Dodaj do ulubionych

Log z Hijack This - kto mi pomoże please !!!!

IP: *.Kuso.osi.pl 21.01.05, 18:14
ogfile of HijackThis v1.99.0
Scan saved at 18:11:24, on 2005-01-21
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.ex e
C:\WINDOWS\system32\services.ex e
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\System32\systime.exe
C:\WINDOWS\nmmst.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ash Disp.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EX E
C:\Documents and Settings\Grazyna\Dane aplikacji\occe.exe
C:\WINDOWS\System32\n?svc32.exe
C:\WINDOWS\System32\systime.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Grazyna\Ustawienia lokalne\Temporary Internet
Files\Content.IE5\GF6UOOTV\Hija ckThis[1].exe
Obserwuj wątek
   • Gość: załamana totalnie Re: Log z Hijack This - kto mi pomoże please !!!! IP: *.Kuso.osi.pl 21.01.05, 21:11
    O, kurcze - widziałam , że LOg jest krótki - a myślałam - że dlatego, że
    jeszcze po niedawnym formatowaniu - nic więcej nie ma :)No, proszę - czytałam
    juz takie odpowiedzi na forum - "wklej całego loga ", ale nie myślałam - że
    też się tak zagapię :( Wstyd !!

    Logfile of HijackThis v1.99.0
    Scan saved at 18:11:24, on 2005-01-21
    Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.ex e
    C:\WINDOWS\system32\services.ex e
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
    C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
    C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
    C:\WINDOWS\System32\systime.exe
    C:\WINDOWS\nmmst.exe
    C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ash Disp.exe
    C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EX E
    C:\Documents and Settings\Grazyna\Dane aplikacji\occe.exe
    C:\WINDOWS\System32\n?svc32.exe
    C:\WINDOWS\System32\systime.exe
    C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
    C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Documents and Settings\Grazyna\Ustawienia lokalne\Temporary Internet
    Files\Content.IE5\GF6UOOTV\Hija ckThis[1].exe

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Default_Page_URL =
    213.159.117.134/index.php
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
    213.159.117.134/index.php
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Default_Page_URL =
    213.159.117.134/index.php
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
    213.159.117.134/index.php
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Local Page =
    213.159.117.134/index.php
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Local Page =
    213.159.117.134/index.php
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Connection Wizard,ShellNext =
    www.google.pl/
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Toolbar,LinksFolderNam e = Łącza
    O2 - BHO: (no name) - {7A9805BA-9359-E0A9-7D67-ECDC49 35E79C} -
    C:\WINDOWS\System32\scbrkrls.dl l
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9 082467} -
    C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
    \NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
    O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [SysTime] C:\WINDOWS\System32\systime.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [_Cat1] C:\WINDOWS\nmmst.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ash Disp.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
    \NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
    O4 - HKCU\..\Run: [Irdo] C:\Documents and Settings\Grazyna\Dane
    aplikacji\occe.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Nbwrjtr] C:\WINDOWS\System32\n?svc32.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [SysTime] C:\WINDOWS\System32\systime.exe
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
    Office\Office10\OSA.EXE
    O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
    res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Offi ce10\EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa00 3c157a} -
    C:\WINDOWS\web\related.htm
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
    00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
    O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com
    O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net
    O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com
    O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz
    O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com
    O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info
    O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com
    O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com
    O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com
    O15 - Trusted Zone: *.slotch.com
    O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com
    O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com
    O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com
    O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)
    O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)
    O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)
    O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)
    O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)
    O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)
    O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)
    O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)
    O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)
    O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)
    O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)
    O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)
    O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com (HKLM)
    O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202
    O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)
    O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF3 3E833C} (WUWebControl Class) -
    v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1105892588046
    O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665 414BEF} (MediaTicketsInstaller
    Control) - www.mt-download.com/MediaTicketsInstaller.cab?refid=2732
    O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE 20BDF7} (MainControl Class) -
    skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
    O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil
    Software\Avast4\aswUpdSv.exe
    O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil
    Software\Avast4\ashServ.exe
    O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil
    Software\Avast4\ashMaiSv.exe
    O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation -
    C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

    • m.gregor Re: Log z Hijack This - kto mi pomoże please !!!! 21.01.05, 21:22
     > R1 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Default_Page_URL =
     > 213.159.117.134/index.php
     > R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
     > 213.159.117.134/index.php
     > R1 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Default_Page_URL =
     > 213.159.117.134/index.php
     > R0 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
     > 213.159.117.134/index.php
     > R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Local Page =
     > 213.159.117.134/index.php
     > R0 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Local Page =
     > 213.159.117.134/index.php
     > O4 - HKLM\..\Run: [SysTime] C:\WINDOWS\System32\systime.exe
     > O4 - HKLM\..\Run: [_Cat1] C:\WINDOWS\nmmst.exe
     > O4 - HKCU\..\Run: [Irdo] C:\Documents and Settings\Grazyna\Dane
     > aplikacji\occe.exe
     > O4 - HKCU\..\Run: [Nbwrjtr] C:\WINDOWS\System32\n?svc32.exe
     > O4 - HKCU\..\Run: [SysTime] C:\WINDOWS\System32\systime.exe
     > O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com
     > O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net
     > O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com
     > O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz
     > O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com
     > O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info
     > O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com
     > O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com
     > O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com
     > O15 - Trusted Zone: *.slotch.com
     > O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com
     > O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com
     > O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com
     > O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)
     > O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)
     > O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)
     > O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)
     > O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)
     > O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)
     > O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)
     > O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)
     > O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)
     > O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)
     > O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)
     > O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)
     > O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com (HKLM)
     > O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202
     > O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)
     > O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665 414BEF} (MediaTicketsInstaller
     > Control) - www.mt-download.com/MediaTicket sInstaller.cab?refid=2732

     To wszystko WON. Najlepiej wywalac w trybie awaryjnym (F8 na starcie systemu -
     znaczy sie przed winietka Windows XP)
     • Gość: załamana - ale juz Re: Log z Hijack This - kto mi pomoże please !!!! IP: *.Kuso.osi.pl 21.01.05, 22:02
      Ogromnie dziękuję ! Tryb awaryjny -już uruchamiałam , mam natomiast problem -
      gdzie teraz mam teraz wejsc, aby odhaczyć i wywalić to ?
      Czytam wszystko na stronce picasso o hijackthis - ale albo juz niedowidzę albo
      to wydaje sie zbyt proste :). Czy powinnam jeszcze raz sciagnac Hijackthis -
      wybrać None of the above , just start a program ? Zapisać program w jakims
      folderze ? Tylko jak to zrobic, zeby jeszcze raz zeskanował ? No, a potem wejsc
      w tryb awaryjny, odszukac hijackthis - zaznaczyc to co chce usunac i FIX ?
      Sorki, nie lubie robic czegos jesli nie wiem dokladnie jak :) :)
      • m.gregor Re: Log z Hijack This - kto mi pomoże please !!!! 21.01.05, 22:25
       1) Na podanym linku do HiJackThis klikasz prawym klawiszem myszy
       2) Wybierasz 'Zapisz element docelowy jako...' wskazujesz jakies miejsce gdzie
       chcesz zapisac plik (najlatwiej pulpit).
       3) Zapisujesz.
       4) Tworzysz sobie na pulpicie dokument tekstowy (prawym na wolnym miejscu na
       pulpicie -> Nowy -> Dokument tekstowy -> Nadac nazwe: np. do usuniecia.txt) i
       wklejasz do niego to co ja Ci podalem do usuniecia (w poscie wczesniej).
       5) Restartujesz komputer w trybie awaryjnym,
       6) Uruchamiasz HiJackThis, wybierasz 'Do a system scan only' (loga juz nie
       potrzebujesz).
       7) Otwierasz sobie wczesniej utworzony plik tekstowy z pulpitu z zapisanymi
       linijkami do wywalenia (do usuniecia.txt)
       8) Zaznaczasz w HiJackThis to co masz wyrzucic i klikasz 'Fix checked'
       9) Restartujesz komputer w normalnym trybie
       10) Skanujesz ponownie komputer HiJackThis ('Do a system scan and save a
       logfile'), tworzysz nowego loga i wklejasz nam tutaj jego zawartosc zeby
       sprawdzic czy aby nic zlego nie ocalalo armageddonu :-)
       Ufff :-) Ale tutorialik :-)
       • Gość: juz nie załamana Re: Log z Hijack This - kto mi pomoże please !!!! IP: *.Kuso.osi.pl 21.01.05, 23:37
        Stokrotne, ogromne dzięki za pomoc, niezwykłą cierpliwość i wyrozumiałość no i
        lekcje :). Zrobiłam wszystko jak napisałeś - ale znowu pojawiło się 015 ?? ?
        can saved at 23:33:13, on 2005-01-21

        Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
        MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

        Running processes:
        C:\WINDOWS\System32\smss.exe
        C:\WINDOWS\system32\winlogon.ex e
        C:\WINDOWS\system32\services.ex e
        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
        C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
        C:\WINDOWS\Explorer.EXE
        C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
        C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
        C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ash Disp.exe
        C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EX E
        C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
        C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
        C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
        C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
        C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
        C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
        C:\Documents and Settings\Grazyna\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 3
        dla hijackthis1.99.zip\HijackThis.e xe

        R1 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Connection Wizard,ShellNext =
        www.google.pl/
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Toolbar,LinksFolderNam e = Łącza
        O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9 082467} -
        C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
        O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
        \NvCpl.dll,NvStartup
        O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
        O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ash Disp.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
        O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
        \NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
        O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
        Office\Office10\OSA.EXE
        O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
        res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Offi ce10\EXCEL.EXE/3000
        O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa00 3c157a} -
        C:\WINDOWS\web\related.htm
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
        00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
        O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202
        O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)
        O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF3 3E833C} (WUWebControl Class) -
        v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1105892588046
        O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE 20BDF7} (MainControl Class) -
        skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
        O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil
        Software\Avast4\aswUpdSv.exe
        O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil
        Software\Avast4\ashServ.exe
        O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil
        Software\Avast4\ashMaiSv.exe
        O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation -
        C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

     • Gość: :) Re: Log z Hijack This - kto mi pomoże please !!!! IP: *.Kuso.osi.pl 22.01.05, 00:01
      Wszystko działa :) Tylko zastanawiam się - te dwa
      015 - Trusted IP range: 213.159.117.202
      O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)
      wskoczyły- kiedy wchodziłam na internet- i pierwszą stonką był bielutki ekran ;
      about blank. Teraz ustawiłam google - i już jest OK .
      Jestem naprawdę ogromie wdzięczna za pomoc. Siedzę i myślę - kim jesteś - że
      tak chce Ci się pomagać ludziom, poświęcać czas ? No bo odpowiadając tysięczny
      raz na te same pytania - można mieć dość i irytować sie na głupotę innych ?
      • m.gregor Re: Log z Hijack This - kto mi pomoże please !!!! 22.01.05, 10:35
       > 015 - Trusted IP range: 213.159.117.202
       > O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)
       Te dwa trzeba okazalo sie wywalac bezposrednio z rejestru. Ale jesli cos zle
       wytniesz mozesz sobie zrobic krzywde wiec jesli nie czujesz sie na silach to po
       prostu powierz to komus innemu kto ma o tym pojecie.
       W sumie to chyba nie sa grozne wpisy (nic nie uruchamiaja).
       • Gość: załamana :)nie bar Re: Log z Hijack This - kto mi pomoże please !!!! IP: *.Kuso.osi.pl 22.01.05, 13:01
        Dziękuję - o usuwaniu przez rejestr czytałam tu na forum - dokładny opis co i
        jak robic - skopiowałam i czytam....A dzisiaj znowu przy wejściu na Internet -
        dokładnie ten sam wirus się pojawia, Avast alarmuje - ale chyab nie usuwał - po
        po zamknięciu IE , ponownym uruchomieniu - ta sama stronka sie otwiera :(
        Avast "wyje". Ukazuje sie lokalizacja wirusa- więc chyba mogłabym odnależć
        plik - i spróbować ręcznie ( w trybie awaryjnym, przy wyłączonym przywracaniu
        systemu ) usunąć plik ? Pytam - bo słyszałam - że wirus może usadowić sie w
        pliku - w którym są potrzebne dane - no i usuwajac plik - razem z wirusem
        wywalę - coś co jest niezbędne ? Plik zarażony, ktory pokazuje Avast- to
        C:/Dokument and settings/..ustawienia lokalne/ temporary internet.
        A czy mógłbyś napisać - czy gdybym chciała usunąć to z rejestru - to powinnam
        szukać w HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mic rosoft\Windows\CurrentVersion\R un
        ale - gdzie potem ? Przeskanowalam dzisiaj jeszcze raz Hijack This - i teraz
        pozatym logiem 015 , ktory sie nie usunął - pojawiły sie Ro i R1 - tez z
        literkami , ( bo wiem które Ro, R1 - należy zostawić ) ktore wczoraj
        usunęłam . Dzisiaj - niestety - usunąć już ich nie mogłam . Czyli wirus dalej
        jest :)
         • Gość: załamana Re: Log z Hijack This - kto mi pomoże please !!!! IP: *.Kuso.osi.pl 22.01.05, 13:33
          Od początku- miałam i mam zaporę włączoną. Zanim skanowałam - ściągnęłam
          wszystkie Update
          CZy Hijack This - trzeba za każdym razem ściągać ? Może głupie pytanie - ale
          kiedy usuwałam pierwszy raz - kasowanie się udało - oprócz tych dwóch 015.
          Teraz kolejny raz - wyłaczyłam przywracanie systemu, weszłam w tryb awaryjny,
          zeskanowałam Hijackiem - zaznaczyłąm to so chciałm usunąć - ( Ro i R1 , 015 )-
          no i ponownym skanowaniu Hijack pokazuje ze nic nie usunął - nie wiem czemu ?
          Przecież wczoraj - te R0 i R1 -udało się usunąć ? I co teraz mam robić ?
          Pliku z wirusem , który pokazuje mi Avast - nie mogę znaleźć :(
          • Gość: piecyk gazowy Re: Log z Hijack This - kto mi pomoże please !!!! IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 22.01.05, 13:36
           Gość portalu: załamana napisał(a):

           > Od początku- miałam i mam zaporę włączoną. Zanim skanowałam - ściągnęłam
           > wszystkie Update

           Ale update czego? Windows masz goły, tj. bez żadnych poprawek.

           > CZy Hijack This - trzeba za każdym razem ściągać ?

           Nie trzeba.

           > Może głupie pytanie - ale
           > kiedy usuwałam pierwszy raz - kasowanie się udało - oprócz tych dwóch 015.
           > Teraz kolejny raz - wyłaczyłam przywracanie systemu, weszłam w tryb awaryjny,
           > zeskanowałam Hijackiem - zaznaczyłąm to so chciałm usunąć - ( Ro i R1 , 015 )-
           > no i ponownym skanowaniu Hijack pokazuje ze nic nie usunął - nie wiem czemu ?
           > Przecież wczoraj - te R0 i R1 -udało się usunąć ? I co teraz mam robić ?
           > Pliku z wirusem , który pokazuje mi Avast - nie mogę znaleźć :(

           Wklej jeszcze raz nowego loga.
           • Gość: załamana Re: Log z Hijack This - kto mi pomoże please !!!! IP: *.Kuso.osi.pl 22.01.05, 14:09
            Ściągałam Udate Windowsa - i widziałam na własne oczy - jak instalował
            wszystkie poprawki - byłam pewna że są -skoro pisało " gotowe " (Kiedyś nie
            udało sie zaistalować- i wtedy ukazywał się napis- nie udało
            się "zainstalowac" ..Nic już nie rozumiem
            Logfile of HijackThis v1.99.0
            Scan saved at 14:03:40, on 2005-01-22
            Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
            MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

            Running processes:
            C:\WINDOWS\System32\smss.exe
            C:\WINDOWS\system32\winlogon.ex e
            C:\WINDOWS\system32\services.ex e
            C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
            C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
            C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
            C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
            C:\WINDOWS\Explorer.EXE
            C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
            C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
            C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ash Disp.exe
            C:\WINDOWS\System32\systime.exe
            C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EX E
            C:\WINDOWS\System32\systime.exe
            C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
            C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
            C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
            C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
            C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
            C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
            C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
            C:\Documents and Settings\Grazyna\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 4
            dla hijackthis1.99.zip\HijackThis.e xe

            R1 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Default_Page_URL =
            213.159.117.134/index.php
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
            213.159.117.134/index.php
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Default_Page_URL =
            213.159.117.134/index.php
            R0 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
            213.159.117.134/index.php
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Local Page =
            213.159.117.134/index.php
            R0 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Local Page =
            213.159.117.134/index.php
            R1 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Connection Wizard,ShellNext =
            www.google.pl/
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Toolbar,LinksFolderNam e = Łącza
            O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9 082467} -
            C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
            O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
            \NvCpl.dll,NvStartup
            O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
            O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
            O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ash Disp.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [SysTime] C:\WINDOWS\System32\systime.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
            O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
            O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
            \NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
            O4 - HKCU\..\Run: [SysTime] C:\WINDOWS\System32\systime.exe
            O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
            Office\Office10\OSA.EXE
            O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
            res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Offi ce10\EXCEL.EXE/3000
            O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa00 3c157a} -
            C:\WINDOWS\web\related.htm
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
            00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
            O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202
            O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)
            O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF3 3E833C} (WUWebControl Class) -
            v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1105892588046
            O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE 20BDF7} (MainControl Class) -
            skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
            O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil
            Software\Avast4\aswUpdSv.exe
            O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil
            Software\Avast4\ashServ.exe
            O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil
            Software\Avast4\ashMaiSv.exe
            O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation -
            C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka