Dodaj do ulubionych

czy kamera może miec wirusa?

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 08:15
To jest sony. W momencie, kiedy ja wlączę, wywala wszystkie programy, jakie
moglyby ściągać obraz z niej. To idzie przez USB, dodam, ze na tym samym
kablu chodzi tez aparat foto, z nim nie ma problemow, a jak tylko odpalę
kamerkę, od razu wszystko zdycha. Wkleje jeszcze hijack log, pomózcie proszę,
nie znam się na tym kompletnie.

Logfile of HijackThis v1.98.0
Scan saved at 08:04:31, on 05-02-2005
Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.ex e
C:\WINDOWS\system32\services.ex e
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
E:\DVD\nero sześć zero\InCD\InCDsrv.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
D:\Programy z D\avast\aswUpdSv.exe
D:\Programy z D\avast\ashServ.exe
C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
C:\WINDOWS\System32\E_S00RP2.EX E
D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\Kerio PFW\Personal Firewall 4
\kpf4ss.exe
C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\Kerio PFW\Personal Firewall 4
\kpf4gui.exe
C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
D:\Programy z D\avast\ashMaiSv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\Kerio PFW\Personal Firewall 4
\kpf4gui.exe
C:\WINDOWS\soundman.exe
C:\WINDOWS\autoclk.exe
C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon .exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched. exe
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jus ched.exe
E:\DVD\power dvd\PDVDServ.exe
E:\DVD\nero sześć zero\InCD\InCD.exe
C:\temp\msbb.exe
D:\PROGRA~1\avast\ashDisp.exe
D:\programy z d\quick time\qttask.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\DSLMON.exe
C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe
D:\Programy z D\WinZip\WZQKPICK.EXE
D:\PROGRA~1\RÓŻNE\INCRED~1\bin\ IMAPP.EXE
C:\PROGRA~1\WANADOO\EspaceWanad oo.exe
C:\PROGRA~1\WANADOO\ComComp.exe
C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IBMAIN .EXE
C:\Program Files\Norton Utilities\WINDOC.EXE
D:\Programy z D\do ściągania plików\FlashGet\flashget.exe
D:\Programy z D\Instalki\antywiry i system użytkowe\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
www.gazeta.pl/0,0.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Window Title = Neostrada
Plus wita Cie w Internecie
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Toolbar,LinksFolderNam e = Łącza
R3 - URLSearchHook: (no name) - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB91 9777E1} - (no
file)
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D 6BE0B3} -
d:\programy z d\acrobat reader\Reader\ActiveX\AcroIEHel per.ocx
O2 - BHO: IBBHO - {12BA043E-293E-4CE4-A8C7-846093 4FE801} - C:\Program
Files\IncrediBar\bin\IBBHO.dll
O2 - BHO: Search Relevancy - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B87 7923E1} - (no
file)
O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C 60FAF2} - (no file)
O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-009027 1D075B} -
D:\PROGRA~1\DOŚCIĄ~1\FLASHGET\j ccatch.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B 084872} - D:\Programy z
D\norton antywirus\Norton antyvir+key no install\unzipp norton
antyvirus\NAV\External\NORTON\A PP\NAVShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF 00B1D6} -
D:\Programy z D\norton antywirus\Norton antyvir+key no install\unzipp norton
antyvirus\NAV\External\NORTON\A PP\NAVShExt.dll
O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA 6940E3} -
D:\PROGRA~1\DOŚCIĄ~1\FLASHGET\f giebar.dll
O3 - Toolbar: IncrediBar - {D8073790-84C7-4602-BF77-C6ACBF 1612E4} -
C:\Program Files\IncrediBar\bin\IBTBar.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154E CE70AC} - (no file)
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9 082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon .exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.e xe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program Files\Common
Files\Real\Update_OB\realsched. exe -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec
Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\WINDOWS\system32\dllcache\cf gwiz.exe /GUID
NAV /CMDLINE "REBOOT"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05
\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "E:\DVD\power dvd\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [InCD] E:\DVD\nero sześć zero\InCD\InCD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [msbb] c:\temp\msbb.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\avast\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [EbatesMoeMoneyMaker] wjview /cp:p "C:\Program
Files\EbatesMoeMoneyMaker\Syste m\Code" Main lp: "C:\Program
Files\EbatesMoeMoneyMaker"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\programy z d\quick time\qttask.exe" -
atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] D:\PROGRA~1\RÓŻNE\INCRED~1\bin\ IncMail.exe /c
O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "D:\mp3\Nero\Nero BackItUp\NBJ.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Autoupdate Service] C:\DOCUME~1\Iwona\USTAWI~1
\Temp\kaka.exe
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840
\DSLMON.exe
O4 - Global Startup: Norton System Doctor.lnk = C:\Program Files\Norton
Utilities\SYSDOC32.EXE
O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?
O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Programy z
D\WinZip\WZQKPICK.EXE
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common
Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box -
D:\PROGRA~1\RÓŻNE\INCRED~1\bin\ resources\WebMenuImg.htm
O8 - Extra context menu item: &Tlumacz z LING... -
www.ling.pl/ling/def-src.php4
O8 - Extra context menu item: + Offline &Explorer: Download the link -
file://D:\Programy z D\do ściągania plików\offline\Offline Explorer
Pro\Add_UrlO.htm
O8 - Extra context menu item: + Offline E&xplorer: Download the current page -
file://D:\Programy z D\do ściągania plików\offline\Offline Explorer
Pro\Add_AllO.htm
O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy z
D\do ściągania plików\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a -
D:\Programy z D\do ściągania plików\FlashGet\jc_all.htm
O9 - Extra button: IncrediBar - {023FA804-DCE1-4817-94ED-6BA420 0F9AF2} -
C:\Program Files\IncrediBar\bin\IBTBar.dll
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C 608501} -
C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D 6C7040} -
D:\Programy z D\do ściągania plików\całe strony\WinHTTrack\WinHTTrackIEB ar.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-
AFF36D6C7040} - D:\Programy z D\do ściągania plików\całe
strony\WinHTTrack\WinHTTrackIEB ar.dll
O9 - Extra button: Net2Phone - {4B30061A-5B39-11D3-80F8-009027 6F843F} -
www.net2phone.com/ (file missing)
O9 - E
Obserwuj wątek
  • m.gregor Re: czy kamera może miec wirusa? 05.02.05, 09:27
   Sciagnij nowego HiJackThis i wklej z niego loga.
   spywareinfo.globalservers.com/~merijn/files/HijackThis.exe
   • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 10:56
    Oto on - log jak dzwon:

    Logfile of HijackThis v1.99.0
    Scan saved at 10:55:27, on 05-02-2005
    Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.ex e
    C:\WINDOWS\system32\services.ex e
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    E:\DVD\nero sześć zero\InCD\InCDsrv.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    D:\Programy z D\avast\aswUpdSv.exe
    D:\Programy z D\avast\ashServ.exe
    C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
    C:\WINDOWS\System32\E_S00RP2.EX E
    D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\Kerio PFW\Personal Firewall 4
    \kpf4ss.exe
    C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
    C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
    D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\Kerio PFW\Personal Firewall 4
    \kpf4gui.exe
    C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
    D:\Programy z D\avast\ashMaiSv.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\Kerio PFW\Personal Firewall 4
    \kpf4gui.exe
    C:\WINDOWS\soundman.exe
    C:\WINDOWS\autoclk.exe
    C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon .exe
    C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched. exe
    C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jus ched.exe
    E:\DVD\power dvd\PDVDServ.exe
    E:\DVD\nero sześć zero\InCD\InCD.exe
    C:\temp\msbb.exe
    D:\PROGRA~1\avast\ashDisp.exe
    C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\DSLMON.exe
    C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
    C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe
    D:\Programy z D\WinZip\WZQKPICK.EXE
    D:\PROGRA~1\RÓŻNE\INCRED~1\bin\ IMAPP.EXE
    C:\Program Files\Norton Utilities\WINDOC.EXE
    C:\PROGRA~1\WANADOO\EspaceWanad oo.exe
    C:\PROGRA~1\WANADOO\ComComp.exe
    C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
    C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IBMAIN .EXE
    D:\Programy z D\do ściągania plików\FlashGet\flashget.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
    D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\hijack\HijackThis. exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
    www.gazeta.pl/0,0.html
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Window Title = Neostrada
    Plus wita Cie w Internecie
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Toolbar,LinksFolderNam e = Łącza
    R3 - URLSearchHook: (no name) - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB91 9777E1} - (no
    file)
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D 6BE0B3} -
    d:\programy z d\acrobat reader\Reader\ActiveX\AcroIEHel per.ocx
    O2 - BHO: IBBHO - {12BA043E-293E-4CE4-A8C7-846093 4FE801} - C:\Program
    Files\IncrediBar\bin\IBBHO.dll
    O2 - BHO: Search Relevancy - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B87 7923E1} - (no file)
    O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C 60FAF2} - (no file)
    O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-009027 1D075B} - D:\PROGRA~1
    \DOŚCIĄ~1\FLASHGET\jccatch.dll
    O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B 084872} - D:\Programy z
    D\norton antywirus\Norton antyvir+key no install\unzipp norton
    antyvirus\NAV\External\NORTON\A PP\NAVShExt.dll
    O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF 00B1D6} -
    D:\Programy z D\norton antywirus\Norton antyvir+key no install\unzipp norton
    antyvirus\NAV\External\NORTON\A PP\NAVShExt.dll
    O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA 6940E3} -
    D:\PROGRA~1\DOŚCIĄ~1\FLASHGET\f giebar.dll
    O3 - Toolbar: IncrediBar - {D8073790-84C7-4602-BF77-C6ACBF 1612E4} - C:\Program
    Files\IncrediBar\bin\IBTBar.dll
    O3 - Toolbar: (no name) - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154E CE70AC} - (no file)
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9 082467} -
    C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
    O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
    O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon .exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.e xe
    O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program Files\Common
    Files\Real\Update_OB\realsched. exe -osboot
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
    \NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec
    Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\WINDOWS\system32\dllcache\cf gwiz.exe /GUID
    NAV /CMDLINE "REBOOT"
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05
    \bin\jusched.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "E:\DVD\power dvd\PDVDServ.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [InCD] E:\DVD\nero sześć zero\InCD\InCD.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [msbb] c:\temp\msbb.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\avast\ashDisp.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [EbatesMoeMoneyMaker] wjview /cp:p "C:\Program
    Files\EbatesMoeMoneyMaker\Syste m\Code" Main lp: "C:\Program
    Files\EbatesMoeMoneyMaker"
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\programy z d\quick time\qttask.exe" -
    atboottime
    O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] D:\PROGRA~1\RÓŻNE\INCRED~1\bin\ IncMail.exe /c
    O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "D:\mp3\Nero\Nero BackItUp\NBJ.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [Autoupdate Service] C:\DOCUME~1\Iwona\USTAWI~1\Temp \kaka.exe
    O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840
    \DSLMON.exe
    O4 - Global Startup: Norton System Doctor.lnk = C:\Program Files\Norton
    Utilities\SYSDOC32.EXE
    O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?
    O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Programy z D\WinZip\WZQKPICK.EXE
    O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common
    Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
    O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box -
    D:\PROGRA~1\RÓŻNE\INCRED~1\bin\ resources\WebMenuImg.htm
    O8 - Extra context menu item: &Tlumacz z LING... - www.ling.pl/ling/def-
    src.php4
    O8 - Extra context menu item: + Offline &Explorer: Download the link -
    file://D:\Programy z D\do ściągania plików\offline\Offline Explorer
    Pro\Add_UrlO.htm
    O8 - Extra context menu item: + Offline E&xplorer: Download the current page -
    file://D:\Programy z D\do ściągania plików\offline\Offline Explorer
    Pro\Add_AllO.htm
    O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy z
    D\do ściągania plików\FlashGet\jc_link.htm
    O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a -
    D:\Programy z D\do ściągania plików\FlashGet\jc_all.htm
    O9 - Extra button: IncrediBar - {023FA804-DCE1-4817-94ED-6BA420 0F9AF2} -
    C:\Program Files\IncrediBar\bin\IBTBar.dll
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C 608501} -
    C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
    00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
    O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D 6C7040} -
    D:\Programy z D\do ściągania plików\całe strony\WinHTTrack\WinHTTrackIEB ar.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-
    AFF36D6C7040} - D:\Programy z D\do ściągania plików\całe
    strony\WinHTTrack\WinHTTrackIEB ar.dll
    O9 - Extra button: Net2Phone - {4B30061A-5B39-11D3-80F8-009027 6F843F} -
    www.net2phone.com/ (file missing)
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Net2Phone - {4B30061A-5B39-11D3-80F8-
    0090276F843F} - www.net2phone.com/ (file missing)
    O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa00 3c157a} -
    C:\WINDOWS\web\related.htm
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
    00aa003c157a} - C:\
  • Gość: piecyk gazowy Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 05.02.05, 10:57
   Przczyn może być wiele. Masz bardzo zaśmiecony system, może to to?

   Masz dwa programy antywirusowe. KONIECZNIE jeden odinstaluj.

   Zaznacz poniższe pozycje i wciśnij Fix Checked:

   R3 - URLSearchHook: (no name) - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB91 9777E1} - (no
   file)

   O2 - BHO: IBBHO - {12BA043E-293E-4CE4-A8C7-846093 4FE801} - C:\Program
   Files\IncrediBar\bin\IBBHO.dll
   O2 - BHO: Search Relevancy - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B87 7923E1} - (no
   file)
   O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C 60FAF2} - (no file)

   O3 - Toolbar: IncrediBar - {D8073790-84C7-4602-BF77-C6ACBF 1612E4} -
   C:\Program Files\IncrediBar\bin\IBTBar.dll
   O3 - Toolbar: (no name) - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154E CE70AC} - (no file)

   O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program Files\Common
   Files\Real\Update_OB\realsched. exe -osboot

   O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\WINDOWS\system32\dllcache\cf gwiz.exe /GUID
   NAV /CMDLINE "REBOOT"
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05
   \bin\jusched.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "E:\DVD\power dvd\PDVDServ.exe"

   O4 - HKLM\..\Run: [msbb] c:\temp\msbb.exe

   O4 - HKLM\..\Run: [EbatesMoeMoneyMaker] wjview /cp:p "C:\Program
   Files\EbatesMoeMoneyMaker\Syste m\Code" Main lp: "C:\Program
   Files\EbatesMoeMoneyMaker"
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\programy z d\quick time\qttask.exe" -
   atboottime

   O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "D:\mp3\Nero\Nero BackItUp\NBJ.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [Autoupdate Service] C:\DOCUME~1\Iwona\USTAWI~1
   \Temp\kaka.exe

   Wklej loga z nowego HijackThis (m.gregor podał linka) i zwróć uwagę by był cały
   (ten był ucięty).
   • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 11:01
    w takim razie łatwiej będzie od razu założyć nowy system - ten już dlugo chodzi
    i się zaśmiecil?
    Bardzo dziekuje Wam za porady.
    • Gość: piecyk gazowy Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 05.02.05, 11:02
     Nie wiem czy łatwiej. Zrób to, co napisałem i wklej nowego loga.
     • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 11:07
      Logfile of HijackThis v1.99.0
      Scan saved at 11:05:57, on 05-02-2005
      Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
      MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

      Running processes:
      C:\WINDOWS\System32\smss.exe
      C:\WINDOWS\system32\winlogon.ex e
      C:\WINDOWS\system32\services.ex e
      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      E:\DVD\nero sześć zero\InCD\InCDsrv.exe
      C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
      D:\Programy z D\avast\aswUpdSv.exe
      D:\Programy z D\avast\ashServ.exe
      C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
      C:\WINDOWS\System32\E_S00RP2.EX E
      D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\Kerio PFW\Personal Firewall 4
      \kpf4ss.exe
      C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
      C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
      D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\Kerio PFW\Personal Firewall 4
      \kpf4gui.exe
      C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
      D:\Programy z D\avast\ashMaiSv.exe
      C:\WINDOWS\Explorer.EXE
      D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\Kerio PFW\Personal Firewall 4
      \kpf4gui.exe
      C:\WINDOWS\soundman.exe
      C:\WINDOWS\autoclk.exe
      C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon .exe
      C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched. exe
      C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jus ched.exe
      E:\DVD\power dvd\PDVDServ.exe
      E:\DVD\nero sześć zero\InCD\InCD.exe
      C:\temp\msbb.exe
      D:\PROGRA~1\avast\ashDisp.exe
      C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\DSLMON.exe
      C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
      C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe
      D:\Programy z D\WinZip\WZQKPICK.EXE
      D:\PROGRA~1\RÓŻNE\INCRED~1\bin\ IMAPP.EXE
      C:\Program Files\Norton Utilities\WINDOC.EXE
      C:\PROGRA~1\WANADOO\EspaceWanad oo.exe
      C:\PROGRA~1\WANADOO\ComComp.exe
      C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
      C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IBMAIN .EXE
      D:\Programy z D\do ściągania plików\FlashGet\flashget.exe
      C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
      C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
      D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\hijack\HijackThis. exe

      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
      www.gazeta.pl/0,0.html
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Window Title = Neostrada
      Plus wita Cie w Internecie
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Toolbar,LinksFolderNam e = Łącza
      R3 - URLSearchHook: (no name) - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB91 9777E1} - (no
      file)
      O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D 6BE0B3} -
      d:\programy z d\acrobat reader\Reader\ActiveX\AcroIEHel per.ocx
      O2 - BHO: IBBHO - {12BA043E-293E-4CE4-A8C7-846093 4FE801} - C:\Program
      Files\IncrediBar\bin\IBBHO.dll
      O2 - BHO: Search Relevancy - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B87 7923E1} - (no file)
      O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C 60FAF2} - (no file)
      O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-009027 1D075B} - D:\PROGRA~1
      \DOŚCIĄ~1\FLASHGET\jccatch.dll
      O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B 084872} - D:\Programy z
      D\norton antywirus\Norton antyvir+key no install\unzipp norton
      antyvirus\NAV\External\NORTON\A PP\NAVShExt.dll
      O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF 00B1D6} -
      D:\Programy z D\norton antywirus\Norton antyvir+key no install\unzipp norton
      antyvirus\NAV\External\NORTON\A PP\NAVShExt.dll
      O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA 6940E3} -
      D:\PROGRA~1\DOŚCIĄ~1\FLASHGET\f giebar.dll
      O3 - Toolbar: IncrediBar - {D8073790-84C7-4602-BF77-C6ACBF 1612E4} - C:\Program
      Files\IncrediBar\bin\IBTBar.dll
      O3 - Toolbar: (no name) - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154E CE70AC} - (no file)
      O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9 082467} -
      C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
      O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
      O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon .exe
      O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.e xe
      O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program Files\Common
      Files\Real\Update_OB\realsched. exe -osboot
      O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
      \NvCpl.dll,NvStartup
      O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec
      Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\WINDOWS\system32\dllcache\cf gwiz.exe /GUID
      NAV /CMDLINE "REBOOT"
      O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05
      \bin\jusched.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "E:\DVD\power dvd\PDVDServ.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [InCD] E:\DVD\nero sześć zero\InCD\InCD.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [msbb] c:\temp\msbb.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\avast\ashDisp.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [EbatesMoeMoneyMaker] wjview /cp:p "C:\Program
      Files\EbatesMoeMoneyMaker\Syste m\Code" Main lp: "C:\Program
      Files\EbatesMoeMoneyMaker"
      O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\programy z d\quick time\qttask.exe" -
      atboottime
      O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] D:\PROGRA~1\RÓŻNE\INCRED~1\bin\ IncMail.exe /c
      O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "D:\mp3\Nero\Nero BackItUp\NBJ.exe"
      O4 - HKCU\..\Run: [Autoupdate Service] C:\DOCUME~1\Iwona\USTAWI~1\Temp \kaka.exe
      O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840
      \DSLMON.exe
      O4 - Global Startup: Norton System Doctor.lnk = C:\Program Files\Norton
      Utilities\SYSDOC32.EXE
      O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?
      O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Programy z D\WinZip\WZQKPICK.EXE
      O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common
      Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
      O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box -
      D:\PROGRA~1\RÓŻNE\INCRED~1\bin\ resources\WebMenuImg.htm
      O8 - Extra context menu item: &Tlumacz z LING... - www.ling.pl/ling/def-
      src.php4
      O8 - Extra context menu item: + Offline &Explorer: Download the link -
      file://D:\Programy z D\do ściągania plików\offline\Offline Explorer
      Pro\Add_UrlO.htm
      O8 - Extra context menu item: + Offline E&xplorer: Download the current page -
      file://D:\Programy z D\do ściągania plików\offline\Offline Explorer
      Pro\Add_AllO.htm
      O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy z
      D\do ściągania plików\FlashGet\jc_link.htm
      O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a -
      D:\Programy z D\do ściągania plików\FlashGet\jc_all.htm
      O9 - Extra button: IncrediBar - {023FA804-DCE1-4817-94ED-6BA420 0F9AF2} -
      C:\Program Files\IncrediBar\bin\IBTBar.dll
      O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C 608501} -
      C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
      00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
      O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D 6C7040} -
      D:\Programy z D\do ściągania plików\całe strony\WinHTTrack\WinHTTrackIEB ar.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-
      AFF36D6C7040} - D:\Programy z D\do ściągania plików\całe
      strony\WinHTTrack\WinHTTrackIEB ar.dll
      O9 - Extra button: Net2Phone - {4B30061A-5B39-11D3-80F8-009027 6F843F} -
      www.net2phone.com/ (file missing)
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Net2Phone - {4B30061A-5B39-11D3-80F8-
      0090276F843F} - www.net2phone.com/ (file missing)
      O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa00 3c157a} -
      C:\WINDOWS\web\related.htm
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
      00aa003c157
      • m.gregor Re: czy kamera może miec wirusa? 05.02.05, 11:24
       > R3 - URLSearchHook: (no name) - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB91 9777E1} - (no
       > file)
       > O2 - BHO: Search Relevancy - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B87 7923E1} - (no fil
       > e)
       > O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C 60FAF2} - (no file)
       > O3 - Toolbar: (no name) - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154E CE70AC} - (no file)
       > O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe
       > O4 - HKLM\..\Run: [msbb] c:\temp\msbb.exe
       > O4 - HKLM\..\Run: [EbatesMoeMoneyMaker] wjview /cp:p "C:\Program
       > Files\EbatesMoeMoneyMaker\Syste m\Code" Main lp: "C:\Program
       > Files\EbatesMoeMoneyMaker"
       > O4 - HKCU\..\Run: [Autoupdate Service] C:\DOCUME~1\Iwona\USTAWI~1\Temp \kaka.e
       > xe
       Najlepiej wywalac w trybie awaryjnym (F8 zanim pojawi sie plansza z WindowsXP).
       Do tego zaktualizuj system ze strony www.windowsupdate.com
       • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 11:42
        wywaliłam, co kazaliście, nie wiem, jednak, czy to pomoże tej kamerze,
        spróbuję, dziękuję:))
        • Gość: piecyk gazowy Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 05.02.05, 11:46
         Obawiam się, że nie pomoże. Wklej nowego, CAŁEGO loga.
         • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 11:49
          Logfile of HijackThis v1.99.0
          Scan saved at 11:40:26, on 05-02-2005
          Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
          MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

          Running processes:
          C:\WINDOWS\System32\smss.exe
          C:\WINDOWS\system32\winlogon.ex e
          C:\WINDOWS\system32\services.ex e
          C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
          C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
          E:\DVD\nero sześć zero\InCD\InCDsrv.exe
          C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
          D:\Programy z D\avast\aswUpdSv.exe
          D:\Programy z D\avast\ashServ.exe
          C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
          C:\WINDOWS\System32\E_S00RP2.EX E
          D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\Kerio PFW\Personal Firewall 4
          \kpf4ss.exe
          C:\WINDOWS\Explorer.EXE
          C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
          D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\Kerio PFW\Personal Firewall 4
          \kpf4gui.exe
          C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
          C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
          D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\Kerio PFW\Personal Firewall 4
          \kpf4gui.exe
          C:\WINDOWS\soundman.exe
          C:\WINDOWS\autoclk.exe
          C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon .exe
          C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jus ched.exe
          E:\DVD\power dvd\PDVDServ.exe
          E:\DVD\nero sześć zero\InCD\InCD.exe
          D:\PROGRA~1\avast\ashDisp.exe
          C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\DSLMON.exe
          D:\Programy z D\avast\ashMaiSv.exe
          C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
          C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe
          D:\Programy z D\WinZip\WZQKPICK.EXE
          D:\PROGRA~1\RÓŻNE\INCRED~1\bin\ IMAPP.EXE
          C:\PROGRA~1\WANADOO\EspaceWanad oo.exe
          C:\PROGRA~1\WANADOO\ComComp.exe
          C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
          C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
          C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IBMAIN .EXE
          C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
          D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\hijack\HijackThis. exe

          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
          www.gazeta.pl/0,0.html
          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Window Title = Neostrada
          Plus wita Cie w Internecie
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Toolbar,LinksFolderNam e = Łącza
          O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D 6BE0B3} -
          d:\programy z d\acrobat reader\Reader\ActiveX\AcroIEHel per.ocx
          O2 - BHO: IBBHO - {12BA043E-293E-4CE4-A8C7-846093 4FE801} - C:\Program
          Files\IncrediBar\bin\IBBHO.dll
          O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-009027 1D075B} - D:\PROGRA~1
          \DOŚCIĄ~1\FLASHGET\jccatch.dll
          O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA 6940E3} -
          D:\PROGRA~1\DOŚCIĄ~1\FLASHGET\f giebar.dll
          O3 - Toolbar: IncrediBar - {D8073790-84C7-4602-BF77-C6ACBF 1612E4} - C:\Program
          Files\IncrediBar\bin\IBTBar.dll
          O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
          O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon .exe
          O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.e xe
          O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
          \NvCpl.dll,NvStartup
          O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec
          Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\WINDOWS\system32\dllcache\cf gwiz.exe /GUID
          NAV /CMDLINE "REBOOT"
          O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05
          \bin\jusched.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "E:\DVD\power dvd\PDVDServ.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [InCD] E:\DVD\nero sześć zero\InCD\InCD.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\avast\ashDisp.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\programy z d\quick time\qttask.exe" -
          atboottime
          O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] D:\PROGRA~1\RÓŻNE\INCRED~1\bin\ IncMail.exe /c
          O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "D:\mp3\Nero\Nero BackItUp\NBJ.exe"
          O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840
          \DSLMON.exe
          O4 - Global Startup: Norton System Doctor.lnk = C:\Program Files\Norton
          Utilities\SYSDOC32.EXE
          O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?
          O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Programy z D\WinZip\WZQKPICK.EXE
          O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common
          Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
          O8 - Extra context menu item: &Tlumacz z LING... - www.ling.pl/ling/def-
          src.php4
          O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy z
          D\do ściągania plików\FlashGet\jc_link.htm
          O9 - Extra button: IncrediBar - {023FA804-DCE1-4817-94ED-6BA420 0F9AF2} -
          C:\Program Files\IncrediBar\bin\IBTBar.dll
          O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA 6940E3} -
          D:\PROGRA~1\DOŚCIĄ~1\FLASHGET\f lashget.exe
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-
          0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\DOŚCIĄ~1\FLASHGET\f lashget.exe
          O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45 B69CBF} -
          O16 - DPF: {20AD521D-3A3E-11D4-BC32-005004 0D952B} (SwIcdInstall Class) -
          file://C:\DOCUME~1\Iwona\USTAWI~1\Temp\WZS4C.tmp\swicdad.cab
          O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA 18DE71} (RdxIE Class) -
          207.188.7.150/11ef10c6ccef92226506/netzip/RdxIE601.cab
          O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF3 3E833C} (WUWebControl Class) -
          v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1094554209195
          O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F 9A3B61} (HouseCall Control) -
          a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
          O16 - DPF: {9E6C7461-FE4A-41A9-9D35-746879 6CF9E7} (AVXControl Class) -
          threatlevel.pcsecurityshield.com/control/avxnew.dll
          O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105A A9B6AE} (Symantec RuFSI Registry
          Information Class) -
          security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
          O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0002-ABCDEF FEDCBA} (Java Runtime Environment
          1.4.1) -
          O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A 675EE8} (IP-Uploader Control) -
          asp01.photoprintit.de/microsite/4523/defaults/activex/ImageUploader3.cab
          O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE 20BDF7} (MainControl Class) -
          skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
          O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027 438003} (Persits Software XUpload) -
          dobrebopolskie.com/dirUser/upload/XUpload.ocx
          O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A 256D46} (IMDownloader Class) -
          www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab
          O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\ ..\{699BCC01-C18F-4BB7-9EE8-54A 560C362E1}:
          NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
          O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - D:\Programy z
          D\avast\aswUpdSv.exe
          O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - D:\Programy z D\avast\ashServ.exe
          O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Programy z
          D\avast\ashMaiSv.exe
          O23 - Service:
          • Gość: piecyk gazowy Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 05.02.05, 11:50
           Znowu nie jest cały. Wklej go jeszcze raz bez sekcji "Running processes".
           • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 11:54
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
            www.gazeta.pl/0,0.html
            R1 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Window Title = Neostrada
            Plus wita Cie w Internecie
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Toolbar,LinksFolderNam e = Łącza
            O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D 6BE0B3} -
            d:\programy z d\acrobat reader\Reader\ActiveX\AcroIEHel per.ocx
            O2 - BHO: IBBHO - {12BA043E-293E-4CE4-A8C7-846093 4FE801} - C:\Program
            Files\IncrediBar\bin\IBBHO.dll
            O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-009027 1D075B} - D:\PROGRA~1
            \DOŚCIĄ~1\FLASHGET\jccatch.dll
            O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA 6940E3} -
            D:\PROGRA~1\DOŚCIĄ~1\FLASHGET\f giebar.dll
            O3 - Toolbar: IncrediBar - {D8073790-84C7-4602-BF77-C6ACBF 1612E4} - C:\Program
            Files\IncrediBar\bin\IBTBar.dll
            O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
            O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon .exe
            O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.e xe
            O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
            \NvCpl.dll,NvStartup
            O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec
            Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\WINDOWS\system32\dllcache\cf gwiz.exe /GUID
            NAV /CMDLINE "REBOOT"
            O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05
            \bin\jusched.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "E:\DVD\power dvd\PDVDServ.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [InCD] E:\DVD\nero sześć zero\InCD\InCD.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\avast\ashDisp.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\programy z d\quick time\qttask.exe" -
            atboottime
            O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] D:\PROGRA~1\RÓŻNE\INCRED~1\bin\ IncMail.exe /c
            O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "D:\mp3\Nero\Nero BackItUp\NBJ.exe"
            O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840
            \DSLMON.exe
            O4 - Global Startup: Norton System Doctor.lnk = C:\Program Files\Norton
            Utilities\SYSDOC32.EXE
            O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?
            O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Programy z D\WinZip\WZQKPICK.EXE
            O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common
            Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
            O8 - Extra context menu item: &Tlumacz z LING... - www.ling.pl/ling/def-
            src.php4
            O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy z
            D\do ściągania plików\FlashGet\jc_link.htm
            O9 - Extra button: IncrediBar - {023FA804-DCE1-4817-94ED-6BA420 0F9AF2} -
            C:\Program Files\IncrediBar\bin\IBTBar.dll
            O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA 6940E3} -
            D:\PROGRA~1\DOŚCIĄ~1\FLASHGET\f lashget.exe
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-
            0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\DOŚCIĄ~1\FLASHGET\f lashget.exe
            O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45 B69CBF} -
            O16 - DPF: {20AD521D-3A3E-11D4-BC32-005004 0D952B} (SwIcdInstall Class) -
            file://C:\DOCUME~1\Iwona\USTAWI~1\Temp\WZS4C.tmp\swicdad.cab
            O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA 18DE71} (RdxIE Class) -
            207.188.7.150/11ef10c6ccef92226506/netzip/RdxIE601.cab
            O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF3 3E833C} (WUWebControl Class) -
            v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1094554209195
            O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F 9A3B61} (HouseCall Control) -
            a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
            O16 - DPF: {9E6C7461-FE4A-41A9-9D35-746879 6CF9E7} (AVXControl Class) -
            threatlevel.pcsecurityshield.com/control/avxnew.dll
            O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105A A9B6AE} (Symantec RuFSI Registry
            Information Class) -
            security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
            O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0002-ABCDEF FEDCBA} (Java Runtime Environment
            1.4.1) -
            O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A 675EE8} (IP-Uploader Control) -
            asp01.photoprintit.de/microsite/4523/defaults/activex/ImageUploader3.cab
            O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE 20BDF7} (MainControl Class) -
            skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
            O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027 438003} (Persits Software XUpload) -
            dobrebopolskie.com/dirUser/upload/XUpload.ocx
            O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A 256D46} (IMDownloader Class) -
            www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab
            O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\ ..\{699BCC01-C18F-4BB7-9EE8-54A 560C362E1}:
            NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
            O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - D:\Programy z
            D\avast\aswUpdSv.exe
            O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - D:\Programy z D\avast\ashServ.exe
            O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Programy z
            D\avast\ashMaiSv.exe
            O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 - SEIKO EPSON CORPORATION -
            C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
            O23 - Service: EPSON V3 Service2(02) - SEIKO EPSON CORPORATION -
            C:\WINDOWS\System32\E_S00RP2.EX E
            O23 - Service: InCD Helper - Ahead Software AG - E:\DVD\nero sześć
            zero\InCD\InCDsrv.exe
            O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 - Kerio Technologies - D:\Programy z
            D\Pożeracz Konia Trojańskiego\Kerio PFW\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe
            O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program
            Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
            O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation -
            C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
            O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Program
            Files\Speed Disk\nopdb.exe
            O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common
            Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

            Już nic więcej nie ma.
            • m.gregor Jak dla mnie czysto ale.... 05.02.05, 11:59
             O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45 B69CBF} -
             To bym wywalil...
            • Gość: piecyk gazowy Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 05.02.05, 12:00
             OK. Teraz wybierz Do a system scan, zaznacz poniższe pozycje i wciśnij Fix
             Checked.

             > O2 - BHO: IBBHO - {12BA043E-293E-4CE4-A8C7-846093 4FE801} - C:\Program
             > Files\IncrediBar\bin\IBBHO.dll

             > O3 - Toolbar: IncrediBar - {D8073790-84C7-4602-BF77-C6ACBF 1612E4} -
             C:\Program
             >
             > Files\IncrediBar\bin\IBTBar.dll

             > O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\WINDOWS\system32\dllcache\cf gwiz.exe /GUID
             > NAV /CMDLINE "REBOOT"
             > O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05
             > \bin\jusched.exe
             > O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "E:\DVD\power dvd\PDVDServ.exe"

             > O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\programy z d\quick time\qttask.exe" -
             > atboottime

             > O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45 B69CBF} -
             > O16 - DPF: {20AD521D-3A3E-11D4-BC32-005004 0D952B} (SwIcdInstall Class) -
             > file://C:\DOCUME~1\Iwona\USTAWI~1\Temp\WZS4C.tmp\swicdad.cab
             > O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA 18DE71} (RdxIE Class) -
             > 207.188.7.150/11ef10c6ccef92226 506/netzip/RdxIE601.cab

             > O16 - DPF: {9E6C7461-FE4A-41A9-9D35-746879 6CF9E7} (AVXControl Class) -
             > threatlevel.pcsecurityshield.co m/control/avxnew.dll

             > O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0002-ABCDEF FEDCBA} (Java Runtime Environment
             > 1.4.1) -

             > O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A 256D46} (IMDownloader Class) -
             > www2.incredimail.com/contents/s etup/downloader/imloader.cab


             Potem wygeneruj i wklej nowego loga.
             • m.gregor No i piecyk... 05.02.05, 12:04
              ...jak zwykle okazal sie niezawodny jak sciereczka z telesklepu ;-)
              • Gość: piecyk gazowy Re: No i piecyk... IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 05.02.05, 12:08
               Lekko "nadgorliwy", prawdziwe zagrożenia to może ze dwa wpisy, a reszta to
               śmieci...
             • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 12:17
              ale ja chyba lubię incredibar, a java update też.......?
              a IMdownloader to wirus jest?
              • Gość: piecyk gazowy Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 05.02.05, 12:22
               IMdownloader raczej nie, IncrediMail też raczej nie - choć ten program jest
               podejrzewany o ściągnie spyware'u i "sprzedawanie" maili spamerom.

               Java update według mnie jest zbędna; możesz zostawić.
               • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 12:31
                Juz ją zabiłam!

                R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
                www.gazeta.pl/0,0.html
                R1 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Window Title = Neostrada
                Plus wita Cie w Internecie
                R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Toolbar,LinksFolderNam e = Łącza
                O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D 6BE0B3} -
                d:\programy z d\acrobat reader\Reader\ActiveX\AcroIEHel per.ocx
                O2 - BHO: IBBHO - {12BA043E-293E-4CE4-A8C7-846093 4FE801} - C:\Program
                Files\IncrediBar\bin\IBBHO.dll
                O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-009027 1D075B} - D:\PROGRA~1
                \DOŚCIĄ~1\FLASHGET\jccatch.dll
                O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA 6940E3} -
                D:\PROGRA~1\DOŚCIĄ~1\FLASHGET\f giebar.dll
                O3 - Toolbar: IncrediBar - {D8073790-84C7-4602-BF77-C6ACBF 1612E4} - C:\Program
                Files\IncrediBar\bin\IBTBar.dll
                O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
                O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon .exe
                O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.e xe
                O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
                \NvCpl.dll,NvStartup
                O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec
                Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\WINDOWS\system32\dllcache\cf gwiz.exe /GUID
                NAV /CMDLINE "REBOOT"
                O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05
                \bin\jusched.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [InCD] E:\DVD\nero sześć zero\InCD\InCD.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\avast\ashDisp.exe
                O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] D:\PROGRA~1\RÓŻNE\INCRED~1\bin\ IncMail.exe /c
                O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "D:\mp3\Nero\Nero BackItUp\NBJ.exe"
                O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840
                \DSLMON.exe
                O4 - Global Startup: Norton System Doctor.lnk = C:\Program Files\Norton
                Utilities\SYSDOC32.EXE
                O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?
                O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Programy z D\WinZip\WZQKPICK.EXE
                O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common
                Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
                O8 - Extra context menu item: &Tlumacz z LING... - www.ling.pl/ling/def-
                src.php4
                O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy z
                D\do ściągania plików\FlashGet\jc_link.htm
                O9 - Extra button: IncrediBar - {023FA804-DCE1-4817-94ED-6BA420 0F9AF2} -
                C:\Program Files\IncrediBar\bin\IBTBar.dll
                O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA 6940E3} -
                D:\PROGRA~1\DOŚCIĄ~1\FLASHGET\f lashget.exe
                O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-
                0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\DOŚCIĄ~1\FLASHGET\f lashget.exe
                O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF3 3E833C} (WUWebControl Class) -
                v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1094554209195
                O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F 9A3B61} (HouseCall Control) -
                a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
                O16 - DPF: {9E6C7461-FE4A-41A9-9D35-746879 6CF9E7} (AVXControl Class) -
                threatlevel.pcsecurityshield.com/control/avxnew.dll
                O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105A A9B6AE} (Symantec RuFSI Registry
                Information Class) -
                security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
                O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A 675EE8} (IP-Uploader Control) -
                asp01.photoprintit.de/microsite/4523/defaults/activex/ImageUploader3.cab
                O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE 20BDF7} (MainControl Class) -
                skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
                O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027 438003} (Persits Software XUpload) -
                dobrebopolskie.com/dirUser/upload/XUpload.ocx
                O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A 256D46} (IMDownloader Class) -
                www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab
                O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\ ..\{699BCC01-C18F-4BB7-9EE8-54A 560C362E1}:
                NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
                O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - D:\Programy z
                D\avast\aswUpdSv.exe
                O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - D:\Programy z D\avast\ashServ.exe
                O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Programy z
                D\avast\ashMaiSv.exe
                O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 - SEIKO EPSON CORPORATION -
                C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
                O23 - Service: EPSON V3 Service2(02) - SEIKO EPSON CORPORATION -
                C:\WINDOWS\System32\E_S00RP2.EX E
                O23 - Service: InCD Helper - Ahead Software AG - E:\DVD\nero sześć
                zero\InCD\InCDsrv.exe
                O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 - Kerio Technologies - D:\Programy z
                D\Pożeracz Konia Trojańskiego\Kerio PFW\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe
                O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program
                Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
                O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation -
                C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
                O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Program
                Files\Speed Disk\nopdb.exe
                O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common
                Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

      • kalinowski11 Re: czy kamera może miec wirusa? 05.02.05, 11:33
       Gość portalu: iwona napisał(a):

       > D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\Kerio PFW\Personal Firewall 4

       Urocze ... :)))
       • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 11:44
        Wiedzialam, że będziecie się z tego śmiac...........
        Folder byl stary, od oryginalnego Pożeracza i wmeldowalam tam Kerio:))
  • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 12:46
   A i jeszcze co ważne: problemy z kamerą zaczęly się od momentu, kiedy
   zainstalowałam najnowszą wersję movie makera, na tej starej gralo i bucalo,
   chcialam se polepszyć i se po...rzylam. No to wywaliłam tego movie maker i
   przynajmniej odpoczęlam psychicznie, ale jak np. odpalę nero sześc zero, żeby
   zjadl obraz z kamery, wyświetla się komunikat o błędzie programu i wszystko się
   zamyka. No i co ja mam zrobić? Sterowniki kamery deinstalowałam i ponownie
   instalowałam chyba 5 razy,nic nie pomaga.
   • Gość: piecyk gazowy Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 05.02.05, 15:29
    A w menedżerze urządzeń wszystko OK?

    Log czysty (choć obfity ;-).
    • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 15:47
     Albo to wasza wina, albo Ulead Video Studio nr 6, ktory przed dwoma godzinami
     posiadłam w tle tej pisaniny tutaj, ale: CAMERA CHODZI.
     Już nie chcę zaglądać, czy ona współżyje też z np. Nero, nie chcę ,żeby mi było
     smutno, ważne, że działa na Ulead i wszystko jest O.K.!!!
     Jeszcze raz bardzo dziękuję.
     A - czy mogę sobie wsadzić tego antyspy z microsofta, czy mi się pogryzie z
     kerio i avastem?
     I wiadomość z ostatniej chwili - po przetrzepaniu komputera mks-virem, wreszcie
     mam zielone wesole sloneczko, zawsze miałam n-case i 180 coś tam coś tam.
     Teraz czyściutko, strrrasznie dziękuję:))
     • Gość: piecyk gazowy Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 05.02.05, 15:54
      Nie pogryzie się.
      • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 16:04
       Serdeczne dzięki, idę filmowac WSZYSTKO!!!
       • Gość: piecyk gazowy Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 05.02.05, 16:30
        Wszystko??? Szkoda, że nie będę mógł pooglądać...

        ;-)))
        • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 16:35
         Dobra, będziesz moja muzą i natchnieniem.......co chcesz oglądac, świntuchu;))
         • Gość: piecyk gazowy Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 05.02.05, 16:38
          No jak to co? :-> Przecież miało być WSZYSTKO! ;-)
          • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 16:39
           Oj, ryzykant z Pana, proszę Pana!
           • Gość: piecyk gazowy Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 05.02.05, 16:51
            OK, to kiedy mogę się spodziewać realizacji tego maksymalistycznego scenariusza?
            ;-)
            • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 16:59
             Zaraz nas wywalą na jakies gg!
             Zarys scenariusza proszę umiescić na tym forum. Pamiętam, ze byłeś dla mnie
             bezwzględny i kazaleś wklejać logi z hijack.
             Ale to z kolei nie Ty śmiałes się z Pożeracza Konia Trojańskiego, wiec za to
             już plus.
             Więc chyba obsadzę Toba jakiś czarny charakter;))
             • Gość: piecyk gazowy Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 05.02.05, 17:07
              Gość portalu: iwona napisał(a):

              > Zaraz nas wywalą na jakies gg!

              Mogą nam skoczyć! ;-) Zresztą nie ma tutaj nawet stałego moderatora. ;-)

              > Zarys scenariusza proszę umiescić na tym forum. Pamiętam, ze byłeś dla mnie
              > bezwzględny i kazaleś wklejać logi z hijack.
              > Ale to z kolei nie Ty śmiałes się z Pożeracza Konia Trojańskiego, wiec za to
              > już plus.

              Hm... Po prostu nie wszystko przelewam na forum. ;-) Posiadam dar
              powstrzymywania się od różnego rodzaju zbędnych komentarzy, ale zapewniam Cię,
              że nie tylko Kaliniowskiego zaintrygował ów Pożeracz. ;-)

              > Więc chyba obsadzę Toba jakiś czarny charakter;))

              Czyli co - Murzyn, ksiądz? ;-)
              • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 17:15
               Najpewniej - czarna owca będzie z Ciebie bardzo dobra!

               I jeszcze tak poczytałam te swoje foldery - no to jest jeszcze
               Pożeracz Szpiega Niedobrego
               i jest jeszcze: gó.. mscoree.dll, do dziś nie wiem, po co jest ten drugi; w
               środku są Dwie Rzeczy, ktore wyglądają tajemniczo i groźnie, ale ja nie wiem,
               kto to jest.
               • Gość: piecyk gazowy Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 05.02.05, 17:42
                Mscoree.dll to biblioteka Microsoftu.

                www.liutilities.com/products/wintaskspro/dlllibrary/mscoree/
                • kalinowski11 Re: czy kamera może miec wirusa? 05.02.05, 18:24
                 D:\Programy z D\Pożeracz Konia Trojańskiego\Kerio PFW\Personal Firewall 4

                 Ja się nie śmiałem ... ja tylko podziwiałem :)
      • Gość: iwona Re: czy kamera może miec wirusa? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.02.05, 16:26
       Ale franca już mi zmienila startową stronę na msn.com. Wyrzuciłam, bo to akurat
       umiem:))

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka