ProxyServer = w3cache.tpnet.pl:8080
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
       O1 - Hosts: 217.96.35.130 auto.search.msn.com
       O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program
       Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
       O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
       C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
       O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1
       \FLASHGET\jccatch.dll
       O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
       c:\program files\google\googletoolbar.dll
       O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
       Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
       O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
       C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
       O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
       C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
       O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} -
       C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll
       O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} -
       C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
       O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
       files\google\googletoolbar.dll
       O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
       \NvCpl.dll,NvStartup
       O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
       O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
       \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [KeyMaestro] C:\KMaestro\KMaestro.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program
       Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMixer] C:\Program
       Files\Creative\Audio2K\PROGRAM\CTMIX32.EXE /t
       O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program
       Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
       O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
       O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
       O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
       O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
       O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
       O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
       Office\Office10\OSA.EXE
       O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = C:\Program Files\Zone
       Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe
       O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common
       Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
       O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program
       Files\Google\googletoolbar.dll/cmsearch.html
       O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program
       Files\Google\googletoolbar.dll/cmbacklinks.html
       O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program
       Files\Google\googletoolbar.dll/cmcache.html
       O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
       res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
       O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program
       Files\Google\googletoolbar.dll/cmsimilar.html
       O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program
       Files\Google\googletoolbar.dll/cmtrans.html
       O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program
       Files\FlashGet\jc_link.htm
       O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a -
       C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
       O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
       C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
       00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
       O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} -
       C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-
       0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe
       O16 - DPF: {1EB17D1C-141D-4D9D-91CB-24D99215851D} -
       http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/netia32_EN_XP.cab
       O16 - DPF: {4B4513E2-4E57-43DF-9496-FCD37E9DFA64} (GINNAVY Class) -
       http://gryonline.wp.pl/files/navy_2_0_0_6.cab
       O16 - DPF: {881290B9-F53C-4676-8DAF-3DBEFC297308} (GINMAKAO Class) -
       http://gryonline.wp.pl/files/makao_2_0_0_6.cab
       O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) -
       http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
       O16 - DPF: {A7196C8E-35A5-4FF0-9E46-E28918B5CAF6} (GINDOMINO Class) -
       http://gryonline.wp.pl/files/domino_2_0_0_6.cab
       O16 - DPF: {CEFB7B49-9652-464F-8AFD-A577C0500F39} -
       http://akamai.downloadv3.com/binaries/P2EClient/EGAUTH_1011_EN_XP.cab
       O16 - DPF: {DCB16E44-D6DB-473E-A251-F6FBB381C1C3} (GINCHESS Class) -
       http://gryonline.wp.pl/files/chess_2_0_0_6.cab
       O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
       http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
       O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GINBILLARD8 Class) -
       http://gryonline.wp.pl/files/billard8_2_0_0_6.cab
       • mamakaroli Re: Proszę o sprawdzenie:))))))) 09.07.04, 22:10
        Po tym wszystkim jest lepiej .Np.Nie wyrzuca mnie ze stron,Szybciej ładuje się
        system,nie ma ciągłych komunikatów o dziwnych błędach czy braku dll-i.
        Ad-aware znalazł cztery "błędy",Norton -zero,mimo aktualizacji.
        Pozdrawiam
        • netsec Re: Proszę o sprawdzenie:))))))) 09.07.04, 22:46
         mamakaroli napisała:

         > Po tym wszystkim jest lepiej .Np.Nie wyrzuca mnie ze stron,
         > Szybciej ładuje się
         > system,nie ma ciągłych komunikatów o dziwnych błędach czy braku dll-i.
         > Ad-aware znalazł cztery "błędy",Norton -zero,mimo aktualizacji.
         > Pozdrawiam

         Wykonaj jeszcze to:

         Zamknij wszystkie okna przeglądarki Internet Explorer i uruchom ponownie
         HijackTHis.
         Wykonaj SCAN i zaznacz dokładnie te pozycje:

         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
         www.neostrada.pl/
         R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada
         Plus wita Cie w Internecie
         O1 - Hosts: 217.96.35.130 auto.search.msn.com
         O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program
         Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
         O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
         O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} -
         C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
         O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
         C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
         00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
         O16 - DPF: {1EB17D1C-141D-4D9D-91CB-24D99215851D} -
         akamai.downloadv3.com/binaries/IA/netia32_EN_XP.cab
         Po zaznaczeniu wykonaj FIX CHECKED i OK.

         Uruchom komputer ponownie.

         Odinstaluj w Panelu sterowania Dodaj/Usuń Programy
         Norton Antywirus albo AVAST bo aktualnie masz zainstalowane obydwa.

         Ściągnij ten wpis do rejestru
         209.133.47.200/downloads/tools/IEFIX.reg
         Uruchom klikając i zaakceptuj wpis.

         Ściągnij najnowszy CWShedder 209.133.47.200/~merijn/files/CWShredder.exe
         Zamknij wszystkie okna Internet Explorer'a.
         Uruchom CWShredder i wykonaj FIX.

         Przeskanuj system raz jeszcze Ad-aware z opcjami opisanymi tu
         ralphcaddell.com/pchelp/Ad-aware%20instructions.htm
            • mamakaroli Re: Proszę o sprawdzenie:))))))) 12.07.04, 19:47
             Mam zrobić coś jeszcze?
             Zrobiłam kroczek po kroczku .
             Jak na razie zero wirusów.Przyznaję,że CWSHREDDER znalazł jakieś świństwo,ale
             zastosowałam się do wskazówek i jak na razie cisza chyba usunął je na dobre.
             Wpis do rejestru ściągnięty,wszyskie krytyczne poprawki też.
             Przyznam się bez bicia ,że Avastu nie usunęłam bo go nie mam w dodaj usuń ani
             nigdzie indziej na dysku nie mogę go znależć.Przyznaję ,że go intalowałam ,ale
             coś mi w nim nie pasowało ,więc go odinstalowałam.Może został wpis w rejestrze?
             No nic poszukam jeszcze.
             Jeszcze jedno pytanko czy przywracanie systemu mam włączyć czy lepiej nie.Różne
             są opinie na ten temat.
             Bardzo mi pomogłeś.Już mi córa nie rzuca myszką .Hihihihihi.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka