Dodaj do ulubionych

Sprawdzenie loga z Hijack This

IP: *.autocom.pl 11.04.05, 07:19
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 07:18:14, on 05-04-11
Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE
C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\ATIPTAXX.EXE
C:\PROGRAM FILES\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE
C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
C:\WINDOWS\TEMP\OM- LICZNIK 1.0.EXE
C:\PROGRAM FILES\REAL\REALJBOX.EXE
C:\PROGRAM FILES\SERVICEPACKFILES\MEMREALOAD.EXE
C:\PROGRAM FILES\D4\D4.EXE
C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE
C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE
C:\PROGRAM FILES\BULLSEYE NETWORK\BIN\BARGAINS.EXE
C:\PROGRAM FILES\DESKTOP ARCHITECT\DATRAY.EXE
C:\PROGRAM FILES\ATNOTES\ATNOTES.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
C:\PROGRAM FILES\OUTLOOK EXPRESS\MSIMN.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
www.onet.pl/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: CrsHO Class - {5843A29E-1246-11D4-BA8C-0050DA707ACD} -
C:\WINDOWS\SYSTEM\CRS32.DLL
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} -
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSBE.DLL
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
O3 - Toolbar: UCmore XP - The Search Accelerator - {44BE0690-5429-47f0-85BB-
3FFD8020233E} - C:\PROGRAM FILES\THESEARCHACCELERATOR\UCMTSAIE.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [SO5 Integrator Pass Two] C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Intense Registry Service] IntEdReg.exe /CHECK
O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DSB] C:\Program Files\DSB\dsb.exe
O4 - HKLM\..\Run: [OM- Licznik 1.0] C:\WINDOWS\TEMP\OM- LICZNIK 1.0.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [REAL] C:\Program Files\REAL\realjbox.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Indexindicator] C:\WINDOWS\SYSTEM\Indexindicator.exe /check
O4 - HKLM\..\Run: [MEMreaload] C:\Program
Files\ServicePackFiles\MEMreaload.exe /checkmouse /updateratio
O4 - HKLM\..\Run: [Suite] C:\WINDOWS\SYSTEM\SuiteOffices.exe /cleandb
O4 - HKLM\..\Run: [Reload] C:\Program
Files\ServicePackFiles\reload.exe /reloadenterpice
O4 - HKLM\..\Run: [Diesel] C:\WINDOWS\SYSTEM\Recalculate.exe /reloadenterpice
O4 - HKLM\..\Run: [Dimension4] C:\PROGRAM FILES\D4\D4.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LocalProxy] C:\Program Files\LocalProxy\proxy4free.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4
\ASHWEBSV.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MediaAccK.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BullsEye Network] C:\Program Files\BullsEye
Network\bin\bargains.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
O4 - HKLM\..\RunServices: [SO5 Integrator Pass One] C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE
O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4
\ashServ.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Desktop Architect] "C:\PROGRAM FILES\DESKTOP
ARCHITECT\DATRAY.EXE" -S
O4 - Startup: ATnotes.lnk = C:\Program Files\ATnotes\ATnotes.exe
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O12 - Plugin for .pcg: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\nppcgplg.dll
O12 - Plugin for .avi: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll
O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll
O12 - Plugin for .bmp: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll
O12 - Plugin for .mpeg: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin3.dll
O12 - Plugin for .mp3: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin3.dll
O12 - Plugin for .mov: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll
O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} -
static.windupdates.com/cab/6247971CanadaInc/ie/bridge-c11.cab
Obserwuj wątek
  • m.gregor Re: Sprawdzenie loga z Hijack This 11.04.05, 09:09
   1.) Odinstaluj z panelu sterowania -> dodaj/usun programy wszystkie search
   acceleratory i inne cuda
   2.) Zaznacz i wykasuj:
   > O2 - BHO: CrsHO Class - {5843A29E-1246-11D4-BA8C-0050DA707ACD} -
   > C:\WINDOWS\SYSTEM\CRS32.DLL
   > O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} -
   > C:\WINDOWS\SYSTEM\MSBE.DLL
   > O3 - Toolbar: UCmore XP - The Search Accelerator - {44BE0690-5429-47f0-85BB-
   > 3FFD8020233E} - C:\PROGRAM FILES\THESEARCHACCELERATOR\UCMTSAIE.DLL
   > O4 - HKLM\..\Run: [SO5 Integrator Pass Two] C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE
   > O4 - HKLM\..\Run: [Intense Registry Service] IntEdReg.exe /CHECK
   > O4 - HKLM\..\Run: [DSB] C:\Program Files\DSB\dsb.exe
   > O4 - HKLM\..\Run: [OM- Licznik 1.0] C:\WINDOWS\TEMP\OM- LICZNIK 1.0.EXE
   > O4 - HKLM\..\Run: [Indexindicator] C:\WINDOWS\SYSTEM\Indexindicator.exe /check
   > O4 - HKLM\..\Run: [MEMreaload] C:\Program
   > Files\ServicePackFiles\MEMreaload.exe /checkmouse /updateratio
   > O4 - HKLM\..\Run: [Suite] C:\WINDOWS\SYSTEM\SuiteOffices.exe /cleandb
   > O4 - HKLM\..\Run: [Reload] C:\Program
   > Files\ServicePackFiles\reload.exe /reloadenterpice
   > O4 - HKLM\..\Run: [Diesel] C:\WINDOWS\SYSTEM\Recalculate.exe /reloadenterpice
   > O4 - HKLM\..\Run: [Dimension4] C:\PROGRAM FILES\D4\D4.EXE
   > O4 - HKLM\..\Run: [LocalProxy] C:\Program Files\LocalProxy\proxy4free.exe
   > O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MediaAccK.exe
   > O4 - HKLM\..\Run: [BullsEye Network] C:\Program Files\BullsEye
   > Network\bin\bargains.exe
   > O4 - HKLM\..\RunServices: [SO5 Integrator Pass One] C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE
   > O4 - HKCU\..\Run: [Desktop Architect] "C:\PROGRAM FILES\DESKTOP
   > ARCHITECT\DATRAY.EXE" -S
   > O4 - Startup: ATnotes.lnk = C:\Program Files\ATnotes\ATnotes.exe
   > O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} -
   > static.windupdates.com/cab/6247971CanadaInc/ie/bridge-c11.cab

   A potem zrob i wklej nowego loga.
   • Gość: Bezradna Nowy log IP: *.autocom.pl 11.04.05, 19:19
    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 19:17:18, on 05-04-11
    Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
    C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
    C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
    C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
    C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\ATIPTAXX.EXE
    C:\PROGRAM FILES\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE
    C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE
    C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE
    C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
    C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
    C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
    C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
    www.onet.pl/
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
    C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
    C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
    O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
    O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
    O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
    powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
    O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe
    O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [REAL] C:\Program Files\REAL\realjbox.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Diesel] C:\WINDOWS\SYSTEM\Recalculate.exe /reloadenterpice
    O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
    powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
    O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4
    \ashServ.exe
    O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
    C:\WINDOWS\web\related.htm
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
    00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
    O12 - Plugin for .pcg: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\nppcgplg.dll
    O12 - Plugin for .avi: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll
    O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll
    O12 - Plugin for .bmp: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll
    O12 - Plugin for .mpeg: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin3.dll
    O12 - Plugin for .mp3: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin3.dll
    O12 - Plugin for .mov: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll
    O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
    bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab
    • Gość: Bezradna Do m.gregora IP: *.autocom.pl 11.04.05, 19:22
     Oczywiście nie będę udawać, że wiem o co chodzi ;-) niepokoi mnie trochę, że
     kazałeś mi usunąć ATNotes i Licznik OM he he...
    • m.gregor Re: Nowy log 11.04.05, 21:27
     Jesli wiesz co to za wpisy i jestes na 100% pewna tych programow mozesz je
     przywrocic. W tym celu uruchamiasz HijackThis, wybierasz 'View the list of
     backups' a potem zaznaczasz te dwie linijki i wybierasz Restore.

     A potem postepujesz tak jak podalem na stronie i kasujesz nastepujaca linie:
     > O4 - HKLM\..\Run: [Diesel] C:\WINDOWS\SYSTEM\Recalculate.exe /reloadenterpice
     To trojan Lazar. Jesli problem bedzie sie powtarzal (po restarcie i ponownym
     skanowaniu ta linia sie pojawi) przeskanuj system skanerem on-line. Np. Pandy.
     • Gość: Bezradna OK IP: *.autocom.pl 12.04.05, 07:01
      Nie wiem, co to znaczy, czy jestem pewna ich na 100%. ATnotes wzięłam z płytki
      dołączonej do Komputer Świata, OM licznik ściągnęłam z netu. No ale potrzebne
      mi są trochę.
      Zrobiłam wszystko jak kazałeś, wczoraj przeskanowałam on line i wynalazło mi
      dwa trojany i poleciło skasować pliki. Komputer posłusznie się zamknął. Dziś
      rano sprawdziłam jeszcze, czy się nie pojawił ten trojan i przeskanowałam on
      line. Wszystko wydaje się w porządku.
      Dziękuję bardzo za pomoc! To niesamowita sprawa, że zawsze można na Was liczyć,
      towarzyszu ;-)
  • Gość: Adrien Brody Fan Re: Sprawdzenie loga z Hijack This IP: *.autocom.pl 11.04.05, 20:24
   NIE wiem, NIE umiem, NIE robię, NIE chce mi się... Cóż.... Mogę wrescie to gadu-
   gadu??!!
   • Gość: MAGDA Sprawdzenie loga z Hijack This - pomóżcie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.04.05, 20:50
    zainstalowało mi sie jakies cholerstwo z xxx praktycznie uniemozliwia
    korzystanie z sieci, uruchamia mnostwo roznych stroniczek
    oto moj log
    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 20:49:34, on 2005-04-12
    Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
    C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe
    C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
    C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
    C:\WINDOWS\logon.exe
    C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
    C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe
    C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
    C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
    C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
    C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
    C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
    C:\TV\moretv353pl\MoreTV.exe
    C:\TV\wilma21\Wilma.exe
    C:\PROGRA~1\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe
    C:\PROGRA~1\Wanadoo\ComComp.exe
    C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe
    C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe
    C:\WINDOWS\System32\winsys32.exe
    C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
    C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe
    C:\Documents and Settings\magda\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
    www.jimbutt.com/stuffs/
    O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update] winsys32.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
    \NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05
    \bin\jusched.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [WinLogon] C:\WINDOWS\logon.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
    \NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s
    O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] winsys32.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update] winsys32.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Vanisher] c:\spywarevanisher-free\FreeScanner.exe -
    FastScan
    O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840
    \dslmon.exe
    O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
    O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
    Office\Office\OSA9.EXE
    O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone
    Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
    O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program
    Files\FlashGet\jc_all.htm
    O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program
    Files\FlashGet\jc_link.htm
    O10 - Hijacked Internet access by New.Net
    O10 - Hijacked Internet access by New.Net
    O10 - Hijacked Internet access by New.Net
    O10 - Hijacked Internet access by New.Net
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{872DE33C-3A18-4A44-A0C5-CCC9E8D3BF96}:
    NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
    O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
    C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
    O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. -
    C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
    O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - Unknown owner - C:\Program
    Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -service (file missing)

    probowalam usunac r0 ale nie moge
    co robiC?
    dzieki magda
    • Gość: Kolobos Re: Sprawdzenie loga z Hijack This - pomóżcie IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 12.04.05, 21:10
     Odinstaluj New.Net oraz Spyware Vanisher, uzyj tez tego:
     www.cexx.org/LSPFix.exe
     W hijackthis usun to:

     > R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
     > www.jimbutt.com/stuffs/
     > O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update] winsys32.exe
     > O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
     > \NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s
     > O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] winsys32.exe
     > O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update] winsys32.exe
     > O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Vanisher] c:\spywarevanisher-free\FreeScanner.exe -
     > FastScan

     I Fix Checked.

     A co do jimbutt to tutaj jest opis jak usunac:
     www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=12510&st=0&#entry58793
    • m.gregor Re: Sprawdzenie loga z Hijack This - pomóżcie 12.04.05, 21:16
     1.) Na poczatku zrob loga tak jak opisano tutaj:
     republika.pl/mgregor
     2.) Zdeinstaluj New.net, SpywareVanisher, (Start -> Panel sterowania ->
     Dodaj/usun programy)
     3.) A potem wykasuj nastepujace linie:
     > R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
     > www.jimbutt.com/stuffs/
     > O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update] winsys32.exe
     > O4 - HKLM\..\Run: [WinLogon] C:\WINDOWS\logon.exe
     > O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
     > \NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s
     > O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update] winsys32.exe
     > O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Vanisher] c:\spywarevanisher-free\FreeScanner.exe -
     > FastScan
     > O10 - Hijacked Internet access by New.Net
     > O10 - Hijacked Internet access by New.Net
     > O10 - Hijacked Internet access by New.Net
     > O10 - Hijacked Internet access by New.Net
     4.) Jak juz wywalisz to:
     - aktualizacje z windows update
     - przestan korzystac z IE - zainstauj bezpieczna przegladarke: FireFox'a,
     Mozille, Opere
     - zainstaluj np. Kerio albo Sygate zamiast Zone Alarm
     - zainstaluj program antywirusowy (np. darmowego Avast'a)
     - przestan korzystac z neostradowego Wanadoo (odinstaluj je) i stworz polaczenie
     tak jak opisano to tutaj:
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34&w=15679891&a=15680440
     - robisz i wklejasz loga po zrobieniu tego wszystkiego

     Linki i instrukcje:
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34&w=15679891&a=19472430 +POSTY
     NASTEPNE GDZIE SA ERRATY DO LINKOW I LINKI DO NOWSZYCH WERSJI (NP. DO JAVA SUN).
     • Gość: Kolobos Re: Sprawdzenie loga z Hijack This - pomóżcie IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 12.04.05, 21:30
      jimbutt'a sie tak latwo nie da usunac, w C:\Windows\system\ tworzy on plik
      systr.dll oraz drugi o losowej nazwie ale tej samej dacie utworzenia co ulatwia
      usuniecie w DllCompare.exe powinno go byc widac, trzeb oba pliki wywalic i
      bedzie ok :-)
      Zreszta jeden ze sposobow usuniecia jest w linku, ktory podalem w innym poscie.

      • Gość: magda Re: Sprawdzenie loga z Hijack This - pomóżcie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.04.05, 21:44
       mgregor - postąpiła zgodnie z twoimi instr.
       nie usunęlo jimbutta i tych o10 - byl komunikat ze ich nie moze
       oto log po fix checked
       Logfile of HijackThis v1.99.1
       Scan saved at 21:42:04, on 2005-04-12
       Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
       MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

       Running processes:
       C:\WINDOWS\System32\smss.exe
       C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
       C:\WINDOWS\system32\services.exe
       C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\Explorer.EXE
       C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
       C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
       C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe
       C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
       C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
       C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
       C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe
       C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
       C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
       C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
       C:\TV\moretv353pl\MoreTV.exe
       C:\TV\wilma21\Wilma.exe
       C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe
       C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
       C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE
       C:\Downloads\Różne dziwne\hijackthisnew\HijackThis.exe

       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
       www.jimbutt.com/stuffs/
       O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
       \NvCpl.dll,NvStartup
       O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
       O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05
       \bin\jusched.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
       \NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s
       O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] winsys32.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
       O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840
       \dslmon.exe
       O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
       O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
       O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
       Office\Office\OSA9.EXE
       O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone
       Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
       O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program
       Files\FlashGet\jc_all.htm
       O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program
       Files\FlashGet\jc_link.htm
       O10 - Hijacked Internet access by New.Net
       O10 - Hijacked Internet access by New.Net
       O10 - Hijacked Internet access by New.Net
       O10 - Hijacked Internet access by New.Net
       O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
       C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
       O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. -
       C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
       O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - Unknown owner - C:\Program
       Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -service (file missing)

       nie jest lepiej niestety
       magda
       • m.gregor Re: Sprawdzenie loga z Hijack This - pomóżcie 12.04.05, 21:47
        Co do strony startowej: zastosuj sie do rad Kolobosa. Facet wie co pisze. Odwala
        tu kawal dobrej roboty :-)
        A co do Wanadoo: to nie odistalowalas go i nadal sie przez niego laczysz?
        A co do New.net: odinstalowalas go w Panel sterowania -> Dodaj/usun programy?
        • Gość: magda Re: Sprawdzenie loga z Hijack This - pomóżcie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.04.05, 21:53
         new net - nie mam tego w programach
         jak wchodze w dodaj/ usun to tego nie ma
         myslalam ze nie laczyc sie przez wanadoo w przyszlości ale skoro to urgent to
         zaraz zmieniam

         • m.gregor Re: Sprawdzenie loga z Hijack This - pomóżcie 12.04.05, 22:24
          Odinstalowujesz aplikacje neostrady (wanadoo) i tworzysz polaczenie w sposob
          opisany na stronie jaka Ci podalem i na przyszlosc laczysz sie przez to
          utworzone polaczenie.
      • Gość: magda Re: Sprawdzenie loga z Hijack This - pomóżcie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.04.05, 21:47
       > jimbutt'a sie tak latwo nie da usunac, w C:\Windows\system\ tworzy on plik
       > systr.dll oraz drugi o losowej nazwie ale tej samej dacie utworzenia co
       ulatwia
       >
       > usuniecie w DllCompare.exe powinno go byc widac, trzeb oba pliki wywalic i
       > bedzie ok :-)
       > Zreszta jeden ze sposobow usuniecia jest w linku, ktory podalem w innym
       poscie.
       >
       A podasz linka, bo moja wyszukiwarka milczy:-((
       sprawa paląca naprawde
       • m.gregor Re: Sprawdzenie loga z Hijack This - pomóżcie 12.04.05, 21:48
        Przecie podał:
        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=430&w=22586454&a=22661433
        • Gość: magda Re: Sprawdzenie loga z Hijack This - pomóżcie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.04.05, 22:26
         przepraszam, pewnie myslicie ze ciezko mysle ale te gowienka ciagle mi sie
         wlączaj ze po 2-3min musze wychodzic z neta i dlatego
         skonfigurowalam polaczenie, wyrzucilam new neta - jednak był:-)))
         sciagnelam ten programik zeby wywalic jimbutta, ale pokazaly sie tylko takie
         pliki
         mswsock.dll
         winrnr.dll
         rsvpsp.dll
         wiec nie wiem czy cos z tego usunac
         podaje nowego loga - jimbutt nadal siedzi

         Logfile of HijackThis v1.99.1
         Scan saved at 22:23:06, on 2005-04-12
         Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
         MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

         Running processes:
         C:\WINDOWS\System32\smss.exe
         C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
         C:\WINDOWS\system32\services.exe
         C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
         C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\Explorer.EXE
         C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
         C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
         C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe
         C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
         C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
         C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe
         C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
         C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
         C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
         C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
         C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
         C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe
         C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
         C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
         C:\Downloads\Różne dziwne\hijackthisnew\HijackThis.exe

         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
         www.jimbutt.com/stuffs/
         O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
         \NvCpl.dll,NvStartup
         O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
         O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05
         \bin\jusched.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
         O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe
         O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] winsys32.exe
         O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
         O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
         O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840
         \dslmon.exe
         O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
         O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
         O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
         Office\Office\OSA9.EXE
         O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone
         Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
         O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program
         Files\FlashGet\jc_all.htm
         O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program
         Files\FlashGet\jc_link.htm
         O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{872DE33C-3A18-4A44-A0C5-CCC9E8D3BF96}:
         NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
         O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
         C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
         O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. -
         C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
         O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - Unknown owner - C:\Program
         Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -service (file missing)

         • Gość: magda Re: Sprawdzenie loga z Hijack This - pomóżcie IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.04.05, 22:54
          czekam niecierpliwie na wskazówki
          tymczasem sciągam juz antywirusa i opere, niestety link do kerio nie dziala
          magda
          • m.gregor Re: Sprawdzenie loga z Hijack This - pomóżcie 12.04.05, 22:58
           Bo jak 99% czytajacych nie czyta tego co napisalem DUZYMI LITERAMI: ZOBACZ DO
           POSTOW NASTEPNYCH GDZIE SA ERRATY DO LINKOW I LINKI DO NOWSZYCH WERSJI!

           I zdeinstaluj wreszcie to cholerne WANADOO...
         • m.gregor Re: Sprawdzenie loga z Hijack This - pomóżcie 12.04.05, 22:57
          W linku podanym przez kolobos'a jest dokladnie, krok po kroku podane jak usunac
          jimbutt'a:
          www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=12510&st=0&#entry58793
         • Gość: Kolobos Re: Sprawdzenie loga z Hijack This - pomóżcie IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 12.04.05, 23:02
          Musisz usunac ten plik:
          C:\WINDOWS\System32\systr.dll

          Otworz notatnik i wklej go nie go:

          REGEDIT4

          [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{12345678-0000-0010-8000-
          00AAFF6D2EA4}]

          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTas
          kScheduler]
          "{12345678-0000-0010-8000-00AAFF6D2EA4}"=-

          Zapisz jako fix.reg i kliknij dwa razy, nastepnie w Start->Uruchom
          wpisz: regsvr32 /u systr.dll
          nastepnie wpisz w uruchom:
          Start->Uruchom->cmd i wpisz:
          del C:\WINDOWS\System32\systr.dll

          Nastepnie w hijack usun wpis:
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
          www.jimbutt.com/stuffs/

          Po skasowaniu, uruchom ponownie komputer i sprawdz czy jimbutt zniknal czy tez
          dalej jest :-)
          • Gość: Kolobos Re: Sprawdzenie loga z Hijack This - pomóżcie IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 12.04.05, 23:03
           Oba wpisy maja byc jednej linijce o te:
           [-HKEY_LOCAL_... bo sie zlamaly w poscie zreszta masz to podane na stronie:
           www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=12510&st=0&#entry58793
           • Gość: MAGDA DZIĘKI CHŁOPAKI!!!!!!!!!! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 12.04.05, 23:55
            chyba mi się udało:-)))))
            zresetowałam i nic na razie nie wyskakuje
            wklejam loga
            nie wiem czy cos jeszcze usunac
            wanadoo wywalilam
            ogfile of HijackThis v1.99.1
            Scan saved at 23:49:37, on 2005-04-12
            Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
            MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

            Running processes:
            C:\WINDOWS\System32\smss.exe
            C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
            C:\WINDOWS\system32\services.exe
            C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
            C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
            C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
            C:\WINDOWS\Explorer.EXE
            C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
            C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
            C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
            C:\WINDOWS\ias.exe
            C:\WINDOWS\ibz.exe
            C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
            C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
            C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
            C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
            C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
            C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
            C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
            C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
            C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
            C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
            C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
            C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe
            C:\Downloads\Różne dziwne\hijackthisnew\HijackThis.exe
            C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
            C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
            C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

            O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
            \NvCpl.dll,NvStartup
            O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
            O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05
            \bin\jusched.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
            O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
            O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] winsys32.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
            O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840
            \dslmon.exe
            O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
            O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
            O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
            Office\Office\OSA9.EXE
            O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone
            Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
            O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program
            Files\FlashGet\jc_all.htm
            O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program
            Files\FlashGet\jc_link.htm
            O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
            C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
            O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
            Software\Avast4\ashServ.exe
            O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
            Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
            O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
            Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
            O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
            C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
            O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. -
            C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
            O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - Unknown owner - C:\Program
            Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -service (file missing)

            jeszcze tylko jedno:-))
            nadal pojawia mi sie komunikat ze twoj system został zawirusowany, osobite
            porty 8080 i 3128 i zeby uzyc free spyvirus czy cuś takiego
            mam nadzieje ze jak uruchomie avasta to zniknie

            magda
            • Gość: Kolobos Re: DZIĘKI CHŁOPAKI!!!!!!!!!! IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 13.04.05, 01:43
             Raczej nie skoro dalej masz okienko, ktore wyswietla ten trojan.
             Tutaj nawet widac to okienko:
             www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=12510&st=0&#entry58793
             Wiec jak dalej je masz to znaczy, ze dalej masz tego trojana czy co to tam jest.
             Wklej log z:
             www.silentrunners.org/Silent%20Runners.vbs
             • Gość: magda Re: DZIĘKI CHŁOPAKI!!!!!!!!!! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.04.05, 17:20
              no tak, a mowili nie chwal dnia i tak dalej...
              krótko po napisaniu posta avast wykryl trojana
              czesc usunal ale pewnie nie wszystko chociaz nic sie nie otwiera
              ale w logu widze ibz.exe i ias. exe - tego chyba nie powinno być?
              magda

              "Silent Runners.vbs", revision 34, www.silentrunners.org/
              Operating System: Windows XP
              Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"


              Startup items buried in registry:
              ---------------------------------

              HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
              "CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]
              "MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

              HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}
              "Ias" = "C:\WINDOWS\ias.exe" [null data]
              "Ibz" = "C:\WINDOWS\ibz.exe" [null data]

              HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
              "NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]
              "nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]
              "SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe"
              [null data]
              "NeroCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]
              "SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]
              "avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

              HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\
              {306D6C21-C1B6-4629-986C-E59E1875B8AF}\(Default) = (no title provided)
              \StubPath = ""C:\WINDOWS\System32
              \rundll32.exe" "C:\Program Files\Messenger\msgsc.dll",ShowIconsUser" [MS]

              • Gość: Kolobos Re: DZIĘKI CHŁOPAKI!!!!!!!!!! IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 13.04.05, 17:37
               To chyba nie caly log z silentrunners? Bo cos krotki strasznie.


               A co do tego:
               HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}
               "Ias" = "C:\WINDOWS\ias.exe" [null data]
               "Ibz" = "C:\WINDOWS\ibz.exe" [null data]

               To jakis keylogger, zrob tak:

               Start->Uruchom->regedit przejdz do:
               • Gość: Kolobos cd.. bo mi sie nacisnelo ;-) IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 13.04.05, 17:40
                przejdz do:
                HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\

                i tam usun te dwa wpisy:

                "Ias" = "C:\WINDOWS\ias.exe" [null data]
                "Ibz" = "C:\WINDOWS\ibz.exe" [null data]

                Nastepnie w hijackthis wybierz Open Misc Tools i delte file on reboot i wklej
                sciezke do:

                C:\WINDOWS\ias.exe a nastepnie do C:\WINDOWS\ibz.exe i po resecie juz ich nie
                powinno byc.

                Doklej tez reszte log'a z silentrunners.
                • Gość: magda log po usunieciu ias.exe i ibz.exe IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.04.05, 17:58
                 "Silent Runners.vbs", revision 34, www.silentrunners.org/
                 Operating System: Windows XP
                 Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"


                 Startup items buried in registry:
                 ---------------------------------

                 HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
                 "CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]
                 "MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

                 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
                 "NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]
                 "nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]
                 "SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe"
                 [null data]
                 "NeroCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]
                 "SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]
                 "avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

                 HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\
                 {306D6C21-C1B6-4629-986C-E59E1875B8AF}\(Default) = (no title provided)
                 \StubPath = ""C:\WINDOWS\System32
                 \rundll32.exe" "C:\Program Files\Messenger\msgsc.dll",ShowIconsUser" [MS]

                 HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\
                 "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania
                 wyświetlania"
                 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]
                 "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"
                 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll"
                 ["Hilgraeve, Inc."]
                 "{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitu"
                 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll"
                 ["NVIDIA Corporation"]
                 "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"
                 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll"
                 ["NVIDIA Corporation"]
                 "{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon
                 Handler"
                 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2
                 \Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]
                 "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"
                 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll"
                 [null data]
                 "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"
                 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL"
                 ["WinZip Computing, Inc."]
                 "{E0D79305-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"
                 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL"
                 ["WinZip Computing, Inc."]
                 "{E0D79306-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"
                 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL"
                 ["WinZip Computing, Inc."]
                 "{E0D79307-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"
                 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL"
                 ["WinZip Computing, Inc."]
                 "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"
                 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4
                 \ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

                 HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler\
                 INFECTION WARNING! "{12345678-0000-0010-8000-00AAFF6D2EA4}" = "Sysctl Desktop
                 Handler"
                 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\systr.dll" [file
                 not found]


                 Enabled Wallpaper and Active Desktop:
                 -------------------------------------

                 Active Desktop is disabled.

                 HKCU\Control Panel\Desktop\
                 "Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\magda\Ustawienia lokalne\Dane
                 aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


                 Startup items in "magda" & "All Users" startup folders:
                 -------------------------------------------------------

                 C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart
                 "DSLMON" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840
                 \dslmon.exe /W" [empty string]
                 "hp psc 1000 series" -> shortcut to: "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital
                 Imaging\bin\hpohmr08.exe" ["Hewlett-Packard Co."]
                 "hpoddt01.exe" -> shortcut to: "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital
                 Imaging\bin\hpotdd01.exe" ["Hewlett-Packard"]
                 "Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft
                 Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]
                 "ZoneAlarm Pro" -> shortcut to: "C:\Program Files\Zone
                 Labs\ZoneAlarm\zapro.exe -nopopup" ["Zone Labs Inc."]


                 Enabled Scheduled Tasks:
                 ------------------------

                 "FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 1100 series#1090148201" ->
                 launches: "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpqfrucl.exe -
                 I "#Hewlett-Packard#hp psc 1100 series#1090148201"" [empty string]


                 Winsock2 Service Provider DLLs:
                 -------------------------------

                 Namespace Service Providers

                 HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5
                 \Catalog_Entries\ {++}
                 000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
                 000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]
                 000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

                 Transport Service Providers

                 HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9
                 \Catalog_Entries\ {++}
                 0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:
                 %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 17
                 %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05


                 Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
                 ------------------------------------

                 Toolbars

                 HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\
                 "{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"
                 -> {CLSID}\(Default) = "Yahoo! Toolbar"
                 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!
                 \Companion\Installs\cpn\ycomp5_3_16_0.dll" [file not found]

                 "{0494D0D9-F8E0-41AD-92A3-14154ECE70AC}"
                 -> {CLSID}\(Default) = "My &Search Bar"
                 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program
                 Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL" [file not found]

                 "{014DA6C9-189F-421A-88CD-07CFE51CFF10}"
                 -> {CLSID}\(Default) = "iMesh Bar"
                 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program
                 Files\MySearch\bar\1.bin\S4BAR.DLL" [file not found]

                 Dormant Explorer Bars in "View, Explorer Bar" menu

                 HKLM\Software\Classes\CLSID\{014DA6CE-189F-421A-88CD-07CFE51CFF10}\
                 (Default) = "iMesh Bar Quick View"
                 Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]
                 InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll" [MS]

                 HKLM\Software\Classes\CLSID\{0494D0DE-F8E0-41AD-92A3-14154ECE70AC}\
                 (Default) = "My Search Bar Quick View"
                 Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]
                 InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll" [MS]

                 HKLM\Software\Classes\CLSID\{1E0DE227-5CE4-4EA3-AB0C-8B03E1AA76BC}\
                 (Default) = "My Web Search Quick View"
                 Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]
                 InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll" [MS]

                 HKLM\Software\Classes\CLSID\{BDEADE7F-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}\
                 (Default) = "&Dyskusja"
                 Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]
                 InProcServer32\(Default) = "shdocvw.dll" [MS]


                 Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):
                 ------------------------------------------------------------------

                 avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4
                 \ashServ.exe"" [null data]
                 avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4
                 \aswUpdSv.exe"" [null data]
                 avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil
                 Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]
                 avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4
                 \ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]
                 NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe"
                 ["NVIDIA Corpor
                 • Gość: Kolobos Re: log po usunieciu ias.exe i ibz.exe IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 13.04.05, 18:05
                  Doklej reszte co sie nie zmiescil caly.

                  -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\systr.dll" [file
                  not found] <- tego pliku juz nie ma (chyba), a wiec nie powinno juz wyskakiwac
                  to okienko z numerami 8080 itp i juz chyba nie wyskakuje mam racje?

                  Na koniec wklej tez log z hijackthis.
                  • Gość: magda Re: log po usunieciu ias.exe i ibz.exe IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.04.05, 18:09
                   Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):
                   ------------------------------------------------------------------

                   avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4
                   \ashServ.exe"" [null data]
                   avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4
                   \aswUpdSv.exe"" [null data]
                   avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil
                   Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]
                   avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4
                   \ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]
                   NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe"
                   ["NVIDIA Corporation"]
                   TrueVector Internet Monitor, vsmon, "C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -
                   service" ["Zone Labs Inc."]
                   VNC Server Version 4, WinVNC4, ""C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -
                   service" ["RealVNC Ltd."]
                   masz racje nie wyskakuje juz ten blad z 8080:-)))
                   wklejam ostatnia czesc

                   zaraz wrzuce z hijacka
                   mgd
                   Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):
                   ------------------------------------------------------------------

                   avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4
                   \ashServ.exe"" [null data]
                   avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4
                   \aswUpdSv.exe"" [null data]
                   avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil
                   Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]
                   avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4
                   \ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]
                   NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe"
                   ["NVIDIA Corporation"]
                   TrueVector Internet Monitor, vsmon, "C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -
                   service" ["Zone Labs Inc."]
                   VNC Server Version 4, WinVNC4, ""C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -
                   service" ["RealVNC Ltd."]


                   ----------
                   This report excludes default entries except where indicated.
                   To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,
                   launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.
                   ----------
                   • Gość: magda log z hijacka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.04.05, 18:10
                    Logfile of HijackThis v1.99.1
                    Scan saved at 18:09:40, on 2005-04-13
                    Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
                    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

                    Running processes:
                    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
                    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
                    C:\WINDOWS\system32\services.exe
                    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
                    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
                    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
                    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
                    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
                    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
                    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
                    C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
                    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
                    C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
                    C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe
                    C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
                    C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
                    C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
                    C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
                    C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
                    C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
                    C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
                    C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
                    C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
                    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
                    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
                    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
                    C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OUTLOOK.EXE
                    C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE
                    C:\TV\moretv353pl\MoreTV.exe
                    C:\TV\wilma21\Wilma.exe
                    C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
                    C:\Downloads\Różne dziwne\hijackthisnew\HijackThis.exe

                    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
                    \NvCpl.dll,NvStartup
                    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
                    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05
                    \bin\jusched.exe
                    O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
                    O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
                    O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
                    O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] winsys32.exe
                    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
                    O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
                    O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840
                    \dslmon.exe
                    O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
                    O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
                    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
                    Office\Office\OSA9.EXE
                    O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone
                    Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
                    O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program
                    Files\FlashGet\jc_all.htm
                    O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program
                    Files\FlashGet\jc_link.htm
                    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{872DE33C-3A18-4A44-A0C5-CCC9E8D3BF96}:
                    NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
                    O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
                    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
                    O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
                    Software\Avast4\ashServ.exe
                    O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
                    Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
                    O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
                    Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
                    O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
                    C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
                    O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. -
                    C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
                    O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - Unknown owner - C:\Program
                    Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -service (file missing)

                    • Gość: Kolobos Re: log z hijacka IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 13.04.05, 18:17
                     Uruchom menadzer zadan (kliknij prawym przyciskiem na pasku start i wybierz
                     menadzera) odszukaj proces -> winsys32.exe i zakoncz go, nastepnie w
                     Start->Uruchom->cmd wpisz:

                     del C:\WINDOWS\System32\winsys32.exe

                     i w hijackthis skasuj ten wpis:
                     O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] winsys32.exe

                     Upewnij sie ze po resecie nie ma go juz w hijackthis.

                     Zainstaluj tez:
                     www.safer-networking.org/pl/mirrors/index.html <- SpyBot S&D
                     www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html <- SpywareBlaster
                     I w obu zaznacz ochrone przegladarki (nie wiem czy juz tego nie pisalem ;-))

                     Na koniec przeskanuj system tymi skanerami:
                     housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp
                     www.windowsecurity.com/trojanscan/
                     www.pandasoftware.com/activescan/
                     I to juz wszystko :-)
                     • Gość: magda Re: log z hijacka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.04.05, 18:27
                      nie ma w procesach tego pliku, tylko taki
                      nvsvc32
                      ale tego nie kasować?
                      skasowałam winsys32 w hijacku
                      zabieram sie za instalowanie programikow z linków - spro tego;-))

                      Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI!!!!!
                      magda

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka