Dodaj do ulubionych

Jak się pozbyć tego robala-> Win32:Opasoft-A-ASP

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.07.05, 18:37
Od paru dni antywirus znajduje mi tego robala ->Win32:Opasoft-A-ASP za każdym
razem go usuwa, ale on za parę minut znowu się pojawia i co chwilę wyskakuje
mi okienko żeby go usunąć (mam avasta). Jak skanuję dysk to mam spokój do
ponownego uruchomienia kompa, później znowu. Potrzebuję jakieś lekarstwo bo
nie mogę tak pracować. Mam lekarstwo kaspersky ale nie pomaga, próbowałem
skanerem mks i też nic!!!
Obserwuj wątek
  • Gość: Pinex Re: Jak się pozbyć tego robala-> Win32:Opasof IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.07.05, 19:41
   Logfile of HijackThis v1.99.1
   Scan saved at 19:38:23, on 2005-07-07
   Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\explorer.exe
   C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
   C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
   C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
   C:\WINDOWS\System32\wuamkop32.exe
   C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe
   C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
   C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe
   C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
   D:\Programy\RevConnect\DCPlusPlus.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
   C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
   C:\Documents and Settings\Wątroba.W-HB0802LYSBEX5
   \Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
   www.google.pl/
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
   R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} -
   C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)
   F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
   C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1
   \FLASHGET\jccatch.dll
   O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
   C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
   O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
   \NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\
   O4 - HKLM\..\Run: [Network Access] winssh.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft uptime Service] sysuptime.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update] wuamkop32.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [mouse] mouse.exe
   O4 - HKLM\..\RunServices: [Network Access] winssh.exe
   O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft uptime Service] sysuptime.exe
   O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] wuamkop32.exe
   O4 - HKLM\..\RunServices: [mouse] mouse.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [snapple] snapple.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft uptime Service] sysuptime.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe
   O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840
   \dslmon.exe
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
   Office\Office\OSA9.EXE
   O4 - Global Startup: Symantec Fax Starter Edition Port.lnk = C:\Program
   Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE
   O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program
   Files\FlashGet\jc_link.htm
   O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a -
   D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
   O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
   C:\WINDOWS\web\related.htm
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
   00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
   O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} -
   D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-
   0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe
   O12 - Plugin for .qt: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll
   O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} -
   static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c5.cab
   O16 - DPF: {24311111-1111-1121-1111-111191113457} - file://c:\eied_s7.cab
   O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193457} - file://c:\ex.cab
   O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193458} - file://c:\ex.cab
   O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
   skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
   O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4F2F2C88-BDB9-46E5-A658-6E2722072C64}:
   NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
   O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{4F2F2C88-BDB9-46E5-A658-6E2722072C64}:
   NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
   O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
   O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
   Software\Avast4\ashServ.exe
   O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
   Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
   O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
   Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
   O23 - Service: Crypkey License - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32
   \crypserv.exe
   O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. -
   C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
   O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
   C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: snapple - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snapple.exe" -
   netsvcs (file missing)

   • Gość: Kolobos Re: Jak się pozbyć tego robala-> Win32:Opasof IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 07.07.05, 20:32
    eh. slyszales kiedys o aktualizacjach systemu? pewnie nie skoro masz piracki
    windows...

    Zamknij porty tym:
    www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe
    Skan i usuwanie wszystkieg:
    download.microsoft.com/download/8/1/5/815d2d60-49b5-44dc-ae35-fca2f2c6f0cc/MicrosoftAntiSpywareInstall.exe
    securityresponse.symantec.com/avcenter/FxIstbar.exe
    W hijackthis to:

    R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} -
    C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)
    O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\
    O4 - HKLM\..\Run: [Network Access] winssh.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft uptime Service] sysuptime.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update] wuamkop32.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [mouse] mouse.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [Network Access] winssh.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft uptime Service] sysuptime.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] wuamkop32.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [mouse] mouse.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [snapple] snapple.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft uptime Service] sysuptime.exe
    O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} -
    static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c5.cab
    O16 - DPF: {24311111-1111-1121-1111-111191113457} - file://c:\eied_s7.cab
    O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193457} - file://c:\ex.cab
    O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193458} - file://c:\ex.cab
    O23 - Service: snapple - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snapple.exe" -
    netsvcs (file missing)

    I wszystkie te pliki kasujesz z dysku killbox'em:
    www.downloads.subratam.org/KillBox.zip
    z zaznaczona opcja delete on reboot.

    Jak wszystko zrobisz to wklej nowy log.
    • Gość: Pinex Re: Jak się pozbyć tego robala-> Win32:Opasof IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.07.05, 23:07
     Logfile of HijackThis v1.99.1
     Scan saved at 23:02:31, on 2005-07-07
     Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\explorer.exe
     C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
     C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
     C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
     C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe
     C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
     C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
     C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
     C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe
     C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
     C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
     C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
     C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
     C:\Documents and Settings\Wątroba.W-HB0802LYSBEX5
     \Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
     F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
     C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1
     \FLASHGET\jccatch.dll
     O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
     C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
     O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
     \NvCpl.dll,NvStartup
     O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
     O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft uptime Service] sysuptime.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft
     AntiSpyware\gcasServ.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe
     O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840
     \dslmon.exe
     O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
     Office\Office\OSA9.EXE
     O4 - Global Startup: Symantec Fax Starter Edition Port.lnk = C:\Program
     Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE
     O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program
     Files\FlashGet\jc_link.htm
     O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a -
     D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
     O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
     C:\WINDOWS\web\related.htm
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
     00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
     O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} -
     D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-
     0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe
     O12 - Plugin for .qt: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll
     O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
     skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
     O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4F2F2C88-BDB9-46E5-A658-6E2722072C64}:
     NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
     O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{4F2F2C88-BDB9-46E5-A658-6E2722072C64}:
     NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
     O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
     C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
     O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
     Software\Avast4\ashServ.exe
     O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
     Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
     O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
     Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
     O23 - Service: Crypkey License - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32
     \crypserv.exe
     O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. -
     C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
     O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
     C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     dzięki za pomoc. myślę żę się troszkę przeczyściło?

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka