Dodaj do ulubionych

znowu searchmaid- POMOCY :(

02.04.05, 15:33
jesli ktos ma chwile i moze pomoc to bardzo prosze- ale najlepiej drukowanymi
literami bo jestem "zielony"

załapałem searchmaid i mam sajgon na kompie , zciągnąłem już HijackThis i
wwywalił mi to co poniżej - choc niewiele kumam z tego ale moze ktoś bedzie-
no i nie wiem co dalej??????????????????????Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 00:05:07, on 2005-04-01
Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
C:\WINDOWS\System32\helper.exe
C:\WINDOWS\Anvshell.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\NMain.exe
C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\navw32.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
www.searchmaid.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
searchmaid.com/bar/index.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
www.searchmaid.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
www.searchmaid.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
searchmaid.com/bar/index.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
www.searchmaid.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
www.searchmaid.com/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
www.searchmaid.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext =
windowsupdate.microsoft.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = £¹cza
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe, msmsgs.exe
O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program
Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} -
C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
O3 - Toolbar: Virtual Maid - {77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C} -
C:\PROGRA~1\VIRTUA~1\VIRTUA~1.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
Shared\ccRegVfy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LANChatPro] C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe /q
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -
lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec
Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MSN Messenger] C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Security iGuard] C:\Program Files\Security iGuard\Security
iGuard.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program
Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
O8 - Extra context menu item: &RSDN Search - res://C:\PROGRA~1\VIRTUA~1
\VIRTUA~1.DLL/GoVM.dll.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra button: Microsoft AntiSpyware helper - {14C7E5B7-E8B2-47BF-8B4E-
0EC25E7E3181} - (no file) (HKCU)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Microsoft AntiSpyware helper - {14C7E5B7-E8B2-
47BF-8B4E-0EC25E7E3181} - (no file) (HKCU)
O12 - Plugin for .s
Obserwuj wątek
  • Gość: piecyk gazowy Nie zmieścił się cały log, wklej resztę. /bt. IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 02.04.05, 15:41
   • songo71 reszta logów 02.04.05, 16:04
    pozostała cześć

    O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
    O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - file://C:\Program
    Files\Internet Explorer\rjsrwhhg.exe
    O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International
    Setup Player) - www.napster.com/client/isetup.cab
    O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
    skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
    O16 - DPF: {F5D98C43-DB16-11CF-8ECA-0000C0FD59C7} (ActiveCGM Control) -
    sit.glogow.pl/MAPKA/ACGM/acgm.cab
    O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
    O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec
    Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
    O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec
    Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
    O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec
    Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
    O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
    C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
    O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
    C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
    O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec
    Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
    O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) -
    Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
    O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1
    \SPEEDD~1\nopdb.exe
    O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program
    Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  • Gość: Kolobos Re: znowu searchmaid- POMOCY :( IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 02.04.05, 15:42
   Jak juz napisalem:
   www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=12510&st=0&p=109496&#entry138520
   • songo71 do Kolobos - nie moge nic otworzyć 02.04.05, 15:56
    naprawde z szczerą chęcią bym skorzystał z pomocy - ale za kazdym razem gdy
    otwieram ten link, który podałeś to IE wywala mi że wystąpiły problemy i bardzo
    przeprasza - no i oczywiście zamyka stronke wiec nic nie idzie :(((((((
    • Gość: Kolobos Re: do Kolobos - nie moge nic otworzyć IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 02.04.05, 16:15
     Nic nie poradze na to ze masz zepsute proxy badz tez masz zablokowana ta
     strone :(
  • songo71 Re: znowu searchmaid- POMOCY :( 02.04.05, 15:45
   dalszy ciąg - bo ucieło część wiec podaje reszte - i jeszcze raz prosze o pomoc
   tylko w jakims ludzkim jezyku bo nie jestem geniuszem komp (cos tam wiem ale
   malo:)

   12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
   O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - file://C:\Program
   Files\Internet Explorer\rjsrwhhg.exe
   O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International
   Setup Player) - www.napster.com/client/isetup.cab
   O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
   skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
   O16 - DPF: {F5D98C43-DB16-11CF-8ECA-0000C0FD59C7} (ActiveCGM Control) -
   sit.glogow.pl/MAPKA/ACGM/acgm.cab
   O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec
   Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
   O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec
   Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
   O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec
   Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
   O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
   C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
   C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
   O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec
   Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
   O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) -
   Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
   O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1
   \SPEEDD~1\nopdb.exe
   O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program
   Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  • Gość: piecyk gazowy Re: znowu searchmaid- POMOCY :( IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 02.04.05, 16:03
   Odinstaluj w Panelu sterowania MySearchBar.

   Do usunięcia (najlepiej w trybie awaryjnym):

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
   www.searchmaid.com/
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
   www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
   searchmaid.com/bar/index.html
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
   www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
   www.searchmaid.com/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
   www.searchmaid.com/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
   www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
   searchmaid.com/bar/index.html
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
   www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
   www.searchmaid.com/
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
   www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
   www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
   www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
   www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
   www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   www.searchmaid.com/
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   www.searchmaid.com/

   F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe, msmsgs.exe
   O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program
   Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

   O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} -
   C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
   O3 - Toolbar: Virtual Maid - {77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C} -
   C:\PROGRA~1\VIRTUA~1\VIRTUA~1.DLL

   O4 - HKLM\..\Run: [MSN Messenger] C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Security iGuard] C:\Program Files\Security iGuard\Security
   iGuard.exe

   O8 - Extra context menu item: &RSDN Search - res://C:\PROGRA~1\VIRTUA~1
   \VIRTUA~1.DLL/GoVM.dll.htm

   O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
   C:\WINDOWS\web\related.htm
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
   00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
   O9 - Extra button: Microsoft AntiSpyware helper - {14C7E5B7-E8B2-47BF-8B4E-
   0EC25E7E3181} - (no file) (HKCU)
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Microsoft AntiSpyware helper - {14C7E5B7-E8B2-
   47BF-8B4E-0EC25E7E3181} - (no file) (HKCU)

   O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - file://C:\Program
   Files\Internet Explorer\rjsrwhhg.exe

   Potem wklej nowego loga.
   • songo71 nowy log 02.04.05, 16:38
    zrobilem i w hijackthis zaznaczylem fix checked a to nowy log
    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 16:31:46, on 2005-04-02
    Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
    C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    C:\WINDOWS\System32\helper.exe
    C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
    C:\WINDOWS\Anvshell.exe
    C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
    C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
    C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
    C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
    C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
    C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
    C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
    C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
    C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
    C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
    C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
    C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
    www.searchmaid.com/
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
    www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
    searchmaid.com/bar/index.html
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
    www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
    www.searchmaid.com/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
    www.searchmaid.com/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
    www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
    searchmaid.com/bar/index.html
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
    www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
    www.searchmaid.com/
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
    www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
    www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
    www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
    www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
    www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    www.searchmaid.com/
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    www.searchmaid.com/
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext =
    windowsupdate.microsoft.com/
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
    C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
    O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
    Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
    C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
    O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
    C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
    O3 - Toolbar: Virtual Maid - {77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C} -
    C:\PROGRA~1\VIRTUA~1\VIRTUA~1.DLL
    O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
    \NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
    O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
    O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
    \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
    Shared\ccApp.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
    Shared\ccRegVfy.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [LANChatPro] C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe /q
    O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
    \NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
    O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -
    lang 1033
    O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec
    Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
    atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
    O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program
    Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
    O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
    res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
    O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
    O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International
    Setup Player) - www.napster.com/client/isetup.cab
    O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
    skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
    O16 - DPF: {F5D98C43-DB16-11CF-8ECA-0000C0FD59C7} (ActiveCGM Control) -
    sit.glogow.pl/MAPKA/ACGM/acgm.cab
    O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
    O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec
    Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
    O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec
    Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
    O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec
    Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
    O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
    C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
    O23 - Service: ScriptBlockin
    • Gość: piecyk gazowy Re: nowy log IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 02.04.05, 16:43
     Jak widać, wiele nie pomogło. Uruchom komputer w trybie awaryjnym (przy starcie
     systemu, zanim pojawi się czarna plansza z logo Windows XP, trzeba wcinąć F8) i
     usuń poniższe wpisy:

     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
     www.searchmaid.com/
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
     www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
     searchmaid.com/bar/index.html
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
     www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
     www.searchmaid.com/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
     www.searchmaid.com/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
     www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
     searchmaid.com/bar/index.html
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
     www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
     www.searchmaid.com/
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
     www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
     www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
     www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
     www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
     www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
     www.searchmaid.com/
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
     www.searchmaid.com/

     O3 - Toolbar: Virtual Maid - {77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C} -
     C:\PROGRA~1\VIRTUA~1\VIRTUA~1.DLL
     • Gość: Kolobos Re: nowy log IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 02.04.05, 16:51
      Wkleje to co jest na stronie, ktora podalem:

      Usuwanie searchmaid.com / instantsearch.cc

      Objawy:
      Nieustanne pop-upy opisane jako instantsearch.cc (poker, viagra, oferty wczasów
      i te sprawy ). Następuje samoczynna reinstalacja szitów typu dodatkowe toolbar
      Virtual Maid / Search Maid. Również ustawienie strony startowej jest na
      www.searchmaid.com a stronka od pierwszego kopa ładuje pop-up o rzekomej
      obecności spyware:

      Deinstalacja tych elementów jest tylko chwilowa ponieważ "same" się
      reinstalują. Po wykonaniu loga z HijackThis pokaże się wybiórczo coś z tej
      kolekcji (może się nic nie pokazać):

      QUOTE
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, Default_Page_URL =
      www.searchmaid.com/
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, Default_Search_URL =
      www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, Default_Page_URL =
      www.searchmaid.com/
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, Default_Search_URL =
      www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search, CustomizeSearch =
      www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search, CustomizeSearch =
      www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL, (Default) =
      www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, Local Page =
      www.searchmaid.com/
      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, Local Page =
      www.searchmaid.com/
      O3 - Toolbar: Virtual Maid - {77B2F8DE-CB3F-4b6b-839B-807DD1ADBA1C} -
      C:\PROGRA~1\VIRTUA~1\VIRTUA~1.DLL

      F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe, msmsgs.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [MSN Messenger] C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe

      Usuwanie:

      Oczywiście to nie wszystko i w logu nie widać ukrytego reinstallera. Tego
      skurczybyka pokaże za to log z Silent Runners:

      QUOTE
      HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}
      "notepad.exe" = "msmsgs.exe" [file not found]
      "notepad2.exe" = "popuper.exe" [null data]
      "winlogon.exe" = "helper.exe" [file not found]

      No i wszystko jasne: popuper z kolegą udającym w nazwie plik Messengera - oba z
      opisem "notatnikowym" - plus fałszywy "helper".

      1. Przygotuj plik usuwający wpisy z rejestru. Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

      REGEDIT4

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\
      Run]
      "notepad.exe"=-
      "notepad2.exe"=-
      "winlogon.exe"=-

      Plik >>> Zapisz jako >>> Wszystkie pliki *.* >>> jako nazwę wprowadź FIX.REG

      2. Resetujesz komputer do trybu awaryjnego.

      3. Klikasz podwójnie zrobiony przez siebie plik rejestru FIX.REG i potwierdzasz
      padające pytanie. Usuwasz za pomocą HijackThis te wpisy, które widać.

      4. Kasujesz z dysku set plikowy: msmsgs.exe + popuper.exe + helper.exe. Pliki
      powinny być w C:\WINDOWS lub C:\WINDOWS\system32. Nie pomylić z plikiem
      Messengera o TEJ SAMEJ NAZWIE msmsgs.exe ale w C:\Program Files\Messenger!

      5. Finalnie deinstalacja wszystkich "maidów" i oczywiście trzaśniecię po
      folderze C:\Program files\Virtual Maid.
      • songo71 wykonałem to co ponizej ale 02.04.05, 18:59
       robiłem to co poniżej ale nie mogę znależć msmsgs.exe + popuper.exe a szukałem
       w C:\WINDOWS i C:\WINDOWS\system32 ale tam z tych trzech podanych poniżej był
       tylko helper.exe- przynajmniej tak mi sie wydaje że to było to.
       i mam pyt czy usunąć ten helper.exe przez najechanie po porostu myszą i prawym
       wybrać usuń czy jest jakiś sposób bardziej dosadny - pytam bo jestem
       lajkonikiem :? w tych sprawach
       no i jeszcze jedno nie bardzo kumam o co chodzi w tym 5 pkt. ?????????????
      • songo71 Kolobos chyba mam cześciowo zrobione 02.04.05, 19:07
       ale nadal wyskakują i jakieś kopnięte okienka i nie kumam tego piątego punktu
     • songo71 Po trybie awaryjnym 02.04.05, 17:07
      log po usunięciu w awaryjnym
      Logfile of HijackThis v1.99.1
      Scan saved at 17:04:37, on 2005-04-02
      Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
      MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

      Running processes:
      C:\WINDOWS\System32\smss.exe
      C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
      C:\WINDOWS\system32\services.exe
      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\Explorer.EXE
      C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
      C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
      C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      C:\WINDOWS\System32\helper.exe
      C:\WINDOWS\Anvshell.exe
      C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
      C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
      C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
      C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
      C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
      C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
      C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
      C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
      C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
      C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
      C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
      C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
      C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
      C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
      C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
      www.google.pl/
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext =
      windowsupdate.microsoft.com/
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
      O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
      C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
      O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
      Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
      O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
      C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
      O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
      C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
      O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
      \NvCpl.dll,NvStartup
      O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
      O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
      O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
      \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
      Shared\ccApp.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
      Shared\ccRegVfy.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [LANChatPro] C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe /q
      O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
      \NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
      O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -
      lang 1033
      O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec
      Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
      atboottime
      O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
      O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program
      Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
      O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
      res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
      O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
      O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International
      Setup Player) - www.napster.com/client/isetup.cab
      O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
      skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
      O16 - DPF: {F5D98C43-DB16-11CF-8ECA-0000C0FD59C7} (ActiveCGM Control) -
      sit.glogow.pl/MAPKA/ACGM/acgm.cab
      O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
      C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
      O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec
      Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
      O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec
      Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
      O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec
      Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
      O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
      C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
      O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
      C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
      O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec
      Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
      O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) -
      Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
      O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1
      \SPEEDD~1\nopdb.exe
      O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program
      Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
      • Gość: piecyk gazowy Re: Po trybie awaryjnym IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 02.04.05, 17:30
       Czysto. Teraz przeskanuj system Ad-Aware’em:
       ftp://ftp.download.com/pub/win95/utilities/aawsepersonal.exe
       i usuń wszystko, co znajdzie.

       W razie problemów zastosuj się do wskazówek Kolobosa.

       Warto zaktualizować system: www.windowsupdate.com
       • songo71 zrobilem ale... 02.04.05, 18:53
        zrobilem scan i usunąłem wszystko ale nadal mam rozne smieci ktore sie pojawiły
        po tym jak sie zrobił sajgon, a na dolnym pasku narzędzi w lewym dolnym rogu
        cały czas miga wykrzyknik na trójkątnym tle i wywala mi info że mój komp nie
        jest chroniony i ... to tez pojawilo sie po tym jak zainstalował mi sie ten
        serchmaid.
        i nie wiem co z tym fantem mam zrobić ?
        • Gość: Kolobos Re: zrobilem ale... IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 02.04.05, 20:00
         Usunales te pliki:
         msmsgs.exe + popuper.exe + helper.exe ?
         Nie usunales bo jakbys to zrobil to by nie bylo trojkata.
         Odinstaluj tez w dodaj-usun programy wszystkie Virtual Maid itp rzeczy o ile
         masz, do tego usun katalog z Programy Files.Na koniec wklej nowy log. z
         hijackthis.
         Jakby jakis plik nie chcial sie skasowac to sciagnij killbox'a i nim usun:
         www.downloads.subratam.org/KillBox.zip (delete on reboot)
         • songo71 usunięte wszystkie chyba i nowu log 02.04.05, 20:33
          chyba teraz wszystko ale nie jestem pewien
          a to nowy log
          Logfile of HijackThis v1.99.1
          Scan saved at 20:32:24, on 2005-04-02
          Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
          MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

          Running processes:
          C:\WINDOWS\System32\smss.exe
          C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
          C:\WINDOWS\system32\services.exe
          C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
          C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\Explorer.EXE
          C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
          C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
          C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
          C:\WINDOWS\System32\helper.exe
          C:\WINDOWS\Anvshell.exe
          C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
          C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
          C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
          C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
          C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
          C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
          C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
          C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
          C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
          C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
          C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
          C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
          C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
          C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
          C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
          C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe
          C:\Program Files\KillBox\KillBox.exe
          C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
          www.searchmaid.com/
          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
          www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
          searchmaid.com/bar/index.html
          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
          www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
          www.searchmaid.com/
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
          www.searchmaid.com/
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
          www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
          searchmaid.com/bar/index.html
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
          www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
          R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
          www.searchmaid.com/
          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
          www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
          www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
          R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
          www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
          R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
          www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
          www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
          www.searchmaid.com/
          R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
          www.searchmaid.com/
          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext =
          windowsupdate.microsoft.com/
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
          O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
          C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
          O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
          Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
          O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
          C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
          O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
          C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
          O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
          \NvCpl.dll,NvStartup
          O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
          O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
          O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
          \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
          Shared\ccApp.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
          Shared\ccRegVfy.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [LANChatPro] C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe /q
          O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
          \NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
          O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -
          lang 1033
          O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec
          Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
          atboottime
          O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
          O4 - HKCU\..\RunOnce: [DeleteVirtual Maid] rundll32.exe
          advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\Program Files\Virtual Maid\virtual maid.dll"
          O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program
          Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
          O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
          res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
          O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
          O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International
          Setup Player) - www.napster.com/client/isetup.cab
          O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
          skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
          O16 - DPF: {F5D98C43-DB16-11CF-8ECA-0000C0FD59C7} (ActiveCGM Control) -
          sit.glogow.pl/MAPKA/ACGM/acgm.cab
          O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
          C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
          O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec
          Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
          O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec
          Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
          O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec
          Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTE
          • Gość: Kolobos Re: usunięte wszystkie chyba i nowu log IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 02.04.05, 20:41
           Znowu jest searchmaid, a wczesniej nie bylo.

           Usun te wpisy:
           > R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
           > www.searchmaid.com/
           > R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
           > www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
           > R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
           > searchmaid.com/bar/index.html
           > R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
           > www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
           > R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
           > www.searchmaid.com/
           > R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
           > www.searchmaid.com/
           > R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
           > www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
           > R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
           > searchmaid.com/bar/index.html
           > R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
           > www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
           > R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
           > www.searchmaid.com/
           > R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
           > www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
           > R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
           > www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
           > R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
           > www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
           > R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
           > www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
           > R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
           > www.searchmaid.com/search.php?qq=%s
           > R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
           > www.searchmaid.com/
           > R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
           > www.searchmaid.com/
           > R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext =
           > windowsupdate.microsoft.com/
           No i to zostalo:
           O4 - HKCU\..\RunOnce: [DeleteVirtual Maid] rundll32.exe
           advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\Program Files\Virtual Maid\virtual maid.dll"

           Uruchom windows w trybie awaryjnym i uzyj killbox'a zeby skasowac caly katalog:
           C:\Program Files\Virtual Maid\

           Dodajesz wszystkie pliki i naciskasz czerwony przycisk, jak killbox bedzie
           pytal czy zresetowac to wybierasz nie, az dodasz wszystkie.

           Jak juz skasujesz ten katalog i usuniesz wpisy to reset i nowy log ;-)

           • songo71 zrobilem co mogłem i now log 02.04.05, 21:37
            w tej chwili muszę zaznaczyć że podziwiam Twoją cierpliwość i naprawde wielkie
            podziękowania za pomoc, ale moja cierpliwość chyba zaraz się skończy i nie będę
            musiał naprawiać kompa tylko go zbierać jak poleci z 11 piętra
            a co do katalogu VirtualMaid to ja go jużnie miałem ale i tak zrobiłem to co
            kazałeż 2 razy (dla pewności) i to jest najnowszy log z przed sekundy

            Logfile of HijackThis v1.99.1
            Scan saved at 21:36:30, on 2005-04-02
            Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
            MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

            Running processes:
            C:\WINDOWS\System32\smss.exe
            C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
            C:\WINDOWS\system32\services.exe
            C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
            C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
            C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
            C:\WINDOWS\Explorer.EXE
            C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
            C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
            C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            C:\WINDOWS\Anvshell.exe
            C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
            C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
            C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
            C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
            C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
            C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
            C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
            C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
            C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
            C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
            C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
            C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
            C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
            C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
            C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
            www.google.pl/
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
            O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
            C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
            O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
            Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
            O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
            C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
            O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
            C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
            O4 - HKLM\..\Run: [Anvshell] C:\WINDOWS\Anvshell.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
            \NvCpl.dll,NvStartup
            O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
            O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
            O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
            \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
            Shared\ccApp.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
            Shared\ccRegVfy.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [LANChatPro] C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe /q
            O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
            \NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
            O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -
            lang 1033
            O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec
            Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
            atboottime
            O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
            O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program
            Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
            O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
            res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
            O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
            O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International
            Setup Player) - www.napster.com/client/isetup.cab
            O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
            skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
            O16 - DPF: {F5D98C43-DB16-11CF-8ECA-0000C0FD59C7} (ActiveCGM Control) -
            sit.glogow.pl/MAPKA/ACGM/acgm.cab
            O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
            C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
            O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec
            Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
            O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec
            Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
            O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec
            Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
            O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
            C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
            O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
            C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
            O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec
            Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
            O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) -
            Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
            O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1
            \SPEEDD~1\nopdb.exe
            O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program
            Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

            • Gość: Kolobos Re: zrobilem co mogłem i now log IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 02.04.05, 21:45
             Log jest juz czysty :-)

             Ale zainstaluj i uzyj tych programow:
             www.safer-networking.org/pl/mirrors/index.html <- SpyBot S&D, po
             instalacji przeskanuj system i wlacz ochrone przegladarki (ikonka z
             cegielkami ;-).

             www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html <- SpywareBlaster, po
             instalacji wlacz ochrone przegladarki
             Co jakis czas rob update obu programow.

             www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe <- pozamykaj zbedne dziury :-)

             Pomysl moze o zmianie przegladarki na Opere, Firefox'a itp, o ile chcesz.

             Ps. Firewall oczywiscie masz? Chyba jest w tym pakiecie nortona tak?
             • songo71 Firewall? hmmm.... 02.04.05, 23:17
              zrobilem według zaleceń i chyba jest wszystko ok tylko nadal mi wyskakuje przy
              uruchamianiu kompa windows messenger a wcześiej tak nie było i na dysku C:\
              pojawił mi się folder !Submit a jego wcześniej nie było i w środku są ikony do
              helper.exe, mshearts( hyba też .exe) i folder z plikiem garden- wszystkie
              próbowałem wcześniej usunąć killboxem i myślałem że tak się stało a tu suprice
              więc nie wiem czy coś jeszcze działać - usune jescze raz-może coś to da
              a z tym firewallem to z chęcią bym odpowiedział czy mam jakbym wiedział gdzie
              to szukać i z czym to się je - jak już wcześniej zaznaczyłem jestem laikiem w
              tych klimatach
              • Gość: Kolobos Re: Firewall? hmmm.... IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 02.04.05, 23:37
               !Submit utworzy killbox po usuniecu pliku, mozesz usunac ten katalog.
               Skoro wyskakuje messenger to albo masz jeszcze jakiegos trojana albo nie masz
               firewall'a

               Moze pomysl o wywaleniu nortona i instalacji np. Avast:
               www.avast.com/eng/avast_4_home.html
               + firewall np. Zone Alarm:
               www.zonelabs.com/store/content/company/products/znalm/freeDownload.jsp
               podczas instalacji wybierz sam firewall, bez bajerow, po instalacji wejdz we
               wlasciowsci odszukaj suwak od aplikacji i przestaw go w tryb uczenia sie bo
               inaczej co chwile bedzie wyskakiwac okienko z informacja ze dany program chce
               skorzystac z internetu.

               Oczywiscie mozesz zostawic nortona jak chcesz i doinstalowac tylko firewall o
               ile nie ma go w tym nortonie.Sam nie uzywalem nigdy nortona i nie zamierzam
               wiec nie powiem Ci co i jak sprawdzic.
               • Gość: Kolobos Re: Firewall? hmmm.... IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 02.04.05, 23:39
                Najlepiej w ogole wylacz messengera:

                Start->Uruchom->services.msc->Poslaniec badz Messenger->Wlasciwosci->Typ
                uruchomienia: Reczny i Zatrzymaj.
                • songo71 messenger 03.04.05, 11:14
                 zrobilem wczoraj tak jak napisałeś a dzis messenger nadal wyskakuje, a co do
                 nortona to na pewno go wywale bo o niczym nie ostrzega. A ten link z zonelabs,
                 ktory mi podaleś nie chce się załądować, ale jak już zainstalowalem
                 firewallleaktester (podawales mi go wczesniej) to chyba juz wystarczy? czy
                 jeszcze coś trzeba wstawić???
                 • Gość: Kolobos Re: messenger IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 03.04.05, 11:32
                  A to napewno ten messenger z windows'a, a nie ten z tego trojana?
                  Czemu polowa stron Ci sie nie otwiera? Ten plik z firewallleaktester to
                  nie firewall i i tak musisz zainstalowac Zone Alarm albo Kerio albo jakis inny
                  firewall, strona zone alarm napewno dziala, zainstaluj sobie inna przegladarke
                  moze wtedy zaczna Ci sie normalnie strony otwierac:
                  www.firefox.pl/ <- jak dalej nie bedzie to ustaw proxy na
                  w3cache.icm.edu.pl port 8080
                  • songo71 po kolei 03.04.05, 16:03
                   zciągnąłem AVAST ale jeszcze nie zainstalowałem bo musze najpierw wywalić
                   nortona(a nie mam płyty- bo do odinstalowania nortona jest potrzebna-ale kicha)
                   a jak chciałem zainstalować avast to mi pojawiło się okienko że może wejść w
                   konflikt z nortonem, no to nic nie obiłem żeby nie nabroić
                   firewalla mam Kerio już działa i:
                   -po estarcie odrazu pojawiło sie okno o wychodzącym połączeniu i w treści
                   było : "Common Client CCApp zdalny punkt crl.versing.com [64.94.110.11] port
                   http [80]" - no to jest jeden z tych popupów- oczywiście zrobiłem blokuj
                   -kolejny resttart dla pewności i :" Generic Host Procesor for Win32 Services
                   zdalny punkt 213.156.98.134 port bootps [67]" -hmm, nie mam pojęcia :/ no i
                   blok ale nie zrobiłem reguły
                   - kolejny restart:)- połączenie przychodzące i :"Edytor Rejestru Common Client
                   Windows Account Validation" - również nie mam pojęcia

                   nie wiem czy to dobrze czy źle ale woałem napisać -bo z tym popupem to chyba
                   źle - czy powinenem coś jedzcze zdziałać??? :/


                   firefoxa jeszcze nie sciągnąłem, ale to zrobię tylko nie wiem czy odrazu go
                   instalować żebym czegoś nie skopał- tzn może najpierw wyczyścić kompa jak coś
                   tam siedzi?? :\

                   • Gość: Kolobos Re: po kolei IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 03.04.05, 16:15
                    To jest kawalek nortona:
                    Common Client CCApp zdalny punkt crl.versing.com [64.94.110.11] port http [80]

                    To jakis program uruchomiony z svchost:
                    "Generic Host Procesor for Win32 Services zdalny punkt 213.156.98.134 port
                    bootps [67]"
                    ten ip to -> orange.echostar.pl, to jakis dostawca internetu, zapewne Twoj ;-)

                    Nie wiem, ale to chyba polaczenie lokalne:
                    "Edytor Rejestru Common Client Windows Account Validation"

                    Firefox'a mozesz sciagac i instalowac bez problemu.
                    Do nortona deinstalator jest na stronie symentec'a z tego co pamietam poszukaj.
                    • songo71 Kolobos-chyba już ok , chociaż... i WIELKIE dzięki 06.04.05, 22:10
                     chyba już jest wszystko ok, chociaż...
                     zainstalowałem już wszystko co mi poradziłeś i AVAST'a też po usunięciu nortona,
                     i jak zrobiłem scan to pojawiła się info, że mam trojana Win.32:Zlob. Avast
                     podał że zalecana jest kwarantanna więc tak zrobiłem. pożniej zrobiłem jeszcze
                     jeden scan i już nic nie pokazał więc chyba jest ok, chociaż nie wiem czy nie
                     powinienem był wywalić tego trojana.
                     Aha jeszcze jedno - cały czas wyskakuje mi po odpaleniu kompa okno z Windows
                     Messenger. Już o tym pisałem ale sęk w tym że chciałbym to wyłączyć, a to
                     ustrojstwo cały czas mi wyskakuje (wogóle to zupełnie nie mam pojęcia po jaką
                     choinke to jest). I mam pyt jak się tego messengera wyłącza.

                     A pozatym to WIELKIE PODZIĘKOWANIA za pomoc, bo sam bym nie dał rady - tzn
                     wyleczył bym kompa ale najpierw kom przeleciał by z dużą prędkością 11 pięter w dół.
                     • Gość: Kolobos Re: Kolobos-chyba już ok , chociaż... i WIELKIE d IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 06.04.05, 22:17
                      Firewall tez juz masz? Bo jak masz to powinien blokowac.
                      Co do messengera to mozna go usunac, sciagnij sobie XP AntiSpy:
                      www.google.pl/search?sourceid=navclient&hl=pl&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=Xp+AntiSpy

                      Ma chyba opcje usuniecia messengera :-)
                      • songo71 Kolobos - DZIEKI 06.04.05, 23:00
                       No teraz chodzi że aż miło .
                       Firewalla też mam i też działa ok.

                       Jeszcze raz dzieki i mam nadzieję, że nie będę juz pomocy w tym zakresie, w
                       znazeniu że już żadne wiry mi się nie przypałętają na kompa- pomimo tego, Twoja
                       pomoc była na prawde OK no i uratowałeś moj komp.
                       siemqa

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka